X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คู่มือพนักงานติดตามหนี้

 • คู่มือพนักงานติดตามหนี้
  ปรัชญาและจรรยาบรรณในการติดตามหนี้

        ปรัชญาของพนักงานติดตามหนี้  ก่อนอื่นพนักงานติดตามหนี้จะต้องเข้าใจก่อนว่า จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าหนี้ หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้ตามกฎหมาย การติดตามหนี้ พนักงานติดตามหนี้จะต้องมีปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำงานและทำงานอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรม  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคน  ต้องกระทำโดยสุจริต”  พนักงานติดตามหนี้จะต้องเข้าใจว่าการติดตามหนี้จะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดในการเร่งรัดให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ด้วยวิธีการที่สุจริต ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสร้างความรำคาญ หรือสร้างความไม่สบายใจให้กับลูกหนี้  หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
        ภาพลักษณ์ขององค์กรจะเสียไปด้วย ถ้าพนักงานติดตามหนี้ทวงหนี้โดยไม่มีจรรยาบรรณและใช้วิธีการที่รุนแรง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์
        ปัจจุบันรัฐบาลกำลังออกกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยการทวงหนี้ที่เป็นธรรม ซึ่งจะกำหนดกติกามารยาทที่ค่อนข้างจะรัดกุม ดังนั้นพนักงานติดตามหนี้ของเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากยังไม่มีการทวงหนี้ที่มีระเบียบแบบแผน อาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายได้ในอนาคต
        ดังนั้นปรัชญาในการทำงานของพนักงานติดตามหนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งพนักงานติดตามหนี้ทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติในการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการติดตามหนี้เป็นจำนวนมาก

                                                                                              อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์ 
                                                                                                     วิทยากรฝึกอบรม

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ก็ถูกค่ะ

  โดยคุณ สาวบ้านนา (สมาชิก)  (14.207.137.230)     7 ม.ค. 2555

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด