หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 280

   อยากกู้ซื้อบ้านโครงดารหมู่บ้านค่ะ ราคาบ้าน 1859000 บาทถ้วนค่ะ เงินเดือนแฟน30000 บาท เงินเดือนตัวเอง 20000 บาท ระยะเวลา 30 ปี คาดว่าจะกู้ได้รึป่าวค่ะจดทะเบียนสมรสแล้ว ที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัว แฟนเป็นผู้จัดการ ค่ะ

  โดยคุณ ลักษณ์ภัสสร เจริญรัตน์  (101.109.19.231)     10 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 279

  คือผมจ่ะซื่อบ้านมือสองไห้เเม่นะครับราคาประมาณ650000

  เเต่มันติดที่ว่าผมเงินเดือน9000รวมค่าอื่นๆๆอีก ก็ประมาน12000

  หักทุกอยากเเล้วเหลื่อประมาน7000-8000[ไม่ได้เช่าบ้านบ้านยาย] 

  เเต่ผมจ่ะกู้คนเดียวเพราะเเม่ผม60ปลัดเกษียณเเล้วใด้เงินประมาน200000

  อยากจะ่รู้ว่าพอจ่ะกู้ได้ใหมครับ ได้เท่าไรครับ ผมอายุ22

  โดยคุณ ธนาวุธ ละใหมหมอนทอง  (124.120.129.33)     7 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 279

  ท่านสามารถสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร หรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 278

   ผมต้องการกู้เงินแต่ไม่รู้วิธีประมาณ 2.000.000. ซื้อบ้านราคา 1.500.000 อีก 500.000 ไปซื้อรถจะได้เป็นหนี้ก่อนเดียวทำได้ไหมครับ และผมอายุ 27 มีพี่ 2 คน กู้ร่วมกันทั้งหมด ทุกคนเงินเดือน 12.000 ตัวผม 14.000 ไม่ติดหนี้ไดๆผมเหลือเงินต่อเดือน 8000-10000 ตอนนี้เช่าห้องอยู่2ห้องผม กับ แม่เสียเงินเปล่า 4000 /ด และถ้ากู้ผ่านผมอยากส่ง /ด ไม่เกิน 6000 ได้หรือไม่ ช่วยตอบด้วยครับ

  โดยคุณ วิทย์  (58.9.25.50)     5 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 277

  คุณได้รับการปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ? แล้วก็
  ติดต่อเราตอนนี้ที่เราให้เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยที่ลดลง
  อัตรา 3% ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการทางการเงิน
  ตามคำขอของ applicants.To ของเราจำนวนมากใช้ส่งลงรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อ

  kellyfoxxloancompany@gmail.com

  แบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ FILL และกลับ

  1 ชื่อของผู้สมัครในรูปแบบเต็ม: ...
  2 หมายเลขโทรศัพท์: ..........
  3 ที่อยู่และที่อยู่: .......
  4 จํานวนเงินในคำขอ ...........
  5 ระยะเวลาการชำระคืน: ...........
  6 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............
  7 ประเทศ ...............................
  8 โทรศัพท์ ..................................
  9 อาชีพ ...........................
  10 อายุ / เพศ ..............................

  คุณจะได้รับการติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงกับ
  เงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้และเงื่อนไขทันทีที่รายละเอียด
  ได้รับการตอบรับ ส่งรายละเอียดให้เราผ่านทางอีเมล์

  e-mail: kellyfoxxloancompany@gmail.com

  KELLY บริษัท เงินกู้ FOXX

  โดยคุณ kellyfoxxloancompany@gmail.com  (196.46.245.50)     2 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 276

  ผมเงินเดือนประมาน 17000 บาท และเบี้ยเลี้ยงไม่แน่นอนประมาน 1500 บาทต่อเดือน ยอดคงเหลือต่อเดือน ประมาน 6500-7000 บาท ต่อ กู้ซื้อบ้านราคา 850000 บาท จะผ่านมั้ยครับ

  โดยคุณ ญาญ่า  (119.46.90.100)     21 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 275

  อยากทราบว่าถ้าจะกู้เงินซื้อบ้านเดี่ยวมือสอง ราคาประมาณ 1,900,000 บาท ต้องต่อเติมเอง ผู้กู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เงินเดือนไม่แน่นอนแต่มีเงินผ่านเข้า ออก บัญชีตลอด ไม่ทราบว่าจะกู้ผ่านไหมค่ะ แล้วทางธนาคารจะให้กู้เงินส่วนที่ต่อเติมด้วยหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ ทิพาพรรณ  (171.100.22.213)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 274

  ต้องการซื้อ คอนโด ราคา 1,060,000.00 บาท  อยู่ เฉลิมพระเกียรติ 28 มีเงินเดือนประจำ 3 หมื่นบาท

  ไม่ติดเครดิตบูโร / ค้างจ่ายบัตรเครดิต ประมาณ 1 หมื่นบาท กังวลเรื่องกู้ไม่ผ่าน

   

  ไม่ทราบว่า จะกู้ ธ. ผ่านไหมครับ

   

  โดยคุณ Krai  (61.90.12.64)     20 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 273

   ต้องการซื้อบ้านมือสองราคา1,000,000-1,500,000บาท ปัจจุบันเป็นพนักงานเอกชนทำงานได้4ปีแล้วรายได้13,000ต่อเดือน ไม่ติดเครดิตหรือบูโร ปัจจุบัน 24 ปี ไม่ทราบว่ามีคุณสมบัติพอหรือป่าว รบกวนหน่อยน่ะคับ !

  โดยคุณ   (115.67.199.193)     19 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 272

  ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชน เงินเดือน 11000 บาท แต่อยากมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ก็ได้ เป็นของตนเอง ตอนนี้ติดผ่อนชำระสินค้า บ.อิออนอยู่ วงเงิน 7320 บาท ผ่อนมาแล้ว 2งวด ความฝันที่ผมอยากจะมีบ้านพอจะมีทางเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้สถานภาพโสด อายุ 25 ปีครับ อยากมีบ้านมากๆแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

  โดยคุณ นพ  (125.27.202.51)     16 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 271

  อยากซื้อบ้านมือสองราคาประมาณล้านต้นแต่ไม่เกิน1,500,000เงินเดือนละ12,000แต่มีผู้กู้ร่วมเงินเดือนละ20,000จึงอยากทราบว่าจะสามารถกู้ซื้อบ้านผ่านมัยค่ะ

  โดยคุณ อัจฉรา  (124.120.78.68)     15 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 271

  ยินดีรับปรึกษาและยื่นกู้ค่ะ  เครสคุณเราทำให้ได้

  ถ้าสนใจกรุณาโทรกลับ 0910836547 เอ๋ค่ะ

  โดยคุณ   (171.7.118.191)     18 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 271

  สวัสดีค่ะ  คุณอัจฉรา

  เราให้บริการปรึกษาสินเชื่อ และยื่นกู้บ้าน

  กรุณาของคุณเราสามารถทำให้ได้รับการอนุมัติได้

  ถ้าสนใจติดต่อมานะคะ  0910836547

  โดยคุณ วนิดา นิลโชติ (สมาชิก)  (171.7.118.191)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 270

   ทำงานอาชีพ อิสระ ไม่มีใบรับลองเงินเดือน ไม่มีสลีบเงิน แต่มีเงินผ่านบัณชีเดือนละ 35,000 - 40,000 บาท ไม่มีหนี้สิน อยากกู้เงินซื้อบ้านราคาไม่เกิน 2,800,000บาท ไม่ทราบว่าจะผ่านหรือเปล่า ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เจี๊ยบ  (81.100.18.158)     13 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 269

  เงินเดือนรวมotแล้ว12000สามารถกู่ได้หรือเปล่าคะแฟนขายของกำไลวันละ700-1000ต่อวันคะกู่ร้วมคะ ตอนนี้มีเคดิตส่งราช้ามา7เดือนแล้วกำลังจะปิดคะ

  โดยคุณ กชพร  (223.205.26.43)     12 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 268

  ต้องการกู่ซื่อบ้านคะตอนนี้ติดการส่งบัตร20000บาท7เดือนแล้วตอนนี้กำลังผ่อนต่อคะไม่ทราบว่าจะกู่ผ่านหรือเปล่าคะ

  โดยคุณ กชพร  (223.205.26.43)     12 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 267

   กู้ซื้อบ้านและตกแต่งต่อเติมบ้าน บ้านราคา 1090000 บาทต้องการกู้1500000 บาทผมได้เงินเดือน12000และแฟนได้เงินเดือน14000มีค่าคอมของผนประมาณ17000และแฟนประมาณ3500จะกู้ผ่านหรือเปล่าครับ

  โดยคุณ ขัวญชัย แช่ย่าง  (110.77.248.22)     10 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 266

  ต้องการซื้อบ้านค่ะ เจ้าของบ้านขายในราคา 850,000บาท สามารถเอาโฉนดไปขอยื่นกู้แล้วผ่อนกับธนาคารได้ไหมค่ะ 

  โดยคุณ เพ็ญนภา สีหาร  (110.77.225.193)     9 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  ทำได้ค่ะ  ถ้าสนใจโทรกลับมาค่ะ

  0910836547

  โดยคุณ วนิดา นิลโชติ (สมาชิก)  (171.7.118.191)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 265

  ตอนนี้ ธนาคารกรุงศรี มีโปรโมชั่น ดอกเบี้ยซอฟโลน

  ดอกเบี้ย 3% ระยะเวลา5ปี

  ต้องมีทะเบียนบ้าน หรือที่ทำงานอยู่ในเขตน้ำท่วม

  สนใจ ติดต่อ ธนวัสส์ 088-7626572

  สนใจปรึกษาได้ครับ รับเอกสารถึงที่

  โดยคุณ ธนวัสส์  (202.183.211.195)     6 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 264

   อยากทราบว่า ถ้าเงินเดือนประมาณ12000 แล้วจะขอกู้ซื้อทาวน์เฮ้าท์ราคาประมา 700000-800000 บาท แล้วมีหนี้เครดิตอยู่แต่ไม่ติดบูโรนะค่ะ

  อนากทราบว่าจะกู้ซื้อผ่านมั้ยค่ะ 

  รบกวนหน่อยนะค่ะ

  โดยคุณ   (115.67.200.86)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 263

   อยากกู้บ้านในราคา 125000 บาทเงินเดือน19600+ค่าเช่าบ้าน3500บาทแต่มีเครดิตรถยนต์เดือนละ11860บาทจกู้ผ่านไหมและอยากกู้ร่วมแต่ผู้กู้ร่วมจำเป็นต้องมีเงินเดือนถึงหมื่อนห้าไหมม

  โดยคุณ วีระศักดิ์  (202.91.18.201)     23 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 263

  ทำได้ค่ะ ถ้าสนใจให้เราทำให้ ติดต่อมานะคะ

  0910836547

  โดยคุณ วนิดา นิลโชติ (สมาชิก)  (171.7.118.191)     18 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 262

  ต้องการซื้อบ้านมือสองในราคา 2,700,000.- อยู่ในอ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งมีรายได้ประมาณเดือนละ 70,000 - 100,000.- ซึ่งเอาใช้หมุนเวียน และปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ๆ ละประมาณ 30,000.- ไม่ทราบว่าพอจะทำเรื่องกู้ผ่านหรือไม่ และสามารถกู้ได้ที่ธ.ไหนที่จะง่ายที่สุด  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กาญจนา  (124.122.35.12)     17 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 261

  ผู้ใดมีปัญหา หรือสงสัยหลักการยื่นกู้ซื้อบ้าน ทางเรายินดีช่วยให้การกู้ซื้อบ้าน เป็นเรื่องง่าย ซื้อบ้านแล้วมีเงินเหลือ สนใจโทรมาได้ค่ะ เบลล์ 091-0836547

  ทุกปัญหามีทางออกเสมอ 

  โดยคุณ จิรชญา นิลโชติ (สมาชิก)  (171.6.205.215)     8 เม.ย. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด