X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 1100

   เคยโดนฟ้องคดีล้มละลาย ตอนนี้พ้นแล้ว อยากทราบว่าจะติดบูโรมั๊ย และถ้าติดจะหลุดพร้อมกับคดีนี้ไหม ตามที่ทราบมาว่าคดีนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้เลยมา 5 ปีแล้ว 

  โดยคุณ สวัสดิ์  (171.5.217.210)     15 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1099

   รบกวนสอบถามด้วยค่ะ ดิฉันได้คำ่ประกันรถให้เพื่อน แล้วเพื่อนไม่ส่งค่างวดเราไปตามเอารถคืน บริษัทได้แล้ว ทางบริษัทได้ทำการขายต่อ โดยมีส่วนต่างที่ทางเราต้องจ่ายเพิ่มให้บริษัท แต่ทางผู้ชื้อไม่ยอมจ่ายมีจดหมายมาที่ผู้ค่ำ ประมาณ 2 ปีได้แล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้ผู้ค่ำติดแบล็ดลิสต์ใช้ไหมค่ะเพราะดิฉันจะออกรถ ไม่ทราบว่าจะออกได้ไหม ยังมีบัญชีดำอยู่ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ บีบี  (183.89.83.193)     10 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1098

  รบกวนสอบถามค่ะ....เป็นหนี้กับทางเพริชช็อย ประมาณ 70000 บาท..มีเอกสารมาให้ไปขึ้นศาล

  หากไกล่เกลี่ยเรียนร้อยแล้ว อีกนานแค่ไหนข้อมูลถึงจะหลุดจาก แบล็คลิสค่ะ...การจ่ายเงินทั้งหมดก่อนขึ้นศาล กับจ่ายหลังขึ้นศาลซึ่งจะมีการลดหย่อนนี้ให้ด้วย อันไหนจะดีต่อข้อมูลเครดิตของเรามากกว่ากันคะ..ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ นันท์   (182.53.23.170)     9 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1098

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยลูกหนี้ควรไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ชำระให้เสร็จก่อนถูกฟ้องน่าจะเป็นผลดีแก่ลูกหนี้ยิ่งกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     3 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1097

   ผมแจ้งความมอไซค์ผมหาย มา 6 ปีแล้ว ตอนนั้นได้แจ้งรถหายไปแล้วตำรวจก็แจ้งมาว่าเจอรถผมแล้วผมก็โทรให้บริษัทไปยึดรถ แล้วบริษัทไปยึดรถมาหรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่เมื่อผมมาเช็คบูโรผมมีชื่อติดบัญชีมอไซค์คันนี้อยู่ ผมอยากรู้ว่าผมต้องทำอย่างไรคับ เพื่อไม่ให้ติดบูโร

  โดยคุณ tra  (125.26.215.111)     8 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1097

  ท่านควรไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวให้เสร็จสิ้น และข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     2 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1096

   อยากทราบว่าจะติดเครดิตบูโรรึป่าวคะ  เช่าซื้อรถยนต์มาแล้วขาดส่ง 3 งวด และเอารถไปคืน ตกลงกันได้เรื่องยังไม่ฟ้องปิดบัญชี เดือนตุลาคม ปี54 คะ

  โดยคุณ ทิพยาภัศศร์  (61.19.239.120)     6 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1096

  ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อดังกล่าว ก็อาจเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติเสียในข้อมูลเครดิต จึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1095

  สวัสดีคะ..รบกวนสอบถามค่ะ ว่าเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วได้ชำระหมดแล้ว และมีหนังสือจากทางธนาคารมาว่าไม่มีหนี้ค้างแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 มค.53 ถ้าอย่างงั้นเมื่อไรจึงจะขอทำเครดิตใหม่ได้ค่ะ

  เพราะเมื่อวันที่ 20 กพ.57 ได้ขอทำไป แต่ได้คำตอบว่า "ไม่ผ่าน" รบกวนด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ ดาด้า  (124.122.7.25)     4 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1095

  ท่านสามารถยื่นคำขอสินเชื่อบัตรเครดิตกับธนาคารหรือ สถาบันการเงินได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดห้ามสิทธิไว้ ส่วนการที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวหรือไม่เป็นอำนาจและดุลพินิจของธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิเคราะห์พิจารณาเครดิตของท่านโดยเฉพาะ ท่านจึงสามารถสอบถามเหตุผลกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรงหากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิตนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1094

  ดิฉันติดเครดิตซิตี้แบงก์เมื่อปี2546 ปิดบัญชี2554 ทำไมถึงทำบัตรเครติดไม่ได้เลย และดิฉันได้ไปเช็คเครดิตบูโร รายงานแจ้งมาแค่3 รายการแต่จริงมีทำธุรกรรมมากกว่านี้ค่ะ แต่ปิดบัญชีหมดแล้ว เคยมีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแจ้งกว่าต้องไปยื่นเรื่องทีธนาคารแห่งชาติเองเพราะทางสถาบันการเงินไม่ได้ยื่นเรื่องให้ในกรณีที่ปิดบัญชีแล้ว แต่ไม่เห็นมีแจ้งในบัญชีธนาคารแห่งชาติเลย เพราะอะไร ดิฉันเลยไม่รู้ว่ามันติดตัวไหนกันแน่ แก้ไขไม่ถูก รบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ

   

  โดยคุณ นันฑา  (114.109.60.49)     4 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1094

  ท่านอาจสอบถามสถานะข้อมูลเครดิตของตนเกี่ยวกับรายชื่อเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกนำข้อมูลเครดิตของท่านกับบริษัทข้อมูลเครดิตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1093

   เครติตบูโรจะมีอายุความกี่ปีค่ะ

  ดิฉันเคยเป็นหนี้บัตรอิออนประมาณหนึ่งหมื่นกว่าบาทประมาณปี2548หรือ49ไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นไม่มีกำลังส่งต่อก็เลยทำให้เสียประวัติไม่สามารถทำบัตรเครดิตใดๆได้เลยจึงอยากถามว่าแบบนี้จะต้องทำยังไงดีเพื่อลบประวัตินั้นค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เกตุศรา   (49.48.73.129)     3 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1092

  สว้สดีคครับ  ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ติดเครดิตบูโร แต่ตอนนี้ผมได้ชำระหนี้ไปแล้ว  ตั่งแต่ปี  พ.ศ. 2554  เดือน  4  สถานะเมื่อตรวจเช็คเครดิตหนี้กลายเป็น 0  แล้ว  แต่พอมาช่วง ปี 2556  ปลายปี  ผมจะทำเรื่องกู้เรียนต่อปริญญาโท  กับทางธนาคารออมสิน  แต่ไม่สามารถกู้ได้ สาเหตุเกิดจากอะไรครับในเมื่อเราชำระหนี้หมดแล้ว  แล้วเครดิตบูโรจะปลดจากบัญชีดำได้เมื่อไหร่ครับ  เพราะตอนนี้  ปี  2557  แล้ว  

  โดยคุณ เวหา จักรกริชรัตน์  (223.204.192.163)     28 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1092

  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกู้ยืมธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ได้พิจารณาแต่เฉพาะว่าท่านได้ชำระหนี้ที่ค้างแก่เจ้าหนี้อันใดเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ แต่มีปัจจัยอื่นอีกหลายประการที่จำต้องพิจารณา อาทิ อายุ รายได้ รายจ่าย และประวัติการชำระหนี้ ฯลฯ โดยสถานะข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น ดังนี้ เหตุที่ท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     31 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1091

  ติดหนี้ค่างวดมอเตอร์ไซค์ มา 8 ปี แล้ว ติดงวดแรกมีเจ้าหน้าที่โทรมาทวงหนี้แล้วเราแจ้งให้มายึดมอเตอร์ไซค์คืนไปก็ไม่มายึด และตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่กับเราแล้วและก็มีการส่งเอกสารทวงหนี้ปีล่ะครั้งมา 8 ปีแล้วไม่ทราบว่ากรณีนี้จะมีการฟ้องศาลหรือเปล่า และจะมีหมายศาลมาให้ทางบริษัท ที่เราทำงานให้หักเงินเดือนของเราหรือเปล่า

  โดยคุณ อนุรักษ์ เจริญสาริกิจ  (180.180.123.232)     22 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1091

  การที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 194, 213 ส่วนจะมีการฟ้องดังกล่าวหรือไม่ ก็เป็นเรื่องการใช้สิทธิของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ตามกฎหมาย และถ้าศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แทนนั้น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็มีสิทธิร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีด้วยยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นเงินเดือนค่าจ้างของลูกหนี้มาชำระหนี้ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271, 282 และ 284

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1090

   สวัสดีค่ะ รบกวนถามค่ะ ดิฉันเป็นหนี้สินเชื่อเงินสดอยู่ที่ควิกแคช เช็คเครดิตบูโร ทราบยอด8000เศษมีดอกขึ้นเดือนละ 69 บาท เคยประนอมหนี้และจ่ายจนเหลือยอดนี้ หยุดส่งเพราะไม่มีรายได้มาสองปีแล้ว เห็นยอดขยับนึกกลัวค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ Mukda  (27.55.237.124)     20 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1090

  ควรติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1089

  สวัสดีค่ะดิฉันเป็นหนี้เฟิร์สซ้อยจากงวดสุดท้ายที่จ่ายประมาณ 12000 บาท ตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม 2552 และเป็นหนี้สินเชื่อซิตี้โลน ประมาณ 40000 บาท ระยะเวลาที่หยุดจ่ายไล่เลี่ยกันค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้สถานะหนี้ของดิฉันแต่ละเจ้าหนี้จะเป็นอย่างไรคะ ยังเป็นแบ๊คลิตส์ หรือยังมีชื่ออยู่ในเครดิตยูโรหรือเปล่าคะ แล้วต้องรออายุความนานกี่ปีจึงจะพ้นหนี้หรือพ้นจากเครดิตยูโรคะ นอกจากการทำ Hair cut เพราะได้ยินมาว่าอายุความของเครดิตยูโร 3 ปีใช่หรือเล่าเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะห้าปีแล้ว จะต้องรอให้หมดอายุความปิดเอง หรือต้องทำอย่างไรคะ เพราะคิดว่าจะออกรถใหม่ปี 2558 ค่ะจะต้องทำอย่างไรเครียดมากๆค่ะ ช่วยหนูทีเถอะคร้าาา

  โดยคุณ ศศิธร  (202.176.108.44)     11 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1089

  ตราบใดที่ท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนับไม่ชำระหนี้ สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     7 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1088

  สวัสดีค่ะดิฉันเป็นหนี้เฟิร์สซ้อยจากงวดสุดท้ายที่จ่ายประมาณ 12000 บาท ตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม 2552 และเป็นหนี้สินเชื่อซิตี้โลน ประมาณ 40000 บาท ระยะเวลาที่หยุดจ่ายไล่เลี่ยกันค่ะ อยากทราบว่าตอนนี้สถานะหนี้ของดิฉันแต่ละเจ้าหนี้จะเป็นอย่างไรคะ ยังเป็นแบ๊คลิตส์ หรือยังมีชื่ออยู่ในเครดิตยูโรหรือเปล่าคะ แล้วต้องรออายุความนานกี่ปีจึงจะพ้นหนี้หรือพ้นจากเครดิตยูโรคะ นอกจากการทำ Hair cut เพราะได้ยินมาว่าอายุความของเครดิตยูโร 3 ปีใช่หรือเล่าเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะห้าปีแล้ว จะต้องรอให้หมดอายุความปิดเอง หรือต้องทำอย่างไรคะ เพราะคิดว่าจะออกรถใหม่ปี 2558 ค่ะจะต้องทำอย่างไรเครียดมากๆค่ะ ช่วยหนูทีเถอะคร้าาา

  โดยคุณ ศศิธร  (202.176.108.44)     11 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1087

  สวัสดีค่ะ ดิฉันเคยผ่อนโทรศัพท์ของบ.อิออนแต่ตกงานจึงผ่อนไม่หมดเรื่อง

  ตั้งแต่ปี2548ค่ะแล้วถ้าเช็คเคดิตยูโรจะขึ้นมั้ยคะราคาโทรศัพท์3,200 บาทค่ะ

   

  โดยคุณ   (171.97.166.169)     11 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1086

   ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดเครติดบูโรอะไรนี้แหละ กับ ธ.ออมสิน เป็นจำนวนเงิน 49 บาท(สี่สิบเก้าบาท) ทั้งที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือน ผมผ่อนเงินกู้จนหมด แต่พอสิ้นปีมีหนังสือแจ้งว่าคุณเครติดบูโร ผมก็เอาหนังนั้นไปติดต่อธนาคาร เขาบอกว่าเป็นหนี้ที่เิกิดจากดอกเบี้ยไม่มีอะไร แต่ปีต่อมาผมจะซื้อรถยนต์ ทำเรื่องลิ่สซิ่งกับธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่านคุณติดเครติดบูโร ตกลงผมไม่ได้ซื้อรถเป็นเพราะเงิน 49 บาท ผมว่าเป็นการทำงานไม่ได้เรื่องของ ออมสิน และเป็นการทำภาระให้คนอื่นของบ.เคติดบูโร

  โดยคุณ สุชาติ  (1.0.245.161)     10 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1086

  ท่านอาจร้องเรียนไปยังสคบ.หรือ ศคง. ดำเนินการกับธนาคารตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     4 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1085

  ซื้อรถยนต์ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วไม่ส่งงวดโดยยึดตอนปีแรกแล้วมีค่าส่วนต่างราคาตอนขาย 2แสนตอนนี้อยากซื้อบ้านทำไงดีครับขอลดหนี้ได้ไหมครับ

  โดยคุณ สันติภาพ  (27.55.166.117)     8 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1085

  ความรับผิดชำระหนี้ทางแพ่งดังกล่าว เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กันได้ตลอดไม่ว่าคดีจะได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีไปแล้วเพียงใดทั้งการขอลดหนี้หรือผ่อนชำระหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1084

   ดิฉันติดประวัติเครดิตบูโรมา 5 ปีแล้วเนื่องจากทำสัญญาเช่าซื้อรถจักยานยนต์กับอีซี่บาย

  แล้วดิฉันไม่อยากส่งค่างวดต่อจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับรถคืนในขณะที่สัญญายังไม่หมดส่งค่างวดครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน มกราคม2552 

  ดิฉันจึงอยากถามว่าประวัติจะลบมั๊ยคะดิฉันอยากจะกู้เงินกับสถาบันการเงิน ต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับการอนุมัติคะ

   

   

  โดยคุณ Lek  (124.120.113.136)     7 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1084

  ข้อมูลเครดิตของท่านซึ่งเป็นลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น หากท่านไม่ดำเนินการชำระหนี้นั้นให้เสร็จสิ้น ก็ไม่มีทางที่สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบไปได้เลย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     28 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1083

  คือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วญาติกันใช้ชื่อผมซื้อรถยนต์ผ่อนส่งไปได้ไม่นานก็ไม่ยอมส่งต่อและก็ไม่ยอมเอารถมาคืนด้วยผมควรทำยังไงครับแล้วแบบนี้ผมต้องติดแบล็คลิสกี่ปีครับ

   

  โดยคุณ tanas  (171.5.148.166)     4 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1083

  ท่านควรติดต่อกับไฟแนนซ์เพื่อติดตามรถคืนและจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ส่วนกรณีท่านต้องได้รับความเสียหายอย่างไร ก็ต้องไปฟ้องร้องบังคับเรียกร้องให้ญาติต้องรับผิดในเรื่องความรับผิดตัวการตัวแทนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     24 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1082

   สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องปรึกษา คือดิฉันเป็นหนี้บัตรเฟริสซ้อยส์ อยู่ประมาณ 20000 บาท ตั้งแต่ปี 2547 

  ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ของ สนง.กฏหมายโทรมาทวงบอกให้ผ่อนชำระ แต่ดิฉันไม่ได้ชำระ แต่ตอนนี้ดิฉันต้องการกู้เงินธนาคาร แต่ทางธนาคารต้องให้ไปเช็คเครดิตยูโร  จะมีผลต่อการขอกู้เงินธนาคารมัยค่ะ

   

  โดยคุณ tukta  (118.175.251.128)     31 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1081

   สวัสดีค่ะ

  ดิฉันเป็นหนี้บัตรโอเคแคปปิตอลแต่ดิฉันจำไม่ว่าเท่าไหร่ค่ะเพราะดิฉันขาดส่งตั้งแต่ปี2548เพราะตอนนั้นตกงานและท้องแต่ตอนนี้ดิฉันได้มีงานทำแล้วดิฉันอยากทราบว่าบริษัทที่ดิฉันติดเงินเขาสามารถอายัดเงินเดือนดิฉันได้หรืเปล่าค่ะเพราะมีเจ้าหน้าทีโทรมาทวงแล้วบอกจะอายัดเงินเดือนค่ะแต่ดิฉันเช็คเคดิตบรูโรไม่มีนะค่ะเขาแจ้งยอดมา50,0000ดิฉันขอต่อรองยอดการชำระครั้งเดียวจบเขาไม่ยอมบอกให้ดิฉันจ่าย500ก่อนก้อได้พอดิฉันไม่ยอมเขาบอกว่าไม่คุยกับดิ ฉันแต่จะอายัดเงินเดือนแล้วโทรไปขอข้อมูลดิฉันกับฝ่ายบุคคลค่ะเขาแล้วบอกจะฟ้องร้องค่ะ ดิฉันควรทำอย่างไรเขาสามารถอายัดเงินเราได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ Benny  (101.108.243.7)     29 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1081

  เจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถอายัดเงินเดือนของท่านชำระหนี้ได้ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชำระหนี้และท่านไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271 ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้ยังไม่ฟ้องร้องบังคับคดีท่าน ถ้าท่านชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางส่วน หรือกระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสารภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนั้น ย่อมทำให้อายุความสะดุดหยุดลงโดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าในอายุความ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/14(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ก.พ. 2557

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด