ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

 • ตัวอย่างหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

   

  หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด


                                                                                 สำนักงานที่ดินจังหวัด...................................
                                                                                 วันที่...........เดือน...................พ.ศ. ................

             หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  ทะเบียนเลขที่ .........................เมื่อวันที่ .......เดือน...................พ.ศ. ...........ได้มีรายการดังนี้


             1.  ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ..............................................
             2.  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วน......................................................

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

            3.  ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่   บ้านเลขที่....หมู่ที่...........ถนน.............ตรอก/ซอย.........................ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.............................โทรศัพท์............................
   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด