ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 63   

 • ความคิดเห็นที่ 840

  ติดประวัตบูโรอิออนมาประมาณ 5 ปีแล้ว  แต่ชำระหนี้เดือนตุลาคม 2555 นี้แล้ว  จะสามารถทำเรื่องกู้ซื้อบ้านภายในเดือน พย. 55 ได้หรือไม่

   

  โดยคุณ aor5366  (58.10.234.67)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 839

  สามีค้างชำระบัตรเครดิตและธนาคารออมสินตัวเราสามารถกู้แบงค์ได้ไหม

  โดยคุณ   (223.207.162.16)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 838

  ดิฉันติดแบล็กลิส เนื่องจากไม่ได้ชำระเฟิร์สชอยส์ มาประมาณ 4 ปี เป็นเงินก็ประมาณ 9500 บาทแต่พอปีนี้ ดิฉันอยากออกรถตามที่นโยบายของรัฐบาลรถยนต์คันแรกคืนเงินภาษีให้ อยากทราบว่าดิฉันจะสามารถออกรถได้หรืไม่คะ ตอบด้วยนะคะอยากทราบมาก มาก ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ คุณกุ๊ก  (171.98.141.144)     27 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 838

  หากท่านมีรายรับหักรายจ่ายต่อเดือนแล้วสามารถผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อรายเดือนได้ แม้ว่าท่านจะเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำ ก็ยังสามารถที่จะขอสินเชื่อรถได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามแต่การที่ไฟแนนซ์จะอนุมัติสินเชื่อให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 837

  สงสัยมาก รบกวนตอบให้ด้วยครับ ก่อนหน้านี้ติดอีออน 2บัญชี ค้างจ่ายประมาณ1ปี ไปปิดแล้วเมื่อสิ้นปี 54 แต่ต้นปี 55 ไปยื่นกู้ซื้อบ้าน ธอส 1400000 บาท ธนาคารอนุมัติได้บ้าน แต่ไปสมัครบัตรเครดิต ทำไมไม่อนุมัติครับ ทั้งๆที่ขอสินเชื่อ ธอส อนุมัติครับ

  โดยคุณ วิศ  (110.171.128.100)     27 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 837

  กรณีดังกล่าวเป็นดุลพินิจของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 836

  ผ่อนสินค้ากับอิออนปิดบัตรไปแล้วแต่มีการส่งชำระค่างวดช้าประมาณ 2-3 ครั้งคะ

  นานมากแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยแต่พอมาตอนนี้ไปทำบัตรของอะไรก็ไม่ผ่าน

  หนูเริ่มเครียดกับสถานะการนี้มากเลยคะหนูควรจะทำยังไงดีคะคุณทนาย

  โดยคุณ fon  (118.172.17.181)     22 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 836

  หากท่านชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวเสร็จสิ้นเชิงแล้ว ท่านก็ชอบที่จะขอให้เจ้าหนี้ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้นั้น เพื่อท่านสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินและขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 835

  คณทนายคะ ดชนเคแตยชระเงนชากบซตแบงค  แตปดบญชเกน  3ป แลวรบกวนชวยดวยคะ เพราะอยากกซอบาน แตตดแบคลส

  โดยคุณ ลภัสธร หมอยาดี  (115.67.200.128)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 834

  เรียนทีมงานทนายคลายทุกข์

        ผมขอสอบถามอายุความของบัตรเครดิตที่ขาดส่งมีอายุความกี่ปีครับถึงจะหมด

  โดยคุณ ปรดิษฐ์  (101.108.7.188)     19 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 833

  ค้างชำระกับบริษัทอิออนค่าโทรศัพท์ประมาณ 4งวด แต่ปิดไปหลายปีแล้ว และยื่นก็กุู้ซื้อบ้านตอนแรกแบงค์ที่เรากู้ไปบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรในตอนที่โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่พอแจ้งเราภายหลังกลับกลายเป็นกู้ไม่ผ่านเพราะเครดิตบูโร แบบนี้จะเช็ครายละเอียดได้อย่างไรบ้างคะและทำอย่างไรถึงจะทำธุรกรรมกับธนาคารได้ ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ อมรรัตน์ ปานเผาะ  (115.67.230.204)     16 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 833

  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเครดิตของตนได้จากสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และท่านควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 832

  เมื่อครบ 3 ปีแล้วรายชื่อเราที่ติดบูโรอยู่จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเลยหรือเราต้องไปทำเรื่องเอาชื่อออกอีกค่ะ

  โดยคุณ Kirana  (183.88.22.204)     15 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 831

  รบกวนขอคำปรึกษาครับ...ผมได้กู้ร่วมกับอดีตภรรยาและแม่ภรรยา รวม 3 คน โดนนำบ้านพร้อมที่ดินของอดีตภรรยาเข้าธาคารอาคารสงเคราห์  โดยผมได้หย่าร้างกันแล้วเขาไม่ยอมส่งเงินงวด ศาลครั้งแรกนัดแต่ไม่มีหนังสือแจ้งมาหากระผมแต่อย่างใด จนถึงศาลสั่งฟ้องทางธนาคารจึงแจ้งมาให้ผมขึ้นศาลทั้งๆที่ทำไรไม่ได้แล้วต้องขึ้นไปรับสภาพหนี้ โดยผมไม่ได้รับรู้เรื่องการขาดส่งเงินงวดเลย  หลังจากศาลสั่งให้ส่งเงินงวดผมก็เลยสงสารเขาส่งเงินงวดให้เขามาโดยตลอดประมาณ 3 ปีละครับ แต่ยังไม่หมดตอนนี้ก็ส่งไปเรื่อยๆหนี้เหลือประมาณ 2 แสน  ผมจะมีทางหลุดแบล็คลิสได้ไหมครับ  เงินเดือนผม ณ ปัจจุบัน  เหลือเต็มทำงานที่หน่วยงานของรัฐ  ตอนนี้ผมเลยทำธุระกรรมใด้ไม่ผ่ายเลย  จะมีทางแก้ใดได้ไหมครับ  รบกวนทีมงานทนายคลายทุกข์ ช่วยรบกวนตอบทีนะครับ

  โดยคุณ สราวุธ  (49.48.159.45)     14 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 831

  ในระหว่างลูกหนี้ทั้งปวงย่อมยังคงต้องผูกพันอยู่ทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระหนี้เสร็จสิ้น จึงจำควรที่ท่านจะต้องไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     17 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 830

   เป็นหนี้บัตรเครดิต ไม่ได้จ่ายประมาณ 5 ปีแล้ว ยังมีรายชื่อติดบูโรอยู่ไหมคะ แล้วจะสามารถกู้ธนาคารอื่นได้ไหมคะ

  โดยคุณ ืnoo noi  (27.55.9.231)     13 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 830

  คงจะติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตบูโร แต่สามารถขอสินเชื่อการกู้ยืมได้ไม่มีกฎหมายห้าม แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ขอสินเชื่อหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     25 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 829

  คือว่าดิฉันติดค่าโทรศัพท์ มาปีกว่า ประมาณ 500 กว่า บาท จะมีปัญหากับการทำบัตรอีซีบายไม่ค๊

  โดยคุณ วรรณา  (110.168.187.53)     12 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 829

  ท่านอาจเสียประวัติในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเปิดใช้บัตรดังกล่าวนั้นได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     25 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 828

  ติดแบกลิสแล้วมีโอกาสทำธุรกรรมทางการเงินได้ไหมแล้วถ้าติดแบกลิสตั้งแต่ปี49ข้อมูลยังอยูไหม

  โดยคุณ ธนรัตน์  (202.42.234.4)     12 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 828

  แม้จะเป็นลูกหนี้ที่มีชื่อติดบัญชีดำ ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามในการที่ลูกหนี้นั้นจะทำธุรกรรมทางการเงิน และตราบใดที่หนี้นั้นยังไม่ได้ชำระหนี้เสร็จสิ้นข้อมูลเครดิตนั้นก็ไม่มีทางลบเลือนไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     25 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 827

   ไปค้ำประกันรถยนต์แล้วทางคนซื้อและรถหายไปและตอนนี้ทางบริษัทรถบอกว่าศาลมีคำสั่งให้มายึดโฉนดที่ดินของดิฉัน ซึ่งในโฉนดมีชื่ออยู่4คนเพราะเป็นมรดกและโฉนดก็ติดจำนองอยู่อยากทราบว่าทางบริษัทรถสามารถยึดโฉนดจากกรมที่ดินได้หรือไม่คะ  และพอดิฉันติดต่อไปกับบริษัทรถเค้าก็บอกว่ายังไม่ว่างดูเรื่องของเราให้เพราะทางดิฉันขอประณีประนอมหนี้ด้วยค่ะ ช่ว่ยตอบข้อข้องใจนี้ด้วยค่ะ และจะมีวิธีไหนช่วยได้บ้างคะไม่อยากให้เค้าเอาไปขายทอดตลาดค่ะเพราะเป็นที่อยู่ของแม่ค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ sa  (110.168.96.190)     10 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 827

  เจ้าหนี้มีสิทธิยึดที่ดินตามโฉนดดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เฉพาะที่เป็นส่วนของท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา แต่เพิกให้ถอนการยึดที่ดินนั้นท่านควรหาเงินหรือหลักประกันไปวางไว้ต่อศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 295 (1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 826

  เคยค้างชำระเงินกู้ของธนาคารออมสินประมาณห้าพัน  เกินกำหนด  และได้ชำระหมดมาประมาณ 1 ปี  โดยให้ธนาคารออกหนังสือรับรองให้ว่าได้ชำระหนี้หมดแล้ว  และได้ไปซื้อบ้าน และขอสินเชื่อที่อยูํอาศัย  ธนาคารได้ตรวจสอบเครดิตบูโร  แล้วโทรมาแจ้งว่ากู้ได้  ก็ดำเนินเรื่องเรื่อยมากับธนาคารจนบ้านเสร็จ  ประเมินราคา  ธนาคารบอกว่ากู้ได้ 90% ธนาคารนัดว่าไม่เกิน 2 อาทิตย์   แต่พอสุดท้ายธนาคารโทรมาบอกว่ากู้ไม่ได้เนื่องจากติดเครติดที่ชำระธนาคารออมสินล่าช้า   และบอกว่าให้เอาหนังสือรับรองการชำระหนี้ไปให้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับรอง  แล้วจะกู้ได้   อยากทราบว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่  แล้วทำไมธนาคารจึงบอกว่าเรากู้ได้  จนดำเนินเรื่องมาเกือบสิ้นสุดแล้ว  ตอนนี้กำลังจะเสียหายมากถ้ากู้ไม่ได้  จะต้องถูกยึดเงินดาวน์ไปเป็นแสน ใครจะรับผิดชอบ 

  โดยคุณ หนูกาน  (113.53.248.146)     7 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 826

  ท่านควรดำเนินการตามคำแนะนำของธนาคารดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อดังกล่าวก่อน ถ้าและภายหลังท่านเกิดความเสียหายประการใดก็สามารถปรึกษาทนายเพื่อเรียกค่าเสียหายอันเป็นค่าสินไหมทดแทนต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     16 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 825

   ผมได้ปิดบัญชียอดค้าง2ปีของอิออนอยากทราบว่ารายซื่อเครคิตบูโรจะยกเลิกภายในกี่เดือนครับแล้วผมสามารถออกรถได้หรือเปล่าครับ

  โดยคุณ คมกริบ  (115.67.69.132)     5 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 825

  ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น และท่านสามารถออกรถได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     15 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 824

  ไม่เคยขอสินเชื่อและไม่เคยทำบัตรเครดิตหรือผ่อนสินค้าเลย (ในชีวิต)

  อายุงาน 6 เดือนบรรจุแล้วและฐานเงินเดือน+ค่าอื่นๆประมาณ 13K.

  ตอนนี้พอดีอยากขอสินเชื่อเงินสดเพื่อนำไปทำธุระซึ่งได้ทำเรื่องขอ

  จากหลายๆที่ ประมาณ 5-6 ที่แล้วแต่ไม่ผ่านเลยจึงไม่ทราบว่า

  สาเหตุของการไม่อนุมัติเพราะอะไรค่ะช่วยแนะนำด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ jeab  (125.24.220.123)     4 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 824

  เหตุผลหลักอาจเป็นเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของท่านก็เป็นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     10 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 823

  ถ้าไปที่ธนาคารต้องทำอย่างไรบ้างคับใครรู้บ้างรบกวนช่วยตอบหน่อยนะคับขอบคุนมากมาก

  โดยคุณ นก  (101.109.27.70)     1 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 823

  การตรวจสอบข้อมูลเครดิตให้ดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     9 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 822

  ถ้าเราจะตรวจสอบว่าตัวเองติดแบคลิสหรือไม่ต้องไปทำเรื่องที่ธนาคารเองหรอคับถ้าเราไม่ว่างไปมีตรวจสอบทางเน็ตรึเปล่าคับ

  โดยคุณ นก  (101.109.27.70)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 821

  ดิฉันเป็นหนี้ธนาคารออมสิน  13000 ติดแบ็คลิต แล้วดิฉันจะซื้อรถ ถ้าดิฉันไปจ่ายหมดแล็วเอาใบเสร็จยืนยันกับไฟแนนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ รุ่งฤดี เจริญศรีทองกุล  (1.0.220.156)     29 ก.ย. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 63   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด