หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 180

   ผมซื้อบ้านแล้ว 1 หลังและอยากซื้ออีกหลัง 850000 บาท เงินเดือน 19000 รวมเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆแล้วรับประมาณ 30000บาท ผ่อนหลังแรกเดือนละ 2500 บาท และผ่อนบัตรเครดิตเดือนละ 6000 บาทอยากทราบว่าผมพอมีหวังได้บ้านไหมครับช่วยตอบหน่อยครับ

  โดยคุณ suthee  (223.205.245.37)     23 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 179

  สวัสดีครับพอดีผมอยากมีบ้านครับแต่ผมยังไม่มีเงินดาว์เลยครับผมต้องทำไงบ้างครับไปที่ใหนและใช้เอกสารอะไรบ้าง ผมทำงานเอกชนครับเงินเดือน 17000 บาท ถ้าทำงานล่วงเวลา เฉลี่ยเดือนหนึ่ง รับอยู่ที่ 23000 บาทครับ ทำไงดีครับอยากได้บ้าน ช่วยผมที ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สมชาย   (125.26.148.229)     15 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 179

   SCB HOME Loan
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ   (203.130.131.153)     16 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 178

  อยากกู้เงินสร้างบ้านค่ะ แต่ไม่มีที่ดิน ส่วนที่ดินที่มีเป็นชื่อคุณพ่อ แต่คุณพ่อได้เอาไปใช้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ครูแล้ว ดิฉันเป็นข้าราชการครูค่ะ มีสินเชื่อกู้สร้างบ้านไหนบ้างไหมค่ะที่ไม่ต้องใช้ที่ดินเป็นหลักค้ำประกันแต่หักเงินเดือนแทน รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ สรัญญา ชัยนอก  (1.2.254.143)     3 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 177

   

  สอบถามคะ จะกู้เงินซื้อบ้าน(เป็นอาคารพาณิชย์ สามชั้นครึ่งคะ) ราคา สามล้านห้าแสน

  จะให้สามีเป็นคนซื้ออะคะ รายระเอียด สามีทำงานบริษัท เชฟรอลประเทศไทย

  มีเงินเดือนรวม ot ประมาณ แสนกว่าบาท ค่าใช้จ่ายหลักๆมี ผ่อนรถยนต์ 9300 มอร์ไซ์ 2600

  คือว่าสามีทำงานเป็นชิบ เงินเดือนเข้าไม่ตรง เคยไปข้อกู้มาหลายที่ก้อไม่ผ่านอะคะ แค่บัตรเครดิต ไม่ผ่านเลยคะ อยากรบกวนสอบถาม ว่าเราควรจะใช้หลักาฐานอะไรที่มันดูว่า น่าจะกู้ผ่านอะคะ

  สามีอายุ 45 ปีแล้ว ถ้าเราเป็นคนซื้อเองได้มั๊ยคะ หนูอายุ ปี 30 อาชีพ แม่ค้าคะ

  โดยคุณ นลินรัตน์ หุ่นเก่า  (223.206.30.14)     3 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 177

   SCB HOME Loan
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ พงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญ (สมาชิก)  (203.130.131.153)     3 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 176

  ขอเรียนปรึกษาดังนี้ค่ะ

  1.  ตัวเองปลูกบ้านขายค่ะ  น้องสาวเห็นแบบบ้านแล้วชอบ  ขอถามว่าเป็นพี่น้องกันจะซื้อได้หรือไม่

  2.  ทำเรื่องแบ่งแยกที่ดินไว้  รอนัดลงรางวัด ค่ะ  อยากทราบว่าพอลงรางวัดเสร็จ  อีกนานมั้ยกว่าจะได้โฉนดที่ทำเรื่องแบ่งแยกที่ดินไว้

  ขอบคุณมากค่ะ  สำหรับผู้ที่จะช่วยตอบปัญหาให้ค่ะ

  โดยคุณ นก  (203.158.223.8)     2 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 176

  1. พี่น้องกันสามารถทำนิติกรรมสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกันได้ ไม่มีกฎหมายห้าม
  2. ระยะเวลาการแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่แบ่งแยก ให้สอบถามเจ้าพนักงานที่ดินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 175

  ดิฉันเช่าอาสัยบ้านทาวเฮ้า 3 ชั้นอยู่กับครอบครัวพอดีเจ้าของกำลังจะไปต่างปนะเทศเลยอยากจะขายดิฉันก็ไม่อยากจะโยกย้ายไปไหนแล้วเพราะมีแม่ แก่ๆ กับลูกอีกสองคนแล้วก็น้องสาวลูกน้องสาวสามีก็เสียไปแล้วพวกเราอยากซื้อบ้านนี้ไว้แต่ดิฉันเป็นลูกจ้างบริษัทประมูลทำงานทำงานกับองค์กรของรัฐที่หนึ่ง เงินเดือนไม่ถึงหมื่นต่อสัญญาทำงานมาจน 10 กว่าปี อยากทราบว่าพอจะมีทางกู้เงินเพื่อซื้อบ้านได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ชมภู่  (171.97.160.2)     1 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 175

  ตอบคุณชมพู่ต้องสอบถามก่อนว่าสามีอายุเท่าไรแล้วทางครอบครัวคุณมีเงินเข้ามากี่ทางแล้วถึงจะให้คำตอบได้ค่ะ ปรึกษาตาลได้0817927649ตลอดค่ะ

  โดยคุณ ขนมตาล  (101.108.91.254)     1 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 174

   รบกวนสอบถามข้มมูลการยื่นกู้ค่ะ

  หากต้องการกู้เงินสร้างบ้าน มีที่ดินเป็นของตัวเองจะใช้หลักทรัพย์ยื่นกู้ด้วย เป็นพนักบริษัทเอกชน เงินเดือน 16315 บาท พอจะยื่นกู้ได้ไหมค่ะแล้วต้องใช้รายละเอียดอะไรบ้างค่ะ จะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะรบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณนค่ะ

  โดยคุณ กรรณิการ์  (203.150.228.171)     24 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 173

   ดิฉัน อยากทราบ ค่ะ คือพอดีพึ่งเรียนจบทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง รายได้เดือนล่ะ 10000 บาท อยากจะยื่นเรื่องกู้เงินสร้างบ้านอ่ะค่ะ  จะไปสร้างบ้านที่ตางจังหวัดเป่นบ้านตัวเอง ต้องทำยังไงค่ะ  รบกวนด้วยนะค่ะ  

  โดยคุณ ส้มโอ  (203.150.228.171)     24 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 172

  ต้องการซื้อบ้านแฝดราคา 950000 ผลประเมินบ้านได้ 850000 กู้ได้95% ได้ประมาณ 807500 จะต้องทำอย่างไรครับถึงจะได้วงเงินเพิ่มคิดตามเงินเดือนกู้ได้ล้านกว่าแต่ราคาประเมินได้น้อยรบกวนผู้รู้หาทางออกให้หน่อย ขอบคูณครับ

  โดยคุณ อ๊อฟ  (203.150.228.171)     23 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 171

  ผมทำงานอยู่รัชวิสาหกิจต้องกู้เงินเพราะเคยเอาที่บ้านไปจำนองไว้และต้องเอาที่ดินบ้านกลับคืนเลยต้องปรึกษาว่าจะกู้ผ่านหรือและอีกอย่างผมยังเป็นหนี้ กยศ อยู่ในตอนนี้แต่ยังไม่ต้องใช้คืนเพราะพึ่งจาออกจากเรียนมาได้ปีเดียวจึงอยากจะทราบว่าจะกู้ได้หรือไม่ครับของคำปรึกษาด่วนช่วยตอบกลับที่อีเมลที่นะครับ

  โดยคุณ บลู  (125.25.127.253)     17 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 170

   อยากทราบว่าหากต้องการซื้อบ้านแต่พึ่งทำงาน(พยาบาล)ได้เดือนกว่า รายได้ประมาณหมื่นกว่าบาท จะทำเรื่องกู้ซื้อบ้านได้หรือป่าวค่ะ

  โดยคุณ A  (110.49.241.93)     16 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 169

  จะรู้ได้งัยค่ะว่าเราติดค้างหนี้สินอะไรบ้าง  อยากมีบ้านเป็นของตัวเองมาก ตอนนี้เช่าบ้านอยู่เดือนละ 3500 บ/ด รายได้อยู่ที่9000/ด จะกู้ซื้อบ้านได้ไมค่ะ

  โดยคุณ จุฑามาศ  (110.49.224.241)     10 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 168

  จะไปกู้สินเชื่อบ้านกับ ธ.ออมสิน โดยจะใช้โฉนดค้ำประกันและก็ตอนนี้สร้างบ้านไปได้บ้างแล้ว  ตอนนี้ทำงาน เงินเดือน ประมาณ 10,000 บาท เป็นหนี้ กยศ แต่อีก 2 ปีถึงจะครบกำหนดให้ใช้หนี้ (เพิ่งเรียนจบค่ะ) ไม่ทราบว่าจะกู้ผ่านไม่ค่ะ  รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ

  โดยคุณ นก  (210.213.59.76)     26 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 168

   SCB HOME Loan
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ za  (203.130.131.153)     27 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 168

   SCB HOME Loan 
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ พงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญ (สมาชิก)  (203.130.131.153)     27 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 167

  ตอนนี้เช่าตึกเปิดร้านอินเตอร์เน็ตอยู่เดือนละ 15,000 ครบสัญญา 1 ปี แล้วเจ้าของต้องการขึ้นค่าเช่า ดิฉันคิดว่า จะหาซื้อบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เปิดเองในบ้าน ติดอยู่ที่ว่าไม่มีเงินดาวน์แล้ว จะขอกู้แบงค์แบบเต็มวงเงินเลยได้มั๊ยคะเพราะว่าถ้าผ่อนบ้านซึ่งยังได้เป็นของตนเอง น่าจะอยู่ประมาณเดือนละ ไม่ถึง 10,000 บาท ไม่เคยทำบัตรเครดิตค่ะใครมีทางออกให้ช่วยแจ้งด้วยนะคะที่ Email:jimmyyy@hotmail.com 

  โดยคุณ สุกัญญา  (110.171.164.158)     20 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 167

   SCB HOME Loan
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ พงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญ (สมาชิก)  (203.130.131.153)     27 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 166

  จากความเห็นที่ 165 กรุณาตอบทางอีเมล์ prapasithti@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ tussanun  (115.87.234.212)     16 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 165

  ขอปรึกษาเรื่องบ้านที่อยู่ติดหนี้ บสก. ซึ่งก็หมายถึงติดแบล็คลิสอยู่ คราวนี้หนี้บสก. จะครบกำหนด 5 ปี ทางธนาคารแจ้งว่าต้องหาเงินมาปิดบัญชี ซึ่งไม่มีเงินมาปิด แต่กำลังคิดว่าจะทำเรื่องซื้อขายโดยให้ลูกสาวเป็นคนซื้อได้หรือไม่ ค่ะ แต่ว่าลูกสาวไม่มี statement จะทำไงดีค่ะ เครียดมาก ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ tussanun  (115.87.234.212)     16 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 165

  แม้บุตรสาวจะไม่มีประวัติการบัญชี แต่หากมีเงินที่จะทำการซื้อบ้านที่ติดหนี้ บสก.ได้ บุตรสาวก็สามารถทำนิติกรรมการซื้อขายได้ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 164

  ยื่นกู้ไป 2 ธนาคาร ครับ ธนาคารที่ 1 ผ่านอนุมัติเบื้องต้น(Pre approved) รอประเมิณ /ส่วนธนาคารที่ 2 ประเมิณแล้วและแจ้งให้ทราบถึงราคาประเมินแล้ว ส่วนผลอนุมัติกู้จริง รออยู่ครับ โดย ทั้ง 2 ธนาคาร ยื่นกู้ประมาณ 2 อาทิตย์ได้แล้ว ครับ

  ปล.ปิดหนี้เฟิร์สช้อยเมื่อ 31/05/2552 และปัจจุบันได้สมัครบัตรเครดิตของ 3 ธนาคาร ผ่านอนุมัติแล้วในเดือน 01/2555 (ซึ่งปัจจุบันก็ใช้มาประมาณ 2 เดือนและวงเงินคงเหลือยังอยู่ครบถ้วนครับ เนื่องจากรูดซื้อสินค้าไม่เกิน 1000 บาทและจ่ายหมด ทั้งจำนวน แล้วครับ)

  คำถามครับ

  1.คิดว่าผมจะได้รับอนุมัติทั้ง 2 ธนาคารไหมครับ

  2.ถ้าในระหว่างนี้ผมไปขอทำสินเชื่อเงินสดเพิ่ม > 2 ธนาคารที่ว่าจะรู้ไหมครับ ว่าผมไปติดต่อขอสินเชื่อเพิ่ม (เนื่องจากผมจำเป็นต้องหาเงินส่วนต่างที่ไม่สามารถกู้ได้ 100% ของราคาประเมิณครับ

  ขอขอบพระคุณผู้ตอบล่วงหน้านะครับ

  ขอแสดงความนับถือ

  กฤศ

  โดยคุณ กฤศ  (1.47.115.190)     14 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 163

  ดิฉันจะกู้เงินธ.อาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อบ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 18 ตรว. แต่รอเงินที่นายต๋องเอาไปยังไม่มาคืนตอนนี้กำลังตามหาตัวอยู่ 1 แสนกว่าบาท ช่วยด้วยคะต้องการทำธุรกิจเปิดร้านนวดแผนไทย ใกล้รพ.หล่มสักทำเลดีมาก กลัวจะพลาดถ้าช้า ช่วยแจ้งดิฉันด้วยหากใครพบเห็น คนขับรถทะเบียน ถน 3731 ไททันสีดำ กทม. ชื่อนายต๋อง ไชยชนะหาก ทางธนาคารจะช่วยหาให้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ใครก็ได้ที่มีอำนาจ มีความสามารถช่วยเหลือครอบครัวของดิฉันด้วย

  ลูกดิฉันยังเล็กมากแค่ 1 ขวบเองตอนนี้ดิฉันไม่มีเงินสำรองเลยคะมีแต่ที่นาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  ต้องการมีธุรกิจจะเปิดร้านข้าวต้มคู่กับร้านนวดแพทย์แผนไทยที่แฟนดิฉันจบมาโดยตรงด้านนวด 800 ชม. ติดต่อดิฉันได้ที่เบอร์ 0842333950 ,0819266803

  โดยคุณ ธมนวรรณ ทองพัด  (182.93.199.187)     6 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 162

  ผมต้องการขอสินเชื้อซื้อบ้าน....แต่ตอนนี้ผมมีภาระหนีสิ้นบัตรกดเงินสดอยู่ซึ่งผมก็ส่งตรงตามที่ใบแจ้งหนี้แจ้งมาไม่ติดแบ็คลิส...ถ้าผมจะกู้ซื้อบ้านราคาประมาณ500000บาทผมต้องไปปิดหนี้สินในบัตรเงินสดให้หมดก่อนหรือป่าวครับ....จึงสามารถทำเรื่องกู้ซื้อบ้านได้-----  ^ ^

  โดยคุณ ซีน  (14.207.240.58)     28 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 162

   SCB HOME Loan
  สินเชื่อเพื่อการเคหะ
  อยากมีบ้าน อยากซ่อมบ้าน อยากมีเครื่องครัว เราช่วยได้ ผ่อน ง่ายๆ นานสุด 30 ปี
  บริการสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมสำหรับนำไปซื้อ หรือ ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม โดยมีการผ่อน
  ชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็น รายเดือน ทุก ๆ เดือนตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด ถ้าท่านใดสนใจฝากเบอร์เอาไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 0877337999

  โดยคุณ พงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญ (สมาชิก)  (203.130.131.153)     27 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 161

  หากผมต้องการกู้ร่วมกับภรรยาและน้องสาวเพื่อซื้อบ้าน จะทำให้เราสามารถกู้วงเงินในการซื้อบ้านได้มากขึ้นไหมครับ หรือจะส่งผลดีผลเสียอย่างไรในการพิจารณาของธนาคาร

  ขอบพระคุณมากครับ going-now@hotmail.com

  โดยคุณ ืnn  (58.8.227.129)     25 ก.พ. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด