X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

 • ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

  คำแนะนำและทางแก้ของลูกหนี้เมื่อถูกฟ้องล้มละลาย(ส่งขึ้นเมรุรอฌาปนกิจ)
             1.  เมื่อถูกฟ้องล้มละลายจะแก้อย่างไร(แก้ไขไม่ได้แก้ผ้า)
            2.  ต้องไปศาลหรือไม่  ถ้าไม่ไปจะถูกจับหรือไม่ (หรือต้องหนีไปอยู่ดูไบ)
             3.  ในชั้นฟ้องล้มละลาย  ลูกหนี้มีสิทธิในการเจรจาประนอมหนี้หรือไม่ (หรือต้องแผ่นอย่างเดียว)
             4.  เลวร้ายสุดสำหรับลูกหนี้คืออะไรในการถูกฟ้องล้มละลาย (ถ้าต้องติดคุกจะได้บอกชูวิทย์ให้ซื้อข้าวผัดถุงละ 5,000 รอไว้ก่อน)
  คำแนะนำทนายคลายทุกข์ (เอาทุกข์ของคุณมาไว้ที่นี่ เราจะทุกข์แทนคุณ)
             1.  ปรึกษาทนายคลายทุกข์  เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องในการช่วยเหลือตัวเอง  โทร.081-912-5833,02-948-5700  หรือส่งอีเมล์มาที่ decha007 @cscoms.com  จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลาย
             2.  คดีล้มละลายเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา จะไม่เดินทางไปศาล  เพื่อฟังการพิจารณาคดีหรือไม่  แต่ขอแต่งตั้งให้ทนายความให้ดำเนินการแทน จะเป็นประโยชน์มากกว่า  เพราะทนายความจะมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลล้มละลายกลาง
            3.  การเจรจาประนอมหนี้ในชั้นล้มละลายง่ายกว่าการเจรจาหนี้ในชั้นพิจารณาในศาลแพ่ง  เพราะเจ้าหนี้เริ่มมีความอ่อนล้า  ในการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากติดตามทวงถามหนี้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  ทุกวิถีทางแล้ว  ไม่พบทรัพย์สินของลูกหนี้  จึงจำเป็นต้องฟ้องล้มละลาย  ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้ายที่เจ้าหนี้ต้องทำ (เปรียบเสมือนนิมนต์พระมาสวดศพ 4 รูป  ก่อนฌาปนกิจ  ผมเปรียบเทียบแบบนี้ท่านน่าจะนึกภาพออกนะครับ
             4.  ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หลังจากนั้นถ้าไม่มีทรัพย์สิน  ศาลจะพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา  3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ทุจริต  จะต้องล้มละลายถึง 10 ปี
   

  ตัวอย่างคำฟ้องคดีล้มละลาย/ถูกฟ้องล้มละลาย/ธ.ออมสิน

                                                                                                ศาลล้มละลายกลาง

            ธ.ออมสิน       เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            นาย ภ.            ลูกหนี้

  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอยื่นฟ้องลูกหนี้ดังจะกล่าวต่อไปนี้
  ข้อ 1.  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคล  สัญชาติไทย 
             -  ประเภทธุรกิจ  กิจการธนาคาร
             -  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
             -  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ...
  ข้อ 2.  ลูกหนี้เป็น  บุคคลธรรมดา
             -  อาชีพ  ไม่ปรากฎชัด
             -  หมายเลขบัตรประชาชน...
              -  มีภูมิลำเนา...
  ข้อ 3.  สาระสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ผู้เป็นโจทก์
             -  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้จำนวน 4,803,806.26  บาท
            โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออสิน พ.ศ. 2489  มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน  ออกพันธบัตร  และสลากออมสิน  ลงทุนแสวงหาประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต  รวมทั้งให้กู้เงินอันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารในฐานะผู้จัดการ  มีอำนาจในการบริหารงานและกิจการต่าง ๆ ของธนาคาร  ปรากฎตามสำเนาพระราชบัญญัติ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1)
            โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งนาย ล.  เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อความส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2)
            เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดย นาย ล.  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ผู้มีอำนาจกระการการแทนๆได้มอบอำนาจให้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในกิจการเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลายกับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  และให้มีอำนาจให้แต่งตั้งทนายความ  หรือมอบอำนาจช่วงให้ตัวแทนดำเนินการแทนได้และให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ด้วย  ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ  ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2551  (เอกสารท้ายคำฟ้อ
  หมายเลข 3)
              ในการดำเนินคดีนี้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ภาค 3  ได้มอบอำนาจให้นางสาว ป. และ/หรือ นาย ส. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  กับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในนามของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้  ปรากฏตามสำเนาคำสั่งธนาคารออมสิน  และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 และ 5 )
             เดิมลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรี  คดีหมายเลขดำที่...  คดีหมายเลขแดงที่...ระหว่างธนาคารออมสิน (โจทก์)  นาย ภ. โดยศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,309,780.82 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท  นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 19 มิถุนายน 2541)  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 1,107 บาท ในเดือนมิถุนายนของทุกปีนับแต่ปี 2541  เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะสามารถนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้  หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ ...พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์  หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนกับให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท  ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษา (เอสารท้ายฟ้องหมายเลข 6)
            หลังจากที่ศาลธัญบุรีได้มีคำพิพากษาแล้ว  ปรากฏว่าลูกหนี้(จำเลย)  ไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแต่อย่างใด  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้ (จำเลย)  และได้จัดสรรเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน  โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 651,718 บาท  ปรากฏตามสำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ครั้งที่ 1) (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7)
             เมื่อคำนวณภาระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ (จำเลย)  ยังคงมีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์โดยหักจากการขายทอดตลาด  คงเหลือเงินจำนวน 3,479,696.67  บาท  และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 2,000,000 บาท  นับตั้งแต่วันที่ 21  เมษายน 2551  จนถึงวันที่ 17  กันยายน 2551  เป็นเงินจำนวน 1,324,109.59 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,803,806.26 บาท  ปรากฏตามสำเนารายการคำนวณยอดหนี้ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 8) 
   ข้อ 4.  ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
  ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะ
  *ลูกหนี้มีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน
             -ต้องข้อสันนิษฐานตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดย
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห้งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น  ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้งจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
            - ลูกหนี้ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
            -ลูกหนี้ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน  หรือหลบไปหรือวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิใช้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาศาลเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
   *ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
             - ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง  ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

            โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ดำเนินการตรวจสอบ และสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินอื่นแล้วนำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  แต่ปรากฏว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่พบทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้แต่อย่างใด
            ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นลูกหนี้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า  เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน  และหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระแล้ว  เกินกว่า 1,000,000 บาท   โดยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  คิดถึงวันฟ้อง  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,803,80.26 บาท 
            ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลดังกล่าวข้างต้น   เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้  และพิพากษาให้บุคคลล้มละลายต่อไป

                                                                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย
  เพราฉะนั้นศาลออกหมายเรียกตัวลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาและบังคับลูกหนี้ตามคำขอต่อไปนี้
            1.  ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายกับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามที่ระบุในคำฟ้องและบัญชีภูมิลำเนานั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการในคดีนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้ศาลทราบทันที  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าไปยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องตรงเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย  ...  ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่  ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
   
        ....................................เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

  คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า ...........................................ทนายความของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  ปรากฏตามใบแต่งทนายความที่แนบมาพร้อมคำฟ้องนี้  เป็นผู้เรียงและพิมพ์


        ......................................ผู้เรียงและผู้พิมพ์


  คำสั่งศาล  คดีหมายเลขดำที่ ล ............./25....


             รับฟ้อง ดำเนินการตามกฎหมาย  บัญชีภูมิลำเนา  ใบแต่งทนาย  ใบมอบฉันทะ  คำแถลงยืนยันภูมิลำเนา และบันทึกถ้อยคำพยาน (ถ้ามี) ให้รวมไว้  อนุญาตตามคำร้องขอส่งสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ มาตรา 14 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 90  คำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยานบัญชีพยาน (ถ้ามี)
            หากประสงค์จะเสนอบัญชีถ้อยคำแทนการซักถามพยาน  ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้แก่ลูกหนี้ก่อนวันนัดพิจารณา 7 วัน 
   นัดพิจารณา  วันที่ ...........................................เวลา .......................นาฬิกา
   อนุญาตให้ตรวจคืนเอกสารแก่ผู้ขอเมื่อคดีถึงที่สุด  ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  อนุญาตให้คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือ  เมื่อศาลมีคำสั่งปิดคดีตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 133
              .........................................ผู้พิพากษา

  หมายเหตุ :-
  ค่าขึ้นศาล                  500 บาท
  ค่าใบแต่งทนาย           20 บาท
  ค่าคำร้อง       .................. บาท
  ค่าคำขอ          ................. บาท
  ค่าอ้างเอกสาร ................. บาท
  ใบเสร็จเลขที่ ..................
  เงินวางประกันค่าใช้จ่าย 5,000  บาท
  ใบเสร็จเลขที่ .............................................
  ...................................................................
                       เจ้าพนักงานศาล
  วันที่ ..........................................................

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 63

  สวัสดี !

  คุณต้องใช้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?
  ขณะนี้เรากำลังนำเสนอเงินให้กู้ยืม 3% ของทุกชนิด, สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อการเกษตร
  หรือการระดมทุนโครงการ? เรานำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลทั่วโลกรวมหนี้แม้ว่าคุณมี
  คะแนนเครดิตต่ำและพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารท้องถิ่นของคุณหรือสถาบันการเงินใด ๆ และตอนนี้มี

  ช่วงเวลาที่ยากจัดการกับธนาคารของคุณหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ? คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนถ้าใช่ส่งอีเมล์ถึงเรากลับมาทาง

  (ryanloaninvestment001@outlook.com) เราจะให้ทุกประเภทของเงินให้สินเชื่อ

  สมัครงานนี้และได้รับเงินสดของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง 15,000 ถึง 50,000,000
  * เลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไข

  แผนเหล่านี้ทั้งหมดและอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้

  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: สำหรับ บริษัท สินเชื่อที่ช่วยฉันที่นี่คือรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา (ryanloaninvestment001@outlook.com)


  ความนับถือ
  การจัดการ.
  โทรหรือส่ง SMS หมายเลข: +27 (0603170517)
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณเดี๋ยวนี้

  โดยคุณ Ryan  (41.151.171.138)     23 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 62

   สอบถามข้อมูลครับว่าศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่28มิ.ย.53แต่มีการหยุดนับแล้วก็ได้ไปขึ้นศาลทุกครั้ง เคยสอบถามไปทีากรมบังคับคดีว่าปลดวันใหนเขาแจ้งว่าเป็นวันที่28มิ.ย.58อยากถามว่า

  1.วันที่ปลดล้มตามแจ้งนั้นเป็นการปลดโดบอัตโนมัติหรือไม่หรือต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

  2.สามารถเปิดบัญชีธนาคารในวันรุ่งขึ้นเพื่อนำเงินเข้าบัญชีได้มั๊ย แล้วจะโดนอายัติไว่หรือไม่เพราะประกาศปลดยังไม่ออกมา

  รบกวนตอบกลับด้วยครับ

   

   

   

  โดยคุณ เจมส์  (49.230.120.227)     25 มิ.ย. 2558

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด