X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กู้ยืมเงินนอกระบบ : ปรึกษากฎหมายโทร 02-9485700

 • กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

  กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

   

  สมาชิก รหัส R26708 ฝากเรื่องจริงของชีวิต เป็นอุทาหรณ์เพื่อนสมาชิกรายการทนายคลายทุกข์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มาติดต่อเพื่อให้กู้เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ย 3 บาท ต่อเดือน เมื่อนายสมาชิกสนใจ ก็จะมีพนักงานของบริษัท มาตรวจสอบเครดิต และตรวจสอบประวัติ แล้ว ก็ตกลงให้สมาชิกกู้เงิน วงเงินขึ้นอยู่กับบริษัทจะอนุมัติให้

   

  ต่อมาวันทำสัญญากู้ยืมเงิน พนักงานของบริษัทแจ้งว่ามีเงื่อนไขต้องเป็นรับทองคำ และบริษัทพาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินให้ เมื่อสมาชิกเห็นเงื่อนไขซึ่งไม่เป็นตามที่ตกลงกู้เงินไว้ สมาชิกก็จะไม่ทำสัญญา พนักงานของบริษัทบอกว่ายกเลิกไม่ได้ เนื่องจากได้เบิกทองออกจากบริษัทมาแล้ว และขอร้องให้สมาชิกทำสัญญาและจะมีส่วนลดพิเศษให้ เพื่อให้ได้รับตามที่สมาชิกต้องการ

   

  เมื่อสมาชิกยอมตามเงื่อนไข พนักงานของบริษัท ก็ได้ส่งมอบทองคำให้จำนวน 50 เส้น เส้นละ 2 บาท จากนั้นพนักงานขายก็ได้พาสมาชิกไปที่ร้านทองในตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เงินสดมาจำนวน 600 ,000 บาท (ซึ่งในสัญญาได้ระบุเงินกู้ไว้จำนวนเงิน 700,000 บาทเศษ )

   

  ต่อมาตามสัญญาผ่อนชำระวันละ 5,940 บาท จำนวน 130 วัน แต่สมาชิกเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยเอาเปรียบมากจึงชำระให้เร็ว ซึ่งได้ชำระภายใน 60 วัน สมาชิกได้จ่ายเงินไปเป็นจำนวน 619,125 บาท ซึ่งได้ตัดส่วนที่พนักงานอ้างว่าจะลดให้ (ซึ่งระบุในสัญญาว่าเป็นส่วนลดพิเศษ 15%) และยังมีส่วนต่างอีกประมาณ 30,000 บาทเศษที่สมาชิกคิดว่าในเมื่อได้ก่อนกำหนด 2 เดือน จึงจะขอลดพิเศษ

   

  หลังจากนั้นทนายความได้มาพบสมาชิกแจ้งว่าลดไม่ได้ให้ชำระส่วนที่เหลือ 30,000 บาทเศษ แต่สมาชิกต่อรองอีกขอลดเหลือ 15,000 บาท ทนายความก็ไม่ยอม จึงมาฟ้องร้องเป็นหมายเลขคดีดำ เลขที่113/2546  หมายเลขคดีแดงที่ 4/2547 ศาลแขวงนครปฐม ความแพ่ง เรื่องเช่าซื้อ โดยศาลชั้นตัดสินให้จำเลยใช้หนี้ 258,375 บาท (ซึ่งทนายความได้นำมูลหนี้มีการคำนวณหนี้ระยะยาวมาฟ้องทำให้มูลหนี้สูงกว่าตามที่เป็นจริง)

   

  ต่อมาสมาชิกได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำเลยชดให้หนี้ จำนวนเงิน 153,075 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

   

  คำถามของสมาชิก

  1. ต้องการให้ยื่นฎีกาขอลดยอดหนี้ให้คงเหลือไม่เกิน 30,000 บาท

  2. ต้องการยื่นทุเลาการบังคับคดี โดยสมาชิกมีหลักทรัพย์ที่ประเมินไว้จากสำนักงานที่ดินในราคา 400,000 บาท (หมดการยื่นอุทธรณ์ประมาณ 1 สิงหาคม 2549)

   

  คำแนะนำอาจารย์เดชา

  เมื่อแพ้คดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คู่ความต้องยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และต้องขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกาด้วย มิฉะนั้นจะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยทันทีตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 199   

 • ความคิดเห็นที่ 3800

   Have a great day.

  Are you in some kind of financial aid you in any moment
  you lose sleep at night worrying how to get a loan?
  Do not let your dreams die contact Mrs. Hellen act today
  for
  the loan. simple and reliable

  We offer these types of loans following
  personal loans ...
  credit ...
  loan companies ...
  car loans. ...
  There are very few annual interest rate as low as 2% interest rate ...

  I am looking forward to meet urgently so that we can move to the transaction
  , our company has more than a touch of the
  email: hellendanielson14@gmail.com.

  Borrowers details:

  Name: ___________________________
  Name: ____________________________
  Gender: _______________________________
  Status: _______________________
  Contact: ______________________
  code / zip code: ________________________
  Country: ______________________________
  Date ________________________
  required amount of credits: ________________
  recovery period: ________________________
  income per month / year. _________
  Occupation: ___________________________
  purpose of the loan: _____________________
  Phone: ________________________________
  Fax: __________________________________.

   

  Send application to:
  E-mail: Hellendanielson14@gmail.com.

  Mrs. Hellen
  financial control / operations management.

  โดยคุณ Mrs Hellen  (88.150.201.61)     3 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3799

  หากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน? นี่เป็นโอกาสสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงิน
  บรรดาผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มความสามารถทางการเงินของพวกเขาของเครดิต
  อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมมากเราให้บริการทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อเครดิต
  การดำเนินงานเกี่ยวกับบัตรเครดิต, การแพทย์, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อนักศึกษา ฯลฯ เพื่อช่วยให้ความเครียดทางการเงินของประเทศ

  E-mail เราวันนี้สำหรับความช่วยเหลือทางการเงิน: jkim007042@gmail.com

  โปรดทราบว่าอีเมลทั้งหมดที่เข้ามาจะได้รับการส่งต่อไปยัง
  บริษัท ของเราที่อยู่อีเมล์: (jkim007042@gmail.com)

  ความนับถือ

  โดยคุณ เจนนี่คิม  (50.7.82.50)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3798

  คุณจำเป็นต้องมีเงินให้กู้ยืมทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วและทันทีที่บัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี) ในระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * นานเท่าไหร่มันจะใช้เวลาเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  บริษัท ฯ ได้รับอนุญาตและใบอนุญาตถูกต้อง
  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้รูปแบบสำหรับเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
  อีเมล์: paydayloansuk5@gmail.com
  เว็บไซต์; https: //www.paydayloansnow.co.uk

  โดยคุณ mr raj singh  (36.37.192.123)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3797

  คุณจำเป็นต้องมีเงินให้กู้ยืมทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
  * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วและทันทีที่บัญชีธนาคารของคุณ
  * ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
  บัญชีธนาคาร
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว (1-30 ปี) ในระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * นานเท่าไหร่มันจะใช้เวลาเพื่อกองทุน? หลังจากส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
  การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
  จากคุณ.

  บริษัท ฯ ได้รับอนุญาตและใบอนุญาตถูกต้อง
  เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
  สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้รูปแบบสำหรับเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น
  อีเมล์: paydayloansuk5@gmail.com
  เว็บไซต์; https: //www.paydayloansnow.co.uk

  โดยคุณ mr raj singh  (36.37.192.123)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3796

  สวัสดีทุกคน,
  ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่ 2% อัตราดอกเบี้ยต่อปีจากช่วงของ 5000-50000000 บุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับมาให้เรามีดังต่อไป: อีเมล์: thompson.loanservice@gmail.com

  ข้อมูลที่จำเป็นโปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................
  เงินกู้สถานะ / ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราโดยอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  ประกาศเครดิต
  บริษัท เงินทุน
  ติดต่อ Speedy เครดิตในขณะนี้ !!!

  โดยคุณ THOMPSON GARY  (105.112.39.90)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3795

   สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ใด ๆ หรือการกู้ยืมเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ฯลฯ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากและเราอยู่ที่นี่เพื่อทำในสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ เพราะเราได้ยืม
  ช่วยให้คลื่นเหล่านี้ของเครดิตทางการเงินหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2%, และฉันต้องการที่จะใช้เวลานี้ ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและได้รับผลประโยชน์และช่วยให้เรา
  พร้อมที่จะทำให้คุณมีเงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่าน
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com

  กรุณากรอกข้อมูลในหลุมในรูปแบบด้านล่าง

  1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
  2) ประเทศ: ........................ ................ .... .. ....
  3) เพศ: ........................ ................ ...... ........ ....
  4) ประเทศ: .............................. ................ ...
  5) โทรศัพท์: ........................ ................ ...... .
  6) รายได้ต่อเดือน: ........................ ................
  7) เงินกู้ที่จำเป็น: ........... .............................. .. ..
  8) ใช้เวลาในการกู้คืน: .............................. .......
  9) วัตถุประสงค์ของเงินกู้: .............................. ............ ... ..
  10) ศาสนา .............................. ..............
  ฉันกำลังรอการตอบสนองอย่างรวดเร็วของตัวเองเมื่อเร็ว ๆ นี้
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  โดยคุณ Mrs. Anita  (197.210.25.42)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3794

   บริษัทเงินกู้ รูปแบบบริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ชัดเจนมีที่ตั้งเเน่นอน มีเบอร์บริษัทตรวจสอบได้เปิดมาเเล้ว 10 ปี จะกู้เงินต้องมั่นใจว่าทำกู้เงินไม่โดนหลอก ทำเรื่องกู้เงินสดทันทีทำสัญญาเงินสด พร้อมรอรับเงินสด 30 นาที ทำสัญญาต่อหน้าธนาคารใกล้ที่คุณพักอาศัย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด กู้ได้ทุกท่าน นักศึกษา อาชีพอิสระ พ่อค้าเเม่ค้า ( งดรับข้าราชกาล พนักงานบริษัท) รับทุกจังหวัดทั่วไทย โทรมาปรึกษาพร้อมทำสัญญาทันทีไม่ต้องรอข้ามวัน ทุกอาชีพว่างงานโทรมาปรึกษาสอบถามได้ วงเงินขั้นต่ำ 30,000บาท สูงสุด 1,000,000บาท จ่ายคืนรายเดือน 099-265-1821 คุณ มิว วรเดช

  บริษัทเงินกู้ รูปแบบบริษัทจดทะเบียนพาณิชย์ชัดเจนมีที่ตั้งเเน่นอน มีเบอร์บริษัทตรวจสอบได้เปิดมาเเล้ว 10 ปี จะกู้เงินต้องมั่นใจว่าทำกู้เงินไม่โดนหลอก ทำเรื่องกู้เงินสดทันทีทำสัญญาเงินสด พร้อมรอรับเงินสด 30 นาที ทำสัญญาต่อหน้าธนาคารใกล้ที่คุณพักอาศัย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายกำหนด กู้ได้ทุกท่าน นักศึกษา อาชีพอิสระ พ่อค้าเเม่ค้า ( งดรับข้าราชกาล พนักงานบริษัท) รับทุกจังหวัดทั่วไทย โทรมาปรึกษาพร้อมทำสัญญาทันทีไม่ต้องรอข้ามวัน ทุกอาชีพว่างงานโทรมาปรึกษาสอบถามได้ วงเงินขั้นต่ำ 30,000บาท สูงสุด 1,000,000บาท จ่ายคืนรายเดือน 099-265-1821 คุณ มิว วรเดช

  โดยคุณ มิว  (223.205.149.189)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3793

   วันดี,

  คุณอยู่ในชนิดของปัญหาทางการเงินใด ๆ ความช่วยเหลือของคุณมาในขณะนี้
  คุณจะสูญเสียการนอนหลับตอนกลางคืนต้องกังวลว่าจะได้รับเงินกู้หรือไม่?
  อย่าให้ความฝันของคุณจะตายติดต่อนายคอลลินบริการในวันนี้
  สำหรับ
  เงินกู้ง่ายและเชื่อถือได้

  เรานำเสนอออกชนิดเหล่านี้ของเงินให้สินเชื่อด้านล่าง
  สินเชื่อส่วนบุคคล ...
  สินเชื่อธุรกิจ ...
  เงินกู้ บริษัท ...
  สินเชื่อรถยนต์ ...
  ที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นอัตราดอกเบี้ย 3% ...

  ฉันรอคอยการตอบสนองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เราสามารถย้ายไปยังการทำธุรกรรม
  ช่องทางติดต่อของ บริษัท ของเราคือผ่าน:
  อีเมล์: collinswillamsloanfirm@gmail.com

  รายละเอียดโปรแกรม:

  ชื่อจริง: ___________________________
  นามสกุล: ____________________________
  เพศ: _______________________________
  สถานภาพ: _______________________
  สถานที่ติดต่อ: ______________________
  รหัสเมือง / รหัสไปรษณีย์: ________________________
  ประเทศ: ______________________________
  วันเกิด: ________________________
  จำนวนเงินที่จำเป็นเช่นเงินกู้: ________________
  ระยะเวลากู้: ________________________
  รายได้ต่อเดือน / รายได้ประจำปี: _________
  อาชีพ: ___________________________
  วัตถุประสงค์ในการกู้: _____________________
  โทรศัพท์: ________________________________
  โทรสาร: __________________________________

   

  ส่งใบสมัครไปที่:
   อีเมล์:
  นายคอลลิน
  ควบคุมการเงิน / การจัดการการดำเนินงาน

  โดยคุณ ความคิดเห็นที่ 1221  (197.210.227.175)     2 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3792

   วันดี,

  คุณอยู่ในชนิดของปัญหาทางการเงินใด ๆ ความช่วยเหลือของคุณมาในขณะนี้
  คุณจะสูญเสียการนอนหลับตอนกลางคืนต้องกังวลว่าจะได้รับเงินกู้หรือไม่?
  อย่าให้ความฝันของคุณจะตายติดต่อนายคอลลินบริการในวันนี้
  สำหรับ
  เงินกู้ง่ายและเชื่อถือได้

  เรานำเสนอออกชนิดเหล่านี้ของเงินให้สินเชื่อด้านล่าง
  สินเชื่อส่วนบุคคล ...
  สินเชื่อธุรกิจ ...
  เงินกู้ บริษัท ...
  สินเชื่อรถยนต์ ...
  ที่มีน้อยมากประจำปีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นอัตราดอกเบี้ย 3% ...

  ฉันรอคอยการตอบสนองอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เราสามารถย้ายไปยังการทำธุรกรรม
  ช่องทางติดต่อของ บริษัท ของเราคือผ่าน:
  อีเมล์: collinswillamsloanfirm@gmail.com

  รายละเอียดโปรแกรม:

  ชื่อจริง: ___________________________
  นามสกุล: ____________________________
  เพศ: _______________________________
  สถานภาพ: _______________________
  สถานที่ติดต่อ: ______________________
  รหัสเมือง / รหัสไปรษณีย์: ________________________
  ประเทศ: ______________________________
  วันเกิด: ________________________
  จำนวนเงินที่จำเป็นเช่นเงินกู้: ________________
  ระยะเวลากู้: ________________________
  รายได้ต่อเดือน / รายได้ประจำปี: _________
  อาชีพ: ___________________________
  วัตถุประสงค์ในการกู้: _____________________
  โทรศัพท์: ________________________________
  โทรสาร: __________________________________

   

  ส่งใบสมัครไปที่:
   อีเมล์:
  นายคอลลิน
  ควบคุมการเงิน / การจัดการการดำเนินงาน

  โดยคุณ willams  (197.210.226.15)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3791

   สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนที่จะล้างหนี้ใด ๆ หรือการกู้ยืมเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธโดย
  ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ฯลฯ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากและเราอยู่ที่นี่เพื่อทำในสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ เพราะเราได้ยืม
  ช่วยให้คลื่นเหล่านี้ของเครดิตทางการเงินหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2%, และฉันต้องการที่จะใช้เวลานี้ ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและได้รับผลประโยชน์และช่วยให้เรา
  พร้อมที่จะทำให้คุณมีเงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่าน
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com

  กรุณากรอกข้อมูลในหลุมในรูปแบบด้านล่าง

  1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
  2) ประเทศ: ........................ ................ .... .. ....
  3) เพศ: ........................ ................ ...... ........ ....
  4) ประเทศ: .............................. ................ ...
  5) โทรศัพท์: ........................ ................ ...... .
  6) รายได้ต่อเดือน: ........................ ................
  7) เงินกู้ที่จำเป็น: ........... .............................. .. ..
  8) ใช้เวลาในการกู้คืน: .............................. .......
  9) วัตถุประสงค์ของเงินกู้: .............................. ............ ... ..
  10) ศาสนา .............................. ..............
  ฉันกำลังรอการตอบสนองอย่างรวดเร็วของตัวเองเมื่อเร็ว ๆ นี้
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita Brison

  โดยคุณ Mrs. Anita  (197.210.172.57)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3790

   เรียนคุณ / คุณนาย

  เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน โฮเซ่ไมโครการเงินบมจกองทุนส่วนบุคคลและการพาณิชย์, X-Mas สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2% rate.Interested บุคคลที่ควรติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อผ่านทาง e-mail ที่มีข้อมูลด้านล่าง:
  ชื่อจริง: ..... นามสกุล: ...... ประเทศ: ....... หมายเลขโทรศัพท์: ..... อาชีพ: ...... AGE: ...... ....... เพศ: ...... สถานภาพ: ...... จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: ...... รายได้ ...... เงินกู้ระยะเวลา: ..... .Officer ชื่อ: เงินกู้การลงทุนเสนออีเมล์: josedennisonloans007@googlemail.com
  ขอขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพร
  ความนับถือ,

  นายโฮเซ

  โดยคุณ jose dennison  (197.210.172.54)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3789

  ใครต้องการกู้เงิน เงินทุน เงินหมุนเวียน เงินด่วน เรามีนายทุนมาแนะนำให้ คือเราได้กู้เงินมาหลายรอบแล้ว เลยอยากเอามาแนะนำต่อ นายทุนชื่อคุณสุดา เรากู้มาแล้วเราเลยเอามาแนะนำ ให้ติดต่อสอบถามไปหานายทุน เพื่อนสอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดด้วยตัวเองได้เลย เบอร์โทรตอดต่อ 0888-751-392 คุณสุดา หรือติดต่อผ่านอีเมลล์ที่ suda-tong1@hotmail.com เขาปล่อยเป็นเงินสดโดยตรง ชำระเงินที่เซเว่นได้ ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน

   

  โดยคุณ วรรณ  (124.120.231.125)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3788

  ใครต้องการกู้เงิน เงินทุน เงินหมุนเวียน เงินด่วน เรามีนายทุนมาแนะนำให้ คือเราได้กู้เงินมาหลายรอบแล้ว เลยอยากเอามาแนะนำต่อ นายทุนชื่อคุณสุดา เรากู้มาแล้วเราเลยเอามาแนะนำ ให้ติดต่อสอบถามไปหานายทุน เพื่อนสอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดด้วยตัวเองได้เลย เบอร์โทรตอดต่อ 0888-751-392 คุณสุดา หรือติดต่อผ่านอีเมลล์ที่ suda-tong1@hotmail.com เขาปล่อยเป็นเงินสดโดยตรง ชำระเงินที่เซเว่นได้ ผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน

  โดยคุณ วรรณ  (124.120.231.125)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3787

  สวัสดีทุกคน,
  ต้องการบริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่ 2% อัตราดอกเบี้ยต่อปีจากช่วงของ 5000-50000000 บุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับมาให้เรามีดังต่อไป: อีเมล์: thompson.loanservice@gmail.com

  ข้อมูลที่จำเป็นโปรดติดต่อเรา

  ชื่อเต็ม: ..........
  หมายเลขโทรศัพท์:.......
  รายได้ต่อเดือน: .............
  ประเทศ ...............................
  สินเชื่ออเนกประสงค์ ...........
  จำนวนเงินที่จำเป็น .................
  เงินกู้สถานะ / ระยะเวลา: ...........................

  ติดต่อเราโดยอีเมล: thompson.loanservice@gmail.com
  ประกาศเครดิต
  บริษัท เงินทุน
  ติดต่อ Speedy เครดิตในขณะนี้ !!!
   

  โดยคุณ THOMPSON GARY  (105.112.39.100)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3786

   สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนใด ๆ ? เพื่อล้างหนี้หรือการกู้ยืมเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ฯลฯ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำในสิ่งที่ทุกปัญหาของปัญหาทางการเงินของคุณ ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ที่ต้องการความช่วยเหลือของคลื่นเหล่านี้เสียเครดิตทางการเงินหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้ ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและได้รับผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล
  Anitabrisonloanscompany@gmail.com
   
  กรุณากรอกข้อมูลลงในหลุมแบบฟอร์มด้านล่าง
   
  1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
  2) ที่อยู่: .............................. ............... ...........
  3) เพศ: .............................. ................ .............. ....
  4) ประเทศ: .............................. ................ ...
  5) อาชีพ: .............................. ................ .......
  6) โทรศัพท์: .............................. ................ .
  7) รายได้ต่อเดือน: ........... .............................. .. ..
  8) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
  9) ใช้เวลาในการกู้คืน: .............................. .............. ...
  10) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินที่ .............................. ............. .
  11) ศาสนา: .............................. ................ ..........
  12) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ ............................. ....
   
  ฉันกำลังรอการตอบสนองอย่างรวดเร็วของคุณทำเมื่อเร็ว ๆ นี้
   ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita

  โดยคุณ Mrs. Anita  (197.210.226.72)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3785

   อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  โดยคุณ Mrs Mary  (197.210.29.9)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3784

   สวัสดี
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนใด ๆ ? เพื่อล้างหนี้หรือการกู้ยืมเงินที่คุณจำเป็นต้องกู้เงินของคุณ
  เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ฯลฯ ?
  หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
  ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำในสิ่งที่ทุกปัญหาของปัญหาทางการเงินของคุณ ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
  ที่ต้องการความช่วยเหลือของคลื่นเหล่านี้เสียเครดิตทางการเงินหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้ ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและได้รับผลประโยชน์และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
  มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล
  Anitabrisonloanscompany @ gmail COM
   
  กรุณากรอกข้อมูลลงในหลุมแบบฟอร์มด้านล่าง
   
  1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
  2) ที่อยู่: .............................. ............... ...........
  3) เพศ: .............................. ................ .............. ....
  4) อาชีพ: .............................. ................ .......
  5) โทรศัพท์: .............................. ................ .
  6) รายได้ต่อเดือน: ........... .............................. .. ..
  7) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
  8) ใช้เวลาในการกู้คืน: .............................. .............. ...
  9) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินที่ .............................. ............. .
  10) ศาสนา: .............................. ................ .........
   
  ฉันกำลังรอการตอบสนองอย่างรวดเร็วของคุณทำเมื่อเร็ว ๆ นี้
   
  ขอขอบคุณ
  Mrs. Anita

  โดยคุณ Mrs. Anita  (197.210.24.22)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3783

   อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
  คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
  ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเอง?
  A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
  B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
  C) รวมหนี้
  D) เงินกู้คริสมาสต์
  ชื่อ: ..........................................
  ประเทศ: .........................................
  สถานที่ตั้ง: ..........................................
  สถานะ: .......................................
  เพศ: ................................................ ...
  อายุ ................................................. ....
  การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
  ระยะเวลากู้: ...................................
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
  รายได้ต่อเดือน: .....................................
  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com

  โดยคุณ Mrs Mary  (197.210.29.46)     30 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3782

  สวัสดี!ผม นาย Mr Hussey Jerry และฉันช่วยกู้สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือของบริการถูกต้องตาม กฎหมาย และผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในการพูดที่ชื่อว่าริชเชสกว่าดังนั้นถ้าคุณคิดว่า ฉันดีคุณทำ คุณจำเป็นบริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่
  สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน
  * ยืมระหว่างบาท 5,000.00 บาท 50,000,000.00
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
  * สินเชื่อยืดหยุ่นข้อกำหนด และเงื่อนไขเพื่อให้คุณสามารถติดต่อเราตอนนี้คิดว่าอีเมล์: husseyloanfirm001@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  ข้อมูลของผู้กู้
  ชื่อ-สกุลของผู้กู้: ...
  ที่อยู่: ...
  อาชีพ: ...
  Sex:..............
  Age..............
  หมายเลขโทรศัพท์: ...
  เงินเดือน: ...
  Country...............................
  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ...
  ยอดเงินที่จำเป็น...
  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: husseyloanfirm001@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือ
  นาย Hussey Jerry

  โดยคุณ Hussey  (41.174.136.8)     30 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 3781

  ชมเชยในวันนี้เพื่อคุณจากจุดสิ้นสุดของฉันคุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อธุรกิจการเงินของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวถ้าใช่อีเมล
  : husseyloanfirm001@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ของเงินกู้ 3% ต่ำสุดได้โดยง่ายและจำนวนเงินสูงสุดที่ฉันให้ออกมักจะอยู่ที่ $ 2,000.00 และอยู่ข้างบนเรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีใจที่ร้ายแรง วิธีการที่จะได้รับเงินกู้เริ่มต้นส่งมาให้เรา

  รายละเอียดต่อไปนี้:
  ชื่อ :
  ประเทศ:
  สถานะ :
  จำนวนเงินที่ต้องใช้:
  ระยะเวลากู้:
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  โปรดทราบว่าคุณจะติดต่ออีเมลนี้: husseyloanfirm001@gmail.com ในการขอสินเชื่อ
  พระเจ้าอวยพร

  นายฮัซเซย์เจอร์รี่

  โดยคุณ Hussey  (41.174.136.8)     30 ต.ค. 2559

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 199   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด