หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

 • หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

  หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อซื้อบ้าน

   

              ในปัจจุบันปัญหาการขอสินเชื่อซื้อบ้านไม่ผ่านเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นผลกระทบทั้งผู้ปริโภคและผู้ประกอบการ โดยผู้บริโภคจะเกิดปัญหาซื้อบ้านไม่ได้หรืออาจต้องเสียเงินจองและเงินทำสัญญาไปฟรีๆ ในกรณีที่ผู้ซื้อบ้าน กู้ไม่ผ่านเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นไป 2-3% ทำให้ความสามารถในการกู้ซื้อบ้านของผู้บริโภคลดลงมาก

   

  ในปัจจุบันดอกเบี้ยได้เริ่มปรับลดลงซึ่งในเดือนเมษายนนี้อาจจะมีข่าวดีปรับลดลงของดอกเบี้ยอีก 0.25% ก็เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านในเร็ววันนี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อไว้ล่วงหน้าด้วย เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเครดิตของตนเองให้ชัดเจน เพราะบางทีอาจมีหนี้สินคงค้างโดยที่ไม่รู้ตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต บัตรผ่อนสินค้า

   

  ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการขอกู้ได้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในเครดิตของตนเองและผู้ร่วมกู้ให้ดี โดยเดินบัญชีให้มีรายรับรายจ่ายที่เหมาะสม สม่ำเสมอ และที่สำคัญคือ ใช้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ชัดเจน การซื้อบ้านเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของคนเรา ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนจะทำการขอสินเชื่อ

  เงินกู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน  สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอสินเชื่อซื้อบ้านต้องศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. วงเงินให้กู้

  1. ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย

  2. กรณีซื้ออาคารพาณิชย์ ให้กู้ได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย

  3. กู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ)

   

  หมายเหตุ :

  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เกิน 2 คูหา ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย

  -  ปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 1.00

  -  ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR – 0.50

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR – 1.00 ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

  -  กรณีหลักประกันเป็นอาคารพาณิชย์เกิน 2 คูหา (หากเปิดทะลุถึงกันนับเป็น 1 คูหา) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

  -  กรณีกู้รายย่อย เท่ากับ MLR ตลอดอายุสัญญา

  -  กรณีใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เท่ากับ MRR ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราอื่นตลอดอายุสัญญากู้เงิน

   

  2. ระยะเวลาให้กู้ 

  1. ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

  2.  อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

   

  3. เอกสารประกอบการกู้ 

  1. คำขอกู้เงิน

  2.  เอกสาร

  3.  หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้และเอกสาร ส่วนตัวของแต่ละท่าน

   

  4. ค่าใช้จ่ายในการกู้ 

  1.  ค่าใช้จ่าย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

                          -  กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 1,700 บาท

  -  กู้ไม่เกิน 500,001 - 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,200 บาท

  -  กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งล่ะ 2,500 บาท

  ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท

  -  ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

  รายละ 500 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

  รายละ 600 บาท ณ สำนักงานที่ดินในเขตปริมณฑล (หรือมากกว่านี้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร) ชำระในวันนัดทำนิติกรรม

  2.  ค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานที่ดิน ในวันทำนิติกรรมจำนอง (จ่ายกับสำนักงานที่ดิน)

  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง 1% ของจำนวนเงินกู้

    

  5. วิธีการชำระหนี้เงินกู้ 

  1.  ชำระเงินกู้งวดแรก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับเงินกู้ไปจากธนาคารฯ และ2.  ชำระเงินกู้งวด ต่อไปทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยมีวิธีชำระเงินกู้ดังต่อไปนี้

  -  ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค

  -  ชำระผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์

  -  ชำระโดยวิธีการหักบัญชีเงินฝาก เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับ

  -  ธนาคารกรุงไทย -หรือ ธนาคารกรุงเทพ -หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชี ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน

  3.  ชำระผ่านจุดรับ-จ่ายเงิน (PAY-POINT) และ Pay at Post

  4. ชำระผ่านเคาเตอร์ ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั่วประเทศ

  5. ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เสียค่าธรรมเนียทรายการล่ะ 10 บาท ไม่เกินรายการล่ะ 50,000 บาท

  6. ชำระผ่านเคาน์เตอร์การเงินนอกสถานที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ แฟชั่นไอส์แลนด์ ศูนย์การค้าฟอร์จูน อิมพีเรียล (สำโรง) ฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) บิ๊กซี (แจ้งวัฒนะ บางนา) และเดอร์มอลล์ (บางกะปิ บางแค ท่าพระ งามวงศ์วาน)

  7. ชำระได้ที่ศูนย์บริการครบวงจร ณ ที่ว่าการอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภทเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  (กรณีชำระในกรุงเทพ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่างจังหวัด 15 บาท)

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ghb.co.th/

   

   

   

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  อยากทราบว่า กำลังจะทำเรื่องยื่นกู้บ้านการเคหะเป็นห้องชุด ยื่นชื่อแฟนซึงเป็นลูกจ้่างโครงการของหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานหนึ่ง เงินเดือน 15,000 บาท ไม่มีหนี้สิน ไม่มีประวัติการยื่นกู้ธนาคารอื่น ไม่เคยติดบูโร ยื่นกู้กับ ธอส. ไม่ทราบว่าจะผ่านไหมค่ะ ผู้มีความรู้ขอคำแนะนำหน่ิอยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ กรรณิกา   (101.108.244.156)     3 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 259

   อยากทราบว่าคืออยากซื้อบ้านในราคา 600,000  บาท เงินเดือนผู้กู้ 8,200 มีรายได้เสริมต่อเดือนประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ผู้กู้ร่วมเป็นแม่อายุ 65 เงินบำนาญ 21,000 บาท แต่มีการซื้อรถให้ให้น้องโดยใช้ชื่อแม่ผู้กู้ แล้วเป็นผู้กู้ร่วมอยากทราบว่ามีแนวโน้มว่าจะได้ไหมคะอยากทราบมากคะ

  โดยคุณ จันทร์จิรา ลมพัด  (125.27.137.59)     2 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 258

  รบกวนครับ อยากทราบว่ากระผมอยากซื้อบ้านราคาประมาณ 2,500,000 บาท เงินเดือนผมรวมทั้งหมดประมาณ 12,000 แฟนผมรวมทั้งหมดประมาณ 10,000 รบกวนถามว่ากู้ร่วมจะได้หรือไม่ครับ แล้วถ้าได้กระผมต้องผ่อนส่งเท่าไหร่ต่อเดือนในระยะเวลา 30 ปี ดอกเบี้ยเท่าไหร่ รบกวนด้วยนะครับ  ทางโทรศัพท์ก็ได้ครับเบอร์ 0864155159

  โดยคุณ ท็อบ  (27.55.7.188)     1 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 257

  อยากทราบว่าผมทำงานที่โลตัสเงินเดือน 11000บาทแฟนเงินเดือน13000รวมสองคนก็24000แต่อยากกู้เงินซื้อบ้านจะมีสิทกู้ผ่านไหมรบกวนแจ้งข้อมูลกลับมายังอีเมลลืที่ระบุได้ไหมครับอยากทราบข้อมูลจริงๆ     หรือติดต่อกลับ   สุวิทย์ 087-3726115 , การะเกด 088-1498719

  โดยคุณ สุวิทย์ เหล่าพลายนาค  (49.48.178.204)     30 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 256

  ผมบาทหลวงเดฟสมิ ธ ผู้ให้กู้เงินส่วนตัวที่มีมากกว่า (9) เก้า
  ปีของประสบการณ์ในธุรกิจ .. เรานำเสนอรูปแบบต่อไปนี้ของ
  เงินให้กู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคล (Secure และไม่มีประกัน) เงินให้กู้ยืมธุรกิจ (Secure
  และไม่มีหลักประกัน) สินเชื่อรวม ผมจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมมีฐานเงินทุน
  ระหว่างขั้นต่ำ จำนวน $ 5,000.00 และ จำนวน $
  10,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐเปิดให้บุคคลธุรกิจและ
  หน่วยงานให้ความร่วมมือโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพสมรสเพศของพวกเขา, ศาสนา,
  และสถานที่ แต่ต้องมีวิธีการทางกฎหมายเพื่อชำระคืนเงินกู้ภายใน
  กำหนดเวลาและจะต้องกลัว God.And ค่าโอนเงินผ่านธนาคาร
  สิ่งสำคัญที่ลูกค้าที่ใช้สำหรับเงินกู้จะต้องจ่าย

  รายละเอียดผู้สมัคร: *
  ชื่อของผู้สมัคร: ............................................. . *
  ที่อยู่: De: ..........................................
  สมัคร * เมือง: .............................................. .
  จำนวนเงินที่ต้องการ: ..........................................
  ระยะเวลา: .........................................
  รัฐ *: ............................................... ................. *
  ประเทศ: ............................................... ..............
  อีเมล์: davemorloaninvestment@gmail.com

  โดยคุณ Dave Smith  (108.60.134.180)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 255

  อยากทราบว่ามีรายได้ ประมาณ 36,000 บาท ต่อเดือน ไม่ทราบว่าถ้าขอกู้สินเชื่อ ประมาณ 2,650,000 บาท ไม่มีหนี้สินใดๆ ทั้งสิ้น และก็ขอกู้ซื้อโครงการบ้านสร้างใหม่ ขอกู้ 100 เปอร์เซนต์ ไม่ทราบว่า พอจะผ่านไหม? ขอบพระคุณค่ะ

   

  โดยคุณ tanawan  (49.49.207.236)     29 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 254

  เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards

  โดยคุณ Mr Excel  (41.203.67.51)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 253

  เรามีเงินให้กู้ยืมที่แตกต่างเพื่อประชาชน (สินเชื่อบุคคล) และให้ความร่วมมือหน่วยงานที่อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อ annul.This จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าจะไปเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก คุณอาจยืมระหว่าง 1,000 - 50,000,000 (ปอนด์ยูโรหรือดอลลาร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ (excelservices.managementonline@gmail.com) Regards

  โดยคุณ Mr Excel  (41.203.67.51)     28 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 252

   คือผมอยากจะกู้ซื้อบ้านติดตรงที่ผมอายุงาน1ปีแต่รายได้ต้อเดือน32000จะกู้ผ่านหรือป่าวแต่เพื่อนผมอายุงานไม่ถึงปีซื้อคอนโดผ่านรายรัยรับก็พอๆกันกับผม ใครช่วยแน่ะนำได้มั้ยครับ

  โดยคุณ นายศักศิษฎิ์ ศาลา  (115.67.66.129)     15 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 251

  คือผมอายุงาน1ปี รายรับต่อเดือน32500อยากจะกู้ซือบ้าน จะผ่านมั้ย เห็นเค้าว่าต้องอายุงาน2ปี แต่เพื่อนผมซื้อคอนโดอายุงานยังไม่ถึงปีก็ซื้อผ่าน มีีใครช่วยแน่ะนำได้มั้ยครับ

  โดยคุณ นาย ศักศิษฎิ์ ศาลา  (115.67.66.129)     15 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 250

   อายุ 34 เงินเดือน 9000 บาท แฟน เงินเดือน 12000 แต่รับจริงแค่ 5000 บาท จะซื้อบ้าน ราคา 1600000บาท ถ้ากู้ร่วมจะผ่านไหม

  โดยคุณ สมพร บุญหล้า  (27.55.131.39)     12 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

  ท่านควรสอบถามการขอสินเชื่อกู้ยืมดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     4 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 249

  ไม่ใช่พนักงานบริษัทควรทำยังไงให้ผ่านค่ะเพราะเคยทำแล้วแต่แบงค์ไม่ให้ผ่าน

  โดยคุณ สุวนันท์   (180.183.143.145)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 248

  ได้รับเงินกู้ในวันนี้ในอัตราที่ต่ำสมัครวันนี้จะได้รับเงินกู้ยืมในอัตรา 3% สมัครวันนี้นี้สามารถเพิ่มธุรกิจของคุณไปสูงมากขึ้น เราจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจและคนส่วนบุคคลถ้าคุณต้องการสินเชื่อที่จะเริ่มขึ้นธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่อชำระค่าใช้จ่ายจะติดต่อเราผ่านทาง (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) ในขณะนี้และได้รับเงินกู้จาก บริษัท ของเรา ... ฉันทำให้ดีที่สุดบริการสินเชื่อ

  โดยคุณ Mr Anderson  (108.62.165.178)     22 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 247

  คุณไม่จำเป็นต้องสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์? ติดต่อ: เคนจอห์นสัน (เงินสดโดยตรง) อีเมล์: directcash1@dd.cx

  ชื่อเต็ม: .......
  อายุ: ........
  เพศ: .......
  ที่อยู่: ........
  ประเทศ: ..........
  จำนวนเงินที่ / ระยะเวลา ......
  หมายเลขโทรศัพท์: ................

  อีเมล์: directcash1@dd.cx

  โดยคุณ จอห์นสันนายเคน  (37.220.1.147)     18 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 247

  รายชื่ออยู่ที่ม.รามฯ.เปลี่ยนชื่อและนามสกุลตามคำสั่งองค์พระราชินีนาถฯ..เรื่องบ้านทำการเคลืยร์เร่งด่วน.เลขที่90/11.ต.ตลาดขวัญ.อ.เมือง.หมู่11.จ.นนทบุรี.ซ.พิชยานันท์7.1-2.(เลี่ยนจาก135/5.ยังไม่ถูกฃลงที่ผิด)..

  โดยคุณ ร.ตอ.สุรชัย สุริยะ  (180.183.43.168)     1 มี.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 247

  รายชื่ออยู่ที่ม.รามฯ.เปลี่ยนชื่อและนามสกุลตามคำสั่งองค์พระราชินีนาถฯ..เรื่องบ้านทำการเคลืยร์เร่งด่วน.เลขที่90/11.ต.ตลาดขวัญ.อ.เมือง.หมู่11.จ.นนทบุรี.ซ.พิชยานันท์7.1-2.(เลี่ยนจาก135/5.ยังไม่ถูกฃลงที่ผิด)..

  โดยคุณ ร.ตอ.สุรชัย สุริยะ  (180.183.43.168)     1 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 246

  อายุ 30 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ 1คูหา ราคา 2.2ล้าน ฐานเงินเดือน + ค่าครองชีพรวมรับ 20,000 มีโฉนดที่ดินอีก 1แปลง เนื้อที่ 9 ไร่กว่า ปลูกยางพารา 2ปีแล้ว + รายรับจากยางพารา(ชื่อพี่สาว)เดือนละ 9,000

  แบบนี้จำเป็นต้องมีคนกู้ร่วมรึเปล่าคะ

  โดยคุณ กิตติ  (27.55.12.216)     11 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 245

  ที่ดินติดจำนองกับนายทุน จะต้องทำอย่างไรถึงจะนำไปจำนองกับธนาคารได้คะ ธนาคารบอกว่าติดสลักหลังอะค่ะ

  โดยคุณ ขวัญ  (49.48.205.18)     8 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 245

  ยศเก่า.ร้อยตำรวจเอก.มาสพงศ์ ผลประดับวงศ์..นักเรียนนายร้อยตำรวจ.จ.นนทบุรี.

  อยูบ้านเลขที่90/11.ต.ตลาดขวัญ.หมู่11.ซ.พิชยานันท์7.1-2.อ.เมือง.จ.นนทบุรี.ภรรยา.ร.ตท.ว่าที่.ชลิตา เฟื่องอารมณ์..เสนารักษ์รักษาพระองค์123./0.tds/2/38.

  โดยคุณ ร.ตอ.สุรชัย ผลประดับวงศ์(สุริยะ)  (180.183.43.168)     1 มี.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 244

  ต้องการกู้เงินจะใช้ที่ดินของแม่มาเป็นหลักประกันในการกู้ได้หรือไม่

  โดยผู้ใช้หนี้จะเป็นลูกสาวแทนแม่

   

  โดยคุณ   (171.6.45.1)     7 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 243

  ค้างจ่ายเงินกู้ กยศ.อยู่ มีสิทธิ์กู้ผ่านไหมค่ะ

  โดยคุณ diary  (27.55.15.102)     7 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 242

  อยากซื้อบ้านประมาณ 1,200,000 บาท เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท

  แฟนมีเงินเดือน 10,000  บาท ถ้าทำเรื่องกู้ร่วมจะผ่านหรือเปล่าค่ะ

   

  โดยคุณ นิค  (115.87.111.193)     6 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 241

   อยากยยnอ

  โดยคุณ ธีรวุฒิ  (115.67.135.243)     3 ก.พ. 2556

 •  1 .. 7  8  9  10  11 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด