X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 69   

 • ความคิดเห็นที่ 600

  อยากทราบครับ เคยมีปัญหาการชำระตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับทางอิออนซึ่งตอนก็ได้เข้าโปรแกรมปรับยอดการชำระใหม่โดยรวมวงเงินทุกอย่างแล้วแบ่งจ่ายเป็นงวดๆซึ่งอยากทราบว่ากรณีอย่างนี้ผมจะมีชื่อติเคดิตบูโรไหม(ตอนนี้เพิ่งไปสมัครสินเชื่อทางกรุงศรีมา2-3ครั้งยังไม่ผ่านเลยเลยอยากทราบครับ)ขอความกรุณาด้วยนะครับอยากทราบจริงๆๆ...ขอบคุณครับ

  โดยคุณ kimmono  (115.87.195.3)     13 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 600

  ต้องดูว่า ก่อนทีุ่คุณทำการปรับโครงสร้างหนี้  เคยโดนฟ้องหรือเปล่า ถ้าโดนฟ้องก็จะเป็นเบล็คลิส หลังจากคุณชำระหนี้ก้อนนี้เสร์จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปีจึงจะปลดจากแบล็คลิส

        แต่ถ้ายังโดนฟ้อง แต่ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ บางแบงก์ก็จะไม่อนุมัติให้

        และการขอบัตรหรือสินเชื่อกับแบงก์ หากขอไม่ผ่าน จะขอใหม่ ต้องรอให้เกิน 6 เดือนก่อน จึงจะสมัครใหม่ได้ แต่ถ้าสมัครตอนยังไม่ถึง 6 เดือน ก็จะถูกเลื่อนวันออกไป นับ เดือนใหม่ ตั้งแต่การยื่นขอครั้งล่าสุด

       หนุ่มแบงก์ ดูแลสินเชื่อและบัตรเครดิตอยู่ด้วย สอบถามโดยตรง ที่เบอร์ 08-6342-6268 ยินดีให้คำปรึกษาครับ

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.248.211)     13 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 599

  เคยกู้ซื้อบ้าน แต่ถูกยึดไปแล้ว จะติดบูโลไหม หากติดกี่ปีหาย วิธีการตรวจเช็กข้อมูลทางไปรษณีย์ทำยังไง ฝากเงินค่าจัดส่งตรวจสอบไปที่ไหน

  โดยคุณ ชาลี  (58.137.55.42)     13 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 599

  ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง

  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  สำหรับการขอทางไปรษณีย์ ยังไม่มีข้อมูล แต่สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ .ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 สามารถไปขอทำเรื่องเช็คเครดิตบูโรผ่านทางธนาคารได้ด้วย

  โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่
  -
  บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย (SCIB)
  -
  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)
  -
  บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBCT)
  อย่างงกับคำว่า บมจ.ง่ายๆ ก็ไปธนาคารใดก็ได้ 3ที่ ข้างบนนั่นแหละ ที่สะดวกโดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.248.211)     13 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 599

  เป็นหนี้ที่ยังค้างชำระ แล้วไม่ชำระให้เสร็จสิ้น เป็นไปได้สูงที่จะเป็นลูกหนี้มีประวัติเสีย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 598

   ติดบัตร Aeon อยู่หมื่นกว่าบาทเมื่อ 7 ปีก่อน ทำไมตอนเช็คเครดิตบูโรถึงไม่มีรายการติดอะไรใดๆครับ

  แล้วจะสามารถกู้ซื้อรถได้หรือเปล่า

  โดยคุณ อานุภาพ  (223.205.40.250)     12 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 598

  อาจเกิดจากอิออนไม่ได้ส่งข้อมูลของคุณไปยัง บูโร ซึ่งเป็นความโชคดีของคุณ ถ้าไม่ติดอะไรใบบูโร ก็ยื่นกู้รถได้ สบายๆครับ หนุ่มแบงก์ดูแลสินเชื่อรถอยู่ด้วย โทรสอบถามได้ครับ ที่เบอร์ 08-6342-6268 ยินดีให้บริการครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.248.211)     13 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 597

   อยากทราบว่าถูกยื่นฟ้องหรือยังได้ที่ไหนคะ เว็บอะไรหรือเบอร์โทรอะไร ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ คนเป็นหนี้  (27.130.85.45)     11 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 597

  ตอบได้ไม่ยากครับ

  ถ้าคุณติดหนี้ที่ไหนอยู่ และน่าจะค้างจ่ายเกิน 3 งวดแล้ว จะโดนฟ้อง  ถ้าอยากจะคอนเฟิร์มว่าฟ้องแล้วหรือยัง ก็โทรไปสอบถามเจ้าหนี้ของคุณได้เลยครับ 

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.19.209)     11 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 596

  ดิฉันได้ยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร(เพราะถูกปฎิเสธการขอทำบัตรเครดิตเมื่อเร็วๆนี้) แล้วพบว่ามีรายงานหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 1,766 บาท ซึ่งดิฉันได้เคลียรชำระหนี้คงค้างไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2551 แต่ทำไมยังมีติดอยู่อีก

  ตอนนั้นได้มีการทำจดหมายตกลงประนอมหนี้เหลือก้อนกลมๆที่ 7,200 บาท จาก สนง.กฎหมายฯ

  และเนื้อความในจดหมาย ระบุกำหนดแบ่งชำระเป็น 3 งวดๆ ละ 2,400 บาท ดังนี้

  วันที่ 29/2/2551   จำนวน 2400 บาท

  วันที่ 30/4/2551  จำนวน 2400 บาท

  วันที่ 30/5/2551   จำนวน 2400 บาท

       ซึ่ง ดิฉันก็ได้ชำระตรงตามจำนวนเงินและวันเวลาดังกล่าวที่กำหนดแล้ว  จึงนิ่งนอนใจว่าภาระหนี้สินได้หมดสิ้น โดยที่ไม่ได้สนใจการขอเอกสารแจ้งการหมดภาระจากสถาบันดังกล่าว จนล่วงเลยมาถึงปี 2554 นี้  เพราะเพิ่งโดนปฎิเสธการขอทำบัตรเครดิตเลยเอะใจว่าติดหนี้ที่ไหนแน่

     พอได้รายงานจากเครดิตบูโร ดิฉันจึงโทรฯไปสอบถามที่สถาบันการเงินแห่งนั้น จนท.บอกว่า

  แจ้งให้มาชำระวันที่ 3/5/2551  แต่ดิฉันชำระไปวันที่ 30/5/2551 จึงยังมีหนี้คงค้าง   ดิฉันจึงส่ง fax จดหมายฉบับที่ สนง.กฎหมายออกให้ ให้ จนท.คนนั้นไปดูว่า ดิฉันไม่ได้จ่ายผิดวัน  แต่จดหมายแจ้งมาวันที่ 30/5/2551 จริงๆ  แต่คำตอบที่ดิฉันได้มาคือ

  " คงจะเป็นความผิดพลาดของ จนท.เราเองที่คีย์ข้อมูลผิด จาก 30/5/2551 เป็น 3/5/2551 ค่ะ จึงให้คุณมีหนี้คงค้างและติดแบล็คลิส  แต่นี่ก็ครบ 3 ปีแล้วนะคะ เด๋วคงจะปลดบล็กอกแล้ว" ดิฉันจึงถามกลับไปว่า "แล้วประวัติเครดิตของดิฉันที่เสียไปล่ะคะ ดิฉันจะยื่นขอเครดิตใหม่ได้อีกเมื่อไหร่ เพราะนี่ไม่ใช่ความผิดของดิฉันเลย แต่เป็นความผิดพลาดของ จนท.คุณเอง" 

     ซึ่ง จนท.คนนั้นได้บอกดิฉันคร่าวๆ ว่า "ทางเค้าจะส่งเรื่องเคลียร์ข้อมูลล้างหนี้ให้แล้วจะส่งต่อให้เครดิตบูโร และอีกประมาณ 6 เดือน ดิฉันน่าจะขอเครดิตใหม่ได้"   ดิฉันอยากถามว่า

  1.) กรณีนี้ดิฉันจะยื่นขอทำเครดิตใหม่ได้เลยไหม  หลังจากได้รับหนังสือรับรองการหมดหนี้จากสถาบันฯ (เพราะดิฉันแจ้งขอให้ออกให้ด้วย)

  2.) ดิฉันจะต้องแจ้งขอตรวจสอบข้อมูลกับเครดิตบูโรอีกครั้งไหม และต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกรอบหรือเปล่า

  3.) กรณีความผิดพลาดของ จนท.แบบนี้ แล้วสร้างความเสียหายกับลูกหนี้  จะมีร้องเรียนเป็นกรณพิเศษได้ไหม และทำอย่างไรบ้าง

    รบกวนขอคำตอบเพื่อความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ วรรณนิดา  (110.164.182.90)     9 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 596

  นอกจากใบรับรองการเคลียร์หนี้แล้ว  ควรจะให้แบงก์ออกหนังสือรับรองว่าแบงก์ได้ทำรายงานผิดพลาด ทำให้มียอดหนี้คงค้างอยู่ เพราะคุณจะได้เอาไว้ประกอบการขอเครดิต แต่ถ้าเป็นแบงก์ที่เคยยื่นไม่ผ่านต้องรอไปอีก 6 เดือนจึงจะยื่นใหม่ได้ หนุ่มแบงก์เองก็ดูแลบัตรเครดิตและสินเชื่ออยู่ด้วย สามารถสอบถามได้ที่ top-top222@hotmail.com ยินดีให้คำปรึกษาครับ

  ตอบ ข้อ1  ถ้าก่อนทำเรื่องประนอมหนี้ คุณได้ค้างชำระเกิน 3 งวด ซึ่งจะโดนฟ้องศาล ซึ่งจะทำให้ติดแบล็คลิส หลังจกชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นดแล้ว ผ่านไปอีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อค ถึงจะขอบัตรเครดิตได้

  แต่ถ้าคุณไม่ได้ติดแบล็คลิส ก็สามารถยื่นขอบัตรเครดิตได้เลย แต่ช่วง 3 เดือนแรก ควรจะยื่นใบรับรองการเคลียร์หนี้+ใบรับรองว่าแบงก์ทำรายงานผิดพลาดทำให้มีหนี้ค้างในระบบ  ประกอบการสมัครทุกครั้ง เพราะสถาบันการเงินมักนำส่งข้อมูลไปยัง บ.เครดิตแห่งชาติ ช้า 1-2 เดือน

  ตอบ ข้อ2    ถ้าต้องการความแน่นอน ก็ควรตรวจสอบอีกครั้ง  สามารถตรวจสอบประวัติเครดิต ได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 เบอร์โทรสาร 0-2643-2308  ค่าใช้จ่าย ประมาณ หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) 100-200 บาท  หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย

  ตอบ ข้อ3   ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้  จะเห็นได้ว่า ขาด 0 ไปเพียงแค่ตัวเดียว ก็ทำให้คุณเดือนร้อน  อยากให้ดูว่า ทางแบงก์ให้ความช่วยเหลือคุณ ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่า ถ้าแบงก์ใส่ใจ ก็ให้มันแล้วไปเถอะ เพราะมันก็แก้ไขได้อยู่  แต่ถ้าไม่รับผิดชอบ หรือไม่ค่อยจะดูแลคุณ บอกปัดไปวันๆ อย่างนี้ต้องร้องเรียน ที่ สคบ.(สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166 ) หรือหน่วยงานที่เกี่ยว

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.169.248.253)     9 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 595

  ดิฉันติดหนี้ของ เซเทเลม หรือบิ๊กซี คะ แล้วอยากชำระหนี้กับทางบริษัท แต่ไม่สามารถติดต่อกับบริษัท จะต้องทำอย่างไรคะ และอยากทราบว่า เซเทเลม หรือบิ๊กซี นื่ยเป็นสมาชิกกับทางเครดิตบูโรไหมคะ อยากทราบคะ รบกวนหน่อยนคะ

  โดยคุณ มาย  (202.122.47.1)     8 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 595

  1. ท่านสามารถชำระหนี้ตามวิธีการตามช่องทางที่ตกลงกับเจ้าหนี้นั้น หรือนำเงินไปชำระหนี้กับสำนักงานวางทรัพย์
  2. ส่วนเจ้าหนี้ของท่าน จะเป็นสมาชิกเครดิตบูโรหรือไม่ ให้ตรวจสอบที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 594

  อยากทราบว่าถ้าเราติดบูโรแล้วอีกเท่าไหร่หรือต้องทำอย่างไรจึงจะล้างบัญชีบูโรไปได้ค่ะ ทั้ง ๆ ที่ปิดบัญชีของเฟริสช้อยส์และอีออนไปตั้งนานแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นมีคำตอบว่าอย่างไรเลย

  โดยคุณ วิลัยรัตน์ ใจมา  (110.49.242.196)     7 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 594

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  และแนะนำให้ขอ ใบรับรองการปิดหนี้ จากสถาบันการเงินนั้นๆ ไว้ด้วย

  หลัง จากปลดล็อคแล้ว จึงจะทำธุรกรรมการเงิน ในการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  นะครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.250.196)     7 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 594

  ต้องชำระหนี้ที่ยังค้างชำระให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายที่นำข้อมูลเครดิตเข้าสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติให้เสร็จสิ้นทุกราย และเมื่อแต่ละรายชำระหนี้เสร็จ ข้อมูลจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     14 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 593

  ติดแบลคลิีส  3  แห่ง เมื่อ 7-8 ปี ที่แล้ว โดยเชื่อเพื่อน   จะกู้เพื่อปลดหนี้  3  แห่งนี้ได้หรือไม่( เป็นบัตรเครดิตร)

  โดยคุณ รัถกร  (202.29.239.194)     6 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 593

  ถ้าเป็นโปรแกรมสินเชื่อปรกติของสถาบันการเงินโดยทั่วไป ถ้าติดแบล็คลิส ขอไม่ผ่านแน่นอน

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.148.96)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 592

  ดิฉันมีเรื่องอยากเรียนปรึกษาคุณหนุ่มแบงก์ค่ะ...คือ ตอนนี้ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิต7 แห่ง (HSBC 2 ใบ, KTC , บัตรกรุงศรี , กรุงศรีเฟริ์สช้อยส์ , บัตรยูเมะพลัส , บัตรกรุงศรีเอ็กซ์การ์ด) และสินเชื่อส่วนบุคคล 2 แห่ง จำนวนเงินรวม สามแสนกว่าบาท ยังไม่ได้รวมดอกเบี้ย และตอนนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ไปอยู่สำนักงานกฏหมายแล้ว แต่ทุกเดือนดิฉันได้ส่งเงินให้พี่สาวชำระหนี้ตลอด(ชำระแบบขั้นต่ำ) แต่มีบางช่วงประมาณสามหรือสี่เดือนที่ผ่านมาที่พี่สาวของดิฉันไม่ได้ส่งให้ (เดือนมิ.ย.ถึง เดือน ส.ค.) ส่งแต่บางเครดิตการ์ด แต่ก็มีจดหมายจากทนายของธนาคารมา และดิฉันได้โทร.ติดต่อไปยังธนาคารเพื่อของทราบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ เพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดิฉันต้องการที่จะปิดยอดบัญชีทั้งหมด ดิฉันอยากทราบว่าถ้าดิฉันปิดยอดบัญชีทั้งหมด ดิฉันจะได้รับหนังสือรับรองจากทางธนาคารเรื่องภาระสิ้นสุดชำระหนี้ให้ดิฉันหรือไม่คะ กี่วันถึงจะได้รับหนังสือรับรอง และในส่วนของทนายของธนาคาร ดิฉันจะได้รับหนังสือรับรองยุติทวงถามหนี้ หรือไม่คะ ส่วนมากสำนักงานทนายของธนาคารจะอยู่เขตไหน และดิฉัจะต้องดำเนินการยังไหร่บ้าง เพราะดิฉันอยากเอาหนังสือรับรองไปยื่นที่สำนักงานเครดิตบูโร เพื่อขอตรวจสอบว่าดิฉันยังติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโรอีกหรือไม่ เพราะในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ดิฉันตั้งใจอยากจะผ่อนซื้อบ้าน และรถยนต์ เลยไม่แน่ใจว่าจะขอกู้กับทางธนาคารได้อีกหรือไม่ เพราะตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่า ดิฉันติดแบล็คลิสต์และเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้ว และอย่างนี้ดิฉันมีสิทธิ์ที่จะได้ผ่อนซื้อบ้านกับรถยนต์ได้ไหมคะ เลยขอรบกวน คุณหนุ่มแบงก์ ตอบกลับด้วยน่ะค่ะ

  โดยคุณ ติ๊กว่า  (82.81.11.135)     4 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 592

  ดิฉันอยากทราบว่าถ้าดิฉันปิดยอดบัญชีทั้งหมด ดิฉันจะได้รับหนังสือรับรองจากทางธนาคารเรื่องภาระสิ้นสุดชำระหนี้ให้ดิฉัน หรือไม่คะ    ตอบ ปรกติ แบงก์จะออกให้  แต่บางที่ก็อาจจะไม่ออกให้  ขอให้คุณแจ้งความประสงค์ ที่จะต้องการได้ใบรับรองการเคลียร์หนี้ ทุกแบงก์ไป

   

  กี่วันถึงจะได้รับหนังสือรับรอง   ตอบในส่วนนี้ แต่ละที่มีระยะไม่เท่ากัน ต้องสอบถามเป็นรายแบงก์ไปครับ

  และในส่วนของทนายของธนาคาร ดิฉันจะได้รับหนังสือรับรองยุติทวงถามหนี้ หรือไม่คะ ตอบ  เมื่อคุณชำระหนี้แล้ว  สถานะคุณก็จะไม่มีหนี้กับสถาบันการเงินนั้น  สำนักงานทนายที่ติดตามหนี้ก็หมดหน้าที่ เพราะทำไปก็ไม่มีประโยชน์ ซึ่งก็จะไม่ติดต่อมาเอง   ดูแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขอ หนังสือรับรองยุติทวงถามหนี้  แต่ถ้ามีการทวงถามมาเมื่อชำระเงินหมดแล้ว  อาจเกิดจากความล่าช้าของการแจ้งข้อมูล  คุณก็สามารถใช้ใบรับรองการเคลียร์หนี้ส่งไปที่ สำนักงานทวงหนี้ได้

  ส่วนมากสำนักงานทนายของธนาคารจะอยู่เขตไหน ตอบ  คำถามนี้ตอบยากครับ เพราะการที่สถาบันการเงินจะจ้างบริษัทอะไรเพื่อช่วยทวงหนี้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละแบงก์  และอาจมีการเปลี่ยนบริษัททวงหนี้ภายหลังได้ อีกทั้งบริษัททวงหนี้ก็มีเยอะแยะอีกด้วย

  และดิฉันจะต้องดำเนินการยังไหร่บ้าง เพราะดิฉันอยากเอาหนังสือรับรองไปยื่นที่สำนักงานเครดิตบูโร เพื่อขอตรวจสอบว่าดิฉันยังติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโรอีกหรือไม่ ตอบ  ไม่จำเป็นต้องนำหนังสือรับรองการเคลียร์หนี้ไปยื่น เพราะสถาบันต้องนำข้อมูลการชำระเงินของคุณส่งไปยังบริษัทเครดิตบูโรอยู่แล้ว

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.141.10)     5 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 591

  ดิฉันติดเเบล็คลิสของบริษัท แซทเทเลม หรือบัตรเครดิตบิ๊กซี ตอนนี้ยังติดต่อชำระที่ไหนไม่ได้เลยค่ะอยากทราบว่าพอทราบไหมว่าที่ไหนรับช่วงต่อไป จนปัญญาจริงๆ ค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดต่อที่ไหนดีค่ะจึงจะขอเคลียหนี้ได้ ตั้งแต่ปี2004 แล้วน่ะค่ะ

  โดยคุณ อุบลรัตน์ ไชยครุฑ  (171.4.119.106)     4 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 591

  ท่านต้องติดต่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นคู่สัญญากับท่านโดยตรงก่อน หากติดต่อไม่ได้ ท่านย่อมมีสิทธิชำระหนี้ด้วยการนำเงินตามจำนวนที่จะต้องชำระไปวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่จะต้องชำระ แม้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ไม่สามารถจะรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยไม่ใช่เป็นความผิดของตน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 331,333

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     8 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 590

   ติดแบลคติสอยู่ จะติดต่อขอชำระหนี้ให้หมด และขอกู้ เงิน ชพค.ของครู จะได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ณรงค์ ปุญนุวงศ์  (223.207.30.109)     3 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 590

  การจะกู้่เงิน ชพค. ผ่านหรือไม่นั้น  ต้องลองปรึกษากับผู้ที่ดูแลสินเชื่อตัวนี้โดยตรง  เพราะสินเชื่อแต่ละอย่าง มักจะมีเงื่อนไข ที่แตกต่างกันไป ถามคนอื่นก็ให้คำตอบได้่ไม่่ดีพอ ไม่เหมือนกับคนที่ดูแลโดยตรงนะครับ จะให้คำตอบได้ถูกต้องมากกว่า

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.169.206.74)     3 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 589

  เรื่องมีอยู่ว่าสมัยเราอายุ 18 (ตอนนี้ 27) ประมาณ 9 ปีแล้วค่ะ มีคนรู้จักเขาเป็นสาวมิสทีนประมาณว่าเขาขอให้เราสมัคร เราก็สมัครแล้วเวลาจ่ายเงินก็จ่ายกับเค้า จบม.6 ก็ย้ายที่เรียน บัตรสมาชิกก็หายปี2554มารู้เมื่อไม่กี่เดือนนี้เองว่าตัวเองยังค้างชำระอยู่1790กว่าบาท  ซึ่งเราจ่ายเงินกับตัวแทนไปแล้ว อยากทราบว่า เราจะติดเครดิตบูโรไหม  สมัครงานแบงค์ได้ไหม รับราชการได้ไหม เพราะตลอดเวลาเราไม่เคยได้หนังสือทวงนี้หรือโทรตามหนี้เลย เพราะย้ายที่อยู่ แล้วต้องทำไงดี ถ้าจ่ายแล้วมีคนเอารหัสเราไปสั่งของแล้วไม่จ่ายอีกมีวิธีป้องกันไหม ทางบริษัทไห้จ่ายท่าเดียวไม่ฟังเหตุผลเลย ช่วยตอบทางmailไห้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฟ้า  (1.47.90.220)     30 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 589

  มิสทีน ไม่ได้ส่งข้อมูลลูกค้าไปยังระบบเครดิต

  ถึงแม้จะมียอดค้างชำระ ก็ไม่มีผลกับประวัติเครดิตครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.158.81)     1 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 588

  ค้างชำระสินเชื่อของ cappital ok ประมาณ 3ปี ยอดเงิน 18000 บาท ตอนนี้กำลังจะซื้อบ้านถ้าไปปิดแล้วจะสามารถซื้อได้ไหมคะจะกู้ร่วมกับน้องอีกสองคน ธนาคารจะอนุมัติยากไหมคะ

  โดยคุณ ติ๊ก  (110.168.120.98)     29 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 588

  ปรกติแล้ว เมื่อชำระหนี้ที่เป็นแบล็คลิสทุกตัวแล้ว สามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ โดยแนบใบปิดหนี้ประกอบการขอ  แต่ควรสอบถามกับแบงก์ที่คุณจะกู้โดยตรงว่า ต้องปิดแล้วนานแค่ไหน ถึงจะยื่นกู้ได้ หรือยื่นกู้ได้ทันที  เพราะแต่ละแบงก์อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามา

  ส่วนจะผ่านหรือไม่นั้น ยังมีเงื่อนไขอื่นอีกมากมาย ที่ใช้ปรกอบการพิจารณา ต้องลองยื่นดู

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.158.81)     1 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 588

  ท่านสามารถติดต่อสอบถามสินเชื่อกับธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 587

  ติดเครดิตบูโรมานาน 5-6ปีแล้วแต่งยังไม่ได้ชำระหนีค้าง ไม่ทราบว่าจะขอยื่นแก้เครดิตบูโรโดยไม่ได้ชำระหนี้ได้หรือไม่ เป็นจำนวนเงิน 20000 บาท

  โดยคุณ กัญญารัตน์ สังขาเสน  (118.173.0.91)     26 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 587

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง

  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.169.243.76)     28 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 587

  ไม่สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขเครดิตบูโร โดยไม่ได้ชำระหนี้เนื่องจากไม่มีระเบียบสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติกำหนดให้สิทธิแก่ลูกหนี้ดังกล่าวได้ แต่ท่านควรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตดังกล่าวโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     6 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 586

  ผมปิดบัญชีแบล็คลิส..หมดแล้ว...หลังจาก3ปีขอเช็กข้อมูลเครดิต...แต่ยังมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโร..ข้อมูลเป็น0..เพราะเหตุใดชื่อยังอยู่?ไปสมัครสินเชื่อที่ไหนก็ไม่ผ่าน..ทำยังใงดีครับ?

  โดยคุณ นายเกษแก้ว  (110.168.129.195)     25 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 586

  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเกี่ยวกับระเบียบการลบข้อมูลเครดิตนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     2 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 585

  ตรวจสอบเครดิตบูโรทางตู้เอทีเอ็ม สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดไหมว่าเราติดบูโรอยู่ทั้งหมดกี่ที่ที่ไหนบ้างยอดเงินเท่าไหร่ (กรณีที่เป็นหนี้หลายใบคะ)

  โดยคุณ chon  (101.108.225.189)     25 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 585

  ปัจจุบันนี้เครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้โดยไม่ตรงแต่อย่างใด หากท่านประสงค์ที่จะทราบก็ควรสอบตามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     2 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 584

  สวัสดีค่ะ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเรื่องทำอย่างไรให้ทำเรื่องกู้เงินซื้อบ้านผ่านน่ะค่ะ ขอรายละเอียดน่ะค่ะ เเต่ไม่ทราบจะส่ง mail  ไปที่ mail ไหนได้ค่ะ  รบกวนคุณTanasat (171.4.117.37)  ส่งmail มาให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
   

   

   

  โดยคุณ แอร์  (110.49.243.123)     23 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 584

   dreamdungdill@gmail.com

  โดยคุณ Tanasat  (171.4.117.37)     23 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 583

  ตอนนี้ติดหนี้รถอยู่ค่ะ (ถูกอายัดเงินเดือนค่ะ) เเละหนี้บัตรเครดิตอีก 1 ใบค่ะ  เเต่สิ้นปีนี้ก็จะชะระหมดเเล้ว คำถามนะคะ

  1. จะซื้อบ้านค่ะ เเล้วจะสามารถทำเรื่องกู้เงินซื้อบ้านได้เลยหรือเปล่าคะ (มีเเผนจะซื้อประมาณกลางปีหน้าค่ะ)

  2. เท่าที่ทราบมา เราสามารถทำเรื่องกู้เงินซื้อบ้านได้ กรณีที่เรา ชำระหนี้หมดเเล้ว โดยไม่ต้องรอเคลียร์เครดิตบูโรถึง 3 ปี ใช่ไหมคะ เเต่เราต้องมีใบปิดหนี้  ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ เเอร์  (110.49.235.64)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 583

  ตอบข้อที่ 2 

  ถูกต้องครับ (เมื่อชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิสทุกตัวหมดแล้ว ยื่นกู้ได้เลย โดยแนบใบแจ้งหนี้)

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.248.181)     22 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 583

   ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรื่องแบ็คลิส นะไม่ติด แต่ประวัติการเงินในเครดิตบูโรจะค้างไว้3ปี ธนาคารส่วนใหญ่ไม่ปล่อยสินเชื่อกับบรรดาบุคคลเหล่าเฉพาะนี้ ธนาคารใหญ่ๆไม่รับแน่นอนไม่ต้องไปเสียเวลาไปเดินเรื่องเลย  เนื่องจากประวัติการชำระหนี้ไม่ตรง(เหมือนตัวผม) แต่ตอนนี้ผมกู้สินเชื่อบ้านผ่านแล้ว อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ขอรายละเอียด ส่งมาที่ e-mail ผมได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษา เพราะผมมีประสบการณ์ตรงเรื่องนี้

  โดยคุณ Tanasat  (171.4.117.37)     23 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 583

  ขอแก้ไข ข้อมูลของคุณ Tanasat ที่ว่าไม่ติดแบล็คลิสนะครับ

  เคสคุณแอร์ ติดแบล็คลิสแน่น่อน เพราะว่า ตอนนี้โดนอายัดเงินเดือน ซึ่งการที่จะสั่งอายัดเงินเดือนได้ เกิดจากคำพิพากษาของศาล และผู้ที่โดนฟ้อง(เพราะค้างจ่ายหนี้เกิน 3 งวด) จะติดแบล็คลิสครับ

  แก้ไขเพื่อความถูกต้องนะครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.233.87)     23 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 583

  กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ท่านควรติดต่อสอบถามข้อมูลเครดิตสินเชื่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     28 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 582

  อยากทราบว่าพ่อติดเครดิตยูโรมานานกว่า 7-8 ปีแล้วค่ะ แล้วตอนนี้พ่อจะกู้สวัสดิการออมสินอยากทราบว่าจะผ่านหรือป่าว  แล้วพ่อผ่อนบ้านอยู่ 1 หลัง ประวัติก้ช้าบ้างตรงบ้าง อยากทราบว่าต้องทำไงค่ะ ถ้าจะกู้สวัสดิการออมสินของข้าราชการ

  โดยคุณ ศศิพร  (202.151.6.25)     21 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 581

  ปิดบัญชีเครดิตบูโรบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลไปหมดแล้ว  ไม่ทราบว่าหากจะทำบัตรเครดิต bank กรุงเทพ ได้ไหม (ยังไม่เคยทำบัตรเครดิตธนาคารนี้  แต่เงินเดือนเข้าธนาคารนี้)

   

   

  โดยคุณ บีบี  (58.8.118.29)     18 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 581

  คำถามยังไม่เคลียร์ครับ

  ไม่ทราบว่า ที่ปิดไป 

  1.ปิดไปนานเท่าไหร่แล้ว

  2.ก่อนที่จะปิด เคยติดแบล็คลิส หรือโดนฟ้องร้องบ้างหรือเปล่า

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.92.186)     18 พ.ย. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 69   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด