ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 63   

 • ความคิดเห็นที่ 480

  อยากทราบว่าดิฉันโดยยึดบ้านซึ่งติดหนี้กับแบงค์กรุงศรี  ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุคคลฟ้อง ซึ่งตอนนี้นก็ยังส่งแบงอยู่ ต่อมาเจ้าหนี้ให้กรมบังคับคดีขายทอดตลาดเจ้าหนี้ได้เงินไปส่วนหนึ่ง ส่วนแบงก็ได้เงินไปครบแต่แบงส่งชื่อดิฉันทำให้มีชื่ออยูในเครดิตบูโร แบงก็ได้เงินครบหนี้ แล้วทำไมยังส่งชื่อดิฉัน ซึ่งดิฉันก็เคลียร์กับเจ้าหนี้ในส่วนต่าง แล้วคะ จะแก้ปัญหาอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ซื้อบ้านใหม่

  โดยคุณ นางวิน ชูส  (202.143.148.89)     16 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 480

  ถ้าโดนฟ้องร้อง แน่นอนครับว่าจะเป็นแบล็คลิส  ซึ่งเป็นข้อกำหนดของแบงก์ชาติ  ต้องรอให้ครบ 3 ปี นับจากวันที่ชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว  จึงจะปลดออกจากแบล็คลิสครับ 

  แต่สำหรับการกู้ซื้อบ้าน ลองปรึกษากับทางธนาคารดูก่อนได้ครับ  ว่าคุณได้เคลียร์หนี้หมดแล้ว  แต่ยังอยู่ในช่วงรอเวลาให้ปลดแบล็คลิส  สามารถยื่นกู้บ้านได้ไหม  แล้วลองถามดูหลายๆที่  เพราะแต่ละแบงก์อาจมีแนวทางที่แตกต่างกันครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.208.143)     16 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 479

  เคยไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ค้างอยู่ประมาณ 6 เดือน แต่พอเดือนที่ 7 ก็ปิดหนี้ทั้งหมด ปิดตามกำหนดเวลาของธนาคารแต่พอไปกู้ใหม่กลับถูกแจ้งว่าติด BACK LIST จะแก้ไขอย่างไรได้คะ 

  โดยคุณ คนเป็นหนี้เหมือนกัน  (110.49.227.221)     15 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 479

  ถ้าค้างชำระ  ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป  แบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง  ซึ่งมีผลทำให้เป็นแบล็คลิส  หลังจากชำระเงินทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.208.143)     16 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 478

  ติดแบล็คลิตของอิออนแค่ค่าปรับชำระล่าช้า (ไม่ทราบมาก่อนค่ะ) แต่เมื่อไปขอชำระก็แจ้งว่าไม่มียอดค้าง ทำไงดี

  โดยคุณ   (61.7.145.88)     15 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 478

  อย่าเพิ่งตกใจครับ คุณยังไม่ได้เป็นแบล็คลิส ภาษาแบงก์เรียกว่า Bad Bureau หรือว่ามีประวัติจ่ายล่าช้า (โดนปรับเนื่องจ่ายล่าช้าด้วย)  ลักษณะนี้ จะยื่นทำธุรรรมการเงินเช่นการขอสินเชื่อหรือเครดิตต่างๆ ไม่ได้ ในระยะเวลา 6 เดือน(เหมือนติดแบล็คลิส ระยะสั้น)  แต่ถ้าจะยื่นขอสินเชื่อหรือเครดิต ควรรอให้ครบ 8 เดือน หลังจากวันที่เราชำระเงินในงวดที่จ่ายล่าช้าแล้ว(ไม่สะดวกแจ้งเหตุผล)  แต่ถ้าจะเป็นแบล็คลิส  จะต้องไม่จ่ายเลย  3 งวด ติดต่อกันและโดนฟ้อง อย่างนี้แบล็คลิสแน่นอนครับ  สอบถามciti5.2010@hotmail.com

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.150.74)     15 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 477

   เมื่อก่อนผมค้ำประกันให้พ่อตา วงเงินประมาณ 300,000 กว่า่บาท แล้วพ่อตาเสียชีวิตไปแล้ว

  ประมาณ 4-5 ปี ต่อมามีคนซื้อที่ดินของพ่อตาไปแล้ว (จากธอส.) แต่ผมยังติดเครดิตบูโรอยู่

  (เป็นคนค้ำให้พ่อตา) ผมไม่รู้ว่าผมยังต้องทำอย่างไรอีก เนื่องจากจะทำเครดิตใ้หนไม่ได้เลย

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ คนรอความหวัง  (110.77.241.198)     14 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 476

  1คนที่ติดแบคลิสมาแล้วเกือบ10ปี หากมีเงินฝากแบงค์จะโดนยึดไหมครับ

  โดยคุณ สมจิตร  (115.67.240.76)     12 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 475

  ไม่ทราบถ้าเราไม่มีเงินจ่ายหนี้บัตรเครดิต  อีกนานแค่ไหนครับ  จึงจะหมดอายุความ ทางแพ่ง

  โดยคุณ ทอป  (110.168.117.251)     11 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 474

  1.   แบงค์ส่งฟ้องศาลวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เราต้องทำอย่างไรบ้าง

  2.   พี่สาวติดเครดิตบูโล มา9 ปีแล้ว สามารถฝากเงินกับแบงค์ได้ไหมครับ(อยากมีเงินออม)

  3.   เพื่อนติดเครดิตบูโล ทำไมกู้ sme ผ่านได้ไงครับสงสัยมาก

  โดยคุณ สมจิต  (1.46.156.9)     11 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 474

  1. ต้องติดต่อเจ้าหนี้  โดยด่วนที่สุด  เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ (ลดภาระหนี้ต่อเดือน) 

  2.-

  3. หาก มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ครบ 3 ปี  ก็มีโอกาสได้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบงก์ที่ปล่อยกู้  เพราะอาจมีหลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ  หรือมีบุคคลค้ำประกันให้ ฯ 

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.117.251)     11 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 473

  ไม่ทราบว่าติดแบล็คลิส 3 ปี นับจากเดือนเราตัดทั้งหมด หรือนับจากปีที่เราตัดครับ จากการไปเช็คมาที่ NCB เริ่มมีการปิดบัญชี เดือน 10/2009 แล้วผมจะครบ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนปิด หรือปีที่ปิดครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ ชาญณรงค์  (115.87.147.4)     11 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 473

  3 ปี คือ 365 วัน คูณ สาม   นับแบบ  วันชนวัน เดือนชนเดือน ปีชนปีเลยครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (110.168.117.251)     11 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 472

  กรณีเราติดแบล็คลิส  และโดนแบงก์ฟ้องร้อง  ฝ่ายตามหนี้มีสิทธิ์ อายัดเงินในบัญชีเงินฝากของเราได้หรือเปล่าครับ  ถ้าเราไม่ยินยอม ฝ่ายตามหนี้สามารถยึดเงินของเราไปได้ไหมครับ  

                                                                         ขอบคุณครับ

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 471

  ดิฉันเคยติดแบล็คลิสต์กับอิออนตอนนี้ปิดบัญชีไปแล้วได้รับหนังสือรับรองจากอิออนเรียบร้อยแล้วแต่ไปขอสินเชื่อเงินผ่อนกับที่อื่นไม่ผ่าน ต้องทำยังไงดีคะ และถ้าอยากให้เปลี่ยนแปลงประวัติกับเครดิตบูโรจะต้องทำยังไงคะ และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าไปขอสินเชื่อไม่ผ่านอีกต้องทำยังไงคะแลมีที่ไหนจะรับเราบ้างคะ  หนักใจมากคะ ขอบคุณคะ ขอคำตอบด่วนคะ

  โดยคุณ   (223.206.146.34)     7 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 471

  หลังจากปิดบัญชีไปแล้ว ก็ต้องรออีก 3 ปี ถ้าเป็นระบบของสถาบันการเงิน ก็ต้องรออย่างเดียวเท่านั้นครับ   ไม่มีทางเลือกอื่น  ไม่สามารถเคลียร์ก่อนครบ 3 ปีได้ทุกกรณี

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 470

  ออกรถยนต์กับกรุงศรีออโต้รถโดนยึดไปถามทางไฟแนนท์บอกว่าขายทอดตลาดแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้ถือว่าติดแบล็คลีสหรือเปล่า

  โดยคุณ p  (125.24.42.155)     7 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 469

  สวัสดีครับ ผมติดแบล็คลิส ส่งงวดบ้าน ไม่ตรง และเหลือวงเิงิน อีก 30000 บาท ถ้าเราจ่ายหมดจะต้องรออีกกีเดือน กี่วัีน หรือทำไงจะล้าง แบล๊คลิสได้คับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ กิตติพงษ์   (182.53.9.175)     6 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 468

   ผมติดของบ.AY แต่ตอนนี้ปิดบัญชีไป 1 ปีกว่าแล้ว และเป็นลูกค้าชำระงวดตรงของ อีซี่บาย ปัจจุบันยัง

  ชำระอยู่แต่ไปขอใช้สินเชื่อไม่ได้เลย เคยถามเขาบอกว่าไม่ผ่านการพิจารณาและบัตรถูกระงับไปแล้ว

  ก็งงเพราะยังชำระอยู่  และตอนที่ขอใช้สินเชื่อก็ติดของ บ.AY อยู่เลย ก็ผ่านนะและก็ชำระมาได้ 2 ปี

  กว่าแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ผ่านงงครับ

  โดยคุณ หนอนน้อย  (223.206.120.2)     4 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 467

  ผมติดเครดิตบูโร  ผมสามารถเปิดบันชีเงินฝากกับธนาคาร ได้ไหมครับ

  โดยคุณ นิธิศ  (183.88.242.36)     3 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 466

  ดิฉันติดแบล็คลีสเรื่องรถมอไซด์ ก็ผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ยังมีหนังสือให้จ่ายค่าต่างๆอยู่ในขณะที่รถเค้าก็ยึดไปแล้ว ตอนนี้ดิฉันไม่สามารถทำบัตรเครดิตต่างๆได้เลย และทางบริษัทรถไม่ติดจัยจะเอาเงินจากดิฉันแต่ไปเอาเงินจากคนค้ำแทน แต่ในการเอาเงินจากคนค้ำนั้นทางบริษัทรถบอกว่าจะยึดของต่างๆที่เป็นชื่อคนค้ำ และดิฉันก็ได้ติดต่อกลับไปว่ายินดีจ่ายแต่ขอผ่อนชำระเป็นงวด งวดละ500-1000บาทแต่ทางบริษัทขอเงิน1ก้อนก่อนซึ่งดิฉันไม่มี(แต่ทางเพื่อนที่เป็นพนักงานเร่งรัดหนี้สินบอกว่าทางเค้าขอเงินก้อนเพื่อจะได้ค่าคอม)อย่างนี้มีวิธีไหนบ้างค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ รัศมี  (125.27.46.167)     1 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 465

  ผ่อนมอเตอร์ไซค์กับทางร้านแล้วผิดชำระค่างวดและทางร้านได้ยึดรถคืนมันติดแบล็คลิตหรือเปล่า

  โดยคุณ ปรีชา  (58.137.0.82)     31 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 464

  ติดแบล็คลิตของอิออนแค่5400แต่ปิดบัญชีไปแล้ว2ปี กู้สินเชื่อของธนาคารไหนไม่ผ่านซักธนาคาร ทำไงดี ขอตรวจเครดิตบูโรแล้วยังมีประวัติแต่ยอดหนี้เป็น0

  โดยคุณ ปรีชา  (58.137.0.82)     31 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 464

  ต้องรอให้ครบ 3 ปีครับ

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 463

  เป็นหนี้นอกบัตรเคดิตจะต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถลบชื่อออกจากเคดิตอยู่โรได้ครับ

  โดยคุณ นพดล  (180.183.127.59)     31 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 462

  อยาได้คำชี้แนะเรื่องนี้

  โดยคุณ นฤมล เนตรวงค์  (125.27.19.108)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 461

  ติดแบล็คลิสเพราะรถมอเตอร์ไซด์หายมา5ปีแล้วไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทรถเลยต้องทำยังไงถึงจะหายจากการติดแล็คลิสอยากซื้อบ้านซื้อรถใหม่ค่ะ

  โดยคุณ ออย  (110.49.249.52)     29 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 461

   

  ต้องติดต่อกับบริษัทที่เราซื้อรถมอเตอร์ไซค์มา  ว่ายังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกไหม  ถ้ามีก็ต้องเคลียร์ให้หมด

  แล้วก็รอให้ครบ 3 ปี ก็จะถูกปลดออกจากแบล็คลิส  ถ้าไม่เคลียร์ก็ติดแบล็คลิส  ตลอดชีวิต

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 63   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด