ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

 • ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

  ขอคำแนะนำเรื่องคดีล้มละลาย

   

              คนมีทุกข์ ขอคำปรึกษาทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์ว่า ถ้าเป็นหนี้เรื่องบ้านถูกนำขายทอดตลาดแล้ว จะถูกฟ้องล้มละลาย ขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ค่ะ

              1.  ถ้าเรามีหนี้บัตรเครดิตอื่น ๆ เราจะต้องใช้หนี้บัตรเหล่านี้หรือไม่หลายบัตรด้วยกัน (ในกรณีที่เราถูกฟ้องล้มละลายแล้ว)

              2.  เราสามารถขอผ่อนชำระคดีล้มลายได้หรือไม่

              3.  หลังจากบ้านถูกขายทอดตลาดแล้ว มีหนี้ค้างอยู่ ถ้าเราจะสู้คดีเราจะต้องจ่ายหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้

              4.  ผลจากการถูกฟ้องล้มละลายมีผลต่อผู้ล้มละลายอย่างไรบ้าง

   

  คำแนะนำทีมทนายความรายการทนายคลายทุกข์

  1.  ไม่ว่าจะถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือไม่  คุณก็ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บัตรเครดิต

  2.  เมื่อคุณถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  ในระหว่างการพิจารณา  คุณสามารถเจรจาผ่อนชำระหนี้  หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้  แต่หากเจรจาไม่เป็นผล  ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  คุณก็สามารถขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายได้อีก ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 45 

  3.  จะต้องชำระหนี้กี่เปอร์เซ็นต์จากยอดหนี้นั้น  ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ  และเจ้าหนี้จะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ด้วย

  4.  ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตน  เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย มาตรา 24

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

  มาตรา 24  เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือกิจการของตน เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

   

  มาตรา 45 เมื่อลูกหนี้ประสงค์จะทำความตกลงในเรื่องหนี้สินโดยวิธีขอชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น ให้ทำคำขอประนอมหนี้เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินตามมาตรา 30 หรือภายในเวลาตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดให้

            คำขอประนอมหนี้ต้องแสดงข้อความแห่งการประนอมหนี้ หรือวิธีจัดกิจการ หรือทรัพย์สินและรายละเอียดแห่งหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ถ้ามี

            ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อปรึกษาลงมติพิเศษว่าจะยอมรับคำขอนั้นหรือไม่

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในส่วนของคลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 101

   กรณีเราเป็นคนค้ำประกันให้ผู้กู้ซื้อรถยนต์ แต่ผู้กู้ไม่มีเงินชำระรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดจึงเอารถไปคืนแต่ะธนาคารแจ้งว่านำไปขายทอดตลาดแล้วแต่ยังมีหนี้ค้างชำระอีกประมาณ350,000 บาท

  แบบนี้คนค้ำประกันจะถูกฟ้องล้มละลายได้ไหมคะ หาลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้ 

   

  โดยคุณ อุ๊  (118.172.68.149)     19 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 101

  หากลูกหนี้มีจำนวนไม่ถึง 1 ล้านบาท ยังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกันให้ล้มละลายได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 9

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.0.49)     17 พ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด