ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 68   

 • ความคิดเห็นที่ 1354

   ผมส่งปิดบัชชีไมแร้วสองปีคับแค่รถมอไชแต่ต่อนี้อย่างเอาระยนมือสองคับจะกู้ใด้ป่าว

  โดยคุณ อดิศักดิ์ คำพิลา  (1.47.128.90)     29 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1353

  ลักษณะการชำระขึ้นว่าFค้างมากกว่า300วันอันนี้เรียกว่าติแบล็คลิสด้วยหรือเปล่าค่ะ 

  โดยคุณ กระแต  (1.46.12.243)     28 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1352

   จ่ายหนี้มา8ปีแร้วแต่ติดแบล็คลิสทำไงดีคะ

  โดยคุณ วิยะดา  (223.24.62.136)     28 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1351

   สอบถามค่ะ คือหนูติดหนี้ธ.สแตนดา มาประมาณ 2 ปี แล้วจะทำเรื่องปิดบัญชี ทุกๆอย่าง แล้วตอนนี้หนูไม่มียอดค้างชำระของสถาบันไหนเลย อย่างนี้หนูสามารถทำเรื่องกู้ซื้อบ้านผ่านไหมค่ะ

  โดยคุณ Darusakorn k.  (61.90.24.95)     28 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1350

   ปรึกษา หน่อยค่ะ ตอนนี้ แฟนติดแบล็ค12000 ของกรุงศรีออโต้ และติดต่อเขาไป เขาบอกว่า ให้หาเงินสด12000 คือเรื่องจบเลย แต่ถ้าผ่อน รวม15000 เลยอยากทราบว่า ระหว่างจ่ายสด กับผ่อนสร้างเครดิตใหม่ แบบไหนดีกว่ากัน ถ้าหาเงินไปโปะ ชื่อเราจะถูกถอดจริงหรอค่ะ แล้วต้องทำไงเพราะตอนนี้ ติดอยู่แค่12000แต่ทำอะไรเกี่ยวกับการเงินไม่ได้เลย 

   

   

  โดยคุณ โบ  (223.24.73.77)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1349

   ไหนบอกว่าลบขอมูลออก ถ้าอยู่ในระบบ เกิน 8ปี 3เดือน แล้วจะต้องเข้าเงื่อนไขว่าหนี้จะต้องไม่ถูกขายออก ระบบถึงจะลบให้ อยากจะบอกว่า ห่วยแตก จะลบก้อลบไปจะต้องมีเงื่อนไขหาเหวอะไรอีก หนี้ส่วนใหญ่ที่ผิดขำระก้อถูกขายหมดอยู่แล้ว กากชิบ นึกว่าจะมีอะไรดีขึเน ถุย

  โดยคุณ   (49.230.211.28)     22 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1348

   สนในอยากปรึกษาเรื่องภาระหนี้เยอะเกินแถมตอนนี้ยังชำระล่าช้าบ้างเลยอยากได้สินเชื่อที่สามารถนำมาปิดบัตรเครดิตผ่อนยาวๆผ่อนน้อยเพื่อรักษาเครดิตพอจะมีสถาบันไหนไม่เช้คภาระหนี้ไหม

   sitar. paidong@gmail.com

   

  โดยคุณ   (27.145.135.195)     20 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1347

   สอบถามค่ะ กู้ธนาคารผอนบ้านเอื้ออาทร

  แล้วติดแบล๊คลิสตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาน6ปีแล้ว

  แต่ไม่มีหนังสืทวงหนี้ส่งมา อีกนานมั้ยคะจะหมด

   

   

  โดยคุณ SOY  (125.25.137.245)     20 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1346

  ขอสอบถามคะ บัญชีที่ 1เห็นสถานะบัญชี 11 - ปิดบัญชี  และมีบัญชีที่2 สถานะบัญชี 10- ปกติ อยากทราบว่าบัญชี 10- หมายถึงอะไร ก็ค้างชำระและไม่ได้ผ่อน ทางสินเชื่อก็ติดต่อให้ชำระให้หมด แต่เราไม่มีเงินก้อน ก็เลยขอผ่อนเขาเดือนละ 1000กว่าบาทเป็นเวลาประมาณเกือบ 3 ปีและได้ปิดบัญชีไปเมื่อ ต.ล 58 อย่างนี้จะติดบูโรหรือเปล่าคะ

   

   

   

   

   

  โดยคุณ อลิสรา แก้วภูผา  (101.108.244.239)     11 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1345

  ขอสอบถามหน่อยคะพอดีมีคนยืมชื่อไปซื้อรถแล้วเขาไม่จ่ายเลยทำให้รถโดนยึด ทางนู๋ก็เลยไปทำเรื่องเอารถออกแล้วเอามาผ่อนเองจนหมดไปแล้ว แต่พอไปทำเรื่องซื้อรถอีกคันเขาแจ้งว่าติดบูโรซื้อไม่ได้อย่างนี้จะต้องทำไงคะ

  โดยคุณ ชฎาพร  (27.55.128.249)     22 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1344

  กรณีที่ 1 หนูผ่อนมอไซค์ที่บริษัทไฮเว..ค่ะแต่ผ่อนไม่ได้ผ่อนต่อแล้วค่ะเลยเอารถไปคืน ตอนที่ออกรถปี2554

  คืนปี 2555 ปัจจุบัน2559 4 ปี แล้วหนูยังติดเครดิตบูโรอยู่เลยค่ะ(เคยเช็คเครดิตบูโรเมื่อ 2557)

  กรณีที่ 2 คือ หนูออกรถยนต์ชื่อตัวเองไม่ได้เลยให้ญาติออกให้ แต่ญาติหนุเขาไม่ยอมเอาเงินไปส่งค่างวดรถให้เขาเอาเงินหนุไปใช้หมดเลยทำหนูต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มายึดรถ รถยนต์ที่ออกดังกล่าวเป็นชื่อญาติและคนค้ำเป็นพี่ชายของเขาค่ะ อันนี้หนุไม่แน่ใจว่าติดเครดิตบูโรรึป่าวค่ะ

  หนูอยากขอคำปรึกษาหน่อยค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะลบหนี้เสียได้ค่ะ

  รถก็คืนไปแล้วแต่ยังมีหนี้ที่ต้องชำระประมาณ70,000บาท คือหนุอายุแค่22ปีเองค่ะมีครอบครัวแล้วลูก 2 คน รายได้รวมกันกับสามี 16,300 บาทต่อเดือน หนูอยากให้พี่ ๆ ช่วยหนูหน่อยค่ะ

  บอกแน่ทางแก้ไขให้หน่อยนะค่ะ ID:pareena58

  โดยคุณ นางสาวปารีณา คำดี  (183.88.0.226)     17 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1344

   กรณีที่1. การคืนรถ ไม่ได้หมายความว่า คุณจะหมดหนี้กับไฟแนนซ์ 

  ไฟแนนซ์จะนำรถขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ แต่ส่วนใหญ่ จะชำระหนี้ได้ไม่หมด ส่วนที่เหลือลูกหนี้ต้องทำการชำระเพิ่ม จึงจะหมดหนี้  เคสของคุณแสดงว่า ยังคงมีหนี้คงค้างอยู่ ดังนั้นวิธีการเคลียร์แบล็คลิส ต้องติดต่อไปสอบถามวงเงินหนี้คงค้าง + ต่อรองขอส่วนลด เพื่อชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น และต้องขอใบรับรองปิดหนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย หลังจากนั้น 3 ปี จึงจะไม่เห็นแบล็คลิส

  กรณีที่ 2.

  คนที่ติดแบล็คลิสคือ ญาติที่คุณใช้ชื่อออกรถ สำหรับคุณไม่มีปัญหาอะไร

  แนะนำว่า ถ้าใช้ชื่อญาติคนอื่นออกรถอีก ให้คุณดำเนินการชำระเงินด้วยตนเอง แล้วส่งใบเสร็จชำระเงินให้ญาติดู แบบนี้จะได้ไม่เจอปัญหาแบบบที่ผ่านมาครับ

  โดยคุณ กุลธวัช  (สมาชิก)  (183.88.33.9)     23 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1343

   ลูกชาย ชำระหนี้เงินสด หมดแล้วของธนาคราไทพานิช แต่ ชื่อ ที่บูโร ยังไม่ถอดออก มา สามารถ นำใบที่ ธนาคราออกมาให้ว่าไม่มีหนี้ แล้ว ไปยื่น กู้ ร่วมกัยเอกสาร กู้บ้านได้ไหม ต้องการกู้ซื้อบ้าน กับธนาคราสงเคราะห์ ลูกชาย รายได้ 25000 มีรายได้พิเศษ เดือนละ5000 สามารถยื่นกู้ได้ ไหมค่ะ

  โดยคุณ ยุภา บุศย์ศักดิ์  (125.27.226.130)     11 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1342

  ขาดส่งหนี้ 4 เดือน ต่อมาเอาเงินมาส่งย้อนหลังและัญชีปกติได้ 6 เดือนแล้ว แต่ไม่สามารถกู้เงินได้ภายใน 2 ปี  ทั้งที่รายได้และหลักประกันพร้อม ทำไมรัฐไม่หาทางออก 

  โดยคุณ   (101.51.138.100)     11 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1342

  กรณีแบล็คลิส (เกิดจาก ผิดนัดชำระ 3 เดือนต่อเนื่อง)

  เมื่อปิดหนี้และได้ใบรับรองปิดหนี้แล้ว ผ่านไป 2 เดือน

  มีสินเชื่อส่วนบุคคล(กู้เอาเงินไปใช้อะไรก็ได้)

  ของสถาบันการเงินดอกเบี้ยร้อยละ1.1% ต่อเดือน

  กู้ได้ 1 ที่ (ที่อื่นไม่รับ)

   

  กู้สินเชื่อบ้าน มี 1 ที่ แต่ต้องมีสวัสดิการกู้บ้านกับ

  ธ.อาคารสงเคราะห์ ปิดแบล็คลิสแล้วยื่นกู้ได้เลย

  สนใจ ส่งชื่อ+เบอร์โทรกลับไปที่ top.credit222@gmail.com

  โดยคุณ กุลธวัช  (สมาชิก)  (183.88.33.9)     23 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1341

  ไม่ทราบว่า เราจะถูกลบชื่ออกกจากเครดิตบูโร นับจากวันที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น หรือ นับจากวันที่เราติดเครดิตบูโรไปอีก 3 ปี

   

  โดยคุณ ratyanan  (110.77.248.185)     10 มี.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1341

   หลังจากปิดหนี้ที่เป็นแบล็คลิสแล้ว

  ไม่มีใครถูกลบชื่ออกจากแบล็คลิส

  แม้จะผ่านไป100ปีก็ยังติดอยู่

  ***อันนี้เรื่องจริงครับ

  เพียงแต่ เวลาเช็คประวัติเครดิต

  จะมีรายงานย้อนหลังสูงสุด 3 ปี

  ดังนั้น ถ้าปิดแบล็คลิสเกิน 3 ปีแล้ว

  เวลาเช็คเครดิตบูโร จะไม่เห็นตอนที่ติดแล็คลิส เท่านั้นเอง

  (แต่ถ้าไม่ปิด จะมีรายงานว่า ยังมีหนี้คงค้าง+แจ้งระยะเวลาที่ผิดนัดชำระ แม้จะเกิน 3 ปี ก็จะเห็นแบบนี้ตลอด)

  โดยคุณ กุลธวัช  (สมาชิก)  (183.88.33.9)     23 มี.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 68   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด