X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 25   

 • ความคิดเห็นที่ 340

   ผมต้องการซื้อบ้านแฝดราคา2.5ล้าน ผมอายุ37ปี มีงานประจำ ภรรยาไม่มีรายได้มีบุตร1คน ผมปลอดหนี้ครับเพิ่งผ่อนรถหมด รายได้ต่อเดือน เงินเดือน30,000+โอที 6,000-7,000  บาท บริษัทมีสวัสดิการค่อนข้างดีจึงสามมารถออมเงินได้พอสมควร ผมเดินบ/ชไว้ตกเดือนละ16,000-20,000 ต่อเดือนครับตอนนี้ แต่ผมอยากทราบว่าผมต้องกู้คนเดียวเพราะภรรยาเป็นแม่บ้าน จะกู้ผ่านไหมครับ

  โดยคุณ สมคิด   (223.204.248.203)     10 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 340

   จากรายได้ถ้าไม่มีภาระหนี้อื่นน่าจะกู้คนเดียวได้ค่ะ

  โดยคุณ chupa  (49.230.109.161)     10 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 340

   ความสนใจ

             คุณกำลังอยู่ในความต้องการทางการเงินใด ๆ ที่จะปรับปรุงธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวของคุณ? มองไม่เพิ่มเติมเพราะที่นี่เป็นโอกาสสำหรับคุณจากการเงิน WEALTH LINK บริษัท เงินกู้เรามีหนึ่งในบริการที่ดีที่สุดและการรับประกันและสิ่งอำนวยความสะดวกของสินเชื่อที่รวดเร็วง่ายและสามารถเข้าถึงได้จากส่วนหนึ่งส่วนใดและสถานที่ในโลก

  - สินเชื่อธุรกิจจาก 10,000 €และด้านบน
  - สินเชื่อส่วนบุคคลจาก 5,000 €และด้านบน
  - อัตราดอกเบี้ย 5% (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)
  - ระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากระยะ 6 เดือนถึง 10 ปี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการใช้งานโปรดติดต่อเราผ่านทาง e-mail; wealthlinkfinance@outlook.com
  เราหวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็วที่สุด ...

  โดยคุณ Frank Muk  (93.115.95.4)     15 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 339

   สอบถามหน่อยคะ...พอดียายอยากซื้อบ้าน

  แต่อายุเยอะแล้วประมาน65แล้วคะ แต่ยาย

  มีเงินเดือนใช้ทุกเดือน..เดือนละหมื่นกว่าบาท

  เป็นเงินที่สามียายไปออกรบแล้วตายยายจึงมีเงิน

  เดือนอ่ะคะ คืิอตอนนี้ยายอยากทำเรื่องซื้อบ้าน

  ได้มั่ยคะ????

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ   (49.230.145.51)     3 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 339

   แบงค์ให้ทำธุรกรรมได้ถึงอายุ 65 ปีค่ะ

   

  โดยคุณ chupa  (49.230.83.100)     5 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 338

   อยากกู้เงินซื้อบ้านราคา 2,500,000 บาท แต่ตอนนี้มีผ่อนรถ และสินเชื่อบุคคล รวมประมาณ 500,000 บาท แต่คิดว่าถ้าได้เงิน 500,000 มาโป๊ะหนี้ น่าจะกู้ซื้อบ้านผ่าน เพราะจะกู้ร่วมกับแฟน รวมกันสองคน 45,000บาทต่อเดือน ถ้าได้วงเงินจากการกู้ซืัอบ้าน 3,000,000 ที่เหลือก็จะโป๊ะหนี้ไปเลย พอจะเป็นไปได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ เฉลิมขวัญ  (171.96.247.45)     24 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 337

   ผมมีอีก1คำถามคับตอนนี้ผมได้เช่าบ้านอยุ่ต่อมาบ้านหลังนี้กำลังจะถูกยึดโดยธ.ธกสโดยเจ้าของบ้านโดนฟ้องโดยธ.ออมสินซึ่งได้กู้เงินมาประมาน70000เศษซึ่งคดีได้ถึงที่สุดแล้วถ้าผม จะขอกู้เงินธ.แล้วซื้อบ้านหลังนี้จะกระทำได้ไหมคับ ราคาประเมินของธ.อยู่ที่700000กว่าคับ

  โดยคุณ สมพงษ์ แจ่มใส  (49.230.67.95)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

   ภ้ ถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเรื่องน่าจะอยู่กรมบังคับคดีแล้วนะคะ ลองถามจากคำถามไม่เข้าใจว่าเค้าโดน ธกส. หรือ ออมสินยึดกันแน่ค่ะ ยังไงติดต่อทางเมล์เลนก็ได้นะคะ chupa9499@gmail.com

  โดยคุณ chupa  (49.230.85.161)     21 ส.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 337

  ท่านสามารถขอสินเชื่อกู้ยืมดังกล่าวตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดได้ โดยสอบถามรายละเอียดสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     12 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 336

   ต่อจากกระทู้335

  แล้วต้องผ่อนเดือนละประมานเท่าไรคับถึง5000หรือป่าวคับพอดีมีลูกแล้วนะคับ1คน

   

  โดยคุณ สมพงษ์ แจ่มใส  (49.230.67.95)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 336

   ล้านละประล้านละประมาณ 7,000 ค่ะ 1.2*7,000=8,400 ประมาณนี้ค่ะ

  โดยคุณ chupa  (49.230.116.209)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 335

   ผมทำงานบริษัทได้มา1ปีกว่าอยากกู้เงินซื้อบ้านที่ธ.ประกาศขายโดยมีผู้กู้ร่วมเปนพี่ชายรายได้ผมประมาณ14000/ด(ไม่รวมโอที)แต่ที่ผ่านมารับ16000~17000,พี่ชายรับประมาณ9000 อยากถามว่าถ้าจะกู้เงินซื้อบ้านหลังละประมาณ1,200,000จะมีโอกาสผ่านมากน้อยแค่ไหนคับและจะต้องผ่อนไม่เกินเดือนละ5000ได้หรือป้าวโดยที่ผมอายุ27พี่ชาย33คับขอความคิดเห็นบ้างหน่อยคับ

  โดยคุณ สมพงษ์ แจ่มใส  (49.230.67.95)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 335

   ถ้าไม่มีภาระหนี้อื่น น่าจะพอกู้ได้ค่ะ

  โดยคุณ chupa  (49.230.116.209)     31 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 334

   ตอนนี้ดิฉันต้องการกู้เงินของ ธ ธอส เพื่อต่อเติมบ้าน แต่โฉลดที่ดินบ้าน ยังเป็นของ ผู้ตายอยู่ สามารถเอา โฉลดที่ดินอื่น เข้าไปค้ำประก้นได้มั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กนกชฏา  (49.230.178.247)     21 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 334

   ถ้าไม่มีภาระหนี้อื่น เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อ รถ ฯลฯ ไม่น่ามีปัญหาค่ะ

  โดยคุณ chupa  (49.230.116.209)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 334

   ขอโทษค่ะตอบผิดท่านค่ะ 

  โดยคุณ chupa  (49.230.116.209)     31 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 334

  ท่านสามารถนำโฉนดที่ดินแปลงอื่นไปจำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ได้หากตนเป็นเจ้าของที่ดินหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของตาม ป.พ.พ.มาตรา 705, 709

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     21 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 333

  อยากกู้เงินสัก1-2แสน  เพื่อมาดำเนินการผลิตน้ำยาเคมีต่างๆต่อ  ลบคำดูถูกของไอ้คนที่ชอบดูถูกคนว่าทำไม่ได้  ไม่มีปัญญาหรอก    ดูหมิ่นไม่ให้กำลังใจ  คอยดูว่าเราจะมีเงืนไหมจะทำได้ไหมก็จะมาดีกับเรา  เงินไม่ใช่พระเจ้า  แต่เงินคือ  พ่อแม่ของพระเจ้า  เชียวล่ะ  คนมีเงินดีไปหมด ชั่วว่าดี  เหม็นเป็นหอม  ทุเรศว่าสวย   คนที่ไม่มีเงืนเหมือนตัวอะไรในสังคม  แม้แต่ครอบครัว   จะโทรหาใคร จะไปหาใคร  โอ้ย  พอเจอเรา ทำเป็นไม่รู้จัก พอได้ยินเสรียงเรารีบปิดโทรเลย  กลัวยืมเงิน  สุดหดหู้กับชีวิต  พอไม่่มีเงินคู่ก็ตีจาก  คนไม่มีเงินไม่มีอะไรดีสักอย่างในชีวิต   อย่างนี้สมควรตายไหมล่ะคุณ  จะมีใครช่วยสานฝัน  ให้โอกาส  สักครั้งกับคนที่หมดจนหนทางจริงๆ วอนผู้ใจบุญช่วยสักครั้งเทอด  คนดีมีน้ำใจ  ยังมีอยู่ในประเทศเรา   ถ้าไปถึงต่างประเทศ  ก็ขอวอนผู้ใจบุญสักครั้งเถอะค่ะก่อนที่จะคิดสั้นเพราะหมดหนทาง  09-0928-9926          กราบขอบพระคุณทุกท่าน

  โดยคุณ นนท์  (125.24.231.19)     20 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 332

   ข้อเสนอเงินกู้

  สวัสดีผมนายฮาร์วาร์สมิ ธ ผู้ให้กู้สินเชื่อเอกชนที่
  ให้เวลาชีวิตของเงินให้สินเชื่อที่มีโอกาส
  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุน
  ในการปรับปรุงธุรกิจของคุณหรือไม่
  คุณได้รับการปฏิเสธจาก
  ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ
  คุณจำเป็นต้องกู้เงินรวมหรือการจำนองหรือไม่
  ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้ปัญหาทางการเงินของคุณเป็นสิ่งที่
  ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกไปยังบุคคลที่
  ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรือในความต้องการของเงิน
  ในการชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจในอัตรา 2% ฉันต้องการที่จะใช้นี้
  กลางจะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับประโยชน์และ
  จะยินดีที่จะให้คุณ loan.So ติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล:
  harvardsmithloans@gmail.com

  datas ของผู้กู้

    1) ชื่อเต็ม: ............................................. ..........
    2) ประเทศ: .............................................. .............
    3) ที่อยู่: .............................................. ............
    4) รัฐ: .............................................. ................
    5) เพศ: .............................................. ..................
    6) สถานภาพ: ............................................. ....
    7) อาชีพ: .............................................. .......
    8) หมายเลขโทรศัพท์: ............................................. ...
    9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
    10) รายได้รายเดือน: .............................................
    11) จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น: .....................................
    12) ระยะเวลาสินเชื่อ ............................................. ...
    13) วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ............................................
    14) ศาสนา: .............................................. ..........
    15) คุณได้นำมาใช้ก่อนที่จะ .................................

    ขอขอบคุณ
  นายฮาร์วาร์สมิ ธ

  โดยคุณ Harvard Smith  (41.220.69.185)     20 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 331

   สามารถซื้อได้ชัวร์ครับ คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ สามารถซื้อบ้านในไทยได้อยู่แล้วครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะยาก เพราะธนาคารไม่ไว้ใจ บอกว่าไม่มีรายได้ในไทย ให้หาคนกู้ร่วม แต่ปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ อย่างโครงการหนึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงเลย ชื่อ "โครงการบ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ" เขาจะดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทุกอย่าง คุยกับธนาคารให้ครับ

  อันนี้เว็บของเขา www.amazingthaiproperty.com 

  แล้วก็มีเฟสบุ๊คใช้ชื่อตามโครงการเลยคือ โครงการบ้านและสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

   

   

   

  โดยคุณ sun  (61.91.63.110)     14 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 330

  ชม เชยของวันกับคุณจากปลายของฉันคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนทาง ธุรกิจของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลถ้าใช่ส่งอีเมลฉันที่: msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 1) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%. ขั้นต่ำและจำนวนเงินสูงสุดที่ฉันให้ออกเป็นปกติ 2,000.00 และข้างต้น เรามีทุกชนิดของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่มีจิตใจอย่างรุนแรง วิธีการที่จะได้รับเงินกู้เริ่มต้นส่งไปยังรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  State:
  จำนวนเงินที่จำเป็น:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  หมายเลขโทรศัพท์:

  โปรดทราบว่าคุณอยู่ในการติดต่ออีเมล์นี้ msfavourpetersonloanfirm@gmail.com สำหรับเงินกู้

  พระเจ้าอวยพร

  จากนางสาว Favour ปีเตอร์สัน

  โดยคุณ ms Favour  (41.220.69.172)     1 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 329

   อยากขอสินเชื่อชื้อบ้าน

  โดยคุณ พัชราภรณ์ เอมโอษฐ์  (103.10.228.98)     26 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 328

  อยากทราบ เรื่องดังต่อไปนี้คะ

  1.ขั้นตอนการปล่อยสินเชื่อบ้าน

  2.การพิจารณารายได้เพื่อประกอบการกู้ยืมของบุคคลทั่วไป

  3.อัตราดอกเบี้ยที่คิดในปัจจุบัน 2557

  **ต้องการข้อมูลเพื่อการทำโปรเจ็คเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อเพื่อการเคหะคะ**

   

  ..รบกวนด้วยนะคะ..ส่งกลับที่อีเมลล์ rattanaporn620@gmail.com ขอบคุณคะ 

  โดยคุณ rattanaporn  (115.31.165.203)     26 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 327

  มีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วจะกู้ซื้อบ้านอีกได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ   (202.14.117.8)     26 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 326

   อายุ 50 ปี ไม่มีงานประจำทำ มีที่ดินอยู่ 2 ผืน รวม 9 ไร่ ยืนกู้ต่อเติมบ้านทำเป็นร้านสะดวกซื้อจะผ่านไหมคะ

  โดยคุณ tonrakmn  (1.1.142.210)     14 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 325

   อยากกู้ชื่อบ้านมือสอง ราคา 700000 บาท  ยื่นกู้800000 ได้ไหม  เงินเดือน 15800 อายุ33ปี

  โดยคุณ   (125.24.191.252)     2 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 324

   อยากรู้เกี๋ยวกับ การยื่นกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน กรณีเคยเป็นเจ้าของเดิมแล้วขายไป ต้องการซื้อกับมาใหม่ ยื่นเรื่อง กับธอสไป ปัจจะบันบ้านก็ติดกับธอส อยู่ ยื้นกู้ไป1500000 แต่แบงค์อนุมัติแค่ยอดค้างที่เหลืออยู่ 805000 ทำให้ดิฉันไม่มีเงินส่วนต่างพอที่จะไปโอน จึง ยกเลิกและยื่นใหม่ ที่ ยอด 1300000 เพราะเจรจาขอลดกับเจ้าของบ้านได้ กรณีนี้คิดว่าน่าจะอนุมัติไหมค่ะ รายได้ก็ไม่ได้ลดลง ภาระหนี้สินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ ฐิติกา อินอักษร  (61.90.34.87)     26 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 324

  ทนายไม่อาจให้รายละเอียดในเรื่องนี้ได้ดีกว่าการที่ท่านควรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     23 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 323

   ตอนนี้ดิฉันทำเรื่องกู้กับแบงค์ธอสอยู่ ครั้งแรกอนุมัตแล้วยอด 805000 ให้ยอดค้างเก่า แต่ยื่นไป1500000 ดิฉันจึง ยกเลิกแล้ว ยื่นใหม่ จะมีโอกาศอนุมัติใหม่ เพราะรายยังเหมือนเดิม ภาระเคดิตก็ไม่ได้เพิ่มึ้น

  โดยคุณ   (110.168.255.119)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 322

  ผมขอกู้เงินจาก ธอส.ส่งมาได้ระยะนึงส่งไม่ไหว ธนาคารยึดทรัพย์ไปและบังคับคดีอายัดเงินเดือน ทีอยากทราบก้อคือว่าทรัพย์ยึดไปแล้วค่าดอกเบี้ยต่างๆจะหยุดลง ณ วันที่ศาลสั่งยึดทรัพย์มั้ยครับ ตอนนี้คดีอยู่ที่บังคับคดีจังหวัด แล้วมีตัวแทนของของ ธอส.ที่รับช่วงดำเนินการต่อ ไม่ใช่ของ ธอส.

  โดยคุณ ขอคำแนะนำ  (124.122.157.46)     27 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 321

   รับดำเนินการสินเชื่่อบ้าน 105% (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้) สินเชื่อธุรกิจโอดี 3 เท่า แนะนำการเดินบัญชีเพื่อขอสินเชื่อ. มีเงินเดินบัญชีแต่ไม่มีที่มารายได้  คุณสมบัติไม่ครบกู้ซื้อบ้านไม่ได้  ยินดีให้คำปรึกษาฟรี  ติดต่อ 086 806 9499. ต้องการหลักทรัพย์ที่เข้าแบ็งค์แล้วมีเงินเหลือเราก็มีค่ะ

  โดยคุณ ชุภา  (49.230.96.92)     9 เม.ย. 2557

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 25   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด