452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 340

  พี่สาวโดนจับยาไอซ์200กรัมตำรวจล่อซื้อจากอีกคนหนึ่งแต่ไอ้คนนี้มันว่าจ้างให้พีสาวผมไปส่งแล้วพี่สาวผมจะโดนกี่ปีครับแล้วถ้าพีสาวผมซักทอดถึงคนว่าจ้างศาลจะลดโทษให้ไหมครับ(เป็นห่วงพี่สาวมากครับ)

  โดยคุณ แดน  (125.27.129.241)     6 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 339

  คือแฟนโดนจับคดี ร่วมกันจำหน่าย และจำหน่าย ของกลางไม่มี แต่โดนซัดทอดมาอีกที ของกลางที่ได้ในจำเลยที่1 เบอร๋แบงค์ 100 3ใบที่ล่อซื้อยาจำนวน 1 เม็ด และค้นเจออีก 8 เม็ด แล้วคดีนี้เกิดขึ้นมา 5 ปี แล้ว ก็คือ หนีหมายศาลค่ะ ณ วันนี้ ถูกจับตามหมายแล้วค่ะ แบบนี้จะต้องโทษประมาณกี่ปีค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ   (58.9.12.163)     5 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 339

  โทษจำคุกเกี่ยวกับความผิดยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     14 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 338

  เพื่อนโดนจับยาไอซ์ 6.80 กรัม ยาบ้า 37 เม็ด จะโดนกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ jeab-  (110.77.152.123)     4 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 338

  โทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่ศาลจะลงโทษเป็นจำนวนเท่าไหร่ ย่อมเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.9)     14 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 337

  อยากทราบว่าน้องชายโดนจับมียาบ้า1800แล้วเพื่อนน้อง10000เม็ดมีโทษอย่างไร

  โดยคุณ กาญจนา  (182.53.30.15)     3 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

  หากยาบ้าคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 4 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท แต่หากเกิน 20 กรัม ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต ปรับตั้งแต่ 1-5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     9 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 336

  น้องชายโดนจับคดียาบ้า 1982 เม็ด โดนฝากขังรอบสองแล้ว มีคนบอกว่าโดนไม่น้อยกว่า 25 ปีแน่

  จริงหรือเปล่าคะน้องเพิ่งอายะ 19 ปีเองค่ะ และไม่เคยมีประวัติมาก่อน รับสารภาพทุกอย่างแล้ว

  สำนวนบอกมีไว้ครอบครองเพื่อจำน่ายค่ะ อยากรู้ว่าจะโดนประมาณกี่ปีแน่คะจะเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า แต่ต้องชายสารภาพทุกอย่างแล้วโทษไม่ลดเหรอคะ และถ้าโดนคุมขังจะอยู่ที่เรือนจำหรือศาลเยาวชนคะอยากทราบจริงๆ

  รบกวนตอบด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ มืดแปดด้าน  (182.53.127.219)     2 ธ.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 336

  โทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากรับสารภาพ ศาลจะลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     9 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 335

  คือว่าแฟนพี่สาวยืมรถไปบอกว่าไปหาเพื่อนแต่สุดท้ายโทรมาบอกอีกวันหนึ่งว่าโดนจับข้อหายาบ้าซึ่งได้ใช้รถที่ยืมพี่สาวหนูไปใช้ในการขนยา รถที่พี่สาวให้ยืมเป็นรถที่ติดชื่อหนูซึ่งตอนนี้อยู่ที่โรงพักหนูอยากทราบว่าหนูและพี่สาวจะมีโทษอะไรหรือไม่ และจะเอารถของหนูคืนมาได้อย่างไร มีวิธียังไงบ้างค่ะ  ช่วยบอกหนูหน่อยตอนนี้เครียดมาก

  โดยคุณ ไม่รู้เรื่องดันพลอยซวย  (110.49.102.61)     30 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 335

  หากท่านมีชื่อเป็นเจ้าของรถที่ใช้ในการกระทำความผิดและพี่สาวซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของผู้ต้องหานั้น ย่อมมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้คืนรถยนต์ที่ริบนั้นได้ ตาม ป.อ. มาตรา 36
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.28)     9 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 334

  โดนจับยาไอซ์20กรัมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่เพิ่งพ้นโทษคดีเก่ามาได้1เดือนจะตัดสินติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หนึ่ง  (124.122.169.8)     28 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 334

  เมื่อได้กระทำความผิด ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก กฎหมายให้ศาลให้ดุลยพินิจโดยการเพิ่มโทษที่จะลงแก้ผู้กระทำผิด 1 ใน 3 ของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังฐานไม่เข็ดหลาบ ตาม ป.อ. มาตรา 92

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 333

  โดนจับยาไอซ์20กรัมรับสารภาพทั้งหมดไม่สู้คดีแต่เพิ่งพ้นโทษจากคดีเดิมมา1เดือนแล้วโดนจับอีกอยากทราบว่าจะตัดสินจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ หนึ่ง  (124.122.169.8)     28 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 332

  ขอความกรุณาตอบคำถามด้วยนะคะตอนนี้เครียดมากค่ะ

  แฟนถูกจับคดียาบ้าครึ่งเม็ด

  แต่ถูกข้อหามีไว้จำหน่าย

  บอกว่าอาจเป็นช่วงลดแลกแจกแถมแล้วก้อเอาเงินซึ่งแฟนเป็นเสมียนเอาเงินของหน่วยงานมา

  ถ่ายเอกสารไว้หาว่าเป็นเงินจากการค้ายา

  แล้วให้แฟนมารายงานตัวกับตำรวจคนนั้น

  แล้วบอกว่าจะให้เป็นสายล่อซื้อ-ขายยา

  แล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ให้

  อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติด

  อยากทราบว่ากรณีอย่างนี้จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะ

  เพราะแฟนไม่เชื่อและไม่อยากทำ  แต่ตำรวจบอกว่าถ้าไม่ทำก้อติดคุก45วันจริงหรือเปล่าคะ

  ช่วยบอกด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูง....ขอบพระคุณคะ

   

   

  โดยคุณ ทุกข์ใจ  (125.26.66.13)     28 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 332

  หากเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมเห็นว่าแฟนของท่าน อาจจะเป็นอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติดได้ เนื่องจากของกลางที่ค้นเจอเป็นยาบ้าเพียงครึ่งเม็ด ซึ่งโทษเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะกักแฟนสายล่อซื้อได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 331

  น้องชายโดนจับยาบ้า 1004 เม็ด เพิ่งโดนครั้งแรก อายุ 20 ไม่เคยมีคดีมาก่อน

  สารภาพ ทุกข้อหา โดนกี่ปีครับ แล้ว อุธรณ์เหลือกี่ปี 

  โดยคุณ ช่วยน้อง  (124.121.207.87)     27 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 331

  การรับสารภาพ ย่อมเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะพิพากษาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ส่วนจะกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารบริสุทธิ์ของยาบ้านั้น หากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประการใด จำเลยย่อมมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อลงโทษสถานเบา ส่วนจะเหลือกี่ปีเป็นดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 330

  ตามความคิดเห็นเดิม ที่ 322  ท่านแนะนำ ให้นำบันทึกการจับกุม คำร้องขอฝากขัง เข้ามาพบทนายความเพื่อสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า จะมีโอกาสต่อสู้คดีหรือไม่อย่างไร นั้นผมได้นำเอกสารทั้ง 2อย่างเข้าปรึกษาทนายความแต่ยังไม่ได้ตกลงว่าจ้าง เพราะทนายบอกว่ารู้จักกับ สารวัตรสอบสวนคนนี้ดี จะลองพูดคุยดูก่อน แล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาอีก  

     เพื่อนที่เป็นตำรวจบอกว่าคดีของลูกผมไม่มีโอกาสต่อสู้คดีเลย เพราะตำรวจตั้งข้อหาหนักมาก คือมียาเสพติดประเภทที่1 ยาบ้าครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย ถ้าต่อสู้หรือปฏิเสธศาลจะพิพากสูงสุด ถ้าสารภาพจะได้ลดหย่อนโทษ เพราะเป็นการกระทำผิดครั้งแรก และแนะนำให้ใช้ทนายของรัฐ

    ในวันที่ลูกชายผมโดนจับ ตำรวจนำต้วมาสอบสวนไม่ได้แจ้งผมรับทราบและไม่มีทนายร่วมสอบสวนด้วย  ตอนนี้รถมอเตอร์ไซของเพื่อนร่วมก๊วนที่ลูกชายผม ยืมมาโดนจับตอนแรกตำรวจบอกว่ารถเอาออกไม่ได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด แต่ตอนนี้รถคันนั้นถูกนำออกไปแล้ว แถมตำรวจยังให้สำเนาบันทึกการสอบสวนไปกับเจ้าของรถด้วย ซึ่งในสำเนาบันทึกการสอบสวนมีรายชื่อของ เอเย่นต์ยาบ้าที่ลูกชายผมไดซัดทอดให้ตำรวจลงบันทึกไปด้วยและก็ยังไม่โดนจับยังลอยนวลอยู่

     ตอนนี้ผมเป็นห่วงความปลอดภัยลูกชายผมมาก ผมประกันตัวออกมาและยังไปส่ง- รับ เรียนอยู่ปกติ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเจ้าของรถเขามาประกันรถออกไปแล้วทำไมตำรวจเอาสำเนาบันทึกการสอบสวนให้ไปด้วยเพราะทำให้ลูกชายผมไม่ปลอดภัย ผมรู้สึกไม่ชอบมาพากล แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป

    จึงขอปรึกษาท่านอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8/12/53 จะรายงานตัวฝาก 2 ฝากแรกศาลแจ้งว่าตำรวจทำสำนวนไม่เสร็จ ผมจะพบทนายของรัฐได้ตอนไหน ถ้าผมพบทนายผมต้องทำอะไรบ้าง ช่วยกรุณาชี้แนะด้วยครับ

                                                                          ขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำ

                                                                                        นายแอ๊ด

  โดยคุณ นายแอ๊ด  (223.206.110.254)     26 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 330

  ทนายขอแรงงานตามที่รัฐจัดหาให้ สามารถยื่นความประสงค์ต่อศาลเพื่อพบและปรึกษาถึงแนวทางคดีโดยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความเป็นไปเป็นมาทั้งหมด ตลอดทั้งข้อคำถามที่ท่านมีความสงสัยอยู่ปรึกษาทนายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 329

  คือน้องของดิฉัน ไปนอนบ้านเพื่อนได้2วัน แบบเป็นเพื่อนที่เจอกันในที่เที่ยวน่ะค่ะ เจอกัน แล้วไปพักบ้านคนนั้น แล้วถูกจับยาบ้า4000เม็ด ยาไอซ์39ถุง แต่ตอนนั้นน้องดิฉันอยู่คนเดียวที่บ้าน ของกลางทั้งหมดมันไม่ใช่ของน้องดิฉัน อยากถามว่าพอจะสู้คดีได้มั๊ยค่ะ

  โดยคุณ ช่วยด้วยค่ะ  (223.205.82.141)     25 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 329

  หากน้องไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับของกลาง และมีพยานหลักฐานที่สนับสนุนอ้างอิงได้ ปัญหาก็น่าจะมีทางคลี่คลายไปได้ด้วยดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 328

  น้องโดนจับคดียาบ้า 1980 เม็ด โดนจับ 3 คน เป็นจำเลยที่ 3 อายุ 19 ปี

  จะโดนโทษประมาณกี่ปีคะ ไม่เคยมีประวัติมาก่อน นี่เป็นครั้งแรก

  สำนวนเขียนว่าร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายค่ะ และจะประกันตัวประมาณเท่าไหร่คะ

  อยากช่วยน้องน่ะคะ

   

  โดยคุณ took  (125.26.192.52)     25 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 328

  โทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หลักประกันเป็นจำนวนเท่าไร่ ศาลจะเป็นผู้กำหนดเมื่อศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 327

  รบกวนหน่อยค่ะ คือว่าเพื่อนหนูเค้าโดนค้ายา 10เม็ด เพราะหาเงินในทางผิดและเพิ่งทำครั้งแรกเลย และไม่เคยมีประวัติไม่ดีมาก่อน ตอนนี้เค้าเรียกเงินประกัน350000แต่เค้าไม่มีให้ จะโดนโทษไงบ้างค่ะ และควรทำอย่างไรบ้าง ตอบหน่อยนะค่ะ หนูอยากช่วยเขาค่ะถ้าทำได้ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ amm  (61.7.185.197)     25 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 327

  เมื่อจำเลยไม่มีหลักประกัน หรือหาประกันมาวางที่ศาลกำหนด ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ควรปรึกษาทนายความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 326

  คือ น้องสาวไปเยี่ยมแฟนที่โดนจับอยู่ค่ะ แล้วแฟนของเพื่อนเค้าฝากของเยี่ยม แต่ของข้างในเป็นยาบ้า 100 เม็ด ตอนนี้น้องสาวโดนจับมีวิธีไหนช่วยได้บ้างคะ เพราะน้องไม่เคยทำผิด ไม่รู้เรื่องการส่งยา แค่เพื่อนของแฟนเค้าฝากของเยี่ยมมาอ่ะค่ะ รบกวนหน่อยนะคะ

  โดยคุณ ใหม่  (110.164.20.211)     24 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 326

  เป็นเรื่องที่น้องสาวจะต้องพิสูจน์ว่าตนไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับของฝากที่ผิดกฎหมายนั้น ท่านควรติดต่อหาทนายความ โดยนำบันทึกการจับกุม คำร้องขอฝากขังเข้าไปปรึกษาทนายคลายทุกข์ หรือโทร.02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 325

  ถ้าถูกจับยาบ้า 14 เม็ด และจับปืนพกสั้น จะถูกจับประมาณเท่าไหร่และจำคุกกี่ปีคับ

   

   

  โดยคุณ   (202.29.6.246)     23 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 325

  ระวางโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     2 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 324

  หลานชายถูกจับยาบ้า 900 เม็ด อยากทราบว่าต้องระวางโทษเท่าไร่  และจะต้องทำอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ เนาว์  (182.93.228.104)     19 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 324

  ต้องคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เสียก่อน หากอยากรู้อัตราโทษ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,67

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 323

  คืด หนูอยากทราบว่า พี่หนูโดนคดียาบ้า เสพ มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย โดนตำรวจรวบที่บ้านเลยอ่ะ

  ค่ะ พี่หนูรับงานมาเป็นพุงสีฟ้าอ่ะ หนูไม่รู้ว่ามันมีกี่เม็ด ช่วยบอกหนูหน่อยนะค่ะ เเล้วจะโดนกี่ปีค่ะ

  ขอคำตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ บอกก้อรู้ดิ  (110.168.16.247)     16 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  ต้องให้ทนายความไปตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ต้องหาเสียก่อน จึงจะสามารถรู้ข้อเท็จจริง เพื่อปรับเข้าข้อกฎหมาย จึงจะสามารถตอบคำถามได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 322

  ลูกชายของผม อายุ 18 ปี เรียน ปวช.ปี2 ได้รับรู้เรื่องยาบ้าจากเพื่อนในห้องเรียนที่แนะนำวิธีหาเงินจากยาบ้า โดยให้เป็นเด็กวิ่งของ

  เมื่อวันที่ 8/11/53 ที่ผ่านมาโดนล่อซื้อ 2เม็ด ค้นพบในตัวอีก 28 เม็ด รวม 30 เม็ด ผมเพิ่งไปประกันตัวลูกชายออกมา เมื่อวันที่ 10/11/53 วันที่ 22/11/53 จะรายงานตัวฝากแรก ผมไม่ทราบคดีจะออกมาแบบไหนกรุณาแนะนำผมด้วยครับ กลุ้มจนอยากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับ

  โดยคุณ อนุกูล ปราชญ์อภิวันท์ (สมาชิก)  (223.205.42.165)     12 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 322

  นำบันทึกการจับกุม คำร้องขอฝากขัง เข้ามาพบทนายความเพื่อสอบข้อเท็จจริงเสียก่อนว่า จะมีโอกาสต่อสู้คดีหรือไม่อย่างไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 321

  คือว่าแฟนนู่โดนจับ คดีเสพ รอบที่2 แต่รอบแรกประกันตัวออกมา รายงานตัวไม่ครบ

  รอบที่2เขาบอกว่า ควบคุมความประพฤติ 45 วัน กับอีกส่งไปค่าย 4 เดือน

  จริงหรือเปล่า และ ประกันตัวได้ไม๊ค่ะ

  โดยคุณ อ้อย  (58.8.134.144)     10 พ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 321

  - ขอประกันตัวได้ แต่คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ คดียาเสพติดอาจไม่อนุญาต
  - เมื่อถูกจับแล้วจะใช้เวลาตรวจพิสูจน์ภายใน 15 วัน ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 30 วัน ตามมาตรา 21 ของ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.59)     24 พ.ย. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด