X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 220

  ต้องการซื้อทาวน์เฮ้าส์ ราคา 1,200,000 บาท มีเงินเดือน 10,000 บาท ผู้กู้ร่วมมีเงินเดือน 10,000บาท ไม่ทราบว่าจะกู้ผ่านหรือไม่

  ขอบคุณค่ะ

  สุนทร

  โดยคุณ สุนทร  (101.109.249.193)     31 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 219

   ต้องการกู้เงินซื้อคอนโด ค่ะ มีรายได้เดือนละ 15100 บาทต่อเดือน เพิ่งมารับงานใหม่ได้ประมาณ 1 เดือน แต่ก่อนหน้านี้ทำงานได้เงินเดือน 9140 บาทต่อเดือน อยากกู้ซื้อคอนโด ราคาประมาณ 590000 บาท จะกู้ได้หรือเปล่าค่ะ ไม่มีหนี้สิน เพราะปัจจุบันต้องเช่าห้องอยู่ ค่าเช่าประมาณเดือนละ 6000 บาทต่อเดือน เลยคิดว่าถ้าซื้อเอาเงินค่าเช่ามาผ่อนจะคุ้มกว่า 

  ถ้าหากมีรายชื่อเปิด หจก ด้วยจะสามารถยื่นเรื่องกู้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าค่ะ ส่วนแฟนได้เงินเดือนประมาณ 18640 บาทต่อเดือน บวกโอแล้วรับประมาณเดือนละ 25000 บาท แต่ต้องผ่อนค่ารถ เดือนละ 10100 บาท ค่ัะ ไมาได้จดทะเบียนสมรส สามารถกู้ร่วมได้หรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ สา  (183.89.4.21)     25 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 219

  ท่านและคนรักสามารถยื่นคำขอสินเชื่อและปรึกษาเครดิตสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินฝ่ายสินเชื่อได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 218

  อยากสอบถามว่าซิ้อคอนโดราคา1,000,000 บาท มีรายได้ต่อเดือน 16,000 บาท ไม่มีหนี้สินมีเงินเก็บประมาณ 30,000 บาท จะกู้ธนาคารผ่านไหมค่ะ

  โดยคุณ ying  (14.207.96.193)     20 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 217

  ผมอยากซ่อมบ้าน ตอนนี้เงินเดือนประมาณ 12000 บาท ไม่แน่ใจว่าจะพอมีทางที่จะสามารถกู้เพื่อซ่อมแซมบ้านได้มั่งครับ

  โดยคุณ ณัฐพล  (115.87.104.80)     19 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 216

   ผมต้องการซื้ออาคารพานิช  3 ชั้น มือสอง 1 คูหา ราคา 2.7 ล้านบาท แฟนผมรับราชการ เงินเดือน 15000 บาท ผมเองทำงานบริษัท เงินเดือน 20000 บาท จะกู้ผ่านมั้ยครับ

  โดยคุณ bomnana  (171.4.156.106)     17 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 215

  ผมต้องการซื้อบ้านในราคาประมาณ 3.5 ล้าน บาทครับ มีเงินเดินอยู่ในบัญชี 1-2แสนบาทต่อเดือน และมีรายได้ประจำเดือนละ 20000 บาทครับ อยากทราบว่า จะพอกู้ผ่านได้ไหมครับ หรือ ต้องทำยังไงบ้าง ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ ไม่เคยทำธุรกรรมแบบนี้เลยครับ

  โดยคุณ ใบไม้  (210.118.108.254)     14 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 214

  เงินดือนประมาณ 12000 อยากยื่นกู้บ้านหรือคอนโดราคาไม่เกิน1ล้านบาท มีเงินเก็บฝากประจำ 200000 บาท ของธนาคารไทยพาณิย์ ไม่มีหนี้สิน ทำงานประมาณ 2 ปี มีสลิปเงินเดือนผ่านธนาคากสิกรไทย  จะยื่นกู้ธนาคารไนดีคะ จะมีสิทธิ์ไหม

  โดยคุณ ยีน  (171.97.16.153)     13 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 213

  ยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านไปแต่เรื่องไม่ผ่าน มีเงินเดือนประจำ 17,000 ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Maintenance, ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมแล้วประมาณเกือบ 40,000 ต่อเดือน แต่มีผ่อนรถเดือนละ 12,500 บาท บัตรเครดิตประมาณ 3,000 ต่อเดือน แล้วเป็นผู้กู้ร่วมซื้อบ้านอยู่กับคนอื่นอีก ตรงนี้มีผลกระทบเรื่องอะไรบ้าง

  โดยคุณ Ning  (110.169.190.95)     12 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 212

  อยากชื้อบ้านทำงานเป็นพนักงานรายเดือน เงินเดือน 10000  แต่พึ่งทำได้ 4 เดือน และก็เป็นพนักงานประจำและรายเดือนแล้วมีสิทธิชื้อได้มั้ย   และเป็นนักศึกษาทุนของบริษัทกำลังศึกษาที่พระจอมเกล้าธนบุรี ป.ตรี ค่าใช้จ่ายทางบริษัทออกให้หมด  ถ้ารวมๆๆแล้วเงินเดือนต่อเดือนประมาณ 15000 8t

  โดยคุณ เจนจิรา ศรีชาดา  (202.28.7.162)     7 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 211

  ตอนนี้กู้ซื้อบ้านเอื้ออาธร อยากกู้ต่อเติมน่าจะได้ไหมครับ ใครรู้บ้าง

  โดยคุณ ปริญญา ผุดผาด  (119.42.74.115)     5 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 210

  เงินเดือน 14000-15000 ไม่มีรายได้พิเศษ มีภาระบัตรเครดิตเดือนละ 7000 อยากซื้อบ้านมือสองราคา 950000 ถ้ายืนขอกู้ซื้อบ้านกับธนาคารมีโอกาสผ่านรึป่าว

  โดยคุณ JJ  (115.67.135.133)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 209

  ผมต้องการที่จะซื้อบ้านให้แม่ในราคา 1,000,000 บาท แต่ตัวผมเองต้องการที่จะกู้ ผมต้องทำไงบ้างครับ รายได้ต่อเดือน 17000 บาท ส่วนภรรยา 12000 บาท ช่วยหน่อยนะครับ ไม่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆ

  โดยคุณ เอ  (58.10.228.131)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 208

  เงิน เดือน 9500 บาท จะสามารถกู้ซื้อบ้านในราคา 700000 บาืท จะมีโอกาศผ่านไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ ปุยคะ  (115.87.170.108)     30 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 207

  เงินเดือน 14000 บาท รายรับรวม 20000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีที่เป็นของตัวเอง อยากทำเรื่องกู้เงินมาสร้างบ้าน จะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ และผ่อนส่งเท่าไหร่

  โดยคุณ โอปอ  (202.57.130.26)     24 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 206

  ถีงคุณ พงษ์พิพัฒน์ อวยเจริญ

  ดิฉันสนใจสินเชื่อเคหะ แต่ดิฉันติดบูโร ปิดมา 4-5 เดือนแล้ว ปิดปกติ กู้ซื้อบ้านได้ไหมคะ

  โดยคุณ นุ้ย  (110.168.39.6)     24 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 205

  ดิฉันและแฟนจะกู้ร่วมซื้อบ้านและได้จองบ้านราคาประมาณ 1,809,000 บาท ดิฉันรับราชการเงินเดือน 15,000 สามีทำงานเอกชนเงินเดือน 37,000 แต่แฟนติดแบล็คลิสบัตรเครดิตประมาณ 200,000 หยุดชำระมาประมาณ 3 ปี ถ้านำเงินไปปิดทั้งหมดแล้วจะซื้อบ้านดังกล่าวผ่านหรือเปล่าค่ะ ดิฉันต้องทำสัญญาภายในเดือนนี้ และผ่อนเงินดาวน์อีกประมาณ 10 งวด ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  โดยคุณ nam  (183.88.37.109)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 205

  ให้ท่านปรึกษาการขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 204

  อยากซื้อบ้านมือสองที่ จังหวัดขอนแก่น ต่อจากพ่อ ราคา 1,000,000 บาท แต่ตอนนี้เราติดแบล๊คลิสอยู่ ประมาณ 200,000 บาท ทำงานบริษัทผลิตรถยนต์ มีสวัสดิการซื้อบ้านกับ ธอส รายได้ต่อเดือน ประมาณ 35,000 บาท รบกวนติดต่อ...mongkol_chomtong@hotmail.com

  โดยคุณ mongkol_gm  (198.208.171.121)     11 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 203

  ต้องการซื้อบ้านราคาประมาณ 2 ล้าน ต้องการความรู้เพิ่มเติมค่ะ

  โดยคุณ กนกรัตน์  (223.27.205.198)     9 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 202

  คือกำลังจะซื้อตึก เป็นตึกมือ 2 ค่ะ 3 ชั้นครึ่ง ราคา 3.2 ล้านค่ะ จะซื้อไปเปิดร้านข้าว จำเป็นต้องจดทะเบียการค้าหรือป่าวค่ะ แล้วต้องมีราคาได้ต่อเดือนเท่าไหร่ (ตอนนี้เดินเงินในบัญชี 3 แสน ขึ้นค่ะ)ไม่รู้จะพอไหม แล้วจะกู้ผ่านง่ายๆต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  โดยคุณ บีบี14  (223.204.123.107)     25 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 202

   เรียนคุณ บีบี14 ครับ ถ้ามีเวลาลองอีเมล์มาปรึกษาผมได้นะครับ เพราะต้องคุยกันในรายละเอียดครับ ปรึกษาฟรีครับ ที่อีเมล์ atit.sathavorn@gmail.com 

  ยินดีให้คำปรึกษาครับ

  โดยคุณ อธิษฐ์ สถาวร (สมาชิก)  (171.4.9.32)     8 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 201

  บ้านมือสองหลากหลายทำเลที่คุ้มค่า เมื่อซื้อบ้านกับ Baansabai ราคาถูกที่สุดในทำเลเดียวกัน ซื้อบ้าน ขายบ้าน นึกถึงเรา บ้านมือสอง พร้อมอยู่ บ้านดี มีคุณภาพ
  พร้อมบริการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินฟรี ที่คิดดอกเบี้ยถูกที่สุด ที่เราคัดเลือกให้ท่าน
  http://baansabai.net

   

  โดยคุณ Baansabai  (180.180.82.87)     24 ส.ค. 2555

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด