ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

 • ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

  ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

   

              คนมีทุกข์ ขอคำปรึกษาทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าเป็นหนี้เรื่องบ้านถูกนำขายทอดตลาดแล้ว จะถูกฟ้องล้มละลาย ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ค่ะ

              1.  ถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิตอื่น ๆ เราจะต้องใช้หนี้บัตรเหล่านี้หรือไม่หลายบัตรด้วยกัน (ในกรณีที่เราถูกฟ้องล้มละลายแล้ว)

              2.  เราสามารถขอผ่อนชำระคดีล้มลายได้หรือไม่

              3.  หลังจากบ้านถูกขายทอดตลาดแล้ว มีหนี้ค้างอยู่ ถ้าเราจะสู้คดีเราจะต้องจ่ายหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้

              4.  ผลจากการถูกฟ้องล้มละลายมีผลต่อผู้ล้มละลายอย่างไรบ้าง

   

  คำแนะนำทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์

  1.  ไม่ว่าจะถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือไม่  คุณก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บัตรเครดิต

  2.  เมื่อคุณถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  ในระหว่างการพิจารณา  คุณสามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้  หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้  แต่หากเจรจาไม่เป็นผล  ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  คุณก็สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีก ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 45 

  3.  จะต้องชำระหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้นั้น  ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ  และเจ้าหนี้จะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ด้วย

  4.  ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน  เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 24

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

  มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

   

  มาตรา 45 เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้

            คำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามี

            ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในส่วนของคลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 5   

 • ความคิดเห็นที่ 100

   แม่ล้มละลายโดนยึดบ้านขายทอดตลาด ลูกซึ่งคนละนามสกุล แต่มีทะเบียนบ้านเดียวกันต้องการเป็นผู้ประมูลซื้อบ้านคืน จากกรมพิทักทรัพย์ โดยต้องวางหลักทรัพย์ประกัน แต่ถ้าหลังจากประมูลได้แล้วแต่กู้ไม่ผ่านจะต้องถูกยึดเงินประกัน จึงไปสอบถามเพื่อเตรียมตัวเบื่องต้นธนาคาร แต่กลับแจ้งว่าไม่สามารถปล่อยกู้ได้เนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์เป็นแม่ลูก และมีทะเบียนบ้านเดียวกัน อยากสอบถามว่า ถ้าทำการย้ายทะเบียนบ้านออกไปอยู่ที่อื่นแล้วจะสามารถทำการยื่นกู้ซื้อบ้านคืนหลังจากการประมูลแล้วได้หรือไม่คะ หรือมีวิธีการใดที่ลูกจะสามารถกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านจากการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดได้บ้างคะ รบกวนผู้รู้ด้วยคะ เนื่องจากใกล้วันประมูลแล้ว กลัวไม่มีที่อยู่คะ

  โดยคุณ กวาง  (1.10.218.69)     28 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 99

   เราสามารถขายทรัพย์ก่อนถูกพิท้กษ์ทรัพย์ได้ไหม ตอนนี้ได้ใบแจ้งเตือนให้ชำระหนี้มาหลายงวดไม่ได้จ่ายครบมาปีกว่าแล้ว จ่ายทุกเดือนแต่จ่ายไม่ครบ

  โดยคุณ เป็นหนี้2,100,000ออมสิน  (182.52.51.195)     11 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 98

   รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะค้ะ

  พี่สาวของดิฉันโดนยึดบ้านและตอนนี้บ้านถูกขายทอดตลาดอยู่อยากทราบว่า

  1.ถ้าบ้านถูกขายทอดตลาดแล้วยังมียอดหนี้สินค้างอยู่พี่สาวจะโดนฟ้องล้มละลายหรือไม่ค้ะ

  2.ถ้าไม่อยากให้โดนฟ้องล้มละลายต้องทำอย่างไรและติดต่อที่ไหนอย่างไร

  3.ถ้าโดนฟ้องล้มละลายแล้วต้องการเคลียร์หนี้สินต้องทำอย่างไรและติดต่อที่ไหน ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ ศริยา ไชยงาม  (171.97.19.60)     13 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  1.หากพี่สาวเป็นลูกหนี้ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 เจ้าหนี้ชอบจะฟ้องให้ล้มละลายได้
  2.พี่สาวมีสิทธิที่จะไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ได้ก่อนหรือหลังล้มละลายตามมาตรา 45, 63 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.228.29)     16 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 97

  ไฟแน้นบอกว่าเราโดนฟ้องล้มละลายจะทำไงดีครับเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยและที่จำได้ไม่เคยไปซื้อบ้านที่นครปฐมเลย

  โดยคุณ สมชาย   (1.47.41.113)     18 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  ท่านอาจตรวจสอบการดำเนินคดีดังกล่าวไปยังศาลล้มละลายกลางโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.63.148)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 96

  สอบถามหน่อยค่ะ 

  กรณีบิดา มารดา หย่าขาดจากกันแล้ว  และบิดาเป็นหนี้บัตรเครดิตและมีการฟ้องเกิดขึ้น  และบิดาไม่มรายได้ที่จะชำระค่าบัตรเครดิตจึงยอมโดนฟ้องหลังจากถ้ากรณีโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มลายลายแล้วถ้าหากมีการสืบทรัพย์สินภายใน 10 ปี  ทรัพย์สินที่เราเป็นลูกหามาได้เองนั้นจะโดนติดตามยึดทรัพย์มั้ย ค่ะ ส่วนทรัพย์สินที่ทางมารดาทำการหย่าขาดกับบิดาไปนั้นเขาสามารถติดตามยึดทรัพย์ได้มั้ยค่ะ  เพราะกรณีที่มารดากับบิดาหย่าขาดกันนั้นบิดายังไม่ได้โดนฟ้องน่ะค่ะ

  โดยคุณ เม  (202.28.25.202)     12 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 96

  ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ในคดีล้มละลายได้เฉพาะทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 109 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 ทั้งนี้ สินสมรสที่ยังไม่ได้แบ่งซึ่งเป็นของบิดา เจ้าหนี้อาจยึดหรืออายัดขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1488

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 95

   ผมไปคำ้ประกันบ้านให้เขาและถูกฟ้องล้มละลายตอนแรกปรึกษาทนายเขาบอกว่า3ปีก็หมดแล้วจึงทนรอตอนนี้7ปีแล้วผมยังไม่พ้นจากล้มละลายอีก ผมจะต้องทำยังไงครับถึงจะพ้นจากล้มละลายได้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ผมอยากรู้ขั้นตอนว่าจะต้องทำยังไงขอบคุณครับ

  โดยคุณ มานพ แถบตระกูลา  (49.229.175.68)     26 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 94

  บ้านโดนยึด โอนทรัพย์คืนธนาคารแล้ว สามารถอยู่ต่อได้กี่วัน

  โอนบ้านคืนธนาคารแล้วหนี้จบไหม

   

  โดยคุณ สุทธิโรจน์ สภารัตน์  (1.46.97.248)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 93

  รบกวนช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ

  ดิฉันไปค้ำประกันรถถูกฟ้องอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด ทรัพย์เป็นสินสมรส สามีได้ยื่นเรื่องกันส่วนไว้ ศาลอนุญาติกันส่วนได้ แต่ทรัพย์ติดจำนองกับแบ้งค์ อยากทราบว่าถ้ามีการประมูลขายทอดตลาด แล้วให้สามีประมูลกลับมาได้ไหม แล้วหลังโฉนดเป็นชื่อถือร่วมเหมือนเดิมทางบังคับคดีสามารถดึงทรัพย์ตัวนี้กลับมาขายทอดตลาดอีกรอบได้ไหม โดยที่เรายังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ (ขายติดจำนอง)

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ณรัณรดา  (180.180.233.220)     26 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 93

  สามีสามารถเข้าประมูลสู้ราคาซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสในส่วนของท่านออกขายทอดตลาดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบังคับคดีกำหนดได้ ทั้งนี้ หากสามีเป็นผู้ประมูลซื้อได้ ทรัพย์สินนั้นก็เป็นสินสมรส ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1474(1)
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     29 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 92

  รบกวนช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ

  ดิฉันไปค้ำประกันรถถูกฟ้องอายัดทรัพย์ขายทอดตลาด ทรัพย์เป็นสินสมรส สามีได้ยื่นเรื่องกันส่วนไว้ ศาลอนุญาติกันส่วนได้ แต่ทรัพย์ติดจำนองกับแบ้งค์ อยากทราบว่าถ้ามีการประมูลขายทอดตลาด แล้วให้สามีประมูลกลับมาได้ไหม แล้วหลังโฉนดเป็นชื่อถือร่วมเหมือนเดิมทางบังคับคดีสามารถดึงทรัพย์ตัวนี้กลับมาขายทอดตลาดอีกรอบได้ไหม โดยที่เรายังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ (ขายติดจำนอง)

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ณรัณรดา  (180.180.233.220)     26 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 91

   ถ้าเคยเป็นบุคคลล้มละลาย (ปลดภายใน 3 ปี ) สามารถสอบตั๋วทนายได้มั้ยครับ

  โดยคุณ นายกฤษดาพร กลิ่นจันทร์  (49.230.141.202)     21 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 90

   หมายเรียก

  คดีล้มละลาย ต้องไปศาลไหมครับ

   

  โดยคุณ นิพนธ์ อินทะทรัพย์  (118.174.208.214)     30 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 89

  ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ...คือ ...ดิฉันมีญาติที่ซื้อตึกเป็นห้องเช่าไว้ในราคา 18 ล้าน แต่เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี ญาติไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีนักท่องเที่ยวเลยทำให้ไม่มีเงินไปชำระค่างวด และจะยอมให้ธนาคารฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายค่ะ...ดังนั้นจึงอยากทราบว่า...

  1. หากศาลตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย เราสามารถโอนทรัพย์สิน เช่น ทีดิน บ้าน รถให้กับลูกๆ ก่อนที่ถูกดำเนินคดีล้มละลายได้หรือไม่ ?

  2. ก่อนที่จะถูกตัดสินเป็นบุคคลล้มละลาย ได้รับมรดก เป็นที่ดินโดยมีชื่อร่วมกับน้องสาว หากโอนที่ดินให้ลูกก่อนจะได้หรือไม่?

  3. การเป็นบุคคลล้มละลายจะสามารถทำอะไรได้หรือไม่  มีความยุ่งยากอะไรบ้าง?

  ดิฉันไปอ่านในกฎหมาย พรบ.ล้มละลายแล้วแต่ไม่เข้าใจจริงๆ ค่ะ ต้องรบกวนขอคำชี้แนะด้วยนะคะ

  เพราะเป็นห่วงบ้านที่ต่างจังหวัดมากๆ กลัวว่าถ้าหากญาติถูกตัดสินเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจะถูกยึดทรัพย์ไปด้วย แล้วยายที่บ้านคงจะไม่มีที่อยู่ค่ะ

  โดยคุณ ศราวดี บำรุงรส  (180.222.144.1)     15 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  1.เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว กฎหมายห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนตาม ป.พ.พ. มาตราล้มละลาย 2483 มาตรา 24 ทั้งนี้ หากลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลายโอนทรัพย์สินหรือทำให้โดยเสน่หาแก่บุคคลใดซึ่งทรัพย์สินของตนย่อมไม่อาจกระทำได้โดยชอบเพราะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการฉ้อฉลเสียได้ตาม มาตรา 113
  2.ส่วนข้อสงสัยอื่นให้ท่านโทรปรึกษาที่ทีมทนายคลายทุกข์ที่เบอร์ 02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 88

   คุณแม่โดนฟ้องล้มละลายเรื่องบ้านที่อยู่ในปัจจุบัน อยากทราบว่าบ้านที่เราโดนฟ้องล้มละลายยังสามารถอยู่อาศัยต่อได้ไหมคะ เพราะไม้มีที่ไปรึเงินที่ต้องใช้ในการขนของออกไปอยู่ที่ใหม่ และศาลนัดแม่ไป มันต้องมีค่าใช้จ่าย แม่ไม่ไปได้ไหมคะ และถ้าไม่ไปจะมีผลอะไรไหม รึ จะโดนฟ้องอะไรเพิ่มไหมคะ แล้วบุคคลธรรมดาที่โดนฟ้องล้มละลายมีอายุความความ3ปี ถ้าเราไม่ไปศาลเลยตามที่นัด อายุความจะหมดใน3ปีรึป่าวคะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ ตอนนี้แม่ทุกข์ใจมากค่ะ เพราะคุณพ่อก็พึ่งเสียไป แล้วแม่ยังมาโดนฟ้องล้มละลายอีก

  โดยคุณ ชไมพร  (27.55.25.128)     9 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  มารดาซึ่งเป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินแห่งกองล้มละลายได้จนกว่าจะมีการขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้หากมารดาไม่ไปศาลตามกำหนดนัดหรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุอันควร ศาลอาจมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาการปลดมารดาจากล้มละลายไว้ก่อนก็ได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 81/2, 81/3

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 87

   ดิฉันเป็นเจ้าหนี้ ของบริษัทสหฟาร์ม จำกัด น่ะค่ะ ซึ่งถูกฟ้องล้มละลายแล้ว ซึ่งมีบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท แอด์ไวซอรี่ เซอร์วิสเซล จำกัด เป็นผู้จัดทำแผน และดิฉันได้รับหนังสือจากสำนักฟื้นฟูกิจการกรมบังคับคดี ให้ยื่นหนังสือขอรับชำระหนี้ ซึ่งมีให้คำนวณดอกเบี้ยด้วย อยากทราบว่าเราต้องคิดดอกเบี้ยเท่าไรคะ และเรามีโอกาสได้หนี้คืนมากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าเอกสารครบถ้วน แล้วอีกนานมั้ยคะกว่าจะได้คืน เขาจะไปดำเนินการอย่างไรต่อคะ

  โดยคุณ สารินทร์  (49.230.108.154)     18 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 86

   ขอเรียนถามหน่อยค่ะมีเพื่อนดิฉันถูกฟ้องล้มละลาย เพราะว่าตัวเองไปช่วยกู้ร่วมกับเพื่อนไปซื้อบ้าน หลังจากนั้นเพื่อนของเพื่อนไม่มีส่ง ก็เลยให้ยึดบ้านไป แต่ทางเจ้าของหมู่บ้านดำเนินคดีฟ้องเพื่อนดิฉันกับเพื่อนเขาจึงเป็นที่มาของการฟ้องล้มละลายคดีนี้มีมาตั้งแต่ปี2551 ดิฉันจึงอยากทราบว่าคดีสิ้นสุดหรือยังค่ะ เพื่อนของดิฉันจะต้องทำอย่างไงเพราะคิดว่าไม่มีอะไรแล้ว แต่พอไปขอทำหนังสือเดินทางจะไปอินเดียเผื่อแสวงบุญกับถูกปฎิเสธว่ายังมีคดีล้มละลายให้ไปติดต่อกับกรมบังคับคดีก่อน ดิฉันไม่ทราบว่าคด๊นี้มีอายุสักเท่าไหร่ค่ะ แล้วจะต้องทำอย่างไร กรุณาช่วยตอบให้ดิฉันด้วยนะค่ะจะเป็นพระคุณอย่างยื่งค่ะ

  โดยคุณ สุภกัญญา เนื้อเย็น  (58.11.133.24)     29 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 85

  ดิฉันเป็นหนี้บ้านกับ บ.บริหารทรัพย์สินฯ (ธอศ.ขายหนี้ให้) ประมาณ 1ล้านสี่แสน ถ้าศาลสั่งฟ้องล้มละลายแล้วสามารถยึดทรัพย์ที่เป็นมรดกจากสามีที่เสียชีวิตได้หรือไม่ (บ้านซื้อก่อนจดทะเบียนสมรส) และทรัพย์สินเช่นที่ดิน มีชื่อลูกร่วมด้วย สามารถยึดได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ dao  (110.171.130.208)     6 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 84

   บริษัทรับเหมาก่อสร้างโดนโกง สามารถแจ้งล้มละลายได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ Rung  (223.204.249.212)     16 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

  ผู้เป็นเจ้าหนี้สามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้เข้าหลักเกณฑ์ตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     19 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 83

  ปัจจุนี้คุณพ่อดำรงตำแหน่งนายก อบต.อยู่ แต่เคยถูกฟ้องร้องเรื่องคดีล้มละลายเมื่อครั้งก่อนที่จะได้มาเป็นนายกคุณพ่อเคยดำรงตำแหน่ง สาชิก อบต.มาก่อนและมีคดีฟ้องร้องเป็นบุคลล้มละลายและสั่งพิทักทัพย์เด็ดขาดและต่อมาคุณพ่อจะลงสมัครเป็นนายก อบต.เลยขอประนอมหนี้และได้ชำระหนี้แล้วศาลล้มละลายกลางก็ได้ยกเลิกจากการเป็นบุคลล้มละลาย แต่ต่อมาได้มีการร้องเรียนเข้ามาทางนายอำเภอและผู้ว่าราชการจัหวัด บอกให้สอบสวนคดีของพ่อใหม่หาว่าเป็นบุคลทุจริต ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต.และปกปิดการเป็นบุคลล้มละลาย และสั่งให้คืนเงินค่าตอบแทน(เงินเดือน)และให้ลาออกจากตำแหน่งค่ะ กรุณาตอบหนูด่วนด้วยนะค่ะเพราะว่าคุพ่อต้องทำงานหนักทุกวันและยังต้องมาปวดหัวกับเรื่องที่เราไม่รู้ขอบพระคุณมากมากๆค่ะ

  โดยคุณ นฤทัย เพียลา  (1.46.230.168)     23 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 83

  หากบิดาประสงค์ที่จะแก้ต่างข้อกล่าวหา หรือต่อสู้คดีตลอดการร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจปรึกษาคดีกับทนายเพื่อดำเนินคดีปกป้องส่วนได้เสียของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     23 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 82

  พ่อและแม่ของผมเปนข้าราชการบำนาญ โดนฟ้องล้มละลาย ทรัพย์โดนขายทอดตลาดหมดแล้ว จะโดนยึดเงิน ชพค. กับอายัดเงินเดือนหรือไม่ครับ เงินเดือนห้กแล้วเหลือประมาณ1000บาท จะโดนยึดหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ

   

   

  โดยคุณ กิตติ  (203.131.213.9)     16 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  เงินดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตาม ป.พ.พ.มาตรา 286

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     6 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 82

  ขอบคุณมากครับ ตอนนี้เขาฟ้องไปแล้วครับ 

  แต่พ่อกับแม่ผมไม่ได่ไปศาลครับ เนื่องจากพ่อผมเป็นอัมพาท

  คงปล่อยให้เขาฟ้องไปครับ เราต้องทำไงต่อครับ

  โดยคุณ กิตติ   (203.131.213.9)     24 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 81

  เราถูกคนอื่นหลอกให้ช่วยของมิตเตอร์น้ำไฟแล้วภายหลังมาทราบว่าถูกโดนฟ้องล้มละลายจากการถูกแอบอ้าง และเราไม่ได้ทราบเรื่องเนื่องจากเราไม่ได้อยู่บ้านทำงานต่างจังหวัดมาโดยตลอด และไม่ได้ทำการติดต่อในเรื่องของคดีล้มละลาย จนมีหมายศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย ในกรณีนี้เราจะถูกบังคับคดีล้มละลายกี่ปีถึงจะหลุดพ้นจากเป็นบุคคลล้มละลาย และถ้าเราตามเจอคนที่เคยแอบอ้างชื่อเราจนทำให้เราถูกฟ้องล้มละลาย เราสามารถจะฟ้องร้องกับเขาได้ไหม เพราะเรามีพยานบุคคล

  โดยคุณ วันทนา พิทยาวนิชย์  (58.9.191.9)     7 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 81

  บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว บุคคลนั้นปลดจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 81/ 1 ทั้งนี้ หากบุคคลใดกระทำการใดที่เป็นการโต้แย้งสิทธิหรือเป็นความผิดอาญาต่อท่าน ท่านก็ชอบที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     17 ม.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด