X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

 • การจำนองที่ดิน/ฟ้องบังคับจำนอง/คำประกันการกู้ยืม

   

            ดิฉันได้รับจำนองที่ดินไว้ในราคา 1 ล้านบาท โดยได้ทำสัญญาที่ที่ดินไว้และเมื่อหลังจากวันทำสัญญาผู้จำนองก็มาขอยืมเงินเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งดิฉันก็ได้ให้ไปแต่ครั้งนี้ไม่ได้ทำสัญญาเพื่อปรับยอดหนี้ที่ที่ดิน แต่ได้ให้เขียนหนังสือสัญญาเงินกู้ไว้  พร้อมกับติดอากรแสตมป์ตามจำนวนที่เป็นหนี้ทั้งหมด  ต่อมาผู้จำนองไม่ส่งดอกเบี้ย  ซึ่งดิฉันคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2บาท/เดือน ตอนนี้ก็เกินเวลามาประมาณ 5 เดือนแล้วที่เขาไม่ส่งดอกดิฉันแต่ดิฉันก็ได้ทำหนังสือทวงถามหนี้สินและให้เขาเซ็นยินยอมรับสภาพความเป็นหนี้ทุกเดือนและมีดิฉันเพียงคนเดียวที่มีชื่อในโฉนดใบนี้จึงมีข้อคำถามดังนี้
            1. ดิฉันจะต้องทำอย่างไรหากเขาไม่ส่งดอกเบี้ยและเงินต้นเลย  เพราะว่าเขาหลบหน้าและทำท่าที่จะไม่สนใจ
            2.หากดิฉันต้องการเงินต้นคืนจะต้องทำอย่างไร
            3. หากดิฉันจะดำเนินการยึดที่ดินที่เขามาจำนองไว้จะทำได้หรือไม่  เพราะปัจจุบันนี้จำนวนเงินที่ยืมได้เกินจากราคาประเมินที่ดินที่คำประกันของทางราชการไปแล้วแล้วจะต้องทำอย่างไร( ไม่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆ)
             4.การขายทอดตลาดเป็นอย่างไร
            5.หากดิฉันจะให้เขาไปปรับยอดเงินใหม่ที่ที่ดินจะได้หรือไม่เพื่อความสบายใจ

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
             1-3.  ฟ้องเรียกเงินคืนตามสัญญาจำนองและหนังสือรับสภาพหนี้ต่อไป  ส่วนหนี้จำนองต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน  ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728 และ มาตรา 735
            4.  การขายทอดตลาดจะทำได้ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วและสามารถมีการยึดทรัพย์แล้วเท่านั้น

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา728 เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้

  มาตรา 735  เมื่อผู้รับจำนองคนใดจำนงจะบังคับจำนองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง ท่านว่าต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเดือนหนึ่งก่อนแล้วจึ่งจะบังคับจำนองได้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 19

   พี่สะใภ้เอาที่ไปจำนองไว้180000 เป็นเวลา2ปี ไม่เคยส่งดอกเบี้ยเลย แล้วถ้าจะไปเอาเงินเพ่ิมได้ป่าวค่ะ

  โดยคุณ ฟองน้ำ  (171.6.23.135)     23 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 18

   ขอถามหน่อยค่ะ

  ถ้าเราเอาที่ดินไปจำนองไว้โดยเซ็นสัญญาดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปี แล้วดิฉันจะถ่ายคืน ทางผู้รับจำนองไม่ให้คืน เนื่องจากจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2.5ต่อเดือน ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา  ดิฉันต้องทำยังไงค่ะ ถึงจะได้ที่คืน

   

  โดยคุณ ศิริพร  (223.205.232.202)     22 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 17

   ที่บ้านผมได้รับจดจำนองที่ดิน แต่ลูกหนี้ไม่ได้ส่งดอกเบี้ย เลย ระยะเวลาในการจดจำนอง2ปี และได้ล่วงเลยเวลา มานานถึง4ปี ไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้เลย มือถือ ก็ปิดไปแล้ว สามารถดำเนินการใดๆ ได้บ้างคับ

  ในกรณีฟ้องร้อง แล้วทางลูกหนี้ไม่ได้มาขึ้นศาลไกล่เกลี่ย สามารถดำเนินการใดได้บ้างคับ  

  ขอบคุณคับ

   

  โดยคุณ อิทธเดช   (125.27.167.202)     1 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 17

   หากจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ยืม ท่านสามารถนำสัญญากู้ยืมเงินมาทำการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ท่านได้ เพราะท่านเป็นผู้ถูกโต้แย้งสิทธิตามป.วิ.พ. มาตรา 55 และถ้าหากดำเนินการฟ้องคดีแล้วลูกหนี้ไม่ยื่นคำให้การและไม่มาขึ้นศาลในนัดพิจารณาซึ่งเป็นนัดแรก ท่านสามารถยื่นคำร้องขอชนะคดีโดยขาดนัดตามป.วิ.พ. มาตรา 198 และเมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชนะคดีโดยขาดนัดแล้ว ท่านก็สามารถดำเนินการบังคับคดีเอาทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้ตามป.วิ.พ. มาตรา 271,276

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 16

   ที่บ้านผมได้รับจดจำนองที่ดิน แต่ลูกหนี้ไม่ได้ส่งดอกเบี้ย เลย ระยะเวลาในการจดจำนอง2ปี และได้ล่วงเลยเวลา มานานถึง4ปี ไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้เลย มือถือ ก็ปิดไปแล้ว สามารถดำเนินการใดๆ ได้บ้างคับ

  ในกรณีฟ้องร้อง แล้วทางลูกหนี้ไม่ได้มาขึ้นศาลไกล่เกลี่ย สามารถดำเนินการใดได้บ้างคับ  

  ขอบคุณคับ

   

  โดยคุณ อิทธเดช   (125.27.167.202)     1 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 15

   สอบถามพี่ชายค่ะ

  น้าชายคนเล็กนำที่ดินไปค้ำประกันให้พี่สะใภ้กู้เงินทีสหกรณ์ แล้วพี่สะใภ้ได้เลิกกับน้าชายคนโต ทางสหกรณ์ได้ฟ้องร้อง ให้ไปไกล่เกลี่ย แต่ยังไม่ถึงขั้นบังคับยึดทรัพย์ที่ดินน้าชายคนเล็ก แต่น้าชายคนเล็กซึั่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกฟ้องด้วยจะทำการผ่อนชำระหนี้ให้สหกรณ์โดยที่จะต้องทยอยผ่อน 

  จะถามว่า

  1. เราสามารถฟ้องกลับพี่สะใภ้ได้หรือไม่ อย่างไรดีค่ะ

  2.พี่สะใภ้มีที่ิดินแต่ติดภาระจำนองกับเจ้าหนี้บุคคลรายอื่น เราจะต่้องทำอย่างไร

  ที่ท่าของพี่สะใภ้เหมือนจะปล่อยไม่ชำระหนี้

  รบกวนด้วยค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ siriruk  (182.53.183.86)     25 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 14

  ดอกเบี้ย 3% ผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ สุจิรา ภูมิโยชน์  (45.113.87.25)     12 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 14

   ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654  "ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี" ดังนั้นการกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือร้อยละ 15 ต่อปี (เว้นแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่กฎหมายยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปีได้ตามกฎหมายเฉพาะ) ดอกเบี้ยเกินกฎหมายย่อมตกเป็นโมฆะ ผู้ให้กู้จะฟ้องเรียกร้องบังคับมิได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 13

    ดิฉันรับจำนองที่ดิน 200,000 บาท วันนี้ลูกค้าผ่อนหนี้หมด แล้วต้องการกู้เงินใหม่ และจะใช้ที่ดินแปลงเดิม ค้ำประกัน เราต้อง ทำเรื่องไถ่ถอนที่ดิน ก่อน แล้วจดจำนองใหม่หรือเปล่าค่ะ โดยที่ในสัญญาจำนองนั้น ระบุระยะเวลาเอาไว้ 2 ปี ซึ่งอีก 4 เดือน จะครบ 2 ปี และอีก หนึ่งสัญญา ไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ค่ะ

  โดยคุณ จุ๊บ  (116.58.247.206)     27 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ดิฉันรับจำนองที่ดิน 200,000 บาท วันนี้ลูกหนี้ผ่อนหนี้หมด แล้วต้องการกู้เงินใหม่ และจะใช้ที่ดินแปลงเดิม ค้ำประกัน
  เราต้อง ทำเรื่องไถ่ถอนที่ดิน ก่อน แล้วจดจำนองใหม่หรือเปล่าค่ะ
  หรือมีิวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ โดยในสัญญาจำนอง ได้ระบุ ระยะเวลาเอาไว้
  และอีก สัญญาไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แจ่ม  (110.77.248.150)     27 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ดิฉันอยากทราบว่า  เคยจำนองที่ดินกับธนาคาร   นานแล้ว  นับได้ถึง 2559 ปัจจุบัน 16 ปี ที่ผ่านมาแล้วค่ะ  ตอนกูประมาณ 70000   ส่งดอกเบี้ยมาตลอด    ปัจจุบันสอบถามยอดกับธนาคาร   เค้าแจ้งยอดรวม  3 แสนกว่า   (ดิฉันพอมีเงินที่จะปิดแล้ว)   แต่คิดว่าภาระหนี้มันนานแล้ว  พอจะมีทางออกหรือป่าวค่ะ  ให้มีการชำระหนี้น้อยกว่ายอด 3 แสนกว่านี้  

  โดยคุณ นฤมล  (203.146.142.107)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 11

   แนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการจำนองและหนี้ที่ธนาคารให้ละเอียดครับ และเข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือให้ท่านชำระหนี้ถูกต้องและได้ประโยชน์ที่สุดครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 10

   ขอถามหน่อยคับที่บ้านมีที่พร้อมบ้านเนื้อที่ประมาน3งานกว่าๆแม่ได้นำที่ไปจำนองกับเจ้าหน้นอกระบบแต่ที่ทั้งหมดมีชื่ออยู่3ชื่อโดยที่อีก2คนไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วเจ้าหนี้ต้องการฟ้องยึดจะทำได้ป่าวคับเงินกู้ทั้งหมด80000บาท

  โดยคุณ อัศวิน  (223.205.190.86)     29 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 10

   หากที่ดินดังกล่าวยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นส่วนสัดชัดเจนว่าของใคร ที่ดินก็เป็นกรรมสิทธิ์รวมของทุกคน
  เมื่อเจ้าของรวมคนอื่นๆไม่ได้เซ็นยินยอมด้วย สัญญาจำนองก็ผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่เซ็นครับ เจ้าหนี้ยึดออกขายทอดตลาดได้ ส่วนเจ้าของรวมคนอื่นๆมีสิทธิร้องขอกันส่วนเฉพาะที่ดินส่วนของตนครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.190)     7 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 9

   ขอสอบถามค่ะเกี่ยวการจำนองที่ดินในกรณีที่เราเราป็นลูกหนี้เมื่อมี การตกลงในชั้นศาลแต่ไกล่เกลี่ยกันได้แต่ในกรณีนีเจ้าหนี้ได้จ้าง ทนายมาด้วยในราคา30000 บาทในกรณีนี้ไม่ทราบว่าเจ้าหนี้หรือลูกกนี้จะเป็นคนจ่ายค่าทนายเพราะเจ้าหนี้เกี่ยงให้ ลูกหนี้จ่ายค่าทนายค่ะ ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ ผู้อยากรู้  (122.155.45.87)     28 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

   ขึ้นอยู่กับการตกลงกันชั้นไกล่เกลี่ยว่าค่าทนายความฝ่ายใดจะเป็นผู้ออก หากไม่ได้ตกลงกันฝ่ายเจ้าหนี้ย่อมไม่มีสิทธิเรียกให้คุณจ่ายค่าทนายแทนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 8

   การจำนำจะทำด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยไม่มีบุคคลที่3 ได้หรือไม่ เพราะอะไร

  โดยคุณ   (124.120.110.85)     3 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 7

   ดิฉันรับจำนองที่ดินไว้ เมื่อปี 2548 ขณะนี้ ปี2558 ผ่านมา 10 ปีแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่เคยจ่ายเงินดอกเบี้ยและเงินต้นเลย จึงอยากถามว่า ที่ดินจะโอนเป็นของเราได้หรือไม่ หรือต้องให้เวลาผ่านไปกี่ปีจึงจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราได้ หรือควรทำเช่นไร 

   

   

  โดยคุณ chaliko  (223.204.248.40)     18 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  กรณีผู้จำนองผิดสัญญาจำนอง ท่านซึ่งเป็นผู้รับจำนองชอบที่จะดำเนินคดีด้วยการฟ้องบังคับจำนองเอาทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 728 ไม่อาจโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.63.148)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 6

   ขอถามหน่อยคับว่า ถ้าเราเอาที่ดินแปลงที่1ไปจำนองไว้กะผู้รับจำนอง แล้วไม่ได้จ่ายตามกำหนด แล้วผู้รับจำนองสามารถยึดที่ดินแปลงอื่นของเราได้มั่ยคับ??

  โดยคุณ sky  (49.230.225.146)     9 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 6

  สามารถกระทำได้ต่อเมื่อมีข้อตกลงให้ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะให้ชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นๆของลูกหนี้ได้จนสิ้นเชิงตามความป.พ.พ.มาตรา 214

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 5

  สวัสดีค่ะ   คือลูกนี้ดิฉันได้นำที่ดินมาจำนองกับดิฉันโดยได้ไปทำสัญญาจำนองที่สำนักงานที่ดิน แล้วลูกหนี้บอกว่าจะผ่อนจ่ายดอกและต้นให้ทุกเดือน ในสัญญาจำนองระบุไว้ 1 ปี ตอนนี้ที่ดินได้หลุดจำนองแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่เคยส่งดอกและต้นเลย ดิฉันอยากได้เงินคืน หรือไม่ก็ได้ที่ดิน ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ คนมีปัญหา  (1.2.171.105)     8 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 4

   สวัสดิ์ค่ะดิฉันอยากจะปรึกษาว่าถ้ามีคนเขาเอาที่ทำกินมาจำนองกับดิฉันต้องทำสัญญาแบบไหน

  ถึงจะทุกต้องทุกอย่างและดิฉันอยากตัวอย่างแบบสัญญาจำนองด้วยนะค่ะ

   

  โดยคุณ พร  (1.2.225.181)     27 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  ต้องทำเป็นสัญญาจำนองโดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ตามเว็บไซต์กฎหมายทั่วไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ดิฉันมีปัญหาว่า  รับจำนองร้านค้าไว้ ราคา 1ล้านบาท ดอกเบี้ย 2 บาท หากไม่จ่ายดอกเบี้ย นาน 3 เดือน  จะยึดร้านค้า    ถ้าลูกหนี้ผิดสัญญา   แล้วเขาไม่ยอมให้ยึดจะทำอย่างไรค๊ะ  แล้วดอกเบี้ยที่ตกลงกัน  2 บาท  ผิดกฏหมาย  หรือไม่คะ  รบกวนตอบให้ด้วยได้มั้ยค๊ะ

                                ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ จิดาภา   (124.122.42.53)     29 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ดิฉันก็ได้รับจำนองอาคารพาณิชย์ไว้ 6 เดือน แต่ลูกหนี้ไม่ได้มาส่งดอกเบี้ยเลย  เดือนกว่าแล้ว ตกลงกันไว้ว่าส่งทุกเดือน คิดร้อยละ 2 บาท จำเป็นไหมค่ะว่าต้องทำสัญญาเงินกู้อีก  เพราะไม่ได้ทำสัญญาไว้  แต่ไปจดจำนองที่ ที่ดินเลย อย่างนี้พอจะมีคำแนะนำบ้างไหมค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรอีก อยากได้เงินคืนแล้วอะ ไม่อยากได้แล้วดอกเบี้ย  เริ่มเครียดอะค่ะ  ช่วยแนะนำด้วยค่ะท่านทนาย

  โดยคุณ แนะนำด้วย  (117.47.184.243)     10 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  เมื่อเรารับจำนองแล้วผู้จำนองจะยังสามารถนำเอกสารไปแจ้งทำธุรกรรมอย่างอื่นได้หรือไม่

  โดยคุณ ยยย  (119.46.48.51)     26 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

  ไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.39)     23 ก.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด