ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 56   

 • ความคิดเห็นที่ 340

  1.ผมมีปัญหาอยากทราบสอบครับคือผ่อนบ้านกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ 1200000 ผ่อนมาแล้วเกือบ 3ปี เหลือยอด 1100000 เศษๆ ตอนนี้ให้บริษัทประกาศขายบ้านอย่ ผมก้อลงเนตขายเองด้วย แต่ยังไม่มีผู้ซื้อจิงจัง ปัญหาคือ ปี 54 ผมจะออรี่ ฯ แล้ว (ออก ต.ค.54) คือบ้านที่ผมซื้อ ผมก้อคงไม่ได้มาอย่แน่นอน อยากทราบว่า ถ้าขายไม่ได้จิงๆ ผมว่าจะไม่ส่งแล้ว จะให้ธนาคารยึดไปเลย ไม่ทราบว่าผมจะมีปัญหาอื่นๆ จะตามมาภายหลังหรือไม่ (แบคกลิส มีแน่นอน)

  2. อีกอย่างคือผมมีโครงการกับแม่ยายว่าจะกู้เงินกับธนาคารที่ต่างจังหวัด (ทำตึกแถว) แต่จะกู้เงินก่อนให้ธนาคารจ่ายเงินก่อน แล้วค่อยงดจ่ายเงินที่กู้ซื้อบ้าน(ไม่ส่งต่อ) อยากทราบว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่

   

   

  โดยคุณ หนุ่ย  (125.24.132.86)     26 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 339

  เดี๋ยวนี้คุณทนายคลายทุกข์ไม่มาตอบคำถามของสมาชิกเลย ไม่ทราบว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่

  โดยคุณ กุ๊กไก่  (61.7.170.95)     21 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 338

   ติดหนี้ บัตรอิออนอยู่ ไม่ทราบว่าสามารถทำบัตรเครดิตของธนาคารได้หรือเปล่า

  โดยคุณ สุวิทย์  (58.11.17.40)     20 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 337

  เป็นหนี้บัตรเครดิตปี 2535 ไม่ทราบติดบูดรหรือเปล่า ไม่เคยยินยอมให้ตรวจสอบเลยสักครั้ง

  โดยคุณ runGrapee  (118.172.176.94)     19 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 336

  ตอนนี้มีสินเชื่อเรื่องบ้านแต่ไม่ได้ผ่อนมา ประมาณ 3 ปี แล้ว ลองยื่นเอกสารทำบัตรเครดิตกสิกรไทยก็ไม่ผ่าน อยากจะรีไฟร์แนนซ์กับแบงค์อื่นดูจะสามารถทำได้หรือไม่ และจะสามารถซื้อรถยนต์ได้หรือไม่ ต้องทำวิธีไหนช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ เอ๋  (183.89.14.1)     18 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 335

  เคยมีสินเชื่อเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว แต่ค้างชำระ เคยเช็คบูโรเมื่อปี 52 ยอดค้างชำระ เป็น 0 บาท

  แบบนี้ยื่นสินเชื่อซื้อบ้านจะมีปัญหาในการอนุมัติหรือไม่ครับ

  โดยคุณ pol  (124.121.207.118)     15 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 334

  อยากสอบถามเรื่องเป็นหนี้บัตรเครดิต ประมาณปี 2548 แต่ยังไม่ได้จ่ายไม่ทราบจะมีชื่อติดเครดิตบูโรอยู่หรือเปล่า และสำนักงานทนายความรู้ที่อยู่ปัจจุบันของเราได้อย่างไรเพราะไม่ได้ทำงานบริษัทมีแต่ประกันชีวิตเท่านั้นที่มีที่อยู่ปัจจุบันของเรา ถ้าสำนักงานทนายความสามารถเช็คข้อมูลส่วนตัวของเราได้ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไป

  โดยคุณ วิ  (119.46.93.5)     15 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 333

  ก่อนหน้านี้เป็นหนี้บัตรเครดิต แต่ไม่เคยเช็คบูโร หลังจากนั้นประมาณ 5 ปี ไปยื่นกู้กับลีสซิ่งแห่งหนึ่งที่ต้องเช็คบูโรด้วย ปรากฏว่าผ่าน ผ่อนกับลีสซิ่งจนหมด (ประวัติชำระดีโดยตลอด) หลังจากนั้นไปยื่นกู้กับแบงค์กรุงไทย ปรากฏว่าติดบูโร ทำไม่ก่อนหน้านี้ลีสซิ่งจึงให้ผ่านได้คะ  แล้วถ้าลองไปยื่นกู้หลายๆ แบงค์ จะมีโอกาสผ่านมั้ยคะ

  โดยคุณ uu  (110.77.143.68)     14 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 332

  เป็นหนี้อิออน เรื่องถึงฟ้องศาลล่ะค่ะ พอจะทราบไหมว่าขึ้นศาลน่ากลัวไหม  แล้วเขาจะถามอย่างไร

  แต่ก่อนฟ้องศาล เดือนที่แล้วเราจ่าย แต่ก่อนหน้านั้น 4 เดือนเราไม่ได้จ่าย อิออนบอก ต้องจ่ายภายใน 3 วัน 8000 บาท จะเอามาจากไหนล่ะคน คนหาเช้ากินค่ำ เดือดร้อนจัง เดือดร้อนมาก  อยากถามคนมีประสบการณืขึ้นศาลนะค่ะ ได้โปรดเห็นใจ แชร์ประสบการณืหน่อยนะคะ

  โดยคุณ พิมฤทัย   (223.205.91.231)     9 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 331

  ขอคำปรึกษาค่ะ 1.ดิฉันประนอมหนี้ไว้12000บาทกับอีอ่อนและจะไปปิดยอดสิ้นเดือนนี้ ว่าจะไปขอลบบัญชีออกจะได้หรือเปล่าคะ และะจะขอกู้ซื้อบ้านมือสองจากเพื่อน  ราคา 1200000 เงินเดือน 18000 เงินเดือนไม่มีหนี้ ส่วนแฟน เงินเดืน 22000แต่มีหนี้บัตรประมาณ 200000 บาท จ่ายทุกเดือนไม่ผิดนัด จะยื้นกู้กับแฟนภาระหนี้จะมากเกินไปกลัวไม่อนุมัติ และคิดว่าจะขอยื้นกู้กับน้องชายแฟน ซึ่งสวัสดิการจะดีมาก แต่ติดแบ็คลิส 1 ปีแล้ว ยังไม่เคียร์ปิดหนี้เลย จึงขอคำปรึกษาเพราะอยากได้บ้านหลังนี้ถ้าหนูไม่ผ่านเขาจะประกาสขาย  ตอบดว้ยนะค่ะ อีเมลกได้ค่ะ เบอร์โทรค่ะ 0852447003

  โดยคุณ นพรัตน์ ภวภูตานนท์  (125.27.114.175)     9 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 330

  สงสัยจังเลยค่ะ แบบว่า มีบัตรอิออนที่ใช้งานอยู่ 1 ใบ แต่บัตรอื่นนั้น ทำการชำระหมดแล้วค่ะ...แต่ทำไมยังขึ้นว่าติดเครดิตไม่ผ่านเกรณ์อยู๋ทั้งๆ ที่ไม่ได้จ่ายล่าช้าอะไร เลย สำหรับบัตรอิออน เคยทำการกู้เงินได้ ผ่อนสินค้าได้ เมื่อก่อน แต่พอมาเดือนนี้กลับบอกว่าติดเครดิตอยู่ ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากๆ นะค่ะ

  โดยคุณ สิริลักษณ์  (203.149.22.154)     8 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 329

   มีล่าช้าติบูโรมั้ย

  โดยคุณ พรทิพย์   (223.205.166.18)     5 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 328

  บัตรเครดิต(บัตรเสริม)กับคุณพ่อแต่บัตรเป็นชื่อเราแล้วเราเปิดใช้มันจะมีในข้อมูลเครดิตแห่งชาติรึเปล่ารึว่าจะไปขึ้นในข้อมูลของพ่อ

  โดยคุณ สุธิดา  (183.89.241.22)     4 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 328

  ปกติเเล้ว เครดิตบูโรจะเเสดงข้อมูลเฉพาะบัตรหลักเท่านั้นครับ

   

  โดยคุณ พัตรา โพธิ์กลาง (สมาชิก)  (61.47.123.210)     4 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 327

  อยากทราบว่าตอนนี้ใช้บัตรเสริมกับพ่ออยู่แต่บัตรเป็นชื่อเราเวลาเราใช้บัตรจะขึ้นในข้อมูลเครดิตแห่งชาติรึเปล่า

  โดยคุณ สุธิดา  (183.89.241.22)     4 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 326

  ติดเครดิตบูโร  ตอนนี้อยู่ขั้นตอนผ่อนชำระกับศาลมาแล้ว 2  ปี ถ้าชำระหนี้ทั้งหมดแล้วจะพ้นสภาพจากเครติดบูโรเมื่อไหร่ หรือต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ จารุณี พันธโคตร  (125.26.138.21)     2 ต.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 326

  การบันทึกข้อมูลเครดิต จะบันทึกทุกครั้งที่บริษัทฯสมาชิก ส่งประวัติการชำระเงินให้กับเครดิตบูโร เเม้คุณจะประนอมหนี้หรือชำระหนี้หมดเเล้วก็ตาม บัตรที่ท่านเป็นหนี้อยู่เขาก็จะส่งประวัติการชำระเงินทุกๆเดือน เเต่ระบุไปว่า ปิดบัญชี ชื่อของท่านจะเเสดงในรายงานของเครดิตบูโรไปอีก 3ปี ซึ่งในรายงานจะระบุว่าคุณได้ชำระหนี้ทั้งหมดเเล้ว เช่น ชำระครั้งสุดท้าย(ปิดบัญชี) เมื่อ 30 กันยายน 2553 สถานะของคุณก็จะเเสดงเเบบนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ครับ เมื่อนั้นสถานะในเครดิตบูโรของคุณ ก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้ง
   

  โดยคุณ พัตรา โพธิ์กลาง (สมาชิก)  (61.47.123.210)     4 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 325

  เคยผ่อนรถช้ากอ่นกําหนดจะเกี่ยวกับเคดิตปูโรหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ เบียร  (114.128.152.107)     30 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 324

  คือเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนอกค่ะ เลยขาดส่งการผ่อนชำระอยู่ 22,000 ค่ะ กว่าจะกลับก้ออีกปีกว่าๆค่ะอยากส่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่อยากให้ใครจัดการให้ค่ะไม่ค่อยไว้ใจกลัวว่าส่งเงินไปแล้วไม่ส่งอิออนให้เรา และถ้าดิฉันกลับไปส่งหมดเลยปีหน้าก็จะยังติดเคดิตบูโรถึง 3 ปีอยู่หรือเปล่า และถ้าติดเคดิตบูโรอยู่สามารถทำธุรกิจเเป็นชื่อของตนเองได้ไหมค่ะ
   

  โดยคุณ noi  (66.69.250.247)     28 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 323

  เคลียร์หนี้หมดมา 4 ปีแล้ว ข้อมูลที่บูโรจะลบหรือไม่  แต่เมื่อ สค.ที่ผ่านมาทำธุรกรรมใดๆ ไม่ได้เลย

  ต้องทำอย่างไรต่อไปครับ  แล้วจะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ เงินเดือน 3 หมื่น  ขอคำแนะนำด้วยครับ  ขอพระคุณครับ

  โดยคุณ สิน  (58.11.64.78)     24 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 322

  เป็นหนี้อิอนอยู่แค่800แต่อิอนแจ้งค่าปรับรวมแล้วเกือบ6000เลยไม่จ่ายแต่นานกว่า10ปีแล้วอยากทราบว่ายังติดเครดิตยูโรอยู่หรือเปล่าแล้วต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ เอ  (124.120.18.213)     22 ก.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 321

  เคยค้างชำระบัตรอิออนเมื่อ5ปีแต่ปัจจุบันสามารถทำบัตรเครดิตกับธนาคารเคทีซีและยูโรบีได้อยากสอบถามว่าสามารถกู้เพื่อซื้อบ้านได้หรือไม่

  โดยคุณ rungthiwa krutrabieb  (58.8.177.150)     21 ก.ย. 2553

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 56   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด