452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 900

  แฟนหนูโดนจับยาบ้า1เม็ดโดนข้อหา3ข้อหา1.ขับเสพ2.ครอบครองเสพ3.เสพแต่รับสารภาพหมดแต่ไม่ได้ประกันตัวค่ะจะโดนโทษกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ nannypodam  (1.0.147.99)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 900

  จำเลยน่าจะต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 899

  ทนายความเดชาคะ  แฟนหนูจับยาบ้า 20 เม็ค มีไว้พื่อนจำหน่าย ตอนนี้ฝากขังอยู่เรือนจำ อยากทราบว่าถ้าทางบ้านขอประกันตัวทางศาลบอกว่าประกัน 5หมื่น แต่จะออกมาอยู่ข้างนอกได้แค่ 2เดือน ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำคืน ทำไมหราคะ  ทำไมระยะเวลาออกมาอยู่ข้างนอกน้อยจัง จะมีทางไหนที่ดีกว่านี้ไม่คะ ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคะ ทนายเดชา ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ 

  โดยคุณ ศุภลักษณ์  (124.121.151.33)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 899

  หากยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลและศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้น ถ้าต้องมาแม้ว่าศาลจะพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดและลงโทษจำคุกก็ตาม จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็สามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้อีกในระหว่างอุทธรณ์ ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 898

  แฟนโดนจับฉี่ม่วงเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาค่ะ เสียค่าปรับประมาณ 5000 บาท แต่จำไม่ได้ว่ารอลงอาญาเท่ารัย แล้วถ้าปีนี้แฟนหนูโดนจับตรวจฉี่ม่วงอีก จะเสียค่าปรับเหมือนเดิม หรือว่าจะติดคุกเรยค่ะ เนืองจากถ้าเสียค่าปรับเหมือนเดิม ทางบ้านจะทำเรื่องไปบำบัดค่ะ เพราะจะแจ้งจับเอง

  โดยคุณ nunut  (101.109.255.36)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 898

  การที่ศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงและจะพิพากษาตัดสินลงโทษจำเลยอย่างไร จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจภายใต้ระวางโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 897

   แฟนโดนจับยาบ้า  77 เม็ด  ยาไอซ์  0.9 กรัม ข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ไม่ทราบว่าต้องจำคุกกี่ปี  และลดโทษได้กึ่งหนึ่งรึเปล่าถ้าสารภาพ ขอบคุณมากสำหรับคำตอบน่ะค่ะ

  โดยคุณ pangtee  (223.204.228.238)     24 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 897

  ศาลอาจพิพากษาลงโทษจำคุก 9 ปี หากรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 896

   เพื่อนโดนจับยาบ้า4050เม็ดเป้นคดีนำเข้าจากเพื่อนบ้านอยากทราบว่าจะโดนตัดสินยังไงคับ และมีทางที่จะลดลงเหลือน้อยที่สุดเท่าไรคับ

  โดยคุณ โบ้  (183.88.251.14)     22 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 896

  หากรับสารภาพความผิดและให้ข้อมูลสำคัญในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อตำรวจแล้ว ศาลมีอำนาจที่จะลงโทษจำเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ ส่วนความผิดฐานนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นี้ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับอย่างต่ำ 1 ล้านบาท
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 895

   พี่ชายถูกตำรวจจับที่บ้าน พบยาบ้าในกระเป๋ากางเกง 30 เม็ด และเงิน 3,000 บาท ตอนนี้รอประกันตัว 12 วัน วันที่ 30 ต.ค.55 ศาลจะตัดสิน อยากทราบว่าจะประกันตัวได้จริงรึเปล่าและประกันตัวประมาณกี่บาท ถ้าประกันตัวแล้วจะถูกจำคุกอีกรึเปล่า และถ้าไม่ประกันตัวจะต้องจำคุกกี่ปี

  โดยคุณ เอ๋  (110.49.224.224)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 894

   แฟนโดนจับคีครอบครองยาบ้า1เม็ดและฉี่ม่วงด้วยวันที่17นี้จะไปต้องขึ้นศาล

  อยาก ทราบว่าควรทำอย่างไร ควรพูดหรือไม่พูดอะไร การตัดสินจะต้องโดนติดคุกหรือปรับอย่างเดียวหรือทั้งสอง ควรประกันตัวไหม หรือถ้าปะกันมาก็ต้องกลับไปติดคุกอีก อยากให้เขาเลิกให้ได้ จะทำยงไงดีค่ะ รบกวนด้วยด่วนจริง ถ้าโทรกลับได้ 087-0389353

  โดยคุณ สุกัญญา  (49.48.220.110)     17 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 894

  หากแฟนประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดี ก็ชอบที่จะให้การปฏิเสธแล้วดำเนินการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเข้าพบทนายเพื่อปรึกษาแนวทางในการสู้คดีต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 893

  น้องชาย โดนจับยา 40 เม็ด ข้อหามียาในครอบเพื่อจำหน่าย ไม่ทราบว่าจะติดคุกกี่ปี ครับ และเขาเคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเมื่อสักประมาณ 10 ปี  แต่ได้ติดคุกไปแล้ว ทางศาลจะเอามาพิจารณา รวมกันไหมครับ และ มีคดีลักทรัพย์ ในคดีลักทรัพย์จะขึ้นศาลเดือน ธันวาคม นี้  ไม่ทราบ ศาลจะตัดสินเรื่องยาอย่างเดียว หรือ ว่าจะแยกเป็น 2 คดีครับ ถ้าร่วมทั้ง 2 คดี เขาจะติดคุกกี่ปี แต่ทั้ง 2 คดี เขารับสารภาพ นะครับ

  โดยคุณ เก๋  (110.168.205.183)     16 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 893

  คดีเกี่ยวกับยาเสพติด หากศาลเห็นว่าน้องชายกระทำความผิดจริงตามฟ้อง ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษอย่างต่ำ 4 ปี และเมื่อคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งหลังนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษในคดีแรก ศาลจึงไม่อาจเพิ่มโทษได้ ส่วนคดีอาญาความผิดฐานลักทรัพย์เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับคดียาเสพติด ศาลต้องแยกพิจารณา
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 892

  1.แฟนโดนจับยาม้าเพื่อครอบครองจำหน่าย 24 เม็ด ยาไอซ์ 2.0 กรัม โดนจับข้างนอก และโดนฝากขังที่ศาล แต่แฟนได้ไปเปิดพักห้องพัก 24 ชม.ไว้และเก็บระเบิดเอาไว้ตำรวจได้พบรูปถ่ายในมือถือถ่ายคู่กับระเบิดในวันที่โดนจับและรุ่งอีกวันได้มีแม่บ้านได้มาแจ้งความว่าพบระเบิดในห้องพักโดยมีแฟนเป็นคนเปิดห้องพักคือระเบิดที่แฟนถ่ายไว้แต่ระเบิดน่าจะใช้การไม่ได้ 2.เมื่อ 4 ปีก่อนแฟนเคยจำคุกคดียาเสพติดมาแล้ว ศาลน่าจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะรวมกับระเบิดด้วยยอมรับทั้งหมด

  ขอขอบคุณด้วยนะค่ะที่ให้ข้อมูล

   

  โดยคุณ นัดดา  (125.27.245.200)     16 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 892

  หากแฟนรับสารภาพในความผิดแต่ละกรรม ซึ่งศาลมีอำนาจเรียงกระทงลงโทษในแต่ละกรรมได้ รวมแล้วน่าจะไม่เกิน 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     5 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 891

    มีเพื่อนโดนจับคดียาอายุ19 ซึ่งเรียนมาด้วยกัน โดยสมุติชื่อว่านาย ก โดยนาย ก ให้นาย ข นำยาไปส่งจำนวน2เม็ด จากนั้น นาย ข โดนจับและได้พาตำรวจมาจับนาย ก ด้วย โดยของกลางจำนวน70เม็ดเบอร์แบ้งค์400บาท ต่อมานาย ข ถูกปล่อยตัวเนื่องจากนาย ก รับคนเดียว และได้ให้การซัดทอด โดยการชี้ที่รูป นาย ค และมีข้อความเขียนใต้รูปว่าข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากนาย ค ซึ่งนาย ค ไม่เคยมีประวัตรใดๆมีอายุเพียง19เท่านั้น จากนั้นตำรวจลดของกลางลงเหลือเพียง40เม็ด นาย ค ต้องทำยังไง ต้องทนอยุด้วยความกังวนใจ ทั้งที่ไม่เคยกระทำตามที่ถูกนาย ก ให้การ (แต่อดีตผมยอมรับว่าเคยเสพ) ได้ยินเพียงข่าวจากนาย ข และพี่ของนาย ก ที่มาบอก ว่า ตำรวจบอกว่ามันจะออกหมายจับ  แต่ต้องมากังกวนใจ ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ  เครียดเปนอย่างมาก 

  วอนโปรดช่วยแนะนำด้วย

  โดยคุณ กิ่ง  (223.206.57.117)     15 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 891

  ถ้ามีหมายจับหรือเข้ามอบตัวต่อทันทีเลยก็ได้ แต่ต้องปรึกษาทนายความที่จะวางแผนในการให้การกับพนักงานสอบสวน

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 890

  1.แฟนโดนจับยาม้าเพื่อครอบครองจำหน่าย 24 เม็ด ยาไอซ์ 2.0 กรัม โดนจับข้างนอก และโดนฝากขังที่ศาล แฟนได้ไปเปิดพักห้องพัก 24 ชม.ไว้และเก็บระเบิดเอาไว้ตำรวจได้พบรูปถ่ายในมือถือถ่ายคู่กับระเบิดและรุ่งอีกวันได้มีแม่บ้านได้มาแจ้งความว่าพบระเบิดในห้องพักโดยมีแฟนเป็นคนเปิดห้องพักแต่ระเบิดน่าจะใช้การไม่ได้ และเมื่อ 4 ปีก่อนแฟนเคยจำคุกคดียาเสพติดมาแล้ว ศาลน่าจะตัดสินประมาณกี่ปีค่ะรวมกับระเบิดด้วย

  ขอขอบคุณด้วยนะค่ะที่ให้ข้อมูล

   

  โดยคุณ ปัด  (125.27.250.56)     15 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 890

  1. มีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง ระวางโทษสี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต
  2. ส่วนมีระเบิดมีความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 38 ประกอบมาตรา 74 มีโทษจำคุกหนึ่งปีถึงยี่สิบปี ปรับ 2,000-40,000 บาท รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 889

   โดนจับไป 18 เม็ด ค่ะ ต้องโทษอะไรบ้างค่ะ ถ้าไม่กันกันตัว 

   

  โดยคุณ mk  (202.29.52.220)     15 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 889

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคสอง โทษขั้นต่ำ 4 ปีถึงจำคุกตลอดชีวิต รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตาม ป.อ.มาตรา 78 จากโทษที่ศาลกำหนด

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 888

  รบกวนสอบถามค่ะว่า้น้องชายโดนคดียาเสพติด 37 เม็ด โทษตัดสินประมาณกี่ปีคะ และน้องเคยมีประวัติเสพยาเสพติดอยู่แล้วเคยติดมาแล้วประมาณ เดือนกว่า ๆ ค่ะ

  โดยคุณ ืnok  (202.29.237.202)     14 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 888

  โดยทั่วไปศาลจะพิพากษาลงโทษประมาณ 2 ปี

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 887

  อยากสอบถาม หน่อย ค่ะ คือ น้องชายถูกจับข้อหา เสพ ยาเสพติด จำคุก 45 วัน พอเข้าไปในเรือนจำตอนค้นตัวในกางเกง มี ยา3เม็ด ไม่ทราบว่าจะติดคุกกี่ปี ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ จะเป็นพระคุอย่างยิ่ง

  โดยคุณ แท๊ก  (101.51.159.118)     13 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 887

  มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ระวางโทษจำคุกขั้นต่ำ 4 ปี รับสารภาพ ศาลจะลดโทษกึ่งหนึ่ง ประมาณ 2 ปี แต่อาจจะถูกเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 97

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     19 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 886

   น้องชายไปนั่งบ้านเพื่อนโดนตำรวจจับ

  เพราะในกลุ่มเพื่อนนึงคนหมายจับ

  พอตำรวจไปค้นบ้านเพื่อนคนนั่น

  เจอยาบ้า315เม็ด

  น้องดิฉันจะโดนรึเปล่าค่ะ

  และตำรวจบอกว่าน้องดิฉันมีความผิดมีส่วนรู้เห็น

  และบอกว่ามีพยานว่าน้องชายดิฉันเป็นคนขายให้

  อยากทราบว่ามีความผิดเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ สุมนทา  (1.20.1.168)     13 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 886

  1. เพียงแค่นั่งอยู่ในบ้านเพื่อน ถ้ายังไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการร่วมกันกระทำความผิดหรือไม่รู้ว่า เพื่อนมายาเสพติดไว้ในความครอบครองจะถือว่าเป็นตัวการร่วมไม่ได้ ตาม ป.อ.มาตรา 59 วรรคสาม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     19 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 885

   แฟนครอบครองยาไอซ์ครับ  ตัดสินมา 3 ปี 6 เดือน ต้องติดจริงกี่เดือนหรอครับถึงจะทำเรื่องขอพักโทษได้

  พอดีแฟนยังศึกษาอยู่และก็ยังต้องเลี้ยงคุณปู่คุณย่า ครับ

  รบกวนสอบถ่มหน่อยนะครับสงสารเค้ามาก

  โดยคุณ ตั้ม  (125.27.150.25)     12 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 885

  1. โดยปกติการลดโทษ ลดครั้งละ 1 ใน 5 , 1 ใน 8 เป็นต้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 884

  โดนคดีมียาไว้ครอบครอง 18 เม็ด ศาลต้องโทษอย่างไรบางค่ะ 

  แล้วจะติดคุกกี่ปี เสียค่าปรับเท่าไร...?

  ถ้าประกันตัวออกมา  เสียค่าประกันเท่าไร...?  

  แล้วต้องติดคุกอีกหรือป่าวค่ะ ถ้าประกันตัวออกมาแล้ว

   

   

  ขอบคุณค่ะ... 

   

  โดยคุณ mk  (202.29.52.220)     12 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 884

  1. มีความผิดตามมาตรา 66 วรรคแรก ส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษขั้นต่ำคือ 2 ปี ค่าปรับ 80,000-300,000 บาท ถ้าลดกึ่งหนึ่งอาจจะประมาณ 40,000 บาท เป็นต้นไป

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.31)     21 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 883

  น้องชายถูกจับ เป็นคนนำทาง ขนยาไอซ์ 10 ก.ก  ยอมรับสารภาพ  ทำครั้งแรก  อยู่เรือนจำ อยู่ระหว่างรอศาลตัดสิน ไม่ทราบว่าจะได้โทษอย่างไรบ้าง  ช่วยรบกวนตอบหน่อยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ ว่าน  (62.143.235.45)     11 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 883

  - การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 66 วรรคท้าย มีระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต หากรับสารภาพส่วนใหญ่ ศาลจะลดโทษประมาณ 25 ปี (ดีที่สุด)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     19 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 882

   แฟนโดนจับ คดี ร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า72000 ยาไอซ์ 22 กก เค 6 ขวด อี 26 เปีม็ด ไฟว์1300 ร่วมกัน4คน แฟนอายุ20ปี ไม่เคยมีคดีความ และได้ช่วยทางการจับได้อีก(100/2อะไรสักอย่าง) จับได้อีก 3 ล้านเม็ด  อยากทราบว่า จะตัดสินกี่ปีรับโทษอะไรบ้าง ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ 

  โดยคุณ พรพิมล  (115.87.174.41)     11 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 882

  ได้รับโทษจำคุก 25 ปี ตามมาตรา 66 วรรคสาม ประกอบมาตรา 100/2

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 881

  เพื่อนหนูโดนจับยาบ้า ตัดสิน 1ปี จะมีลดโทษไหมค่ะ ตอบหนูหน่อย

  โดยคุณ นาเดีย  (115.67.3.234)     11 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 881

  การลดโทษเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.2)     11 ต.ค. 2555

 •  1 .. 32  33  34  35  36 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด