X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 73   

 • ความคิดเห็นที่ 800

   เพื่อนผมมโดนจับยาไอซ์37จี สั่งสารบริสุทธิ์ได้22.4กรัม. โดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายตอนนี้สู้คดีอยู่. เพราะค้นเจอที่หอพัก. จะมีโอกาสหลุดไหมคับเพราะโดนซัดทอดมาอิกที.    แล้วถ้าสู้ไม่หลุดจะติดคุกกี่ปีหรอคับ. ข่วยตอบทีนะคับ.                  ขอบคุณไว้นะที่นี้คับ

  โดยคุณ สาวิดสาวก  (103.10.228.243)     13 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 799

   รบกวนสอบถามนะค่ะ  พอดีสามีดิฉันโดนจับคดียาไอซ์ ข้อหาที่ตำรวจแจ้งมีไว้ครอบครองเพื่อเสพ แต่เผอิญว่าไปสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได0.494 มิลลิกรัม

  อยากทราบว่ามีโทษจำคุกกี่ปีค่ะ แล้วในกรณีที่มีบุตร ถ้าเราขอลดโทษได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ฟาตีม๊ะ  (171.99.144.185)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 799

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี การที่จำเลยมีบุตรก็ได้เป็นเหตุบรรเทาโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 798

   น้องชายโดนจับที่ปั๊มน้ำมัน น้องชายเป็นคนขับมอไซต์ เจ้าหน้าที่ได้แยกน้องไปสอบจากปั๊มน้ำมัน แร้วพาน้องชายไปตรวจค้นที่บ้าน เจอยา390เม็ด แร้วเจอปืน 2กระบอก  ส่วนคนเพื่อนน้องเป็นคนซ้อนตรวจค้นเจอ ยา 100เม็ด แร้วก้อปืน 1 กระบอก พอได้นำตัวสอบที่โรงพักน้องชายได้รับสภาพของกลางที่อยู่ในตัวเพื่อนน้องได้รับว่าเป็นของตัวเองทั้งหมด  แต่ตำรวจก็ได้ส่งฟ้องศาลทั้งคู่ ส่วนเพื่อนน้องได้ทำการจะสู้คดี จะมีโอกาสสู้ชนะไหม แร้วส่วนน้องชายจะได้รับโทษกี่ปี    ของด่วนด้วยนะค่ะตอนนี้ใกล้ตัวสินแร้ว ฝากที่ 6 แร้วค่ะ   ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ   (27.130.119.62)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 798

  โอกาสการแก้ต่างต่อสู่คดีจะเป็นประการใด กรณีต้องนำบันทึกการจับกุมปรึกษาทนายเพื่อประเมินคดี ความผิดดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 797

  ดีค่ะ พอดีน้องชายโดนล่อซื้อยาบ้า 10 เม็ด โดนจับข้อหา จำหน่ายเพื่อจำหน่าย

  แต่น้องรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ไม่ทราบว่าน้องต้องโทษจำคุกกี่ปีค่ะ มีทางช่วยให้น้อง

  ต้องโทษให้เบาได้มั้ยค่ะ  

  ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ   ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ nas  (113.53.188.231)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 797

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่การทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพ ย่อมเป็นอีกทางหนึ่งให้ศาลทราบถึงประวัติของจำเลย พฤติการณ์แห่งการกระทำผิดประกอบการตัดสินชี้ขาดโทษได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 796

  ช่วยตอบที่นะคับเพราะว่าทางแม่เพื่อนผมเป็นกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับคดีที่ยาไอซ์37จีอะคับ. ชั่งสารบริสุธิ์ได้22.4โทษจะถึงตลอดชีวิดไหมอะคับเพราะสู้คดีด้วย. ช่วยตอบทีนะคับ

  โดยคุณ สาวิด  (110.77.166.111)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 796

  หากศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริง ด้วยปริมาณของกลางที่มีจำนวนมาก มีระวางโทษขั้นต่ำถึงจำคุกตลอดชีวิต ศาลย่อมมีอำนาจำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแก่จำเลยได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 795

   เพื่อนผมโดนจับยาไอซ์37จี ชั่งสารบริสุทธิ์ได้22.4กรัมอย่างนี้ที่โทษเท่าไรคับ และตอนนี้สู้คดีเพราะค้นเจอที่หอพักอย่างนี้จะมีโอกาสหลุดไหมคับ  เพราะว่าเพื่อนผมโดนซัดทอดมาอิกที ถ้าสู้ไม่หลุดจะติดคุกประมาณกี่ปีคับ ช่วยตอบทีคับ

  โดยคุณ สาวิด  (110.77.166.111)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 795

  คำซัดทอด เป็นพยานบอกเล่า มีน้ำหนักน้อย ศาลจำต้องกระทำความด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน โอกาสของคดีที่มีข้อแก้ต่างต่อสู้หรือไม่ ต้องนำสำเนาบันทึกการจับกุมเข้ามาปรึกษาทนาย และของกลางดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกขั้นต้ำถึงจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 794

  หลานโดนจัยบาบ้าที่บ้านประมาณ300เม็ดนี่แหละค่ะไม่ทราบจะโทษจำคุกกี่ปีปรับประมาณเท่าไหร่ล้วต้องหาทนายไหมค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ คุณอ๊อด  (110.77.244.222)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 793

   หลานชายโดนจับ ค้ายา 41 เม็ด จะต้องโทษประมาณเท่ารัยค่ะ อายุ ประมาณ 18 ปีค่ะ 

  โดยคุณ นู่ดำ   (171.97.177.81)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 792

   แฟนหนูโดนจับคดียาบ้า 17 เม็ด ที่จังหวัดนครราชสีมา รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและให้การเป็นประโยชน์ ตอนนี้ฝากขังในเรือนจำเพราะที่บ้านไม่ยอมประกันตัว อยากทราบว่า ใช้เวลาในการตัดสินประมาณกี่เดือน และจะได้ติดคุกกี่ปีคะ 

  รบกวนตอบด้วยคะ

  โดยคุณ รุ่ง  (119.46.28.142)     10 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 792

  ไม่น่าจะเกิน 84 วัน น่าจะติดคุกประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.28)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 791

  พี่ชายโดนตำรวจล่อซื้อยาบ้า   ที่บ้านแล้วตำรวจก็ค้นเจอใต้เบาะรถ  อีกประมาณ 30 -50 เม็ด  จากนั้นตำรวจให้บอกหัวหน้าที่ปล่อยยาบ้ามาโดยการให้ติดต่อกับหัวหน้านั้น  กรณีอย่างนี้  พี่ชายหนูจะโดนข้อหาอะไรบ้างและทางครอบครัวหนูจะต้องทำอย่างไร  สงสารพ่อแม่มาก  ช่วยแนะนำแนวทางให้หน่อยนะคะ  ขอบพระคุณมากคะ

  โดยคุณ พันธ์ธารา แซ่ชี  (118.173.140.255)     9 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 791

  รับสารภาพและยอมขยายผลจับกุมผู้ค้ายารายอื่นจะได้ลดโทษตามมาตรา 100/2

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.28)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 790

  *ขอโทษค่ะเมื่อกี้พิมไม่ครบ

  คือว่าแฟนอายุ 20 ปี โดนจับกับน้้องอายุ 17 ปี

  ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 40000 เม็ด

  แต่ยังไม่ตัดสินตอนนี้ฝากขังมาเกือบ 2 เดือนแล้ว

  แต่แม่ของแฟนที่อายุ 20 ได้ทำเรื่องยื่นฏีกา

  อยากทราบว่า

  -  แฟนจะจำคุกประมานกี่ปี

  - แฟนและน้องอายุ 17 จะมีโทษเท่ากันหรือป่าว ?

  - แล้วแฟนอายุ 20 มีสิทธิ์ถูกปล่อยตัวออกมาเลยหรือเปล่าค้ะ

  ช่วยตอบหน่อยน่ะค้ะ อยากรู้จิง ๆ :(

  โดยคุณ omamp  (58.8.210.46)     8 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 790

  - มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต และปรับ
  - ถ้าอายุไม่เกิน 18 ปี ถ้าศาลเห็นว่า สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้ลงกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.28)     12 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 789

  แฟนโดนจับคดีมียาเสพติดไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย

  จำนวน 40000 เม็ด , แต่ยังใม่ตัดสินตอนนี้ฝากขังอยู่ที่คลองเปรมเกือบ 2 เดือนแล้ว

  แม่เขาได้ทำ้เรื่องยื่นฏีกาขออภัยโทษอยู่

  อยากทราบว่าจะโดนประมาณกี่ปี ช่วยตอบหน่อยน้ะค้ะ :( 

  โดยคุณ omamp  (58.8.210.46)     8 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 788

  ยาบ้าจำนวนเท่าไหร่ถึงเรียกว่าเสพ และเท่าไหร่ถึงเรียกว่าค้า คะ

  โดยคุณ ดาว  (58.9.139.19)     7 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 788

  ยาบ้ามีไว้เพื่อเสพหมายถึง ไม่ถึง 15 เม็ด ถ้าถึง 15 เม็ด เรียกว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 15(2) และมาตรา 66 ตามลำดับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 787

  โดนจับคดีเสพและครองครองเพื่อจำหน่าย เป็นคู่คดี2คนค่ะ

  สารบริสุทธิ์1.15กรัมค่ะ

  จะขอยื่นประกันพี่สาวหนูหลักทรัพย์1ล้านบาทค่ะ

  เพื่อมาจ่อสู้คดี

  อยากทราบว่าความเป็นไปได้สูงรึป่าวคะที่จะประกันเพราะไปด้องที่ศาลกำหนดว่าตั้งแต่1กรัมแต่ไม่เกิน2กรัม หลักทรัพย์8แสนบาทค่ะ

  คือตอนนี้คู่คดีพี่ของหนูเค้าก้จะสู้เหมือนกันค่ะ

  คือมีความบาดหมางกัน

  ศาลยังไม่ตัดสินค่ะ รออัยการฟ้องไปศาล แล้วจะขอปะกันตัว พี่หนูจะปฎิเสธ สู้คดี

  และต่างคนก้ต่างสู้

  เสี่ยงมากไหมคะ เพราะหนูอยู่ไม่ได้แน่ถ้าพี่หนูติดคุก

  ทรมานมากๆเลยค่ะทุกวันร้องไห้ ตายทั้งเป็น

  แนะนำหนูทีนะคะ ได้โปรด ช่วยชีวิตครอบครัวหนูทีค่ะ

  เคารพท่านอย่างสูง

  โดยคุณ ตายทั้งเป็น  (1.4.160.195)     7 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 787

  1. เป็นไปได้สูงแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
  2. การต่อสู้คดีจะชนะหรือแพ้ ต้องดูจากบันทึกการจับกุม พยานหลักฐานมัดผู้ต้องหาแน่นเพียงใด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 786

  แฟนของหนูถูกจับข้อหาคดีค้ายาบ้า จำนวน 15 เม็ด แต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของยาเพื่อนเขาเอามาฝากไว้และเขาก็ถูกตำรวจจับแต่เขาไม่เคยเสพยา และไม่เคยค้ายา เขาจะมีสิทธ์ไม่ติดคุกหรือปล่าว คะ

  โดยคุณ น.ส สุธาริณี ใจยา  (182.232.227.10)     4 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 786

  1. การมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ถ้ารู้ว่าเป็นยาเสพติดถือว่ามีเจตนาตาม ป.อ.มาตรา 59 วรรคสาม และรู้สึกในการกระทำของตนเองว่ากำลังครอบครองยาเสพติด จึงกระทำโดยเจตนา ตามมาตรา 59 วรรคสอง จึงมีความผิดฐานครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 66 วรรคแรก

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 785

  พี่ชายโดนจับยาบ้า 2,000 เม็ด รับสารภาพ เมื่อปี 47 เคยต้องโทษมาแล้ว 4 ปี จะติดกี่ปีแล้วมีวิธีไหนช่วยลดหย่อนโทษได้บ้าง

  โดยคุณ bee luckys  (202.183.235.3)     3 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 785

  1. การขออภัยโทษ ประสานงานที่ผู้บัญชาการเรือนจำหรือรออภัยโทษในวันสำคัญ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 784

  ถ้าโดน ยาบ้า 100 เม็ด ไอซ์ อีก 0.5 กรัม โทษจำคุกประมาณเท่าไหรค่ะ

  ตำรวจแจ้งข้อหา ครอบครองเืพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาติ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

  เครียดมากเลย เอาจากประสบการที่ คุณทนาย เคยพบเจอดคีแบบนี้มา น่ะค่ะ

  ขอบคุณล่วงหน้าเลย (รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา) และถ้ามีลูก สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อ

  เป็นการลดโทษได้หรือเปล่าค่ะ

  โดยคุณ KMON  (101.109.40.37)     3 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 784

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งจากโทษที่ศาลกำหนด
  2. แนะนำให้หาทนายแถลงการณ์ปิดคดี จะทำให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 783

  ในการยื่นอุธรณ์ เราจะยื่นขอให้ศาลลดโทษได้มั้ยคะ แล้วต้องให้ทนายยื่นให้ หรือว่าจำเลยที่อยู่ในเรือนจำยื่นได้เอง ทราบมาว่าจำเลยสามารถยื่นเองได้  แต่ถ้าจะให้เป็นหนทางที่ดี ควให้ใครยื่นคะ  แล้วเราจะต้องทำอย่างไบ้างในการยื่น เช่นเอกสารที่ใช้ หรือ ค่าใช้จ่ายในการยื่น

  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ผึ้้ง  (1.0.220.122)     3 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 783

  1. การยื่นอุทธรณ์เป็นสิทธิของจำเลย ถ้าทำเองได้ก็ยื่นเอง ถ้าทำไม่ได้ก็จ้างทนาย ถ้ามีเงินจ้างทนายความน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 782

  แฟนโดนจับแล้วได้ยาบ้า80เม็ดเป็นของกลาง ตอนถูกจับตำรวจไม่ได้ล่อซื่อ แต่ได้ข้อหาครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย เพราะวันที่ถูกจับนั้นโดนไปสามคนแล้วหนึ่งในสามคนนั้นได้ให้การซักทอดให้แฟนหนูว่ายาบ้า17เม็ดที่ตำรวจค้นพบในตัวเขานั้นได้มาจากแฟนหนู ทั้งๆที่แฟนหนูไม่ได้ให้เขา แล้วยาบ้าของแฟนหนูก็ยังอยู่ใตเบาะรถตอนที่ตำรวจค้นเจอ แบบนี้แฟนหนูสามารถต่อสู้ในชั้นศาลให้เหลือแค่ ข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายได้ไหมค่ะ ตอนถูกจับมีพยานร้เห็นด้วยสามคนค่ะ

  โดยคุณ nangbebe  (110.77.216.186)     2 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 782

  1. การค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ต้องหา อาจถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
  2. พยานซัดทอด ศาลไม่ควรเชื่อโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลยเว้นแต่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227/1 ดังนั้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบพยานหลักฐานอื่นนอกจากคำซัดทอดว่าจำเลยจำหน่ายยาเสพติด หากศาลเชื่อจะลงโทษตาม ป.วิ.อ.มาตรา 176 และให้ศาลลงโทษตามมาตรา 185 วรรคสอง

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 781

  รบกวนปรึกษาอ.เดชา น้องชายอายุ 22 ปีถูกจับคดีมียาไอซ์ในครอบครอง 0.49 กรัม(น้ำหนักสุทธิ 0.09 กรัม)โดยรับสารภาพ ตอนนี้อยู่ระหว่างฝากขังครั้งที่ 1 อยากทราบอัตราโทษว่าจำคุกหรือปรับเท่าไร และตอนนี้ถ้าประกันตัวต้องใช้หลักทรัพย์ 50000 บาท ตามที่นายหน้ารับประกันตัวแจ้งจริงหรือไม่ เพราะนายหน้าบอกว่าให้จ่าย20000บาท แล้วจะเดินเรื่องให้ศาลปล่อยตัว และอยากทราบว่าหลังถูกปล่อยตัวจนศาลตัดสินคดีแล้วต้องจำคุกหรือปรับอีกหรือไม่

  โดยคุณ พี่สาว  (115.87.33.28)     2 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 781

  1. สารบริสุทธิ์ 0.09 กรัม น้อยกว่า 0.375 กรัม ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพหรือมีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรา 66 ระวางโทษจำคุกหนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
  2. ถ้าศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้จนกว่าคดีถึงที่สุด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     9 ก.ค. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 73   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด