ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 60   

 • ความคิดเห็นที่ 780

  ติดค่าโทรศัพย์ 700 ติดเครดิตบุโร  เวรกรรม

  โดยคุณ กู้ไม่ใด้ก็ไม่เอา  (124.120.63.69)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 779

  ผมติดหนี้เครดิต แล้วไม่ได้จ่ายมา 8ปีแล้ว ไม่ทราบว่าหนี้ที่ติดอยู่จะหายไปมั้ยครับ

  โดยคุณ สรวิศ  (58.8.86.74)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 778

  เอารถเข้าไฟแนนท์แต่ขาดส่ง บริษัทไฟแนนท์ยึดรถไปแล้วเพราะเหตุใดถึงติดเครดิตบูโร

  ต้องการกู้เงินธนาคารทหารไทยสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการทหาร เขาตรวจสอบเครดิตบูโรหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ สมศักดิ์  (223.204.149.4)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 777

  ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย

  โดยคุณ กู้ไม่ใด้ก็ใม่เอา  (124.120.60.84)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 776

   รบกวนสอบถามหน่อยครับ พอดีได้รับโทรศัพท์จากบริษัทฯ ที่ผมเคยเป็นหนี้รายหนึ่ง บอกว่าจะส่งหมายศาลมาเพื่อจะอายัดเงินเดือน แต่ไม่ได้คุยกับผมโดยตรง คือคุยกับฝ่ายบุคคลที่ทางบริษัทฯ ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ อยากขอคำปรึกษาว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปดีครับ

  โดยคุณ Knot  (101.51.243.146)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 775

  ขอความอนุเคราะห์ช่วยแนะแนวทางแก้ไขและดำเนินคดีจากบุคคลที่ที่นำเอสารและข้อมูลส่วนตัวไปทำบัตรเครดิต และติดบูโร มีคำถามดังนี้

  ๑. มีบุคคลที่ทำงานนำข้อมูลไปทำบัตรเครดิตกับ ธ.ไทยพานิชย์ บัดนี้ได้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว

  ว่าไปเคยทำบัตรเครดิตกับ ธนาคาร

  ๒.ทำหนังสือถึงธนาคารแล้วให้นำส่งเอกสารที่ถูกนำไปใช้บัตรเครดิตมายังผมแต่ธนาคารยังไม่ดำเนินการให้

  ๓.จาก ๑และ ๒ ขั้นตอนต่อไปผมจะดำเนินการอย่างไร ธนาคารถึงจะส่งเอกสารมาให้และแก้ไขบูโรให้ผม

   

  โดยคุณ กรไกร   (125.26.236.113)     21 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 775

  ท่านต้องดำเนินการฟ้องบุคคลที่นำเอกสารของท่านไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และธนาคารให้คืนเอกสารอันเป็นทรัพย์สินของท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 774

  การที่เราติดเครดิตบูโร ทำให้เราพลาดโอกาสในการสมัครเข้าทำงานด้วยหรือเปล่าครับ บริษัทจะนำมาพิจารณาประกอบการรับเข้าทำงานหรือไม่ครับ

  โดยคุณ yai  (101.109.215.118)     19 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 773

  อยากทราบว่า ไปค้ำประกันรถให้เพื่อน แล้วประมาณเดือนมกราคม 2555 ไปออกรถจักรยานยนต์ แล้วออกไปไม่ได้เขาบอกว่าติดเครดิตบูโร ทีนี้เพื่อนเพิ่งไปเคลียร์เรื่องรถทั้งหมดเมื่อประมาณเดือนพฤกษภาคม 2555  เลยอยากทราบว่าตนจะยังคงมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรอีกหรือเปล่า

  โดยคุณ อ้อน  (58.11.169.73)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 772

  ค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นจากธนาคารออมสิน ผู้กู้ย้ายไปแล้วไม่ยอมจ่ายหนี้ เลยติดเครดิตบูโร ทำอย่างไรถึงจะออกจากบัญชีเครดิตบูโร (พอเราจะขอสินเชื่อเลยรู้ว่าติดเครดิตบูโรแล้ว)

  โดยคุณ พร  (125.27.128.5)     17 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 772

  ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันนั้นให้เสร็จสิ้นเชิง แล้วรับช่วงสิทธิของธนาคารเจ้าหนี้มาฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้กู้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 771

  แก้ไขความคิดเห็นที่ 770

  คือว่าอยากทราบว่า หลังจากปิดบัญชีไปแล้ว (หนี้เป็น 0)  1 ปี แล้วยื่นขอสินเชื่อ (แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตามที่ธนาคารแนะนำ ซึ่งก็แทบจะทุกธนาคาร จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้รับการอนุมัติ ... 

  โดยคุณ คุณวินัย  (223.205.238.104)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 771

  กรณีที่ท่านขอสินเชื่อกู้ยืมเงิน ถ้ามีหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ย่อมเป็นไปได้อย่างมากที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อนั้น รายละเอียดให้ท่านสอบถามที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 770

   ปิดบัญชีหนี้สินทุกอย่างเมื่อเดือนมีนาคม 2555  ไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร เมื่อกรกฎาคม 2555 (ประมาณ 4 เดือน หลังปิดบัญชี)  ผลการพิจารณาสินเชื่อไม่ผ่าน และได้คำตอบว่าเป็นลูกหนี้ NPL ต้องรอให้ครบ 1 ปีก่อน ค่อยมายื่นขอสินเชื่อใหม่

  อยากรบกวนถามว่า 1  ปี จะมีสิทธิ์จริงหรือ แล้วที่ว่า 3 ปี ข้อมูลถึงจะลบล่ะ  (คือไม่อยากทราบให้แน่ใจว่า 1 ปี จะมีเปอร์เซ็นต์ได้รับการอนุมัติ เพราะว่าผิดหวังกับการรอคอยมามากแล้ว)

  โดยคุณ คุณวินัย  (223.206.235.73)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 770

  ท่านควรติดต่อขอสินชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่อื่นๆ ว่ามีหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นประการใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 769

   ดิฉันส่งงวดรถยนต์ตามงวดแต่มาติดค้างอยู่ 2งวดแต่ก็ส่งมาตลอดจนกระทั่งยื่นขอปิดงวดกับทางไฟแนนซ์ลิสซิ่งกสิกรจำนวน 200,000 กว่าบาทรวมทั้งค่าทวงถามและอีกอื่นๆ แต่ทำไมเป็นคนติดหนี้บูโร ช่วยด้วยเถอะคะเพราะดิฉันต้องการกู้เงินมาทำการค้า

  โดยคุณ กนกวรรณ  (223.206.129.136)     14 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 769

  กรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้ เพราะหากเป็นการหย่ากันโดยความตกลงของทั้งสองฝ่ายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามีภริยาได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงต้องดำเนินการจดทะเบียนหย่าต่อหน้านายทะเบียนด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     18 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 768

   เคยใช้เอกสารของตัวเองไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้หลานโดยผ่านบริษัทไฟแนนซ์ แต่หลานไม่เคยผ่อนชำระจนถูกยึดรถจักรยานยนต์ไปแล้ว ตอนนี้ผ่านมา 5 ปีแล้ว ยังติดเครดิตบูโรอยู่ต้องทำยังไงถึงจะลบชื่อออกจากเครดิตบูโรได้คะ

  โดยคุณ นิภาพร พรหมศักดิ์ (สมาชิก)  (1.0.155.248)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 768

  ชำระหนี้นั้นให้เสร็จสิ้นแล้วข้อมูลจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 767

  ผมออกรถ มอไซมาก็แต่จ่ายงวดรถไม่ตรงกำหมด ตอนช่วงหลังๆมาผมไม่ได้ส่งงวดรถเลย

  เพราะมีปัญหาด้านการเงิน ตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อกลับไปทางร้านที่ออกรถเลย ประมาณ 4-5 เดือนแล้วที่ผมไม่ได้ส่งค่างวดอยากทราบว่าถ้าติดต่อเพื่อจะให้ทางร้านยึดรถไป จะต้องเสียค่าเสียหายหรือ ค่างวดที่เหลือไหมครับ ซึ้งกลัวว่าทางร้านจะเรียกค่าเสียหายสูงผมจึงไม่กล้าติดต่อไป รอทางร้านมาติดต่อแต่เงียบ ผมต้องทำอย่างไรครับ แนะนำด้วย ตอนนี้ก็ทำบัตรเครดิตหรือออกรถไม่ได้เลย

  โดยคุณ ณรงค์  (210.118.108.254)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 767

  แม้จะส่งมอบรถกลับคืนให้แก่ผู้เช่าซื้อ ท่านจะต้องรับผิดตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อนั้น กรณีจึงต้องพิจารณาจากข้อตกลงแห่งสัญญาเช่าซื้อกำหนดความรับผิดของผู้เช่าซื้อไว้อย่างไรในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 766

  เคยมีประวัติ กู้คอนโด และ บัตรเครดิต ทั้งหมด 6 บัญชี และขาดส่งประมาร 5 ปี แต่ ตอนนี้ จ่ายชำระทั้งหมดเสร้จสิ้นแล้ว ไปเช็คที่เครดิตบรูโร ปรากฎว่ายอดเป็น0 หมดแล้ว นาน 2 ปี แล้ว  ตอนนี้ สามารถยื่นขอบัตรเครดิตได้ไหม ครับ ผมประกอบธุระกิจ เป็นเจ้าของกิจการ เงินหมุนเวียนมากกว่า 5-10 ล้านต่อเดือน รบกวนตอบหน่อยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เสกสรรค์  (125.24.200.107)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 766

  สามารถยื่นคำขออนุมัติการใช้บัตรเครดิตได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติให้ตามคำขอหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 765

  ติดแบล็คสิส  ประมาณ  9 ปีแล้วค่ะ มีสนง.ทนายเคยส่งข้อมูลมาให้ปิด แต่ตอนนั้น ยังไม่พร้อม ตอนนี้พร้อมแล้วต้องการจะปิด แต่ยังไม่มี คนติดต่อมา  ต้องการจะปิดด่วนต้องทำยังไงค่ะ

  โดยคุณ อยากปิด  (203.130.144.222)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 765

  ท่านควรติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอชำระหนี้ที่ค้างคานั้นได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 764

  ท่านทนายค่ะ ถ้าในกรณีที่เราติดค้างจ่าย บัตรเครดิต 2 แห่ง และ สินเชื่อเงินสด 1แห่ง (ทั้ง3แห่ง คนละเจ้าหนี้กัน) ถ้าเกิดเจ้าหนี้มีการฟ้องร้องต่อศาล ทางเจ้าหนี้ทั้ง3แห่งนี้ จะนำยอดหนี้มารวมยอดกันมั้ยค่ะ หรือ แยกจำนวนหนี้ที่จะฟ้องร้องของใครของมันค่ะ และ ตอนนี้ดิฉันผ่อนรถอยู่ ไม่ได้ค้างค่างวดรถ ในกรณีที่ดิฉันผ่อนรถหมดไม่มีติดค้าง สามารถโอนรถมาเป็นชื่อดิฉันได้ตามปกติมั้ย หรือ เค้าจะต้องบังคับให้ชำระหนี้ที่ดิฉันมีกับบรรดาเจ้าหนี้ให้หมดก่อนถึงจะทำการโอนชื่อรถได้ค่ะ

  ปล.ตอนนี้เจ้าของรถคือ ธ.ธนชาติ แต่ชื่อผู้ครอบครองคือตัวดิฉันเอง

  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ เนื่องจากดิฉันไม่ค่อยรู้กฎหมายเลย ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Baipai  (180.183.122.93)     10 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 764

  หนี้ของคุณเป็นหนี้เจ้าหนี้ต่างรายกัน การฟ้องคดีก็ต้องแยกกันฟ้องเป็นรายคดีไปครับ ส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์สามารถโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของคุณได้ตามปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้รายอื่น ๆ ครับ แต่คุณควรดูให้ดีก่อนจดทะเบียนรับโอนนะครับ เพราะเจ้าหนี้รายอื่นสามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของคุณได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     12 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 764

  คุณทีมงานทนายคลายทุกข์ค่ะ จากข้อความที่คุณตอบมา(ของความเห็นที่ 764) ดิฉันขอถามอีกเรื่องนึงค่ะ

  ในกรณีที่คุณทนายแจ้งว่า ก่อนจะทำการจดทะเบียนรับโอนให้ตรวจสอบให้ดีก่อน มิฉะนั้นเจ้าหนี้รายอื่นสามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของดิฉันได้ ตรงนี้ทางเจ้าหนี้ต้องมีการทำเรื่องฟ้องต่อศาลมาก่อนรึป่าวค่ะว่าจะยึดทรัพย์สินของเราเนื่องจากเราค้างชำระหนี้เค้าอยู่ หรือ ทางเจ้าหนี้แจ้งเรื่องที่จะยึดไปกับ ธ.ธนชาติโดยตรงเลย ว่าจะบังคับเอาทรัพย์สินของดิฉัน รบกวนข้อคำปรึกษาอีกข้อนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Baipai  (180.183.122.93)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 763

  ติดแบล็คลิสต์บัตรผ่อนสินค้ามา 5 ปีแล้วสามารถกู้ชพค.ได้มั้ยคะ

  โดยคุณ นภาพร  (125.25.243.120)     7 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 762

  ท่านค่ะผมติดหนี้ ธ.คาร..กู้มาปี 2539..ถูกฟ้องปี 2549 จนถึงขั้นศาลฟ้องล้มละลายไปแล้ว...และศาลประกาศปลดออก ปี 2553 ..แต่ยังติดเครดิตบุโรอยู่ไม่ทราบว่าทำไมค่ะ..ข้าพเจ้าจึงตรวจสอบไปที่เครดิตบูโร และวันที่ 5 ก.ค.55 ผลออกมาว่า ข้าพเจ้าได้ติดหนี้อยู่กับ ธ.นาคารเดิมอีก ก็เลยงงค่ะ..แถมยังมีข้อมูลเพิ่มอีกว่า..ปี 2549 ธ.คารเดิม ได้ปล่อยเงินกู้ให้กับข้าพเจ้าอีกครั้ง..ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้าพเจ้าเมื่อปี 2549 ก็กำลังถูก ธ.เดิมฟ้องล้มละลายอยู่แล้ว ฉไน เลย ธ.คารเดิมถึงจะกล้าปล่อยเงินกู้ให้ข้าพเจ้าอีก..ซึ่งเป้นไปไม่ได้..แต่ใน ข้อมูล บูโร ที่ส่งมาให้ข้าพเจ้า กับมีข้อมูลมาด้วยแล้วข้าพเจ้าก็ต้องได้รับผลกระทบไปโดยปริยายอย่างนั้นหรือค่ะ...กระผมจึงขอความกรุณาจากท่านช่วยให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อทราบว่าควรทำอย่างไรค่ะ..ขอบคุณในความกรุณาอย่างสูงนะค่ะ

  โดยคุณ คนทุกข์  (115.87.188.24)     7 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 761

  อยากทรายว่า บริษัทเงินกู้ทั้งหลาย ส่งข้อมูล ให้ บริษัทเครดิตกลางฯ ทุกเดือนหรือป่าว  พอดี จ่ายหมดไป สามปีกว่า แล้ว ชื่อยัง ติดบูโรอยู่

  โดยคุณ คนเดือนร้อน  (113.53.183.145)     7 ก.ค. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 60   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด