X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 62   

 • ความคิดเห็นที่ 820

  สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากสอบถามค่ะ

  คือหนูมีบัตรอยู่สามใบคือ firstchoice, aeon, easy buy คำถามคือ

  1.ปีที่แล้วหนูจ่ายช้าไป1เดือน แต่ปีนี้จ่ายไม่ตรงแต่เลทไม่ถึง30วัน จะมีผลอะไรมั้ยค่ะ

  2.บัตรแรก firstchoice หนูปิดไปแล้ว โดยขอให้เค้าลดค่าทวงถามให้ แล้วก้อจ่ายเงินก่อนไปทีเดียวเลย แบบนี้จะติดบูโรมั้ยค่ะ

  3.บัตรที่2อิออน หนูได้ทำการประนอมหนี้ แต่ตอนนี้จ่ายหมดแล้ว เค้าให้จ่ายแต่เงินต้นและดอกเบี้ย ส่วนค่าทวงถามค้างอยู่หมื่นกว่าบาท ไม่ได้จ่ายเลย แบบนี้จะติดบูโรมั้ยค่ะ

  รบกวนคลายความสงสัยให้ด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ Pat  (58.181.131.180)     26 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 820

  1. การชำระหนี้ไม่ตรงกำหนดนัด ถือว่าเป็นการชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้
  2-3. ท่านมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 819

  ถ้าจ่ายชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่กำหนด แต่ยังจ่ายสม่ำเสมอไม่เคยขาด   หรือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรอเก็บเงินไปตัดเงินต้น   จะเสียเครดิตหรือไม่คะ  จะโดนทวงถามหรือเปล่า ช่วยตอบด้วยค่ะ  เคยมีคนบอกว่าเราไม่ได้ขาดส่งแต่จ่ายอยู่จะไม่โดนอะไรทั้งสิ้น จริงหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ คุณหนูหน่อย  (110.168.153.94)     25 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 819

  การชำระหนี้ดังกล่าวของท่านเป็นการชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร จึงเป็นการผิดสัญญา เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องทวงถามให้ท่านชำระหนี้ได้ด้วยอาศัยอำนาจแห่งมูลหนี้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 194,213

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 818

  สวัสดีครับ

  ผมรวบกวนปรึกษาว่าตอนนี้ผมถูกหมายศาลส่งเอกสารมาที่บริษัทแจ้งว่าจะอายัดเงินในบัญชีของผม30% ก่อนหน้านี้ผมได้ทำเรื่องตกลงไกล่เกลี่ยกันที่ศาลใว้ว่าจ่ายเงินบัตรล่ะ1000บาท/บัตร/เดือน แต่หลังจากนั้นถัดมาผมโอนเงินเข้าแบงค์ได้เดือนเดียวผมเจอวิกฤษเศรษฐกิจตกต่ำตกงานเลยไม่มีเงินจ่ายบัตรของเดือนถัดมาได้อีกและหางานยังไม่ได้ เจ้าหน้าที่เขาโทรมาทวงเงินที่ต้องส่งเขาตามตกลงกันที่ศาล แต่ผมบอกเขาว่าผมตกงานอยู่ยังไม่ได้งานทำเลยเป็นเวลาหลายเดือน จนมาได้งานทำ พอทำได้ไมกี่เดือนเจอน้ำท่วม บริษัทที่ผมทำงานอยู่สั่งหยุดงานโดยไม่มีกำหนด ก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาเงินมาส่งบัตรได้ จนมาวันหนึ่งทางศาลได้ส่งหมายมาเพื่อทำการอายัดเงินเดือนของผม30% ผมก็โทรไปขอจ่ายเป็นเดือนตามที่เคยตกลงกันเหมือนครั้งก่อนๆเขาไม่ยอมจะอายัดเงินเดือนอย่างเดียว ผมต้องทำอย่างไรครับ รวบกวนด้วยนะครับร้อนใจมากๆเลยครับ หากเป็นไปได้ผมรวบกวนส่งเมลล์มาหาผมจะได้ไหมครัย thaingoen@yahoo.co.th ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
   

  โดยคุณ   (118.175.72.245)     25 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 818

  ท่านต้องดำเนินการไกล่เกลี่ยเจรจาขอประนอมหนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อขอให้ดำเนินการถอนการอายัดเงินเดือนอันเป็นสิทธิเรียกร้องของท่านจากนายจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 817

  เคยติดหนี้กะ อิออน เมื่อสามปีที่แล้วค่ะ  ยอดแค่ สี่พันกว่าบาท  แล้วก้ชำระหนี้ตามใบแจ้งให้ไปแล้ว   จนมาปีนี้ จะทำบัตรเฟิสท์ช้อยส์  ปรากฏว่าไม่ผ่านค่ะ  เพราะอะไร  หรือ เพราะทางอิออนไม่ทำเรื่องปิดบัญชีให้เรารึเปล่าคะ

  โดยคุณ   (110.168.73.180)     24 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 817

  การอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวไม่เป็นดุลพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 816

  หากต้องการชำระหนี้ที่ติดเครดิตยูโรอยู่ต้องเริ่มต้นยังไงค่ะ....ต้องเริ่มติดต่อจากส่วนไหนก่อนและพอชำระผ่านไป 3ปีแล้วจะทำการซื้อบ้านได้เลยมั้ยคะหรือว่าทำบัตรเครดิตได้รึป่าวค่ะ

  โดยคุณ มด......  (223.205.243.151)     22 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 816

  การชำระหนี้ต้องกระทำต่อเจ้าหนี้หรือแก่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ ส่วนการที่จะขอสินเชื่อกู้ยืมซื้อบ้านหรือทำบัตรเครดิตสามารถกระทำได้ไม่มีกฎหมายห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 815

  ไปค้ำประกันเพื่อนซื้อรถยนต์ แล้วเพื่อนไม่ส่งแถมไม่มีรถคืน(เอาไปจำนำคนอื่น)ศาลสั่งอายัดทรัพย์คือบ้านของดิฉัน เนื่องจากคนซื้อไม่มีทรัพย์สิน บ้านมีมูลค่า 1,500,000 แต่หนี้รถ 300,000 และบ้านยังผ่อนธนาคารอยู่ อย่างนี้จะยึดบ้านเราได้ไหมคะ และทำอย่างไรถึงจะหลุดออกจากคดี เพราะเราไม่ได้ใช้รถด้วยเลยแถมต้องมารับเคราะห์ ไม่ยุติธรรมเลยคะ

  โดยคุณ chanada  (223.204.192.123)     22 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 815

  เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิยึดหรืออายัดบ้านของผู้ค้ำประกันออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ได้ หากไม่มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา หากท่านประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีนั้น ควรต้องวางเงินต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 814

  ไปค้ำประกันเพื่อนซื้อรถยนต์แล้วเพื่อนไม่ส่งคะ และไม่มีรถให้ยึด ศาลสั่งยึดทรัพย์คนค้ำคือดิฉันเนื่องจากคนซื้อไม่มีทรัพย์สิน คำสั่งศาลให้ยึดบ้านซึ่งมีมูลค่าล้านกว่า แต่หนี้รถยนต์ 250,000 จะสามารถยึดได้ไหมคะ และดิฉันในฐานะคนค้ำประกันจะทำอย่างไรถึงจะหลุดได้ ไม่ยุติธรรมเลยคะ คนซื้อไม่เดือดร้อนไรเลย แต่เราต้องมารับเคราะห์ แต่บ้านยังผ่อนธนาคารอยู่คะ  ทำไงดีคะ

  โดยคุณ   (223.204.192.123)     22 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 813

  แล้วบุคคลล้มละลาย มีชื่อในเครดิตบิวโรไหมครับ  ถ้ามีแล้วเมื่อปลดล้มละลายหลัง 3ปี แล้ว เครดิตบิวโรจะถูกล้างใหมครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ธรนันท์  (125.24.144.187)     22 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 813

  ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลล้มละลายมีชื่อติดบัญชีดำแห่งข้อมูลเครดิตบูโร แต่หากเป็นมูลหนี้ต่อสถาบันการเงิน จึงเป็นไปได้ที่จะติดเครดิตบูโรนั้น และการปลดจากล้มละลายไม่มีผลให้ลบล้างข้อมูลของลูกหนี้ในเครดิตบูโรนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 812

   หากไม่ได้ชำระเงินบัตรกดเงินสดktcยอด20,000บาทจะติดบูโรไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ กานดา  (27.55.3.184)     20 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 812

  ติดบัญชีดำไปตลอดจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 811

  เราได้ทำการปิด บัตร เฟิชช้อย ไปพร้อมดอกเบี้ย ด้วยการสอบถามกับพนักงานว่า  จะชำระหมด ครบต้น ครบดอก พร้อมยกเลิกบัตร ในวันนี้ ต้องชำระ ทั้งหมด เท่าไร?????.....จากนั้นดิฉันก็ได้ชำระ จนหมดสิ้น.......หลังจากนั้น 1-2 เดือน ก็มี ใบมาทวงหนี้อิก 133.61 สตางค์ ดิฉัน งง มาก.....ยังไม่ไปจ่าย......ชักมาบ่อยเข้าๆ มีหมายศาล มีอะไรต่อมิอะไร....ฉันลำคาญ เลยไปจ่าย ให้จบๆ ...ทั้งที่ไม่เข้าใจ ว่า จะทวง อะไรอีก..........ต่อจากนั้น ดิฉันต้องการทำบัตรเครดิต กับทางธนาคาร...

  และได้ทำเรื่องพร้อมส่งเอกสารการสมัครเข้าไป ....ผลออกมาว่า ฉันติด แบ็คลิท ค้างค่าชำระบัตรเฟิชช้อย........133.61สตางค์....กูอยากจะบ้าตาย...เจ็บใจมากเลย....ถ้าเป็น หมื่น กูจะไม่พูดซักคำ

  .........ก็สอบถามกะพนักวันนั้น  และชำระภายในวันนั้น พร้อมต้น พร้อมดอก.....แล้วมันทวง ค่าไร อิก.......ไม่เข้าใจเลย........แถมกะอิแค่ 133.61 สตางค์ ยังทำให้เราเสียเครดิต.....มันน่าเจ็บใจมากกก!!! ..........กะพวกที่ติดเยอะๆอ่ะ...ทวงได้รึยัง?????....................ให้ความเป็นธรรมกะฉันด้วยค่ะ

  โดยคุณ นอย  (210.4.143.165)     18 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 810

  ดิฉันเคยถือบัตรเครดิตของ city bank ได้ระยะหนึ่ง แล้วหยุดใช้ไปเกือบครึ่งปีโดยไม่มียอดค้างชำระ จากนั้นมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี  แต่ดิฉันไม่ได้ไปชำระ จนกระทั่งผ่านไปประมาณ 4 เดือน ดิฉันได้รับจดหมายแจ้งว่า ทางบริษัทได้ดำเนินการตัดหนี้สูญพร้อมยกเลิกบัตรเครดิตของดิฉันแล้ว

  ล่าสุด ดิฉันได้ไปสมัครบัตรเครดิตของธนาคารแห่งหนึ่ง ปรากฎว่าสมัครไม่ผ่านเนื่องจากติดเครดิตบูโรในส่วนนี้ ดิฉันควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีคะ เพื่อให้จบเรื่องเครดิตบูโรตรงนี้ หรือจะต้องรออีก 3 ปี เพื่อให้ข้อมูลตรงนี้ถูกล้างออกไป จึงจะไปขอทำบัตรและขอสินเชื่อได้

  โดยคุณ ไม่น่าเลย  (101.109.241.150)     17 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 810

  ท่านควรชำระหนี้ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นโดยข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น มิฉะนั้น ไม่มีทางที่ท่านจะหลุดพ้นจากการถูกบันทึกเครดิตในข้อมูลเครดิตบูโรนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 809

  ไอ้บริษัทเครดิตบรูโรมันตั้งมาหาหอกอะไรของมัน ใช้หนี้เสร็จตั้งสามปีถึงจะปลดล็อคคิดได้ไงมันไม่ยุติธรรมเลยซื้ออะไรก้อไม่ได้ ทั้งๆที่บางคนเป็นหนี้แค่สี่ห้าพันบาท เอาเงินไปจ่ายต้องนอนรอมันอีกสามปีเหรอถึงเช่าซื้อสินค้าได้ ห่วยสิ้นดี

  โดยคุณ 8ofu  (223.205.91.134)     17 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 809

  บุคคลผู้เดือดร้อนจากการถูกบันทึกข้อมูลเครดิตดังกล่าว ควรร้องทุกข์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยให้กำหนดมาตรการบันทึกเครดิตของลูกหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     27 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 808

   ปลายปี 40 เคยค้ำประกันซื้อที่ดินจาก ธอส. ราคาที่ดิน 127,000 ขณะทำสัญญานายหน้ากับเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ให้อ่านรายละเอียดอะไรเลย อ้างว่าเอกสารเยอะมีเวลาไม่มาก ให้เซ็นชื่ออย่างเดียว หลังจากทำสัญญาเสร็จ แม้แต่สำเนาโฉนดที่ดินยังไม่เคยเห็น และปรากฎว่าน้ำท่วมที่ดินทั้งโครงการ เข้าไปทำประโยชน์ไม่ได้ ขอเข้าพบผู้จัดการธนาคารเพื่อเจรจา แต่พนักงานบ่ายเบี่ยง เมื่อไม่ได้รับความร่วมมือ และความชัดเจนของธนาคารกับเจ้าของโครงการ ผู้ที่ทำสัญาซื้อที่ดินของโครงการทั้งโครงการจึงไม่ยอมจ่ายเงิน ผลถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกันหมดทุกคน ผ่านไป 8 ปี ถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ปรากฎว่าราคาที่ดิน 127,000 บาท เหลือ 30,000 บาท ให้คนกู้(ผู้ซื้อ) และผู้กู้ร่วม(คนค้ำ) ชดใช้ผลต่างพร้อมดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน ปี 2555 ที่ดินถูกยึดขายทอดตลาดไปแล้ว แต่มีหนี้ที่จะต้องชำระเกือบ 400,000 บาท โดยไม่ได้ที่ดิน ถ้าเป็นคุณกฎหมายแบบนี้มีไว้ทำร้ายหรือช่วยเหลือประชาชน คนออกกฎหมายเอาสมองส่วนไหนคิด ทีพวกนักการเมืองท้องถิ่นมันโกงกินบ้านเมืองตัดไม้จนจะหมดป่า สร้างฐานะให้ตระกูลจนร่ำรวย จ้างคนจนติดคุกแทน นั่งรถราคาเป็นล้าน ใช้เงินซื้อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม (สังคมเสื่อม จอมปลอม) ใครจะแก้ไขกฎหมายพวกนี้ได้ มีที่ไหนที่ราคา 127,000 บาท ผ่านไป 10 ปี เพิ่มเป็น 400,000 บาททั้งที่ยึดทรัพย์ไปแล้ว (ธอส. ...ยิ่งกว่านายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบประชาชน) ทำไมรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงเฉยเมย.. 

  โดยคุณ เชื่อคนง่าย  (101.51.191.253)     15 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 808

  ท่านควรทำการเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 807

   เป็นหนี้ธนาคาร อยู่ 2 แห่ง ซึ่งแห่ง1 ธ.ให้ขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลี่ย หนี้ที่เป็นอยู่ หนี้มีอยู่ราว 5แสนกว่าบาท แต่ตอนนี้ไม่มีความสามารถจะจ่ายได้จริงๆเพราะตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่รู้เงือนไข และขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังงัยบ้างครับ 

  โดยคุณ ชาย  (1.0.184.252)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 807

  ไปพบกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกันในเรื่องหนี้สินของตนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 806

   อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริดีกว่า ไปหลงกลกับดักของใอพวกเครดิตต่างๆของพวกสถาบันการเงิน  คิดให้ดีมันเอาเปรียบทั้งนั้น  เราก็เป็นคนไม่ใช่คราย  ใครอยากเป็นครายก็กู้ต่อไป

  โดยคุณ   (183.88.246.66)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 805

  สอบถามค่ะ หากถูกศาลบังคับให้ถึงขั้นอายัดทรัพย์สิน(ที่ไม่ใช่เงินเดือน)

  หากดิฉันเป็นหนี้ (บัตรเครดิต) อยู่แค่ 100,000 บาท แต่ดิฉันมีรถยนต์มูลค่า 300,000 บาท (สมมุติ) และทางศาลมีคำพิพากษาให้อายัดทรัพย์สิน ของดิฉัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่ายอดหนี้ แล้วอย่างกรณีนี้ยอดทรัพย์สินที่เกินจะทำยังไงค่ะ ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ
   

  โดยคุณ baipai  (180.183.138.134)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 805

  ศาลจะออกหมายบังคับคดีให้อายัดทรัพย์สินของท่านได้ต่อเมื่อท่านไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น ทั้งนี้ กฎหมายห้ามไม่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเกินกว่าที่พอจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 804

  ถ้าลูกหนี้สามารถปลดหนี้จนหมดแล้วก็ควรจะปลดล็อคภายในสามเดือนไม่ไช่สามปีไม่ควรจะไปปิดกั้นสิทธิและโอกาสที่ลูกหนี้จะได้รับต่อไป

  โดยคุณ ภัควัฒน์  (125.27.212.167)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 804

  ลูกหนี้ทั้งหลายควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อกำหนดมาตรการเยี่ยวยาบรรเทาทุกข์ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 803

   แบล็คลิสมีอายุความกีปีจึงจะทำอะไรได้อีก

  โดยคุณ m 7ก.ย.2555  (27.55.6.98)     7 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 803

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบภายใน 3 ปี หลังจากชำระหนี้เสร็จสิ้น และสามารถทำนิติกรรมสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ไม่มีกฎหมายห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     13 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 802

   ติดแบล็คลิสีมอายุความกี่ปี

  โดยคุณ m 7ก.ย.2555  (27.55.6.98)     7 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 802

  การติดบัญชีดำ ไม่ใช่อายุความแห่งสิทธิเรียกร้องที่ต้องบังคับใช้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่จะมีข้อมูลเครดิตจนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     13 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 801

  เครดิตบูโร เฮงซวย มันทำให้เราไม่สามารถกลับมามีที่ยืนในสังคมได้อีก หมดโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัว คนคิดมันคิดได้เนาะ เป็นข้อมูลที่ห่วยแตกมากๆ ปัจจุบันเงินเดือน สี่หมื่นกว่าแล้วแต่เคยล้มเมื่อตอนฟองสบู่แตก ตกงานบ้านถูกยึดทุกวันนี้ถึงจะมีกำลังในการที่จะซื้อบ้านใหม่แต่ก็ซื้อไม่ได้ มันดีตรงไหนวะ ไอ้เครดิตบูโรเนี่ยะ อยากลาออกจากการเป็นคนไทย เพราะอยู่ไปสิทธิ์ในการตั้งตัวในบ้านเกิดเมืองนอนก็ชักจะเหมือนต่างด้าวเข้าไปทุกที

  โดยคุณ vo  (101.108.113.30)     7 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 801

  ท่านควรยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาการยกเลิกข้อมูลเครดิตบูโร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     13 ก.ย. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 62   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด