ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

 • เครดิตบูโร

  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี

   

              คุณมาโนช  ร้องเรียนทนายคลายทุกข์ว่า  มีหนี้บัตรเครดิต  มีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร 2 ปีแล้ว  จะเอาชื่อออกได้หรือไม่ 

   

  คำแนะนำทนายคลายทุกข์  ลูกหนี้ต้องมีชื่ออยู่ในเครดิตบูโรเป็นเวลา 3 ปี  นับแต่วันที่ส่งข้อมูล  ไม่สามารถนำชื่อออกได้ก่อนกำหนด  ติดบัญชีต่อไปจนถึง 3 ปี

   

  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

  เปิดให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนได้ โดยยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้ ณ ส่วนบริหารข้อมูลผู้บริโภค ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2643-1250 โดยเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลสามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ทันที หรือจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   

  ขั้นตอนการขอรับบริการ

  ยื่นแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบดังนี้

  - กรณีบุคคลธรรมดา

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

  2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

  - กรณีนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)

  2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี ผู้มีอำนาจมาติดต่อด้วยตนเอง

  -กรณีมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  3. หนังสือมอบอำนาจ

  -กรณีมอบอำนาจนิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

  4. หนังสือมอบอำนาจ             

   

  - ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท ค่าจัดส่งไปรษณีย์ฉบับละ 20 บาท

  - ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลมีหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อเนื่องจาก เป็นผลจากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและนำมายื่นขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานอื่น ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการปฏิเสธ จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลจำนวน 200 บาท

  - กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมากระทำการแทน สามารถ Download แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของทั้งบุคคล ธรรมดา และนิติบุคคล ได้จาก Website ของบริษัทฯ http://www.ncb.co.th ในหัวข้อการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง

  ประเภทการบริการและอัตราค่าบริการ

  ประเภทการบริการ

  จำนวนรายงาน

  ราคา (จ่ายครั้งเดียว)

  ส่วนลดพิเศษ

  ตรวจสอบครั้งเดียว

  1

  200 บาท

  -

  ตรวจสอบรายครึ่งปี

  2

  400 บาท

  ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบรายไตรมาส

  4

  700 บาท

  ลด 100 บาท ฟรีค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

  ตรวจสอบราย 2 เดือน

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 59   

 • ความคิดเห็นที่ 1178

   สวัสดีค่ะ ดิฉันปิดเครดิตบูโร ได้ 1 ปีแล้ว จะทำเรื่องกู้สร้างบ้าน ไม่ทราบว่ามีโอกาสผ่านไหมค่ะ เพราะลองสมัครบัตรกดเงินสดดูทางเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรแจ้งมาว่าชื่อยังติดบูโรอยู่ค่ะ ต้องรอ 3 ปีชื่อถึงจะหลุดจาก เป็นแบบนี้ทำอย่างไรได้บ้างค่ะถึงจะกู้สร้างบ้านได้และนโยบายของภาครัฐ เริ่มใช้เมื่อไหร่ค่ะ ที่บอกปิดบูโร สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ภายใน 90 วัน

   

  รบกวนตอบทีค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ กชพร  (180.183.49.225)     19 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1177

  ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีแฟนไม่เคยมีบัตรเครดิต และก็ไม่เคยขอเครดิต

  แต่ดันติดเครดิตบูโรมานานแล้ว เพราะยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน ก็เลยไปลองเช็คกับ

  ทางเครดิตบูโร พบว่าเขาเป็นหนี้สองหมื่นกว่าทั้งๆ ที่ตัวเอง ไม่เคยมีบัตร จะต้อง

  ทำการแก้ไขอย่างไรคะ

   

   

   

  โดยคุณ แก้ว  (171.98.82.97)     13 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1176

   ขอสอบถามหน่อยครับผมได้ไปออกรถมอไซมา1คันจริงๆแล้วออกไห้คนต่างด้าวแต่แล้วคนต่างด้าวเค้าก็กลับประเทศไปผมก็เลยปล่อยไห้เค้ายึดรถไปหลังจากนั้นประมาณ4-5ปีร้านรถติดต่อกลับมาบอกว่าเอารถขายทอดตลาดแล้วไม่ได้ราคาทุนผมต้องจ่ายเงินไห้เค้า6000บาทผมตกลงแต่ขอผ่อนเดือนละ1000เค้าก็ตอบตกลงเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบผมจ่ายไปสามเดือนก็3000ละแต่เค้าบอกผมว่าเดือนนี้เค้าต้องการไห้จ่ายหมดเลยผมบอกว่าไม่มีผมมีพาระเยอะเค้าก็ไม่ยอมแถมเค้ายังด่าเอาอีกผมก็เลยไม่จ่ายเค้าเลยจนถึงปัจจุบันก็ราวๆๆ3ปีแล้วครับรถที่ผมไปออกไห้คนต่างด้าวมาเป็นแบบผ่อนกับบริษัทสินเชื่อแล้วผมจะเสียเครดิตไหมครับผมไม่เคยกู้หรือทำการกู้เงินหรือซื้ออะไรอีกเลยจากครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันช่วยตอบผมหน่อยนะครับผมเครียดมากๆๆๆๆขอบคุณล่วงหน้านะครับ

  โดยคุณ ชวลิตร นุชนาบี  (110.164.232.53)     13 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1175

  สนใจ!!! ทั้งนี้เพื่อให้แจ้งประชาชนว่า บริษัทตัวแทนพรีเมียร์ให้ยืมตอนนี้ให้สินเชื่อในอัตรา 1.5% ราคาประหยัด เราใช้ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ย 2% ก่อน แต่เราตอนนี้มีให้ยืมคนในอัตรา 1.5% ประหยัด เพราะช่วงเทศกาล และเรายังออกให้คริสต์มาสของขวัญให้แก่ลูกค้าของเราเพื่อให้ ได้รับเงินกู้จากเราวันนี้ และยัง ได้รับของขวัญคริสต์มาสโดดเด่นสำหรับ ของตนเอง การยื่นขอสินเชื่อกรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ของเรา: info.calvingeorgefirm@gmail.com ขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร

  ติดต่ออีเมล์: info.calvingeorgefirm@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา

  โดยคุณ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา  (174.142.214.247)     6 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1174

  ดิฉันเคยค้างชำระ ธ.กรุงไทยและซิติแบงค์ แต่ตอนนี้ชำระหมดแล้ว(31/01/57) อยากทราบว่าถ้าจะทำเรื่องสินเชื่อกู้บ้าน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ทราบว่าจะผ่านหรือเปล่าค่ะ   

  โดยคุณ ปริศนา  (110.78.164.230)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1173

  ปี42ได้นำอาคารพาณิชย์จำนองกับธนาคาร แล้วขาดส่ง

  ปี46 ธนาคารประกาศขายทอดตลาดได้แล้ว

  ปี 56 ไปเช็คเครดิตบรูโรดู....รายการพิมพ์ออกมา ยังมีติดยอดหนี้ค้างหมือนเดิม  ....มีหมายเหตุระบุว่า "อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย"

  ปี 57 ไปตรวจสอบที่ศาลแล้ว ทราบว่าคดีถึงที่สุดแล้ว

  คำถาม : ถามว่า "ปี 46 ขายทอดตลาดแล้ว กระบวนการทางศาลก็สิ้นสุดแล้ว ทำไม เครดิตบรูโรยังมียอดหนี้ของเราค้างอยู๋??"

  จะลบชื่อจากเครดิตบรูโร จะต้องทำอย่างไรครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ สมชาย  (124.120.249.206)     27 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1172

   แฟนเอารถยนต์มือสองออก. ส่งค่างวดทุกงวด. แต่ทางธนาคารเกียรตินาคินว่าไม่ได้รับ แถมยังติดค่างวดอีก สามเดือน ตอนนี้รถถูกยึดไปแล้ว และมีจดหมายมาแจ้งว่าจะเอารถไปประมูลแล้ว แต่ตอนนีแฟนยังถูกแบล็กลิสยุ  ทำไงถึงจะหายและกี่ปีถึงจะทำสัญญากู้กับธนาคารอื่นได้

  โดยคุณ พัชราวรรณ. วรรณภพ  (49.230.119.248)     27 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1171

   สอบถามหน่อยน่ะค่ะ แม่เป็นหนี้ธนาคารกรุงเทพ120000แต่แม่กลับปัดภาระทุกอย่างมาด้วยการหนี้ไปกับครอบครัวใหม่แล้วทางธนาคารมาบอกว่าจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดถ้าไม่งั้นทางดขาอาจจะต้องฟ้องศาลถ้าแม่ไม่อยู่ให้ขอใบมอบอำนาจจากแม่ซึ่งเราก้อไม่รุจะไปหาแม่ที่ไหนก้อเลยรอวันขึ้นศาล(แต่ถ้าไม่มีใบมอบอำนาจหรือเงินมาจ่ายธนาคารฟ้องศาลแล้วจะถูกยึดบ้านหลังนี่ซึ่งเป็นชื่อแม่แต่แม่ก้อเอาไปเขาธนาคารออมสินไว้600000ซึ่งเราก้อผ่อนอยู่เดือนละ5000)แล้วพอถึงวันขึ้นศาลเราแล้วทางทนายธนาคารกรุงเทพก้อบอกว่ามาก้อเท่านั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคุนมันเปงเรื่องของแม่คุณแล้วทางตอบกลับไปว่าคือพอมีวิธีมั๊ยแม่ไม่มาแต่ทางเราจะผ่อนค่าบัตรให้เขาก้อบอกว่าไม่ได้เราก้อนั่งนิ่งสักพัก(ช่วงที่ไปมันเที่ยงพอดีไม่มีพนักงานศาลไปกินข้าวกันหมดพอบ่ายโมงเริ่มมา)ทางทนายธนาคารก้อเริ่มมีคนที่ถูกฟ้องเหมือนเราแต่ทุกคนที่มาเปงเจ้าตัวมาเองเขาก้อมาบอกกับเราว่ากลับไปเหอะไม่ได้ช่วยอะไรถ้าอยู่ไปก้อเสียเวลา เราก้อเลยตอบไปว่าไม่ใ่เปงไรค่ะขอนั่งรอศาลอ่านคำพิพากกลัวบ้านโดนยึดมาณตอนนั้นก้อนั่งรอจนมีพนักงานผญออกมาเรียกชื่อแม่เราเราก้อเลยบอกเราเองแต่มาแทนแม่ทางทนายธนาคารเลยมาบอกใช่ค่ะมาแทนแม่พนักงานศาลเรยขอชื่อนามสกุลทนายธนาคารก้อเริ่มพูดอ่อนลงว่านี่ทางเราจะเรื่องให้เหมือนจะแบบว่าให้เราผ่อนได้แต่ต้องเอาลายเซ็นแม่มาให้ได้เราก้อบอกจะพยายามเราก้อนัดวัน25กันยานี้ซึ่งณตอนนี่เครียดมากไม่รุจะไปหาแม่ที่ไหนติดต่อไม่ได้ไม่รุจะทำยังไรกลัวบ้านหลังนี้ที่ทีอยู่เพียงแย่างเดียวโดนยึด ควรทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ เมย์  (223.205.140.213)     22 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1170

   อยากทราบว่าการที่เราปิดบัญชีไปแล้วเมื่อ8กันยายน2555 เราต้องนำใบปิดบัญชีไปยื่นที่เครดิตบูโรเพื่อยืนยันว่าเราได้ปิดบัญชีไปแล้วแต่ตอนนี้2ปีเต็ม จะซื้อรถใหม่ยื่นไปบอกว่ายังติดแบล๊คลิสต์อยู่ จะต้องทำอย่างไร ทั้งๆที่มีหนังสืออ้างอิงว่าปิดบัญชี ไปแล้ว ทางไฟแน้นแนะนำต้องดาวว์25%อาจจะมีสิทธิ์ผ่านจะจริงไหมค่ะ 

  โดยคุณ ตุ๊ก  (14.207.242.179)     17 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1169

  ดิฉันเคยติดแบ็คลิสบ้าน ถึงขั้นบังคับคดีขายทอดตลาด แต่ปิดหนี้ไปเมื่ิอ2555  พอตอนนี้ทำเรื่องซื้อรถไม่ผ่าน อยากทราบว่าเป็นเพราะยังปิดไม่ครบ3ปีรึป่าวค่ะ แล้วขอมูลยังโชว์ว่าเคยโดนบังคับคดี  เป็นกังวลใจมากเลยค่ะเพราะทำเรื่ิองซื้อรถมาสองรอบแล้ว ครั้งแรกปฏิเสธแบบไม่บอกเหตุผล รอบนี้ไฟแนนซ์บอกเหตุผลค่อนข้างละเอียด แตบอกไม่ได้ว่าข้อมูลจะโชว์อีกนานแค่ไหน

  โดยคุณ จรรยา  (223.206.161.71)     15 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1168

   อยากทราบว่าถ้าค้างชำระค่าโทรศัพท์ ais รายเดือน ค้างมา7 ปีแล้ว แบบนี้จะติดแบคลิสมั้ยคะ พอดีจาออกรถอ่าค่ะ

  โดยคุณ ตุ๊กตา  (1.46.224.245)     12 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1167

  ผมโดนนำเอกสารไปปลอมแปลงเพื่อสมัครบัตรอิออนและไปรูดผ่อนสินค้า จำนวนหมื่นกว่าบาทและได้ไปแจ้งความและนำเรื่องส่งให้ทางบริาัทอิออนไป10 กว่าครั้งแล้วแต่เรื่องยังไม่จบ ตอนนี้ผ่านมา10 ปีแล้ว ไม่ทราบว่าต้องทำยังไง เค้าแจ้งมาว่าให้ผมไปจ่ายเพื่อเคลียร์หนี้ส่วนนี้ แต่ผมไม่ได้ทำผมเลยไม่จ่าย ผมจะทำยังได้บ้างครับ เอกสารส่งไปทุกครั้งก็เงียบหายไปทุกครั้ง พอโทรไปเค้าก็บอกว่ากำลังดำเนินการอยู่ผ่านไปสัก2 ปีเปลี่ยนบริษัทใหม่ก็โทรมาขอเอกสารอีก ยังไงช่วยตอบหน่อยนะครับจักขอบคุณมากเลย

  โดยคุณ ธรรมรงค์  (118.173.223.247)     7 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1166

  ผมติดกรุงศรีเฟริดช้อยและกรุงศรีออโต้แต่ชำละหมดแล้ว เรื่องการชำระหมดแล้วเราต้องแจ้งยูโรไหมว่าเราชำระหมดแล้ว   ขอบพระคุณมากๆๆๆครับ

  โดยคุณ ศิวากร  (171.98.222.227)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1166

  กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจำต้องแจ้งข้อมูลการชำระหนี้ไปยังสำนักงานข้อมูลเครดิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1165

  ผมติดกรุงศรีเฟริดช้อยและกรุงศรีออโต้แต่ชำละหมดแล้ว เรื่องการชำระหมดแล้วเราต้องแจ้งยูโรไหมว่าเราชำระหมดแล้ว   ขอบพระคุณมากๆๆๆครับ

  โดยคุณ ศิวากร  (171.98.222.227)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1164

   อยากทราบว่าหนูได้เอารถไปคืนกับทางไฟแนนท์แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันยังไม่มีเอกสารค่าส่วนต่างส่งมาเลยแต่โทรไปถามทางไฟแนนท์เขาบอกว่ามีเอกสารส่งไปแล้วและเราก้อถามว่ายอดค่าส่วนต่างเท่าไหร่ทางไฟแนนท์ตอบมาว่าตามที่จดหมายที่ส่งไปเราก้อเลยถามว่าเท่าไหร่ค่ะอยากทราบยอดเขาบอกว่า2แสนกว่าบาทค่ะ แต่พอวันที่25/07/2557 มีเอกสารส่งไปหาคนค้ำยอดที่ต้องจ่าย เกือบ4แสนและให้จ่ายภายใน7วันและผ่อนชำระไม่ได้ด้วยค่ะ หนูควรจะทำไงดีค่ะช่วยบอกหน่วยค่ะเครียดมากค่ะและเขาจะฟ้องศาลไหมและถ้าฟ้องเราต้องขึ้นศาลไหมค่ะถ้าไม่ขึ้นจะมีผลไรไหมค่ะ.

   

   

  โดยคุณ ออย  (202.91.23.6)     26 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1164

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้กับไฟแนนซ์ หรือตัวแทนของไฟแนนซ์ได้ก่อนถูกฟ้องหากไม่เป็นผลและมีการฟ้องต่อศาล ท่านก็สามารถไกล่เกลี่ยในชั้นศาลหรือจะสู้คดีก็ได้ ท่านควรไปศาลตามกำหนดนัดเพื่อการใช้สิทธิดังกล่าว มิฉะนั้น ท่านจะถูกศาลพิพากษาให้รับผิดชำระหนี้ตามฟ้องและมีการบังคับคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     3 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1163

  ดิฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตอยุ่ ... แล้วเริ่มผิดนัดชำระเมื่อปี 2548 - ปัจจุบัน ... เจ้าหนี้ก็มีจดหมายทวงหนี้มาตลอด จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2557 นี้ พวกเจ้าหนี้ ก็ใช้วิธีติดตามไปถึงภูมิลำเนา ไปหาญาติๆ หาผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ติดต่อดิฉันให้มาชำระหนี้ ... พอเขาได้เบอร์โทรดิฉันเขาก็โทรมาทวงหนี้ แล้วยื่นข้อเสนอให้ว่าจะผ่อนต่อจนกว่าหนี้จะหมด  หรือว่า จะจ่ายเงินมาก้อนเดียว (ลดดอก ลดต้น)แล้วจบ ... ดิฉันก็บอกเขาไปแล้วว่า เพราะการทวงหนี้ที่ป่วนการทำงานของพวกคุณนี่แหล่ะ ที่ทำให้ดิฉันไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้อีก ต้องผันตัวเองมารับจ้างเขาไปวันๆ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้คุณ ... เขาก็บอกว่า ให้ยืม หรือกู้มาก็ได้ .. ดิฉันก็เลยบอกว่า ทุกวันนี้ก็หยุดสร้างหนี้แล้ว แค่หากินไปวันๆ ก็ไม่พออยู่แล้ว จะให้ไปหาหนี้มาอีก ครอบครัวจะอยู่ยังไง เขาก็ไม่สนใจ บอกคำเดียวว่าให้เลือกเอาว่าจะใช้หนี้แบบไหน ดิฉันควรจะทำยังไงดี  ... มีบางบริษัทโทรมาทางญาติดิฉันบอกว่าเป็นทนาย นัดให้ดิฉันไปขึ้นศาล  แต่เผอิญญาติโทรมาบอกดิฉัน มันก็เลยกำหนดไปแล้ว ก็เลยไม่ได้ไป .. แต่ที่จริงมันต้องมีหมายศาลมาก่อนไม่ใช่เหรอค่ะ ... แล้วดิฉันควรจะทำยังไงต่อไปดี ... แล้วถ้าขึ้นศาลก็ต้องเตรียมเอกสาร แล้วจะเอาเอกสารอะไรไปยื่นล่ะค่ะ เพราะดิฉันไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน คือไม่มีบ้านของตัวเองน่ะค่ะ ย้ายไปเรื่อย เอกสารก็เลยหายไป รุแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายหนี้ทุกบริษัท ตั้งแต่ปี 2548

   

  โดยคุณ จุฑามาศ โคตรหลักเพชร  (49.48.151.89)     25 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1162

  เรียนคุณทนาย

       ดิฉันได้ซื้อรถจักรยานยนต์ได้ 2 เดือน ได้ทำประกันรถหายตั้งแต่วันทีออกรถ ผ่อนได้ 2 เดือน รถหาย ทางบริษัทให้ดิฉันส่งต่อ เค้าอ้างว่าดิฉันเพิ่งส่งรถได้แค่ 2 เดือน ยอดส่งยังน้อย ฉะนั้นต้องส่งอีก แต่ดิฉันไม่ส่ง เพราะเรามีประกันรถหายแล้วทำไม เราต้องส่งอีก เค้าบอกว่าถ้าไม่ส่งเค้าจะเอาดิฉันติดเครดิตบูโร ซึ่งตอนนี้เค้าทำแล้ว ดิฉันจะแก้ไข หรือว่า มีกฏหมายข้อใดช่วยเหลือตัวเราเองให้หลุดจากเครดิตบูโรไหมค่ะ 

   

  โดยคุณ กฤษิกร ฉัตรทอง  (180.180.119.86)     22 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1162

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ในเรื่องค่าเสียหายดังกล่าวกับไฟแนนซ์โดยสถานะข้อมูลเครดิตของท่านจะลบตามระเบียบต่อเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันชำระหนี้เสร็จสิ้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     21 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 1161

  ผมติดเครดิตบูโร แต่ได้ปิดบัญชีกับเจ้าหนี้เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปี 54 จนตอนนี้เกิน 3 ปีแล้ว ได้ทำเรื่องขอทำบัตรเครดิตกับธนาคารต่างๆ แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านสักที่ เลยไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไร เพราะตลอดเวลา 3 ปี ผมไม่เคยไปทำธุรกรรมทางกางเงินอะไรเลย

  โดยคุณ ประเสริฐ  (171.98.150.152)     11 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1161

  ท่านอาจตรวจสอบสถานะข้อมูลเครดิตของตนไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     7 ส.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 59   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด