X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 70   

 • ความคิดเห็นที่ 620

   อยากทราบว่าจ่ายชำระหนี้ช้าและมีเช็คคืนของบริษัท แล้วสามารถเอาบ้านค้ำขอกู้เงินได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ เจม  (49.229.2.57)     30 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 620

  การชำระเงินล่าช้า และ มีเช็คคืน(เช็คเด้ง) จะเป็นผลเสียต่อการพิจารณา ถ้าเยอะกว่า 2 ครั้ง ในระยะ 8 เดือนล่าสุด มักจะทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติ

  ถ้าจะยื่นขอ ให้สอบถามกับแบงก์ที่คุณจะขอ และสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลโดยตรง ในกรณีขอสินเชื่อที่ใช้บ้านค้ำ เพราะจะให้คำแนะนำได้ตรงประเด็นมากกว่า

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.172.88)     1 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 619

  อยากทราบว่าติดเครดิตบูโรชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว จะกู้ซื้อบ้านได้หรือเปล่า ต้องรอกี่เดือน

  โดยคุณ คุณหน่อย  (124.122.43.218)     29 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 619

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย

  แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ยังยื่นขอไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  และแนนำให้คุณปรึกษากับเจ้ากหน้าที่แบงก์ ก่อนที่คุณจะยื่นเรื่องขอกู้ ว่าปิดหนี้แบล็คลิสแล้วยื่นขอได้เลยหรือไม่ เพราะแต่ละแบงก์อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้่าง

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.172.88)     1 ม.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 619

  เมื่อชำระหนี้หมดแล้ว คุณต้องทำคือ 1. มีหนังสือแจ้งยืนยันการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ 2.คุณต้องไปแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนี้ของคุณที่เครดิตบูโรด้วย  หากไม่มีการชำระหนี้ก็จะติดบูโรตลอดไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     6 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 618

  ดิฉันได้ค้างชำระกับอิออนมาเป็นเวลา 3ปี 3สัญญา บัตรเครติด ผ่อนสินค้า เงินกู้ ททางอิออนให้สำนักงานเรียกเก็บเงิน รวม3สัญญา ตามเครดิตบูโร เป็นยอดเงินรวม 50000 บาท ดิฉันยินดีชำระตามข้อตกลงเป็นการปิดบัญชี และทางสำนักงานกฎหมายจะออกใบรับรองให้การปิดบัญชีภายใน 2สัปดาห์หลังจากชำระหนี้ ได้ชำระหนี้วันที่29 พย.54 จากนั้นติดต่อเจ้าหนี้ที่เพื่อขอใบปลดหนี้ โดยมีข้อตกลงว่าจะส่ง fax ให้ก่อน จากนั้นจะส่งหนังสือตัวจริงตามไปที่อยู่ปัจจุบัน ให้ และจะทำการตัดยอดในเครดิตบูโรภายในวันที่25  ธค.54 ต่อมาวันที่14 ธค 54 ดิฉันได้โทรทวงถามหนังสือปลดหนี้หรือหนังสือการชำระหนี้กับทางบริษัทกฎหมาย กว่าจะได้หนังสือโทรทุกวันๆๆหลายๆๆรอบ เจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยง ตลอด จนได้รับ fax วันที่ 14 ธค 54 เวลา 14.48 น. จกนั้นจะส่งหนังสือฉบับบจริงให้ แต่จนถึงปัจจุบัน วันที่ 29 ธค 54 ยังไม่ได้รับหนังสือฉบับจริงจากสำนักงานกฎหมาย ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคะถึงจะได้หนังสือตัวจริง การปิดยอด โทรสอบถามก็อ้างเจ้าหน้าที่ติดประชุมตลอด ทางดิฉันกลัวว่าเงินที่ชำระไปนั้นจะสูญเปล่า เพราะจำนวนเงินเยอะมาก จึงขอสอบถามคะ

  โดยคุณ   (202.122.47.1)     28 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 618

  ถ้ากลัวเงินสูญเปล่า คุณก็ต้องเก็บหลักฐาน ใบเสร็จที่คุณชำระเงิน เอาไว้ จนกว่าจะได้ใบรับรองการปิดบัญชี

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.110.178)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 617

  เป็นหนี้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์มา9ปียังมีเจ้าหน้าที่โทรมาตามตลอดจะมายึดอะไรเราได้ไหม

  โดยคุณ ไข่มุก  (58.11.246.54)     28 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 617

  ขึ้นอยู่กับ กระบวนการ ที่สำนักงานทนายความ ส่งฟ้องกับศาล ถ้ามูลหนี้มีจำนวนมาก อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีคำสั่ง เกี่ยวกับการอายัดเงินเดือนบางส่วน เพื่อชำระหนี้ หรือ อายัดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาด แล้วนำเงินมาชำระหนี้

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.110.178)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 616

   เป็นนี้สินเชื่อเงินสด2ธนาคารและบัตรเครติดธนาคารหลายใบ มี1ธนาคารแจ้งว่่าจะบังคับคดีที่ดินของเราที่ผ่อนอยู่กับธนคารกรุงไทยได้รือไม่นานไหมแล้วธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป้นหนี้บัตรเครดิตทำไหมอายัดเงินในบัญชีเราได้จะทำอย่างไรคุยเราก็จะเอาเงินก้อนเราไม่มีบ้านก็น้ำท่วมหมดเลย

  โดยคุณ ณัฐธยาน์  (58.11.246.54)     28 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 616

  มีคำอธิบาย เรื่องอายัดเงินเดือนที่ ตอบกลับความคิดเห็นที่ 615

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.110.178)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 615

   น้องๆในบริษัทฯฝากถามมาว่า..ในกรณีที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตของซิตี้แบ้งค์ และไม่ได้ชำระ (หนี้เสีย)

  หากมีเงินเดือนเข้าที่ธ.กรุงเทพฯ จะถูกอายัดได้หรือไม่? (เคยมีคนอื่นโดนมาแล้ว)

   

  โดยคุณ ธนิต  (206.53.152.166)     28 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 615

  เมื่อมีการค้างชำระเกิน 3 งวด แบงก์จะส่งฟ้อง ซึ่งสามารถขออนุมัติจากศาลเพื่อขออายัดเงินเดือนบางส่วน เพื่อใช้ในการชำระหนี้

       ซึ่งไม่จำกัด ว่าเป็นหนี้แบงก์ไหน  หรือ เงินเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคารอะไร สามารถขออายัดได้ทุกธนาคาร และไดุ้ทุกแบงก์บัตรที่เป็นหนี้แบล็คลิส  แต่ยื่นขออายัดได้ทีละแบงก์

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.110.178)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 614

  ดิฉันติดหนี้บัตรเครดิตมาเกือบ 10 ปีค่ะ หนีจนลืมไปเลย พอมาวันนี้พอมีทุนทรัพย์เลยจ่ายไปทั้งหมดแบบเป็นก้อน 2 แบงค์ ยังไม่ได้รับใบปิดบัญชี เค้าแจ้งว่าให้เช็คบูโรได้เลย (บริษัททวงหนี้บอกอย่างนั้น) วันนี้ไปเช็คมาปรากฏว่าสถานะปกติค่ะ เลยสงสัยว่าที่บอกว่าถ้ายังไม่จ่ายจะติดอยู่ตลอดชีวิต หรือจ่ายแล้วก้อค้างไป 3 ปี แต่ดิฉันเพิ่งชำระไปเดือนกว่า แต่สถานะเป็นปกติเลยงงว่ามันเกอดอะไรขึ้นคะ สถานะ 10 แปลว่าเราไม่ติด black list ใช่มั้ยคะ รบกวรตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ศิรินภา  (180.183.125.28)     27 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 614

  10 = สถานะปกติ

  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ยังยื่นขอไม่ผ่าน   ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.110.178)     28 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 613

   เป็นหนี้ธนาคารออมสินอยูประมาณ 6000 บาท เคยโทรไปตรวจสอบเพื่อขอชำระแต่ทางธนาคารเช็คแล้วบอกไม่มียอดค้างแล้ว เลยลองตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรแล้วเห็นข้อความตรงสถานะว่าโอนหนี้ ไม่ทราบว่าสถานะดังกล่าวทำสินเชื่อได้ไหมค่ะ แล้วจะให้ทำยังงัยต่อในเมื่อธนาคารบอกว่าไม่มีหนี้แล้ว

  โดยคุณ คุณสาลี่  (180.183.16.226)     25 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 612

  อยากทราบว่าค้างจ่ายกี่เดือน ชื่อจึงติดเครดิตบรูโร

  โดยคุณ เปิ้ล  (202.29.241.62)     23 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 612

  90 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     26 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 611

  เป็นหนี้สินเชื่ออยู่และค้างจ่าย 5 เดือน   อยากทราบว่าชื่อจะติดเครดิตบรูโรเลยมั๊ย

  โดยคุณ เปิ้ล  (202.29.241.62)     23 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 611

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง

  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.228.94)     23 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 610

  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโรมา 7 ปี และตอนนี้กำลังจะเริ่มชำระคืนโดย

  ชำระหนี้คืนแบบเจ้าหนี้ยินยอมลดยอดหนี้ให้ จะแสดงในเครดิตบูโรหรือเปล่าครับว่าเป็นการชำระแบบลดหนี้ และจะมีผลในการขอสินเชื่อต่อไปในอนาคตหรือเปล่าครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (115.87.115.3)     22 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 610

  ไม่มีผลอะไร แต่คุณจะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส จึงจะยื่นขอสินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดได้ครับ 

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ยังยื่นขอไม่ผ่าน   ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.255.244)     22 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 609

  ผมติดบัตรเครติตมาแล้วมากกว่า 3 ปี ผ่อนส่งทุกเดือนไม่เคยขาด แต่เป็นการส่งขั้นต่ำอย่างนี้จะกู้เงินซื้อบ้านได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ   (118.173.235.240)     20 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 609

  คำถามไม่ชัดเจนนะครับ เดาความหมายได้ 2 แบบ

  1.เคยมีประวัติค้างชำระเกิน 3 เดือน(เป็นแบล้คลิส) แล้วมีการทำเรื่องให้จ่ายเป็นรายเดือน จ่ายเท่าๆกันทุกเดือน และอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ ถ้าเป็นแบบนี้ สถานะคุณจะเป็นแบล็คลิส ดังนั้น จะยื่นขอกู้บ้านไม่ได้

  2.คุณใช้บัตรเครดิต แล้ว ไม่เคยโดนฟ้อง แต่ว่าใช้แล้วจ่ายคืนเพียงแค่ยอดขั้นต่ำมาโดยตลอด ถ้าจ่ายตรงดี ก็ไม่มีปัญหาอะไร ยื่นกู้บ้านได้ ถ้ามีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.245.240)     20 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 609

  ขอสินเชื่อเงินกู้ดังกล่าวได้ แต่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     26 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 608

  อยากทราบว่า คือติดหนี้สินเชื่อบุคคล ประมาณ20000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว และตอนนี้ต้องการติดต่อใช้หนีที่ค้าง แต่ไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหน

  เราต้องเริ่มจากตรงไหนคะ

  โดยคุณ อ้อย  (203.172.199.254)     19 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 608

  ก็ต้องติดต่อเจ้าหนี้ของคุณนะครับ  สำหรับเบอร์ติดต่อ ค้นหาในอินเตอร์เนต ก็คงจะหาได้ไม่ยาก โทรเข้า Call Center แจ้งความประสงค์ของคุณว่าต้องการชำระหนี้ที่คงค้างอยู่ อยากจะทราบว่าต้องติดต่อแผนกไหน ขอเบอร์แผนกนั้นโดยตรง และขอชื่อผู้ที่รับเรื่องของคุรทุกครั้ง เพราะเวลาจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีอะไรที่ต้องคุยเพิ่มเติม จะได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนเดิม จะได้มีความต่อเนื่อง  ไม่ต้องไปอธิบายตั้งแต่ต้นใหม่อีก(ถ้าเป็นการคุยกันเจ้าหน้าที่คนใหม่)

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.18.166)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 607

  เป็นหนี้อยู่และชื่อก็ติดเครดิตบรูโรอยู่ ตอนนี้ครบ 10 ปีแล้ว

  อยากทราบว่าถ้าเราจะติดต่อใช้หนี้จะต้องติดต่อไปที่ไหนคะ

  เพราะหาตัวเจ้าหนี้ไม่เจอคะ

  และถ้าเรายังไม่ได้จ่ายเขาจะตามเราอีกหรือเปล่า แล้วชื่อเราก็ทำธุรกรรมการเงินกับใครไม่ได้เลยใช่ใหมค่ะ

  โดยคุณ กรวรรณ  (58.11.165.7)     19 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 607

  ขอทราบชื่อเจ้าหนี้ของคุณด้วยครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.18.166)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 606

  อยากทราบว่าการคืนรถให้บริษัทประกันโดยที่เราไม่มีค้างค่างวดและไม่เคยจ่ายล่าช้าเลย จะติดเครดิตบูโรไหม ผมผ่อนรถมาแล้วประมาณ 8 เดือน

  โดยคุณ โก้  (125.24.47.60)     19 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 606

  จะมีประวัติการชำระเงินไม่ดี ก็ต่อเมื่อ มีการเงินล่าช้า หรือไม่จ่ายเงินเอาซะเลย  ถ้าจ่ายตรงตามกำหนด ไม่มียอดหนี้ค้างชำระ ก็ถือว่าประวัติเครดิตดีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.18.166)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 605

  ติดเคดิตบูโร จากการเช่าซื้อที่ดิน เมื่อปี 39 ธนาคารส่งฟ้องศาล แต่ไม่มีเงินชำระหนี้ ต่อมาขอได้รับแจ้งจากธนาคารว่า ได้ขายที่ไปแล้ว แต่ธนาคารไม่ได้แจ้งให้ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร ทุกปีจะได้รับแจ้งยอดจากเครดิตบูโร โดยมียอดหนี้เพ่ิมขึ้นทุกปี เคยไปติดต่อธนาคาร แต่ไม่ได้รับการตอบรับอย่างใด เอกสารทุกอย่างมอบไว้ให้กับเจ่้าหน้าที่ของธนาคารหมด  อยากทราบว่าควรทำอย่างไรในตอนนี้ รายได้ที่ได้รับก็น้อย ไม่สามารถไปทำธุรกรรม ใดๆ ได้เลย ขอความกรุณาด้วยนะคะ

  โดยคุณ   (110.49.251.44)     19 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 605

  สำหรับยอดหนี้ยังค้างจ่ายอยู่ ย่อมมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น จึงให้มียอดเพิ่มขึ้นทุกๆปี

  หนี้ในส่วนนี้ อาจจะ เกิดจากเงินที่ขายที่ไป ได้เงินเพียงบางส่วน ไม่พอที่จะชำระหนี้ทั้งหมด  จึงมีเงินบางส่วนที่ต้องชำระเพิ่ม

  แต่ที่สุดแล้ว ก็๋ต้องถามแบงก์โดยตรง

  **แต่การที่แบงก์เพิกเฉย ไม่ได้แจ้งข้อมูลให้คุณรับทราบตรายละเอียด ถือว่าละเลยต่อหน้าที่  ละเลยที่จะให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควร

  แต่การติดตอ่สอบถามก็ต้องติดต่อให้ถูกแผนก ให้ดูที่ความคิดเห็น 608 ประกอบ

  แต่ถ้าเจ้าหน้าที่แบงก์ยังไม่สนใจคุณอีก  ก็คงต้องหาทางร้องเรียน เริ่มแรก อาจจะต่อเข้าไปที่สาขาของแบงก์โดยตรง เพื่อขอพบผู้จัดการสาขา แจ้งความประสงค์ของคุณให้ทราบ ถ้าผู้จัดการสาขาเพิกเฉย  ค่อยร้องเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สคบ.(สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค)

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.18.166)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 604

  เป็นหนี้กับเซเทเลมต้องการชำระหนี้แต่หาตัวเจ้าหนี้ไม่พบ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ถ้าหากเวลาผ่านไปนานเท่าไรเจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินได้ รึว่าเจ้าหนี้สามารถเรียกเก็บได้ตลอดเวลา เพราะดอกเบี้ยคิดเพิ่มตลอด จะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ ถ้าหากต้องการชำระหนี้ รบกวนหน่อยคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ มาย  (202.122.47.1)     19 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 603

  คือผมเป็นหนี้ธนาคารมาประมาณ5ปีแล้วทำไม่ยังมีชื่อติดอยู่ในเคดิตบูโรอยู่ครับ

  โดยคุณ นันธิชััย   (125.24.254.35)     17 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 603

  คำถามยังไม่เคลียร์นะครับ เพราะไม่รู้ว่าคุณเป็นหนี้กับธนาคาร ในรูปแบบไหน  ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ  ชำระหมดแล้ว เคยเป็นแบล็คลิสหรือเปล่า

  สำหรับการติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง

  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  แต่ถ้าเลย 3 ปี ที่ชำระหนี้เสร์จสิ้นแล้ว ยังคงมีชื่อติดแล็คลิสอยู่ืิ ต้องติดต่อกับ บริษััทเครดิตบูโรโดยตรง เพื่อทำการลบประวัติแบ็คลิส

  .ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.169.210.172)     17 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 602

  ผมมี black list ใน credit bureau เป็นบัตรกดเงินสด KTC จำนวนเงิน 43,000 บาท ตกลงเคลียหนี้กับ เคทีซี แล้ว ผ่านมาหนึ่งเดือน อยากขอสินเชื่อ มาต่อยอดธุรกิจ แต่ทราบว่า บุคคลที่มีชื่อในเครดิตบูโร แม้จะชำระหนี้หมดแล้ว แต่ยังคงมีชื่ออยู่อีก 3 ปี ถามว่า โอกาสที่จะได้อนุมัติสินเชื่อ เป็นไปได้ใหม หรือเกณฑ์การอนุมัติเหมือนกันทุกธนาคาร  คือต้องพ้น 3 ปีก่อนจึงอนุมัติได้

  โดยคุณ ดนัย  (115.87.107.213)     14 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 602

  ถ้ายังไม่ปลดล็อค  แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย

  แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ถ้ายื่นขอ จะไม่อนุมัติ   ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.122.92.100)     14 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 601

  คือว่าเหมียวติดหนี้สหกรณ์การเกษตรอยู่ กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน การส่งหนี้ต้องส่งรายปีแต่ดิฉันส่งช้าบางส่งตรงเวลาบางอย่างนี้ดิฉันจะติดแบล็คลิสหรือเครดิตบูโรหรือเปล่า แล้วสหกรณ์และธกสเขาร่วมกับเครดิตบูโรหรือสถาบันการเงินหรือเปล่าคะ ขอบคุณสำหัรบผู้ให้คำตอบคะ
   

  โดยคุณ เหมียว  (80.217.217.142)     13 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 601

  สถาบันการเงินทุกสถาบัน อยู่ในบังคับแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องนำประวัติสินเชื่อของลูกหนี้บันทึกข้อมูลในบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     19 ธ.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 70   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด