X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 1060

   สวัสดีครับ

    ผมเป็นหนี้บัตรกดเงินสดอยู่ประมาณ 3-4 ใบครับ รวมแล้วก็ประมาณ 100000 และก็ไม่ได้ส่งมาหลายปีแล้ว น่าจะติดแบล็คลิสแล้วล่ะ ติดเรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่ายครับ ตอนนั้นเป็นลูกจ้างรายปี ปัจจุบันทำงานรับราชการครับ ก็เลยว่าอยากจะทำสินเชื่ออเนกประสงค์กับทางธนาคารกรุงไทยครับ คือผมเรียนถามว่ากรณีที่ขาดส่งมาหลายปีเนี่ย น่าจะ 2-3 ปีได้ครับ มีหนังสือทวงหนี้มาตลอด คือผมอยากทราบว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ผมจะทำเรื่องกู้ผ่าน ครับ  และธนาคารจะปิดหนี้ให้ไหม คือผมอยากปิดหนี้และก้ให้มาเป็นหนี้ก้อนเดียวกับทางธนาคารเลยครับ แต่ถ้าจะให้หาเงินไปปิดก่อนแล้วค่อยมายื่นกู้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน กรณีแบบนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่จะกู้ผ่าน

  รบกวนด้วยครับ  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ   (182.53.111.115)     4 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1059

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปแจ้งสิทธิ์สินสมรสของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1059

  1.ความรับผิดชำระหนี้กองมรดกผู้ตาย ท่านไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามป.พ.พ.มาตรา 1600, 1601
  2.เมื่อสิทธิเรียกร้องแห่งมูลหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายเป็นมูลหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันได้และไม่มีผลประโยชน์รวมกันในมูลความแห่งคดี เจ้าหนี้ดังกล่าวจึงไม่เป็นโจทก์ร่วมมาฟ้องร้องบังคับให้ท่านรับผิดชำระหนี้ในฐานะทายาทโดยธรรมของสามีได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 59
  3.ท่านควรเจรจาต่อรองทนายในค่าใช้จ่ายต่อรองทนายในค่าใช้จ่ายว่าความแต่ละคดี4.ข้อสงสัยอื่นให้โทรสอบถามกับทีมงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1058

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปแจ้งสิทธิ์สินสมรสของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1057

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปแจ้งสิทธิ์สินสมรสของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1056

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปแจ้งสิทธิ์สินสมรสของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1055

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปแจ้งสิทธิ์สินสมรสของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1054

  สามีดิฉันถึงแก่กรรมกระทันหัน  ทราบภายหลังว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ หนี้ประมาณ 5 แสนบาท ธนาคารฟ้องดิฉันในฐานะทายาท โดยแจ้งหนี้สินผ่านศาล จำนวน 1  รายแล้ว เหลือเจ้าหนี้อีก 7 ราย ยังไม่แจ้งฟ้องมา ซึ่งทนายเรียกค่าทนายรายแรกไปแล้ว  5,000  บาท   ดิฉันมีคำถามอาจารย์ดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันไม่ไปตามหมายศาลอีก 7 ราย ได้หรือไม่ เพราะเจ้าหนี้บัตรเครดิตแจ้งมาไม่พร้อมกัน ดิฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายให้ค่าทนาย  ตามจำนวนครั้งที่ฟ้องแต่ละครั้ง

  2. หากมีการรวบรวมสำนวนฟ้อง ใครเป็นผู้รวบรวม และจะทำที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีคะ

  3. มีบ้านเล็กๆ 1 หลังเป็นสินสมรส เมื่อเจ้าหนี้ฟ้องมา  ดิฉันต้องไปพิทักษ์สิทธิ์ของดิฉันในตัวบ้านดังกล่าว โดยแจ้งที่ศาลหรือที่สำนักงานบังคับคดีค่ะ

       ขอขอบคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

                   น้องตาล

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.166.9)     31 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1053

  ติดบูโรยอด 40000 จากซื้อโน๊ตบุคผ่านบัตรอิออน ปิดยอดไปเมื่อปี 54 แล้วถ้าจะซื้อรถต้นปีหน้า ยอด 145000 จะติดปัญหาเรื่องบูโรไหมครับ

  โดยคุณ สยาม นามธงชัย  (1.4.174.124)     28 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1052

  กู้ซื้อบ้าน ราคา 420000 บาท ช่วง 2 ปีแรก พ่อเป็นคนผ่อนให้ หลังจากนั้นพ่อเสียชีวิต และไม่ได้ผ่อนต่อ จนถึงวันนี้ ประมาณ 10 ปี แล้ว ยังติดแบล็กลิสต์อยู่ไหมค่ะ กู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีใบหมายศาลมาที่บ้่านบอกยอดเงินค้าง และดอกเบี้ย รวมเป็นเงิน 800000 บาท ค่ะ

  โดยคุณ ศศมล พานิช  (61.19.17.2)     24 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1051

  ติดบัตรเฟริสช๊อย 9000 บาท และบัตร เพาเวอบาย 8000 บาท  นาน 11 ปี  ไม่ทราบว่าทำบัตรเครดิตได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ อยากถามครับ ติดหนี้บัตรเหริสช๊อย 9000 บาท   (171.96.8.40)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1050

   ค้างชำระอิออน ประมาณ 10000 บาท ตั้งแต่ปี 45 ถึงปี 56 แล้วครับ 10 กว่าปีแล้ว น่าจะหมดอายุความอยากทราบว่า จะยังมีชื่อเราในบัญชีดำหรือไม่ครับ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้หรือไม่ครับแล้วคิดว่าน่าจะผ่านไหมครับ  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ คุณโอ๊ด  (110.164.208.236)     21 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1050

  กรณีเป็นไปได้อย่างมากที่ท่านจะเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโร ส่วนการที่ท่านจะทำธุรกรรมทางการเงินอย่างใดก็สามารถกระทำได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้าม แต่จะได้รับการอนุมัติหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันเป็นดุลพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1049

   ค้างชำระอิออน ประมาณ 10000 บาท ตั้งแต่ปี 45 ถึงปี 56 แล้วครับ 10 กว่าปีแล้ว น่าจะหมดอายุความอยากทราบว่า จะยังมีชื่อเราในบัญชีดำหรือไม่ครับ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได้หรือไม่ครับแล้วคิดว่าน่าจะผ่านไหมครับ  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ คุณโอ๊ด  (110.164.208.236)     21 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1048

   รบกวนสอบถามค่ะ เมื่อปี 2554 เช็คสถานะกับเครดิตบูโรเป็นหนี้กับเฟิรส์ช้อยส์ที่เดียว ได้ติดต่อชำระหนี้หมดแล้ว เช็คสถานะล่าสุดหลังจากชำระหนี้คือ ชำระหนี้แล้ว ปัจจุบันปี 2556 จู่ๆ มีจดหมายทวงหนี้จากอีซี่บาย แจ้งว่ามีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปี 2546 โดยชำระครั้งสุดท้ายเดือน 9 ปี 2547 มียอดค้างชำระอยู่ 14,000 รวมดอกเบี้ยเป็นเงิน 26,000 โดยประมาณ พูดตรงๆ ว่าจำไม่ได้แล้ว ว่ายังค้างชำระอยู่ เนื่องจากไม่เคยมีใบแจ้งหนี้มาเลย ไม่ทราบว่า ควรทำอย่างไร แล้วสถานะในบูโรจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะตอนนี้ไม่สามารถทำธุระกรรมทางการเงินใดๆ ได้เลย แม้แต่จะกู้เงินแค่หมื่นเดียว 

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นู๋อ้อ  (110.171.87.63)     20 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1047

   โดนยึดรถมอเตอร์ไซ7ปีแล้วจะมีชื่อติดบูโรไหม เอส

  โดยคุณ   (49.230.116.153)     19 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1047

  หากยังไม่ชำระหนี้เช่าซื้อดังกล่าวให้เสร็จสิ้น จึงเป็นไปได้อย่างมากที่จะเป็นลูกหนี้มีประวัติติดบัญชีดำในเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1046

  สามีตาย เป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบ เงินประมาณ 500,000 บาท ดิฉันไม่มีเงินสดเลย มีเพียงบ้าน 1 หลัง เป็นสินสมรส เมื่อถูกอายัดโดยจำหน่ายในราคาประเมินของกองบังคับคดี ดิฉันจะได้รับเงินในส่วนสินสมรสของดิฉันหรือไม่

  โดยคุณ น้องตาล  (113.53.168.27)     18 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1046

  ท่านสามารถร้องขอกันส่วนแห่งบ้านซึ่งเป็นสินสมรสในส่วนของตนได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 287

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1045

  พอดีแฟนไปค้ำรถให้เพือน แล้วเค้าไมส่งงวดรถโดนยึดธนาคารขาดทอดตลาดเค้าไมจ่ายสวนตางแฟนโดนแบล็คลิส   อยากทราบว่าจะแก้ยังไงถึงจะทำธุระกรรมการเงินต่างๆได้อีก(แฟนเป็นข้าราชการ)  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ me  (49.48.122.230)     18 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1045

  ชำระหนี้ตามที่ตนต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันให้เสร็จสิ้น โดยสถานะข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่ชำระหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     23 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1044

   - เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสมัยที่เรียนอยู่ใน กทม. (ยังไม่มีรายได้) ประมาณปี 51 เคยให้เพื่อนชาย (เปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือ) ใช้ชื่อในการผ่อนซื้อรถมอเตอร์ไซค์ เพราะเขาไม่มีคนค้ำประกันให้ จึงใช้ชื่อหนูเป็นผู้เช่าซื้อแล้วเขาเป็นผู้ค้ำประกัน (แต่เพื่อนชายเป็นคนใช้รถ และยินยอมที่จะส่งค่างวดรถทุกเดือน) แต่เขามักจะชำระค่างวดล่าช้า จนพักหลัง ๆ มาหนูจึงเป็นผู้ชำระค่างวดให้ก่อนตลอด พอมีปัญหากันเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่างวดรถค้างจ่ายไปหลายเดือน จนมีโทรศัพท์จากบริษัทไฟแนนซ์โทรมาติดตามหนี้ค้างเป็นประจำ ในที่สุดก็กลายเป็นว่าหนูต้องผ่อนรถให้โดยที่ไม่ได้ครอบครองรถ หลังจากรับปริญญาแล้วได้งานทำหนูจึงตัดสินใจชำระหนี้สินทั้งหมด และทำการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นชื่อเขาไปเมื่อประมาณ มี.ค. ปี 53 (ตามคำแนะนำของบริษัทไฟแนนซ์เพราะเขานำรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเพื่อตัดปัญหาทางไฟแนนซ์จึงช่วยดำเนินการให้เพราะหนูไม่ติดต่อเขาอีกเลยหลังจากที่เลิกรากันไป) หลังจากนั้นมาหนูไม่เคยทำธุรกรรมทางการเงินหรือขอสินเชื่อต่าง ๆ ผ่านเลย อยากสอบถามว่าจะสามารถแก้ไขประวัติตรงส่วนนี้อย่างไรได้บ้างจึงจะทำบัตรเครดิตผ่าน เพราะล่าสุดยื่นเรื่องทำบัตรเครดิตกับ Ktc และอิออน แต่ไม่ผ่าน (พอดีเพื่อนเป็นผู้ดำเนินเรื่องให้จึงทราบว่าเรามีประวัติเครดิตบูโร)

  โดยคุณ ปุกแป้ง  (182.53.18.247)     13 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1044

  ท่านควรปิดยอดชำระหนี้ให้แก่ไฟแนนซ์ให้เสร็จสิ้นโดยสถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่นั้น ทั้งนี้ท่านสามารถที่จะฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นตัวการลูกหนี้แท้จริงเพื่อต้นเงินและดอกเบี้ยได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 693 ประกอบมาตรา 806

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1043

  อยากทราบว่า ผมเคยเป็นนี้จนจึงขั้นปรับปรุงโครงส้างแต่จ่ายหมดแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค 2554 จะยังโชว์อยู่ในเคดิตบูโรหรือไม่ครับ

  โดยคุณ อภิชา  (182.52.229.185)     13 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1043

  สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1042

  เป็นหนี้บัตรเครดิต 2 ใบ ค่ะ ถ้าปิดบัญชีแล้วสามารถนำใบปิดบัญชีไปแก้ไขประวัติที่สถาบันเครดิตได้เลยมั้ยค่ะ และจะสามารถทำเรื่องสินเชื่อได้ภายในกี่วัน

  โดยคุณ นู๋จ๋า  (180.180.121.199)     6 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1042

  สามารถนำหลักฐานการชำระหนี้เสร็จสิ้นดังกล่าวไปแสดงเป็นข้อมูลกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะข้อมูลเครดิตของท่านได้ ส่วนการขอสินเชื่อท่านสามารถกระทำได้ไม่มีกฎหมายกำหนดจำกัดเวลาสิทธิในการขอสินเชื่อนั้นไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1041

   สวัสดีคะ่หนูติดหนี้อิออนมาตั้งแต่ปี51แล้วไม่เคยจ่ายเลยจะถามว่าหนูจะติดบูโลมั้ยค่ะ

  โดยคุณ พิชญ์ชญาณี ทอนชัย  (111.84.52.250)     3 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1041

  กรณีจึงเป็นไปได้อย่างมากและน่าเชื่อถือว่าท่านจะเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติเสียในสถานะข้อมูลเครดิตบูโรนั้น ท่านจึงควรตรวจสอบสถานะเครดิตของตนไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     13 ธ.ค. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด