X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

 • ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

  ขอเปลี่ยนนามสกุลบุตร

   

  นางนิตญา  เรือนทอง  ร้องทุกข์เรื่องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย  แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของสำนักงานเขตพญาไท  ไม่ทำให้อ้างรอให้เด็กโตก่อน  เป็นเหตุให้ขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์

   

              นางนิตญาเล่าว่า  ได้อยู่กินกับสามีมาหลายปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  มีลูกชายด้วยกัน 1 คน  ในวันลูกเกิดพ่อไปแจ้งเกิดและลงในสูติบัตรให้บุตรใช้นามสกุลของพ่อ  อยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งเลิกกับสามี  แต่ลูกอยู่ในการปกครองของนางนิตญา

   

              เมื่อลูกเข้าโรงเรียน  เวลาที่ต้องทำเรื่องต่าง ๆ จะมีปัญหาเนื่องจากต้องให้พ่อรับรู้หรือเซ็นเอกสารด้วย  จนทำให้นางนิตญาต้องการต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก  ไปติดต่อที่สำนักงานเขต  เจ้าหน้าที่บอกว่ารอให้เด็กโตก่อน  จึงไม่ทำเรื่องให้  ทั้ง ๆ ที่ลูกอายุ 8 ขวบแล้ว

  คำแนะนำ

          อาจารย์เดชาจึงทำหนังสือไปถึงนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อสกุลบุตร  ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติจะมีความผิดตาม ป.พ.พ.1566  และพ.ร.บ.ชื่อสกุล พ.ศ. 2505 มาตรา 12, มาตรา 15, มาตรา 18

   

  ตัวบทกฎหมายอ้างอิง

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

  อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) มารดาหรือบิดาตาย

  (2) ไม่แน่นอนว่ามารดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตาย

  (3) มารดาหรือบิดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

  (4) มารดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟั่นเฟือน

  (5) ศาลสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดา

  (6) บิดาและมารดาตกลงกันตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้

   

  พระราชบัญญัติชื่อสกุล พ.ศ. 2505

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

   

  มาตรา 15  ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก หรือเจ้าของสถานพยาบาลสถานสงเคราะห์ หรือสถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดูหรือเด็กแห่งสถานดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรือแยกกัน ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้อุปการะเลี้ยงดูมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือที่สถานดังกล่าวตั้งอยู่ และให้นำความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   

  มาตรา 18  ในกรณีที่นายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนชื่อสกุล ผู้ขอจดทะเบียนชื่อสกุลมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

   

                 

             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 218

   อยากจะเปลียนนามสกุลให้ลูชายแต่ตอนนี้ลูกชาให้นามสกุลคนอื้นอยุ่จะสามารถเปลีนมาใช้นามสกุลผมได้หรือไม่เพราะผมเป็นพ่อแท้แต่ไม่ไดเเจ้งเกิดเอง

  โดยคุณ พ่อของลูก  (49.230.16.11)     14 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 217

  เรียน คุณทนาย 

  ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะดิฉันเเต่งงานกะสามีมีลูกด้วยกัน1คนไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนสามีมีลูกติดเขา2คนและสามีติดทะเบียนสมรสอยู่เเล้วลูกที่เกิดกับดิฉันให้ใช้นามสกุลเเม่เเละสามีก็ยินยอมแต่ติดที่ทางปู่ย่าดูเหมือนจะไม่พอใจที่ดิฉันให้ลูกใช้นามสกุลดิฉันค่ะเลยจะเป็นที่ไม่พอใจแต่ดิฉันไม่อยากเปลื่ยนจะเป็นไรใหมรึว่าถ้าเปลื่ยนแล้วพอเขาโตมาหน่อยแล้วดิฉันเปลื่ยนมาใช้ของดิฉันเหมือนเดิมได้ใหมค่ะ(ลูกดิฉันเลี้ยงเองผุ้หญิงค่ะแค่อยากให้นามสกุลแม่เเค่นั้นผิดมากรึค่ะ)

   

  โดยคุณ จารุพิชญา สิทธิจินดา  (182.232.34.141)     2 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 216

   อยากเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแยกทางกนมาหลายปีแล้วแต่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะ

  โดยคุณ วราวรรณ  (223.205.249.171)     13 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 215

   ดิฉันจะตรวจสอบนามสกุลว่าซ้ำกับใครหรือไม่ต้องไปตรวจสอบที่ไหนคะ

  โดยคุณ กนกวรรณ พาชื่น  (171.97.181.27)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 214

  ลูกดิฉันอายุ2ขวบพ่อของเด็กกับดิฉันไม่ได้จดทะเบียนกันสามารถย้ายลูกออกจากทะเบียนบ้านทางพ่อเด็กมาอยู่ทะเบียนบ้านเราได้หรือไม่แต่ดิฉันเป็นบัตรต่างด้าวแต่มีทร.13อยู่ในไทย(บัตรสีชมพู)ลูกจะมีสิทธิได้บัตรไทยด้วยไหมและสามารถย้ายปลายทางได้หรือไม่หรือต้องไปย้ายที่อำเภอของพ่อเด็ก

  โดยคุณ   (49.230.22.27)     30 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 214

   แนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเขตเพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำเรื่องคนต่างด้าวและการได้สัญชาติไทยครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.141.130)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 213

   มีลูกสองคน อายุ 8. ขวบ กับ 6 ขวบ จดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่า ตอนนี้เลิกกันแล้วแต่ยังไม่หย่า (เพราะฝ่ายชายบ่ายเบี่ยงไม่มีความรับผิดชอบ)เราเลี้ยงลูกคนเดียวมาเกือบๆ จะหกปีแล้วฝ่ายชายไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูอะไรเลย ต้องการ หย่า เปลี่ยนนามสกุลลูก(เดิมใช้นามสกุลแฟนเก่า)มาเป็นนามสกุลเรา และต้องการมีเอกสารว่าลูกอยู่ในความดูแลของเราทั้งหมด สามารถทำได้ในวันเดียวกันให้เสร็จเรียบร้อยเลยไหมคะ กังวลใจคะ ไม่ต้องการให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรเลยคะ

   

  โดยคุณ Wannisa  (27.145.11.156)     25 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 213

   หากสามีท่านไม่ยอมหย่า แนะนำให้ท่านเข้าพบทนายความเพื่อฟ้องหย่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 1516 และสามารถเรียกค่าอุปการะบุตรในคำฟ้องไปทีเดียวได้เลยครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.68.125)     8 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 212

   เรียนคุณ ทนาย

  เนื่องจากดิฉัน อายุ18ปี จะขอเปลี่ยนนามสกุลลูกชาย

  เพราะพ่อไม่ได้เลี้ยงดูและรับผิดชอบอารัยเลย และวันนี้

  ดิฉันได้ไปขอเปลี่ยนนามสกุลลูก มาเป็นของดิฉัน แต่นายอำเภอคนนั้นบอกว่า ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ต้องให้พ่อมาเซน

  ดิฉันก้ไม่เข้าใจ เหมือนกัน เลยอยากทราบว่ามันเปลี่ยนได้มั้ย

   

   

   

  โดยคุณ อนงค์นาถ ทองเขียว  (49.230.22.52)     23 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 211

   สวัสดีค่ะ ขออนุญาต สอบถาม

   

  คือ ดิฉันกับสามีอยู่กินกันมาก่อนลูกคลอด หลังจากลูกคลอดได้ขวบกว่าเพิ่งจดทะเบียนสมรถกัน เราสองคนใช้นามสกุลของตัวเอง แต่ก่อนที่จะจบดิฉันได้เปลี่ยนนามสกุลก่อนจด ลูกใช้นามสกุลดิฉันอยู่

   

  แต่พอจะเปลียนนามสกุลให้ลูก ให้เหมือนกัน ใบสูติบัติลูกหาย หาไม่เจอ ตอนนี้อายุ ลูก 3 ขวบ แต่ตอนนี้ดิฉันได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่ (ลูกยังใช่นามสกุลเก่าอยู่) อยากเปลี่ยนให้ลูกแตใบสูติบัติหาย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ขอรบกวนด้วยคะ

  โดยคุณ วรลักษณ์  (223.24.37.183)     20 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 211

   สามารถสอบถามเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนามสกุลบุตรของท่านได้ที่นายทะเบียน ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ท่านแจ้งเกิดบุตรของท่าน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.7)     30 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 210

   สอบถามหน่อยค่ะ .. ตอนนี้ มีลูกอายุ 3 ขวบ .. ตอนลูกคลอดดิฉัน แจ้งเกิดน้องโดยใช้นามสกุลพ่อน้อง แต่เราไม่ได้จดทะเบียนกัน ... แต่ตอนนี้ พ่อน้องมีครอบครัวใหม่  และดิฉันก็ มี แฟนใหม่ เช่นกัน 

  หากดิฉันจดทะเบียนกับแฟนใหม่ และต้องการให้ลูกใช้นามสกุลแฟนใหม่ด้วย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

   

  โดยคุณ   (1.46.35.151)     13 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 210

   สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนนามสกุลได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 209

  สวัสดีครับ ขอปรึกษาครับ

  เดิมที ตอนแจ้งเกิด ผมใช้นามสกุล ที่สะกดด้วย ไม้ม้วน ตามมารดา ซึ่งมารดามีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด คนละที่กับที่ผมแจ้งเกิด ต่อมาพี่ชายของมารดาได้ทำธุรกรรมที่อำเภอในต่างจังหวัด ทำให้นามสกุลคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนั้นเปลี่ยนไป กลายเป็น สะกดด้วย ไม้มลาย แต่นามสกุลผมไม่ได้เปลี่ยน ระยะเวลาล่วงเลยมาหลายปี จนกระทั่งผมต้องขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหาร ทางอำเภอจึงแนะนำให้ไปเปลี่ยนนามสกุลให้เหมือนมารดา เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา ตอนนี้ผมใช้นามสกุลเหมือนมารดา

  แต่ทว่าถ้าหากเรื่องเกณฑ์ทหารจบแล้ว ผมสามารถกลับไปใช้นามสกุลเดิมได้หรือไม่ครับ

  (ผมได้ลองเสิร์จดู พบว่ามีคนที่ใช้นามสกุลที่สะกดเหมือนนามสกุลเดิมผมอยู่ด้วย)

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ ศุภกิจ (สมาชิก)  (171.6.114.184)     6 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 209

   กรณีตามปัญหา สามารถแจ้งเปลี่ยนนามสกุลได้ที่สำนักงานเขต หรือท้องที่อำเภอที่ท่านอาศัยอยู่

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 208

   สวัสดีค่ะ

  สามีชาวอังกฤษ ได้รับบุตรดิฉัน เป็นบุตรบุญธรรม ตามกฏหมายอังกฤษ ผ่านขั้นตอนของศาลที่อังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนการทำพาสปอร์ต ทางพาสปอร์ตออฟฟิศ แจ้งว่าจะต้องทำการเปลี่ยนนามสกุลในพาสปอร์ตไทยก่อน ถึงจะทำพาสปอร์ตอังกฤษได้.

  ไม่ทราบว่าการรับรองบุตรบุญธรรมที่อังกฤษ มีผลใช้บังคับที่ประเทศไทยไหมคะ ดิฉันสามารถดำเนินการอย่างไร ถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูก ไปเป็นนามสกุลตามบิดาบุญธรรม


  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ

  โดยคุณ รสรินทร์ ภักดี  (86.139.155.82)     5 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 208

   ถ้าจะใช้บังคับในประเทศไทย ต้องใช้กฎหมายไทยครับ หากจะดำเนินการเปลี่ยนนามสกุลหรือเรื่องบุตรบุญธรรม ท่านสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 207

   เรียนคุณทนาย

  มีเรื่องรบกวนสอบถามค่ะว่า ถ้าเด็กเกิดมาใช้นามสกุลตามบิดา ต่อมาบิดาได้เปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของฝ่ายมารดาของตน (ย่าของเด็ก) ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนให้เด็กไปใช้นามสกุลใหม่ตามที่บิดาเปลี่ยนไปด้วยได้หรือไม่ค่ะ (กรณีนี้มารดาของเด็กไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาค่ะ)

   

  โดยคุณ จามรินทร์   (49.228.99.253)     29 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 207

   สามารถทำได้ครับ ติดต่อขอเปลี่ยนนามสกุลได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอ ได้เลย 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.229)     13 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 206

   เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาเคยเปลี่ยนนามสกุลให้เด็กที่อยู่ในความปกครองของมารดาโดยที่มารดาของเด็กเป็นผู้แจ้งกับนายทะเบียนเอง แต่อยากทราบว่าในปัจุบันนี้ให้ผู้อื่นเช่นตา,ยายที่ได้เลี้ยงดูเด็กไปดำเนินการแทนมารดาของเด็กได้มั้ยค่ะ เนื่องจากมารดาของเด็กอยู่ต่างประเทศค่ะ

  โดยคุณ วาทิณี  (171.99.158.88)     19 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 206

   หากจะต้องดำเนินการทางกฎหมายที่สำคัญกับตัวเด็ก ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมทำแทน หรือมอบอำนาจครับ หากไม่อาจทำได้ก็ต้องร้องขอต่อศาลให้ตั้ง ตา ยาย เป็นผู้ปกครองเด็ก ดำเนินการแทนเด็กได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 205

   มีลูก ตอนนี้ 2 ขวบแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เลิกกับแฟน ตอนลูกได้ 1 เดือน ตั้งแต่คลอดลูกพ่อไม่เคยเลี้ยงดูเลย พ่อเป็นคนทีไปแจ้งเกิด และใบเกิดอยู่กับเขา ทางหมู่บ้านเขามาสำรวจ ว่าในหมู่บ้านมีเด็กกี่คน แต่ใบเกิดและทะเบียนบ้านอยู่กับพ่อของเด็ก เขาไม่ยอมให้ ผ่านมา 1 ปี เจอคนใหม่แต่เขาเป็นคนต่างชาติ ช่วยเลี้ยง ลูก และดูแล ดี มาก ครั้งนี้เราจะแต่งงานกันค่ะ และเขาก็อยากให้ลูกของดิฉัน เปลี่ยนเป็นนามสกุล เขา กรณีนี้ ต้องมีการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมไหมค่ะ 

  โดยคุณ   (182.232.79.35)     14 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 205

   ปพพ.มาตรา  1598/21  การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของบิดาและมารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม  ในกรณีที่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองต้องได้รับความยินยอมของมารดาหรือบิดาซึ่งยังมีอำนาจปกครอง

  ถ้าไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคหนึ่ง    หรือมีแต่บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถแสดงเจตนาให้ความยินยอมได้  หรือไม่ให้ความยินยอม  และการไม่ให้ความยินยอมนั้นปราศจากเหตุผลอันสมควร  และเป็นปฏิปักษ์ต่อ  สุขภาพ  ความเจริญ  หรือสวัสดิภาพของผู้เยาว์  มารดาหรือบิดาหรือผู้ที่ประสงค์จะขอรับบุตรบุญธรรมหรืออัยการจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมตามวรรคหนึ่งก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 204

  รบกวนด้วยคะ หนูสามารถจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีใหม่แม่ได้มั้ยคะโดยที่สามีใหม่แม่กับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และไม่ได้จดทะเบียนหนูเป็นบุตรบุธรรม(พ่อเก่าเสียชีวิตคะ)

  โดยคุณ มิม  (49.228.112.35)     12 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 204

   กรณีตามปัญหา ท่านสามารถเปลี่ยนการใช้นามสกุลได้ แต่จะไม่มีผลตามกฎหมายเพราะท่านมิใช่บุตรสามีใหม่ของคุณแม่ท่าน  แต่หากสามีใหม่ของคุณแม่ท่านจดทะเบียนรับท่านเป็นบุตรบุญธรรม ตาม ปพพ. มาตรา 1598/27  ส่งผลให้ท่านมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม ตามมาตรา 1598/28  และบุตรบุญธรรมกฎหมายให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 1627 มีสิทธิรับมรดกได้ตามมาตรา 1629(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 203

   อยากทราบว่า เปลี่ยนนามสกุลให้ลูกได้มั้ย เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ชื่อลูกอยู่ในทะเบียนบ้านแฟนเก่า เราเลิกกันนานแล้ว ลูกอยู่กัยเรา แล้วเราจะต้องทำยังไง เครียดมาก ไม่เคยส่งเสียลูกเลย

  โดยคุณ กานกาวศรี  (223.204.132.169)     4 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 202

  ดิฉันมีความต้องการเปลี่ยนนามสกุลให้ลูก ซึ้งลูกใช้นามสกุลพ่อยู่ แต่ได้เลิกกันนานแล้ว สามีเปนผู้แจ้งเกิด  ปัจจุบันลูกใช้นามสกุลพ่อยู่ แค่บุตรยู่ในความดูแลของแม่แต่เพียฃผู้เดียง

  อยากทราบว่าจะเปลี่ยนได้รึไม่

  โดยคุณ สอยดาว ธงชัย  (49.230.20.75)     4 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 202

   กรณีตามปัญหา การขอจดทะเบียนชื่อสกุลท่านสามารถทำได้ค่ะ โดยมีหลักฐานและหลักเกณฑ์ดังนี้

  หลักฐาน
                  1. ชื่อสกุลที่ตั้งต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือราชทินนาม
                  2. ต้องเป็นคำที่ไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพพารี หรือของผู้สืบสันดาน
                  3. ต้องเป็นคำที่ไม่ซ้ำกับสกุลพระราชทาน หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
                  4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
                  5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
                  6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า “ณ” นำหน้าชื่อสกุล
                  7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระนามาภิไธย มาใช้เป็นนามสกุล
                  8. ห้ามเพิ่มเครื่องหมายนามสกุล เว้นแต่เป็นราชตระกูล
                  9. คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
                  10. กรณีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่า หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส ให้ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับมาใช้ชื่อสกุลเดิมของตน
                  11. กรณีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยด้วยความตาย ให้ฝ่ายซึ่งยังมีชีวิตอยู่และใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิใช้ชื่อสกุลนั้นต่อไป
              สถานที่ยื่นคำร้อง   ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร แห่งที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
   หลักฐาน
                  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                  2. บัตรประจำตัวประชาชน
                  3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างด้าว)การขอร่วมใช้ชื่อสกุล
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.243)     21 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 201

  เรียน คุณทนาย

  ผมมีความประสงค์จะขอตั้งนามสกุลใหม่ ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าสามารถตั้งได้ ไม่ซ้ำกับใคร หลังจากเปลี่ยนแล้ว ต้องการให้เพื่อน (ผู้ชาย) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องทางญาติพี่น้องกัน มาใช้นามสกุลเดียวกัน สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไรครับ

  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ ปิยะพงษ์  (49.231.199.114)     30 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

   เมื่อท่านอนุญาตให้บุคคลใดใช้นามสกุลร่วมกับท่าน ก็สามารถแจ้งเรื่องราวต่อนายทะเบียนเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลได้ทันที

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

   กราบขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ ปิยะพงษ์  (1.20.107.203)     7 ธ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด