X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามกฎหมาย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามกฎหมาย

   

            หากผมทำสัญญาให้เงินกู้ กับนาย ก. เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ในสัญญาจะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยด้วย (เป็นการกู้เงินระหว่างบุคคล)
  คำถาม
  1.อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกจากลูกหนี้ได้เป็นอัตราดอกเบี้ยเท่าใด (ต่อเดือนหรือต่อปี)
  2.คิดเป็นต่อเดือนได้หรือไม่
  3.ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดสัญญาการชำระหนี้ ทางเจ้าหนี้สามารถคิดค่าปรับ หรือค่าทวงถาม หรือค่าติดตาม เป็นจำนวนเงินสูงสุดได้เท่าใดและคิดเป็นต่อเดือน หรือต่อปี
  4.และในกรณีหากลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาชำระเงินเป็นรายเดือน ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน เราสามารถดำเนินการฟ้องศาลได้หรือไม่ (หากจำนวนเงินเงินต้นคงเหลือ น้อยกว่า 20,000 บาท)
  5.จากข้อ 4 เจ้าหนี้จะต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อนหรือไม่ หรือติดต่อทนายเพื่อฟ้องศาลได้เลย

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
  2.  ได้  ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน
  3.  ไม่ได้  ยกเว้นสถาบันการเงินหรือสินเชื่อบัตรเงินด่วน
  4.  ฟ้องได้  เพราะถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้แล้ว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 204
  5.  เป็นคดีแพ่ง  ไม่สามารถร้องทุกข์ได้  ต้องใช้สิทธิทางกฎหมายเท่านั้น

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  มาตรา 204 
  ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว
            ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 9   

 • ความคิดเห็นที่ 180

   สวัสดี

  คุณเป็นคนธุรกิจหรือหญิง? คุณจะอยู่ในความเครียดทางการเงินใด ๆ คุณ
  ต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือ

  คุณมีคะแนนเครดิตต่ำและคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืม
  จากธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินอื่น ๆ วิธีการของคุณ
  ปัญหาทางการเงินเป็น ANDRE solange เงินกู้ FIRM

  บริการของเรามีดังนี้

  * สินเชื่อส่วนบุคคล
  * สินเชื่อรวมหนี้
  * สินเชื่อธุรกิจ
  * เงินให้กู้ยืมการศึกษา
  * ที่อยู่อาศัย
  * และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

  เรามีเงินให้สินเชื่อดอกเบี้ย 2% ต่อปี

  เรามีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่ำ
  อัตรา 2% เพื่อที่จะได้รับเงินกู้กับ บริษัท นี้คุณสามารถบอกจำนวนเงินที่แน่นอนของ
  เงินกู้ที่คุณต้องการและเวลาที่คุณสามารถชำระคืนเงินกู้

  หมายเหตุ: คุณจะต้องส่งอีเมลถึงเราได้ที่: andresolangeloanfirm@gmail.com

  ข้อมูลที่เราจะต้องจากคุณ:

  (1) ชื่อเต็ม:
  (2) จำนวนเงินที่จำเป็นต้องเป็นเงินกู้:
  (3) หมายเลขโทรศัพท์:
  (4) ระยะเวลา:
  (5) ประเทศ:
  (6) รายได้รายเดือน:
  (7) สถานภาพ:
  (8) อายุ / เพศ:
  (9) วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

  หมายเหตุ: ผู้ตอบทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง: andresolangeloanfirm@gmail.com สำหรับการประมวลผลอย่างรวดเร็ว

  ขอบคุณ

  โดยคุณ Andrea Solange  (67.221.255.94)     21 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 179

   Hello

  You are a business man or woman? Are you in any financial stress you.
  needs money to start a business of your own.

  You have a low credit score and you are finding it difficult to get loans.
  based banks and other financial institutions, your way.
  problems ANDRE solange financial loan is FIRM.

  Our services are as follows:

  * Personal Loans
  * Debt Consolidation Loan
  * Business Loan
  * Education Loans
  * Residential
  *, and for other purposes

  We have a loan with 2% interest per year.

  We offer loans to individuals in need of financial assistance with low interest.
  rates of 2% in order to get a loan with this company, you can tell the exact amount of.
  loans you need and you can repay. loan

  Note: You will need to email us at: andresolangeloanfirm@gmail.com.

  Information we will need from you.

  (1) Full name:
  (2) the amount needed as loan:.
  (3) Telephone Number:
  (4) Duration:
  (5) Country:
  (6) monthly income.
  (7) Marital Status:
  (8) Age / Gender:
  (9) Purpose of loan

  Note: All replies should be sent to: andresolangeloanfirm@gmail.com. For rapid processing

  Thank

  โดยคุณ Andrea Solange  (67.221.255.94)     21 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 178

   Hello, I am Mr. Harvard Smith loan lender private.
  provide life time of the loans that chance.
  , you do not need to borrow money urgently to clear your debts, or you need to borrow funds.
  , in business improvement or not
  you have been rejected by
  banks and other financial entities. The
  amount you need to borrow or mortgage or not.
  searching not so much as we are here to make all your financial troubles a thing.
  ago We loan money out to individuals.
  , in need of financial help with bad credit or in need of money.
  , in the payment of the cost of investing in the business at a rate of 2%, I want to use this.
  central Notice how we contribute and benefit, and reliable.
  would be happy to provide you loan.So contact us today via email:.
  Harvardsmithloans@gmail.com

  datas of borrowers

    1) Full name: ............................................. ..........
    2) Country: .................................... .......................
    3) Address: ...................... ....................................
    4) states: .......... .................................................. ..
    5) Gender: ............................................ ....................
    6) Status: .......................... .......................
    7) Occupation: ....................... ..............................
    8) Telephone: ............... .................................
    9) current position in the workplace: ........ .............
    10) Monthly Income: .............................. ...............
    11) Loan Amount Needed: ............................ .........
    12) Loan Duration ................................................
    13) Purpose of Loan ............................................
    14) Religion: .. .................................................. ....
    15) You have used before. .................................

    Thank you
  , Mr. Smith Harvard.

  โดยคุณ Harvard Smith  (41.220.69.100)     18 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 177

  ในความต้องการของเงินกู้เร่งด่วน
   
  * ถ่ายโอนอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
   
  * ชำระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณจะได้รับเงินใน

  บัญชีธนาคารของคุณ
   
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  * การชำระหนี้ระยะยาวของ (1-30 ปี) ระยะเวลา

  * เงื่อนไขเงินกู้ที่ยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน, รายชื่อผู้ติดต่อ

  บริษัท ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเงินกู้ authourised ที่ทำให้

  ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  และแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อติดต่อเราผ่านทาง

  อีเมล์: Andresolangeloanfirm@gmail.com
   
     ANDRE Solange
     ซีอีโอของ
     ANDRE solange เงินกู้ FIRM
     Andresolangeloanfirm@gmail.com

  โดยคุณ Andre Solange  (41.58.211.120)     10 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 176

   เพื่อนดิฉันกู้เงิน(นอกระบบ) 10,000 บาท เจ้าหนี้ขอสมุดบัญชีพร้อมบัตรเอทีเอ็มเงินเดือน(ถ้าไม่ให้ก้อกู้ไม่ได้) และทุกสิ้นเดือนก้อไปหาที คิดบอกเบี้ย ร้อยละ 10 /ต่อเดือน ก็เท่ากับในแต่และเดือน ต้องผ่อนคืน 2,000 ( ดอกเบี้ย 1,000 และเงินต้น 1,000)...ดิฉันอยากทราบว่า อัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายำหนดใช่มั้ยคะ  แล้วเราจะมีวิธีการอะไรได้มั้ย เพราะดิฉันว่า การที่เจ้าหนี้ขอถือสมุดบัญชีเงินเดือนพร้อมบัตรเอทีเอ็มไว้ มันไม่น่าจะใช่วิธีการที่ถูกต้องนัก (พอเพื่อนเล่าให้ฟังก้อตกใจค่ะ แต่ก็ไม่ทันแล้ว ไปกู้มาแล้ว)

  โดยคุณ Yoyo....  (27.55.165.44)     18 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 175

  ขอสอบถามน่ะค่ะ

  หากมีกู้เงินกับบริษัทที่ให้กู้ และได้ทำสัญามีการลงชื่อเรียบร้อย

  แต่ทางบริษัทให้กู้ได้ให้ผู้กู้ ทำประกันไว้ คือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ทำประกันไว้แทน

  โดยทางบริษัทที่ให้กู้หักจากเงินที่ให้กู้ เพื่อทำประ ร้อยละ 25 

  ในกรณีนี้ ถ้าผู้กู้ผิดนัด ชำระ หรือไม่ชำระหนี้ จะมีผลแบไหนบ้างค่ะ

  ขอคำตอบหน่อยค่ะ

   

   

  โดยคุณ ระวี   (101.51.98.76)     4 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 175

  หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้บังคับชำระหนี้และประกันแห่งหนี้ที่ผู้กู้ได้ให้ไว้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213, 214

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     4 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 174

  บริการเงินกู้ด่วน นอกระบบ เงินทุนหมุนเวียน ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน

  ดอกเบี้ยร้อยละ 4(ลดต้น-ลดดอก)

  ** บริการ นักศึกษา- พ่อค้าแม่ค้า - พนักงาน -ขายตรงMLM

  นักศึกษากู้ได้ในวงเงิน 8,000-40,000 บาท

  พนักงานมีงานทำกู้ได้ในวงเงิน 10,000-100,000* บาท

  ส่วนคนว่างงานหรือเดือดร้อนกู้ได้ในวงเงิน 10,000-70,000 บาท

  เจ้าของกิจการกู้ได้ถึง400000 บาท

  ธุรกิจขายตรงกู้ได้วงเงิน10000-90000บาท
  ใครพร้อมเมื่อไรติดต่อมาได้ 0823585044 เมย์

  โดยคุณ 222  (110.78.149.11)     19 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 173

   ดิฉันเป็นหนี้เงินกู้เพื่อนของดิฉันเอง เป็นจำนวน เงินต้น9500ซื่งเป็นเงินยืมเป็นจำนวน3ครั้ง ดอกร้อยละ20ต่อเดือน 1.กู้มา5000บาทส่งรายวันวันละ200แต่ส่งได้แค่4500รวมดอกคือต้น5000ดอก1000เหลือต้องใช้อีก1500 2. ครั้งที่สอง3000 ครั้งที่3.5000รวมเป็นหนี้ 9500บาทส่งดอกมาตลอดเดือนละ1000บาท มีอยู่ช่วงหนึ่งแฟนตกงานจึงไม่มีเงินส่งดอกประมาณ6 เดือนเห็นจะได้เขาเลยให้เล่นแชร์ใช้เดือนละ3000เป็นเวลา10เดือนรวมเป็นเงิน30,000บาท เขาบอกว่าเป็นดอกทั้งหมดให้ส่ง10เดือนก็หมดหนี้ดิฉันมาคิดแล้วคิดอีกคิดยังไงก็ไม่ได้สามหมื่น ก็ไม่ได้พูดอะไรคิดว่าเป็นหนี้ก็ใช้ไปแต่ตอนนี้ส่งแชร์ไม่ไหวค่ะเลยส่งไปแค่สามเดือนเป็นเงิน9,000 เขาก็จะมาทวงให้กลุ้มใจมากเพราะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเป็นนิ่วในท่อไตกำลังรักษาอยู่แล้วก็ย้ายบ้านด้วยเพราะบ้านไม่ได้ส่งย้ายมาอยู่บ้านเอี้ออาทรที่แฟนซื้อไว้ ไม่ใช่ไม่อยากใช้หนี้นะค่ะแต่ใช้ไม่ไหวจริงๆ คุณทนายมีอะไรแนะนำอิฉันไหมค่ะตอนนี้คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ช่วยรบกวนตอบทางเมล์ให้ด้วยนะค่ะ kangnaka@Gmail.com จะเป็นพระคุณมาก คนที่ให้กู้นี่เป็นเพื่อนกันค่ะ

  โดยคุณ สุกัญญา จุฬา  (27.55.154.180)     15 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 173

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ โดยดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดท่านไม่มีหน้าที่ต้องชำระเพราะตกเป็นโมฆะทั้งหมด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 172

  ROBERT การเงิน หน้าแรก ,
  เรามี เงินให้สินเชื่อ ภาคเอกชน ในเชิงพาณิชย์และ ส่วนบุคคลที่มี ต่ำมาก อัตราดอกเบี้ย รายปี ที่ต่ำเป็น 3% ในหนึ่งปี กับระยะเวลา การชำระหนี้ 50 ปี ที่ใดก็ได้ใน โลก เรามี การให้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ $ 5000 ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  การให้กู้ยืมเงิน ของเรา เป็นผู้ประกันตน ได้ดีสำหรับ การรักษาความปลอดภัย สูงสุด เป็นลำดับความสำคัญ ของพวกเขา คุณ สูญเสียการ นอนในเวลากลางคืน กังวล ว่าจะได้รับ ผู้ให้กู้ เงินให้กู้ยืมที่ถูกต้อง
  ติดต่อ ROBERT การเงิน HOME ( บริการด้านสินเชื่อ ) ขณะนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถ ช่วยให้ได้รับ เงินให้กู้ยืม เพื่อหยุด ประวัติเครดิต ที่ดีที่จะ หาทางแก้ปัญหา ที่ชนะ
  ฉันจะ ใช้ ? E -mail: robert_financial_home@hotmail.com
  กรุณากรอก แบบฟอร์ม ใบสมัคร ด้านล่างนี้ :

  เงินกู้ การใช้งาน รูปแบบ
  ชื่อเต็ม ของคุณ *
  * อีเมล์ของคุณ
  * โทรศัพท์ แบบเต็ม ของคุณ
  ที่อยู่ ของคุณ *
  เมือง ของคุณ *
  รัฐ / จังหวัด *
  ประเทศ ของคุณ *
  แฟกซ์ *
  วันเกิด *
  คุณมี บัญชี? *
  คุณมี ก่อนที่จะ นำมาใช้ ? *
  รายได้ต่อปี *
  จำนวน เงินกู้ ที่จำเป็น *
  เงินกู้ ระยะเวลา *
  วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อ *
  ส่งสแกนสำเนา บัตรประจำตัว ของคุณ : *

  เจ้าหนี้ : Mr.Robert MELODY
  ผู้ให้กู้E -mail: robert_financial_home@hotmail.com

  ขอแสดงความนับถือ
  MELODY เจ้าหนี้ Mr.Robert

  โดยคุณ Mr Robert  (41.220.69.151)     27 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 171

   ดิฉันเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ทำสัญญาเงินกู้1ปีชำระคืนวันละ370บาทเป็นเงิน135000โดยไม่มีดอกเบี้ยผู้กู้ผิดนัดชำระควรฟ้องอย่างไรยุ่งยากมั้ย

  โดยคุณ 12212  (223.204.249.116)     29 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 167

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 166

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 165

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 164

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 163

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 162

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 161

   รัฐบาลประกาศพิเศษ! นี้คือการแจ้งให้ทุกคนธุรกิจและผู้หญิงธุรกิจที่เรารัฐบาลขณะนี้มีการซื้อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาถูกจัดตั้งขึ้น โปรดจำไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ค่าลงทะเบียนใด ๆ สำหรับการประมวลผลของเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยของเราอยู่ในระดับต่ำ ลงทะเบียนกับเราโดย contatcting เราผ่านทางที่อยู่อีเมลนี้ businessloanforall@gmail.com

  โดยคุณ businessloanforall  (197.210.248.34)     11 มี.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 9   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด