X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กู้ยืมเงินนอกระบบ : ปรึกษากฎหมายโทร 02-9485700

 • กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

  กู้ยืมเงินนอกระบบ แต่เจ้าหนี้ทำนิติกรรมเป็นเช่าซื้อทองคำ

   

  สมาชิก รหัส R26708 ฝากเรื่องจริงของชีวิต เป็นอุทาหรณ์เพื่อนสมาชิกรายการทนายคลายทุกข์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้มีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง มาติดต่อเพื่อให้กู้เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ย 3 บาท ต่อเดือน เมื่อนายสมาชิกสนใจ ก็จะมีพนักงานของบริษัท มาตรวจสอบเครดิต และตรวจสอบประวัติ แล้ว ก็ตกลงให้สมาชิกกู้เงิน วงเงินขึ้นอยู่กับบริษัทจะอนุมัติให้

   

  ต่อมาวันทำสัญญากู้ยืมเงิน พนักงานของบริษัทแจ้งว่ามีเงื่อนไขต้องเป็นรับทองคำ และบริษัทพาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินให้ เมื่อสมาชิกเห็นเงื่อนไขซึ่งไม่เป็นตามที่ตกลงกู้เงินไว้ สมาชิกก็จะไม่ทำสัญญา พนักงานของบริษัทบอกว่ายกเลิกไม่ได้ เนื่องจากได้เบิกทองออกจากบริษัทมาแล้ว และขอร้องให้สมาชิกทำสัญญาและจะมีส่วนลดพิเศษให้ เพื่อให้ได้รับตามที่สมาชิกต้องการ

   

  เมื่อสมาชิกยอมตามเงื่อนไข พนักงานของบริษัท ก็ได้ส่งมอบทองคำให้จำนวน 50 เส้น เส้นละ 2 บาท จากนั้นพนักงานขายก็ได้พาสมาชิกไปที่ร้านทองในตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เงินสดมาจำนวน 600 ,000 บาท (ซึ่งในสัญญาได้ระบุเงินกู้ไว้จำนวนเงิน 700,000 บาทเศษ )

   

  ต่อมาตามสัญญาผ่อนชำระวันละ 5,940 บาท จำนวน 130 วัน แต่สมาชิกเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยเอาเปรียบมากจึงชำระให้เร็ว ซึ่งได้ชำระภายใน 60 วัน สมาชิกได้จ่ายเงินไปเป็นจำนวน 619,125 บาท ซึ่งได้ตัดส่วนที่พนักงานอ้างว่าจะลดให้ (ซึ่งระบุในสัญญาว่าเป็นส่วนลดพิเศษ 15%) และยังมีส่วนต่างอีกประมาณ 30,000 บาทเศษที่สมาชิกคิดว่าในเมื่อได้ก่อนกำหนด 2 เดือน จึงจะขอลดพิเศษ

   

  หลังจากนั้นทนายความได้มาพบสมาชิกแจ้งว่าลดไม่ได้ให้ชำระส่วนที่เหลือ 30,000 บาทเศษ แต่สมาชิกต่อรองอีกขอลดเหลือ 15,000 บาท ทนายความก็ไม่ยอม จึงมาฟ้องร้องเป็นหมายเลขคดีดำ เลขที่113/2546  หมายเลขคดีแดงที่ 4/2547 ศาลแขวงนครปฐม ความแพ่ง เรื่องเช่าซื้อ โดยศาลชั้นตัดสินให้จำเลยใช้หนี้ 258,375 บาท (ซึ่งทนายความได้นำมูลหนี้มีการคำนวณหนี้ระยะยาวมาฟ้องทำให้มูลหนี้สูงกว่าตามที่เป็นจริง)

   

  ต่อมาสมาชิกได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินให้จำเลยชดให้หนี้ จำนวนเงิน 153,075 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วันที่ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

   

  คำถามของสมาชิก

  1. ต้องการให้ยื่นฎีกาขอลดยอดหนี้ให้คงเหลือไม่เกิน 30,000 บาท

  2. ต้องการยื่นทุเลาการบังคับคดี โดยสมาชิกมีหลักทรัพย์ที่ประเมินไว้จากสำนักงานที่ดินในราคา 400,000 บาท (หมดการยื่นอุทธรณ์ประมาณ 1 สิงหาคม 2549)

   

  คำแนะนำอาจารย์เดชา

  เมื่อแพ้คดีของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ คู่ความต้องยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และต้องขอทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกาด้วย มิฉะนั้นจะถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยทันทีตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 109   

 • ความคิดเห็นที่ 2178

   Hello, I am Mr. Howard Smith, money lenders, private lending is
  a loan opportunity of a life time
  , you do not need a loan urgently to clear your debts, you need to borrow funds
  to improve. your business or not
  you have been rejected by
  banks and other financial?
  Do you need a loan, consolidation or mortgage?
  Search no more, as we are here to make all the financial problems of your things.
  From the past We loan money out to individuals
  in need of financial assistance with bad credit or in need of money
  to pay bills, to invest in the rate of 2%, I want to use this
  medium. Be advised that we provide reliable help and benefit, and
  would be happy to provide you loan.So Contact us today via email. :.
  Harvardsmithloans@gmail.com

  Data recovery

    1) Full name: .............................. ............... ..........
    2) Country: .............................. ...... .......... .............
    3) Address: ...................... ........ ................ ............
    4) State: .......... ........
    5) Sex: .............................. ........ ........ .............. ....
    6) Status: .................... .......... ............... ....
    7) Occupation: ................. ............. ................ .......
    8) Telephone Number: ......... ..................... ............... ...
    9) Current position in the workplace .. ...................
    10) monthly income: ........................ ...... ...............
    11) Loan Amount Needed: ...................... ........ .......
    12) Loan Duration: ............................ .. ............... ...
    13) The purpose of the loan: ....................... ....... ..............
    14) Religion: ......................... ..... ................ ..........
    15) you have used before. ............................. ....

    Thank you,
  Mr. Harvard Smith.

  โดยคุณ Harvard Smith   (41.206.11.62)     23 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2177

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  ผมนาย Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินให้กู้ยืมระยะยาว 3-20 ปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในปอนด์และ $ USD และขั้นต่ำ 5,000 £และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการที่จะได้รับเงินกู้

  โดยคุณ Mr Excel  (41.203.67.131)     23 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2176

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  ผมนาย Excel, ถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้เงินมีชื่อเสียง เราให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจผู้ชายและผู้หญิงที่มีทำรายการธุรกิจเราให้ออกเงินให้กู้ยืมระยะยาว 3-20 ปีสูงสุดที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ในการนี้คุณได้เช่นกันสามารถบอกเราจำนวนเงินที่คุณต้องเป็นเงินกู้ สินเชื่อจะได้รับออกมาในปอนด์และ $ USD สูงสุดที่เราให้เป็น 500,000,000 ทั้งในปอนด์และ $ USD และขั้นต่ำ 5,000 £และดอลลาร์สหรัฐดังนั้นหากคุณจริงๆมีความสนใจติดต่อเราได้ที่ (excelservices.managementonline@gmail.com) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการที่จะได้รับเงินกู้

  โดยคุณ Mr Excel  (41.203.67.131)     23 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2175

  เราให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่อยู่ในความต้องการของเงินให้กู้ยืมและให้กู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เราทำของสินเชื่อในประเภทต่อไปนี้: สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อโรงเรียน, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล หากสนใจคุณต้องติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ jerryscofio@gmail.com และได้รับกลับมาให้เรามีข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง:

  ชื่อ:
  ที่อยู่:
  สภาพ:
  ประเทศ:
  จำนวนเงินที่ต้องการ:
  ความยาวของสินเชื่อ
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม:

  ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณกลับมาที่เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไปกับการถ่ายโอนเงินกู้ของคุณได้เป็นอย่างดี
  พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
  นายเจอร์รี
   

  โดยคุณ Mr jerry  (159.253.145.150)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2174

   โซลูชั่นระดับโลกในการระดมทุน

    
    นี้เป็นเงินทุนทั่วโลกผู้ให้กู้เงินให้กู้ยืมโซลูชั่น เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่ทุก
  บุคคลที่สนใจและ บริษัท ทั่วโลกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

  เราพร้อมที่จะให้บริการคุณความปรารถนาของคุณและเราต้องการให้คุณทราบว่าเงินกู้ของคุณ
  กับเราเป็น 100% มั่นใจและปลอดภัยโดย บริษัท นี้มาก

    กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อที่จะเริ่มต้นการทำธุรกรรมของคุณ

  เงินกู้ใบสมัคร

  1) ชื่อเต็ม: _________
  2) ประเทศ: _________
  3) ที่อยู่: _________
  4) รายได้รายเดือน: _________
  5) เพศ: _________
  6) อายุ: _________
  7) สถานภาพ: _________
  8) อาชีพ: _________
  9) เบอร์โทรศัพท์: _________
  10) ตำแหน่งปัจจุบันในสถานที่ทำงาน: _________
  11) จํานวนเงินที่จำเป็นต้องเป็นเงินกู้ __________
  12) เงินกู้ยืมระยะเวลา __________

  และส่งมาให้เราผ่านทางอีเมล์: gfundingsolutions@gmail.com

  ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
  ความนับถือ

  SOLUTION เงินทุนทั่วโลก

  โดยคุณ โซลูชั่นระดับโลกในการระดมทุน  (41.206.11.95)     18 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2173

   Global solution for funding.

    
    This is a global finance lender loan solutions. We offer all kind of loans to all.
  Interested parties and companies around the world in a low interest rate of 2%.

  We are ready to serve you the desires of you and we want you to know what your loan.
  With us is 100% assured and secured by this very company.

    Fill out this form to apply for a loan to start your transaction.

  Loan application

  1) Full name: _________
  2) Country: _________
  3) Address: _________
  4) Monthly Income: _________.
  5) Sex: _________
  6) Age: _________
  7) Marital status: _________
  8) Occupation: _________
  9) Telephone Number: _________
  10) for the workplace: _________.
  11) Amount needed as loan. __________
  12) Loan Duration: __________.

  And send it to us via email: gfundingsolutions@gmail.com.

  Thank you and God Bless.
  Sincerely,

  SOLUTION global finance

  โดยคุณ โซลูชั่นระดับโลกในการระดมทุน  (41.206.11.95)     18 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2172

  สวัสดี Sir / Madam,
  ชื่อของฉันคือนายบ๊อบฮาร์ดี, I am ผู้อำนวยการบริหารเงินให้สินเชื่อทางการเงิน บริษัท บ๊อบกู้เงินยาก®.Certifiedระหว่างการให้กู้ยืมเงินและสมาคมสินเชื่อที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่รัฐบาลและหน่วยงานที่ให้กู้ยืมเงินต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับการป้องกันเงินซักรีดหมายเรียกสำนักงาน คุณอยู่ในความยากลำบากทางการเงินไม่พอใจกับสถาบันการเงินของคุณที่จะช่วยให้? เพียงติดต่อฉันสำหรับประเภทใด ๆ ของเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 3,000.00 ถึง $ 50,000,000.00
  หมายเหตุ: ความจริงที่ว่าเราจัดการเฉพาะกับคนที่ซื่อสัตย์ สำหรับการแก้ปัญหาทางการเงินของคุณโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: bobhardyloanfirm@gmail.com


   

  โดยคุณ Mr Bob Hardy  (41.203.67.138)     18 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2171

  คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำใช้เงินกู้ในขณะนี้จะได้รับในอัตรา 2% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณให้สูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและผู้คนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าจะติดต่อเราผ่านทาง (24hourstloancompany1@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ผมทำให้ บริการที่ดีที่สุดสินเชื่อ

  โดยคุณ Mrs Farida Stephen  (41.203.67.146)     16 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2170

  สวัสดีค่ะ ! ฉันชื่อ อาริสา ทำงานเป็นพนักงานตอนรับในโรงแรม ฉันต้องการกู้เงินเพื่อปิดบัตรเครดิต จำนวน 350,000 บาท ไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะติดปัญหาการจ่ายล่าช้า จะหากู้นอกระบบก็ดอกเบี้ยแพง ฉันเลยได้คำแนะนำจากพี่ที่ทำงานด้วยกัน แนะนำให้ติดต่อ 092 3355 805 เพราะพี่ที่ทำงานกู้มาแล้ว ได้เงินมาแล้ว ฉันเลยโทรไปเพื่อขอกู้ พี่เขาก็นัดคุยรายละเอียดทำสัญญารับเงินทันที เขาปล่อยทั่วปประเทศ รับทุกอาชีพ มีปัญหาอะไรคุยกับพี่เขาตรงๆเลย รับรองว่าได้จริง และไม่เหมือนเงินกู้นอกระบบที่อื่นๆ ที่เราๆได้ยินมา ถ้าคุณต้องการเงินกู้ที่ดอกเบี้ยถูก ผ่อนชำระเป็นรายเดือน อนุมัติง่าย ให้วงเงินเยอะ คุณโทรเลยค่ะ 092 3355 805 หรือติดต่อที่ ktt_money@hotmail.com ได้ตลอด 24 ชม. ไม่ต้องกล้ว ไม่โหด พูดคุยเป็นกันเองมากๆ มีอะไรบอกพี่เขาได้เลย เช่นของฉันก็ไม่ต้องการให้คนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานรู้ ฉันก็บอกพี่เขาตรงๆ ให้เก็บเป็นความลับ เพราะไม่โกงแน่นอน
   

  โดยคุณ อาริสา  (1.46.18.9)     16 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2169

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือไม่ ฉันกำลังกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เดอร์สัน, เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท , สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้นักเรียนและสินเชื่อธุรกิจ, ถ้าคุณมีความสนใจเงินกู้นี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ :: :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  โดยคุณ Mr Anderson  (41.203.67.133)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2168

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือไม่ ฉันกำลังกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เดอร์สัน, เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท , สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้นักเรียนและสินเชื่อธุรกิจ, ถ้าคุณมีความสนใจเงินกู้นี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ :: :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  โดยคุณ Mr Anderson  (41.203.67.133)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2167

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือไม่ ฉันกำลังกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เดอร์สัน, เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท , สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้นักเรียนและสินเชื่อธุรกิจ, ถ้าคุณมีความสนใจเงินกู้นี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ :: :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  โดยคุณ Mr Anderson  (41.203.67.133)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2166

  เสนอเงินให้กู้ยืม

  คุณจำเป็นต้องกู้เงินที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือไม่ ฉันกำลังกรรมการผู้จัดการของ บริษัท เดอร์สัน, เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืม บริษัท , สินเชื่อส่วนบุคคล, เงินกู้นักเรียนและสินเชื่อธุรกิจ, ถ้าคุณมีความสนใจเงินกู้นี้คุณต้องส่งอีเมลถึงเราผ่านทางอีเมล์ :: :(georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  โดยคุณ Mr Anderson  (41.203.67.133)     15 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2165

  ปล่อยเงินกู้ด่วนนอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ตรวจสอบเครดิตบลูโร-แบล็คลิส

  อนุมัติเร็วแค่ 3 ชั่วโมงก็ได้เงินไปใช้แล้ว เงินกู้นอกระบบที่ต้องเช็นสัญญากู้ยืมเงิน

  ไม่หมกเม็ดไดๆ ไม่ทวงโหด ได้เงินจริง ทำสัญญารับเงินสดทันที

  โทรติดต่อสอบถามข้อมูล เรื่องเงินกู้ได้ที่ 092 33 55 805 ( ในเวลา 8.00 - 17.00 )

  หรือ ktt_money@hotmail.com

  โดยคุณ เงินกู้นอกระบบ  (49.230.57.198)     14 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2164

   คุณจำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน?
  * การโอนเงินอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนที่จะบัญชีธนาคารของคุณ
  * ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินในของคุณ
  บัญชีเงินฝาก
  * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
  * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
  * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
  * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากที่ส่งใบสมัครสินเชื่อ
  คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ
  เงินทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่เราต้องการ
  จากคุณ

  ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต
  ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง

  อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  ผู้อำนวยการทั่วไป
  CASHFIRMARENA สำนักงาน
  ลอนดอน

  โดยคุณ Sir Joel Williams  (41.203.67.137)     14 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2163

   Potrebujete naliehavú pôžičku?
  * Veľmi rýchla a okamžitým prevodom na Váš bankový účet
  * Splácanie začína osem mesiacov po dostanete peniaze na váš
  bankový účet
  * Nízka úroková sadzba vo výške 2%
  * Dlhodobé splácania (1-30 roky) trvania
  * Flexibilné podmienky pôžičky a mesačná platba
  *. Ako dlho trvá, než financovať? Po odoslaní žiadosti o úver,
  môžete očakávať, že predbežné odpovede menej ako 24 hodín a
  financovanie do 72 až 96 hodina po obdržaní informácie, ktoré potrebujeme
  od vás.

  Kontaktujte legitímne a licencovaný úver spoločnosť oprávnená
  že finančná pomoc aj do ďalších krajín.
  Pre viac informácií a žiadosti o úver formulár Spoj sa podnikom prostredníctvom

  email: cashfirmarena@gmail.com

  SIR EVA DEMETER
  generálny riaditeľ
  CASHFIRMARENA FIRM
  LONDON

  โดยคุณ Sir Joel Williams  (41.203.67.137)     14 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2162

  นี้เป็นบริษัทระหว่างประเทศ และการเงิน และเราจะนำเสนอสินเชื่อเพื่อผู้สนใจ และทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
  เรามีทั้งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สินเชื่อเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล เงิน กู้ก่อสร้าง เงินทุน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อนักลงทุน หุ้นกู้ หนี้เงินกู้ฟรี ขยาย/ซื้อเงินกู้และให้ทุกคนที่มีความสนใจในการเริ่มต้น และขณะนี้ เรากำลังส่งออกโบนันซ่ากู้คริสต์มาส
  มีคุณการเปิดลง โดยธนาคารหรือผู้ให้กู้อื่น ๆ เนื่องจากอัตราสินเชื่อของคุณ บริษัทของเราอยู่ที่นี่เพื่อ ช่วยคุณ นอกจากนี้เรายังทำงานกับโบรกเกอร์ที่สามารถอ้างอิงผู้สมัครกับเรา และเราจ่ายให้แต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พวกเขาหมายถึงเราเดือน ถ้าคุณต้องการเงินกู้ใด ๆ ติดต่อเราผ่านอีเมล์ address:ultimateloanagency@gmail.com นี้ และกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้รายละเอียดการขอสินเชื่อของคุณ


  ชื่อ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  วัตถุประสงค์
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  เราจะมองไปข้างหน้าให้บริการดี
  ติดต่อเราวันนี้บนอีเมล์: ultimateloanagency@gmail.com ขอบคุณ
  ขอแสดงความนับถือและของฤดูกาลดีที่สุด
  นางบรูซ

  โดยคุณ นางบรูซ  (203.172.137.245)     14 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 2161

  นี้เป็นบริษัทระหว่างประเทศ และการเงิน และเราจะนำเสนอสินเชื่อเพื่อผู้สนใจ และทุ่มเทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
  เรามีทั้งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สินเชื่อเกษตร สินเชื่อส่วนบุคคล เงิน กู้ก่อสร้าง เงินทุน สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อนักลงทุน หุ้นกู้ หนี้เงินกู้ฟรี ขยาย/ซื้อเงินกู้และให้ทุกคนที่มีความสนใจในการเริ่มต้น และขณะนี้ เรากำลังส่งออกโบนันซ่ากู้คริสต์มาส
  มีคุณการเปิดลง โดยธนาคารหรือผู้ให้กู้อื่น ๆ เนื่องจากอัตราสินเชื่อของคุณ บริษัทของเราอยู่ที่นี่เพื่อ ช่วยคุณ นอกจากนี้เรายังทำงานกับโบรกเกอร์ที่สามารถอ้างอิงผู้สมัครกับเรา และเราจ่ายให้แต่ละเดือนขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่พวกเขาหมายถึงเราเดือน ถ้าคุณต้องการเงินกู้ใด ๆ ติดต่อเราผ่านอีเมล์ address:ultimateloanagency@gmail.com นี้ และกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้รายละเอียดการขอสินเชื่อของคุณ


  ชื่อ:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลา:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  วัตถุประสงค์
  รายได้ต่อเดือน:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  เราจะมองไปข้างหน้าให้บริการดี
  ติดต่อเราวันนี้บนอีเมล์: ultimateloanagency@gmail.com ขอบคุณ
  ขอแสดงความนับถือและของฤดูกาลดีที่สุด
  นางบรูซ

  โดยคุณ   (203.172.137.245)     14 พ.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 109   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด