อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 85   

 • ความคิดเห็นที่ 480

  แฟนหนูโดนล่อซื้อยาบ้าและค้นเจออีก10เม็ดครึ่งรวม13เม็ดครึ่ง และมีเบอร์แบงค์ให้การยอมรับอยากทราบว่าแฟนหนูจะติดประมาณกี่ปีและถ้าจะประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณเท่าไหร่โดยตำรวจตั้งข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายค่ะ

  โดยคุณ 23  (110.77.232.220)     4 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 479

  แฟนโดนจันยาไอซ์28กรัมค่ะ คือว่าแฟนได้โทรสั่งยา และเค้าก็ให้แฟนหนูไปหยิบยาตรงที่เค้าบอก พอแฟนหนูไปถึงก็ถูกตำรวจจับค่ะ แต่ไม่เจอยาในตัว และเค้าก็โทรเข้ามาบอกว่าของอยู่ที่เสาไฟฟ้าต้นนี้<แต่ตอนนั้นโดนจับแล้ว>ตำรวจก็ไปหยิบยาแล้วไปที่ส.น แล้วเขียนสำนวนว่า มีสายลับรายงานว่าจะมีการซื้อขายยากันในบริเวณนี้ โดยมีชาย ขี่รถ จ.ย.ยสีเหลือง รูปร่างดังที่สายลับบอกจึงเข้าตรวจค้น พบยาไอซ์ในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหา ได้ฟ้องข้อหาครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย จะต้องทำยังไงดีค่ะ ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

  โดยคุณ การ  (110.171.11.96)     29 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 479

  นำบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาทนายความเพื่อประเมินแนวทางของรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.19)     6 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 478

  ไม่เห็นมีโพสเลย

  โดยคุณ การ  (110.171.11.96)     29 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 477

  แฟนหนูโดนจับยาบ้า3เม็ดพร้อมเงินล่อซื้อ1000บาทศาลตัดสินจำคุก2ปีเมื่อวันที่28เม.ย54อยากรู้ว่าวันที่5ธันวาคม54 จะมีอภัยโทษหรือเปล่าแล้วแฟนหนูจะได้รับอภัยโทษหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ yyy  (223.205.134.51)     29 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 476

  ต่อจากความคิดเห็นที่ 475 นะคะ

  คดมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะ จะติดกี่ปีคะ

  ช่วยตอบด่วนนะคะ

  ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

  โดยคุณ อรวรรณ  (115.87.6.197)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 475

  คือว่าตอนนี้แฟนหนูโดนจับคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองค่ะ แล้วศาลยังไตดสินเลยค่ะ อยากทราบว่านานไหมคะกว่าที่ศาลจะตัดสินน่ะค่ะ แล้วจะจำคุกกี่ปีคะ

  ใครที่ทราบข้อมูลดังกล่าวช่วยตอบทีนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อรวรรณ  (115.87.6.197)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 474

   พ่อถูกจับคดียาบ้าประมาณ 3900 เม็ด โดยตำตรวจตั้งข้อหาว่ามีไว้จำหน่าย แต่พ่อบอกว่า รับจ้างขนจะได้รับโทษติดคุกกี่ปีมีวิธีช่วยหรือไม่ และใช้รถของเราเป็นพาหนะโดยที่เราไม่รู้เราจะได้รถคืนหรือไม่ โดยรถติไฟแนนซ์อยู่เราอยากได้คืนต้องทำยังไงบ้างช่วยตอบด้วยคะ

  โดยคุณ อยากรู้  (182.93.157.22)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 473

    เรารักในหลวง

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.249)     27 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 472

  พี่ชายถูกจับข้อหาจำหน่ายยาบ้าจำนวน 1900 เม็ด ตำรวจปัดเป็น2000 เม็ด เป็นคดีความมาแล้ว14 ปีแล้วมาถูกจับตามหมายศาล ตอนนี้ถูกส่งตัวรอลงอาญาในเรือนจำ และตอนนี้พี่ชายป่วยเป็นโรค HIV ถ้าศาลตัดสินคดีความเราสามารถยื่นอุธรณ์ให้พี่ชายออกมารักษาตัวได้หรือไม่

  โดยคุณ โอ๊ต  (49.49.52.57)     23 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 471

  หนูอยากขอคำปรึกษาค่ะ น้องสาวหนูโดนคดี มียาบ้าไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย 200 เม็ด พึ่งจะอายุเกิน 18 มาได้ 1 เดือน จะขอยื่นคำร้องขอเป็นเยาวชนได้หรือปล่าว และต้องเขียนคำแถลงอย่างไร พอดีว่าบ้านหนูไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ได้จ้างทนาย อีก20วันก็จะตัดสินคดีแล้ว รบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ นาวา  (115.87.85.130)     23 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 470

   เรารักในหลวง

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.120)     20 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 469

    โดนจับ 5 เม็ดต้องติดคุกกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ อะตอม  (223.206.55.25)     19 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 469

  มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 468

  แฟนหนูโดนจับเมื่อวานข้อหาเสพยาเสพติด ยาบ้า

  แล้วตอนนี้เค้าย้ายจากที่ขังอบ้านนาไปบำบัดจ.ปราจีนบุรี

  อยากทราบว่าร้ายแรงแค่ไหนค่ะ

  โดยคุณ เนย  (119.42.117.58)     18 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 467

  แฟนโดนจับคดีครอบครองเพื่อจำหน่าย 29 เม็ดค่ะ แต่ล่อซื้อมาให้ตำรวจอีก 2 คน เมื่อวันที่ 22/3/54 โดนฝากขังครั้งแรกเมื่อ 24/3/54 ศาลเรียกตัวเพื่อตัดสินโทษ 16/6/54 เขายอมรับผิดแต่ในสำนวนตำรวจไม่เขียนว่าได้ให้การช่วยเหลือทางราชการสำหรับการนำจับ แฟนหนูจึงแย้งแถลงต่อศาล ศาลจึงยังไม่ตัดสิน รอสอบตำรวจที่ทำการจับกุม อย่างนี้จะใช้เวลาในการสืบสวนนานมั้ยค่ะ และจะมีโอกาสได้ลดโทษลงอีกครึ่งนึงหรือป่าวค่ะ เพราะว่าเพิ่งทำผิดครั้งแรก และที่สำัคัญแฟนหนูจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานอภัยโทษทัน 5 ธันวา 54 นี้หรือป่าวค่ะ **รบกวนผู้ข้อมูลช่วยแถลงด้วยจักขอบคุณยิ่งค่ะ**

  โดยคุณ คนหมดหวัง  (58.10.167.31)     17 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 467

  เพื่อแฟนได้แถลงข้อเท็จจริงในเรื่องทีได้ให้ข้อมูลสำคัญต่อพนักงานสอบสวนตาม มาตรา 100/2 ต่อศาลแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจไต่สวนโดยสอบถามเอาความจริงจากเจ้าพนักงานสอบสวนนั้น หากได้ความจริงศาลจะลงโทษแฟนน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นก็ได้ ส่วนแฟนจะได้รับการเสนอชื่อของพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.60)     26 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 466

   king of thailand ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เรารักในหลวง

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.65)     16 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 465

  น้องชายถูกตำรวจล่อซื้อยาจำนวนสองเม็ดเบอร์แบงค์สี่ร้อยบาทแต่ในสำนวนตำรวจลงว่าจำเลยมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย  ทำไมถึงไม่เป็นจำหน่ายเดียวแต่กลับเป็นสองจำหน่ายครับ

  โดยคุณ วสันต์ หม่องคำ  (14.207.217.84)     14 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 464

  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีหมายศาลให้ค้นบ้านจำเลย จำเลยได้ยอมรับสารภาพว่ามียาบ้าในกระเป๋าโดยเป็นคนไปหยิบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง 12เม็ด ให้การสารภาพว่าได้ซื้อมาเสพเอง ตอนนี้จำเลยอยู่ระหว่างประกันตัว-ฝากขัง จำเลยไม่เคยมีความผิดทางอาญามาก่อน เป็นคดีครั้งแรกที่ถูกจับ
  อยากทราบว่าจำเลย จะถูกศาลตัดสินอย่างไร ขอผู้รู้ช่วยชี้แจงทีนะครับ
   

  โดยคุณ พอพล  (118.172.73.250)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 463

  มีหมายศาลให้ที่ค้นบ้าน จำเลยได้สารภาพว่ามียาบ้า อยู่ในกระเป๋า12เม็ด

  ให้การยอมรับว่าซื้อมาเสพเอง อยากทราบว่าศาล จะตัดสินโทษอย่างไรครับ

  เพิ่งโดนจับเป็นครั้งแรก ไม่เคยมีประวัติอาญา อะไรมาก่อนตอนนี้อยู่ในระหว่างประกันตัว-ฝากขัง

  ขอบคุณที่กรุณาตอบคำถามครับ

  โดยคุณ พอพล  (118.172.73.250)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 462

    เรารักพระเจ้าอยู่หัว

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.67)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 461

  พี่ชายโดนจับคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย16เม็ดค่ะ

  ตอนนี้ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก2ปี 6เดือน แต่ตอนนี้อุทธรณ์ออกมาค่ะ 

  และในช่วงอุทธรณ์ได้ไปช่วยงานตำรวจค่ะ

  อยากจะทราบว่าโทษจะมีสิทธิ์ลดลงไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ โบว์  (61.7.170.194)     10 มิ.ย. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 85   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด