X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 200

  ในกรณีที่ถ้ามีบ้านซึ่งซื้อสดแล้ว ไม่มีหนี้สินใดๆอีก แต่อายุ 55 อยากหาเงินก้อนมาทำธุรกิจ สามารถจะทำเรื่องอะไรได้บ้างไหมคับ ปัจจุบันไม่มีอาชีพทำ แต่มีหลานคนละนามสกุลอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันอายุ 26 ปี อาชีพค้าขาย ตลาดนัด ไม่มีสลิปเงินเดือนกับเสตดเมนท์ ก็ไม่ทราบว่าจะใช้เป็นผู้กู้ร่วมได้หรือไม่

  ขอคำแนะนำ ทางออกที่ดีด้วยคับ ขอบคุณคับ

  โดยคุณ arty  (180.180.8.18)     19 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 199

  อยากได้บ้านมือสองราคา 1900000 เปิดร้านเสริมสวย มีรายได้ต่อเดือน 25000 รายได้พิเศษ อีก 15000 ไม่ทราบว่าถ้ากู้จะได้ไหมหรือได้กี่ เปอร์เช็ล

  โดยคุณ สุรภา  (110.169.216.11)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 199

  ถ้าต้องการซื้อบ้าน  ทางเรามีบริการค้ำประกันเงินกู้ให้ค่ะ เอกสารไม่ยุ่งยาก สถานบันการเงินอนุมัติเท่าไหร่ เราค้ำเท่านั้น ถูกกฎหมายค่ะติดต่อ 08-19156104

  โดยคุณ penvipa  (125.25.172.138)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 198

  ตอนนี้ทำเรื่องกู้ชื้อบ้านอยู่ครับราคา1.250.000รายได้ผมเดือน2.5000 ผ่อนรถเดือน6000เหลือผ่อนอีก5งวดจะมีโอกาสอนุมัติมั้ยครับมีธนาคารไหนอนุมัติง่ายครับ

  โดยคุณ วันชัย อินทอง  (180.183.208.46)     15 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 198

  ถ้าต้องการซื้อบ้าน เรามีบริการค้ำประกันเงินกู้ให้ค่ะ  เอกสารไม่ยุ่งยาก เราค้ำประกันตามวงเงินที่สถาบันการเงินอนุมัติ  ติดต่อ 08-19156104

  โดยคุณ penvipa  (125.25.172.138)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 197

   ขอถาม ครับ  ผมจะซื้อบ้านในราคา1900000 ครับเงินเดือน 14000-15000 แต่จะกู้รว่มกับลูกสาวเงินเดือน 12000 บาท จะผ่านหรืิอเปล่าครับ และขอคำแนะนำธนาคารที่ให้สินเชื่อง่ายกว่าธนาคารอื่น ผมตั้งใจว่าจะกู้ ธนาคาร tmb ครับ ขอคำแนะนำดว่นครับ

  โดยคุณ มนูญ พลายแก้ว  (171.7.146.11)     29 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 197

  มีบริการค้ำประกันเงินกู้ เอกสารไม่ยุ่งยาก ธนาคารอนุมัติเท่าไหร่ทางเราค้ำประกันเท่านั้น ติดต่อ 08-19156104

  โดยคุณ penvipa  (125.25.172.138)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 196

  ผมอายุ 31 ปี ครับ ต้องการซื้อบ้าน ไม่ได้ทำงานประจำไม่มีสลิปเงินเดือน รับจ้างวินมอเตอร์ไซด์พร้อมส่งเอกสาร รายได้ต่อเดือน35,000 บาท ผ่อนรถยนต์ เดือนละ 6,000 บาท เหลืออีก 2 ปี ต้องการกู้ 2,000,000 บาท จะกู้ได้ไหมครับ แล้วแฟนผมกู้ร่วมได้ไหมครับ แฟนอายุ 25 ปี ไม่ได้ทำงานประจำ อาชีพค้าขาย รายได้ 15,000 ต่อเดือน ......ผมขอคำแนะนำด้วยครับ 087-4164337 เก่ง ครับ

  โดยคุณ เก่ง  (110.49.225.79)     25 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 196

  มีบริการค้ำประกันเงินกู้สำหรับสินเชื่อบ้าน เอกสารไม่ยุ่งยาก  กู้เท่าไหร่ทางเราค้ำประกันเท่านั้น ติดต่อ 08-19156104

  โดยคุณ penvipa  (125.25.172.138)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 195

  ถ้าต้องการกู้ซื้อบ้านราคาประมาณ 2 ล้าน มีรายได้ประจำเดือนละ 12,000 รายได้พิเศษอีกเดือนละประมาณ 20.000 บาท ไม่มีผ่อนอะไรเลย จะกู้ได้ไหมคะ หรือถ้าไม่ได้ต้องมีผู้กู้ร่วมอีกหรือเปล่า สามีรายได้เดือนละ 20,000 และจะมีวิธีไหนบ้างไหมคะที่จะกู้ได้ (แต่ถ้าเป็นไปได้อยากกู้คนเดียวมากกว่า)

  โดยคุณ แนน  (49.48.214.91)     25 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 195

  มีบริการค้ำประกันเงินกู้สำหรับสินค้าเชื่อบ้าน สถาบันการเงินอนุมัติเท่าไหร่ ทางเราค้ำประกันเท่านั้น                    ติดต่อ 08-1915-6104

  โดยคุณ penvipa  (125.25.172.138)     21 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 194

   จะซื้อบ้านราคาประมานล้านต้นต้นจะกู้ผ่านใหมครับผมมีเงินประมาน600000

  โดยคุณ วีระ  (27.55.3.65)     23 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 193

  ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ไม่ได้ทำงานประจำแต่มีเงินเดือนประจำจากต่างประเทศเดือนละ15000บาทต่อเดือนมีธุระกิจส่วนตัวประมาณเดือนละ50000บาทต่อเดือนอายุ31ปีส่งรถเดือนละ15000ส่ง72เดือนต้องการกู้เงินประมาณ3ล้านบาทจะมีโอกาศใหมค่ะ

  โดยคุณ เกษร   (1.47.10.146)     21 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 192

  จะกู้เงินซื้อบ้าน แต่ไม่ได้ทำงานประจำไม่มีสลิฟเงินเดือน รับจ้างทั่วไปมีรายรับเดือนละ 20,000 บาท ส่งงวดรถเดือนละ 5000 บาท เหลือ 15 เดือน ก็ส่งหมด จะกู้ได้ไหมค่ะ ถ้าได้จะได้ประมาณเท่าไหร่ อยากกู้ 2,000,000 บาท

   

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ chanphen singporn  (110.49.249.186)     21 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 191

  เงินเดือนได้รับสุทธิ15000 มีหนี้บัตรเฟรช้อย ถ้าจะกู้ซื้อบ้านจะผ่านหรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ กวาง  (171.100.2.84)     19 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 190

  จะบอกเลิกสัญญาการเป็นผู้กู้ร่วมต้องทำอย่างไรคะ กรณ๊ที่จดทะเบียนหย่ากันหน่ะค่ะ

  โดยคุณ ภัสรา พลศรี  (1.1.210.37)     17 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 190

  ผู้กู้ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมควรติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิด มิฉะนั้น เจ้าหนี้คงไม่ยินยอมปลดหนี้ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     25 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 189

  รับราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ13 ปีค่ะ เงินเดือน 19920 บาท รายได้อื่นๆอีก10000 บาทอย่างต่ำเข้าบัญชีกรุงไทย หักออมสิน6000 บาท หัก สหกรณืออมทรัพย์10000 บาท เหลือเงิน 5000 บาท และอื่นๆอีก 10000 บาท อยากกู้ซื้อคอนโด ราคา 1 ล้านบาท มีทางเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะ ผ่อน 25 ปี

  โดยคุณ เกวลิน  (110.168.179.30)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 188

  ดิฉันอยู่ต่างประเทศ  แต่มีบ้านที่กรุงเทพและมีทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวที่พัทยา อยากกู้เงินธนาคารซื้อทาวน์เฮ้าส์ในกรุงเทพโดยกู้ร่วมกับพี่ชายค่ะ พี่ชายทำงานสำนักงานเขตเงินเดือนประมาณ8 พันบาท แต่ทุกเดือนดิฉันส่งเงินให้พี่ชายและหลานเดือนเกือบ2หมื่นค่ะ ถ้าจะกู้เงินธนาคารประมาณ 2 ล้านบาทจะได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ฝน  (188.60.26.23)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 187

  อยากทราบว่า ตอนนี้เจ้าบ้านเป็นพ่อของผมเเล้วมีปัญหาครอบครัวกันกับเเม่ เเม่ผมต้องการ ยกบ้านให้ผมซึ่งตอนนี้ผมอสยุ19 อยากทราบว่าโอนให้ลูกคือผมนั้น โอนได้หรือป่าวครับ ด่วนไนะครับ เขาจะได้จบๆกัน ทะเลาะกันทุกวันเรยเรื่องนี้. 

  โดยคุณ อยากทราบด่วนๆครับ  (171.100.249.196)     25 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 186

  ยื่นกู้ซื้อบ้านทาวน์เฮ้าไปแล้วคะของธนาคารกสิกร เงินเดือน 19250 ไม่มีผ่อนชำระอะไร นอกจากมีบัตรเครดิตแต่ไม่เคยค้างจ่าย ตอนนี้มียอดเหลือประมาณไม่เกิน 13000 จะผ่านมั้ยคะ ราคาขายตกลงกับพี่ได้เพราะเป็นญาติกันแต่อยากได้ไม่ต่ำกว่า 1200000 มีโอกาสมั้ยคะ ก่อนอนุมัติธนาคารจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว

  โดยคุณ ผึ้ง  (110.168.67.76)     20 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 185

  จะกู้เงินซื้อคอนโด ราคา 1,399,000บาท ผมมีรายได้ประมาณเดือนละ 20,000 บาท และแฟนผมอีก 10,000 บาทแต่เราสองคนยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีค่าใช้จ่าย ผ่อนรถเดือนละ 9,000 บาท เหลืออีก 4 ปีครึ่ง จะสามารถกู้ได้มั๊ยครับ

  โดยคุณ กฤษณะ  (125.24.129.68)     18 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 184

   ดิฉันทำกู้โดยเอาโฉนดทาวเฮ้าส์1ค้ำซื้ิอ   โฉนดทาวเฮ้าส์2ที่ติดกัน    กู้ได้ไม่ได้รอลุ้นอยู่เหมืิอนใจจะขาดเอาแค่1ล้าน  แต่มูลค่าที่ไปค้ำเกือบ2.5ล้านเรื่องอื่นไม่สนขอให้SCBเมตตาอนุมัติกู้จบข่าว

  โดยคุณ ภัคพร  (101.108.45.21)     29 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 184

   โทรหาได้เลยครับ 0877337999

  โดยคุณ za  (203.130.131.153)     29 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 183

   การกู้ซื้อบ้าน แล้วต้องการ กู้ร่วมกับการตกแต่งภายในได้ด้วยไหมครับ

  โดยคุณ Boy  (119.46.116.147)     28 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 183

   โทรหาได้เลยครับ 0877337999

  โดยคุณ za  (203.130.131.153)     29 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 182

   รบกวนสอบถามค่ะคือดิฉันอยู่ต่างประเทศและมีงานประจำทำ อยากซื้อบ้านที่เมืองไทย อยากขอสินเชื่อกับแบงค์ที่เมืองไทยไม่ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างค่ะ

  โดยคุณ จอย  (92.41.176.189)     25 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 182

  ติดต่อสอบถามสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 181

  จะกู้เงินซื้อคอนโด ราคา 900,000 บาท  มีอาชีพเป็นพยาบาล ทำงานมา 3 ปี ทำงานประจำแต่ไม่ได้รับราชการ เงินเดือน 10640 บาท โอที ประมาณเดือนละ 20,000 บาท ค่าวิชาชีพ เดือนละ 4000 บาท (แต่ไม่ได้ผ่านแบงค์ เป็นเงินสด) มีค่าใช้จ่าย ผ่อนรถเดือนละ 8364 บาท เหลืออีก 3 ปี จะสามารถกู้ได้มั๊ยคะ

  โดยคุณ ทิพย์  (180.183.215.202)     23 พ.ค. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด