452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 66   

 • ความคิดเห็นที่ 1309

   ผมยังติดบูโลอยู่ไหม

  โดยคุณ สำเริง อุไรพงษ์  (49.230.203.202)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1308

   ชำระหนี้แล้วทำไมต้องติดรายชื่อไว้เพราะถ้ายังมีรายชื่ออยู่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ให้เราเป็นหนี้นอกระบบอีกเพราะทำอะไรไม่ได้กู้ในระบบก็ไม่ได้เพราะมีการตรวจสอบเครดิตแล้วเราจะชำระหนี้เพื่ออะไรในเมื่อชำระหรือไม่ชำระก็มีค่าเท่ากันคือทำอะไรไม่อยู่ดี

  โดยคุณ   (110.78.150.143)     17 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1307

   ผมติดปูโร แต่ปิดไปหมดแล้ว และติดหนี้นอกระบบ150000 เงินเดือน 9000 สามารถกู้กับธนาคารได้ป่าวคับ ช่วยติดต่อ 0878853870 ทีนะคับ

  โดยคุณ วัฒนา จิตรรักษ์  (61.90.52.247)     13 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1306

   เคยติดบูโร และได้ไปชำระแล้วตามเงื่อนไขของบริษัท ชื่อของเราจะถูกแขวนไว้อีกกี่ปีครับนับจากวันที่ไปชำระ เพราะบางคนบอก 2 ปี บางคนบอก 5 6 บ้างเลยอยากรู้แบบชัวๆ ช่วยให้ความกระจ่างทีนะครับ ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ naa  (1.20.204.28)     9 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1305

   ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเกิดมีหนังสือให้เราไปขึ้นศาลเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ เราสามรถนำเงินที่ติดหนี้อยู่ทั้งหมดไปชำระที่ธนาคารเลยได้มั้ยค่ะแล้วต้องไปขึ้นศาลอีกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องรอขึ้นศาลก่อนถึงจะชำระหนี้ทั้งหมดได้

  โดยคุณ ใหม่  (1.47.4.27)     8 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1304

   สอนถามหน่อยครับผมได้เอารถยนต์ไปคืนแล้วอีกประมาน3เดือนมีคาใช้จ่ายตามมา แต่ผมก็เอาเงินค่าที่เค้าเรียกมาไปจ่าย ผมไปจ่ายประมาน เดือน ธันวาคม2557 ตอนนี้ผมไปสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านตลอดเป็นเพราะอรัยครับ เค้าบอกว่าผมติดบูโร 6 เดือน บูโร 6 เดือน คืออะไรครับ แล้วตอนนี้ผมอยากทราบว่าผมยังติดบูโรหรือป่าวต้องทำไงครับ ลบกวนบอกปมทีครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทนงศักดิ์  (171.97.92.245)     6 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1303

   ดิฉันยื่นขอสินเชื่อบ้านกะ ธอส.แต่ จนท.แจ้งว่าดิฉันติดรหัสสินเชื่อ 42 หมายถึงอะไรค่ะ ดิฉันเคยติดค้างชำระไฟแนนซ์รถยนต์กับธนชาติ แต่เมื่อประมาณ 3 ปี ดิฉันได้ชำระไปหมดแล้วที่ ธนชาติ แต่ทำไม 3 ปีผ่านดิฉันยังติดรหัส 42 ซึ่ง จนท.ธอส.บอกว่ายังอยู่ในสถานะปิดบัญชี ดิฉันต้องทำอย่างไรค่ะ ถึงจะกู้สินเชื่อบ้านได้

  โดยคุณ คนึงสุข ปรีดา  (163.158.150.196)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1302

  ขอปรึกษาครับผมติดบุโรมา สิบปีแล้วยังมีประวัติหรือไม่ครับเช็คอย่างไรครับ

  และสามารถทำทุจริตการเงินได้หรือไม่ครับ จะต้องทำอย่างไรครับ

   

  โดยคุณ ปุ๊  (124.120.160.227)     4 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1301

  ปรึกษหน่อยน่ะคับพอดีมีบัตรอิออนชำระหมดแล้วแต่ชำระล่าช้าพอดีจะทำเรื่องกู้เงินซื้อบ้านแต่ไม่แน่ใจจะผ่านำมก็เลยำปเชคเครดิตบูโร สถานะ 11 ปิดบัญชี ลักษณะการชำระ 61-90วัน ปิดบัญชี 09/05/56 แต่ไม่รู้แบบนี้เรียกดิตเครดิตบูโรไม

  โดยคุณ สมอ  (183.88.182.168)     24 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1301

  ท่านอาจติดเครดิตบูโรและควรสอบถามรายละเอียดกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.148.212)     24 พ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 66   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด