X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.02-948-5700, 081-6161425

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 83   

 • ความคิดเห็นที่ 1180

  หนูอยากทราบเกี่ยวกับคดียาเสพติดค่ะ คือน้องหนูโดนจับยาบ้า 6 เม็ด ค่ะ
  หนูอยากทราบว่าต้องโดนจำคุกกี่ปี และปรับกี่บาทค่ะ แล้วจะมีวิธีไหนแก้ไขได้บ้างค่ะ
  ช่วยตอบหนูด้วยน่ะค่ะหนูร้อนใจมาก
  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ แพรว  (110.164.40.48)     20 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1180

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 2 ปี หรือปรับอย่างต่ำ 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับในความผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     26 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1179

   รบกวนถามทีมงานทนายค่ะ. พอดีญาติดิฉันโดนจับคดียาบ้า..ทั้งจำทั้งปรับ..แต่ไม่มีเงินค่ะเลยเลือกติดคุกแทน..1. เดือนผ่านไปญาติที่ติดคุกล้มป่วยแล้วตาย. คดีจะเป็นโมฆะไหมค่ะ..เพราะผู้คุมมารับเงินที่งานศพอะค่ะเลยงง ว่าเราเลือกติดคุกแทนตั้งแต่แรกแล้วเขาก็เสียชีวิตแล้ว..ทำไมต้องมารับเงินกับญาติที่มีชีวิตยุอีกละค่ะ. ขอบคุณล่วงหน้าค่ะช่วยชี้แจงหน่อยค่ะ

  โดยคุณ   (49.48.128.215)     20 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1179

  คดีไม่เป็นโมฆะ แต่เมื่อผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายกำหนดให้โทษเป็นอันระงับไปตาม ป.อ.มาตรา 38 ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่มาเรียกรับเงินจากญาติของผู้กระทำผิดที่ตาย จึงให้ญาติสอบถามว่าเป็นค่าอะไร เพราะญาติไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าปรับแทนผู้ตาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     26 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1178

   ครอบครองเพื่อจำหน่าย  ยาไอซ์  สารบริสุทธิ  3.1 กรัม  ถ้ารับสารภาพติดอีกกี่ปีครีบ

  โดยคุณ แม๊ก  (115.67.130.115)     18 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1178

  ต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1177

    อยากทราบว่าพี่ชายโดนล่อซื้อ5 เม็ด เจอเบอแบง8ใบ พอค้นห้องแล้วเจอซองบรรจุเพื่อจำหน่ายและก้เจออุปกรณ์การเสพยาไอซ์อีก อยากรู้ว่าพี่ชายจะจำคุกกี่ปีค่ะ แต่สารภาพทุกอย่าง คดีคือครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  โดยคุณ   (27.55.202.210)     18 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1177

  จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 6 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     28 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1176

   อยากทราบว่าพี่ชายโดนล่อซื้อ5 เม็ด เจอเบอแบง8ใบ พอค้นห้องแล้วเจอซองบรรจุเพื่อจำหน่ายและก้เจออุปกรณ์การเสพยาไอซ์อีก อยากรู้ว่าพี่ชายจะจำคุกกี่ปีค่ะ แต่สารภาพทุกอย่าง คดีคือครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย

  โดยคุณ   (27.55.202.210)     18 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1175

   เดกๆๆที่เล่น  การพนัน ออนไลน์  (บัคคารา  )  มีความผิดไหมครับ 

  โดยคุณ วัน  (183.89.80.132)     16 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1174

   พอดีคนรู้จักโดนจับยาบ้า 28 เม็ด....แล้วเค้ามีลูกยังเล็ก..แต่มีนายตำรวจที่มาจับเค้าบอกให้เค้ายกลูกให้เป็นลูกบุญธรรม...และก็บอกว่าจะช่วยลดโทษให้...แต่ถ้าไม่ยกลูกให้จะเอาคดีให้ถึงที่สุด...แบบนี้หมายความว่ายังไงค่ะ..แล้วมันสมควรมั๊ยค่ะ....อีกอย่างอยากรู้ค่ะว่าจะติดคุกกี่ปีค่ะ

                                                                                                    ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ pp  (101.51.170.179)     11 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1173

   แฟนถูกจับคดียาไอซ์์ ตอนนี้คดียุ่ในชั้นศาลแล้ว ปริมาณยาคัดเปนสารบริสุทธิ์ 105 กรัม แต่จะขอประกันตัวสุ้คดีต้องใช้หลักทรัพเท่าไรคะ

  โดยคุณ น้ำผึ้ง  (27.55.221.222)     9 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1173

  สอบถามประชาสัมพันธ์ของศาลที่รับฟ้องหรือฝากขัง หรือเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายรับคำร้องขอประกัน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1172

  ขอทราบว่าญาติเป็นคนขับรถให้โยนยาบ้าเข้าไปในเริอนจำ พร้อมโทรศัพท์ แต่ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวเองแลยอมรับสารภาพ (ประมาณ 2000 เม็ด) ต้องระวางโทษจำ ประมาณเท่าไรคตับ

  โดยคุณ kai  (49.0.93.201)     4 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1172

  ต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     16 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1171

  น้องแฟนถูกสายลับมาล่อซื้อยา 2 เม็ด แต่ยาเป็นของเพื่อนอีกคน แต่น้องแฟนเป็นคนยื่นยาให้สายลับ สายลับจ่ายตังให้กับเพื่อน แล้วเพื่อนถูกจับแต่น้องแฟนหนีไปได้ วันที่ 10 ก.ค. เข้ารับการบำบัดยาเสพติด วันที่ 26 ก.ค.ถูกหมายเรียก ข้อหาร่วมกันกับพวกค้ายาบ้า ถ้าไม่รับสาระภาพจะเป็นอะไรไหมค่ะ

   

  โดยคุณ อารัก  (118.175.177.140)     2 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1171

  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะปฏิเสธการกระทำความผิดดังกล่าวโดยที่จะแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่ตนได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 134 วรรคสี่ แต่ผู้ต้องหาหรือจำเลยควรปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีและเตรียมพยานหลักฐานแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     15 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1170

  ขอถามค่ะ โดนข้อหาร่วมกับพวกค้ายาบ้าต้องโทดอะไรบ้างค่ะจำคุกกี่ปีปรับกี่บาทค่ะ

  โดยคุณ khaeladda@gmail.com  (118.175.177.140)     2 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1170

  ความผิดฐานจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัมขึ้นไป ก็ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท หรือประหารชีวิต ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสาม
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     16 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1169

  ขอถามค่ะ โดนข้อหาร่วมกับพวกค้ายาบ้าต้องโทดอะไรบ้างค่ะจำคุกกี่ปีปรับกี่บาทค่ะ

  โดยคุณ khaeladda@gmail.com  (118.175.177.140)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1168

  รบกวนสอบถามครับ พอดีแฟน(ญ)ถูกจับคดีเสพยาเสพติด(ยาบ้า) วันแรกถูกคุมขังที่โรงพัก มีโอกาสคุยกับแฟนๆปฏิเสธว่าไม่ได้เสพแต่ที่ยอมรับว่าเสพเพราะตอนตำรวจไปจับพยายามเกลี้ยกล่อมให้แฟนลงชื่อรับสารภาพ(ไม่มีการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ)จะได้ประกันตัวง่ายๆ (คือแฟนไปหาเพื่อนที่ห้องระหว่างอยู่ในห้องเพื่อนเสพยากันแต่แฟนนอนเล่นเกมส์ในโทรศัพท์) ัจจุบันแฟนถูกส่งตัวไปเรือนจำแล้วทางญาติๆบอกว่าถ้าจะประกันตัวต้องใช้เงิน10,000แต่ถ้าไม่ประกันก็ติด1เดือน อยากทราบว่าเป็นไปได้หรอครับคดีแบบนี้ติดแค่เดือนเดียว (แฟนไม่เคยมีประวัติมาก่อน)

  โดยคุณ เกียรติศักดิ์  (202.91.23.5)     29 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1168

  ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 6 เดือน ตามมาตรา 91 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1167

   

  สวัสดีครับ ทีมงานทนายฯ เรื่องมีอยู่ว่า น้องเมียผมโดนตำรวจสายตรวจ2นายและผู้ช่วยตำรวจ2นาย โบกรถเพื่อขอตรวจค้น หลังจากน้องเมียที่ได้ไปส่งเพื่อนที่บ้านเพื่อนมา ด้วยใจบริสุทธิ์ก็จอดรถให้ค้นโดยไม่รู้ว่าเพื่อนได้ลืมยาบ้าไว้ในรถ 50 เม็ด ตำรวจนำไปตรวจฉี่ ไม่พบสารเสพติด เลยตั้งข้อหา มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย แต่น้องเมียได้สู้คดีจนชนะคดีศาลชั้นต้น แต่อัยการยื่นอุธรณ์ น้องเมียผม ขอเปลี่ยน

   

  โดยคุณ พี่เขย  (171.5.159.254)     29 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1167

  เมื่อพนักงานอัยการโจทก์อุทธรณ์ น้องภรรยาท่านก็ชอบที่จะยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1166

   รบกวนหน่อยนะคับ ที่ว่า ระวางโทษ อย่างต่ำ 4 ปี หมายถึง ต้องรับโทษ จำคุก 4 ปี ใช่มัย  ไม่มากไปกว่านี้ใช่เปล่าคับุ ในกรณีที่ความคิดเห็น 1160  มียาไอซ์ ครอบเพื่อจำหน่าย  สารบริสุทธิ์  3.2 ก รัม  ช่วยตอบหน่อยนะคับ

  โดยคุณ อัถ  (115.67.7.70)     28 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1166

  เป็นระวางโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 4 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1165

   อยากจะทราบว่า ระหว่าที่เราเป็นทหารเกณฑ์อยู่ และอยู่ในช่วงกับมาพักที่บ้าน โดนตรวจฉี่แล้วพบว่าเป็นสีม่วง  ตำรวจพาไปขึ้นศาลทหารที่ มทบ13 มาแล้ว แล้วตอนนี้เขาก็ส่งตัวเข้าเรื่อนจำลพบุรี ให้ไปอยู่ฟื้นฟู  อยากจะทราบว่าจะต้องโดนโทดอะไรมั้งค่ะ แล้วจะต้องทำอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ supaluk  (125.26.115.120)     28 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1165

  จำเลยอาจต้องถูกนำตัวไปทำการรักษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1164

   สวัสดีค่ะ.พอดีแฟนโดนจับคดียาไอซ่รวมน้ำหนักรวม 434.9g และยาบ้าอีก70เม็ด

  แต่ยอมรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกกรณี แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลตัดสิน

  แต่ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำนนทบุรี กรณีของกลางเยอะแบบนี้ จะถูกศาลตัดสินนานกี่ปีคะ

  และถ้ารับสารภาพบวกกับไม่เคยต้องโทษมาก่อน ศาลจะลดโทษให้มากน้อยอย่างไรคะ

  อยากรู้มากๆค่ะ ขอคำตอบนิดหนึ่งค่ะ ขอบพระคุณเปนอย่างสูง

  โดยคุณ Pp  (101.108.20.9)     28 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1164

  ด้วยปริมาณยาเสพติดของกลาง จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกโดยประมาณ 25 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1163

   น้องผมถูกจับยาบ้า1020เม็ด รับสารภาพ ช่วยนำจับ และไม่เคยมีคดีมาก่อน วิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าจะติดกี่ปี ขอบคุณครับ

  โดยคุณ กร  (27.55.195.157)     25 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1163

  ต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำโดยประมาณ 9-15 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1162

  อยากทราบว่าแฟนโดนจับ20เม็ดครอบครองเพื่อจำหน่ายโดนเมื่อวันที่10มิถุนายน56แต่เคยต้องโทษมาแล้วคดีเดิมรอบแรกโดนครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดนเมื่อปี52ติดไป3ปี6เดือนแล้วทำเรื่องพักโทษออกมาอยากทราบว่ารอบนี้แฟนจะติดกี่ปีจะบวกเพิ่มมั่ยจะต้องติดกี่ปี 

  โดยคุณ ดา  (101.108.226.7)     25 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1162

  คดีหลังนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี และถูกเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1161

   โดนจับยาบ้า 2 เม็ด รับสารภาพว่า มีไว้เสพ. แต่เป็นต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วย จะมีโทษยังไง ถูกจำคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ AA  (49.231.96.250)     22 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1161

  ต้องระวางโทษจำคุกกระทงละไม่เกิน 1 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 ก.ค. 2556

 •  1 .. 23  24  25  26  27 .. 83   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด