ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 63   

 • ความคิดเห็นที่ 1258

   ผมเป็นหนี้ และติดเครดิตบูโร เพราะรถผมหาย แต่ผมเคลียหมดแล้วมา 1 ปี 7 เดือน ปัจจุบันมีผ่อนมอร์เตอไซค์อยู่ 1 คัน อีก 1 เดือนจะหมดแล้ว ... แต่ระหว่างผ่อนจ่ายตรงบ้าง ช้าบ้าง แต่บริษัทก็คิดค่าทวงถามอยู่แล้ว อย่างนี้จะมีประวัติเสียมั้ยครับ เกี่ยวกับการจ่ายค่างวดของผม ... เพราะผมต้องการทำธุรกรรมการเงินกับ ธนาคาร ขอข้อแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ ชา  (61.91.248.103)     1 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1257

   ผมติดบูโรแต่ปิดหมดแล้วแต่ผทต้องรออีก3ปีนานเกินอยากทราบว่ามันไม่มีทางผ่อนปรนบางเลยรึคับ

  โดยคุณ หนึ่งคับ  (49.230.180.161)     15 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1257

  หากท่านประสงค์ขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ท่านอาจขอหนังสือรับรองการปลดหนี้จากเจ้าหนี้เพื่อเตรียมไว้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อก็ได้

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1256

   ตัดมือตัดแขนคนรากหญ้าคนที่ทำมาหากินสุจริตที่พยายามสร้างธุรกิจเพื่อความเจริญก้วหน้าของชีวิตและครอบครัวกลับถูกกีดกันจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่เคยให้โอกาศคนที่ล้มแล้วกลับถูกเหยีบซำ้ด้วยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ติดบุโรเพราะเขาลำบากมากไม่ใช่หนีหนี้ถ้าเขารวยมีเงินเขาคงไม่ผิดชำระพอล้มแล้วจะตั้งใจทำงานเลีย้งครอบครัวกลับไม่มีโอกาศต้องจมอยู่กับความยากลำบากต่อไปชาติบ้านเมืองก็ไม่เดินหน้าเพราะรากหญ้าไม่สามารถเดินได้ขอบคุณครับ

   

   

   

  โดยคุณ   (110.77.173.230)     12 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1255

   อยากสอบถามว่า..ดิฉันเคยไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนค่ะ แต่เพื่อนไม่ส่งค่างวดรถหลานงวด

  ทางไฟแนนซ์จึงยึดรถฯ ไป อยากรู้ว่า..ดิฉันในฐานะผู้ค้ำประกันจะติดเครดิตบูโรหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ   (183.88.138.178)     12 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1254

  อยากทราบว่าติดอีออน 8ปีแล้ว จะทำไง  เราไม่ได้ใช้  มันไม่ได้แจ้งรายจ่ายมาที่บ้าน เพิ่งมารู้ตอนจะไปทำบัตรเฟิรสช้อย

  โดยคุณ น็อต  (171.96.237.36)     10 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1253

   ค้างชำระอิซี่บายเมื่อปี2557  แต่มาปิดบัญชีเมื่อเดือนมีนาคม2558 ต้องรออืกนานไหมคะถึงจะขอกู้ธนาคารได้  เพราะยื่นเรื่องไปแล้วแต่เขาบอกว่าติดแดงอยู่  

  โดยคุณ รจนา อุปฮาด  (49.230.147.172)     8 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1252

  เคยเป็นหนี้บัตรอีซี่บายเมื่อ6ปีแล้วไม่ได้จ่าย พอบริษัทประนอมหนี้โทรมาให้ชำระทั้งหมด พร้อมปิดบัญชีเลย เราก็เข้าไปจ่ายที่ศูนย์อีซี่บายแล้วทั้งหมด อยากสอบถามว่าเราสามารถไปทำบัตรอย่างอื่นได้อีกไหมค่ะ ต้องรอกี่ปี

  โดยคุณ นุ๊ก  (49.230.141.224)     6 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1251

   ขอสอบถามค่ะถ้าเคยผ่อนรถมอไซ เมื่อปี2555 เดือน พฤษภาคม แล้วจะไปออกรถมือ 2 ถ้าเช็คเครดิสแล้ว เครดิสยังจะอยู่ไมค่ะ ประมาน 3 ปีกว่าแล้ว 

  โดยคุณ   (223.207.71.70)     2 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1250

   ผมเป็นหนี้ร้อยละสิบผมยากกู้เงินไปใช้หนี้ให้หมดจะทำอย่างไร

  จะกู้ทีไหนได้บ้างช่วยหาวิธีด้วยคับ

   

  โดยคุณ เฉลิม แสงเมือง  (49.230.207.219)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1249

   ผมใช้หนี้หมดแล้วสามารถกู้ได้ไหมผมอยากจะลงทุน

  ผมอยากกู้ธนาคาร400000บาทให้ผมมีโอกาสได้ลืมตา

   

  โดยคุณ เฉลิม แสงเมือง  (49.230.207.219)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1248

   ผมขอกู้เงินธนาคาร แต่ไม่รับอนุมัติ เพราะเขาดูข้อมูลเครดิต ว่าเคยมีประวัติจ่ายช้า ค้างชำระหนี้ แต่ผมก็ได้จ่ายตังบริษัทดังกล่าวหมดแล้วเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังขึ้นข้อมูลในเคดิต และก็ทำให้ผมกู้อะไรไม่ได้ ผมจะทำอย่างไรครับ...

  โดยคุณ เกรียง  (202.29.24.197)     14 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1247

  เป็นหนี้้บัตรเครดิตแค่ 24,000 แต่ติดเครดิตบูโร แต่ตอนนี้้้ปิดไปแล้ว เขาบอกอีก 1 ปีถึงจะยกเลิกข้อมูลในระบบ แล้วถ้าเราเดือดร้อนมีเรื่องอยากจะทำธุรกรรมด้านการเงิน แต่สถาบันการเงินเขาไม่อนุมัติ เหตะเพราะเราติดบื่อในข้อมูลเครดิต เพียงยอดเงิน 24,000 บาทนี่เหรอครับ ทั้งที่บัญชีด้านรายได้ก็มีการเดินบัญชีเป็นอย่างดี แต่พอเราจะยื่นกู้เพื่อใช้จ่ายในครองครัว เพื่อเป็นค่าเทอมให้ลูก ธนาคารเขาก็ไม่อนุมัติ เนื่องจากติดเครติดตั้งสามปี มันไม่นานไปหน่อยเหรอครับ กรุณาให้ความเป็นธรรมด้วยครับ

  โดยคุณ ธนพงษ์  (27.55.231.179)     5 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1246

  ผมติดหนี้บัตรเครดิตธนคารกรุงเทพเนื่องจากอดีตภรรยาเอาไปใช้และเอกสารที่แจ้งส่งใบแจ้งหนี้ก็ไม่ใด้ส่งมาที่ผม  จนวันหนึ่งมีหมายศาลมาให้ผมไปประนอมหนี้ ผมก็ไปและยอมจ่ายหนี้ทั้งหมดก้อนเดียว..และเคลีย์เรียบร้อยแล้ว.....หลังจากนั้น6เดือนผมต้องการใช้เงินเพื่อกิจการและเรื่องรักษาพ่อที่ป่วยเลยเอาโฉนดที่ดินมรดกที่แม่โอนให้ผมไปเข้าธ.ไทยพานิชเพื่อขอกู้โดยมีโฉนดที่ดินไปตั้ง......แต่ก็ถูกปฎิเสธจากธนาคาร เพราะทางธ.บอกว่าผมติดเครดิตบูโร.......ผมเดินบัญชีด้วยดีมาตลอดและมีใบประกอบการค้า มีโฉนดที่ดินไปตั้ง ..แต่สิ่งที่ผมใด้รับมันช่างโหดร้ายเกินไป......ตอนนี้ผมต้องเอาที่ดินไปตั้งขายฝาก ตอนนี้ต้องเสียดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่...... คงจะไม่ให้ลืมตาอ้าปากกันเลยใช่มั้ยครับ..  อ้อ..ลืมไปธนาคารมันเอื้อผลประโยชน์แต่พวกคนรวย...คนจนและคนที่ทำมาหากินอย่างเราๆอย่าไปหวังกับมัน.....ให้รอปลดเครดิตอีก3ปี พ่อผมคงไม่รอดงงที่ดินผมคงไม่เหลือ

  โดยคุณ สิริพรชัย  (171.7.248.100)     29 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1246

  หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการของสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อขอคำปรึกษา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือขอความรู้ทางการเงินได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.245.127)     26 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1245

   มีหมายศาลมาให้ไปศาลแต่ไม่ได้ไปค่ะ เป็นหนี้ซิตี้โลน4หมื่นแต่เขาฟ้องให้จ่าย8หมื่น ตอนนี้ไม่สามารถจ่ายได้เพราะทำงานคนเดียวมีลูก2คน สามีตกงานค่ะ ขอคำแนะนำค่ะ มีทางที่จะจ่ายได้น้อยกว่านี้ไหมคะ ถ้าไม่จ่ายจะเป็นอะไรไหมคะ

  โดยคุณ  (สมาชิก)  (1.46.168.121)     26 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1245

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับโจทก์ในวันนัดและเวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก ทั้งนี้ หากมีการทำสัญญายอมและท่านผิดสัญญา โจทก์ก็ชอบที่จะร้องขอให้ศาลบังคับคดีได้ทันทีตาม ป.วิ.พ.มาตรา 276

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.155.226)     24 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1244

   อยากทราบว่า แต่ก่อนประมาน10ปีย้อนหลังเคยคำ้รถมอไชหัยน้าแล้วแก่ส่งไม่ไหว เลยให้เขายึดไปคืนแล้วคนค้ำคือเราติดแบ็กลีสด้วยหรือเปล่า เราจะเช็คยังไงค่ะ ว่าเราติดไหมอยากทราบด่วน

  โดยคุณ Waranya Wongwai  (223.204.249.64)     26 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1244

  ท่านอาจตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.155.226)     24 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1243

  ภาระหนี้เยอะ ติดแบล็คลิส บูโร อยากกู้ซื้อบ้าน เรามีทางออกให้คุณค่ะ ติดต่อเนติกา 0625137739 ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

  โดยคุณ เนติกา  (171.96.182.214)     21 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1243

  สมาชิกทนายคลายทุกข์ควรใช้วิจารณญาณในการหาแหล่งเงินกู้หรือสินเชื่อต่างๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.59.93)     22 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1243

   ต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ wattana  (171.100.36.64)     3 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1242

  ติดบัตตรแต่ปิดแล้วอีก1เดือนต่อมาจออกรถป้ายอดงจะผ่านมัย 

  โดยคุณ เอก  (1.46.14.155)     12 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1241

  ติดบัตรเครดิต5ปีกว่าต้องการปิดบัญชีและทำเรื่องกู้สินเชืรอใหม่หลังจาก1เดือนจะผ่านมัยครับ 

  โดยคุณ อรรุพล พันธุ์บุตร  (1.46.14.155)     12 พ.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 63   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด