452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 66   

 • ความคิดเห็นที่ 540

  รบกวนสอบถามนืดหนึงครับ ผมได้ทำการปิดชำระหนี้บัตรทั้งหมด 3 ค่าย ตั้งแต่ใบแรกเดือน พ.ค.54 ถึงล่าสุด สิ้นเดือนนี้ ต.ค. (ในใบละหลักหมื่น มากสุด 30000 แต่ใช้ระบบประนอมหนี้ทั้งหมด) จะต้องการซื้อบ้านทาว์โฮมหลังละ ไม่เกิน 1500000 บาท โดยผมมีตัวเลือกคือ ที่จะกู้ร่วม 1.ตัวผมเองเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน สุทธิ 10250 + 5000 ค่าอื่นๆ 2.แฟนผมยังไม่ได้จดทะเบียน ทำงานแบงค์เดือนละ 13000 กว่าๆ และ 3.น้องสาวผมเงินเดือน 13000 กว่าๆ

  1.ใจจิงผมอยากเอาตัวผมเองยื่นซื้อบ้านตัวหลักจะได้ไหมครับ และผู้ร่วมกู้เป็นน้องสาวจะได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้ควรจะให้ใครกู้บ้างทั้งตัวหลัก และผู้ร่วมกู้ ตามตัวเลือกข้างต้น

  2.มีแบงค์ไหนบ้างครับที่อนุมัติสินเชื่อกู้บ้าน โดยอนุโลมมีแค่ใบปิดบัญชีโดยไม่ต้องรอบูโรหาย 3 ปี และควรจะทิ้งช่วงเวลาเท่าไหร่ครับ หลังจากปิดใบสุดท้ายก่อนยื่นกู้บ้าน

  ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ MoO  (58.8.29.138)     11 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 540

  พอมีแนวทางที่จะขอได้อยู่  แต่มีข้อมูลที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมอีกพอสมควร  ขอให้ติดต่อกลับที่เบอร์ 08-1627-8624

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.129.13)     12 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 539

   เรียนผมได้ปิดบัญชเฟิร์สช้อยไปเมื่อวันที่ 8 ก ค 2551 อยากทราบว่าผมสามารถยื่นทำบัตรสินเชื่อได้หรือไม่ครับ//ผมไ่เเน่ไใจว่าติดเครดิตบูโรหรือป่าวครับ

  โดยคุณ จุติภัทร  (110.49.249.115)     10 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 539

  ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ
  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส


  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต


  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ
   

  หากสนใจทำบัตรเครดิต-บัตรดเงินสด-สินเชื่อต่างๆ สามารถปรีฃึกษาหนุ่มแบงก์ได้ มรา 08-1627-8624

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (171.96.16.3)     10 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 538

   เมื่อประมาณเมษายน 53 ได้หยุดส่งบัตรเครดิตทั้งหมด มีอิออน เฟิร์สช้อยส์ อีซี่บาย ซิตี้โลน เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ และออกจากงานมาขายข้าวแกงกับแม่ จนมาวันที่ 16/8/54 ได้เข้าทำงานมีฐานเงินเดือนแค่ 9,500.- และบริษัท ได้ยื่นเข้าประกันสังคม ซึ่งคาดว่าพอยื่นแล้วจะต้องมีบัตรเครดิตโทรมาตามแน่นอน ซึ่งหนูก็มีภาระค่าใช้จ่ายลูก2คนต้องดูแลมาตลอด (เลิกกับสามี) และแม่อายุ 58 ปี ซึ่งต้องเลี้ยงดู  หนูเครียดมากเพราะเงินของบัตรอีซีบาย กับอิออน พี่สาวของหนูยืมกดเงินไปใช้ เพราะเขาทำธุรกิจ พอขาดทุนเขาก็หยุดส่งเลย ซึ่งทุกวันนี้เขาก็ไม่จ่ายให้เลย ส่วนเฟิร์สช้อยส์สามี(พ่อของลูก) ขโมยไปกดเงินสด 30,000.- เพราะเขาเป็นหนี้เรื่องยาเสพติด (จนต้องเลิกกัน) ส่วนซิตี้โลนหนูทำเรื่องเองเพราะต้องการนำเงินมาหมุนส่งบัตรทั้ง 3 เพราะไม่อยากติดแบล็คลิส หรือประวัติไม่ดี เพราะหนูอยากกู้ซื้อบ้านให้แม่ เพราะปัจจุบันต้องเช่าเขาอยู่เดือนละ 3,000.-  จนไม่ไหวต้องปล่อยหนี้เสียหมดเลย แล้วก็ทวงจนหนูอายเพราะไม่เคยเป็นหนี้ จึงออกจากงาน  หนูควรจะทำยังไงดี เพราะอีกไม่นานเขาก็คงโทรมาที่ทำงานใหม่หนูแน่นอน หนูอยากขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ  ขอบพระคุณล่วงหน้า 

  โดยคุณ ทัศภิญญา  (180.183.121.80)     10 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 538

  ถ้าโทรมาทวง ก็ลองคุยเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน และแจ้งไปว่าเรามีกำลังจ่ายได้เท่าไหร่  แต่ปรกติคนที่โทรมาทวง มักไม่ใช่พนักงานแบงก์ จะเป็นบริษัทที่รับทวงหนี้ ถ้าคุยกับคนที่โทรมาทวง น่าจะให้คำตอบกับคุณไม่ได้ ว่าสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ไหม ต้องโทรเข้าแบงก์โดยตรง

  ข้อควรระวัง คนที่โทรมาทวง มักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และพยายามขอให้ลูกหนี้ชำระเงินทั้งก้อน(ดพราะจะได้คอมมิชชั่น)  แต่อาจจะให้ชำระเพียงเงินต้น ส่วนถ้าเราขอชำระรายเดือน อาจจะบ่ายเบี่ยง  แต่ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายแบบเคลียร์ทีเดียวทั้งหมด  ก็ให้โทรถามที่แบงก์โดยตรงจะดีกว่า

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (171.96.16.3)     10 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 537

   เนื่องจากดิฉันมีกำหนดจ่ายค่างวดรถในวันที่ 10 สิงหาคม แต่ดันลืม เลยจ่ายวันที่ 11 สิงหาคม อยากรู้ว่าหากจ่ายเกินกำหนดไป 1  วันจะทำให้ติด แบ็คลิส หรือ เสียประวัติหรือไม่ค่ะ 

  โดยคุณ ตอง  (110.169.194.159)     10 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 537

  ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ
   

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส
   

  ดังนั้น เคสของคุณจะไม่ติดแบล็คลิส

  **ข้อแนะนำที่สำคัญ** กรณีที่จ่ายหนี้ล่าช้า ปรกติก็จะโดนปรับ (แต่ถ้าช้าไม่กี่วัน แบงก์อาจไม่คิดค่าปรับ) แนะนำให้โทรไปคุยกับแบงก์ก่อน (เบอร์โทรอยู่ด้านหลังบัตร) เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการปรับ ถ้าไม่ได้จ่ายช้าบ่อยๆ มักจะขอได้ ประวัติชำระจะได้เป็นปรกติ และไม่เสียค่าปรับอีกด้วย

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (171.96.16.3)     10 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 536

  คุณทนายค่ะ อยากจะสอบถามว่าเรื่องที่เราเคยยื่นชื่อเช่น  ทำเรื่องซื้อมอไซค์ ซื้อรถยนต์  สมัครบัตรต่างๆ  ที่เค้าให้เราเซ็นใบอไรก้อไม่รู้เกี่ยวกับการขอตรวจสอบบูโร  แล้วทีนี้ชื่อจะขึ้นโชว์แต่ละครั้งที่มีการตรวจสอบว่ายังไงค่ะ  แต่ก้อยังไม่ทันด้ซื้ออไรสักครั้งเลยนะค่ะ  บัตรก้อไม่เคยผ่านไม่มีอะไรอนุมัติเลยทั้งๆที่เงินหมุนก้อเยอะ  แล้วนานไหมค่ะกว่ามันจะหายไปที่ขึ้นโชว์อ่ะค่ะ  แล้วอย่างนี้เราเสียประวัติไหมค่ะ

  โดยคุณ ออยค่ะ  (113.53.76.159)     10 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 536

  ขอตอบนะครับ

  ทุกครั้งที่มีการยื่นทำธุรกรรมการเงิน ที่เป็นการขอสินเชื่อต่างๆ ทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล รถ บ้าน

  สถาบันการเิงินจะขอเช็คประวัติเครดิตลูกค้า เพื่อประกอบการพิจารณา  ดูว่า มีประวัติเครดิต ดีหรือไม่ดี   หนี้เยอะหรือเปล่า

  ซึ่งไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับผู้ขอกู้

  ส่วนการจะยื่นขอสินเชื่อ-เครดิตต่างๆ จะผ่านหรือไม่ มีเหตุผลมากมาย สามารถปรึกษาโดยตรงได้ที่ 08-1627-8624

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.109.107)     10 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 535

  หนูติดแบล็คลิสบัตรเครดิตรค่ะ แล้วตอนนี้สอบเป็นข้าราชการจะมีผลต่อการบรรจุไหมคะ

   

  โดยคุณ เคยหลงผิด  (61.19.66.76)     9 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 534

  ผมเป็นผู้หลงผิดลงทุนเล่ยแชร์น้ำมันที่ภูเก็ตไปสามแสนบาท ซึ่งเป็นบริษัทลูกจาก กทม. ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๒ ดีเอสไอ จับพนักงานและผู้บริหารบริษัทดำเนินคดีฐานหลอกลวงประชาชน ผมก็ถูกสอบสวนเป็นพยานด้วย ผลคดีออกมาว่าหลักฐานไพ่อฟ้องอัยการจึงไม่ส่งฟ้อง อยากถามว่า

  ๑.การดำเนินงานของ ดีเอสไอ และอัยการ เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และยุติธรรมได้มากน้อยแค่ไหน

  ๒.คดีนี้หมดอายุความแล้วหรือไม่ จะขอรื้อฟื้นมาใหม่ได้หรือไม่

  ๓.ผมจะจัดการฟ้องแพ่งเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่ ถ้าได้ใบเสร็จและเอกสารอื่นๆ มอบให้ ดีเอสไอไปหมดแล้ว จะไปขอกลับมาใหม่ได้หรือไม่

  ๔ มีหน่วยงานไหน เช่น สภาทนายความ ช่วยเหลือผมได้บ้าครับ

  ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ วิชาญ  (119.42.82.112)     9 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 533

  อะไรบ้างครับที่ทำให้ติดแบล็คลิสครับ ค้างค่าชำระค่าโทรศัพท์ใช่ไหมครับ และหลังจากติดแล้วแล้วเคลียร์แล้ว ต้องรอ3 ปี หลังจากเคลียร์แล้วใช่ไหมครับ

  โดยคุณ หนุ่มฟิวส์  (58.64.17.2)     9 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 533

  โดยปรกติ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ จะไม่นับรวม เพราะจะไม่โชว์ข้อมูลในระบบเครดิต

  แต่มีการทวงหนี้ค่าโทรศัพท์ บางเครือข่ายที่อ้างว่าถ้าไม่จ่ายค่าโทรจะติดแบ็คลิสในประวัติเครดิต ซึ่งไม่เป็นความจริง

  ถ้าเป็นแบล็คลิสแล้ว จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต


  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ

  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (115.87.104.38)     9 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 532

  คือเมื่อประมาณปี 51 มียอดค้างชำระของ อิออน อีซี่บาย ไว้แล้วบริษัทดังกล่าวมีการทวงถามมาตลอด แล้วจนเลิกติดต่อมาจน ณ ปัจจุบันก็ไม่มีการทวงถามมาอีกเลย ถ้าเราไม่มีการชำระยอดค้างทั้งหมดที่เหลือ จนครบตามจำนวน  และเมื่อครบกำหนดในการปล๊ดล็อกบูโร 3 ปี แล้ว ชื่อเราจะถูกปล๊ดออกไหมคะ เราอยากสมัครบัตรเครดิตมาก แต่ไม่กล้า แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ อยากทราบมากคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ อาม  (58.9.28.27)     8 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 532

  การจะติดเครดิตบูโร ก้อเหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำไว้แล้วคือ ขาดส่ง หรือไม่ชำระตั้แต่สามเดือนขึ้นไป ประวัติจะถูกส่งไปติดบูโร ซึ่งในกรณีคุณอาม การที่เขาติดตามทวงถามแสดง่วาน่าจะเกินสามเดือนมาแล้ว และปัจจุบันก้อยัไม่มีการชำระเงินที่ค้างไว้  และคิดว่าคุณอามคงเข้าใจผิดว่าถ้าติดบูโรรอพ้นสามปีเสร็จแล้วจะสามารถทำบัตรเครดิตหรือธุรกรรมการเงินได้ ขอให้ทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับว่า คนที่ติดบูโรสามปีแล้วสามารถปลดล็อคประวัติได้คือคนที่เขาปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว คือนับจากรอบเดือนที่แจ้งทำเรื่องปิดครับ  ไม่ใช่ว่าติดหนี้สามปีไม่ชำระแล้วหายกัน ไม่หายครับ แบบนั้นคุณอามจะมีชื่อในบูดรไปตลอดชีวิต ถ้าไม่ยอมชำระเงินที่ติดค้าง มีสองทางเลืกให้ครับ ถ้าไม่คิดจะทำธุรกรรมการเงินใดๆเลย ไม่ต้องจ่ายครับ ติดไปจนตายนั่นแหละ เราก้อไม่มีอะไรมากแค่ไม่สามารถทำะุรกรรมเป็นเครดิตได้เลย นอกจากเงินสดเท่านั้นครับ  และถ้าจำนวนเงินไม่มากพอ ธนาคารมักจาไม่มาเร่งให้เสียเวลครับ เขายอมเป้นหนี้เสียดีกว่าครับ แต่ถ้าอยากกู อยากผ่อนผ่านบัตร หรือธนาคาร ให้ชำระแล้วรอเวลาจากวันที่ชำระแล้วรามสามปี หรือสามปีนิดๆครับ ชื่อจาหายไปเอง ไปเช็คดูก่อนที่จะทำการกู้ครับ

  โดยคุณ PjChall  (101.109.130.5)     12 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 531

  ผมผ่อนรถยนต์กับบริษัท ขาดส่ง3เดือน บริษัทยึดรถไปขายปลดหนี้หมดแล้ว แต่บริษัทเรียกค่าใช้จ่าย 8,000 บาท ผ่านสำนักทนายความ ผมจ่ายไปแล้วเมื่อต้นปี 54 อยากถามว่าผมยังติดบัญชีของบูโร หรือไม่

  โดยคุณ วิฃาญ  (182.53.223.29)     7 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 531

  ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ
  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส


  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  หลัง จากปลดล็อคแล้ว จึงจะทำธุรกรรมการเงิน ในการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล


  ถ้ายังไม่ปลดล็อค แต่ชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น
   

  สามารถตรวจสอบประวัติเครดิต ได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 เบอร์โทรสาร 0-2643-2308 ค่าใช้จ่าย ประมาณ หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) 100-200 บาท หรือที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.55.70)     7 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 531

  ถ้าเป็นแบล็คลิส  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต
   

  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ

  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ
   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (115.87.104.38)     8 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 530

  เรื่องมีอยู่ว่า พอดีลูกค้าจะซื้อคอนโดเค้าโทรมาปรึกษาว่า เค้าติดแบล็คลิส แต่ตอนนี้เค้าได้ชำระหมดแล้วแต่ยังมีชื่อติดในเครดิตบูโร อีก 3ปี อยากถามว่าถ้าเค้าจะกู้ซื้อ คอนโดในราคาหนึ่งล้านจะทำได้มั้ย

  แล้วจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการไปขอสิ้นเชื่อเพื่อให้แบ้งค์อนุมัติคะ ขอเรียนสอบถาม

  โดยคุณ แป้ง  (125.27.83.23)     7 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 530

  ถ้าดูเฉพาะเรื่องการติดแบล็คลิส เคสนี้สามารถขอสินเชื่อบ้านได้ครับ   แต่ยังต้องดูเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง โทรสอบถามที่ 08-1627-8624 หนุ่มแบงก์ยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ 

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.55.70)     7 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 529

   ค้างชำระค่างวดรถ 2 งวด  แต่ปัจจุบันพึ่งปิดบัญชีได้ประมาณ 2 เดือน   ไปทำเรื่องขอสินเชื่อบ้าน

  แบงค์บอกว่าไม่อนุมัติ มีวิธีอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ปู  (118.174.172.149)     6 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 529

   ต้องรอระยะเวลานิดนึงครับ 

  เพิ่งปิดได้ 2 เดือน แล้วขอสินเชื่อบ้าน ไวเกินไป 

  ควรจะยื่นช่วงเวลาไหน เบอร์ 08-1627-8624 มีคำตอบ  ติดต่อหนุ่มแบงก์ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.242.154)     6 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 528

  ดิฉันติดเครดิตบูโร เนื่องจากเป็นผู้กู้ร่วมกับสามี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หย่ากันปี 48 ตลอดมาเขาค้างส่งค่างวดมาตลอด ปัจจุบันส่งเป็นปกติแล้ว ดิฉันปรึกษากับทางธนาคารแล้ว ธ บอกว่าเราเป็นผู้กู้ร่วมถอนออกจากสัญญาไม่ได้ ก็ยังติดเครดิตอยู่ค่ะ ช่วยแนะนำดิฉันหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (118.172.64.5)     6 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 528

   ลองสอบถามแบงก์ดูว่า

  1.สามารถขอเปลี่ยนผู้กู้ร่วมได้ไหม

  ถ้าได้ ก็คุยกับสามีเก่าดู ว่า

  มีใครมาเปลี่ยนเป็นผู้กู้ร่วมแทนคุณได้หรือเปล่า

  โดยคุณ ทอป  (124.120.242.154)     6 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 527

  ค้างค่างวดรถ 2 งวด แต่ภายหลังได้ปิดยอดบัญชีทั้งหมดแล้ว จะติดแบร็คลิสอีกไหมคับ

  อยากจะทำธุรกรรมด้านการเงินแต่กลัวติด

  โดยคุณ จีรศักดิ์  (58.11.232.177)     6 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 527

   น่าจะไม่ติดแบล็คลิส  เพราะ

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส 

  ถ้าจะให้แน่ใจ ว่าติดแบล็คลิสหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้  สอปถามที่ 081-627-8624 (หนุ่มแบงก์)

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.242.154)     6 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 526

  ติดบัญชีดำของอิออน เฟริช้อย อีซีบาย โอเคแคปิตอลตั้งแต่ ปี2548 แล้วแบล็คลิสหรือเปล่าเพราะในปี2554จะทำบัตรเครดิตเพราะรายรับค่อนข้างดีคิดว่าจะผ่านไหมคับ

  โดยคุณ เดชฤทธิ์  (124.121.170.67)     6 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 526

  คาดว่า บัญชีดำที่คุณแจ้ง ก็คือแบล็คลิส ดูตามข้อมูลด้านล่างนี้ว่าใช่แบล็คสิสหรือไม่

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง

  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

  หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  แต่ ถ้าชำระหมดแล้ว สามารถกู้ซื้อรถ ซื้อบ้านได้เลยหลังจากชำระหนี้หมดแล้ว ไม่ต้องรอ 3 ปี โดยใช้ใบปิดหนี้ประกอบ  เพราะรถกับบ้าน แบงก์สามารถยึดได้ถ้าไม่จ่าย แต่บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ไม่มีอะไรค้ำประกัน  แบงก์จึงไม่กล้าอนุมัติ  ต้องรอให้ปลดล็อค หลัง 3 ปีแล้วเท่านั้น

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.142.245)     6 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 525

  หนูเป็นหนี้บัครเครดิตอยู่หลายใบ ตอนนี้น่าจะติดแบล็คลิสแล้ว

  แต่หนูต้องการสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวของราชการ จะมีผลอะไรมั๊ยค๊ ?? // และหนูจะออกมอร์เตอร์ไซด์ สามารถออกได้มั๊ยค๊ ...

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฝน  (110.49.240.230)     5 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 524

  บัตรอิออนที่หนูสมัครก้อไม่ผ่านไม่ทราบว่าผลมาจากที่หนูเล่าให้ฟังตาม คห.521  หรือเปล่าค่ะ  หรือกลายเป็นว่าตอนนี้หนูติดบูโรเสียประวัติไปแล้วค่ะ

  โดยคุณ ออยค่ะ  (223.205.184.62)     5 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 524

  การที่บัตรอิออนไม่ผ่าน ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บอกมา แต่มีเงื่อนไขอีกมากมายที่ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาได้

  สอบถามรายละเอียดที่ 08-1627-86247 ทอป

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.248.31)     5 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 523

  แล้วอย่างนี้ก้อแสดงว่าหนูยังซื้อมอไซค์หรือรถยนต์ไฟแนนซ์ของธนาคารได้ใช่ไหมค่ะ

  โดยคุณ ออยค่ะ  (113.53.72.241)     5 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 523

   ได้ครับ ไม่ติดปัญหาอะไร

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.248.31)     5 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 522

  ผมติดค่ารายเดือนโทรศัพ 2ปีแล้วเค้าแจกชิมฟรีผมเลยไปรับมาแล้วก็ไม่ใด้จายอย่างนี้ติดแบล็คลิสไมครับ

  โดยคุณ tk  (124.121.163.58)     5 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 522

   ปัจจุบัน ค่าน้ำ  ค่าไฟ ค่าโทร-โทรศัพท์มือถือรายเดือน ยังไม่นับรวมในประวัติเครดิตบูโร

  แต่มีความพยา่ยามผลักดันให้รวมเป็นข้อมูลเครดิต แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (58.11.248.31)     5 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 521

  เรื่องมีอยู่ว่า  เมื่อต้นเดือนกันยาหนูได้ไปทำเรื่องจะซื้อมอไซค์ไฟแนนซ์ของกรุงศรีค่ะวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ได้มีไฟแนนซ์ของกรุงศรีโทเข้ามาว่าวันนี้ซึ่งก้อคือวันจันทร์ได้มีการยื่นเรื่องขอเช็คเครดิตบูโรไปหรือเปล่าตัวหนูก้อบอกว่าเปล่าแล้วเค้าก้อถามว่าแล้วได้มีการไปทำเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าหนูก้อเปล่าแล้วทีนี้นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวันอาทิตย์วันเดียวกันกับที่ทำเรื่องมอไซค์หนูได้ไปเซ็นค้ำรถยนต์ของไฟแนนซ์สินเอเชียให้เพื่อนเป็นไปได้ไหมค่ะว่าเค้าเข้าไปเช็คเครดิตบูโรวันเดียวกันแล้วเจอกัน  เกี่ยวกันไหมค่ะ   อย่างนี้กลายเป็นว่าหนูติดบูโรหรือเปล่าค่ะ  ทั้งๆที่หนูก้อไม่ได้รถมาใช้คือออกไม่ได้น่ะค่ะมอไซค์นะค่ะ  ส่วนรถยนต์ก้อไม่ได้ค้ำแล้วคือเปลี่ยนคนค้ำเพราะเงินเดือนไม่ถึง รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีนะค่ะ  ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่กล้าซื้ออะไรที่ต้องเช็คบูโรเลยอ่ะค่ะ   ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ออยค่ะ  (125.26.23.205)     4 ต.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 521

  ไม่ติดแบล็คลิสแน่นอนครับ

  การติดแบล็คลิสเกิดจาก การไม่ชำระเงินหรือค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ซึ่งแบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง
  จึงมีผลทำให้ติดแบล็คลิส

   

   

   

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (171.96.18.105)     4 ต.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 66   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด