452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 67   

 • ความคิดเห็นที่ 560

  เคลียร์หนี้หมดทุกอย่างแล้ว  ภายใน 1 ปี จะซื้อบ้าน จะติดเครดิตบูโรไหมคะ  มีหนังสือยืนยันจากสถาบันการเงินว่าชำระปิดบัญชีด้วยค่ะ

  โดยคุณ มีนนี่  (182.53.201.154)     2 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 560

   ของคุณเป็นเคดเดียวกับผม ผมปิดไปเมื่อกว่า 2ปีที่แล้ว มีเอกสารยืนยันว่าหนี้คงเหลือ 0 บาท เลยไปเช็คเครดิตบูโร ตัวหนี้ค้างชำระเหลือ 0 บาทจริง แต่พอจะไปกู้ซื้อบ้าน คำตอบคือ ถึงเราจะชำระหนี้หมดแล้ว แต่ประวัติการชำระเงินไม่ดี การอนุมัติสินเชื่อจึงไม่ผ่าน ตัวนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร แต่ขอแนะนำว่า ธนาคารใหญ่ๆจะไม่ยินดีที่จะรับเราเป็นลูกค้า เพราะกลัวเรื่องประวัติการค้างชำระ ผมเคยทำหนังสือยื่นไปที่ บ.เครดิตบูดรแห่งชาติ เพื่อที่จะขอให้ลบข้อมูลด้านการเงินเนื่องจากเราได้ชำระหมดแล้วและได้รับการตอบกลับมาเป็นหนังสือว่า ทางบริษัทเป็นเพียงที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถจะลบหรือแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้ การเก็บข้อมูลจะจัดเก็บได้ไม่เกิน 3 ปี เพราะฉะนั้นต้องรอให้ครบ 3 ปีก่อนข้อมูลเก่าๆจึงจะถูกลบครับ 

  โดยคุณ ธนเสฏฐ์  (49.48.216.219)     2 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 560

  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  หลัง จากปลดล็อคแล้ว จึงจะทำธุรกรรมการเงิน ในการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่จะอนุมัติหรือไม่ แบงก์ยังต้องดูข้อมูลอื่นๆประกอบอีกหลายอย่าง

  โดยสรุปแล้ว เคสของคุณมินนี่ สามารถยื่นขอซื้อบ้านได้เลยครับ

  หนุ่มแบงก์ดูแลสินเชื่อบ้านอยู่ด้วย ปรึกษาได้ืที่ 08-1627-8624

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.74.85)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 559

  รบกวนสอบถามด้วยคนค่ะ คือหนูติดหนี้ อีออน ประมาณ 12000 บาท ถ้าหนูไปยื้นกู้เงินซื้อเอื้ออาทร

  หนูจะยื้นเรื่องผ่านหรือป่าวค่ะ ตอบกับหนด้วยค่ะ apichaya001@gmail.com

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ apichaya  (180.183.125.195)     1 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 559

  50%ผมว่าคุณลองไปเซ็ดเคดิตบูโรก่อนจะดีกว่านะครับ

  บางครั้งอีออนก็ไม่ส่งชื่อเข้าไปนะครับ ถ้าเลยมาประมาณ3-

  4ปีแล้ว จำวันที่เคดิตเลียได้หรือเปล่าครับ แล้วค่อยมาถาม

  ใหม่นะครับ

  โดยคุณ ชัย  (101.51.247.39)     2 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 559

  ที่บอกว่าจะกู้เงินซื้อเอื้ออาทร ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านหรือเปล่า

  ถ้าใช่ขอตอบตามนี้ครับ

  ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่จ่าย หลังปี พ.ศ.2541 จะถือว่าประวัติชำระเงินไม่ดี ถ้าค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป จะติดแบล็คลิส

  ถ้ามีการค้างชำระ แล้วไปยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ มักจะไม่ได้รับการอนุมัติครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นแบล็คลิส หมดสิทธิ์แน่นอนครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.74.85)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 558

  อยากทราบว่า เคยกู้เงินเรียนหนังสือ และยังไม่ได้ชำระหนี้ แต่เรียนจบมาแล้ว นี่ถือว่าติดเครดิตบูโรป่าวคะ

  โดยคุณ เจ  (223.207.59.228)     1 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 558

  ยังไม่ติดหรอกครับ เพราะว่ายังไม่มีนโยบายที่ กยศ.จะให้ติดบูโร อนาคตไม่แน่นอน คุณไปจ่ายจะดีกว่า เพราะว่ารุ่นน้องๆจะได้มีทุนเรียนกัน

  โดยคุณ ชัย  (101.51.247.39)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 557

  พี่คะ กุ้งรบกวนถามนิดนึงค่ะ ว่ากุ้งติดหนี้อือ้อน 2 สัญญา 1.บัตรกดเงินสด 14000 บาท 2.ผ่อนโทรศัพท์ 14000 บาท รวมแล้ว 28000 บ.
  คือหยุดจ่ายไป2-3 เดือนแล้ว แต่ก็ยังอยากผ่อนคืนเค้าให้หมดเลยยื่นเรื่องขอผ่อนคืน แต่ขอผ่อน 1000-2000 บ./เดือน ทางทนายอิอ้อนไม่ยอมอย่างเดียวแถมขู่จะฟ้องก็เลยบอกให้เค้าไปฟ้องซะ แต่ก็ยังกังวนถ้าเค้าฟ้องแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ เพราะตอนนี้ หนี้ก็มากพอสมควรค่ะ แล้วก็ที่ห่วงคือยังผ่อนบ้านด้วยจะโดนยึดบ้านหรือเปล่าคะเพราะบ้านเป็นชื่อกุ้งกับพี่ชายค่ะ กังวนมากเลยค่ะ แล้วถ้าขึ้นศาลตกลงกันได้แล้วทางอิอ้อนจะลดยอดจ่ายบ้างใหมคะ (อยากเตรียมไว้คืนเค้าค่ะ) รบกวนช่วยตอบกุ้งด้วยค่ะ 08-0210-8928
   

  โดยคุณ kung  (124.120.71.243)     29 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 556

  พี่คะ กุ้งรบกวนถามนิดนึงค่ะ ว่ากุ้งติดหนี้อือ้อน 2 สัญญา 1.บัตรกดเงินสด 14000 บาท 2.ผ่อนโทรศัพท์ 14000 บาท รวมแล้ว 28000 บ.
  คือหยุดจ่ายไป2-3 เดือนแล้ว แต่ก็ยังอยากผ่อนคืนเค้าให้หมดเลยยื่นเรื่องขอผ่อนคืน แต่ขอผ่อน 1000-2000 บ./เดือน ทางทนายอิอ้อนไม่ยอมอย่างเดียวแถมขู่จะฟ้องก็เลยบอกให้เค้าไปฟ้องซะ แต่ก็ยังกังวนถ้าเค้าฟ้องแล้วจะเป็นอย่างไรต่อ เพราะตอนนี้ หนี้ก็มากพอสมควรค่ะ แล้วก็ที่ห่วงคือยังผ่อนบ้านด้วยจะโดนยึดบ้านหรือเปล่าคะเพราะบ้านเป็นชื่อกุ้งกับพี่ชายค่ะ กังวนมากเลยค่ะ แล้วถ้าขึ้นศาลตกลงกันได้แล้วทางอิอ้อนจะลดยอดจ่ายบ้างใหมคะ (อยากเตรียมไว้คืนเค้าค่ะ) รบกวนช่วยตอบกุ้งด้วยค่ะ 08-0210-8928
   

  โดยคุณ kung  (124.120.71.243)     29 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 555

  เคยผ่อนค่างวดรถมอเตอร์ไซค์อยู่เกือบปีแต่พอดีประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องปล่อยให้ยึดรถไปตอนมายึดก็ไม่มีอะไรตีสภาพรถเกรด B พอผ่านไป 2 ปี มีจดหมายมาเรียกเก็บเงินอีกเกือบ 17000 บาท แล้วรถเป็นชื่อพี่ชายพอดีเค้าจะกู้ซื้อบ้านเลยรีบจ่ายไปยังไม่ได้ตรวจสอบเลยดิฉันต้องมานั่งใช้หนี้โดยไม่รู้ตัวอีก 17000 บาท จะทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ ประภาพร สดใส  (101.51.128.254)     28 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 555

  งงกับคำถามนะครับ

  แต่ถ้าจ่ายเงินไปแล้ว  คงจะแก้ไข ได้ลำบาก ประมาณว่าอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว แต่แนะนำให้โทรไปสอบถามว่า

  1.เงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติม เป็นเงินค่าอะไร 

  2.ทำไมผ่านไปตั้ง 2 ปีแล้ว ถึงเพิ่งจะมีจดหมายทวงถามหนี้เข้ามา (เพราะที่จริงแล้วหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี)

  และต้องเตรียมเอกสารที่จ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ที่สำคัญคือจ่ายเงินให้ใคร

  แต่ถ้ายังไม่จ่าย รบกวนเรียบเรียงคำถามใหม่ ให้อ่านเข้าใจมากกว่านี้ แล้วส่งมาที่ citi5.2010@hotmail.com พร้่อมทั้งเบอร์โทร  จะช่วยแนะนำให้ครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.74.85)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 554

  ติดหนี้บัตรเครดิตหลายใบไม่ได้ชำระมา6-7ปีแล้ว ต้องทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ สอ  (110.49.227.145)     28 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 554

  ถ้าต้องการจะปลดหนี้ หรือปลดจากแบล็คลิส

  แนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อที่จะจ่ายเงินคืน

  ถ้าหากจำไม่ได้ว่าเป็นหนี้กับที่ไหนบ้าง สามารถเช็คประวัติเครดิตได้ที่ บริษัทเครดิตบูโร อยูที่ ธ.อาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ โทร 02-643-1250 หรือที่ธนาคารกรุงไ ทยทุกสาขา

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.131.13)     29 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 553

  ใช้ซิมเน๊ทโทรศัพท์ เพื่อนเอาไปใช้แล้วไม่จ่ายเงินเลย ผมจะติคเครดิตบูโรหรือไม่ครับ

  โดยคุณ som manas  (171.4.27.226)     27 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 553

  ไม่ติดครับ เพราะว่า ค่าบริการของโทรศัพท์ ค่าน้ำ  ค่าไฟ  ไม่โชว์ในระบบเครดิตบูโร

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.69.100)     27 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 552

  เคยเช่าซื้อรถยนต์ให้ภรรยา แต่ต่อมาได้เลิกลากันไป แล้วทางภรรยาไม่ส่งงวด รถยนต์จึงถูกยึด แล้วต่อมาก็มีการแจ้งหนี้มาที่ผม เป็นเงินเกือบสองแสน ทางศาลก็มีหนังสือมา แต่ผมไม่ได้ไป ต่อมาผมจึงโทรไปยังบริษัท เพื่อขอผ่อนชำระ ทางบริษัทให้ผมชำระให้หมดภายในหกเดือน ไม่เช่นนั้นจะมีค่าใช่จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ผมไม่เงินมากพอ เพราะผมยังไม่มีงานทำ ผมจะทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ อาร์ม  (49.228.177.48)     25 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 552

  อย่างแรกก็ต้องคุยที่ต้นเหตุครับ  คือเจ้าหนี้ ก็แจ้งตามข้อมูลที่ให้มาว่า ว่างงานอยู่ ไม่มีเงินจ่าย  มีแนวทางพักชำระหนี้ ได้บ้างไหม หรือมีแนวทางไหนแนะนำได้บ้าง

  ถ้าไม่มีทางช่วยเลย  ลองปรึกษากับ สคบ. (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค) 1166 ถ้ามีแนวทาง เขาจะช่วยประสานให้

  แต่ผมสงสัยว่า ทำไมยังต้องจ่ายเงินอีกเกือบ สองแสน ทั้งๆที่รถก็ยึดไปแล้ว ถ้าต้องจ่ายเพิ่มก็มักจะมีเพียงเล็กน้อย ไม่เยอะขนาดนี้  รบกวนตอบคำถามมาที่ citi5.2010@hotmail.com 

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.54.255)     26 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 551

  ถ้าเป็นหนี้ กยศ. ถูกฟ้องแล้ว จะมีชื่อในเครดิต บูโรหรือไม่ จะสามารถมีบัตรเครดิตได้หรือไม่

  โดยคุณ may  (180.183.161.174)     25 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 550

  เรียนถามคุณทนายคะ

  NPL คืออะไรคะ?

  และจะรู้ได้ยังไงว่าติด NPL

  และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ มารูโกะ  (82.80.183.234)     23 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 549

  ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ ว่าถ้าเราปิดหนี้บัญชีไปแล้ว ในที่นี้ คือ KTC แล้วทางบริษัทเขาจะยื่นเรื่องให้เราเลยหรือไม่ค่ะ ? แล้วชื่อยังคงติด บูโร ต่อไปอีก 3 ปีเลยหรอค่ะ แล้วทำอย่างไรชื่อเราจะหายไปจาก บูโรได้เร็วกว่านี้

  โดยคุณ prapa_it  (223.206.49.142)     21 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 549

  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

  ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ 

  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.243.232)     21 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 548

  ต้องการชำระหนี้ที่ค้างมานาน3ปีแล้วค่ะจากการที่พี่สาวซื้อแต่ไม่ยอมจ่ายต้องติดต่อคัยค่ะจำได้ว่าทำบัตรเพาว์เวอร์บายค่ะอย่างเดี่ยวเครื่องซักผ้าประมาณ8000ค่ะต้องการปิดติดต่อคัยได้บ้างทำสินเชื่อที่ไหนไม่ผ่านเขาบอกว่าต้องปิดเครดิตบูโรก่อนไปปิดที่ไหนค่ะ0892115853

  โดยคุณ   (202.12.118.61)     20 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 548

  คุณต้องติดต่อกับเพาว์เวอร์บายอย่างเดียวครับ

  โดยคุณ ชัย  (125.24.241.25)     20 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 547

  เมื่อปี2549 ค้างชำระบัตรอยู่หลายใบไ ม่ได้ส่งอยู่ประมาณ 3 เดือนแต่หลังจากนั้นติดตามส่งและชำระหมดแล้วทุกบัตร ทุกใบคือไม่มีติดค้างหรือเป็นหนี้กับบัตรใดๆเลย แต่ทำไมตอนนี้ยังทำธุระกรรมทางการเงินกับธนาคารใหนไม่ได้เลย เมือเดือนสิงหา 2554 ลองสมัครทำบัตรเครดิตก็ไม่ผ่านเลยสงสัยว่าประวัติต้องติดค้างอยู่ที่ศูนย์เครดิตบูโรกี่ปี เพราะนี่ก็ผ่านมา 4 ปีแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลย

   

  โดยคุณ ชัช  (113.53.249.250)     17 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 547

  ขอทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะครับ  ว่า                          การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส
  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้

  แต่การยื่นขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิต กับแบงก์แล้วจะผ่านหรือไม่นั้น นอกจากจะดูประวัติการชำระเงินแล้วนั้น สถาบันการเงินจะดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยครับ เช่น ต้องทำงานเป็นพนักงานประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียน ต้องมีมีอายุงานอยู่ในเกณฑ์ ฯ มีฐานเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ ดูตำแหน่งงาน – อายุงาน - ความมั่นคงของบริษัทที่ทำงานอยู่ การรับเงินเดือนแบบจ่ายสดหรือโอนเข้าบัญชี ภาระหนี้เยอะไหม สถานะภาพทางครอบครับ ที่อยู่อาศัย เบอร์ติดต่อที่บ้าน ประวัติเครดิตปัจจุบัน ในระยะ 8 เดือนล่าสุด มีจ่ายช้าหรือโดนปรับหรือไม่ และเพิ่งได้บัตรหรือสินเชื่อของแบงก์อื่นไปบ้างแล้วหรือไม่ ฯลฯ

  ถ้ายื่นแบงก์ใดแบงก์หนึ่งไม่ผ่าน สามารถยื่นแบงก์อื่นดูได้ เพราะหลักเกณฑ์ของแต่ละแบงก์มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่ หากยื่นแบงก์อื่นก็ยังมีโอกาสผ่าน

  หากจะตรวจสอบประวัติของคุณ ตรวจสอบประวัติเครดิต ได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 เบอร์โทรสาร 0-2643-2308 ค่าใช้จ่าย ประมาณ หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) 100-200 บาท หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย

  หนุ่มแบงก์ มีบริการ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถ สินเชื่อบ้าน OD หากต้องการจะยื่นทำธุรกรรมการเงิน
  สอบถามโดยตรง ได้ที่เบอร์ 08-1627-8624 ยินดีให้บริการครับ
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.245.53)     17 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 546

  ขอแจ้งนะครับชื่อของผมได้ถูกปลดออกแล้ว 2 ปีครับ

  คือผมปิดหนี้เสร็จปุ๊บได้รับหนังสือจาบริษัท

  เราไม่ต้องแจ้งเครดิตบูโรครับ

  ผมใช้วิธีไปขอกู้ซื้อบ้านกับ ธอส. แล้วชื่อเราจะปลดอัตโนมัติ เพียงแต่เราต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับ ไม่ยากเลย

   

  โดยคุณ คุรุกิจ ทะเสนฮด  (110.49.242.128)     16 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 546

  คิดว่าน่าจะเข้าใจผิดนะครับ

  ขออธิบายดังนี้ครับ        หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  แต่ที่คุรุกิจกู้ซื้อบ้านผ่านก์เพราะว่า 

  เมื่อชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิสหมดแล้ว ถึงแม้จะยังไม่ปลดล็อคก็สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลย  ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ ยังยื่นขอไม่ผ่าน ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.245.53)     17 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 545

  หนูเคยออกรถมอไซต์ให้น้องชายแต่น้องไม่ส่งค้างวดประมาณ3งวดเค้าโทรมาถ่วงกับหนูก็เลยให้เค้ามายึดรถไปเพราะหนูยังเรียนไม่มีเงินส่ง วันที่เค้ามายึดเค้าบอกไม่มีปัญญาหาด้านประวัติ แต่หนูยื่นกู้อะไรไม่ผ่านเลยไม่เซ็คประวัติปรากฎว่ามีหนี้ค้างอยู่23000บาท หนูอายกรู้ว่าต้องทำยังไงต้องจ่ายด้วยหรอเพราะรถเค้าก็ยึดไปแล้วงะคะรบกวนด้วยนะคะกุ้มใจมากเลย

  โดยคุณ   (124.120.242.99)     16 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 545

  กรณีนี้ อาจเป็นไปได้ ที่บริษัทไฟแนนซ์ ไม่ได้ส่งเรื่องการชำระเงินที่ได้จากรถที่ขาย ที่เอาไปจ่ายหนี้ที่คงค้าง ทำให้ยังมีข้อมูลของการติดหนี้อยู่ในระบบ หรืออาจเกิดจากรถที่ขายไปแล้วได้ราคาไม่พอกับเงินที่ต้องจ่าย

  แนะนำให้ ตามไปที่ต้นเหตุ คือ

  1.บริษัทที่มายึดรถขายทอดตลาด

  2.บริษัทที่เราเช่าซื้อรถมา

  สอบถามว่ามีการชำระเงินจากรถที่ขายทอดตลาดให้กับริษัทที่เป็นผู้ให้เช่าซอรถแล้วหรือยัง

  ถ้าชำระแล้ว ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบแล้วแสดงว่าเกิดการส่งข้อมูลที่ผิกพลาด แล้วถามต่อว่าใครเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ แล้วติดต่อเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  ถ้ายังไม่ชำระ หรือ ชำระแล้ว ทำไมจึงยังมีข้อมูลว่าค้างหนี้อยู่ ใครเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ แล้วติดต่อเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

  แต่ยังมียอดคงค้างอยู่ ทำไมถึงไม่แจ้งให้ทราบ

  ข้อควรระวัง ต้องขอสายเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง จึงจะให้คำตอบได้ ควรที่จะขอชื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้ก่อนขอข้อมูล บอกว่าหากเรามีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะได้คุยต่อกับเจ้าหน้าที่คนเดิม จะได้มีความต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเรา ก็แจ้งไปเลยว่า จะฟ้อง สคบ. สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค 1166
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.245.53)     17 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 544

  ตอนนี้เป็นหนี้อยู่ 2 บริษัท ดอกแพงมาก จำเป็นใช้เงินจึงยอมกู้ แต่เวลาชำระหนี้ยังไงก็ไม่ลดสักที เลยทำให้การชำระของเราล่าช้า ตอนนี้ชำระล่าช้ามา 3 เดือนแล้ว คงติดแบล็คลิสแล้ว โทรไปหาทั้งสองบริษัทตามคำแนะนำ ขอจ่ายยอดขั้นต่ำน้อยลง แต่เขาไม่อนุมัติ แก้ไขไม่ได้แล้วต้องจ่ายยอดเดิมจนกว่าจะปิดบัญชี ดิฉันหาสินเชื่อที่เขายอมให้คนติดแบล็คลิสกู้จะพอแนะนำได้ไหมค่ะ จะได้โอนมาปิดยอดทั้ง 2 บริษัทนี้ที่ดอกแพงๆ อยากจ่ายแค่ที่เดียว ทำไรไม่ได้เลย ไม่ลดสักที

  โดยคุณ No Name  (101.109.174.2)     15 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 544

  สำหรับการยื่นขอสินเชื่อแบงก์ แค่มีการผิดนัดเกิน 1เดือนขึ้นไป ก็ไม่ผ่านแล้วครับ  แต่ถ้าจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า ต้องลองถามเต็นท์ดู

  สำหรับการที่คุณโทรไปขอปรับโครงสร้างหนี้แล้วโดนปฏิเสธ  ไม่แน่ใจว่าคุยกับใคร ต้องคุยถูกฝ่ายคุยถูกคน ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงจะให้คำตอบที่ถูกต้อง กับคุณได้ เพราะการขอปรับโครงสร้างหนี้ ให้จ่ายต่อเดือนน้อยลงโดยยืดระยะเวลาผ่อนออกไป เป็นเรื่องที่สามารถทำได้

  แนะนำให้โทรไปใหม่ แล้วแจ้งว่า ถ้าต้องการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีอยู่ จะต้องติดต่อใคร(ขอชื่อ+นามสกุล) ฝ่ายไหน เบอร์ติดต่อโดยตรงเบอร์อะไร เพราะเวลาเราคุย หากมีอะไรคุยเพิ่มเติมภายหลัง จะได้ติดต่อคนเดิมเพื่อความต่อเนื่อง ถ้าหากเขาไม่ยินยอม ให้บอกไปเลยว่าจะฟ้อง สคบ. (สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค 1166) และจะบอก สคบ. ด้วยว่า คุณ..(ชื่อเจ้าหน้าที่).. ไม่อนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งทำให้คุณเดือดร้อน (ที่นี้จะกลายเป็นภาระเจ้าหน้าที่คนนั้น) แต่ถ้าไม่ยอมให้ปรับโครงสร้างหนี้ท่าเดียว  ก็โทรไปขอความช่วยเหลือจาก สคบ. ดูนะครับ ช่วยเราได้ระดับหนึ่ง

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.20.70)     16 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 543

  ตอนนี้น้องต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำศาลสั่งจำคุก 3 ปี และเค้ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่จะต้องทำอย่างไรดีค่ะ ทางเราต้องการให้เค้าออกมาและมีงานทำก่อนจึงจะจ่ายหนี้ให้ เพราะตอนนี้ทางบ้านก้ไม่มีเงินที่จะจ่ายหนี้ให้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ   (223.205.71.89)     15 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 543

  ให้ทางญาติติดต่อกับทางบ.ที่เป็นหนี้ ว่าน้องเรายังติดคุกอยู่ อย่าเงียบหายไปเดี๋ยวจะมีปัญหาภาพหลังครับ

  โดยคุณ ชัย  (125.24.217.228)     15 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 542

  คือผมเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากและหลายใบครับถึงขั้นประนอมหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้แต่ขณะนี้ใช้จนหมดทุกใบแล้วแต่สงสัยอยู่บัตรหนึ่งเขาใช้คำพูดว่าแจ้งเป็นหนี้ศูนย์ติดจามหนี้ถึงที่สุดจึงทำให้ผมทำอะไรต่อไม่ได้มีทางไหนแก้ไขได้ไหมเพระว่า บัตรใบอื่นๆๆเขาก็แค่แจ้งยอกหนี้คงเหลือเป็น 0 บาทธรรมดาแต่ของ อีออน ใช้คำพูดที่แรงทำให้ผมทำอะไรต่อไม่ได้เลยในเมือผมปรับปรุงโครงสร้างหนี้และใช้หนี้ตามจนหมด มีทางไหนแก้ไข คำพูดของอีออนในเครดิต บูโร ได้ไหมครับ ช่วยที

  โดยคุณ เจ  (61.19.231.5)     13 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 542

  คำพูดที่คุณแจ้ง เป็นเพียงคำพูดของเจ้าหน้าที่ คนเดียว ซึ่งข้อเท็จจริง อาจเป็นตามนั้น หรือไม่เป็นไปตามนั้น เพราะอาจมีการสื่อสารผิดได้

  แนะนำให้คุณโทรติดต่อไปยังบริษัทอิออนอีกครั้ง  เช็คดูว่าตอนนี้สภาพหนี้ของคุณเป็นยังไงบ้าง ถ้ายังติดหนี้อยู่จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

  **ต้นเหตุอยู่ที่ไหน ก็ต้องแก้ไขที่นั่น

  ถ้าได้คำตอบจากอิออนแล้ว ไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือแก้ไขปัญหาไม่ได้  ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สอบถามที่ citi5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.129.13)     13 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 541

  กรุณาตอบกลับ คำถาม ๕๓๔ ด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ วิชาญ  (182.53.219.151)     12 ต.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 67   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด