ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 59   

 • ความคิดเห็นที่ 400

  รถโดนยึดไปแล้ว เกือบ 3 ปี พึ่งมีสำนักงานกฏหมายมาติดต่อว่ายังเป็นหนี้อยู่  ส่วนเอกสารการชำระเงินทุกอย่างติดไปกับรถ เคยโทรไปขอแล้วเค้าไม่ยอมส่งมาให้   และก่อนจะโดนยึดรถได้ย้ายที่อยู่  โดยได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่บริษัทแล้ว  หลังจากที่บริษัทยึดรถไป  ก็ไม่เคยได้รับเอกสาร  หรือการติดต่ออะไรเลย  ไม่แน่ใจว่าสำนักงานกฏหมายที่ติดต่อมาเป็นของจริงหรือเปล่า จะตรวจสอบอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ rawi  (49.230.39.241)     8 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 399

  ตอนนี้ส่งรถกับบ .ธนชาติอยู่แต่บางครั้งติดขัดขาดส่ง2-3 เดือนแต่ไม่ได้ถูกบอกเลิกสัญญาปัจจุบันก็ยังส่งอยู่ทำไมถึงติดบูโรไปขอสินเชือกับธนาคารธนาคารบอกขาดส่งค่างวด 2 งวดจึงติดบูโร ทำไมทางบริษัทฯถึงได้ตัดเครดิตลูกค้าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีต้องการเงินหมุนเวียนมีหลักทรัพย์แต่ไม่สามารถกู้ได้เลยทำยังไงดีค่ะอยากบอกว่าบ.ธนชาติโหดเหี้ยมมาก

  โดยคุณ แมว  (118.172.36.68)     7 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 398

  เป็นหนี้รถมอไซ ถ้าไม่ชำระ กี่ปีชื่อถึงจะหายจากบูโร

  โดยคุณ golfza  (124.121.236.158)     5 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 398

  หากไม่มีการชำระหนี้ จะติดบูโรตลอดไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     6 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 397

  อยากทราบว่าชื่อของตัวเองเคยติดเครดิตบูโรรึเปล่า เพราะทำเรื่องขอทำบัตรเครดิตแต่ไม่ผ่าน อยากทราบว่าต้องมีการเช็คหรือตรวจสอบอย่างไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  โดยคุณ ปอ  (27.130.46.67)     4 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 397

  ตรวจสอบได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ หรือที่ธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     6 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 396

  ผมยื่นซื้อรถก็เลยจ่ายหนี้อิออนอยู่ 6000กว่า รถผ่านนะครับแต่ระหว่างนั้นทำบัตรเครดิตไม่ผ่านจ่ายไปแล้วประมาณ 6 เดือน แต่ตอนนี้ถ้าอยากยื่นทำบัตรเครติดจะผ่านใหมหรือจะแก้ไขยังไงช่วยบอกหน่อยครับ

  โดยคุณ ธนธรณ์  (115.87.69.226)     2 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 396

  ติดต่อที่ธนาคารเจ้าของบัตรดูครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.11)     4 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 395

  ตอนแรกเป็นหนี้บัตรแต่ตอนนี้จ่ายหมดทุกบัตรแล้งไม่มีหนี้ที่ไหนเลยจะทำเรื่องซื้อบ้านได้เลยรึเปล่าค่ะแล้วต้องรอนานแค่ไหนค่ะ

  โดยคุณ กชพร  (124.157.155.58)     29 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 394

  พอดีเพื่อนผมใช้ชื่อผมผ่อนรถจักยานยนต์เมื่อ 2 ปีที่แล้วซื้อมาได้เดือนเดียวก็ให้ทางบริษัทยึดไป พอผมไปซื้อบ้านไม่ได้จึงรู้ว่าติดเคดิตบูโรอยู่ ผมต้องทำอย่างไร ช่วยตอบผมด้วยนะครับ

  โดยคุณ สุวัชชัย  (125.25.41.198)     27 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 393

  เคยซื้อที่ดินโดยผ่อนกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด ต่อถูกภาวะฟองสบู่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารได้ยื่นเรื่องฟ้องศาล ได้ไปติดต่อศาลเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ต่อมาธนาคารได้ส่งเรื่องว่าได้ขายที่ดินไปแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งว่าจะให้ดำเนินการเช่นใด และทุกปีจะได้รับแจ้งจาบริษัทเคดิตบูโร ที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี ไม่รู้จะทำอย่างไร ขอความกรุณาช่วยชี้แนะให้ด้วย ขอบคุณอย่างสูง

  โดยคุณ มะเฟือง  (180.183.205.181)     27 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 392

  ผ่อนชำระรถล่าช้า กำหนดคือ ทุกวันที่5 ของเดือน แต่พอดีเปลี่ยนงานใหม่และวันที่เิงนเดือนอออกไม่ตรงกับวันเดิม ทำให้ชำระล่าช้าไป เป็นวันที่ 25 ของเดือน เลยกลายเป็นชำระล่าช้ามา ตั้งแต่เดือนกันยายน 53   แบบนี้จะทำให้ติดเครดิตไหมคะ แล้วจะสามารถขอสินเชื่ออื่นๆได้ไหมคะ

  โดยคุณ koy  (223.207.89.222)     25 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 391

  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้ ในระบบ (หลายที่ประมาณ เกือบห้าแสนบาท)เงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทค่ะ แต่ตอนนี้มีหนี้นอกระบบ 4 ที่ประมาณเกือบ 2 แสน เพราะความผิดพลาดของตัวเองคือพาญาติไปกู้เงินเงินคนรู้จักเพราะสงสารและไว้ใจ สุดท้ายเค้าก็ไม่มีส่งและติดต่อไม่ได้ก็เลยต้องจ่ายดอกแทน เลยทำให้ไม่มีส่งในระบบของตัวเอง ตอนนี้เงินเดือนออกก็จ่ายแต่ดอก ในระบบก็ทวง กลุ้มใจมากค่ะ บางที่ปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็ไม่มีจ่าย ดิฉันควรทำอย่างไรคะ อยากตายจังค่ะ

  โดยคุณ ปลื้มจิตต์  (203.188.44.29)     20 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 391

  กระผมอยากเรียนถามหน่อยครับผมโดนธนาคารแห่งหนึ่งยึดบ้าน เพราะว่ามีปัญหาทางครอบครัวครับ บ้านที่ยึดไปกรมบังขังคดีขายทอดตลาดไป 700,000 กว่าบาท แต่ทางธนาคารบอกว่ายังค้างส่วนต่างอีกประมาณ 200,000 กว่าบาท     และผมไม่ได้จ่ายส่วนต่างที่ทางธนาคารแจ้งเลย  ผมจะต้องทำอย่าไรบ้างครับ ผมจะต้องติดเคดิตบูโรไปตลอดชีวิตหรือไม่ครับ

  โดยคุณ ธัชพล สายสุภา (สมาชิก)  (182.53.140.98)     23 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 390

  เคยทำบัตรอิออนค่ะแต่วงเงินได้แค่9700 ทำบัตรให้คนในครอบครัว แต่เขาไม่เคยส่งเลย และก้อไม่เคยรู้เลย จนวันนึงทำการขอสินเชื่อและไปเช็คบูโร ปรากฏว่าติดบูโร ยอดค้างชำระรวมทั้งสิ้นหมื่นกว่าบาท ไม่เคยมีประวัติการชำระเลย ดิฉันเอาเงินสดไปปิดบัญชีแล้ว และทางอิออนก็ออกจดหมายรับรองว่าเราได้ปิดบัญชีแล้ว ไม่ค้างชำระอีกต่อไป ตอนนี้เวลาผ่านมา 1 ปีแล้ว ดิฉันทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน 10ล้านบาท และดิฉันมีชื่อเปนกรรมการของบริษัทค่ะ เพิ่งจะเปลี่ยน เพราะจากเดิมแฟนเป็นกรรมการค่ะ ตอนนี้ขอสินเชื่ออะไรก็ไม่ได้เลย เงินหมุนเวียนในบัญชีดิฉันก็ถือว่าโอเคนะค่ะ กลุ้มใจมากเลยค่ะ ใครช่วยแนะนำหาทางออกให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ทำเรื่องขอสินเชื่ออะไรไม่ได้เลย ขอบพระคุณอย่างสูงนะค่ะถ้าให้แนะนำและทางออกของดิฉัน

  โดยคุณ kik  (115.87.192.96)     18 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 390

  ต้องรอให้ครบ 3 ปี ชื่อจะถูกลบออกจากระบบ ลองยื่นหนังสือปลอดหนี้คู่ไปด้วย น่าจะมีส่วนในการพิจารณา แต่หากต้องการทราบรายละเอียดว่าท่านติดเครดิตบูโรอย่างอื่นอีกหรือไม่ ลองติดต่อที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 389

   ชำระหนี้ บ้ตรเครดิตไม่ตรงเวลา ชำระไม่เต็ม(มากกว่ายอดขั้นต่ำ) เป็นบางครั้ง-บ่อยครั้ง  แต่ก็จ่ายทุกครั้ง  เมื่อมีเงินครบยอดค้างจ่าย ก็จะจ่ายเต็มเสมอ และไม่เคยมีหนังสือทวงถามจากเจ้าของบัตรเลย

           แต่สำหรับหนี้ผ่อนงวดรถ/งวดบ้าน/หนี้ธนาคาร ส่งตรงเวลาและครบจำนวนทุกครั้ง

   

  ปัจจุบันติดเครดิตบูโร จะต้องทำอย่างไร  ถึงจะถูกถอนจากแบล็กลิส นี้ได้

  โดยคุณ Sam  (180.180.168.127)     17 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

  ตรวจสอบข้อมูลเรื่องเครดิตบูโร จากนั้นไปติดต่อขอชำระหนี้ ส่วนค้างกับเจ้าหนี้และข้อมูลของท่านจะอยู่ในบูโรอีก 3 ปี จึงจะสามารถทำธุรกรรมอื่นได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 388

  ค้ำประกันรถให้เพื่อน แต่เพื่อนส่งผิดงวดไปสองงวด แต่ก็จ่ายทุกครั้ง ต่อมาดิฉันทำสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่าน จึงบอกให้เพื่อนหาคนค้ำใหม่มาเปลี่ยน และเปลี่ยนคนค้ำประกันรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณเดือน จะยื่นกู้เงินใหม่จะได้ไหม

  โดยคุณ   (118.174.70.200)     12 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 388

  ประมาณ 3 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 387

  อยากทราบเคยให้คนอื่นยืมบัตรผ่อนสินค้าแล้วเค้าส่งไม่ตรงเวลา แต่ตอนหลังจ่ายตัดสดหมดแล้ว จะติดบูโรไหมค่ะ  แต่จ่ายเงินหมดแล้วแต่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันจากทางบริษัทว่าชำระเงินหมดแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำสินเชื่อตัวอื่นได้เลย

   

  โดยคุณ อ้วน  (125.27.116.203)     12 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 387

  ติดบูโร 3 ปี ขอเอกสารปลอดหนี้กับเจ้าหนี้ยื่นเรื่องแก้ไขที่เครดิตบูโรต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 386

  เป็นหนี้บัตรเครดิต 100,000บาท เงินเดือน 10700ถ้าจะซื้อบ้าน จะทำเรื่องผ่านไหมค่ะ ถ้าไม่ผ่านจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง ดิฉันไม่เคยผิดงวดส่งนะค่ะ

  โดยคุณ จารุวรรณ ปินใจ  (118.174.70.200)     12 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 386

  หากติดบูโรไม่สามารถกู้ได้ ส่วนทางออกหากติดบูโรแล้วไม่ชำระหนี้ คงไม่มีเพราะจะติดตลอดไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 385

        บ้านติดอยู่กรมบังคับคดี จะทำเรื่องไถ่ถอนจากบังคับคดี(สถานะขายทอดตลาด) แต่ได้ทำสัญญาประนอมหนี้กับ ธอส.มา หลายปีแล้ว และก็ผ่อนชำระไม่เคยขาดตามสัญญาประนอมหนี้ทุกอย่าง      ทางธนาคารเคยแนะนำให้ไปถอนบ้านออกจาก กรมบังคับคดี แต่เรากลัวว่าค่างวดมันจะสูงอีกแล้วก็จะกลับมาเป็นหนี้เสียอีก  อยากทราบดังนี้ 1.ขั้นตอนการทำเรื่องไถ่ถอนจากบังคับคดี มีอย่างไรบ้าง 2.ค่าดำเนินค่าธรรมเนียมประมาณเท่าไร่ 3.ใช้เวลา 1-2 วัน จะเสร็จหรือไม่(ต้องลางาน) 4.เมื่อไถ่ถอนมาแล้วจะต้องตกลงอะไรกับเจ้าหนี้(ธอส)อีกหรือไม่ เช่น ปรับเป็นหนี้ปกติ ผ่อนเท่าไร่ต่อเดือน 4.กรณีมีอีกบัญชีเป็นดอกเบี้ยที่ค้างอยู่จำนวนหนึ่งจะขอส่วนลด หรือยกยอดไม่จ่ายเลยจะได้หรือไม่ ควรจะขอเจรจาในแนวทางใด รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบผมทางเมลหน่อยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ พล  (61.19.51.101)     11 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 385

  1. ขั้นตอนการไถ่ถอนจากบังคับ สอบถามที่กรมบังคับคดี
  2. ค่าธรรมเนียมถอนการยึด 2% ของราคาประเมิน
  3. ใช้เวลาไม่นาน
  4. ควรเจรจากับเจ้าหนี้
  5. น่าจะลดได้บางส่วน แต่คงไม่จ่ายไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 384

  ผมค้างชำระเงินอิออนมา 5 ปีแล้ว อยากถามว่าผมติดบูโรไหมครับแล้วถ้านำเงินไปชำระจะปลดบูโรออกได้ไหมใช้เวลานานไหมครับ ขอบคุณที่ตอบครับ

  โดยคุณ ณรงค์ โพธิ์สว่าง  (124.120.243.188)     10 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 384

  - ติดบูโร
  - ชำระหนี้จะปลดข้อมูลภายใน 3 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 383

  ดิฉันเป็นหนี้บัตรซิตี้แบงค์ 42000 บัตรเฟริสช้อย 30000 บัตรสินเชื่อนครหลวงไทย 50000 และบัตรKTC 25000 ค่าใช้จ่ายในการผ่อนบัตรเดือนละ 6200 บาท/เดือน แต่ดิฉันเพิ่งลาออกจากงานที่ กทม.และกลับมาทำงานที่บ้าน จากเงินเดือนที่เคยได้ตอนอยู่ กทม. 12000 บาท มาทำงานที่บ้านเงินเดือนเหลือ 6000 จากการคำนวณแล้วดิฉันไม่สามารถจะหาเงินมาผ่อนบัตรทุกใบได้แน่นอน ดิฉันควรทำอย่างไรดี

  โดยคุณ ใบปอ  (125.25.254.121)     10 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 383

  หยุดจ่ายก่อน และติดต่อธนาคารเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ตามความสามารถในการชำระ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     20 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 382

  ผมผ่อนรถไม่ตรง ขาดส่งประมาณ3งวด บางทีก็2 งวด แต่ว่า ค่ารถงวดสุดท้ายหมดเดือนธันวาคม ผมเอาเงินไปตัดเดือน กันยายนหมดเลย คือว่าตัดก่อนครบกำหนด ประมาณ 4หมื่นกว่า แต่ต้องติดเครดิส ก็เข้าใจอยู่แต่บางทีก็น่าจะดูวิธีชำระของลูกค้าบ้าง ส่งไม่ตรงก็กินดอกของเราไปมากมาย ยังติดเครดิสอีก เอาทั้งขึ้นทั้งล่อง ขอให้เอาไปคิดดูนะ ผมหรือบางคนไม่ได้โกง แต่บางครั้งมันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน ถ้าโกงหรือว่าไม่จ่ายเลยก็ว่าไปอย่าง  คิดเยอะๆนะครับ

  โดยคุณ kitsana  (223.206.198.174)     6 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 381

  ดิฉันกู้สินเชื่อธุรกิจกับธนาคารนาคารแห่งหนึ่งต่อมาขาดส่งมา9เดือนแล้วทางธนาคารมีหมายศาลมาแต่ดิฉันก็ไม่ได้ไปศาลแต่ดิฉันได้นำเงินที่เป็นยอดค้างชำไปจ่ายหมดแล้วและบัญชีเป็นปัจจุบัน และตอนนี้ดิฉันพยายามส่งงวดให้ตรงเวลาตลอดแล้วอยากทราบว่าอย่างนี้ดิฉันจะติดเคดิตบูโรหรือเปล่าคะ  ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ อ้อย  (178.98.179.11)     4 ม.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 381

  ท่านควรตรวจสอบสถานะปัจจุบันของท่านไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 59   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด