X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 76   

 • ความคิดเห็นที่ 860

   พี่ชายหนูโดนคุมประพฤติคดีเสพยาเสพติด  แต่จ่ายประกันไปเเล้ว  และพึ่งออกจากเรือนจำมาได้ไม่นาน ก็มีตำรวจโทรมาให้ไปเสียค่าปรับ10000บาทเรื่องคดียาเสพติด  ทั้งที่ไม่เคยต้องคดีมา2ปีเเล้ว  อยากทราบว่าตำรวจนายนี้น่าเชื่อถือรึป่าวคะ

  โดยคุณ   (115.67.161.62)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 860

  หากพี่ชายไม่เคยต้องหาว่ากระทำผิดครั้งหลังนี้ ก็ไม่มีหน้าที่ใดจะต้องไปเสียค่าปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 859

  รบกวนถามค่ะ ศาลตัดสินจำคุก2ปี ปรับ2แสนบาท ในส่วนของเงินค่าปรับนั้น ถ้าไม่มีเงินเราสามารถขอศาลผ่อนจ่ายได้มั้ยคะหรือต้องติดคุกเพิ่มอย่างเดียว ยังพอมีทางอื่นอีกมั้ยคะที่จะไม่ต้องติดคุกเพิ่มนะคะเพราะถ้าให้หาเงินก้อนมาเสียค่าปรับก็ไม่มี รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ จิน  (171.99.144.210)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 859

  ผู้ต้องโทษปรับไม่สามารถผ่อนค่าปรับได้ ถ้าไม่ชำระค่าปรับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ หรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 858

   ถูกจับยาบ้า110เม็ดอยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี่ถ้ารับสารภาพแร้วมีวิธีไน่บ้างให้โทดน้อยลง

  โดยคุณ   (124.121.211.201)     13 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 858

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4ปี การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษประการหนึ่ง หากจำเลยให้ข้อมูลสำคัญแก่ตำรวจเข้าหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 100/2 ก็ได้รับการลดหย่อนโทษอีกประการหนึ่งด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 857

   จะช่วยทำมัย ทนายก็ยังมีพวกชอบช่วยคนทำผิดกฎหมาย ให้ชดใช้กรรมดีแล้ว พวกค้ายา ตำรวจไม่มีใครยัดยาหรอ ผมขับวิน รู้ดี พวกค้ายา ปฎิเสะไปเรื่อย ตามสเต็ป คนไทย

  โดยคุณ วิน 65  (101.109.219.122)     13 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 857

  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผู้ต้องหาหรือจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     20 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 856

  คือผมเพิ่ง พ้น โทษคดี พรบ.ปืน  แล้วมาถูกจับ คดี ยาเสพติด  จำนวน 4เม็ด และเป็นความผิดคดียาครั้งแรก อยากทราบว่าศาล จะตัดสิน บวกใบแดง  คดีปืนเพิ่ม รึเปล่า  แล้วจะโดนปรับ เท่าไหร่ แล้วจะถูกจำคุก  เท่าไหร่  กี่ปี กี่เดือน 

  โดยคุณ ดำ  (115.87.158.152)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 856

  การที่ท่านได้กระทำความผิดในครั้งหลังนี้ภายใน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษในคดีแรก หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก ศาลมีอำนาจที่จะเพิ่มโทษที่จะลงแก่ท่านได้หนึ่งในสามของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 855

  ขอสอบถามหน่อยนะคะพอดีแฟนตรวจเจอฉี่ม่วงถูกส่งให้ไปบำบัดแต่ตอนนี้ประกันตัวออกมาอยากทราบว่าหากไปรายงานตัวตามที่กำหนดแล้วยังเจอฉี่ม่วงจะม่โทษอย่างไรบ้างคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ   (180.183.202.248)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 855

  เมื่อผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ ศาลอาจตักเตือน หรือลงโทษซึ่งรอไว้นั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 854

  น้าผมโดนคดียา โดนล่อซื้อ3เม็ดเงิน600บาท เเละมาเจออีก8เม็ดในเวลาเดียวกัน

  เคยต้องโทษคดีจำหน่ายเเละออกมาได้เเค่2ปี คดีข้างบนจะโดนประมาณกี่ปีครับ

  ตอบด่วน!!เลยนะครับ    ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ตะวัน กรมโยธา  (125.26.74.172)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 854

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และศาลมีอำนาจเพิ่มโทษได้อีกกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้นฐานไม่เข็ดหลาบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 853

  รบกวน สอบถามหน่อยค่ะ

  คือว่าแฟนหนู ถูกจับข้อหายาเสพติด โดนข้อหา 2 จำหน่าย จำนวน 20 เม็ด จะติดนานไหมค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มิกกี้  (203.158.160.7)     10 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 853

  จำเลยต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี การให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลมีอำนาจลดโทษให้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยนั้นก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     28 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 852

  แฟนถูกจับมียาเสพติดให้โทษ 1 (ยาบ้า)ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 24 เม็ด

  2.มียาเสพคิดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย 2.0 กรัม

  3.เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะเสพยาเสพติดให้โทษ และเคยติดคุกเรื่องยาเสพติดออกมาได้ไม่เกิน 4 ปี อยากทราบว่าถ้ายอมรับศาลจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นัดดา  (125.27.247.15)     9 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 852

  ยาเสพติดทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78 และเคยกระทำความผิดมาก่อนภายใน 5 ปี ถูกเพิ่มโทษ ตาม ป.อ.มาตรา 97

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 850

   แฟนโดนจับจำหยน่ายยาไอซ์0.35 จะติดคุกกี่ปี ถ้ามีลูกเล็กขอลดโทษต้องยังไงตอนไหนนเอาเอกสารอะไรบ้าง ไม่เคยต้องคดี

  โดยคุณ bell  (58.11.47.190)     6 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 850

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุก 4-15 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 849

   กรณีที่โดนกล่าวหาจากผู้นำหมู่บ้านว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าค้าย้าบ้า ทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเลย แล้วจะแสดงความบริสุทธิ์อย่างไรจึงจะถูกต้องไหนทางกฎหมาย(สาเหตุคิดว่ามาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลอย่างเอาจริงเอาจัง อีกด้านหนึ่งก้อเลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้มีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้น) รบกวนช่วยตอบด้วยครับ

  โดยคุณ   (110.49.242.7)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 848

  ขอบรบกวนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ

  พอดีเพื่อนหนูโดนจับยาบ้า 5000 เม็ด ไม่ทราบว่าจะติดคุดกี่ปีค่ะ เพราะว่าตอนนี้ศานยังไม่ได้ตัดสินเลยค่ะ เข้ามาแล้ว 10กว่าวัน แล้วมีวิธีไหนที่พอจะช่วยบ้างค่ะ ตอนนี้คนที่บ้านร้อนใจมากเลยค่ะ

  โดยคุณ   (113.53.183.70)     5 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 848

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสาม ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต รับสารภาพลดโทษเหลือ 25 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 847

   น้องผมโดนจับ3เม็ดอายุ21ปะกันตัวออกมาบ้าน จะมีโทษมากไหมคับ ต้องจำคุกเท่าไร 

  โดยคุณ   (180.183.21.145)     4 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 847

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุก 4-15 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 846

  แฟนโดนจับยาบ้า3เม็ดเงินอีกสองแสน ตอนนี้ประกันตัวออกมาแล้วอยากทราบว่าศาลจะตัดสินยังไงคะ จำคุกกี่ปี ปรับเท่าไหร่ และอีกประมาณเมื่อไหร่ที่ศาลจะตัดสินส่วนใหญ่คดีหนึ่งนี่เค้าใช้ระยะเวลากี่เดือนคะที่ศาลจะตัดสินค่ะ

  โดยคุณ เรย์  (182.52.141.235)     4 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 846

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุก 4-15 ปี รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 845

   รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ แฟนโดนจับยาบ้า 680 เม็ด มีคดีเก่าเสพยาบ้า ไม่ได้ไปรายงานต่อศาล ไม่ทราบว่าจะโดนจำคุกกี่ปี เราจะช่วยได้อยางไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ นิศา  (118.172.165.154)     4 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 845

  รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ยาบ้า 680 เม็ด มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษจำคุกสี่ปีถึงตลอดชีวิต

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 844

  แฟนติดคุกเรื่องยาไอซ์ค่ะ ศาลตัดสินจำคุก2ปี ปรับ2แสนบาท อยากทราบว่าถ้าเราไม่มีตังจ่ายค่าปรับแล้วเราต้องติดคุกเพิ่ม เขาหักวันละเท่าไหร่คะ แล้วต้องติดเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ จึงจะครบ2แสน

  โดยคุณ จิน  (110.171.189.237)     30 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 844

  การหักค่าปรับวันละ 200 บาท ตาม ป.อ.มาตรา 30 แต่ไม่เกิน 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 843

  คนชื่อพงษ์เป็นสายของตำรวจ มาซื้อยาที่ตามกับบูม แต่ตามกับบูมไม่มี ก็เลยไปซื้อมาจากคนชื่อ ออย 10 เม็ด 

  และได้นำกลับมาให้พงษ์ที่เป็นสายของตำรวจ 8 เม็ด ตามกะบูมเอาไว้เสพ 2 เม็ด ใบแบงค์อยู่ที่คนชื่อ ออย อยากทราบว่า ตำรวจน่าจะตั้งข้อหาอะไรให้กับตามและบูมคะ ถ้าตั้งคดีเสพให้ จะได้รับโทษอย่างไรบ้าง ? แต่ตอนนี้ตามกับบูม โดนฝากขัง 7 ฝาก รอศาลตัดสิน เดือนพฤศจิกาคะ

  โดยคุณ   (110.164.62.50)     30 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 843

  - ทุกคนน่าจะถูกตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด และมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.23)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 843

   จะปรับเป็นเงินกี่บาท และ รับสารภาพหมดแล้ว จะได้จำคุกกี่ปี จะได้ลดโทษกี่ปีคะ

  โดยคุณ   (110.164.62.51)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 843

  ข้อหาร่วมกันจำหน่าย และครอบครองเพ์่อจำหน่าย ปรับเป็นเงินกี่บาท และำคุกกี่ปี และถ้าสารภาพหมดแล้ว จะมลดกี่ปีคะ

  โดยคุณ ภัทรภร (สมาชิก)  (110.164.62.51)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 842

  สามีโดนจับคีดยาบ้า 200 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีค่ะ ถ้ารับสาระภาพจะโดนกี่ปีพอจะมีทางไหนบางที่ช่วยลดโทษให้เหลือน้อยที่สุดบางค่ะ นานไหมกว่าจะตัดสิน ถ้ายื่นเรื่องสมานฉันจะลดโทษเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ นุ๋นุ้ย  (171.7.14.122)     28 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 842

  สามีโดนจับคีดยาบ้า 200 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีค่ะ ถ้ารับสาระภาพจะโดนกี่ปีพอจะมีทางไหนบางที่จะช่วยลดโทษให้เหลือน้อยที่สุดบางค่ะ นานไหมกว่าจะตัดสินเพราะว่ามีลูกตั้ง 3 คน คนเล็กยังไม่ได้เดือนเลย อีก2คนก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ ถ้ายื่นเรื่องสมานฉันจะลดโทษประมาณเท่าไรค่ะ

   

  โดยคุณ อารีนันท์  (14.207.234.168)     2 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 842

  เมื่อสามีเข้าโครงการสมานฉันท์ในคดีที่ตนต้องหาดังกล่าว โดยตนรับสารภาพว่ากระทำผิดจะได้รับการลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่ง คงต้องโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     4 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 842

  สามีโดนจับคีดยาบ้า 200 เม็ด ครอบครองเพื่อจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีค่ะ ถ้ารับสาระภาพจะโดนกี่ปีพอจะมีทางไหนบางที่จะช่วยลดโทษให้เหลือน้อยที่สุดบางค่ะ นานไหมกว่าจะตัดสินเพราะว่ามีลูกตั้ง 3 คน คนเล็กยังไม่ได้เดือนเลย อีก2คนก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ ถ้ายื่นเรื่องสมานฉันจะลดโทษประมาณเท่าไรค่ะ ถ้ามีใบแดงด้วยล่ะค่ะ สรุปกี่ปีค่ะ
   

  โดยคุณ wantanee  (171.7.27.115)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 841

  คือว่าแฟนถูกจับฐานมียาเสพติไว้ในครอบครอง 50 เม็ด

  แต่ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ ศาลจะตัดสินให้ติดคุกกี่ปี

  และเขาจะสามารถกลับมาศึกษาต่อได้อีกไหม

  โดยคุณ นัฐวุฒิ  (61.7.180.215)     24 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 841

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และเป็นสิทธิของจำเลยที่จะกลับมาศึกษาต่อได้เมื่อพ้นโทษแล้วนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     12 ก.ย. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 76   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด