X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 59   

 • ความคิดเห็นที่ 1164

   อยากทราบว่าหนูได้เอารถไปคืนกับทางไฟแนนท์แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเอกสารค่าส่วนต่างส่งมาเลยแต่โทรไปถามทางไฟแนนท์เขาบอกว่ามีเอกสารส่งไปแล้วและเราก้อถามว่ายอดค่าส่วนต่างเท่าไหร่ทางไฟแนนท์ตอบมาว่าตามที่จดหมายที่ส่งไปเราก้อเลยถามว่าเท่าไหร่ค่ะอยากทราบยอดเขาบอกว่า2แสนกว่าบาทค่ะ แต่พอวันที่25/07/2557 มีเอกสารส่งไปหาคนค้ำยอดที่ต้องจ่าย เกือบ4แสนและให้จ่ายภายใน7วันและผ่อนชำระไม่ได้ด้วยค่ะ หนูควรจะทำไงดีค่ะช่วยบอกหน่วยค่ะเครียดมากค่ะและเขาจะฟ้องศาลไหมและถ้าฟ้องเราต้องขึ้นศาลไหมค่ะถ้าไม่ขึ้นจะมีผลไรไหมค่ะ.

   

   

  โดยคุณ ออย  (202.91.23.6)     26 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1163

  ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตอยุ่ ... แล้วเริ่มผิดนัดชำระเมื่อปี 2548 - ปัจจุบัน ... เจ้าหนี้ก็มีจดหมายทวงหนี้มาตลอด จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2557 นี้ พวกเจ้าหนี้ ก็ใช้วิธีติดตามไปถึงภูมิลำเนา ไปหาญาติๆ หาผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ติดต่อดิฉันให้มาชำระหนี้ ... พอเขาได้เบอร์โทรดิฉันเขาก็โทรมาทวงหนี้ แล้วยื่นข้อเสนอให้ว่าจะผ่อนต่อจนกว่าหนี้จะหมด  หรือว่า จะจ่ายเงินมาก้อนเดียว (ลดดอก ลดต้น)แล้วจบ ... ดิฉันก็บอกเขาไปแล้วว่า เพราะการทวงหนี้ที่ป่วนการทำงานของพวกคุณนี่แหล่ะ ที่ทำให้ดิฉันไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้อีก ต้องผันตัวเองมารับจ้างเขาไปวันๆ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้คุณ ... เขาก็บอกว่า ให้ยืม หรือกู้มาก็ได้ .. ดิฉันก็เลยบอกว่า ทุกวันนี้ก็หยุดสร้างหนี้แล้ว แค่หากินไปวันๆ ก็ไม่พออยู่แล้ว จะให้ไปหาหนี้มาอีก ครอบครัวจะอยู่ยังไง เขาก็ไม่สนใจ บอกคำเดียวว่าให้เลือกเอาว่าจะใช้หนี้แบบไหน ดิฉันควรจะทำยังไงดี  ... มีบางบริษัทโทรมาทางญาติดิฉันบอกว่าเป็นทนาย นัดให้ดิฉันไปขึ้นศาล  แต่เผอิญญาติโทรมาบอกดิฉัน มันก็เลยกำหนดไปแล้ว ก็เลยไม่ได้ไป .. แต่ที่จริงมันต้องมีหมายศาลมาก่อนไม่ใช่เหรอค่ะ ... แล้วดิฉันควรจะทำยังไงต่อไปดี ... แล้วถ้าขึ้นศาลก็ต้องเตรียมเอกสาร แล้วจะเอาเอกสารอะไรไปยื่นล่ะค่ะ เพราะดิฉันไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน คือไม่มีบ้านของตัวเองน่ะค่ะ ย้ายไปเรื่อย เอกสารก็เลยหายไป รุแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายหนี้ทุกบริษัท ตั้งแต่ปี 2548

   

  โดยคุณ จุฑามาศ โคตรหลักเพชร  (49.48.151.89)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1162

  เรียนคุณทนาย

       ดิฉันได้ซื้อรถจักรยานยนต์ได้ 2 เดือน ได้ทำประกันรถหายตั้งแต่วันทีออกรถ ผ่อนได้ 2 เดือน รถหาย ทางบริษัทให้ดิฉันส่งต่อ เค้าอ้างว่าดิฉันเพิ่งส่งรถได้แค่ 2 เดือน ยอดส่งยังน้อย ฉะนั้นต้องส่งอีก แต่ดิฉันไม่ส่ง เพราะเรามีประกันรถหายแล้วทำไม เราต้องส่งอีก เค้าบอกว่าถ้าไม่ส่งเค้าจะเอาดิฉันติดเครดิตบูโร ซึ่งตอนนี้เค้าทำแล้ว ดิฉันจะแก้ไข หรือว่า มีกฏหมายข้อใดช่วยเหลือตัวเราเองให้หลุดจากเครดิตบูโรไหมค่ะ 

   

  โดยคุณ กฤษิกร ฉัตรทอง  (180.180.119.86)     22 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1161

  ผมติดเครดิตบูโร แต่ได้ปิดบัญชีกับเจ้าหนี้เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 54 จนตอนนี้เกิน 3 ปีแล้ว ได้ทำเรื่องขอทำบัตรเครดิตกับธนาคารต่างๆ แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านสักที่ เลยไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไร เพราะตลอดเวลา 3 ปี ผมไม่เคยไปทำธุรกรรมทางกางเงินอะไรเลย

  โดยคุณ ประเสริฐ  (171.98.150.152)     11 ก.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 59   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด