452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 67   

 • ความคิดเห็นที่ 920

  ผมอยากทราบว่าผมได้จ่ายชำระหนี้ของ ธ.ทิสโก้หมดแล้วแต่ทำไมยังทำธุระกรรม ใดๆๆไม่ได้ครับ

  โดยคุณ hong  (115.31.154.130)     26 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 919

   อยากถามว่าค้างจ่ายอิออนมา1เดือนแต่ตอนนี้ได้ทำการจ่ายไปหมดแล้ว แต่รายชื่อของดิฉันติดอยู่ในบูโร ดิฉันอยากทราบว่าเมื่อไรรายชื่ิอของดิฉันจะไม่อยู่ในบัญชีบูโรค่ะ

  โดยคุณ วันวิวาห์  (58.9.115.199)     23 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 918

   บ้านถูกขายทอดตลาด ในปี 2552 ในปีนี้ชื่อจะหลุดจากเครดิตบูโรหรือยัง คับ

   

  โดยคุณ seksan  (118.172.159.213)     20 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 918

  แนะนำให้ท่านตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิตของตนกับสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 917

  บ้านถุกขายทอดตลาดไปในปี 2552 ในปีนี้ชื่อจะหลุดออกจากเครดิตบูโรหรือยัง คับ

  โดยคุณ seksan  (118.172.159.213)     20 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 916

  บ้านถูกขายทอดตลาดไปในปี 2552 ในปีนี้จะหลุดจากเครดิตบูโรหรือยัง คับ

  โดยคุณ seksan  (118.172.159.213)     20 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 915

   บ้านถูกขายทอดตลาดเมื่อปี 2552 ในปีนี้จะหลุดจากการติดเครดิตบูโรหรือยัง คับ

   

  โดยคุณ seksan  (118.172.159.213)     20 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 914

   คือทำเรื่อง ดาว ซื้อบ้านไปแล้วแต่มารู้ทีหลังว่าเราติดเครดิตบูโร เพราะตอนนั้นไม่ได้ชำระมา 150 วัน เพราะถูกรถชนจึงหยุดส่ง เงินไป จะทำอย่างไรดีค่ะ ดาว บ้านไปแล้ว แต่ก็ไม่มีเงินไปปิดบัญชีตัวนั้นได้ แต่รายได้สามารถ ผ่อนชำระ บ้านได้อบ่างสบายๆๆ แต่ไม่มีเงินก้อนไป ปิดบัญชีที่ติดเครดิตบูโร ตัวนั้น

  โดยคุณ ตุ่ม  (1.2.174.225)     18 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 914

  ดาวน์บ้านไปแล้วแต่ติดเครดิตบูโร เมื่อสินเชื่อธนาคารตรวจประวัติคุณแล้วพบว่า คุณติดเครดิตบูโร โดยทั่วไปก็จะไม่ผ่านการอนุมัติ เห็นควรปรึกษาฝ่ายสินเชื่อให้แก้ปัญหาให้ เพราะคุณมีรายได้สามารถผ่อนชำระบ้านได้อย่างสบายๆ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 913

  ดิฉันเคยชื่อรถ แล้วมีเหตุจำเป็นที่ผ่อนส่งต่อไม่ไหว จึงเอารถไปคืนบริษัทไฟแนนซ์ แต่หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน ฉันติดต่อกลับไปเพื่อ จะขอผ่อนรถต่อ แต่บริษัทแจ้งว่าได้ประมูลรถไปแล้ว และมีค่าส่วนต่าง ประมาณ 80000 บาท แต่หลังจากนั้นอีกประมาณ 3 เดือน เจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาอีกว่ามีส่วนต่าง เพิ่มเป็น 120000 บาท อย่างทราบว่าดอกเบี้ยส่วนต่างนี้เค้าคิดกันอย่างไงค่ะ ทำไมยอดมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก  ...ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.202.226)     16 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 912

   สามีเป็นผู้กู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านกับพ่อ และปล่อยให้ธนาคารยึดไป เมื่อปี 2553 แต่ยังไม่ได้นำขายทอดตลาด ขณะนี้เพิ่งทราบว่าแต่เดิมบ้านให้เช่า แต่หลังจากปล่อยธนาคารยึดไม่ได้กลับไปดู เพิ่งทราบว่าคนที่ให้เช่านั้นยังอาศัยอยู่ฟรี ๆ จนถึงปัจจุบัน ต้องทำอย่างไรบ้างคะ

  โดยคุณ ์Sweet_lemon  (61.90.139.218)     15 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 912

  ฟ้องขับไล่เพราะการอยู่อาศัยของบุคคลดังกล่าวเป็นการอยู่อาศัยโดยลำพัง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 911

  จะออกรถมอสองของสถาบนการเงนแหงหนง ะตองเชคบโรกอนมยคะ  หรอเขาจะเชคขอมลในนาคารของเขาเทานน และเขาจะเชคตวไหนกอนคะ 

  โดยคุณ ศุภมาส  (49.49.189.19)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 910

  เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเคยออกรถมอเตอร์ไซค์ พอดีใช้ไปได้เพียง 1 เดือน ผมก็ได้นำรถไปคืนครับ หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ชำระค่างวดอีกเรย จนกระทั้งผมได้ไปเปิดข้อมูลเครดิตครับแล้วก็มีลักษณะบัญชีเป็นอย่างนี้ครับ

  วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติตามสัญญา 79,560

  ยอดหนี้คงเหลือ 42,440

  ยอดหนี้เกินกำหนดชำระ 75,140

  ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน 2,210

  ประวัติการชำระ (ย้อนหลัง 25 เดือน)  จำนวนค้าง

  31-01-2556   42,440                ค้างชำระ>300วัน

  "---------------------------------------------" (ทุกเดือน จนถึง)

  31-01-2554   39,663                       "

  ผมอยากปรึกษาว่า 1. หลังจากวันที่ 31-01-2554 จะมียอดอีกใหมครับ

  2. ผมจะชำระเงินยอดใหนครับ งง มาก

  3. ผมจะไปชำระเงินได้ที่ใหนครับ และสามารถติดต่อใคร

  4. การที่เราเอารถไปคืนสามารถไกล่เกลี่ยกับหนี้ที่ติดไว้ได้ใหมครับ

  5. การขอประนอมหนี้ต้องทำอย่างไรครับ และมีวิธีการจ่ายอย่างไร

  6. ถ้าเกิดว่าจ่ายหมดแล้วเราจะได้รถคืนใหมครับ เพราะถ้าไม่ได้ก็เท่ากับเราจ่ายเงินไปฟรีๆสิครับ

  --- สถาบันผู้ให้สินเชื่อ SCAL - ซัมมิท แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด

  ขอบคุณมานะโอกาสนี้ครับ

   

  โดยคุณ วัช  (58.11.135.94)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 909

  วันนี้มีคนโทรมาทวงนี้ของเซเทเลม งงมากเพราะหยุดจ่ายไป 3-4 ปีแล้ว และล่าสุดเช็คเครดิตบูโร เมื่อเดือนมกราคม 56 ข้อมูลได้หายไปแล้ว ...ทำไมยังมีเจ้าหน้าที่มาทวงอีกค่ะ มันไม่ได้กลายเป็นหนี้สูญแล้วเหรอค่ะ แล้วเราจำเป็นต้องจ่ายไหมค่ะ ยอดก่อนหยุดมันแค่ 8XXX ค่ะ

  โดยคุณ แอ๊น  (183.89.150.139)     13 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 908

  ผมเคยออกรถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อประมาณปี 2552 คับแล้วทีนี้ผมผ่อนมาได้สักระยะหนึ่งครับแต่ค่างวดผมรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยงวดละ 2,200 กว่าบาทครับผมเลยตัดสินใจที่จะคืนรถแล้วผมก็เอารถไปคืนบริษัทแต่ว่ารถที่ผมออกเค้าให้ผ่อนกับธนาคารกรุงศรีฯครับแต่วันที่ผมเอารถไปคืนผมไม่ได้ค้างค่างวดเลย  แล้ววันหนึ่งก็มีจดหมายจากบริษัทมาบอกว่าเอารถไปประมูลขายแล้วจะมาเรียกเก็บค่าเสียหายอีก 20,000กว่าบาท ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาเรียกเก็บกับผมอีกผมก็เลยเฉยๆนึกว่าไม่มีอะไร แล้วปล่อยมาเรื่อยๆจดหมายจากธนาคารก็มาบอกว่าผมติดหนี้ค้างชำระอยู่ประมาณ 16,000 บาทครับแล้วก็บอกว่าได้ส่งชื่อผมเข้าไปที่สถาบันข้อมูลเครดิตแล้ว ผมก็เลยอยากจะถามคุณทนายว่าผมจะต้องทำยังไง แล้วผมคิดเอาไว้ว่าผมจะไปกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านครับ

  โดยคุณ ธนาธร  (27.55.1.204)     11 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 908

  ท่านต้องไกล่เกลี่ยชำระหนี้ค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างชำระให้แก่ไฟแนนซ์เพื่อให้ข้อมูลเครดิตจะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     3 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 907

  เมื่อ2-3ปีผมเคยค้างชำระเงินรถมอเตอร์ไซค์5000บค้าง4-5เดือนพอเดือนถัดไปผมก็ไปจ่ายหมดเลยละผ่อนรถมอเตอร์ไซคหมดแล้วผมก็ไปทำบัตรเฟสซ่อยก็ทำไม่ได้เค้าว่าผมติดแบงค์แห่งชาติอยู่หรือบลูโรผมอยากทราบคับช่วยหน่อยยะคับ

  โดยคุณ สามารถ บิลอับดุลลาห์  (171.5.12.72)     3 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 906

  เมื่อ2-3ปีผมเคยค้างชำระเงินรถมอเตอร์ไซค์5000บค้าง4-5เดือนพอเดือนถัดไปผมก็ไปจ่ายหมดเลยละผ่อนรถมอเตอร์ไซคหมดแล้วผมก็ไปทำบัตรเฟสซ่อยก็ทำไม่ได้เค้าว่าผมติดแบงค์แห่งชาติอยู่หรือบลูโรผมอยากทราบคับช่วยหน่อยยะคับ

  โดยคุณ สามารถ บิลอับดุลลาห์  (171.5.12.72)     3 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 905

  ตรวจสอบเครดิตบูโรมาแล้วมีค้างของอิออน 6000 แต่สถานะ 11 ปิดบัญชีแต่ยังไม่ได้จ่าย และมีบ้านธอส. สถานะ 11 ปิดบัญชี เหมือนกันแต่อันนี้จ่ายหมดแล้ว อยากถามว่าอิออนเมื่อครบ3ปียังจะมีค้างที่บูโรมั๊ยค่ะ แล้วมันขึ้นปิดบัญชีได้ยังไงในเมื่อไม่ได้จ่ายค่ะ 

  โดยคุณ จันทร์จิรา  (223.204.72.50)     27 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 905

  สถานะข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 904

  ผมเคยออกรถมอเตอร์ไซค์มาเมื่อประมาณปี 2552 คับแล้วทีนี้ผมผ่อนมาได้สักระยะหนึ่งครับแต่ค่างวดผมรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยงวดละ 2,200 กว่าบาทครับผมเลยตัดสินใจที่จะคืนรถแล้วผมก็เอารถไปคืนบริษัทแต่ว่ารถที่ผมออกเค้าให้ผ่อนกับธนาคารกรุงศรีฯครับแต่วันที่ผมเอารถไปคืนผมไม่ได้ค้างค่างวดเลย  แล้ววันหนึ่งก็มีจดหมายจากบริษัทมาบอกว่าเอารถไปประมูลขายแล้วจะมาเรียกเก็บค่าเสียหายอีก 20,000กว่าบาท ผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาเรียกเก็บกับผมอีกผมก็เลยเฉยๆนึกว่าไม่มีอะไร แล้วปล่อยมาเรื่อยๆจดหมายจากธนาคารก็มาบอกว่าผมติดหนี้ค้างชำระอยู่ประมาณ 16,000 บาทครับแล้วก็บอกว่าได้ส่งชื่อผมเข้าไปที่สถาบันข้อมูลเครดิตแล้ว ผมก็เลยอยากจะถามคุณทนายว่าผมจะต้องทำยังไง แล้วผมคิดเอาไว้ว่าผมจะไปกู้เงินธนาคารมาต่อเติมบ้านครับผมมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อไหมครับ 

  โดยคุณ รุ่งอรุณ วงษ์คำ  (171.100.95.6)     24 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 904

  หากสัญญาเช่าซื้อมีข้อตกลงกำหนดความรับผิดการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับไฟแนนซ์เจ้าหนี้ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ เมื่อศาลเห็นว่าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 383 ส่วนการที่ท่านจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อกู้ยืมเพื่อต่อเติมบ้านหรือไม่ ท่านควรสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร หรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 903

  ขอคำปรึกษาด้วยครับ ...ผมได้ถูกยึดรถไปแล้ว หลังจากนั้นนานพอสมควรก็มีเอกสารส่งมาจากทางบริษัทว่าต้องจ่ายค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควรครับผมควรจะทำอย่างไรดีครับ นับจากวันที่ถูกยึดรถไปก็ประมาณ 8 - 9 ปีมาแล้วครับ แล้วหมดอายุความหรือยังครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ขอบคุณมากเลยครับ

  โดยคุณ ธนวัฒน์  (223.204.175.49)     23 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 903

  หนี้ค่าส่วนต่างตามมูลหนี้เค่าเช่าซื้อที่ยังขาดอยู่หลังจากนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อออกขายทอดตลาด มีอายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับไฟแนนซ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 902

  ขอคำปรึกษาด้วยครับ ...ผมได้ถูกยึดรถไปแล้ว หลังจากนั้นนานพอสมควรก็มีเอกสารส่งมาจากทางบริษัทว่าต้องจ่ายค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควรครับผมควรจะทำอย่างไรดีครับ นับจากวันที่ถูกยึดรถไปก็ประมาณ 8 - 9 ปีมาแล้วครับ แล้วหมดอายุความหรือยังครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

  ขอบคุณมากเลยครับ

  โดยคุณ ธนวัฒน์  (223.204.175.49)     23 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 901

  เมื่อประมาณ4-5 ปีที่แล้วมีหนี้บัตรเครดิตพวกอิออน,เพาเวอร์บาย,อีซีบาย ซึ่งณ.ตอนนั้นไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ ตอนนี้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานมาก อยากถามว่าณ ปัจจุบันนี้ ยังติดเครดิตบูโรมั้ยคะ

  แล้วจะสามารถปลดได้อย่างไร ต้องการปลดให้หมดคะ

  โดยคุณ กัญญา  (180.183.183.138)     22 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 901

  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง และหากท่านเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำแห่งเครดิตบูโรดังกล่าว จะถูกลบข้อมูลเครดิตตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     13 มี.ค. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 67   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด