X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

 • กฎหมายที่ดิน/การขายฝากที่ดิน/กรรมสิทธิ์ร่วม

   

            กรณีมีที่ดิน 1 แปลงและมีผู้ร่วมกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 3 คนยังไม่ได้แยกโฉนด และผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 1 ทำการขายฝากทีดินให้กับผู้ร่วมกรรมสิทธิ์คนที่ 2 และ 3 มีคำถามดังนี้ค่ะ
            1.การทำสัญญาขายฝากที่ดินต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
            2.กรณีครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ เราสามารถนำชื่อเค้าออกจากโฉนดที่ดินได้เลยหรือเปล่าคะ โดยต้องไปที่กรมที่ดินเพื่อขอคัดชื่อออกจากโฉนดและที่ดินแปลงนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันใช่หรือไม่คะ (กรณีไม่ต้องการแยกโฉนด เนื่องจากค่าแยกโฉนดราคาค่อนข้างสูงคะ) และถ้าหากผู้ขายไม่ยอมคัดชื่อออกจากโฉนด ควรทำอย่างไรคะ
            3. กรณีที่ผู้รับซื้อที่ดินดังกล่าวเสียชีวิต 1 คน ก่อนที่ ผู้ขายฝากจะชำระหนี้หมด และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินส่วนนั้นจะเป็นของใครคะ
            4. กรณีที่ผู้ขายฝากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน ผู้สืบมรดกจะต้องเป็นผู้ไถ่ถอนแทนใช่หรือไม่คะ และหากไม่สามารถไถ่ถอนได้ที่ดินก็ต้องตกเป็นของผู้ซื้อใช่หรือไม่คะ

  คำนะนำทนายคลายทุกข์
  1.  ทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299
  2.  กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝากตั้วแต่ในวันทำสัญญา  ไม่จำเป็นต้องเอาชื่อออก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 491
  3.  ตกเป็นของทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629
  4.  ถูกต้อง ตามป.พ.พ. มาตรา 1599และมาตรา 1601

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 491 อันว่าขายฝากนั้น คือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้

  มาตรา1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่
            ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนไซร้ ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

  มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
  (1) ผู้สืบสันดาน
  (2) บิดามารดา
  (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
  (6) ลุง ป้า น้า อา
           คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635

  มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
            ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

  มาตรา1601 ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 43

   สถาบันการเงิน รับขายฝากได้หรือไม่  เพราะเหตุใด

  โดยคุณ ลลิตา  (180.183.19.190)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ง่าย ๆ  กระชับ ๆ  เข้าใจง่ายแบบชาวบ้าน ๆ   การขายฝากก็เหมือนกับการขาย  เพียงแต่ว่าถ้าคุณนัฐพร แตงร่ม สามารถมีเงินเสียดอกเบี้ย (ค่อสัญญาต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินเท่านั้น) หรือสามารถนำเงินไปถ่ายถอนคืนได้     แต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ย  ขาดส่งแม้แต่วันเดียว เมื่อนั้นแหล่ะ  คุณจะเสียบ้านและที่ดินอันเป็นที่รักของคุณไปในพลิบตา  ซึ่งไม่เหมือนกับการกู้ธนาคารเราไม่ส่งเขาก้ยังยึดไม่ได้จนกว่าจะมีการฟ้องร้องกัน   ถ้าคุณคิดจะทำ ต้องคิดให้เป็นร้อยรอบ    และคุณต้องเสียเงินปากถุง (เหมือนค่านายหน้า) และค่าภาษีเองทั้งหมด(แพงมากคิดจากราคาประเมินที่ดินทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะราคาที่ขายฝาก)  นายทุนที่รับขายฝากเขาไม่จ่าย  เราเป็นผู้จ่ายเองและก็เสียเงินทั้งขึ้นและล่อง    และข้อสำคัญอีกอย่างคือ  เป็นเรื่องที่ยากมาก (ย้ำว่ายากมาก ๆ) ที่จะนำบ้านและที่ดินที่เราขายฝากไปเข้าธนาคาร   ไม่เชื่อลองสอบถามไปแต่ละธนาคารก็ได้    ข้อความนี้ถือว่าถ้าใครได้อ่านก็จะเป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจ  ป้าถือว่าเป็นวิทยาทานค่ะ  แต่ถ้าทางเจ้าของ web จะรบข้อความของป้า ก็ไม่เป็นไรค่ะ   เพราะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของป้า จึงไม่อยากให้คนที่ต้องทุกข์มาทุกขฺ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า   การขายขาดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า  และไปหาซื้อใหม่ที่อาจจะไกลกว่าเดิม  ราคาไม่แพง   ขอให้โชคดีนะคะ

  โดยคุณ ป้าบุ๋ม  (171.98.126.25)     27 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 41

   การขายฝากบ้านและที่ดินเป็นอย่างไรคะ คือมีหนี้สินเยอะอยากได้เงินใช้หนี้ แต่ไม่อยากขายขาดบ้านและที่ดิน อยากรู้รายละเอียดค่ะ

   

   

  โดยคุณ นัฐพร แตงร่ม  (182.53.172.189)     5 ก.ย. 2557

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด