X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  โดนจับยาบ้า จากการล่อซื้อ 2 เม็ดเงิน 500 บาท และค้นตัวเจอ 2 เม็ดรวมเป็น 4 เม็ด รับสารภาพ ติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ร้อนใจ  (202.183.178.101)     23 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 239

  เเฟนโดนจับยา3400เม็ดโดนล่อซื้อ เเต่ช่วยตำรวจขยายผลการจับกุม

  จาติดประมานกี่ปีคะ ช่วยตอบหน่อยนะคะ อยากรู้มากๆ  ลูกพึ่ง4เดือนเอง

  โดยคุณ มิว  (124.121.180.216)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 238

  พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  “...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ำมันให้เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สำหรับให้ที่ดินของเราไม่เสีย...”
  พระราชดำรัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙
  “...เราไม่เป็นประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
  “...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดี ที่เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทย เรานี่ก้าวหน้าดี การเงินการอุตสาหกรรมการค้าดี มีกำไร อีกทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเรากำลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่ ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็เจริญมีหวังว่าจะเป็นมหาอำนาจ ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริงตัวเลขดี แต่ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐานของประชาชนนั้นไม่มีทาง...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
  “...เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ดีพอสมควร ใช้คำว่า พอสมควร เพราะเดี๋ยวมีคนเห็นว่ามีคนจน คนเดือดร้อน จำนวนมากพอสมควร แต่ใช้คำว่า พอสมควรนี้ หมายความว่าตามอัตตภาพ...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  “...ที่เป็นห่วงนั้น เพราะแม้ในเวลา ๒ ปี ที่เป็นปีกาญจนาภิเษกก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่า ประชาชนยังมีความเดือดร้อนมาก และมีสิ่งที่ควรจะแก้ไขและดำเนินการต่อไปทุกด้าน มีภัยจากธรรมชาติกระหน่ำ ภัยธรรมชาตินี้เราคงสามารถที่จะบรรเทาได้หรือแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาพอใช้ มีภัยที่มาจากจิตใจของคน ซึ่งก็แก้ไขได้เหมือนกัน แต่ว่ายากกว่าภัยธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งนอกกายเรา แต่นิสัยใจคอของคนเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากให้จัดการให้มีความเรียบร้อย แต่ก็ไม่หมดหวัง...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
  “...การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙.
  “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
  “...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
  “...ไฟดับถ้ามีความจำเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งทำไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะดำเนินงานได้...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
  “...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ที่ดินเพียง ๑๕ ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...”
  พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
  “...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือทำจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาคำพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทำเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจำกัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...”
  พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
  ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔

  ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา
   

  โดยคุณ ช.พัน.201  (180.180.27.74)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 237

  แฟนโดนยาบ้า25เม็ดมีคดีเก่า2คดี รอลงอาญาอยู่ อยากรู้ว่าติดกี่ปี่ ตอนนี้เขาอายุ16ย่าง17ปี

  แต่ว่าเงินและโทรศัพท์ที่แฟนใช้เป็นเครื่องสื่อสาร ตำรวจให้คืนมาหมดเลย

  โดยคุณ เสียจัย  (58.8.100.59)     21 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 236

  แฟนโดนล่อซื้อยาบ้า 5 เม็ด จะต้องจำคุกกี่ปีคะ ช่วยตอบให้หน่อยนะคะ ตอนนี้กำลังทุกข์ใจมาก ร้องให้ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้

  โดยคุณ กำลังทำใจ  (180.180.124.167)     19 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 235

  น้องสาวโดนจับยา5 เม็ด โดยโดนข้อหามีไว้จำหน่าย แต่ตรวจฉี่แล้วไม่มี ตอนนี้ฝากขังอยู่ จะติดคุกนานหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ พี่สาว  (58.137.129.220)     18 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 234

  แฟนโดนคดีเสพกัญชา ครั้งที่2 ยังรายงานตัวยังไม่ครบ จะโดนส่งค่ายทหารไหมค่ะ

  มีหนทางที่ช่วยได้ช่วยบอกที่

  ด่วนะค่ะ

  โดยคุณ mod  (124.121.3.44)     17 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 233

  น้องชายโดนจับยาบ้า  ตอนนี้กำลังอยู่ที่สถานีตำรวจ โดยตำรวจจับคนเสพ ได้ สองเม็ด ซัดทอดมาที่น้องชาย และจับเพิ่มได้อีกแปดเม็ด   ดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  /จะไม่ประกันได้ไหม/  รับสารภาพโทษ จำคุกกี่ปี่ค่ะ  /โทษจำคุกของน้องชายกี่ปีค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ pim  (202.143.139.166)     16 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 232

  น้องชายถูกจับคดีมียาบ้าครอบครองเพื่อจำหน่าย 600 เม็ด คำนวนสารบริสุทธิ์ 9.08 กรัม

  ถ้าสารภาพจ โทษจะเท่าไหร่ครับ

  ถ้าโทษไม่มากก็จะให้เขาสารภาพครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เป้า  (118.172.106.176)     15 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 232

  ค่ะ ประสบณ์การที่เคยติดมานะคะ 600 เม็ด ติดประมาณ 8 ปี ค่ะ

  โดยคุณ supatson  (118.172.247.203)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 231

  ญาติดิฉันโดนจับยาบ้า 1905 เม็ด จะโดนจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดนจับของกลางอยู่กับตัว

  ช่วยตอบด่วนด้วยนะค่ะ

  มีวิธีช่วยยัง

  โดยคุณ ต้นไม้  (58.9.179.52)     15 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 230

  รบกวนปรึกษาครับ มีญาติถูกจับมียาเสพติดครอบครอง25เม็ด ตำรวจให้ขึ้นศาล พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน 4 แสนบาทขึ้นไป ตามกฏหมายใช่หรือไม่ครับ หากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถให้ผู้มีหลักทรัพย์ค้ำแทนได้หรือไม่ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนชดเชยให้ผู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแทน

  โดยคุณ มิกกี้  (58.10.84.171)     14 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 230

  1. ใช่
  2. สามารถใช้หลักทรัพยค้ำแทนได้โดยนำหลักทรัพย์ไปประเมินราคาก่อนและนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.8)     15 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 229

   ลูกเขยโดนจับคดียาบ้าโดยการล้อชื้อของตำรวจได้ของกลาง13 เม็ด ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่าย

  ถ้าสู้คดีแพ้คดีจะติดคุกกี่ปีและถ้าสารภาพจะติดคุกกี่ปี

                                                         ขอบคุณครับ

  โดยคุณ หวัด  (115.67.161.226)     14 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  - การสู้คดีหากมีหลักฐานชัดเจนก็อาจหลุดพ้นได้ แต่หากพยานหลักฐานไม่ชัดเจนจะถูฏดำเนินคดีเต็ม แต่หากรับสารภาพและให้การเป็นประโยชน์จะได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.43)     14 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 228

  น้องชายเคยต้องโทษยาบ้า ข้อหาจำหน่ายและจำหน่าย  ติดอยู่ 6 ปี ออกมาได้ไม่นาน แต่ก็ถูกจับอีกและพบของกลางที่ตัว  95 เม็ด  ตอนนี้ก็รับสารภาพหมดแล้ว ไม่ทราบว่าพอจะมีแนวทางช่วยให้โทษจากหนักเป็นเบาลงได้บ้างมั้ยคะ เพราะนี่ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้ว รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ตอนนี้กลุ้มใจมากเลยค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ปลา  (203.144.167.157)     14 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 227

  น้องผมถูกจับยาบ้า 3000 เม็ดรับสารภาพได้ของกลางอยู่ในบ้านให้ความร่วมมือกับตำรวจในการตามจับผู้ผลิตจะโดนข้อหาอะไรและโทษเบาและหนักขนาดในครับช่วยตอบที

  โดยคุณ โปร  (58.8.194.117)     12 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

  ประมาณ 10-15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 226

  คือมีเพื่อนสนิทมาก ตอนนี้เขาโดนคดียาบ้า รูปคดี คือ ครอบครองจำหน่ายและจำหน่าย และได้ประกันตัวมาแล้ว ในวงเงิน ห้าแสนแปดหมื่นบาท และรอการตัดสินของศาล  ในการสอบสวน สาระภาพ คือ โดนล่อซิ้อ สิบเม็ดและไปตรวจต้นที่ห้อง อีก สิบเป็น ทั้งหมด ยี่สิบเม็ด อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีถ้าเรายอมรับสารภาพในขั้นศาล และจะนานไม๊หรือจะกี่เดือนศาลจึงจะตัดสินให้จำคุก

  โดยคุณ จิดาภา กาฬสินธุ์  (118.173.65.115)     12 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 226

  โทษประมาณ 4-6 ปี ศาลจะพิพากษาหลังจากสืบพยานประมาณ 1-2 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 225

  คือว่าแฟนโดนคดียาสเพติด แต่โทษจำคุกสองปีหกเดือนศาลตัดสินไปแล้ว  แต่ตอนนี้ทางญาติอยากจะสู้คดี  ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าคะ

  โดยคุณ หมูอ้วน  (114.128.98.174)     10 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  - หลังจากศาลตัดสินไม่สามารถสู้คดีได้ต้องอุทธรณ์ หลังจากศาลพิพากษาภายใน 30 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  ไรประโยชน์ค่ะ เพราะการสู้คดีก็ต้องติดอยู่เหมือนกัน เพลอๆนานกว่ารับอีกนะ สู้รับไปแล้วอยู่เลยดีกว่าไม่แน่มีอภัยหลุดเลยด้วยซ้ำ

  โดยคุณ supatson  (118.172.247.203)     22 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 224

  ยาบ้า7เม็ดจากการล่อซื้อ จะติดคุกกี่ปี

  โดยคุณ เติ้น  (118.173.33.171)     10 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 224

  ประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 223

  พ่อดิฉันโดนจับยาบ้า 600 เม็ด อยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  และมีวิธีช่วยยังงัยบ้างช่วยตอบด่วนด้วยค่ะ

  โดยคุณ เสียใจ  (58.9.177.228)     10 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 223

  - โทษประมาณ 10 ปี หากต้องการช่วยเหลือต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้ามาพบทนายความ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 222

  หัวข้อที่แจ้งคดีมา

  1. ยาเสพติด 10 เม็ดได้จากการล้อซื่อ

  2. เงินสด 2000บาท ที่ได้จากผู้ต้องหา

  3. โทรศัพท์มือถือ

  ไม่ทราบว่าจะติดกี่ปีคับ

  ถ้ารับ สาระภาพ

  คือว่า ผมอายุ 19 ลดโทษไหมคับ
   

  โดยคุณ rong4008  (118.174.110.148)     10 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 222

  ประมาณ 2 ปี 6 เดือน  ส่วนการลดโทษต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 221

  แฟนครอบครองยา50เม็ดอายุ17ปีจะโดนนานมั๊ย

  โดยคุณ หมวย  (58.9.51.241)     9 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  2-4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.56)     13 มิ.ย. 2553

 •  1 .. 60  61  62  63  64 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด