452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

อัตราโทษคดียาบ้า-กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า โทร.081-9125833,02-9485700

 • อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

  อัตราโทษจำคุกคดียาบ้า

   

              ทนายคลายทุกข์  ขอนำอัตราโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2522  ซึ่งมีแฟนรายการทนายคลายทุกข์  สอบถามมาทุกวัน  ในแต่ละวันจะมีคดียาเสพติดมาขอความช่วยเหลือวันละไม่ต่ำกว่า 10 คดี  ทนายคลายทุกข์ จึงขอนำอัตราโทษมานำเสนอเกี่ยวกับคดียาบ้าดังนี้

   

  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

  ปริมาณยาเสพติดที่มีไว้ในความครอบครอง

  มาตรา 15  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีได้อนุญาตเฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

              การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

  การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

  (1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป

  (2) แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป

  (3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป

   

  อัตราโทษจากน้อยไปหามากตามปริมาณยาเสพติด

   

  มาตรา 65  ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  15 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิต

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสาม เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

   

  มาตรา 66 ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม แต่ไม่เกินยี่สิบกรัม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงห้าล้านบาท

  ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

   

  ท่านสามารถเข้าไปฟังคำแนะนำจาก อ.เดชา  กิตติวิทยานันท์  ได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.decha.com ในคอลัมน์คลิปเสียง/รายการวิทยุในหัวข้อ คลิปเสียงตอบปัญหากฎหมายได้ค่ะ

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 79   

 • ความคิดเห็นที่ 1568

   พ่อถูกจับยา 150 เม็ด พ่อรับจ้างส่งยา ไม่เคยมีคดีอะรัย นี่ครั้งแรก ตอนนี้พ่อถูกฝากขังอยุ่ค่ะ พอมีทางแนะนำมั้ยคะว่าต้องทำยังงัย มีทางที่จะประกันตัวออกมาได้เลยมั้ยคะ วันนี้นี้นู๋ไม่ปรึกษาเจ้าของสำนวน เค้าบอกว่าให้หาหลักทรัพย์ล้านห้ามาประกันพ่ออก แต่แค่ออกมาสู้คดี เพื่อหาทางลดโทษ แต่ก้อต้องกลับเข้าไปติดคุกอีก  นู๋กำลังคิดว่ามันจิงมั้ย จะเสียเงินทิ้งรึป่าว  จะมีรัยดีขึ้นรึป่าว นู๋ควรทำยังงัยคะ  ทำตามที่เค้าบอก หรือปล่อยตามขั้นตอนแล้วให้พ่อไปสารภาพที่สารคะ  รบกวนด้วยนะคะ นู๋ต้องทำยังงัยมีทางไหนที่จะช่วยพ่อได้ พ่อป่วยยุนู๋สงสารพ่อค่ะ T__T

  โดยคุณ นิจฉรา  (223.24.0.240)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1567

   อยากทราบว่าตำรวจซุ่มจับและให้สายล่อซื้อพอมือเอื้อมหยิบเงินตำรจแสดงตัวจับกุม ทั้งๆในตัวไม่มียาได้ด้วยหรอครับ

  โดยคุณ หน่อย  (49.48.245.176)     28 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1566

   อยากสอบถามเรื่องคดียาบ้า  ที่ไม่ได้ค้นเจอกับตัวคนที่โดนจับ   มีหมายจับมาจับที่บ้าน ในสำนวนคดี มียา 130 เม็ด  ตอนนี้ฝากขังอยู่   ถ้าจะประกันต้องมีหลักทรัพย์เกือบ 2 ล้านบาท   จริงหรอค่ะ  แล้วถ้าสู้คดีจะชนะมั้ยค่ะ ตอนนี้เครียดมากๆ

  โดยคุณ ทัดดาว  (49.229.56.131)     27 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1565

   พ่อโดนจับยา17เม็ด แต่รับสาระภาพ อยากรู้ว่าจะได้ลดโทษเหลือกี่ปีค่ะ.  แล้วมีทางช่วยไม่ให้ติดคุกใหมค่ะ (ไม่เคยทำผิดเลยค่ะ. นี้เปนครั้งแรก) ไม่รุ้จะปรึกษาใครไม่มีควารู้ด้านนี้ด้วยค่ะ.  ช่วยตอบด้วยนะค่ะ.  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ สาวิตรี คำภูมี  (1.47.72.153)     17 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1564

   ขอสอบถามหน่อยคับ ถ้าอย่าง น้องโดนจับเรื่องยาเสพติด ที่จังหวัดอื่น 

  ทรัพย์สินที่อยู่ห้องน้อง จะถูก ยึดเป็นของกลางหรือเปล่า คับ 

   

  โดยคุณ math  (223.205.249.107)     14 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1563

  เรียนสอบถาม น้องชายโดนจับคดีขับเสพ และจำหน่าย. แต่ของไม่ได้อยู่กับน้องชาย ตอนนี้โดนฝากขังอยู่ จะครบ2 เดือนแล้ว น้องชายยอมรับสารภาพทุกอย่าง อยากทราบว่าพอจะประกันตัวออกมาได้ไหม หรือมีโทษจำกี่ปีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

  โดยคุณ Phet  (49.230.238.207)     10 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 1562

  น้องชายผมโดมจับคดียาบ้า คือ ตำรวจจับเพือนของน้องชาย พบยาบ้าประมาณ400กว่าเม็ด เพื่อนคนนี้บอกกับตำรวจว่ามียาอีก3ถุม ตำรวจก็ไปตรวจค้นที่บ้านพบยาบ้า7เม็ด คดีนี้ต้องต่อสู้ยังไงคับ ถ้าติดคุกกี่ปี

  ผมเป็นคนนราธิวาส ไทยมุสลิม พูดไทยไม่แข็งแรง

  โดยคุณ นายณัฐพล  (66.249.80.20)     27 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 1561

  จับยาบ้า120เม็ดยอมรับสารภาพทุกอย่างในระหว่างจำกุมกี่ปี

  โดยคุณ คุณ กุ่ย  (180.183.15.70)     24 ธ.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 79   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด