X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

 • ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

  คำแนะนำและทางแก้ของลูกหนี้เมื่อถูกฟ้องล้มละลาย(ส่งขึ้นเมรุรอฌาปนกิจ)
             1.  เมื่อถูกฟ้องล้มละลายจะแก้อย่างไร(แก้ไขไม่ได้แก้ผ้า)
            2.  ต้องไปศาลหรือไม่  ถ้าไม่ไปจะถูกจับหรือไม่ (หรือต้องหนีไปอยู่ดูไบ)
             3.  ในชั้นฟ้องล้มละลาย  ลูกหนี้มีสิทธิในการเจรจาประนอมหนี้หรือไม่ (หรือต้องแผ่นอย่างเดียว)
             4.  เลวร้ายสุดสำหรับลูกหนี้คืออะไรในการถูกฟ้องล้มละลาย (ถ้าต้องติดคุกจะได้บอกชูวิทย์ให้ซื้อข้าวผัดถุงละ 5,000 รอไว้ก่อน)
  คำแนะนำทนายคลายทุกข์ (เอาทุกข์ของคุณมาไว้ที่นี่ เราจะทุกข์แทนคุณ)
             1.  ปรึกษาทนายคลายทุกข์  เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องในการช่วยเหลือตัวเอง  โทร.081-912-5833,02-948-5700  หรือส่งอีเมล์มาที่ decha007 @cscoms.com  จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลาย
             2.  คดีล้มละลายเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา จะไม่เดินทางไปศาล  เพื่อฟังการพิจารณาคดีหรือไม่  แต่ขอแต่งตั้งให้ทนายความให้ดำเนินการแทน จะเป็นประโยชน์มากกว่า  เพราะทนายความจะมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลล้มละลายกลาง
            3.  การเจรจาประนอมหนี้ในชั้นล้มละลายง่ายกว่าการเจรจาหนี้ในชั้นพิจารณาในศาลแพ่ง  เพราะเจ้าหนี้เริ่มมีความอ่อนล้า  ในการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากติดตามทวงถามหนี้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  ทุกวิถีทางแล้ว  ไม่พบทรัพย์สินของลูกหนี้  จึงจำเป็นต้องฟ้องล้มละลาย  ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้ายที่เจ้าหนี้ต้องทำ (เปรียบเสมือนนิมนต์พระมาสวดศพ 4 รูป  ก่อนฌาปนกิจ  ผมเปรียบเทียบแบบนี้ท่านน่าจะนึกภาพออกนะครับ
             4.  ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หลังจากนั้นถ้าไม่มีทรัพย์สิน  ศาลจะพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา  3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ทุจริต  จะต้องล้มละลายถึง 10 ปี
   

  ตัวอย่างคำฟ้องคดีล้มละลาย/ถูกฟ้องล้มละลาย/ธ.ออมสิน

                                                                                                ศาลล้มละลายกลาง

            ธ.ออมสิน       เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            นาย ภ.            ลูกหนี้

  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอยื่นฟ้องลูกหนี้ดังจะกล่าวต่อไปนี้
  ข้อ 1.  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคล  สัญชาติไทย 
             -  ประเภทธุรกิจ  กิจการธนาคาร
             -  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
             -  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ...
  ข้อ 2.  ลูกหนี้เป็น  บุคคลธรรมดา
             -  อาชีพ  ไม่ปรากฎชัด
             -  หมายเลขบัตรประชาชน...
              -  มีภูมิลำเนา...
  ข้อ 3.  สาระสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ผู้เป็นโจทก์
             -  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้จำนวน 4,803,806.26  บาท
            โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออสิน พ.ศ. 2489  มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน  ออกพันธบัตร  และสลากออมสิน  ลงทุนแสวงหาประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต  รวมทั้งให้กู้เงินอันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารในฐานะผู้จัดการ  มีอำนาจในการบริหารงานและกิจการต่าง ๆ ของธนาคาร  ปรากฎตามสำเนาพระราชบัญญัติ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1)
            โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งนาย ล.  เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อความส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2)
            เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดย นาย ล.  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ผู้มีอำนาจกระการการแทนๆได้มอบอำนาจให้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในกิจการเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลายกับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  และให้มีอำนาจให้แต่งตั้งทนายความ  หรือมอบอำนาจช่วงให้ตัวแทนดำเนินการแทนได้และให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ด้วย  ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ  ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2551  (เอกสารท้ายคำฟ้อ
  หมายเลข 3)
              ในการดำเนินคดีนี้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ภาค 3  ได้มอบอำนาจให้นางสาว ป. และ/หรือ นาย ส. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  กับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในนามของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้  ปรากฏตามสำเนาคำสั่งธนาคารออมสิน  และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 และ 5 )
             เดิมลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรี  คดีหมายเลขดำที่...  คดีหมายเลขแดงที่...ระหว่างธนาคารออมสิน (โจทก์)  นาย ภ. โดยศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,309,780.82 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท  นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 19 มิถุนายน 2541)  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 1,107 บาท ในเดือนมิถุนายนของทุกปีนับแต่ปี 2541  เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะสามารถนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้  หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ ...พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์  หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนกับให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท  ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษา (เอสารท้ายฟ้องหมายเลข 6)
            หลังจากที่ศาลธัญบุรีได้มีคำพิพากษาแล้ว  ปรากฏว่าลูกหนี้(จำเลย)  ไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแต่อย่างใด  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้ (จำเลย)  และได้จัดสรรเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน  โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 651,718 บาท  ปรากฏตามสำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ครั้งที่ 1) (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7)
             เมื่อคำนวณภาระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ (จำเลย)  ยังคงมีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์โดยหักจากการขายทอดตลาด  คงเหลือเงินจำนวน 3,479,696.67  บาท  และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 2,000,000 บาท  นับตั้งแต่วันที่ 21  เมษายน 2551  จนถึงวันที่ 17  กันยายน 2551  เป็นเงินจำนวน 1,324,109.59 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,803,806.26 บาท  ปรากฏตามสำเนารายการคำนวณยอดหนี้ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 8) 
   ข้อ 4.  ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
  ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะ
  *ลูกหนี้มีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน
             -ต้องข้อสันนิษฐานตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดย
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห้งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น  ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้งจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
            - ลูกหนี้ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
            -ลูกหนี้ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน  หรือหลบไปหรือวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิใช้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาศาลเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
   *ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
             - ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง  ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

            โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ดำเนินการตรวจสอบ และสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินอื่นแล้วนำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  แต่ปรากฏว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่พบทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้แต่อย่างใด
            ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นลูกหนี้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า  เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน  และหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระแล้ว  เกินกว่า 1,000,000 บาท   โดยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  คิดถึงวันฟ้อง  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,803,80.26 บาท 
            ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลดังกล่าวข้างต้น   เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้  และพิพากษาให้บุคคลล้มละลายต่อไป

                                                                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย
  เพราฉะนั้นศาลออกหมายเรียกตัวลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาและบังคับลูกหนี้ตามคำขอต่อไปนี้
            1.  ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายกับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามที่ระบุในคำฟ้องและบัญชีภูมิลำเนานั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการในคดีนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้ศาลทราบทันที  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าไปยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องตรงเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย  ...  ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่  ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
   
        ....................................เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

  คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า ...........................................ทนายความของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  ปรากฏตามใบแต่งทนายความที่แนบมาพร้อมคำฟ้องนี้  เป็นผู้เรียงและพิมพ์


        ......................................ผู้เรียงและผู้พิมพ์


  คำสั่งศาล  คดีหมายเลขดำที่ ล ............./25....


             รับฟ้อง ดำเนินการตามกฎหมาย  บัญชีภูมิลำเนา  ใบแต่งทนาย  ใบมอบฉันทะ  คำแถลงยืนยันภูมิลำเนา และบันทึกถ้อยคำพยาน (ถ้ามี) ให้รวมไว้  อนุญาตตามคำร้องขอส่งสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ มาตรา 14 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 90  คำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยานบัญชีพยาน (ถ้ามี)
            หากประสงค์จะเสนอบัญชีถ้อยคำแทนการซักถามพยาน  ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้แก่ลูกหนี้ก่อนวันนัดพิจารณา 7 วัน 
   นัดพิจารณา  วันที่ ...........................................เวลา .......................นาฬิกา
   อนุญาตให้ตรวจคืนเอกสารแก่ผู้ขอเมื่อคดีถึงที่สุด  ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  อนุญาตให้คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือ  เมื่อศาลมีคำสั่งปิดคดีตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 133
              .........................................ผู้พิพากษา

  หมายเหตุ :-
  ค่าขึ้นศาล                  500 บาท
  ค่าใบแต่งทนาย           20 บาท
  ค่าคำร้อง       .................. บาท
  ค่าคำขอ          ................. บาท
  ค่าอ้างเอกสาร ................. บาท
  ใบเสร็จเลขที่ ..................
  เงินวางประกันค่าใช้จ่าย 5,000  บาท
  ใบเสร็จเลขที่ .............................................
  ...................................................................
                       เจ้าพนักงานศาล
  วันที่ ..........................................................

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3   

 • ความคิดเห็นที่ 60

   

  ถ้าขายทอดตลาดไม่ได้ 6 นัดแล้ว จำดำเนินการอย่างไรต้อไปครับ

  โดยคุณ กาญจนา สวง  (203.155.220.236)     26 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 59

   เป็นผู้ค้ำประกันในการกู้เงินโดยมีบ้านและที่ดินของเราค้ำให้ต่อมาผู้กู้ไม่ชำระต่อมาบ้านและที่ดินถูกขายทอดตลาดโดยเราไม่รู้เรืองเพราะย้ายที่อยู่ภายหลังได้รับหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่พิทักษ็ทรัพย์ให้ไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่บอกให้รอหมายศาลรอมาหลายปีแล้วก็ไม่มีสอบถามไปยังกรมบังคับคดีเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ฟ้องให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรอยากทราบว่าจะหลุดพ้นจากการถูกพิทักษ์หรัพย์ได้อย่างไรเรื่องเกิดเมื่อปี52

   

  โดยคุณ มนัสนันท์  (27.55.72.126)     14 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 58

  Hello, I am ดร. ปีเตอร์ผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน
  อย่าสินเชื่อโอกาสเวลาชีวิตที่คุณต้องกู้เงินเร่งด่วนในการล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงิน ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณคุณจะได้รับการปฏิเสธจากธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
  คุณต้องรวมเงินกู้หรือจำนอง?
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ปัญหาทางการเงินของคุณทุกสิ่ง
  อดีตที่ผ่านมาเรากู้เงินออกให้กับประชาชน
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  ที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2%
  ขนาดกลางที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับผลประโยชน์และความน่าเชื่อถือ
  ดังนั้นคุณจะยินดีที่จะติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
  drpeter.loanservice@yahoo.com

  ผู้กู้
  1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
  2) ประเทศ: .............................. ................ .............
  3) ที่อยู่: .............................. ............... ............
  4) State: ............................
  5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
  6) สถานะ: .............................. ................ ...
  7) อาชีพ: .............................. ................ .......
  8) หมายเลขโทรศัพท์: .............................. ............... ...
  9) ตำแหน่งปัจจุบันในการทำงาน: .....................
  10) รายได้รายเดือน: .............................. .. .............
  11) จํานวนเงินที่ต้องใช้: .............................. .......
  12) ระยะเวลาสินเชื่อ: .............................. .............. ...
  13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: .............................. .............
  14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
  15) คุณได้ใช้ก่อน ............................. ....

  ขอบคุณ (drpeter.loanservice@yahoo.com)
  ดร. ปีเตอร์

  โดยคุณ Dr. Peter  (216.185.58.31)     11 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 57

   อยากทราบว่า หากเรามอบอำนาจให้บุคคลล้มละลายไปประมูลงานในส่วนราชการแทน ผลคือได้งานประมูล แล้วงานประมูลนั้นๆจะกลายเป็นโมฆะหรือไม่ อย่างไร 

  โดยคุณ วนิดา  (27.55.169.55)     24 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 57

  ตามพฤติการณ์การดำเนินการดังกล่าวไม่ตกเป็นโมฆะตามบทกฎหมายใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 56


  Hello!

  ผม นาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยในการกู้เงินยืมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการให้บริการ ที่ถูกต้องและผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการบอกว่าชื่อที่ดีจะดีกว่ากว่าความ มั่งคั่งดังนั้นหากคุณคิดว่าฉันที่ดีสำหรับคุณคุณต้องการ บริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

  สมัครวันนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง 5,000.00 บาทเงินบาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * เงื่อนไขเงินกู้และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราคิดว่าตอน นี้อีเมล์: william.c.loanfirm01 @ gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้

  ของผู้กู้ชื่อเต็ม: ..........
  ที่อยู่: .............
  อาชีพ: ........
  เพศ: ..............
  อายุ ..............
  หมายเลขโทรศัพท์: .......
  รายได้รายเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................


  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com


  ความนับถือ
  นาย WILLIAM C HURST

  โดยคุณ WILLIAM C HURST  (41.220.69.192)     13 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 55

   ขอคำปรึกษาค่ะ ได้รับจดหมายเรียกของศาลล้มละลายกลางให้ไปให้ปากคำ รายงานตัว แต่ไม่สามารถไปได้ และก็เลยเวลานัดแล้วพึ่งได้รับเอกสารช้าไปสิบวัน (นัดวันที่8พฤษภา ได้รับเอกสารวันที่18พฤษภา )เพราะว่าบ้านที่ทะเบียนบ้านอยู่เป็นบ้านเช่า ทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้ทัน และในเอกสารมีระบุว่าให้หยุดนับระยะเวลาในการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย จะครบกำหนดปลดเดือนมีนา58 ต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่มีเจตนาจะไม่ไปศาลตามนัดแต่เพราะมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัด หรือจะติดต่อไปทางใดได้บ้าง ขอคำแนะนำค่ะ

  โดยคุณ อารายา ชัญยาดี  (58.10.152.96)     14 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 55

  ท่านควรติดต่อถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของสำนวนโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     29 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 54

   รบกวนสอบถามค่ะเป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้านแต่บ้านโดนขายทอดตลาดไปแล้ว มีส่วนต่างจึงโดยธนาคารฟ้องล้มละลายค่ะ แต่จะครบกำหนด 3 ปี  วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 แล้วเราจะหลุดจากการล้มละลายเลยหรือเปล่าค่ะ หรือจะต้องติดต่อใครค่ะ รบกวนให้ความรู้ด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ภา

  โดยคุณ อติภา  (183.89.157.214)     26 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 54

  บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 53

  ถ้าเราโดนฟ้องล้มละลาย แล้วประกันที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้น เป็นแบบออมทรัพย์ ทางเจ้าหน้าจะมีสิทธิ์มายึดเราได้หรือปล่าวค่ะ  เห็นมีคนบอกว่าไม่สามารถยึดเกี่ยวกับประกันทั้งหมดได้

  ขอคำตอบด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nancy  (58.9.230.6)     5 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 52

   พี่ชายโดนฟ้องล้มละลาย กำลังจะโดนยึดทรัพย์เนื่องจากทำธุรกิจ แต่พี่ชายเป็นคนทำเรื่องกู้ซื้อบ้าน  แต่ชื่อเจ้าของบ้านเป็นพี่สาว อยากทราบว่าบ้านจะโดนยึดไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (124.122.9.149)     3 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 51

  เมื่ก่อนสามีให้เซ็นต์กู้ร่วมซื้อบ้านค่ะ  หลังจากนั้นสามีก็มีภรรยาน้อย แล้วเราก็ไม่มีรายได้ รับจ้างซักรีดทั่วไป ก็เลยหย่ากัน เราก็ย้ายออกจากบ้านนั้น มาอยู่กับญาติเราก็เลี้ยงลูกโดยลำพังมาตลอด ไม่ได้ติดต่อกับอดีตสามี มารู้อีกทีก็มีจดหมายแจ้งมาเป็นบุคคลล้มละลาย เมื่อปี 53 ค่ะ  จะทำอย่างไรดีค่ะ บ้านถูกขายทอดตลาด หักแล้วเราต้องชำระหนี้เป็นล้านค่ะ 

  โดยคุณ ณัฐกานต์  (125.24.226.221)     21 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 51

  ท่านควรติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอประนอมหนี้ภายหลังล้มละลายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 50

  นัดขึ้นศาลล้มละลายกลางแล้วไม่ไปขึ้นศาลได้หรือไม่

  โดยคุณ p  (49.49.195.17)     27 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 50

  เป็นสิทธิของคู่ความที่สละสิทธิการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยไม่ไปศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 49

   เมื่อถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ถึอว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าค่ะ

  ตอนนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็น สท.อยู่ แล้วจะโดนปลดหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ รอน  (125.27.87.80)     24 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 49

  การล้มละลายของลูกหนี้เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 62 แห่ง พรบ.ล้มละลาย 2483 ส่วนจะมีผลกระทบเกี่ยวด้วยคุณสมบัติของลูกหนี้หรือไม่อย่างไรให้สอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 48

  ถ้าบ้านเราธนาคารยึดแล้วขายทอดตลาดแล้วมีผลต่างให้เราชำระ ประมาณ 1 ล้านบาทแล้วเราสามารถไปไกล่เกลี่ยธนาคารโดยขอผ่อนเป็นงวดๆได้หรือเปล่าค่ะ หรือ เราจะต้องจ่ายหมดภายในวันที่ขายวันนั้นเลย

  โดยคุณ คนถูกยึดบ้าน  (61.7.147.243)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 48

  ลูกหนี้สามารถที่จะตกลงไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้เสมอ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 47

  เสียชีวิตก่อนแล้วถูกฟ้องล้มละลายทีหลังสองปีท่รัพย์สินจะโดนยึดได้อย่างไรแล้วเงินบำนาญล่ะแล้วพนักงานจะรู้ได้อย่างไรว่ามีทรัพย์สินที่ใหนบ้างถ้ามูลค่าทรัพย์สินมากกว่าหนี้จะหักชำระอย่างไรถ้าเป็นที่ดิน

  โดยคุณ เม  (1.4.148.25)     19 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 47

  เมื่อได้มีคำพิพากษาให้จัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ที่ตายแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบที่จะปฎิบัติการและการจัดการทรัพย์มรดกของลูกหนี้ตามบทบัญญัติแห่ง พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 นี้เท่าที่ทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 46

  เมื่อถูกศาลล้มละลายแล้วยังมีสิทธิ์สมัครผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

  โดยคุณ นายสมเกียรติ จิโนเขียว  (182.53.62.194)     28 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 46

  บุคคลล้มละลานย่อมเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติการรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     4 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 45

  ข้าพเจ้าอยากสอบถามคดีล้มละลายหมายเลขคดี ล.1319/2553

  ฟ้องแล้วเป้นบุคคลล้มละลายอยากทราบว่าเวลา1ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์เคยติดต่อแต่ไม่มีจดหมายเรียกรายงานตัวซักทีตั้งแต่ไปรายงานศาลมาแล้ว

  ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อตัวเองไหมแล้วไม่รู้จะติดต่ออย่างไรเพราะเคยติดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางดทรศัทพ์แล้วแต่ก็ไม่เป็นผลอย่างไร

  ยังไงช่วยฝากเรื่องที่ติดต่อได้ที่ 0846961164

  โดยคุณ ธัญญพัฒน์  (125.26.139.113)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 45

  ท่านควรให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินชำระแก่เจ้าหนี้เพื่อทำคำขอประนอมหนี้หลังล้มละลายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 44

  เมื่อมีคำสั่งศาล พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือคำพิพากษาให้ล้มละลาย อายุความกี่ปีค่ะ ถ้าเราไม่ได้จดหมายจากศาลเลยและไม่ได้ไปตามนัดที่ว่า ไม่สุจริต หรือเปล่าค่ะ อายุความจะนับเพิ่มขึ้นหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ โบว์  (180.180.48.103)     1 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 43

  เรียน ท่านทนายคลายทุกข์

  เรื่อง ขอความรู้คำอธิบายเพื่อเป็นแสงเทียนใหม่แห่งชีวิตเพราะไปกู้หนี้ยืมสินให้ผู้อื่น

          ด้วย ผมถูกพิพากษาล้มละลายและพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ขอถามว่า?

          1.การพ้นมลทินล้มละลาย แต่ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้ธนาคาร ต้องรอครบ 3 ปี จึงจะพ้นมลทินใช่หรือไม่? หากยังไม่ได้ชำระหนี้ให้ธนาคาร ก็ยังถือว่าเป็นลูกหนี้ธนาคารอยู่เช่นเดิมใช่หรือไม่? หรือว่าพ้นจากการเป็นลูกหนี้ธนาคารแล้ว แต่ยังถูกขึ้นBlack List อยู่ต่อไป

          2.กรณีก่อนครบ3ปี หากมีความสามารถชำระหนี้ให้ธนาคารได้ ก็จะถูกปลด Black List และพ้นมลทินการล้มละลายใช่หรือไม่

         3.กรณีการพ้นมลทินล้มละลายแล้ว เราจะมีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์หรือไม่ หรือจะต้องมีข้อปฏิบัติใดๆเพิ่มเติม

                                                                 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                                      ธณัฐพงษ์  แจ้งดี

  โดยคุณ ธณัฐพงษ์ แจ้งดี  (49.49.85.71)     4 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 43

  1. บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ตามพรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 81/1 ให้ปลดบุคคลล้มละลายนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย
  2. หากท่านชำระหนี้ได้ก็ปลดจากแบล็กคลิสต์ภายใน 3 ปี
  3. การสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น ให้สอบถามไปยัง กกต.จังหวัด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 42

  ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว และมีคำสั่งยกเลิกล้มละลายแล้ว จะปลดจากเครดิตบูโรอีกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ คุณดรุณี  (1.2.167.204)     17 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 42

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     29 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 41

  คือว่าปลดจากการล้มละลายเเล้วตั้งเเต่  มิย  54  เเต่ธนาคารยังไม่ปลดเครดิตบูโรให้ ผมจะต้องทำอย่างไรครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ m  (58.8.15.191)     21 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 41

  หากคุณต้องการให้ธนาคารปลดเครดิตบูโรให้คุณ คุณต้องชำระหนี้ให้แก่ธนาคารก่อนครับ การที่คุณล้มละลายตามคำพิพากษาและปลดจากล้มละลาย เครดิตบูโรของท่านก็ยังคงอยู่ไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     28 มี.ค. 2555

 •  1  2  3   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด