452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 78   

 • ความคิดเห็นที่ 1547

   แฟนโดนเรื่องจำหน่ายยาไอซ์ 0.22กรัม มีเบอร์แบ้งค์ ประวัติของแฟนมีใบแดงอยู่ ตอนนี้รอศาลตัดสินอยู่ค่ะ แฟนพึ่งนำไปฝากขังวันที่20/11/58 ถ้าจะประกันตัวแฟนต้องประกันเท่าไรค่ะ แบบว่าประกันขอล้มคดีเลยอ่ะค่ะต้องเตรียมเงินจำนวนเท่าไรค่ะ 

  โดยคุณ jee  (27.55.136.61)     21 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1546

  พี่ผมโดนจับคดียาบ้า . สำนวนเขียนว่า มีไว้จำหน่ายและจำหน่ายและจับได้ 16 เม็ดเงินล่อซื้อ 100 บาท ผมอยากทราบว่าพี่ผมจะติดคุกกี่ปี และช่วยได้ไงบ้างคับ

  โดยคุณ ศุภลักษณ์  (27.55.194.29)     20 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1545

   แฟนโดนจับยาบ้า70เม็ด ยอมรับสารภาพทุกอย่างในระหว่างจำกุมไม่มีการขัดขืนแต่อย่างใด บอกที่มาของยาว่าเอามาจากใคร  อยากทราบว่าแฟนจะติดคุกประมาณกี่ปี

  โดยคุณ Sureemss   (49.229.13.82)     18 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1544

   หนูอยากทราบแฟนหนูโดนเบอร์แบงค์ และชับเสพมีไว้ครอบครองจะติดคุกกี่ปี แต่แฟนหนูไม่มีคดีเก่า และแฟนหนูรับสารภาพจะลดโทษให้ไหมค่ะ

  โดยคุณ   (122.155.38.199)     13 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1543

   อยากทราบว่ามียาไอซ์ไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย2.24กรัม ต้องติดคุกกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ วิบุลย์ พลพ่วง  (49.229.64.174)     12 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1542

  คุณแม่ถูกจับยาบ้า200เม็ด โดยการรับแจ้งจากสายลับ

  หลังจากนั้นตำรวจพามาที่บ้านตรวจค้นบ้านไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

  แต่พบทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องอยู่ในบ้าน ตำรวจจึงทำการยึดไว้เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตราการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔

  มีบ้าน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โฉนดที่ดิน 

  รายการทรัพย์สินที่เป็นชื่อคุณแม่คือ รถเก๋ง แต่ติดไฟแนนซ์,โฉนดที่ดินที่แม่ซื้อต่อจากน้องชาย

  แต่ทรัพย์สินที่เหลือเป็นชื่อคุณพ่อและติดไฟแนนซ์ด้วยเช่นกัน

  อยากทราบว่า คุณแม่ต้องถูกจำคุกประมาณกี่ปี

  และเราจะได้ทรัพย์สินที่ถูกอายัดไป ได้กลับคืนมาหรือไม่ค่ะ

  แล้วคำว่า ต้องสอบสวนพยานอีก5ปากที่ตำรวจระบุไว้ จะมีส่วนในการมีผลต่อรูปคดีไหมค่ะ

  แล้สสมุดบัญชีเงินฝากหลายๆเล่มแต่ไปอัปรายการ ณ ปัจจุบันแล้ว ยอดเงินไม่มีในบัญชีเลยสักเล่ม แล้วมีสมุดบัญชีที่เป็นชื่อผู้อื่น1เล่ม แต่ได้ปิดบัญชี้นี้ไปนานกว่า1ปีแล้ว คือสมุดบัญชีที่ตำรวจเอาไปนั้นเป็นเล่มเก่าๆซะส่วนใหญ่ค่ะ อยากถามว่า สมุดบัญชีเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินโทษคุณแม่หรือไม่คะ

   

  ท่านผู้รู้ มีประสบการณ์ช่วยตอบ น้องออมด้วยนะคะ 

  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ น้องออม  (171.4.246.173)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1541

   คือพี่ชายพึ่งพ้นโทษคดียาได้4เดือน ออกมากับมาทำแบบเดิมตำรวจเจอยา80เม็ดลงสำนวนมีไว้เสพและจำหน่ายจะติดคุกกี่ปีเพราะเคยติดมาแล้วครั้งนึงตอนนั้นติด2ปี3พี่ชายพึ่งออกมาได้ไม่ถึงสี่เดือนมันจะต้องแทงคดีเก่าเพิ่มมาอีกจะติดคุกประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ นู๋มิก  (223.207.208.232)     6 พ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 78   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด