ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 65   

 • ความคิดเห็นที่ 1293

   ขอสอบถามครับ ผมเคยทำสินเชื่ออีซี่บายเมื่อสมัย10กว่าปีแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระยอดค้าง อย่างนี้จะยังติดเครดิตบูโรมั้ยครับ เพราะเห็นที่ผ่านมามีข่าวว่าจะมีการล้างประวัติลูกหนี้ ก็เลยสงสัยครับ

   

   

  โดยคุณ santi  (27.130.113.160)     10 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1292

  อนุญาต นะค่ะคุณทนาย. ตอนนี้ยื่นเรื่องกับธนาคารจัดกู้ซื้อบ้าน แต่เคยติดบูโรอีออน. 5-6พัน ที่เพื่อนนำไปเอาของได้. 4ปีแล้ว. พอให้ทางธนาคารเช็คให้ก็ไม่มี. อยากทราบว่าเค้าจะมีการตรวจสอบ แล้ว จะเจอไหมค่ะ เป็นกังวนมาก 

  โดยคุณ นางสาว นีรนุช เจือจันทร์   (49.230.77.74)     10 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1291

   ผมไปออกรถมอเตอร์ไซร์ให้เพื่อนครับแต่ใช้ทะเบียนบ้านตัวเองครับแล้วต้อนนี้เขาทวงหนี้ผมแล้วต้อนนี้มันได้4-5ปีแล้วครับผมยากรุว่ายังติดบูโลยุไม่ครับผมจะกู้อีออนผลคือไม่ผ่านแต่เงินเดือนผม16000แต่ผมกู้ไม่ผ่านครับแต่ผมให้เขายึดรถไปแล้วนะครับผมพอมีทางออกไม่ครับทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนใช้รถแต่ผมกับเป็นหนี้ครับแล้วกี่ปีครับถึงจะทำบัตร์ได้ครับผมรุ้สึกผิดตลอดเวลาเพราะผมเป็นหนี้ทั้งที่ผมไม่ได้ใช้รถเลยแต่เป็นชื่อผมนะครับ...ติดต่อกับด้วยนะครับท่านผู้ใจดีผมขอคำอทิบายหน่อยครับ..กราบครับ..เบอร์โทรผมครับ0955834557ครับผม

   

  โดยคุณ บุรันทร์ นามวงษ์สี  (27.55.10.18)     9 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1290

  เคยติดเครดิตบูโร ชำระหนี้ไปหมดเล้ว ตั้งแต่ ก.พ.57 ไม่ทราบว่าจะยื่นขอทำสินชื่อบุคคลที่ไหนจะผ่านบ้างค่ะ รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

  โดยคุณ อนงค์ลักษณ์  (182.53.132.25)     8 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1289

   พอดีมีบัตรอิออนแต่ไม่ได้น้องใช้ค่ะแต่น้องไม่จ่ายเลยอากทราบว่ากี่ปีชื่อจะหายจากบูโรค่ะ

  โดยคุณ   (223.206.247.135)     7 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1288

   สอบถามคุณทนายค่ะ พอดีจะทำเรื่องกู้ ก็เลยไปเช็คบูโร สถานะบัญชี คือ 10 ปกติ แต่ข้างหลัง ตรงบรรทัด วันที่เริ่มทีการผิดนัดชำระ คือ 18-08-58 แบบนี้จะคิดบูโรมั้ยค่ะ พอดี บัตรใบนี้ พี่ชายเอาไปใช้ค่ะ ซึ่งเราทำงานในกรุงเทพ รบกวนด่วยนะค่ะ

  โดยคุณ   (1.47.198.66)     3 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1287

   ปลดหนี้มานานแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ผ่านต้องทำอะไรบางค่ะถึงจะผ่าน

  โดยคุณ ืเนาวรัตน์ สุมา  (223.27.223.74)     3 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1286

  ประวัติเคยติดเครดิตบูโร 2 ปี ผ่านมา  ตอนนี้ได้ชำระแล้ว จะสามารถยื่นทำบัตรเครดิตใหม่จะได้ไหม

  โดยคุณ สุมาลี หมักหมัน  (171.6.250.103)     3 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1285

   ค่ะขอถามด้วยค่ะ!ตอนนี้ใช้บัตรเครดิตอิออนอยู่สงตามวันที่ทุกงวดไม่เคยผิดและตอนนี้ยื่นกู้ธนาคารออมสินและส่งตรวจเครติดยูโรจะผ่านไหมค่ะ

  โดยคุณ มัตติกา เทพวงค์  (49.237.43.200)     22 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1284

   ขอสอบถามเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์คือตอนนี้รถยนต์เป็นชื่อของเราแต่เราไม่ได้เป็นคนใช้เพราะซื้อให้น้าแต่น้าจ่ายค่างวดช้ามาตลอดถ้าเราเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อไปเป็นชื่อของน้าแล้วชื่อของเราจะยังติดแบลคลิชอยู่ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ เที่ยงดาวัลย์ แก้วธรรม  (49.230.77.78)     12 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1283

   ติดอิออนค่ะไม่ได้จ่ายกี่ปีคะเขาฟ้อง

  โดยคุณ มำอางค์ โสตะวงค์  (27.55.38.129)     12 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1282

   อยากทำบัตรเครดิตแต่ติดบูโรค่ะมีทางไหนช่วยได้บ้างเพราะบูโรที่ติดคือไปเป็นคนซื้อรถให้เพื่อนเพื่อนส่งไม่รอดปล่อยยึด พึ่งทราบตอนสมัครบัตรเครดิตไปแต่ไม่ผ่านสักใบทั้งที่เงินเดือนดี แต่ทนาคารเช้คให้กับสถาบันการเงินว่าติดบูโรเลยนึกได้ค่ะว่าเคยเป็นคนซื้อรถให้เพื่อนค่ะ อยากทำเครดิต ค่ะ จะมาลงทุนธุรกิจ จะซื้อบ้าน ช่วยทางไหนได้บ้างค่ะ ตอบด่วน

  โดยคุณ นฤพร  (1.10.195.57)     12 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1281

   สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราติดบูโร และยังชำระไม่ครบ ไม่ทราบว่าบุคคลอ้างอิงที่เราใส่ลงไปในเอกสารตอนกู้นั้นจะติดด้วยมั้ยคะ

  โดยคุณ แก้ว  (1.46.161.227)     8 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1281

  หากบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นลูกหนี้ของผู้ให้กู้ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆที่จะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ ตลอดติดบูโรแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.34.134)     6 ต.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 65   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด