ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 1040

   เคยซื้อรถฮอนด้าคันนึง แต่ขายไปนานมากแล้วตอนนีักลับมีชื่อค้างชำระกับธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งที่ไม่เคยทำเรื่องขอสินเชื่อกับไทยพาณิชย์เลย เช็คบูโรถึงได้รู้ค่ะ เราจะทำยังไงดีคะ ประวัติถึงจะหายไป จะเอาไรไปยื่น ว่าไม่ใช่เรา

  โดยคุณ ลัดดาวัลย์ บุตรหนองหว้า  (171.98.218.91)     30 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1040

  ท่านต้องตรวจสอบไปยังธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ หากท่านไม่ใช่ลูกหนี้ ก็สามารถที่จะโต้แย้งหรือให้ธนาคารทำหนังสือแจ้งบริษัทข้อมูลเครดิตปรับเปลี่ยนข้อมูลเครดิตดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     6 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1039

   คือว่าหนูใช้ชื่อซื้อรถให้กับคนอื่น แล้วคนที่ใช้รถไม่ได้จ่ายค่างวด ทาง เจ้าหนี้ติดตามรถคืนไม่ได้แล้วหนูจะจ่ายค่างวดรดในส่วนที่ค้างไม่ได้ แต่จะจ่ายในงาดถัดไป แล้วหนูจะโดยนฟ้องศารไม่ค่ะ

  โดยคุณ   (171.98.27.2)     30 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1039

  ท่านซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับไฟแนนซ์ในฐานะเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้เช่าซื้อ เมื่อมีการผิดสัญญาเช่าซื้อไฟแนนซ์ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับคดีเอากับท่านได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 213,574 ท่านสามารถไกล่เกลี่ยประนีประนอมเองหรือนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาพบทนายเพื่อประเมินรูปคดีแก้ต่างกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     6 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1038

  ขอสอบถามคะ ผ่อนสินค้า มีบางงวดที่ส่งค่างวดล่าจึงเกิดค่าทวง แต่ตอนนี้ส่งค่าสินค้าหมดแล้วเหลือค่าทวงถาม ถ้าเราไม่ส่งค่าทวงถามจะติดเครดิตบูโรไหมคะ

  โดยคุณ นานา  (124.120.195.103)     26 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1038

  หากค่าทวงถามดังกล่าวเป็นข้อกำหนดความรับผิดตามสัญญา แล้วท่านในฐานะลูกหนี้เพิกเฉยเสียไม่ชำระหนี้นั้น จึงเป็นไปได้ที่ตนจะเป็นลูกหนี้ตามบัญชีดำในข้อมูลเครดิตนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1037

  พอดี อยากสอบถามว่า ผมติเครดิต ข้อมูลเเห่งชาติ เรื่องรถมอเตอรไซค์ ตั้งเเต่ปี2554-2556 อ่ะครับ พอดี ผมไม่เดินเรื่องอะไรเลยครับ เค้าส่งหมายมา ผมก็ทำเฉย ส่วนรถ ผมก็ไม่คืนทางไฟเเนนท์เค้า เเต่เมื่อล่าสุด ปี2556 ทางบริษัท ไฟเเนนท์ ได้มายึดรถไปเอง ส่วนตอนนี้ ผมก็สมัครบัตรเครดิต อะไรไม่ได้เลย แต่เพียงรู้ว่า ผมติดเครติดเรื่องรถอยู่ ควรจะมีวิธี เพื่อออกจากตรงนี้ได้อ่ะครับ ถามผู้รู้ด้วยคับ

  โดยคุณ beer  (49.230.111.215)     25 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1037

  ข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ท่านชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1036

    รบกวนสอบถามครับว่า

  มีจดหมายติดตามทวงหนี้มาที่บ้านครับ เค้าให้ผมจ่ายเงิน68000บาทค่ารถมอเตอร์ไชค์กระผทต้องทำอย่างไรดีครับเพราะตอนนี้มอเตอร์ไชค์ได้คืนทางบริษัทไปแล้วครับ

  และยังมีข้อความบอกว่าถ้าไม่จ่ายจะอายัดทรัพย์สิน

  ทรัพย์สินที่จะยึดนี่คืออะไรครับ

  ควรดำเนินการอย่างไร...รบกวนตอบด้วยครับ

  ...ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ...

   

   

   

   

   

  โดยคุณ วัช  (111.84.242.178)     21 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1036

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้กับคู่กรณีก่อน หากไม่สามารถตกลงยอมความกันได้ ถ้ามีการฟ้องร้องเกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้นี้ ให้ท่านนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายเพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     28 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1035

   ติดเครดิตบรูโรตั้งแต่ปี2554 แต่ตอนนี้เคลียร์ทุกอย่างหมดแล้ว ปี2556ไปยื่นกู้ธนาคารแต่เค้าบอกติดเครดิตอยู่ไม่ทราบว่าปี2557จะยื่นเรื่องกู้ได้มั้ยครับ

  โดยคุณ   (223.204.248.88)     19 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1035

  สามารถยื่นขอสินเชื่อกู้ยืมได้ แต่การจะได้รับอนุมัติหรือไม่เป็นดุลพินิจของธนาคาร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1034

  ผมเคยค้างชำระค่างวดรถ 6 เดือน แล้วผมให้ทางบริษัทมายึดรถคืน แล้วรถไปประมูลแล้วขายขาดทุนผมไปจ่ายส่วนต่างที่ขาดทุนแล้วปรากฎว่าผมสมัครบัตรเครดิตไม่ได้เพราะว่าติดเครดิตบูโร  ผมอยากทราบว่า ผมจะตืดเครดิตบูโร กี่ปีครับ

  โดยคุณ แจ็ค  (118.173.167.92)     14 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1034

  พ้นกำหนด 3 ปีนับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1033

  ผมเคยค้างชำระค่างวดรถ 6 เดือน แล้วผมให้ทางบริษัทมายึดรถคืน แล้วรถไปประมูลแล้วขายขาดทุนผมไปจ่ายส่วนต่างที่ขาดทุนแล้วปรากฎว่าผมสมัครบัตรเครดิตไม่ได้เพราะว่าติดเครดิตบูโร  ผมอยากทราบว่า ผมจะตืดเครดิตบูโร กี่ปีครับ

  โดยคุณ แจ็ค  (118.173.167.92)     14 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1032

   นู๋โดนฟ้องขึ้นศาล อายัติบัญชี เน่ืองจากไห้เค้ายืมช่ือซ้ือรถ แร้วเค้าส่งงวดไปอค่ 2 งวด ไฟแน๊นซ์มายึดรถไปแต่เค้าไม่ยอมคืนรถ จนไฟแนนซ์ตามรถไม่ได้ นุ๋ไม่มีทรัพย์สินอ่ืนให้ไฟแนนซ์ จึงโดนอายัติบัญชีแร้วค่ะ แร้วนุ๋จะติดเครดิตไปตลอดชีวิตไหมค่ะ นุ๋กำลังจะแต่งงานกับแฟนต่างชาติ แต่อยุ่ในทวีปเอเชีย ค่ะ  นุ๋จะไปแต่งงานที่โน่นแร้วจะสามารถใช้ชีวิตที่เมืองนอกได้ไหมคะ

   

   

  โดยคุณ luck  (27.55.212.2)     12 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1032

  สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้นทั้งนี้ ท่านยังสามารถสมรสและเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1031

   รบกวนขอถามอีกรอบค่ะ คือว่าเราติดนี้บัตรเครดิตมานานมากประมาณ 8-10 ปี แต่เราจำไม่ได้ว่าเราติดที่ไหนบ้าง แล้วจะทราบได้อย่างไรค่ะว่า เราติดที่ไหนบ้าง เพราะตอนนี้เราต้องการเครียหนี้ทั้งหมดทึ่เราติดอยู่อะค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ Joy  (183.89.112.99)     12 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1031

  ท่านสามารถตรวจสอบไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการที่ตนเป็นหนี้นั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1030

   สวัสดีค่ะ ขอรบกวนสอบถามค่ะ คือว่าประมาณ เมื่อ 8-10 ปีก่อนเคยทำบัตรเครดิตพวก อิออน อีซี่บาย เฟริน์ช้อย และยังคงค้างชำระอยู่ไม่ทราบว่าดิฉันสามารถทำเรื่องกู้ซื้อรถ หรือซื้อบ้านได้หรือป่าวค่ะ และตอนนี้ต้องการเครียหนีที่ติดต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แล้วดิฉันติด เครดิต บูโลหรือแบ๊ลคคลิด หรือหมดไปแล้วค่ะ

  โดยคุณ Joy  (183.89.112.99)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1029

  เป็นหนี้ไฟแนนท์และยังชำระหนี้ไม่หมด  แต่บริษัทไม่ได้ทวงถามแล้ว  กรณีนี้ข้อมูลแบลคลิสต์จะติดไปตลอดชีวิตมั้ยครับ  ถ้าไม่ได้ชำระหนี้ให้หมด

  ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ Bingo  (115.31.137.10)     12 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1029

  จะติดไปตลอดจนกว่าท่านจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1028

   อยากปรึกษาเกี่ยวการติดเครดิคบูโรค่ะ ตอนนี้จะทำธุรกรรมกับทางธนาคารไม่สามารถทำได้เลยค่ะ ต้องรออีกกี่ปีค่ะถึงจะทำได้ แต่หนี้ที่มีประวัติค้างได้ทำการจ่ายหมดแล้วนะคะ ควรจะทำยังงัยถึงจะสามารถทำธุกรรมได้ค่ั

  โดยคุณ วรพร  (49.230.93.168)     2 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1028

  สถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะลูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น ท่านก็สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินในขณะนี้ก็ได้โดยท่านควรติดต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อขอออกหนังสือรับรองการชำระหนี้ที่ติดบัญชีดำนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     12 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1027

  ขอบคุณมากค่ะ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย

  โดยคุณ เร่งรัดหนี้สิน  (58.9.160.85)     30 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1026

   หนูไปออกรถมือสองมาจากเต้น ไม่กี่เดือนแฟนหนูก็เสียชีวิต ทำให้การส่งงวดรถลำบาก จนหนูส่งไม่ไหว จึงส่งรถให้ไฟแนนส์ไปประมูณขายได้ราคา 320,000 เศษๆ แต่ราคารถมัน 390,000 สรุปแล้วหนูต้องจ่ายที่เหลือให้ไฟแนนส์ประมาณ 80,000กว่า แต่ตอนนี้หนูไม่ได้จ่ายไฟแนนส์เลย หนูจะต้องทำยังไงค่ะ ต้องติดแบล็คลิสอีกกี่ปี แต่ยังไม่ได้ขึ้นศาลน่ะค่ะ เรื่องพึ่งเกิดเมื่อต้นปีค่ะ

  โดยคุณ น.ส.เบญจมาศ บุญมา  (49.230.113.58)     28 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1026

  หากมีการฟ้องเรียกร้องบังคับท่านสามารถทำการไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งการติดบัญชีดำจะมีประวัติจนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1025

  เป็นหนี้อิออนมาสามปีแล้วไม่เคยจ่ายเลยตอนนี้รายชื่อที่บูโลจะยังมีไหมค่ะเราต้องทำยังไงถึงจะใช้หนี้ได้ค่ะ เพราะไม่มีใบอะไรส่งมาหาเราเลย

  โดยคุณ ณัฎฐณิชา   (27.55.211.77)     27 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1025

  ท่านคงยังเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำในข้อมูลเครดิตดังกล่าว ติดต่อไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1024

   สวัสดีค่ะ เป็นหนี้แบบปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เงินกู้เพื่อประชาชนออมสิน ปัจจุบันส่งยอดปกติ ไม่เคยค้างชำระ 8 เดือนแล้ว เครดิตบูโรตัดเป็น ลูกหนี้ปกติยังค่ะ จะซือรถยนตร์ค่ะ แต่ทำเรื่องซื้อบ้านผ่านแล้ว

  โดยคุณ ศศิวิมล  (125.25.13.244)     27 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1024

  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1023

  ขอปรึกษาหน่อยครับว่า ผมติดหนี้อีออนอยู่ประมาณ 10000 บาท ตังแต่ปี 2548 แล้ว ยังไม่ได้ชำระหนี้เลยเป็นเวลา 8 ครับ แล้วผมยังคงติดบูโรหรือเปล่าครับ แต่เมื่อปี 2555 ผมได้ยื่นขอสินเชื่อบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส ทำไมผมผ่านครับ แต่ผมไปยืนขอซื้อรถแต่เขาบอกว่าติดตัวแดงเพราะไรเหรอครับ ตัวแดงคืออะไรครับ

  โดยคุณ ธนาพล ภิญโญ (สมาชิก)  (27.145.162.201)     25 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1022

  ขอปรึกษาหน่อยครับว่า ผมติดหนี้อีออนอยู่ประมาณ 10000 บาท ตังแต่ปี 2548 แล้ว ยังไม่ได้ชำระหนี้เลยเป็นเวลา 8 ครับ แล้วผมยังคงติดบูโรหรือเปล่าครับ แต่เมื่อปี 2555 ผมได้ยื่นขอสินเชื่อบัตรกดเงินสด ยูเมะ พลัส ทำไมผมผ่านครับ แต่ผมไปยืนขอซื้อรถแต่เขาบอกว่าติดตัวแดงเพราะไรเหรอครับ ตัวแดงคืออะไรครับ

  โดยคุณ jacksnlt  (27.145.162.201)     25 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1021

   ดิฉันโดนยึดรถ แต่ไปไถ่ถอนออกมาแล้ว และได้จ่ายงวดตามปกติดิฉันจะติดเครดิดรึเปล่าค่ะ

  โดยคุณ แนน  (27.55.219.196)     22 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1021

  ควรสอบถามที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด