ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 60   

 • ความคิดเห็นที่ 1188

   ผมเช็คบูโรของผมเมื่อ 31/7/2557 ไม่มีช้อมูลสินเชื่อ และจำนวนบัญชีเป็น 0 บัญชี อยู่มาวันที่ 24/10/2557 มีการทวงถามหนี้ค้างจากสำนักวานกฎหมายของบจ.อิออน ว่ามียอดค้างตั้งแต่ปี 2543 โดยเค้าอ้างว่ายอดยังค้างแม้ในข้อมูลเครดิตไม่มี จึงต้องชำระ อยากถามว่าเป็นได้เหรอครับไม่มีข้อมูลเครดิต แต่มียอดค้าง เพราะถ้ามียอดค้างต้องติดบูโรจนกว่าจะพ้น 3 ปี หลังจากชำระครบถ้วน แล้วผมต้องทำอย่างไร (ไม่สบายใจเลยครับ)

  โดยคุณ สรธร สรธิติไกร  (49.48.90.184)     24 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1187

   เรียนท่านที่เคารพ.  ผมติดเครดิตบูโร บัตรเครดิตเทสโก โลตัส เนื่องจากทำบัตรเสริมให้คนอื่น เป็นค่าใช้จ่ายเขาหมด เราหยุดใช้บัตรหลักไปแล้ว จ่ายขั้นต่ำ เขาบอกว่าไม่มีการชำระมา 4 เดือน จาก การที่เราจ่ายน้อยกว่าขั้นต่ำ (พนง บัตรฯ แจ้ง) ซึ่งเราไม่เคยทราบมาก่อน ว่า กำหนด 4 เดือน? และจำไม่ผิด เงื่อนไขรับสมัครก็ไม่บอกไว้     ล่าสุดวันตัดบิลวันที่ 12/10/14 วันสุดท้าย. ไม่จ่ายจะติดแบล็คลิสต์.   แต่บัตรเสริมไปจ่ายขั้นต่ำวันที่ 12/10/14 ช่วงบ่ายๆ. พอดี ที่เทสโก้ ไชน่าทาวน์. เป็นออนไลน์ตรงเข้าระบบ. แต่ปัญหาคือพนักงานเทสโก้  ทำรายการจ่ายชำระให้ผิด คือ กลายเป็นจ่ายเข้าบัญชีให้คนก่อนหน้าซึ่งได้ค้างหน้าจอไว้. มารู้อีกที  เจ้าหน้าทีาบัตรเครดิตแจ้งว่า เราติดเครดิตบูโร เนื่องจากไม่จ่ายภายใน 12/10/14   อย่างนี้ทำไงดีครับ สามารถเรียกคืนเครดิตบูโรได้ไหมครับ  ขอความกรุณาแนะนำด้วยครับว่ามีแนวทางใด.  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ชาย  (1.46.201.209)     20 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1186

   เป็นหนี้บัตรกดเงินสดมา 5 ปีแล้ว จำนวนเงิน 70000 ตอนนี้ยังถูกทวงตามติดโทรจิกถึงที่ทำงานฝากเบอร์บ้าง ให้เราติดต่อกลับ ไม่ทราบว่า 5 ปี อายุความยังไม่จบอีกหรอค่ะสงสัยมาก แล้วเรายังมีชื่อติดอยู่ที่เครดิตบูโรมั้ยค่ะ อยากทราบค่ะ

  โดยคุณ เขมญดา  (1.47.160.39)     20 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1185

  ถ้าไม่ไปตามศาลนัดถือว่าขัดหมายศาลแต่ไม่ติดคุกครับแนะนำให้คุณไปครับศาลไม่ได้หน้ากลัวอย่างที่คิดกลับจะช่วยเราซะอีก ไม่ต้องตกใจครับถ้าไม่ไปแสดงว่าคุณยอมรับผิดทุกกรณีเจ้าหนี้จะเรียกร้องได้เต็มที่ถ้าไปทางศาลก็จะพิจารณารายรับรายจ่ายต่อเดือนแล้วจะให้คุณชำระได้อย่างๆม่เดือดร้อนมากอาจจะสักเดืือนละ 500 ดีกว่าไม่ไปต้องถูกสั่งอายัดเงินเดือน 30% ของรายได้ต่อเดือนถ้ารายได้เกิน 10000 บาทขึ้นไปหรืออาจมีคำสั่งยึดทรัพย์ถ้ามึทรัพย์สินรวมกัน 50000 ขึ้นไป ไปนะครับศาลท่านจะช่วยไกล่เกลี่ยให้เรานะครับ บทสรุปคร่าวๆครับ

  โดยคุณ ณรงค์ชัย  (27.55.70.169)     16 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1184

  หยุดสร้างภาพกินได้แล้วครับ

  โดยคุณ khonsi_69@hotmail.com  (180.183.116.235)     16 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1183

   สอบถามค่ะกรณีเคสทางแบงค์มีการส่งข้อมุลเป่นบุคคลติดเครดิตบูโรผิดคนจะดำเนินการอย่างำรให้ทางหน่อยงานธนาคารที่ส่งข้อมูลผิดพลาดจากธนาคารดำเนินการส่งเรื่องเพื่อลบเครดิตบูโรกับใครให้รวดเร็วที่สุดซึ่งต้องการทำธุระกรรมขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินอื่นนนค่ะเพราะเดือดร้อนต้องใช้เงินก้อนด่วนมากกกค่ะ

  โดยคุณ aauuiii  (1.47.197.240)     8 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1182

  เป็นหนี้บัตรเครดิตมาหลายปีเคยทำเรื่องผ่อนหนี้ขั้นต่ำแต่ตอนนี้รายรับไม่สามารถจะจ่ายได้เลยขาดส่งไปคะและก็มีหมายศาลมาที่บ้านให้ไปขึ้นศาลวันที่ 2 พ.ย 57คะแต่ถ้าเราไม่ไปตามนัดจะติดคุกไหมคะ

  โดยคุณ หนี้บัตรเครดิต  (1.20.36.82)     7 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1181

  เป็นหนี้บัตรเครดิตมาหลายปีเคยทำเรื่องผ่อนหนี้ขั้นต่ำแต่ตอนนี้รายรับไม่สามารถจะจ่ายได้เลยขาดส่งไปคะและก็มีหมายศาลมาที่บ้านให้ไปขึ้นศาลวันที่ 2 พ.ย 57คะแต่ถ้าเราไม่ไปตามนัดจะติดคุกไหมคะ

  โดยคุณ หนี้บัตรเครดิต  (1.20.36.82)     7 ต.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 60   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด