X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 69   

 • ความคิดเห็นที่ 960

   ซื้อรถมา1 ปี เเล้วค้างชำระมา6 งวด เเล้วให้ไฟแนนซ์มาเอารถคืน พอเขาไปประมูลขายทอดตลาด ขาดทุน 160000.-บาท มีใบเเจ้งยอดให้ชำระ เดือนละ3000 เราไม่สามารถผ่อนได้  ไปศาลไกล่เกลี่ยยอมความ เเล้วมีใบศาลมาก็ราคาเท่าเดิม ช่วยหาวิธีแก้ไขให้หน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ บังอร  (110.78.149.77)     29 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 960

  ไม่มีวิธีอื่นดีเท่าการไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ไฟแนนซ์ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 959

  ผมได้ปิดบัญชีของอีออน เฟิสช้อยได้ประมาณ2ปี ชื่อจะถูกปลดจากบูโร กี่ปีครับ

  โดยคุณ กัน  (182.52.235.231)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 958

   ไม่ได้จ่ายหนี้ประมาณ 29000 บาท ประมาณ 9ปี่ 8เดือน ยังจะมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรหรือเปล่าคับ........

  โดยคุณ เอก  (1.1.218.113)     27 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 957

  ติดค่าโทรศัพท์ 3งวด แล้วไม่ได้จ่าย ประมาณ 4000 บาท เราจะติด เครดิตแห่งชาติ ไหมค่ะ

  โดยคุณ อำพร  (203.114.112.186)     26 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 957

  อาจเป็นเหตุให้ท่านเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้เสียในข้อมูลเครดิตบูโรได้ ท่านจึงควรตรวจสอบกับบริษัทข้อมูลเครดิตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 956

  แฟนเคยผอนกับอิออนแต่เหลือสองงวดสุดท้ายไม่ได้ส่งจนหมดประมาน4-5ปีจะได้แล้วเหลืออยู่ประมาณ2000กว่าบาทค่ะแต่ไม่ได้ส่งต่ออยากทราบว่าจะสามารถทำบัตรเครดิตใหม่ได้ไม่ค่ะและจะติดบูโลไหมค่ะ

  โดยคุณ นัทลำลูกกา  (110.169.175.125)     25 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 955

   ถ้าไม่ได้ชำระหนี้เครดิตบูโลจะติดตัวไปจนวันตายหรือเปล่าครับผมอยากรู้ครับมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมครับถ้าไม่มีสงสัยคงต้องตายแล้วเกิดใหม่แน่ๆ

  โดยคุณ Tum  (49.231.118.188)     19 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 955

  ตราบใดที่ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ก็ยังคงเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำในเครดิตบูโรต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     1 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 954

   คือจะปรึกษาอะค่ะ คือดิฉันได้เคยอนุญาติให้รุ่นพี่เค้ายืมชื่อไปทำการซื้อรถมอไซต์ด้วยความที่ไว้ใจและทำงานที่เดียวกัน จึงไม่คิดอะไร แต่มาวันหนึ่งพี่เค้าย้ายไปอยู่ ตจว. และก็ขาดการติดต่อ แล้วดิมฉันก็คิดว่าเค้าคงส่งค่างวดตรงทุกเดือน สต่มารู้เรื่องอีกทีคือตอรที่ดิฉันจะซื้อรถยนต์ เพราะตรวจสอบชื่อดิฉันติดบูโร ไม่จ่ายค่างวดรถ ดิฉันเลยออกรถไม่ได้ และ ณ ปัจจุบันนี้ ดิฉันก็ไม่สารถมติดต่อพี่เค้าได้ รถดิฉันก็ซื้อไม่ได้ แบบนี้ดิฉันควรจะทำอย่างไรต่อไปค่ะ คืองยากให้เค้าจ่ายให้หมด และต้องการเอกสารใบสรุปยอดว่าจ่ายครบแล้วไปยืนยันกะการซื้อรถของดิฉันเอง ได้

       รบกวนตอบดิฉันด้วยนะค่ะ หาทางออกไม่ได้จิงๆค่ะ

  โดยคุณ วิสุดา  (115.67.66.230)     19 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 954

  ท่านต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระนั้นให้เสร็จสิ้น และรับช่างสิทธิไปไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้นั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     1 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 953

  กรณีเราเป็นหนี้แล้วคดีความหมดอายุแล้วเรายังติดบูโรอยู่ไหม

  โดยคุณ ชาดง  (122.155.44.131)     17 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 953

  การใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความกับการติดบูโรเป็นคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวข้องกัน โดยในเรื่องเครดิตบูโร ตราบใดที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่เป็นสาเหตุการติดบูโร ก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากการติดเครดิตบูโรได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 952

   ถ้าชื่อของเราอยู่ครบ 3 ปีแล้วเราสามารถที่จะขอกู้ใหม่ได้ไหมครับและข้อมูลเก่าที่เราได้ติดกับสินเชื่อเก่าจะแสดงในเครดิตบูโรไหมครับ

  โดยคุณ abdullah halee  (124.120.57.241)     17 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 952

  สามารถขอสินเชื่อใด ๆ ก็ได้ แต่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 951

  ตอนนี้ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ประมาณ 40,000 บาท  จ่ายเป็นประจำทุกเดือน  อยากทราบว่าจะติดเครดิตบูโรไหมคะ

  โดยคุณ pupa  (1.4.238.230)     12 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 951

  ท่านไม่เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ก็ไม่ตกเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติเสียในเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     26 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 950

  ติดเครดิตของอิซี่บายยอด 30000 ได้ชำระไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ถึงครึ่ง จนพอช่วงตกงานก็ไม่ได้ผ่อนชำระจนล่วงเข้าปีกว่าเกือบ 2ปีได้ ณ.ปัจจุบันยังมีจดหมายทวงจากสำนักงานบ้างแต่นานๆมาที

  จริงหรือไม่ที่เค้าบอกว่าต้องรอ 3ปี เราถึงจะพ้นเครดิตบูโร หรือ ไม่ว่าเราจะค้างเครดิตนาน3-4ปีเราต้องโดนจดหมายทวงจนกว่าเราจะชำระอิซี่บายหมดก่อน แล้วรออีก 3ปี ถึงจะพ้นจากเครดิตบูโร

  รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

  โดยคุณ แน่ว  (180.183.137.179)     12 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 950

  สถานะข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้นั้นเสร็จสิ้น ดังนั้นตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ชำระหนี้ที่ค้างคา ท่านจึงไม่มีทางหลุดพ้นจากการมีประวัติเสีย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     26 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 949

   อยากทราบว่าตัวดิฉันเองไปถอน เคดิษบูลโลออกเองได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nalita  (110.49.235.46)     11 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 949

  ไม่สามารถกระทำได้ รายละเอียดให้สอบถามบริษัทเครดิตยูโรโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     26 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 948

   คือผมจะซื้อรถมือสองกับทางธนาคาร ทุกอย่างดีหมดแต่ธนาคารบอกผมติดเครดิตบูโร สองเจ้าอิออนกับเฟิสช้อย รวมกัน ประมาณ 3000 นิดๆ แต่ผมได้จ่ายชำระหนี้หมดไปแล้วเป็นเวลจะ1 ปีแล้วคือผมต้องรอถึง3 ปีก่อนใช่ไหมครับถึงจะปลดบูโร ของผมออก ผมเข้าใจถูกไหมครับ

  โดยคุณ กริชจามร จิตรสำเริง (สมาชิก)  (61.90.16.100)     10 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 948

  แม้ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้นก็ตาม ท่านสามารถยื่นคำร้องขอต่อสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อมีหนังสือรับรองการปิดยอดชำระหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     25 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 947

   ขอสอบถามค่ะ  พอดีดิดในเรื่องของการส่วล่าช่าไป 3-8 เดือนค่ะ   แต่ช่วง 3 เดือนแรก น้ำท่วม  พอเดือนที่4/5 กลับมาติดต่อแต่ก็ถูกส่งเรื่องไปที่สำนักงานกฎหมาย  แต่ก็ไม่ยอมติดต่อหรือส่งเอกสารมาให้สักที (แต่ตอนนี้ที่อยากจะถามหรือช่วยได้ไหมค่ะ คือจ่ายชำระหมดแล้วและหนี้ก็เป็น 0 แล้วดิฉัน อยากจะลบประวัติเพื่อืำธุระกรรมอื่นได้  รบกวนช่วยหรือขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ)  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ อุบล ดวงดี   (115.67.103.231)     3 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 946

  ขอถามอีกข้อค่ะ หลายชายไม่เคยเป็นหนี้ การเงินหมุนเวียนดี ได้ขอทำบัตรเครดิตกับธนาคาร แต่ไม่ผ่าน ต้องรออีกกี่เดือนถึงจะขอใหม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ namtip  (171.99.115.88)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 946

  ต้องสอบถามข้อมูลกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 945

  เซ็นคล่ำประกันเพื่อน โดนฟ้องล้มละลายเมื่อ 16ต.ค.50 ตอนนี้หลุดล้มแล้วเป็นเวลา2ปีกับ7เดือน จะสามารถทำการกู้เงินซื้อรถหรือทำบัตรเครดิตได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องรออีกนานเท่าไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ namtip  (171.99.112.15)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 945

  ผู้ค้ำประกันสามารถขอสินเชื่อกู้ยืมเงินหรือทำบัตรเครดิตได้ ไม่มีกฎหมายห้าม แต่รายละเอียดท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเพื่อสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 944

  น้องสาวซื้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นชื่อของเราแล้วน้องสาวไม่ยอมผ่อน  เราเลยโทรไปที่ร้านให้มาเอารถ  แล้วเราติดเครดิตบูโรที่ทราบเพราะว่าทำบัตรผ่อนสินค้าไม่ผ่านอยากทราบว่ารถเราก็คืนให้แล้ว  เอาไปขายทอดตลาดแล้ว  เราจะติดเครดิตบูโรกี่ปีค่ะ  จึงจะลบชื่อเราออกเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมอะไรได้เลย

  โดยคุณ วนิดา บุตรพรม  (101.109.13.101)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 944

  สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบออกจากเครดิตต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ท่านชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 943

  สอบถาม ค่ะ ว่า.. เคยซื้อรถยนต์มือสอง แต่มีเหตุให้ต้องผ่อนไม่ไหว จึงได้ทำการโทรไปแจ้งกับทางบริษัท เพื่อให้มารับรถดังกล่าวกลับไป หลังจากนั้นก็ไม่ได้ รับการติดต่อ หรือทวงหนี้แต่อย่างไร จากธนาคาร  จนกระทั่ง ได้ลองไปสมัครบัตรผ่อนสินค้า พวก อิออน เฟริสช้อย ทางบริษัทแจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติ บัตรดังกล่าวให้ได้ และมีเอกสารแจ้งมาที่บ้านว่า สาเหตุที่ไม่สามรถ อนุมัติสินเชื่อได้นั้นมาจาก มีรายชื่อติดอยู่ใน ศูนย์ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ  อยากทราบว่าในกรณีนี้ มีโอกาสที่รายชื่อจะถูกลบออกจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติมั้ย ถ้าลบออกได้ ประมาณกี่ปี ค่ะ หรือว่ามีวิธีใหนบ้างที่รายชื่อจะลบออกได้ คือต้องการอยากกู้ซื้อบ้าน ค่ะ

  โดยคุณ รัชชา  (202.28.182.5)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 942

   ผมเคยค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ผ่อนเลยรถก็ไม่คืนเป็นเวลา7ปีแล้วผมไปเช็คที่เครดิตบูโรตอบกลับมาว่าบัญชีเป็น0ผมไม่เข้าใจว่าผมยังติดเครดิตบูโรอยู่หรือเปล่าครับช่วยตอบด้วยครับ

  โดยคุณ ตั้ม  (49.231.116.175)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 942

  ท่านยังมีชื่อเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโรนั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     10 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 941

   ติดเครดิตบูโร เพราะผ่อนรถกะธนาคารเกียรนาคิน เนื่องจากคืนรถไม่ผ่อนชำระต่อแต่ยังค้างผ่อนประมาณ24000ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะค่ะ รถทางธนาคารเอาไปขายทอดตลาดแล้วเราจะแก้บูโรได้รึป่าวคะ และทำไงบ้างอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Ann  (115.67.130.138)     24 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 941

  สถานะข้อมูลจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     31 พ.ค. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 69   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด