X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

“สิทธิผู้บริโภค” เรื่องที่ต้องดูแลรักษา

 • “สิทธิผู้บริโภค” เรื่องที่ต้องดูแลรักษา

            ทนายคลายทุกข์ขอนำรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ฝ่ายสำนักกฎหมายและคดี  ที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  เรื่องที่ต้องดูแลรักษา  ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก  จึงนำมาฝากผู้บริโภคเพื่อให้รักษาสิทธิของตนเอง

            “สิทธิ” เรื่องที่คนจำนวนมากไม่รู้ หลายคนไม่ได้คิดถึง ทั้งที่สิทธิ เป็นเรื่องอันชอบธรรมของผู้บริโภคที่ควรจะได้รับ และที่สำคัญ...ควรต้องรู้
             สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพิทักษ์รักษา คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ล่าสุด! พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2552  จากที่แต่เดิมประชาชนทั่วไปจะได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 ซึ่งมีสาระสำคัญๆ ได้แก่
            มีสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสาร สรรพคุณที่ถูกต้องและพอเพียงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมีสิทธิอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ มีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ มีสิทธิได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา และมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชย ความเสียหาย
            ปัจจุบัน การคุ้มครองเท่านี้ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว!หลายๆ กรณี หลายๆ เหตุการณ์ ที่สะท้อนว่าผู้บริโภคกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบ!  ดังนั้น พรบ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะได้เข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับการพิทักษ์มากขึ้น
            ประการแรก พรบ. ระบุความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย หมายรวมถึงความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ และทรัพย์สิน
  นั่นหมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว วิตกกังวล  ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอื่นที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้า  ใดๆ จะได้รับการชดเชย  ความวิตกกังวลเมื่อพบว่า สินค้าที่ผู้บริโภคใช้อยู่ อาจปนเปื้ อนด้วยสารเคมีที่มีฤทธ์ร้ายแรง ตลอดเวลาของความเสียหายต่อจิตใจนี้ “ผู้ประกอบการ” ไม่สามารถผลักภาระความรับผิดชอบได้ ถึงแม้ว่าในที่สุดจะเป็นเพียงความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตเท่านั้นก็ตาม
            ที่สำคัญ การพิสูจน์ต่อศาลว่าได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้านั้นๆ ตาม พรบ. ใหม่ได้กำหนดให้เป็ นหน้าที่ของ “ผู้ประกอบการ” ซึ่งมีข้อดีที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลเรื่องการหาเงินหรือค้นคว้าความรู้ที่จะนำมาเป็นหลักฐานชี้ความเสียหาย  และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม “ผู้ประกอบการ” ต้องมีหน้าที่หลักที่จะพิสูจน์ความจริงให้ได้
            ยกตัวอย่าง การซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน การซื้ออาหารที่ไม่สะอาดมีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่หรือไม่ได้คุณภาพ รวมถึงการซื้ออาหารกระป๋องที่มีสารอันตรายปนเปื้อน เป็นต้น
           ข้อดีอีกประการ คือ ระยะเวลาการฟ้ องคดี ผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิได้ภายใน 3 ปี นับจากวันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือไม่เกิน 10 ปี นับ แต่วันที่ผู้บริโภครู้ถึงความเสียหาย  เพราะสินค้าที่มีความทันสมัย มีเทคโนโลยีสูงขึ้น กว่าที่ผู้บริโภคจะตรวจพบว่า สินค้าไม่ปลอดภัยจะกระทำได้ยากขึ้นหรืออาจทำไม่ได้เลย จะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อเกิดผลร้ายของสินค้านั้นๆ มากระทบกับตัวเรา กับครอบครัวหรือคนที่เรารักนั่นเอง
            สคบ. จึงขอฝากถึงผู้บริโภคว่า หากถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ หรือได้รับอันตรายจากสินค้า ขอให้นึกถึง สคบ. ทันที  ร้องเรียนสายด่วนผู้บริโภค 1166 หรือที่อีเมล consumer@ocpb.go.th

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ocpb.go.th

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 19

  อยากได้กลอน

  โดยคุณ peem123123123  (49.49.166.76)     10 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   พอดีซื้อของที่เว๊บเพจเว๊บหนึ่งเกี่ยวกะยาลดหน้าอก แต่พอเราสั่งแล้วทวงถามถึงของทิี่เราซื้อกลับพูดจากับเราแย่ๆ สคบ. จะทำยังไงกับเว๊บเพจประเภทนี้ค่ะ พูดกับลูกค้าแค่ว่าคุณไปเชคเองดิ เลขพัสดุก้อบอกแล้ว อีกทั้งยังพูดว่าคุณไม่ใช้ลูกค้าวีไอพีนะผมมีลูกค้าเยอะแยะอยู่แล้วลูกค้าคนเดียวผมไม่สนใจหรอก เอาผิดอะไรกับคนขายแบบนี้ได้หรือป่าวค่ะ หรือบล๊อคเว๊บเพจร้านค้าแบบนี้ไปเลยได้ยิ่งดีค่ะ สุดจะทนจริงๆค่ะ

  โดยคุณ ลูกค้า  (115.67.227.100)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 17

  เรื่อง ร้องเรียน เมล็ดพันธ์ซีพี พันธ์ลูกผสม

  1.1 ให้ระบุฉลาก คำว่า เมล็ดพันธ์ หมัน บนหน้าซอง

  1.2 ให้ระบุฉลาก ข้อควรการใช้ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ด้านหลังของซอง

   

  ข้อมูลทางราชการ ได้ทำการสอบถาม กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาคตะวันออก , และสอบถามทางโทรศัพท์ กรมวิชาการเกษตร สกรณ์การเกษตร , กรมวิชาการพันธ์พืช

  02 9405434 , 02 9406670 , 02 9401170 , 025793635

  ข้าราชการไทย กับตอบว่า เป็นเสียงเดียวกันว่า “ รู้อยู่แล้ว เกษตรกร รู้อยู่แล้ว “ แล้วทำไมไม่ไปร้องเรียน ....ที่อื่นๆ แสดงว่า หากเกิดการเสียหาย เกษตรกรมาร้องทุกข์ ย่อมโดนภาษาจากข้าราชการ อย่างนี้เช่นเดียวกัน และ อาจโดนคำพูดปลอบใจว่า เค้ารู้กันทั่วบ้านเมือง ...

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ หมัน “ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการค้าแต่อย่างใด

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ ก็ย่อมไม่ส่งผลต่อการค้า เช่นกัน เพราะเกษตรคือผู้ซื้อ และอ้างข้อความจากกรมวิชาการเกษตรว่า เกษตร รู้อยู่แล้วว่า หมัน

  หากรายใดเกรงการระบุ “ หมัน “ และ “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ จะส่งผลกระทบต่อการค้า นั้นย่อมแสดงว่า ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร หรือ บริษัทห้างร้านใด มีเจตนาปิดบังซ้อนแร้นแอบแฝง ไม่สุจริตใจ อาจเป็นการชวนเชื่อ ก่อให้เกิดโทษ และการใช้ข้อความที่ส่อดไปในทางหลงทำให้เข้าใจผิด ยังผลเสียหาย แก่เกษตรกรได้

  ดาลิน สิริสุวรรณกิจ dalinple@gmail.com 0894077460

   

  โดยคุณ ดาลิน สิริสุวรรณกิจ (สมาชิก)  (101.109.203.250)     29 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 16

  เรื่อง ร้องเรียน เมล็ดพันธ์ซีพี พันธ์ลูกผสม

  1.1 ให้ระบุฉลาก คำว่า เมล็ดพันธ์ หมัน บนหน้าซอง

  1.2 ให้ระบุฉลาก ข้อควรการใช้ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ด้านหลังของซอง

   

  ข้อมูลทางราชการ ได้ทำการสอบถาม กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาคตะวันออก , และสอบถามทางโทรศัพท์ กรมวิชาการเกษตร สกรณ์การเกษตร , กรมวิชาการพันธ์พืช

  02 9405434 , 02 9406670 , 02 9401170 , 025793635

  ข้าราชการไทย กับตอบว่า เป็นเสียงเดียวกันว่า “ รู้อยู่แล้ว เกษตรกร รู้อยู่แล้ว “ แล้วทำไมไม่ไปร้องเรียน ....ที่อื่นๆ แสดงว่า หากเกิดการเสียหาย เกษตรกรมาร้องทุกข์ ย่อมโดนภาษาจากข้าราชการ อย่างนี้เช่นเดียวกัน และ อาจโดนคำพูดปลอบใจว่า เค้ารู้กันทั่วบ้านเมือง ...

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ หมัน “ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการค้าแต่อย่างใด

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ ก็ย่อมไม่ส่งผลต่อการค้า เช่นกัน เพราะเกษตรคือผู้ซื้อ และอ้างข้อความจากกรมวิชาการเกษตรว่า เกษตร รู้อยู่แล้วว่า หมัน

  หากรายใดเกรงการระบุ “ หมัน “ และ “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ จะส่งผลกระทบต่อการค้า นั้นย่อมแสดงว่า ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร หรือ บริษัทห้างร้านใด มีเจตนาปิดบังซ้อนแร้นแอบแฝง ไม่สุจริตใจ อาจเป็นการชวนเชื่อ ก่อให้เกิดโทษ และการใช้ข้อความที่ส่อดไปในทางหลงทำให้เข้าใจผิด ยังผลเสียหาย แก่เกษตรกรได้

  ดาลิน สิริสุวรรณกิจ dalinple@gmail.com 0894077460

   

  โดยคุณ ดาิลิน สิริสุวรรณกิจ  (101.109.203.250)     29 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 15

  เรื่อง ร้องเรียน เมล็ดพันธ์ซีพี พันธ์ลูกผสม

  1.1 ให้ระบุฉลาก คำว่า เมล็ดพันธ์ หมัน บนหน้าซอง

  1.2 ให้ระบุฉลาก ข้อควรการใช้ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ด้านหลังของซอง

   

  ข้อมูลทางราชการ ได้ทำการสอบถาม กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาคตะวันออก , และสอบถามทางโทรศัพท์ กรมวิชาการเกษตร สกรณ์การเกษตร , กรมวิชาการพันธ์พืช

  02 9405434 , 02 9406670 , 02 9401170 , 025793635

  ข้าราชการไทย กับตอบว่า เป็นเสียงเดียวกันว่า “ รู้อยู่แล้ว เกษตรกร รู้อยู่แล้ว “ แล้วทำไมไม่ไปร้องเรียน ....ที่อื่นๆ แสดงว่า หากเกิดการเสียหาย เกษตรกรมาร้องทุกข์ ย่อมโดนภาษาจากข้าราชการ อย่างนี้เช่นเดียวกัน และ อาจโดนคำพูดปลอบใจว่า เค้ารู้กันทั่วบ้านเมือง ...

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ หมัน “ ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการค้าแต่อย่างใด

  หากระบุคำบนฉลากว่า “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ ก็ย่อมไม่ส่งผลต่อการค้า เช่นกัน เพราะเกษตรคือผู้ซื้อ และอ้างข้อความจากกรมวิชาการเกษตรว่า เกษตร รู้อยู่แล้วว่า หมัน

  หากรายใดเกรงการระบุ “ หมัน “ และ “ ไม่สามารถเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป “ จะส่งผลกระทบต่อการค้า นั้นย่อมแสดงว่า ข้าราชการกรมวิชาการเกษตร หรือ บริษัทห้างร้านใด มีเจตนาปิดบังซ้อนแร้นแอบแฝง ไม่สุจริตใจ อาจเป็นการชวนเชื่อ ก่อให้เกิดโทษ และการใช้ข้อความที่ส่อดไปในทางหลงทำให้เข้าใจผิด ยังผลเสียหาย แก่เกษตรกรได้

  ดาลิน สิริสุวรรณกิจ dalinple@gmail.com 0894077460

   

  โดยคุณ ดาิลิน สิริสุวรรณกิจ  (101.109.203.250)     29 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ช่วยแต่งคำขวัญ การรักษาสิทธิผู้บริโภค

  หน่อยค่ะ ขอคุณก่อนร่วงหน้า ค่ะ

  โดยคุณ วรดา พรหมงาม  (171.4.169.168)     6 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 13

  G.....O.....O...D
   

   

  L.....I......K.....E

  โดยคุณ suda  (203.172.213.155)     24 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 12

  ดีมากๆค่ะ

  โดยคุณ 55  (202.28.25.29)     3 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 11

  55555555555555555555555555555+

  โดยคุณ ชละร่เ  (125.26.27.246)     10 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรักษาสิทธิผู้บริโภค มีอะไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ กวาง  (115.87.117.141)     2 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 10

  ต้องแต่งคำขวัญ "การรักษาสิทธิผู้บริโภค"

  ช่วยคิดให้หน่อยได้มั้ยคะ ไม่รู้จะแต่งยังงัยดี สัก 3 คำขวัญค่ะ

  ต้องขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  ช่วยหน่อยเถอะค่ะ ต้องส่ง อีกแค่ 3 วันเอง

  โดยคุณ many_minny  (115.67.170.4)     30 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ดีค่ะ

  โดยคุณ kat  (125.26.72.75)     24 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 8

  g......o......o......d

  โดยคุณ น้ำฝน  (222.123.184.178)     15 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ชอบมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเด้อค่า

  โดยคุณ ลำยัย ละมุด  (118.175.144.138)     8 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ดีมักมักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเด้อคร็าบ

  โดยคุณ ฐิฎาภรณ์ จันทร์หอม  (118.175.144.138)     8 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 5

    ครูให้ผมทำการบ้านให้โจทย์มา2ข้อ

  1.การรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค

  2.การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค(สิทธิผู้บริโภค 5 ประการ )

  แล้วให้ส่งเมลไปให้ ผมไม่รู้จะอธิบายข้อ1ยังงัยดีครับ

  ช่วยผมที

  โดยคุณ north  (114.128.40.200)     7 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 4

  เอารถเข้าเครมประกันที่ศูนย์โตโยต้าและนำรถกลับมาใช้ ได้ไม่เกิน 3  วัน รถเสียอีก แต่ศูนย์โตโยต้า พยายามจะดึง ไม่ยอมซ่อมรถให้ค่ะ อยากนี้เราต้องทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ น.ส.เรวดี สังฆโต  (180.180.67.117)     5 ก.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.45)     14 ก.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ซื้อรถใหม่ป้ายแดง แคมรี่ ราคาล้านกว่าบาท เมื่อวาน ของแถมที่ให้มาไม่ใช่ของแท้ก็ไม่ว่า แต่พรมที่แถมมา ไม่มีช่องให้ขอเกี่ยวผ้ายาง ทั้งๆที่ผ้ายางติดมากับรถมันมีช่องให้เกี่ยว พรมที่เค้าแถมมาไม่สามารถใช้กับผ้ายางที่ติดมากับรถได้ อนึ่งเข้าระบุว่าผ้ายางเป็นของแถม แต่กลับมาบอกภายหลังว่าเป็นของที่ติดมากับรถ อย่างนี้ทำอะไรกับเค้าได้บ้างคะ

   

  โดยคุณ สริญญา  (124.122.100.72)     12 พ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  กรณีตามปัญหาของท่าน อาจจะเป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ เมื่อมีพฤติการณ์ที่เขาได้ระบุว่า พรมผ้ายางเป็นของแถม แล้วของแถมดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับผ้ายางที่ที่ติดมากับรถได้ เนื่องจากพรมของแถมนั้น ไม่มีช่องให้ขอเกี่ยวไว้แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ท่านในฐานะที่เป็นลูกค้าของบริษัทและเป็นผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับพรมของแถมดังกล่าวอันเป็นของสมนาคุณลูกค้าที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้าเมื่อได้ซื้อรถของบริษัท เมื่อพรมของแถมดังกล่าวทำให้ท่านไม่สามรารถใช้ประโยชน์ได้ ย่อมเป็นเรื่องที่กรมนั้นเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้พรมนั้นเป็นตามปกติที่มุ่งหวังไว้ หลังจากซื้อสินค้าของบริษัท กรณีจึงเป็นเรื่องที่ท่านในฐานะที่เป็นลูกค้าของบริษัท จะต้องแจ้งขอเปลี่ยนพรมของแถมนั้นใหม่จากพนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขายต่อไป หากทางบริษัทยังคงยืนยันว่าเป็นของที่ติดมากับรถ ย่อมมีสิทธิที่จะนำเรื่องฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     25 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ข้อที่ 8 สิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม ไป ไหนอ่า ครับ ^^"

  โดยคุณ รกสาภ เจริญสินแมนยู  (125.24.53.147)     9 มี.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ปั้มน้ำมัน ปตท เดี๋ยวนี้เติมน้ำมัน 40บาทไม่ได้ ต้อง50เท่านั้น ลองคิดถึงสภาพ คนที่ไม่ค่อยมีเงิน หาเช้ากินค่ำดูสิครับ ว่าเวลาเดือดร้อน จำเป็นต้องใช้รถ รถมอเตอไซ น้ำมันเกิดหมด แล้วบังเอิญตอนนั้น มีเงินแค่ 40 บาท แต่ปัญหาคือ ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ เพราะเขาไม่ให้เติม คิดดู เดือดร้อนขนาดไหน อีกแค่10 บาท งกน้ำมัน งกมากๆๆ ร้อง สคบ.ไป ก็ไม่มีข่าวคราว มันก็ต้อง50บาทเหมือนเดิม คือใครไม่มีเงินถึง50บาทก็ไม่สามารถเติมได้ คุณๆทั้งหลายลองคิดสภาพดูสิครับ คนที่เขาไม่มีจริงๆเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆและจำเป็นจะต้องใช้น้ำมัน แต่มีเงินแค่ 40 บาทก็ไม่สามารถเติมได้ ปั้มปตท.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ถือว่าเป็นปั้ม ปตท ที่เอาเปรียบลูกค้าที่สุด ของที่สุด ไม่เห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนบ้างเลย แย่มากๆ คงเป็นเพราะว่าเขา คือ ปตท ถือว่าใหญ่โต เลยไม่มีใคร ออกมาทำไรได้มั้ง แบบนี้ แหละ ประชาชนเดือดร้อน -----เขาบังคับ ถ้าไม่มีเงิน50บาทเขาไม่ให้เติมน้ำมันรถมอเตอไซ----40บาทเติมไม่ได้

  โดยคุณ เชน  (125.27.109.221)     19 ม.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด