ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 65   

 • ความคิดเห็นที่ 880

  เป็นหนี้บัตรเครดิต ควิกแคช และไม่ได้จ่ายมาประมาณ 5 ปีแล้ว อยู่ๆ มีโทรศัพท์เข้ามาที่ทำงานบอกว่าคุณยังจ่ายไม่ครบ เหลือยอดอีก 18,000 บาท จะปิดยอดเลยมั๊ย ก็ยังงงอยู่ว่ารู้ที่อยู่ เบอร์โทร ที่ทำงานได้ยังไง เพราะพ่ึงจะได้งานทำที่นี่ เลยบอกว่าจ่ายได้แค่เดือนละ 500 และยังขอเบอร์โทรมือถืออีกด้วย ก็เลยสงสัยว่า เราต้องจ่ายหนี้มั๊ยเพราะดูแล้วมันเลยอายุความมาแล้ว และถ้าต้องจ่ายจะต้องรวมถึงค่าเบี้ยปรับ ค่าติดตาม จากงวดล่าสุดเมื่อหลายปีที่แล้วด้วยหรือเปล่า

  โดยคุณ นรา  (182.52.49.138)     18 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 880

  หนี้บัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปีนับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ หากพ้นกำหนดเวลานี้เจ้าหนี้ไม่ฟ้องเรียกร้องบังคับท่านชอบที่จะปฏิเสธการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความนั้นแล้วได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     29 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 879

  ถ้าติดเครดิตบูโรมา 5 ปีละคะ ประมาณว่าออกรถมือสองมาและตอนนั้นตกงานพอดี เลยให้เค้ามายึดรถไปแต่ตอนที่คุยกับทางที่เค้าจะมาเอารถเค้าก็บอกว่าจะไม่มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่มาก็มีหนังสือมาบอกว่าต้องจ่ายค่าที่เค้าเอาไรคันที่ยึดไปขายต่อแต่ไม่ได้ราคาตามเค้าตั้งไว้ 60000 บาททั้งๆที่ตอนคุยกันก็บอกว่าไม่ต้องมีค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น..แล้วเงียบหายไม่มีเอกสารใดๆมาจนถึงทุกวันนี้ 5 ปีแล้วแต่เครดิตบูโรยังไม่มีการลบออก..พอดีจะกู้ออมสินกู้ไม่ได้ค่ะติดเครดิตบูโรตัวนี้รบกวนช่วยบอกวิธีด้วยนะคะ..ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ร้องทุกข์  (122.155.42.19)     15 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 879

  ตราบใดที่ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น สถานะข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ก็ยังเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำประวัติเสียในข้อมูลเครดิตบูโรนั้น จนกว่าจะพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นเชิง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     24 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 878

  ติดแบล็คลิสมาหลายปีแล้วปัจจุบันได้ชำระจนครบหมดทุกรายการเมื่อปลายปี 55และมีเอกสารในการปิดทุกรายการยกเว้นรายการที่ปิดไปตั้งแต่ ปี54 นอกนั้นมีเอกสารหมดถ้าเรานำเอกสารการปืดไปยื่นที่เครดิตบูโรจะสามารถลบชื่อออกได้หรือเปล่าและสามารถทำธุรกรรมในการเงินหรือขอสินเชื่อประเภทบัตรเครดิตต่างๆได้หรือเปล่าหรือต้องรอใหม่อรก 3 ปี ให้ชื่อลบเองรบกวนตอบหน่อยเพราะว่าจะได้นำเอกสารไปยื่น

  โดยคุณ คุณ ณัฐพัฒน์  (182.53.179.58)     14 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 878

  ข้อมูลสถานะทางเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือขอสินเชื่อได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 877

   เคยค้างชำระหลายรายการมากเมื่อประมาณ ปีหรือ 2 ปีที่แล้วไปตรวจสอบเครดิต บูโร สถานะเป็น 41โอนหรือขายหนี้แล้ว แต่มี เรคคอร์ดว่าแต่ละหนี้เคยค้างชำระเกิน 300 วัน หลายรายการ อยากทราบว่าถ้าจะทำบัตรเครดิต ได้มั้ย

  โดยคุณ Jimmie  (58.8.177.105)     10 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 877

  สามารถยื่นคำขออนุมัติเปิดใช้บัตรเครดิตได้ แต่จะได้รับการอนุมัติจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละที่หรือไม่อย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     17 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 876

  อยากทราบว่าเราสามารถเอาบัญชีปิดหนี้ที่ขอเช็คจากทางเครดิตบูโรไปแก้ประวัติแบ๊คลิสได้หรือป่าวครับ

  โดยคุณ   (64.27.165.35)     9 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 876

  ไม่สามารถแก้ประวัติเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตของตนดังกล่าวได้โดยสถานะทางข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     17 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 875

  เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบตั้งแต่ปี 2549 แต่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพราะต้องโทษจำคุก เป็นเวลา 5 ปี ทางเจ้าหนี้ก็ได้ทำการส่งเรื่องฟ้องต่อศาล และศาลได้ทำการวินิจฉัยและตัดสินฝ่ายเดียวไปแล้ว พอมาถึงตอนนี้จะทำยังไงต่อไปดี อยากทราบว่าคดีความจะมีหมดอายุหรือไม่ อย่างไร  

  โดยคุณ กมลชนก  (101.108.250.84)     7 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 875

  เมื่อเจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้แล้ว ย่อมเป็นเหตุทำให้อายุความสะดุดหยุดลง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/14(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     15 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 874

   ผมเป็นหนี้อิออน แต่ ขาดส่งมา สามปี ถ้าไปปิด ยอดที่ค้าง ข้อมูลเครดิต จะถูกลบออกหรือป่าวครับ เพราะเห็น บริษัทบอกว่าจะส่ง ใบปิดชำระหนี้มาให้ แล้วข้อมูลเป็นปกติ เพราะผมจะไปทำเรื่องออกรถครับ

  โดยคุณ คน ตจว  (27.55.11.208)     7 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 874

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     15 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 873

   อยากทราบว่าดิฉันติดแบคลิสบ้านปี2547อยากทราบว่าจะหมดอายุความเมื่อไร

  ใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ

   สามีดิฉันเป็นผู้กู้ร่วมสามารถซื้อรถใหม่ได้ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ Ter Naja   (171.7.127.150)     6 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 873

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น และบุคคลสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     14 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 872

  สวัสดีค่ะดิฉันเคยติดบรูโรแต่ใช้หนี้หมดมานานแล้วประมาณ3 ปี ค่ะแต่ทำไม ยังทำบัตรเครดิตไม่ผ่านอีกค่ะ อยากทราบสาเหตุค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ จุฑามาศ  (49.49.48.210)     19 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 871

  เรียนถามค่ะ

   ดิฉันเคยกู็้ซื้อบ้านแต่เป็นการกู้ร่วม และมีการขาดการส่งละแบงค์ยึด เพื่อขายทอดตลาดไป และก็มีคนอื่นมาซื้อต่อเรียบร้อยแล้ว  **เป็นเวลา 7 ปีแล้วค่ะ** แต่ปรกฎว่ายังคงติดบัญญชีดำที่ บูโรไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆๆได้เลย

  แต่ ณ ขณะนี้ ดิฉันได้เปิดบริษัททำกิจการเป็นของตัวเอง และฐานะทางการเงินดีขึ้น แต่พอจะขยายกิจการ โดยการกู็้ซื้อรถยนต์ ปรากฎว่าผ่าน แต่ตอนนี้ กำลังทำเรื่องขอกู้ ซื้ออาคารพาณิชย์  ..อยู่ โแต่ ไม่ผ่าน และจะต้อง แก้ไขปัญหานี้ยังไงค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ คุณฟาง ฟาง  (101.51.25.201)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 870

   ติดเครดิตบูโร      6ปีแล้ว    นับย้อนหล้ง      จะมีประวัติติดเครดิตอีกไหมครับ

  โดยคุณ นาย ไกรสร การฟุ้ง  (115.67.166.221)     10 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 870

  ถ้าหนี้ที่เป็นเหตุให้เป็นลูกหนี้ที่ติดเครดิตบูโรดังกล่าวยังไม่ได้รับการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไป ลูกหนี้ก็ต้องมีชื่อติดบัญชีดำแห่งข้อมูลเครดิตนั้นตลอดไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 869

  ดิฉันโดนขโมยรถ  ที่ไม่มีประกัน  และยังผ่อนไม่หมด  จึงไม่มีปัญญา  ผ่อนรถต่อได้  อยากทราบว่าถ้าดิฉันไม่หนี  แต่รอให้ทางธนาคารฟ้องศาล     คนค้ำประกัน  จะเดือดร้อนด้วยไหมคะ

  โดยคุณ วี  (171.6.159.17)     10 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 869

  การที่รถคันที่เช่าซื้อสูญหาย ย่อมมีผลให้สัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นไป ตาม ป.พ.พ.มาตรา 567,573 แต่หากข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าซื้อมีข้อกำหนดความรับผิดชำระหนี้ค่าเช่าซื้อในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามสัญญา แม้รถคันที่เช่าซื้อสูญหายไปก็ตาม จึงเป็นข้อตกลงยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าวที่ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมกันรับผิดชำระค่าเช่าซื้อนั้นจนครบถ้วน ท่านและผู้ค้ำประกันจึงควรเจรจาไกล่เกล่ยขอประนอมหนี้กับไฟแนนซ์นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 868

   ติดเครดิต มา 16 ปีแล้ว ไม่มีการฟ้องร้อง วันหนึ่งมี สนง ทนายความ โทรมาแจ้ง เรียกยอดเก็บ มีส่วนลด ให้ถ้าจ่ายวันนี้ หรือ 7 วัน แล้วอย่างนี้ จะมีการฟ้องร้องกันหรือไม่ ตั้งแต่ปี 2539 ถึง ปี 2555 รวม 16 ปี 

  โดยคุณ จอย  (125.27.232.214)     6 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 868

  การใช้สิทธิเรียกร้องบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือไม่เป็นสิทธิของเจ้าหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 867

   เมื่อปี 2540 ขาดส่งคอนโด  ธนาคารก็เอาไปขายทอดตลาด ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังติดเครดิตบูโรอยู่หรือไม่

  โดยคุณ อาษา ชัยชนะ  (171.100.80.143)     4 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 867

  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 866

   รบกวนปรึกษาค่ะ กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟนแต่เลิกกันแล้ว  แต่ยื่น re finance ไม่ผ่าน เพราะติด  แบ็คลิส (แต่ปิดบัญชีหมดแล้ว). แบงค์บอกต้องรอ 6 เดือนถึงยื่นใหม่ได้ แต่ระยะเวลาปิดบัญชีได้ 3 เดือนแล้ว มีวิธีอื่นที่จะคัดชื่ิแฟนเก่าออกจากผู้กู้ร่วมแล้วฉโนดที่ดินหรือเปล่าค่ะ เพราะครอบครัวของแฟนใหม่รีบมาก ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ว่ามีวิธีอื่นนอกจากรอยื่น re finance อีกครั้งหรือเปล่า

  โดยคุณ เกษ  (58.11.131.249)     3 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 866

  ท่านต้องดำเนินการฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์แห่งบ้านที่เป็นเจ้าของรวมกับอดีตสามีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 865

  ขอแจ้งเรื่อง อีออนนะคะ หากใครได้ชำระหนี้ไปแล้วต้องรีบขอใบปิดยอดแล้วนำเอกสารแจ้งปิดไปยื่นปิดกับ ธ.แห่งชาติ นะคะ เพราะทาง อีอนหรือจะไม่ดำเนินเรื่องใดๆ ให้ท่านทั้งสิ้น เคยมีประสบการณ์ค่ะ ปิดยอดชำระหนี้ไปแล้วปีกว่า จนตัวเองได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พอเช็คประวัติ กลับพบว่าตัวเองมียอดหนี้ค้างที่ อีออน สุดท้ายตามไปเอาใบปิดถึงสำนักงานใหญ่ ถึงได้ยื่นเอกสารแจ้งปิดกับทางไฟแนนซ์รถอีกที จนตัวเองต้องดีเลย์เรื่องปิดออกไปอีก 1 ปี เพราะเรื่องค้างอยู่ที่อีออน

  โดยคุณ ว จ  (125.24.172.144)     1 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 865

  เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จะเรียกใบเสร็จเป็นสำคัญจากเจ้าหนี้ผู้รับจำนองแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     19 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 864

  เป็นหนี้อิออน 7 ปี ยังติดแบล๊คลิสอีกไหมค่ะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ พูลพิพัฒน์  (110.164.48.114)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 863

  ในขณะที่่ยังผ่อนชำระอยู่ จะถือว่ายังติดแบคลิส หรือไม่ ( เรื่องถึงศาลเจรจาไกล่เกลี่ย และยินยอมผ่อนชำระ ในเงื่อนไขข้อตกลงของแบงค์ ทั้งหมด และชำระต่อเนื่องไม่ขาด ถามว่าถ้าติด จะหลุดเมื่อไหร่

  โดยคุณ   (180.180.8.254)     29 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 863

  รายละเอียดดังกล่าวให้ท่านสอบถามข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     14 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 862

  ตอนนี้ดิฉันติดแบคลิสทุกสถาบันมานานแล้ว  และมีบริษัททวงนี้มา  ดิฉันก็จ่ายตามที่กำหนดมา  และตอนนี้ดิฉันทยอยจ่ายครบหมดแล้ว หนี้ที่เคยค้างก็เครียร์หมดแล้วค่ะ  แล้วเมื่อไรรายชื่อจะลบออกจากแบคลิสค่ะ  ทำบัตรตอนนี้ก็ยังไม่ผ่าน ต้องกี่ปีขึั้นไป หรือต้องไปยื่นเอกสารอะไรบ้างค่ะ

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อ้วน  (110.168.251.71)     27 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 862

  ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 861

  เป็นหนี้บัตร KTC อยู่ 2 หมื่นกว่าบาท พอมาเจอเหตุการน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วทำให้ค้างส่ง แต่พอได้งานทำใหม่จึงไปติดต่อที่จะจ่ายชำระปรากฏว่าเขาให้จ่ายทั้งจำนวน ไม่มีการให้ผ่อนเป็นงวดๆ  ทั้งที่เราเป็นฝ่ายเข้าไปติดต่อเองและที่สำคัญยังทำให้เราเสียประวัติกู้ที่ไหนไม่ได้อีกด้วย เลยสงสัยว่าเมื่อเราต้องจ่ายทั้งค่าปรับทั้งที่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนไหนมาทวงถาม เสียประวัติทั้งที่บอกว่าผ่อนผันเนื่องจากน้ำท่วม  เครดิตบูโรมีมาเพื่อประโยชน์ของใครกัน สถาบันการเงิน พลเมืองของประเทศกันแน่

  โดยคุณ da  (110.49.251.75)     26 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 861

  หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากการติดเครดิตบูโร ท่านสามารถจะร้องทุกข์เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลเครดิตของตนต่อสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     11 ธ.ค. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 65   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด