X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 61   

 • ความคิดเห็นที่ 440

  ถ้าเคยผิดนัดชำระอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งจะทำให้เสียเครดิตใช่ไหมค่ะ

  โดยคุณ หมิว  (115.87.55.127)     23 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 440

  เป็นการผิดนัดชำระหนี้ เป็นเหตุทำให้เสียเครดิตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 440

  แนะนำเพิ่มเติมครับ

  ถ้าจ่ายช้า 1 เดือนขึ้นไป  จะยื่นขอบัตรเครดิต+สินเชื่อไม่ได้นานประมาณ 8 เดือน

  ถ้าถูกปรับเนื่องจากจ่ายล่าช้า เพียงไม่เกิน  7 วัน และไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 8 เดือนล่าสุด  บางแบงก์ก็อนุมัติได้

  แต่ถ้าจ่ายช้าหลายวัน แต่ไม่ถึง 1 เดือน ก็ยื่นได้  แต่โอกาสค่อนข้างน้อย

  สอบถามเพิ่มเติม ที่ citi5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ   (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 439

  การปรับโครงสร้างหนี้บัตรเครดิต ถือว่าติดเครดิตบูโรหรือไม่คะ

  โดยคุณ well  (14.207.246.71)     22 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 439

  เมื่อยังเป็นหนี้ ข้อมูลเครดิตก็ยังต้องบันทึกอยู่ในเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 439

  แบ่งป็น 3 กรณีครับ

  1.ประโครงสร้างหลังจากโดนแบงก์ฟ้อง(หลังเป็นแบล็คลิส) เคสนี้ หลังชำระเงินเสร็จแล้ว ต้องรออีก 3 ปี

  2.ประโครงสร้างเพราะค้างจ่ายค่างวด  แต่ยังไม่ถึง 3 เดือน   เคสนี้ ต้องรออีก 8 เดือน

  3.ขอปรับโครงสร้างหนี้เอง  เพราะต้องการลดภาระ เคสนี้ ไม่ติดประวัติอะไรเลย

  สอบถามเพิ่มเติม ที่ citi5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 438

  เคยมีเพื่อนบอกว่า ถ้าติดแบล็คลิส และเลย 3 ปีแล้ว แบงก์จะปลดล็อค   ให้สามารถทำธุรกรรมการเงินได้  แต่ก็ยังมีหมายเหตุว่า เราเคยติดแบล็คลิส โดยไม่มีวันลบออก  ทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อเป็นพิเศษ 

         ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ครับ  ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคำตอบ

  โดยคุณ คุณทอป  (115.87.85.51)     20 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 438

  ไม่ถูกต้อง ตราบใดที่หนี้ยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้น ลูกหนี้ก็ยังคงต้องติดแบล็คลิสต์ตลอดไปไม่มีการลบ จะลบก็ต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 437

  ติดเครดิตบูโร  สามารถทำเรื่องไปทำงานที่ต่างประเทศได้หรือไม่   แต่จ่ายครบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีชื่ออยู่

  โดยคุณ กวาง  (124.121.20.109)     20 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 437

  สามารถไปทำงานนอกราชอาณาจักรได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     29 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 436

  ผมสงสัยอยู่ว่า ผมมีประวัติติด Blacklist ช่วงนั้นรูดมันทุกบัตร แล้วก็ไม่ยอมจ่ายด้วย

  หลายปีแล้ว5-6 ปีแล้วมั้ง


  ผมได้ค้ำประกันรถยนต์ให้เพื่อนผ่าน จริงๆผมคิดว่าไม่น่าจะผ่าน ไอ้แบล๊คลิสนี่มันมั่วจริงๆ

  โดยคุณ ฺบ๊อบบี้  (182.52.195.118)     15 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 436

  การค้ำประกันบางสถาบันอาจไม่ระบุคุณสมบัติเรื่องการติดแบล็คลิสต์ไว้ก็สามารถค้ำประกันได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 435

  ผมไม่ได้จ่ายค่าบัตรเป็นเวลา8ปีแล้ว แต่ผมจ่ายหมดไปบางส่วน ผมจะทำบัตรได้อีกไหมครับ  อยากรู้คำตอบมากเลย ช่วงนั้นตกงานพอดี อยากได้บ้านนะครับ

  โดยคุณ เอ  (125.24.245.147)     15 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 435

  ไม่สามารถทำได้จนกว่าท่านจะไม่มีหนี้ค้างชำระทุกสถาบัน
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 434

  ต่อกระทู้433คร่ะ

  หมายถึงว่าถ้าดิชั้นไม่ได้มีการชำระหนี้เข้าไปเลย ชื่อจะหายไปจากบูโรไม๊ แล้วพวกบัตรเหล่านี้สามารถทวงหนี้ได้จนถึงกี่ปีจากการติดหนี้คระ

  โดยคุณ ปีใหม่  (125.26.82.70)     14 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 434

  หากไม่มีการชำระหนี้ก็จะอยู่ในระบบไปตลอด
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 433

  รบกวนถามผู้รู้นิดนึงนะคระ  ถ้าดิชั้นติดหนี้ประเภทบูโร  แล้วไม่ได้ชำระเลยเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วถึงปัจจุบัน  สามารถทำเรื่องปลอดหนี้ได้ไม๊คระ 

   

  โดยคุณ ปีใหม่  (125.26.82.70)     14 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 432

  ดิฉันจะสมัครบัตรเครดิตแต่ไม่ได้เพราะสาเหตุติดบูโร

  ซึ่งทางดิฉันไม่เคยได้กระทำบัตรใดๆเลยนอกจากATMเท่านั้น

  จะแก้ไขอย่างไรดีมีวิธีไหนบ้างช่วยตอบหน่อยค่ะเพราะกลุ้มใจมากเลยตอนนี้

  โดยคุณ นินิว  (58.8.210.142)     12 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 432

  ตรวจสอบประวัติได้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบว่าติดบูโรเนื่องจากสาเหตุใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 431

  การติดเคดิสบูโลนั้น  กรณีการผิดชำระถึงขั้นฟ้องสาร นั้นจะสามารถกู้ได้อีกหรือไม่ ถ้าชำระปิดบัญชีไปแล้ว 2 ปี ประวัติการติดเคดิสบูดลจะเหมือกับพ่วกที่ไม่มีการฟ้องสารหรือไม่ อย่งไหนจะปลดล๊อกได้เร็วกว่ากัน

  โดยคุณ นราพร จันทร์สอน  (182.52.219.28)     11 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 431

  หลังจากชำระหนี้หมด ข้อมูลจะอยู่ในระบบอีก 3 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 430

  ติดบูโรเพาะเอารถมอไซต์ไปคืนที่ร้านขายรถ และชื้อคันใหม่ด้วยเงินสด เวลาผ่านมาได้ประมาณระยะหนึ่งไปทำบัตรเครดิตไม่ผ่านเพราะติดบูโร จากรถคันที่นำไปคืน ปัญหานี้ต้องทำงัยดี ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กฤษณา  (125.24.124.79)     11 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 430

  ท่านต้องเจรจากับบริษัทรถจักรยานยนต์เพื่อเคลียร์หนี้คงค้าง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 429

  สวัสดีครับ

  อยากทราบว่าผิดชำระหนี้ชอง กยศ มาหลายปีและถูกฟ้องแต่ตอนนี้ไปชะหนี้ที่กรุงไทยแล้ว

  ตอนนี้สถานะบัญชีเป็นปกติแล้วแต่ยังไม่หมดยังค้างอยู่ประมาณ 2 หมื่นอยากถามว่ากรณีนี้ชื่อของเราจะติด แบคลิสไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ kakaros  (1.47.137.64)     10 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 429

  ต้องตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือธนาคารนครหลวงไทย ทุกสาขา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 428

  เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ  จนผ่อนชำระไม่ไหว  อยากถามว่า  จะทำยังไงขอผ่อนหนี้โดยไม่ให้คิดดอกเบี้ยผ่อนแค่เงินต้น แต่ขอชำระทุกใบเดือนละ  2000-3000 บาท  ได้ไหมคะ  เพราะตอนนี้หลายใบมันหลายหมื่นจำทำอย่างไร  ขอผ่อนกับทางบัตรเลย  หรือรอจนกว่าจะเรื่องขึ้นศาล

  กลุ้มใจมากคะ

  โดยคุณ อุมาภรณ์ พิทักษ์วงศ์  (125.27.75.204)     7 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 428

  ท่านต้องเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ส่วนเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรต้องดูผลของการเจรจาเป็นสำคัญ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     20 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 427

  จะให้ทำไงอ่ะครับตอนไปออกรถจะเอามาทำงานตอนนั้นงานมันเยอะ งานไม่มีผมจะเอาเงินไหนมาส่ง เงินที่มีต้องเก็บไว้ซื้อข้าวกินก่อน ถ้าคุณเป็นผมคุณจะยอมผ่อนต่อ หรือจะเอาเงินเก็บไว้กินข้าวเพราะไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะมีงาน

  โดยคุณ คนทั่วไป  (101.108.19.1)     4 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 427

  เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อกันแล้ว คู่สัญญาย่อมมีนิติสัมพันธ์ต่อกฎหมาย หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อย่อมเป็นฝ่ายที่กระทำผิดหน้าที่ตามสัญญา และย่อมเป็นสิทธิของผู้ให้เช่าซื้อที่จะบอกเลิกสัญญา และบังคับตามสิทธิตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 426

  วันนี้ check เครดิตบูโรพบว่า มีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ 2 ใบ สถานะทางบัญชี  อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อเพื่อปิดบัญชี อยากถามว่าถ้าเราชำระหมดแล้วสถานะทางบัญชีจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่คะ แต่ทางเจ้าหน้าที่ข้อมูลเครดิตแห่งชาติบอกว่าก็จะกลับมาเป็นปิดบัญชีไม่มีการติดบูโรถูกต้องหรือป่าวคะไม่แน่ใจช่วยตอบทาง mail หน่อยนะคะ

  โดยคุณ จันทร์ทิมา สร้อยอำภา  (119.46.151.21)     29 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 426

  เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.26)     12 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 425

  ชื่อของหนูติดบุโรรึไม่แล้วทำไมหนูสมัครสมาชิกไม่ได้หนูเป็นเจ้าของอีเมล์ชื่อนี้มีใครแอบอ้างที่อยุ่อีเมล็รึไม่แล้วหนูจะต้องทำอย่างไรหากชื่อติดบุโรและจะมีผลกระทบอะไรกับหน้าที่การงานรึไม่โปรดชี้แจงรายละเอียดใฆ้ทราบผ่านอีเมล์ด้วยค่ะ

  โดยคุณ น.ส.ศิริรัตนา คุ้ไพรี  (58.8.219.217)     24 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 424

  รบกวนถามหน่อยครับผมค้างชำระบัตรเครดิตตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน  ถ้าล้างจะติด Back list ค้างอยู่กี่ปี? แล้วเราจะกู้เงินซื้อบ้านได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ สุรเชษฐ์  (183.89.210.77)     21 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 424

  1. หากชำระหนี้เสร็จสิ้น ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกจำหน่ายออกจากสารบบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น
  2. ส่วนกรณีที่ลูกหนี้จะได้รับการอนุมัติจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เงินกู้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง จะพิจารณาเครดิตของลูกหนี้โดยเฉพาะ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.30)     28 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 423

  ตอนนี้ผมผ่อนมอเตอร์ไซค์กับอิออนครับ แต่ว่าคิดว่าจะปล่อยให้ยึด

  เพราะว่าจะไปซื้อคันใหม่ในราคาสดครับ

  อยากทราบข้อเสียการปล่อยยึดอ่ะครับ ว่าร้ายแรงมากไหม

  ถึงขั้นกู้ยืมอะไรไม่ได้เลยหรอครับ แล้วในอนาคตจะซื้อบ้านได้รึเปล่า

  โดยคุณ ท้อป  (124.120.44.58)     18 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 423

  1. ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติด ๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้น ภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้ ผู้ให้เช่าซื้อชอบที่จะกลับเข้าครอบครองรถจักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อ เพื่อนำออกขายให้แก่บุคคลอื่น
  2. ผู้เช่าซื้อที่ผิดนัดค้างชำระค่าเช่าซื้อ และถูกบอกเลิกสัญญา เครดิตของผู้เช่าซื้ออาจมีชื่อติดบัญชีดำได้หากผู้ให้เช่าซื้อนำข้อมูลเครดิตของผู้เช่าซื้อเข้าสู่สำนักงานข้อมูลเครดิตบูโร
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.53)     23 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 422

  421 ต่อเนื่อง:  ลองไปเช็ค เครดิตบูโรดูที่ UOBแล้ว ไม่มีรายการ black list นะคะ แต่ว่าติดเรื่องค้ำรถนีละค่ะที่กังวลกลัวว่าไปยื่นกู้ซื้อบ้านแล้วจะติดเรื่องนี้ ต้องเสียตังฟรีๆ ให้หมู่บ้านน่ะค่ะ

  ทาง bank จะเช็คละเอียดกว่ามั๊ย แบบประมาณ ย้อนหลัง 2-3 ปี น่ะค่ะ กังวลมากๆ

  โดยคุณ หนึ่ง  (124.121.157.232)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 422

  การตรวจสอบเครดิตบูโร ย่อมเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ต้องตรวจสอบเครดิตของลูกค้าก่อนอนุมัตสินเชื่อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 421

  อยากทราบว่า :  เคยค้ำประกันรถยนต์ ไว้ แล้วผู้กู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไป ให้ทางfinance รับซากรถยนต์ไปแล้ว  ไม่ทราบว่า ขั้นตอนต่อไป ผู้ค้ำต้องชำระหนี้ต่อหรือไม่ ถ้าต้องชำระหนี้ภายในกี่ปีทาง finance ถึงจะแจ้งเรา และ ในระหว่างนี้ ทางเราจะติดเครดิตบูโรหรือไม่

  พอดีจะกู้ซื้อบ้านเร็วๆนี้ กังวลมากเลย กลัวมีปัญหากู้ไม่ได้ เสียเงินทำสัญญาฟรี น่ะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ คุณ หนึ่ง  (124.121.157.232)     16 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 421

  1. เมื่อผู้เช่าซื้อตาย หน้าที่รับผิดชำระค่าเช่าซื้อย่อมตกแก่ทายาทของผู้เช่าซื้อ
  2. หากทายาทของผู้เช่าซื้อ เพิกเฉยไม่ยอมรับผิด หน้าที่ดังกล่าวย่อมตกแก่ผู้ค้ำประกันที่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน และมีกำหนดอายุความ 10 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.57)     22 มี.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 61   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด