452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1540

   น้องชายโดนจับยา5เม็ด เค้ารับสารภาพหมด เค้าจะติดคุกกีรปีค่ะ ศาลจะตัดสินวันนี้

  โดยคุณ   (223.205.28.245)     6 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1539

   ขอโทษน่ะรบกวนถาม ว่าโดนจับยาบ้า 50เม็ด ตำรวจมาค้นที่ตัวไม่มียาไม่มีสาร คือคนที่โดนจับมาจี้อีกทีว่าเอามาจากแฟนเรา. ต้องโดนกี่ปี 

  โดยคุณ ฟฟ  (58.8.154.111)     29 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1538

   แฟนเปนชาวสิงคโปร์ค่ะโดนจับข้อหามียาอีไว้ในครอบครอง1เม็ด ประกันตัวแล้ว

  สามารถทำเรื่องของพาสสปอตกลับประเทศได้หรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ Ben  (49.229.34.161)     29 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1537

   ใครจะมาปราบยาเสพติดใด้ในเมื่อคนมีอำนาจไม่เคยไส่ใจเรืีองพวกนี้เพราะเค้าไม่ใด้เดือดร้อนไงคนรวยถูกจับมีทนายช่วยคนจนไม่มีหลักฐานเดี๋ยวหาให้จะเอากี่ร้อยเม็ด

  โดยคุณ ดวง  (1.47.107.48)     25 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1536

  ตอนนี้แฟนโดนข้อหาร่วมกันมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่าย บันทึกจับกุม นาย ก.โดนจับยาบ้า50เม็ด ซื้อจากนาย ข. ตำรวจให้นายข.สั่งยาบ้าเพิ่ม 20 จากนายค. (คือแฟน)ตำรวจจับกุมค้นตัวไม่พบของค้า พบเงินในกระเป๋าแฟน 21,000 อ้างเป็นเงินค้ายา และอ้างว่า นายค.โยนยาบ้าทิ้งน้ำ จึงไปตักยาบ้าจำนวน 20เม็ดมาจากในน้ำให้นาย ค.ชี้ว่าเป็นของตนเอง นายค.ไม่ชี้ตำรวจจึงร่วมกันทำร้ายร่างกาย (ใช้เท้ากระทืบที่ท้อง และเอาปืนจ่อศรีษะ)ให้รับสารภาพ นาย ค.ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงต้องชี้ เมื่อจับกุมมาที่ สถานีตำรวจบังคับให้ นายก ข ค.เซ็นรับสารภาพในบันทึกจับกุมโดยไม่ให้อ่านรายละเอียด นาย ก ข รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา แต่นาย ค.ปฏิเสธเนื่องจากยาบ้าไม่ใช่ของตน  นาย ขและนาย ค. เป็นพี่น้องกัน ซึ่งนาย ข.ทำความผิดจิง แต่นาย ค.ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย ตอนนี้ได้ประกันตัวแฟนออกมาสู้คดี จะมีโอกาสรอดมั้ยคะ  ถ้าสู้คดีไม่ได้ จะติดคุกกี่ปีคะ  ขอความกรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ ทุกข์ใจมากเพราะครอบครัวไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย

  โดยคุณ ปลา  (118.175.244.13)     25 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1535

  http://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=different&month=01-2011&date=09&group=3&gblog=1

  โดยคุณ ดวง  (110.169.92.72)     23 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1534

  ยาเสพติดเมืองไทยเยอะเพราะ จนท ทำงานเป็นธุรกิจจับได้มีค่าหัว (ไม่แน่ใจว่าใช่มั้ย)มีผลงานไม่สนว่าจริงไม่จริงยัดให้ก็ได้สงสัยเอาไปซ้อมก่อนแฟนผมรู้ทั้งรู้ไม่จริงมันยังจับไปตอนนี้ติดคุกอยู่ ห่วยแตก ตร ใครบอกไม่จริงแสดงว่าไม่ได้อยู่ชุมชนคุณไม่มีทางรู้เรื่องพวกนี้หรอก

  โดยคุณ ดวง  (1.46.32.227)     23 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1533

   แฟนโดนล่อซื้อยาเสพติด100เม็ดไม่มีเบอร์แบงค์เป็นความผิดครั้งแรกต้องจำคุกกี่ปี รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ

  โดยคุณ   (1.47.228.30)     16 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1533

   จำคุกกี่ปีขึ้นอยู่ที่ศาลครับ ถ้ารับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ที่ผมทำคดีมาตัดสินให้ติด3 ปีครึ่งครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.213.144)     18 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1532

  อยากทราบว่า ถ้าโดนจับในฐานะคนที่เฝ้ายาบ้า แต่เป็นจำนวนเยอะมาก ประมาน 55000 เม็ดแต่ไม่ได้เป็นคนขายเองแค่เป็นคนเฝ้าที่รอส่งให้คนมารับอีกที่ ติดคุกกี่ปีคะ และถ้าประกันตัวจะต้องใช่ตังเท่าไรคะและมีทางขอลกย่อยโทษได้มั้ย 

  โดยคุณ บีพี  (183.88.70.102)     15 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1531

  ขอสอบถามความก้าวหน้า ของ พรบ. ยาเสพติดฉบับใหม่ ที่ กระทรวงยุติธรรม ส่ง ร่าง เข้า ครม. และครม. ได้ให้กลับไป คุยกับ กระทรวงสาธาณสุข ว่า ไปถึงไหนแล้วครับ และ ร่างฉบับนี้ น่าจะได้ประกาศใช้ทันปีนี้หรือไม่

  โดยคุณ นิมิต อัศวเสนา  (180.180.180.222)     14 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1531

  ท่านอาจสอบถามข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.117)     12 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1531

   กฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เค้าพูดถึงกันว่าถ้ามียาบ้าไม่ถึง 50 เม็ด

  กฎหมายจะเปลี่ยนเป็นครอบครอง ธรรมดาจริงหรือไม่ เห็นเค้าบอกมีผลบังคับใช้วันที่ 2 ธค.2558 นี้

  จริงหรือป่าว

   

  โดยคุณ มยุรี วอทอง  (27.55.205.132)     20 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1530

   ช่วยตอบความคิดที่1529ด่วนๆหน่อยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ รักแฟนมาก  (49.230.205.8)     11 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1529

   อยากทราบว่าแฟนมีคดีติดตัวแจ้งข้อหายักย้อกทรัพแต่ตอนนี้ถุกจับยาบ้า104เม็ดครอบครองเพื่อจำหน่ายและขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษ จะติดคุกกี่ปีค่ะ   ช่วยตอบด่วนๆหน่อยค่ะ  เดือนรัอนมากอยุกับลุกสองคนค่ะ  ลุกก็ได้4เดือนค่ะ

  โดยคุณ รักแฟนมาก  (49.230.205.8)     11 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1529

   แฟนทำผิดตามที่เขาแจ้งไหม ถ้าไม่ผิดแนะนำให้สู้คดีครับ มีไรปรึกษาได้ตลอดครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.213.144)     18 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1528

   สวัสดีคะ่หนูขอความกรุณา ช่วยตอบหนูด่วนหน่อยได้ไหมคะทุกใจมากเลยค่ะ แฟนหนูโดน ล่อซื้อ ยาบ้า 2 เม็ด เบอร์แบงค์ 300  เจอในตัวอีก 13 เม็ดค่ะ  อายุ 29 ปี โดน  ยาบ้า จำหน่าย ตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะ ถ้าไม่มีเงินประกันจะทำยังไงได้บ้างคะ  ประมาณกี่ปีคะ

   

  โดยคุณ   (1.47.107.5)     10 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1527

  สวัสดีค่ะ แฟนโดนจับ ยาบ้า 2 เม็ด เบอร์แบงก์ 200 เจอในตัวอีก 13 เม็ดค่ะ จะติดคุกกี่ปีคะ ถ้าไม่มีเงินประกันตัว จะทำยังไงได้บ้างคะ

  โดยคุณ   (1.47.200.59)     10 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1526

   ตออนี้ประสบปัญญหา แฟนถูกจับค้นพบมียาบ้าในตัว15เม็ด โดนแจ้งข้อหา มียาบ้าครอบครองเพื่อจำหน่าย โทษหนักสุดกี่ปี ปรับเท่าไหร่ นะเวลานี้ สารภาพว่าครอบครองจริง และมีการให้การเป็นประโยชน์แก่ตำรวจสามารขยายผลจับเพิ่มได้อีก (ลูกและเมียคงอยู่ลำบาก)แต่ให้การไม่ได้จำหน่ายแต่ก็ยังตั้งข้อหา ครอบครองเพื่อจำหน่ายอีก แต่ไม่มีเบอร์แบงค์นะ แค่มีพฤติกรรม เลยถูกรวบตัวได้ และถ้าไม่มีเงินประกัน จะนอนคุกกี่ปี มีวิธีการแก้ไขได้ไหม หรือให้ฟังคำสั่งศาล ...พอถึงตอนนั้นจะประกันตัวยากไหม 

   

   

  โดยคุณ   (64.233.173.64)     9 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1526

  กรณียาบ้าของกลางปริมาณตั้งแต่ 15 เม็ด(หน่วยการใช้) ขึ้นไป กฎหมายให้ถือเป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่ามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายตามนัยมาตรา 15 วรรคสาม (2) แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 2522 จำเลยจะแก้ต่างต่อสู้นำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานแห่งบทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ ทั้งนี้ คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกประมาณ 2 ปี 6 เดือน และปรับ 200,000 บาท ส่วนข้อสงสัยอื่น ควรโทรปรึกษาทีมทนายคลายทุกข์ 02-9485700
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.168)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1525

   อยากทราบว่าโดนจับยา1000เม็ดโดนข้อหาร่วมกันจำหน่ายและจำหน่ายได้เงินอีก80000บาทโดนไป3คนแล้วแต่เจ้าของยาตัวจริงยังลอยนวลอยู่และแบบนี้น้าหนูจะติดประมาณกี่ปีค่ะ

   

  โดยคุณ สุภาพร พลายยงค์  (49.229.78.6)     30 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1525

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตตามพรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), มาตรา 66 วรรคท้าย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.58.80)     27 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1524

   สอบถามหน่อยครับว่าถ้ามียาบ้าใว้ครอบครองเพื่อเสพ10เม็ดแล้วจะติดคุกป่าวครับ

  โดยคุณ เอ็ม  (182.53.253.226)     29 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1523

   อยากรู้ว่า คดียาเสพติด มีอภัย ในวันพ่อรึป่าวคะ

  โดยคุณ   (27.55.93.190)     23 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1522

   สอบถามหน่อยค่ะคือแฟนหนูโดนจับยาบ้า24เม็ดรับสารภาพแต่จะขอยื่นอุทรขอไห้ศารลดหย่อนโทษเพราะต้องดุเเลลูก2คนแม่อีกคนพ่อเสียไปแล้วเขียนแถลงขอไห้ศาลท่านไห้โอกาสจะมีโอกาสแค่รออายาได้มั้ยค่ะและถ้าอุทรจะประกันตัวจะประกันได้เลยมั้ยค่ะหรือต้องรอกีวันค่ะ....ขอท่านช่วยชี้แนะด้วยคะ่

  ขอบพระคุณอย่างมากค่ะ...

   

  โดยคุณ ก้อย  (182.53.175.33)     22 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1521

  สอบถามหน่อยค่ะ แฟนมียาไว้เพื่อครอบครองและจำหน่าย 18 เม็ด และยาไอซ์ 0.8 g. ต้องประกันตัวเท่าไหร่ค่ะ และถ้าไม่มีเงินประกันตัวจะติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ nid  (171.96.173.106)     21 ก.ย. 2558

 •  1  2  3  4 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด