ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 68   

 • ความคิดเห็นที่ 580

  ช่วยตอบความคิดเห็น 577 ด้วยคร้บ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ปุณ (สมาชิก)  (58.8.108.174)     18 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 580

  ขอตอบอย่างเป็นกลางๆนะครับ

  ว่าการที่คุณเป็นหนี้นั้น ก็ควรที่จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ ขอให้คิดถึงความถูกต้อง คิดถึงใจเขาใจเรา 

  มีคำแนะนำที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณว่า ให้เจรจาเรื่องการจ่ายหนี้ให้เรียบร้อยก่อน  รวมทั้งทำสัญญาตามที่ตกลงกันไว้เสียก่อน จึงจะเริ่มจ่ายเงิน   **แต่อย่าจ่ายเงินก่อนที่จะตกลงกันได้ เพราะจะทำให้คุณเสียเปรียบ

  สำหรับดอกเบี้ยนั้น จะเดินทุกวัน ถ้าผ่านมาเป็น 10 ปี ก็คงจะเยอะน่าดู แต่ให้คุณเสนอกับทนายว่าจะจ่ายแค่เงินต้นกับดอกเบี้ยบางส่วน(ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะชดเชยให้แบงก์แค่ไหน โดยแจ้งเปนตัวเลขให้ชัดเจน)แล้วยื่นคำขาดไปเลยว่า ถ้าตกลงคุณจะจ่าย  ถ้าไม่ตกลงก็จะไม่จ่าย และไม่ต้องโทรมาทวงอีก เพราะคุณจะไม่จ่ายอย่างแน่นอน(พูดขู่เอาไว้ก่อน)

  ส่วนจะจ่ายคราวเดียวทั้งหมด หรือทยอยจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับคุณจะมีกำลังจ่ายแค่ไหน ถ้าไม่มีเงินก้อน ก็ทยอยจ่ายก็ได้ ซึ่งต้องคุยรายละเอียดกับเจ้าหนี้

  **และแนะนำให้โทรหาแบงก์โดยตรง ว่าต้องการเคลียร์หนี้ ที่..(เล่ารายละเอียด)...  ถามเจ้าหน้าที่ว่า จะต้อง

  1.ติดต่อใคร(ขอชื่อ-สกุล 

  2.เบอร์ติดต่อโดยตรงของคนที่จะต้องติดต่อ

  เพราะบริษัททนายมักจะเป็นเพียงนายหน้าทวงถามหนี้ เพื่อกินค่าคอมมิชชั่น  มีลูกไม้เยอะ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.92.186)     18 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 579

  ไม่จ่ายหนี้นานกี่เดือน ถึงจะติดแบล็คลิสต์คะ ดิฉันเป็นหนี้บัตรยูเมะ พลัส แต่ไม่ได้ชำระมา 6 เดือนแล้ว เนื่องจากยังไม่มีเงิน ถ้าหากจะยื่นกู้กับสถาบันการเงินอื่น จะกู้ได้หรือป่าวจะติดเเบล็คลิสต์หรือไม่ เพราะต้องการเอาเงินมาปิดบัตรยูเมะพลัส

  โดยคุณ แอน  (118.173.255.246)     17 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 579

  เมื่อค้างชำระ 3 งวดขึ้นไป จะติดแบล็คลิส

  ถ้ายื่นกู้ จะไม่ผ่านแน่นอน ติดเรื่องประวัติชำระไม่ดี เพราะมีการจ่ายล่าช้า เกิน 1 เดือน

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.169.195.14)     17 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 578

  เป็นหนี้บัตรเครดิตแต่หมดอายุความเกิน 10 ปี  เขามีสิทธิ์มาอายัดเงินเดือนเราได้หรือเปล่า เพราะมันหมดอายุความไปแล้ว....ช่วยตอบด้วยนะคับขอบคุณคับ

  โดยคุณ รัช  (58.8.90.61)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 577

  ขอสอบถามเรื่องคดีบัตรเครดิตครับ คือ ในเครดิตรบูโรแจ้งไว้ว่าผมผิดชำระครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27-2-1997 แต่ผมได้รับแจ้งจากทนายเจ้าของบัตรให้ผมชำระเงินบางส่วนก่อนเพื่อให้เกิดการเดินบัญชี และเพื่อผมจะได้มีประวัติที่ดีในบูโร ผมคิดว่าคดีนี้น่าจะหมดอายุความไปแล้ว (เกิน 2 ปี)ที่จะฟ้องแล้ว และมากกว่า 10 ปีในปัจจุบัน ไม่ทราบว่าผมควรทำอย่างไรดีครับ เพราะในบูโรยังติดรหัส 30 อีกด้วยครับ ขอให้ช่วยตอบให้หน่อยครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ

  โดยคุณ ปุณ (สมาชิก)  (202.176.89.2)     16 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 577

  - ท่านต้องติดต่อสอบถามไปที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อสอบถามว่า รหัส 30 คืออะไร
  - หากมีการผิดนัดชำระหนี้เมื่อมีการเจรจาเพื่อจ่ายเพียงบางส่วน ประวัติของท่านก็เสียอยู่ดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     24 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 576

  เป็นหนี้บัตรเครดิตติดบูโรอยู่ แต่เป็นรหัส 40 อยากทราบว่าร้ายแรงหรือป่าวค่ะ และอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอะไรค่ะ แล้วเขาจะอายัดเงินเดือนเราได้หรือป่าวหรือค่ะ...ขอความกรุณาช่วยตอบหน่อยค่ะ...ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปลา  (58.8.83.177)     15 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 576

  - ไม่ร้ายแรงแต่เขามีสิทธิ์อายัดเงินเดือนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 575

  เป็นหนี้บัตรเครติดถ้าดูจากวันชำระครั้งสุดท้ายก็เกิน 10 ปี แต่บริษัทที่รับติดตามหนี้ยังโทรมาทวงหนี้ และไปเช็คบูโรก็ยังมีการเคลื่อนไหวของเรื่องดอกเบี้ยอยู่เรื่อยๆ เป็นเพราะอะไรค่ะ และเขาจะอายัดเงินและทรัพย์สินเราได้หรือป่าวค่ะ...ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nuk  (58.8.83.177)     14 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 575

  - ดอกเบี้ยยังเดินอยู่ตลอดเวลาจนกว่าคุณจะชำระหนี้ครบถ้วน ส่วนจะอายัดเงินเดือนได้หรือไม่นั้น ก่อนอื่น ต้องมีการฟ้องคดีและศาลมีคำพิพากษาก่อนที่จะยึดหรืออายัดเงิน/ทรัพย์สินขอคุณได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 574

  สวัสดีครับ ตอนนี้ผมมีหนี้ค้างชำระ ที่อิออน 16000 บาทมาประมาณ 10 ปีก่อนหน้านั้นผมเคลียร์หมดไปแล้ว 1 สัญญาเหลืออีกหนึ่งสัญญา คือตัวนี้ถ้าเคลียร์หมดผมจะได้รับหนังสือจากทางอิออนแจ้งว่าเราได้ทำการชำระหนี้หมดแล้วแต่สัญญาแรกที่ผมเคลียร์หมดยังไม่ได้รับหนังสือเลย แต่ยอดหนี้เรายังติดที่เครดิตบูโรอีก สามปีใช่มั๊ยครับเวลาเราไปทำเรื่องขอทำบัตรเครดิตหรือทำเรื่องขอสินเชื่อส่วนบุคคลเราต้องนำหนังสือที่ทางอิออนส่งมาให้ไปยื่นคู่กับหลักฐานของเราเองว่าเราได้ชำระหนี้หมดแล้ว แต่ทางสถาบันที่เราไปยื่นจะไปตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้ของเราที่เครดิตบูโรเขาก้อจะเจอหนี้ที่ยังไม่ได้ลบออกจากเครดิตบูโร ตรงนี้จะมีผลต่อการยื่นเรื่องของเราหรือเปล่าครับว่าจะมีโอกาสผ่านมากน้อยแค่ไหนครับ

  โดยคุณ เมย์  (14.207.207.177)     12 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 574

  เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันการเงิน"อาจจะ" มีหนังมือปิดบัญชีให้ แต่บางที่ก็ไม่มี ถ้าต้องการได้ใบปิดหนี้  ให้ติดต่อขอกับสถาบันการเงินนั้นโดยตรง

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ถ้ายื่นขอ  จะไม่ผ่าน   ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.251.86)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 573

  ขอทำบัตรเครดิต แต่เค๊าถามว่าเคยทำบัตรสิน้ชื่ออื่นมั้ย เลยตอบว่าเคยแต่ตอนนี้ปิดบัตรไปแล้ว

  (อิออนกะบัตรกดเงินสดk-bank) สมัครบัตรเึคตดิตไม่ได้ใช่มั๊ยค่ะื มีคนบอกว่าต้องครบ 1 ปีก่ิน เพราตอนนั้น ติดชุมนุมเสื้อแดงทำให้จ่ายช้า ต่อมาเลยขอปิดบัตรเลยค่ะ

  โดยคุณ ตาล  (58.8.113.150)     11 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 573

  ต้องดูว่า ตอนที่จ่ายช้า ช้าแค่ไหน จึงจะตอบได้ครับ

  รบกวนส่งคำตอบมาที่ citi5.2010@hotmail.com

  จะตอบให้ครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.181.198)     11 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 572

  เคยติดค้างค่าโทรศัพท์บ้านถือว่าติดเครดิตบูโรมั๊ยคะ

  โดยคุณ แพคแฮม  (49.237.45.49)     11 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 572

  ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่มีผลต่อประวัติเครดิตบูโรครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.181.198)     11 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 571

  รบกวนถามหน่อยค่ะ หนูไปทำเรื่องที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง แล้วเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว อย่างนี้ชื่อหนูก็ขึ้นเคดิตบูโรแล้วช่ายไหมครับ  กี่วันจะโชว์ในเคดิตบูโรว่าเราเป็นหนี้แล้วครับ

  โดยคุณ so  (125.27.176.28)     10 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 571

  หลังจากอนุมัติ จะมีข้อมูลในเครดิตบูโร หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน

  ถ้าเป็นเงินกู้ ก็เป็นหนี้ทันที

  แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิต จะเป็นหนี้ ก็ต่อเมื่อมีการใช้บัตรครับ

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.181.198)     11 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 570

  ขอรบกวนผู้รู้หน่อยค่ะ   พอดีว่าเคยซื้อรถยนต์ กับ GE ตอนนี้เข้าโอนเป็นกรุงศรีออโต้  พอดีว่าเกิดผ่อนรถไม่ทัน แล้วคืนรถแล้ว ทางจีอี นำไปขายประมูลเขาบอกว่าได้ 130,000 แต่ตอนที่เราทำเรียนกู้ ได้160,000  เขาบอกว่ามีส่วนต่าง 30,000 เราต้องเป็นคนชดใช้ให้  จริงหรือเปล่าค่ะ พอดีว่าทำสัญญาเช่าซื้อที่เซ็นต์ไว้หายไปแล้วค่ะ เรื่องมันนามแล้ว ตั้งแต่ปี 51 เลยไม่ได้สนใจ เขาพึ่ง ติดต่อมาต้องปีนี้  ใครรู้กรุณาช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ 

   

  โดยคุณ 11  (118.174.97.40)     10 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 569

  ขออนุญาตแชร์นะครับ เนื่องจากผม seach เจอใน net ดังนี้

  - อายุความบัตรเครดิต = 2 ปี นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย (ตามป.พ.พ. มาตรา 193/34)

  - อายุความสินเชื่อส่วนบุคคล = 5 ปี นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย (ตามป.พ.พ. มาตรา 193/33)

  ขอบคุณครับ

  ธนิต

  โดยคุณ Thanit  (58.8.245.5)     10 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 568

  ผมขอรบกวนคุณหนุ่มแบงก์ อักครั้งนะครับ เนื่องจากตอนนี้ผมมีความกังวลมาก เพราะผมกำลังตัดสินใจว่าควรทำเช่นไรกับหนี้ในเครดิตบูโร ซึ่งมียอดรวมทั้งสิ้นเกือบล้านบาท จึงขอรบกวนถามคำถาม ดังนี้

  1. ในอดีตผมเคยมีหนังสือจากกรมบังคับคดี เพื่อทำการอายัดเงินเดือน (หลังจากฟ้องร้อง) ชนกัน 3 ธนาคาร (สมมุติ : รายแรกคือ A และ B & C  ตามลำดับ ผลปรากฏว่า ผมต้องถูกหักเงินเืดือนให้กับ A

  คำถาม : ธนาคาร B&C จะมีสิทธิ์ในการบังคับคดีอายัดเงินเดือนได้อีกหรือไม่? ถ้ามี...จะอยู่ในระยะเวลาเท่าใด? (ราย B&C เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล)

  2. ปัจจุบันนี้ผมเช็คจากวันผิดนัดชำระแล้ว ปรากฏว่า มีการเริ่มผิดนัดในปี 2001, และระบุการชำระครั้งล่าสุดเป็นปี 2002 (ทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล)

  คำถาม : ผมควรประนอมหนี้ และหาเงินมาปิดบัญชี หรือ ควรปล่อยให้เดินตามระบบไป

  (ปัจจุบันผมยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่มาก เงินเดือนไม่เคยพอใช้สักเดือน และตอนนี้ผมก็โดนธนาคารอีก 1 รายอายัดเงินเดือนอยู่ จะจบประมาณสิ้นปีนี้ โดยหักอยู่ที่ 20% ของเงินเดือน+ 50% ของโบนัส ผมเกรงว่า ถ้าเจ้านี้หมดไป จะถูกเจ้าอื่นบังคับคดีอีก)

  ผมใคร่ขอรบกวนในการตอบคำถามครั้งนี้ด้วยครับ

  ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ Thanit  (58.8.152.140)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 568

  1. มีครับ แต่ต้องหลังจากการอายัดของ A เสร็จสิ้น
  2. หยุดชำระหนี้ เพราะสุดท้ายคุณก็อาจถูกฟ้อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 567

  เรียน คุณหนุ่มแบงก์

  ขอบคุณมากสำหรับคำตอบ อีกครั้งครับ วันนี้ผมเช็คใบแสดงเครดิตบูโรของผมโดยละเอียด จึงขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ระยะการฟ้องร้อง เช่นอายัดเงินเิดือน จะสามารถทำได้ เมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยดูจากไหน?

  (1.1. วันผิดนัดชำระหนี้ 1.2. วันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย)

  2. การฟ้องร้องดังกล่าว จะฟ้องร้องได้โดยนับจาก ข้อ 1. เป็นระยะเวลานานเท่าใด? (เนื่องจากผมเคยได้ยินมาว่า อายุความของบัตรเครดิต จะพ้นคดีหลัง 2 ปี บางรายบอกว่า 10 ปี)

  ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  ธนิต

   

  โดยคุณ Thanit  (58.8.114.231)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 567

  ข้อ 1 ตอบ 1.1 ดูวันผิดนัดชำระหนี้เป็นสำคัญ เพราะถ้ายังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงิน ก็ยังถือว่าประวัติยังดีอยู่

  มีข้อมูลเพิ่มเติม ว่าการที่จะอายัดเงินเดือนได้นั้น ต้องโดนฟ้องร้องแล้วถึงจะทำได้  และจะฟ้องร้องได้ก็ต่อเมื่อมีการขาดการชำระ 3 งวดต่อเนื่อง และศาลจะให้อายัดเงินเพียงบางส่วน เพื่อให้จำเลยพอมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

  ข้อ 2 อายุความ 2 ปี ครับ

  หนุ่มแบงก์ อยู่ฝ่ายขาย  มีความรู้ของส่วนตามหนี้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา

  รบกวนทีมงานทนายช่วยตรวจคำตอบให้ด้วยนะครับ เผื่อมีข้อกฏหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ

   

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 566

  หากตอนนี้ผมกำลังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระขั้นต่ำ(ร้อยละ10 ของทั้งหมด ประมาณ 30000) ของบัตรเครดิตอยู่ (ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีประวัติการชำระที่คงค้าง--เพียงแต่อาศัยวิธีการผ่อนชำระขั้นต่ำมาตลอด) และในขณะเดียวกันก็กำลังยื่นขอกู้ชื้อรถยนต์ โดยเป็นผู้กู้หลัก (ซึ่งดาวน์เกินร้อยละ 30 และมีผู้กู้ร่วม รวมทั้งมีคนค้ำประกันด้วย) จึงอยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่าสถานะผมตอนนี้ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมจะผ่านการอนุมัติหรือไม่ และอย่างไรครับ

  โดยคุณ ขอความเห็น  (183.89.236.147)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 566

  การยื่นขอสินเชื่อหรือบัตรเครดิต กับแบงก์แล้วจะผ่านหรือไม่นั้น  นอกจากจะดูประวัติการชำระเงินแล้วนั้น สถาบันการเงินจะดูคุณสมบัติอื่นๆด้วยครับ เช่น  ต้องทำงานเป็นพนักงานประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียน ต้องมีมีอายุงานอยู่ในเกณฑ์ ฯ   มีฐานเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ ดูตำแหน่งงาน อายุงาน - ความมั่นคงของบริษัทที่ทำงานอยู่ การรับเงินเดือนแบบจ่ายสดหรือโอนเข้าบัญชี   ภาระหนี้เยอะไหม  สถานะภาพทางครอบครับ ที่อยู่อาศัย  เบอร์ติดต่อที่บ้าน ประวัติเครดิตปัจจุบัน ในระยะ 8 เดือนล่าสุด มีจ่ายช้าหรือโดนปรับหรือไม่  และเพิ่งได้บัตรหรือสินเชื่อของแบงก์อื่นไปบ้างแล้วหรือไม่ ฯลฯ

  ดังนั้นต้องลองยื่นดูครับ แต่ถ้าไม่ผ่าน สามารถปรึกษาหนุ่มแบงก์ได้ครับ ดูแลสินเชื่อทุกประเภท รวมทั้งบัตรเครดิต ติดต่อ 08-1627-8624

  โดยคุณ   (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 565

  ผมขอสอบถามข้อมูลที่ผมติดอยู่ในเครดิตบูโร โดยเกิดจากการผิดนัดชำระการใช้บัตรเครดิต และไม่ได้มีการชำระใดๆ ตั้งแต่ปี 2544 (เกิน 10 ปี) ผมเคยค้นพบข้อมูลจากทนายความ แจ้งว่า "เจ้าหนี้จะเอาผิดทางกฏหมายกับลูกหนี้ได้ ในระยะเวลาภายใน 10 ปี หากพ้นระยะ 10 ปี จะไม่สามารถฟ้องร้องได้" แต่ปัจจุบัน ผมยังมีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร จึงอยากทราบว่า จะมีผลใดๆหรือไม่? อย่างไร? และชื่อเราในเครดิตบูโร จะยังคงอยู่อีกต่อไปกี่ปี?

  หมายเหตุ : ไม่ได้จงใจที่จะไม่ชำระ แต่ไม่มีความสามารถชำระได้ในขณะนั้น ปัจจุบันก็ยังมีปัญหากับการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเครดิตบูโรยังโชว์อยู่ ขอขอบคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ Thanit  (58.8.22.208)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 565

  ถึงแม้จะหมดอายุความในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแล้ว

  แต่ถ้ายังไม่ชำระหนี้ให้ครบทั้งหมด ชื่อของคุณก็จะยังคงติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิตครับ

  ถ้าชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ต้องรอ 3 ปี ชื่อถึงจะปลดออกจากแบล็คลิส   ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางใดที่จะปลดล็อคได้ก่อน 3 ปีครับ

   

   

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 564

  อยากทราบว่าติดเครดิตบูโรเรื่องอะไรจำทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ   (202.143.148.90)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 564

  ขอบคุณที่ตอบกลับ

  โดยคุณ นิจ  (202.143.148.90)     8 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 564

  สามารถตรวจสอบประวัติเครดิต ได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 เบอร์โทรสาร 0-2643-2308  ค่าใช้จ่าย ประมาณ หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) 100-200 บาท  หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 563

  คือหนูเคยจะซื้อรถและก้อได้ยื่นเรื่องทำบัตรอิออน   แต่ไม่ผ่าน   แล้วทีนี้มันก้อจะเหมือนว่าเราเคยเช็คเครดิตบูโรไปแล้ว   หลังจากนั้นที่เราเคยมีการเช็คบูโรเข้าไปมันก้อจะมมีชื่อในแบงค์ชาติใช่ไหมค่ะ   แต่ในกรณีที่เราทำบัตรไม่ผ่านหรือซื้อรถไม่ผ่านเนี่ย นานไหมที่ชื่อเราจะหายไปจากบูโรว่าเคยมีการเช็คเข้ามาแบบนี้น่ะค่ะ

  โดยคุณ เมย์ค่ะ  (125.26.25.61)     7 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 563

  ตอบความคิดเห็นที่ 563 และ 562 ครับ

  ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเรื่อง บ.เครดิตบูโรกันก่อนนะครับ

  บ.เครดิตบูโร เป็นบริษัทที่รวบรวม ข้อมูลจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงินจะนำส่งข้อมูลของลูกค้าตนเองมาให้ยังบูโร เป็นผู้เก็บรวมรวม

  ข้อมูลที่สำคัญได้แก่

  1.ประวัติการชำระเงิน

  2.ภาระหนี้

  3.ประวัติของลูกค้า ว่ามีบัตร+สินเชื่อ กับที่ไหนบ้าง

  4.จำนวนครั้ง ที่เช็คประวัติทางเครดิต

  เมื่อสถาบันการเงิน จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ+บัตรต่างๆให้กับลูกค้า ก็จะขอเช็คข้อมูลเครดิตของบุคคลที่สมัคร  มายังบูโร เพื่อดูข้อมูลทั้ง 4 อย่างข้างบน ปรกติจะเช็คประวัติเครดิตย้อนหลัง 6 เดือน

  ตอบคำถาม ความคิดเห็นที่ 563 

  ดังนั้น เมื่อเกิน 6 เดือนไปแล้ว แบงก์ก็จะเช็คไม่เจอ ว่าเคยยื่นขอเช็คประวัติเครดิตมาก่อน

  แต่ถ้าอยู่ในระยะ 6 เดือน ถึงจะเช็คเจอว่าเคยเช็คประวัติเครดิต ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับการพิจารณา(ยกเว้นแค่บางแบงก์)

  แต่ถ้าเป็นแบล็คลิส แล้วต้องการจะให้ปลดล็อค เพื่อที่จะได้ทำธุรกรรมทางการเงินได้(เพราะถ้าไม่ปลดล็อด ขออะไรก็ไม่ผ่าน) ต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคครับ

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 562

  ทำอย่างไรชื่อจะหลุดจากเครดิตบูโร

  โดยคุณ จันจิรา ปลั่งกลาง  (110.49.240.250)     5 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 562

  ดูคำตอบที่ความคิดเห็น 563 นะครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.121.245.123)     8 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 561

  เราเคยเช็คประวัติบูโรแต่ไม่เคยกู้หรือทำบัตรอิออนได้แต่มีการเช็คบูโรเข้าไป   อยากถามว่ากี่เดือนค่ะที่ชื่อเราจะหายไปจากเครดิตบูโรค่ะ

  โดยคุณ เมย์ค่ะ  (125.26.19.87)     3 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 561

  ไม่เข้าใจ

  โดยคุณ ข้ย  (125.25.190.251)     3 พ.ย. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 68   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด