X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

 • ศาลล้มละลายกลาง/ถูกฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย/กฎหมายล้มละลาย/ธ.ออมสิน

  คำแนะนำและทางแก้ของลูกหนี้เมื่อถูกฟ้องล้มละลาย(ส่งขึ้นเมรุรอฌาปนกิจ)
             1.  เมื่อถูกฟ้องล้มละลายจะแก้อย่างไร(แก้ไขไม่ได้แก้ผ้า)
            2.  ต้องไปศาลหรือไม่  ถ้าไม่ไปจะถูกจับหรือไม่ (หรือต้องหนีไปอยู่ดูไบ)
             3.  ในชั้นฟ้องล้มละลาย  ลูกหนี้มีสิทธิในการเจรจาประนอมหนี้หรือไม่ (หรือต้องแผ่นอย่างเดียว)
             4.  เลวร้ายสุดสำหรับลูกหนี้คืออะไรในการถูกฟ้องล้มละลาย (ถ้าต้องติดคุกจะได้บอกชูวิทย์ให้ซื้อข้าวผัดถุงละ 5,000 รอไว้ก่อน)
  คำแนะนำทนายคลายทุกข์ (เอาทุกข์ของคุณมาไว้ที่นี่ เราจะทุกข์แทนคุณ)
             1.  ปรึกษาทนายคลายทุกข์  เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องในการช่วยเหลือตัวเอง  โทร.081-912-5833,02-948-5700  หรือส่งอีเมล์มาที่ decha007 @cscoms.com  จะให้คำแนะนำในการเตรียมตัวต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายล้มละลาย
             2.  คดีล้มละลายเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา จะไม่เดินทางไปศาล  เพื่อฟังการพิจารณาคดีหรือไม่  แต่ขอแต่งตั้งให้ทนายความให้ดำเนินการแทน จะเป็นประโยชน์มากกว่า  เพราะทนายความจะมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลล้มละลายกลาง
            3.  การเจรจาประนอมหนี้ในชั้นล้มละลายง่ายกว่าการเจรจาหนี้ในชั้นพิจารณาในศาลแพ่ง  เพราะเจ้าหนี้เริ่มมีความอ่อนล้า  ในการติดตามทวงถามหนี้ เนื่องจากติดตามทวงถามหนี้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี  สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้  ทุกวิถีทางแล้ว  ไม่พบทรัพย์สินของลูกหนี้  จึงจำเป็นต้องฟ้องล้มละลาย  ซึ่งเป็นพิธีกรรมขั้นสุดท้ายที่เจ้าหนี้ต้องทำ (เปรียบเสมือนนิมนต์พระมาสวดศพ 4 รูป  ก่อนฌาปนกิจ  ผมเปรียบเทียบแบบนี้ท่านน่าจะนึกภาพออกนะครับ
             4.  ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   หลังจากนั้นถ้าไม่มีทรัพย์สิน  ศาลจะพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาล้มละลายต่อไป  อีกเป็นเวลา  3 ปี  นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ทุจริต  จะต้องล้มละลายถึง 10 ปี
   

  ตัวอย่างคำฟ้องคดีล้มละลาย/ถูกฟ้องล้มละลาย/ธ.ออมสิน

                                                                                                ศาลล้มละลายกลาง

            ธ.ออมสิน       เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            นาย ภ.            ลูกหนี้

  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ขอยื่นฟ้องลูกหนี้ดังจะกล่าวต่อไปนี้
  ข้อ 1.  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคล  สัญชาติไทย 
             -  ประเภทธุรกิจ  กิจการธนาคาร
             -  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  ตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
             -  มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ...
  ข้อ 2.  ลูกหนี้เป็น  บุคคลธรรมดา
             -  อาชีพ  ไม่ปรากฎชัด
             -  หมายเลขบัตรประชาชน...
              -  มีภูมิลำเนา...
  ข้อ 3.  สาระสำคัญแห่งมูลหนี้ของลูกหนี้ผู้เป็นโจทก์
             -  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้จำนวน 4,803,806.26  บาท
            โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เป็น นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออสิน พ.ศ. 2489  มีวัตถุประสงค์ในการรับฝากเงิน  ออกพันธบัตร  และสลากออมสิน  ลงทุนแสวงหาประโยชน์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาต  รวมทั้งให้กู้เงินอันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดยกำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารในฐานะผู้จัดการ  มีอำนาจในการบริหารงานและกิจการต่าง ๆ ของธนาคาร  ปรากฎตามสำเนาพระราชบัญญัติ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1)
            โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งนาย ล.  เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ปรากฏตามสำเนาบันทึกข้อความส่วนราชการ  กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข2)
            เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ โดย นาย ล.  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ผู้มีอำนาจกระการการแทนๆได้มอบอำนาจให้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในกิจการเกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลายกับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  และให้มีอำนาจให้แต่งตั้งทนายความ  หรือมอบอำนาจช่วงให้ตัวแทนดำเนินการแทนได้และให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงต่อไปได้ด้วย  ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ  ลงวันที่ 30  กรกฎาคม 2551  (เอกสารท้ายคำฟ้อ
  หมายเลข 3)
              ในการดำเนินคดีนี้ นาย พ. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  ภาค 3  ได้มอบอำนาจให้นางสาว ป. และ/หรือ นาย ส. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  เกี่ยวกับการฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีล้มละลาย  กับลูกหนี้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ในนามของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้  ปรากฏตามสำเนาคำสั่งธนาคารออมสิน  และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 และ 5 )
             เดิมลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดธัญบุรี  คดีหมายเลขดำที่...  คดีหมายเลขแดงที่...ระหว่างธนาคารออมสิน (โจทก์)  นาย ภ. โดยศาลพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,309,780.82 บาท  พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี  ของต้นเงินจำนวน 2,000,000 บาท  นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป (ฟ้องวันที่ 19 มิถุนายน 2541)  จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยชำระค่าเบี้ยประกันภัย จำนวน 1,107 บาท ในเดือนมิถุนายนของทุกปีนับแต่ปี 2541  เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะสามารถนำทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดได้  หากไม่ชำระให้ยึดที่ดิน โฉนดเลขที่ ...พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์  หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนกับให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์  โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท  ปรากฏตามสำเนาคำพิพากษา (เอสารท้ายฟ้องหมายเลข 6)
            หลังจากที่ศาลธัญบุรีได้มีคำพิพากษาแล้ว  ปรากฏว่าลูกหนี้(จำเลย)  ไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแต่อย่างใด  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้ (จำเลย)  และได้จัดสรรเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน  โดยเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้รับชำระหนี้เป็นเงินจำนวน 651,718 บาท  ปรากฏตามสำเนาบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ครั้งที่ 1) (เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 7)
             เมื่อคำนวณภาระหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ (จำเลย)  ยังคงมีภาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์โดยหักจากการขายทอดตลาด  คงเหลือเงินจำนวน 3,479,696.67  บาท  และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 2,000,000 บาท  นับตั้งแต่วันที่ 21  เมษายน 2551  จนถึงวันที่ 17  กันยายน 2551  เป็นเงินจำนวน 1,324,109.59 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,803,806.26 บาท  ปรากฏตามสำเนารายการคำนวณยอดหนี้ (เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 8) 
   ข้อ 4.  ความมีหนี้สินล้นพ้นตัวของลูกหนี้
  ลูกหนี้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะ
  *ลูกหนี้มีสินทรัพย์ไม่พอกับหนี้สิน
             -ต้องข้อสันนิษฐานตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดย
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินหรือสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห้งเจ้าหนี้ทั้งหลายของตน  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนหรือส่งมอบทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
             -ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินของตนหรือก่อให้เกิดทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเหนือทรัพย์สินนั้น  ซึ่งถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้งจะต้องถือว่าเป็นการให้เปรียบ  ไม่ว่าได้กระทำการนั้นในหรือนอกราชอาณาจักร
            - ลูกหนี้ออกไปเสียนอกราชอาณาจักร หรือได้ออกไปก่อนแล้วและคงอยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
            -ลูกหนี้ไปเสียจากเคหะสถานที่เคยอยู่ หรือซ่อนตัวอยู่ในเคหะสถาน  หรือหลบไปหรือวิธีอื่น หรือปิดสถานที่ประกอบธุรกิจ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิใช้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยักย้ายทรัพย์ไปให้พ้นอำนาศาลเพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
           -ลูกหนี้ยอมตนให้ต้องคำพิพากษาซึ่งบังคับให้ชำระเงินซึ่งตนไม่ควรต้องชำระ เพื่อประวิงการชำระหนี้หรือมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้
   *ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีหรือไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แถลงต่อศาลในคดีใด ๆ ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้แจ้งให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งของตนทราบว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
             - ลูกหนี้ได้เสนอคำขอประนอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตั้งแต่สองคนขึ้นไป
             - ลูกหนี้ได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง  ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้

            โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  หลังจากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองของลูกหนี้แล้ว  เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ดำเนินการตรวจสอบ และสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อดำเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินอื่นแล้วนำออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  แต่ปรากฏว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่พบทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้แต่อย่างใด
            ด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นลูกหนี้ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่า  เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  เป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน  และหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระแล้ว  เกินกว่า 1,000,000 บาท   โดยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  คิดถึงวันฟ้อง  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 4,803,80.26 บาท 
            ด้วยเหตุดังที่ได้กราบเรียนต่อศาลดังกล่าวข้างต้น   เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้  และพิพากษาให้บุคคลล้มละลายต่อไป

                                                                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

  คำขอท้ายฟ้องคดีล้มละลาย
  เพราฉะนั้นศาลออกหมายเรียกตัวลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาและบังคับลูกหนี้ตามคำขอต่อไปนี้
            1.  ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้มาพิจารณาพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายกับใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
            ภูมิลำเนาของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ตามที่ระบุในคำฟ้องและบัญชีภูมิลำเนานั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการในคดีนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดข้าพเจ้าจะแจ้งให้ศาลทราบทันที  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าไปยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องตรงเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย  ...  ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่  ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
   
        ....................................เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์

  คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า ...........................................ทนายความของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์  ปรากฏตามใบแต่งทนายความที่แนบมาพร้อมคำฟ้องนี้  เป็นผู้เรียงและพิมพ์


        ......................................ผู้เรียงและผู้พิมพ์


  คำสั่งศาล  คดีหมายเลขดำที่ ล ............./25....


             รับฟ้อง ดำเนินการตามกฎหมาย  บัญชีภูมิลำเนา  ใบแต่งทนาย  ใบมอบฉันทะ  คำแถลงยืนยันภูมิลำเนา และบันทึกถ้อยคำพยาน (ถ้ามี) ให้รวมไว้  อนุญาตตามคำร้องขอส่งสำเนาเอกสารท้ายฟ้อง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายฯ มาตรา 14 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 90  คำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยานบัญชีพยาน (ถ้ามี)
            หากประสงค์จะเสนอบัญชีถ้อยคำแทนการซักถามพยาน  ให้ยื่นต่อศาลและส่งให้แก่ลูกหนี้ก่อนวันนัดพิจารณา 7 วัน 
   นัดพิจารณา  วันที่ ...........................................เวลา .......................นาฬิกา
   อนุญาตให้ตรวจคืนเอกสารแก่ผู้ขอเมื่อคดีถึงที่สุด  ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  อนุญาตให้คืนเงินประกันค่าใช้จ่ายที่เหลือ  เมื่อศาลมีคำสั่งปิดคดีตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 133
              .........................................ผู้พิพากษา

  หมายเหตุ :-
  ค่าขึ้นศาล                  500 บาท
  ค่าใบแต่งทนาย           20 บาท
  ค่าคำร้อง       .................. บาท
  ค่าคำขอ          ................. บาท
  ค่าอ้างเอกสาร ................. บาท
  ใบเสร็จเลขที่ ..................
  เงินวางประกันค่าใช้จ่าย 5,000  บาท
  ใบเสร็จเลขที่ .............................................
  ...................................................................
                       เจ้าพนักงานศาล
  วันที่ ..........................................................

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 65

   

  สวัสดี ,

  คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่ 2% อัตราดอกเบี้ยต่อปีจากช่วงของ $ 5,000 ขึ้น บุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับมาให้เรามีดังต่อไป: อีเมล์: thomson.loanservice@gmail.com
  ข้อมูลที่จำเป็น

  ชื่อ:
  จำนวนเงิน:
  ระยะเวลา:
  เพศชายเพศหญิง:
  โทรศัพท์ #:
  ประเทศ:
  รายได้ต่อเดือน:

  รอคอยการตอบสนองของคุณ
  ติดต่อเราผ่านทาง: thomson.loanservice@gmail.com

   

  โดยคุณ THOMPOSN GARY  (105.112.10.228)     28 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 64

   Hello!

  ผมนาย WILLIAM C HURST และฉันช่วยให้มีการกู้เงินยืมให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่ถูกต้องและผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในบอกว่าเป็นชื่อที่ดีจะดีกว่าความมั่งคั่งดังนั้นหากคุณคิดว่าฉันดีสำหรับคุณคุณไม่จำเป็นต้อง บริการเงินกู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราคิดว่าตอนนี้อีเมล์: william.c.loanfirm01@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  ข้อมูลของผู้กู้
   
  ชื่อเต็มของผู้กู้: ..........
  ที่อยู่: .............
  อาชีพ: ........
  เพศ: ..............
  อายุ ..............
  หมายเลขโทรศัพท์: .......
  รายได้รายเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................
   

  ติดต่อเราผ่านทาง email: william.c.loanfirm01@gmail.com


  ขอแสดงความนับถือ
  นายวิลเลียมซี HURST

  โดยคุณ William  (197.220.169.17)     29 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 63

   สวัสดี !
  คุณไม่จำเป็นต้องบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

  สมัครตอนนี้และได้รับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน!

  * ยืมระหว่าง $ 10,000 ถึง $ 50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน
  * ข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่มีความยืดหยุ่น
  แผนทั้งหมดเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราตอนนี้
  ติดต่อเราผ่านทาง email: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com

  ความนับถือ
  การจัดการ
  ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณตอนนี้ !!

  โดยคุณ Ms Favour  (41.66.208.189)     25 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 62

   สอบถามข้อมูลครับว่าศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่28มิ.ย.53แต่มีการหยุดนับแล้วก็ได้ไปขึ้นศาลทุกครั้ง เคยสอบถามไปทีากรมบังคับคดีว่าปลดวันใหนเขาแจ้งว่าเป็นวันที่28มิ.ย.58อยากถามว่า

  1.วันที่ปลดล้มตามแจ้งนั้นเป็นการปลดโดบอัตโนมัติหรือไม่หรือต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน

  2.สามารถเปิดบัญชีธนาคารในวันรุ่งขึ้นเพื่อนำเงินเข้าบัญชีได้มั๊ย แล้วจะโดนอายัติไว่หรือไม่เพราะประกาศปลดยังไม่ออกมา

  รบกวนตอบกลับด้วยครับ

   

   

   

  โดยคุณ เจมส์  (49.230.120.227)     25 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 61

   Hello,
  I am Mr. Howard Smith, money lenders, private lending is
  a loan opportunity of a life time
  , you do not need a loan urgently to clear your debts, you need to borrow money
  to improve your business. Do you or do not
  you have been rejected by
  banks and other financial?
  Do you need a loan, consolidation or mortgage?
  Search no more, as we are here to make all the financial problems of your things
  from the past. ago We loan money out to individuals
  in need of financial assistance with bad credit or in need of money
  to pay bills, to invest in the rate of 2%, I want to use this
  medium. Be advised that we provide reliable help and benefit, and
  be willing to lend you money. So contact us today via email. :.
  Harvardsmithloans@gmail.com

  Data recovery

   1) Full name: .............................. ............... ..........
   2) Country: .............................. ...... .......... .............
   3) Address: ...................... ........ ................ ............
   4) State ........... ................ ................... ............. ..
   5) Sex: .............................. ................ ..............
   6) Status: .............................. .. ............. ....
   7) Occupation: ............................. . ................ .......
   8) Telephone Number: ..................... ......... ............... ...
   9) for the workplace: .............. .......
   10) monthly income: .............................. ...... .........
   11) Loan Amount Needed: .............................. .... ...
   12) Loan Duration: .............................. .......... ..... ...
   13) The purpose of the loan: .............................. ..... .........
   14) Religion: .............................. ....... ......... ..........
   15) you have used before. ............................. ....

   Thank you,
  Mr. Harvard Smith.

  โดยคุณ Harvard Smith  (41.206.11.37)     15 มี.ค. 2558

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด