X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 70   

 • ความคิดเห็นที่ 980

  เรียน ท่านทนาย

      ผมเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องศาลตัดสินคดีบัตรเครดิตหลายใบ(5ใบ)

  ผมอยากถามว่า หากผมเคลียร์ปิดบัญชีให้กับเจ้าหนี้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

  ประวัติเครดิตผมจะเป็นอย่างไร รออีกกี่ปี และจะกู้ซื้อบ้านเหมือนคนทั่วไปได้หรือไม่

  ปัจจุบันมีเงินเดือน 35,000 -40,000 การพิจารณาของ Bank จะเป็นอย่างไร 

  (หากประวัติเครดิตหลังจากเคลียร์หนี้ไม่ดีต่อไป ทำธุรกรรมอะไรก็ไม่ผ่าน ผมก็จะไม่ไปเคลียร์หนี้ที่มีอยู่ปัจจุบัน  เพราะหากมันเน่าแล้ว ก้จะให้มันเน่าต่อไปตลอดชีวิตละกัน)

  ช่วยตอบคำถามผมให้ได้นะครับ เพราะผมกำลังตั้งใจจัดการเรื่องนี้อยู่ครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ mamaw  (101.109.115.237)     12 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 980

  สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้นส่วนเกี่ยวกับการขอข้อมูลสินเชื่อ ท่านควรสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 979

  หนูเป็นหนี้ ของ อีออน ประมาณ 6000 เฟรดช้อย 3500 เป็นระยะเวลา 10ปีแล้วค่ะ แต่ยังติด บูโรอยู่เลย อีกกี่ปีค่ะถึงจะ หมด

  โดยคุณ สุธิดา  (110.164.134.20)     10 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 979

  หากมีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ครบ จะอยู่ในระบบอีก 3 ปี หากไม่มีการชำระหนี้  จะติดเครดิตบูโรตลอดไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 978

   สวัสดีค่ะดิได้ซื้อรถมอเตอร์ไซด์และได้ค้างชำระ 4 เดือนแต่ดิฉันได้ทำการปิดบัญชีไปแล้วประมาณปี 2552

  และปีนี้ดิฉันจะทำการซื้อรถแต่ทางไฟแนนซ์เช็คประวัติมีติดแบลคลิสแต่ลองเช็ครายละเอียดดูแล้วว่าเครดิตจะลบออกปรมาณ 3ปีแต่ทำไมประวัติดิฉันยังมีอยู่ค่ะ

  โดยคุณ วัลย์ลดา.   (49.231.96.100)     8 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 978

  ท่านควรสอบถามสถานะข้อมูลเครดิตของตนโดยตรงกับบริษัทข้อมูลเครดิต ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 977

   เซง ญาติยืมชื่อซื้อรถ แต่ไม่ส่งตามกำหนด ชื่อเราเลยติดบูโร ทำอารายก้อทำไม่ได้ แย่

  โดยคุณ มิ้น  (27.55.158.200)     5 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 976

   เซเทเลมได้ปิดกิจการและ jmtได้เป็นผู้รับโอนในการติดตามหนี้ซึ้งผมก็ได้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยเมื่อปี 54  ได้สอบถามกับบูโรแจ้งว่าjmtไม่ได้มีสันยาที่จะต้องส่งข้อมูล และทางบูโรแจ้งอีกว่าข้อมูลทางการเงินต่างๆของเซเทเลมไม่มีในบูโรแล้ว

  กรณีนี้ผมจะมีประวัติทางการเงินของเซเทแลมค้างอยู่ไหม  เพราะ จนท. ทางบูโรบอกว่าไม่มีข้อมูลของเซเทแลมและ jmt ก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของบูโร  อยากทราบข้อเท็จจริงครับ รบกวนทีมทนายอาสา หรือท่านผู้รู้ตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สรณ์ศักดิ์  (115.67.3.227)     30 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 975

  ในกรณีที่ทำสินเชื่อผ่อนรถยนต์  เราได้ชำระค่างวดรถยนต์มากกว่าที่ตกลงในสัญญาเช่าซื้อ (ทำแบบลดต้นลดดอก) เราชำระเกินทุกเดือน  แต่พอสิ้นปีเราได้รับหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการชำระค่างวดซึ่งเป็นยอดที่ไม่ตรงกับที่เราได้ชำระไปแต่ละเดือนเลย  จะต้องดำเนินการหรือแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือไม่อย่างไรคะ  รบกวนตอบด้วย.....ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ ศฤงฆ์อนันต์  (182.53.112.149)     29 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 974

  ในกรณีที่ทำสินเชื่อผ่อนรถยนต์  เราได้ชำระค่างวดรถยนต์มากกว่าที่ตกลงในสัญญาเช่าซื้อ (ทำแบบลดต้นลดดอก) เราชำระเกินทุกเดือน  แต่พอสิ้นปีเราได้รับหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการชำระค่างวดซึ่งเป็นยอดที่ไม่ตรงกับที่เราได้ชำระไปแต่ละเดือนเลย  จะต้องดำเนินการหรือแจ้งแก้ไขข้อมูลหรือไม่อย่างไรคะ  รบกวนตอบด้วย.....ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ ศฤงฆ์อนันต์  (182.53.112.149)     29 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 973

  ผมไม่เคยลงนามยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมุลบัตรเครดิต และเป็นหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปี 2542 แต่ตามข้อมูลเครดิตบูโรแจ้งว่าผมค้างหนี้ หกหมื่นกว่าบาท(ตอนค้างชำระมีหนี้แค่ หมื่นสองพันกว่าบาท) และระบุว่าผมเริ่มค้างชำระ 28 ธ.ค.2553  ทำให้เข้าใจผิดได้ว่าผมเป็นหนี้หกหมื่นมาแต่แรก จะฟ้องธนาคารได้หรือไม่ หรือถ้าฟ้องไม่ได้ จะให้ยกเลิกการรายงานจากบริษัทข้อมูลเครดิตได้หรือไม่ครับ  ต้องทำอย่างไร  (ผมทำงานกับธนาคารมา 16 ปี แต่ถูกบีบให้ลาออกและให้เงินเพียง 6 เดือน ทั้งที่ควรจะได้อย่างน้อย 12 เดือน ผมจึงถือว่าไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเพราะธนาคารโกงผมครับ)

   

  โดยคุณ สมโพธิ ภูวนันตานนท์  (122.155.131.243)     23 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 973

  หากธนาคารกระทำการใดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของท่านตามกฎหมายแพ่ง ท่านก็มีสิทธิฟ้องร้องบังคับเรียกค่าเสียหายได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 972

  ติดเครดิตบูโรมาเป็น10ปี แต่ปัจจุปันได้ปิดหนี้หมดแล้วหลังจากเราปิดบัญชีแล้วกี่เดือนเราถึงจะมีสิททำเรื่องกู้ได้อีกค่ะ

  โดยคุณ kodchakorn  (171.96.49.241)     20 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 972

  สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมได้ไม่มีบทกฎหมายใดจำกัดเวลาไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 971

  ผมเคยค้างชำระทางอิออนปิดไปแล้วเมื่อเดือน กพ.56 ตอนนี้สมัครบตรเครดิตไปก็ไม่ผ่านซักธนาคารแต่ไปยื่นที่ ยูเมะพลัส ผ่านการอนุมัติ ไม่ทราบว่าหลักการอนุมัติสินเชื่อใช้หลักการเดี่ยวกันหรือไม่

  โดยคุณ บี  (101.108.31.164)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 970

  การติดเครดิตบูโร ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินให้ตามที่เขาทวงมา กี่ปีชื่อเราถึงจะหายติดเครดิตบูโรคะ ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ เนม  (58.11.127.208)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 969

  เคยปิดชำระหนี้บัตรเครดิตกับทางสำนักงานกฎหมาย ตอนนั้นมีหนี้บัตรกสิกรอยู่33,252บ. แต่เจ้าหน้าที่ตกลงลดหนี้ให้3,252บ. คือจ่าย 30,0000บ. ก็ไปปิดตามยอดบัญชีที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้ แต่พอมาเช็คเครดิตยูโร ดันมียอดค้างจ่าย เท่ากับส่วนลดที่ทางสำนักงานกฎหมายลดให้ ตกลงว่าเค้าไม่ปิดบัญชีให้ใช่ไหมค่ะ เพราะตอนตกลงเจ้าหนี้บอกว่าจ่าย30000 ก็จะส่งเอกสารปิดบัญชีมาให้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารมาถึงเลยค่ะ ชำระไปเมื่อ 23/1/56 รบกวนช่วยตอบที่คะ ว่าจะต้องทำยังไง 

  โดยคุณ จิ๊บ  (115.87.161.88)     17 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 969

  ท่านควรนำหลักฐานเป็นใบเสร็จการชำระหนี้ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการยื่นบริษัทเครดิตบูโรเพื่อการแจ้งสถานะ การปิดหนี้ดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     25 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 968

  เคยค้างชำระบัตรเคดิตร  และได้จ่ายที่ค้างชำระจนหมดแล้วเพื่อที่จะออกรถ  และไดรับการอนุมัติให้ผ่านแล้วอยากทราบว่า ประวัตืเคดิตรบูโรจะมีการล้างประวัติแล้วหรือยัง

  โดยคุณ ติ๊ก  (14.207.96.235)     14 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 968

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     24 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 967

   สามีโดนยึดรถ  ดิฉันจดทะเบียนกับสามี  ตอนนี้สามีเสียชีวิตแล้ว แต่เรื่องของรถคันนี้ยังไม่มีแจ้งเรื่องมา เรื่องจะจบมั๊ย อย่างไร ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มนุษย์เงินเดือน  (101.109.25.131)     12 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 967

  หากมีหนี้ที่สามียังต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้กองมรดก เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องเรียกร้องให้ทายาทโดยธรรมของสามีรับผิดชำระหนี้จากกองมรดกได้ตาม ป.พ.ฑ.มาตรา 1754 วรรคสาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 966

  อยากสอบถามว่า กรณีที่เป็นผู้ค้ำหนี้ กยศ แล้วผู้กู้ยังไม่ชำระ จนมีหมายศาลมา

  ผู้ค้ำจะติดเครดิตบูโรหรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ลูกหนี้ กยศ  (203.172.102.194)     8 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 966

  เมื่อความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน ย่อมเกิดขึ้นนับแต่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้กู้เงินนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 680,686 ผู้ค้ำประกันจึงมีโอกาสสูงที่จะเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำในเครดิตบูโร จึงสามารถตรวจสอบไปยังเครดิตบูโรต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 965

  กเกเ

  โดยคุณ หะดห  (125.25.100.150)     8 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 964

  ติดแบล็คลิสอยู่เรารับมรดกจากมารดาที่ทำพินัยกรรมไว้ให้ได้หรือเปล่า

   

  โดยคุณ คุณนิ่มนวล  (125.25.100.150)     8 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 963

   ในกรณีที่บริษัทเซ็ทเทเลมปิดตัวลงผมยังค้างอยู่5,000บาทแล้วจะทำยังไงจะต้องไปจ่ายที่ไหนแล้วชื่อผมจะติดเครดิตบูโลไหมแล้วจะเอาชื่อออกได้อย่างไรช่วยตอบผมด้วยครับ

  โดยคุณ Tum  (49.231.101.36)     3 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 962

  หลังจากที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อและเซ็นสัญญาแล้ว จะขึ้นชื่อติดเครดิบบูโรภายในกี่วันครับหลังจากนั้น

  โดยคุณ ยุทธ  (171.5.194.198)     2 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 961

  หลังจากที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อและเซ็นสัญญาแล้ว จะขึ้นชื่อติดเครดิบบูโรภายในกี่วันครับหลังจากนั้น

  โดยคุณ ยุทธ  (171.5.194.198)     2 ก.ค. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 70   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด