X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

 • การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
  5 ขั้นตอนการเจรจา

  เตรียมพร้อม Prepare
  เตรียมความพร้อมของตัวเอง
  -มีสติ , มีสมาธิ
  -เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับลูกค้า(อดทน)
  ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
  -ประวัติการชำระเงิน
  -สถานะบัญชีในปัจจุบัน
  -ประวัติการพูดคุย
  -ตั้งเป้าหมายก่อน-หลัง การเจรจากับลูกค้า
  -กำหนดการเจรจา

  เริ่มต้น Start
  วัตถุประสงค์ Start

  -เตรียมพร้อมอย่างมีสมาธิ และควบคุมอารมณ์
  -สร้างบรรยากาศ การสนทนาในเชิงบวกและเป็นมิตร
  -แจ้งวัตถุประสงค์ และสื่อสารอย่างชัดแจ้งตรงไปตรงมา
  -มีทัศนคติที่ดีกับลูกค้าทุกราย และทุกสถานการณ์(ไม่ต่อว่าลูกค้า)
  -การใช้น้ำเสียง (ไม่ประชดประชัน) ต้องสุภาพและอบอุ่นในขณะที่สนทนากับลูกค้า (การตามหนี้ที่ไม่ดี ไม่สุภาพ จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของบริษัท)

  **ความประทับใจครั้งแรกที่ลูกค้ามีต่อเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การเจรจาต่อรองที่ราบรื่น**


  ตั้งคำถาม Question
  คนเราส่วนมากมักชอบตอบคำถาม มากกว่าการตั้งคำถาม
  -นักเจรจาต่อรองซึ่งเป็นผู้ฟังจะปล่อยให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นให้สอดคล้องกับมุมมองของลูกค้า  จากนั้นจะนำลูกค้าไปสู่ทางออกของปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับฟังนั้นเอง
  -การรู้จักตั้งคำถามจะทำให้ได้รับคำตอบที่กระจ่างชัด พึงระลึกอยู่เสมอว่า “ในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง จะมีแต่คำตอบที่ดีกับไม่ดีเท่านั้น”

  เป้าหมายของขั้นตอนการตั้งคำถาม เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ต้องรู้วิธีที่จะ
  -ละวางความคิดเห็นส่วนตัวและวางตัวเป็นกลาง
  -เปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดก่อน
  -ใช้ความนิ่งสงบ (เป็นผู้ฟังที่ดี)
  -เริ่มเป็นฝ่ายตั้งคำถาม (ควรจะเป็นคำถามเปิด)
  -ประมวลข้อมูลที่ได้รับฟังทั้งหมด แล้วทำการทวนซ้ำ
  -สรุป

  โน้มน้าว  Influence
  วัตถุประสงค์ Influence
  “อย่ากล่าวหาตำหนิหรือแม้กระทั่งปกป้องตนเอง จงใช้การติดต่อสื่อสารในลักษณะเชิญชวน”
  -นักเจรจาต่อรองจะไม่เล่นกับความผิดพลาดของลูกค้าหรือซ้ำเติม นักเจรจาต่อรองจะมองหาหนทางที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างประสบชัยชนะด้วยกัน โดยใช้กลยุทธที่เป็นความร่วมมือ
  “ต้องรักษาความมีเหตุผลและหาทางออกของปัญหาด้วยวิธีการระหว่าง “ผู้ใหญ่” กับ “ผู้ใหญ่” ตลอดเวลา”

  เป้าหมายของขั้นตอนการโน้มน้าว
  -ประเมินผลการโน้มน้าวของตน
  -แสวงหาข้อตกลงหลัก
  -ใช้การโน้มน้าวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  -ใช้คำถามในการทำให้ลูกค้ายินยอมพร้อมใจยอมรับข้อตกลง
  -ตอบข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องเหมาะสม

  บทสรุปการเจรจา  Make Conclude

  เป้าหมาย Make conclude
  -นักเจรจาต่อรองไม่ควรที่จะปิดการเจรจา ถ้ายังไม่ได้ข้อตกลงร่วมกัน
  -ให้ลูกค้าตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลที่ตามมาถ้าไม่ชำระหนี้
  -ต้องได้รับวันนัดการชำระ (ยืนยันความแน่นอนของการนัด วัน เวลา)
  -แจ้งวิธีการชำระ และเอกสารการชำระมีหรือไม่
  -ชำระด้วยตนเองหรือเปล่า
   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ฟ้องร้อง ดำเนินคดีก็แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้า ถ้าเรามีหมายศาลแล้วจ้างบริษัทติดตามหนี้สินจะผิดหรือเปล่าคะ พอมีบริษัทเร่งรัดหนี้สินแนะนำบ้างไหมคะ

  โดยคุณ เปิ้ล  (110.169.196.22)     3 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ทวงหนี้  07.22  เช้าไปไหมคะ

  โดยคุณ อ  (49.0.84.203)     21 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  การติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ จะทำทำได้ตั้งแต่ 8.00 - 20.00 เสาร์ 9.00-19.00  แต่ถ้าหากช่วเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สะดวกรับสาย อาจจะเนื่องจากทำงานอยู่ไม่สามารถรับสายได้ ก็ติดช่วงเวลาที่ลูกค้าสะดวก เช่น ช่วงพักทานอาหาร หรือ ช่วงเลิกงานของลูกค้าครับ การติดต่อของเจ้าหน้าถือว่าเป็นการดี เพราะทางลูกค้าจะได้ทราบถึงข้อมูล ณ ปัจจุบันว่าสถานะบัญชีตอนนี้ของเราเป็นอย่างไร ค่าปรับเท่าไหร่ ค่าติดตามมีมั้ยและเท่าไหร่ และลูกสามารถขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามได้อีกด้วย 

  โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก)  (125.24.229.127)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

   ถ้าลูกค้านัดทุกวันเราจะมีวิ

  ธีพูดกับเค้ายังไง

  โดยคุณ ลาวัลย์  (49.48.149.105)     19 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ทำไมพนักงานทวงหนี้แถวอยุธยา(โรจนะ)เวลาทวงหนี้

  ทำเหมือนเป็นนักเลงทวงหนี้นอกระบบ(ไอ้พวกหมวกดำ)

  ฆ่าได้คงจะฆ่าลูกหนี้มั่งคะนี่หรือคือพนักงานบริษัทฐิติกร

  โดยคุณ อ้วน  (61.7.233.202)     23 ก.พ. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

   ส่วนการติดตามหนี้ภายนอก จะเป็นในรูปแบบการจ้างบริษัทนอกของสถาบันการเงินครับ .... ถ้าพบเห็นความไม่เหมาะสมสามารถแจ้งให้สถาบันการเงินของท่านให้ทราบได้เลย เพราะไม่มีนฌยบายใดๆที่จะให้มีการติดตามหนี้แบบข่มขู่ ... หลายครั้งทางสถาบันการเงินจะกำชับกับบริษัทต่างๆที่เข้ามาของานไปติดตาม แต่เนื่องจากทางสถาบันไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เป็นเพราะปัจจัยเรื่องของของผลงานของคนที่ติดตามครับ

  โดยคุณ พงศ์นริศร์ (สมาชิก)  (125.24.229.127)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ทำไมเวลาคุยกับลูกค้าถึงตื่นเต้นและพูดไม่ตรงกับที่ใจคิดไว้ จะมีวิธีแก้อย่างไรบ้าง

  โดยคุณ ผู้เริ่มทวงหนี้  (58.8.52.192)     16 พ.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  แนะนำให้ท่านเข้าร่วมอบรมสัมมนาเทคนิคการทวงหนี้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-9485700 (คุณศุภานัน)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.13)     26 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 3

  บางครั้งลูกค้าโทรไปก็ไม่รับสายจะทำอย่างไรดี บางทีก็บอกเจ้านายไม่อยู่แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ นก  (58.8.52.192)     16 พ.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ในกรณีย์ที่ไม่สามารถเจรจาทวงนี้โดยตรงกับเจ้าของกิจการได้จะทำเช่นไร

  เพราะเจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถให้คำตอบใด ๆ ได้ ว่าจะชำระได้เมื่อไหร่ อย่างไร  นายยังไม่สั่งการลงมา   ทวงทีไรก็ได้คำตอบนี้ กี่วัน กี่เดือน ก็ได้คำตอบเดิม  อย่างนี้หมายถึงเขาจงใจจะำไม่ชำระเลยใช่หรือเปล่าค่ะ   ขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไร ?

   

   

   

  โดยคุณ จอย  (118.172.59.201)     11 ก.ย. 2552

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  ควรให้ทนายความทำหนังสือสอบถามไปที่เจ้าของกิจการดังกล่าว  ให้ดำเนินการภายใน 7 วัน  หากไม่ดำเนินควรให้ทนายฟ้องร้องดำเนินคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.4.30)     14 ก.ย. 2552

 • ความคิดเห็นที่ 1

  อิ65อ2323

  อิ23222222222222222222222222222222222

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  65555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111115555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

  โดยคุณ เ  (124.121.215.99)     27 ส.ค. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด