ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 59   

 • ความคิดเห็นที่ 760

   รถที่โดนยึดแล้วขายทอดตลาดมีเงินเหลือคืน  จะยังมีชื่อที่เครดิตบูโรไหมค่ะ

  โดยคุณ จุไรรัตน์  (1.1.159.176)     4 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 760

  มีข้อมูลในเครดิตบูโรอยู่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 759

  ติดเค เรื่องมอไซค์ กี่ปีถึงจะหมดหรือโดนลบออกจากเคิตบูโลครับ

  โดยคุณ ต่าง  (49.48.75.4)     3 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 758

  ไม่ได้ทำธุระกรรมสินเชื่อที่ไหนแต่ติดเคดิตบูโร ออกรถมอไซดไม่ได้ทำอย่างไรดี

  โดยคุณ ปัทมนันท์  (183.89.112.14)     2 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 758

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อทำการตรวจสอบที่มาแห่งหนี้นั้นต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     10 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 757

  อยากทราบว่าถ้าเราไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตให้หมดก็จะติดแบล็คลิสตลอดไปใช่มั้ยค่ะ

  โดยคุณ oa_oa  (171.98.3.187)     30 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 757

  หากไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากการติดแบล็คลิสต์นั้นได้ โดยข้อมูลเครดิตจะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี รับแต่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     5 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 756

   ไอ้เหี้ยแม่งค้างค่าโทรศัพย์ 900 ยังติดเลย ของais

  โดยคุณ   (118.173.10.168)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 755

  ซื้อรถแล้วปล่อยให้ยึด ประมาณ 3 ปีกว่าได้แล้วค่ะ หนูต้องติดแบล็คลิสกี่ปีค่ะถึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้

  แต่ต้องใช้หนี้ทางธนชาติให้หมดก่อนใช่ไหมค่ะ เพราะตอนที่เค้ายึดไปบอกว่ารอขายทอดตลาดอยู่ รบกวนตอบคำถามด้วยนะคระ/ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ต่าย  (101.109.27.33)     28 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 755

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้นเชิง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     5 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 754

  มีปัญหาเรื่อง เครดิตบูโร เพราะญาติใช้ชื่อของดิฉันไปออกมอเตอร์ไซด์แล้วไม่ส่งค่างวดรถ ทำให้รถโดนทางร้านยึดไป ทำให้ดิฉันเสียเครดิต ดิฉันจะทำอะไรก็ไม่ได้เลย ดิฉันอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเครดิตนี้ถึงจะหายไป นี้ก็นานมาแล้วประมาณ 4-5ปีได้แล้วนะค่ะ

  โดยคุณ ก้อย  (27.130.201.226)     25 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 754

  ท่านต้องชำระหนี้นั้นให้เสร็จสิ้น แล้วข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบเมื่อท่านชำระหนี้เสร็จและจะลบภายใน 3 ปี และหลังจากนั้นต้องชอบที่จะเรียกหรือฟ้องเรียกเอาเงินชดใช้จากญาติซึ่งเป็นตัวการให้รับผิดในต้นเงินรวมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้ออกเงินไปนั้นด้วยก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 816
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     4 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 753

  ติดบูโรกี่ปีจึงจะหลุดจากระบบ

  โดยคุณ รณิดา  (125.27.242.69)     24 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 753

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     4 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 752

   ดิฉันติดเครดิตบูโรและได้ชำระหมดแล้ว ดิฉันสามารถทำสินเชื่อได้เลยใหมค่ะ ตอบด้วยค่ะดิฉันด

  โดยคุณ เมย์  (110.49.232.63)     24 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 752

  ท่านสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     4 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 751

  เคยซื้อรถและปล่อยยึด ทางไฟแนท์แจ้งค่าเสียหายในการเรียกเก็บย้อนหลัง 80000 และก็เงียบหาบไปทั้งที่รถคันดังกล่าวได้ขายทอดตลาดไปแล้ว ประมาณ 5 ปีที่แล้ว จนวันนี้ดิฉันจะขอทำเรื่องกู้เพื่อปลูกบ้านอยากทราบว่าฉันจะกู้ได้ไหมและทำอย่างไรดิฉันจะไม่มีชื่อติด บูโร คะเพราะดิฉันไม่สามารถทำธุรกรรมเเก่ยวกับการเงินได้เลย

  โดยคุณ คนชัยนาท  (171.98.96.225)     23 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 751

  ท่านควรสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้โดยตรง ส่วนข้อมูลเครดิตของท่านและถูกลบตามระเบียบได้ต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 750

  ดิฉันขอร้องเรียน

  ว่าดิฉันได้จ่ายเงิกับบัตรเครดิต และปิดบัญชีไปเมื่อปี2550 หลังจากปิดบัญชีไปแล้วไม่มีการทวงถามหรือจดหมายไปที่บ้านเลย จนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้ไปกู้เงินจากธนาคารออมสินถึงได้รู้ว่าตัวเองติดแบ็คลิสโดยไม่รู้ตัว อย่างนี้ก็มีหรือค่ะ ดิฉันทำงานกินเงินเดือนเหมือนกันทำไมต้องทำกันแบบบน้ด้วย ถ้าดิฉันปิดบัญชีอีกก็ถือว่าปิดเป็นครั้งที่ 2 ซ้ำซากเงินนะคะหายาก

  ถ้าดิฉันปิดบัญชีแล้วสามารถกูเงินจากธนาคารออมสินได้หรือไม่

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ส้มโอ  (110.49.224.74)     21 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 750

  การได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ยืมหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละที่โดยเฉพาะ ท่านควรสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 749

  ผมค้างอิออนมาประมาณสามปี เป็นเงินสามหมื่นกว่าบาท ผมไม้ได้ติดต่อไปทางบริษัทเลย เเค่ได้รับจดหมายว่าจะฟ้อง เเต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ผมอยากรู้ว่า ทางอิออนจะดำเนินการเเบบไหนต่อ เเล้วถ้าผมยังเงียบๆเเบบนี้ ก็ไม่อยากจ่าย จะมีผลกระทบอีกไหมครับ

  โดยคุณ ผมปิ๊ก  (223.204.148.179)     21 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 749

  เมื่อลูกหนี้เพิกเฉยเสียไม่ชำระหนี้ของตน เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ได้ และท่านเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีนั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 748

   

  ติดเครดิตบูโรมาเกือบ10ปีแล้วค่ะ ของเฟิร์สช้อยส์ แต่ตอนนี้ชำระเงินหมดแล้วถ้าอยากจะทำบัตรเครดิตอีกจะทำได้มั้ยคะหรือต้องรอให้ข้อมูลเครดิตลบออกไปก่อน 3 ปีหรือป่าวคะ (รบกวนตอบด้วยนะค่่ะขอบคุณมากค่ะ)

   

   

  โดยคุณ นัน  (110.164.108.129)     21 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 748

  สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 747

  ถ้าติด banklite ประมาณกี่ปีถึงจะไม่ติดคะ กรณีที่ชำระค่าสินค้าหมดแล้วคะ

  แล้วหลังจากกี่ปีเราถึงทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินได้คะ รบกวนตอบคำถามด้วย

  นะคะ ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ กาญจนา คุ้มคำ  (101.108.54.172)     20 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 747

  เมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบ และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 746

  อยากสอบถามว่า หากติดค้างจ่ายบัตรเครดิต ของ ธ.ธนชาต อยู่จำนวน 30,000 บาท และ อยู่ในขั้นติดตามทวงถามหนี้ และดิฉันมีผ่อนรถอยู่ แต่ไม่ได้ค้างจ่ายงวดรถยนต์ ยังจ่ายปกติ (ซึ่งผ่อนกับ ธ.ธนชาตอยู่) ตรงนี้ไม่ทราบว่าทาง ธ.ธนชาต มีสิทธิที่จะข่มขู่ว่าสามารถยึดรถเราได้หรือไม่เพราะเราค้างจ่ายบัตรเครดิตของเค้าอยู่ รบกวนขอคำตอบด้วยนะค่ะ เพราะดิฉันเครียดมากกลัวเค้าจะมายึดรถอุตสาห์ผ่อนมา 2 ปีแล้ว

  โดยคุณ Baipai  (180.183.51.72)     19 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 746

  กรณีดังกล่าวเป็นคนละมูลหนี้กัน เมื่อท่านชำระค่างวดเช่าซื้อตรงตามกำหนดงวด จึงไม่เป็นการผิดนัดผิดสัญญาเช่าซื้อแต่ประการใด แม้มูลหนี้แห่งสัญญาทั้งสองรายจะเป็นเจ้าหนี้รายเดียวกัน เจ้าหนี้แห่งมูลหนี้บัตรเครดิต จึงไม่อาจอาศัยสิทธิใดๆ ที่จะมายึดรถที่ลูกหนี้ได้เช่าซื้อไว้แก่ตนทั้งที่ลูกหนี้ไม่ได้ผิดนัดตามมูลหนี้สัญญาเช่าซื้อนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 745

  ติดแบลค์ลิสอีซี่บายประมาน14000ปิดบัญชีไปเมื่อวันที่10/10/2554แต่มีหนังสือปิดบัญชีไม่ทราบว่าจะสามารถทำรายการอื่นๆได้หรือไม่

  โดยคุณ เก๋ไก๋  (182.93.211.12)     13 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 745

  สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 744

  ขอสอบถามว่า ค้างชำระสินเชื่อของเฟิร์สช้อยส์ ประมาณ 1400-1500 บาท  ชำระไปแล้วตั้งแต่ สิงหาคม 2553  อยากทราบว่าเมื่อไรที่จะพ้นจากการติกแบ็คลิสต์ค่ะ  เพราะจะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านค่ะ เคยทำเรื่องกู้เพื่อซื้อบ้าน  ก็กู้ไม่ได้ เสียค่าทำสัญญา+ค่าจอง ตั้ง 20,000 บาท จะลองกู้อีกครั้ง จะได้รึป่าวค่ะ   ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ 

  โดยคุณ ดาว  (182.52.61.127)     13 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 744

  ข้อมูลเครดิตของลูกหนี้จะถูกลบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น ส่วนการขอสินเชื่อการกู้ยืม ควรปรึกษาสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 743

  ติดแบ็คลิสของอิออนอยู่ประมาณ 16000 บาทแบ่งเป็นผ่อนสินค้า 7000 บาท(จ่ายไปเมื่อด้นเดือนมิถุนายน2555แล้ว) ยอดกดเงินสด 7000 บาทสิ้นเดือนมิถุนายน2555 จะไปชำระทั้งหมด ชื่อที่ติดแบ็คลิสอยู่จะถูกลบเมื่อไหร่ประมาณกี่เดือนค่ะ  รบกวนตอบกลับด้วยค่่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เอมมี่  (49.48.161.142)     12 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 743

  เจ้าหนี้จะมีอำนาจยึดการขายทอดตลาดได้ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้ท่านชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ แล้วท่านเพิกเฉยไม่ชำระให้แก่เจ้าหนี้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 742

   หนูติดแล็คลิส อีซี่บาย ประมาณ17000บาทตั้งแต่ปี 2548ค่ะ

  แล้วก็มีเพาเวอร์บายอีก. 9000 บาท

  เฟริสช๊อยประมาณ2000-3000บาท

  ถ้าหนูจะติดต่อเพื่อชำระเงินคืนต้องทำยังไง

  แล้วหนูยังมีรายชื่ออยู่เครดิตบูโรอยู่หรือเปล่าคะ

  หนูจะซื้อบ้านได้ใหม

  โดยคุณ จิตติมาภรณ์  (110.49.251.39)     11 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 742

  1. ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ได้โดยตรง
  2. ท่านชอบที่จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่สำนักงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
  3. สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมได้ แต่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     19 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 741

  ติดประวัติบูโรเพราะขาดชำระหนี้อิออนมา 5 +6 ปี อยากปิดบัญชี ขอถามว่าตลอดระยะเวลาที่ขาดชำระเขาคิดดอกเบี้ยเพิ่มหรือปล่าวคะตามระยะเวลาที่ขาดส่ง

  โดยคุณ แหม่ม  (124.120.75.143)     8 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 741

  ติดต่อสอบถามทีัี่บริษัท เบื้องต้นก็มีค่าติดตามทวงถาม  ดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยผิดนัด  เป็นต้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 มิ.ย. 2555

 •  1 .. 20  21  22  23  24 .. 59   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด