X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์

 • อบรมสัมมนาพนักงานสินเชื่อ/กฎหมายสินเชื่อ/คดีสินเชื่อ/สันนิบาตสหกรณ์


             เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552  ทีมงานวิทยากรทนายคลายทุกข์  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร  หลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ” รุ่นที่ 1  จำนวน 63  คน ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ การจัดการสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งหัวข้อในการสัมมนามีดังต่อไปนี้
   กฎหมายที่พนักงานสินเชื่อต้องรู้
             1.  การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ  
             2.  การตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา
             3.  สิทธิและหน้าที่ตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน
             4.  ลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย
             5. การออกหนังสือทวงถามในการติดตามหนี้
             6.  การบอกกล่าวบังคับจำนอง  
             7.  การบังคับจำนอง  การจำนองตราสาร
             8.  ความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีสั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืม
             9.  อายุความในการดำเนินคดีกับลูกหนี้
           10. ข้อควรระวังและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
           11. การเตรียมตัวเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล
           12. การพิจารณาคดีในชั้นศาล
           13.  การบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษา
           14. การดำเนินคดีล้มละลาย
            ท่านใดสนใจเชิญ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการติดตามหนี้  เทคนิคการปล่อยสินเชื่อ  หรือความรู้ทางด้านกฎหมายทุกประเภท  สอบถามได้ที่ 02-948-5700

  ภาพบรรยากาศการสัมมนาดูได้จากด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 4

  การจัดอบรมมีค่าใช้จ่ายไหมคะ่

  โดยคุณ รัึก  (203.150.228.171)     24 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ผมก็อยากอบรมด้วยครับ สันติบาตจะจัดอีกเมื่อไหร่

  โดยคุณ ปิงปอง  (117.47.231.76)     10 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ผมได้ไปอบรมมาแล้ว มีสาระและความรู้มากเลยครับ

  และผมอยากได้ แบบฟอร์มตัวอย่างในการดำเนินคดี

  หรือ โนติส 

  โดยคุณ wanchai  (125.26.122.244)     25 มิ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ดีมาก ๆ ประชาชนได้ประโยชน์

  โดยคุณ นิคม  (125.26.83.109)     25 มิ.ย. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด