452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 23   

 • ความคิดเห็นที่ 300

   รบกวนหน่อยนะค่ะ จะกู้ซื้อบ้านมือสอง เงินเดือน 20000 บาท

  จะยื่นกู้ 650000 บาท แต่ต้องผ่อนอิออนเดือนละ 4300 บาท

  ไม่ทราบว่าจะผ่านไหม ถ้าผ่านจะต้องส่งประมาณเดือนละเท่าไร

  จะกู้ 30 ปี  ค่ะ 

  โดยคุณ สาว  (49.230.147.0)     13 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 299

   จะกู้เงินซื้ออาครพาณิช์ราคา 3500000 ฐานเงินเดือน 29000 มีหนี้เครดิตไม่เกิน 100000 ไม่มีหนี้อย่างอื่น  จะกู้ธนาคารผ่านมั้ยค่ะ อายุุ 28 ปี

  โดยคุณ กนกลักษณ์  (111.84.52.31)     13 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 298

  จะกู้ซื้อบ้านในราคา 700,000 บาทผู้กู้หลักอายุ 23 ปี เงินเดือน 12,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  ผู้กู้คนที่ 2 อายุ 21 ปี อาชีพค้าขาย มีทะเบียนพาณิชย์รายได้อยู่ที่ 20,000-50,000บาทต่อเดือน  ไม่มี

  หนี้บัตรเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ  อยากทราบว่าแบบนี้จะกู้ผ่านหรือป่าวคะ  หรือถ้ากู้ได้ จะได้

  วงเงินเท่าไหร่ รบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ โบ  (14.207.6.167)     11 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 297

   รบกวนด้วนครับ   ผมอยากกู้เงินซื้อบ้านในราคา 980000  บาท  เป็นบ้านมือ2ครับ   รายได้ของผมอยู่ที่    20000+OT   / เดือน  ครับ   และมีผู้กู้รวมเป็นแฟนผมครับ   รายได้อยู่ที่  17000+OT/เดือน    ครับ               อยากทราบว่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะกู้ผ่านไหมครับ

  โดยคุณ เล็ก หนวดซ่า  (27.55.19.223)     9 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 296

  Dear Sir / Madam,

  ข้อเสนอที่เราภาคเอกชนเงินให้กู้ยืมเพื่อการพาณิชย์และส่วนบุคคลที่มีขั้นต่ำมากอัตราดอกเบี้ยปีที่ต่ำเป็น 2% ภายใน 1 ปีถึง 30 ปีในช่วงระยะเวลาการชำระคืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโลกใด ๆ

  เราจะให้ออกเงินให้สินเชื่ออยู่ในช่วงของ 100,000.00 บาทไป 200,000,000.00 บาทเงินให้กู้ยืมของเราเป็นผู้ประกันตนได้ดีและรักษาความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับความสำคัญของเราผู้ที่สนใจควรติดต่อเราวันนี้ผ่านทาง e-mail:. destinybrownfinanceloanfirm@gmail.com โปรดทราบว่าถ้าคุณอยู่ด้านล่าง 18 คุณไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องกับประเทศคณะกรรมการสูงของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นของแท้ก่อนที่คุณจะ


  แบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ

  ชื่อแรก:
  นามสกุล:
  วันเดือนปีเกิด (ปี-MM-DD):
  เพศ:
  สถานภาพ:
  จำนวนเงินที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  อาชีพ:
  รายได้รายเดือน:
  ที่อยู่:
  ประเทศ:
  หมายเลขโทรศัพท์บ้าน:
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน:

  ถ้าคุณมีความสนใจที่เราต้องการให้คุณติดต่ออีเมลของเรา: destinybrownfinanceloanfirm@gmail.com


  เพื่อให้ได้รับกลับมาให้เราในขณะนี้

  โดยคุณ Rev Destiny Brown  (197.210.248.25)     22 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 295

   ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ประเทศเยอรมัน เงินเดือนผมรับสุทธิ 1234 ยุโร เเต่ตอนนี้ผมต้องการกู้เงินซื้อบ้านที่ประเทศไทย ให้ลูกเเละภรรยาอยู่ โดยที่ผมไม่ต้องกลับประเทศไทยผมสามารถกู้ได้รึป่าวครับ 

   

  โดยคุณ ยุทธการ บาอืนทร์  (91.17.10.94)     9 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 294

   ตอนนี้อยากจะซื้อบ้านค่ะ มีรายได้ 12000+อื่นๆ2500รายได้เสริมค่ะผ่อนรถ 7600 ค่ะะกู้รวมกับแฟน มีรายได้12000เสริมร้านซ่อมรถรายได้ประมาน30000จะกู้ได้ประมานเท่าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ   (223.205.121.51)     24 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 293

  มีแต่คนถาม แต่ไม่เห็นมีใครมาตอบ สงสัยเจ้าหน้าที่ธอส. งานจะยุ๊งงงง ยุ่ง หรือไม่ก็เจ้าหน้าที่น้อยแหงๆๆ 5555

  โดยคุณ got  (58.137.17.141)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 292

   คค

  โดยคุณ   (115.87.127.213)     14 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 291

   อยากกู้เงินซื้อบ้าน ราคา 980000 บาทเป็นบ้านมือสองผู้กู้หลักอายุ25ปีมีรายได้13,000บาท/เดือนและผู้กู้ร่วม40ปีมีรายได้15,000บาท/เดือนอยากทราบว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกู้ผ่านไหม 

  โดยคุณ   (180.183.103.82)     2 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 290

  ความสนใจ

  ผมลงทะเบียนแล้วและผู้ให้ได้รับเงินกู้ผู้ออกสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นค่าจ้างวัน ส่วนบุคคล บ้าน ธุรกิจ สิน เชื่อรถยนต์จะร้ายแรง และ ผู้สนใจในราคาประหยัดมาก

  ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ที่ได้รับ hiltonfinanceagency@gmail.com เริ่มต้น

  อย่าพลาดโอกาสนี้ดี
  hiltonfinanceagency@gmail.com

  นางณัฐชนกปาละ-เอ็น

  โดยคุณ Natchanok  (180.183.170.174)     17 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 289

    อยากซื้อบ้านมือสองราคา1000000บาท แต่เงินเดือน12000บาทรวม โอทีอีก5000-6000บาทมีบัตรเงินสด จ่ายประมาณ7000บาทและสินเชื่อบุคคลอีกเดือนละ3000บาทจะกู้คนเดียวจะได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ศราวดี  (110.168.79.203)     16 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 288

  อยากกู้เงินซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 600,000.- บาท แต่เป็นบ้านมือสอง รถยนต์เข้าไม่ถึง เงินเดือน 15,000.- บาท รายได้อื่นไม่ผ่านบัญชี ไม่มีภาระหนี้สินอะไร (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) มีบุตรสาว 1 คน สามีมีเงิน 30,000.- บาท มีหนี้ผ่อนรถ 9,000.- บาท และหนี้กู้ร่วมกับแม่ 1,000,000.- ยอดชำระรายเดือน 5,000.- โป๊ะไปแล้ว 400,000.- บาท สามารถเป็นผู้กู้ร่วมให้ได้ อยากสอบถามว่าถ้ายื่นกู้คนเดียวจะผ่านรึป่าว ถ้าให้สามีกู้ร่วมเราเป็นผู้กู้หลักได้ไหม ทำอย่างไรถึงจะกู้ผ่าน ขอบคุณคะ
   

  โดยคุณ ปุ้ย  (125.25.155.71)     10 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 287

   บริการยื่นกู้อนุมัติวงเงินสูง  สนใจสอบถามได้ค่ะ 0910836547

  โดยคุณ เบลล  (171.6.162.4)     30 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 286

  ผมอยากถามหน่อยครับตอนนี้ผมจองบ้านราคา 2010000 บาท แต่มีเงินเดือน 11660+อื่นๆ 6000บาทรวม 17660 แล้วมีวิ่งรถตู้(รับส่งพนักงานประจำ)ต่อเดือน 30000-50000 มีสัญญาวิ่งงานแล้วหกล้อ 1คัน วิ่งงานได้เดือนละ70000-80000บาทค่างวด 2คัน53303บาท/เดือนหกล้อวิ่งตอนแรกจ่ายเงินสดแต่ตอนนี้เข้าร่วม หจก.แล้วเป็นเดือนแรกมีใบสำคัญจ่ายก่อนหน้านี้ไม่มีเขาจ่ายเงินสดของรถตู้ก็ไม่ได้โอนเข้าธนาคารจ่ายสดแต่ออกเอกสารให้แล้วแฟนผมกู้ร่วมเงินเดือน 11000+อื่นๆ 7000 บาทและโครงการมีธนาคาร UOB สนับสนุนอยู่ผมก็จะกู้อันนี้ครับจะผ่านไหมครับรบกวนตอบหน่อยนะครับกังวลใจจนนอนไม่หลับเพราะอีกเดือนกว่าก็ยื่นกู้ครับ

  โดยคุณ สมเกีรติ  (223.27.193.33)     25 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 286

   หนูมีความคิดที่อยากซื้อบ้าน ราคาที่ 2ล้าน2แสน ค่ะ
  หนูมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 14000 / เดือน + ค่าเซอร์วิส 4500 - 5000 ตอนนี้หนูอายุ 25 ถ้าทำเรื่องกู้จะผ่านไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ตุลย์  (202.183.232.49)     30 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 285

  รบกวนด้วยครับ ตอนนี้ผมมีความคิดที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับ ราคาที่ 1ล้านห้า คับ

  ผมมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 17000 / เดือน ค่าอื่น ๆ 3000 บาท ภรรยาผม เงินเดือน 12000 บาท

  ตอนนี้ มี หนี้ กยศ ของ โรงเรียน และ อีออน อีก 25000 ตอนนี้ผมอายุ 26 ถ้าผมเข้าไปทำเรื่องกู้จะผ่านไหมครับ ขอบคุณครับ
   

  โดยคุณ เรืองเดช กึ่งลิ้มตัน  (180.222.155.144)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 284

  รบกวนด้วยครับ ตอนนี้ผมมีความคิดที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองครับ ราคาที่ 1ล้านห้า คับ

  ผมมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 17000 / เดือน ค่าอื่น ๆ 3000 บาท  ภรรยาผม เงินเดือน 12000 บาท

  ตอนนี้ มี หนี้ กยศ ของ โรงเรียน และ อีออน อีก 25000  ตอนนี้ถ้าผมเข้าไปทำเรื่องกู้จะผ่านไหมครับ  ขอบคุณครับ 

  โดยคุณ เรืองเดช กึ่งลิ้มตัน   (180.222.155.144)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 283

  สนใจปรึกษาสินเชื่อติดต่อมาได้ค่ะ ยื่นกู้ที่ไหนไม่ผ่าน ให้เราช่วยได้ค่ะ29 0910836547 

  โดยคุณ ิbannteedin@yahoo.com  (171.7.97.212)     19 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 282

  รบกวนปรึกษาคะ น้องสาวคนละครอบครัวดิฉันสนใจอยากได้บ้านมือ2 เป็นทาวเฮ้าส์ย่านนครปฐมราคาประมาณ 800,000 บาท ยังไม่ได้ต่อรอง ทำงานเป็นพนังานขายรถของโตโยต้ารายได้ประมาณ20,000 บาท มีภาระคือผ่อนรถเดือนละ 7,644 บาท ดิฉันกู้ร่วมได้มั้ยคะทำงานเป็นพนักงานธนาคารมีผ่อนรถ10,804บาทมีค่าบัตรบ้างแต่ส่งปกติทุกเดือนPLกรุงศรี เดือนละ6,000 บาทรายได้ของดิฉันเป็นสลิปเดือนละประมาณ 40,000 บาท เครดิตไม่มีปัญหาทัั้งคู่ พอจะเป็นไแได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ มนต์วดี มีสัตย์  (115.67.36.114)     16 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 282

  สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมร่วมกันต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม แต่ควรสอบถามข้อมูลสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 281

  ผมอยากกู้เงินซื้อบ้านราคา2,050,000 บาท เป็นบ้านมือสองที่เจ้าของเก่าจะขายที่ กิตินคร บางปูใหม่ จ. สมุทรปราการ ครับ แต่เงินเดือนผม 17,000 บาท + OT รวม แล้ว 25,000~29,000 บาท /ต่อเดือน และเป็น เชล นอกเวลา รายได้ 10,000~12,000 บาท แฟนเงินเดือน 9,000 ~11,000 บาท อายุงานผม 15 ปี แฟนอายุงาน 2 เดือน ผมอายุ 38 ปี แฟน 26 ปี จะทำเรื่องผ่านมัยครับและต้องทำอย่างรัยบ้าง ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ทรงศักดิ์ ธิวะโต  (58.137.224.18)     12 มิ.ย. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 23   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด