X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1000

   แฟนโดนจับ ตรวจฉี่เจอเมื่อวันที่14 มกราคม2556 แล้วประกันตัวออกมา 10000 เสียค่าปรับ5000 แล้วคุมประพฤติจะให้ไปรายงานตัวในวันที่12 กุมพาพัน 2556 แล้วมาโดนจับอีก วันที่6 กุมพาพัน มียา4 เม็ดตรวจฉี่เจอ คดี ครองเพื่อเสพ อยากทราบว่า เงินที่ประกัน จะได้คืนมั้ยค่ะ แล้วจะได้ติดคุก อีกกี่ปีค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อรพรรณ  (182.249.140.100)     10 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1000

  เมื่อนายประกันส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ศาลแล้วความรับผิดตามสัญยาประกันจึงสิ้นสุดลง นายประกันมีสิทธิขอถอนสัญญาประกันและขอรับเงินที่วางไว้เป็นหลักประกันคืนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 999

  ผมถูกจับยาบ้า   3เม็ดเงินล่อซื้อ700บาทและตรวจปฉี่พบมีสารเสพติดและรถจักยานยนต์1คันอยากทราบว่าผมจะจำคุกกี่ปีและจะโดนยึดรถไหม

  โดยคุณ xjr2  (183.88.251.148)     10 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 999

  ท่านอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนรถของกลางที่ถูกยึดหากศาลเห็นว่าไม่ใช่ทรัพย์สิน ซึ่งท่านได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์มีคำขอให้ริบแต่อย่างใดแล้ว ศาลมีอำนาจที่จะพิพากษาโดยคืนรถของกลางให้แก่เจ้าของต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 998

   ขอรบกวนเรียนถามนะคะ เนื่องจากน้องชายถูกจับในคดีมียาบ้า 96 เม็ด ยาไอซ์ 0.66 กรัม  ตำรวจตั้งข้อหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย  น้องรับสารภาพในสำนวนและได้ถูกนำตัวฝากขังเพื่อรอการตัดสินอยากทราบว่าน้องจะต้องรับโทษจำคุกกี่ปี แล้วถ้ารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาบนชั้นศาลจะได้รับการลดโทษบ้างหรือไม่คะ  ตอนนี้ทางบ้านพ่อและแม่กลุ้มใจมากค่ะรบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

  ขอขอบพระคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ จันอำภา เนตรน้อย  (125.25.185.29)     6 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 998

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และการที่น้องชายรับสารภาพเป็นการรู้สึกความผิดและให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษเมื่อศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 997

  รบกวนสอบถามหน่อยค้ะ แฟนนู๋ โดนยาบ้า 20 เม็ด ตรวจปัสวะเจอสาร รับสารภาพ"  เร่วเค้ามีใบแดงด้วยอย่างนี่จะต้องจำคุกประมานกี่ปีค้ะ

  โดยคุณ lookpu  (58.8.71.220)     3 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 997

  คดีนี้จำเลยอาจต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ก่อนมีการเพิ่มหรือลดโทษ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     21 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 996

  ขอบคุนครับ

  โดยคุณ สมชาย  (27.55.4.218)     3 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 995

   พอดีแฟนโดนจับล่อซื้อค่ะ ยาบ้า8เม็ด ไอซ์2ถุงเป็นสารบริสุทธิ์0.66กรัมและอีกถุงที่ล่อซื้อ0.33กรัมเบอแบงแบงค์100 5ใบตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะ ครั้งนี้ครังแรก ในใบฝากขังเขียนว่าจำคุก3ปีกว่า จะมีทางลงอาญาบ้างไหมค่ะ ถ้าไม่มีเนี่ยเราใช้มาตรา100/2ได้ไหมและถ้ามีลงอาญาทำไงค่ะและลงอาญาแล้วจะต้องกลับไปติดอีกไหม และจะโดนอีกกี่ฝากค่ะเพราะเห็นสืบอีก5ปาก เครียดมากค่ะ ขอตอบด่วนๆนะค่ะ 

  โดยคุณ V  (171.99.85.8)     2 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 995

  ด้วยปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไปื ต้องด้วยข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายเด็ดขาดให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนการที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่าจำเลยกระทำผิดโดยพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษจำคุกจะรอการลงโทษจำคุกไว้หรือไม่ เป็นดุลพินิจของศาล หากศาลเห็นสมควรเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.อ.มาตรา 56 และคดีนี้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอฝากขังต่อศาลได้ถึง 7 ฝาก โดยรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 84 วัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     21 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 994

  หลานชายถูกล่อซื้อยาบ้า โดนเบอร์แบงค์ครึ่งเม็ดจะโดนโทษกี่ปีค่ะ

  ตอนนี้ฝากขังรอตัดสินคดีค่ะ มีวิธีช่วยหรือไม่ เพราะหลานตั้งใจซื้อมาเสพ

  ไม่ได้ตั้งใจนำมาจำหน่าย แต่ผู้ล่อซื้อเคยมาร่วมเสพกันอยู่เป็นประจำ

   

  โดยคุณ พิไลพร  (115.87.119.40)     1 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 994

  หากหลานชายไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาฐานจำหน่ายเพราะตนเพียงแต่มีไว้เพื่อเสพ ก็ชอบที่จะแก้ต่างต่อสู้ปฏิเสธตามข้อกล่าวหานั้น และพิสูจน์นำสืบพยานหลักฐานแสดงให้ศาลเห็นตนมีไว้ซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ โดยจำต้องปรึกษาทนายเพื่อประเมินแนวทางของรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     21 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 993

  น้องชายโดนจับคดียาบ้ามีไว้ในครอบครอง 30 เม็ด ไม่ทราบว่าน้องชายจะได้รับอัตราโทษอย่างไรบ้างค่ะ เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เคยต้องโทษคดีมาก่อน น้องชายอายุ 19 ปีค่ะ รบกวนตอบคำถามมาด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Poo  (115.67.37.172)     1 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 993

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่หากจำเลยรับสารภาพให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เมื่อศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     21 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 992

  รบกวนตอบความเห็นข้อที่ 990 หน่อยได้ไหมค่ะ คือทางบ้านของแฟนเค้าร้อนใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบน่ะค่ะ

  โดยคุณ จิ๊ก  (182.255.13.55)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 991

  แฟนโดนจับค่ะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่เรือนจำไหน เพราะดิฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ  อยากไปเยี่ยมไปหาเขา ก็เลยอยากทราบว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างค่ะ ที่จะรู้ว่าอยู่ที่ไหน ดิฉันคิดถึงเขามากค่ะไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแล้ว  ดิฉันไม่รู้จะไปสืบข่าวคราวเขาได้ที่ไหนเพราะเราคบกันได้ไม่กี่เดือน ดิฉันก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศ 

  โดยคุณ เอ๋ค่ะ  (27.55.166.185)     27 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 991

  เมื่อท่านไม่มีข้อมูลว่าแฟนถูกจับดำเนินคดีในท้องที่ใด ท่านจึงควรติดต่อสอบถามข้อมูลไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 990

   ขอปรึกษาค่ะแฟนโดนยา10เม็ดไอซ์2gและพกพาปืนเถื่อนในที่สาธารณะยอมรับสารภาพและไม่เคยมคดีมาก่อนจะตัดสินกี่ปีค่ะถ้าสู้คดียจะหลุดจากจำคุกเป็นปรับเงินแทนได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ จิ๊ก  (115.67.132.220)     26 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 990

  คดีนี้หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้อง ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และไม่อาจลงโทษแทนจำคุกดังกล่าว แต่ถ้าจำเลยประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดี จำเลยหรือญาตควรปรึกษาทนายเพื่อปรึกษาประเมินรูปคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 989

   ขอคำปรึกษาหน่อยน๊ะค่ะ  พอดีน้องชายขับรถบรรทุก 10 ล้อ แล้วตรวจเจอสารเสพติดแต่ไม่มีของกลาง ตอนนี้เสียเงินค่าประกันตัวไปแล้ว 50,000  บาท  รอบนี้เป็นรอบที่สองค่ะ  เพราะรอบแรกก็โดนแบบนี้ไปแล้วเหมือนกัน  ประกันตัวเท่ากัน  แต่ศาลตัดสินให้จำคุกไปแล้ว 4 เดือน  น้องชายหนูก็ติดคุกไปแล้ว เงินประกันก็ได้คืนมาหมดแล้วค่ะ  แล้วมาปีนี้โดนอีกรอบ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัว ที่โดนติดคุกครั้งแรกเรื่องมันก็นานมา 2 ปีกว่าแล้ว และมาโดนอีกในปีนี้คือ  อยากถามว่ารอบที่แล้วที่ติดคุกไปแล้ว กับที่โดนรอบใหม่นี้ มันจะบวกเข้าด้วยกันไหมค่ะ เขาจะมีสิทธิ์ติดคุกอีกรอบ 2 ไหมค่ะ  และถ้าเกิดว่าศาลตัดสินให้เขาจำคุกอีก จะต้องจำคุกอีกกี่เดือน  จะเพิ่มโทษของเขาไหมค่ะ ไปรายงานตัวรอบแรกมาเมื่อวานตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอสารค่ะ ศาลนัดอีกรอบวันที่ 4 ค่ะ  แล้วศาลเขาต้องนัดกี่ฝากถึงจะตัดสินค่ะ ขอรบกวนช่วยตอบให้หน่อยน๊ะค่ะ.  ......ขอบคุณค่ะ......

  โดยคุณ เอ  (110.77.215.82)     26 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 989

  โทษสำหรับคดีก่อนน้องชายได้รับโทษจำคุกไปแล้วโดยไม่มีการรอการลงโทษไว้ จึงไม่มีโทษสำหรับคดีก่อนที่ศาลจะนำมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้อีก แต่ศาลมีอำนาจเพิ่มโทษที่จะลงในคดีหลังนี้ เพราะน้องชายพ้นโทษมาในคดีก่อนไม่เกิน 5 ปี และคดีนี้ฝากขังได้ไม่เกิน 48 วันหรือ 4 ฝาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 988

    พอดีพี่ชายโดนคดี ยาบ้า 153 เม็ต ไม่ได้โดนล่อซื้อ ไม่มีเคยมีประวัติ แรัรับสารภาพทุกอย่าง ไม่ทราบว่าจะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ เบนซ์  (58.11.164.64)     24 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 988

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 987

   พี่ชายเคยต้องโทษจำคุกคดีลักทรัพย์ 1 ปี 4 เดือน และพ้นโทษออกมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554

  และเดือนตุลาคม 2555 โดนจับข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง 1 เม็ด และทำการประกันตัวออกมา

  ด้วยเงินจำนวน 10,000 บาท แล้วไปรายงานตัวทุกครั้งที่ศาลนัด และในวันที่ 25 มกราคม 2556 ศาลนัดตัดสิน อยากเรียนถามว่าจากคดีลักทรัพย์ มาจนถึงคดียาบ้านี้จะมีความเกี่ยวข้องกันมั้ย แล้ววันนัด

  สินจะพ้นโทษมั้ยคะ ช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เจี๊ยบ  (202.41.190.165)     24 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 987

  การกระทำความผิดในคดีก่อนฐานลักทรัพย์ ย่อมไม่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในคดีแต่อย่างใด และเมื่อศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้ได้เมื่อมีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 986

  1. ขอรบกวนท่านทนายหน่อยครับ น้องโดนจับยาบ้า 41 เม็ด โดนล่อชื้อโดนจับได้คามือ10 กว่าเม็ดและค้นเจอของกลางในบ้านอีก20กว่าเม็ด และมีฉี่สีม่วง นัองจะโดนกี่ข้อหาและโดนข้อหาอ่ะไรบ้าง ทั้งหมดติดคุกกี่ปีครับ

   2. พอโดนจับ รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา และคำให้การมีประโยชน์ต่อตำรวจตามจับได้อีกคนหนึ่งอยางจะถามว่าศาลจะลดโทษให้หรือป่าวคับ ถ้าลด ลดกี่ปีคับ

  โดยคุณ เดย์  (171.98.2.192)     23 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 986

  1. น้องชายกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันโดยอาจจะถูกต้องตั้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานจำหน่ายและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระทงละ 4 ปี
  2. การรับสารภาพและให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าว มีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายที่ศาลจะลดโทษให้ส่วนจะลดโทษเป็นจำนวเท่าใดเป็นดุลพินิจของศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 985

   คดียาเสพติด มีผู้ต้องหา 3 คน !! 2 คนรับสารภาพ ศาลลงโทษ 5 ปี แต่รับศาลลดเหลือ 2 ปี 6 เดือน จนออกมากันแล้ว แต่ แฟน ปฎิเสธตั้งแต่ต้น คือ ขอสู้คดี จนศาลชั้นต้น ตัดสินว่าสู้แพ้ คือ ต้องติด แต่ประกันตัวออกมา เพื่อยื่นอุทธรณ์สู้ต่อ คือ ว่าเดือน กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ แฟน จะต้องไปฟังคำตัดสิน ของศาลอุทธรณ์แล้ว อยากทราบว่า ถ้าศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น คือ ต้องติด จะติดกี่ปี แล้วถ้าเราจะขอประกันตัวออกมา เพื่อ สู้ต่อกับศาลฎีกา จะประกันได้ไหมคร๊ .....คดีนี้ ตำรวจเจอยาบ้า 6 เม็ด เงินล่อซื้อ อีก 1500 แต่ทั้งหมดไม่ได้เจอกับแฟน เรยค่ะ  ประมาณว่า แฟนไปนอนอยู่บ้านเพื่อน แล้วตำรวจลงพอดี เรยโดนจับไปด้วย 

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Don  (110.77.186.51)     23 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 985

  หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และถ้าโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ในเพิ่มเติมโทษจำเลย ศาลอุทธรณ์ไม่อาจพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยเกินกว่าที่ศาลชั้นต้นจะพิพากษานั้น ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 212 แต่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีนี้ให้เป็นที่สุด แต่จำเลยอาจยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 984

  ขอคำปรึกษาหน่อยน๊ะค่ะ  พอดีน้องชายขับรถบรรทุก 10 ล้อ แล้วตรวจเจอสารเสพติดแต่ไม่มีของกลาง ตอนนี้เสียเงินค่าประกันตัวไปแล้ว 50,000  บาท  รอบนี้เป็นรอบที่สองค่ะ  เพราะรอบแรกก็โดนแบบนี้ไปแล้วเหมือนกัน  ประกันตัวเท่ากัน  แต่ศาลตัดสินให้จำคุกไปแล้ว 4 เดือน  น้องชายหนูก็ติดคุกไปแล้ว เงินประกันก็ได้คืนมาหมดแล้วค่ะ  แล้วมาปีนี้โดนอีกรอบ ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันตัว ที่โดนติดคุกครั้งแรกเรื่องมันก็นานมา 2 ปีกว่าแล้ว และมาโดนอีกในปีนี้คือ  อยากถามว่ารอบที่แล้วที่ติดคุกไปแล้ว กับที่โดนรอบใหม่นี้ มันจะบวกเข้าด้วยกันไหมค่ะ เขาจะมีสิทธิ์ติดคุกอีกรอบ 2 ไหมค่ะ  และถ้าเกิดว่าศาลตัดสินให้เขาจำคุกอีก จะต้องจำคุกอีกกี่เดือน  จะเพิ่มโทษของเขาไหมค่ะ ไปรายงานตัวรอบแรกมาเมื่อวานตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอสารค่ะ ศาลนัดอีกรอบวันที่ 4 ค่ะ  แล้วศาลเขาต้องนัดกี่ฝากถึงจะตัดสินค่ะ ขอรบกวนช่วยตอบให้หน่อยน๊ะค่ะ.  ......ขอบคุณค่ะ......

  โดยคุณ   (110.77.201.144)     22 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 984

  คดีก่อนน้องชายได้รับโทษจำคุกไปแล้ว จึงไม่มีโทษที่รอการลงโทษไว้ในอันที่ศาลจะนำมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ได้อีก แต่ศาลมีอำนาจเพิ่มโทษที่จะลงแก่น้องชายได้อีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับ ความผิดครั้งหลังนี้ได้ เพราะน้องชายพ้นโทษมาในคดีก่อนไม่เกิน 5 ปี และคดีนี้ฝากขังได้ไม่เกิน 48 วัน หรือ 4 ฝาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 983

  น้องชายโดนยัดยาครับ เป็นยาบ้า 16 เม็ด ไอซ์ 0.6 กรัม ประกันออกมาแล้ว จะไปรายงานตัววันที่ 6 มีนาคม นี้ ผมอยากทราบว่าควรจะสู้คดีไหม.. มีแนวทางใดบ้าง.. ถ้ายอมรับจะติดกี่ปี เค้ากำลังมีอนาคตแต่มาเจอแบบนี้เสียหมดเลย อนาคต, แฟน, พ่อแม่ ผมจนปัญญาขอลบกวนด้วยนะครับ

  โดยคุณ การ  (124.121.233.168)     18 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 983

  เมื่อน้องชายไม่ได้กระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา ก็ต้องแก้ต่างต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในชั้นศาลต่อไป แต่ต้องรีบเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีกันก่อน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 982

  คือว่า..น้องสาวถูกจับค่ะ ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำนวน 45 เม็ด
  (ไม่เจอฉี่ ไม่โดนล่อซื้อ)...ขณะนี้อยู่ในระหว่งประกันตัว รับสารภาพหมดทุกอย่าง ไม่ได้สู้คดี,,
  +อันนี้เป็นความผิดครั้งแรก ไม่เคยมีประวัติ และก้กำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วย ปี3แล้ว..พ่อแม่ก็เสียชีวิตแล้ว
  และตอนนี้ก็วิ่งเรื่องให้ทางตำรวจร้อยเวรใส่ 100/2 ให้ด้วยแล้ว...
  +อยากทราบว่าถ้าศาลตัดสิน จะตัดสินจำคุกประมาณเท่าไร
  ...มาตรา 100/2 ลดโทษได้เยอะไหม ประมาณกี่ส่วน ครึ่งหนึ่งถึงไหมนะค่ะ
  ...แล้วจะเป็นไปได้ไหม หากขอรอลงอาญา หรือเสียค่าปรับแทน
  หรือคุมประพฤติ หรือจะขอเรียนหนังสือให้จบก่อน แล้วค่อยมารับโทษ...จะเป็นไปได้ไหมค่ะ
  ,,,ขอบพระคุณมากค่ะ YY_YY

  โดยคุณ pink  (118.174.103.109)     17 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 982

  คดีนี้ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี และด้วยปริมาณยาเสพติดจำนวนดังกล่าวประกอบกับความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลมักไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษจำคุกไว้ และกรณี ม.100/ 2 หากจำเลยไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการปราบปรามผู้กระทำผิดแก่เจ้าพนักงานตำรวจไว้จริง จำเลยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากกรณีตาม ม.100/ 2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     21 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 981

   ผู้หญิงโดนจับยาบ้าพร้อมเพื่อนชายอีก1คน มียาบ้า 20,000 เม็ด ยาไอซ์ 1 กก 

  แล้วไปล้อซื้อเพื่อน ยาบ้า245,000เม็ด ยาไอซ์ 1.5 กก

  ไม่เคยมีคดีมาก่อนจะติดกี่ปีค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ หญิง  (125.26.5.181)     16 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 981

  คดีนี้หากจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกโดยประมาณ 25 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     21 ม.ค. 2556

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด