ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 720

  ซื้อรถร่วมกับแฟน เงินเราครึ่งนึง แต่เราไม่มีชื่อร่วมซื้อ กลับเป็นแม่แฟนเป็นผู้ซื้อร่วมแทน และหลังซื้อรถแล้วจะจดทะเบียนสมรสกัน ถ้ามีปัญหาตามมา(เลิกกันไป)เราจะมีสิทธิ์ในส่วนเงินที่จ่ายคนละครึ่งหรือไม่

  โดยคุณ เอส ขอนแก่น  (203.150.228.171)     27 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 720

  ฟ้องเรียกเงินส่วนที่ท่านออกเงินดาวน์นั้นได้ฐานเป็นกรรมสิทธิ์รวม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1363,1364

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     10 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 719

  ทำเรื่องปรับปรุงโครงสร้างแล้ว ตอนหลังขายบ้านไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จะติดแบล็คลิสท์ถึง 3 ปีนับจากวันที่ขายบ้านใช่ไหมครับ และผมทำเรื่องปรับปรุงโครงสร้างของเพาเวอร์บาย ทุกวันนี้ยังจ่ายอยู่แต่ก็มีล่าช้าบ้างบางเดืิอน ผมจะสามารถกู้ซื้อที่ดินหรือรถราคาไม่เกิน 1,000,000 ได้หรือไม่ และถ้ามีคนค้ำประกันจะกู้ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ดิลก  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 718

  (อบต.)กรณีจะสืบบัญชีธนาคารเรามีหมายศาลเราจะดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในหมายศาล โดยขอสืบทรัพย์กับธนาคารว่าบุคคลดังกล่าวมีเงินฝากในธนาคารหรือไม่อย่างไรส่งหมายศาลไปธนาคารต่างๆธนาคารปฏิเสธโดยบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล จะมีวิธีไหนบ้างไหมค่ะจะสืบบัญชีธนาคารของบุคคลดังกล่าวว่ามีหรือไม่  อย่างไร  ท่านใดรู้โปรดให้ข้อมูลด้วยนะค่ะขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ สุมาลี  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 717

  หนูเป็นหนี้ของ แคปปิตอลโอเคอยู่ตั้งแต่ปี2549อยากทราบว่าถ้าหนูทำบัตรเครดิตตัวใหม่อีกจะผ่านหรือเปล่าคะ และตัวเก่าเรายังจ่ายไม่หมดจะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ อ๋อย  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 716

  คุนแม่ติด เคดิตบูโร เลย วันที่ต้องจ่าย   ไปไม่กี่วัน 

   

  จะออกรถมือสอง  ราคา  100000 ก่าวๆ จะออกได้หรือป่าวคะ 

   

   

   

   

  โดยคุณ จิรัฎฐ์  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 716

  สอบถามสินเชื่อการเช่าซื้อกับเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์แต่ละที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 715

  ผมถูกฟ้องล้มละลายและศาลก็ตัดสิ้นล้มละลายไปแล้วเป็นเวลา3ปี  แต่ตอนนี้ได้ครบ3ปีแล้วศาลก็ปลดล้มละลายแล้วแต่ข้อมูลเคดิตบูโรยังมีหนี้อยู  ทำงัยดีคับ

  โดยคุณ tee  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 715

  ติดต่อสอบถามปัญหาดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 714

   ติดแบคลิสต์มาตั้งแต่ประมาณปี2548 จนถึงปัจจุบันอยากทราบว่าคดีความจะสิ้นอายุเมื่อไหร่ และเมื่อคดีความสิ้นสุดแล้วข้อมูลการติดแบคลิสต์ของเราจะหายไปไหม และไม่รู้ว่ามีการฟ้องร้องบังคับคดีหรือยังเพราะเคยมีทนายติดต่อให้ไปชำระแต่ตกลงกันไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีการติดต่อกันอีกเลยและไม่ทราบขั้นตอนทางคดีอีกเลย

  โดยคุณ ann  (58.8.157.22)     18 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 714

  หนี้ทางแพ่งแม้จะขาดอายุความ เป็นคนละเรื่องกับการติดบัญชีดำ ตราบใดที่ยังไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นหนี้และการติดบัญชีดำยังคงมีอยู่ไม่ระงับ แต่เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องแล้วไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลจะยกฟ้องโดยอ้างเหตุการขาดอายุความนั้นไม่ได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 713

  ขอคำปรึกษาค่ะ ดิฉันได้ดำเนินการปิดบัญชีทั้ง 3 บัญชี ในช่วงปีใหม่ มีจำนวน 2 บัญชี มีข้อมูลเครดิต ให้สถานะบัญชี 10 คือปกติ และอีกหนึ่งบัญชี 11 คือปิดบัญชี และมีรายงานค้างชำระสูงสุด 6 เดือน สรุปคือดิฉันติดแบ็คลิสใช่ป่ะค่ะ หากดิฉันจะดำเนินกู้ชื้อบ้านพอมีหวังป่ะค่ะ

  * หากดำเนินการกู้ร่วม ผู้กู้ร่วมก็มีประว้ติติดแบ็คลิสเหมือนกัน พอมีหวัง หรือมีทางออกแนะนำรึป่าวค่ะ

  รบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ วิชุดา  (180.183.212.49)     18 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 713

  ท่านจะติดบัญชีดำหรือไม่ให้ตรวจสอบไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ส่วนกรณีท่ท่านจะขอสินเชื่อกู้ยืมได้หรือไม่ เป็นดุลพินิจการพิจารณาอนุมัติของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของท่านเป็นหลัก ท่านควรสอบถามสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 712

  ผมเคยเป็นหนี้ผ่อนชำระสินค้ากับอิออน แล้วทางอิออนก็ได้ส่งข้อมูลของผมไปที่เครดิตบูโร แต่พอปี 2007 ผมได้เคลียหนี้กับทางอิออนจนหมดแล้ว นับระยะเวลาก็ประมาณ 4-5 ปีได้ แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมได้ไปขอกู้เงินซื้อรถกับไฟแนนซ์ แต่ทางไฟแนนซ์บอกว่าผมติดเครติดบูโรอยู่ ผมจึงอยากทราบว่าเครดิตบูโรติดติดอยุ่ได้แค่ 3 ปี ไม่ใช่เหรอครับ แต่ของผมเรื่องมันผ่านมา 4-5 ปี แล้วทำไมชื่อผมยังติดเครดิตบูโรอยู่ แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างอิออน กับเครดิตบูโร 

  โดยคุณ วัชระ สอาดวงศ์  (171.7.130.206)     17 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 712

  ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติทำการตรวจสอบต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 711

  ตอนนี้ติดแบล็คลิสอยู่ค่ะ ถ้าหากเปิดบัญชีฝากเงินประจำ 3 ปี กับธนาคารอื่นๆ จะถูกอายัดเงินในบัญชีหรือไม่คะ...ส่วนกรณีที่สำนักงานกฏหมายที่ตามทวงหนี้จะสามารถอายัดเงินในบัญชีเราได้ต้องอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนไหนคะ...

  โดยคุณ boom  (118.173.140.253)     17 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 711

  เจ้าหนี้จะสามารถยึดหรืออายัดเงินฝากตามบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ได้ต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้นั้นแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 710

  เงินเดือน 35000 + OT 10000 , ติดบัตรเครดิต สองใบ วงเงินเต็ม ประวัติชำระหนี้ไม่ดี ตอนนี้ต้องการใช้รถ ยื่นกู้ไฟแนนซ์ ผ่านหรือไม่ครับ รบกวนตอบด้วยครับ

  โดยคุณ อยากได้รถ  (124.120.52.35)     9 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 709

  ชำระหนี้..หมดแล้วคะ บัตรทุกตัวที่มีปัญหา ประมาณ 2 ปี และเพิ่งปิด อีซี่บาย แต่ตัวนี้แค่ผ่อนชำระไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหา ประมาณ 7-8 เดือน  เป็นข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อยากได้รถยนต์ค่ะ เงินเดือนอยู่ที่ หมื่นกว่าๆ  อยากได้ Honda city 2012 แต่กังวลว่า โดนแบล็คลิสต์จะทำให้ไม่สามารถซื้อรถได้  อยากได้คำตอบมากๆค่ะ

  โดยคุณ ข้าราชการ  (27.55.14.254)     7 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 709

  น่าจะไม่มีปัญหาครับ

  แต่เวลายื่นเรื่องเช่าซื้อรถ  ต้องแนบใบปิดหนี้ทุกตัวที่ติดแบล็คลิสประกอบนะครับ

  แต่ถ้าเคยติดแบล็คลิสหลายที่ ก็มีโอกาสน้อยลงครับ  ให้ปรึกษาที่เต็นท์รถโดยตรง  จะได้คำแนะนำที่ดีกว่านะครับ 

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.143.182)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 708

  เป็นหนี้บัตรเคดิร130000บาทตอนนี้คดีอยู่ที่กองบังคับคดี

  1.อยากรู้ว่าอายุความกี่ปี

  2.ตอนคิดจะซื้อรถจะกู้ผ่านรึเปล่า

  โดยคุณ อุดม  (122.154.26.6)     5 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 708

  1.อายุความบัตรเครดิตทั่วไป มีอายุความ 2 ปี  นับแต่ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย

  2.กู้รถคงจะหมดหวัีง เพราะประวัติเครดิตคุณติดแบล็คลิสอยู่

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.143.182)     12 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 708

  1.กำหนดเวลาบังคับคดีมีกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด
  2. ปรึกษาสินเชื่อการเช่าซื้อกับไฟแนนซ์โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 707

  ไม่เคยติดแบ็คลิสใดๆ เลยทั้งสิ้น ทำบัตรเครดิตใดๆ ก็ผ่าน มีอยู่วันหนึ่งบริษัท เฟริซ์ช้อยส์ โทร.มาที่บ้านบอกว่าคุณเป็นลูกค้าเครดิตดี อยากให้คุณทำประกันไว้ ถ้าคุณทำเดี่ยวนี้ทางเราจะคุ้มครองคุณทันที (มันก็น่าสนใจอยู่) แต่เราบอกว่าก็โอเค แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องส่งกรมธรรม์คุ้มครองมาให้เราก็เราถึงจะส่งเงินให้นะ พอคุยกันเท่านี้แหละ ยอดบิลเรียกเก็บจากบัตรเครดิตสินเชื่อที่ใช้ในการผ่อนของมาควบคู่กับการทำประกัน แต่ไม่มีกรมธรรม์มาด้วย เราจึงไม่ส่งเงินค่าประกันให้ เพียงแต่ส่งค่างวดผ่อนของให้ไปตามปกติ พอมาเดือนที่สอง ก็มีมาเรียกเก็บอีกเช่นเคย ทำให้เราแปลกใจมาก จึงได้โทร.ไปสอบถามทางบริษัทฯ ดู และได้แจ้งยกเลิกว่าไม่ทำประกันแล้ว ทางบริษัทฯ ก็รับทราบแต่เนื่องจากเรามียอดผ่อนของอยู่อีก 4 เดือน ในเดือนที่สาม ก็มีบิลมาเรียกเก็บพร้อมค่าประกัน และเสียค่าปรับในการติดตามทวงถามอีก 250 บาท ประกัน ทุกเดือน จนเราผ่อนของไปหมดทั้ง4เดือน ปรากฏว่าบริษัทฯ ก็ยังอยากได้เงินจากเราอีก และเดือนสุดท้ายก็ไม่มีบิลมาเรียกเก็บเพราะไม่สามารถพ่วงกับบัตรเครดิตสินเชื่อผ่อนของได้ แต่เป็นบิลบอกยกเลิกสัญญาประกันแทนโดยพิมพ์เป็นตารางมาให้เรา ทั้งหมดสามพันกว่าๆ และแถมส่งไปที่เครดิตบูโรว่ารอการประนอมนี เท่านั้นยังไม่พอยังโทรมารบกวนเราอีก ซึ่งเราก็ได้พูดคุยและบอกไปทุกอย่างแต่ดูๆว่าทางบริษัท ฯ เพริสช้อยส์จะไม่ค่อยเข้าใจอะไร รู้สึกว่าการทำงานของคนในบริษัทฯ ไม่ค่อนให้ข้อมูลกันตามความเป็นจริง ทำให้ดิฉันเสียสุขภาพจิต ทั้งๆ ที่ดิฉันก็เป็นลูกค้าของทางบริษัทฯ มานาน ส่งเงินก็ตามกำหนด แถมส่งเงินเกินให้ไปด้วยซ้ำ ไม่ทราบว่าทางบริษัท เฟริส์ช้อยส์ ไม่กระด่าง หรือมีจิตสำนึกกับความถูกต้องบ้างหรือที่ทำแบบนี้ ดิฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทางบริษัทฯได้ตลอด24ชั่วโมง เพราะดิฉันไม่ชอบโกงใครอยู่แล้ว ทางคุณก็สามารถเช็คประวัติของดิฉันได้ แต่คุณทำแบบนี้คือไม่ยอมไปปิดบัญชีเครดิตบูโรให้ถูกต้อง อยากถามว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ ซึ่งดิฉันเคยติดต่อทางบริษัทฯ คุณหลายครั้งหลายหนแล้ว แต่ทางบริษัทฯ ก็ไม่สามารถให้คำตอบดิฉ้นได้ ดิฉันไม่ทราบว่าผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจจริงๆ ไปอยู่ไหน ปล่อยให้ลูกน้องทำงานกันแบบไหน ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมจริงๆ ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกอยู่ก็ขอให้คุณผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจช่วยมาตรวจสอบลูกค้าที่เครติตดีๆ ด้วย และขอความกรุณาช่วยไปแก้ไขเครดิตบูโรให้ด้วย ก่อนที่บริษัทฯ เพริส์ช้อยส์จะเสียหายและเสียชื่อเสียงไปกับผู้ที่ประสงค์หากินขายประกันทางบริษัทฯ พ่วงกับบัตรเครดิตต่างๆ อยากถามท่านอาจารย์ว่า 1.ดิฉันจะไปตรวจสอบเครดิตบูโรดูอีกครั้งถ้าบริษัท เพริส์ช้อยส์ ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องดิฉันจะฟ้องร้องค่าเสียหายที่ทางบริษัทฯ แจ้งไปกับเครดิตบูโรได้หรือไม่(เพราะทำให้ดิฉันเสียสุขภาพจิตมากๆ) วันๆ มีแต่พนักงานสำนักงานกฎหมายโทร.มาทวงค่าประกันอยู่ตลอดเวลา บอกว่าบริษัท เฟริส์ช้อยส์ส่งเอกสารมา 2.เครสแบบนี้จะทำอย่างไรกับผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นเบี้ยร่างการแอบอ้างการขายประกันมาควบคู่กับบัตรสินเชื่อ (เพราะทำให้คนดีๆ เสียความรู้สึกที่ดีๆ ไปแล้ว) ดิฉันจะรอคำตอบจากรายการทนายคลายทุกข์ค่ะ

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

   

   

  โดยคุณ กื้อ  (124.121.153.148)     31 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 707

  หากท่านเห็นว่าการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ท่านชอบที่จะร้องทุกข์ต่อ สคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 706

   

  ผมติดแบ็คลิสมา8ปีครับทำไรไม่ใด้เลย ผมยากชำละคืนนะแต่ทำไมเขาคิดค่าธรรมเนียมแพงมากจาก5,000เป็น19,000 ผมรวมๆแล้วผมติด5เจ้า นะ คิดรวมทังเงินต้นเงินดอกค่าธรรมเนียมเป็น เงินแสนต้น(เงินเดือนน้อยๆอดตายแน่) ผมควรทำอยา่งไรครับ

   

  โดยคุณ ลูกหนี้8ปี  (171.7.103.194)     29 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 706

  ท่านควรติดต่อกับเจ้าหนี้แต่ละรายเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ที่ค้างชำระอยู่ให้เสร็จสิ้นไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     6 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 705

  ตอนนี้ผมชำระหนี้สิ้นหมดแล้ว หลังจากนั้น 6เดือน ผมเช่าซื้อรถจาก กสิกร ผ่าน ตอนนี้ ครบ1 ปีในการปิดบัญชีแล้ว ผมต้องการซื้อ คอนโด 6 แสนบาท จะกู้ผ่านไหมครับ  หรือ พอแนะนำธนาคารได้ไหมครับ

  โดยคุณ อดิศักดิ์ รสหวาน  (180.183.97.17)     28 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 704

  เช็คเครดิตบูโรแล้วติดค่ารถอยู่ ประมาณ 13,000 บาท แต่พอติดต่อไปที่แบงค์กับเป็น 108,000  บาท  แบบนี้จะทำอย่างไรดีค่ะ ตั้งใจจะปิด แต่แบงค์ให้เคลียร์ ประมาณ 60,000  บาท  รู้สึกมันมากเกินไปมากมากค่ะ

  โดยคุณ หลิน  (14.207.185.8)     28 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 704

  ท่านควรติดต่อไปยังเจ้าหนี้เพื่อสอบถามเงินต้นที่แท้จริงพร้อมดอกเบี้ยที่แท้จริงว่าเป็นจำนวนเท่าใด แล้วทำการเจรจาประนอมหนี้นั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     2 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 704

  ถ้าเป็นแบล็คลิสแล้ว แบงก์มักจะขายให้สำนักทนายความ

  หากคุณติดหนี้นาน ดอกเบี้ยจะถูกคิดทุกวันไปเรื่อยๆ ยิ่งนานก็ยิ่งเยอะขึ้น แต่ขึ้นอยู่การต่อรอง  แนะนำให้ดุจากเงินต้นของคุณเป็นหลัก บอกกับทนายว่าเงินต้นจริงๆ ติดอยู่แค่ 13,000 บาท  ถ้าให้จ่าย 10,000 บาท แล้ว เคลียร์หนี้ทั้งหมดให้ จะจ่าย ไม่เช่นนั้นก็ไม่่จ่าย จะฟ้องก็เชิญ (ยื่นนคำขาดไปก่อน)

  ถ้าเขาไม่ให้จริงๆ อีกสัก อาทิตย์ ลองติดต่อที่จะชำระ 13,000 บาท ดู  บอกว่าสูงสุดหาหาเิิงินได้เท่านี้ จะล้างหนี้ได้ไหม  ถ้าไม่ได้ก็คงไม่มีให้แล้วล่ะ

   

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.143.182)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 703

  มีปัญหาเอารถไปจำนำไว้ ต่อมาติดต่อคนรับจำนำไม่ได้ รถซึ่งใช้ทำมาหากินส่งค่างวดด้วย พอไม่มีรถก็เลยค้างค่างวดไปด้วย ตอนนี้ 6 เดือน จนไฟแนนซ์มาตามยึดรถแต่ปัญหาคือไม่มีรถให้เค้ายึดและเราเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหน ทางไฟแนนซ์บอกว่าต้องฟ้องเราแล้ว เลยอยากทราบว่าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนที่เค้าจะส่งเรื่องฟ้องและนานแค่ไหนกว่าศาลจะส่งหมายศาลถึงเรา และเวลาไปตามศาลนัดต้องมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน เครียดมากเลยค่ะ รถไม่ได้ใช้ยังต้องส่งค่างวดไปอีกจนกว่าจะได้รถคืน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นหรือป่าวและแย่เข้าไปอีกที่ต้องติดแบล็คลิสพ่วงเข้าไป ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะติดเลยเพราะว่ารับราชการด้วย รบกวนตอบด้วยนะคะผู้ที่ทราบ 

  โดยคุณ noonom  (113.53.48.33)     26 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 702

  ค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนได้ 3 ปีแล้วเพื่อนไม่ยอมชำระและไมสามารถติดต่อได้จะสามารถแก้ไขแบ็คลิสได้อย่างไรค่ะ เพราะตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย

  โดยคุณ สุรีพร  (125.24.243.241)     21 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 702

  การจะแก้ไขข้อมูลในบูโร ท่านต้องไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เท่านั้น  ข้อมูลจึงจะมีการแก้ไข

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     22 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 701

   ติดแบ็คลิส 8 ปีแล้ว ตอนนี้จะกู้ซื้อบ้าน และพร้อมเคลียร์หนี้ จะผ่านกู้ใหมคะ..หรือแล้วแต่ธนาคารจะพิจารณาคะ ขั้นตอนการเคลียร์หนี้ทำอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ ทำใจ  (125.25.226.11)     21 มี.ค. 2555

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด