X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

 • ข่าวทนาย/นักสืบ – ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

  ข่าวทนาย/นักสืบ ลูกจ้างชั่วคราวขอเพิ่มเงินเดือน

  ทนายคลายทุกข์ขอนำคดีเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวประท้วงเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิของตัวเอง

   • ขอเงินเดือนเพิ่ม
   • ขอสวัสดิการเพิ่ม
   • ขอค่าเสี่ยงภัย
   • ค่าจ้างและสวัสดิการ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายจ้างและลูกจ้างต้องตกลงร่วมกัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอขั้นฝ่ายเดียวไม่ได้ การเพิ่มเงินเดือน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้างไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนทุกปี หากตกลงกันไม่ได้คงต้องมีการเลิกจ้าง ดังนั้นทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องหันหน้าเข้าหากัน และต้องตกลงกันบนโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ใช่โลกเสมือนจริง โดยต้องนำปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมาคำนึงด้วย

  เนื้อหาข่าว

  ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐขู่หยุดงานประท้วงขอเงินเดือนเพิ่ม

  ลูกจ้างชั่วคราว รพ.รัฐทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นคน ขู่หยุดงานประท้วงขอเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จว.ภาคใต้ ขีดเส้นให้เวลารัฐบาล 1 เดือน ครวญเงินเดือนไม่เคยขึ้นนับแต่เข้าทำงาน ขณะที่ สธ.เตรียมอุ้มผู้มีเงินเดือนน้อย พร้อมปรับเงินเพิ่มรายปี 1-6% เล็งเชิญตัวแทนลูกจ้างมาถกอีกรอบหาข้อสรุปสัดส่วนเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ รวมตัวกันเรียกร้องขอเพิ่มสวัสดิการ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มกราคม ที่ห้องประชุมเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตัวแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในนามภาคีลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐแห่งประเทศไทย นำโดยนางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีฯ นายนิติกร กาละดี ประธานสมาคมลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พร้อมเครือข่ายกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณมณี ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลปัตตานี ร่วมกันออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจต่อนายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้ช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างชั่วคราวควรได้รับตามระบบราชการ ที่ยังไม่สามารถเทียบได้ในระบบกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน

  นางกนกพร กล่าวว่า ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 9 หมื่นคน จากโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 875 แห่ง กำลังได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุกวัน ขณะที่ไม่เคยได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตั้งแต่เข้าทำงาน รวมทั้งปัญหาเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยต่างๆ ก็ถูกละเลย กลุ่มภาคีลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือและขอความเห็นใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 4 ข้อ คือ

  1.ให้มีการจัดทำระเบียบของลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากขณะนี้ระเบียบข้อบังคับของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ยังไม่มีใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวกว่า 9 หมื่นคน สังกัดโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ขาดสิทธิ์และสวัสดิการในการดูแลเท่าเทียมกับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทั้งๆ ที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวบางแห่งต้องทำงานอย่างหนักมากกว่ากลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ อีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโรคง่ายกว่า แต่ยังขาดสวัสดิการ เงินเดือน และที่พักรองรับ ทำให้ขาดความมั่นคงในอาชีพ

   

  2.ควรแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขข้อ 9 วรรคสี่ โดยเพิ่มข้อความในระเบียบว่าให้สามารถจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณได้ตามคำสั่งและตามมติ ครม. โดยไม่ขัดต่อระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวสามารถได้รับเงินค่าครองชีพตามคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ ก ค 0427/ว 103 ลงวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยกระทรวงการคลังอนุมัติเพิ่มให้แก่ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 11,700 บาท แต่ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขไม่มีโอกาสได้ เพราะผิดต่อระเบียบและกฎหมาย ดังนั้นภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทยและสมาคมลูกจ้างเงินบำรุงจึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีการแก้ไขระเบียบดังกล่าว เพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวทั่วประเทศได้รับผลประโยชน์

  3.ให้มีการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีการจ่ายให้ แต่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 2548 เพราะระเบียบข้อ 9/4/ ทำให้เป็นช่องว่างที่ผู้บริหารไม่สามารถจ่ายค่าเสี่ยงภัยได้ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวเสียสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับตามหนังสือ ปน.00165/1997 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งเงินค่าเสี่ยงภัยจะได้รับเพียงกลุ่มข้าราชการและกลุ่มลูกจ้างประจำเท่านั้น ทั้งๆ ที่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน

  และสุดท้าย 4.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวอยากขอความเห็นใจจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดทำแท่งอัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยยึดหลักค่าใช้จ่ายต่อคนในภาวะค่าครองชีพที่สูงตามความจริง โดยมีการปรับแท่งเงินเดือนให้สูงขึ้น จากเดิมที่มีเพดานค่าจ้างสูงสุดเพียง 6,800 บาท และให้มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นทุกปีสอดคล้องกับค่าครองชีพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

  นางกนกพรกล่าวต่อว่า หลังจากออกแถลงการณ์ขอความเห็นใจต่อรัฐบาลแล้ว สัปดาห์หน้าจะทำหนังสือข้อเรียกร้องไปยื่นต่อ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้เวลารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 1 เดือน ในการแก้ไขระเบียบ และตอบสนองตามข้อเรียกร้อง หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศกว่า 9 หมื่นคน จะร่วมกันนัดหยุดงานประท้วง เพื่อให้รัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง แต่การนัดหยุดงานประท้วงครั้งนี้จะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือละทิ้งผู้ป่วยหรือสร้างความเสียหายให้แก่โรงพยาบาลแต่อย่างใด

  ด้าน น.ส.จันทร์เพ็ญ สุวรรณมณี ลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลปัตตานี ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ กล่าวทั้งน้ำตาว่า เมื่อปี 2547 ลูกจ้างชั่งคราวโรงพยาบาลของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เคยได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยเป็นเวลา 10 เดือน เดือนละ 2,500 บาทต่อคน ต่อมาในปี 2548 ได้ปรับลดลงเหลือคนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากกลางปี 2548 ก็ไม่ได้รับเงินค่าเสี่ยงภัยอีกเลย และที่ผ่านมาเกิดเหตุผู้ก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืนดักยิงลูกจ้างชั่งคราวโรงพยาบาลปัตตานี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ได้รับการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่คุ้มกับการเสี่ยงชีวิต โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวจะต้องเข้าเวรในช่วงกลางคืน จะต้องเสี่ยงภัยอย่างมาก อีกทั้งยังไม่มีสวัสดิการในเรื่องที่พักและค่าครองชีพ ขณะที่เงินเดือนก็น้อย ไม่เคยได้ปรับขึ้นตั้งแต่เข้าทำงาน ฉะนั้นจึงวิงวอนให้รัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ และนายวิทยา รมว.สาธารณสุข ได้เห็นใจพวกเรา รวมทั้งสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศที่กำลังได้รับความเดือดร้อนด้วย

  ขณะที่ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา นายแพทย์ 10 ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข รับผิดชอบกำลังคนและค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กระทรวงกำลังดำเนินการจัดทำบัญชีเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวใหม่ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการไม่แตกต่างจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ การเพิ่มเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว หากใครทำงานมานานจะได้เพิ่มในสัดส่วนที่น้อย ส่วนใครที่ยังมีเงินเดือนน้อยจะได้รับการเขยิบขึ้นมาก ส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าไรจะต้องหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้จะปรับเงินเพิ่มรายปีผ่านการประเมินผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการประเมินเหมือนกับที่ใช้ประเมินข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและจะมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทน 1-6%

  "ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวที่ออกมาเรียกร้องแล้ว มีความเข้าใจกันดี และเร็วๆ นี้จะเชิญตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวมาหารือร่วมกับตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในฐานะฝ่ายนายจ้างอีกครั้ง เพื่อกำหนดสัดส่วนเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ในการปรับเงินเดือนให้ชัดเจนขึ้น" นพ.สุพรรณ กล่าว

  นพ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า ในส่วนที่มีการเรียกร้องให้จ่ายค่าครองชีพคงจะไม่สามารถจ่ายให้ได้เหมือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพราะไม่เฉพาะแต่ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ ลูกจ้างชั่วคราวสังกัดหน่วยงานอื่นก็ไม่ได้รับเงินส่วนนี้เช่นกัน หากจะดำเนินการต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ในส่วนลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มเงินรายปีให้แทนอยู่แล้ว

  "กระทรวงดูแลลูกจ้างชั่วคราวดีมาก ได้รับสิทธิต่างๆ มากมาย คงไม่มีใครอยากออกจากงาน คำขู่ที่ว่าจะมีการหยุดงานประท้วงหากไม่ทำตามข้อเรียกร้องนั้น เชื่อว่าจะไม่มีลูกจ้างชั่วคราวคนไหนกล้าหยุดโดยไม่มีเหตุผล เพราะสัญญาจ้างเป็นแบบปีต่อปี ฝ่ายนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้ หากลูกจ้างประพฤติตนไม่เหมาะสม" นพ.สุพรรณ กล่าว

  นพ.สุพรรณ กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพนั้น ขณะนี้ได้จัดทำร่างการจ่ายค่าตอบแทนครอบคลุมทุกสายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมจะเพิ่ม 6-7 รายการ เช่น ค่าอยู่เวรเพิ่ม 20% เป็นต้น คาดว่าจะเสนอให้ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 180

  18พค55ประชุมแก้ไขปัญหาลูกจ้างที่กระทรวงสาธารณสุขใครมีปัญหาอะไรของแต่ละโรงบาลนำเสนอได้เลยจะได้นำเข้าที่ประชุมดีกว่าบ่นอยู่คนเดียวปัญหาต่างๆจะได้แก้ไข  ส่วนเรื่องการปรับค่าจ้างกรุราถามได้ในวันที่18พค55หลัง17.00น085-4737027 089-4738727จะสรุบได้ผลประการใดปรับค่าตอบแทนเท่าใหร่เป็นรายเดือนหรือค่าครองชีพชั่วคราว

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     2 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 179

  lสัจธรรมครับค่าแรงนำร่อง7จังหวัดแต่ค่าครองชีพขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศดูพี่น้องสหภาพแรงงานที่ว่าแน่ๆยังสู้อยากเลยนับประสาอะไรกับลูกจ้างชั่วคราวที่คิดแต่จะเอาจมูกคนอื่นหายใจไม่พร้อมที่จะต่อสู้หรือไม่คิดต่อสู้อยู่แบบตัวใครตัวมันเห็นแก่ตัวกันส่วนมากในอนาคตถ้าไม่พัฒนาตัวเองคงแย่กว่านี่พี่น้องเอ๋ย

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     1 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 178

  วันนี้วันแรงงานแห่งชาติลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรกันครับแรงงานด้านอื่นๆเขาแสดงพลังกันเต็มที่แล้วพวกท่านละนอนหลับไม่รุ้นอนคู้ไม่เห็นที่ผลประโยชน์ละอยากได้นี่แหละคือลูกจ้างชั่วคราวถึงอยู่กันแบบนี่หวังว่าในอนาคตคงมีการพัฒนาขึ้นกว่านี่นะครับสวัสดี

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     1 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 177

  ลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข ทำไมเวลาที่มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างกระทรวงอื่นหรือลูกจ้างภาคเอกชนจะต้องติดเงื่อนไข ว่าต้องเป็นลูกจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล)ไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนทุกครั้งไป จะได้ก็เฉพาะลูกจ้างที่มีวุฒิ(วิชาชีพ) แล้วลูกจ้างทั่วไป ไม่กินไม่ใช้ เหมือนคนอื่นเค้าหรือ ทำไมผู้นำกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่เรียกร้องอะไรให้กับลูกน้องในสังกัดบ้างเลยต้องให้พวกเราไปร้องเป่าแห่กระเชออย่างนั้นเหรอ?

  โดยคุณ อัญชลี  (203.150.228.171)     22 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 177

   เงินเดือนยังไม่ทันขิ้นเล้ย  ของก็ขิ้นไปก่อนหน้าแล้ว  แย่จัง  เงินเดือน7000บาทก็ฃื้อหมูโลละเท่ากับคนเงินเดือน 30000บาท  ช่างเท่ากันหรือเกิน

  โดยคุณ คนตาก  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 177

  ให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวยื่นคำร้องทุกข์ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 176

  ลูกจ้างโปรดทราบช่วยบอกต่อๆกันด้วยว่าลูกจ้างอย่างพวกเราต้องการความสามัคคีเพราะความสามัคคีคีอพลังอันแข้งแกร่งของพวกเราดังนั้นจงอย่าได้เห็นแก่ตัวกันนักเลย

  โดยคุณ โอสถ สุวรรณ์เศวต  (203.150.228.171)     22 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 176

  เมื่อมีคดีพิพาทอันเกี่ยวด้วยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลูกจ้างผู้ถูกกระทบกระเทือนสิทธิตามกฎหมายนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแรงงานเมื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 175

  พี่น้องครับทุกอย่างที่ได้มาคือสิ่งที่พวกเราร่วมกันเรียกร้องดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าหากเราเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องมีข้อสงสัยอะไรก็ขอให้โทรปรึกาาผมได้ 085-4737027 /089-4738727 เพราะเราไม่สามารถอธิบายอะไรได้มากในหน้ากระดานนี่เพราะผู้ดูแลเขาจะอึดอัดครับหรือไม่ก็ mail sslt2009@hotmail.comlสวัสดีครับ

  โดยคุณ โอสถ สุวรรณ์เศวต  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 174

  อยากได้คนใจถึงมานานแล้วไปอยู่ไหนมารุ่นพี่ทำงานเป็นลูกจ้างมา25ปีแล้วคงนานพอนะ(รุ่นแม่)ถ้าไปวันไหนจะบอกแต่จะติดต่อยังไงละอยู่รพไหนก็ไม่รู้ช่วยบอกด้วย

  โดยคุณ สสลทอุบล  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 173

   คนสมุทรสาครเอาด้วยจัดไป....สะพานไหนดีนัดกันมาเลยลองหยุดงานมากันเพียงวันเดียวก็รู้สึกแล้วและจะได้เห็นว่าพวกเรามีความสำคัญ......อย่างเพลงเขาว่า  "วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก"

  กลัวแต่พอเอาจริงแล้วมีตนใจถึงเพียงนิด ทีเหลือก็เนียนรอ

  โดยคุณ สาครเดือด  (203.150.228.171)     20 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 172

  นัดวันกระท้วง เลยครับเอาวันไหน ไม่ใช้ มวนแต่ต่อว่ากันอยู่นี้ละ สสลท อุบล ก็เป็นกับเข้าด้วย ไล่ออกเป็นเรื่อง ปกติคับ ประกาศ หรือแจ้ง ทำเป็นหนังสือ มาเลยคับ ว่านัดร่วมตัวกันวันไหน ผมเอาด้วย  ผมนะ เป็นเด็ก ทำงานได้แค่ 3 ปี ผมคงไม่มีอำนาจจะร่วมกำลังได้  แต่ถ้ามี แกนนำ หรือผู้ใหญ่ ลูกจ้างรุ่นเก่าเข้าเอาด้วย บอกประธานลุกจ้างเลยดีกว่า  ขนาดผมไปถามประธานลุกจ้าง เงินเดือนขึ้นไหมเป็นยังบ้าง เข้ายังตอบเลย ว่า ก็ต้องดูกันไปก่อน ไม่ได้บอก ว่าให้ช่วยอะไรบ้าง หัวไม่ไป  ห่างอย่าไป แต่เป็นเด็กจะทำอย่างไงได้ 

  เอาแบบ เสื้อแดงก็ได้  จัดไปเลย ผมว่าถ้าร่วมตัวกันได้ นะ อย่าวะแต่เงินขึ้นเลยคับ บรรจุกันเป็นแถบๆๆๆ

   

  โดยคุณ ลูกจ้างชั่วคราว  (203.150.228.171)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 171

  อย่ามัวต่อว่ากันเลยพี่น้องเอ๋ยหันหน้ามาพูดคุยหาทางสว่างให้กับลูกจ้างกันดีกว่าดุเขมรพม่าที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวอย่างเขายังลุกขึ้นมาต่อสู้ความเป็นทางสังคมให้กับตัวเองเลยนี่เราเป็นคนไทยแท้ๆยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องตัวเองแล้วจะให้ใครที่ไหนมาช่วยละหรือจะให้พม่าเขมรมาเรียกร้องแทนเราละพี่น้องลูกจ้างผู้เห็นแก่ตัวเอ๋ย

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     19 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 170

  คงเป็นอย่างคนตากว่าส่ายแต่หัวหางไม่กะดิกนอนรอกินอย่างเดียวถ้าเขามีมากก็ได้อานิสงส์ถ้าเขามีน้อยเราก็รอก่อนแต่คนอุบลไม่รอนะจ้ะเขาได้ เราก็ต้องได้เราเราส่ายทั้งหัวทั้งหางเดินไม่ทันเราก็ต้องวิ่งเราไม่รอวาสนา ใครเขาจะหยิบยื่นให้เราถ้าเราไข่วคว้า ค้นหา ติดตาม ก็คงจะเหมือนคนตากว่าอดตามเคย

  โดยคุณ สสลทอุบล  (110.164.101.194)     17 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 170

   จริงอย่างคนอุบลว่า   มีแต่เราดิ้น เขานั่งรอ  บอกให้เราออกหน้า ตัวเราก็ไม่ใช่ประะธาน  ถามก็บอกไม่รู้ เฃ็งเลย  แต่ก็จะสู้นะไม่รู้ได้แค่ใหน

  โดยคุณ คนตาก  (110.77.138.136)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 169

  เรื่องค่าตอบแทน9000-15000นั้นของลูกจ้างกำลังดำเนินการอยู่แต่ของข้าราชการนั้นรัฐบาลมีมติเลื่อนเรียบร้อยแล้วดังนั้นขอให้ลุกจ้างจงเชื่อมั่นในสสลทที่จะทำให้ทุกคนได้รับการปรับเพิ่มรายได้เพื่อต่อสู้กับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมากในตอนนี้และถ้าหากเป็นไปได้ขอให้ทุกโรงพยาบาลส่งตัวแทนโทรหาผู้ประสารงานของสสลท0854737027/0894738727เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทางสสลทขอขอบคุณลว่งหน้าในความร่วมมือของพี่น้องลูกจ้างสวัสดีครับ

  โดยคุณ สสลท  (183.88.54.110)     16 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 168

  ปีใหม่ไทยขอให้ลูกจ้างทุกคนจงประสบแต่สิ่งดีๆในส่วนของการปรับค่าจ้างนั้นทางสสลทก็จะดำเนินการอย่างเติมที่เพื่อประโยชน์สุขของลูกจ้างทุกคนแม้ว่าลูกจ้างเหล่านี้จะขี้ขลาดตาขาวก็ตาม

  โดยคุณ สสลท  (183.88.54.110)     16 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 167

   ปี๋ใหม่ไทยขอหื้อลูกจ้าง ร พ ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง  และขอให้ได้ 9000 และ15000 ทุกคนเจ้า

  โดยคุณ คนตาก  (110.77.138.136)     13 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 166

  ถึงปีใหม่ไทยแล้วของให้ลูกจ้างทุกคุณมีแต่ความสุขนะคับ อย่าเครียด สสลท ด้วยนะครับ ขอให้เจริญๆๆๆ มีความสุขคับ

  โดยคุณ ลูกจ้าง  (118.174.129.140)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 165

  หนังสือไม่ได้แจ้งเวียน รพช. แต่แจ้งเวียนผ่าน สสจ.

  ถ้าสสจ.ไม่เวียนให้รพช.ทราบ รพช.สามารถส่งข้อมูลไปยังกระทรวงโดยตรงได้มั๊ยครับ (หรือว่าต้องรอส่งข้อมมูลให้ สสจ.รวบรวมอย่างเดียว)

  โดยคุณ ลช.รพช.คลองท่อมกระบี่  (118.175.84.16)     12 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 164

  รพ.ตากไม่ส่งรายชื่อก็ไม่มีชื่อในกระทรวงถ้าเขาให้สวัสดิการต่างๆรพ.ตากก็จะไม่ได้ชึงขณะนี้ทางคณะกรรมการสสลทกำลังขอขึ้นเงินเดือนอยู่ในระหว่างดำเนินการถ้าไม่อยากส่งก็แล้วแต่และจะมาว่าไม่ได้เหมือน5%ไม่ได้นะจ้ะ

  โดยคุณ สสลทอุบล  (110.164.188.213)     11 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 164

   หัวไม่ส่าย หางก็ไม่กะดิก คงอดตามเคย

  โดยคุณ คนตาก  (110.77.138.136)     13 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 163

  ถึงตอนนี้แล้วไม่ทราบว่ามีรพไหนบ้างที่ยังไม่รู้เรื่องที่สสลทร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดในการช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมที่สุดหากรพไหนมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมให้โทรแจ้งสสลทได้ที่เบอร์085-4737027/089-4738727แล้วทางสสลทจะนำปัญหาของพวกท่านรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านและขอฝากผ่านไปยังพี่น้องจังหวัดตากผมคิดว่าเราเคยเจอกันสองครังแล้วที่แพร่และลำปางดังนั้นมีอะไรก็ให้โทรปรึกษาได้ไม่ต้องกลัวกรรมการสสลทก็เป็นลูกจ้างเหมือนพวกท่านนั้นแหละไม่เคยมีใครถูกออกเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     8 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 163

  ลูกจ้างย่อมได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในการรักษาพยาบาลเพื่อเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 162

  เรียนพี่น้องลูกจ้างที่วประเทศทราบทางสมาพันธ์ฯได้จัดประชุมเพื่อเป็นการรณรงค์หลายครั้งในแต่ละภาครวมแล้วไม่ตำกว่า30ครั้งทั่วประเทศและชี้แจ้งถึงแนวทางที่จะทำให้ได้รับสิทธิตามที่สมควรจะได้พร้อมทั้งให้เบอร์โทรและเมล์ไม่รู้จะกี่ครั้งแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ในเมื่อมีอะไรมากระทบก็จะมีคนออกมาบ่นนี้และหนอชีวิตลูกจ้างไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาถึงเวลาแล้วหรือยังที่เรามาร่วมกันสร้างองค์กรลูกจ้างให้เข็มแข้งเพื่อเป็นตัวแทนในการกระจายข้อมูลข่าวสารและเป็นปากเสียงแทนลูกจ้างทางสสลทขอชี้แจงว่าจะเป็นตัวแทนพวกท่านทุกคนให้ดีที่สุดท่านมีเรื่องอะไรสามารถทำหนังสือรองมาได้ยังสสลทโดยส่งทาง email sslt2009@hotmail.comหรือโทร085-4737027/089-4738727ทางสสลทยินดีที่จะนำเรื่องทุกข์ร้อนของลูกจ้างเข้าสู่เวทีการแก้ไขปัญหาลูกจ้างขอแต่เพียงท่านมีการทำเป็นเอกสารและสามารถติดต่อท่านได้ทางสสลทก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มความสามารถด้วยความห่วงใยพี่น้องลูกจ้างทุกคน  สสลท

  โดยคุณ สสลท  (61.7.241.91)     7 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 161

  สิทธิมนุษยชนมีใครเห็นไหมระบบเป็นแบบไหนการบริหารทำอย่างไรหรือต้องแบ่งชนชั้นกัน

  โดยคุณ   (203.114.104.29)     7 เม.ย. 2555

 •  1 .. 13  14  15  16  17 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด