X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 740

  ติดบูโร รถเป็นชื่อเรา แล้วเราสามารถโอนรถเป็นชื่อคนอื่นได้มั้ยคะ

   

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ อาม  (58.11.17.82)     7 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 740

  หากท่านเป็นเจ้าของรถ จึงชอบที่จะโอนกรรมสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     15 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 740

  ขอสอบถามนะค่ะ คือว่าเป็นหนี้รถยนต์คันหนึ่งอยู่และตอนนี้มีหนี้คงค้างอยู่ 2 แสนบาท และจะทำการปิดบัญชีไปเลย ไม่ทราบว่าหลังจากปิดบัญชีไปแล้วจะมีประวัติเสียจากทางบูโรอยู่อีกไหมค่ะ หรือว่ายังไง รบกวนด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

   

  โดยคุณ ขวัญใจ  (118.172.158.137)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 739

  ขอความกรุณาตอบความคิดเห็นที่ 737 ด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ BaiPai  (180.183.141.194)     5 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 738

  เปนหนี้บัตรมา 5 ปีแล้วยังติดเครดิตอยู่ป่าวค่ะ

  โดยคุณ แอฟ  (110.77.217.243)     5 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 737

  ขอคำปรึกษาค่ะ
  พอดีเป็นหนี้บัตรเครดิตอิออน อยู่ ประมาณ 45,000 บาท ก่อนหน้านี้เป็นไม่มากขนาดนี้ ก็เลยมีกำลังที่จะส่งขั้นต่ำได้ ดิฉันก็เลยส่งขั้นต่ำมาตลอด ไม่อยากให้ประวัติเสีย แต่พอดี ณ ตอนนี้ ดิฉันมีเหตุทำให้ไม่สามารถชำระได้ในจำนวนที่ทาง บัตรเครดิตกำหนด จึงกำลังจะตัดสินใจว่าจะขอประนีประนอมการแบ่งจ่ายตามกำลัง ที่เราจ่ายได้ให้กับสถาบันบัตรเครดิต
  เพราะจิงๆแล้ว ไม่อยากให้หนี้เสีย เพราะต้องการอยากได้บ้านในอนาคต ในกรณีนี้ถ้าดิฉันโทรเข้าไป ขอประนีประนอมก่อนล่วงหน้า กับสถาบันบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ได้หรือไม่ แต่ ถ้าหากทางสถาบันบัตรเครดิตไม่ยอม และ นำเรื่องฟ้องส่งต่อศาล ดิฉันจะไม่หนี และ ขึ้นศาลตามปกติ ดิฉันจะขอประนอมหนี้ และ แบ่งจ่ายตามกำลังได้หรือไม่ หรือมีวิธีใดที่ดีกว่านี้มั้ยค่ะ เพราะดิฉันไม่มีกำลังที่จะหาได้คืนตามใบแจ้งหนี้ที่มาทุกเดือน แต่ สามารถจ่ายคืนได้บางส่วนตามกำลังค่ะ และถ้าดิฉันกลายเป็นคนประวัติการเงินเสีย อีกนานมั้ยค่ะ ถึงจะทำเรื่องกู้บ้าน หรือ ทำธุรกรรมการเงินได้ปกติ แล้วจะโดนทางอิออนแจ้งมาที่บริษัทขอหักบางส่วนจากบัญชีเงินเดือนของเราทุกเดือนหรือไม่ (ปล.ดิฉันมีเงินเดือนอยู่ที่ 15000บ. แต่มีสถาบันการเงินที่ส่งอยู่ปัจจุบัน 4สถาบันการเงิน แต่จะยอมประนีประนอมหนี้ให้อิออนเจ้าเดียว ส่วนเจ้าอื่นชำระปกติค่ะ)
  รบกวนให้คำปรึกษาด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ Baipai  (180.183.141.194)     1 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 737

  การชำระหนี้เป็นความรับผิดทางแพ่ง ท่านในฐานะเป็นลูกหนี้ย่อมสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ตกลงกับเจ้าหนี้ได้เสมอ แต่ไม่อาจบังคับให้เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้แต่บางส่วนหากเจ้าหนี้ไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย โดยข้อมูลเครดิตจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     12 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 736

  ผู้ที่ติดเครดิตบูโรแต่ชำระแล้วสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือไม่

  โดยคุณ ญาณี  (182.52.76.132)     31 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 736

  ขอใบปลอดหนี้จากเจ้าหนี้ ยื่นประกอบการขอสินเชื่อได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     1 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 735

  ดิฉันก็เป็นหนี้หลายใบค่ะแต่ยังส่งต่อเนื่องไม่เคยขาด ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการสร้างบ้าน

  และซื้อบ้านด้วยแถมผ่อน รถมอไชต์ +  ทีวี แถมมีลูก 2 คน ครั้งจะเก็บเงินสร้างทีเดียวก็

  ไม่มีปัญญาทุกวันนี้ผ่อนอย่างเดียวค่ะ จากที่ไม่มีอะไรเลย ตอนเล็กๆๆ พ่อแม่มีลูก 6 คน

  ส่งเสียเรียนไม่ได้หมด ก็ด้วยความอยากมีความรู้พ่อก็ไม่ส่งเรียนเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนสมัยก่อน

  เลยให้แต่ผู้ชายเรียน  ก็จบป.6 มาทำงานกรุงเทพ หาเงินเรียนเองจนจบค่ะ และแต่งงาน

  ก็ยังไม่มีอะไรติดตัวทำงานกับแฟน อยากดูทีวีก็ให้แฟนสมัครอิออนผ่อนค่ะ ทีวี 14  นิ้ว

  บวกกับCD รวม 12000  บาท เครื่องแรกของครอบครัว ค่ะสักพักก็ผ่อนมอไซค์ค่ะให้แฟนออกงาน

  มาขายของ สักพักฉันได้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งได้ 1 ปี ก็ซื้อบ้าน ผ่อนอีกค่ะ พอได้บ้านแล้ว

  และมีลูก 2 คน  เห็นว่าลูกเข้าโรงเรียนแล้วติดไม่มีรถส่งเพราะแฟนเอามอไซค์อีกคันไปทำงาน

  ก็มาผ่อนอีกคันที่  2  ค่ะ ไม่อยากให้ลูกไปรถรับส่งอยากไปส่งเอง แถมสมัครบัตรเคดิต

  เอาเงินไปปลูกบ้านอีกที่ต่างจังหวัด อีกสรุปในชีวิตไม่เคยมีเงินสดซื้อเลยค่ะผ่อนอย่างเดียว

  เล่าสู่กันฟังค่ะบางทีมีก็ดีสำหรับเรา ค่ะถ้าใช้ให้เป็น แต่ขอขอบคุณอิออน ที่เพิ่มวงเงิน

  ให้ตอนน้ำท่วมเพราะตอนนั้นไม่มีเงินกันเลยค่ะ พอไปเช็คดูบัตรกดเงินเขาเพิ่มให้ 3000  บาท

  รอตายเลยค่ะคราวนั้น บริษัทจ่ายไม่ครบช่วงน้ำท่วม ได้อิออนช่วยชีวิตค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ไม่อยากเป็นหนี้แต่จำเป็น  (202.57.135.115)     30 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 735

  บางครั้งก็ช่วยในยามฉุกเฉินได้  

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     1 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 734

  อยากทราบว่าเคยออกรถมอไซค์มาคันนึง ใช้ได้ประมาน3เดือน ไม่ชอบเลยเอาไปคืนให้ร้านยึดไป แต่ผ่านมาห้าปีมีใบเครดิตค้างชำระ30000บาท แบบนี้ต้องทำไงคะ ทั้งๆที่ยึดรถไปแล้ว แต่ทำไมมีหนี้ค้างตั้งเยอะ อยากแก้บูโรคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ ลภัสรดา สุภาวงค์  (110.171.11.151)     30 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 734

  ให้ท่านทำการไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ โดยข้อมูลเครดิตจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     14 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 733

  ผมเป็นข้าราชการครูได้กู้เงินจากธนาคารออมสินมาจำนวนหนึ่ง พอมีได้ย้ายไปสอนที่อื่นแล้วเงินเดือนไม่ออก 2 - 3 ก็เลยไม่ได้ไปจ่ายหนี้ แต่พอเงินออกก็ไปจ่ายครบแถมค่าปรับด้วย แล้วจะทำบัตรกับอิออนเขาไม่อนุมัติแสดงว่าเราติดแบคลิตแล้วใช้หรือไม่ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรออีก 3 ปี จนกว่าชื่อเราจะถูกถอดออกจากเครดิตฯ แล้วจึงจะกู้เงินกับสถานบันการเงินอื่น ๆ ได้

  โดยคุณ ข้าราชการครู  (118.174.40.181)     30 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 733

  ท่านจะมีชื่อเป็นลูกหนี้ในข้อมูลเครดิตบูโรหรือไม่ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้โดยตรง แต่ตราบใดที่ท่านไม่ชำระหนี้ให้เสร็จนั้น ข้อมูลเครดิตจะไม่มีทางที่จะลบเลือนเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     14 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 732

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีหมายศาลมาให้ไปขี้นศาลเกี่ยวกับคดีหนี้บัตรเครดิต ซึ่งดิฉันเคยประนอมหนี้มาแล้ว แต่ขาดส่งมาหลายเดือนแล้ว เนื่องจากดิฉันมีหนึ้อื่นๆอีกเยอะ ประกอบกับเราตกงานทั้งคู่ เลยชำระไว้ไหว แต่ก็มีบัตรหลายใบที่พยายามต่อรองทยอยชำระจนหมด ต่อจากนี้คงมีอีกหลายใบที่จะตามมาให้ขึ้นศาล เพราะรายได้ไม่พอจ่าย

  อยากให้พูดถึงขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร? และเราควรเจรจาอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากสุดค่ะ?

  ก่อนหน้าส่งศาล เค้าเคยลดให้มาก แต่คิดว่าอยากจะให้ลดมากกว่านี้ ฟังดูแล้วเหมือนดิฉันมีเงินพอจ่ายใช่ไม๊คะ? แต่ไม่ถูกค่ะ ถ้าหากต่อรองในศาลได้มากกว่านี้ ดิฉันคิดว่า คงต้องไปหยิบยืมเงินมาจ่ายแน่ค่ะ นั่นก็แค่เป็นการเปลี่ยนเจ้าหนี้ และลดภาระหนี้เก่าลง

  รบกวนคำตอบด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ทน  (58.11.227.164)     29 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 731

  ดิฉันได้รับโนติสเพื่อไปขี้นศาลในเดือนกค. เกี่ยวกับติดหนี้บัตรเครดิต พยายามจ่ายแต่ก็ขาดมาหลายเดือนแล้ว ยังมีบัตรอีกหลายใบที่จะต้องเคลียร์ ได้ประนอมหนี้มาก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ไหวค่ะ ไม่มีรายได้เป็นเงินเดือน ตกงานค่ะ ทั้งสามีด้วยค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่าจะทำตัวอย่างไรบ้าง เคยมีพนักงานที่โทรมาทวงหนี้ เสนอลดดอกลดต้น ก็ลดมากอยู่ค่ะ ประมาณสามถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกเบี้ย หรือเงินต้นเท่าไหร่ แต่เราก็ไม่สามารถจ่ายได้ค่ะ เพราะไม่มีจริงๆค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะว่า ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร และควรเจรจาอย่างไรค่ะ?

  โดยคุณ วัน  (58.11.227.164)     29 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 730

  ดิฉันเป็นผู้รถยนต์แต่ผ่อนไม่ไหวแล้วปล่อยยึด ทางไฟแนนโทรมาแจ้งว่าต้องชดเชยค่าเสียหายประมาณ 1 แสนบาท ไม่อย่างนั้นจะให้ศาลอายัดเงินเดือน แต่ตอนนี้ดิฉันโดนอายัดเงินเดือนอยู่แล้ว700 บาท เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท แต่มีรายจ่ายเยอะมากเลยขอศาลจ่ายแค่นั้น แล้วอย่างนี้จะโดยอายัดเงินเดือนอีกหรือเปล่าค่ะ ดิฉันก็เช็คเครดิตแล้วทำไมไม่ติดแบ็คลิสค่ะ ดูสถานะแล้วเขาบอกว่าปิดบัญชีแล้ว  กรุณาช่วยตอบให้ด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ กุ๊กไก่  (58.9.152.178)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 729

   เคยติดบัตรเครดิตกับธนาคาร 2 ธนาคาร ระยะเวลา 15 ปีแล้ว มี1ธนาคารที่ฟ้อง แต่ไม่ได้ไปที่ศาล ส่วนอีก 1 ธนาคารไม่ได้ฟ้อง แล้วอย่างนี้ เครดิตบูโร ยังอยู่หรือเปล่า

  โดยคุณ เกียรติกุล  (125.27.216.104)     22 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 729

  ตราบใดที่หนี้ยังค้างชำระโดยไม่มีการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ก็ยังคงเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     6 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 728

  อยากสอบถามว่า  โดยส่วนตัวติดแบล็คลิสต์บูโรมากว่า 5 - 6 ปี แล้ว  และ มีอยู่ธนาคารหนึ่งยื่นเรื่องเพื่อขออายัดเงินเดือน 30% แต่ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้ว เหลืออีก 7,500 บาท ก็จะหมด  เลยอยากทราบว่าตอนนั้ยังจะมีประวัติบูโรหรือไม่  และที่บอกว่า 3 ปี ชื่อจะถูกปลดออกจาบูโรจริงหรือไม่  แล้วตอนนี้สามรถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้หรือไม่  ในเรื่องของสินเชื่อต่าง ๆ   รบกวนตอบกลับทางอีเมล์ส่วนตัวด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ว่าที่ร.ต.สิรดนัย ก่ำทอง  (125.24.136.203)     22 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 728

  ยังมีประวัติในเครดิตบูโร การลบข้อมูลลูกหนี้ออกจากเครดิตบูโรเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวจริง และสามารถขอสินเชื่อทำธุรกิจทางการเงินได้ไม่มีกฎหมายห้าม แต่สถาบันการเงินจะอนุมัติหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     6 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 727

  สวัสดีค่ะ  ติดเครดิตบูโรตั้งแต่ปี 52 นี้ก็ประมาณ 3 ปี กว่าแล้ว จะเอาชื่อออกได้มั้ยค่ะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ กัลย์ธิรา ปิยกิตติ์สิทธิเดช (สมาชิก)  (61.19.67.167)     22 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 727

  หากชำระหนี้ที่ยังไม่เสร็จสิ้น ข้อมูลจะอยู่ตลอดไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     6 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 726

   

  ดิฉันขอร้องเรียนค่ะ ปิดบัญชีอิออนเมื่อกพ 2552 หรือ ปี 2009 ทางอิออนก็ได้แจ้ง

  สถานนะปิดบัญชี 15,000 บาท แจ้งสถานะเป็น 0 แล้วอยู่ดี ๆ ก็มาแจ้งให้เป็นหนี้

  อีกครั้งหนึ่ง ยอดเงินต่างกันแค่หนึ่งบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าปัดเศษ เช็คข้อมูลได้ค่ะ

  หรือโทรติดต่อ 088-0022804 ค่ะ หรือที่บริษัท 02-293-9300 ต่อ -398 ค่ะ

  เรื่องมีอยู่ว่าได้รับใบทวงหนี้จากบริษัทอิออนให้เริ่มชำระตั้งแต่มกราคม 2555
  ดิฉันได้รับจดหมายตอนแรกก็เข้าใจว่าทางอิออนทำข้อมูลผิดพลาดจากการน้ำท่วม
  แล้วก็จะโทรเคลียกับทางบริษัทฯ อิออน ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันได้ปิดบัญชีเมื่อปี 2552
  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ไม่ได้รับและเอกสารใดๆ หรือการโทรทวงหนี้ จากอิออน

  อีกเลย จนกระทั่งเมื่อ
  กลับเข้าบ้านที่ไทรน้อยหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา และก็ได้โทรติดต่อ
  กับทางบริษัทก็รับเรื่องและจะโทรกับผ่านไปก็ไม่ได้โทรกลับ จนในเดือนกุมภาพันธ์ 55
  ได้รับเอกสารอีกครั้งจึงได้โทรแจ้งอีกก็รับเรื่องและจะติดต่อกลับ ก็ไม่ได้ติตต่อกลับ
  จนกระทั้งได้รับเอกสารอีกครั้งจึงได้โทรร้องเรียนกับลูกค้าสัมพันธ์ก็รับเรื่องไป
  และได้รับการติดต่อกับมาล่าสุดว่าสรุปดิฉันเป็นหนี้ให้ชำระเงิน 2 หมื่นกว่าเป็นอันว่าจบ
  มันใช่เหรอ แล้วพูดว่าทางเขามีสิทธิ์ที่จะทำเอกสารขึ้นมาโดยที่ลูกค้าไม่รับรู้ก็ได้
  มันใช่เหรอ แล้วไอ้ที่ดิฉันจ่ายเงินปิดบัญปีไป 15,000 บาท เมื่อปี 2552 แล้วทาง
  อิออนก็ได้แจ้งกับทางเครดิตยูโร่แล้วว่าดิฉันจ่ายยอด 15,000 บาท สถานะจบหนี้เป็น 0
  แล้วมันคืออะไร และก็อยู่ดีๆ ทำเอกสารการเป็นหนี้ของดิฉันส่งข้อมูลเครดิตยูโร่ว่า
  เป็นหนี้กับทางอิออนอีกครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมปัดเศษ 1 บาทเท่านั้น มันคืออะไร
  ไม่เข้าใจ โดยดิฉันไม่เคยได้รับเอกสารและการโทรติดต่อใดๆ เลยหลังจากปิดบัตร
  ซึ่งส่วนตัวดิฉันปิดทยอยปิดบัตรหมดทุกตัวเมื่อล่าสุดต้นไป 2555 ที่ผ่านมานี้เอง
  เช็คข้อมูลได้ทุกตัวดิฉันปิดบัตรเครดิตหมดแล้ว คุยกับทางอิออนยังมีมาพูดบอกว่าพอดี
  มีเจ้าหน้าที่ลาออกไปแล้วมันใช่เหรอทำปิดบัญชีกับคนชื่ออะไร ใครจะจำได้มี
  แต่สลิปการจ่ายเงินปิดบัญชีเก็บเอาไว้และก็เช็คเครดิตข้อมูลกับบริษัทยูโร่
  นึกว่าจบแล้ว มีหน้ามาพูดว่าเปลี่ยนบริษัทใหม่มีการโอนหนี้ข้อมุลมาให้ประมาณนั้น
  มันคือไร โทรไปก็ไม่เคลีย ยังกะจะว่างมาก ทำงานบริษัทงานก็เยอะอยู่แล้วยัง
  จะมานั่งปวดหัวกับไอ้เรื่องแบบนี้ ช่วยคิดทีจะทำกับมันอย่างไร ใครช่วยบอกที
  แต่ดิฉันยังไม่จบแค่นี้น่ะ ทำงานกินเงินเดือนมาทำเรื่องให้แบบนี้ มันเสียเวลา
  เสียความรู้สึก ดีน่ะยังมีโลกออนไลท์ก็ช่วยตอบทีแล้วกัน

  สวัสดีค่ะ ดิฉันได้รับใบทวงหนี้จากบริษัทอิออนให้เริ่มชำระตั้งแต่มกราคม 2555
  ดิฉันได้รับจดหมายตอนแรกก็เข้าใจว่าทางอิออนทำข้อมูลผิดพลาดจากการน้ำท่วม
  แล้วก็จะโทรเคลียกับทางบริษัทฯ อิออน ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันได้ปิดบัญชีเมื่อปี 2552
  เป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ไม่ได้รับและเอกสารใดๆ จากอิออนเลย จนกระทั่งเมื่อ
  กลับเข้าบ้านที่ไทรน้อยหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา และก็ได้โทรติดต่อ
  กับทางบริษัทก็รับเรื่องและจะโทรกับผ่านไปก็ไม่ได้โทรกลับ จนในเดือนกุมภาพันธ์ 55
  ได้รับเอกสารอีกครั้งจึงได้โทรแจ้งอีกก็รับเรื่องและจะติดต่อกลับ ก็ไม่ได้ติตต่อกลับ
  จนกระทั้งได้รับเอกสารอีกครั้งจึงได้โทรร้องเรียนกับลูกค้าสัมพันธ์ก็รับเรื่องไป
  และได้รับการติดต่อกับมาล่าสุดว่าสรุปดิฉันเป็นหนี้ให้ชำระเงิน 2 หมื่นกว่าเป็นอันว่าจบ
  มันใช่เหรอ แล้วพูดว่าทางเขามีสิทธิ์ที่จะทำเอกสารขึ้นมาโดยที่ลูกค้าไม่รับรู้ก็ได้
  มันใช่เหรอ แล้วไอ้ที่ดิฉันจ่ายเงินปิดบัญปีไป 15,000 บาท เมื่อปี 2552 แล้วทาง
  อิออนก็ได้แจ้งกับทางเครดิตยูโร่แล้วว่าดิฉันจ่ายยอด 15,000 บาท สถานะจบหนี้เป็น 0
  แล้วมันคืออะไร และก็อยู่ดีๆ ทำเอกสารการเป็นหนี้ของดิฉันส่งข้อมูลเครดิตยูโร่ว่า
  เป็นหนี้กับทางอิออนอีกครั้งเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมปัดเศษ 1 บาทเท่านั้น มันคืออะไร
  ไม่เข้าใจ โดยดิฉันไม่เคยได้รับเอกสารและการโทรติดต่อใดๆ เลยหลังจากปิดบัตร
  ซึ่งส่วนตัวดิฉันปิดทยอยปิดบัตรหมดทุกตัวเมื่อล่าสุดต้นไป 2555 ที่ผ่านมานี้เอง
  เช็คข้อมูลได้ทุกตัวดิฉันปิดบัตรเครดิตหมดแล้ว คุยกับทางอิออนยังมีมาพูดบอกว่าพอดี
  มีเจ้าหน้าที่ลาออกไปแล้วมันใช่เหรอทำปิดบัญชีกับคนชื่ออะไร ใครจะจำได้มี
  แต่สลิปการจ่ายเงินปิดบัญชีเก็บเอาไว้และก็เช็คเครดิตข้อมูลกับบริษัทยูโร่
  นึกว่าจบแล้ว มีหน้ามาพูดว่าเปลี่ยนบริษัทใหม่มีการโอนหนี้ข้อมุลมาให้ประมาณนั้น
  มันคือไร โทรไปก็ไม่เคลีย ยังกะจะว่างมาก ทำงานบริษัทงานก็เยอะอยู่แล้วยัง
  จะมานั่งปวดหัวกับไอ้เรื่องแบบนี้ ช่วยคิดทีจะทำกับมันอย่างไร ใครช่วยบอกที
  แต่ดิฉันยังไม่จบแค่นี้น่ะ ทำงานกินเงินเดือนมาทำเรื่องให้แบบนี้ มันเสียเวลา
  เสียความรู้สึก ดีน่ะยังมีโลกออนไลท์ก็ช่วยตอบทีแล้วกัน    

  โดยคุณ สมสมัย  (223.205.22.138)     13 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 725

  รบกวนคุณทนายช่วยตอบข้อสงสัยค่ะ

  ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิต ,สินเชื่อเงินกู้บริษัทสินเชื่อแห่งหนึ่งมาหลายปี แล้วตอนนี้ชำระหนี้ปิดบัญชีหมดแล้ว ชื่อยังจะติดในข้อมูลเครดิตบูโรอีกกี่ปีค่ะ แล้วเมื่อข้อมูลการชำระเงินเราเป็นศูนย์แล้ว เราสามารถทำธุรกรรมใหม่ได้รึปล่าวค่ะ (ติดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก.ย.ศ. ก็ถือว่าติดแบล็คลิสด้วยใช่ไม๊ค่ะ) 

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ kik  (202.143.173.3)     13 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 725

  ลูกหนี้ยังมีชื่ออยู่ในข้อมูลเครดิตบูโรจนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยลูกหนี้สามารถทำนิติกรรมสัญญาใด ๆ ก็ได้ ไม่มีกฎหมายห้าม หนี้ กยศ.ที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้ก็ติดบัญชีดำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 724

  ติดบัตรเครดิตอิออนตั้งแต่ปี47แล้ว ตอนนี้จะมีชื่อติดแบล็คลิสอยู่ไหมค่ะ

  โดยคุณ ออย  (171.4.244.48)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 724

  หากหนี้บัตรเครดิตที่ท่านค้างชำระท่านยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้น กรณีย่อมเป็นไปได้สูงที่ท่านจะเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีแห่งข้อมูลเครดิตบูโรได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 723

  เป้นหนี้มานาน แล้วค่ะ หยุดจ่ายไป 2004 จนถึงปัจจุบัน 8 ปี มีค้าง 5 บัญชี รวมยอดเงิน พร้อมดอกเบี้ย เกือบ 60000 บาท  ตอนนี้ พอมีกำลังจะใช้หนี้ แล้ว ต้องทำยังไง คะ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ ไก่   (58.11.65.87)     10 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 723

  ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ แต่การกระทำของท่านอาจถือว่าเป็นการสละประโยชน์แห่งอายุความได้ หากสิทธิเรียกร้องตามมูลหนี้แต่ละรายได้ขาดอายุความไปแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     24 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 722

   ได้ซื้อรถมอเตอร์ไซต์ แล้วค้างชำระอยู่ 5 งวด แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 55  ปิดบัญชีค่างวดไปหมดแล้ว จะติดเครดิตบูโรหรือเปล่า อีกกี่เดือนจะสามารถทำบัตรเครติดได้

  โดยคุณ sine  (101.108.189.118)     7 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 722

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 721

  ติดเครดิตบูโร มา1 ปี แต่ชำระหนี้หมดไป 1 ปีแล้ว ชื่อจะติดอีกนานไหมค่ะ จะกู้ธนาคารผ่านหรือไม่ค่ะ มีเอกสารการปิดบัญชีประกอบ

  โดยคุณ ข้าวปั้น  (110.77.151.2)     1 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 721

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วจะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น ส่วนการขอสินเชื่อกู้ยืมจะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารหรือไม่ ต้องติตด่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     16 พ.ค. 2555

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด