X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

   

              วันนี้เพื่อนสมาชิก  มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า  ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง  โดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการกู้ของธนาคาร  จะต้องเริ่มผ่อนงวดแรก  ซึ่งเพื่อนสมาชิกเล่าว่า  ผมได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 

   

              ตกลงผ่อนงวดแรกเดือนธันวาคม 2551    ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ชำระเงินงวดแรกที่ตกลงไว้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนเดือนธันวาคม  จึงติดต่อสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่โครงการ  ได้รับคำตอบว่าเรื่องการส่งมอบกุญแจ  ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน  ต้องรอไปก่อน  อ้างว่าทะเบียนบ้านยังไม่เรียบร้อย 

   

          ผลจากการที่ได้บ้านช้า  ทำให้เพื่อนสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  เนื่องจากเสียค่าเช่าบ้านเดือนละประมาณ 2,500  บาทแล้ว  จะต้องผ่อนชำระบ้านเอื้ออาทรกับธนาคารอีก  เพื่อนสมาชิกจึงมีความประสงค์ต้องการเข้าไปอยู่ในบ้านให้เร็วที่สุด  เพื่อลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายออกไป

   

              คำแนะนำทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

              สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 4  ระบุว่า  ก่อนส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญานี้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคำร้องขอสินเชื่อ  จากสถาบันการเงินที่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ธนาคาร)  เพื่อนำมาชำระราคา  ตามข้อ 2.2  ให้แก่ผู้ขาย  โดยคู่สัญญาตกลงกันว่าหากคุณสมบัติของผู้ซื้อไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารให้ถือว่า สัญญานี้เป็นอันยกเลิกทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  และผู้ขายจะคืนเงินจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย  กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญา  และผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว  ผู้จะขายต้องส่งมอบห้องชุดและกุญแจ  หากฝ่าฝืนถือว่าผู้จะขายผิดสัญญา

              ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 461,462  มิฉะนั้นผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตาม ป.พ. มาตรา 391

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

  มาตรา 391  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

  ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

  ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

  การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

   

  มาตรา 461  ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

   

  มาตรา 462  การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 6  7  8  9  10 .. 35   

 • ความคิดเห็นที่ 560

  ตอบชาวบ้านเอื้ออาทร ก ม ๔๔ ความคิดเห็น.๕๕๘ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มองเห็น และเข้าใจได้ดีครับไม่ใช้เรื่อง ตลาด ถนนคนเดินหลอกครับ ผมเห็นชาวบ้านเขาประท้วงนะมันเป็นเรืองจริงไม่มีผลประโยชแอบแผงเลยครับ รถมอเตอร์ไชด์หายจริง ห้องถูกงัดทุก วัน เอา ร ป ภ ไปรักษาผลประโยชในตลาดที่ไม่ถูกแบบ มิใช้ตลาดสด แต่เป็นตลาดเอื้อ  ประเป๋า การเคหะ และ บริษัท กมลเนคร ที่เข้ามาจัดตลาด ผิดแบบแผน ตลาดไดัเกิดมาผมก็ดีใจ แต่มิใช้ แบบนี้ คุณแอบ กินอาหารใต้โต๊ะ บนโต๊ะ มันกินไม่สบายหรืออย่างไงนะ  ถึงมุดเข้าไปกินใต้โต๊ะกันนะ รู้เปล่าว่าชาวบ้าบเขาเดือดร้อน ตลาดใหม่นะ เดือนละ ๒'๕oo บาท ความกว่าง ๒.เมต ขายได้เวลาเย็นเท้านั้น บริษัท ไม่ทำตามระเบียบ ที่การเคหะออกมา เช็น ต้องมีห้องน้ำ มี่ล้องน้ำทิ้ง มีที่ทิ้งขยะ มีโครงสร้างเป็นหลังคา คุณทำถูกแล้วหรือ เอาแม่บ้านที่มีหน้าที่ทำความสอาดอาคาร ไปทำความสอาดตลาดนะ มันถูกแล้วหรือครับ ได้โปรดเห็นใจผู้ที่เสียเงิน ส่วนกลางบ้างซิครับเขาจะคิดแบบใหนที่คุณทำแบบนี้นะ เสียเงินทุกเดือนแต่แม่บ้านไม่มาทำความสอาดเลย ให้เอาใจเขา มาไส่ใจเราบ้าง นะ บริษัท กมลเนตร

  โดยคุณ คนรักบ้าน  (27.55.143.204)     6 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 560

   แน่ใจเหรอไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์

  แกนนำก็พ่อค้าในตลาดถนนคนเดิน ตลาดเถื่อน กรรมการชุมชนดูแลตลาดบ้านเอื้อ ผมไปเช็คที่สภ.ย่อยนวนครแล้วรถหายจริง เดือนละ 2 คัน แต่แกนนำเว่อร์สัปดาห์ละ 5 คัน ตลาดใหม่เป็นพื้นที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตลาด ไอ้ใต้สายไฟแรงสูง ไม่เห็นพวกคุณปากดีแบบนี้ กลัวเขาเหรอ ไอ้ค่าตลาด 2500 ต่อเดือนน่ะ คุณมั่วป่าว ผมก็ขายของในนั้น เขาฟรีค่าเช่าล็อค 2 เดือนแล้ว เก็บแต่ค่าไฟ ค่าทำความสะอาด ค่าเต็นท์ เดือนละ 650/ล็อค เดือน มีนาเริ่มเก้บค่าเช่า 50บาท/ล็อค รวมเดือนละ 2150/ล็อค คุณบอกแพง แล้วจ่ายตลาดเถื่อนเดือนกี่บาท ใครได้ประโยชนื อย่าดีแต่ปาก ผมน่ะเห็ด้วยกับตลาดนี้ก็บางเรื่อง เขาให้ขายก่อนน่ะดีแล้ว ผมยอมมาจากตลาดเถื่อน เพราะคิดว่านี่คือที่ๆถูกกฎหมายถ้ารอสร้างโครงหลังคา ก็คงอีก ปี แม่บ้านเขาทำงานในเอื้อจริง แต่เขามารับจ้างกวาดหลังเลิกงาน เขามีรายได้เสริม เขาไม่ได้รวยเหมือนคุณนี่ที่ให้เมียเลี้ยงงอยู่บ้าน  แล้วส่วนกลางคุณไปเสียที่ไหน แต่ละเดือนผมเสียค่าน้ำที่ผมใช้ ค่าขยะ 30 ค่ารักษามิเตอร์น้ำ 30 แล้วตรงไหนค่าส่วนกลาง ค่าแม่บ้าน รปภ. คุณพระเขาเก้บส่วนกลางเดือนละ 250 ค่าน้ำต่างหาก เพราะเขาเป็นนิติบุคคล ที่นี่ยังไม่เป็น เรื่องโง่ๆนี่ฉลาดนัก  

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (115.67.66.120)     22 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 560

  ใช่มึงไหมตอนนี้ ที่อยู่ในกลุ่มกรรมการสร้างพระประธาน เอาเงินบริจาคมานั่งแดกเหล้าร้องคาราดอเกะกันบนเวที เสียงดังรบกวนชาวบ้าน เอาของผิดกฎหมายมาเล่นในโครงการ ได้เท่าไหร่หล่ะ ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (101.108.98.62)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 559

  บ้านเอื้ออาทร หรือ เอื้อ กระเป๋า ซ้าย ขวา จะทำอะไรก็อายหมา มันหน่อย โครงการ พหลโยธิน ก ม ๔๔ โครงการใหญ่ที่สุดในประเทศ เร็วที่สุดที่ผมพบเห็นมา บริษัท กมลเนตร  ร ป ภ กินแต่หญ้า กินข้าว

  ไม่เป็นมัน แปก  แปลก  จริงนะ  การเคหะจ้างบริษัท กมลเนตรมาได้ไงนะ แดกกัน ทุกคัวเลยนะ

  โดยคุณ คนรักบ้าน  (27.55.167.123)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 558

  ผมคนนึงที่ร่วมประท้วง เอื่ออาทร กม44 บางคนไม่เจอกับตัวเองก็พูดไปเลี่อยว่า เป็นผู้ไม่ทำตามกดระเบียบ แต่ที่แย่ที่สุดคือชาวบ้านโดนหลอกให้ไปร่วมประท้วง โดยไม่รู้ว่าจริงแล้วเป็นการขัดผลประโยนช์เรื่องตลาดเลวจริงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนหลอก

  โดยคุณ ชาวบ้าน เอื่ออารทร ก.ม 44  (124.121.104.58)     30 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 558

  ถ้าสังเกตดีๆ แกนนำและคนที่บอกว่าเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม จะเป็นพ่อแม่ค้าในตลาด ถนนคนเดินและใต้สายไฟส่วนใหญ่ เช่น คนอ้วนๆ ขายซีดีเถื่อน คนอยู่เบื้องหลังส่งแก๊ส ขอเป็นคนส่งแก๊สและน้ำแข็งฟรีๆที่ตลาดใหม่ไม่ได้เลย คิดเกมส์นี้ขึ้นมาเพื่อล้มนิติ ผู้หญิงใส่แว่นหัวฟู บ้านโดนยึดเพราะไม่จ่ายค่างวด คนแขนด้วนข้างหนึ่งผัวกรรมการ ไม่ยอมรับระเบียบเคหะตั้งแต่รับกุญแจ มีอคติกับนิติและผจก.โดยตรง 
  สำหรับเรา ในส่วนไม่ดีก็เคยร้องเรียนเคหะฯเขาก็แก้ไขให้ ส่วนที่ดี เราก็ชื่นชม ชุมชนที่นี่เป็นระเบียบกว่าที่อื่นมากกๆๆ ไม่เชื่อลองไปดูที่คุณพะใกล้ๆ จะได้รู้กับตัวเอง

  ที่รู้ลึกขนาดนี้ เพราะรู้จักวงในของเคหะ ฯ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (125.25.52.87)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 557

  คำถามตอนจองซื้อบ้านทำไมต้องเซ็นต์รับสภาพว่าบ้านชำรุดอยู่แล้ว(เขาบอกขายตามสภาพจริงหรือไม่)

  โดยคุณ ยุ  (125.27.12.127)     30 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 556

  ขณะนี้เกิดเหตุที่ เอื้ออาทรฯ กม.44 ลูกบ้านประทวง บริษัทฯนิติฯ แต่น่าสงสารลูกบ้านบางท่าน.. ที่ไม่รู้ว่ามีกรรมการบางคน ถูกขัดผลประโยชน์บางอย่าง หรืออยากใหญ่  เลยประทวงหลาย ๆ เรื่อง เมื่อก่อนไม่มีตลาด ก็ไม่ประทวง พอมีตลาด ก็ประทวงกันยกใหญ่ ขอถามว่าถ้าผู้อยู่อาศัยไม่ช่วยกันดูแล ซึ่งกันและกันแล้ว ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทำตามกฏระเบียบ ของการอยู่ ร่วมกัน ก็จะมีกลุ่มคนเล็ก ที่ไม่ปฏิบัติออกมาเรียกร้อง โน่นนี่นั่น....(ส่วนตลาดใต้สายไฟฟ้า แรงสูงไม่เห็นผิดกฏหมายอะไรเลย)

  โดยคุณ สายด่วน กม.44  (115.67.69.245)     29 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 555

   บ้านเอื้ออาทร พร้อมมิตร ๑ ตึก ๑๙ แจ้งประตูหลังห้องปิดไม่ได้มาสองเดือนแล้ว ไม่มีช่างไปช่วยแก้ไขเลย ทุกวันนี้อยู่อย่างไม่ปิดประตูหลังมาสองเดือนแล้ว ช่วยซ่อมให้หน่อยนะค่ะ 

  โดยคุณ สุวรรณา  (171.98.7.239)     27 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 554

  ให้เช่าห้องชุดบ้านเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อยติดมุ้งลวดเหล็กดัดและกระจกเรียบร้อยพร้อมอยู่

  อยุ่ชั้น 4 ห้องเดือนละ2500 ล่วงหน้า 2เดือนจ่ายก่อนอยู่อีก2500 มีเงิน 7500 เข้าอยู่ได้เลย

  สนใจดูห้องติดต่อมาที่เบอร์ 0811230702 อ้วนค่ะ

   

  โดยคุณ อ้วน  (182.52.77.24)     25 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 553

  มีห้องชุดเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อยเข้าทางลาดกระบัง 54 ทะลุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้

  ให้เช่าในราคา2500บาทล่วงหน้า 2เดือน อยู่ชั้น 4 ห้องริมติดมุ้งลวดเหล็กดัดหน้าต่างมีกระจก

  ขอดูห้องหรือเมล์มาสอบถามได้ที่k_r788@hotmail.com

  โดยคุณ อ้วน  (182.52.77.91)     14 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 552

   บ้านเอื้อฯ พะเยา ๒  ดูแล้วไม่ปลอดภัย เสียงดัง มีหมา แมวมากมายเยอะแยะและส่งเสียงดังมากๆ ขอเจ้าหน้าดำเนิการหน่อยเถอะ

  โดยคุณ   (118.174.86.54)     13 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 551

  บ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร 1  ดิฉันอยู่ตึก 19  ค่ะ   ห้องดิฉันกำลังจะถูกโจรงัดห้อง  พอดี เพื่อนบ้านกลับบ้านมาก่อนค่ะ   มันเลยรีบหนีไป    เมื่อไหร่ทางนิติ  จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบให้เข้มงวดกว่านี้ หน่อย ค่ะ    รปภ.  มีแค่ 1-2  คน   แต่ตึกมีตั้ง เกือบ 30  ตึก   และ  รปภ.  ไม่เคยเดินตรวจตามตึกเลย   น่าจะมีให้มากกว่านี้  เดินช่วยกันสอดส่องดูแล  และก็เพิ่มการติดกล้องวงจรปิดแต่ละตึกไปด้วย   แล้วเบอร์โทรสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน   ก็ไม่มีติดประชาสัมพันธ์   ให้รับทราบเลย   มีแต่มาติดอะไรก็ไม่รู้ตามผนัง ทางขึ้นบันได   ดูแล้วไม่สมกับการที่มีกลุ่มบริษัท  มาดูแลว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยจริง ๆ

  โดยคุณ Nu  (1.2.206.77)     7 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 550

  ดิฉัน อาศัยอยู่ ตึก 55 บ้านเอืออาทรลาดกะบัง 2 นะค่ะเฟส 2 ดิฉันอยู่ ชั้น 3 ตึกที่ดิฉันอยู่ค่ะ ชั้น 5 ดิฉันไม่ทราบว่าห้องไหนนะค่ะ  มีเพื่อนบ้านนำสุนัข มาเลี่ยง ส่งเสียงดังมาก ดิฉันจะร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างค่ะ  หนักใจมากเลย ทำไงได้บ้าง จะเดินขึ้นไปดูว่าห้องไหน ก็ไม่มีเวลา ใครพอแจ้งวิธีการร้องเรียนได้บ้าง

  โดยคุณ ดารา  (125.24.214.161)     4 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 550

  1. ท่านต้องทราบห้องที่สร้างความเดือดร้อน (เลี้ยงสุนัข)

  2. แจ้งเรื่องที่ สำนักงานเคหะชุมชนลาดกระบัง (เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ไปบอกกล่าว ตักเตือน และแจ้งกฏ ระเบียบการอยู่อาศัยภายในอาคาร ให้ผู้เลี้ยงสุนัขทราบ

  3. หากไม่ได้รับการแก้ไข แจ้งไปที่ ประชาสัมพันธ์ การเคหะสำนักงานใหญ่ ถ.นวมินทร์

   

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.27.12)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 549

  คิดผิดมากกกกกกที่ซื้อบ้านเอื้ออาทร แย่สุดดดดด

  โดยคุณ เบื่อ  (124.121.129.124)     29 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 549

  ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ ที่ว่าแย่ ลองบอกมา อาจจะมีคนช่วยแก้ได้ คนที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ พวกเขาเสี่ยงชีวิตทุกวินาที ไม่แย่กว่าเราเหรอ

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.27.12)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 548

   อยากได้บ้านเอื้อตลาดไทยพอจะมีทางว่างไห 

  โดยคุณ มัธนา เสนา  (110.49.249.161)     24 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 548

  จากการตรวจสอบ ไม่มีว่าง แต่ถ้าจะซื้อสิทธิต่อจากผู้ที่ซื้อแล้ว สามารถทำได้ เพราะ ณ ปัจจุบัน การเคหะแห่งชาติ เปิดให้โอนสิทธิ เปลี่ยนมือ ได้แล้ว

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.25.49)     6 ม.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 548

  ติดต่อที่กองการขาย 3 การเคหะแห่งชาติ(บางกะปิ)ได้เลยครับ ยังพอมีห้องว่างอยู่ครับบบหรือลงชื่อไว้ช่วงนี้กำลังเรียกตามคิวว

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (101.108.98.62)     14 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 547

  เป็นคนหนึ่งที่ซื้อบ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ ซอยหมอบาง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พออยู่ครบรอบหนึ่งปีก็ถูกงัดห้องกวาดสิ่งของในห้องไปหมด ทั้ง ๆ ที่ทำประตูเหลํกอย่างแน่นหนากวาดไปจนเรียบยามก็ไม่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของการเคหะก็ไม่รับผิดชอบ แถมยังว่าเราอีกว่าทำไมต้องสะสมของมาก เี่ราก็ตอบกลับไปว่าอุตสาห์มาอยู่กับหน่วยงานของรัฐแล้วที่สร้างบ้านให้คนระดับล่างอยู่คิดว่าจะปลอดภัยแต่ที่ไหนได้ขโมยเยอะมาก ขนาดสายไปในอาคารยังถูกขโมยแต่ยามเผ้าโครงการไม่รู้ไม่เห็นมัวแต่นั้งฟังข่าวบ้านเมือง เซ้็ง สุด ๆๆ

   

  โดยคุณ อิงอร   (124.120.204.8)     21 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 547

  ปัญหานี้ใหญ่ม๊าก แม้แต่บ้านนายตำรวจใหญ่ บ้านผู้พิกพากษา บ้านอัยการ บ้านข้าราชการระดับสูง รวมถึงบ้านขอชาวบ้านบ้านอย่างพวกเรา ไม่รอดจากเรื่องนี้ จึงขอเสนอทางแก้อีกทาง คือ ติดตั้งสัญญาณกันขโมย ชนิดที่มีเสียงดังคล้ายๆ เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ อาจช่วยได้ไม่มากไม่น้อย

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.25.49)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 546

   ได้โครงการบ้าเนเอื้ออาทรพร้อมมิตร  1  จังหวัดสมุทรปราการ  รับมอบกุญแจห้องพร้อมทำการตรวจสอบสภาพห้องเรียบร้อยพร้อมยื่นคำร้อง  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2555  แ จ้งซ่อมอ่างล้างหน้าชำรุด พื้นกระเบื้องในห้องมีรายแตกร้าวเป็น 10 แผ่น จนปัจจุบัน 7 ธันวาคม  2555  เข้าไปตรวจสอบห้องพักแล้วก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่อย่างไร  สอบถามนิติบุคคลบอกว่าให้ไปตามเรื่องกับช่างที่รับซ่อม อยู่ที่ตึก 7 ไปแล้วก็ไม่เจอช่างซักที  แถมยังยึดกุญแจห้องทุกห้องไว้อย่างละ 1 ดอก  ทำให้ไม่กล้าที่จะเข้าไปพักเลย  ไม่ทราบว่าเมื่อใดจะได้รับการซ่อมแซมซักที  ฝากท่านผู้ใดทราบเรื่องแล้วช่วยแจ้ง ให้ทราบที  ทุกของคนรายได้น้อย  เพื่อนบ้านบ้างห้องนิสัยแย่มาก  นำกางแกงใน เสื้อผ้า มาตากในที่ทางเดินหนีไฟ  ไม่มีระเบียบวินัยเลย

   

  โดยคุณ คนบ้านเอื้อ  (125.25.176.165)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 545

  น่าเห็นใจผู้เดือดร้อน

  โดยคุณ คนรู้เรื่องดี  (61.19.219.171)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 544

  บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์3 เมื่อไหร่จะพัฒนาหรือเอาคนที่การศึกษาดีมาทำงานที่นิติ

  แต่ละคนสถุลทั้งนั้น โดยเฉพาะ ท่านผู้จัดการ นิ้วปลอมเเละใส่แว่น ที่อยู่ นิติอาคาร62

  พูดแต่ละทีนึกว่าสุนัขอยู่ในปากสัก100ตัว พูดเเต่ละคำนึกว่าไม่ได้เรียนมา แย่มากไม่พัฒนาตัวเองคอยเเต่ว่าคนอื่นชอบเสือกเรื่องคนอื่น   ถ้าไม่ปรับปรุงมีหวังโครงการเจ็งเพราะคนที่บ้าอำนาจอย่างท่านผู้จัดการนิ้วปลอม.............เบื่อที่สุด

  โดยคุณ นู่  (202.57.153.155)     22 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 544

   ก็รู้ๆอยู่ว่าเขาเด็กใคร ทำไมไม่ทำการเก้บหลักฐานแล้วร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของประธาน อ้อแนะนำนะครับ ถ้ามีลูกบ้านทำผิดกฎหมายอาคารชุดเช่น เลี้ยงสัตว์ ต่อเติมผิดแบบ ท่านก็แจ้งให้นิติดำเนินการ ถ้านิติไม่ดำเนินการถือว่ากระทำผิดฐานละเว้น ประธานก็จะถูกดำเนินคดีนะครับ อยากเจริยหรือกำหราบคนบ้าอำนาจเราก็ต้องใช้อำนาจที่เรามีนะครับ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (101.109.237.111)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 543

   เพื่อนสมาชิกในกระดานนี้ ขอแจ้งว่าค่าสวนกลาง 250 บ.ต่อเดือนนะ ไม่ใช่ 30 บ.

  การที่ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อหาอันเนื่องจากไม่ส่งค่างวด 3 เดือน อันสัญญาที่เขียนไว้ก็ถามนั้น

  แต่ 3 เดือนของผู้ชำระ กับการเคหะมันนับไม่เหมือนกัน เค้าเริ่มนับเป็นวันรวมวันหยุดราชการไปด้วย

  ครบ 90 วัน ธนาคารดำเนินการขายคืนให้การเคหะ (ผู้เข้ามาดูแลใหม่) โดยไม่ใส่ใจในการติดต่อเตือนเจ้าของห้อง ถือว่าชอบธรรมหรือไม่?

  ยังไม่ถึงรอบจ่ายในเดือนที่ 3 แต่โดนยกมิตเตอร์น้ำ บีบให้ออกทันที และมีคนอื่นมาดูห้องทั้งที่ยังไม่ออกและรู้ตัวเลยว่าถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขาย ถือว่าชอบธรรมหรือไม่?

  ทำไมหลังน้ำท่วม สามารถติดต่อผู้เช่าให้ไปทำการผ่อนผันกับธนาคารกรณีเดือดร้อนน้ำท่วมได้ แต่ตอนต้องการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย กลับปัดความรับผิดชอบโดยการบอกส่งๆ ของเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินว่า ส่งหนังสือแจ้งไปแล้วที่ ที่อยู่เดิม ที่ปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่ตรงนั้นแล้ว  และให้ถือว่าธนาคารส่งหนังสือให้แล้ว ต้องยอมรับหรือไม่  จุดประสงค์เพียงเพื่อดำเนินการกันแค่ธนาคารและการเคหะ เพื่อยึดห้องคืน และดำเนินการขายให้รายใหม่ ตามนโยบายของการเคหะ และที่กำลังประชาสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้ จองเพียง 3000 เข้าอยู่ได้เลย โดยการบีบผู้เช่าเดิมออกโดยการยกมิตเตอร์น้ำไป บังคับผู้เช่าเดิมตัดสินใจ 2 ทางคือ หาเงินมาจ่ายค่าปรับที่ค้างไว้ + กับค่าทำสัญญาใหม่ ราคาใหม่แพงกว่าเดิมกับเคหะ (ถ้าไม่อยากย้ายออก)  หรือทางที่ 2 ออกทันที ภายในวันที่ 25 ของเดือน เพราะเคหะทำการซื้อขายห้องทุก 25 ของเดือน จะได้ขายให้รายที่ต้องการใหม่ ถือว่าชอบธรรมหรือไม่?

  คุณทนาย เรารู้ว่าคุณรู้กฎหมาย ตามสัญญาที่บ้านเอื้ออาทรทำไว้แต่แรกเขียนขึ้นมาตามกฎหมาย แต่ ณ ปัจจุบันนี้เปลี่ยนมือมาเป็น การเคหะ หรือนิติแล้ว หากผิดชำระ เกิน 3 เดือน เรายอมรับตรงนี้แต่ในทางปฏิบัติ การบอกเลิกสัญญาโดยไม่แจ้งผู้อยู่อาศัยล่วงหน้าให้รู้ตัว รวมถึงยกมิตเตอร์น้ำออกเพื่อบีบให้ออกเพื่อจะขายให้รายใหม่  มีประชาชนเดือดร้อนเช่นนี้หลังเหตุการน้ำท่วมเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 300 รายต่อเดือน คุณยังตอบว่าเป็นเพราะพวกเราไม่จ่ายเค้า อันนี้จริงอยู่ แต่ขอบอกว่าไม่มีใครอยากเสียบ้านพักอาศัย หากรู้ตัวเชื่อว่าชาวบ้านเอื้ออาทรคงต้องดิ้นรนไปกู้เงิน หรือหาพึ่งกู้เงินนอกระบบมาเพื่อเสียค่าปรับก่อนถูกบอกเลิกสัญญาแน่นอน บางรายนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องเพื่อถูกล็อคห้องไม่ให้เข้าบ้าน ถามว่านี่คือความชอบธรรมของกฎหมายของสัญญาซื้อขายบ้านหรือไม่  

  สัญญาถูกเขียนขึ้นมาตามกฎหมาย แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่การเคหะไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณเป็นทนายมองว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่? 

  และนับจากนี้จะมีชาวบ้านที่จะเดือดร้อนจากเรื่องนี้ไปอีกเท่าไหร่?  คนถือสัญญาทำตามคำเขียนสัญญา แต่ด้านความเป็นคน การเคหะ ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่ขูดรีดประชาชน อย่างนี้ชอบธรรมหรือไม่คุณทนาย

   

   

   

   

  โดยคุณ ประชาชนผู้เดือดร้อน  (125.24.28.182)     19 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 543

  ผู้ที่ถูกซื้อคืน ณ ปัจจุบัน สามารถทำการรีโพส (รีโพส คือการกลับไปเป็นลูกค้าธนาคารได้อีกครั้ง) ให้ท่านรีบติดต่อกับสำนักงานเคหะชุมชนที่รับผิดชอบ หรือฝ่ายบริหารหนี้ การเคหะแห่งชาติ (ด่วน อย่าให้เกิน 4 เดือน หลังถูกการเคหะแห่งชาติซื้อคืนจากธนาคาร)

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.25.49)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 542

  บ้านเอื้ออาทรพหลโยธินกม44มิตซูเวลาจะซื้อห้องทำไมบอกว่าห้องเต็มทั้งๆๆที่ห้องว่างแต่ถ้าต้องการต้องเสียเงินใต้โต๊ะมันเป็นเพราะอะไรฝากบอกฝ่ายบริหารด้วย

  โดยคุณ   (125.25.58.108)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 542

   มันเป็นกลยุทธทางการขายอาจอยากได้อะไรบางอย่าง ใจเย็นอดใจรอนิดนึงนะ ข่าวจากวงใน เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ฝ่ายตรวจสอบของการเคหะฯเข้ามาตรวจสอบ อยู่ในระหว่างดำเนินการ อาจมีปล่อยห้องมาเพียบ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (101.109.237.111)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 541

  บ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร1 ตึก 13 น้ำไม่ไหลบ่อยมาก แล้วชอบไม่ไหลตอนเช้า ทีนี้จะเอาน้ำที่ไหนอาบ งานก้อต้องไปทำ นิติฯทำงาน 8.00น. แต่คนอื่นเค้าก็ทำงาน 8.00 น. เหมือนกัน แก้ไขหน่อยนะคะ เป็นแบบนี้บ่อยมาก จนจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ เค้าไปหาบ้านที่อื่นกันหมดแล้ว หมอแปลงระเบิด ไฟดับ น้ำไม่ไหล นี่มันบ้านรึป่าว

  โดยคุณ คนอยู่เอื้อฯพร้อมมิตร1  (124.122.76.245)     15 พ.ย. 2555

 •  1 .. 6  7  8  9  10 .. 35   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด