X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 700

  ผมติดหนี้ธนาคาร และธนาคารฟ้องผมและผมก็ยอมรับที่จะชำระหนี้ ผมอยากจะถามว่าถ้าผมยอมชำระหนี้แล้วคนค้ำจะติดบูโรไหมครับ ผมสงสารคนค้ำจริงๆ ผมผิดเองกล้วว่าคนค้ำจะมีปัญหาติดบูโรด้วย

  ผมรบกวนช่วยตอบปัญหาผมด้วยครับ

  โดยคุณ ต้น  (118.172.242.67)     21 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 699

  คำถามที่ 694 อยากจะใช้คืนควรจะติดต่อใครดีคะ เพราะหลายปีแล้วไม่รู้จะติดต่อใครค่ะ ช่วยตอบด้วย ไม่อยากมีชื่อติดอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นาตยา  (49.228.209.229)     21 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 698

  เมื่อปี พ.ศ. 2554 ดิฉันได้รับแจ้งจากบริษัทสินเชื่อรถแห่งหนึ่งแจ้งว่ามียอดค้างชำระ 89,000 บาท ทำสัญญาเมื่อปี 2549  ทำให้ติดแบคลิส ซึ่งดิฉันไม่เคยทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทฯ มาก่อน ตอนนี้จะยื่นขอสินเชื่อซื้อบ้านกับธนาคาร ทำให้ยื่นไม่ผ่าน ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ วรัญญา  (124.122.97.18)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 698

  ติดต่อกับไฟแนนซ์ดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบที่มาที่ไปของมูลหนี้การเช่าซื้อนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อท่านไม่ได้เป็นคู่สัญญาทำนิติกรรมการเช่าซื้อดังกล่าวนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 697

  ถ้าติดในฐานข้อมูลโดยไม่ทราบเลยค่ะ.   เพราะผ่อนจ่ายหน่้าพนักงานแบงค์ทุกเดือนแล้วอยู่มาพนักงานบอกว่าให้ฝากเข้าบัญชีจะหักเอง. แต่จู่ๆมีหนังสือมาจากสำนักงานใหญ่ว่าค้าง3เดือนแล้วเนื่องจากไม่ได้หักบัญชีเพราะใม่ได้เซ็นหักผ่านบัญชีเลยหลังจากนั้นไม่กี่เดือนปิดบัญชี.  มารฺ้ว่ามีประวัติตอนซื้อรถกับไทยพานิชย์.  ตอนนี้กู้บ้านกับกรุงศรีก็ไม่ผ่าน. ทำไงได้บ้างคะ.  ธนาคารตัวปัญหาคือออมสินคะ. เจ้าหน้าที่ห่วยมากๆ

  โดยคุณ อีฟ  (115.67.0.119)     19 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 697

  ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ. ดำเนินการสอบถามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 696

  ไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ DTEC นาน2ปีติดแบลคลิสหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ นัท  (223.206.103.201)     18 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 695

  เคยติดค่างวดรถมอเตอร์ไซ 9 ปี ก่อนและก็ยึดกลับไป ในกรณีนี้เราติดแบล็คลีสหรือปล่าวคะ  ขอบคุรที่ช่วยตอบค่ะ

  โดยคุณ นัท  (110.49.249.11)     17 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 695

  ติดครับ หรือตรวจสอบได้ที่ธนาคารธนชาต หรือธนาคารนครหลวงเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     20 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 694

  ติดแบล็คลีสเฟิสช้อยส์มา 6 ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ จะยังมีชื่ออยู่ไหม? และถ้ามีควรทำอย่าไรและติดต่อใครดี ขอบคุณค่ะที่ให้คำปรึกษา

  โดยคุณ นาตยา  (110.49.249.11)     17 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 694

  มีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     20 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 693

   ปิดบัญชีไปแล้ว ประมาณ 4 ปี แต่ทำไมชื่อยังติดอยู่เลยละคะ

  โดยคุณ รัตดาวรรณ  (101.51.131.62)     13 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 693

  สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ถึงระเบียบการมีชื่อของลูกหนี้หลังจากการชำระเสร็จสิ้นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     16 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 692

  ความคิดเห็นที่ 690   ไม่ทราบว่าได้มีจดหมายจากสำนักงานกฎหมายแจ้งให้ชำระหนี้มาที่คุณหรือยัง

  ครับ ถ้ามีมาแล้วให้โทรไปที่สำนักงานกฏหมายที่ส่งจดหมายมาให้คุณเลยครับเพราะเจ้าหนี้เขาได้

  มอบอำนาจให้สำนักงานกฎหมายเป็นผู้ติดตามทวงหนี้แทนครับ ลองโทรไปที่สำนักงานกฎหมาย

  ขอคุยปิดยอดได้เลยครับ ส่วนจะลดได้เท่าไหร่อันนั้นผมไม่ขอตอบครับเพราะอยู่ที่เงื่อนไขแต่ละ

  ธนาคารและ สำนักงานกฎหมายที่ตามจะกิน % มากน้อยไม่เท่ากันครับ

  โดยคุณ เคน  (14.207.191.187)     11 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 691

  ถ้าคุณอั้มปิดยอดหมดแล้วก็ไม่ติดแบลคลิสแล้วครับแต่ประวัติของคุณอั้มจะไปติดในฐานข้อมูล

  เครดิตบูโรแทนครับ (ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากติดแบลคลิสเท่าไหร่เลยครับ ^^" ) คุณอั้มต้องรอไป

  อีก 3 ปีครับ นับจากวันที่ปิดบัญชีประวัติของคุณอั้มถึงจะล้างออกจากระบบครับ

  โดยคุณ เคน  (14.207.191.187)     11 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 690

  ถ้าผมจะปิดบัญชีแต่ต้องการจะจ่ายให้กับบริษัทโดยตรงสามารถทำได้ไหมคับ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยคับ ขอบคุณคับ

  โดยคุณ Knot  (125.25.174.125)     11 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 689

  ขอบคุณ คุณเคน คห.288 มากค่ะ ว่าแต่ธนาคารอะไรค่ะที่กู้ผ่าน ดิฉันเพิ่งปิดยอดไป แต่ตอนนี้ไม่มีหนี้สินอะไรเลยค่ะ ฐานเงินเดือน สองหมื่นห้าค่ะ แต่กังวลเรื่องติดแบล็คลิคอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้

  โดยคุณ อั้ม  (101.109.140.188)     11 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 688

  ความคิดเห็นที่ 687  กู้ได้ครับ  แต่ต้องยื่นเอกสารข้อมูลที่เราเช็คเครดิตบูโรไปให้ทางธนาคารพิจร

  ณาด้วยนะครับ  ว่าเราได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้ว   ส่วนทุกท่านที่ติดเครดิตบูโรแต่ได้ชำระปิดบัญชี

  เรียบร้อยแล้วนั้นชื่อของท่านจะคงอยู่ในประวัติเครดิตบูโรต่อไปอีก 3 ปีนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า

  ท่านปิดบัญชีกับธนาคารที่ท่านเป็นลูกหนี้ไปเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  ปีที่ท่านจะถูกล้างประวัติ

  คือ 10 มีนาคม 2558  ถามว่าในช่วง 3 ปีนี้ท่านสามารถกู้สินเชื่อได้ไหมครับ ขอบอกว่าได้ครับแต่

  มันอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละธนาคารว่าจะปล่อยให้กู้ท่านหรือไม่  อย่างของผมยื่นไป 4 ธนาคารผ่าน

  2 ธนาคารอีก 2 ไม่อนุมัติครับ  ยังไงช่วงที่ปิดบัญชีแล้วก็อย่าสร้างหนี้เพิ่มเป็นดีที่สุดครับ

  โดยคุณ เคน  (171.7.131.68)     10 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 687

  ติดแบลคลิสแต่ปิดยอดแล้ว ถ้าจะยื่นกู้ซื้อบ้านได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ อั้ม  (101.51.136.165)     10 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 687

  สามารถขอสินเชื่อเงินกู้ดังกล่าวได้ ส่วนจะผ่านหรือไม่อยู่ที่คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     15 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 686

  ติดแบล๊คลิสต์ประมาณ8ปีแต่ยังไม่ได้จ่ายอยากทราบว่าจะยังมีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโรมั๊ย

  โดยคุณ   (125.27.210.218)     9 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 686

  ตราบใดที่ยังค้างชำระหนี้ ย่อมไม่มีทางที่ลูกหนี้จากการติดเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     15 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 685

  มีเพื่อนติดแบลคลิสมาประมาร 4 ปี แต่ไปปิดบัยชีมาเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว และไปทำบัตรเครดิตมาแล้วได้รับการอนุมัติ จะเป้นไปได้หรือเปล่าคะ และตัวดิฉันเองปิดแบลคมาประมาร 3 เดือน จะทำบัตรแครดิตคัวเดียวกันจะมีโอกาสผ่านใหมคะ

  โดยคุณ นัท  (223.205.154.70)     8 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 685

  จะมีโอกาสเป็นไปได้ หรือได้รับการอนุมัติหรือไม่ ติดต่อสอบถามที่สถาบันการเงิน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     14 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 684

   ใช้หนี้ไป2ปีแล้วอย่างนี้ชือยังติดอยู่ไหมค่ะ

  โดยคุณ อินทิรา  (180.210.216.131)     8 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 684

  ตรวจสอบได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     14 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 683

  แล้วแบ็คลิสเรื่องรถกับบูโรติด3ปีเหมือนกันไหมคะตอนนี้กังวลมาก...

  โดยคุณ ส้มจี๊ด  (125.27.95.152)     6 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 683

  คับ

  โดยคุณ ชัย  (101.51.248.76)     7 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 683

  ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาค่ะ...

  โดยคุณ ส้มจี๊ด  (125.27.81.107)     7 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 683

  ข้อมูลเครดิตบูโรที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของลูกหนี้เป็นอย่างเดียวกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     14 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 682

  ไม่มทางออกครบ ต้องรอให้ครบ 3 ปีก่อน ชื่อจะลบไปเองคับ

  โดยคุณ ชัย  (101.51.252.51)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 682

  เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 681

   ขอโทษที่พิมข้อความที่อ่านแล้งงงค่ะ ถามใหม่ค่ะ อยากรู้ระยะเวลาที่จะหลุดจากบูโรจะทำได้อย่างไรค่ะและวิธีไหนค่ะถึงจะรู้ระยะเวลาที่จะหลุดค่ะ

  โดยคุณ มากมาย  (183.89.44.124)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 681

  ข้อมูลเครดิตบูโรของลูกหนี้ที่มีประวัติค้างชำระหนี้ จะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด