X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 61   

 • ความคิดเห็นที่ 1207

   ปิดบัญชีมาได้ 2ปีกว่า 5 พ.ค ครบกำหนด3ปี กลังจากนั้น จะล้างให้จริงไหมค่ะ ยากรู้มากเลยค่ะ รอแบบมีความหวัง แต่กลัวว่าถึงกำหนด  จะไม่เป็นอย่างที่หวัง

  โดยคุณ วริสรา  (118.175.91.13)     20 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1206

   พี่ทนายค่ะ หนูติดเครดิตประมาณปี 2548-2549 หลังจากนั้นหนูก็ไม่เคยทำนิติกรรมอะไรอีกเลย ผ่านมา 8-9 ปีแล้ว ตอนนี้หนูจะออกรถ ใช้ชื่อแฟนเป็นผู้ซื้อหลัก แล้วตัวหนูเองกู้ร่วม สินเชื่อมันจะผ่านหรือเปล่าค่ะ 

  โดยคุณ นิด  (1.2.205.113)     17 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1205

   คดีความหมดแล้วทำมั้ยยังติดอยู่ที่เครดิตบูโรอีก

  โดยคุณ   (223.207.249.129)     7 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1204

   แดหนี้กับธนาคารออมสิน สาขา บางละมุง  จ.ชลบุรี มปรกว่าๆแล้วค่ะ  แต่ในบูโรยังมียอดค้างอยู่ สอบถามทางธนาคารเขาบอกว่า ส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่แล้ว..คุณต้องการจะทำเรื่องอะรัยให้ใช้ใบปิดหนี้แนบแทน...ทำตามที่เขาบอกแต่สิ้นเชืรอที่ไหนเขาก็ไม่รับค่ะ  สาเหตุเพราะเราติดบูโร   คิดดอกเบี้ยทุกบาทค่าปรับทุกบาทส่วนลดไม่มียังจะไม่ปิดยอดในบูโรให้อีก  น่าจะแก้ให้เราเร็วเหมือนที่เขาคิดดอกนะคะ..ของที่อื่นที่ปิดมา ใน30 วัน ยอดในบูโรก็ขึ้นเลยค่ะว่าปิดยอดแล้ว  แต่ ธนาคารออมสินแย่มากๆ  อย่างนี้จะช่วยให้รอดหรือแย่ยิ่งกว่าเดิมค่ะ  เราจะทำอย่างรัยได้บ้างค่ะ  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ ทักษพร  (1.46.103.173)     5 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1203

   พี่ทนายครับ การนับระยะเวลา 3 ปีที่มีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรนั้นจะนับตั้งแต่วันที่เราชำระหมดหรือจะนับจากปีที่ชำระหมดเป็นปีชนปี ครับ

  โดยคุณ   (202.91.23.6)     28 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1202

   ไปค้ำมอไซหั้ยเพื่อน รถโดนยึด เลยติดแบ๊กลิสไปด้วย อยากซื้อรถเปนของตัวเองก้อซื้อม่ะได้ ต้องทำยังไงคับ

  โดยคุณ ชาตรี  (1.46.96.7)     22 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1201

  อยากทราบว่าติดบูโร จากการซื้อรถยนต์ แล้วไม่ผ่อนต่อ และนำรถไปคืนแล้ว รวมระยะเวลา เกือบ 2 ปี แล้วค่ะ ยังไม่มีการชำระ และคุยกับทางธนาคาร จะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง และกรณีนี้มีรายน้อยน้อยดก้วยนะค่ะ ยอดหนี้ที่ธนาคารนำรถไปขายทอดตลาดแล้ว เหลือที่จะชำระคืน คือ 250000 บาทค่ะ 

  โดยคุณ ลิน  (49.0.113.162)     17 พ.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 61   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด