อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 84   

 • ความคิดเห็นที่ 1020

  เพื่อนโดนจับยาบ้า200เม็ดไม่เคยมีคดีมาก่อนอยากทราบว่าจะติดคุกประมาณกี่ปีแล้วศาลจะยกโทษให้ครึ่งหนึงรึป่าวรับผู้ที่ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนแล้วจะขึ้นศาลประมาณกี่ฝาก 

  โดยคุณ ทราย  (119.42.67.66)     27 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1020

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพ ศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยตาม ป.อ.มาตรา 78 นั้นก็ได้ โดยคดีสามารถฝากขังได้ถึง 7 ฝาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1019

  เพื่อนโดนจับยาบ้า200เม็ดจำหน่ายเพื่อจำหน่ายรับสารภาพไม่เคยมีคดีมากอยากทราบว่าจะติดคุกประมาณกี่ปี

  แล้วศาลจะยกโทษให้ครึ่งหนึ่งรึป่าวรับสำหรับผู้ที่ไม่เคยกระทำความผิดแล้วจะขึ้นศาลประมาณกี่ฝาก 

  โดยคุณ ทราย  (119.42.67.66)     27 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1019

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี หากจำเลยรับสารภาพ ศาลเห็นสมควรจะลดโทษให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่จำเลยตาม ป.อ.มาตรา 78 นั้นก็ได้ โดยคดีสามารถฝากขังได้ถึง 7 ฝาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1018

  โดนจับสมรู้ร่วมคิด ยาบ้า24เม็ด แต่เพื่อนรับสารภาพหมด ประกันตัวอกไปแล้ว500000 บาท แต่คนสมรู้ร่วมคิดจะถูกจำคุกกี่ปีครับ

  โดยคุณ อยากรู้จัง  (171.5.195.130)     26 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1018

  หากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดโดยคดีนี้ต้องระวางโทษคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     4 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1017

  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ พอดีแฟนโดนจับยาบ้า 9 เม็ด มีโทรศัพเป็นของกลาง และเงินสด 4000 บาท แต่ไปทำเรื่องทำไมได้เงินคืนแค่ 2700 บาทค่ะ แต่ตอนที่โดนจับตำรวจก็เอาแฟนไปล่อซื้ออีกต่อหนึ่งนะค่ะแต่คนนั้นไม่ออกมาแฟนเลยโดนไปคนเดียวเลย เป็นคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย จะติดคุกกี่ปีค่ะ ปรับกี่บาทค่ะ โดนตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ค่ะ จนถึงวันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยค่ะ แต่ได้ยินว่าจะขึ้นศาลอีกทีวันที่ 1 มีนาคมค่ะ ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  โดยคุณ วรรณา  (118.174.90.178)     24 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1017

  คดีนี้อาจจะต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำกระทงละ 4 ปี หรือปรับอย่างต่ำกระทงละ 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนการลดโทษนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1016

  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ พอดีแฟนโดนจับยาบ้า 9 เม็ด มีโทรศัพเป็นของกลาง และเงินสด 4000 บาท แต่ไปทำเรื่องทำไมได้เงินคืนแค่ 2700 บาทค่ะ แต่ตอนที่โดนจับตำรวจก็เอาแฟนไปล่อซื้ออีกต่อหนึ่งนะค่ะแต่คนนั้นไม่ออกมาแฟนเลยโดนไปคนเดียวเลย เป็นคดีครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย จะติดคุกกี่ปีค่ะ ปรับกี่บาทค่ะ โดนตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ค่ะ จนถึงวันนี้ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยค่ะ แต่ได้ยินว่าจะขึ้นศาลอีกทีวันที่ 1 มีนาคมค่ะ ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  โดยคุณ วรรณา  (118.174.90.178)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1015

  หนูอยากรู้ว่าคดียาบ้ามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย40เม็ด โดนเงินแบงค์ล่อชื้อ 10000 ได้รับสารภาพ จะต้องจำคุกกี่ปีคะตอบหน่อย

  โดยคุณ   (110.77.138.124)     23 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1015

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำประมาณ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1014

   อยากทราบว่าแฟนหนูโดนจับยาเสพติด264เมดครอบครองเพื่อจำหน่ายจะโดนตัดสินกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ปูเป้  (27.55.9.172)     23 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1014

  อาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     28 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1013

   น้องชายโดนจับยาบ้า 582 เม็ด เพื่อจำหน่าย น้องรับสารภาพ จะได้รับโทษอะไรบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ

  โดยคุณ Autthakorn  (124.121.21.40)     20 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1013

  น้องชายอาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1012

   แฟนโดนคดคอบยาบาเพอจหนาย จตดประมาณกปคะ

  โดยคุณ ปรีชา  (115.67.102.250)     20 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1011

  อยากจะสอบถามค่ะ พอดีญาติถูกจับโดยการล่อซื้อยาบ้า 1 เม็ด เงิน 600 บาท และตรวจฉี่พบสารอีก เค้ายอมรับสารภาพในสำนวน จะติดคุกกี่ปีค่ะ และต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่

  โดยคุณ มด  (49.0.79.49)     19 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1011

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 4 ปี หรือปรับอย่างสูงไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคแรก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1010

  หลานอายุ สิบสาม มีคนบอกให้ไปเอาเงินให้ 700 บาท แต่กลับเป็นเงินค่ายาบ้า โดนตำรวจจับ จะมีโทษอย่างไรค่ะ หลานไม่รู้

  โดยคุณ บุญเชิญ   (124.120.105.142)     17 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1010

  ผู้ถูกจับอาจต้องรับโทษฐานเป็นผู้สนับสนุน การกระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1009

  สามีของดิฉันถูกจับคดียาเสพติดชึ่งมียาบ้า536เม็ดและได้ให้ปากคำรับสารภาพวันที่ส่งเข้าเรือนจำดิฉันตามไปไม่ทันอยากทราบว่าเขาจะติดนานไหมค่ะแล้วมีวิธีที่จะให้เขาติดคุกน้อยลงบ้างไหมดิฉันทุกข์ใจมากๆเลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะเขาบอกว่าม่มีทางทำอะไรได้เลยนอกจากคอยให้เขาออกมาแต่ความเป็นภรรยาของดิฉันมันกระวนกระวายที่จะช่วยสามีเพราะดิฉันได้รับปากเขไว้ว่าดิฉันจะต้องช่วยเขาให้ออกมาให้ได้ดิฉันทุกข์ใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วช่วยดิฉันด้วยเถอะค่ะ

   

  โดยคุณ   (118.173.230.21)     17 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1009

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี แต่หากท่านประสงค์จะช่วยเหลือสามีก็ควรนำสำเนาบันทึกการจับกุมและเข้ามาพบและปรึกษาทนายความเพื่อประเมินรูปคดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1008

  สวัสดีคะอยากจะขอถามเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะคะ คือลูกพี่ลูกน้องเป็นผู้ชายอายุ 20 โดนคดียาเสพติด เรื่องของเรื่องคือน้องชายดิฉันได้นั่งรถไปกับเพื่อนและเจ้าของยาบ้า แล้วโดนตำรวจจับแต่เจ้าของยาบ้าคือเป็นผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่จังหวัดสมุทรปราการหนีรอดไปได้ ส่วนน้องชายดิฉันกับเพื่อนถูกตำรวจจับกุมได้ น้องดิฉันให้การกับตำรวจว่า เพื่อนน้องชายฉันกับเจ้าของยาชวนไปนั่งรถเที่ยว ตจว. แล้วน้องดิฉันมันก็ไปกับพวกมัน อย่างนี่น้องชายดิฉันจะข้อหาอะไรบ้างคะ แล้วต้องติดคุกกี่ปี ยาบ้าที่จับได้จำนวน 20,000 เม็ดคะ รบกวนช่วยตอบคำถามให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากคะ

  โดยคุณ มะเหมี่ยว  (115.87.145.38)     15 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1008

  ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลางดังกล่าวจำหน่าย 15 เม็ด(หน่วยการใช้)ขึ้นไป น้องชายกับพวกจึงต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และหากศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามฟ้องก็อาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1007

  แฟนโดนจับ มียาไอซ์0.65  (ไม่มีหลักฐานอย่างอื่น..ทางตำรวจลงว่าครอบครอง) ศาลลงว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายแต่แฟนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา รอตรวจสารบริสุทธิ์ ตรวจมาแล้วสารบริสุทธิ 0.21ค่ะ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด( 0.375 ) วันที่ 4 มีนาคมนี้ ศาลนัดพร้อมทนาย ถ้ารับสารภาพจะได้รับการลงโทษอย่างไรบ้างคะ (ครั้งแรก)

  โดยคุณ   (124.122.189.247)     15 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1007

  คดีนี้มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยหากรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาล ไม่ใช่ข้อหาที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำให้จำคุกตลอดชีวิต หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น และไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิด ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ โดยศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1006

  ขอถาม หน่อยค่ะ

  น้องชายอายุ17โดนจับยา5เม็ด ข้อหา มีไว้จำหน่าย แล้วก็พาตำรวจไปจับผู้ต้องหา 

  ได้อีก2คน จะได้รับโทษอย่างไร แล้วจะมีวิธีทางออกอย่างไรบ้างค่ะ

  รบกวนตอบด้วยนะคะ เรื่องพึ่งเกิดขึ้นค่ะ เลยอยากจะทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (183.89.65.226)     15 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1006

  การที่น้องชายให้ข้อมูลสำคัญต่อตำรวจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 ก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1005

  ขอถาม หน่อยค่ะ 

  น้องชายอายุ 17โดนจับยา5เม็ด ข้อหา จำหน่าย ต้องได้รับโทษอย่างไรค่ะ

  แล้วจะมีทางออกอย่างไรบ้างค่ะ

   ช่วยตอบเด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ   (183.89.65.226)     15 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1004

   อยากจะทราบว่าคดียาเสพติดที่มี ยาบ้า2เม็ด เงินแบงค์600บาท

  เป็นคดีมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันจำหน่าย

  จะติดคุกประมาณกี่ปีค่ะ

  รบกวนตอบกับทางเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ สาวิณี  (171.99.214.114)     14 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1004

  จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกกระทงละ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1003

   พีผมถุกจับยา384นำเข้าด้วยจะติดคุกกีปีครับ

   

  โดยคุณ ณัฐดนัย  (125.25.169.46)     14 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1003

  ความผิดฐานนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ.ดังกล่าว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1002

   ขอความช่วยเหลือครับ. น้องชายโดนคดีเสพขับ. จักยานยนต์. สน ปลายบาง. จากนั้นโดนค้บ้านเจอ ยาบ้า2 เม็ด และอาวุธปืน อัดลม แบบชาวบ้าน แต่อยู่ในพื้นที่ สน บางกรวย. ตอนนี้ประกันตัวชั้นศาล. พลัดที่2. อยากทราบแนวทางการตัดสิน และอยากให้อย่างน้อยแค่รับโทษรอลงอาญาได้ไหมครับ ร้อนใจมาก   น้องก็ประชดชีวิต กินยาค่าตัวตายแต่โชคดีหมอช่วยไว้ทัน. พ่อกับแม่ เป็นทุกข์มาก. ช่วยหน่อยได้ไหมครับเงินเราก็ไม่มีวิ่งเต็น.    ผมไม่แน่ใจอีเมลถูกไหม. ถ้าสะดวกช่ายโทระบอกหน่อยนะครับ.0834947563หรือส่งข้อความก็ได้ครับ

  โดยคุณ Sitthi751040102711@gmail.com  (27.55.174.45)     13 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1002

  ความผิดฐานขับเสพต้องระวางโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปี กรรมหนึ่ง ส่วนความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน และมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 1 ปีเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกกรรมหนึ่งต่างกรรมต่างวาระ ศาลมีอำนาจลงโทษทุกกรรมเรียงกระทงความผิดได้ แต่คดีนี้ศาลมีอำนาจพิพากษาลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามความ ป.อ.มาตรา 56 นั้นก็ได้ หากศาลเห็นสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1001

  แฟนหนูโดนจับ ยาบ้า 350 เม็ดเพื่อจำหน่าย พี่เค้ารับสารพาบทั้งหมด ตอนนี้ฝากขังยุหนูอยากทราบว่าพี่เค้าจะติดคุกกี่ปีแล้วจะปะมารกี่ฝากคร๊

  โดยคุณ นิตยา  (223.207.86.233)     10 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1001

  คดีนี้ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และพนักงานสอบสวนสามารถยื่นคำร้องฝากขังได้ไม่เกิน 7 ฝาก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.51.185)     19 ก.พ. 2556

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 84   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด