X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 62   

 • ความคิดเห็นที่ 1237

   ผมอยากทราบว่าที่มีข่าวว่า จะล้างชื่อออกจากเครดิตบูโรของคนที่มีประวัติค้างเกิน 8 ปี จริงหรือไม่

  แล้วต้องมียอดหนี้เท่าไหร่ครับถึงจะเข้าข่ายของการลบประวัติครับ ส่วนตัวผมนี้ ติดเครดิตมาแล้ว

  8-9 ปี ครับ มีหนี้บัตร 2ใบๆละ 8000 บาท และมอไซค์อีก2 คัน

  ที่เขาฟ้องค่าส่วนต่างมาประมาณคันละ ไม่เกิน 30000 ครับ ทั้งหมดนี้จะอยู่ในข่ายลบประวัติหรือป่าวครับ. ขอคำแนะนำและชี้แจงด้วยครับ ด้วยความเคารพครับ.

  โดยคุณ สัณญา  (49.230.210.105)     26 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1236

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีติดหนี้ 3 ที่ แต่พอไปขอเช็คเครดิตบูโร ปรากฎว่าเหลือที่เดียวที่ขึ้นบัญชีในเครดิตบูโร แล้วอีก 2 ที่ที่ยังไม่ได้ชำระเลยมาประมาณ 4 ปีข้อมูลไม่ติดในเครดิตบูโรแล้วแสดงว่าสถาบันการเงินนั้นขายหนี้ให้ที่อื่นหรืออย่างไร แล้วอายุความถ้าเกิน 3 ปีแล้วไม่ขึ้นบัญชีเครดิตบูโรแล้วจะกับมาเป็นหนี้ในเครดิตบูโรอีกหรือเปล่าค่ะ

   

   

  โดยคุณ นุจรี  (171.100.98.47)     21 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1235

   เป็นหนี้สินเชื่อของซิตี้โลน4หมื่นแต่มีหมายศาลมาให้ชำระ8หมื่นและไม่ได้ไปขึ้นศาล จะเป็นอะไรไหมคะ และต้องติดต่อใคร และต้องทำยังไงบ้าง

  โดยคุณ อำไพ  (1.47.137.188)     19 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1234

   ขอปรึกษาท่านทนายค่ะ กรณีที่เราปิดหนี้และปิดบัญชีไปแล้ว ไม่มียอดค้าง แต่ยังมีประวัติอยู่ พอเวลาธนาคารเช็คบอกว่ายังขึ้นแดงอยู่ ทั้งๆ ที่เราปิดบัญชีไปแล้ว 2 ปีกว่า แบบนี้เราจะทำอย่างไรดีคะ พอมีวิธีแก้ไขมั้ยคะ เพราะเราต้องการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ pim  (1.47.169.184)     18 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1233

   ติดบูโรแต่ปิดหมดแล้วตั้งแต่ปี2556

  แต่พอไปเช็คเครดิตบูโรก็ยังมีประวัติ์ว่าชำระล่าช้ามากกว่า300วัน

  แต่สถานะเป็น0

  หนูจะต้องทำยังไงค่ะประวัติ์ถึงจะการชำระล่าช้าถึงจะลบออกจากระบบ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ฐิตารีย์  (58.10.187.205)     16 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1232

   เคยติดแบ็คลิสแต่ปิดบัญชีแล้ว ติดต่อขอข้อมูลบูโร. ทำไมขึ้นว่าไม่มีข้อมูลคะ สถานะเป็น 0 ค่ะ

  โดยคุณ วิว  (58.8.70.113)     16 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1231

   ติดหนี้มา7 ปีแล้วทำไมยังมีชื่ออยู่ค่ะ

  โดยคุณ Alisa  (171.101.164.31)     14 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1230

  ไม่ทราบว่าผมติดหนี้บัตรประมาณ 3~4  บัตรประมาณ 9 ดีแล้ว

  ไม่ทราบว่าลบไปรึยัง สามารถทำบัตรใหม่ได่มั้ย

   

  โดยคุณ พร้อมรบ  (49.237.133.198)     12 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1229

  เคยสมัครบัตริออนแต่จ่ายหมดแล้วเกือยสามปีแล้วจะสมัครได้อีกหรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ อยากรู้  (58.137.58.202)     9 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1228

   อยากทราบว่ามีสินเชื่อเพื่อปิดบูโรใหมครับ ผมติดแล้วไปต่อไม่ได้เลย น่าจะมีบริษัทหรือสถาบันการเงินที่รับหนี้ที่ติดบูโรไปบริหารจัดการ แล้วล้างประวัติบูโรให้ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้กู้ได้ลืมตาอ้าปากกับเขาบ้าง

  โดยคุณ วิทย์ วรยุทธ์  (110.77.206.180)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1227

   ติดเครดิตมา10ปียังไม่ได้จ่ายเจ้าหนี่ ชื่ออร์ยัง

  จะติดเครดิตบูโรอยู่มั๊ย

   

  โดยคุณ   (49.230.234.3)     21 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1227

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     23 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1226

  อยากทราบว่าค้ำประกันรถ ค้าง2งวด ถูกทวงถามแล้ว ติดเครดิตบูโรหรือเปล่า และถ้าติดต้องทำอย่างไร  หรือถ้าเราจ่ายที่ค้างแล้ว เราจะทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยหรือเปล่า หรืออีกนานเท่าไหร่  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ชาญณรงค์ คงเจริญ  (1.10.246.5)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1225

   ทางเจ้าของ บัตรเค้าสามารถ อายัด เงินเดือน เพื่อผ่อนจ่าย ได้มั่ยครับ  เพราะกลัวว่าเค้าจะโทร  ไปปาวนที่ทำงาน  อ่ะคับ  ตอนนี้  เปหนี้  น่าจะเกือบแสนครับผม  รบกวนตอบด้วยครับ

  โดยคุณ รติ  (58.8.210.147)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1224

  - คือไม่มีการจ่าย บัตรกดเงินสด  รวมๆแล้ว  5  บัตร รวมกันแล้วประมาณเกือบแสน  ณ  ตอนนี้ ทาง เจ้าหนี้  สามารถ  หักเงิน จากบัญชี เงินเดือน ได้หรือเปล่าครับ   จริงๆอยากติดต่อจ่าย  แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม   อีกอย่าง ติดเครดิต บุโร กร่ปีครับ  ถึงจะหมดอายุความ  กลัวทางเจ้สหนี้ จะมา ยึดทรัพย์อีกด้วยครับ  รบกวนตอบทีครับ  ขอบคุณมากครับ

   

  โดยคุณ ติ๊ก  (58.8.210.147)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1223

   ผมปิดเครดิตบูโรมาได้6เดือนจะสามารถสมัครบัตรเครดิตได้หรือเปล่าครับหรือต้องรอ3ปีก่อนถึงจะสมัครได้

  โดยคุณ ประสม สกุลพรหม  (1.47.9.184)     14 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1223

  ท่านสามารถขอสินเชื่อบัตรเครดิตดังกล่าวได้ทันที โดยไม่มีกฎหมายใดจำกัดห้ามไว้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     22 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1222

  สวัสดีครับ มีข้อสงสัยและอยากจะรบกวนถามครับ ผมเคยมีบัตรผ่อนสินค้าของอิออน ตอนนั้นผมใช้ซื้อสินค้ามา และมีการชำระไม่ตรงเวลาครับ มีเอกสารติดตามจากบริษัทแห่งหนึ่ง ผมก็ไม่ได้ชำระนานมากครับ ประมาณ 4-5 เดือน แต่หลังจากนั้น ผมจึงได้ปิดบัญชีโดยชำระทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันนี้ ก็ 4 ปีโดยประมาณ ตอนนี้ผมเปิดร้าน(เปิดมาตั้งแต่ 2554) ช่วงนี้งานเยอะขึ้น ผมลองยื่นกู้ดู ปรากฏว่า ไม่ผ่านการพิจราณา แสดงว่า ผมยังมีแบล็คลิสอีกอยู่หรือครับ ทั้งๆที่ เช็คบูโรแล้ว ไม่มีอะไร ยังงี้ผมจะต้องทำยังไงครับ รบกวนด้วยครับ 

  โดยคุณ กฤษณะ  (103.10.197.146)     10 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1221

   อยากรบกวนถามหน่อยค่ะพอดีไปปิดมาแล้วแต่ทำไมทำอะไรไม่ได้เลยช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจะทำยังดีเดือดร้นมากค่ะเพราะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

  โดยคุณ ศิวดล นวลมังสอ  (14.207.6.215)     25 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1221

  ท่านอาจขอให้เจ้าหนี้ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้เพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานการขอสินเชื่อต่างๆต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     20 มี.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 62   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด