X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

 • ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

  ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

   

              คนมีทุกข์ ขอคำปรึกษาทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าเป็นหนี้เรื่องบ้านถูกนำขายทอดตลาดแล้ว จะถูกฟ้องล้มละลาย ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ค่ะ

              1.  ถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิตอื่น ๆ เราจะต้องใช้หนี้บัตรเหล่านี้หรือไม่หลายบัตรด้วยกัน (ในกรณีที่เราถูกฟ้องล้มละลายแล้ว)

              2.  เราสามารถขอผ่อนชำระคดีล้มลายได้หรือไม่

              3.  หลังจากบ้านถูกขายทอดตลาดแล้ว มีหนี้ค้างอยู่ ถ้าเราจะสู้คดีเราจะต้องจ่ายหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้

              4.  ผลจากการถูกฟ้องล้มละลายมีผลต่อผู้ล้มละลายอย่างไรบ้าง

   

  คำแนะนำทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์

  1.  ไม่ว่าจะถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือไม่  คุณก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บัตรเครดิต

  2.  เมื่อคุณถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  ในระหว่างการพิจารณา  คุณสามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้  หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้  แต่หากเจรจาไม่เป็นผล  ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  คุณก็สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีก ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 45 

  3.  จะต้องชำระหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้นั้น  ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ  และเจ้าหนี้จะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ด้วย

  4.  ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน  เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 24

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

  มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

   

  มาตรา 45 เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้

            คำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามี

            ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในส่วนของคลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 103

   โดนฟ้องล้มละลายแล้ว อยู่ขั้นตอนพิทักษ์ทรัพย์ ตอนนี้ อายุ 56 ปีและลาออกจากบริษัท ไปยื่น แบบ 39 ที่ประกันสังคม พนง.บอกสามารถเลือก บำเหน็จ หรือบำนาญได้ พนง.แนะนำให้รับบำเหน็จเพราะรับก้อนเดียว แต่ เราเป็นคนล้มละลายจะรับได้หรือ เพราะต้องคืนให้เจ้าหนี้ แต่รับบำนาญ ก้อเปิดบัญชีไม่ได้ เพราะโดนศาลพิพากษาล้มละลาย ถ้าจะรับเงินจะมีความผิดมั้ย ในทางคดีอาญา ของกฏหมายล้มละลาย มีคนบอกมาว่ามีความผิดทางอาญา แล้วจะทำไงกับเงินที่เป็นบำนาญใช้ตอนชราภาพ แล้วจะทำไงดีครับ 

  โดยคุณ คนป่วย  (58.11.228.163)     22 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 103

   ไม่มีความผิดอาญา แต่ทั้งนี้ก่อนทำการรับบำเหน็จดังกล่าวมาท่านควรทำการแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 102

  อยากสอบถามว่า มีบุคคลล้มละลายมาขอให้เราเอาฉโนดที่ดินของเขาไปเข้าธนาคารโดยเป็นชื่อของเราเข้า สิ่งที่เขาทำนั้นผิดกฏหมายหรือไม่

  โดยคุณ วี  (125.24.149.211)     22 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 102

   ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด เพราะท่านในฐานเจ้าของที่ดินดังกล่าวย่อมมีอำนาจที่จะจำนองที่ดินของตนได้ ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 705 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 101

   กรณีเราเป็นคนค้ำประกันให้ผู้กู้ซื้อรถยนต์ แต่ผู้กู้ไม่มีเงินชำระรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดจึงเอารถไปคืนแต่ะธนาคารแจ้งว่านำไปขายทอดตลาดแล้วแต่ยังมีหนี้ค้างชำระอีกประมาณ350,000 บาท

  แบบนี้คนค้ำประกันจะถูกฟ้องล้มละลายได้ไหมคะ หาลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้ 

   

  โดยคุณ อุ๊  (118.172.68.149)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 101

  หากลูกหนี้มีจำนวนไม่ถึง 1 ล้านบาท ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันให้ล้มละลายได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 9

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.0.49)     17 พ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด