X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

 • บังคับคดี

  กฎระเบียบ/การขายทอดตลาด

  ระเบียบข้อกฎหมายการขายทอดตลาด

   

  1. การขายทอดตลาดที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้เข้าสู้ราคาลงชื่อ พร้อมที่อยู่ในสมุดรายงานการขายทอดตลาด

   

  2. ผู้ที่เข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ต้องแสดงใบมอบอำนาจต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ก่อนการขายทอดตลาด ถ้าไม่แสดงใบมอบอำนาจ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถือว่า ผู้เข้าสู้ราคากระทำในนามของตนเอง ซึ่งถ้ามีกรณีจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เข้าสู้ราคาจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อบุคคลอื่น โดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

   

  3. การเข้าสู้ราคาใช้วิธีให้ราคาด้วยปากเปล่า หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ราคาต่ำไป เจ้าพนักงานบังคับคดี มีอำนาจถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดได้

   

  4. เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นราคาสมควรจะขานราคา พร้อมทั้งนับ 1 - 3 ในระหว่างนี้ผู้อื่นอาจเข้าสู้ราคาอีกได้ และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ ผู้ให้ราคาสูงสุด อาจถอนคำสู้ราคาได้ โดยไม่ต้องผูกพันการให้ราคาของตน

   

  5. การขายทอดตลาดบริบูรณ์ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขานราคา พร้อมทั้งนับ 3 และเคาะไม้

   

  6. ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องวางเงินเป็นประกันในการเสนอราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นจำนวนเงินคนละ 50,000.- บาท หรือตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ และหากซื้อได้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาพร้อมทำสัญญาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันซื้อเป็นต้นไป

   

  7. หากผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดไม่วางเงินตามเงื่อนไข และเจ้าพนักงานบังคับคดีนำทรัพย์นั้น ขายทอดตลาดใหม่ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้ซื้อเดิมให้ไว้ ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

  ประกาศเจ้าพนักงาน

   

       ด้วยกรมบังคับคดีได้รับการร้องเรียนจากจำเลย หรือผู้ที่ประสงค์จะประมูลซื้อทรัพย์หลายรายว่า ได้มีบุคคลมาทำการข่มขู่ หรือเรียกร้องเอาทรัพย์สิน เพื่อจะได้ไม่สู้ราคาให้สูง หรือเพื่อจูงใจเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ขายให้แก่ผู้ประมูลในราคาต่ำ หรือให้งดการขายกรมบังคับคดีขอเรียนว่า เจ้าพนักงานบังคับคดี มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้ออ้าง หรือการกระทำของบุคคลดังกล่าว การขายทอดตลาดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล หากมีผู้หนึ่งผู้ใดเรียกร้องเงินจากผู้ประมูลซื้อทรัพย์ หรือจำเลยก็ตาม ขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อ กรมบังคับคดีจะได้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าวต่อไป

  ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบังคับคดี

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 111

   คืออยากจะสอบถามว่า ผมจ่ายหนี้จากธนาคาร บ.ส.ก.. เสร็จแล้ครบทวน ซึ้งทางบ.ส.ก.บอกว่าให้ผม ไปทำการไถ่ถอน โฉนดกับศาล ซึ้งที่ผมอยากรุ้คือเรา ต้องเสียเงิน ค่าไถ่ถอนอีกเท่า ไร แล้วค่าโอนบ้านอีกเท่าไร สรุปง่ายๆคือผมต้องเสียเงินให้ใครบ้าง เพิ่มเติมบ้านหลัง ที่ซื้ออยุ่ได้โดนขายถอดตลาดไปแล้ว บ.ส.ก. มาซื้อไปทำให้เราจ่ายกับ บ.ส.ก. จ่ายหมดแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่า เราจะได้โฉนด ตอนไหน ??  รบกวนผู้รุ้มาตอบด้วยนะคับ

  โดยคุณ เอ  (64.233.173.54)     29 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 110

   ผมซื้อบ้านมาจากกรมบังคับคดีและโอนโฉนดมาเป็นระยะเวลาปีครึ่งแล้ว  เจ้าของเดิมจำเลยย้ายออกตกลงค่าขนย้ายพร้อมรับเงินและลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน   ผมเข้าครอบครอง โดยทาสีบ้าน     และในทะเบียนบ้านก็มีซื่อผมเป็นเจ้าบ้านมาหกเดือนแล้ว   ซึ่งตอนนี้ผมได้เข้าอยู่แล้ว      จำเลยอยากได้บ้านคืน   แต่ไม่ยอมซื้อกับเรา   โดยจะไปฟ้องศาล   ว่าการขายนั้นไม่ชอบ    ผมไม่สบายใจเป็นอย่างมาก  จึงขอคำตอบจากท่านด้วยครั้บ

  โดยคุณ   (171.5.70.184)     21 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 110

  ท่านควรนำรายละเอียดคดีมาปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดี ตลอดทั้งการดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของเดิมหากฝ่ายนั้นฟ้องคดีโดยใช้สิทธิไม่สุจริตตาม ป.พ.พ.มาตรา 55, 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.98.30)     8 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 109

  ที่ดินและบ้านที่เราเอาไปค้ำให้ผู้อื่นกับธนาคารโดยไม่ได้ส่งแต่พอถึงกำหนดไม่ได้ชำระหนีธนาคารจึงได้ขายทอดตลาดและมีผู้ซื้อมาทำการซื้อต่อโดยที่ธนาคารไม่ติดต่อหรือแจ้งเจ้าของบ้านและมาทำการยึดบ้าน แบบนี้เรารู้ทีหลังเราสามารถจะถ่ายถอนบ้านคืนได้หรือไม่อย่างไรค่ะ

  โดยคุณ เสาวลักษณ์  (125.27.101.233)     25 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 109

  หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้หากท่านเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเห็นว่า ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ท่านซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าวอาจยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการดำเนินการบังคับคดีนั้นก็ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.113.169)     4 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 108

  เป็นหนี้ธนาคาร ธอส. 530,000   ธนาคารโดยการบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด  790,000  บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตำ่ามาก เมื่อเทียบกับหลัก?รัพย์ที่ดิน 13 ไร่ 1 งาน พร้อมบ้านหนึ่งหลัง เราจะคัดค้านการขายได้อย่างไร และถ้าคัดค้านได้เราจะนำเงินไปปิดบัญชีไถ่ถอนจำนวนเงินตามราคามูลหนี้ 530,000 หรือ  ราคาประกาศขาย 790,000 บาทค่ะขอความอนุเคราะห์ชี้แนะด้วยค่ะ เสียดายที่เสียดายบ้านสู้อุตส่าผ่อนมาได้ตั้ง 12 ปี พอเจ็บป่วยที่สู้มาจะเป็นศูนย์ ช่วยด้วยนะค่ะ วันนี้วันที่ 13 ธันวาคม, 58  เขาจะประกาศขายืนัดแรก 22 ธันวาคม นี้

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ สุฤทัย ประทุมโม  (223.24.1.158)     13 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 108

  หากท่านซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเห็นว่าราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีจำนวนต่ำเกินสมควร ท่านอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม ป.วิ.พ.มาตรา 309 ทวิ วรรคสองได้และเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดี ท่านอาจดำเนินการในกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา 295 แห่ง ป.วิ.พ. นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.120.69)     2 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 107

  อยากขอสอบถามคะ ในกรณีที่การขายทอดตลาด โดยบ้านดังกล่าวยังติดคงจำนองกับธนาคารอยูประมาณ9 แสน. และราคาประเมินของทางกรมบังคับคดีก็ให้ราคาที่ 9แสน ซึ่งโจทย์และผู้รับจำนองเป็นคนละเจ้ากัน. ในกรณีแบบนีราคาที่เริ่มประมูลจะเริ่มจากราคาไหนคะ.   ถ้าหากผู้ร่วมประมูลต้องเริ่มที่9แสนตามราคาประเมินก็เท่ากับว่า นอกจากจะจ่ายให้กรมบังคับคดีแล้ว ก็ยังต้องไปจ่างแบงค์อีก รวมประมาณ1.8 ล้านเลยหรอคะ เพราะตามความเข้าใจคือถ้าติดจำนอง ปผุ้ชนะต้องไปเคลียกับแบงค์เองในส่วนยอดหนี้ที่ติดจำนอง รบกวนไขข้อข้องใจด้วยคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ cat  (27.55.97.88)     29 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 107

  ราคาเริ่มต้นที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดต้องไม่น้อยกว่าราคาประเมิน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการขายทอดตลาดทรัพย์สินกับเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.67)     26 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 106

   lสหกรณ์เป็นเจ้าหนี้ ฟ้องสมาชิกให้ชะฃำระหนี้ ศาลตัดสินให้ชำระหนี้ภายใน  15  วัน สมาชิกดื้แพ่งไม่มาชำระ ทนายยื่นบังคับคดี บังคับคดีประกาศยึดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาด    ต่อมา สมาชิก ไปติดต่อบังคับคดี ขอไกล่เกลี่ย   หากสหกรณ์ไม่ไปไกล่เกลี่ย ยืนยันตามคำตัดสินของศาล จะได้หรือไม่ 

  โดยคุณ บุญตัน คำวงษา  (118.174.91.252)     27 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 105

  อยู่บริษัทฯรับจำนองที่ดิน และลูกค้าขาดส่งงวดนานมากและได้สั่งฟ้องไปลูกค้านำเงินมาจ่ายและได้ไบที่ดินกลับบ้านไปแล้ว อยากทราบว่าทางบริษัทฯจะได้รับเงินคืนตอนไหนเพราะนานมากแล้วเกือบ 5 ปี

  โดยคุณ น้อย  (223.206.246.239)     5 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 105

  ท่านควรโทรสอบถามคดีกับทีมทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.36.224)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 104

   อยากทราบว่าที่ดินติดจำนอง ธกส อยู่แล้วที่ดินถูกขายทอดตลาดแล้วผู้ที่ประมูลได้จะต้องใช้หนี้ที่ติดจำนองอยู่ด้วยใช่ไหมครับ

   

   

  โดยคุณ somporn  (124.122.128.16)     24 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 104

  ธนาคารเจ้าหนี้จำนองมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนองได้ก่อนตาม ป.วิ.พ.มาตรา 289

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.124.48)     21 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 103

   ถ้าเราประมูลที่ดินเปล่าจากกรมบังคับคดีได้แต่ปรากฎว่ามีผู้อาศัยอยู่และไม่ใช่ลูกหนี้เป็นเวลานานมากๆแล้วเราจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ สุนันทา  (27.55.202.24)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 102

  คอนโดขายทอดตลาด เเล้วให้เพื่อนมาซื้อไว้ก่อนเเล้วให้เป็นชื่อเพื่อน เเล้วค่อยโอนมาเป็นชื่อเราภายหลัง ดังนั้นถ้าทำเรื่องวันเดียวกัน โดยโอนเป็นชื่อเพื่อนเเล้วโอนกลับมาเป็นชื่อเราเหมือนเดิมสามารถทำได้หรือไม่ เเละเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร

  โดยคุณ จิน  (125.25.205.197)     25 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 102

  สามารถกระทำได้ตามแบบระเบียบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สอบถามค่าธรรมเนียมการโอนกับเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.56.104)     15 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 101

   ราคาประเมิน 7แสนกว่า   แต่กรมบังคับคดีให้ขายได้ หมื่นเดียว  เมื่อ ปี 2556  จะร้องคัดค้านอย่างไรครับ

  โดยคุณ pong  (58.9.220.158)     20 มิ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด