ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 68   

 • ความคิดเห็นที่ 940

   คืนรถยนให้บริษัทโดยไม่ค้างค่างวดแต่เค้าไปขายต่อขาดทุน แล้วบอกว่าเราต้องจ่ายส่วนต่างนั้น ทำให้เราติดบูโรได้ไหม แล้วถ้าเราจะจ่ายเงินนั้นเพื่อปิดบูโร เราควรจะได้เอกสารอะไรกลับมาบ้างคะ เคยไปจ่ายแล้วทางธนาคารบอกว่าได้แค่ใบเสร็จ แล้วบัญชีจะถูกปิด หนูก้อเลยยังไม่จ่าย ผ่านไปสองปี โทรมาทวงอีกบอกว่าจะลดให้ จาก 5 หมื่นกว่า เหลือแค่ หมื่นกว่าเอง ช่วยตอบด้ยนะคะ

  โดยคุณ พนารัตน์ คอมสติง  (49.49.24.154)     18 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 940

  หากท่านชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เสร็จสิ้นเชิง ก็มีสิทธิ์ได้รับใบเสร็จเป็นสำคัญจากเจ้าหนี้ และขอออกใบปลดหนี้เพื่อแสดงแก่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     28 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 939

   ติดเครดิตลบูโรอยู่ค่ะ กูซื้อรถได้แต่ ทำบัตรเครดิตไม่ได้เพราะอะไรค่ะ

  โดยคุณ 1563  (118.172.27.231)     17 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 939

  ท่านสามารถสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     28 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 938

  จองบ้านไว้ แต่ยื่น BANK ไม่ผ่าน เพราะติดเครดิตบูโร หนี้บัตร 15000 ปิดไปตั้งแต่ กันยา 55 ผ่านมา 8 เดือนแล้ว ยังทำธุรกรรมไม่ได้เลย ทำยังไงได้บ้างครับ หรือต้องรอให้ครบ 3 ปี ถึงค่อยซื้อบ้าน ตอนนี้ 40 แล้ว อายุ 43 คงเหลือเวลาผ่อนน้อยลงไปอีก รบกวนด้วยครับ

  โดยคุณ กานตพงศ์  (58.11.34.16)     15 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 937

   ผมทำเรื่องซื้อรถมือ2บอกว่าจ่ายพร้อมออก15000 พอทำเสดจัดไฟแน่ผ่านบอกว่าต้องจ่าย38000ยอดไม่ถึง ผมเลยบอกยกเลิกไป แล้วพอสองสายวันต่อมาผมได้ไปจัดไฟแน่นใหม่กับเต้นท์ใหม่ ผลออกมาว่าผมไม่ผ่าน เพราะ ผมเคยจัดคันเต้นท์แรกผ่านไปแล้ว มันมีชื่อค้างอยู่ ต้องรออิก3เดือนอย่างน้อยรอไห้ชื่อหายแล้วค่อยทำสัญญาใหม่ อันนี้จริงหรือเปล่าครับ 

  โดยคุณ สันติภาพ  (180.183.41.25)     13 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 937

  การอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อดังกล่าวเป็นดุลพินิจของไฟแนนซ์แต่ละแห่งโดยเฉพาะ จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร ก็ต้องสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของไฟแนนซ์นั้นๆ โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     21 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 936

  ชำระหนี้แบบจ่ายครั้งเดียวหมดแต่บริษัทอิออน ลบบัญชีไม่หมดยังมียอดคงค้างติดอยู่ ทำไงดีครับ สอบถามที่ติดตามหนี้ก็บอกว่าชำระหมดแล้ว แต่ไม่ยอมดำเนินการให้สักทีเป็นปีแล้ว

  โดยคุณ พิเชษฐ์  (171.6.98.134)     10 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 936

  ท่านสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อสคบ.เพื่อดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 935

   เป็นหนี้ควิกแคช 20000 อิออน 34000 ตั้งแต่ปี 47 จนปัจจุบันขาดอายุความหมดแล้ว เครดิตบูโรจะเป็นปกติไหมครับ

  โดยคุณ ตั้ม ระยอง  (125.27.90.32)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 934

   ผมขอรบกวนหน่อยน่ะครับ คือผมเคยค้างค่างวดรถ มา 3 งวด ของ บ. ธนชาติ แล้วปิดยอดค้าง + ค่าติดตาม ไปเมื่อเดือน ตุลาคม 2555 ต่อมาผมปิดบัญชีรถไปเลยเมื่อวันที่ 8/4/56 ก่อนหน้านี้ชื่อผมติดเครดิตบูโรอยู่เพราะผมขอสินเชื่อของ I Bank แล้วไม่ผ่าน ถ้าผมจะสมัครบัตรเครดิดของ เฟิริสช้อย หรือ บัตรเครดิต ต่าง ๆ โดยที่นำเอกสารไป ปิด ไปยื่น กับ บ.  จะผ่านหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ รัชชานนท์  (49.49.164.91)     30 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 933

   ค้างค่าส่งงวดรถยนต์1เดือนครึ่งจะติดเคดิตบูโรไหม

  โดยคุณ สุพจร์  (27.55.4.117)     30 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 932

  เป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่ปี 50 พอปี 51 มีหมายศาลขอให้ใช้หนี้ (แต่ไม่ใช้หนี้ตามหมายศาล) อยากทราบว่าตอนนี้ติดเครดิตบูโรหรือไม่ และกี่ปีถึงจะหมดอายุความ ทำนิติกรรมกับธนาคารได้

  โดยคุณ anek  (171.98.10.17)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 931

  เป็นหนี้บัตรเครดิตเมื่อประมาณปี 50 ศาลฟ้องแล้วเมื่อปี 51 (แต่ไม่ได้ใช้หนี้ตามคำสั่งศาล) จะติดเครดิตกี่ปี ตอนนี้อายุความหมดหรือยัง และจะติดหนี้บูโรกี่ปี

  โดยคุณ anek  (171.98.10.17)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 930

  เช็คเครดิตบูโร แล้ว หนี้ทุกบัญชีเป็น 0 และมีอีก2 บัญชี ขึ้นว่า สถานะบัญชีเป็น โอนหรือขายหนี้ แต่ยอดเป็น 0 แบบนี้ ถือว่า ติดแบล็กลิซ อยู่มั้ยคะ แล้วมีโอกาสจะทำธุรกรรมทางการเงินได้มั้ยคะ

  โดยคุณ zin  (101.108.226.125)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 929

  รบกวนด้วยค่ะ พอดีว่าให้คนเช่าบ้านเขียนสัญญา 2 ปี ตอนนี้ยังไม่หมดสัญญาแต่ตนเองต้องการขายบ้าน จะยกเลิกสัญญาได้หรือไม่คะ แล้วต้องเจรจากับผู้เช่าอย่างไรดีคะ

  โดยคุณ รี  (180.183.164.98)     27 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 928

   เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตค่ะ. แต่ชำระหมดแล้วประมาณ2ปี มีความต้องการต่อเติมบ้านใหม่โดยจะเอาโฉนดที่ดินที่เป็นชื่อของเราไปยื่นกู้ต่อธนาคารเพื่อนำเงินมาทำบ้าน. ในกรณีนี้มีสิทธิจะยื่นสินเชื่อผ่านสักกี่%ค่ะ. 

  โดยคุณ แพน  (27.55.8.224)     23 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 928

  ควรสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     8 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 927

   สวสดคะมเรองรบกวนถามตอนนเปนหนออมสนจายไมไดมาสามงวดขอผอนผนกไมไดเคาจะยนจงหวดอยางไรดคะแคอยากขอเวลาซกเดอนกไมได

  โดยคุณ jen  (171.6.139.171)     23 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 926

  สอบถามครับ

  1. ในกรณีที่มีบริษัทตัวแทนติดตามทวงหนี้ เสนอลดหย่อนหนี้ให้ปิดบัญชี และเราก็ชำระตามยอดหนี้นั้นแล้ว ใครจะเป็นผู้แจ้งปิดบัญชีกับบ.เครดิตบูโรครับ บ.เจ้าหนี้หรือ บ.ตัวแทน

  2. กรณีจ่ายปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว(AEON) นานกี่เดือนกว่าสถานะในเครดิตบูโรจะเปลี่ยนเป็นปิดบัญชีครับ

  3. หากชำระปิดบัญชีไปแล้วตั้งแต่6-7เดือนก่อน แต่สถานะยังเป็นหนี้คงค้าง อย่างนี้จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ

  ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ อ้วนครับ  (124.121.68.235)     19 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 926

  1.เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลเครดิตของลูกหนี้ต่อเครดิตบูโร
  2.สถานะข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียนต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
  3.ร้องขอให้เจ้าหนี้ทำหนังสือแจ้งเรื่องการปิดบัญชีต่อเครดิตบูโร
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 925

   ขอสอบถาม.....ซื้อรถมือสองมาทำสัญญาเรีบยร้อยแล้ว ได้รถมาแล้ว จะถึงเวลาครบกำหนดชำระงวดแรก แต่อยากคืนรถแล้วจะติดแบ๊ลคลิสไหมครับและต้องเสียค่าไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ธีรยุทธ  (223.207.40.154)     10 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 925

  ผู้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยส่งมอบรถคันที่เช่าซื้อกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อกลับคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 และเมื่อท่านยังไม่ได้ผิดนัดชำระค่างวดเช่าซื้อ ก็คงยังไม่เป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำแห่งเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     23 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 924

  เคยเป็นสมาชิกของมิสทีนค่ะ เราก็ขายของปกติ เลิกขายของมิสทีนเพราะย้ายบ้าน

  เราก็ไม่คิดอะไร มาเมื่อต้นเดือนที่แล้วมีโทรศัพท์จากมิสทีนแจ้งงว่าเราไม่ชำระค่าสินค้าเป้นเงิน 3000 บ. แต่จำนวนเงินตรงนี้เราจ่ายไปตั้งแต่เลิกขายงวดสุดท้ายแล้ว ซึ้งก็ผ่านมาได้ ประมาณ ปีกว่าๆแล้ว อยากทราบว่ากรณีนี้จะติดแบล็คลีสไหมค่ะ พอดีว่าจะออกรถยนต์

  โดยคุณ สุชาดา  (203.130.144.222)     5 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 924

  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตโดยตรงว่าตนจะติดบัญชีดำเกี่ยวกับการทวงถามให้ชำระค่าสินค้านั้นหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     18 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 923

   ข้อมูลการขอตรวจสอบนิติบุคคลไม่ปรับปรุง

  โดยคุณ   (110.49.225.188)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 922

   เคยทำบัตรยูเมพลัสเมื่อประมาณสี่ปีที่แล้วและให้อดีตสามีใช้บัตรนี้พอเลิกกันแล้วเขาไม่ปิดบัญชีให้แล้วตอนนี้ก็ติดตามตัวเขาไม่ได้ แต่ยอดหนี้พร้อมดอกเบี้ยประมาณแปดพันบาทหรือมากกว่าไม่ทราบจนทำให้ทุกวันนี้ทำนิติกรรมทางการเงินอะไรไม่ได้เลยอยากจะกู้เงินมาลงทุนค้าขายก็ไม่ได้แล้วยิ่งกว่านี้ตอนนี้ต้องการที่จะซึ้อรถยนต์ต่อจากหลานก็ไม่ได้

  อย่างนี้หนูต้องทำอย่างไรดีค่ะขอความกรุณาให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ 

  วิมล  รักไร่

  โดยคุณ วิมล รักไร่  (125.27.58.132)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 921

   ติตเครดิดเพราะหนังสือรับรองเงินเดือนเกินจริง6ปีแล้าแก้ไขยังไงค่ะ ส่วนเครดิตอื่นๆที่มีไม่เคยเสียน่ะค่ะ ผ่อนรถก็หมดบัตรอื่นก็ไม่เคยมีปัญหาค่ะ

  โดยคุณ   (223.205.10.151)     28 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 921

  ควรดำเนินการแจ้งเพื่อยื่นหนังสือรับรองฉบับใหม่ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     9 เม.ย. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 68   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด