X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 61   

 • ความคิดเห็นที่ 800

  ติดบูโรหลังชำระหนี้แล้วกีปี่ถึงจะลบข้อมูลในระบบครับ

  โดยคุณ วีรภาพ  (110.164.194.250)     4 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 800

  3 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 799

  -ปิดบัญชีไปแล้วก็ไม่สามารถ ทำธุรกรรมอะไรได้

  จะมีประโยชน์อะไร หากคนดีจะกลับตัว ทำอะไรไม่ได้เลย

  ธนาคารบ้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

  โดยคุณ ดา  (125.25.151.201)     3 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 798

  ดิฉันได้ใช้บัตรอิออนมา 5 ปี ไม่มีปัญหาใด ๆ   แต่เดือน พ.ย 55 จ่ายหนี้อิออนล่าช้าประมาณ  10 วัน เงินต้น  2000  บาท  เนื่องจากว่าเจอเหตุการณ์ตอนน้ำท่วมแล้วเข้าใจว่ารัฐได้อนุญาตให้จ่ายค่าบัตรเครดิตล่าช้าได้    แต่ดิฉันได้ไปเคลียร์หนี้หมดแล้วและอิออนไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผ่อนของอีกต่อไปต้องรออีก 1 ปั จึงสามารถทำบัตรใหม่ได้   ดิฉันจึงยื่นเรื่องทำบัตร  easy buy และ first choice  แต่ผลก็ไม่ผ่านทั้ง 2 บัตร   ขอถามว่าดิฉันไม่มีหนี้สินแล้ว  ทำไมจึงไม่สามารถทำบัตรยี่ห้ออื่นได้ค่ะ

  โดยคุณ Anna  (101.108.60.70)     31 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 798

  ข้อมูลเครดิตของท่านยังคงถูกบันทึกในข้อมูลเครดิตบูโรเพราะยังไม่พ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     7 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 797

  สวัสดีค่ะ ทีมงานทนายคลายทุกข์  ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ

  ดิฉันติดแบล็คลิสต์อิออน เป็นเวลา 4ปีแล้วค่ะ จำนวนเงิน 8450 บาท ดิฉันต้องการทราบว่าถ้าดิฉันจ่ายเงินครบหมดแล้วสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือป่าวค่ะ(บัตรเครติส)จะถูกปฏิเสธหรือป่าวค่ะ หรือต้องรอให้ครบ 3ปีก่อน  กรุณาช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ janjira  (110.77.215.52)     30 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 797

  การที่ท่านจะได้รับอนุมัติสินเชื่อธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยเฉพาะ โดยไม่มีกฎหมายห้ามในการที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงิน แม้ว่าท่านจะติดบัญชีดำหรือไม่ก็ตาม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 796

  สวัสดีค่ะ ทีมงานทนายคลายทุกข์  ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะ

  ดิฉันติดแบล็คลิสต์อิออน เป็นเวลา 4ปีแล้วค่ะ จำนวนเงิน 8450 บาท ดิฉันต้องการทราบว่าถ้าดิฉันจ่ายเงินครบหมดแล้วสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือป่าวค่ะ(บัตรเครติส)จะถูกปฏิเสธหรือป่าวค่ะ หรือต้องรอให้ครบ 3ปีก่อน  กรุณาช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ   (110.77.215.52)     30 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 795

  ติดแบล๊กลิสต์ ยอดประมาณ 20000กว่าบาทเองค่ะ แต่ว่านานหลายปีแล้ว คาดว่าน่าจะเกิน 7 ปี แต่เพิ่งได้มีโอกาสไปเช็คเครดิตอ่ะค่ะ ถึงได้รู้ว่าติดยอดค้างน้อย

  ตอนนี้ถ้าหากเราไปเคลียร์จ่ายชำระหมดแล้ว ต้องรอกี่ปีค่ะ ข้อมูลถึงจะลบออกจากบูโร และถ้าระหว่างรอลบข้อมูลนี้ เรามีการยื่นขอเครดิต หรือทำธุรกรรมใดๆ ไม่ทราบว่าจะได้ไหมค่ะ

  และปัจจุบันถ้าติดแบล๊คลิสต์อยู่จะจดทะเบียนร้านค้าได้หรือไม่คะ

  โดยคุณ NA  (125.25.55.252)     30 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 795

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยสามารถขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมใด ๆ ก็ได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม ส่วนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทสอบถามข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 794

  มันนานเกินไปสำหรับติดบูโร ของผม 7-8 ปี แล้ว ทำอะไรก็ไม่ได้ แบบนี้คิดว่าไม่ดี น่าจะแก้ไขใหม่

  โดยคุณ วรภูมิ สุชิรณวงษ์  (203.146.255.106)     29 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 794

  สอบถามแนวทางการแก้ไขต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 793

  บูโลเฮงชวย..ติดนิด..ติดหน่อย..ก็ติดบูโล..ประเทศไทยจะเจิรญไหม..

   

  โดยคุณ ถนอมจิต  (49.48.230.156)     27 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 792

  อยากถามว่าหนูติดแบล๊คลิส มา 6 เดือน จะเข้าเดือน ที่ 7 แล้ว

  มีบัตรอิออน เฟิร์ชช้อย อีซี่บาย

  อิออน เด็กที่บ้านเขาเอาบัตรหนูไปผ่อนไอแพดส่งได้แค่ 2 เดือนแล้วก็ไม่ส่งให้เพราะเด็กไม่มีเงินแต่ชื่อเราเสีย ซึ่งเราก็เอาเงินจากอิออน มา 20000 เหมือนกันค่ะ ก็ไม่มีเงินส่งใหเขาเหทือนกันเงินเดือนช๊อต

  แต่อิออนบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่มายึดไอแพดแต่ที่เราไม่มีของเพราะเด็กเขาเอาไปขายแล้วแบบนี้จะผิดกฎหมายมากไปกว่าเดิมไหมค่ะ ช่วยตอบด้วย

  อีซี่บาย หนูก็เป็นหนี้เขา 40000 เขาลดหนี้ให้เหลือ 25000 หนูก็ยังไม่มีเงินปิดให้เขาอยู่ดี

  เฟิร์ชช้อย ก็มีสำนักงานกฎหมายโทรมาหาที่ทำงานอยู่แต่หนูก็ไม่อยากคุยคุญยังไงก็เหมือนบังคับจะให้จ่ายอยู่ดี เครียดมากๆๆๆ หนูจะทำไงดีช่วยบอกหน่อย

  โดยคุณ เดือดร้อน  (110.77.166.112)     27 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 792

  กรณีที่ท่านยินยอมหรือรู้เห็นให้ผู้อื่นนำเอาสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างผ่อนชำระหนี้ให้แก่เจ้าของซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ท่านมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้น จึงควรที่ท่านต้องไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 791

   สามีติดเครดิตบัตรอิออนตั้งแต่ปี 52 เป็นจำนวนเงิน 8000 บาท  จะมีดอกเพิ่มหรือเปล่าค่าและทำอย่างไรจึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้  ช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ ผกาพร  (115.67.33.112)     25 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 791

  หนี้เงินตราบใดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ลูกหนี้ย่อมต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่เจ้าหนี้จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น สอบถามวิธีการเพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง ไม่อยู่ในวิสัยของทนายที่จะแนะนำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 790

  อยากถามว่า เคยเป็นหนี้แต่ปิดบัญชีหมดแล้วกี่ปีถึงจะทำนิติกรรมทางการเงินได้ค่ะ

  โดยคุณ แจง  (115.87.128.243)     24 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 790

  ปัญหาดังกล่าวมีผู้สนใจถามกันมามาก ลูกหนี้ดังกล่าวสามารททำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวได้ ไม่เห็นว่าจะมีกฎหมายใดบัญญัติห้ามไว้ จึงขึ้นอยู่กับหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาของคู่สัญญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 789

  อยากทราบว่าเราผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วถูกดำเนินการถึงขั้นรอขายทอดตลาดแบบนี้มีระยะเวลากี่ปีคะแล้วถ้าทำงานอยู่แล้วเกิดโดนฟ้องล้มละลายต้องออกจากงานหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ มิ้ม  (223.206.7.113)     22 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 789

  กำหนดเวลาบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา และหากศาลพิพากษาให้ล้มละลายขาดคุณสมบัติของการเป็นลูกจ้างหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติลูกจ้างที่นายจ้างกำหนดไว้เป็นสำคัญ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 788

  ดิฉันกู้สร้างบ้านแต่ผ่อนไม่ได้เลยจำเป็นต้องขายบ้านและก็ขายบ้านไปแล้วแต่ทำไมยังติดบูโรอีกช่วยตอบคำถามให้หน่อยคะ

   

  โดยคุณ เปรมวดี   (49.48.154.244)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 788

  หากท่านผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวมาก่อน ก็เป็นไปตามระเบียบที่ท่านจะมีชื่อติดบัญชีดำแห่งข้อมูลเครดิตบูโรนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 787

  ชำระหนี้หมดแล้ว และครบ 3ปี  เมื่อวันที่ 29  มิย  55  แต่เดือนกค.เข้าเช็คยังมีชื่อติดอยู่จะทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ คนน่าน  (118.172.251.120)     14 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 787

  ควรร้องขอให้เจ้าหนี้ออกหนังสือปลอดหนี้ให้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 786

   ดิฉันไปทำบัตรอิออน แล้วตอนสมัครใส่ชื่อแม่ของดิฉันลงไป ซึ่งแม่ของดิฉันเคยค้างส่งกับทางอิออนอยู่ ดิฉันจะได้รับการอนุมัติมั้ยคะ แล้วทางอิออนจะเรียกให้ดิฉันชำระหนี้ของแม่ดิฉันไหมคะ 

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กนกวรรณ  (171.100.66.140)     14 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 786

  สอบถามสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละที่โดยตรง หากท่านไม่ได้เป็นหนี้นั้น เจ้าหนี้ก็ไม่มีอำนาจเรียกร้องให้ท่านชำระหนี้ของบุคคลอื่นนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     23 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 785

  เคยมีประวัติการชำระล่าช้า  แต่ก็ได้ทำการชำระจนหมดแล้ว แต่ทำไมยังไม่สามารถทำรายการเกี่ยวกับการเงินได้

  โดยคุณ นารีรัตน์ ผลพยุง  (183.89.3.21)     13 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 785

  สอบถามข้อมูลเครดิตกับสถาบันการเงินของท่านจะขอสินเชื่อถึงสาเหตุโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 784

   มีหนังสือทวงหนี้ค่าโทรศัพท์มาหลังยกเลิกไป9ปีแล้วอยากซึ่งกำลังเคลียกับทางบริษัทอยู่ว่าใช่การโทรของตัวเองหรือไม่ ไม่แน่ใจจิๆ แบบนี้หากต้องการทำบัตรเครดิตจะได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ Kate  (110.171.54.18)     13 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 783

  ถามว่า ตอนนี้ปิดบัญชีผ่อนบ้านและผ่อนรถไปแล้ว ข้อมูลเครดิตมีคำว่า ปิดบัญชี อย่างนี้ถือว่าไม่ติดแบล็คลิคใช่มั๊ย ก่อนนั้นเคยผ่อนช้ามีคำว่าค้างชำระตอนปิดไปแล้ว

  โดยคุณ เมย์  (58.9.204.22)     5 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 782

  ถ้าเครียหน้หมดแล้ว จะติดยูโรต่อไปอีกกี่ปีคะ

  โดยคุณ สมใจ  (202.149.116.20)     3 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 781

  ต้องการใช้หนี้แต่ติด บูโรมาหลายปีแล้ว อย่างนี้เราจะขอผ่อนชำระได้หรือปล่าว

  โดยคุณ   (203.147.5.218)     27 ก.ค. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 61   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด