ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 75   

 • ความคิดเห็นที่ 1492

  ดิฉันถือบัตรเครดิตเสริม แต่บัตรเครดิตหลักไม่จ่าย จนติดแบลคลีส ตอนนี้ สนง.ทนายความส่งใบเรียกเก็บยอดหนี้มาที่ดิฉัน แจ้งว่าถ้าคุณไม่ชำระเข้ามาจะดำเดินคดีตามกฏหมาย คือฟ้องศาล ได้หรือไม่คะ แล้วดิฉันจะติดบูโรตามไปด้วยไหมคะ

  โดยคุณ   (134.196.79.5)     22 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1491

  ช่วยตอบหน่อยค่ะเคยติดเครดิสบูโรสามีน่าจะประมาณ10ปีผ่านมาแล้วส่วนตัวเองน่าจะประมาณ3-4ปีแล้ว..ทำไมเป็นกรรมการด่อตั้งบริษัทไม่ได้..งง

  โดยคุณ   (182.232.144.82)     22 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1490

   ขอสอบถามค่ะ. หนูติดหนี้บัตรเครดิส 3ใบ. มาประมาณ5ปีแร่ว

  แร่วต่อนี้หนูจะซื้อบ้านหนูจะซื้อได้มั้ยค่ะ. 

  รบกวนช่วยตอบคำถามหนูด้วยนะค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

   

   

  โดยคุณ   (119.76.115.171)     13 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1489

   ขอสอบถามค่ะ พอดีค้ำประกันเงินกู้กับทางธนาคารลละคนกู้ไม่จ่าย แต่ปัจจุบันชำระหมดแล้ว แบบนี้เรามีสิทธิ์ขอในการทำสินเชื่อได้ยุมั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (49.229.168.78)     13 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1488

   เคยทำบัตรเคดิตต่ะแต่เขาปลอมแปลงเอกสารของเราชื่อเลยติดเคดิตว่าปลอมแปลงเอกสารแต่หนี้แต่ล่ะบัตรเราส่งตรงตลอดแต่พอจะซื้อรถซื้อไม่ได้ค่ะต้องทำอย่างรัยค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.210.43)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1487

   ผมจะสมัครสินเชื่ออีอ่อนแต่มียอดค้างเก่าอยู่ประมาณ10ปีแล้วจะจะทำเรื่องกูอีกได้ป่าวคับ

  โดยคุณ ชัยยุทธ์ ยังปรางค์  (223.24.116.199)     9 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1486

  ผมผ่อนรถคันหนึ่งแล้วผมจ่ายนี้ไม่ตรงงวดเพราะการเงินไม่ค่อยดี

   

  จึงผ่อนไม่ตรงงวดแต่ผมได้ขายรถให้เพื่อนไปให้เขาไปตัดสดแล้วชื้อผมมันยังแดง

  อยู่ทำอย่างไรถึงจะหายแดงครับ

   

   

   

  โดยคุณ นายสุธิศักดิ์ ทะนันชัย  (27.55.72.20)     7 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1485

   ติดค้างค่างวดมอเตอร์ไซผ่านมา10ปีแล้ว ถ้าผมกลับไปชำระย้อนหลังทั้งหมด จะถูกคิดดอกเบี้ยเพิ่มมั๊ยครับ

  โดยคุณ คิดดอกมั๊ย  (49.231.156.68)     27 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1484

   เคยค้างชำระบัตรเครดิต เกิน 3 เดือน แล้วได้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับทางธนาคาร แต่ตอนนี้ ปิดบัตรหมดเรียบร้อยแล้ว กรณีแบบนี้ถือว่าติดเครดิตบูโร มั้ยคะ

  โดยคุณ เดียร์  (210.86.182.189)     27 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1483

   1482เช็คบูโรตั่งแต่เมื่อไหร่คะ

  โดยคุณ สุพิชญ์ชญา  (182.232.155.117)     25 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1482

  ผมมีบัตร เครดิส 7ใบ

  3ใบ แจ้ง 10สถานะ ปกติ อีก 4ใบ แจ้ง 11สถานะ ปิดบัญชี ใบล่าสุดที่ปิด ปิดไปประมาณ เดือน 5/4/16 ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ ปิดไปเกือบปีแล้ว อย่าสอบถาม ว่าจะซื้อบ้านมี โอกาศผ่านหรือเปล่า บ้าน 1,900,000บาท รายได้ประมาณ 45,000บาท (ลืมบอก 7ใบที่กล่าว เช็คจากเครดิตบูโร)

  โดยคุณ กิจ  (1.47.138.156)     25 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 1481

   ถ้าติดบูโรเกิน8ปีแล้วบูโรลบมั้ยคะ  ยอดหนี้ยังค้างโชว์บูโรมั้ยคะ

  โดยคุณ สุพิชญ์ชญา ปิ่นทอง  (182.232.212.130)     23 ม.ค. 2560

 •  1  2  3 .. 75   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด