X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กู้ยืมเงินนอกระบบ : ปรึกษากฎหมายโทร 02-9485700

 • กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

  กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

   

  สมาชิก รหัส R26708 ฝากเรื่องจริงของชีวิต เป็นอุทาหรณ์เพื่อนสมาชิกรายการทนายคลายทุกข์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มาติดต่อเพื่อให้กู้เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ย 3 บาท ต่อเดือน เมื่อนายสมาชิกสนใจ ก็จะมีพนักงานของบริษัท มาตรวจสอบเครดิต และตรวจสอบประวัติ แล้ว ก็ตกลงให้สมาชิกกู้เงิน วงเงินขึ้นอยู่กับบริษัทจะอนุมัติให้

   

  ต่อมาวันทำสัญญากู้ยืมเงิน พนักงานของบริษัทแจ้งว่ามีเงื่อนไขต้องเป็นรับทองคำ และบริษัทพาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินให้ เมื่อสมาชิกเห็นเงื่อนไขซึ่งไม่เป็นตามที่ตกลงกู้เงินไว้ สมาชิกก็จะไม่ทำสัญญา พนักงานของบริษัทบอกว่ายกเลิกไม่ได้ เนื่องจากได้เบิกทองออกจากบริษัทมาแล้ว และขอร้องให้สมาชิกทำสัญญาและจะมีส่วนลดพิเศษให้ เพื่อให้ได้รับตามที่สมาชิกต้องการ

   

  เมื่อสมาชิกยอมตามเงื่อนไข พนักงานของบริษัท ก็ได้ส่งมอบทองคำให้จำนวน 50 เส้น เส้นละ 2 บาท จากนั้นพนักงานขายก็ได้พาสมาชิกไปที่ร้านทองในตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เงินสดมาจำนวน 600 ,000 บาท (ซึ่งในสัญญาได้ระบุเงินกู้ไว้จำนวนเงิน 700,000 บาทเศษ )

   

  ต่อมาตามสัญญาผ่อนชำระวันละ 5,940 บาท จำนวน 130 วัน แต่สมาชิกเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยเอาเปรียบมากจึงชำระให้เร็ว ซึ่งได้ชำระภายใน 60 วัน สมาชิกได้จ่ายเงินไปเป็นจำนวน 619,125 บาท ซึ่งได้ตัดส่วนที่พนักงานอ้างว่าจะลดให้ (ซึ่งระบุในสัญญาว่าเป็นส่วนลดพิเศษ 15%) และยังมีส่วนต่างอีกประมาณ 30,000 บาทเศษที่สมาชิกคิดว่าในเมื่อได้ก่อนกำหนด 2 เดือน จึงจะขอลดพิเศษ

   

  หลังจากนั้นทนายความได้มาพบสมาชิกแจ้งว่าลดไม่ได้ให้ชำระส่วนที่เหลือ 30,000 บาทเศษ แต่สมาชิกต่อรองอีกขอลดเหลือ 15,000 บาท ทนายความก็ไม่ยอม จึงมาฟ้องร้องเป็นหมายเลขคดีดำ เลขที่113/2546  หมายเลขคดีแดงที่ 4/2547 ศาลแขวงนครปฐม ความแพ่ง เรื่องเช่าซื้อ โดยศาลชั้นตัดสินให้จำเลยใช้หนี้ 258,375 บาท (ซึ่งทนายความได้นำมูลหนี้มีการคำนวณหนี้ระยะยาวมาฟ้องทำให้มูลหนี้สูงกว่าตามที่เป็นจริง)

   

  ต่อมาสมาชิกได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำเลยชดให้หนี้ จำนวนเงิน 153,075 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

   

  คำถามของสมาชิก

  1. ต้องการให้ยื่นฎีกาขอลดยอดหนี้ให้คงเหลือไม่เกิน 30,000 บาท

  2. ต้องการยื่นทุเลาการบังคับคดี โดยสมาชิกมีหลักทรัพย์ที่ประเมินไว้จากสำนักงานที่ดินในราคา 400,000 บาท (หมดการยื่นอุทธรณ์ประมาณ 1 สิงหาคม 2549)

   

  คำแนะนำอาจารย์เดชา

  เมื่อแพ้คดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คู่ความต้องยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และต้องขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกาด้วย มิฉะนั้นจะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยทันทีตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 63  64  65  66  67 .. 120   

 • ความคิดเห็นที่ 1120

  สินเชื่อเงินกู้ ได้จริง ไม่หลอกลวง อนุมัติทันที โทร 02 661 4110
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข


  •วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 750,000 บาท

  วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
  (บาท) อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (ต่อปี)
  ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ
  น้อยกว่า 100,000 28% 28%
  100,000-149,999 25% 26%
  150,000-199,999 24% 25%
  200,000-249,999 22% 24%
  250,000-299,999 21% 23%
  มากกว่า 299,999 19% 20%

  •อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%
  •ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้งขึ้นอยู่ กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและ ค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ ค้างชำระ ข้อมูลเครดิต 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 200 บาทต่องวดที่ค้างชำระ
  •การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
  •รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  •บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คุณสมบัติผู้สมัคร

  •สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  •มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  •ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  เอกสารประกอบการพิจารณา

  •สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  •สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  •สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  •กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

  โดยคุณ สินเชื่อ  (115.67.101.65)     20 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1119

  ฉันสามารถช่วยคุณได้รับเงินกู้ในวันนี้ติดต่อทางอีเมล: loanoffice00192@yahoo.com

  โดยคุณ Loan office  (41.203.67.54)     12 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1118

  สำหรับคนที่สนใจเงินกู้นอกระบบ ต้องการเงินกู้ด่วน อนุมัติเงินเป็นล้าน ติดต่อไปหาคุณ เก๋ ที่เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th tel. 0817741185 ส่งข้อมูลไปที่เมลล์ของเขาก่อนนะค่ะ แล้วจะมีพนักงานติดต่อมาภายใน 2 ชัวโมง ที่นี่ไม่หลอกลอง ไม่ทวงโหด ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ดอกเบี้ยคิดแค่ 1.25 ต่อเดือน เท่านั้น อนุมัติยอดสูงสุดตามที่เราขอกู้ ที่ดิฉันบอกว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ที่นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เพราะฉันกู้มาแล้ว 500,000 บาท ผ่อนเดือนระ 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมด 60 งวด เงื่อนไขนี้รวมต้นรวมดอกแล้วนะค่ะ ดอกเบี้ยถูกมากและเงื่อนไขก็ดีมาก ถ้าคุณต้องการเงินกู้ด่วนและไม่อยากถูกหลอกติดต่อไปหาคุณเก๋ได้เลย ดิฉันมีเงินเดือนแค่ 18000 เขายังอนุมัติยอดให้ถึง 500,000 บาท ดิฉันเป็นคนต่างจัหวัดมีทะเบียนบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ตอนนี้อายุได้ 28 ปี ดิฉันทำงานในตำแหน่ง pr ในโรงแรมแถวสีลม ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนทุกคนว่าหาเงินกู้ในเน็ตกลัวจะโดนหลอก มีจริงเหรอเงินกู้ในเน็ตที่ให้กู้จริง เพราะฉันได้ยินเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่านี่ฉันกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตได้แล้วนะ ฉันกู้มา 350,000 บาท ฉันกู้ได้จริง รับเงินทำสัญญามาแล้ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ปปช. และสลิปเงินเดือน ตอนแรกฉันก็ไม่สนใน จนเวลาผ่านไปเกือบ 3 เดือน ตอนนี้ฉันเดือนร้อนเพราะทางบ้านต้องการเงิน พ่อดิฉันเป็นมะเร็งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็มากมายไมารู้จะทำยังไง ฉันเล่าปัญหาให้เพื่อนฟัง แต่ฉันไม่กล้าบอกทางบ้านเพราะที่บ้านเขาคิดว่าดิฉันมีเงินเก็บมาก เพื่อนฉันเลยแนะนำมาให้ว่าคุณเก๋เขาปล่อยจริง ลองติดต่อไปหาเลยถ้าเราทำเรื่องจะมีพนักงานมาหาถึงที่เลยนะ ตอนแรกฉันก็อ่าน ข้อมูลดูก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจทำ เพื่อนก็เลยบอกว่าได้จริง ฉันเอาสัญญาให้ดูก็ได้ พอฉันเห็นสัญญาจากเพื่อน และเพื่อนก็มีเงินใช้หนี้ต่างๆ เขาก็ไม่เดือดร้อน ฉันเลยตัดสินใจยื่นกู้ได้เงินจริง ทางเขาก็ให้พนักงานติดต่อมานัดเจอกันทำสัญญา เขาก็จ่ายเงินสดฉัน ที่นี่แหละที่ดิฉันอยากแนะนำ ไม่ต้องกลัวโดนหลอกอีกต่อไป ติดต่อไปได้เลยค่ะรับรองได้เงินจริง
   

  โดยคุณ จุรีพร มั่งสุวรรณ  (110.49.233.108)     12 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1118

   อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ไอ้นี่มันโกหก หลอกลวง

  โดยคุณ siriwimol  (115.67.164.206)     19 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1117

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.0.160)     12 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1117

   อย่าไปเชื่อพวกนี้หลอกลวง เกือบถูกหลอกเหมือนกันดีนะที่หาข้อมูลได้ก่อนไม่งั้นคงโมโหมากๆ พวกที่ทำนาบนหลังคนนี่ชาตินี้จะทำอะไรเจริญ เวรกรรมมันมีจริงนะคุณแหวน. อยากลองติดคุกดูบ้างมั้ย ยิ่งมีพ่อเป็นตำรวจอยู่ด้วยสิ แค่เอาเบอร์โทรให้สืบหาก็เจอตัวได้ไม่ยากหรอก ระวังตัวให้ดีล่ะดันพวกมิจฉาชีพเคยคิดมั้ยว่าวันนึงกรรมมันจะตามทัน. ถ้าคุณไม่โดนคนในครอบครัวก็ต้องโดนเข้าสักวัน

   


  โดยคุณ PP  (49.231.112.42)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1116

   บริการเงินกู้นอกระบบ แบบรายเดือน ดอกเบี้ย 5 ต่อเดือน ปล่อยตั้งแต่50000-500000

  **** อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนโทรมาสอบถาม****
  ***ไม่ใช่ดาวน์รถ ไม่ผ่อนของ ไม่มีการโอนเงินก่อนล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้น****

  ( ไม่ยึดบัตร ไม่เช็คแบล็คลิส ไม่เช็คประวัติทางการเงิน )

  คุณสมบัติ

  1. พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ นักศึกษาต้องมีรายได้จากทางบ้านผ่านบัญชี
  2.มีอาชีพ หรือรายได้ประจำ ไม่ต่ำกว่า 10000 ที่สามารถตรวจสอบได้
  3.ที่อยู่ และสถานที่ทำงาน มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้


  ****เอกสารประกอบการพิจารณ****
  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขีดค่อม) 
  2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ขีดค่อม)
  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
  4.รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย3เดือน
  5.กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก หรือสัญญาเช่าร้าน
  6.สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  7.แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน+ที่ทำงาน+ตามทะเบียนบ้าน

  ติดต่อ เบอร์โทร 085-9477103 9.00-20.00 น.

  ไม่ได้รับสาย รบกวนฝากข้อความรายละเอียดไว้ ไม่มั่นใจไม่ต้องโทรมาจ้า

  โดยคุณ เงินด่วน  (171.98.144.5)     11 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1115

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.0.129)     11 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1114

  ฉันกู้เงินกับคุณแหวนมาเมื่อวานนี้ค่ะ เลยเอามาบอกต่อ ถ้าใครที่ต้องการกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยถูก ผ่อนชำระเป็นรายเดือน มาทำสัญญาถึงที่ ให้ติดต่อไปหาคุณแหวนเบอร์ 081-2903490 หรือที่เมลล์ kw_money@hotmail.co.th สอบถามข้อมูล และรายละเอียดกับเขาได้เลย รับรองว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ปล่อยง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะเป็นนอกระบบธรรมดา อนุมัติเงินกู้ให้เป็นแสนๆ ฉันก็กู้มา 300,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5500 บาท จำนวน 72 งวด รวมทั้งต้นและดอกเบี้ยแล้วนะค่ะ เราสามารถชำระเงินกู้กับธนาคาร เคาร์เตอร์ ไปรษณีย์ หรือจะให้พนักงานเขาไปเก็บก็ได้ ที่สำคัญไม่ทวงโหด ไม่ข่มขู่ ไม่เอาเปรียบ มีสัญญาให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย ถ้าใครที่ติดแบล็คลิส บลูโลอยู่เขาก็ปล่อยกู้ให้นะค่ะ ปล่อยทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด แต่คนที่กู้ต้องมีอาชีพที่แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ ทางคุณแหวนบอกว่าไม่รับนักศึกษา และคนว่างงาน ฉันก็ทำงานที่ บริษัท ธนกรเคมีภัณฑ์ (หจก) เงินเดือนต้นๆ รวมรายได้แล้วก็อยู่ประมาณ 16000 - 18000 บาท ต่อเดือนเอง ฉันยังสามารถกู้ได้ตั้ง 300,000 บาท ที่สำคัญเป็นคนต่างจังหวัดด้วย ถ้าสนใจติดต่อไปเลยนะค่ะ ฝากคุณแหวนด้วย คนจริงใจ ปล่อยจริง ไม่หลอกลวง โทร 081 - 290 - 3490 หรือเมลล์ kw_money@hotmail.co.th ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าติดต่อคุณแหวน อย่ามัวรังเรใจว่าจะโกนหลอก ที่นี่เขาให้จริง
   

  โดยคุณ โสพิยา  (27.55.9.164)     11 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1114

   081-2903490 อีเมล์ kw_money@hotmail.co.th หลอกลวง 18มงกุฏ ทุกคนอย่าได้หลงเชื่อติดต่อไปเด็ดขาด มิจฉาชีพนะไอ้นี่

  โดยคุณ แพรว  (115.67.164.206)     19 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1114

   พวกนี้เป็นพวกเดียวกันอย่าไปเชื่อเลย เห็นโฟสซ้ำทุกวันจะกู้อะไรได้ทุกวัน ดูจาก ip ก็รู้

  โดยคุณ PP  (49.231.112.42)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1113

  สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินนอกระบบด่วน ผ่อนชำระเป็นรายเดือน แบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระเท่ากันทุก ๆ งวด ดอกเบี้ยที่นี้ถูกมากๆ เพราะเขาทำถูกต้องตามกฎหมายหมายทุกอย่าง มีสัญญาให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย กู้ได้ทุกอาชีพโทรไปหาคุณเก๋ เบอร์ 0817741185 ฉันกู้ได้เงินมาแล้ว ตอนนี้ชีวิตของฉันดีขึ้นเพราะได้เงินกู้กับทางคุณเก๋ ตอนแรกฉันคิดว่าเขาหลอกลวงเป็นพวกมิจฉาชีพ ฉันรอเขาเกือบครึ่งวัน ฉันน้ำตาไหลฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง พอประมาณ6โมงครึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าเขาอยู่ที่นัดแล้วพอฉันกลับไปที่นัดก็เจอเขาฉันดีใจมาก ทำสัญญาตรงนั้นก็รับเงินทันทีฉันกู้มา 400000 บาท ทำสัญญาเสร็จรับเป็นเงินสดทันที นับเงินตรงนั้นเลยว่าได้ครบหรือป่าว ฉันคิดว่าจะโดนโกงหรือป่าวเพราะมิจฉาชีพมันเยอะมาก แต่ตอนนี้ฉันรู้และรับรองว่าได้เงินชัวร์ได้เงินแน่นอน ฉันได้เงินมากแล้วจริง หากใครที่ต้องการทราบว่าฉันได้จริงหรือป่าวหรือว่าเป็นหน้าม้า มาถามฉันได้เลยที่ ร้านจีชีเอ็ม ออโต้ คาร์(ประดับยนต์) 114/977หมู่ 9 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฉันยินดีให้ข้อมูลแต่ฉันไม่ขอบอกเบอร์โทรเพราะฉันคิดว่าต้องมีคนโทรมาจนฉันไม่ได้ทำงาน หรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ 0817741185 เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th เพราะทางเขาจะให้พนักงานติดต่อกลับมาหาคุณภายใน 2 ชั่วโมง รับรองไม่ผิดหวัง อนุมัติตามวงเงินที่ขอ หากข้อมูลที่คุณส่งไป เขาตรวจสอบแล้วว่าเป็นจริงทุกประการ เขาจะอนุมัติเงินให้คุณทันที รับเงินภายใน 1 วัน เป็นเงินด่วน ไม่ต้องรอหลายวัน
   

  โดยคุณ อรุณ  (115.67.162.134)     10 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1113

   0817741185 หลอกเงินมัดจำ อย่าติดต่อไป เตือนแล้วนะ

  โดยคุณ siriwimol  (115.67.164.206)     19 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1112

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.0.186)     10 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1111

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.1.129)     10 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1111

    อย่าไปเชื่อพวกนี้หลอกลวง เกือบถูกหลอกเหมือนกันดีนะที่หาข้อมูลได้ก่อนไม่งั้นคงโมโหมากๆ พวกที่ทำนาบนหลังคนนี่ชาตินี้จะทำอะไรเจริญ เวรกรรมมันมีจริงนะคุณแหวน. อยากลองติดคุกดูบ้างมั้ย ยิ่งมีพ่อเป็นตำรวจอยู่ด้วยสิ แค่เอาเบอร์โทรให้สืบหาก็เจอตัวได้ไม่ยากหรอก ระวังตัวให้ดีล่ะดันพวกมิจฉาชีพเคยคิดมั้ยว่าวันนึงกรรมมันจะตามทัน. ถ้าคุณไม่โดนคนในครอบครัวก็ต้องโดนเข้าสักวัน

   


  โดยคุณ PP  (49.231.112.42)     9 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1110

  ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่กู้เงินกับทาง cash_money_foryou@hotmail.co.th ได้เงินจริง กู้มา สามแสนบาท ผ่อนเดือนละ หนึ่งหมื่นบาท รวมทั้งต้นทั้งดอกเบี้ย ชำระทั้งหมด สามสิบหกงวด เอกสารไม่ยุ่งยาก ยื่นที่ไหนไม่ผ่าน ติดปัญหาเอกสาร ติดปัญหาแบล็คลิส บลูโล ติดปัญหาเรื่องอาชีพ ติดต่อไปเลยที่ 0817741185 หรือลองสอบถามเข้าไปก่อนได้ที่ cash_money_foryou@hotmail.co.th รับรองไม่ผิดหวังได้เงินจริง ไม่หลอกลวง ไม่ทวงโหด ถูกต้องตามกฎหมาย นอกระบบที่กู้แล้วทำให้ผู้กู้สบายใจ ไม่ถึงที่บ้านไม่ถึงที่ทำงาน เป็นระบบทุกอย่างเงื่อนไขน่าฟัง ติดต่อได้เลยจร้า

   

  ของคุณเก๋ คือ cash_money_foryou@hotmail.co.th ไม่หลอกลวงแน่นอน ค่ะ
   

  โดยคุณ am  (110.49.234.46)     10 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1109

  ผมชื่อ อานนท์ ทำงานที่ บริษัท cmc ผมหากู้เงินมาตั้งแต่ต้นปี โดนหลอกมาก็เยอะ หากู้มาหลายที่ เพื่อจะปิดบัตรเครดิตของผมและของแฟน ช่วงวันที่ 6 มกรา ผมได้ส่งเรื่องไปหาคุณเก๋ ผ่านทางเมลล์ ผมต้องการกู้ 350,000 บาท เขาก็ตอบกลับมาโดยให้ผมส่งข้อมูลกลับไปให้เขา ผมก็ส่งกลับไป ไม่นานมีพนักงานของเขาโทรมาที่ทำงานผม และโทรเข้าเบอร์ผมเพื่อบอกรายละเอียดเงื่อนไขของเขา ตอนแรกผมก็ไม่กล้าทำกลัวโดนหลอก พอเมื่อวันที่ 20 มกรา ผมก็ติดต่อไปอีกรอบ เขาก็ยังติดต่อกลับมาเหมือนเดิม และก็มีหลายๆคนที่บอกว่ากู้เงินกับคุรเก๋ได้เงินจริง ผมจึงตัดสินใจติดต่อไปแล้วก็ทำเรื่องกู้กับเขา ผมได้เงินมาแล้วครับ ผ่อนเป็นรายเดือน ชำระที่ 8500 รวมต้นและดอกเบี้ยแล้วนะครับ เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก รับเงินสดทันที่ ติดต่อไปเลยครับที่ cash_money_foryou@hotmail.co.th รับรองได้เงินแน่นอน ผมปิดบัตรทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ แล้วผมก็ได้รับข่าวดี เพราะผมกับแฟนได้ยื่นเรื่องกู้กับธนาคาร เพื่อชื้อบ้าน ที่ธนาคารแจ้งมาว่าผ่านครับ ที่ผมเอามาแนะนำเพราะผมดีใจมาก เอาเป็นว่าผมบอกได้เลยครับว่ากู้เงินที่นี้ได้จริงไม่โดนหลอกแน่นอน
   

  โดยคุณ อานนท์  (110.49.240.150)     9 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1108

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.1.150)     9 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1107

   คุณแหวนอะไรนั้นก็ไม่มีจริงที่โพสมาเป็นหน้าม้าทั้งนั้นโทไปก็ปิดเครื่อง

  โดยคุณ   (1.2.233.213)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1106

  อย่าไปหลงเชื่อเงินกู้ทางเน็ตไม่มีจริง

  โดยคุณ   (1.2.233.213)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1105

  ฉันกู้เงินกับคุณแหวนมาเมื่อวานนี้ค่ะ เลยเอามาบอกต่อ ถ้าใครที่ต้องการกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยถูก ผ่อนชำระเป็นรายเดือน มาทำสัญญาถึงที่ ให้ติดต่อไปหาคุณแหวนเบอร์ 081-2903490 หรือที่เมลล์ kw_money@hotmail.co.th สอบถามข้อมูล และรายละเอียดกับเขาได้เลย รับรองว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ปล่อยง่าย ได้เงินเร็ว ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะเป็นนอกระบบธรรมดา อนุมัติเงินกู้ให้เป็นแสนๆ ฉันก็กู้มา 300,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5500 บาท จำนวน 72 งวด รวมทั้งต้นและดอกเบี้ยแล้วนะค่ะ เราสามารถชำระเงินกู้กับธนาคาร เคาร์เตอร์ ไปรษณีย์ หรือจะให้พนักงานเขาไปเก็บก็ได้ ที่สำคัญไม่ทวงโหด ไม่ข่มขู่ ไม่เอาเปรียบ มีสัญญาให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย ถ้าใครที่ติดแบล็คลิส บลูโลอยู่เขาก็ปล่อยกู้ให้นะค่ะ ปล่อยทั่วประเทศไทย ทุกจังหวัด แต่คนที่กู้ต้องมีอาชีพที่แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ ทางคุณแหวนบอกว่าไม่รับนักศึกษา และคนว่างงาน ฉันก็ทำงานที่ บริษัท ธนกรเคมีภัณฑ์ (หจก) เงินเดือนต้นๆ รวมรายได้แล้วก็อยู่ประมาณ 16000 - 18000 บาท ต่อเดือนเอง ฉันยังสามารถกู้ได้ตั้ง 300,000 บาท ที่สำคัญเป็นคนต่างจังหวัดด้วย ถ้าสนใจติดต่อไปเลยนะค่ะ ฝากคุณแหวนด้วย คนจริงใจ ปล่อยจริง ไม่หลอกลวง โทร 081 - 290 - 3490 หรือเมลล์ kw_money@hotmail.co.th ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าติดต่อคุณแหวน อย่ามัวรังเรใจว่าจะโกนหลอก ที่นี่เขาให้จริง
   

  โดยคุณ โสพิยา  (27.55.12.157)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1104

  บริการสินเชื่อเงินกู้นอกระบบ ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือน ชำระแบบลดต้นลดดอก รู้ผลรวดเร็วภายใน 30 นาที อนุมัติรับเงินสดทันที ไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ตรวจสอบเช็คข้อมูลที่บ้าน ที่ทำงาน นัดทำสัญญารับเงินได้เลย เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก เอกสารไม่ยุ่งยาก สำเนาทะเบียน สำเนาบัตรประชาชน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ เบอร์ 081- 2903490 k. แหวน
  mail : kw_money@hotmail.co.th
  คุณสมบัติ
  1. ต้องมีอายุ ระหว่าง 18 ขึ้นไป

  2. ประกอบอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้

  3. ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวต้องมีทะเบียนการค้า หรือหน้าร้าน

  4. ต้องมีเบอร์บ้าน หรือเบอร์ที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

  เอกสาร
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

  2. สำเนาบัตรประชาชน

  3.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

  4.ทะเบียนการค้า และรูปถ่ายกิจการ

  สนใจติดต่อ k. แหวน เบอร์ 081- 2903490

  โดยคุณ แหวน  (1.20.0.182)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1103

  สำหรับคนที่สนใจเงินกู้นอกระบบ ต้องการเงินกู้ด่วน อนุมัติเงินเป็นล้าน ติดต่อไปหาคุณ เก๋ ที่เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th tel. 0817741185 ส่งข้อมูลไปที่เมลล์ของเขาก่อนนะค่ะ แล้วจะมีพนักงานติดต่อมาภายใน 2 ชัวโมง ที่นี่ไม่หลอกลอง ไม่ทวงโหด ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ดอกเบี้ยคิดแค่ 1.25 ต่อเดือน เท่านั้น อนุมัติยอดสูงสุดตามที่เราขอกู้ ที่ดิฉันบอกว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ที่นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เพราะฉันกู้มาแล้ว 500,000 บาท ผ่อนเดือนระ 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมด 60 งวด เงื่อนไขนี้รวมต้นรวมดอกแล้วนะค่ะ ดอกเบี้ยถูกมากและเงื่อนไขก็ดีมาก ถ้าคุณต้องการเงินกู้ด่วนและไม่อยากถูกหลอกติดต่อไปหาคุณเก๋ได้เลย ดิฉันมีเงินเดือนแค่ 18000 เขายังอนุมัติยอดให้ถึง 500,000 บาท ดิฉันเป็นคนต่างจัหวัดมีทะเบียนบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ตอนนี้อายุได้ 28 ปี ดิฉันทำงานในตำแหน่ง pr ในโรงแรมแถวสีลม ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนทุกคนว่าหาเงินกู้ในเน็ตกลัวจะโดนหลอก มีจริงเหรอเงินกู้ในเน็ตที่ให้กู้จริง เพราะฉันได้ยินเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่านี่ฉันกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตได้แล้วนะ ฉันกู้มา 350,000 บาท ฉันกู้ได้จริง รับเงินทำสัญญามาแล้ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ปปช. และสลิปเงินเดือน ตอนแรกฉันก็ไม่สนใน จนเวลาผ่านไปเกือบ 3 เดือน ตอนนี้ฉันเดือนร้อนเพราะทางบ้านต้องการเงิน พ่อดิฉันเป็นมะเร็งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็มากมายไมารู้จะทำยังไง ฉันเล่าปัญหาให้เพื่อนฟัง แต่ฉันไม่กล้าบอกทางบ้านเพราะที่บ้านเขาคิดว่าดิฉันมีเงินเก็บมาก เพื่อนฉันเลยแนะนำมาให้ว่าคุณเก๋เขาปล่อยจริง ลองติดต่อไปหาเลยถ้าเราทำเรื่องจะมีพนักงานมาหาถึงที่เลยนะ ตอนแรกฉันก็อ่าน ข้อมูลดูก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจทำ เพื่อนก็เลยบอกว่าได้จริง ฉันเอาสัญญาให้ดูก็ได้ พอฉันเห็นสัญญาจากเพื่อน และเพื่อนก็มีเงินใช้หนี้ต่างๆ เขาก็ไม่เดือดร้อน ฉันเลยตัดสินใจยื่นกู้ได้เงินจริง ทางเขาก็ให้พนักงานติดต่อมานัดเจอกันทำสัญญา เขาก็จ่ายเงินสดฉัน ที่นี่แหละที่ดิฉันอยากแนะนำ ไม่ต้องกลัวโดนหลอกอีกต่อไป ติดต่อไปได้เลยค่ะรับรองได้เงินจริง
   

  โดยคุณ จุรีพร มั่งสุวรรณ  (110.49.226.4)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1102

  สำหรับคนที่สนใจเงินกู้นอกระบบ ต้องการเงินกู้ด่วน อนุมัติเงินเป็นล้าน ติดต่อไปหาคุณ เก๋ ที่เมลล์ cash_money_foryou@hotmail.co.th tel. 0817741185 ส่งข้อมูลไปที่เมลล์ของเขาก่อนนะค่ะ แล้วจะมีพนักงานติดต่อมาภายใน 2 ชัวโมง ที่นี่ไม่หลอกลอง ไม่ทวงโหด ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า ดอกเบี้ยคิดแค่ 1.25 ต่อเดือน เท่านั้น อนุมัติยอดสูงสุดตามที่เราขอกู้ ที่ดิฉันบอกว่าที่นี่ไม่หลอกลวง ที่นี่ไม่ใช่มิจฉาชีพ เพราะฉันกู้มาแล้ว 500,000 บาท ผ่อนเดือนระ 10,000 บาทต่อเดือน ทั้งหมด 60 งวด เงื่อนไขนี้รวมต้นรวมดอกแล้วนะค่ะ ดอกเบี้ยถูกมากและเงื่อนไขก็ดีมาก ถ้าคุณต้องการเงินกู้ด่วนและไม่อยากถูกหลอกติดต่อไปหาคุณเก๋ได้เลย ดิฉันมีเงินเดือนแค่ 18000 เขายังอนุมัติยอดให้ถึง 500,000 บาท ดิฉันเป็นคนต่างจัหวัดมีทะเบียนบ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ ตอนนี้อายุได้ 28 ปี ดิฉันทำงานในตำแหน่ง pr ในโรงแรมแถวสีลม ตอนแรกฉันก็คิดเหมือนทุกคนว่าหาเงินกู้ในเน็ตกลัวจะโดนหลอก มีจริงเหรอเงินกู้ในเน็ตที่ให้กู้จริง เพราะฉันได้ยินเพื่อนที่ทำงานเล่าให้ฟังว่านี่ฉันกู้เงินมาปิดบัตรเครดิตได้แล้วนะ ฉันกู้มา 350,000 บาท ฉันกู้ได้จริง รับเงินทำสัญญามาแล้ว เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก มีแค่สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ปปช. และสลิปเงินเดือน ตอนแรกฉันก็ไม่สนใน จนเวลาผ่านไปเกือบ 3 เดือน ตอนนี้ฉันเดือนร้อนเพราะทางบ้านต้องการเงิน พ่อดิฉันเป็นมะเร็งค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็มากมายไมารู้จะทำยังไง ฉันเล่าปัญหาให้เพื่อนฟัง แต่ฉันไม่กล้าบอกทางบ้านเพราะที่บ้านเขาคิดว่าดิฉันมีเงินเก็บมาก เพื่อนฉันเลยแนะนำมาให้ว่าคุณเก๋เขาปล่อยจริง ลองติดต่อไปหาเลยถ้าเราทำเรื่องจะมีพนักงานมาหาถึงที่เลยนะ ตอนแรกฉันก็อ่าน ข้อมูลดูก่อน เพราะยังไม่กล้าตัดสินใจทำ เพื่อนก็เลยบอกว่าได้จริง ฉันเอาสัญญาให้ดูก็ได้ พอฉันเห็นสัญญาจากเพื่อน และเพื่อนก็มีเงินใช้หนี้ต่างๆ เขาก็ไม่เดือดร้อน ฉันเลยตัดสินใจยื่นกู้ได้เงินจริง ทางเขาก็ให้พนักงานติดต่อมานัดเจอกันทำสัญญา เขาก็จ่ายเงินสดฉัน ที่นี่แหละที่ดิฉันอยากแนะนำ ไม่ต้องกลัวโดนหลอกอีกต่อไป ติดต่อไปได้เลยค่ะรับรองได้เงินจริง
   

  โดยคุณ จุรีพร มังสุวรรณ  (110.49.226.4)     8 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 1101

   

   
  สินเชื่อบุคคล TMB รีไฟแนนซ์ ของธนาคารทหารไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระหนี้สิน เนื่องจาก 12 เดือนแรกมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 10% ต่อปีเท่านั้น สนใจติดต่อ ชนะชัย 0875048956 / 022305802 [ถ่ามรายระเอียดก่อนได้ 24 ชั่วโมง] รายละเอียดโครงการ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ลักษณะผลิตภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเอนกประสงค์ในรูปแบบเงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อใช้ในกรชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคล ทั้งประเภทเงินกู้(Term Loan)และ บัตรกดเงินสด(Revolving Credit)ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล วงเงินอนุมัติ-ตั้งแต่ 30,000 - 1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำเดือน ผ่อนสบาย-ผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระตั้งแต่ 12-60 เดือน (ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเบี้ย) รวดเร็ว-โอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในใบสมัคร สะดวก- ช่องทางการชำระผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือหักจากบัญชีอัตโนมัติ หรือจ่ายเงินสดผ่านที่เคาน์เตอร์เซอวิสทั่วประเทศ เลือกได้-สามารถเลือกวันผ่อนชำระคืนได้ ตั้งแต่ 5,10,15,20,25,30 ของทุกเดือน เอกสารทีใช้ประกอบการสมัคร พนักงานประจำ / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ -สำเนาบัตรประชาชน -สลิปเงินเดือนต้นฉบับล่าสุด (กระดาษคาร์บอนในตัว) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุไม่เกิน 2 เดือน** -สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงิน **กรณีที่สลิปเงินเดือนไม่ใช่กระดาษคาร์บอน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนมีอายุไม่เกิน 2 เดือนต้องเพิ่มสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ -สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น -สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน -สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ระบุชื่อผู้สมัคร เพื่อโอนเงิน ไม่ต้องมานั่งกลัวโดนหลอกอีกต่อไป สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 0875048956/022305802 ชนะชัย TMB.

  โดยคุณ chanachai  (58.11.27.67)     7 เม.ย. 2556

 •  1 .. 63  64  65  66  67 .. 120   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด