ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 56   

 • ความคิดเห็นที่ 1118

  สวัสดีค่ะ

  เรียนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีเคยมีประวัติชำระล่าช้า ของบัตรผ่อนสินค้าของ อิออนและเฟิร์สชอยท์ แต่ได้ปิดบัญชีและชำระหนี้ไปหมดแล้ว เมื่อต้นปี 2556 และไม่เคยทำบัตรเครดิตใดๆเลย อยากทราบว่า อีกกี่ปีถึงจะสามารถทำสินเชื่อบ้านและทำบัตรเครดิตได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ วาสนา  (27.145.177.214)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1117

  ขอคำปรึกษาครับ

  เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วเพื่อนสนิทของผมได้นำเอกสารไปปลอมแปลงเพื่อไปทำบัตรเครดิต ซึ่งทำสำเร็จด้วย ประมาณ 5 ธนาคาร คือ กสิกร กรุงศรีอยุธยา กรุงไทย ยูโอบี ซีไอเอ็มบี  ผมได้แจ้งความและดำเนินการแจ้งความประสงค์และยืนยันตัวไปหมดแล้วครับ ทุกธนาคารยินยอมปลดบูโรให้ทั้งหมดเนื่องจากผมมีใบลงบันทึกประจำวัน และบางธนาคารตรวจสอบกล้องวงจรปิดว่าใครเป็นผู้กดเงินดังกล่าว ซึ่งผลออกมาคือเพื่อนผมที่รู้จักกันมาประมาณ 15 ปีแล้วครับ  แต่ปัญหาก็คือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ยังไม่ยอมปลดให้ผมเลย เค้าเช็คแล้วว่ามีการผ่อนเข้ามาแต่ยังไม่หมด ซึ่งผมไม่ยอมครับ มันเสียหายมาก ๆผมไม่สามารถทำบัตรอะไรได้เลย ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือป่าวครับ ในใจจริงๆ แล้ว ผมต้องการที่ฟ้องร้องธนาคารเป็นอย่างมาก เนื่องจากวงเงินอนุมัติเข้ามาค่อนข้างสูงมาก และผมก็แจ้งความไป 2 รอบแล้ว ดำเนินเรื่องไปหลายครั้งมาก แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า เลยขอคำปรึกษาหน่อยครับ ว่าเราสมควรฟ้องร้องดีมั้ย ( ผมไม่มีเงินจ้างทนายความแพงๆ ครับ แต่ถ้าฟ้องร้องสำเร็จ ผมจะให้ทนายแบบครึ่ง นึงเลยครับ ) รบกวนด้วยครับ 

   

  โดยคุณ ชลสิทธิ์ สุพัฒทา  (110.164.252.2)     14 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1116

   สวัสดีค่ะ ดิฉันเครียดมาก เนื่องจากปิดบัญชีที่แบล็คลิสมาแล้ว ยังไม่ถึงปี แต่ต้องการที่จะขอสินเชื่อหรือบัตรใหม่กับสถาบันใดไม่รับเลย ต้องทำอย่างไรดีคะ เนื่องจากไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบค่ะ

  โดยคุณ ภัทร  (103.10.231.225)     10 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1115

  ผมมีบัตรเครดิตของ KTC อยู่ แต่ทำไม่พอสมัครของที่อื่นไม่ผ่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือบัตรเครดิตทุกสภาบัน ไม่เข้าใจเลยจริงๆครับช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับ(KTC พึ่งจะผ่านเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาครับ)

  โดยคุณ ไมตรี จิตต์ดำหริ (สมาชิก)  (14.207.215.161)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1114

  เรียนขอคำปรึกษาค่ะ

  เนื่องจากประมาณปี2554 แฟนของดิฉันได้สมัครได้สมัครบัตรผ่อนสินค้ากับธนาคารธนาคารหนึ่งซื้อเป็นตัวแทนที่มานั่งจัดบูธในห้างโดยที่ไม่ได้ไปสมัครเองกับทางธนาคารและไม่ได้อยากสมัครแต่เค้าขอความช่วยเหลือ ซื่งทางตัวอทนให้แค่เซ็นชื่อลงในใบสมัครแล้วก็ให้แฟ็กซ์ เอกสารเข้าไป ซึ่งแฟ๊กซ์เข้าไปครั้งแรกเค้าบอกว่าไม่ได้ให้แฟ๊กซ์ใหม่อีกครั้งก็ทำการแฟ๊กซ์ไปซึ่งตอนนั้นแฟนของดิฉัน มีเงินเดือน 20,000.00บาท/เดือนอยู่ในบริษัทเล็กๆซืึ่งมีพนักงานไม่มากดังนั้นฝ่ายบุคคลกับการเงินคืนคนเดียวกัน แล้วเกิดความผิดพลาดในการหัก ประกันสังคม ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลช่วยลดเหลือ 4% แต่คนที่ทำสลิปไปหัก 5% ซึ่งถ้ามองตรงนี้แล้วมันไม่หน้าใช่เหตุผลที่ทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติ เพราเราจ่ายประกันสังคมมากกว่าความเป้นจริง แต่ก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารโทรมาสอบถามแต่อย่างใดตัวแทนจึงทำเรื่องส่งไปให้ทางธนาคารอนุมัติ ปรากฎว่า ไม่สมารถอนุมัติบัตรให้ได้ ก็เลยเกิดความส่งสัยว่าทำไมไม่ผ่าน เลยเข้าไปที่ธนาคารที่ทำการสมัครบัตร เพื่อขอดูข้อมูลว่าทำไมไม่ผ่าน ปรากฎว่าในใบสมัครที่ส่งไปนั้น โชว์ฐานเงินเดือนว่ามีรายได้แค่ 7,000 บาท จึงโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ก็ได้ทำการต่อว่าไปกับทางธนาคารว่าทำไมคุณทำข้อมูลของเราผิดเค้าก็ให้โทรไปที่ Call Center คุยไปคุยมากลายเป็นว่าข้อมูลถูกแก้ไข จากเงินเดือน 7,000.00เป็นเงินเดือน 20,000.00 แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างใดกับทางธนาคาร ซึางก็หาเบอร์โทรศัพท์ ของผู้จัดการธนาคาร ได้โทรแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ แบบนี้ ซึ่งทางผู้จัดการบอกว่าทางธนาคารไม่เคยปล่อยประวัติลูกค้าไปให้กับธนาคารอื่นๆ ซึ่งแฟนขอดิฉันก็เลยลองไปสมัครกับธนาคารอื่นๆ ก็ไม่ผ่านด้วยข้อหาว่าเคยปลอมปลงเอกสาร และล่าสุุดดิฉันกับแฟนทำเรื่องกู้บ้านร่วมกัน ก้ไม่ฝ่านก็เลยถามสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เค้าก็แจ้งว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งเป็นขอมูลของทางธนาคารที่ได้สมัครใบผ่อนสินค้า แล้วอย่างนี้ัเค้าจะมาอ้างได้อย่างไรว่าไม่ได้ปล่อยข้อมูลออกไป ทางธนาคารก็เลยบอกให้ไปหาหลักฐานมาว่าเกิดความผิดพลาดจากธนาคารเค้าเค้าจะทำการแก้ไขให้ ซึ่ง เค้าก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางไปเอาหลักฐานมาได้เพราะธนาคารทุกๆที่เค้่ก็ไม่ให้อยู่แล้ว จนล่าสุดมีรุ่นพี่ที่รู้จักทำอยู่ธนาคารที่เคยสมัครบัตรไป เค้าก็ขอชื่อเลขบัตรประชาชนไปเช๊คให้ ปรากฎว่า ติดฟรอด์ ซึ่งเป็นคดีอาญาแล้วแต่ยังไม่ได้รับหมายศาลอะไร

  อยากทราบว่าต้องทำยังไงค่ะเพราะทางเราให้ข้อมูลหลักฐานการสมัครที่เป็นจริงทั้งหมด แต่กลับถูกปฎิเสธว่าปลอมเอกสารซึ่งทำให้ประวัติของแฟนเสียมาแล้วเกือบ4ปีและไม่สามารถทำธุรกรรม์อะไรได้เลย อยากทราบว่าสามารถฟ้องร้องกับทางธนาคารให้แก้ไขข้อมูลหรือมีวิธีการใดๆที่จะให้ทางธนาคารรับผิดชอบในเรื่องนี้ได้บ้างค่ะ พอดีปรึกษาไมยังกรมบังคับคดี เค้าแนะนำว่าเบื้องต้นให้ทำการปรึกษาสภาทนายความก่อนแล้วให้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่เครดิตบูโรแห่งชาติ

  ขอความกรุณาช่วยหาความเป็นธรรม์ให้กับแฟนด้วยนะค่ะ เพราะตอนแรกตั้งใจจะไปแจ้งความก่อนเพื่อให้ทางตำรวจไปขอค้นข้อมูล

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

   จุฑามาศ

  โดยคุณ จูพามาศ เซี๊ยกสาด  (101.109.168.77)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1113

  * ติดแบล็คเท่าไหร่บ.ถึงจะส่งฟ้อง *แล้วกี่ปีถีงจะลบชื่อออกจากบัญชี *ติดอิออนประมาณ 7,000 บาท

  ไม่ได้จ่ายเลยจะมีอายุความกี่ปีถึงจะสิ้นสุด

  จะถูกฟ้องเป็นบุคคลละลายได้ ต้องติดหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ แล้วต้องรวมกับติดหนี้อย่างอื่นด้วยหรืือไม่

  หรือจะแยกฟ้องแต่ละกรณีครับ แล้วสามารถแก้ไขยังงัยได้ครับ ขอความกรุณาตอบและชี้แจงปัญหานี้หน่อยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

   

  โดยคุณ คอปเตอร์  (101.109.243.208)     5 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1113

  - อายุความทั่วไป 10 ปีครับ ตามป.พ.พ.มาตร 193/30
  - ล้มละลาย ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้เกิน 1 ล้าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1112

  * ติดแบล็คเท่าไหร่บ.ถึงจะส่งฟ้อง *แล้วกี่ปีถีงจะลบชื่อออกจากบัญชี *ติดอิออนประมาณ 7,000 บาท

  ไม่ได้จ่ายเลยจะมีอายุความกี่ปีถึงจะสิ้นสุด

  จะถูกฟ้องเป็นบุคคลละลายได้ ต้องติดหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ แล้วต้องรวมกับติดหนี้อย่างอื่นด้วยหรืือไม่

  หรือจะแยกฟ้องแต่ละกรณีครับ แล้วสามารถแก้ไขยังงัยได้ครับ ขอความกรุณาตอบและชี้แจงปัญหานี้หน่อยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

   

  โดยคุณ คอปเตอร์  (101.109.243.208)     5 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1111

   ปัจจุบันดิฉันติดเครดิตยูโรมาได้เกือบ 10 ปีแล้ว ดิฉันอยากทราบว่าข้อมูลจะล้างไปตอนไหน ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใหม่ได้ เพราะดิฉันเช็คข้อมูลเครดิตดูยังมีอยู่เลยค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ ประภาพร  (223.207.32.73)     30 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1111

  ข้อมูลเครดิตจะถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     22 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1110

   สวัสดีคะ

   

  ติดแบล็คตั้งแต่ปี54ปีนี้ปี57รายชื่อจะถูกลบหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ   (182.52.237.163)     26 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1109

   ผมเครติดเครดิตของ อีซี่บาย แต่ทำการปิดแล้ว ได้ใบปิดแล้ว แล้วผมก็ไปทำเรื่องซื้อรถแต่เรื่องไม่ผ่านผมอยากทราบว่าเพราะอ่ะไร

  โดยคุณ ต้น  (49.229.193.61)     26 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1108

  ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะยอมติดเครดิตบูโรดีมั้ยครับ

  หนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตรวม ประมาณ 500,000 ครับ

  ถ้าจ่ายขั้นต่ำก็น่าจะพอจ่ายได้ครับแต่อาจจะติดขัดบ้าง

  จึงอยากถามว่าถ้าติดแล้วประนอมหนี้แล้ว เมื่อเราใช้หนี้

  สรุปว่าหนี้ผ่อนบัตรไปเรื่อยๆ หรือหนี้เมื่อสิ้นสุดคดี จำนวนไหนชำระมากน้อยกว่ากันครับ

   

  โดยคุณ บารมี  (58.8.65.147)     21 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1108

  หนี้ซึ่งลูกหนี้ชำระหนี้ผ่อนบัตรไปเรื่อยๆ หนี้ย่อมจะระงับสิ้นไปได้เมื่อชำระครบถ้วนตามกำหนดเวลานั้น โดยมีจำนวนน้อยกว่าหนี้ที่คดีถึงที่สุดด้วยคำพิพากษาของศาลนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1107

   อยากทราบว่าติดแบล๊คลิสมาเป็นเวลานานกว่า 8 ปี เครดิตบูโรจะลบชื่อออกให้มั้ยค่ะเพราะไม่มีการชำระหนี้เลย

  โดยคุณ noon  (202.29.176.227)     20 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1107

  ข้อมูลเครดิตจะไม่มีทางลบเลือนไปได้จนกว่าจะพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     21 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1106

   เคยซื้อรถมือสองมาแต่ส่งงวดล่าช้าตั้งแต่ออกรถมาตอนนี้ปิดบัญชีแลีวสามารถออกรถใหม่ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ คนรูีน้อย  (49.230.82.102)     17 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1106

  ออกได้ไม่มีกฎหมายจำกัดห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1105

   เป็หนี้บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ20000 ตั้งแต่ปี51 ค่ะ

  เมื่อเดือนตุลาคม57เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กกับธนาคารกรุงเทพ
  มีเงินโอนค่าสินไหมจาก บริษัทประกัน 25000 บาทเข้ามา ปรากฎว่า
  แบงก์ยึกเงินดังกล่าวทั้งหมด ควรทำอย่างไร
   

  โดยคุณ แจง  (27.55.152.185)     17 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1105

  ดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกเงินคืนหรือร้องเรียน สคบ.

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1104

   เป็นหนี้บัคงตรเครดิตธ.กรุงเทพ วงเงิน20000 ขาดจ่ายคั้งแต่ปี51

  ล่าสุดวันที่6ตุลาคม56เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อหักค่าประกันรายเดือนๆละ1600 
  เมื่อวันที่14 บริษัทประกันโอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชี 25000 บาท แต่ธนาคารหักเงินในบัญชีไปทั้งหมด
  แบบนี้ควรทำอย่างไรคะ
  รบกวนตอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ แจง  (27.55.152.185)     17 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1103

  ขอรบกวนสอบถามเรื่องรถหายคะ  รถผ่อนหมดแล้วคะ แต่ไปเข้าไฟแนนช กับธนาคาร ก ไว้ 400000 บาท ผ่อนไปแล้ว 13 เดือน แล้วรถหาย คงเหลือ 340000 ไม่ได้ทำประกันไว้ แล้วเราควรจะทำยังไงดีค่ะ ผ่อนต่อจนหมด หรือ ถ้าไม่ผ่อนต่อ จะโดนติดแบ็คลิส หรือโดนฟ้องล้มละลายค่ะ กี่ปี ค่ะ

  โดยคุณ ชุติมา  (49.48.5.91)     17 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1103

  เมื่อรถคันที่เช่าซื้อสูญหาย สัญญาเช่าซื้อเป็นอันระงับตาม ป.พ.พ.มาตรา 572, 567 ผู้เช่าซื้อจะรับผิดเพียงใดหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาว่ามีข้อกำหนดความรับผิดกันไว้อย่างไรหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1102

  สวัสดีครับมีเรื่องจะสอบถาม ผมติดเครดิต บูโร ของอีออน มาเป็นเวลาน้่าจะเกือบ6ปีแล้ว โดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายเรียบร้อย ผมอยากทราบว่าถ้าผมไม่ได้มีการชำระหนี้กับทางบริษัทอีออนเลยคดีความผมจะมีอายุกี่ปีถึงจะถูกลบชื่อออกจากบัญชีเครดิตบูโรแล้วต้องใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะกลับมาทำธุระกรรมทางการเงินได้อีกและเวลาจะทำธุระกรรมทางการเงินจะผ้่านไหมครับ

  โดยคุณ มาบู  (101.109.144.227)     16 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1102

  หากท่านไม่ชำระหนี้ดังกล่าว ก็ไม่สามารถลบข้อมูลเครดิตได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1101

   อยากทราบว่าตอนแรกเราโดนแจ้งว่าติดเครดิตบูโรอยู่ แล้วเราก็ได้มาทำการจ่ายปิดบัญชีทีหลังจนหมด อยากจะทราบว่าข้องมูลที่เครดิตมีอยู่จะแก้ไขได้ภายหลังจากที่เราจ่ายไปแล้วประมาณกี่วันครับ

  โดยคุณ ภัทรพงศ์  (61.19.90.30)     15 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1101

  สอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง แต่สถานะข้อมูลเครดิตถูกลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนดเวลา 3 ปีนับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     11 เม.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 56   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด