X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 64   

 • ความคิดเห็นที่ 1273

   กรณีเราติดบูโรอยู่เราสามารถออกรถร่วมกับภรรยาใด้มัยครับ

  โดยคุณ นายโสภณ ทับพิมล  (1.46.96.194)     29 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1272

  อยากทราบว่า ถ้าต้องการปลดหนี้สถาบันการเงินที่เราค้างไว้ เพื่อปลดเครดิตบูโรอะค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ แล้วถ้าเราไม่ปลดจะเป็นอย่างไรคะ  ติดเครดิตตั้งแต่ประมาณปี 2545 อะค่ะ

  โดยคุณ อุดมลักษณ์ เจียมฉวี  (183.88.38.60)     29 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1271

  มีคนบอกว่า 10 ปี เขาจะล้างบูโร บางคนก็บอกว่า ปี ตกลงกี่ปีคะ อยาก ทราบค่ะ แล้วกรณีไหนบ้างคะ ที่เขาจะล้างให้

  ...พอดีออกรถมอเตอร์ไซด์ให้แฟนเก่าค่ะ เพราะเขาออกไม่ได้ แต่เขาก็เป็นคนค้ำ ออกมาไม่นานค่ะ รถก็หายยังไม่ได้จ่ายงวดแรกเลย แต่เขาไม่ยอมบอก ผ่านไปหลายเดือน ถึงรู้ แต่เขาบอกว่าไม่ต้องยุ่ง

  เราเอาแต่ทำงานเลยไม่ยุ่งเพราะเหนื่อย ผลสุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายสักงวดค่ะ ตอนนี้ก็เลิกกันนานแล้วค่ะ เราอยากได้บ้าน ก็คือทำ อะไรไม่ได้เลย...เพราะเป็นชื่อเรา เลยอยากทราบว่ากรณีนี้ บูโรจะล้างให้มั้ยคะ...รบกวนตอบหน่อยค่ะ อยากทราบจริงๆว่ามีหนทางไหนจะแก้ได้รึเปล่า เพราะถึงจะเป็นชื่อเรา แต่ก็ไม่อยากมานั่งชดใช้กรรม จากที่คนอื่นทำ 

  #รบกวนหน่อยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ ดวงดาว  (49.230.178.243)     28 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1270

   ถ้าติดบูโร แต่ใช้หนี้ยังไม่หมด แล้วประวัติจะหายไหมค่ะ(คงไม่มีปัญญาเครียหมด)เศร้าต่อไป

  โดยคุณ ยุวดี  (1.47.234.56)     28 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1269

  เราตอดหนี้บัตรอิออนเป็นระยะเวลา5ปีแต่เราได้ทำการปิดบัญชีกับบริษัทติดตามทวงหนี้ไปแล้วสอบถามค่ะหากเราจะทำธุรกรรมกับธนาคารจะได้มั้ยค่ะหรือต้องรอกี่เดือนกว่าชื่อจะหลุดจากบูโร

  โดยคุณ หลิน  (183.88.39.170)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1268

  สอบถามหน่อยครับ /ถ้าคืนรถให้กับทางบริษัท/ส่งเกือบหมดแล้ว สามารถทำบัตรเครดิด ผ่อนของได้ไหมครับ  

  โดยคุณ สอบถาม  (125.24.38.148)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1267

   ดิฉันเคยยืมเงินกยศ เรียนปีแต่ยังจ่ายไม่หมดตั้งแต่ปี2544ฟ้องศาลไกล่เกลี่ยยอมจ่ายคงเหลือ14000บาทที่ยังไม่จ่ายมีผลต่อการทำบัตรเครดิตมั้ยคะ ตอนนั้นชื้อรถมือสองเขามีสมัครบัตรพร้อมชื้อรถ สมัครไม่ผ่านรถผ่าน เขาบอกข้อมูลไม่ผ่านเกณท์ หรือเป็นเพราะทำอาชีพค้าขายหริอเปล่าคะเขาเลยไม่ให้ผ่านหรือติดเครดิตบูโร ช่วยชี้แนะหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เจโตวิมุติ  (49.230.197.135)     26 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1267

   น่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์สถาบันการเงิน (เรืื่องที่มาของรายได้) มากกว่าครับ เพราะ ปััจุบัน กยศ.ไม่ได้เป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) จึงไม่มีการรายงานผลไปยัง NCB แต่อนาคตไม่แน่ เพราะมีข่าวว่า กยศ.จะรายงานประวัติการชำระของลูกหนี้ กยศ ให้ NCB ด้วย (ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด) (สำหรับหนี้ กยศ.อยากขอความร่วมมือให้ช่วยกันชำระน่ะครับ เราจบมาได้ก็เพราะ กยศ. เราก็ต้องจ่ายคือ เพื่อให้ กยศ.จะได้มอบโอกาสต่อให้น้องๆรุ่นหลังน่ะครับ)

   

  โดยคุณ สำนักงานเพชรดาวบริการธุรกิจ  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1266

  รบกวนสอบถามคะ  ดิฉันติดของkct ยอด 30000  ตั้งแต่ปี47  ปัจจุบัยเช็คยอดขึ้นมา 80000  กว่าบาท  และเขียนผิดชำระตอนปี 56  ซึ่งเราไม่ได้ส่งตั้งแต่ปี 47  แล้วในแบล็คลิศขึ้น รหัส 40  ถ้าเราโทรไปเพื่อขอชำระนี้หรือประมาณว่าจะจ่ายแต่ไม่ใช่ยอดนี้ได้ไหมหรือแบบผ่อนจ่ายเขาจะยอมไหมแล้วต้องคุยกับเขาอย่างไรอยากหมดนี้คะมีอีกหลายรายการแต่ขอที่ละรายการก่อนไม่ทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรคะเพราะเงินเดือนครูเอกชนไม่ได้เยอะแต่อย่าปลดหนี้ที่ค้างไว้  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ กนกกาญจน์  (1.20.133.28)     26 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1266

   รหัส 40 = อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
  แนะนำให้เข้าไปเจรจากับธนาคาร โดยขอชำระแบบปิดบัญชี แต่ขอแบบมีเงื่อนไข คือ (1)ขอชำระปิดบัญชี (2)โดยชำระเงิน+ดอกเบี้ยปกติ (ถ้าเยอะเกินลองเจรจาขอชำระ 50%) (3.)ขอยกเว้นค่าปรับ 100% ด้วยเศรษฐกิจกิจปัจจุบันหลายๆสถาบันการเงินจะมีนโยบายประมาณนี้ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าปิดบัญชี //อยากให้รีบไปเจรจาน่ะครับ ยิ่งนานยิ่งคาราคาซัง ถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปช่วงนี้ เพราะสถาบันการเงินต้องการเป้าการแก้ไขหนี้ เพื่อรายงานงบประจำปี ขอให้โชคดีน่ะครับ

  โดยคุณ สำนักงานเพชรดาวบริการธุรกิจ  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1265

  รบกวนสอบถามค่ะ อยากทราบว่าเคยชำระค่างวด รถยนต์ช้าและมีการค้างจ่ายแต่ไม่เกิน 3 เดือน แล้วมีเคยโทรมาทวง เลยตัดสินใจนำเงินไปชำระทั้งหมด ที่คงค้าง และปิดบัญชี เพื่อที่จะให้ทางธนาคารโอนเล่มมาให้ เป็นกรรมสิทธิ์เรา เลยลองโทรไปถามทางธนาคาร ว่าสถานะที่แจ้งหน้าจอขอธนาคารจะขึ้นไหมว่าเราชำระหมดแล้ว แล้วขึ้นสถานะว่าอะไร แต่ทางธนาคารตอบกลับมาว่า ติดแบ็คลิส ต้องรอปลด 3 ปี เลยอยากจะสอบถามค่ะ ว่า ค้างแล้วชำระหมด สถานะยังขึ้นเหมือนเดิมห

   

  โดยคุณ แนน  (202.91.23.6)     25 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1265

  กรณีปิดบัญชีสินเชื่อ หน้าจอธนาคารจะขี้น Status : Account Close ครับ แต่สำหรับข้อมูลเครดิต (ประวัติการชำระ) จะยังปรากฎให้ฐานข้อมูลเครดิตเป็นเวลา 3 ปีครับ

  โดยคุณ เพชรดาว  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1264

   ผมจะต้องทำอย่างไรถึงจะหายครับคุณทนายครับ

  โดยคุณ นายโสภณ ทับพิมล  (103.5.27.89)     21 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1264

   1.กรณียังคงค้างชำระ ให้รีบเข้าไปเจรจา เพื่อปิดบัญชี หลังจากปิดบัญชี 3 ปี ประวัติหาย

  2.กรณีปิดบัญชีแล้ว ยังคงต้องรอ 3 ปี ประวัติถึงจะหายไปครับ แต่ในระหว่างนี้หากจำเป็นต้องใช้สินเชื่อ แนะนำให้ไปขอเอกสารหลักฐานการปิดบัญชีที่สถาบันการเงินนั้นๆ เพื่อประกอบการขอสินเชื่อใหม่ (แล้วหายเหตุผลดีๆในการอธิบายสาเหตุการค้างชำระเดิม)

  โดยคุณ สำนักงานเพชรดาวบริการธุรกิจ  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1263

   เกรี่ยวกับการออกรถจักรยานยนต์ใช่มัยครับ

  โดยคุณ นายโสภณ ทับพิมล  (1.47.5.253)     21 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1263

   ใช่ครับ

  โดยคุณ   (49.230.66.131)     21 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1263

   ต้องไปดูว่าบริษัทที่ออกรถนั้นเป็นสมาชิก NCB หรือไม่ หากเป็นก็เกี่ยวแน่นอนครับ

  โดยคุณ สำนักงานเพชรดาวบริการธุรกิจ  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1262

   ผมปิดบูโร มาใด้3ปีแล้วทำมัยผมถึงไปทำธุระกรรมทางการเงินกับสินเชื่อไม่ใด้ครับ

  โดยคุณ นายโสภณ ทับพิมล  (1.47.5.253)     21 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1261

  ค่ะ อยากสอบถามว่า เมื่อ 2 ปีก่อนโดยประมาณ เคยกู้ร่วมออกรถยนต์ กับแฟนเก่าที่จดทะเบียนด้วยกัน ของธนาคารกรุงศรีออโต้ แต่แฟนเก่าเขาไม่ชำนะตามสัญญา ตอนนี้ซึ่งหย่าล้างกันไปแล้ว อยากถามว่า เราที่กู้ร่วมด้วยติดแบล็กลิสไปด้วยรึเปล่าค่ะ เพราะเคยยื่นทำบัตรกรุงศรีเฟริสช้อยแล้วไม่ผ่าน เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับแฟนเก่าอีกเลย ก็เลยไม่ทราบว่าเขาชำระหนี้ตามสัญญารึเปล่า 

  โดยคุณ นุ้ย  (49.230.195.185)     19 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1261

   เกรี่ยวข้องกับการออกรถจักรยานยนต์ใช่มัยครับ

  โดยคุณ นายโสภณ ทับพิมล  (1.47.5.253)     21 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1261

   กรณีกู้ร่วมประวัติจะติดผู้กู้ทุกรายครับ 
  หากท่านไม่แน่ใจว่าแฟนเก่าชำระหรือไม่
  ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่านได้ที่
  เคาน์เตอร์ธนาคาร

  บมจ.ธนาคารธนชาต (TBANK)

  บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) (ICBCT)

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)

  โดยเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง กับ ค่าธรรมเนียม

   

  โดยคุณ สำนักงานเพชรดาวบริการธุรกิจ  (223.204.40.43)     26 ส.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 64   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด