X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 81   

 • ความคิดเห็นที่ 680

   คดีมียาไอซ์ 200กรัม กว่าๆๆ โทษประมาณเท่าไหร่ค่ะ 
  แล้วจะประกันตัวได้รึป่าว แล้วต้องใช้หลักทรัพย์ประมาณเท่าไหร่ค่ะ

  (((รบกวน ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ)))

  โดยคุณ T-T  (180.183.19.126)     11 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 680

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม  จำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 679

   แฟนโดนจับเรื่องมีไว้ในครอบครองไม่เกิน10เม็ด(เพื่อเสพ) เมื่อวันที่8มีนาไปศาลมา แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ถามเจ้าตัว เจ้าตัวก้อบอกยังไม่รู้ บางคนบอกว่าจะส่งตัวไปเรือนจำ บางคนบอกว่าจะขังไว้ที่คุกศาล แล้วแฟนหนูเค้าจะโดนกี่วัน กี่เดือน กี่ปี พอไปถามตำรวจ ตำรวจบอกว่าปรับ1หมื่นบาท ถ้าไม่เสียก้อต้องโดนขังจนกว่าจะใช้ค่าปรับหมด (150/วัน) อยากรู้ว่าความจิงมันยังไง แฟนหนูจะโดนนานแค่ใหน แล้วจะโดนขังที่ใหนกันแน่ หนูจะได้ไปเยี่ยมถูก บางคนบอก3เดือน บางคนบอก45วัน บำบัด คือตอนนี้หนูงงไปหมดแล้ว ช่วยบอกหนูหน่อยคร่ะ มึนมาก ตำรวจเค้าบอกมาแบบนี้อ่า หนูงง!!!

  โดยคุณ FaiiField  (27.55.3.127)     10 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 679

  ถูกต้องครับ
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 678

  อ.ครับ น้องชายผมเขาเป็นเจ้าของรถและเป็นผู้เสพ วันเกิดเหตุโดนจับกับเพื่อน 1400 เม็ด โดยทางครอบครัทำการสู้คดีว่าเป็นแค่คนเสพ ทั้งๆที่เพื่อนเค้ายอมรับแล้วว่ายาบ้า 1400 เม็ดเป็นของเขา และน้องชายไม่ได้เป็นเจ้าของยา จนกระทั่งวันนี้ ศาลตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต เพราะสู้คดี ส่วนเพื่อนของเขาซึ่งยอมรับ ศาสังจำคุก 24 ปี ครับ หลังจากนี้ไปครอบครัวผมควรทำยังไง เพราะน้องชายก็จะได้ย้ายไป ที่คุก กทม แล้วครับ(เหตุเกิดที่ สกลนคร) และครอบครัวผมควรทำยังไง(หมายเหตุ หมดเงินไปกับทนายแล้วเกือบล้านแล้วครับกู้มางนั้น ) ส่วนครอบครัวมั่นใจว่า น้องชายเป็นแค่ผู้เสพ และเพื่อนเขาก็ยอมรับแล้วว่ายาบ้าเป็นของเขา ทั้งหมด. ถ้าสู้แล้วแพ้จะเป็งไงต่อครับ หรือให้ยอมรับไป แล้วตลอดชีวิตนี่ จะติดจริงๆๆกี่ปีครับ กลุ่มใจมากครับ ขอบคุณครับ
   

  โดยคุณ เดชาธร พงษ์เพชรแจ้ง  (118.175.130.50)     9 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 678

  ต้องอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อไปโดยเปลี่ยนทนายความคนใหม่

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     13 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 677

  จากความเห็นที่671 ผมไม่ได้รู้เห็นใดๆกับผู้กระทำผิด แล้วอย่างนี้ผมจะติดล่างแหไปด้วยไหมครับ(วันนี้ร้อยเวรนับสอบปากคำด้วย)และผมควรทำไงดี

   

  โดยคุณ   (118.175.152.105)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 676

  ตอนนี้หนูเครียดมากค่ะ แฟนหนูอายุ18โดนจับตรวจข้อหาเสพยา

   

   คือ แฟนหนูต้องไปขึ้นศาล มีความผิดข้อหาเป็นผู้เสพ 

  แฟนบอกว่าต้องไปรายงานตัวสามครั้ง รายยงานตัวครั้งแรกคือวันที่ 10 ที่จะถึงนี้ 

  ถ้าไม่มีคนมาประกันตัว 45 วัน จะต้องติดคุก

  หนูเลยอยากทราบค่ะว่าถ้าติดคุกจะติดคุกนานไหมคะ

   

  โดยคุณ จีราภา  (110.49.240.5)     8 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 675

  ร้านเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะ  แฟนโดนจับภายในบ้าน พร้อมลูกค้าอีก 2 คน ตำรวจได้ทุบโถส้วม แล้วบอกว่าเจอยาไอซ์ ชั่งน้ำหนักรวม 0.4 g ลงบันทึกการจับกุมว่า มียาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีสายลับแจ้ง แต่ไม่มีเบอร์แบงค์เลย แฟนยอมรับในชั้นจับกุม แต่สอบปากคำปฏิเสธ ตำรวจได้จับแฟนเข้าห้องขัง ส่วนลูกค้า 2 คนได้ทำการตรวจปัสสาวะ พบว่าเป็นสีม่วง แต่ 2 คนนั้นปฏิเสธ ตำรวจจึงทำการปล่อยตัวมา แฟนไม่เคยมีประวัติค่ะ อยากทราบว่า คดีนี้แฟนมีสิทธิ์หลุดมั้ยคะ ประมาณกี่เปอร์เซ็นคะ

   

  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ จิ  (183.88.251.110)     6 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 675

  1.แนะนำให้ท่านนำสำเนาบันทึกการจับกุมให้มาตรวจสอบก่อนว่ามีพฤติการณ์ในการจับกุมอย่างไร มีช่องทางในการต่อสู้หรือไม่ มีพิรุธอย่างไร

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 674

   ยาบ้า50เม็ดจําคุกกี่ปีครับแล้วปรับเป็นเงินจํานวน...คนไม่เคยมีความผิดครับ

  โดยคุณ เอก  (101.109.89.26)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 674

  มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกระหว่าง 4 ปี - ตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 673

  แฟน ติดคดียาบ้าจำหน่าย 10เม็ด เงินล้อซื้อ 2900บาท แต่ฝากขังแล้ว 3เดือน ยังไม่ตัดสินเลยคนที่ถูกจับมาทีหลังตัดสินแล้ว แต่แฟนหนูเขามาก่อนนักโทษบ้างคนด้วยสำแต่ยังไม่ตัดสินเลย หนูจะต้องทำยังไงค่ะ  แฟนยังไม่รู้ว่าเขาจะเรียกตัวขึ้นศาลวันใหน และไม่เคยมีคดีติดตัวมาก่อน

  โดยคุณ ลัดดา  (180.183.67.111)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 673

  มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุก 4-15 ปี โดยทั่วไปจะมีการส่งฟ้องไม่เกิน 84 วันหรือ 7 ฝาก ๆละ 12 วัน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 672

   เพื่อนผมถูกจับคดีครอบครองยาบ้ามีไว้เพื่อจำหน่าย17เม็ดผมอจากทราบว่ามีสิทธิ์ทึ่จะรอลงอาญาป่าวครับเพื่อนกำลังศึกษาปริญญาตรีอีกแแค่1ปีก็จบแล้วผมอยากทราบว่าพอที่จะมีหวังมั้ยครับ

  โดยคุณ   (1.46.204.203)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 672

  มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะรอการลงโทษ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 671

  ผมนั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนหลายคนแล้วเค้าได้ยืมรถจักรยานยนต์ผมออกไปบอกว่าไปหาเพื่อนของเขา แล้วเขาก็ถูกจับยาบ้า8เม็ด ผมผู้เป็นเจ้าของรถจะมีความผิดไหมและผมจะได้รถคืนไหมแต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าทั้งชีวิตผมไม่เคยยุ่งเกียวกับยาบ้าเลย และเพื่อนผมจะโดนโทษเท่าไหร่ครับ

  โดยคุณ   (118.175.154.78)     5 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 671

  การที่ขนยาเสพติดถือว่าเป็นเครื่องมือยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา 102 พนักงานสอบสวนมีสิทธิยึดไว้เป็นของกลาง และถือว่ามีหลักฐานตามสมควรที่จะแจ้งข้อหากับเจ้าของรถเป็นตัวการร่วมอีกคนหนึ่ง ดังนั้น เจ้าของรถอาจมีโอกาสต้องเป็นจำเลยในชั้นศาลต่อไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 670

  น้องถูกจับยาไอซ์ 0.10 กรัม มีไว้ครอบครอง ถ้าสารภาพจะติดคุกไหม ถ้าติดจะติดเท่าไหร่ค่ะ และจะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่คะ (ไม่เคยต้องคดีมาก่อน)

  โดยคุณ เมธาวี  (180.183.71.152)     4 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 670

  มีความผิดตามมาตรา 67 โทษจำคุก 1-10 ปี เพราะไม่ได้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.26)     9 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 669

  ยาบ้ามีโทษเยอะมาก ดังนั้นไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ขาย ไม่ลอง ดีกว่าาาาาาา

   

  โดยคุณ   (118.174.97.187)     3 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 668

   เพื่อนผมถูกจับคดีมีไวั้ครอบครองเพื่อจำหน่าย17เม็ดถ้าคับสารภาพเนื่องเพื่อนผมกำลังศึกษาอย่จะขอผ่อนผันคือขอศึกษาก่อนจะ฿ด้หรือป่าวครับ

  โดยคุณ อนุชา  (115.67.160.70)     2 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 668

  การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 มีโทษขั้นต่ำ 4 ปี ดังนั้น ถ้ารับสารภาพโทษจำคุกจะเหลือประมาณ 2 ปี ส่วนศาลจะรอการลงโทษหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล แต่ก็มีโอกาสที่จะรอการลงโทษ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.15)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 667

  คดีพ่อถูกจับยาบ้า1950 เม็ด จำถูกจำคุกกี่ปี

   

  โดยคุณ 2222  (113.53.217.255)     29 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 667

  เท่าที่ผ่านมาศาลพิพากษาจำคุกประมาณ 20 ปี รับสารภาพพิพากษาจำคุกประมาณ 10 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.15)     5 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 666

  โดนจับของกลางที่รถพบยาบ้า6000เม็ดยาไอซ์100กรัม ตร.ได้มีการยิงปืนใส่ล้อกันหลบหนีแร้วตร.ก้อพาไปที่กองสอบสวนแถวพุทธมณฑลสาย2 ตอนจับๆที่ลาดพร้าวนะคับแร้วก้อตร.โทให้น้องผุ้ต้องหาออกมาช่วยกดเงินให้หน่อยจาด้ายถือว่าเปนการช่วยผุ้ต้องหาน้องกดเงินไปให้ตร.120000แร้วตร.ก้ออยุ่บนรถกะผุ้ต้องหาไม่ด้ายลงมานะคับแร้วก้อไปค้นที่บ้านพักไม่พบเจอสิ่งผิดกฏหมายใดๆแต่ตร.กลับขนทรัพย์สินของผุ้ต้องหาไปหมดแร๊ะเงิสดในตุ้เซฟอีก2แสน ขนเกลี้ยงจิงๆเครื่องมือซ่อมหรืแผ่นซีดีบุเรที่ราคาแพงรองเท้าแตะก้อเอาคับเหลือแต่เฟอร์ฯที่เค้าขนไม่ด้าย ตร.ด้ายมีการเสพยาที่บ้านผุ้ต้องหาด้วยต่อหน้าผุ้ต้องหาและตร.ทีมเดียวกันแร้วอีกวันผุ้ต้องหาขยายผลไปบ้านพักที่นึงไปเจอยาบ้า14000เม็ด ปืนไรเฟิลแต่ไม่มีคนอยุ่บ้านพอสรุปสำนวนม่กลายเปนว่าตร.เค้าเอามารวมกันกลายเปนยา20000 เม็ดยาไอซ100กรัมปืนไรเฟิลแร้วก้อปืนพกอีกแร้วตอนนี้ฝากขังรอบ2มะไหร่ที่เค้าจาขึ้นศาลแร้วขึ้นศาลตัดสินแร้วประมานกี่ปีคะตอนนี้ผุ้ต้องหาให้การปฏิ้สธในชั้นสอบสวนอยุ่นะคะแร้วฝากขังมีกี่ครั้งจำนวนเวลานานกี่วันคะ

  โดยคุณ อั้ม  (27.55.1.69)     28 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 666

  - คดีนี้น่าสนใจนะครับ อย่กจะให้เข้ามาพบที่สำนักงาน โดยนำสำเนาบันทึกการจับกุมมาให้ดูหน่อย
  - คดีนี้มีทางต่อสู้เริ่มแต่มีการจับกุม ซึ่งมีการใช้อาวุธโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  - พฤติกรรมของตำรวจไม่สุจริตในการจับกุมหรือการค้น หรือการได้มาของของกลางในการรับสารภาพ
  - มีการนำทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว แนะนำให้ร้องไปที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร
  - การฝากขังครั้งละ 12 วัน รวมแล้วไม่เกิน 84 วัน
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 665

   แฟนโดนจับยาบ้า 9หมืนเม็ด กับพี่ชาย โดน3คน แต่พี่ชายรับคนเดียวครอบฝากแล้ว รับใบคำฟ้องเมื่อวันที่ 21 ก.พ.และวันที่ 2 เม.ย 55 ขึ้นศาลอีกครั้ง แล้วแฟนหนูจะหลุดคดีเปล่าค่ะมีวิธีช่วยยังไงบ้าง แล้วอีกนานเปล่าค่ะถึงจะรู้เรื่อง แม่ของแฟนเขาเป็นห่วงลูกเขามาก ช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ เกตุ  (125.27.197.29)     25 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 665

  1. จะหลุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งดังต่อไปนี้
  - ไม่มีการซัดทอด
  - หักล้างพยานโจทก์ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับของกลาง
  - ไม่เคยมีประวัติ
  - ทนายความเก่ง
  - บันทึกการจับกุมหละหลวมมีช่องว่าง
  2. 84 วันส่งฟ้องศาล
  - แนะนำให้ติดต่อทนายความหรือเข้ามาพบที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ 02-9485700

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 664

  คดีแรกครอบยาบ้า  ตัดสินจำคุก 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี  คดีสอง ครอบไอซ์ 0.6 กรัม รวมถุง ศาลจะตัดสิ้นว่าอย่างไรคะ  ถ้าจะยื่นขอลดย่อนโทษ ด้วยเอกสารประกอบ มีบุตร 2 คน มีบ้าน มีรถต้องส่ง ค่าเทอมลูก ค่าบัตรเครดิต จะมีสิทธิไม่ต้องจำคุกไหมคะ

  โดยคุณ ลัคนา  (125.27.219.144)     24 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 664

  1. คดีหลังมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก โทษจำคุก 4-15 ปี
  2. ศาลคดีหลังจะเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 97 ถ้ากระทำผิดมาไม่เกิน 5 ปี
  3. คดีหลังไม่มีการรอลงอาญายกเว้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา และของกลางมีจำนวนน้อยมาก
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 663

  พี่ชายหนูถูกค้นบ้าน เจอ ยาบ้า 5 เม็ด และโดนเบอร์แบงค์ แต่เบอร์แบงค์ไม่ได้อยู่ที่เค้า ตำรวจยัดให้เขาสารภาพรับ ตอนนี้ฝากขังอยู่ ไม่ทราบว่าต้องจำคุกกี่ปีค่ะ เขายอมรับสารภาพ

  โดยคุณ okok  (110.169.177.163)     23 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 663

  - เบอร์แบงก์ไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่ฟังเป็นข้อยุติว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด ยังมีทางต่อสู้อยู่ แต่ยาบ้า 5 เม็ดต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนเองไม่รู้ว่ามียาบ้าอยู่
  - รับสารภาพ ศาลจำคุกโดยทั่วไปประมาณ 2 ปี ตามมาตรา 66 วรรคแรก
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 662

  คือตอนนี้ผม ไม่สบายใจมาก คือแม่ผม โดนจับ ข้อหา มียาบ้า ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 173 เม็ด ต้องจำคุกประมาณกี่ปีครับ ไม่เคยกระทำความผิด รับสารภาพ แล้วให้การเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ สามารถจำกุม ได้อีกคนนั้นวันนันเลย ตำรวจบอกว่าแม่ผมได้ 100/2 ไอ้ 100/2 นี้มัน จะเป็นคนละใบกับ ใบสำนวน หรือป่าวคับ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ ในคำตอบนะครับ

  โดยคุณ โน๊ต  (223.206.96.227)     23 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 662

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษจำคุกประมาณ 4 ปีถึงตลอดชีวิต
  - รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด
  - มาตรา 100/2 ศาลจะลงโทษน้อยกว่าโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้ เป็นดุลพินิจของศาล
  - ใบ 100/2 คือ สำเนาบันทึกการจับกุมนั่นเอง จะระบุไว้ชัดเจนว่าท่านได้ช่วยขยายผลอย่างไร

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.27)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 661

   คดียาเสพติดอยากทราบว่าหนีการรายงานตัวมีโทษอะไรค่ะ ช่วยตอบหน่อย ค๊ 

  โดยคุณ ไอซ์  (101.108.141.239)     22 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 661

  - ถือว่าผู้นั้นหนีการคุมขัง ตาม ป.อ.มาตรา 190 ต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6,000 บา หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     23 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 661

  ก็จะดูดยาบ้ามันผิดยังไงวะ  ไอตำรวจ

  โดยคุณ   (119.42.97.213)     23 ก.พ. 2555

 •  1 .. 46  47  48  49  50 .. 81   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด