452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 66   

 • ความคิดเห็นที่ 900

   ตอนนี้ติดเครติดบูโรคือเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณเกือบล้านนะคะแล้วตอนนี้แฟนเป็นคนต่างชาติเขาอยากแต่งงานด้วยก็คือหนูสามารถแต่งงานจดทะเบียนกับเขาได้ไหมคะแล้วจะมีปัญหาตามมาทีหลังมั้ยคะแล้วมีทางออกไหมค่ะช่วยตอบด้วยคะ่

  โดยคุณ นิชานิภา  (171.4.97.111)     21 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 900

  หนี้ดังกล่าวถือเป็นหนี้สินส่วนตัวของท่าน ไม่มีผลกระทบกระเทือนกับการที่ท่านจะจดทะเบียนสมรสกับชายต่างด้าวในกรณีดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     10 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 899

   อยากถามว่าผมติดบูโรกับบริษัทกรุงศรีออโต้แล้วผมยังใช้บัตรอิออนผ่อนสินค้าได้อยู่หรือป่าวครับ

  โดยคุณ น้องฟุ้ง  (115.87.187.44)     19 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 899

  การที่ท่านยังมีสถานะข้อมูลติดเครดิตบูโรด้วยเหตุใด ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 898

  สวัสดีค่ะ

   

                     คือว่าหนูจะกู้สินเชื่อกับธ. ไทยพานิช   แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องบ้านอบู่จะกู้ได้ใหมค่ะ

  โดยคุณ Napatsawan Yindeechad  (58.11.243.206)     17 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 897

   ช่วยอธิบายการขอรายการประเภทบริการและอัตราค่าบริการ

  ตรวจสอบครั้งเดียว 1 รายการ 200 บาท  ตอบสอบแบบไหนค่ะ  ดูรายงานย้อนหลังกี่เดือนค่ะ หรือว่าดูทั้งหมด 3 ปี   และตรวจสอบแบบรายครึ่งปี รายไตรมาสมันเป็นยังไงค่ะ ช่วยอธิบายให้เข้าใจแบบแจ่มแจ้งด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ สิตา  (27.55.163.139)     17 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 896

  ค่างหนี้บัตรอิออน อยุ่ 5000 ไม่มีการผ่อนชำระมา เกิน 8-10 ปีแล้ว ไม่เอกสารการทวงที่มานานเกินกว่า 6-8 ปีแล้ว แบบนี้ติดแบล็คลิส ไหมครับ ทำไม่ผมจงไปขอสินเชื่อเช่าซื่อรถยนต์ไหม่ได้ครับ

  โดยคุณ ตุ๋ม  (1.20.0.175)     17 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 895

  อยากปรึกษาว่า เราเป็นหนี้กับธนาคารอยู่แต่ไม่ได่ชำระหนี้มาเป็นเวลาหลายเดือน แต่เมื่อต้นปีที่แล้วเข้าไปพูดคุยกับทางธนาคารสาขา เพื่อมาพูดคุยในการขอชำระหนี้ที่เบาและสามารถจ่ายได้ แต่ทางธนาคารไม่พูดคุยเพื่อให้ทางเรามีหนทางชำระหนี้ได้และยืนยันว่าจะให้จ่ายเพียงสามงวด ซึ่งเป็นอัตราจ่ายที่สูงมาก เมื่อไม่กี่วันเค้าส่งเอกสารมาว่าจะมีการอายัดเงินเดือน ถ้ามีการอายัดอีกรอบ ทางบริษัทที่ทำงานจะไล่ออก โดนบอกเหตุผลไปแล้ว อยากถามว่ากรณีแบบนี้อายัดได้อยู่ไมทั้งที่เราไม่ได้เพิกเฉยในการชำระหนี้ และถ้ามีการอายัดเราควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มีการอายัด

  โดยคุณ แป้ง  (223.204.133.218)     16 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 895

  หากลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าหนี้ก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อให้ออกหมายบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปตาม ป.วิ.พ.มาตรา 271 ถ้าจะให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการอายัดเงินเดือน ลูกหนี้ต้องนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมมาวางไว้ต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ หาประกันมาให้ไว้ต่อศาลตาม ป.วิ.พ.มาตรา 295 (1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 894

  หากต้องการชำระหนี้ที่ติดเครดิตยูโรอยู่ต้องเริ่มต้นยังไงค่ะ....ต้องเริ่มติดต่อจากส่วนใหนก่อนและพอชำระผ่านไป 3ปีแล้วจะทำการซื้อบ้านได้เลยมั้ยคะหรือว่าทำบัตรเครดิตได้รึป่าวค่ะ อยากให้จบ

  โดยคุณ สวนิตย์ ต้วมสูงเนิน  (125.27.122.197)     16 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 894

  ท่านสามารถติดต่อเพื่อไกล่เกลี่ยและชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้โดยตรง แต่การขอสินเชื่อกู้ยืมโดยจะได้รับอนุมัติสินเชื่อโดยทันทีหรือภายในระยะเวลาใด ท่านควรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 893

  ติดเครดิตบูโร แต่ชำระครบแล้วตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓ โดยมีหนังสือรับรอง ที่ บข.(ภายนอก) ๗๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ก.พ.๕๓ ลงนามโดย นายสุรจิต  สุวรรณมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด ไม่ทราบว่าติดบัญชีดำอีกหรือเปล่า เพราะตั้ง ๓ ปีกว่าแล้ว

  โดยคุณ ชรินทร์ แสงดอกไม้  (203.157.71.235)     11 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 893

  ตรวจสอบที่เครดิตบูโรได้เลยครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     14 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 892

  อยากสอบถามค่ะ ดิฉันเป็นหนี้บัตรธนาคารซิตี้แบงค์อยู่แต่บัตรเครดิตทางธนาคารซิตี้แบงค์ยกเลิกบัตรดิฉันเอง แล้วเจ้าหน้าที่มาขอให้ดิฉันส่งเอกสารยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต ซึ่งถ้าดิฉันไม่ส่งเอกสารให้จะได้หรือป่าวค่ะ เพราะงงมากว่าจะเอาไปทำอะไร แล้วใบยินยอมให้ตรวจสอบจะต้องให้ตรวจสอบได้ก้อต่อเมื่อเหตุการณ์อย่างไรค่ะ

  โดยคุณ น้ำหวาน  (171.99.44.173)     10 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 892

  - เป็นสิทธิตามกฎหมายครับ ไม่ส่งก็ได้
  - การตรวจสอบเครดิตจะตรวจสอบได้หลายกรณีครับ เช่น เราต้องการกู้เงินเช่าซื้อรถยนตฯลฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     14 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 891

  แฟนเคยผ่อนรถจักรยานยนต์แต่ผ่อนได้สักระยะก็ตกงาน ก็เลยคิดว่าผ่อนต่อไม่ไหวเลยเอารถไปคืนที่ร้านเขาก็ตีราคาแล้วตกลงคืนกันไป แลัวต่อมาสักระยะก็มาผ่อนรถจักรยานยนต์คันใหม่ผ่อนจนหมด ตอนนี้อยากทำบัตรอิออน เคยไปทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ทำไม่ผ่าน อยากทราบว่าคันที่เอาไปคืนเป็นการติดแบล็คลิสไหมค่ะ

  โดยคุณ พิมลพรรณ   (124.120.38.151)     7 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 891

  ท่านควรสอบถามสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเกี่ยวกับสาเหตุของมูลหนี้ที่ทำให้ตนติดบัญชีดำนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 890

  ติดหนี้แบบไม่ได้ชำระเลยใช้เวลากี่ปีค่ะถึงหมดอายุความเพราะเพือนใช้เวลา10ปีแล้วไปสมัครบัตรเครดิตผ่าน

   

  โดยคุณ กิ่ง  (124.121.232.194)     6 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 890

  สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้แห่งมูลหนี้ใดจะขาดอายุความเพราะการที่เจ้าหนี้ไม่ได้ใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงขึ้นอยู่กับสิทธิเรียกร้องแห่งมูลหนี้ แต่ละประเภทที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้แยกต่างหากจากกัน แต่ถ้าสิทธิเรียกร้องใดไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงให้มีกำหนดอายุความ 10 ปี ตามป.พ.พ.มาตรา 193/ 30

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 889

   ถามหน่ยนะค่ะ พอดีดิฉัน เคยซื้อรถให้คนอื่นค่ะ รถเป็นชือฉัน แค่ในนามนะค่ะ รถก็ไม่ใช่ของฉัน แต่วันนึงรถก็เกิดอุบัติเหตุ พังทั้งคันค่ะ รถออกยังไม่ถึง 4 เดือนค่ะ รถยังป้ายแดงอยู่เรย แต่ไม่เคยขาดผ่อนนะค่ะ แร้วทาง โตโยค้าบอกให้คืนซากค่ะ แต่ขณะนั้น ดิ
  ฉัน ผ่อนรถกับ ไทพานิช ลิชซิ่ง ค่ะ แต่พอรถคืนซาก เราก็ปิด บัญชี ไปแร้วนะค่ะ แต่ไม่เค้าใจว่าทำไมเค้าให้เรา ติดเครดิต บูโร ค่ะ ทั้งๆๆ ที่รถก็พังไป แร้ว แร้วก็ปิดบัญชีไปแร้วด้วยค่ะ อยากนี้มีวิธีแก้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ธนัชพร ฉายมณี  (118.173.94.220)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 888

  เคยซื้อรถมอไซต์แต่ไม่ได้ผ่อนยึดรถคืนไปแล้วนานประมาณ 5 ปีแล้ว แต่มีชื่อในแบล็คลิสทำบัตรอะไรก็ไม่ผ่านมีหมายศาลมาเคยติดต่อไปแล้วแต่ก็เงียบอย่างนี้ต้องทำอย่างไรตรวจสอบเครดิตแล้วมียอดค้างอยู่ 25700

  โดยคุณ   (182.52.207.222)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 887

   เป็นหนี้บัตรเครดิต อิออน กับ อยุธยาแคปปิตอลอยู่ค่ะ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 56 เช็คจากเครดิตบูโรได้รับเอกสารแล้ว อิออน ติดอยู่ 7,021 บาท อยุธยา แคปปิตอล ติดอยู่ 2,975 บาท แต่ทางสนง.ทนานที่ติดต่อมาเมื่อเดือน ธ.ค.55 ของ อิออน แจ้งยอด 7,651 บาท ของ อยุธยาฯ แจ้งมาเมื่อ 18 มิ.ย.55 ยอด 10,216.79 บาท แบบนี้หนูต้องชำระยอดไหนคะ เพราะอยากจะทยอยปิดค่ะ เราต้องติดต่อกับทนายตามที่ได้รับเอกสารมารึป่าวคะ

  โดยคุณ jitbanjong  (182.53.225.29)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 886

   

  0857848752

  โดยคุณ อุทิศ แก้วเพ็ชร  (66.54.89.100)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 885

  อยากจะสอบถามหน่อยค่ะว่าพอดีเป็นหนี้ อิออน ประมาน1ปีแล้วค่ะแล้วไปเช็คบูโรแล้วแต่ยังไม่ได้เอกสารแล้วยังงี้ต้องทำยังไงต่อค่ะอยากจะผ่อนชำระให้ผ่อนค่ะ

  โดยคุณ ืnu-ann  (58.8.27.226)     5 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 884

  รบกวนสอบถาม คือว่าดิฉันติดแบล็คลิสของบัตรเครดิต เทสโก้โลตัส เนื่องจากแม่เป็นบัตรหลัก และดิฉันเป็นบัตรเสริม พอแม่ไม่ได้จ่ายดิฉันก็ติดไปด้วย แต่ถ้าชำระยอดทั้งหมดของโลตัสแล้วดิฉันจะสามารถไปขอสินเชื่อที่ธนาคารได้รึไม่ โดยส่วนตัวดิฉันไม่เคยไปทำมีหนี้กับที่ไหนจะลองทำบัตรเพื่อผ่อนสินค้าจะได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ Nathamon  (203.107.236.92)     31 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 883

  ถ้าเราเป็นหนี้เงินสดควิกแคชมาประมาณ 9 ปี ที่ไม่ได้ส่งชำระหนี้เลย เพราะไม่ได้ทำงาน แต่พอมาได้ทำงานทางควิกแคชโทรมาตามชำระหนี้ ให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆทั้งหมด 12 งวด แล้วถ้าเราส่งครบทั้ง 12 งวดแล้ว ชื่อเรายังคงติดแบล็คลิสอยู่เหมือนเดิมใช่มั๊ยคะ แล้วพอปิดบัชชีแล้วเราสามารถทำบัตรอื่นๆได้อีกมั๊ย

  โดยคุณ   (61.19.82.66)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 882

  ค่ะเป็นหนี้บัตรอิออนอยู่ 20000 บาท แต่ยังได้ทำการผ่อนชำระและถ้ามีเอกสารมาที่ทำงานแจ้งว่ามาจากทนายบริษัทส่งมาแจ้งว่าถ้ายังไม่ติดต่อกับหรือจ่ายหนี้ที่ติดอยู่จะอายัดเงินเดือน,โบนัส และเงินที่จะจากการทำงานทั้งหมดแต่ต้อนนี้ดิฉันยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ อย่ากจะสอบถามว่าทางบริษัทที่ส่งเอกสารมาเขาสามารถอายัดเงินลูกหนี้ได้หรือเปล่าค่ะ ช่วยตอบกับให่หน่อยนะค่ะ และถ้าทำเรื่องประถอมหนี้จะต้องจ่ายเลยไม่ค่ะ

  โดยคุณ วรินธร  (125.24.180.195)     25 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 882

  เจ้าหนี้จะมีสิทธิอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้และลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ส่วนการประนอมหนี้แล้วจะจ่ายชำระหนี้เป็นประการจึงขึ้นอยู่กับการตกลงไกล่เกลี่ยกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 881

   เป้นหนี้บัตรอิออน อยุ่ 13000.ยังไม่มีการผ่อนชำระ. พร้อมกับติดต่อพนักงานแล้ว. ไม่มีการติดต่อกลับมา

  อยากทราบว่าจะกู้หรือทำบัตรเครดิตต่างๆได้ไหม เช่นเฟริสช้อ. เป้นต้น. และถ้าไม่ได้ทำไงคะ. ปรึกษาหน่อย

  โดยคุณ   (125.27.198.52)     23 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 881

  ท่านควรตรวจสอบข้อมูลสถานะเครดิตของท่านไปยังข้อมูลเครดิตบูโรว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ติดบัญชีดำอยู่หรือไม่อย่างไร หากติดบัญชีดำโอกาสที่ท่านจะขอสินเชื่อกู้ยืมหรือส่วนบุคคลใด คงจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจนกว่าท่านจะได้ชำระหนี้ที่ยังค้างคาเสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     5 ก.พ. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 66   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด