X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 74   

 • ความคิดเห็นที่ 1480

  อยากสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะพอดีติดบัตรเคดิต อิออนอยู่ค่ะ แล้วทีนี้ ติดอยู่ 5 เดื่อนแล้ว ถ้าเราผ่อนชำระจนหมดเราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกมั้ยค่ะ และก็มีผ่อนค่ามอไซร์ล่าช้าด้วยค่ะ 

  โดยคุณ เจ  (223.24.33.234)     21 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1479

  สวัสดีค่ะ คือเป็นหนี้แบบบัติกดเงินสดประมาณ10แล้วค่ะชำระไปบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดคือยังไม่ได้ปิดยอดค่ะแล้วอย่างงี้ข้อมูลในเครดิตบูโรยังติดอยู่หรือไม่ค่ะ

   

   

  โดยคุณ อร  (58.97.114.52)     17 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1478

  ผึ่งเช็คมาเมื่อกี้นี้คับ ประวัติลบหมดแลัวไม่มีรายการอะไรเลย เป็น 0 หมดแลัว 

  รอคบ3ปี่ ลบหมดทุกอย่าง อยากจะทราบว่า มันจะติดบันชี ดำ  หรือมีปัญหาอะไรอีกไหมคับ 

  ขอความหน่อยคับ 

   

   

   

   

  โดยคุณ bom  (27.145.55.180)     17 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1478

  ขอความรู้ด้วย คับ

   

  โดยคุณ bom   (27.145.55.180)     17 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1477

  อยากทราบว่าถ้าเคยไปซื้อรถแล้วผ่อนไม่ดีเลยค่ะแต่ได้ทำการปิดยอดหมดแล้วผ่านมา4ปีถ้าจะทำการซื้อรถกับทางเต้นรถเครดิตจะยังเสียอยู่ไหมค่ะแล้วจะทำการซื้อรถได้หรือไม่เพราะทางเต้นรถบอกว่าเครดิตยังเสียไม่สามารถซื้อรถได้ค่ะ

  โดยคุณ ปืน  (118.173.233.102)     13 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1476

   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ


  ที เอช เอ ซี มีกำหนดจะจัดสัมมนาวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 15ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. - 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30น.) ในหัวข้อ “วิพากษ์หลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติแก่นักกฎหมายให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการนำหลักการเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนมาใช้ในการเพิกถอน หรือการไม่บังคับตามคำชี้ขาด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการอนุญาโตตุลาการในภาพรวมของประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่นศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุนนาค, นักกฎหมายอาวุโสของไทย และท่านสมบัติ พฤฒิพงศภัค, ผู้พิพากษาชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

  ในการนี้ ที เอช เอ ซี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (เป็นการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย)

  ผู้สนใจสามารถทำการสำรองที่นั่งได้ที่ 090 421 9080 คุณจารุภา (สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 14)

   

  โดยคุณ mind  (119.76.28.2)     13 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1475

   เคยใช้บัตรเฟริสช้อย/อิออน/ซีไอเอมบีไปค่ะ แล้วค้างหลายงวดจนสุดท้ายก้อนำเงินไปจ่ายแล้วปิดบัตร น่าจะติดเครดิตบูโรนะคะ ตอนทำเรื่องจ่ายเงินไปน่าจะช่วงปี56หรือ57แล้วถ้สตอนนี้สนใจทำบัตรอีกครั้งช่วงมค60คิดว่าน่าจะได้ไหมคะ

  โดยคุณ ภิณ  (223.24.75.10)     13 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1474

  ครบ3ปีแลัวทำไงต่อคับ 

  โดยคุณ bom  (61.90.83.2)     5 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1473

   คือตอนนี้ซื้อรถยนต์ให้น้องแต่ทำชื่อตนเอง

  ปกติแล้วจ่ายทุกเดือนแล้วมีเดือนกรกฎา59ไปจ่ายไม่ได้เอาบัตรไป เลยถามเคาเตอร์เท่าไหร่ที่ถามนั้นเผื่อความแน่ใจว่าน้องไม่ได้ค้างเลยจ่ายไป1งวด

  อยู่มา1เดือนจนท.โทรมาว่าข้างค่างวดเดือนกรกฎาทั้งที่เราจ่ายๆพอถามไปจนท.ถวงหนี้โทรแจ้งว่าขาดงวดตอนมิย.ที่จ่ายของกรกฎาคมธนาคารจะจ่ายทดเดือนมิย.กลายเป็นว่าที่เราจ่ายทุกเดือนนั้นจะทบเดือนไปเรื่อยจนมาเดือนกันยา59จ่าย2งวด และจากนั้นมาก็จ่ายตรงตลอด และตรวจสถานะกับธนชาติตอนนี้สถานะปกติ อยากทราบว่าในข้อมูกเครดิตปกติด้วยไหม ถ้ายื่นกู้จะผ่านไหม

  โดยคุณ คนาน่า  (171.7.235.62)     30 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1473

   ท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านมีชื่อติดเครดิตบูโรหรือไม่ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขา ส่วนเงื่อนไขการปล่อยกู้ ให้สอบถามจากธนาคารที่ต้องการกู้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1472

   ทำเรื่องขอส่วนลดบัตรเครดิตไป 6 งวด งวดสุดท้ายชำระล่าช้า 1 วัน ทำให้เงื่อนไขเปลี่ยนต้องชำระอีก 17,000 บาทเคลียดมากไม่ทราบต้องทำย่างไรดี

  โดยคุณ คนผ่านทาง  (223.24.106.88)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1472

   แนะนำให้ท่านเจรจากับเจ้าหนี้ก่อน หรือหาเงินมาผ่อนชำระต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1472

   แนะนำให้ท่านเจรจากับเจ้าหนี้ก่อน หรือหาเงินมาผ่อนชำระต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1471

  อยากทราบว่าอิออนจะส่งข้อมูลเครดิตบูโรวันที่เท่าไหร่ค่ะพอดีจะเช็คของเดือนที่ผ่านมาค่ะ 

  โดยคุณ สุชาดา  (124.120.149.234)     22 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1470

  ปิดบัญชีบัตรเครดิตตามใบแจ้งหนี้ต้นเดือนกันยายน และปลายเดือนกันยายนเกิดอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลหลายวัน โดยไม่ทราบว่าเดือนตุลาคมมีเงินเรียกเก็บอีกประมาณ 75 บาทมียอดเงินต้องชำระเพิ่มตามใบแจ้งหนี้(ส่งให้ทางเมล์) เพราะไม่ได้เปิดเมล์และคิดว่าปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว พอเห็นจากเมล์จึงรีบไปชำระแต่เกิดปัญหาตามมาพอยื่นเรื่องกู้เงินกับธนาคารมีประวัติ "ผิดนัดชำระ" รบกวนสอบถามค่ะว่ากรณีนี้จะสามารถยื่นเหตุผลกับธนาคารลบข้อมูลประวัติได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นุช  (1.10.183.204)     22 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1469

   อยากทราบว่าเป็นหนี้บัตรเคดิตยุแต่ไม่ได้จ่ายนานแล้วเขาสามารถอายัดเงินเรากับบริษัทได้ไหมแล้วต้องทพอย่างไรถ้าเราไม่ได้จ่ายจะมีผลกระทบไหมค่ะกับเงินเดือน

  โดยคุณ   (171.97.48.142)     21 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1469

   หากอายุความไม่สะดุดหยุดลง หนี้บัตรเครดิต อายุความในการฟ้อง หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา คือ 2 ปี เมื่อขาดอายุความแล้ว ท่านสามารถต่อสู้เรื่องอายุความได้ครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1468

   พอดีซื้อมอไซค์มาใหม่ ราคา 5หมื่นปลายๆ แต่พอคำนวน

  ดอกแล้วเกือบเท่าตัว แสนนิดๆ เลือกผ่อน 36 งวด ซึ่งเรายังไม่ได้เริ่มผ่อนเลย

  คำถาม จะสามารถเปลี่ยนสัญญาได้ไหมให้ผ่อน เหลือ1ปี ไดไหม

  รึยกเลิกสัญญาไปเลยโดยเราสามารถหาเงินก้อนไปปิดได้

   

  โดยคุณ คุณตาล  (58.8.171.93)     20 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1467

   สวัสดีคับ

   

  ผมเคยมีประวัติติดแบล็คลิตบูโรบัตรเครดิต แต่ผมได้ชำระหมดไปสองปีกว่าแล้ว อยากจะสอบถามว่าตอนนี้ผมสามารถจะกู้สินเชื่อได้มั้ยคับ

  โดยคุณ อุดม แก้วพวง  (203.125.92.50)     17 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1467

   เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อ ต้องสอบถามจากธนาคาร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.57.101)     23 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1466

   พอดีพึ่งปิดเครดิตไป อยากทราบว่า นานไหม กว่าเราจะกุ้ซื้อบ้านซื้อรถ ได้ค่ะ แล้วถ้าเช็คเครดิตรายการเครดิต จะขึ้นให้เลยใช่ไหมค่ะ ว่าเราติดของอะไรบ้างต้องจ่ายอะไรบ้างเพราะไม่ได้เช็คเลยว่าก่อนหน้านี้ไปติดอะไรอีกไหม นอกเหนือจากตัวที่ปิดไปแล้วค่ะ

  โดยคุณ หวานหวาน  (180.183.93.233)     16 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1465

   หนูเป็นหนี้บัตรเครดิต หยุดส่งมาประมาณ 2ปีกว่า แต่ธนาคารยังไม่ได้ยื่นฟ้อง แบบนี้หนูติดเครดิตบูโรรึยังคะ แล้วสามารถกู้เงินได้มั้ย

  โดยคุณ ปราณี  (113.53.161.224)     8 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1465

   1. ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นอำนาจหน้าที่ของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งยึดหลักในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น ๆ
  2. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โทร 02-643-1250

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1464

   สวัสดีค่ะ...ดิฉันติดเครดิตบูโร บัตรเครดิตอยู่1ใบ จะปลดตอนครบ8ปีในเดือน สค.ปี60นี้ แต่ณ.วันนี้ 3 พย.59ดิฉันได้รับจม.จากสถาบันการเงินที่เป็นหนี้ให้ไปปิดยอด ซึ่งยอดหนี้ลดลง55% ดินฉันอยากจะไปปิดเพราะต้องการไปกู้ต่อยอดทำธุรกิจในอนาคต อยากถามท่านทนายว่าถ้าดินฉันไปปิดตอนนี้ชื่อของดิฉันจะปรากฎอยู่ในเครดิตบูโรจนครบ8ปี (สค60)หรือ จะแสดงต่อออกไปอีก3ปีถึงจะไปทำธุรกรรมทางการเงินได้ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะเพราะเครียดมากเลย ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ลักขณา เนียมณรงค์l  (27.55.139.25)     3 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1463

   อยากถามว่า ได้ไปขึ้นศาลไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และยินยอมผ่อน  พ้นมา 1 ปี ได้ปิดหนี้ทั้งหมดแล้ว ถามว่าจะยังติดบูโรอีกไม่ ถ้าติดต้องใช้เวลากี่ปี ถึงจะล้างประวัติหมด

  โดยคุณ นายนฤเทพ  (49.229.108.127)     2 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1463

   ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส่งข้อมูล ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนดครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.132.117)     7 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1462

   ออมได้ขอข้อมูลเครดิตแห่งชาติไปกับธนาคารกรุงไทยสาขาBig c มาร์เก็ทกมลาภูเก็ตค่ะจ่ายค่าธรรมเนียมไป150แล้วรอ จม.อยุ่ที่บ้านจะเข้าเดือนที่2ละค่ะป่านนี้จม.ไม่เห็นมีวี้แววว่ามาเลยและได้กลับไปถามที่ธนาคารใหม่เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องขอใหม่แล้วจ่ายค่าธรรมเนียม150บาท. คือว่าเช็งค่ะเพราะเราก็รออยุ่บ้านไม่ไปไหนเลยเพราะรุ้ว่าถ้าไม่มีใครรับจะถูกส่งกลับค่ะ แต่นี้ไม่มีมาเลยนี้สิและเงินตั้ง150นะค่ะกลับไม่ได้อะไรเลยแล้วยังต้องจ่ายใหม่อีกถ้าจะขอใหม่ตายๆๆๆ บริการแย่มาก

   

  โดยคุณ นราทิพย์ ศรีเทพ  (49.229.103.194)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1461

   3 ปี นานไปไหมครับ สำหรับคนที่เคลียรหนี้แล้ว  อย่างนี้จะทำให้คนหมดโอกาศในการเริ่มใหม่ไหมครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ   (171.96.176.148)     25 ต.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 74   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด