X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ข้อควรระวัง/คำแนะนำในการจ้างนักสืบเอกชน/สืบชู้สาว โทร.081-625-2161,089-669-5026

 • ก่อนจ้างนักสืบเอกชนควรอ่านบทความดังต่อไปนี้ก่อน

  ก่อนจ้างนักสืบเอกชนควรอ่านบทความดังต่อไปนี้ก่อน

   

  ฟังคลิปเสียงการทำงานของนักสืบ/วิธีการใช้บริการ/การว่าจ้างบริษัทนักสืบเอกชน/การคิดค่าจ้างและค่าบริการในการสืบ/พยานหลักฐานที่ได้จากการสืบ/การนำพยานหลักฐานไปฟ้องหย่า/ฟ้องชู้/เรียกค่าทดแทน/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู  สามารถคลิกฟังคลิปเสียงได้ที่  http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4983 

   

  ทีมงานทนายคลายทุกข์ www.decha.com ขอให้คำเตือน, คำแนะนำ และข้อควรระวังก่อนที่ท่านจะจ้างนักสืบ เพื่อป้องกันมิให้เสียค่าโง่ซ้ำสอง ถูกคนรักนอกใจ แล้วยังมาถูกนักสืบหลอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันการเสียค่าโง่ซ้ำซาก อ.เดชา ในฐานะอาจารย์อบรมนักสืบขอให้คำแนะนำก่อนจะเลือกนักสืบเอกชนเป็นข้อ ๆ ดังนี้

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 1 . การจ้างนักสืบเอกชน จะต้องจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 2. ได้รับการตรวจสอบจากสังคมแล้ว

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 3. ได้รับการตรวจสอบจากสื่อสารมวลชนแล้ว

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 4. เป็นบริษัทที่จัดตั้งมานานแล้ว

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 5. มีผลงานและลูกค้าที่ผ่านมาชัดเจน

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 6. ผู้บริหารมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสืบและด้านกฎหมายอย่างจริงจัง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 7. การสืบสวนทำตามหลักวิชา

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 8.ไม่พูดจาเว่อเกินไปหรือเกินความจริง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 9. มีสำนักงานหรือที่ทำการเป็นหลักแหล่ง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 10. มีทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมาก

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 11. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการทำงานครบถ้วน

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 12. รายงานผลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 13. รายงานตามความเป็นจริง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 14. หลักฐานที่ได้จากการสืบสวนชัดเจนตรวจสอบได้

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 15. สามารถนำหลักฐานที่ได้จากการสืบไปใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 16. ไม่หลอกลวงหรือแบล็คเมล์ผู้ว่าจ้าง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 17. รักษาความลับของผู้ว่าจ้าง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 18. ไม่เรียกเงินเรียกทองหรือค่าบริการนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  คำเตือนข้อที่ 19. พบตัวเจ้าของสำนักงานได้ง่าย ไม่รับงานตามห้าง

   

  นักสืบเอกชน/สืบชู้สาว/สืบ/สืบทุจริต/สืบสินค้าปลอม/สืบทรัพย์/สืบจับ/สืบบังคับคดี/เร่งรัดหนี้สิน/พร้อมให้คำปรึกษากฎหมาย

   

  สนใจใช้บริการนักสืบของทนายคลายทุกข์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบทุกประการไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวัง บริหารงานโดย อ.เดชา กิตติวิทยานันท์ 081-912-5833

   

              ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2   

 • ความคิดเห็นที่ 23

   นักสืบลำปางค๋ะ หาแฟน

  โดยคุณ นางสาวแต๋ว  (27.145.35.127)     11 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 22

   ขายของ

  โดยคุณ แต๋ว  (171.4.251.89)     10 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 21

   นักสืบลำปาง สำนักงานที่เขามีจรรยาบรรณเขารับงานแล้วเขาก็ทำเต็มที่ แต่จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่จังหวะในการทำงาน หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  นักสืบแต่ละสำนักก็มิได้เหนือกว่ากันในเรื่องการสืบ งานเรื่องเดียวกัน แต่มีสภาพสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างกัน ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เสร็จในเวลาเดียวกันได้   โดยหลักการสืบสวนทุกที่ก็ยึดหลักเดี่ยวกัน ใครติดต่อว่าจ้าง เขาก็จะการติดต่อเฉพาะบุคคลท่านนั้น  และห้ามมิให้บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาความยุ่งยากในการทำงาน และปัญหาข้อเท็จจริงที่จะรับฟัง ดังนั้นผู้ที่จะว่าจ้างนักสืบสำนักใดทำการให้ก็ควรที่จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หากนักสืบประสบกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ผู้ที่จ้างก็ควรที่ทำความเข้าใจด้วย เนื่องจากงานสืบเป็นงานที่เสี่ยงหากพลาดอาจกลายเป็นคดีความ  ดังนั้นผู้ใดที่มีปัญหาและคิดจะจ้างนักสืบ โปรดอย่าได้นำบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง หากคุณคิดว่าจ้างนักสืบแล้วไม่ดั่งใจ งานช้า งานไม่คืบบ้าง โดยเป็นการนั่งเทียนพูดไม่รับฟังข้อเท็จจริง  ก็ขอบอกว่าคุณไม่ต้องจ้าง และขอให้คุณมาสืบเอง

  โดยคุณ 5666  (171.4.251.116)     8 พ.ย. 2559

 •  1  2   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • จับไต๋ 20 อาการนอกใจของคนรัก

  14 ธ.ค. 2551

  ไม่ใช่เรื่องยากนัก หากจะสังเกตุความผิดปกติของคนรักข้างกาย โดยเฉพาะยามที่เขาหรือเธอ ออกอาการเปลี่ยนไป๊ !!! หากพฤติกรรมของคนรักเข้าข่ายทั้ง

  อ่านต่อ
 • สาวใหญ่.หนุ่มน้อย

  6 ก.ย. 2550

  วันนี้คุณกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์ นำเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริง ของการเป็นนักสืบ อีกเรื่องที่น่าอ่านม๊ากมาก.... เริ่มกันเลยนะคะ

  อ่านต่อ
 • เรื่องเล่านักสืบ มีผัวมีลูกแล้วยังส่ำส่อน

  7 ก.พ. 2552

  ชายหนุ่มท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องชีวิตครอบครัวให้นักสืบฟัง เรื่องมีอยู่ว่า ภรรยาทำงานอยู่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด และได้มาพักอาศัยอยู่แมนชั่นแห่งหนึ่งในตัวจังห

  อ่านต่อ
 • ความรักของวัยรุ่น

  24 เม.ย. 2549

  สวัสดีคะเพื่อนๆ รายการทนายคลายทุกข์ พบกันอีกแล้วฉบับนี้ ผู้หญิง...ผู้หญิง จะนำเรื่องความรักของวัยรุ่นมาเล่า

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด