ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 60   

 • ความคิดเห็นที่ 420

  ผมว่าข้อมูลเครดิต ที่มีการปิดยอดไปแล้ว น่าจะลบให้ในระยะเวลา 1 ปี ก็พอนะครับ

  โดยคุณ โต  (58.8.71.36)     15 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 420

  อยากทราบว่าตัวเองติดยูโรไหมต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ sao  (101.108.197.153)     16 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 419

  ถ้าติดเครดิตบูโร แต่ต้องการจะกู้เงินโครงการของข้าราชากรครูเ (กพช) พื่อชำระหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด สามารถจะกู้เงินได้ไหม

  โดยคุณ ดี  (202.28.45.1)     15 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 419

  ต้องติดต่อสอบถามกับทางโครงการว่าสามารถกู้ได้หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     21 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 418

  คุณทนายครับ ผมมีติด Black list หลายที่เลยครับ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย แต่กำลังจะไปประเทศอังกฤษ พอดีป้าผมเปิดร้านอาหารไทยที่โน่น คือ ผมอยากไปทำงานเพื่อมาปลดหนี้อ่ะครับ ผมจะขอ VISA ผ่านไหมครับ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ ทุกข์ใจมากเลยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทุกข์ใจ  (180.210.216.131)     13 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 418

  การดำเนินการขอวีซ่าเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ท่านควรขอรายละเอียดปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสถานฑูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้น ๆ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     17 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 417

  ถ้าชำระหนี้หมดแล้วอีกนานหรือเปล่าคะรายชื่อถึงจะถูกลบออกจากเครดิตบูโร

  โดยคุณ แอน  (110.164.149.228)     12 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 417

  เมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.21)     17 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 416

  รบกวนหน่อยนะครับ ..

  ปี2547-2549 ผมเคยสมัครบัตร อิออน อีซี่บาย เฟริสซ้อย เเล้วทีนี้อิอน ไม่เคยชำระล่าช้า ปิดบัตรหมดเเล้ว  เเต่เหลื่ออี่ซี่บาย เเละ เฟริสซ้อย ..

  - อีซี่บาย ผมชำระล่าช้าไป 3งวด เพราะ พนักงานให้ข้อมูลการชำระกับผมผิด ว่าชำระวันไหน จนกระทั่งมีจดหมายเตือนมาที่ห้อง ผมพึ่งรู้ เเต่ก็เอาความอะไรกับพนักงานไม่ได้ เเต่ผมก็ปิดบัญชีไปแล้วนะครับ เมื่อปี 2550 ปิดหมด หักบัตร ทิ้งเลย

  - เฟริศช้อย ด้วยความรักเพื่อน ผมสมัครบัตรเเล้ว ให้เพื่อนผ่อนโทรศัพท์  ยอดทั้งหมด อนุมัต 13000 เป็นเวลา 12 เดือน  1-5 เเรก ผ่อนตรงทุกงวด ต่อมาเพื่อนผมหนีหนี้ ผมก็ไม่รู้เพราะ ใบเเจ้งหนี้ไม่เคยส่งมาหาผม  ผมมารู้จนกระทั้ง ไม่จ่าย3 เดือน ติดกันเเละตอนนั้น ผม ไม่มีเงินเยอะที่จะปิดบัตร เลยต้อง ขอเลื่อนเลื่อนอีก สรุปว่า ชำระผิดนัด 7 เดือน ..เเต่ตอนนนี้ผมปิดยอดทั้งหมดเเล้ว เหลือ เเต่ ค่าทวงถาม 3820 บาท ก็ยังไม่ได้จ่าย จนกระทั่งวันนี้ เลยเเละไม่มี หนังสือ หรือ พนักงานโทรมาทวงถาม ครับ

  *** ถ้าผมจะสมัคร บัตร อิอิน  เเละ อีซี่บาย อีกรอบจะได้ไหม ครับ

  โดยคุณ Thailand  (180.183.140.246)     8 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 416

  ลองติดต่อขอสินเชื่อไปยังสถาบันการเงินนั้นดู

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.27)     11 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 415

  วันนี้ไปติดต่อที่ อิออน ค่ะ แล้วแขบอกว่าเมื่อเดือน 11 ปี่ที่แล้วเรามียอดทำชระล่าช้าแล้วมีชื่อที่ติดบูโรอยู่ค่ะ แต่พอเราโทรสอบถามกับธนาคารที่เรามีเครดิตอยู่เขาบอกว่าของเรานั้นเป็น บ/ชปกติอยู่

  ไม่มีการยื่น บูโรเราก้งงมาก ว่ามีได้ยังงัย แล้วต้องต้องทำยังงัยบ้าง

   

  โดยคุณ ฝน  (115.67.187.243)     8 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 415

  ติดต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบสถานะเครดิตของท่านเป็นเช่นไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     10 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 414

  สวัสดีค่ะ คือดิฉันค้างชำระบัตรเฟิร์สช้อย 10000 กว่าบาทเนื่องจากซื้อเครื่องซักผ้าให้เพื่อน แต่เค้าหนีหายไปค่ะ ดิฉันไม่รู้จะทำยังไง และตอนนี้ดิฉันจำเป็นต้องยื่นของวีซ่าไปอยู่ต่างประเทศ หนี้ตัวนี้จะมีผลกับขั้นตอนของวีซ่ามั้ยคะ

  โดยคุณ นก  (60.248.83.200)     7 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 414

  ท่านควรติดต่อสอบถามไปยังสถานฑูตหรือกงศุลประจำประเทศที่ท่านขอวีซ่า ว่าการเป็นหนี้เกี่ยวด้วยเรื่องดังกล่าว สามารถดำเนินการขอวีซ่าได้หรือไม่อย่างไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     10 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 413

   

  ทำไมเครดิตบูโรไม่สงสารบุคคลธรรมดาบ้าง

  โดยคุณ   (182.232.232.112)     6 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 413

  การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเครดิตเป็นระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวางกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     10 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 412

  สถานะในเครดิตบูโรเป็น    11-ปิดบัญชี หมายความว่าอย่างไรครับ

  โดยคุณ สน  (113.53.170.17)     5 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

  สอบถามได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.40)     8 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 411

  เคยทำเครดิตกลับบริษัท อิออน แต่ขาดชำระเกือบ 1ปี เพราะไม่เอกสารให้ตรวจสอบ มารู้ก็เรื่องถึงสำนักงานกฏหมาย แต่ตอนนี้ได้ชำระและปิดยอดแล้ว แล้วจะทำเครดิตกับบริษัทอื่นได้ไหม

  โดยคุณ phansaen  (58.9.21.220)     3 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 411

  ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้บัตรเครดิตต่อบริษัทได้ ส่วนบริษัทจะอนุมัติตามคำร้องขอหรือไม่เป็นดุลพินิจของบริษัทโดยเฉพาะ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.44)     4 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 410

  อยากทราบว่าถ้าไม่จ่ายหนี้บัตรเลยจะติดเคดิตยูโรนานไหม

  โดยคุณ วรัญญา  (1.47.84.32)     1 มี.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 410

  ติดตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.0)     2 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 409

  เป็นหนี้อิออน, อีซี่ บาย, big c และ ควิกแคช ไม่ได้ชำระเลยตั้งแต่ประมาณปี46

  ปิดบัญชี ควิกแคช เมื่อตค.52, และตอนนี้ทำการผ่อนจ่ายของ big c อยู่

  ไม่เคยได้รับจดหมายการติดตามใดๆจากอิออน และ อีซี่บาย มาประมาณ3-4ปีแล้ว

  ได้เช็คข้อมูลเครดิตของตนเอง เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ปรากฎว่า มียอดการขอสินเชื่อขึ้นมาบัญชีเดียว ซึ่งก็คือ ควิกแคช สถานะบัญชี คือปิดยอดแล้ว

  อยากทราบว่าของบริษัทอื่นๆทำไมไม่มีข้อมูล ทั้งๆที่ยังค้างชำระอยู่ โทรถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทข้อมูลแห่งชาติ เค้าบอกว่า ทางบริษัทนั้นๆอาจจะไม่ได้ส่งข้อมูลเราเข้าไป และอาจจะส่งในอนาคตได้ อยากทราบว่ามีกรณีแบบนี้ด้วยเหรอ เพราะผ่านมาจะ 10 ปีแล้ว

  ที่เช็คข้อมูลเครดิตของตนเองเพราะต้องการที่จะวางแผนการติดต่อขอชำระส่วนที่ยังค้างอยู่ โดยเริ่มจากยอดที่เราสามารถทำได้ก่อน 

  แต่ในเมื่อตอนนี้ในใบรายงานมีแต่ยอดที่ปิดไปแล้วประมาณปีกว่า ไม่ทราบว่าจะลองยื่นขอบัตรเครดิตธนาคารดีมั๊ยเพื่อลองดูว่าจะผ่านหรือไม่ (แล้วถ้าไม่ผ่านเป็นไปได้มั๊ยที่ว่าธนาคารอาจจะมีข้อมูลเก่าอยู่ โดยเช็คกับทางบริษัทนั้นๆ เช่น อิออน หรืออาจจะไม่ผ่านเพราะยังไม่หลุดออกจากบูโรเพราะยังไม่ถึง 3 ปี ที่ปิดยอดไป)  

  แล้วถ้าไม่ผ่านธนาคารจะบอกเหตุผลเรามั๊ย?

  รบกวนช่วยตอบด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้ามากๆ

  โดยคุณ double_up  (49.229.218.202)     28 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 409

  การส่งข้อมูลเครดิตลูกหนี้ ย่อมเป็นสิทธิของสถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่จะส่งข้อมูลไปยังข้อมูลเครดิตบูโรหรือไม่ก็ได้ แต่ตราบใดที่ยังค้างชำระหนี้ หนี้ย่อมไม่ระงับ ลูกหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระ ลูกหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องชำระ เว้นแต่หนี้ขาดอายุความแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.46)     3 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 408

  ผมขาดส่งงวดรถและไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วและทนายประจำไฟแนนซ์

  ก็บอกว่าไม่ต้องเสียค่าอะไรอีก ผมจะติดบูโรนานแค่ไหนครับ

  โดยคุณ โกศล มหาทน  (113.53.170.174)     26 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 408

  เมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.29)     1 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 407

  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา กี่ปี ถ้าไม่ได้ชำระหนี้ และสามรถฟ้องร้องได้หรือไม่

  และจะต้องเสียประว้ตินานกี่ปี

  โดยคุณ น้อง  (125.27.228.182)     24 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 407

  - หากไม่มีการชำระหนี้จะติดไปตลอด
  - เจ้าหนี้สามารถฟ้องได้
  - เสียประวัติไปตลอด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.61)     25 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 406

   เคยแจ้งหายบัตรเคดิต อีออนนาน ประมาณ5ปีแล้ว และก็ไม่เคยใช้บัตรเคดิตอะไรเลยมานาน 6ปี ทำไมยังมีใบแจ้งหนี้ เพิ่มติดบัตรเคดิตอยู่กี่เดือนจะทำอย่างดีค่ะ? เพราะตัวเองไม่ค่อยอยู่เมืองไทย กลับบ้านทีก็เห็นใบแจ้งหนี้ เคยเอาใบแจ้งความแล้วก็มี ใบใหม่มาบ้าง ตอนนี้พออยากจะซื้อบ้านก็กลัวทำไม่ได้....................

  โดยคุณ อ้น  (118.174.106.225)     23 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 405

  เคยติดอิออนแต่ตอนนี้ชำระหมดแล้ว(พ.ย51)เคยไปเช็คแล้วที่บริษัทเครดิตบูโร(ก.ค52)ก็ขึ้นยอดว่าปิดบัญชีแล้ว...แต่เมื่อปี48-49เคยค้ำประกันรถมอเตอร์ไซด์แต่เจ้าของรถไม่ได้ผ่อนและถูกยึดไปแล้วดิฉันจะมีชื่อติดบูโรอีกไหมค่ะ?(ตอนไปเช็คข้อมูลมีแต่อิออนที่ปิดบัญชีกับบ้านเอื้ออาทรที่ผ่อนกับธ.ออมสินเท่านั้นค่ะ)

  โดยคุณ thanyaporn  (1.46.202.174)     17 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 404

  ติดเครดิต อิออน 9000 บาท เฟสช้อย 8500 ปิดแล้วได้1 อาทิต จะนำโฉนดชื่อเรา ไปกู้เพื่อปลูกสร้างได้ไหมค่ะ กลุ้ม แต่เงินเดือน ต่อเดือน 13,000-14,000 พนักงานเอกชน หนูจะกู้แค่ (600,000 )เอง ค่ะ

  คิดว่าได้ไหม ตอบที

  โดยคุณ บี  (117.47.23.194)     16 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 403

  ขอรบกวนถามดังนี้ค่ะ  นาย ก  ติดเครดิตบูโรกับ sme ประมาณ 100,000 บาท แล้วก็ทำสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นไม่ได้ อยากทราบ นาย ก ต้องใช้หนี้ทั้งหมดก่อนหรือไม่ ถึงจะทำสินเชื่อกับถาบันการเงินอื่นได้ และใช้เวลากี่วันข้อมูลถึงจะถูกลบออกคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ chaya  (180.180.239.74)     16 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 402

  เป็นหนี้ธนาคาร 5.6 แสน  ธนาคารนำบ้านขายทอดตลาดได้ 6.8 แสน  เมื่อ5ปีมาแล้ว   เมื่อเดือนม.ค.54 ตรวจสอบเครดิตบูโรไม่มีหนี้แล้ว  แต่เมื่อต้นเดือนก.พ. มีบุคคลมาพบที่บ้านอีกหลัง แจ้งว่าบ้านยังมีหนี้อีก 7 แสน ไม่ได้เจอตัว เพราะไม่อยู่บ้าน ญาติให้เบอร์โทร  เขาบอกว่า รับซื้อหนี้เน่า มาจาก ธอส 1.7 ล้าน  บอกให้ไปติดต่อที่บริษัทอยู่แถวสาธร  แต่ไม่ไป   เขาต่อรองจาก7 แสน  เหลือ1 แสน อ้างจะฟ้องล้มละลาย เพราะเป็นข้าราชการ  แต่ตอบไปว่า ไม่กลัว 1บาทก็ไม่จ่าย  ล้มละลายจะไปขายข้าวแกง  เพราะทำกับข้าวเก่ง  ช่วยตอบเป็นความรู้ด้วย  แก็งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่า

  โดยคุณ ภรณชนิต ศรีวงค์ (สมาชิก)  (118.175.36.3)     15 ก.พ. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 401

  โดนยึดรถไปเเล้วเเต่ถูกเรียกค่าส่วนต่างทำยังไงชื่อถึงจะออกจากเครดิตบูโรเเต่3ปีเเล้วค่ะ

  โดยคุณ นัท  (58.11.28.46)     9 ก.พ. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 401

  ชำระหนี้และจะมีการแก้ไขข้อมูลในบูโร หากไม่มีการชำระหนี้ก็ติดไปตลอด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     15 ก.พ. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 60   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด