X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 62   

 • ความคิดเห็นที่ 460

  ไปปลดบูโรมาได้2ปีแล้ว(อีซี่บายแค่ 2000กว่าบาท)อยากกู้เงินปลูกบ้านกลัวไม่ผ่านมีทางไหนลบ เครดิต บูโรก่อน3ปีได้บ้างไหมค่ะ ตอบทางนี้หรือทางเมล์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ทิพวรรณ์ ทองหวาน  (110.168.109.66)     26 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 460

  ต้องรอให้ครบ 3 ปีเท่านั้นครับ  ไม่มีทางเลือกอื่น

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 459

  ผมเคยติดแบล็คลิสบูโร แต่ไปชำระหมดแล้ว  ไม่ทราบว่าจะยังมีชื่อในบูโรอีกนานแค่ไหนคับ และถ้าไปค้ำประกันให้พี่ชายซื้อรถยนต์ จะสามารถค้ำให้ได้หรือเปล่าคับ....ขอบคุณมากคับ

  โดยคุณ อภิชิต  (119.46.176.222)     24 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 458

  ติดบัตร อีซี่บายอยู่ค่ะไม่ได้ผ่อนมา 1เดือนจะติดบูโรมั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (223.204.240.206)     24 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 458

  จะติดแบล็คลิสก็เพราะโดนฟ้องร้อง    เนื่องจาก ไม่ชำระเงิน 3 เดือนต่อเนื่องกันขึ้นไป 

  ถ้าผ่อนไม่ไหว แนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหนี้  เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อที่จะลดภาระหนี้ต่อเดือนลง 

  แต่ถ้าค้างจ่าย 1 งาดขึ้นไป  จะยื่นเรื่องขอสินเชื่อ+บัตรของสถาบันการเงินต่างๆไม่ได้   เป็นระยะเวลา 6 เดือน(เหมือนติดแบล็คลิส ระยะสั้น)

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 457

  อยากปรึกษาเรื่องหนี้ค้างจ่ายบัตรเครดิตครับ ซึ่งตอนนี้เป็นหนี้บัตร3ใบวงเงินรวมกันประมาณ70000บาทค้างจ่ายมา8เดือน ถ้าเราอยากปรับโครงสร้างหนี้สามารถทำได้ที่ไหนครับเพราะผมไปติดต่อธนาคาร เขาบอกว่าทางธนาคารก็ต้องเช็คเครดิตบูโร ซึ่งเครดิตบูโรของผมติดอยู่ อยากทราบว่าจะสามารถปรับโครงสร้างได้ที่สถาบันการเงินไหนที่เขาไม่เช็คเครดิตบูโรบ้างครับ เดือดร้อนมากครับเพราะตอนนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลย

  โดยคุณ กฤษดา นิลโคตร  (203.114.125.234)     24 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 457

  แนะนำให้ติดต่อกับสถาบันการเงิน ที่คุณเป็นหนี้อยู่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยครับ  สำหรับที่อื่น ไม่อยู่ในเงื่อนไข เพราะว่า ต้องมีประวัติชำระเงินที่ดีครับ

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 456

  ผมเคยติดหนี้บัตรผ่อนสินค้า แล้วไม่ได้จ่าย เลยติดแบลคลีส แต่ตอนนี้ได้ใช้ไปหมดแล้ว ผมอยากทาบว่า ผมต้องทำไงบ้าง ให้ชื่อไม่อยู่ในบูโร (ทราบว่ามีระยะเวลา 3 ปี) แล้วมีวิธีอื่นไหมครัฟ เพราะไปทำบัตรที่ไหนก็ไม่ผ่านเลยอ่ะครัฟ

  โดยคุณ วี  (115.87.216.218)     23 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 456

  ปัจจุบัน ยังไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถปลดล็อคก่อน 3 ปีได้  ต้องร้องเพลงรอไปก่อนคร๊าบ....

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 455

  เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยการปิดบัญชี ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นนั้น ในระยะเวลาระหว่างนั้นถ้าเราอยากจะยื่นขอสินเชื่อ หรือบัตรเครดิต เราจะสามารถทำได้ไหม และได้รับการอนุมัติหรือไม่

   

  โดยคุณ FC Girl  (110.77.249.198)     23 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 455

  ในระหว่างที่ยังไม่ถูกปลดจากแบล็คลิส ถ้ายื่นขอสินเชื่อ+บัตรเครดิต จะไม่ได้รับการอนุมัติ  เพราะยังติดแบล็คลิสอยู่  ต้องรอให้ครบ 3 ปีก่อนครับ  จึงจะไม่ติดเรื่องนี้

  โดยคุณ หนุมแบงก์  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 454

  ติดเคดิบูโรและชำระหมดแล้วเมื่อเดือนมีนาปี2553 และมีหนังสือจากแบงค์รับรอง ดิฉันจะมีสิทธิ์กู้เงินซื้อบ้านได้ไหม

  โดยคุณ เอ  (1.47.143.171)     22 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 453

  อยากทราบว่าคดีหมดอายุความไปแล้ว แต่ยังมีชื่อไปปรากฏในเครดิตบูโร เรายังสามารถเอาเงินไปเปิดบัญชีธนาคารได้ไหมค่ะ แบบว่าใช้ฝากถอนทั่วไปไม่ได้ทำอย่างอื่น จะโดนอายัดไม่ค่ะ แล้วกรณีแบบนี้ถ้าอยากให้ชื่อหลุดออกจากแบล็กลิสต์ก็ยังต้องเอาเงินไปชำระหนี้ที่แม้หมดอายุความไปแล้วด้วยเหรอค่ะ

  โดยคุณ ฟ้า  (61.19.67.114)     21 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 452

  กรณีที่ติด เครดิตบูโรนั้น เราก็ยังผ่อนชำระให้กับทางเจ้าหนี้ในระบบ หมายถึงธนาคาร แต่ไม่สามารถกู้เงินได้  ทำให้เราเป็นหนี้มากขึ้น เพราะว่าจะต้องดูแลบิดาที่เป็นอัมพฤกษ์ จำเป็นที่จะต้องใช้เงินมาก จนต้องไปกู้เงินนอกระบบ ต้องเสียดอกเบี้ยเกือบเท่ากับเงินเดือนทั้งเดือนเลย ได้ติดต่อกับธนาคารที่นายจ้างเข้าเงินเดือนให้ เพื่อจะขอกู้ไปจ่ายให้กับเงินกู้นอกระบบ โดยให้หักเงินจากเงินเดือนก็ไม่สามารถกู้เงินได้  ทางธนาคารแจ้งว่าเพราะติดเครดิตบูโรอยู่  การที่มีเครดิตบูโรนั้นบางครั้งก็ไม่ดี กรณีที่มีความจำเป็นใช้เงิน  น่าจะมีการหยืดยุ่นให้ธนาคารได้ตัดสินใจ บางครั้งเครียดมาก ทำงานมาเงินเดือนก็มีเหลือ แถมที่จะส่งไปให้พ่อที่เป็นอัมพฤกษ์ก็ไม่มี ก็ต้องไปกู้เงินอีก  จะทำอย่างไรดีค่ะ

   

  โดยคุณ   (118.173.84.23)     20 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 451

   ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ 150000 บาทเขาฟ้องได้มัยค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรค่ะระหว่างนั้น เพราะไม่มีเงินให้เขาจริงๆๆ น้ำท่วมเขาเสียหายเหลือแต่ตัว

  โดยคุณ สาว  (118.173.130.123)     17 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 451

  หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะฟ้องบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ลูกหนี้มีสิทธิขอประนอมหนี้ได้ อันเป็นการไกล่เกลี่ยหนี้นั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     1 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 451

  แนะนำให้ติดต่อกับแบงก์ที่เราเป็นหนี้อยู่ เพื่อเจรจาเรื่องหนี้ที่มีอยู่ และแจ้งสถานะการณ์ของคุณให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ควรปรึกษากับเจ้าหนี้โดยตรง  จะได้คำตอบที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ ไม่ต้องกลัว

  ปรกติสามารถขอปรับโครงส้รางหนี้  เพื่อทำให้จ่ายต่อเดือนน้อยลง  แต่ถ้าเป็นการพักชำระหนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่า  ต้องลองติดต่อแบงก์ดูครับ

  โดยคุณ TOP  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 450

  อยากซื้อบ้านค่ะ

  ดิฉันเคยเป็นหนี้บัตรเครดิต2ใบ บัตรกดเงินสด 1 ใบ แต่ใช้หนี้ไปหมดแล้ว ตอนนี้รอหนังสือปลดภาระหนี้ จากทางธนาคาร เขาบอกจะส่งให้ แต่รอนานมากแล้ว ส่วนแฟนก็สถานะปิดบัญชีแล้ว จะสามารถขอกู้ซื้อบ้านได้มั้ยคะ อยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ ทุกวันนนี้ก็เช่าอยู่เดือนละ 4000 ถ้าส่งค่าบ้านก็เพิ่มอีกนิดหน่อย ก็ไม่น่าจะลำบากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฟาร์  (124.122.190.161)     10 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 450

  หากเครดิตทางการเงินของท่านและสามีน่าเชื่อถือ และไม่ติดบัญชีดำ ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินกู้ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลใดก็ตาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 449

   ติดหนี้บัตรเครดิต5ปีกว่าแล้วไม่ได้ชำระถ้าจะผ่อนจ่ายใหม่จะถูกลบจากแบคณ์ลีดมั้ยติด10000บาท

  โดยคุณ วิวัฒนื  (49.228.30.37)     7 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 449

  จะถูกลบจากข้อมูลเครดิตบูโร ต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 448

   ถ้าติดบูโรอยู่ แต่อยากยื่นขอกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ธอส. หรือธนาคารที่เป็นของรัฐ จะมีโอกาศที่ทางธนาคารจะพิจารณาให้กู้หรือเปล่า (เพราะเพื่อนบอกว่าบางแบงค์ก็อาจจะอนุมัติ)

  โดยคุณ จินห์จุฑา ดวงแก้ว  (110.49.241.49)     4 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 448

  บุคคลผู้มีความประสงค์ขอสินเชื่อเงินกู้ ควรติดต่อสอบถามไปยังสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 447

  ดิฉันเช่าซื้อรถยนต์และรถถูกยึด หลังจากนั้นดิฉันได้ปิดบัญชีไปแล้วเนื่องจากรถดิฉันยึดแบบมีกำไร

  และไดทำการปิดบัญชีไปแล้ว   และดิฉันได้ค้างชำระค่าบ้านเป็นเวลา 1 ปี แต่เรื่องยังไม่ถึงศาลตอนนี้ดิฉันได้ทำการปิดบัญชีกับธนาคารแล้ว และได้ขอเอกสารยืนยังทั้งจากธนาคารที่ผ่อนบ้านและรถ

  ว่าไม่มียอดคือปิดบัญชี อยาวทราบว่าดิฉันจะสามารถทำนิติกรรมอะไรได้หรือไม่

  โดยคุณ ผุสรัตน์ อ่อนแก้ว  (14.207.93.102)     4 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 447

  การทำนิติกรรมทางแพ่ง ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามบุคคลย่อมสามารถแสดงเจตนาตกลงทำนิติกรมตามกฎหมายแพ่งได้เสมอเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 447

  แนะนำเพิ่มเติมครับ  ว่าถ้ามีประวัติจ่ายล่าช้าเกิน 1 เดือน จะเป็นแบดบูโร ต้องรอประมาณ 7-8 เดือน ถึงจะทำธุระกรรมทางการเงินได้  โดยไม่ติดเรื่องประวัติการผ่อนชำระ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (124.120.162.235)     10 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 446

  ถ้าเป็นแบล็คลิส และพ้น 3 ปีแล้ว ก็ถูกลบชื่อออก จากแบล็คลิส

  แสดงว่าหลังจาก 3 ปีแล้ว จะไม่มีสถาบันการเงินไหนรู้ว่าเราเคยเป็นแบล็คลิสมาก่อน(ยกเว้น สถาบันที่เราเคยติดแบล็คลิส) ใช่หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ทอป  (124.121.221.65)     2 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 446

  ไม่ใช่ว่าติดบัญชีดำแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 3 ปี จะถูกลบโดยทันที แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นด้วยสถาบันการเงินต่าง ๆ ย่อมสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อยู่ดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.5)     19 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 445

   ให้คนอื่นใช้ชื่อไปซื้อรถแล้วเค้าปล่อยให้ยืด  เลยติดบูโรมาตั้งแต่ปี49  ต้องทำยังงัยเพราะเมื่อเดือนมีนาไปเช็คเครดิตบูโรยังแสดงว่าเรายังติดอยู่เลย  ขอคำแนะนำหน่อยคับ

  โดยคุณ pee  (183.89.219.206)     27 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 445

  ไปชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นแล้วให้เครดิตบูโร เปลี่ยนแปลงประวัติหนี้ของคุณ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 444

  ผมเสียค่าตรวจสอบเครดิตบูโร 1,500 บาท แต่ค่าธรรมเนียมในการตรวจ 200 บาท ไฟแนนซ์แห่งหนึ่งเรียกเก็บเกินค่าธรรมเนียมที่กำหนด  อย่างนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ครับ  เดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เรียกเก็บ 1,500 บาท น่าจะทุกไฟแนน๙ โดยไม่มีใบเสร็จ บอกหน้าตาเฉยว่ากินเปล่า

  โดยคุณ ตะวัน  (113.53.74.163)     27 เม.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 443

  ติดแบล็คลิส  มากกว่า 5ปี ถ้าชำระแล้ว ก็จะยังจะมีชื่อในเครดิตบูโร 3 ปี ถ้า ภายใน3ปีนี้ ต้องการจะซื้อบ้าน จะสามารถกู้แบ้งค์ ผ่านหรือเปล่า ค่ะ

  โดยคุณ แม่ลูกสอง  (183.89.106.55)     26 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 443

  - อยู่ที่สถาบันการเงินนั้น ๆ จะอนุมัติหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 442

  ติดแบล็คลิส 6ปี หมดอายุความรึยังค่ะ(สินเชื่อส่วนบุคคล)

  โดยคุณ อทิตยา แมลงภู่  (61.91.76.50)     25 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 442

  ติดแบล็คสิสต์ไม่มีอายุความ ประวัติหนี้จะติดตัวไปจนกว่าจะชำระหนี้หมด และมีการแก้ไขข้อมูลหนี้แล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 441

   กรณีของ แคลิฟอเนียร์ ฟิตเนส ที่มันหลอกให้เราสมัคร แต่เราไม่เคยใช้บริการเลย ขอทำเรื่องยกเลิกก็ไม่ได้ เลยไม่ไปใช้บริการ ไม่ติดต่อกลับ แบบนี้โดนเครดิตบูโรด้วยไหม อยากรู้มากๆครับ กำลังทำเรื่องฟ้องฟิตเนสอยู่ด้วยนะครับ

  โดยคุณ อยากรู้  (183.88.249.110)     23 เม.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 441

  สอบถามข้อมูลเครดิตที่สำนักงานเครดิตบูโร หรือร้องทุกข์ต่อสคบ. เพื่อทำการสอบสวน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     2 พ.ค. 2554

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 62   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด