ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 680

   ขอสอบถามค่ะ อยากรู้ระยะเวลาการปลดการติดบูโรว่าเราเหลืออีกกี่เดือนอีกกี่ปีถึงหลุดจากบูโรจะทำอย่างไงค่ะ แล้วต้องทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ มากมาย  (183.89.44.124)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 679

  ผมติดเครดิตบูโรและหมดอายุความแล้ว (ทราบจากทนายความของเจ้าหนี้) ติดมาประมาณ 16 ปี อยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขดย่างไรครับ

  โดยคุณ teerapong  (110.169.249.102)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 678

  ติดแบล็คลิส ยอดที่เป็นหนี้ประมาณ 8พันกว่าบาท ตั้งแต่ปี 2553 (เพื่อนสนิทยืมบัตรไปผ่อนของแรกๆส่งแต่ตอนหลังไม่ส่งปิดเครื่องหนีและหายไปเลยติดต่อไม่ได้ จะส่งเองก็รายได้ต่อเดือนก็ไม่พอใช้ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดจิงๆ) อยากสอบถามว่ากรณียอดหนี้เท่านี้จะติดบูโรกี่ปีคับ ขอบคุนคับ

  โดยคุณ ดวงซวย  (110.164.213.148)     3 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 678

  ไม่มีวันปลดค่ะ ตราบใดที่คุณยังไม่ใช้หนี้เขา....หรือหากใช้ไปแล้วก็รออีกสามปีค้า

  โดยคุณ   (182.52.171.29)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 678

  เป็นลูกหนี้มีประวัติเสียตลอดหากไม่ชำระหนี้ โดยไม่มีข้อจำกัดยอดหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 677

  อยากทำเรื่องกู้ยืมเงินแต่พอดีไม่รู้ว่าติดเครดิตบูโร ตอนไหนค่ะเพราะไม่เคยทำบัตรเครดิต หรือซื้อของหรือผ่อนรถ ก้อเลยยอยากถามว่าจะทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ taye@  (180.183.232.231)     3 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 677

  ตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตได้ที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือธนาคารธนชาต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 676

  อยากถามว่า แฟนหนูเขาเคยไปกู้เงินจากธนาคารออมสินมาทำโรงงานกับเพื่อนเขา(แฟนหนูเป็นคนกู้แล้วเพื่อนเขาเป็นคนเซ็นรับรอง)พอแฟนหนูเขาแยกตัวมาก็แบ่งทรัพย์สนในโรงงานออกมาโดยให้เพื่อนเขาเป็นคนใช้หนี้ธนาคาร แล้วมันก็ผ่านมาเป็นสิบปีแล้ว ไม่เคยมีจดหมายจากธนาคารติดต่อมาเลย แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนเขาใช้หนี้หมดรึยังเพราะไม่ได้ติดต่อกันเลย หนูเลยอบากถามว่าเขายังติดบูโรอยู่หรือเปล่าค่ะเพราะมันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วและเวลาไปกู้เงินหรือทำบัตรอิออนไม่เคยผ่านเลย

  โดยคุณ ทิพย์อักษร  (223.207.61.248)     2 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 676

  ตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตได้ที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือธนาคารธนชาต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 675

  ขอโทษคะหนูอยากปรึกษาหน่อยแฟนเป็นหนี้สินเชื่อเงินสดของโอเคแคปปิตอล(ไม่รู้พิมพ์ถูกรึป่าว)แ้ล้วไม่ได้ส่งมานานพอสมควรประมาณ2-3ปีแล้วก้อไม่เคยได้เอกสารทวงหนี้มานานแล้วแต่ก้ออยากจะใช้หนี้อยู่มาวันหนึ่งก้อมีคนโทรมาว่ามาจากทนายความอะไรประมาณนี้ให้เราชำระหนี้หนูก็เลยเจรจาขอผ่อนจ่ายจ่ายไปงวดเดียวเค้าบอกว่าสิ้นเดือนแล้วจะติดต่อมาอีกแล้วก็เงียบไปนานแล้วประมาณเดือนธันวาก็มีมาอีกอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเองเลยบอกว่าทนายชื่อ...นี้ให้ติดต่อกลับเค้าทิ้งเบอโทรไว้เราก็เห็นว่ามาทางผู้ใหญ่บ้านน่าจะเชื่อถือได้ก้อติดต่อไปจะชำระหนี้เค้าก้อว่าเปงทนายต้องการให้เราชำระหนี้ภายในวันพรุ้งนี้หนูก้อขอจ่ายสัก3000ก่อนได้ไมเค้าบอกได้(อ้อเค้าบอกว่ายอดหนี้เหลือ13000คะ)หนูก้อไปจ่ายโดยเค้าส่งแฟรกมาทางธนคารที่เราจะไปจ่ายหนูก้อจ่ายไป3000หนูก้อถามว่าแล้วที่เหลือจะจายสิ้นเดือนแล้วหนูจะจ่ายยังไงเค้าบอกว่าสิ้นเดือนเดียวโทรติดต่อมาจนบัดนี้ยังเงียบอยู่เลยไม่รู้จะต้องถามใครยังไงใบเสร็จจะเอาที่ใครที่หนูส่งไปมันหักหนี้หนูจริงหรือปล่าวหรือหนูโดรหรอก

  โดยคุณ ต๋อย  (27.55.2.13)     1 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 675

  คุณต๋อยขาไม่ต้องกลัวหรือตกใจค่ะ ถ้าอยากเคลียร์หนีจริงๆโทรเข้าที่สำนักงานใหญ่โอเคแคปปิตอล(แต่เท่าที่ทราบบริษัทนี้ปิดไปแล้ว น่าจะขายหนี้ให้กับบริษัททวงหนี้)ลองโทร 1133 สอบถามเบอร์ ทีโอที ก็ได้ค่ะ แต่ตามหลักแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้หนี้เต็มวงเงินก้ได้นะค่ะ สามารถต่อลองกับเขาได้ค่ะ คนที่ทวงหนี้เราเขาอยากให้เราใช่เต็มเพราะว่าเขาจะได้ค่าคอมจากยอดเงินที่เราจ่าย ลองต่อลองอาจได้ถึง 70% นะค่ะลองดู ถ้าไม่สดวกก็ผ่อนผันเป็นงวดๆก้ได้ค่ะ สามารถทำได้อยู่แล้ว เพราะว่ายังไงคุณก็ต้องติดไปอีกสามปีอยู่ดี ไม่ใช่ใช้วันนี้ปลดวันนี้ค่ะ

  โดยคุณ   (182.52.171.29)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 675

  หากท่านไม่มั่นใจว่าบุคคลที่อ้างว่าเป็นทนายความ จะได้รับมอบหมายจากเจ้าหนี้ให้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แทนเจ้าหนี้จริงหรือไม่ ท่านควรที่จะติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหนี้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     7 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 675

  ก่อนที่คุณจะชำระหนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ที่ติดต่อมาเป็นตัวจริง หรือเป็นตัวปลอม โดยให้เขาชี้แจงว่าหนี้ของคุณเกิดจากอะไร  ทำไมเขาจึงมาติดตามหนี้คุณแทนที่จะเป็นบริษัทโอเคแคปปิตอล สอบถามเขาว่าสามารถตรวจสอบได้อย่างไร ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริง  ไม่ได้โทรมาหลอกลวง  ให้ขอเบอร์ติดต่อที่สำนักงาน ที่อยู่ เบอร์มือถือของเจ้าหน้าที่คนนั้น และแกล้งถามว่า ถ้าจะไปติดต่อชำระด้วยตัวเองเพื่อความสะบายใจ สะดวกวันไหน(ถ้าให้ไปติดต่อได้ ก็น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น แต่จะไม่ไป ขอเปลี่ยนเป็นจ่ายโดยการโอนเงินก็ได้)

  แล้วลองดูว่า น่าเชื่อถือหรือไม่

  ก่อนจ่ายเงิน และสอบถามว่าเมื่อจ่ายแล้ว จะมีใบเสร็จให้ไหม ถ้าไม่มี ไม่น่าเชื่อถือ และให้เก็บเอกสารการจ่ายเงินไว้ทุกครั้ง  แต่ถ้าบัญชีที่ให้โอนไป เป็นชื่อบุคคลธรรมดา  อย่าโอน  เพราะปรกติต้องโอนไปยังบัญชีของสำนักทนายความที่โทรมาติดต่อ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.143.182)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 674

   หนูใช้หนี้หมดแล้วคะประมาณปีกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเจ้าหนี้ส่งเรื่องปิดบัญชีให้เรารึยังกลัวพอครบ3ปีจริงยังติดยุเหมือนเดิม

   

  โดยคุณ ประภาพร  (27.55.3.241)     29 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 674

  เมื่อท่านชำระหนี้ครบถ้วนและมีหลักฐานการชำระหนี้ครบถ้วน ก็ไม่จำต้องวิตก ส่วนการลบข้อมูลเครดิตบูโรจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     7 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 673

  ติดข้อมูลเครดิตบูโรแต่ชำระหนี้หมดแล้ว ต้องการเอาชื่อออกจากข้อมูลเครดิตบูโรได้หรือไม่  ถ้าได้ทำอย่างไรแนะนำด้วย  เพราะไม่สามารถกู้เงินอะไรได้เลย

  โดยคุณ อังคณา บำรุง  (182.53.217.116)     27 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 673

  ข้อมูลเครดิตดังกล่าว จะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 672

  อยากทราบว่ารหัส 40 จะสามารถกู้สร้างบ้านได้ไหมค่ะ ถ้าไปติดต่อที่สำนักงานใหญ่จะสามารถปิดบัญชีเป็นปกติได้เลยไหมค่ะ

  โดยคุณ ณัฐชานันท์  (101.51.110.80)     27 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 672

  ควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 671

  ผมมีปัญหาจะขอถามครับ

  ผมค้างชำระค่าโทรศัพรายเดือนของ ดีแทค 500 ทรูมูฟ 1000 และไม่ได้จ่ายค้าผ่อนสินค้ากับอิออนมาประมาณ1ปี ไม่ทราบว่าผมจะทำยังไงดีครับ จะโดนฟ้องหรือไม่ครับ หรือมีทางอื่นที่ผมสามารถทำได้หรือไม่ครับ ข่วยตอบที่กังวลมากเลยครับ

  โดยคุณ ออมแอม  (180.183.107.139)     21 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 671

  เมื่อท่านมีหน้าที่ต้องจำต้องชำระแล้วค้างการชำระหนี้ ท่านจึงต้องทำการชำระหนี้ที่ค้างคาอยู่นั้นให้เสร็จสิ้นไป ด้วยการนี้กฎหมายไม่ห้ามในการที่ท่านจะเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้นั้น ถ้าและทานเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้ชอบที่จะฟ้องร้องบังคับให้ท่านชำระหนี้ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     29 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 670

  ติด แบล็คลิสต์ บูโร แต่ไปปิดบัญชีมาตั้งแต่ปี 52 แล้ว ต้องการยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้าน ไม่ทราบว่าธนาคารไหน ให้ผ่านบ้าน (ได้ยื่นเรื่องที่ ธ อิสลามแล้วไม่ผ่าน) ขอคำปรึกษาหน่อยน่ะค่ะ พร้อมวิธีแก้ไข

  โดยคุณ Nan  (113.53.20.176)     20 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 670

  ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 669

  ตอนนี้ติดแบล็คลิสค้างชำระหนี้บัตรกดเงินสดอยู่ แต่จะกู้ขอสินเชื่อโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้ ไม่ทราบจะขอกู้ได้ไหม???

  โดยคุณ Noname  (118.174.88.145)     19 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 669

  การกู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ แม้จะติดบัญชีดำ ก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ แต่ควรปรึกษารายละเอียดกับเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 668

  รบกวนสอบถามว่า

  หากติดเครดิตบูโรอยู่จะสามารถรับที่มรดกจากแม่ได้หรือไม่คะ หากรับแล้วจะโดนตามไปยึดไหมคะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ นฤมล  (121.33.190.168)     19 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 668

  สามารถรับมรดกจากเจ้ามรดกได้ไม่ว่าในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หากเจ้าหนี้ติดตามสืบทรัพย์ได้ ก็ชอบที่จะฟ้องบังคับชำระหนี้ยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 667

  ถ้าเราเคยค้างค่างวดรถไว้ ครั้งละ 3-4 รอบบัญชี แต่ ณ ปัจจุบันเราปิดบัญชีทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เรายังติด black list ในบูโรอยู่หรือไม่

  โดยคุณ   (110.168.168.184)     17 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 667

  ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ

  การค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดเป็นต้นไป แบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง ทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

    หลังจากชำระหนี้ที่ติดแบล็คลิส   ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรออีก 3 ปี  จึงจะปลดล็อคจากแบล็คลิส ได้ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางที่จะปลดล็อคก่อน 3 ปีครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 666

  ซื้อรถมาเมื่อกลางเดือนตุลาคม54 แต่เพิ่งได้สัญญาครบทุกอย่างเมื่อต้นเดือนกุมภา 55 ได้สัญญาช้ามาก รถเริ่มมีปัญหาตั้งเดือน 2เดือนแรก สตาร์ทไม่ค่อยติด ขับๆอยู่รถดับ หนักสุดเดือนธันวาสายจ่ายน้ำมันหลุด ไปบอกร้านที่ซื้อมาเค้าก็ไม่รับผิดชอบ จะไปฟ้องสคบ.โอกาสจะคืนรถพอจะมีบ้างมั๊ย ไม่อยากใช้คันนี้แล้ว ปัญหาเยอะมากเหมือนรถมือสองเลย แล้วถ้าปล่อยยึดจะมีปัญหาอะไรตามมามั๊ย รบกวนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ *-*  (14.207.202.47)     16 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 666

  ขอตอบในส่วนของการให้ยึดรถคืน

  แนะนำว่าให้คุยกับไฟแนนซ์รถเลยว่า ตอนนี้มีเหตุที่ทำให้คุณผ่อนชำระไม่ไหว ตอนนี้ไม้ต้องการผ่อนชำระอีกต่อไป ต้องการให้ยึดรถไปขายทอดตลาด (ไม่ควรบอกตรงๆว่า รถมีปัญหา เพราะเวลาขายจะถูกกดราคา)

  เมื่อรถถูกขายทอดตลาดแล้ว หากได้เงินมามากกว่าหนี้ที่ต้องจ่ายก็ดีไป คุณจะได้รับเงินส่วนที่เกิน  แต่ดูท่าทางแล้ว รถคุณมีปัญหา อาจจะขายได้ในราคาต่ำ ซึ่งจะได้เงินไม่พอชำระหนี้ส่วนที่เหลือ คุณก็ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

  ไม่แน่ใจว่า จะสามารถนำรถไปประเมินราคาก่อนว่าหากจะขายทอดตลาด จะได้ราคาเท่าไหร่  แล้วค่อยตัดสินใจปล่อยให้ขายถ้าได้ราคาที่โอเค  แต่ถ้าได้ราคาต่ำ จะขอยกเลิกได้ไหม  ส่วนนี้ต้องลองถามทางไฟแนนซ์ดู

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 666

  รถคันที่ซื้อมีความชำรุดบกพร่อง สิทธิของผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายจัดการแก้ไขซ่อมแซมได้เท่านั้น ไม่อาจเรียกส่งมอบรถกลับคืนแก่ผู้ขายเพราะไม่ปรากฎว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ซื้อ ส่วนถ้ามีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและมีการยึดรถ สิทธิหน้าที่และความรับผิดจึงต้องเปลี่ยนไปตามสัญญาเช่าซื้อ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     24 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 665

  เป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่ปี  45  แล้ว  มีคนโทรทวงแต่ไม่มีใช้ มีคนบอกว่าจะถูกฟ้องล้มละลาย  จริงมั้ย  และถ้าครบ  10  ปีเป็นหนี้สงสัยจะสูญจริงมัย

  โดยคุณ สรนันท์  (183.88.249.194)     16 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 665

   1.จะถูกฟ้องล้มละลายก็ต่อเมื่อ

  ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือ ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือภาย ในกำหนดเวลา1 ปีก่อนนั้น โดยเจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ต่อเมื่อ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและลูกหนี้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทหรือ ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท หนี้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม

  2.อายุความในการฟ้องของหนี้บัตรเครดิต อยู่ที่ 2 ปี สินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 5 ปี นับจากวันที่ชำระเงินล่าสุด **ข้อควรระวัง หากหมดอายุความไปแล้ว แต่ลูกค้าได้มีการเซ็นเอกสารอะไรกับเจ้าหนี้ อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้สามารถฟ้องได้ 

  3.แต่ถึงจะหมดอายุความแล้ว คุณก็จะยังติดแบล็คลิสไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 665

  เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลายได้ ต่อเมื่อลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยเป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทและหนี้นี้อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 2483 มาตรา 9

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     24 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 664

  อยากทราบว่า ค้ำรถให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์ แต่ผู้เช่าซื้อปล่อยรถยึดไป  จะติดเครดิตกี่ปี  แล้วถ้าจะใช้หนี้ส่วนที่บริษัทเสียหาย จะต้องติดต่อที่ไหนที่ไม่ต้องผ่านบริษัททวงหนีี้บ้าง

  โดยคุณ ณัฐกานต์ อยู่ยืนยง  (103.1.164.28)     15 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 664

  จะติดแบล็คลิสไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น หลังชำระเสร็จสิ้นแล้วต้องรอไปอีก 3 ปี จึงจะปลดล็อค

  การติดต่อชำระหนี้ ให้โทรหาเจ้าหนี้ของเราโดยตรงก่อน ถ้าต้องชำระหนี้กับบริษัททวงหนี้ แล้วเจ้าหนี้เราจะแจ้งให้ทราบ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 663

   สอบถามครับ

  ปิดบัญชี บัตรหมดแล้ว

  - จะเช่าซื้อรถยนต์ มือ 1 หรือ มือ 2 ได้มั๊ยครับ 

  - สินเชื่อเค้ายุ่งยากมั๊ยครับ (เพราะติดบูโรก่อนหน้านี้ ขาดการชำระ)

  - ถ้าชำระ โอกาศสูญเงินเปล่ามีหรือไม่ครับ(ชำระที่แบ๊งค์ ธนาคารที่เคยทำ-ถือบัตร)

   

  โดยคุณ อุนา  (203.107.158.162)     14 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 663

  1. บุคคลผู้ชำระหนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต แม้ติดบัญชีดำ ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามกระทำนิติกรรมการเช่าซื้อ จะสามารถขอสินเชื่อเช่าซื้อนั้นได้ แต่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากไฟแนนซ์หรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
  2. การชำระหนี้ที่ค้างชำระย่อมเป็นการปลดเปลื้องหนี้อย่างหนึ่ง ไม่มีทางเสียเปล่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     17 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 663

  ดูคำตอบ ของคำถามที่ 662 ครับ (ที่ฃตอบโดยหนุ่มแบงก์)

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 662

   ผมมีสินเชื่อที่ยังค้างชำระ 2 ใบ เจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมายติดต่อมา

  ผมจึงแจ้งขอปิดบัญชีทั้ง 2 ใบในสิ้นเดือนนี้เลย โดยให้นำจ่ายกับทางแบ๊งค์ ที่เคยถือบัตร

  คำถาม 

  *** ปิดบัญชีทั้งหมดแล้ว ผมจะเช่าซื้อรถ เลยได้หรือไม่...

  *** ปิดแล้ว ผมต้องรอเอกสารตัวไหน ประกอบว่าชัวร์ 100% (หรือสอบถามที่แบ๊งค์ได้หรือไม่ว่าหมดรึยัง...ประมาณกี่วันถึงโทรสอบถามได้)

  ***ถ้าจะเช่าซื้อรถ เค้าต้องดูเอกสารไหนบ้าง

  *** ผมต้องติด บูโร 3 ปี ใช่ไหม ครับ

  หมายเหตุ : จบซักทีเจ้ากรรมนายเวรบัตรทั้งหลาย จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มาให้ทำบัตรกันอีกเลย...สาธุ

  ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ   (203.107.158.162)     14 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 662

  บุคคลผู้ชำระหนี้ชอบที่จะได้รับใบเสร็จเป็นสำคัญจากเจ้าหนี้ผู้รับชำระหนี้นั้นได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 326 ส่วนการสอบถามจำนวนหนี้คงค้าง ท่านควรติดต่อสอบถามไปยังธนาคารโดยตรง นอกจากนี้เกี่ยวด้วยการทำนิติกรรมเช่าซื้อเป็นไปตามความคิดเห็นก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     17 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 662

  ตอบ

  1.ปิดหนี้แล้ว สามารถยื่นขอสินเชื่อรถ หรือ สินเชื่อบ้านได้เลย  แต่ถ้าเป็นสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ต้อรออีก 3 ปี ให้ปลดล็อคก่อน **ต้องแนบใบปิดหนี้ประกอบด้วย และถ้าจะให้มีโอกาสอนุมัติสูงขึ้น ก็วางเงินดาวน์เยอะหน่อย รายละเอียดส่วนนี้ สอบถามกับไฟแนนซ์รถโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

  2.เบื้องต้นก็ต้องขอใบเสร็จชำระเงินไว้ก่อน  และให้ขอใบปิดหนี้ สอบถามไว้ด้วยว่า อีกกี่วันจึงจะได้  ถ้าได้ใบปิดหนี้แล้ว ก็เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ชำระหนี้เรียบยร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องโทรสอบถามอีก

  3.เอกสารเช่าซื้อรถ ให้สอบถามทางไฟแนนซ์รถนะครับ

  4.แน่นอนครับ ติดแบล็คลิสที่บูโร โก้ๆ ไปก่อน 3 ปี จึงจะปลดล็อคครับ

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 661

  ถูกฟ้องคดีล้มละลายเรื่องบ้านปี 40  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และตกลงยอมเสียเงินให้กับทาง บบส. ปี 55  เดือนนี้แล้วจะต้องติดเครดิตบูโรหรือเปล่าค่ะ เพราะจะกู้เงินมาใช้หนี้ ขอสอบคำตอบด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มุกมณี  (118.174.45.245)     13 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 661

  อยากทราบว่าทำไมประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเครดิตของตัวเองได้ โดยทางอินเตอร์เนต

  ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสอบ หรือกั๊กเอาไว้เป็นช่องทางทำเงินให้กับบางองค์กรณ์

   

  โดยคุณ อติเทพ มุ่งรักษ์ชน  (125.27.121.178)     13 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 661

  ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านโดยตรงกับสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     17 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 661

   ก่อนอื่น ขอทำความเข้าใจเรื่องการติดแบล็คลิสก่อนนะครับ

  การค้างชำระ ตั้งแต่ 3 งวดเป็นต้นไป แบงก์จะดำเนินการส่งฟ้อง ทำให้ติดแบล็คลิส

  จะติดแบล็คลิสไปจนกว่า จะชำระเงินทั้งหมด  หากไม่ชำระให้หมดก็จะติดแบล็คลิสไปตลอดชีวิต 

  ดูแล้วลักษณะของคุณ เฉพาะเรื่องกู้เงิน ไม่เข้าข่ายการเป็นแบล็คลิส  และเรื่องล้มละลาย ก็เกิดขึ้นก่อน มีระบบแบล็คลิส เพราะเพิ่งมีบริษัทเครดิตแห่งชาติเมื่่อ 22.09.42

  แต่ถ้าต้องการให้แน่ใจ

  สามารถตรวจสอบประวัติเครดิต ได้ที่ บ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธ.อาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัทพ์ 0-2643-1250 เบอร์โทรสาร 0-2643-2308  หรือ ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี) ค่าใช้จ่าย ประมาณ 200 บาท 

  หรือที่สาขาธนาคารธนชาต  สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ตู้ ATMธนาคารกรุงไทย

  โดยคุณ หนุ่มแบงก์  (180.183.48.97)     19 ก.พ. 2555

 •  1 .. 38  39  40  41  42 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด