452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงาน/เวลาพักของการทำล่วงเวลา

 • กฎหมายแรงงาน/เวลาพักของการทำล่วงเวลา

   

             ทำโอหลัง 2 ทุ่ม เราต้องทำชดเชยเวลาที่พักตอน 5 โมงด้วยหรอครับ คือที่บ.ไทยยามากิ เขาให้ทำอย่างเช่น ถ้าโอปกติเลิก 2 ทุ่มเราก้อต้องเลิกงาน 2 ทุ่ม 20 เขาบอกว่าทำชดเชยเวลาที่พัก 20นาที ตอน 5 โมงเย็น ยังงัยช่วยตรวจสอบให้ต้วยนะครับ บ.ไทยยามากิ ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม                            

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากการทำงานปกติ  ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง  นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา  ซึ่งในเวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 27  วรรคสามและวรรคสี่  ดังนั้น  เมื่อเวลาทำงานปกติของคุณเลิก 17.00 น.  แล้วนายจ้างและคุณตกลงทำงานล่วงเวลา  นายจ้างต้องจัดให้มีการพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนเมื่อคุณเริ่มทำงานล่วงเวลา  นายจ้างต้องจัดให้มีการพัก 20 นาที  (คือเลิกงาน 17 นาฬิกา พัก 20 นาที)  เริ่มทำงาน 17.20 นาฬิกา  ตกลงทำงานล่วงเวลา 3 ชั่วโมง  การทำงานล่วงเวลา  จะครบ ณ เวลา 20.20 นาฬิกา  เพราะเวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน  การกระทำของนายจ้างถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 13   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  คือ ถ้าเราเข้าทำงาน 09:00 -18.00 น.

  แล้วช่วงสิ้นเดือนหัวหน้าชอบบอกว่า "ขอความร่วมมือ" อยู่ OT(โอฟรี) ถึง 1 ทุ่ม
  ซึ่งบางครั้งก็ 2 ชั่วโมง  โดยไม่จ่ายค่าแรง 
  อยากทราบว่าบริษัทสามารถทำได้มั้ยคะ โดยไม่จ่ายค่าแรง
  และพนังงานสามารถทำอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ อยากทราบข้อมูลจริง จริง  (1.46.228.25)     11 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 240

  นายจ้างไม่อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยชอบ แม้จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก็ตาม เพราะเป็นการแตกต่างกับบทกฎหมายที่นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาอันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 151

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.159.23)     7 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 239

    อยากถามผู้รู้ครับ กรณีที่เจอนั้นคือ เวลาทำงานปรกติ 08.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชัวโมง แล้วมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำล่วงเวลาตั้งแต่ 17.00-23.00 ต่อเนื่องแต่ทางบริษัทคิดค่าล่วงเวลาให้แค่ 5 ชั่วโมงโดยอ้างว่าต้องหัก 1 ชั่วโมงตามกฏหมาย
  ผมลองศึกษากฏหมายแต่ยังไม่แน่ชัดว่าต้องหัก 1 ชั่วโมงจริงหรือไม่ และในกรณีนี้พนักงานสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมครับเพราะทำงานล่วงเวลา 6 ชั่วโมงแต่จ่ายค่าล่วงเวลาแค่ 5 ชั่วโมง
  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ man  (182.52.254.240)     28 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 239

  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามความเป็นจริงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 61, 63 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หามีบทบังคับแห่งกฎหมายใดให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะหักชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาดังกล่าวได้โดยชอบแก่อย่างใด ลูกจ้างอาจยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ ที่ทำงานอยู่ หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งในเรื่องนี้ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปตามมาตรา 123, 124

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.92.41)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 238

   อยากสอบถามผู้รู้ครับ คือที่ทำงานมีเวลาทำงานตั้งแต่ 08.00-17.00 น. มีเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น. และหากมีกรณีที่พนักงานต้องทำโอที สมมุตินะครับมี 2 กรณีคือ ทำล่วงเวลาตั้งแต่ 17.00-22.00 น.และ ทำล่วงเวลา 17.00-24.00 น. จะมีการคิดจำนวนชั่วโมงในการทำล่วงเวลาเท่าไรครับ/มีการหักเวลาการทำล่วงเวลาอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ golf  (118.175.176.139)     27 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 238

  ถ้าเป็นที่บริษัทก็คิดตั้งแต่เวลา 17.00 น.เลยค่ะ เช่น ทำตั้งแต่ 17.00-22.00 น. พนักงานจะได้ชั่วโมงล่วงเวลา 5 ชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าพนักงานทำงานล่วงเวลาเกิน 2 ชั่วโมง บริษัทต้องให้พนักงานพักน่ะค่ะอยู่ในข้อกฎหมายค่ะลองค้นดูค่ะเพราะยังไม่เก่งเหมือนกัน ที่บริษัทให้พนักงานพัก 20 นาที แต่คิดรวมให้เป็นล่วงเวลาเลยค่ะไม่ได้หัก 

  โดยคุณ   (180.183.43.221)     28 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 237

   ขอสอบถามผู้รู้น่ะค่ะ พอดีทางบริษัทมีอยู่เคสหนึ่งคือ มาทำงานในเวลาทำงานปกติไม่ถึง 8 ชั่วโมง แต่อยู่ทำงานล่วงเวลา แบบนี้ทางบริษัทต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงานไหมค่ะ เช่น บางคนลาครึ่งวัน แล้วอยู่ทำงานล่วงเวลาต่อ พอดีเจอบ่อย อ่านข้อกฎหมายแล้วยังไม่เข้าใจ เพราะเป็นภาษากฎหมายที่ต้องตีความอีกรอบค่ะ

   

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  HR มือใหม่

   

  โดยคุณ tippawan  (180.183.43.221)     27 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 237

  ลูกจ้างมีสิทธิจะได้ค่าล่วงเวลาต้องเป็นกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ไม่ใช่กรณีที่ลูกจ้างทำงานภายในกำหนดเวลาทำงานปกติไม่แล้วเสร็จ จึงทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานเอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.92.41)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 236

  พนักงานเข้ามาทำ OT ก่อนเวลาทำงาน (OTหน้า 3 ชั่วโมง) ต้องหักเบค 30 นาทีหรือเปล่าครับ เช่นเวลาทำงานปกติ 20:00 -5:00 แต่เข้ามาทำ OT หน้า 3 ชั่วโมงนายจ้างให้หักเบค 30 นาที ในขณะเราทำงานให้บริษัทเต็ม 3 ชั่วโมง ช่วยแนะนำหน่อยครับ
   

  โดยคุณ F  (210.1.27.226)     20 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 235

   คือแฟนทำงานบริษัทเอกชนค่ะทำมา2ปีแล้วแต่ยังได้รับค่าแรงเป็นรายวันอยู่และไม่เคยได้พักร้อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่เคยได้2แรงค่าประกันสังคมก็เพิ่มตามรายได้พอลาป่วยก็หักเงินค่ะเพราะบริษัทอ้างว่าทำงานรายวัน อย่างงี้ควรทำอย่างไรดีค่ะ เพราะเท่าที่รู้บริษัทนี้มีอิทธิพลพอตัวเลยไม่เกรงกลัวกฎหมาย บอกให้แฟนแจ้งกรมแรงงานก็กลัวเดือดร้อนกลัวโดนไล่ออกค่ะ การจ่ายประกันสังคมนี่ตามจริงแล้วนายจ้างต้องมีส่วนช่วยจ่ายใช่หรือไม่ค่ะ แต่ในกรณีแฟนนี่หักเพิ่มขึ้นค่ะเลยสงสัย ช่วยตอบทีค่ะ

  โดยคุณ เยาวลักษณ์  (27.55.223.145)     29 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 234

  คือ ดิฉันทำงานที่ บ. เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง ค่ะ เข้างาน 09:00 -18.00 น.

  แล้วช่วงสิ้นเดือนหัวหน้าชอบบอกว่า "ขอความร่วมมือ" อยู่ OT ฟรี ถึง 1 ทุ่ม

  ซึ่งบางครั้งก็ 2 ชั่วโมง  โดยไม่จ่ายค่าแรง 

  อยากทราบว่าบริษัทสามารถทำได้มั้ยคะ โดยไม่จ่ายค่าแรง

  โดยคุณ ลูกจ้าง  (180.183.168.60)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 233

  บริษัททำงาน 8.00-18.00 จันทร์-ศุกร์ และเสาร์แรกของเดือน ถือว่าผิดพรบ.กฎหมายแรงงานหรือไม่คะ ส่วนใหญ่เห็นทำ 8.00-18.00 จันทร์-ศุกร์ ไม่มีทำงานวันเสาร์เลย

  โดยคุณ บัวทอง  (49.49.250.188)     4 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 233

  กำหนดเวลาทำงานวันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ส่วนวันหยุดประจำสัปดาห์ เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยวันหยุดประจำสัปดาห์มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน จึงชอบด้วย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23, 28

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     8 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 232

   ตอกบัตรก่อนเวลา59นาทีไม่คิดชั่วโมง ตามกฎหมายแรงงาน จริงหรือป่าวคับ แล้วพักเบรค2รวบรวบละ1ชั่วโมง ยกตัวอย่างคับ รอบเข้างาน 9โมง  แต่ให้มาตอกบัตร8:01. เบรค 12:00เข้า13:00. เบรคอีกครั้ง 15:00 เข้า 16:00 เลิกงาน 19:00   รวมต้องอยู่ที่ทำงานทั้งหมด 11ชั่วโมงแต่ได้ชั่วโมงแค่8ชั่วโมง. ถูกหรือผิดกฎหมายตรงไหนบ้างครับ รบกวนตอบทีนะคับ^^

  โดยคุณ เซนทรอย  (27.55.162.229)     28 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 231

   ถ้านายจ้างให้ทำงานเป็นเข้ากะเดียวตลอด เช่น เข้า 16:00น.-24:00 น. โดยไม่มีสลับกะให้ สามารถทำได้หรือไม่ 

  โดยคุณ Mayura bumrungta  (1.47.38.151)     26 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 230

   อยากทราบว่าเราทำงานร้านขายขนมในห้างเป็น  ร้านที่ยอดขายดีมีลูกค้าเลื่อยๆทำงานตั้วแต่9.00-21.00ก่อนที่จะทำงานนายจ้างบอกว่ามีเวลาพัก2ช.มของแต่ล่ะวัน แต่ที่จิงแล่วเราไม่ได้พักเลยกินข้าวต้องกินอยู่ในร้านบ้างครั้งกินไปด้วยขายขนมไป..บ้างครั้งถ้าได้พักก็ไม่ถึงช.มโมงเราเอาผิดนายจ้างได้ไม่ค่ะ...แล้วตามกฎหมายแรงงานทำงาน9.00-21.00เค้าต้องคิดโอทีให้เรากี่ช.ม

  โดยคุณ วลัยรันย์  (49.230.157.157)     25 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 229

   นายจ้างแจ้งว่ากฏกามยห้ามทำงานติดต่อกัน24ชม.รวมเวลาทำงานปกติ8ชม.ในหนึ่งวันนั้นเป็นความจริงหรือไม่

  อย่างไรครับ

  โดยคุณ pom  (171.96.246.131)     21 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  กรณีดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้นายจ้างประกาศเวลาทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต่ละวันของลูกจ้างได้วันหนึ่งต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 228

  ดิฉันทำงานอยู่ บริษัทหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ทำงานตั้งแต่ 7.00 - 16.00 น. จากนั้นเป็นโอที แต่ช่วงที่ทำงานไม่มีเวลาพัก ก่อนทำโอที คือทำงานตลอด ทำโอทีบ้างครั้งข้ามวัน เช่นเข้า 7.00 เลิกตี 3 แต่คิดโอทีเวลาปกติ แบบนี้ใช่หรือป่าวค่ะ แล้วบ้างครั้งต้องมาทำงานในวันหยุด แต่ให้ค่าแรงแค่แรงเดียว แต่บริษัทบอกว่าให้เปลี่ยนหยุดแทน  แล้วบางครั้งดิฉันมาทำงานแล้วแสกนนิ้วเข้างาน แสกน 7.05 บริษัท ปรับเวลาเข้าให้ดิฉันเข้า 7.30 ซึ่งตามสัญญาบอกว่าสายได้ถึง 7.05 ดิฉันอยากได้ความคิดเห็นค่ะ

  โดยคุณ อุ้ม  (171.96.247.46)     31 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 227

   อยากทราบว่าจำเป็นไหมคะที่ต้องพักครึ่งชมก่อนทำโอทีถ้าเราทำโอทีแค่ 1-2ชม จำเป็นต้องพักไหมคะ

  โดยคุณ   (27.55.103.139)     24 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

  เป็นกำหนดเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานบังคับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้พักตามกำหนดเวลาดังกล่าวก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 226

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ... 

  กรณีที่ทำงาน 17.00-02.00น. และ 13.00-22.00น.

   แล้วนายจ้างไม่ให้พักทานข้าวมีความผิดไหค่ะ

  คือในการทำงานนี้มันก็จำนวน 8 ชม. แต่นายจ้างไม่ให้พักทานข้าวเลย จึงอยากรู้ว่านายจ้างมีความผิดไหมค่ะ

   

  โดยคุณ คนกลางคืน  (113.53.106.182)     22 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 225

   อยากทราบว่าถ้าเราไม่สามารถโทรมาลางานได้

  เนื่องจากป่วยลุกไม่ไหว แต่มีใบรับรองแพทย์

  แต่ทางบริษัทให้เป็นขาดงาน ไม่ทราบว่าจะควรทำยังไงดีคะ

   

  โดยคุณ เมล์  (1.20.20.14)     2 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 224

   อีกประการหนึ่งคือ ทางบริษัทไม่ได้มีค่าชดเชยในกรณีวันหยุดนัขขัตฤกษ์ให้พนักงาน รวมทั้งค่าชดเชยในวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย ไม่ทราบว่าถ้ากรณีเช่นนี้ทางบริษัททำผิดกฎหมายด้วยหรือไม่ครับ

  โดยคุณ สดใส  (119.46.218.1)     28 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 223

   เนื่องจากทางบริษัทได้ว่าจ้างผมให้มาทำงาน (แบบ Fix OT ) คือต้องทำงานตั้งแต่ 06.00 - 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลางานปกติและงาน OT 

  แต่พอมาทำงานจริง ผมต้องเริ่มงานตั้งแต่ 05.30 - 21.00 น. และบางวันก็ลากยาวไปจนถึง 23.00 น. และเพิ่งมาทราบทีหลังตอนลงมาทำงานกลางทะเลว่า ทางบริษัทบังคับให้เขียนเวลาการทำงานไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน ลงในใบชั่วโมงการทำงานที่เค้าเรียกกันว่า Rest Period ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางบริษัทกำลังหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงานใช่หรือไม่?

  ผมจึงอยากขอคำแนะนำว่า ถ้าในกรณีอย่างนี้ผมสามารถเรียกร้องค่าชดเชยทำงานล่วงเวลาจากทางบริษัทได้หรือไม่ครับ 

   

  โดยคุณ สดใส  (119.46.218.1)     28 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 222

  ผมอยากรู้ว่ากฎหมายแรงงาน ว่า ปัจจุบันผมทำงาน 4 วัน หยุด2วัน เข้างาน 07.30 เลิกงาน 19.30

  คิดเป็นรายวันวันละ 354 บาท โอที 4.5 ชั่วโมง แล้วถ้าเปลี่ยไปทำ 3วัน หยุด3วัน เขาบอกมาว่า 

  โอที 4.5 ชั่วโมงจะหายไป แต่ทำงาน12ชัวโมงเท่าเดิม แต่กลับได้เงินรายวันลดลง เป็น12ชัวโมง

  354 บาท จากที่เมื่อก่อน 12 ชั่วโมงรวมโอทีได้ 654 บาท แบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับ แล้วความจริงเขาคิดกันแบบไหนครับ ขอบคุณครับ

   

   

   

  โดยคุณ ball  (203.130.144.222)     23 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 222

  หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ทั้งนี้ นายจ้างไม่อาจอาศัยสิทธิได้ที่จะลดหรือตัดเวลาทำงานล่วงเวลาของลูกจ้างได้โดยชอบ ถ้าและนายจ้างกระทำเช่นนั้น เป็นการไม่ชอบ ลูกจ้างมีสิทธิที่จะฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาและดอกเบี้ยจากนายจ้างต่อศาลแรงงานนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     5 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 221

  ถ้าเจ้านายไม่หยุดงานให้ ต้องทำทุกวันนาน2เดือนและเรื่อยๆ ผิดใหมครับ  โรงงานจินตนา FUJIBO

   

  ต.ไร่ขิง จ.นครปฐม

   

   

  โดยคุณ man  (183.89.170.123)     6 ก.ย. 2557

 •  1  2  3  4 .. 13   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด