กฎหมายแรงงาน/เวลาพักของการทำล่วงเวลา | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงาน/เวลาพักของการทำล่วงเวลา

 • กฎหมายแรงงาน/เวลาพักของการทำล่วงเวลา

   

             ทำโอหลัง 2 ทุ่ม เราต้องทำชดเชยเวลาที่พักตอน 5 โมงด้วยหรอครับ คือที่บ.ไทยยามากิ เขาให้ทำอย่างเช่น ถ้าโอปกติเลิก 2 ทุ่มเราก้อต้องเลิกงาน 2 ทุ่ม 20 เขาบอกว่าทำชดเชยเวลาที่พัก 20นาที ตอน 5 โมงเย็น ยังงัยช่วยตรวจสอบให้ต้วยนะครับ บ.ไทยยามากิ ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม                            

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์
  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากการทำงานปกติ  ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง  นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา  ซึ่งในเวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 27  วรรคสามและวรรคสี่  ดังนั้น  เมื่อเวลาทำงานปกติของคุณเลิก 17.00 น.  แล้วนายจ้างและคุณตกลงทำงานล่วงเวลา  นายจ้างต้องจัดให้มีการพักไม่น้อยกว่า 20 นาทีก่อนเมื่อคุณเริ่มทำงานล่วงเวลา  นายจ้างต้องจัดให้มีการพัก 20 นาที  (คือเลิกงาน 17 นาฬิกา พัก 20 นาที)  เริ่มทำงาน 17.20 นาฬิกา  ตกลงทำงานล่วงเวลา 3 ชั่วโมง  การทำงานล่วงเวลา  จะครบ ณ เวลา 20.20 นาฬิกา  เพราะเวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน  การกระทำของนายจ้างถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 200

   อยากทราบว่า การที่พนักงานเริ่มทำงาน 0800 น. แล้วไปเลิกงานเวลา 1000 น. ของอีกวันจะต้องคิดโอทีอย่างไรค่ะ 

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำตอบ

   

   

   

  โดยคุณ กุ้ง  (118.173.132.247)     18 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 200

  เพื่อประโยชน์แห่งการคำนวณค่าล่วงเวลในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานหมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานต่อวันโดยเฉลี่ยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 68

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     12 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 199

  ถ้าบริษัทมีข้อตกลงกับพนักงานเป็นรายบุคคลว่าในวันที่ทำงานล่วงเวลาไม่มีโอที แต่พนักงานขอโอทีทุกครั้งที่มีการทำงานล่วงเวลา บริษัทจะต้องแจ้งพนักงานอย่างไร และมีกฎหมายคุ้มครองบริษัทไหมค่ะ

  โดยคุณ joy sang  (210.213.59.39)     13 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 199

  กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 จะตกลงกันแตกต่างจากนี้ไม่ได้เป็นโมฆะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     7 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 198

   อยากทราบว่า ถ้าทำ OT ตั้งแต่ 5 ชั่วโมงขึ้นไปนั้น จะต้องหักชั่วโมงพักออก 1 ชั่วโมงใช่หรือไม่่ กลายเป็น 4 ชั่วโมง ถูกต้องมั้ย ??

  โดยคุณ ิิbb  (61.19.27.251)     5 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 198

  เกี่ยวกับกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานล่วงเวลาไม่มีกฎหมายบัญญัติว่านายจ้าง ต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักเป็นกำหนดเวลาเท่าใด เพียงแต่กำหนดกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นามีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 27 วรรค 4 ทั้งนี้ หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานล่วงเวลาเป็นกำหนดเวลาใดซึ่งไม่น้อยกว่า 20 นาที ก็ย่อมชอบที่จะหักเวลาพักออกเสียจากเวลาทำงานได้โดยชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 197

   สอบถามเรื่องเลางานค่าถ้าเป็นสถาบันการศึกษาเข้างาน7.15 เลิกงาน 16.45 แต่ไม่สามารถกลับบ้านได้จนกว่าจะเคลียงานเสดจนเลยเวลา โดยที่จริงแล้วสามารถกลับไปทำที่บ้านก้อได้จนต้องอยู่เกิน 8ชม.วันหยุดเสาร อาทิตย์บางครั้งก้อไม่ได้หยุดต้องมาทำงานตามคำสั่ง แต่ไใ่เคยได้ค่าตอบแทนเลย อย่างนี้สามารถฟ้องได้หรือไม่คะ และสัญญาจ้างก้อไม่ให้คู่สัญญาเก็บไว้คนละฉบับผิดหรือไม่คะ รบกวนขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ อยากทราบว่าเราถูกเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่า

  โดยคุณ นุกนิก  (27.55.133.142)     16 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 197

  เมื่อมีคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ท่านซึ่งเป็นลูกจ้างชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงาน เมื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้ตามมาตรา 8(2) แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ทั้งนี้ การทำสัญญาจ้างแรงงานหนังสือ ก็ไม่มีกฎหมายบังคับทำกันเป็นสองฉบับโดยมอบแก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีไว้คนละฉบับแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 196

  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันปกติ แต่เอาเวลาที่ทำงานล่วงเวลานั้นไปทำเป็นวันหยุดแทน ตัวอย่างเช่น ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์(ปกติ) และทำงานล่วงเวลานอกเหนือจากที่ทำปกติจำนวน 8 ชม. และเวลา 8 ชม. นั้น เอามาทำเป็นวันหยุดแทน คือ หยุดวันเสาว์-อาทิตย์ สามรถทำได้ไหมครับ??? ในความคิดผมคิดว่าเวลา 8 ชม.ที่พนักงานทำงานล่วงเวลานั้นพนักงานควรที่จะไดค่าแรงมากกว่า 8 ชม. ของเวลาที่ทำงานในเวลาปกติ ซึ่งนายจ้างเอาไปทำเป็นวันหยุดแทน สามารถทำได้หรือเปล่า ???
   

  โดยคุณ วัชระ เกษศรี (สมาชิก)  (223.204.240.137)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 195

  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันปกติ แต่เอาเวลาที่ทำงานล่วงเวลานั้นไปทำเป็นวันหยุดแทน ตัวอย่างเช่น ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์(ปกติ) และทำงานล่วงเวลานอกเหนือจากที่ทำปกติจำนวน 8 ชม. และเวลา 8 ชม. นั้น เอามาทำเป็นวันหยุดแทน คือ หยุดวันเสาว์-อาทิตย์ สามรถทำได้ไหมครับ??? ในความคิดผมคิดว่าเวลา 8 ชม.ที่พนักงานทำงานล่วงเวลานั้นพนักงานควรที่จะไดค่าแรงมากกว่า 8 ชม. ของเวลาที่ทำงานในเวลาปกติ ซึ่งนายจ้างเอาไปทำเป็นวันหยุดแทน สามารถทำได้หรือเปล่า ???

  โดยคุณ นายวัชระ เกษศรี  (223.204.240.137)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 194

   กรณีทำโอ แล้วไม่ได้ค่ากะ เราสามารถเรียกร้องสิทธิของเราได้อย่างไร

  โดยคุณ Amm  (223.205.166.170)     20 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 194

  ท่านสามรถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งแก่นายจ้างเกี่ยวกับการค้างชำระเงินดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 193

   ดิฉันทำงานเป็นพนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เข้างานเป็นกะ ซึ่งทำกะดึกด้วยคือ 21.00-6.00 อีกวันนึง มีสัญญาว่างจ้างว่าทำงาน 5 วันและหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ แต่พอทำงานจริงๆก็ทำ 6 วัน วันทำงานที่เกินมาต่อให้เป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดิฉันก็ได้ OT แค่ 1 เท่าค่ะ สมมติว่าได้อัตราจ้างรายเดือน 9,000 บาท เปลี่ยนเฉลี่ยรายวันคือ 300 บาท แต่เวลาได้โอที ก็ได้เพิ่มแค่ 300 บาทต่อการทำโอที 1 วัน แม้กระทั่งวันนั้นจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ อย่างนี้บริษัททำถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานมั๊ยคะ แล้วถ้าวันไหนมาเข้ากะดึกในคืนวันหยุดนักขัตฤกษ์ดิฉันจะได้รับกี่เท่าคะ ซึ่งที่เคยทำมา ดิฉันได้แค่ 300 ค่าโอทีวัน บวกกับ 200 บาทเป็นค่าเข้ากะดึกตามปกติเหมือนเข้ากะดึกคืนอื่นๆค่ะ นายจ้างทำถูกต้องมั๊ยคะ 

  โดยคุณ KCC  (49.230.177.139)     18 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 193

  นายจ้างจ่ายค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ท่านไมอบด้วยพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 63 ท่านสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ตนทำงานอยู่เพื่อทำการสอบสวนและมีคำสั่งแก่นายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 192

  มีคำถามจะสอบถามว่ามีคนรู้จักทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำเกี่ยวกับเงินเือนของคนงานแต่เขาสองคนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป้นคนงานของบริษัทนี้เลย ได้รับการว่าจ้างเป็นวันๆไป แต่พอมาวันหนึ่งเขาให้เข้าไปทำบัญชี เงินเดือนให้กับคนงานต่างด้าวโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทออกแบบมาเองโดยที่เราทำตามที่เขาได้ให้ทำทุกประการตามคำแนะนำทุกอย่างแต่มาบังเกิดว่างานที่ทำเกิดความผิดพลาดโดยที่ระบบของเขาเองผิดพลาดไมใช้เราเป็นผู้กระทำแต่ทางเขาบอกว่าเราเป็นผู้กระทำ  จึงทำให้มีเงินจำนวนหนึ่งหายไป  และเขาให้ทางพนักงานเป้นคนรับผิดชอบค่าเสียหาย แต่ทุกครั้งก่อนออกเงินเดือนให้กับคนงานทางหัวหน้างานจะตรวจสอบเองทุกครั้งและผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้ง

    จึงอยากสอบถามว่าเราผิดหรือเปล่าแล้วจำเป้นจะต้องเสียเงินให้กับทางบริษัทหรือไม่  และทางบริษัทก็ได้โอนเงินที่จะจ่ายให้กับคนงานผ่านบัญชีของข้าพเจ้าด้วยเราจะผิดมัยค่ะ ทุกครั้งก่อนจ่ายเงินจะมีหัวหน้างานอยู่ด้วยเสมอค่ะ ตอบด่วนนะค่ะ

  โดยคุณ แอมมี่  (113.53.155.6)     7 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 192

  หากท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าการงานที่ผิดพลาดเป็นเหตุให้เงินขาดหายไปดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของระบบไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความผิดของท่าน จึงชอบที่ท่านจะปฎิเสธความรับผิดและแต่งตั้งทนายเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 191

  มีคำถามจะสอบถามว่ามีคนรู้จักทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ทำเกี่ยวกับเงินเือนของคนงานแต่เขาสองคนไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป้นคนงานของบริษัทนี้เลย ได้รับการว่าจ้างเป็นวันๆไป แต่พอมาวันหนึ่งเขาให้เข้าไปทำบัญชี เงินเดือนให้กับคนงานต่างด้าวโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทางบริษัทออกแบบมาเองโดยที่เราทำตามที่เขาได้ให้ทำทุกประการตามคำแนะนำทุกอย่างแต่มาบังเกิดว่างานที่ทำเกิดความผิดพลาดโดยที่ระบบของเขาเองผิดพลาดไมใช้เราเป็นผู้กระทำแต่ทางเขาบอกว่าเราเป็นผู้กระทำ  จึงทำให้มีเงินจำนวนหนึ่งหายไป  และเขาให้ทางพนักงานเป้นคนรับผิดชอบค่าเสียหาย แต่ทุกครั้งก่อนออกเงินเดือนให้กับคนงานทางหัวหน้างานจะตรวจสอบเองทุกครั้งและผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้ง

    จึงอยากสอบถามว่าเราผิดหรือเปล่าแล้วจำเป้นจะต้องเสียเงินให้กับทางบริษัทหรือไม่  และทางบริษัทก็ได้โอนเงินที่จะจ่ายให้กับคนงานผ่านบัญชีของข้าพเจ้าด้วยเราจะผิดมัยค่ะ ทุกครั้งก่อนจ่ายเงินจะมีหัวหน้างานอยู่ด้วยเสมอค่ะ

  โดยคุณ แอมมี่  (113.53.155.6)     7 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 190

   อยากสอบถามว่า ถ้าที่ทำงาน เข้างาน 9.00-18.00 น. แล้วทำโอทีต่อถึง 03.00น วันต่อมาเข้างาน 12.00 น. แล้วทำงานต่อถึง 24.00 น. อย่างนี้วันที่ 2 จะต้องเริ่มนับโอทีตั้งแต่กี่โมงคะ เพราะปกติ จะเริ่มนับโอทีตอน 19.00 น ให้พัก 18.00-19.00 น ถ้าเข้าสายอย่างนี้ต้องนับเวลางานอีก 9 ชม.รวมพักแล้วค่อยเป็นโอทีมั้ยคะ?

  โดยคุณ นุ้ย  (125.25.27.195)     29 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 189

  สอบถามเรื่องการปัดเศษนาทีของการทำงานล่วงเวลา เวลาทำงานปกติ 08.00 - 17.50 น. แต่หน้าที่ดิฉันนายอนุญาตให้มาทำโอเช้าและค่ำ คือ เช้าเริ่มงาน 06.30 น. เลิกงาน 19.45 น. เท่ากับดิฉันจะได้ชั่วโมงการทำโอ เท่ากับ 4.5 ชม. ถูกต้องไหมคะ ซึ่งหากวันไหนดิฉันมาเริ่มงานเช้าตอน 06.45 น. เลิกงาน 19.45 น. ดิฉันก็จะได้ชั่วโมงการทำโอ 4.5 ชม. ใช่ไหมคะ

  ขอบพระคุณค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ แก้ม  (182.52.106.118)     26 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 189

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 188

  ผมทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

  ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง 08:00 - 20:00  และ  20:00 - 08:00

  ถ้าโรงงานให้ทำ 4 วันหยุด 2 วัน

  เกินกฏหมายกำหนด หรือไม่ครับ

  เพราะปกติเคยเห็นที่โรงงานอื่นทำงาน 12 ชัั่วโมง 2หยุด2  หรือไม่ก็ 3หยุด

  โดยคุณ ก้อง  (58.137.188.252)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 187

  บริษัทเปิดโอทีให้พนักงานรายวันมาทำงานในวันอาทิตย์ 3 กะ คือ

  กะที่ 1.    8.00-16.00              นาย ก. มาทำ

  กะที่ 2     16.00-24.00            นาย  ข. มาทำ

  กะที่ 3     24.00-08.00            นาย ก. มาทำ

  ซึ่ง นาย ก. จะได้ค่าทำงานในวันหยุดในช่วงเวลา 8.00-16.00 = 2 แรง และเว้นช่วงทำงานในกะที่ 2 โดยมาทำงานต่อในกะที่ 3 อยากทราบว่าในกะที่ 3 นาย ก. มาทำจะได้ 2 แรง หรือ 3 แรง ค่ะ  รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะเพราะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่เงินเดือนรู้สึกสับสนเวลาทำจ่าย เพราะสอบถามทางแรงงานแจ้งว่า 3 แรง แต่ผู้บริหารบอกว่าเป็นการทำงานเว้นช่วงไม่ต่อเนื่องให้ทำจ่ายแค่ 2 แรง  จึงอยากทราบว่าที่ถูกต้องคือจ่ายกี่แรง  ขอบคุณค่ะ

  รบกวนตอบกลับ E-mail  :  jintana50@hotmail.com

   

  โดยคุณ จินตนา  (118.174.146.210)     15 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 187

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 186

   พนักงานรายเดือนทำงาน วันละ 12 ชม. ถ้าทำot ในวันหยุดขัตฤกษ์ต้องคิด ot เป็นแบบ 8 ชม แรกได้เพิ่ม  1 แรง และ 4 ชม หลังได้ 3 แรงรึป่าวคับ

  โดยคุณ ธนาคม  (27.55.175.23)     8 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 186

  ร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการ หรือฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 185

  อยากทราบครับว่า ผมลาป่วย 1 วัน แต่ไม่มีใบรับรองแพทย์ นายจ้างอ้างว่าจะหักเงินในวันที่ลา และจะหักเพิ่มอีก 1 แรง

  อย่างงี้นายจ้างผิดหรือไม่ ? และสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่? 

  โดยคุณ นาย วณฐิ์ตินัย บุตรรักษ์  (223.206.188.210)     3 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 185

  นายจ้างไม่มีสิทธิหักค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างลาป่วย เพราะนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 57 แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 184

  ขอคำแนะนำค่ะ

  เนื่องจากบริษัท ได้จัดอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม ในวันเสาร์ (ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์) ให้กับพนักงาน กรณีเช่นนี้ต้องจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาหรือไม่ค่ะ

   

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ อ้อ  (180.128.2.84)     1 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 184

  นายจ้างไม่จำต้องร่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเพราะไม่ใช่กรณีที่ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 5, 61

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 183

   ถ้าเราทำงาน 16.00-15.00 ของวันใหม่จะคิดโอทีอย่างไรครับ 1.5 กี่ชัวโมงและโอที 3 กี่ชัวโมง

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ wuth  (58.137.142.234)     28 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 182

   อยากทราบว่า

  ถ้าต้องทำโอทีต่อเนื่อง

  หมายถึง เริ่มงาน 8.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง เริ่มทำงาน บ่ายโมงตรงยาวต่อเนื่อง ถึง 1 ทุ่ม

  ตรง ( 19.00 น.) รวมเป็น 6 ชม.ในตอนบ่าย แต่หลังจาก 17.00 น. จ่ายค่าแรงโอที คูณ 1.5 เท่า

  แบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ พัชรี  (171.5.251.25)     15 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 182

  ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 181

   ในแต่ละวันทำโอทีได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง? เคยเห็นมากสุด4ชั่วโมง แต่ที่บริษัทให้ทำ6ชั่วโมง/วัน ทำมา2วันต่อกันแล้ว อย่างนี้ผิดกฎหมายไหม?

  โดยคุณ โบ  (27.145.74.142)     15 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 181

  ชั่วโมงทำงานล่วงเวลาเมื่อรวมแล้ว การทำงานล่วงเวลาสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 3-6 ชั่วโมงซึ่งไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแรงงานที่ 3/2541 แต่วันหนึ่งจะต้องทำงานล่วงเวลาได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง ท่านสามารถสอบถามไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 •  1  2  3  4 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด