X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 70   

 • ความคิดเห็นที่ 1395

   ถ้าตรวจสอบเครดิตบูโร กับธนาคารหรือสถานที่ให้บริการแล้ว ถือเป็นความลับไหมคะ เขามีสิทธิ์แจ้งให้บุคคลอื่นทราบไหมคะที่ไม่ใช่ตัวเรา

  โดยคุณ แทน  (1.46.194.151)     25 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1394

   พอดีอยากทราบว่า อิฉันค้างชำระปะมาน4-5เดือน แต่ตอนนี้ได้ปิดไปแล้ว แต่ไม่ใช่ยอดแจ้งมา เพราะพนักงานได้แนะนำให้ขอลดย่อน จึงปิดไปในจำนวนที่น้อยกว่ายอดที่แจ้งมาปะมาน 1000฿ จึงอยากทราบว่า อิฉันจะติดบูโรเป็นระยะเวลาเท่าไรอะไรค่ะ มีอะไรที่ช่วยให้พ้นไหมคะ

  โดยคุณ อุทัยวรรณ  (49.237.136.189)     25 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1393

  ผมไปเช็คแบล็คลิสมาคือ"สถนะ42-โอนหรี้หรือขายหนี้ ส่วนยอดค้างสิ้นสุดที่17000บาท6 ธ.ค. 56หรือ0บาท อยากทราบว่า เราสามารถชื่อรถทำบัตรเครดิสจัดไฟแน๊นผ่านใหม?(ขอบคุณครับ) 

  โดยคุณ Nana  (49.237.164.172)     21 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1392

  เคยติดหนี้สถาบันการเงินอยู่หลายที่ค่ะ นานมากแล้วค่ะไม่ต่ำกว่า12ปี ได้ไปเช็คเครดิตบูโรเมื่อวันที่16/7/59 ผลออกมาไม่ติดอะไรเลยค่ะ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาท่วงอยู่บ้างนะค่ะ เราควรทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ วราภัสร์ เกตตากแดด  (49.229.61.225)     18 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1392

   หนี้ของท่าน หากเป็นดอกเบี้ยค้างชำระ หรือเงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ มีอายุความ 5 ปี หากเจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องภายในระยะเวลาดังกล่าวนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/9 193/12 193/33 สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ ท่านสามารถต่อสู้เรื่องหนี้ขาดอายุความได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.126.26)     25 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1391

   สอบถามหน่อยค่ะ อยากปิดบัญชี เครดิตบูโรค่ะ ต้องทำไงค่ะ ประมาณว่ารวมหนี้ทั้งหมดแล้วผ่อนชำระค่ะ 

  โดยคุณ วันนิดา สำมะณีย์  (1.20.39.158)     15 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1391

   โดยปกติลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส่งข้อมูล ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปีครับ
  หากท่านมีหนี้ค้างชำระอยู่ ต้องการรวมหนี้แล้วผ่อนชำระ แนะนำให้ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อทำการปิดยอดหนี้ให้หมดครับ เพื่อสร้างความมั่นคงการเงินขึ้นใหม่และสามารถทำธุรกรรมการเงินต่อได้อย่างปกติ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.126.26)     25 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1390

   ขอสอบถามค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับเคดิตบูโร เนื่องจากได้เปิดใช้บริการบัตรเคดิต KTC ของกรุงไทย มี 2 บัตร ซึ่งเปนบัตรผ่อนสินค้าและสามารถกดเงินสดได้ จึงได้กดเงินสดออกมาใช้ และมีการจ่ายชำระที่ไม่ตรงเวลาบ้าง ประมาณ 1 เดือน และ 2 เดือน แต่ได้กู้เงินกับธนาคารออมสิน เพื่อชำระหนี้ที่ค้างจ่าย แต่ยังไม่ได้ปิดบัตรเคดิตในตอนนั้นซึ่งเป็นช่วงของปี 58 แต่หลังจากนั้น ได้กดเงินออกมาใช้อีก ซึ่งวงเงินในบัตร มีวงเงิน 4 หมื่น และ 2 หมื่น แต่ได้กดเงินในบัตรที่มีวงเงิน 4 หมื่น ออกมาใช้ พร้อมทั้งบัตร อิออน วงเงินในบัตร 6000 บาท ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้ชำระยอดที่ค้างอยู่หมดแล้ว และต้องการกู้เงินกับ ธ.ออมสิน เพื่อนำไปต่อเติมบ้าน แต่ติดเคดิตบูโร จึงกู้ไม่ได้ ในลักษณะแบบนี้ควรจะทำอย่างไรค่ะ ขอคำปรึกษาค่ะ

  โดยคุณ อุ้ม  (49.237.244.43)     15 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1390

   เมื่อท่านติดเครดิตบูโร แนะนำให้ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อทำการปิดยอดหนี้ให้หมด เพื่อสร้างความมั่นคงการเงินขึ้นใหม่และสามารถทำธุรกรรมการเงินต่อได้อย่างปกติ ปกติเมื่อติดเครดิตบูโรแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้ สิ่งที่ทำได้คือรอให้ระยะเวลาผ่านไป 3 ปี ทางเครดิตบูโรจะทำการปลดล็อคข้อมูลประวัติการติดเครดิตบูโรออก แต่แม้ว่าไม่ติดเครดิตบูโรแล้วแต่ก็อาจจะขอสินเชื่อไม่ได้ อยู่ที่ดุลพินิจของธนาคารครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.126.26)     25 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1389

   อยากทราบว่ากรณี เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซผ่อนชำระได้2เดือนแล้วไม่สามารถส่งต่อได้ นำรถไปคืนร้าน  ทางร้านบอกว่าคุณจะติดแบล้กลิต  หลังจากนั้นก็มีเอกสารให้ชำระ มาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ผ่านมา5ปีกว่าแล้ว ยุดีๆมีเจ้าหน้าที่โทรมา บอกว่าให้ไปไกล่เกลี่ยหนี้ ถ้าไม่  ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดเงินเดือน อยากทราบว่าต้องทำยังไงคะ

  โดยคุณ สุนิสา เสนาะเสียง  (49.229.48.215)     13 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1389

   การที่ท่านนำรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งคืนร้านที่เช่าซื้อมา ถือได้ว่าท่านได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว ตามป.พ.พ. มาตรา 573 เพราะฉะนั้น สัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ดังกล่าวจึงเลิกกันแล้ว แต่ เมื่อผู้ให้เช่าซื้อนำรถจักรยานยนต์ไปขายแล้วได้เงินน้อยกว่าส่วนที่ท่านค้างชำระอยู่ ผู้เช่าซื้อก็สามารถเรียกให้ท่านชำระส่วนที่ขาดอยู่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจควบคุมพิเศษ พ.ศ.2555 ข้อ 4(5)ก. เพราะฉะนั้น ท่านจึงควรเข้าไปทำการเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางผู้ให้เช่าซื้อตามที่ได้รับแจ้งมาเพื่อหาทางผ่อนชำระหนี้ส่วนที่ขาดอยู่ให้เรียบร้อย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.194)     26 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1388

   มีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะ คือว่าหนูค้างชำระบัตรธนาคารไทยพาณิชย์ บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยและสินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารอิสลาม ทำให้ติดเครดิตบูโร และมีทนายของแต่ละสินเชื่อโทรมาเพื่อให้เรานำเงินไปปิดบัตร แต่ว่าหนูไปทำเรื่องกู้เงินกับธนาคารอื่นเพื่อที่จะนำเงินมาปิดสินเชื่อทั้ง 3 ธนาคารนี้ แต่ปรากฎว่าไม่ผ่าน หนูจึงอยากจะขอคำแนะนำค่ะว่า ถ้าหนูต้องการที่อยากจะได้เงินมาปิดสินเชื่อทั้ง 3 ธนาคารนี้ หนูต้องทำยังงัยคะเพื่อที่จะได้เป็นหนี้กับทางธนาคารเพียงธนาคารเดียว รบกวนด้วยค่ะ เพราะไม่อยากติดเครดิตบูโร (ที่ติดเครดิตบูโรเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนงานใหม่เลยทำให้การเงินมีปัญหาค่ะ)

   

   

  โดยคุณ สยมพร หว้าพิทักษ์  (27.145.136.8)     13 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1388

   ในเรื่องของเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงิน เป็นเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ท่านจึงควรสอบถามเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อต่างๆได้จากแต่ละธนาคารโดยตรง หรือ ท่านอาจเจรจากับธนาคารเจ้าของบัตรที่ท่านเป็นลูกหนี้อยู่เพื่อทำกรขอลดดอกเบี้ย หรือ ขอลดต้นเงินที่ท่านค้างชำระอยู่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.194)     26 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1387

   คือติดอิออนอยู่แล้วได้โทรไปขอชำระหนี้กับอิออน แต่เค้าขายหนี้เราให้บริษัทอื่นไปแล้วเคยโทรไปอิออนหลายครั้งจะติดต่อขอชำระ แต่เค้าก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าต้องไปติดต่อขอชำระหนี้ที่ไหนได้แต่บอกว่าเด๋วติดต่อกลับๆก้ไม่ติดต่อกลับมาแบบนี้หมายความว่าอย่างไรคะ คือติดว่า7-8ปีแล้วอยากชำระหนี้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วก็ไม่สามารถชำระได้ แบบนี้ใครเคยเป็นมั้งคะ

  โดยคุณ saowanee  (14.207.42.221)     10 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1386

   ขอเรียนปรึกษาค่ะ พอดีจะซื้อรถมีการทำสัญญากับไฟแนนแล้วไม่ผ่าน ค่ะเนื่องจากค้ำให้เพื่อนอีกคนเขาจ่ายล่าช้าค้ะ เขาให้ผ่านต้องดาวน์ 25% ขึ้นไปค่ะ แต่ทีนี้ เราไม่เอาแล้วเราจะดาวน์ 20% ไปขอเอกสารคืนเขาบอกจะสำเนาให้เราเลยคิดว่าทำไมไม่คืนตัวจริงให้เรา เรารับรองสำเนาถูกต้องไปแล้ว เขาบอกว่าจะเอาไปเช็คเครดิตส่วนกลาง อยากสอบถามว่าในทางกฏหมายเขาสามารถทำได้เหรอค่ะ ทั้งที่เราไม่ทำกับเขาแล้วแต่เขายังจะเอาเอกสารตัวจริงเราไว้ และไปเซ๊ค เครดิตเรา อีก ถามว่าไม่ผิดกฏหมายเหรอค้ะ และเราห่วงเอกสารเราด้วย เพราะเรารับรองสำเนาถูกต้องไปแล้ว กลัวมีปัญหาค่ะ กลัวเขาเอาไปใช้ทำอย่างอื่นค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ waralak  (182.232.109.185)     6 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1386

   เอกสารของท่าน บุคคลอื่นไม่มีสิทธิเอาไปใช้ครับ หากไม่ได้รับอนุญาต เพราะบุคคลอื่นอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท่านมีสิทธิติดตามเอาคืนได้ เมื่อบุคคลที่เอาไปไม่ยอมคืน แนะนำให้ท่านไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจครับ หากมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแนะนำให้เข้าปรึกษาทนายความเพื่อผลประโยชน์ของท่านครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.215)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1385

   ดิฉันคืนรถไปเมื่อ เดือนมีนาคม 59 เนื่องจากมียอดค้างชำระ และไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ และทางธนาคารได้ส่งจดหมายมาให้ดิฉันแล้วว่า ดิฉันไม่ได้เป็นหนี้ ธนาคารแล้ว ( เกียตรนาคิน ) ไม่ทราบว่าข้อมูลเครดิต ของดิฉันจะขึ้นสถานะว่าอย่างไรค๊ะ  และดิฉันจะสามารถทำบัตรเครดิตได้ไหมค่ะ สินเชื่อเงินสดอ่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อุสาห์  (182.52.185.111)     6 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1385

   หากท่านต้องการทราบข้อมูลเครดิต ท่านสามารถขอตรวจสอบได้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
  โดยปกติลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส่งข้อมูล ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.215)     14 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1384

  ผมเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารธิสโก้ผมค้าง3เดือนแต่หลังจากนั้นผมปิดยอดไปแล้วไม่ทราบว่าผมจะติดแบลคดิสหรือป่าวครับแล้วมีโอกาศปลดล็อคผมหรือป่าวครับ

  โดยคุณ วินัย  (49.228.230.43)     5 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1384

   กรณีของท่านหากปิดยอดการชำระค่าเช่าซื้อแล้ว และผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ได้ส่งเรื่องการขาดส่งค่าเช่าซื้อไปยังเครดิตบูโร ท่านก็ยังไม่เสียเครดิตครับ   หากไม่แน่ใจ แนะนำให้ไปที่ธนาคารที่ท่านทำธุกรรมการเงินเพื่อตรวจสอบให้ หรือไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะสำนักใหญ่ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1383

   กรณีอย่างนี้จะต้องแก้ไข้ยังไงค่ะ (เครียดมาก)

  ออกมอไซต์มาได้ไม่ถึงอาทิตย์โดนขโมยไป...แต่เราต้องจ่ายค่ารถเองจนกว่าจะครบยอดรถที่ซื้อมา 1 ปีแรก จ่ายตามเงือนไข ประมาณ 2700. พอมาปีที่2. ตัวเองเรียน มหาวิทยาลัย ค่าใช่จ่ายเยอะ เลยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง.จนทางไฟแนตได้ติดต่อมามีการพูดคุย ให้จ่ายได้ในจำนวนเงิน 1200 มาอีก1ปี. แต่ปัญหาก็มีเข้ามาเรื่อยจนไม่ได้จ่ายให้กับทางไฟแนตเป็นเวลาปีกว่าพอได้งานทำก็ส่งต่ออีก1000-1500 ตามที่ได้เคยคุยกับพนักที่ทวงถามตลอดเราติดต่อกับทางนั้นตลอดจนพนักงานยืนขอเสนอให้จ่ายเงินในจำนวนหนึ่งแล้วหนี้ทั้งหมดจบเราตกลงโอเค..แต่ปัญหามันอยูตรงนี้ค่ะ...เราถามพนักงานว่าจะติดแบล็คลิสหรือประวัติอ่ะไรไหมเพราะเราใช่ชื่อพี่สาวซื้อ...เป็นกังวลมาก..พนักงงานแจ้งเราว่าจ่าายเงินก้อนนี่ก็จบค่ะไม่ติดอะไรทั้งนั้นเราเลยหาเงินมาจ่าย..พอทำทุกอย่างเรียบร้อย..พี่สาวเราก็ได้ไปทำบัตรอิออน บัตรต่างๆกู้บ้าน ต่างๆนานา แต่ทุกที่ขึ้นประวัติว่าค้างจ่ายเกิน300วันไม่หน้าเชื่อถือ เราสงสารพี่สาวมาก ทั้งที่ตอนเซ็นเค้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นชื่อผู้ซื้อ(แฟนพี่จัดการให้เพราะตอนแรกไม่ได้ก็เลยจะไม่เอาแต่เห็นเค้าคุยกันพักก็เรียกพี่ไปเซ็นพี่ก็คิดว่าค้ำให้เลยไม่คิดไรจนบิลงวดดรถส่งมา. รถหายไปอาทิตย์แรกที่ซื้อเลย3วัน) จะต้องทำยังไงต่อไปดีค่ะ ติดต่อกับใคร

  โดยคุณ พิมพ์  (223.24.59.112)     3 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1382

   รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ

  เนื่องจากแฟนติดเรื่องรถกับ กรุงศรีออโต้ เนื่องจากโอนเพื่อนขโมยรถไป

  แล้วไปทำการปิดบัญชีเรียบร้อย จะสามารถทำเรื่องซื้อบ้านได้หรือไม่

  แล้วยังมีข้อมูลการติดแบล็คลิสอยู่หรือไม่ค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ลาวัณย์  (171.7.25.115)     24 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1382

   กรณีของแฟนท่าน หากถูกแย่งการครอบครองในขณะเป็นผู้เช่าซื้ออยู่ สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาข้อหาลักทรัพย์ได้ครับ กรณีดังกล่าวยังไม่ถือว่าติดแบล๊คลิสครับ ส่วนการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน หากท่านมีหลักทรัพย์และไม่มีประวัติการเสียเครดิต มีโอกาสสูงที่สถาบันการเงินจะอนุมัติให้สินเชื่อได้ หากมีปัญหาด้านกฎหมาย แนะนำให้ทนายความเข้าช่วยเหลือเพื่อผลประโยชน์ของท่านครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.12.59)     5 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1381

   ผมรับราขการตร.ครับตอนนี้ผมติดค้างบัตรอีออนอย่

  ไม่ถึงหมื่นแต่หลายเดือนแล้วอยากทราบครับ

  1.ผมติดแบล็คลิตไมหมครับมีวิธีซ็กไหมครับ

  2.ถ้าติดแล้วผมต้องทำไงบ้าง

  3.ถ้าผมเคลียหนีอีออนหมดแล้วผมจะมีประวัติติดอย่อีกนานไหมครับ

  4.ถ้าผมยังไม่เคลียหนีอีออนผมจะขอทำบัตรเครดิตหรือขอสิ้นเชื่อใดได้ย้างไหมครับ

  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบแล้วคำแนะนำครับ

  โดยคุณ โทน  (202.139.196.57)     20 มิ.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 70   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด