อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 460

  ผมโดนจับยาบ้า(ไม่ใช่ของตัวเอง)

  ผมรับสารภาพเพราะตำรวจยอมให้เอารถยนต์กลับบ้านได้แล้วเปลี่ยนว่าค้นเจอที่ตัวในกระเป๋ากางเกง

  ตอนแรกผมขับหนีไปแล้วแล้วผมมาจอดที่บ้านเพื่อนแล้วก็สายตำรวจบอกว่าผมอยู่ที่ไหนในรถผมไม่มีของผิดกฏหมายสักอย่างตอนตรวจค้นก็รุมกันค้นผมไปยืนดูข้างหลับก็มีตำรวจบอกว่าอย่าไปยืนข้างหลังหมวดเจอเลยพอผมขยับไปยืนดูอีกที่เจอ2เม็ดอยากรู้ว่าถ้าผมรับโทษจนหมดแล้วผมจะแจ้งความ

  ตำรวจที่ยัดข้อหาให้ผมได้รึป่าว ผมจะขอคืนบ้างแล้วละ มีตำรวจบอกว่าถ้าจอดตั้งแต่ทีแรกก็ไม่มีอะไรแล้ว...ผมจะสู้แบบหลังชนฝาเผื่อพิสูจน์ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของผมจริงๆ บันทึกจับกุมผมยังเก็บไว้อยู่เลย

  โดยคุณ เบ๊น  (118.174.70.129)     8 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 459

   king of thailand ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.5)     6 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 458

  ไม่มีนักโทษสองแผ่นดิน หมายความว่าอย่างไรคะ

  โดยคุณ โนเกีย  (124.120.167.59)     5 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 458

   king of thailand ช.2 รักในหลวง

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.35)     8 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 457

  ทำไมช่วงนี้ไม่เห็นทีมงานทนายคลายทุกข์มาตอบคำถามบ้างเลยค่ะ  อยากทราบทางออกของปัญหานะค่ะ

  โดยคุณ กัญ  (110.77.160.93)     4 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 456

  น้องชายโดนจับกุมที่บ้านเพื่อนมีกัญชาที่ปลูกแล้วเป็นต้นกล้าอ่อนๆ5-6ต้นจะโดนข้อหาอะไรบ้างน้องรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของอัตตราโทษเท่าใหร่มีโอกาศรอการลงโทษได้หรือเปล่า

  โดยคุณ เฟนด์  (182.93.206.53)     2 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 455

   king of thailand เรารักพระเจ้าอยู่หัว

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.180)     2 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 454

   น้องชายถูกล้อซื้อยาบ้า 3 เม็ด ต้องติดคุกกี่ปีครับมีเบอร์แบ๊งค์แต่ยอมรับสารภาพ ช่วยให้คำตอบผมทีครับน้องผมกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เคยมีประวัติคดีอะไรมาก่อนครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ มิตร  (14.207.148.61)     2 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 453

  สามีโดนเพื่อนล่อซื้อยาไอว์ประมาณ5กรัมโดนข้อหามียาไอซืไว้เพื่อจำหน่าย พร้อมปืนไม่มีทะเบียนอยากทราบว่าศาลน่าจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะ จะได้ทำใจถูก ขอบคุณล่วงหฯ้าน๊ะค่ะ

  โดยคุณ ดี  (223.204.154.33)     31 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 452

  เบอร์แบ้งค์  คือ  อะไรคะ

   

  โดยคุณ เป้  (182.53.145.25)     22 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 451

  ต่างด้าวถูกจับฉี่ม่วง จ่ายแล้ว10000 บ.  กลัวจะถูกแกล้งอีก  ทำอย่างไรดี

  โดยคุณ สุระ  (182.52.155.101)     22 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 451

   ทำอะไรก็ได้

  โดยคุณ เฮนรี่  (119.42.80.29)     1 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 450

  น้องชายโดนจับยาบ้าโดนมีการล่อซื้อและตรวจพบว่ามีการเสพ โดนจำหน่ายและจำหน่ายและเสพ แต่เพื่อนของน้องชายเป็นคนส่งยาบ้าจำนวน 5 เม็ดให้กับสายและเพื่อนได้ฝากเงินล่อซื้อไว้ที่น้องชาย และเพื่อนของน้องชายได้นำยาบ้ามาให้กับตำรวจอีก 2 เม็ด รวม 7 เม็ด คือ น้องชายไม่มีส่วนร่วมในการขายแต่เงินจากการล่อซื้ออยู่ที่ตัวของน้อง อย่างนี้น้องจะได้รับโทษอย่างไรและมีวิธีไหนที่สามารถช่วยให้น้องได้รับโทษสถานเบา  โดยเพื่อนเป็นจำเลยที่ 1 และน้องเป็นจำเลยที่ 2 โทษจะได้รับเท่ากันหรือต่างกันอย่างไร เพราะน้องได้ปฏิเสธในชั้นสอบสวนว่าไม่ได้ขายแต่ยอมรับว่าได้เสพจริง ขอบพระคุณค่ะ

  โดยคุณ พี่สาว  (223.206.215.164)     20 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 449

  น้องชายโดนจับ ยาไอซ์ 0.35 ครอบครองเฉยๆ จะต้องจับคุกกี่ปีค่ะช้วยตอบหนู่หน่อยหยากรู้มากเลย

  โดยคุณ พี่สาว  (110.164.219.191)     20 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 448

  แฟนหนูโดนล่อซื้อจากผู้หญิงอีกคน โดนไป392 เม็ดแต่เขารับสารภาพและซัดทอดไปที่เพื่อนอีกคนนึงแต่เขาไหวตัวทัน อยากทราบวาเขาจะติดกี่ปี เพราะเขาเพิ่ง เสียค่าปรับเสพออกมาแค่4-5วัน ออกมาเขาก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้แล้ว แต่ไม่มีเบอร์แบงค์นะคะแล้วจะมีลดโทษไหมคะ

  โดยคุณ สุนิษา สุขเจริญ  (180.183.88.55)     18 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 447

   King of Thailand เรารักในหลวง

  โดยคุณ ช.2  (61.7.180.192)     18 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 446

  คือเพื่อนยืมรถ จยย.ไปแล้วโดนจับยาบ้า 7 เม็ดแต่มันบอกว่าซื้อมาเสพไม่ได้ขาย

  รถจะได้คืนมั้ยครับแล้วเราจะมีโทษอะไรมั้ยครับ(ไม่รู้ว่ายืมไปทำอะไร)

  แล้วเพื่อนจะมีโทษอย่างไรครับ

  โดยคุณ ต้อด  (58.10.189.92)     18 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 445

  เรียนสอบถามค่ะ

  คือแฟนโดนจับยาบ้า203เม็ด แต่เรื่องของเรื่องคือ เค้ากำลังจะขับรถเข้าบ้าน ระหว่างทางเจอเพื่อนที่ไม่ได้สนิทอะไร แต่เป็นเพื่อนสมัยเรียนขอติดรถเข้าบ้านไปด้วย แล้วเพื่อนคนนั้นมียาบ้า ซึ่งตำรวจตามอยู่ ระหว่างทางตำรวจแสดงตัวจับกุม เพื่อนคนนั้นกระโดดลงจากรถยนต์แล้วหนีลงคลองข้างทาง โดยที่ทิ้งของกลางไว้ในคลองตำรวจงมหาจนเจอ แต่แฟนไมได้ขัดขืนให้ค้นตัว ค้นรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตำรวจตามจับเพื่อนคนนั้นไม่ได้ จึงจับตัวแฟนไป แฟนให้การปฏิเสธโดยตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่ในสำนานตำรวจก็เห็นว่าเพื่อนคนนั้นทิ้งของกลางลงในคลอง ตอนนี้แฟนโดนฝากขังอยู่ ทำเรื่องอุทธรณ์ประกันตัว ศาลไม่อนุญาติเกรงว่าจะหลบหนี ตอนนี้เครียดมากเสียค่าเช่าหลักทรัพย์ไปแล้ว2หมื่น แต่ประกันไมได้ ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไป รบกวนท่านทนายความให้คำปรึกษาหน่อยค่ะ ว่าดิฉันต้องทำอย่างไรต่อไป

  โดยคุณ กัญ  (110.77.163.62)     16 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 444

  พี่เราโดนจับคดียาไอซ์ 15 กรัม ตัดสินจำคุก 15 ปี ปรับ 800000 รับสารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งเพราะไม่เคยทำความผิดเหลือ 7 ปี 6 เดือน ปรับอีก 400000 ตอนนี้ติดได้ประมาณเก้าเดือนแล้วต้องติดอีกกี่ปีถึงทำเรื่องพักโทษได้กรุณาตอบเราด้วย 15/5/54

  โดยคุณ เด็กเมืองเพชร  (49.228.109.192)     15 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 443

  แฟนหนูโดนจับยา 395 เม็ด พร้อมเงินล่อซื้อจำนวน 43000 บาท  ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้ว  ยังไม่ได้ขึ้นศาล  รับสารภาพหมดทุกอย่าง  อยากทราบว่าถ้าโดนคดีแบบนี้ ระยะเวลาในการคุมขังจะประมาณกี่ปี  แล้วของกลางมากขนาดนี้จะสามารถยื่นหลักทรัพย์ประกันได้รึเปล่าคะ  หากว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วมีความประพฤติดี  เค้าจะลดโทษหรือให้เป็นนักโทษชั้นดีใช่รึเปล่าคะ  รบกวนตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ อิ๋ม  (101.109.6.227)     15 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 442

  รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ คือว่าพ่อผมโดนจับข้อหามียาเสพติดประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย(ยาบ้า20เม็ดครับ ตรวจค้นเจอในห้อง) ตอนนี้หาเช่าหลักทรัพย์ประกันตัวไปแล้ว40000 ส่งศาลพรุ่งนี้ครับ คืออยากทราบแนวทางครับ พ่อผมอายุ52 ไม่เคยต้องคดียาเสพติดครับ (แต่เคยต้องคดีเกี่ยวกับรับซื้อของโจร) ตอนนี้พี่ที่รู็จักกันแนะนำว่าวิธีที่จะบรรเทาโทษคือร่างแถลงศาลครับ เลยอยากทราบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคดีแบบนี้ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจโทษจำเท่าไรครับ แล้วร่างแถลงนี้+รับสารภาพนี้จะเป็นเหตุให้ลดโทษได้ไหมครับ ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย+ตอนนี้ไม่มีเงินแล้วครับในกรณีที่จะต้องสู้คดี เลยอยากขอความกรุณาจากท่านผู้รู็ด้วยครับ ตอนนี้เริ่มทำใจแล้วว่าจะต้องโดนจำ แต่ว่า อยากให้ได้รับโทษเบาที่สุดครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นัน 0852416753  (223.205.119.40)     13 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 441

  พี่ชายมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 130 เม็ด  เป็นการล่อซื้อ  แต่ไม่เจอยาบ้าที่พี่ชายไปเจอที่เพื่อนและเพื่อนซัดทอดว่าพี่ชายมาส่งให้และหลังจากนั้นตำรวจก็ตามมาจับที่บ้าน  ไม่ทราบว่าศาลดุลพินิจอย่างไร  เป็นการทำครั้งแรกไม่เคยมีคดี และไม่เคยมีปีวัติมาก่อนอยากทราบว่าพี่ชายหนูต้องใช้หลักประกันเท่าไรเพราะยื่นหลักทรัพย์ประกัน สี่แสนแต่ไม่ผ่านศาลบอกต้องยื่นหนึ่งล้านห้าแสนบาท  และต้องโทษอย่างไรบ้าง  ขอคำตอบด่วนนะค่ะมืดแปดด้านค่ะ ขอบคุณที่ตอบคำถามนะค่ะ

  โดยคุณ นรกมล เงินทองเพชร  (110.164.162.137)     10 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 441

  โทษสำหรับความผิดฐานจำหน่ายยาบ้า ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากศาลพิจารณาได้ความว่าทำผิดจริง ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับ โดยไม่มีการรอการลงโทษจำคุกส่วนประกัน หรือหลักประกันจำนวนเท่าไหร่ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ศาล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.13)     12 พ.ค. 2554

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด