X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 64   

 • ความคิดเห็นที่ 500

  ผมว่าบริษัทนี้สมควรจะยกเลิกไปใด้แล้วต้องทำยังไงถึจะฟ้องร้องมันได้พวกเราต้องรวมตัวกันแล้วครับใครเอามั่งครับ

  โดยคุณ ผล เจริญกลิ่น  (223.206.101.68)     3 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 499

   31 กรกฎาคม 2554  จะหลุดจากการติดบัญชีแบล็คลิสต์ อยากทราบว่า  ณ   30 มิถุนายน 2554 ผมจะสามารถยื่นขอสินเชื่อ (ธนาคารกรุงไทย) ได้หรือไม่ เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจริงๆ ผู้รู้กรุณาตอบกลับด้วยครับ   

  โดยคุณ หนุ่ม อบต.  (118.174.79.55)     30 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 499

  ขอยื่นคำขอสินเชื่อย่อมเป็นสิทธิของผู้ประสงค์ขอสินเชื่อ ไม่มีกฎหมายห้าม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.17)     19 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 498

  ถ้าติดแบล็คลิส ครบ 3 ปีแล้วชื่อของเราจะออกเองเลยใช่มั๊ย

  โดยคุณ 111  (61.90.68.50)     28 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 498

         ถ้าค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป แบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง ซึ่งมีผลทำให้ติดแบล็คลิส 

          หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ

          ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ
   

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.18.126)     29 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 497

  ถึงคุณ (124.25.172.228) ที่ตอบกลับความคิดเห็นที่ 484 ว่าสามารถกู้ได้ในต้นเดือนกรกฎาคม 54 ผมอยากทราบว่าจะสามารถกู้ได้จริงหรือไม่ เพราะผมนับระยะเวลาแล้วไม่ครบ 3 ปี อธิบายคร่าวๆ ให้ผมเข้าใจด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับ

  โดยคุณ เจมส์  (118.174.77.247)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 496

  กู้เงินกับธนาคารออมสินเพื่อซื้อห้องชุดของโครงการเอื้ออาทร ตอนนี้คงเหลือหนี้อยู่ 200,000 บาท ผ่อนส่งตรงเวลาทุกเดือน แบบนี้จะมีโอกาศติดแบล็คลิสไม่ครับ

  โดยคุณ ลำแข้ง  (119.46.192.51)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 495

  อยากให้ช่วยมาตอบคำถาม บ่อยๆสักหน่อยครับ  ผมฝากคำถามไว้ กว่า 2 อาทิตย์แล้ว ยังไม่มีคำตอบเลย 

  โดยคุณ TOP  (124.120.45.118)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 494

   อยากทราบว่า สถานะทางบัญชี -11

                      ประเภทสินเชื่อ - สินเชื่อที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธ.TMB

                      ค้างชำระก่อนปิดบัญชี ไม่เกิน 31-60 วัน

  แต่ดิฉันเข้าร่วมโครงการสวัสดิการบ้านกับบริษัทและ ธอส. โดยบริษัทที่ทำงานจะหักเงินเดือนส่งแบงค์ให้ กรณีนี้จะผ่านไหมค่ะ กลัวมากเลย

  โดยคุณ เก่ง  (110.49.233.213)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 493

  เป็นหนี้บัตรเครดิต ศาลนัด 27 กค.ผมไปตามศาลนัดแต่ผมไม่สามารถมีเงินมาชำระได้เป็นก้อนหรือเป็นงวดเพราะตอนนี้ตกงาน ผมจะขอให้ศาลจ่ายแต่ต้นและส่งผ่อนให้เดือนละ 2000บาทจนครบยอดตามบัตร ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ สมจิตร สุขชิด  (202.91.18.195)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 492

  ดิฉันเป็นหนี้บัตร อิออน ยอด 30,000 บาท เป็นมา 2ปีแล้วได้รับจดหมายทวงหนี้จากทนายความคะแต่ดิฉันไม่เคยติดต่อกลับไม่เคยจ่ายคืนเพราะดิฉันไม่ได้ทำงานและไม่ค่อยสบาย ตอนนี้กำลังจดทะเบียนกับสามีรับราชการคะ จะมีผลไรบ้างและถ้าไม่จ่ายเลยจะเป็นไงบ้างค่ะ กลัวคะ ตอนนี้ก็กำลังตั้งครรภ์แต่คิดว่าอนาคตถ้าซื้อบ้านจะให้สามีกู้คนเดียวจะมีผลใหมที่จดทะเบียนกับดิฉัน ช่วยตอบที่กับลูกมดตัวน้อยที่เคยโดนหลงเข้าไปในวังวนบัตรเครดิต....ขอบคุณผู้มีพระคุณค่ะ

  โดยคุณ โอ๋  (110.49.234.178)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 491

  เป็นหนี้ธนาคาร ชำระไม่ไหว ต้องฟ้องล้มละลาย

  ตอนนี้หมดอายุการล้มละลายแล้ว

  ธนาคารเกือบทุกที่ปลดแบล็คลิสต์ให้ แต่อาคารสงเคราะห์ไม่ยอมปลด

  ทำอะไรไม่ได้เลย ขอข้อแนะนครับ

  โดยคุณ ทนทุกข์  (124.120.64.211)     24 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 491

  คงต้องสอบถามและปรึกษากับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยตรง  ว่าติดเรื่องอะไรจึงไม่ปลดล็อค  มีแนวทางไหนที่จะทำให้ปลดล็อคได้บ้างไหม  ต้องแก้ที่ต้นเหตุครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.211.155)     24 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 490

  ผมไปค้ำประกันกู้ซื้อรถให้เพื่อน  แต่เพื่อนผมเชิดรถหนี  ไฟแนนซ์ก็จะมาเก็บเงินกับผม  ผมเองก็ไม่มีจ่าย  ไม่ทราบว่า  นานแค่ไหนครับ  ถึงจะหมดอายุความ 

  โดยคุณ ทอป  (124.122.124.32)     22 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 489

   ผมติดแบล็คลิสคับ  ติดหนี้อยู่5200 บาท ครับ  แต่ผม  อยากรู้ว่าทำไม  บ.ถึงไมไม่โทรมาเตือนผมก่อน  ว่าคุณกำลงติดแบล็คลิส  คุณจะสามารถชดใช้หนี้ได้หรือไมอะไรแบบนี้อ่ะ ทำไมโทรมาเตือนสักนิด

  โดยคุณ อังคุวธ แก้วศิริ  (183.88.242.136)     21 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 489

       แบบนี้ควรโทรถามกับเจ้าหนี้โดยตรง น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนครับ  (แต่โดยปรกติแล้ว ทางสถาบันการเงินจะมีการทวงถามอย่างแน่นอนอยู่แล้ว แต่อาจเป็นเพราะเบอร์ที่เคยให้ไว้ ไม่สามารถติดต่อได้  หรือติดต่อไปแล้วไม่มีคนรับสาย)

       เพราะถึงยังไง  สถาบันการเงินก็อยากได้เงินคืน  มากกว่าอยากให้ให้ลูกค้าติดแบล็คลิสแน่นอนครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.124.32)     22 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 488

  ต้องการกู้แบ็งค์เพื่อซื้อบ้าน แต่ติดแบล็คลีส จะเป็นผู้กู้ร่วมแล้วหาคนมากู้หลัก จะสามารถทำได้ไหม แล้วแบ็งค์จะอนุมัติหรือเปล่า

  โดยคุณ อ๊อดโต้  (124.122.108.181)     21 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 488

  การกู้ร่วม แบงก์จะดูประวัติการชำระเงิน ของผู้ที่กู้ร่วมกันทั้งหมด  ว่ามีประวัติทางการเงินที่ดีหรือไม่  คือต้องมีประวัติที่ดีทั้งคู่  หากมีคนใดคนหนึ่ง ประวัติทางการเงินไม่ดี  ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.161.215)     21 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 487

  หลังจากถูกฟ้องเรื่องบ้าน ตอนนี้กำลังถูกขายทอดตลาด นานแค่ไหนถึงจะปลดแบ็คลีสได้ มีทางแก้ไขหรือแนะนำอื่นไหมนอกจากให้รอ เป็นคนกู้ร่วมและเคยไปประนอมหนี้ให้ผู้กู้หลักครังหนึ่ง เพราะตอนนี้ต้องการจะซื้อบ้าน ซื้อรถ ไม่สามารทำอะไรได้เลย ทางไฟแนนซ์และแบ็งค์ไม่อนุมัติ

  โดยคุณ วรรณ  (124.122.108.181)     21 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 487

  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคแบล็คลิสก่อน 3 ปี ต้องรอเวลาเท่านั้นครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.161.215)     21 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 486

  เป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้าน เคยถูกฟ้องแต่ไปประนอมหน๊ให้ผู้กู้คนแรก ต่อมาเขาก็ไม่ยอมจ่ายแบ้งค์อีก ตอนนี้ผ่านมา 5 ปี นับจากวันที่ไปประนอมหนี้ จะทำยังงัยดี เพราะตอนนี้ต้องการจะซื้อบ้านของตัวเอง แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดแบล็คลีส

  โดยคุณ นพวรรณ  (124.122.108.181)     21 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 486

                ถ้าค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป แบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง ซึ่งมีผลทำให้ติดแบล็คลิส 
                 หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ
                  การประนอมหนี้ เป็นเพียงการไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระเงินคืน  จะไม่นับจากวันที่ทำการประนอมหนี้ แต่จะนับจากวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นทั้งหมด  ถ้าชำระไม่หมด ก็ยังคงติดแบล็คลิสตลอดไป 

                   แนวทางแก้ไข  ก็ต้องทำให้เกิดการชำระหนี้ให้หมด  ตามกฏหมายของการกู้ร่วมนั้น  บุคคลที่ร่วมกันกู้ ต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อหนี้ที่กู้ร่วมกัน คือ  ถ้าเขาไม่จ่าย เราก็ต้องจ่าย

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.161.215)     21 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 485

  ติดเครดิตบูโร แต่จ่ายหมดแล้ว ณ  31 พฤษภาคม 2551   นี่ก็ครบ 3  ปี ทำให้ไม่มีชื่อติด        แบล็กลิสต์ใช่หรือไม่  และผมสามารถขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้หรือไม่ กรุณาตอบกลับด้วยครับ

  โดยคุณ หนุ่มน้อย  (118.174.74.24)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 485

  สามารถยื่นได้ ถ้าดูจากเงื่อนไขการติดแบล็คลิส เพียงอย่างเดียว แต่แบงก์จะอนุมัติให้หรือไม่นั้น  ย่อมต้องเช็คประวัติเครดิตในปัจจุบัน ย้อนหลังไปประมาณ 8 เดือน ประกอบการพิจารณา และยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมาย สอบถามพิ่มเติม ที่ citi5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.173.167)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 485

  ถ้าหากจะเช็คข้อมูลของท่าน  ว่ายังติดแบล็คลิสอยู่หรือเปล่า ตรวจสอบได้ที่ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาพระราม 9  หรือ ธ.นครหลวงไทย ทุกสาขา  ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 บาท

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.173.167)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 485

  ได้ครับ

  โดยคุณ   (125.25.172.228)     21 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 485

  กูได้เลยครับ ชื่อไม่มีแล้วครับ

  โดยคุณ ชัย  (125.24.251.201)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 484

  ผมติดเครดิตบูโร มาเกือบ 3 ปี แล้ว ผมได้รับรายงานเครดิตบูโร จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ      มีรายละเอียดของสินเชื่อบุคคล   ข้อมูล ณ วันที่   31 กรกฎาคม  2551 ไม่มียอดหนี้ ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน  30  วัน  ผมอยากทราบว่า ผมจะสามารถขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ได้เมื่อวันที่เท่าไร   (ความคิดของผม คือวันที่  1  สิงหาคม  2554  ใช่หรือไม่ โปรดตอบกลับด้วย เพราะผมจำเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ)  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เจมส์  (118.174.74.24)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 484

  สำหรับระยะเวลาติดแบล็คลิสนั้น คือ 3 ปี นับจากวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด  ดังนั้นคุณต้องดูว่าคุณชำระหนี้ทั้งหมดแล้วเมื่อไหร่ ก็นับไป 3 ปี (เผื่อสัก 7 วัน เพราะเป็นช่วงที่สถาบันการเงินที่เราเป็นหนี้  ได้ทำข้อมูลสรุปการชำระหนี้เสร็จสิ้น ไปยังเครดิตแห่งชาติ)  หลังจาก 3 ปีแล้ว ก็สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ปรกติ แต่แบงก์ยังมีเงื่อนไขอีกมากมาย ที่ใช้พิจารณา เช่น ประวัติเครดิตในปัจจุบัน ย้อนหลังไป ประมาณ 8 เดือน  อาชีพ รายได้ อายุงาน ฯ สอบถามเพิ่มเติมที่ citi5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.173.167)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 484

  ถ้าหากจะเช็คข้อมูลของท่าน ว่ายังติดแบล็คลิสอยู่หรือเปล่า ตรวจสอบได้ที่ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาพระราม 9 หรือ ธ.นครหลวงไทย ทุกสาขา ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 บาท
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.173.167)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 484

  ต้นเดือน ก.ค.54 ก็ทำได้เลยครับ ไม่ต้องรอถึงเดือนส.ค.54 ครับ

   

  โดยคุณ   (125.25.172.228)     21 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 483

  ชื่อติดเคดิตมาแล้ว 2 ปี6 เดือน เหลืออีก4 เดือน ตัดออกจากระบบไม่ได้หรือครับ ปิดบัญชี มาตั้งแต่  วันที่31/10/08 ตอนนี้ผมมีประวัติ ทำอะไรไม่ได้เลยครับ  มียอดค้าง181-210วันครับ ยืนอะไรก็ไม่ผ่าน จะทำอยางไรดีครับ ช่วยบอกหน่อยครับ

  โดยคุณ ชัย  (125.24.241.194)     20 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 483

  ตอนนี้ต้องรออย่างเดียวเท่านั้นครับ เพราะว่ายังไม่มีแนวทางอื่นที่จะช่วยปลดล็อคก่อนกำหนดได้

  ถ้าหากจะเช็คข้อมูลของท่าน ว่ายังติดแบล็คลิสอยู่หรือเปล่า ตรวจสอบได้ที่ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาพระราม 9 หรือ ธ.นครหลวงไทย ทุกสาขา ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 บาท
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.173.167)     20 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 482

  เคดิตบูโรช่วยคนจนหรือฆ่าคนจนครับ

  โดยคุณ พล  (223.204.241.149)     17 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 482

  ช่วยรักษาระเบียบวินัยทางการเงินของลูกหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 481

   ขอสอบถาม

  เคยติดเครดิต บูโล  แต่ปลดหนี้แล้ว 7 เดือนแล้ว

  ต้องรออีกกี่ปีแน่ 2 หรือ 3 ปี ถึงจะหลุด และจะมีแนวโน้มแก้ไขหรือไหม ครับ

   

  โดยคุณ จรัญ  (125.24.82.150)     16 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 481

  หลังจากเป็นแบล็คลิส ถ้าปิดหนี้ทั้งหมดแล้ว ต้องรอ 3 ปี นับจากวันที่ชำระเงินทั้งหมด 

  ตอนนี้ยังไม่มีวิธีปลดล็อคแบล็คลิสก่อน 3 ปี ครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.208.143)     16 มิ.ย. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 64   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด