452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 360

  ผมอยากมีพลังคับไม่รุ้ว่าจะทำไงแส๊ปโวย

  โดยคุณ   (202.129.32.165)     29 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 359

  แฟนถูกจับข้อหาเสพแต่ตำรวจแค่ลงบันทึกประจำวันและให้เซ็นยินยอมจากนั้นก็ปล่อยตัวออกมา หลังจากนั้นตำรวจจะดำเนินคดีอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ กลัวที่สุด  (111.84.56.200)     28 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 359

  ถ้าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ก็คงไม่มีปัญหาอะไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 358

  ขอเรียนถามท่านทนายคะ

  น้องหนู โดนเพื่อนหลอกให้ถือกระเป๋าไปให้แฟนเขา
  โดนตำรวจจับ เพราะข้างใน มียาไอย์ นน. 200 กรัม

  วันนี้ ศาลตัดสินประหารชีวิต น้องของหนู
  น้องหนูให้การรับสารภาพ (แต่บอกศาลว่าไม่รู้ว่ามียา)
  เพื่อที่จะขอลดโทษ ตามที่ท่านทนายแนะนำ
  ศาลจึงลดโทษเหลือ 50 ปี แต่น้องหนูไม่เคยทำผิด
  ศาลจึงลดโทษให้อีก เหลือจำคุก 25 ปี

  หนูขอเรียนถามท่านว่า พอมีจะช่องทางช่วยไหมคะ
  ให้เหลือโทษตํากว่านี้ หนูสงสารน้องมากคะ

  ขอบคุณมากคะ
   

  โดยคุณ ดาคะ  (125.27.200.64)     28 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 358

  ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 198 และขอลดโทษจากศาลอุทธรณ์อีกครั้ง แต่คุณต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลพิพากษา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 357

  รบกวนหน่อยคับ เพื่อนแฟนเข้าเอาของกลางมาฝากไว้ที่ห้อง แล้วตำรวจก้อมาขอค้น แล้วโดนจับ ก้อปฎิเสธไปแล้ว แต่เราไม่มีพยานหลักฐาน เพราะตอนนั้นอยู่คนเดียว เพื่อนคนนั้นพอรู้ก้อหายสาปสูญไปย้ายบ้านที่อยู่ ก้อเลยไม่รู้จะทำยังไงก้อเลยประกันตัวออกมาเมื่อ 2 ปีท่แล้ว พอมาตอนนี้ ศาลได้ตัดสินจำคุก 4 ปี 8 เดือน เพราะเราไม่มีหลักฐานของกลางก้ออยู่ห้องเขา สู้คดีไม่ได้ ผมจะต้องทำยังไงดีคับ ผมอยากจะไปคัดสำนวนมาปรึกษา จะต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณมากๆคับ

   

  โดยคุณ เอกพล  (124.120.70.99)     27 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 357

  ติดต่อศาลเพื่อขอคัดถ่ายสำนวนคดีทั้งหมด หากทำไม่ได้ก็ต้องแต่งทนายความเพื่อไปคัดสำนวนแทนท่าน การอุทธรณ์ต้องมีระยะเวลา 1 เดือน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 198

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 356

  พอดีแฟนโดนมียาบ้าไว้ไนครอบครองธรรมดาจำนวน 10 เม็ด รอศาลตัดสิน จะมีโทษยังไงบ้างคับ

  แล้วจะมีสิทธิ์รอดไหมคับ

  โดยคุณ   (124.120.55.117)     26 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 355

  น้องผมขับมอไซร์ไปกับเพื่อนสามคน พอเจอตำรวจแล้วเพื่อนของน้องขับหลบ

  ตำรวจเลยจับพิรุธแล้วคนเจอ ย้าบ้าในกระเป๋าสะพายน้องผม 2 เม็ด 

  ตำรวจเลยตั้งข้อหา หลบหนีการตรวจค้น ร่วมกันมีไว้ครบครง และ เสพ ตอนนี้น้อง

  ผมยังไม่ยอมรับว่าเป็นของน้องผม (จริงๆแล้วไม่ใช่ของน้องผมหรอกคับ ตำรวจยัด)ศาลเลยเลื่อนนัดไป

  อีก

  เลื่อนมาแล้วห้าครั้ง อยากทราบว่าจะมีทางสู้คดีได้ไหมคับ แล้วถ้ารับแล้วส่วนมากศาลจะตัดสินอย่าง

  ไรคับ ขอความกรุณาตอบด้วยนะคับ  

  โดยคุณ นิพล  (118.172.173.136)     23 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 355

  คดีพอมีทางสู้ นำเรื่องเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 354

  ความคิดเห็น 353 ค่ะ ขอเพิ่มเติมนะค่ะ ลืมบอกไปว่าศาลตัดสินแล้ว ติดคุก 3 ปี 10 เดือน ค่ะ ถ้ายื่นอุธรณ์ แล้วเหลือกี่ปี่ค่ะ

  โดยคุณ เป็นห่วงน้อง เพราะน้องท้อง  (180.180.209.203)     22 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 354

  เป็นดุลพินิจของศาล และขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของคดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 353

  แฟนน้องสาวโดนจับยาบ้า 88 เม็ด ยาไอซ์ 1.93 จี จะติดคุกกี่ปี รับสารภาพนะค่ะ เราจะยื่นอุธรณ์ลดโทษได้ประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ เป็นห่วงน้อง เพราะน้องท้อง  (180.180.209.203)     22 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 353

  เป็นดุลพินิจของศาล และขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของคดี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 352

  ต่อ ความคิดเห็น 351 ตำรวจบอกจะส่งฟ้องศาล แล้วศาลจะตัดสินยังงัย

  โดยคุณ sireeporn  (124.121.221.172)     22 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 351

  คนรู้จักถูกแจ้งจับตรวจฉี่แต่เขาเสพยา ไม่ได้มียาครอบครองตำรวจบอกต้องประกันตัว

  100000 บาทจริงหรือค่ะ

  โดยคุณ sireeporn  (124.121.221.172)     22 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 350

  ลูกชายอายุ24  นั้งรถคันที่มียาบ้าไปกับเพื่อน 22000 เม็ด  ตร.ตั้งข้อหาว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย

  มีโทษสถานใด..รบกวนแนะนำหน่อยค่ะ ..ทนายอาสาติดต่อที่ไหนอย่างไร ขอความกรุณาตอบด่วนหน่อยนะคะ  เพราะเรื่อง เกิดวันที่ 18/12/53  จะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ

  โดยคุณ หัวใจคุณแม่  (183.89.14.130)     21 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 350

  ต้องคำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ก่อน หลังจากนั้นติดต่อทนายความเพื่อดำเนินการเรื่องคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 349

  พี่ชายถูกจับ มียาบ้า 250 เม็ด ยาไอซ์ 3 กรัม จะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ น้อง  (182.52.99.44)     21 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 349

  เป็นดุลพินิจของศาล และขึ้นอยู่กับสารบริสุทธิ์ มีอยู่ปริมาณเท่าใด
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 348

  คือแฟนโดนจับคดีครอบครองยาไอซ์ 0.09 g และยาบ้า 0.25 g ค่ะและตรวจฉี่พบเสพด้วย ตอนนี้อยู่ในเรือนจำ(ฟื้นฟู 45 วัน) แฟนเคยต้องโทษคดีมียาบ้าเพื่อจำหน่ายมาก่อน ตอนนั้น 20 เม็ด จำคุกรวม 2 ปีครึ่ง และพ้นโทษมาได้ปีกว่าแล้วค่ะ ตอนนี้อยากทราบว่าจะทำยังไงจะช่วยเค้าให้พ้นการจำคุกได้เพราะยาที่มี มีเพื่อนมาฝากไว้แล้วเพื่อนก็โดนจับไปก่อน เค้าโดนซัดทอดมาอีกทีนะคะ คิดว่าจะประกันออกมาก่อนในคดีครอบครอง มีคำแนะนำมั้ยค่ะ แล้วถ้าศาลตัดสินจำคุกจะนานมั้ยค่ะ อยากช่วยเค้านะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ ปูน  (110.168.34.48)     19 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 348

  ต้องสู้คดี ศาลโทษจะจำคุกกี่ปี อยู่ที่ดุลพินจ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     11 ม.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 347

  แฟนโดนจับคด๊ยาบ้าโดยมีเพื่อนมาฝากไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นยาบ้าแต่ชุดที่ไปจับกุมรู้ตัวคนที่เป็นเจ้าของเพราะเป็นการล่อซื้อ แต่เขาหนีไปได้ ตำรวจเลยจับแฟนหนูไปและบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของแฟนหนู โดยตอนนี้ได้ประกันตัวมาสู้คดีและได้ขึ้นศาลไปแล้วกำลังรอนัดสืบพยนฝ่ายโจทน์อยู่ อยากทราบว่าจะมีทางที่แฟนหนูจะไม่ต้องติดคุกมั้ยค่ะ เพราะใช้เงินประกันไปแล้ว 180000 บาทตอนนี้กลุ้มใจมาก กลัวแฟนต้องติดคุก

  โดยคุณ คนที่อยากทราบ  (110.49.34.6)     16 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 347

  หากศาลพิเคราะห์จากพยานหลักฐานของโจทก์ จำเลยที่นำสืบกันมาในชั้นพิจารณาแล้ว เห็นว่า แฟนของท่านซึ่งเป็นจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดี การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดี ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องโจทก์ปล่อยตัวแฟนของท่าน ซึ่งเป็นจำเลยไปได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.50)     28 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 346

  ญาติโดนจัด ยาบ้า 1200 เม็ด ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาล  (ฝากขัง) จะมีวิธีใดบ้าง  ทีจะลดหย่อน และ ประกันตัวได้ ยังไม่เคยทำความผิด

   

  โดยคุณ taya  (124.121.154.103)     14 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 346

  ให้ญาติผู้ถูกจับให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตำรวจ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวญาติได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     17 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 345

  แฟนโดนจับข้อหาเสพยาบ้าในขณะขับรถและใช้เงินประกันตัวเอง50000 บาท อยากทราบว่าเมื่อตำรวจทำสำนวนส่งให้อัยการ จะเป็นยังไงต่อค่ะและศาลส่วนใหญ่จะตัดสินออกมาอย่างไรค่ะจากคดีอื่นที่คล้ายกันนี้เป็นอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ noy  (125.24.230.206)     14 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 345

  เมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการกระทำความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องหรือไม่หรือสั่งไม่ฟ้องต่อไป และหากศาลเห็นว่ากระทำความผิดจริง ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     17 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 344

  แฟนโดนจับยาไอซ์ค่ะ จำนวน 2.55 กรัมรวมถุง โดนจับในขณะที่เอาของกลางซึ่่งในตอนนั้นแฟนไม่ทราบจริงๆว่าเป็นยาเสพติด  เพราะมีเพื่อนฝากให้เอาไปให้ค่ะ  อยากทราบค่ะว่าพอจะมีทางสู้คดีได้หรือไม่ และอยากทราบอัตราโทษค่ะ  รบกวนช่วยตอบด่วนนะค่ะ ตอนนี้จะไปขึ้นศาลนัดแรกวันจันทร์นี้แล้วค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเลย

  โดยคุณ   (182.53.160.247)     11 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 344

  หากแฟนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น ก็ควรแต่งทนายเข้าแก้ต่างต่อสู้คดี โดยให้ทนายความเข้าไปสอบข้อเท็จจริงกับแฟนก่อน โดยโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 10 มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.49)     17 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 343

  อยากทราบค่ะ ว่า ถ้าโดนจับ ยาไอซ์ 20 กรัม แต่ไม่เคยมีคดีอะไรมาก่อนเลย แล้วสารภาพทุกอย่าง จะต้องจำคุกตามกฎหมายนานเท่าไร แล้วถูกจำคุกจิงๆนานประมาณกี่ปี ปรับเท่าไร แล้วจะประกันตัวได้ไหมค่ะ แล้วถ้าประกันตัวจะต้องเสียค่าประกันอยู่ที่ประมาณเท่าไรค่ะ

  ขอความกรุณาตอบทุกคำถามด้วยนะค่ะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ คนที่อยากรู้  (110.168.19.5)     9 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 342

  น้องชายโดนจับคดียาบ้าช่วงที่กระทำผิดอายุ 19 ปี 8 เดือน ถ้าตัดสินจำคุกจะถูกคุมขังที่ไหนคะ

  ระหว่างเรือนจำกับสถานพินิจ รบกวนด้วยนะคะ

  โดยคุณ พี่สาว  (113.53.173.19)     8 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 341

  น้องชายได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนผู้หญิงให้ไปส่งที่แมนชั่น เมื่อไปถึงโดนล้อมจับ(มีสายล่อซื้อค่ะ โทรเข้าเครื่องผู้หญิง แต่ของกลางไม่มีเงิน) ค้นในตัวผู้หญิงพบยาบ้า 30 เม็ด ค้นน้องชายได้ยาไอซ์ 0.30 กรัม พร้อมอุปกรณ์เสพ ผู้หญิงรับว่ายาบ้าเป็นของเขาเอง ไม่ใช่ของน้องชายแต่พูดว่าน้องชายน่าจะรู้ว่าเขาไปส่งยา ในชั้นสอบสวนก็พูดเหมือนเดิม ตร.ตั้งข้อหาว่าร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ในส่วนของยาไอซ์บอกว่ามีไว้เพื่อทดลองเสพ กรณีอย่างนี้น้องชายจะมีความผิดด้วยไหมค่ะ ถ้ามีจะโดนกี่ปี

  โดยคุณ พี่สาวกลุ้มใจมาก  (58.11.34.237)     7 ธ.ค. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด