X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 64   

 • ความคิดเห็นที่ 860

   ติดหนี้บัตรเครดิตหลายใปอยู่คือไม่ได้จ่ายเลยเป็นเวลา 6-7 ปีแล้วจะไปกู้ซือบ้านธนาคารจะเช็ดเจอหรือป่าวแล้วเราจะทำเรื่องกู้ซือบ้านได้ไหมครับ

  โดยคุณ นาจ  (49.48.199.40)     25 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 860

  ธนาคารต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อตามระเบียบ และจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ เป็นดุลพินิจของธนาคาร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 859

  อยากทราบว่า  เคยติดหนี้อิออนแล้วจ่ายค่าทวงถามพร้อมยอดหนี้ที่คงเหลือให้ผู้มีอำนาจแทน บ.อิออนแล้ว  ปรากฏว่าครบ 3 ปี  จะซื้อรถแล้วเช็คบูโรไม่ผ่านค่ ไม่ทราบต้องไปตามเรื่องที่ไหนค่ะ

  และทำไม่ไอ้บริษัททนายที่ทวงหนี้  มันทำไมไม่ลบประวัติออกให้ค่ 

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ D  (202.29.53.1)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 859

  หากท่านชำระหนี้ที่ค้างชำระให้แก่เจ้าหนี้จนเสร็จสิ้นเชิงแล้ว ท่านชอบที่จะนำหลักฐานการชำระหนี้แจ้งต่อสำนักงานเครดิตแห่งชาติเพื่อปรับสถานะการการชำระหนี้และหนี้นั้นระงับตามระเบียบของสำนักงานเครดิตต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 858

   ต่อเนื่องจากข้อความก่อนหน้านี้ค่ะ การชำระผ่อนส่งกบอีอ้อน ที่ล่าช้านั้นไม่เกิน 10 วัน แต่ส่งทุกเดือนจะมีปัญหาอะไรรึเปล่าค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา  (125.25.252.247)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 858

  ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ หรือสำนักงานข้อมูลเครดิตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 857

   ดิฉันต้องการกู้เงินกับธนาคาร ซึ่งปล่อยกู้ให้กับเจ้าหนาที่ในหน่วยงานราชการ แต่ดิฉันยังเหลือชำระผ่อนส่งอิออนอีก 1 ปี แต่ก่อนหน้านี้มีประวัติส่งเงินล่าช้า ประมาณ 3 -4 เดือน จะมีปัญหารเกี่ยวกับเคดิตบูโรไหมค่ะ อยากทราบมาๆค่ะเพราะไม่เคยมีความรู้ด้านธุระกรรมการเงินมาก่อน และจะมีปัญหากับที่จะกู้ที่ธนาคารในปัจจุบันไหมค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา  (125.25.252.247)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 857

  ท่านควรสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 856

   ประวัติทางบูโรเมื่อครบกำหนดจะถูกลบเองในเวลา3ปี  หมายถึงว่าไม่มีประวัติการเงินใดๆที่เราติดไว้หรือคะ

   

  โดยคุณ   (180.183.213.63)     21 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 856

  ข้อมูลที่ถูกลบตามระเบียบย่อมเป็นข้อมูลเครดิตเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 855

  ติดหนี้ของ อิออน เฟิร์สช้อย และเทสโก้ ไม่ได้จ่ายค่างวดมาประมาณ 4งวดแร้วอ่ะค่ะ อยากจะจ่ายแต่พอดีแฟนติดคุกเลยไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาจ่าย จะทำยังไงดีค่ะ

   

  โดยคุณ ปิติพร มุลิกะบุตร (สมาชิก)  (183.88.81.154)     21 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 855

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละราย
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 854

   ประวัติทางบูโรเมื่อครบกำหนดจะถูกลบเองในเวลา3ปีนับแต่วันที่ชำระหนี้หมดแล้วจริงๆด้วยคะ ^_^ 

  ขอบคุณนะคะ..ตอนนี้ดิฉันลองไปเช็คบูโรของตัวเองผ่านทางธ.อาคารสงเคราะห์เสียค่าธรรมเนียม 150 บาทเองคะไม่เกิน3 วัน ก็มีจดหมายแจ้งมาว่าเราไม่มีบูโรอีกแล้ว..ดีใจคะ...ก็เลยลองสมัครสินเชื่อของธ.ไทยพาณิชย์ ....อนุมัติคะ..คงทำที่เดียวนี่ละคะเพราะว่าต้องการเช็คว่าเรายังทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารได้อีกหรือเปล่าแค่นั้นเอง...ขอบคุณคะทั้งทีมงานทนายคลายทุกข์และธ.ไทยพาณิชย์ที่ให้โอกาสคะ..

  ขอบคุณคะ

   

  โดยคุณ คนเคยพลาด  (171.4.158.222)     20 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 853

  ถ้าผ่าน 3 ปี ไปแล้วสามารถทำบัตรเครดิตใหม่ได้รึเปล่าค่ะ

  โดยคุณ โอ๋  (58.11.143.18)     15 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 853

  สามารถขอสินเชื่อเปิดใช้บริการบัตรเครดิตได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 852

  ติดหนี้บัตรกดเงินสดอิออน กรุงศรีเฟริส์ช้อยส์ city bank มาประมาณ 3 ปีแล้วไม่ได้เครีย์เลยเพราะไม่มีเงินไปเครีย์เป็นก้อน ตอนนี้ติดเครดิตบูโรอยู่ อยากทราบว่าถ้าติดแบบนี้นานรึเปล่าที่จะเครีย์ออกจากบูโรได้ แล้วจะทำบัตรเครดิตที่อื่นได้รึเปล่าขอคำตอบด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ โอ๋  (58.11.143.18)     15 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 852

  ตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น ท่านยังคงเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโรดังกล่าวนั้น แต่ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามในการที่ท่านจะขอสินเชื่อเปิดใช้บริการบัตรเครดิตกับธนาคารหรือสถาบันการเงินยังที่แห่งอื่นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 851

  รบกวนสอบถามครับ

  ผมเคยทำบัตรเครดิตอิออน ค้าง 2-3 หมื่น และไฟแนนซ์รถ โดนยึด แต่ยังมีส่วนต่างที่ขายทอดตลาดแล้วราคาต่ำ ถูกเรียบเก็บเพิ่ม แต่ ทั้ง 2 อย่าง  ผ่านมา กว่า 10 ปีแล้วไม่ได้เคลียอะไรเลย และลองไปเช็ค เครดิตบูโร ไม่พบเจอประวัติเสียอะไรด้วย  แบบนี้ ไม่ทราบว่า... จะหมายความว่าอย่างไรครับ...  ประวัติถูกล้างข้อมูลแล้ว หรือยังติดบัญชีดำอยู่ เพียงแค่ไม่ปรากฏ ในบูโรแค่นั้น.... ถ้าทำเรื่องธรุกรรม ที่ธนาคาร อื่นๆ ที่ไม่เคยมีประวัติ เค้าจะเช็ค เจอประวัติ เสียหรือไม่ครับ

  พร้อมนึกขึ้นได้ว่า... เคยค้างชำระค่าโทรศัพท์ ด้วย 10 ปี เหมือนกัน กับ Dtac Ais แต่ไปตรวจสอบที่ศูนย์ ทั้งสอง ปรากฏว่า ไม่มียอดค้างอ่ะไร สามารถเปิดใช้บริการได้.... มันจะเหมือนกันไหมครับ

  โดยคุณ นธี  (110.171.171.187)     15 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 851

  ท่านควรสอบถามสถานะทางข้อมูลเครดิตของตนกับสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง ส่วนข้อสงสัยประการให้ท่านปรึกษากับทีมทนายคลายทุกข์ทางโทรศัพท์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 850

   คือว่าติดค้างค่าชำระ ของอิออน อยู่ แต่ว่าไม่มีเงินช่ายค้างมา 1งวด คือว่าอยากจ่าย แต่ไม่มีจริงๆ เขาบังคับให้จ่าย และบอกว่าจะมาหาที่ทำงาน และเขาขอเอกสารบัตรประชาชน เพื่อให้กรอกเอกสาร 

  คือว่า อยากผ่อนจ่าย ควรจะทำยังไงดีค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ ท่านใดรู้บ้างว่า ควรจะทำยังไง

  โดยคุณ ฟ้า  (58.8.107.211)     14 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 849

   ผมเคยซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อ6-7ปีที่แล้วแล้วโดนยึดไปครับ ปัจจุบันผมติดเครดิตบูโรมั้ยคับ

  โดยคุณ แบงค์  (58.11.88.68)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 849

  ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 848

  เคยติดแบล็คลิสของอีซี่บาย แต่ชำระหนี้หมดแล้วเมื่อวันที่ 30/06/12 และทางอีซี่บาย ก็ให้วงเงินใหม่มาแล้วผมก็กดออกมาใช้อีก ถ้าเป็นลักษณะนี้จะเข้าเกณฑ์ 3 ปีที่ว่าเครียเครดิตบูโรรึป่าวครับ 

  โดยคุณ อ้น  (27.55.136.31)     9 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 848

  หากท่านไม่ผิดนัดการชำระหนี้ จึงไม่เป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำแห่งข้อมูลเครดิตบูโรนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     25 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 847

  โดนยึดรถตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันยังติดบูโรจะแก้ไขยังไงค่ะ

  โดยคุณ พิม  (124.121.183.194)     8 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 847

  ควรชำระหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     23 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 847

  ควรชำระหนี้ที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 846

  ตอนนี้เป็นหนี้อยู่หลายสถาบันแต่ถ้าอยากที่จะรวมเป็นสถาบันเดียวได้ไหมค่ะ แล้วไม่แน่ใจว่าอายุความกี่ปีสำหรับการทวงหนี้ค่ะ

  โดยคุณ   (203.146.116.101)     7 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 845

  ดิฉันเป็นผู้ค้ำรถให้เพื่อนแล้วถูกยึดทางบริษัทเข้าขายแล้วขาดทุนมีหนังสือมาทางผู้ซื้อและผู้ค้ำทางไม่ดำเนินการอะไรเลยจะติดแบค็กลิสท์ตลอดไปเลยหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ   (125.27.93.97)     3 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 845

  ท่านและผู้เช่าซื้อจะเป็นลูกหนี้ที่ติดบัญชีแห่งเครดิตบูโรตลอดจนกว่าจะพ้น 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     16 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 844

   สวัสดีครับ คุณทนายคลายทุกข์ คือผมรบกวนถามหน่อยครับ ถ้าติดเครดิตบูโร ถึงจะจ่ายหมดยังไงก็ต้องรออีก 3 ปี หรอครับ เร็วกว่านั้นไม่มีแล้วใช่ไหมครับ แล้วเมื่อถึง 3 ปีแล้ว จะลบไปจริงๆหรือเปล่าครับ หรือยังไม่แน่นอน หรือมีนานกว่า 3 ปีไหม อันนี้ในกรณีที่จ่ายหมดนะครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ธรรมดา  (183.89.77.105)     31 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 844

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 843

   ดิฉันเคย ติดเงิน กับ อิออน โอเค แคปปิตอล  แต่ชำระมาแล้ว เกือบ สามปี

  และภายหลังได้ ไปขอ ตรวจสอบกับธนาคารแห่งชาติแต่พบว่ามีแต่รายงานของอิออนว่าเราได้ปิดบัญชีแล้วแต่ทำไม่ โอเค แคปปิตอลไม่ระบุค่ะ หรือว่าเค้าไม่แจ้งให้เราหรือค่ะ ข้องใจมาก  กรุณาตอบกลับด้วยนะคะต้องการทราบมากๆ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.189.61)     30 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 843

  เมื่อท่านชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เสร็จสิ้นเชิงแล้ว ท่านควรแจ้งแก่เจ้าหนี้เพื่อทำการส่งข้อมูลเครดิตที่เป็นปัจจุบันของท่านต่อสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 842

   ได้ปิดบัญชีที่ผิดนัดชำระกับ citi bank ไปแล้วเมื่อกลางปีที่แล้ว

  มาวันนี้ไปยื่นเรื่องขอซื้อรถ โดยใช้สิทธิรถคันแรก ทางไฟแนนท์

  แจ้งว่าติดเครดิตบูโรอยู่ เขาขอใบเสร็จรับเงินมาแสดง แจ้งกับ citi bank เขาว่าไม่มี

  ปิดแล้วทางแบงก์ก็จะไม่มีการเรียกเก็บก็เท่านั้น ไม่มีใบเสร็จให้

  ถามว่า

  1. ทำไมชื่อใน บูโร ถึงยังมีติดอยู่ทั้งที่จ่ายไปหมดแล้ว แล้วรายละเอียดที่แจ้ง ประมาณไหนคะ

  แล้วจะเอาชื่อออกได้อย่างไร

  2. เอกสารที่ชำระไม่ได้เก็บไว้แล้ว และเขาไม่ให้ใบเสร็จ จะแก้ไขวิธีใดได้คะ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ วัน  (171.6.2.117)     30 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 842

  1.ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
  2. ติดต่อขอให้เจ้าหนี้ออกใบเสร็จการชำระหนี้เป็นสำคัญให้แก่ตนได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 326

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     12 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 841

  ดิฉันเคย ติดเงิน กับ อิออน โอเค แคปปิตอล  แต่ชำระมาแล้ว เกือบ สามปี

  และภายหลังได้ ไปขอ ตรวจสอบกับธนาคารแห่งชาติแต่พบว่ามีแต่รายงานของอิออนว่าเราได้ปิดบัญชีแล้วแต่ทำไม่ โอเค แคปปิตอลไม่ระบุค่ะ หรือว่าเค้าไม่แจ้งให้เราหรือค่ะ ข้องใจมาก  กรุณาตอบกลับด้วยนะคะ   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.189.61)     29 ต.ค. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 64   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด