452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 67   

 • ความคิดเห็นที่ 1332

   เป็นหนี้ผ่อนโทรศัพท์กับ เฟิสช้อย โดยชำระ 12 งวด ซึ้งก็ชำระมาปกติถึง 4 งวด

  คือเป็นงวดของเดือน ก.ค-ต.ค. 58 และหลังจากนั้นก็ขาดการชำระ จนถึงวันที่ 10 ก.พ. 59 ได้ทำการชำระหนี้สินทั้งหมด ซึ่งโทรเช็คกับทาง จนท.แล้วว่าไม่มีหนี้สินคงค้าง และสอบถาม จนท.เพิ่มเติมเรื่องการขอใช้วงเงินใหม่ แต่ทาง จนท.ตอบว่า ตอนนี้คุณถูกอายัติวงเงิน อีก 3 ปี ค่อยสมัครบัตรเข้ามาใหม่  

   

  แบบนี้หมายถึงว่าเราติดเครดิตบูโรมั้ยคะ

  โดยคุณ Mmmeiw  (171.5.250.144)     13 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1331

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ เคยเป็นหนี้เสียคอนโดเป็น 10 ปีแล้วค่ะ  และเคยเช็คนานแล้วว่าขายทอดตลาดไปแล้วแต่ยังมีหนี้ค้างอยู่  และมีคดีอยู่ แต่หลายปีแล้วนะคะ และปัจจุบันทำบัตรเครดิตผ่านปกติทุกอย่าง และเช็คเครดิตบูโรไม่มีประวัติแล้ว แต่อยู่ไปขอสินเชื่อบ้าน ปรากฎว่าธนาคารเช็คเจอว่าเรามีคดีและเคยติดเครดิตมาก่อนเลยไม่อนุมัติค่ะ 

  โดยคุณ นา  (119.76.66.170)     12 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1330

  ถ้าติดแบล็คลิส หรือ เครดิตบูโร เรื่องบัตรเครดิต หากต้องการซื้อรถยนต์ ผ่านไฟฟแนนท์ ประวัติจะเกี่ยวข้องกันมั้ยคะ โอกาสผ่านไฟแนนท์ จะมีมั้ยคะ

  โดยคุณ เสาวณีย์  (223.25.193.17)     12 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1329

   ผมเคยติดบัตรอีออนและยูเมพัล แถมเคยผ่อนมอเตอร์ของธนชาติมาก่อน หยุดจ่ายก็หลายปี แต่เมื่อปีทีแล้วได้ปิด หมดแล้วคับ ประมาณ90วัน ผมอยากทราบว่าจะออกรถได้ไหมคับ

  โดยคุณ สิปปภาส  (1.47.10.55)     9 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1328

   คือได้มีการค้างชำระค่างวดมอเตอร์ไซค์ เป็นเวลา3เดือน แล้วเจ้าหน้าที่มายึดรถ ก่อนที่จะให้รถไปเราก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าเอารถไปแล้วจะไม่มียอดติดค้างกันแล้วใช่ไหม เจ้าหน้าที่ตอบว่าใช่ ทางเราจึงให้รถไป ตอนนั้นอยู่แค่ปวส.เรื่องบูโร แบล็คลิสต์อะไรนี้ไม่รู้เรื่องเลยคะ แต่พอเวลาผ่านไปก็มีเจ้าหน้าที่มาทวงหนี้แจ้งว่าเราติดหนี้บริษัท ก็เลยงง!!คะ และหลังจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได่เลยคะ จะกู้ จะทำสินเชื่อก็ทำอะไรไม่ได้เลยคะ หนูอยากทราบว่าพอจะมีทางช่วยหนูบ้างไหมคะ เพราะเหตุการณ์นี้หนูไม่ทราบข้อมูล ณ ตอนนั้นเลยคะ หนูอยากกู้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือสินเชื่อบัตรเครดิตบ้างคะ หรือมีธนาคารไหนที่มีการให้กู้เพื่อปลดหนี้บ้างคะ #ช่วยหนูหน่อยเถอะคะ

  โดยคุณ กิ๊ฟท์  (27.55.93.59)     9 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1327

   ติดหนี้บัตรเครดิตทุกแบงค์ๆละ5หมื่นจะถูกตามทวงหนี้กี่ปีค่ะบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงค่ะ

  โดยคุณ วาสนา  (171.7.182.141)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1326

   สอบถามหน่อยคับ เคยติดแบล็คลิสรถเก๋งแต่ตอนนี้ ปิดบัญชีแล้ว ตั้งแต่ 23 ก.ย. 57 มีเอการปลดหนี้ เช็คเครดิตกับธนาคารแล้วว่าปิด ต้องรอประมานเท่าไรถึงจะ กู้เงินหรือทำบัตรเครดิตได้คับ หรือมีวิธีไหนที่จะทำให้เร็วขึ้นบ้างคับ ที่จะกู้เงินทำบัตรได้คับ 

  โดยคุณ เสกสรร. วรรณเพชร  (223.24.18.250)     30 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1325

  ปิดบัญชี เครดิส บูโร มา 2 ปีกว่า แล้ว ทำไม่ยัง ติด blacklist อยู่ ครับ และ จะเอา blacklist ออกต้องทำ ยังไง ครับ 

  โดยคุณ อาทิตย์ ศุภจิตกุลชัย   (119.76.65.13)     25 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1324

   เคยค้างสถาบัรการเงินหนึ่งนานแล้ว ไม่ทราบว่าจะยื่นกู้อีกสถาบันหนึ่งผ่านมยครับ ไม่ทราบว่าเขาลิ้งถึงกันรึเปล่า

  โดยคุณ   (223.206.244.210)     22 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1323

   เคยซื้อรถยนต์ แต่ไม่ได้ผ่อนเลยส่งรถคืน  ไม่ทราบว่าเราต้องจ่ายอะรัยอีกไหมค่ะ  แล้วทำยังไงถึงจะล้างได้

  โดยคุณ สุภาพร  (125.24.3.227)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1322

   รบกวนสอบถามหน่อนครับ..ผมเคยมีประวัติผ่อนชำระล่าช้าเกิน30วันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี57(หลังจากนั้นสถานะปกติ)..แต่ทุกวันนี้ผมยังกู้เงินไม่ได้เลย..ผมขอคำแนะนำหน่อยครับ..ว่าผมต้องทำยังไงบ้าง.

  โดยคุณ อ้น  (49.229.118.69)     19 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1321

  เราเป็นคนซื้อแต่ไม่ได้ใช้รถ  ทำให้ติดแบล็คลิตรถยนต์ โดยคืนรถยนต์ไปตั้งแต่ ปี  2551  โดยทำให้กู้อะไรไม่ได้เรย  เค้าจะปลดล๊อคให้เรามั๊ยค่ะ   พรบที่ออกมาใช้ได้มั๊ย  เพราะรถเราก็ไม่ได้ใช้แต่ทำให้ชีวิตติดทุกอย่าง  มีทางแก้อย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ ดาว  (118.174.139.69)     15 ม.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 67   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด