X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 24   

 • ความคิดเห็นที่ 320

   

  อยากได้บ้่านจังแต่เครดิตน่าจะซื้อไม่ได้ฝ่อนรถอยู่ครับ

  โดยคุณ   (210.226.38.17)     7 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 319

  เรายินดีที่จะ ให้ยืม ออกเงินให้กู้ยืม ด้วย อัตราดอกเบี้ย3% เรามี เงินให้กู้ยืมแก่ หน่วยงาน เชิงพาณิชย์ และภาคเอกชน ตั้งแต่ 5,000 ถึง สูงสุด 8,000,000 ภายใน ระยะเวลา 1 ถึง 25 ปีที่ผ่านมาเรามี เงินให้กู้ยืม ในอัตรา ดอกเบี้ยต่ำ และ ไม่มี ตรวจสอบเครดิต เราขอนำเสนอ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ รวมหนี้ , เงินทุน , สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ การศึกษา สินเชื่อบ้าน หรือ " เงินให้สินเชื่อสำหรับ เหตุผล ใด ๆ แต่วิธี ของเรา ให้คุณ มีโอกาสที่จะ ระบุ จำนวนเงินที่ จำเป็นต้องใช้ เงินกู้ และ ระยะเวลา คุณสามารถที่ เรา ได้รับการรับรอง อย่างดีและ การลงทะเบียน กู้ยืมเงิน ของเรา เป็นผู้ประกันตน ได้ดีสำหรับ การรักษาความปลอดภัย สูงสุด ซึ่งเป็น ความสำคัญ ที่ดีของเรา , email: premierloanhelpinvestment@gmail.com

  เรา จะใช้ โอนเงินผ่านธนาคารใน การส่ง เงินให้กู้ยืมแก่ ลูกค้าต่างๆ ของเราและ มันจะใช้เวลาระยะเวลา สูงสุด 12 ชั่วโมง ทำงานและคุณ มีการรับประกัน ที่ดี ของการ สนับสนุน หากคุณสนใจ กรุณา กรอกข้อมูลของผู้กู้ สมัคร สินเชื่อ และ ส่งกลับไปยัง เราสำหรับ ขั้นตอน ต่อไป : premierloanhelpinvestment@gmail.com

  กู้ ข้อมูล (เขตข้อมูล ข้อมูลที่ต้อง ปรากฏเป็นตัวหนา )
  ชื่อเต็ม (s) :
  อายุ:
  ที่อยู่ :
  ประเทศ:
  จำนวน ติดต่อ:
  จำนวน เงินกู้ ที่ขอ :
  เงินกู้ วัตถุประสงค์:
  เงินกู้ ระยะเวลา:
  สถานะ การจ้างงาน :

  เราหวังว่าจะ ได้ยินจากคุณเร็ว

  ขอแสดงความนับถือ

  นาย เจฟฟรีย์ บราวน์
  อีเมล์: premierloanhelpinvestment@gmail.com
  PREMIER การเงิน โซลูชั่น จำกัด
  สำนักงานใหญ่ : คาลเดอ & Co , 16 ชาร์ลส์ Ii ถนน
  ลอนดอน SW1Y 4NW
  ( ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า : สหราชอาณาจักร)
  ( ให้ยืม ) พรีเมียร์ การเงิน โซลูชั่น จำกัด
  ที่อยู่ เว็บไซต์: http://www.premierltdweb.com/index.pyc
  ( ที่จดทะเบียน บริษัท ไม่มี ; 04041205 )
  สำนักงาน โทร: +44 7024093958
  & +44 7031957208
  เบอร์แฟกซ์ : + 44207 681 1198

  โดยคุณ Mr Brown Jeffrey  (197.210.248.26)     28 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 318

  อยากกู้เงิน 3 ล้าน บาท เิงินเดืิอนอยู่ที่ 12,000 แต่มีหอพักให้เช่า ได้รายได้จากหอพัก 15,000 ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะกูผ่านมีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ต้องยืนบ้างค่ะช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ ชลวิภา บวมตะคุ  (110.169.137.11)     24 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 317

   ผมอายุ25แฟนผมอายุ30 เราสองคนต้องการซื่อบ้านในราคา 2500000 บาท โดยมีรายได้รวมประมาณ 42000 มีรายจ่ายค่ารถยนต์ 7500 บาทต่อเดื่อนถ้าทำเรื่องกู่คิดว่าจะผ่านไหมครับ

  โดยคุณ อำนาจ บัวงาม  (110.77.211.202)     14 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 316

   ตอนนี้ผมกำลังจะทำการขอกู้ซื้อบ้านในราคา 2.6ล้านครับ 

  ผมอยากทราบว่า การขอกู้ซื้อบ้านสามารถกู้ได้มากกว่าราคาประเมินได้รึเปล่าครับ 

  อย่างขอกู้ตกแต่งเพิ่มเติมจะได้รึเปล่า ถ้าได้จะได้อยู่ที่เท่าไรครับ 

  คือผมอาจจะเป็นหนี้ก้อนเดียว อยากให้มีเงินเหลือไปลงทุนทำอย่างอื่นด้วยครับ

  ตอนนี้ทุกข์ใจมากครับ เลยมาขอคำแนะนำกับ อาจาย์ครับ 

  รบกวนด้วยครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ สุพจน์ (สมาชิก)  (171.7.64.38)     11 มี.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 316

  สอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารที่ท่านจะกู้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     6 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 315

  ถ้าหากเราเงินเดือน 9 พัน เราสามารถกู้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ไหมค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ กระต่าย  (171.100.122.88)     10 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 314

   อยากทราบว่า ดิฉัน เงินเดือน 14,000 แฟน เงินเดือน 20,000 กว่า ทำงานบริษัท มีเงินเก็บอยู่บ้าง อยากกู้บ้าน ราคา1,500,000 บาท ไม่มีเครดิต อะไร ยังไม่เคยเป็นนี้  อยากทราบว่ากู้ได้ไหมคะ แต๋ม 091-102-0319

  โดยคุณ พิมพ์สุนัน  (49.230.105.165)     9 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 313

   แฟนเงินเดือน 11000 ไม่รวมสวัส้ดิการและโอที ถ้ารวมแล้วจะอยู่ประมาณ 20000 ต้นๆ กู้ร่วมกับดิฉันเงินเดือน 9000 จะกู้ได้ไหมค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านโครงการราคา 1700000

  โดยคุณ pait  (111.84.98.250)     24 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 312

  ตอนนี้อายุ 33 ปี ปัจจุบันรายได้ 33000 บาท หากกู้ซื้อบ้านราคา 1700000 จะได้วงเงินกู้เท่าไหร่คะ

  โดยคุณ สัมพันธ์ สิทธิ์มเหสักข์  (180.183.245.224)     17 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 312

  ท่านต้องสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     10 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 311

   ชื่อ นงลักษณ์ จังหวัดราชบุรีค่ะ อาชีพค้าชายของที่ตลาดนัด 

  เดือดร้อนต้องการขอกู้ 500000 ค่ะ ผ่อนได้เดือนล่ะ 20000-25000 ค่ะ ดอกเบี้ยคุยกันได้ค่ะ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำมีแต่คนค้ำค่ะ ต้องการเงินจิงๆๆ พร้อมเซ็นสัญญาค่ะ ไม่มีหลักฐาน.  มีแต่ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน  สมุดบันชีย้อนหลัง.  ไม่มีโอนล่วงหน้าน่ะค่ะกัวโดนหลอก เรื่องค่าทำเอกสารหักหลังได้เงินกู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ   ถ้าโอนเงินค่าดอกก่อนไม่ต้องติดต่อมาน่ะค่ะ เพราะไม่มีเงินโอนก่อนค่ะ0941936728

  โดยคุณ จ๋า  (27.55.154.213)     16 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 310

   ผมอยากกู้เงินสร้างบ้านฐานเงินเดือนปัจจุบัน 12300 จะกู้ได้ไหมคับแต่ที่ดินเป็นชื่อพ่อคับ

  โดยคุณ   (125.26.238.27)     15 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 309

   ทำกิจการร้านเสริมสวยเป็นเจ้าของเอง รายได้เดือนละประมาณ4-5หมื่นบาท มีภาระผ่อนรถเดือนละ 8000 จะกู้ซื้อบ้าน 2 ล้าน จะกู้ผ่านไหมครับ

  โดยคุณ แสง  (110.171.241.234)     13 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 308

  สวัสดี!

  คุณต้องการให้บริการสินเชื่ออย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

  สมัคร และรับเงินของคุณอย่างเร่งด่วน

  * ยืมระหว่างบาท $5000 ถึง $50,000,000 บาท
  * เลือกระหว่าง 1 ถึง 30 ปีชำระ
  * เงินกู้ยืดหยุ่นและเงื่อนไข

  แผนเหล่านี้และอื่น ๆ ติดต่อเราวันนี้ Bolew มีรายละเอียดที่คุณกรอก และรับกลับมาให้เรา

  Name: …………………………………………...

  ที่อยู่ติดต่อ: ...

  รหัสสถานะไปรษณีย์: ...

  จังหวัด/ประเทศ: ...

  สถานะ...

  วันเกิด:

  Sex........................

  ยอดเงินที่จำเป็น: ...

  วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ: ...

  เงื่อนไข/ระยะเวลากู้ยืม: ...

  โทรศัพท์: ...


  ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: billjohnsonloanfirm111@gmail.com


  ขอแสดงความนับถือ
  การจัดการ

  ติดต่อสินเชื่อของคุณอย่างรวดเร็วขณะนี้!!

  โดยคุณ Bill Johnson  (197.210.248.41)     12 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 307

  ได้รับเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมายมีปัญหาใหญ่สำหรับไคลเอนต์
  ที่มีปัญหาทางการเงิน และต้องการแก้ไขมัน
  ปัญหาของสินเชื่อและหลักประกันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามีกังวลเสมอ
  เกี่ยวกับเวลาหาเงินกู้จากผู้ให้กู้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่
  เราได้ทำความแตกต่างในอุตสาหกรรมสินเชื่อ
  กรุณาใส่ นี้เป็นโฆษณาออนไลน์ที่เป็นสมาชิกของผู้ให้กู้เงินของรัฐบาล อนุมัติ และอนุญาตจากหลายชนิดของการให้ ยืม เช่นค่าจ้างวันสินเชื่อเพื่อธุรกิจส่วนตัว และที่อยู่อาศัยสินเชื่อบุคคลที่จริงจัง และสนใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำราคาไม่แพง 2% ติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์:: houston.loanfirm@gmail.com ขอบคุณ

  โดยคุณ Mack Carey  (79.141.161.37)     17 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 306

  เราให้จริง answers.real โซลูชั่นทางการเงินของคุณ
  ปัญหา คุณถูกปฏิเสธ โดยธนาคารของคุณ หรือคุณต้องการอย่างรวดเร็ว
  เงินกู้ยืมรวดเร็วเพื่อให้ตรงกับค่าความต้องการของคุณเงินของสินเชื่อเพื่อ
  จ่ายตั๋วของคุณ หนี้ และสร้างธุรกิจของคุณ
  ใช้สำหรับกู้ตอนนี้ เราให้ออกเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  2% ต่อปี

  หากคุณติดต่อผ่าน:
  williamfinanceagency@gmail.com และเติมต่ำกว่าสินเชื่อ
  แบบฟอร์มใบสมัคร

  แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ:

  ชื่อเต็ม:
  ประเทศ:
  ที่อยู่:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  วงเงินกู้:
  ระยะเวลากู้ยืม:
  รายได้ต่อเดือน:
  เพศ:
  อายุ:
  ติดต่ออีเมล์: williamfinanceagency@gmail.com
  ขอบคุณ

  นาย William

  โดยคุณ Mr William  (79.141.161.37)     17 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 305

   พอดีทำงานรับเหมาก่อสร้างเงินเข้าออกธนาคารอาทิตย์ละ100000จะกู้เงินซื้อบ้านสัก2000000จะกู้ป่านไหม

  โดยคุณ   (171.99.85.144)     27 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 305

  เก็บเงินซื้เงินสดเลยพี่

  โดยคุณ   (210.226.38.17)     7 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 304

   อยากกู้เงิน2ล้าน5 ต้องมีเงินเดือนเหลือเท่าไรค่ะแล้วจะมีค่าผ่อนชำระรายเดือนกี่บาทค่ะ

  โดยคุณ จุ๋มจิ๋ม  (1.2.222.204)     23 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 304

   ถ้ามีเงินเดือนรวมกับotแล้ว14000บาท สินเชื่อสามารถซื้อบ้านได้เท่าไหร่

  โดยคุณ ณัฐวดี โสภณสิริ  (110.77.196.108)     30 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 303

   ยากทราบว่าเงินเดือน 15000 บาท จะกู้ซื้อบ้านราคา 1000000 จะผ่านไหมครับขอบคุรครับ

  เบอร์ติดต่อกลับ 0820149732

   

  โดยคุณ พยนต์ฤทธิ์  (110.77.197.216)     10 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 302

  คุณไม่จำเป็นต้องการคลัง 100%? ผมนายบิลจอห์นสันผู้ให้กู้และให้คำปรึกษาทางการเงิน, ซีอีโอของเงินให้สินเชื่อเอกชน เราเป็นผู้ให้กู้ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา erica / ยุโรป / เอเชีย / แคนาดา / ออสเตรเลีย ผมสามารถให้บริการทางการเงินของคุณจำเป็นที่จะต้องมีปัญหาคืนทุนน้อยนั่นคือเหตุผลที่เรากองทุนคุณเพียง 3% สิ่งที่สถานการณ์ของคุณเองจ้าง เกษียณมีการจัดอันดับเครดิตไม่ดีเราสามารถช่วย ชำระความยืดหยุ่นมากกว่า 2 ถึง 40 ปีถ้าใช่ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm11@gmail.com

  1 ชื่อเต็ม: .............................
  2 ติดต่อที่อยู่: .......................
  3 วงเงินกู้ที่จำเป็น: ....................
  4 ระยะเวลาของเงินกู้ ....................
  5 เบอร์โทรศัพท์โดยตรง: .................

  ส่งอีเมลถึงเราผ่าน: billjohnsonloanfirm11@gmail.com
  ขอแสดงความนับถือที่ดีที่สุด
  จอห์นสันนายบิล

  โดยคุณ Bill Johnson  (197.210.248.42)     5 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 301

  รบกวนปรึษาหน่อยนะค่ะ คืออยากกู้สินเชื่อบ้านมากค่ะ เพราะอยากให้บ้านเป็นชื่อของเราสักทีค่ะ คือทางญาติขายบ้านต่อให้อ่ะค่ะ เราเค้ามาอยู่บ้านนี้ได้จะเป็นปีแล้วนะค่ะ ส่งเงินค่าบ้านแทนเจ้าของบ้านมาเป็นระยะเวลานาน เดือนละ 5,500 ค่ะ  คือเรา ทำงานบริษัทเอกชน เงินเดือน 20,000 บาท อายุงาน 1 ปี อายุ 24 ปีค่ะ เจ้าของบ้านเตรียมทำเอกสารโอนบ้านให้แล้วนะค่ะ อยากทราบว่าจะมีสิทธิกู้บ้านผ่านมั้ยค่ะ

  โดยคุณ ONSIRI   (110.168.4.28)     22 พ.ย. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 24   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด