X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ฟ้องคดีเช็คทั้งแพ่งและอาญามูลหนี้เดียวกันต้องระวัง อาจเสียสิทธิทางอาญาได้

 • ฟ้องคดีเช็คทั้งแพ่งและอาญามูลหนี้เดียวกันต้องระวัง อาจเสียสิทธิทางอาญาได้

   

                                      ฟ้องคดีเช็คทั้งแพ่งและอาญามูลหนี้เดียวกันต้องระวัง อาจเสียสิทธิทางอาญาได้

                         

              การฟ้องร้องคดีเช็คในกรณีผู้ทรงเช็คหรือผู้เสียหายได้รับเช็คมาแล้ว ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้เสียหายดำเนินคดีได้ 2 ทางดังนี้คือ

   

  -          การดำเนินคดีทางอาญา ตาม พ.ร.บ.เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ภายในอายุความ 3 เดือน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน

  -          การดำเนินคดีทางแพ่งในความผิดฐาน ตั๋วเงิน ต้องดำเนินคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลงในเช็ค

   

              ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 4541/2550 ซึ่งวินิจฉัยว่า ถ้ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งและมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความจบสิ้นไปแล้ว สิทธิในการดำเนินคดีทางอาญาย่อมระงับไปด้วย ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 39 ดังนั้นถ้าคู่ความจะทำยอมในคดีแพ่งจะต้องระมัดระวัง ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นว่าไม่ให้คดีอาญาระงับ ศาลฎีกาถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะ เพราะมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 150

   

              การดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา ต้องระมัดระวัง อย่ายอมความทางแพ่งก่อน ก่อนที่คดีอาญาจะพิจารณาเสร็จสิ้น มิฉะนั้นจะเสียสิทธิทางอาญาได้

   

  รายละเอียดคำพิพากษาโดยย่อ

   

              โจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ชดใช้เงินตามมูลหนี้ตามเช็คพิพาทสี่ฉบับ ต่อมาโจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดไปแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมทำให้สิทธิของโจทก์ร่วมที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามมูลหนี้ในเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเป็นอันระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา 852

   

              โจทก์ร่วมคงมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดในมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับได้อีก

   

              ดังนั้น หนี้ที่จำเลยทั้งสองได้ออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อใช้เงินนั้น จึงเป็นอันสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมย่อมระงับไปตาม ป.วิ อ. มาตรา 39 ถึงแม้ในสัญญาประนีประนอมความดังกล่าว ข้อ 3 จะระบุเป็นข้อยกเว้นว่า การตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ไม่มีผลในคดีอาญาคดีนี้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์ขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายโดยชัดแจ้งจึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ.มาตรา 150 และข้อตกลงดังกล่าวสามารถแยกออกต่างหากจากข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความในข้ออื่นได้ จึงไม่ทำให้สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งหมด ทั้งนี้ตามนัยมาตรา 173 แห่ง ป.พ.พ.

   

              ข้อมูลหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2550 เล่มที่ 8

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

  ผลทำรับเหมาก่อสร้างแต่ทำงานไม่เสร็จตามสัญญา ทางเจ้าของได่ให้ผมผ่อนชำระค่าส่วนต่างที่เจ้าของได้จ่ายไปโดยให้ผมทำสัญญารับผิดชอบเงินส่วนต่างเป็นเงิย 6 ล้านบาทโดยให้ผมเขียนเซ็คคำไว้เป็นหลักประกัน ต่อมาถึงกำหนดวันครบกำหนดของเซ็คเจ้าของได้นำเซ็คดังกล่าวไปขี้นเงินแต่ในบัญชีผมไม่มีเงิน ผมต้องทำยังไงบ้างครับ และเป็นความผิด พรบ เซ็คทางอาญาด้วยหรือเปล่าวครับ และจะต้องติดคุกเท่าไหล่ครับ

  โดยคุณ ชูเกียรติ จันมี  (119.76.67.237)     22 ก.พ. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 20

   เช็คค้ำประกัน สู้คดีครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์0822142246  (182.232.180.154)     18 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 19

   มีคนมายืมเงินไปลงทุน 1.3 ล้านบาท ทำสัญญายืมเงินและเขียนเช็คค้ำประกันเงินกู้ จำนวน ๒ ใบ เลยกำหนดวันชำระเงิน นำเช็คไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ไปแจ้งตำรวจ ตำรวจบอกว่าเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา ตำรวจไม่มีสิทธิจับ ก็งง ๆ อยู่ สรุปแล้วจะดำเนินคดีกับเขาอย่างไร

  โดยคุณ บุญทัน ก้องแดนไพร  (124.121.16.68)     29 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   โดนฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ต่อมาเราฟ้องกลับคดีอาญา ข้อหาปลอมลายมือชื่อในสัญญายืมเงินและสัญญาคำ้ประกันเงินกู้ ในกรณีนี้ถ้าศาลไต่สวนว่ามีมูลความผิดทางอาญาคดีแพ่งที่โดยฟ้องจะยุติหรือไม่

  โดยคุณ นัฐวรรณ  (101.51.216.109)     26 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

  แม่ไปเซนต์เอกสารใบรับเงินไม่รู้ตอนไหน  กับทางสหกรณ์ แต่ไม่ได้รับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินก็เซนต์จ่ายเงินเช่นกัน  แต่ก็บอกยังไม่ได้จ่ายเงินเหมือนกัน ( สันนิฐานว่าเจ้าหน้าที่บัญชีจะหลอกให้เซนต์แล้วเอาเงินไป)  จะทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ กานต์  (223.205.22.191)     24 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

   สวัสดีครับ ผมได้ส่งของให้ลูกค้า3เดือนแล้ว เขาจ่ายเช็กวันที่20 ตุลาคม 2556 มาให้พอเอาเช็กไปขึ้นเงินเขากลับอายัดเช็กไว้ แล้วแจ้งกลับมาว่าจะขอคืนของให้ครึ่งนึงแล้วส่วนที่ขายไปจะชำละมาให้ต่างหาก แต่เราไปขึ้นเช็กแล้วเจอแบบนี้เราจะทำยังไงดีครับ ของที่เขาสั่งมาเราก็ไปสั่งเขาผลิตมาให้แล้วเราจะเอาไปขายต่อก็ไม่ได้ แล้วเช็กก็โดนอายัดเราจะทำยังไงดีครับ

   

   

  โดยคุณ ชัยวิทย์ อัครพันธ์ยศ  (49.48.124.27)     19 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 15

  อยากทราบว่าได้จ่ายเช็คให้บริษัท 10 ใบและบริษัทแจ้งความเช็คเด้ง เป็นคดีแพ่งหรืออาญาค่ะและต้องจำคุกไม่ค่ะ

  โดยคุณ ศิริภัสสร  (110.77.214.181)     26 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 14

   อยากทราบว่าเช็กที่สั่งจ่ายไปแล้วแต่เจ้าหนี้ไม่นำไปขึ้นเช็กใบนี้จะมีอายุนานแค่ไหนที่จะนำไปฟ้องร้องได้ถ้าเราไม่ได้นำเงินไปเข้า

  โดยคุณ นัท  (58.11.169.239)     20 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

  พนง.ลักเช็คเขียนเองเบิกเองโดยที่เราไม่รู้เมื่อไปร้องเรียนธนาคารบอกไม่รับผิดชอบต้องทำอย่างไรเมื่อคนขโมยหนี้ไปตั้งแต่เบิกเช็คจากธนาคารได้ทำอย่างไรให้ธนาคารรับผิดชอบเมื่อเราไม่ใช่คนจ่ายเช็ค

  โดยคุณ สายัณห์  (14.207.10.190)     12 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

   หนีคดีขโมยเช็คมาขึ้นเงินพร้อมปลอมลายเซ็น จะโดน ข้อหาอะไรบ้างค่ะ ในการมอบตัว

  แล้วสามารถ ออกไปดูงานที่ญี่ปุ่นได้ไหม   ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนคอยตามอยู่แต่อ้างว่าเป็นตำรวจ ไม่รู้จริงรึป่าวค่ะ

  อยากจอความเห็นในการมอบตัวค่ะ

  โดยคุณ Bb  (27.55.15.93)     28 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  ใครมีตัวอย่างร่างคำฟ้องคดีอาญา ข้อหาความผิดอันเกดจากการใช้เช็ค และ ข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ผมขอหน่อยครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นายอภินัน กันประดับ  (203.121.170.34)     5 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 10

  ดิฉันอยากสอบถามหน่อยค่ะ เนื่องจากได้รับเช็คค่าสินค้ามา 1 ฉบับ จำนวนเงิน 189,390 บาทและนำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 11/5/12 และได้นำเช็คฉบับดังกล่าวพร้อมหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจเมื่อวันที่ 21/6/12 ซึ่งทางตำรวจได้ออกหมายเรียกไปแล้ว 2 ครั้ง และตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายจับ อยากทราบว่าถ้าดิฉันจะฟ้องคดีอาญาไม่ทราบว่าจะฟ้องได้หรือไม่ เนื่องจากลูกหนี้ไม่ติดต่อมาเลย และค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ จะต้องใช้ทนายความยื่นฟ้องหรือทางตำรวจยื่นฟ้องได้

  ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ก้อย  (124.122.136.253)     29 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 9

  ออกเช็คค้ำประกันงานก่อสร้างไว้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

  โดยคุณ ฝน  (49.230.173.103)     28 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 8

   ได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจคดีเช็ค ต้องทำอย่าไรบ้าง เช็คมูลค่า 350,000 บาท ขอบคุณคะ

  โดยคุณ วิ  (58.9.58.23)     15 ธ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 7

  ต้องการทราบข้อกฎหมายของเมื่องไทยเป็นอย่างไรบ้าง

  โดยคุณ สุกัลยา  (58.8.37.252)     6 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 6

  พแต่ถ้าเรารู้ว่าเช็คของเราเป็นเช็คค้ำประกันแต่เราหนีไปตั้งหลักก่อนแล้วเจ้าหน้าหนี้จะดำเนินการแจ้งความในกรณีเช็คได้หรือไม่ และเราจะถูกแจ้งจับไหม   ทั้งที่เจ้าหนี้ก็รู้ในบัญชีไม่มีเงินในบัญชีเลย

  เพราะเจ้าหนี้เป็นคนบอกให้เราไปทำเช็คเพื่อจะมากู้เงินที่เขาเอง    เพราะเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยร้อยละ3-5 ต่อเดือน  แต่พอเราไม่มีดอกจ่ายก็จะบีบให้เราคืนเงินต้น และจะขู่แจ้งความดำเนินคดีกับเรา เราก็ต้องกลัวไว้ก่อน  แล้วหวานจะทำอย่างไรดี

  โดยคุณ หวาน  (124.157.142.201)     8 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 5

  ถ้าจ่ายเช็คไป 7 ใบ มี 4 ใบ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินและมีชุดโอนของรถยนต์ไว้ด้วย อีก1 ใบ ได้ทำสัญญาจำนองที่ดิน และอีก 2 ใบ มีแต่สัญญากู้ยืมเงิน ถ้าเราไม่จ่ายเราจะถูกฟ้องเช็คคดีอาญาไหมและทุกเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 30000 บาท เพราะตอนนี้เจ้าของเงินบีบเอาเงินต้นคืน ไม่รู้จะทำอย่างไรดีครับ ไปคุยเจรจาแล้วก็ไม่ได้ผล ตอนนี้อยากให้ฟ้องแต่กลัวถูกติดคุก ยอดเป็นหนี้ทั้งหมด 700000 บาท จะทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ หวาน  (110.164.164.39)     6 ต.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 4

  - อยากทราบว่า ถ้าโดนตัดสินคดีเช็คศาลจะจำคุกกี่ปีต่อเช็คหนึ่งใบคะ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินของเช็คแต่ละใบหรือเปล่าคะ  ขอบคุณค่ะ

  - ถ้าโดนจำอยู่แล้ว  และมีโจทย์อื่นมาฟ้องอีกจะโดนตัดสินจำต่อจากโทษที่ได้รับหรือว่านับอย่างไรคะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อ้อย  (58.181.135.2)     4 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  ต้องการทราบมาก

  โดยคุณ สุกัลยา  (58.8.37.252)     6 พ.ย. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 3

  เปิดบริษัท เกิดปัญหาถูกพนักงานโกง และได้จ่ายเช็คไปทั้งหมด 50 ฉบับ มูลหนี้ 10 ล้านบาท หากถูกดำเนินคดีจะติดคุกกี่ปี และเช็คบางส่วนเป็นเช็คที่แลกนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 10 ทำให้ภาระหนักเกินไปจะต้องทำยังไงค่ะ ช่วยให้ความกระจ่างด้วย แทบฆ่าตัวตายเลย เครียดจริงๆๆค่ะ

   

  โดยคุณ อ้อย  (58.8.125.236)     9 มิ.ย. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  hyujujjkikik

  โดยคุณ ปารณีย์  (110.168.35.34)     12 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  อยากทราบว่า ถ้าโดนตัดสินคดีเช็คศาลจะจำคุกกี่ปีต่อเช็คหนึ่งใบคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ พิมพ์  (111.84.154.144)     28 พ.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  สรุปสั้น ๆ ได้ไหมคะ ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษากฎหมายเลย

  โดยคุณ ฟิน  (125.26.31.96)     9 ม.ค. 2553

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด