ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 1460

  เคยผ่อนสินค้าผ่านบัตรอิออนค่ะ แต่พอดีช่วงนั้นเกิดหมุนเงินไม่ทัน และมีปัญหาครอบครัว เลยหยุดชำระไปและไม่ได้ชำระอีกเลย อยากทราบว่าเราควรทำยังไงถ้าจะขอผ่อนชำระต่อและสามารถทำบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นๆได้มั้ยคะ น่าจะประมาณ 5ปีแล้วค่ะ

  โดยคุณ แนน  (182.232.46.240)     10 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1459

  เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่นานมากแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วแล้วแบบนี้เรายังติดเครดิตบูโรรึเปล่าค่ะ

   

   

   
   
   

  โดยคุณ   (49.229.45.154)     9 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1458

   ผมติดหนี้บัตรอยู่สองใบแต่ก็ผ่อนปกติส่วนแฟนติดเข้าโครงการประนอมหนี้แต่ตอนนี้ก็ส่งปกติไม่ผิดนัดสามารถกู้ซื้อบ้านได้ป่าวคับ

   

   

  โดยคุณ เอกราช ใจธรรม  (125.24.58.215)     7 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1457

   การที่เราได้ชำระงวดบัตรเครดิตที่ค้างชำระเสร็จสิ้นหมดเเล้วแต่ธนาคารเจ้าของบัตรไม่ส่งupdateข้อมูลที่เป็นปัจจุให้บริษัทข้อมูลเครดิตบูโร อยากถามว่า 1)ธนาคารมีความผิดอย่างไรบ้าง 2.การเอาผิดธนาคารทำได้อย่างไร 3.เรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างไร 4.วิธีแก้อย่างไรบ้างครับ

   

  โดยคุณ ภาคภูมิ ชูชาติ  (27.55.174.40)     7 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1456

   เคยทำสินเชื่อกับokแคปปิตอลเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้อยากทำสินเชื่อกับธนาคารเลยอยากทคาบว่าชื่อเราจะยังติดแบคลิศอยู่มั้ยค่ะแล้วทางธนาคารจะอนุมัติมั้ยคะ

   

   

  โดยคุณ มณีรัตน์ จันทา  (49.237.242.13)     27 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1455

  ชำระค่าบัตรเครดิตไปเป็นบางส่วนแต่ก้อชำระไม่หมด แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้จ่ายอีกเลย อยากทราบว่าเราจะมีชื่อติดเครดิตยูโร กี่ปี ชื่ิอเราถึงจะหายจากระบบ

  โดยคุณ   (118.172.109.14)     23 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1455

   หากท่านยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ ชื่อของท่านจะติดอยู่ในบูโรตลอดไป หากท่านชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ชื่อจะติดอยู่ในบูโรอีก 3 ปีนับแต่วันที่ท่านชำระเสร็จ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.2.6)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1454

  วันนี้ 29/09/2559  กระผมอยากอยากจะปิดยอดหนี้ของบัตร KCT ครับ เปิดมาตั้งแต่ปี 2009  ยอดบัตร 20,000 บาทถ้วนครับ ถึงวันนี้ 29/09/2559  เป็นเงินทั้งหมด 61,700 ครับ  ผมอยากทราบว่าทวงบ้าบออะไรครับต้อง 41,700 บาท โหดมากครับท่าน  ผมอยากจ่ายประมาณ 24,000 - 25,000 บาทครับท่าน แต่เขาจะให้ผมจ่าย 37,000 บาทโอ้ เอาเงินไหนล่ะครับ ภาระลูกต้องไปโรงเรียน ค่ากินอีก ค่าเช่าห้องอีกครับ จะมีวิธีไหนบ้างให้ผมได้ปลดหนี้เป็นปกติครับท่าน

  โดยคุณ นที  (171.97.73.67)     23 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1454

   ท่านอาจทำการเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับทาง KTC เพื่อผ่อนชำระหนี้ดังกล่าวต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.2.6)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1453

   ขอถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ได้เช่าบ้านอยู่  ถ้าต้องรอ 3 ปี ถึงจะกู้ได้  ก้แสดงว่าระหว่าง3ปีหลังจากจ่ายหมด ก้ต้องเช่าบ้านต่อไป รอจนกว่าจะครบ 3 ปี  ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ ไม่ต้องไปดิ้นรนกู้ให้เสียเวลา รอเวลาอย่างเดียว

  โดยคุณ หนึ่ง  (27.55.83.154)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1452

   อยากถามว่าณ.ปัจจุบัน 2559 ตอนนี้ ถ้าจ่ายหนี้แบลคลิสหมด ยังต้องรอ 3 ปี ถึงจะกู้ซื้อบ้าน ได้ใช่มั้ยครับ

  โดยคุณ หนึ่ง  (27.55.83.154)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1451

   ผมติดงวดรถอยู่3งวดอย่างนี้ติดบูโรไหมครับ

  โดยคุณ คมสันต์ อ้ายอ้น  (1.47.7.220)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1450

   เป็นหนี้2ใบยอดต้นรวมแล้วไม่ถึง15000จะโดนฟอ้งไหมเป็นมาประมาณ8ปีแล้ว

  โดยคุณ ปวีณา   (14.207.195.131)     21 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1450

   หนี้มีจำนวนน้อย เจ้าหนี้อาจไม่ฟ้องครับ แต่หากปล่อยไปนานๆไม่ชำระดอกเบี้ยจะสูง ทำให้ยอดหนี้เพิ่มขึ้น เจ้าหนี้ก็อาจทำเรื่องฟ้องทันทีได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.11.173)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1449

  หนูขอสอบถามหน่อยค่ะ !!  ตอนนี้อายุ 26 ปี  มีรายได้รวมต่อเดือน 21000 บาทค่ะ แล้วทีนี้อยากมีบ้านค่ะ แต่ย้อนกลับไป ตอนอายุ 21 ปี คุณแม่ได้เอาชื่อหนูไปซื้อคอนโดเอื้ออาทร แล้วแม่ก็ผ่อนมาปกติดี แต่พอมาปี 2556-2557 คุณแม่ไม่ผ่อนชำระ คือปล่อยให้ฑนาคารยึดขายทอดตลาดค่ะ เลยทำให้หนูติดแบล็คลิสกับธนาคารอาคารสงเคาะห์ค่ะ พอเช็คประวัติ บูโร เค้าบอกว่า หนี้เป็นศูนย์ แต่เวลาจะกู้หรือทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อไม่สามารถทำได้เลยค่ะ อย่างนี้หนูต้องรออีกกี่ปีค่ะถึงจะสามารถกู้ซื้บ้านได้

  โดยคุณ นพวัลย์  (14.207.61.130)     19 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1449

   ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ส่งข้อมูล ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.3.14)     22 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1448

   มีเรื่องจะเรียนถามท่านอาจารย์กรณีถูกคนเาเอกสารไปทำบัตรเครดิต แล้วเป็นหนี้โดยไมรู้ตัวธนคารก็ตามตัวผมแจ้งทางแบงค์ว่าได้ทำ ก็ไม่เชื่อ ผมก็ไม่จ่ายจนส่งฟ้องผมก็ไม่ได้ไปฟังเนื่องจาก ไม่อยากรู้ ศาลก็บ้าตัดสินผมต้องจ่ายเงิน ที่มีคนเอาชื่อไปทำ 67,000 กว่าบาท ให้ต้องจ่ายผมถือคติที่ว่าไม่ได้ก็จะจ่ายทำไม ธยาคารก็ตาม เปลี่ยนเบอร์หนี จนเค้าเหนี้ให้อีกบริษัทตาม จนผมตามคนที่ทำและเข้ายืดหนังสือต่ออัยการ จังหวัดที่เขาอยู่(คนเอาชื่อผมไปทำ)  ไต่สวนจนขึ้นศาล ตัดสินให้จำคุกคดีปลอมแปลงเอกสาร แอบอ้างชื่อบุคคลอื่น ทำบัตรเครดิตติดคุก1ปี12 เดือน และก็เอาคำตัดสินนั้นไปยื่นกับบริษัทที่ตามท่วงตังค์ เค้าเลิกตาม  และยื่นคำร้องให้ทางเครคิดบูโรลบ ชื่อออกจากการเป็นหนี้.   และต่อมาผมทำบัตรบ้างกันไม่อมุมัติชักแบงค์  

  เหตุผลผมเคยเป็นหนี้หรอ กรรมจริงๆ

  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ ปัจพงษ์ วรคามวิชัย  (49.237.215.87)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1447

   ติดบัตรอิออนค่ะประมาณ3ปีแล้วถ้าไปปิดเครดิตสามารถซือรถได้ไหมค่ะต้องรอเวลากี่เดือนค่ะ

  โดยคุณ หนึ่งฤทัย ฤทธิ์บัว  (49.228.123.221)     7 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1447

   การล้างประวัติเครดิตบูโร ปรกติจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ 3 ปี ไม่ว่าคุณจะปิดบัญชีแบบปรกติ หรือ ไม่ปรกติ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ชั้นดี หรือ ลูกหนี้เบี้ยวนัด ประวัติทุกอย่างจะคงอยู่ ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.77)     20 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1446

  รบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ เนื่องจากดิฉันติดหนี้ประมาณ 3 สถาบัน แต่ยังชำไระไม่หมด เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่ผ่านมา ดิฉันลองเช็คเครดิตบูโร ปรากฎว่า ผลออกมา เป็นสถานะ 0  ดิฉันสามารถกู้ชื้อบ้านได้รึป่าวค่ะ ยื่นกู้แบบกู้ร่วมค่ะ


  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อัจฉรา  (1.47.203.112)     7 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1446

   กรณีดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ได้ขายหนี้เสียทิ้งไปให้บริษัทรับซื้อหนี้เสียแล้ว ประวัติเครดิตบูโรเป็น 0 เพราะไม่มีข้อมูลครับ จะขอกู้อีกก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.77)     20 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1445

   ผมจ่ายหนี้บัตรเครดิต หมดแล้ว แต่ทำไหม สถานะ ยังขึ้นมีหนี้อยู่ครับ สอบถามเจ้าหน้าที่เค้าก็แจ้งไม่มีหนี้แล้ว 

  โดยคุณ Topic  (223.24.46.247)     7 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1445

   ประวัติเครดิตบูโร ปรกติจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ 3 ปีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.77)     20 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1444

   ปิดบัญชีแล้วแต่ไม่สามารถสมัครบัตรเคดิตอะไรได้เลยครับเลยอยากจะสอบถามว่าจะทำอย่างไรได้บ้างครับเซ็คเคดิตบูโรแล้วเป็นเลข11ครับจะต้องดำเนินอย่างไรต่ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากครอบครับไม่สบายมากเลยจำเป็นอยากให้เงินแต่สมัครบัตรอะไรมันก็ไม่ผ่านครับ

  โดยคุณ พรสุดา  (182.232.99.40)     2 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1444

   หากท่านเคยค้างชำระหนี้ และทำการชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว ชื่อของท่านจะติดอยู่ในเครดิตบูโรอีก 3 ปี นับแต่วันที่ท่านชำระหนี้เสร็จสิ้น เพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ธนาคารอาจไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ท่าน แต่ทั้งนี้ท่านควรสอบถามธนาคารที่ท่านต้องการเปิดบัตรเครดิตว่ามีเงื่อนไขอย่างไร กรณีของท่านนั้นสามารถขอเปิดบัตรเครดิตได้หรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.215.34)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1443

   

  โดยคุณ   (223.24.55.148)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1442

   รบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ เนื่องจากดิฉันติดหนี้ประมาณ 3-4 สถาบัน เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว แต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ดิฉันลองเช็คเครดิตบูโร ปรากฎว่า ผลออกมา เป็นสถานะ 0 หมายถึงอะไรค่ะ และมีผลอะไรไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.197.59)     24 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1442

   กรณีดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ได้ขายหนี้เสียทิ้งไปให้บริษัทรับซื้อหนี้เสียแล้ว ประวัติเครดิตบูโรเป็น 0 เพราะไม่มีข้อมูลครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.35)     5 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1441

   สอบถามค่ ผ่อนรถแล้วปล่อยให้โดนยึด ถ้าเราจะปลดล็อคแบ็คลิส นี่คือต้องจ่ายค่ารถให้เป็น0 ใช่มั้ยค่ แล้วอย่างนี้เราจะได้รถคันเก่าคืนมั้ยค่ 

  โดยคุณ   (223.24.48.118)     20 ส.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด