X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายเลือกตั้ง

 • v

  v                  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.. ๒๕๕๐

   

  v         พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ..   ๒๕๕๐

   

  v          พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก    สภาชิกผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.. ๒๕๕๐

   

  v         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

   

  v        ระเบียบ กกต. ว่าด้วยข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส. และการดำเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

   

  v              ประกาศ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

   

   

  ประกาศฉบับทางการ 157เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ  หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามประกาศเรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มี ส..ได้เกิน 3 คน และไม่เกิน 3 คน โดยจังหวัดที่มี ส..ได้เกิน 3 คนและต้องแบ่งเขต มี 45 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ต้องแบ่งเขต มี 31 จังหวัด รวมมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งสิ้น 157 เขต มี ส..เขตได้ 400 คน

  ลพบุรี ส..5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองลพบุรี,บ้านหมี่,พัฒนานิคม,ท่าวุ้ง

  เขต 2.. 2 คน อ.ชัยบาดาล,โคกสำโรง,หนองม่วง,ท่าหลวง,ลำสนธิ,โคกเจริญ,สระโบสถ์

  ฉะเชิงเทรา ส..4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.บางน้ำเปรี้ยว,คลองเขื่อน,บางคล้า,ราชสาส์น,พนมสารคาม,สนามชัยเขต,เมืองฉะเชิงเทรา (เฉพาะ ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ ต.ท่าไข่ ต.บ้านใหม่ และ ต.คลองจุกกระเฌอ)

  เขต 2 .. 2 คน อ.บางปะกง,บ้านโพธิ์,แปลงยาว,ท่าตะเกียบ,เมืองฉะเชิงเทรา (ยกเว้น ต.บางแก้ว ต.บางขวัญ ต.ท่าไข่ ต.บ้านใหม่ และ ต.คลองจุกกระเฌอ)

  ตรัง ส..4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองตรัง,ห้วยยอด,รัษฎา,วังวิเศษ

  เขต 2.. 2 คน อ.กันตัง,สิเกา,ย่านตาขาว,ปะเหลียน,นาโยง,หาดสำราญ

  นครพนม ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.ท่าอุเทน,ศรีสงคราม,นาทม,บ้านแพง,เมืองนครพนม (ยกเว้น ต.วังตามัว),นาหว้า (ยกเว้น ต.นาหว้า ต.นางัว และเทศบาล ต.นาหว้า),ธาตุพนม (เฉพาะ ต.นาถ่อน)

  เขต 2.. 2 คน อ.ปลาปาก,เรณูนคร,นาแก,วังยาง,โพนสวรรค์,เมืองนครพนม (เฉพาะ ต.วังตามัว) .ธาตุพนม (ยกเว้น ต.นาถ่อน),นาหว้า (เฉพาะ ต.นาหว้า ต.นางัว และเทศบาล ต.นาหว้า)

  ปัตตานี ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองปัตตานี,โคกโพธิ์,หนองจิก,แม่ลาน,ยะหริ่ง (ยกเว้น ต.หนองแรต ต.จะรัง ต.สาบัน ต.ตอหลัง ต.ตันหยงดาลอ ต.บาโลย ต.ตันหยงจึงงา และ ต.มะนังยง)

  เขต 2.. 2 คน อ.ยะรัง,สายบุรี,มายอ,ไม้แก่น,ทุ่งยางแดง,ปะนาเระ,กะพ้อ,ยะหริ่ง (เฉพาะ ต.หนองแรต ต.จะรัง ต.สาบัน ต.ตอหลัง ต.ตันหยงดาลอ ต.บาโลย ต.ตันหยงจึงงา และ ต.มะนังยง)

  พิจิตร ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองพิจิตร,วังทรายพูน,สากเหล็ก,สามง่าม,วชิรบารมี,โพธิ์ประทับช้าง

  เขต 2 .. 2 คน อ.ตะพานหิน,ทับคล้อ,บางมูลนาก,โพทะเล,ดงเจริญ,บึงนาราง

  ยโสธร ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองยโสธร,คำเขื่อนแก้ว,มหาชนะชัย,ค้อวัง

  เขต 2.. 2 คน อ.เลิงนกทา,ไทยเจริญ,กุดชุม,ทรายมูล,ป่าติ้ว

  ระยอง ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.บ้านฉาง,นิคมพัฒนา,เมืองระยอง (ยกเว้น ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง)

  เขต 2.. 2 คน อ.แกลง,บ้านค่าย,ปลวกแดง,วังจันทร์,เขาชะเมา,เมืองระยอง (เฉพาะ ต.กะเฉด และ ต.สำนักทอง)

  เลย ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองเลย,เชียงคาน,ท่าลี่,ด่านซ้าย,นาแห้ว,ภูหลวง,ภูเรือ

  เขต 2.. 2 คน อ.วังสะพุง,นาด้วง,ปากชม,ภูกระดึง,ผาขาว,เอราวัณ,หนองหิน

  สระบุรี ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองสระบุรี,แก่งคอย,มวกเหล็ก,เฉลิมพระเกียรติ,วังม่วง

  เขต 2.. 2 คน อ.หนองแค,พระพุทธบาท,บ้านหมอ,วิหารแดง,เสาไห้,หนองแซง ,หนองโดน,ดอนพุด

  สุโขทัย ส.. 4 คน

  เขต 1.. 2 คน อ.เมืองสุโขทัย,ศรีสำโรง,กงไกรลาศ,คีรีมาศ

  เขต 2.. 2 คน อ.บ้านด่านลานหอย,ทุ่งเสลี่ยม,ศรีสัชนาลัย,สวรรคโลก,ศรีนคร

  กาญจนบุรี ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกาญจนบุรี,บ่อพลอย,เลาขวัญ,ห้วยกระเจา,หนองปรือ,ศรีสวัสดิ์,ไทรโยค,ทองผาภูมิ,สังขละบุรี

  เขต 2.. 2 คน อ.ท่าม่วง,ท่ามะกา,พนมทวน,ด่านมะขามเตี้ย

  กำแพงเพชร ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกำแพงเพชร,พรานกระต่าย,คลองลาน,ลานกระบือ,ปางศิลาทอง,โกสัมพีนคร

  เขต 2.. 2 คน อ.ขาณุวรลักษบุรี,คลองขลุง,ไทรงาม,บึงสามัคคี,ทรายทองวัฒนา

  นครปฐม ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครปฐม,กำแพงแสน,นครชัยศรี

  เขต 2 .. 2 คน อ.สามพราน,บางเลน,ดอนตูม,พุทธมณฑล

  นราธิวาส ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนราธิวาส,ยี่งอ,ตากใบ,สุไหงโก-ลก,บาเจาะ,รือเสาะ,ศรีสาคร

  เขต 2.. 2 คน อ.ระแงะ,จะแนะ,เจาะไอร้อง,แว้ง,สุไหงปาดี,สุคิริน

  พระนครศรีอยุธยา ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.พระนครศรีอยุธยา,บ้านแพรก,มหาราช,บางปะหัน,นครหลวง ,ท่าเรือ,บางซ้าย,เสนา,บางบาล,ผักไห่

  เขต 2.. 2 คน อ.ภาชี,อุทัย,วังน้อย,บางปะอิน,บางไทร,ลาดบัวหลวง

  พิษณุโลก ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองพิษณุโลก,บางระกำ,บางกระทุ่ม,พรหมพิราม

  เขต 2.. 2 คน อ.วังทอง,เนินมะปราง,นครไทย,ชาติตระการ,วัดโบสถ์

  ราชบุรี ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.บ้านโป่ง,โพธาราม,ดำเนินสะดวก,บางแพ,จอมบึง

  เขต 2.. 2 คน อ.เมืองราชบุรี,ปากท่อ,วัดเพลง,สวนผึ้ง,บ้านคา

  ลำปาง ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองลำปาง,งาว,วังเหนือ,แจ้ห่ม,ห้างฉัตร,เมืองปาน

  เขต 2.. 2 คน อ.เถิน,แม่เมาะ,แม่ทะ,สบปราบ,แม่พริก,เสริมงาม,เกาะคา

  สุพรรณบุรี ส.. 5 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุพรรณบุรี,บางปลาม้า ,สองพี่น้อง ,อู่ทอง

  เขต 2.. 2 คน อ.ศรีประจันต์,ดอนเจดีย์,สามชุก,หนองหญ้าไซ,เดิมบางนางบวช ,ด่านช้าง

  กาฬสินธุ์ ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองกาฬสินธุ์,ยางตลาด,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,ท่าคันโท,ฆ้องชัย ,สหัสขันธ์

  เขต 2.. 3 คน อ.กุฉินารายณ์,เขาวง,ห้วยผึ้ง,นามน,สมเด็จ,คำม่วง,สามชัย,ดอนจาน,นาคู,กมลาไสย,ร่องคำ

  นนทบุรี ส..6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.บางกรวย,บางใหญ่,เมืองนนทบุรี (เฉพาะเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ต.บางไผ่ และ ต.บางกร่าง)

  เขต 2.. 3 คน อ.ไทรน้อย,ปากเกร็ด,บางบัวทอง,เมืองนนทบุรี (เฉพาะเทศบาล ต.ไทรม้า และ ต.บางรักน้อย)

  ปทุมธานี ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองปทุมธานี,ลาดหลุมแก้ว,สามโคก,คลองหลวง

  เขต 2.. 3 คน อ.ลำลูกกา,ธัญบุรี,หนองเสือ

  เพชรบูรณ์ ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเพชรบูรณ์,น้ำหนาว,หล่มสัก,หล่มเก่า,เขาค้อ

  เขต 2.. 3 คน อ.วังโป่ง,ชนแดน,หนองไผ่,บึงสามพัน,วิเชียรบุรี,ศรีเทพ

  มหาสารคาม ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองมหาสารคาม,โกสุมพิสัย,กุดรัง,กันทรวิชัย,เชียงยืน,ชื่นชม

  เขต 2.. 3 คน อ.วาปีปทุม,แกดำ,พยัคฆภูมิพิสัย,นาดูน,ยางสีสุราช,บรบือ,นาเชือก

  สุราษฎร์ธานี ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี,เกาะพะงัน,เกาะสมุย,ดอนสัก,กาญจนดิษฐ์,บ้านนาสาร,เวียงสระ (ยกเว้น ต.ทุ่งหลวง)

  เขต 2.. 3 คน อ.พุนพิน,เคียนซา,บ้านนาเดิม,พระแสง,ชัยบุรี,คีรีรัฐนิคม,พนม ,บ้านตาขุน,วิภาวดี,ท่าฉาง,ไชยา,ท่าชนะ,เวียงสระ (เฉพาะ ต.ทุ่งหลวง)

  หนองคาย ส.. 6 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองหนองคาย,สระใคร,ท่าบ่อ,ศรีเชียงใหม่,โพธิ์ตาก,สังคม,โพนพิสัย,รัตนวาปี

  เขต 2.. 3 คน อ.เฝ้าไร่,โซ่พิสัย,พรเจริญ,เซกา,บึงโขงหลง,ปากคาด,บึงกาฬ,ศรีวิไล,บุ่งคล้า

  ชัยภูมิ ส.. 7 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.ภูเขียว,เกษตรสมบูรณ์,บ้านแท่น,คอนสาร,หนองบัวแดง,ภักดีชุมพล

  เขต 2.. 2 คน อ.เมืองชัยภูมิ,คอนสวรรค์,แก้งคร้อ

  เขต 3.. 2 คน อ.จัตุรัส,เนินสง่า,บำเหน็จณรงค์,เทพสถิต,บ้านเขว้า,หนองบัวระเหว,ซับใหญ่

  นครสวรรค์ ส.. 7 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครสวรรค์,ท่าตะโก,ชุมแสง,พยุหะคีรี,โกรกพระ

  เขต 2.. 2 คน อ.ลาดยาว,บรรพตพิสัย,แม่วงก์,เก้าเลี้ยว,แม่เปิน,ชุมตาบง

  เขต 3.. 2 คน อ.ตาคลี,ไพศาลี,หนองบัว,ตากฟ้า

  สกลนคร ส.. 7 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสกลนคร,กุสุมาลย์,โพนนาแก้ว,โคกศรีสุพรรณ,เต่างอย ,ภูพาน,กุดบาก,พรรณานิคม

  เขต 2.. 2 คน อ.วานรนิวาส,อากาศอำนวย,พังโคน,วาริชภูมิ,นิคมน้ำอูน

  เขต 3.. 2 คน อ.สว่างแดนดิน,ส่องดาว,เจริญศิลป์,บ้านม่วง,คำตากล้า

  สมุทรปราการ ส.. 7 คน

  เขต 1 .. 3 คน อ.เมืองสมุทรปราการ

  เขต 2.. 2 คน อ.บางบ่อ,บางพลี,บางเสาธง

  เขต 3.. 2 คน อ.พระประแดง,พระสมุทรเจดีย์

  ชลบุรี ส.. 8 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองชลบุรี ,พานทอง,พนัสนิคม

  เขต 2.. 3 คน อ.เกาะสีชัง,บางละมุง,สัตหีบ,ศรีราชา (เฉพาะต.ศรีราชา,สุรศักดิ์,ทุ่งสุขลา)

  เขต 3.. 2 คน อ.บ่อทอง,หนองใหญ่,เกาะจันทร์,บ้านบึง (ยกเว้น ต.ศรีราชา ,สุรศักดิ์,ทุ่งสุขลา)

  เชียงราย ส.. 8 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเชียงราย,เวียงชัย,แม่ลาว,แม่สรวย,เวียงป่าเป้า

  เขต 2.. 3 คน อ.พาน,ป่าแดด,เทิง,ขุนตาล,พญาเม็งราย,เวียงเชียงรุ้ง,ดอยหลวง,เชียงของ,เวียงแก่น

  เขต 3.. 2 คน อ.แม่จัน,แม่ฟ้าหลวง,แม่สาย,เชียงแสน

  ร้อยเอ็ด ส.. 8 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองร้อยเอ็ด,อาจสามารถ,ธวัชบุรี,โพธิ์ชัย,จังหาร,ศรีสมเด็จ,เชียงขวัญ,ทุ่งเขาหลวง

  เขต 2.. 3 คน อ.สุวรรณภูมิ,เกษตรวิสัย,จตุรพักตรพิมาน,พนมไพร,โพนทราย,หนองฮี,เมืองสรวง

  เขต 3.. 2 คน อ.เสลภูมิ,โพนทอง,หนองพอก,เมยวดี

  สงขลา ส.. 8 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสงขลา,สิงหนคร,สทิงพระ,กระแสสินธุ์,ระโนด,ควนเนียง,บางกล่ำ,รัตภูมิ

  เขต 2.. 3 คน อ.หาดใหญ่,สะเดา,คลองหอยโข่ง

  เขต 3.. 2 คน อ.นาทวี,สะบ้าย้อย,เทพา,จะนะ,นาหม่อม

  ศรีสะเกษ ส.. 9 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ราษีไศล,โนนคูณ,ยางชุมน้อย,พยุห์,โพธิ์ศรีสุวรรณ,ศิลาลาด,บึงบูรพ์

  เขต 2.. 3 คน อ.ขุขันธ์,อุทุมพรพิสัย,ปรางค์กู่,ภูสิงห์,วังหิน,ห้วยทับทัน,เมืองจันทร์

  เขต 3.. 3 คน อ.กันทรลักษณ์,ขุนหาญ,ศรีรัตนะ,ไพรบึง,น้ำเกลี้ยง,เบญจลักษ์

  สุรินทร์ ส.. 9 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองสุรินทร์,ศีขรภูมิ,ลำดวน,เขวาสินรินทร์

  เขต 2.. 3 คน อ.รัตนบุรี,ท่าตูม,ชุมพลบุรี,สำโรงทาบ,สนม,โนนนารายณ์,จอมพระ

  เขต 3..3 คน อ.ปราสาท,สังขะ,กาบเชิง,บัวเชด,ศรีณรงค์,พนมดงรัก

  นครศรีธรรมราช ส.. 10 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครศรีธรรมราช,พระพรหม,เฉลิมพระเกียรติ,จุฬภรณ์,ร่อนพิบูลย์

  เขต 2 .. 3 คน อ.ทุ่งสง,ทุ่งใหญ่,บางขัน,นาบอน,ฉวาง,ถ้ำพรรณรา,พิปูน,ช้างกลาง,ลานสกา

  เขต 3 .. 3 คน อ.หัวไทร,เชียรใหญ่,ชะอวด,ปากพนัง

  เขต 4.. 2 คน อ.ท่าศาลา,พรหมคีรี,นบพิตำ,ขนอม,สิชล

  บุรีรัมย์ ส.. 10 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.ชำนิ,หนองหงส์,หนองกี่,ปะคำ,โนนสุวรรณ,นางรอง,เฉลิมพระเกียรติ,ละหานทราย,โนนดินแดง

  เขต 2.. 3 คน อ.สตึก,กระสัง,พลับพลาชัย,ประโคนชัย,บ้านกรวด

  เขต 3.. 2 คน อ.เมืองบุรีรัมย์,บ้านด่าน,ห้วยราช,แคนดง

  เขต 4.. 2 คน อ.นาโพธิ์,บ้านใหม่ไชยพจน์,พุทไธสง,ลำปลายมาศ,คูเมือง

  อุดรธานี ส.. 10 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองอุดรธานี,หนองแสง,ประจักษ์ศิลปาคม,

  เขต 2.. 3 คน อ.กุมภวาปี,หนองหาน,โนนสะอาด,ศรีธาตุ,วังสามหมอ,ไชยวาน,กู่แก้ว

  เขต 3.. 2 คน อ.เพ็ญ,สร้างคอม,บ้านดุง,ทุ่งฝน,พิบูลย์รักษ์

  เขต 4.. 2 คน อ.บ้านผือ,น้ำโสม,นายูง,กุดจับ,หนองวัวซอ

  ขอนแก่น ส.. 11 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองขอนแก่น,บ้านแฮด,มัญจาคีรี

  เขต 2.. 3 คน อ.บ้านไผ่,หนองสองห้อง,พล,เปือยน้อย,แวงน้อย,โนนศิลา,ชนบท,แวงใหญ่,โคกโพธิ์ไชย

  เขต 3.. 3 คน อ.น้ำพอง,กระนวน,ชำสูง,เขาสวนกวาง,อุบลรัตน์,บ้านฝาง,หนองเรือ,พระยืน

  เขต 4 .. 2 คน อ.สีชมพู,ภูเวียง,ชุมแพ,ภูผาม่าน,หนองนาคำ,เวียงเก่า

  เชียงใหม่ ส.. 11 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองเชียงใหม่,หางดง,สารภี,สันกำแพง

  เขต 2.. 3 คน อ.พร้าว,แม่ออน,ดอยสะเก็ด,สันทราย,แม่ริม,สะเมิง,แม่วาง,สันป่าตอง

  เขต 3 .. 3 คน อ.แม่อาย,ฝาง,ไชยปราการ,เชียงดาว,เวียงแหง,แม่แตง

  เขต 4.. 2 คน อ.แม่แจ่ม,จอมทอง,ดอยหล่อ,ฮอด,ดอยเต่า,ออมก๋อย

  อุบลราชธานี ส.. 11 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองอุบลราชธานี,เขื่องใน,ม่วงสามสิบ,ตาลสุม,ดอนมดแดง,เหล่าเสือโก้ก

  เขต 2.. 3 คน อ.ตระการพืชผล,เขมราฐ,ศรีเมืองใหม่,สิรินธร,โพธิ์ไทร,กุดข้าวปุ้น,นาตาล,โขงเจียม

  เขต 3.. 3 คน อ.เดชอุดม,บุณฑริก,น้ำยืน,นาจะหลวย,สำโรง,น้ำขุ่น,ทุ่งศรีอุดม

  เขต 4.. 2 คน อ.วารินชำราบ,พิบูลมังสาหาร,สว่างวีระวงศ์,นาเยีย

  นครราชสีมา ส.. 16 คน

  เขต 1.. 3 คน อ.เมืองนครราชสีมา,ขามทะเลสอ,

  เขต 2.. 3 คน อ.ปากช่อง,ปักธงชัย,วังน้ำเขียว,เสิงสาง,ครบุรี

  เขต 3.. 3 คน อ.สีคิ้ว,สูงเนิน,ด่านขุนทด,เทพารักษ์,พระทองคำ,โนนไทย

  เขต 4.. 3

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 6   

 • ความคิดเห็นที่ 108

  เเม่ด้วยครับ เครือข่าย true ทำบุญ โดนเเบลกเมยกันเยอะเลย

  โดยคุณ เมธาพร เวชเจริญ  (171.98.140.186)     30 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 107

  ฝาก อ เดชาทวงคืนด้วยครับ โดนหลายล้านกันเเล้วทำบุญ

  โดยคุณ พตอ สวัสดิ์ สมสุข ทรงสุวรรณ์  (171.98.140.186)     30 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 106

  โดนหลายล้านเเล้วไม่ได้คืนเลยครับ ทำบุญมาตลอด

  โดยคุณ พตอ สวัสดิ์ สมสุข ทรงสุวรรณ เมธาพร เวชเจริญ  (171.98.140.186)     30 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 105

  ผมกับพ่อเเม่ ชอบ อเดชากันครับ

  โดยคุณ โป้ง  (171.98.140.186)     19 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 104

  อยากทราบว่าในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกับสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนผู้มาใช้สิทธิื์ ต้องมีจำนวนเท่ากันหรือไม่เพราะในกระดานสรุปคะแนนส่วนกลาง ผู้มีสิทธิ์เลือกนายกฯและสมาชิกมีจำนวนไม่เท่ากันจากที่สังเกต โดยการไปจดข้อมูลกระดานสรุปผู้มาใช้สิทธิ์ทุกหน่วยเืลือกตั้ง จำนวนคนและบัตรก็เท่ากัน ทุกหน่วยแต่มีอยู่ 1 หน่วยที่นายกฯและสมาชิกไม่เท่ากันสามารถร้องต่อ กกต.ให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ครับ

  โดยคุณ นายศราวุธ รัตนชัย  (1.1.188.217)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 103

  ความสำคัญของกฎหมายเลือกตั้ง

  โดยคุณ   (110.77.218.169)     19 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 102

  ใครช่วยตอบคดีเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง
  เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้ง นายก อบต. โดย กกต.กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก่อนครบกำหนดวาระ 60 วัน(ครบวาระวันที่ 30 กค.52) วันสุดท้ายคือตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ห้ามบุคคลใดกระทำผิดฯ เช่น เลี้ยง แจกของต่าง ๆ
  กระผมได้ทำการแจกเสื้อแจ็คเก็ตก่อน 60 วัน คือวันที่ 28,29,30 พฤษภาคม 52 แต่ฝ่ายตรงข้ามคูแข่งของกระผม ได้ร้องต่อ กกต.ว่าผมแจกฯภายใน 60 วัน โดยปั้นแต่งพยานเท็จต่าง ๆ จน กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผม โดย กกต.ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน(ข้อหาทำผิด พรบ.การเลือกตั้งฯ) พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วส่งเรื่องให้อัยการฟ้อง ปัจจุบันอัยการมีคำสั่งให้สอบพยานเพิ่มเติม โดยนัดผมเดือนธันวาคม 2554(พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อัยการตั้งแต่เดือน พค.54)
  ผมอยากทราบ ดังนี้
  1.ถ้าอัยการฟ้องคดี ผมคงต่อสู้คดี และขอปรึกษาแนวทางการต่อสู้คดี(เพราะพยานเป็นพยานเท็จทั้งนั้น)
  2.ผมจะต่อสู้ทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ช่วยแนะนำให้ละเอียดด้วยครับ
  ขอให้ท่าน กูรู ช่วยตอบกระผมให้กระจ่างด้วย ถ้าเป็นไปได้ส่งเมล์ให้ผมด้วยนะ จะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆ เมล์ www.nitiwuti@hotmail.co.th
   

  โดยคุณ wuti tosommuti  (125.26.3.26)     26 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 101

  อยากทราบว่า การเลือกตั้งนายก อบต.  ถ้าผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต.ติดประกาศป้ายหาเสียงตามหมู่บ้าน โดยการนำรูปว่าที่นายก  กับว่าที่รองนายก 2 คนและว่าที่เลขานุการนายก

  และที่ปรึกษานายก อบต.ขึ้นติดบนป้ายนั้น จะมีความผิดถึงขั้นไหน เพราะว่าตำแหน่งที่ปรึกษา

  นายกอบต.ไม่มี  มีแต่ของนายกเทศบาล  ตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2546

  ข้อ 5 ว่า ห้ามหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยงกับผู้สมัครใด 

    ขออนุญาตถามท่านว่า 1.ผู้สมัครนายก อบต.มีความผิดหรือไม่  2.มีบทลงโทษอย่างไร 

  3.ถึงขั้นใบเหลือง ใบแดงไหมครับ

  (ป้ายที่ว่านั้นติดก่อนวันรับสมัครรับเลือกตั้งหลายวัน และมีการใช้มีดกรีดป้ายออกเมื่อรับสมัครแล้ว 3 วัน แล้วนำป้ายแผ่นใหม่ที่ไม่มีรูปที่ปรึกษานายกอบต.ขึ้นติดทับโครงป้ายเดิม)

  รบกวนถาม 3 ข้อครับ   ขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ ทนงศักดิ์ แสงเทียน (สมาชิก)  (223.206.38.113)     14 ต.ค. 2554

 •  1  2  3 .. 6   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด