ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

   

              วันนี้เพื่อนสมาชิก  มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า  ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง  โดยมีเงื่อนไขว่า หากผ่านการกู้ของธนาคาร  จะต้องเริ่มผ่อนงวดแรก  ซึ่งเพื่อนสมาชิกเล่าว่า  ผมได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 

   

              ตกลงผ่อนงวดแรกเดือนธันวาคม 2551    ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ชำระเงินงวดแรกที่ตกลงไว้กับโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนเดือนธันวาคม  จึงติดต่อสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่โครงการ  ได้รับคำตอบว่าเรื่องการส่งมอบกุญแจ  ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน  ต้องรอไปก่อน  อ้างว่าทะเบียนบ้านยังไม่เรียบร้อย 

   

          ผลจากการที่ได้บ้านช้า  ทำให้เพื่อนสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  เนื่องจากเสียค่าเช่าบ้านเดือนละประมาณ 2,500  บาทแล้ว  จะต้องผ่อนชำระบ้านเอื้ออาทรกับธนาคารอีก  เพื่อนสมาชิกจึงมีความประสงค์ต้องการเข้าไปอยู่ในบ้านให้เร็วที่สุด  เพื่อลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายออกไป

   

              คำแนะนำทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความ

              สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 4  ระบุว่า  ก่อนส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญานี้ผู้ซื้อจะต้องยื่นคำร้องขอสินเชื่อ  จากสถาบันการเงินที่ผู้ขายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ธนาคาร)  เพื่อนำมาชำระราคา  ตามข้อ 2.2  ให้แก่ผู้ขาย  โดยคู่สัญญาตกลงกันว่าหากคุณสมบัติของผู้ซื้อไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารให้ถือว่า สัญญานี้เป็นอันยกเลิกทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว  และผู้ขายจะคืนเงินจำที่ผู้ซื้อได้ชำระให้แก่ผู้ขายทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย  กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าผู้ซื้อผิดสัญญา  และผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว  ผู้จะขายต้องส่งมอบห้องชุดและกุญแจ  หากฝ่าฝืนถือว่าผู้จะขายผิดสัญญา

              ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม ป.พ.พ. มาตรา 461,462  มิฉะนั้นผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ตาม ป.พ. มาตรา 391

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   

  มาตรา 391  เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

  ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

  ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

  การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

   

  มาตรา 461  ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อ

   

  มาตรา 462  การส่งมอบนั้นจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้สุดแต่ว่าเป็นผลให้ทรัพย์สินนั้นไปอยู่ในเงื้อมมือของผู้ซื้อ

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 6  7  8  9  10 .. 34   

 • ความคิดเห็นที่ 540

  บ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร1 ตึก 13 น้ำไม่ไหลบ่อยมาก แล้วชอบไม่ไหลตอนเช้า ทีนี้จะเอาน้ำที่ไหนอาบ งานก้อต้องไปทำ นิติฯทำงาน 8.00น. แต่คนอื่นเค้าก็ทำงาน 8.00 น. เหมือนกัน แก้ไขหน่อยนะคะ เป็นแบบนี้บ่อยมาก จนจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ เค้าไปหาบ้านที่อื่นกันหมดแล้ว หมอแปลงระเบิด ไฟดับ น้ำไม่ไหล นี่มันบ้านรึป่าว

  โดยคุณ คนอยู่เอื้อฯพร้อมมิตร1  (124.122.76.245)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 539

  บ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร1 ตึก 13 น้ำไม่ไหลบ่อยมาก แล้วชอบไม่ไหลตอนเช้า ทีนี้จะเอาน้ำที่ไหนอาบ งานก้อต้องไปทำ นิติฯทำงาน 8.00น. แต่คนอื่นเค้าก็ทำงาน 8.00 น. เหมือนกัน แก้ไขหน่อยนะคะ เป็นแบบนี้บ่อยมาก จนจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ เค้าไปหาบ้านที่อื่นกันหมดแล้ว หมอแปลงระเบิด ไฟดับ น้ำไม่ไหล นี่มันบ้านรึป่าว

  โดยคุณ คนอยู่เอื้อฯพร้อมมิตร1  (124.122.76.245)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 538

  บ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร1 ตึก 13 น้ำไม่ไหลบ่อยมาก แล้วชอบไม่ไหลตอนเช้า ทีนี้จะเอาน้ำที่ไหนอาบ งานก้อต้องไปทำ นิติฯทำงาน 8.00น. แต่คนอื่นเค้าก็ทำงาน 8.00 น. เหมือนกัน แก้ไขหน่อยนะคะ เป็นแบบนี้บ่อยมาก จนจะไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ เค้าไปหาบ้านที่อื่นกันหมดแล้ว หมอแปลงระเบิด ไฟดับ น้ำไม่ไหล นี่มันบ้านรึป่าว

  โดยคุณ คนอยู่เอื้อฯพร้อมมิตร1  (124.122.76.245)     15 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 537

  เอื้ออาทรหมอบางอาคาร 16 กำลังติดตั้งกล่องจดหมายคนในตึกรวมตัวกันที่จะยอมจ่ายเงินซื้อกล่องจดหมายแต่ก็มีบางคนที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมจ่ายทั้งที่ราคานี้(40.-บาท)ไม่แพงแต่ซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าได้ประจำแต่เรื่องนี้มันเป็นของทุกคน...มีแต่คนเห็นแก่ตัว

  โดยคุณ ดวงสมร  (101.108.84.36)     10 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 536

  03/11/55

  มีขโมยตัดสายทองแดงล่อไฟ  อาคาร 46 เอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 ช่วงประมาณ 3 ทุ่มกว่า แต่คนในตึกจับขโมยได้ สอบถามได้ความว่าเป็นยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ   (กะเช้า) ไม่ทราบว่าได้กุญแจเปิดดาดฟ้ามาได้อย่างไร แจ้งตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐาน  แถมยามคนนี้เป็นเยาวชน อายุ 15 ปี  ตำรวจแค่ลงบันทึกประจำวัน  แล้วก็ปล่อยตัว  ดูแล้วไม่ค่อยมีความปลอดภัย

  โดยคุณ ผู้เดือดร้อน  (223.207.19.150)     3 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 535

  ค่าส่วนกลางบ้านเอื้ออาทรสาย 5 ( ปตท ) แพงจัง เดือนละ 250 บาท/เดือนเลย ค่าขยะ 35 ค่าบำรุงมิเตอร์น้ำ 30 ค่าอื่น ๆ อีก และค่าน้ำต่อเดือนอีก รวม ๆ ไม่ต่ำกว่า 400-500 บาท/ เดือน ทำไมต้องเก็บแพงขนาดนี้ จะเก็บไปไว้บำรุงอะไรนักหนา ไม่เห็นเอาไปปรังปรุงตรงไหนเลย แต่พอถามนิติก็ได้คำตอบว่า นำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าแม่บ้่าน ค่ายาม ไม่กี่คน  และซ่อมแซ่มอาคารที่เป็นส่วนกลาง และอุปกรณ์ต่าง พอแจ้งให้มาซ่อมแซ่มผนังห้องตรงรอยต่อมีน้ำรั่วซึม ก้อไม่มีใครมาซ่อมแซ่มให้เลย ไฟฟ้าหน้าระเบียงห้องยังให้แสงสว่างไม่พอเลย กล้องวงจรปิดตามตึกก้อยังไม่มีให้เลย เก็บทุกเดือนได้เงินเยอะแยะ นำไปทำอะไรหมดครับ พอเราไปซื้อห้องก้อบอกว่าขายตามสภาพไม่เห็นจะซ่อมแซ่มอะไรเลยใครรับสภาพได้ก้อซื้อไป แต่พอซื้อแล้วก้อจ่ายค่าซ่อมแซมห้องเองนำครับเจ้าของห้อง สภาพห้องก้อแย่มาก ๆ แต่ค่าส่วนกลางกลับเก็บแพงอีก ขอร้องช่วยคนจน ๆ มีรายน้อยบ้างเถอะครับ อย่าเก็บแพงเลยครับบ้านเอื้ออาทรช่วยคนจนหรือซ้ำเติมคนจนก้อไม่รู้

  โดยคุณ คนจนๆที่กำลังเดือดร้อน  (182.52.84.121)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 534

  ดิฉันซื้อบ้านเอื้ออาทรพร้อมมิตร1 ย้ายเข้ามาอยู่ อาทิตย์กว่าแล้วเช้าวันนี้ วันที่ 29 ต.ค.2555 ดิฉันเข้าห้องน้ำ ช่วงที่นั่งชักโครกโคมครอบหลอดไปในห้องน้ำมันล่วงลงมาโดนหัวแล้วก็กระแทกโดนไหล่ ตอนนี้ช้ำเขียวหมด โคมแตกกระเด็นโดนมือเท้า เลือดออกเต็มเลยค่ะ อยากให้บ้านเอื้อมีความปลอดภัยมากกว่านี้วัสดุอุปกรณ์ทำให้มันแข็งแรงกว่านี้น่ะค่ะ เพราะคนอาศัยก็อยากอยู่สบาย รู้สึกปลอดภัยไม่อยากได้รับบาดเจ็บ จริงๆดิฉันก้อสะเพ่า เพราะไม่ได้ปืนขึ้นไปเช็คว่ามันทนทานแข็งแรงดีรึป่าว อยากฝากไว้ด้วยนะคะ

  โดยคุณ คนอยู่เอื้ออาทรพร้อมมิตร1  (110.168.91.202)     29 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 533

  ดิฉันอยู่เอื้ออาทรสุขสวัสดิ์หมอบางที่นี่แย่มากๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการที่จอดรถจากส่วนรวมกลายเป็นพื้นจอดส่วนตัวใครมาจอดก็ด่าว่าจอดตรงนี้มานานแล้วและยามก็ต่ำไร้การศึกษาถึงมีการศึกษาก็ไม่ทำให้พวกเขาเจริญขึ้นเพราะผู้จัดการเองก็เป็นไปด้วย...

  โดยคุณ fดวงสมร  (101.109.203.55)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 532

  ค่าส่วนกลางบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 ( ปตท. ) แพงมาก เดือนละ 250 บาท / เดือน

  อยากทราบรายละเอียด เกี่ยวกับค่าส่วนกลาง / เดือน ทั้งหมด ว่าเอาไปทำอะไรบ้าง ทำไมต้องเก็บ

  เยอะขนาดนี้ด้วย ใครรู้ รายละเอียดช่วยตอบด้วยครับ  เก็บเยอะขนาดนี้ยังไม่มีกล้องวงจรปิดตาม

  ตึกเลยครับจะให้เรารู้สึกปลอดภัยได้งัยเนี้ย

  โดยคุณ   (182.52.84.135)     6 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 532

   เมื่อมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคลก็จะบริหารเอง โดยจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเคหะ คร่าวๆนะครับ ต่อไปนิติบุคคลก็จะเก้บค่าส่วนกลางเดือนละ 250-300 บาทแล้วแต่นิติ เงินที่เก้บก็จะเป็นเงินที่จะนำมาใช้ในการบริหารโครงการ คือ จ่ายค่าแรงแม่บ้าน รปภ พนักงาน ค่าขยะ ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆที่เกิดประโยชนืต่อส่วนกลาง เช่นติดกล้อง ทำที่จอดรถ แต่ต้องขึ้นอยู่กับรายได้จากค่าน้ำ ค่าไฟด้วย ถ้าเก็บค่าน้ำได้น้อยก้ต้องนำเงินส่วนกลางไปจ่ายแทน ถ้าท่านจ่ายค่าส่วนกลางน้อย เงินของนิติที่จะมาใช้จ่ายก็น้อยด้วย เงินทั้งหมดในฐานะที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ ท่านต้องตรวจสอบการใช้ของนิติให้ดี ถ้าเขาฮั้วกัน เอาเงินไปกิน เงินก็สูญ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (125.25.52.62)     18 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 531

  เรื่อง ถูกการเคหะยึดคืน

  ตัวดิฉันเองซื้อโครงการวัดศรีวารีน้อย เฟรช1 ตึก5ห้อง33 เริ่มผ่อน มกราคม ปี52 ผ่อนชำระกับ ธอส ทุก 26 ของทุกเดือน จ่ายค่างวดผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส เมื่อเดือน พ.ค ที่ผ่านมาจ่ายช้า ก็จ่ายผ่านเคาร์เตอร์ฯ มาโดยตลอด ได้รับใบเสร็จจากธนาคารทุกเดือน จนมาทราบอีกทีเมื่อวันที่30 ก.ย 55 (ทางโครงการบอกถูกยึดคืนเมื่อวันที่ 21 ก.ย 55 เอาเอกสารไปแปะหน้าห้อง)ห้องถูกโครงการซื้อคืนและถูกยึดห้อง พร้อมทั้งล็อคนหัวจ่ายน้ำไม่ให้ใช้น้ำ พอไปติดต่องสอบถามก็แจ้งมาว่าค้างชำระค่างวด 4600 บาท เป็นระยะเวลา 118 วัน ซึ่งก็จ่ายทุกเดือนไม่เคยค้าง งง มากค่ะบอกว่าถ้าอยากได้ห้องคืนต้องมาทำสัญญาใหม่ เสียค่าทำสัญญา 4000 ราคาห้องขี้นอีก 10000 บาท แล้วต้องเสียค่าปรับ อีกวันละ 100 บาท ตั้งแต่ธนาคารบอกเลิกสัญญา+ค่าดอกเบี้ยที่การเคหะจ่ายให้ธนาคารอีก ทางเจ้าหน้าที่โครงการก็มีเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ก็มี แต่ไมมีการแจ้งอะไรให้ลูกค้าทราบเลย ขอไปขอดูเอกสารบอกว่าให้แม่บ้านเอามาสอดที่ห้องแล้ว ระยะเวลา4เดือน ดิฉันไม่เคยทราบเรื่องเลยว่ามียอดค้างชำระ เพราะไม่ได้จ่ายผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารโดยตรง รวมเงินที่ผ่อนกับธนาคารแล้ว 44 งวด x 2300 = 101,200.00 + เงินจองอีก 6000 รวมทั้งหมด 107,200.00 อยากทราบว่าดิฉันต้องทำยังงัยดี ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ หนึ่งนุช ตาอุตร  (110.168.236.231)     1 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 531

  ไปดูคำตอบที่ คห 543 .....ด่วน.....

  โดยคุณ ผู้รู้  (101.51.25.49)     6 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 530

   คุณ คนรักบ้านเอื้อ คุณอยู่โครงการไหนคร้าบ  เหมือนคุณจะมารักษาผลประโยชน์ของการเคหะมากกว่านะคร้าบ ชื่อหัวข้อก็บอกแล้วว่าทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร  แทนที่จะช่วยแนะนำ กลายเป็นโพสว่าคนอื่น  ว่าไม่ได้ดีกว่าคนที่คอยดูแลคุณ  ผมถามหน่อยทำไมต้องผูกขาดกับ นิติของโครงการอันไหนไม่ดีก็โพสบอกกันเพื่อหาทางช่วยเหลือกัน  ถามหน่อยคุณอยากยุ่งเรื่องของคนอื่นเรอ ทั้งเรื่องยาเสพติดในโครงการแต่ละโครงการ  มันเป็นความเสี่ยงที่บุตร-หลานของพวกเราอยากต้องมาติดยาพวกนี้ ขโมยเยอะแถมยามกินเหล้าอยู่เวร ไม่ดูแลที่อยู่อาศัยเรา  ทำไมนิติไม่จ้างบริษัทที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้  ถึงเก็บเงินน้อยนิด แต่จำนวนห้องมันกี่ห้องคุณลองบวกกันซิว่า 1 เดือนนิติมีรายได้เข้ามาเท่าไร  นี่ยังไม่รวมกับส่วนแบ่งที่โครงการได้รับจาก เคเบิ้ลท้องถิ่น + TOT (อินเตอร์เน็ตความเลวสูง) คุณคิดว่ามันดีกว่าพวกคุณแล้ว  บ้านเอื้ออาทร แทนที่มันจะดี ลดค่าใช้จ่ายลง นี่กับต้องเสียมากขึ้น ดสาอากาศทีวี มีทุกอย่าง ยกเว้นความคมชัด  อยากชัดก็ต้องใช้เคเบิ้ลท้องถิ่นมีค่าบริการ  เป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีก  ค่าส่วนกลางตอนเข้ามาไม่เรียกเก็บเค้า  อยู่5 เดือนเรียกเก็บก็หลายเงินอยู่ ใครเค้าจะมีจ่ายให้คุณ  ทำไมไม่เก็บรายเดือน  จานดาวเทียวใบเล็ก  ราคาไม่กี่พันบาท  ดูได้ตลอดชีวิต  ติดไม่ได้  เราก็อยากดูทีวีที่ภาพชัด  สายตาไม่เสีย  นี่อยู่ไปเสียสุขภาพจิต  ร่างกาย  ทรัพย์สิน  แล้วจะให้ทำไง  บ้านราคา4.7แสน  มีบ้านอยู่ก็คงไม่ต้องไปพึ่ง บ้านเอื้ออาทรหรอก  ได้อยู่แล้วก็อยากอยู่ดีๆไม่ต้องแบบหมู่บ้านคนรวยหรอกครับแค่ปลอยภัย พออยู่ได้  ก็พอใจแล้ว

  โดยคุณ เอื้ออาทร พร้อมมิตร1  (124.122.134.210)     15 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 530

  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
  ค่าส่วนกลางห้องละ 30
  ค่าเก็บขยะห้องละ 30
  ตึกนึ่งน่าจะมี 45 ห้อง
  ทั้งโครงการก็น่านะ 140 ตึก
  แค่ค่าส่วนกลางก็ 30x140x40 = 168000 (คูณ 40 เพราะบางตึกน่าจะขายยังไม่หมด)
  ก็แสนกว่าแล้ว ถ้ารวมค่าเก็บขยะเข้าไปด้วย ก็คูณสอง
  น่าจะบริหารได้ดีกว่านี้
   

  โดยคุณ ตะวัน  (203.131.209.36)     18 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 530

   ขอบคุณนะครับสำหรับการติชมและคำชี้แนะ ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่า ชื่อทุกข์จากโครงการบ้านเอื้อ ใช่ แต่ท่านที่มีทุกข์นั้น เอาความจริงมาโพสกันมากน้อยแค่ไหน ถ้าจะว่าผมชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก็คงใช่ แต่สำหรับผมมองว่าสิ่งที่ผมได้แสดงความคิดเห็นเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง และความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ผมมี เพื่อให้ท่านที่เดือดร้อนได้กระจ่าง บ้าง ไม่ได้รักษาผลประโยชน์ให้ใครนอกจากคนที่ไม่รุ็หรือรู้ไม่จริง ว่าแต่ท่านที่มาระบายทุกข์ที่นี่ ท่านไม่เอาความจริงมาคุยกัน 

  - บางท่านโดนยึดห้อง เพราะไม่จ่ายค่างวดเกิน 3 งวด หรือเกิน 90 วัน ก็ต้องโดนยึด แต่ก็มากล่าวหาว่าไม่เป็นธรรม กระบวนการติดตามหนี้ก็มีตั้ง 3 เดือน ท่านได้ดำเนินการอะไรลองกลับไปทบทวนดู

  - เพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละที่ชอบทำเป็นธุระไม่ใช่ เรื่องชาวบ้านไม่ยุ่ง ไม่คิดว่านี่คือปัญหาส่วนรวมต้องช่วยแก้ ปัญหาต่างๆมันจึงเป็นแบบนี้ อนาคตลูกหลานคุรก็ไม่พ้นยา ลักขโมย ใส่ใจซิครับ หาทางแก้ไขซิครับ ไม่ใช่นิ่งเฉย ทำไม่รู้ไม่เห็น 

  - คุณเป็นผู้อยู่อาศัย ไอ้ยาม รปภ.เจ้าหน้าที่คนไหนไม่ทำงาน คุณก้จัดการซิครับ ร้องเรียนผู้เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้เสียประ โยชน์โดยตรง ในเมื่อท่านไม่ได้รับการบริการที่ดีท่านก้ต้องเรียกร้อง แต่ต้องอยู่ภายใต้เหตุผลนะครับไม่ใช่อารมความสะใจ

  - เคหะฯเขามีสัญญาที่ต้องดูแลคุณ ไม่เกิน 5 ปี โดยเขาจ้างบริษัทเอกชนมาดูแล หลังจาก 5 ปี เขาก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยเลือกกรรมการจากผู้พักอาศัยในโครงการไม่ใช่ใคร คนที่เลือกก็พวกคุณเองไม่ใช่เคหะ ถ้าพวกคุณไม่รักษาผลประโยชน์ตัวเอง หวังพึ่งแต่นิติ เคหะ พอพ้น 5 ปี ท่านจะดูแลกันเองได้ไหม นอกจากจะกอบโกย รับประทาน แล้วก็ล่มจม

  - ปัญหาที่ท่านบอกเช่น สัญญาณทีวีท่านก็ให้นิติมาซ่อมแซมแก้ไข ส่วนเคเบิ้ลเป็นการจัดประโยชน์ ก่อน 5 ปี ผลประโยชน์เป็นของเคหะฯ ส่วนนิติได้ค่ารักษาประโยชน์เดือนไม่ถึงพันหรอกครับ อีกอย่างมันเป็นอีกทางเลือก ดีกว่าท่านดูแค่ช่อง 3 5 7 9 NBT TPBS 

  - กรณีค่าส่วนกลางนะถ้ายังไม่จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายเขายังไม่เก็บนะครับดูดีๆ เขามีแค่ ค่าน้ำ(เขาก้จ่ายประปา) ค่าขยะ(30 บาท จ่ายรถขยะมาเก็บ)ค่ารักษาอุปกรณ์(30 บาท ส่งเคหะถ้ามิเตอร์เสียซื้อเปลี่ยนใหม่)แล้วเอาที่ไหนมากิน ติดกล้องที่ป้อมก้เงินบริษัท(นิติ) ทำนั่น นุ่น นี่ ก็ออกเองทั้งนั้น ค่าส่วนกลางเขาจะเก็บต่อเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เก็บเดือนหล่ะ 250-300 บาท เพราะต้องเอามาจ่ายค่า แม่บ้าน รปภ. ค่าไฟ และค่าใช้จ่าย อื่นๆเพราะเคหะไม่ได้ดูแลท่านแล้วท่านต้องรับผิดชอบเองโดยผ่านกรรมการนิติบุคคล ท่านเจอคนไม่ดีก็เอาเงินท่านไปรับประทาน

  - บ้านจัดสรร ราคาเป็นล้านเขามีแบบบ้านเอื้อไหม มีอบรมฝึกอาชีพไหม มีจัดกิจกรรมวันแม่ วันเด็ก วันพ่อ ลอยกระทงไหม อบรมผู้นำ ดุแลคุณภาพชีวิตท่านไหมถามหน่อย ไม่หรอกครับคุรซื้อแล้วคุณก็อยู่ไป อยู่เอง แต่เอื้ออาทรเขาดูแลท่านดีจะตาย แต่พวกท่านเองต่างหากที่ไม่รุ็จักดูแลรักษาบ้านของตัวเอง เลี้ยงหมา เลี้ยงแมว ทำสกปรกรกรุงรัง ไม่ต่างจากสลัม 

  การที่โครงการจะบริหารได้ดีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้อยู่อาศัย ความเข้มแข็ง ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ รุ้จักให้ก่อนค่อยรุ้จักรับ ก่อนท่านจะว่าใครกลับไปย้อนมองตัวเองว่าทำอะไรเพื่อชุมชนหรือยัง ไม่ต้องทำอะไรมาก ทำให้ถูกต้องตามสัญญา กฎ ระเบียบ แค่นี้ก้เพียงพอแล้ว   

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (180.180.129.182)     21 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 530

  ค่าส่วนกลางทางนิติเขายังไม่เคยเก็บหรอกครับที่ว่าห้องละ 30 บาท (ถ้ายังไม่ครบ 5 ปี) น่ะเป็นค่ารักษามิเตอร์ทางนิติเขาต้องส่งเงินให้กับทางเคหะทั้งหมดครับส่วนค่าขยะก็ต้องจ้างให้ทางเทศบาลหรือเอกชนมาเก็บไปซึ่งเงิน 30 บาทต่อห้องก็แทบจะไม่เหลือแล้วมั้งส่วนที่จ่ายกันทุกวันนี้เขาก็บอกว่าเป็นค่าน้ำไม่ใช้ค่าส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายภายในโครงการนั้นตั้งแต่ ค่ารปภ.-ค่าแม่บ้าน-ค่าคนสวนดูแลต้นไม้ตัดหญ้า-ค่าน้ำรดต้นไม้-ค่าไฟจากการบำบัดน้ำเสีย-ค่าไฟถนน-ค่าจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆและอื่นๆอีกเยอะทางนิติที่ดูแลอยู่เข้าก็เป็นคนจ่ายเองทั้งนั้น ซึ่งถ้าโครงการยังไม่ครบ 5 ปี จ่ายแค่นี้ผมก็ว่าดี สุดๆแล้วน่ะแต่ถ้าครบ 5ปีแล้วทางโครงการสามารถจัดตั้งนิติเองได้โดยผู้ที่อาศัยอยู่ภายในโครงการบริหารเองนั้น ผู้ที่อยู่จะต้องเสียค่าส่วนกลางแน่นอนครับ

  โดยคุณ วร (ซะแล้ว)  (118.172.38.105)     2 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 529

   บ้านเื่อื้ออาทร บางบ่อ เวลาฝนตกมีน้ำรั่วซิมออกมาจากหลังคา และ ผนังตึก แจ้งเรื่องไปแล้ว ( นานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ) ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ทำอะไรเลย ผมจะต้องทำอย่างไรครับ ใครรู้ช่วยแจ้งทีครับ เดือดร้อนมากๆๆ ครับ

  โดยคุณ ทนงศักดิ์  (125.25.182.212)     14 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 528

  ของเราเอื้ออาทรประชาอุทิศ-คู่สร้าง อยู่ติดโรงงานทอผ้าอ่ะ เสีัยงดังมากๆทำการ24ชม. เสียงนกเสียงลลมธรรมชาติไม่เคยได้ยิน อยู่แบบปิดบานเก็ดถาวรไม่เคยเปิด นอนไม่หลับเลย เสียสุขภาพจิต ช่วยด้วย

  โดยคุณ naja  (115.87.148.214)     31 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 527

  เอื้ออาทร พหลโยธิน กม 44
  แจ้งซ่อมน้ำรั่ว เมื่อตอนปลายเดือน ธันวาคม 54
  ช่างโทรมาถามว่าตอนนี้อยู่ไหน เมื่อตอนปลายเดือน สิงหาคม 55
  บอกว่าจะมาซ่อมที่แจ้งน้ำรั่วไว้
  อึ้งเลย....
  ถ้ายังรอ ท่านอยู่ น้ำคงท่วมห้องแล้วละ

  โดยคุณ tan  (101.109.238.3)     25 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 526

  370.บาท ครับส่วนกลางแพงกว่าสมบัติบุรีอีก...เอื้ออาทรจริงๆ

  โดยคุณ เอื้ออาทรบางบีวทอง1  (101.108.171.147)     25 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 525

  ค่าส่วนกลาง 350.มหาโหดจริงๆ

  โดยคุณ เอื้ออารบางบัวทอง1  (101.108.171.147)     25 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 524

  ผมแจ้งซ่อมอากาศไปจะปีนึงแล้วมันยังไม่มาซ่อมให้เลยมันเก็บแต่เงินห่วยมากจริงๆ

   

  โดยคุณ ประพันธ์  (115.87.95.59)     8 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 524

   คุณประพันธ์ครับ ระบุโครงการด้วยครับเพาะแต่ละโครงการไม่เหมือนกัน แล้วคุณแจ้งซ่อมอะไร เขาเก็บเงินค่าอะไรระบุด้วย อ้อถ้าจะดีท่านไปร้องที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติเพราะเขาดูแลโดยตรงนะครับ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (101.109.233.111)     8 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 523

   ห่วยสุดๆครับ บ้านเอื้อฯ

  ไม่รุ้จะโกงกินกับคนยากคนจนไปถึงไหน ไม่มีรัยได้มาตราฐานซักอย่าง

  ทำแบบขอไปที พนักงานก้องี่เง่า ช่างประจำหมู่บ้านก้อไม่ค่อยมี 

  โดยคุณ ทุกข์ซ้ำซาก  (124.121.253.87)     31 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 522

  เรื่อง บ้านเอื้ออาทรไม่ได้มาตรฐาน

          ผมได้ซื้อบ้านเอื้ออาทรคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่หลังจากได้ทดลองเข้าอยุ่อาศัยได้ไม่เกิน 1 เดือนมีปัญหาตามมาท่อน้ำทิ้งรั่วซึ่ม ห้องน้ำอุดตัน รอยปูนร้าว แจ้งซ่อมกี่ครั้งๆก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าของโครงการเข้ามาแก้ไข ไปสอบถามก็โยนกันไปโยนกันมาจนปวดหัวตาลายไม่รู้จะทำอย่างไร ตอนนี้มีวิธีเดียวคือต้องไปจ้างช่างจากภายนอกมาแก้ไข ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงสร้างได้น่าอับอายขายขี้หน้าขนาดนี้    จนถึงขนาดนี้โครงการใกล้หมดสัญญาประกันแล้วยังไม่การแก้ไขใดๆๆเลย อยากทราบว่าท่านผู้เกี่ยวข้องจะนำปัญหาเหล่านี้แก้ไขอย่างไรดี หรือต้องให้ผมไปร้องเรียนต่อ หนังสือพิพม์ โทรทัศน์ต่อไปล่ะคับท่าน

  โดยคุณ ธนธรณ์(จ.สงขลา)  (113.53.26.64)     26 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 521

  โพสไปแล้ว แจ้งไปแล้ว จะมีใครมาอ่านมาแก้ไข ช่วยอะไรพวกเราบ้างครับ บอกตรงๆงานที่ตลาดไทเทพฯ34แย่จริงๆ

  ผนังแตกร้าว ประตูปิดไม่สนิท ประตูด้านหลังห่างจากวงกบเยอะมาก บานเกล็ดกระจกไม่ครบ พื้น

  กระเบื้องหน้าห้องทางเข้าแตกร้าว ลูกบิดหาย สวิทไปมีไม่ครบเปิดปิดไม่ได้ เยอะครับ อยากรู้เมล์มา

  จะส่งรูปให้ดู

  โดยคุณ คนจน  (27.130.187.170)     24 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 521

  ท่านต้องไปโพสที่ ลูกค้าสัมพนธ์การเคหะแห่งชาติด้วยนะครับ ตรงถาม-ตอบ และร้องไปที่สำนักนายกฯเลยครับ

  โดยคุณ คนรักบ้านเอื้อ  (182.52.69.130)     1 ส.ค. 2555

 •  1 .. 6  7  8  9  10 .. 34   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด