X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 20   

 • ความคิดเห็นที่ 240

   เงินเดือน12000รายได้รวมประมาณ16000ต้องการซื้อบ้านราคาประมาณ500000ไม่มีภาระหนี้สินสามารถกู้เพิ่มได้รึป่าวค่ะถ้าได้ ได้เพิ่มประมาณเท่าไรค่ะ

                                               ตอบด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นฤมล อินทรสอน  (27.55.131.243)     2 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 239

   สวัสดีค่ะ คือว่าอยากจะกู้เงินซื้อบ้านค่ะ แต่ว่าไม่รู้จะทำเรื่องผ่านหรือป่าว ตอนนี้นู้เปิดกิจการของตัวเองค่ะ เงินเข้าบัญชีทุกวัน วันละ3000-4000 บาท เดินบัญชีมา6เดือนได้แล้วค่ะ  แต่จะกู้เงินประมาณ400000บาทค่ะ จะผ่านมั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (125.27.186.34)     26 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 238

  ที่กำลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินในเวลาของความยากลำบากที่กำลังจะมานี้โดยไม่มีหลักประกันอัตราดอกเบี้ย 2% คุณมีสิทธิในการติดตามเป็นผู้ให้กู้ am จดทะเบียนและสามารถนำเสนอเงินให้กู้ยืมของจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่ระยะเวลาใด ๆ ติดต่อฉัน: janeahabah@hotmail.com กับข้อมูลของคุณ

  * Name______________
  * Address___________
  * โทรศัพท์ # ________
  * Age_______________
  * Occupation________
  * สินเชื่อ Amount_______
  * Duration__________
  วัตถุประสงค์ของ Loan___ *

  เรื่อง,
  Ahabah Rev.Jane
  CEO / กรรมการผู้จัดการบ้านเจนการเงิน

  โดยคุณ Jane Ahabah  (66.85.133.136)     26 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 237

   ถ้าผมต้องการซื้อบ้านราคา200,000บ.โดยที่เมียผมมีเงินเดือนเดือนละ12,000บ.แล้วเงินเดือนผมเดือนละ10,000บ.จะสามารถร่วมกันกู้ซื้อบ้านได้ไหมครับโดยที่ผมยังติดหนี้ค่าโทรศัพท์อยู่2,200บ.และค่ารถจักรยานยนต์อีกครึ่งปีผมต้องทำยังไงหรือติดต่อที่ไหนครับ

  โดยคุณ นิต  (27.55.10.109)     26 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 236

  ทำงานอาชีพ อิสระ ไม่มีใบรับลองเงินเดือน ไม่มีสลีบเงิน แต่มีเงินผ่านบัณชีเดือนละ 21,000 บาทอย่ากู้เงินซื้อบ้านราคาไม่เกิน500,000บาทไม่ทราบว่าจะผ่านหรือเปล่า ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วิ  (124.120.78.175)     23 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 235

   กู้แล้วไม่รู้จะว่างัย

   

  โดยคุณ ฉันเอง  (113.53.37.219)     16 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 234

  ซื้อคอนโดมือ2กับธอส.ราคา210000ผ่อนดาว12เดือนรวม21000หักค่าประกัน9000เหลือประมาณ180000มีหนี้บัตรเครดิตรวม50000(ผ่อน24งวด)ค่าผ่อนสินค้า1000*12งวดจ มีรายได้รวมต่อเดือนที่18000-19000บาท จะขอกู้ได้

  โดยคุณ ปู  (125.24.191.197)     3 ม.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 233

  มาหาเงินเที่ยวปีใหม่กันครับ

   

  http://www.gamble1688.com

   

  โดยคุณ yeam1688  (115.67.5.175)     27 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 232

  ลองใช้โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระของธนาคารไทยพาณิชย์คำนวณดูก่อนได้ค่ะ(ใช้อัตราดอกเบี้ยกลางๆ ประมาณ 7.5 นะคะ) ตามลิงค์ 

  http://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/housing-loans/pnb_loan_calculate

  ถ้ายังสงสัย โทร.083-6454691 หรือ 4115711@gmail.com ค่ะ

  โดยคุณ ปิ๊ก  (118.173.79.23)     17 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 231

  ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว ราคาประมาณ 7 ล้าน อยากทำการกู้ร่วมกับแฟน และพี่ชาย โดยรายได้แต่ละคนรวมแล้วได้ประมาณ 4 หมื่นบาท จะสามารถทำการกู้ได้หรือป่าวค่ะ อยากผ่อนแบบสบาย ๆ เดือนละประมาณ 3 หมื่นจะได้หรือป่าวค่ะ รบกวนช่วยให้ขอเสนอแนะด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ สุภาพรรณ  (161.200.94.17)     12 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 230

  เป็นลูกจ้างชั่วคราว เงิืนเืดือน 10,300  น้องชายเงินเดือน 9,000  สองคนรวมกันซื้อบ้านได้ไหมค่ะ

  มีหนี้ ต้องจ่ายเดือนละประมาณ 1,400  หักบัญชี ต่อคน  เหมือนกันสองคนกับน้องชาย  ถ้าอยากหาซื้อบ้านราคาแค่  6  7 แสนก็พอ หลังเล็กๆ  แถว  อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 

  เพราะทุกวันนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 4,000บาท ได้ เสียดายเงินมาก  น่าจะผ่อนบ้านได้เลย

  รบกวน ตอบ ด้วยนะค่ะ จักขอบคุณมาก  ช่วยแนะนำหน่อยค่ำ

   

   

  โดยคุณ ดารารัตน์ วรรณกี้  (58.11.59.51)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 230

  ท่านควรไปสอบถามข้อมูลการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 229

  อยากมีบ้าน  หรืออยากซื้อซัก100 ตารางวา ขอกู้ธนาคารไหนได้บ้างคะ เงินเดือน 9000 บาท ใช้รถและมอเตอไซค์กู้เพิ่มเติม ที่ไหนได้บ้าง ขอความกรุณาจากท่านด้วยนะคะ รบกวนตอบให้หนูทางอีเมลล์ด้วยคะ

  โดยคุณ ทราย  (49.48.206.17)     24 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  สอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละที่โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 228

   อยากทราบว่าถ้าเราเป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้านให้กับพี่สาวแล้ว แต่เราอยากซื้อบ้านของเราเอง เราสามารถถอนจากการกู้ร่วมได้ไหมค่ะ แล้วให้พี่สาวกับพี่เขยกู้ร่วมกันเอง

  โดยคุณ จันทิมา  (110.77.137.39)     23 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 228

  สามารถกระทำการดังกล่าวได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ และถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 350
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 227

   อยากทราบว่า จะกู้ซื้อบ้านในราคา 1,500,000 บาท จะต้องมีเงินเดือนเท่าไรค่ะ

  โดยคุณ จันทิมา นพรัตน์  (110.77.137.39)     23 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

  สอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 226

  สอบถามคะ ถ้าทำบัตรกดเงินสด อยู่ 3 ใบ เต็มทุกวงเกิน รวม ประมาณ 100,000.- จะทำเรื่องกู้บ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านเก่าราคา 1,300,000 เงินเดือน 16,000.- ธนาคารเค้าจะให้กู้มั้ยคะ จะผ่านมั้ยคะ

  โดยคุณ ben  (203.130.131.134)     20 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 225

  อยากได้บ้านค่ะ บ้านราคา 150000 จะกูร่วมกับสามีค่ะมีเงินเดือนผ่านบัญชีทุกเดือนไม่มีบัตรเครดิตรค่ะ คิดว่าจะกู่ผ่านไหมค่ะ

  โดยคุณ พรนภา  (27.55.14.205)     19 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 224

  อยากทราบว่าคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตหลายใบเมื่อ 5 ปีมาแล้ว แต่มีหลักทรัพย์เป็นที่ดินมีโครงการอยากทำหอพัก ไม่ทราบว่าจะมีสิทธิ์ทำเรื่องกู้เงินได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ที่ดินอาจจะต้องตกเป็นของนายทุน เพราะติดเครดิตบูโร  ธนาคารก็ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อก็เลยต้องเอาโฉนดไปกู้เงินกับนายทุน

  โดยคุณ รุจิรา  (49.48.90.154)     12 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 224

  สามารถขอสินเชื่อกู้ยืมโดยมีที่ดินเป็นหลักประกันการชำระหนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 223

  กู้บ้านไม่ผ่าน เพราะไม่มีหลังฐานทางการเงิน เงินไม่ผ่านบัญชี มีแต่เงินนอนไม่เดิน

  ทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ สะดับ แผ่วฉิมพลี  (101.51.111.102)     11 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 222

  ATTN

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อแก้ความทุกข์ทางการเงินของคุณ? เราสามารถช่วยคุณ
  กับเงินกู้จากอัตราดอกเบี้ย 3%, กลับมาให้เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่อไป
  ต่อไป

  Tramsfunds@gmail.com

  ขอบคุณ

  โดยคุณ trams luis  (68.68.104.155)     10 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 221

  ตอนนี้อายุ21ค่ะอยากได้บ้านหลัง1ต้องใช้ไรบ้างค่ะราคาน่าจะอยู่ที่2500000-3000000ค่ะต้องทำยังไงบ้างค่ะแล้วต้องใช้ไรบ้าง

  โดยคุณ ann  (58.11.89.249)     2 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  หากท่านไม่ได้ซื้อหาด้วยเงินสด ท่านก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อกู้ยืมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งได้โดยตรง จึงควรที่ท่านจะต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     16 พ.ย. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 20   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด