คำแนะนำในการเลิกจ้างพนักงาน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คำแนะนำในการเลิกจ้างพนักงาน

 • คำแนะนำในการเลิกจ้างพนักงาน

  คำแนะนำในการเลิกจ้างพนักงาน

  ช่วงนี้บ้านเมืองวิกฤต เศรษฐกิจย่ำแย่ จะมีแต่ข่าวเลิกจ้าง บีบออก ไล่ออก ทนายคลายทุกข์ขอแนะนำนายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้าง จะต้องคำนึงถึงกฎหมายแรงงาน และพยานหลักฐานที่ใช้ลงโทษ รวมถึงเหตุผลในการเลิกจ้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องกลับ ขอให้นายจ้างยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีดังนี้

   1. ต้องมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าลูกจ้างกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 มาตรา 119 ถ้าไม่มีพยานหลักฐานถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 และค่าเสียหายพิเศษจากการเลิกจ้างอีกต่างหาก
   2.  

   3. การเลิกจ้างต้องทำเป็นหนังสือ ตามมาตรา จะเลิกจ้างด้วยวาจาไม่ได้
   4.  

   5. การเลิกจ้างต้องแสดงเหตุผลว่าลูกจ้างทำผิดเงื่อนไขการจ้าง หรือสภาพการจ้าง หรือทุจริตอย่างไร ต้องระบุให้ชัดเจน ถ้าไม่ระบุ ถ้าคดีขึ้นสู่ศาล นายจ้างหมดสิทธิยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้พ้นผิด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนายจ้างต้องจำเอาไว้ เพราะถ้าพลาดท่าเลิกจ้างโดยไม่แสดงเหตุผล ระวังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหัวบาน
   6.  

   7. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยเป็นไปตามมาตรา 118 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
   8.  

   9. หลักเกณฑ์การไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นไปตามมาตรา 119 ดังนั้นนายจ้างต้องดูว่าเข้าเกณฑ์ข้อใดบ้าง
   10.  

   11. วิธีการที่ดีที่สุดในการเลิกจ้างควรปรึกษาทนายความที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีจ้างแรงงาน เพราะ การเลิกจ้างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และอาจส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของคนในองค์กร
   12.  

   13. เมื่อเลิกจ้างแล้วต้องคอยตรวจสอบหรือติดตามว่าลูกจ้างได้นำความลับหรือข้อมูลทางการค้าไปให้คู่แข่งหรือไม่แจ้งกรมสรรพากรเพื่อย้อนเกร็ดนายจ้างแบบนี้ก็มีมาก บางรายถึงขนาดต้องจ้างมือปืนยิงทิ้งลูกจ้างก็มี
   14.  

   15. ลูกจ้างตำแหน่งใหญ่ ๆ ถ้านายจ้างจะเลิกจ้างาจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดของเอกสารคืน หาคนมาทำงานแทน หรือเตรียมแจ้งตำรวจจับถ้าทำผิดอาญา มิฉะนั้นบริษัทเสียหายหนัก ดีไม่ดีอาจเจ๊งได้ จำไว้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 11   

 • ความคิดเห็นที่ 212

   ในกรณีที่หัวหน้างานข่มขู่ว่าจะไล่คนนั้น คนนี้ออก เขาสามารถทำได้หรือไม่

  โดยคุณ นายเอก เพ็ชรสิงห์  (101.109.211.4)     23 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 211

   เรียนสอบถาม 

  ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกจ้างและให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทางไลน์ ถือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 30วัน ซึ่งอีกทั้งยังไม่จ่ายเงินเดือน เดือนที่ผ่านมา และลูกจ้างนำเอกสารยึดไว้เป็นตัวประกันให้จ่ายเงินเดือน และค่าประกันให้ครบจึงจะคืนเอกสารงานให้ เข้าข่ายทำผิดไหมค่ะ สามารถฟ้องได้หรือไม่ และได้เงินชดเชย และเงินประกันครบหรือไม่ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ สุบลวรรณ  (49.228.230.167)     22 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 211

   กรณีตามปัญหา หากสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า   ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17  วรรคหนึ่ง 

    ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสอง 
  ดังนั้น การที่นายจ้างบอกเลิกจ้างพนักงานทางไลน์ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17  วรรคหนึ่ง  และถือว่าการกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด  และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 118    ท่านจึงสามารถฟ้องเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างได้ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.95.166)     12 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 210

  ผมรบกวนสอบถามนะครับ ผมเป็นนายจ้าง ผมสืบทราบว่ามีลูกจ้างที่ทำงานด้วยกันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานเหมือนกันกับบริษัททุกอย่างเก็บไว้ที่บ้าน ผมสงสัยว่าพนักงานคนดังกล่าวมีไว้เพื่อรับงานส่วนตัวซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกันกับบริษัท เคยให้พนักงานด้วยกันสังเกตุพฤติกรรมพบว่ามีการพูดคุยนัดหมายกับลูกค้าของบริษัทด้วย โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ เมื่อเป็นเช่นนี้ผมจะสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างครับ ผมเดือดร้อนมาก ลูกค้าผมลดลงเรื่อยๆ ผมเป็นบริษัทเล็กๆครับ มีประมาณ7-8คนครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ พงศธร เกตุขาว  (49.229.47.84)     28 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 210

   ท่านสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 119

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 209

   ทำงานกลางเดือน พ.ค.59 มาถึงวันนี้11/12/59มีการคุยปากเปล่ากับหัวหน้าว่าจะให้เราออกเหตุผลเพราะพนักงานเกิน หัวหน้าบอกว่าจะได้แค่เงินเดือนเดือนสุดท้าย เพราะเรายังไม่บรรจุเป็นพนักงานประจำด้วยจึงไม่ได้ค่าชดเชย ตอนนี้ไม่มีเอกสารอะไรให้เซ็นสักอย่างเลยครับ มีแต่คุยกันปากเปล่าอย่างนี้เราจะได้เงินชดเชยอะไรมั้ยครับ ถ้าได้ จะได้ค่าอะไรบ้างครับ แล้วจะได้เดือนใหนครับเดือนที่ออกหรือเดือนถัดไปครับ

   

   

  โดยคุณ jakapun  (27.55.23.168)     11 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 209

   กรณีตามปัญหา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 เป็นบทบัญญัติยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างในเหตุใดเหตุหนึ่ง คือ 

  (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา แก่นายจ้าง
  (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อย่างร้ายแรง
  (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือระเบียบหรือคำสั่ง ของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จำเป็น ต้องตักเตือน
  หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้ กระทำผิด
  (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวัน หยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  (6) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หมายถึง  การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมตลอดถึงเลิกจ้างโดยไม่มีกฎหมายกำหนดให้เลิกจ้างได้
   การเลิกจ้าง-นายจ้างมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1.  ต้องบอกกล่าวเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบเมื่อจะถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างเพื่อให้มีผลเลิกจ้างเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า   แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน  หรือนายจ้างอาจให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีโดยยอมจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าก็ได้
  2.   ต้องจ่ายค่าชดเชยตาม มาตรา 118 ตามกำหนดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานมา 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.99.18)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 208

   แม่หนูได้ทำงานกับคอนโดมา30ปี แต่ตอนนี้ ขึ้นจดเป็นนิติบุุคลอาคารชุดแล้ว ปีนี้แม่โดนใบเตือนครบ3ครั้งภายใน1ปี ซึ่งบางใบแม่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงและได้รับเอกสารถูกเลิกจ้าง ไปแจ้งเรื่องกับทางกรมแรงงานแล้ว ทางเขาบอกว่า การที่ขึ้นเป็นนิติบุคคลแล้ว เราไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้เนื่องจากไม่ได้เป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร แล้วเราต้องทำอย่างไรดีค่ะ เขาแจ้งมาว่าจะชดเชยเงินให้สองเดือน 

  โดยคุณ อริสรา สามสังข์  (223.204.246.127)     23 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 208

   กรณีตามปัญหา ต้องพิจารณาก่อนว่าคุณแม่ของท่านได้ทำสัญญาจ้างแรงานกับนายจ้างไว้หรือไม่ 

  การจ้างงานของนิติบุคคลอาคารชุดอาจถือเป็นการจ้างงานที่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไร ในทางเศรษฐกิจและเข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ ๓๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด และคำพิพากษาฎีกาที่ ๔๖๗๔/๒๕๓๙ ย่อมถือเป็นกิจการที่แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งฉบับ เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นกิจการซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มิได้แสวงหากำไร ในทางเศรษฐกิจจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖)  นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงสามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือได้ 
  อย่างไรก็ตาม หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างโดยมีเงื่อนไข หรือข้อตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ก็ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างนั้น (หมายเหตุ  อ้างอิงข้อหารือกองนิติการ ที่ รง ๐๕๐๔/๐๑๒๔๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา  
  กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชั้น ๑๒   ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๗๐๓๙ , โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๗๕๘๙ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 207

  บริษัทจะเลิกจ้างพนักงาน ที่ทำงานมาแล้ว2ปีโดยจ่ายชดเชยให้3เดือนตามที่กฎหมายกำหนด จะผิดผิดกฎหมายแรงงานไหมค่ะ แล้วถ้าลูกจ้างจะเรียกร้องเงินชดเชยมากกว่านี้ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นางสาวสุภาพร  (110.77.221.98)     30 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 207

   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2541 มาตรา 118(2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน(3 เดือน) หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.215.34)     9 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 206

   ทำงานได้1เดือนก็ไม่สบายไม่มีวันหยุดโดนบีบให้ออกจากงานเหมือนกัน

  โดยคุณ ปกิดตา  (223.204.248.255)     25 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 205

   การถูกเลิกจ้างเพราะเหตุผลบอกว่าทำงานผิดพลาดบ่อย โดยทางบริษัทบอกว่าได้ชี้แนะกับเราแล้ว แต่ความเป็นจริงคือว่าทางบริษัทเรียกไปคุยกันแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมา ทางบริษัทมาแจ้งว่าให้ออกกะทันหัน โดยเค้าจ่ายค่าชดเชยร่วมหน้าหนึ่งเดือนและรวมเงินเดือน เดือนสุดท้ายที่ทำงงานให้ เพราะว่าสิ่งที่ทางบริษัทกล่าวมาไม่เป็นความจริง เพราะทุกกระบวนการทำงานต้องผ่านเจ้านายตลอด โดยทางข้าพเจ้าไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเองเลยสักครั้ง แล้วงานผิดพลาดเค้ามาโทษแต่ข้าพเจ้าแล้วก็เอาข้าพเจ้าออกเลยทันที อย่างนี้จะมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไง ซึ่งในความเป็นข้าพเจ้าไม่ผิด ทางบริษัทกล่าวหาแบบนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเสียหายได้

  โดยคุณ นางสาว ศรีพนา แซ่วะ  (182.232.174.163)     1 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 204

   ผมโดนให้เขียนใบลาออกนอกเวลางานคับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าคับและที่่ทำงานอยุ่ห่างจากความเจริญไม่มีรถโดยสารขออยุ่สักคืนก็ไม่ยอมแถมซ้อกุญแจใหม่มาล็อคไม่ให้เข้าและมีงานค้างคาเรื่องงานผมมีความผิดไหมคับคือผมไปปิดบัญชีค่างวดรถลูกค้าอยุ่ระหว่างรอเล่มจากบริษัทที่ไปปิดแต่อยู่ดีๆเข้ามาให้ผมเขียนใบลาออกเฉยผมผิดไหมคับ

  โดยคุณ นายสุจินต์ หิรัญ  (182.232.158.205)     29 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 204

   หากท่านเขียนใบลาออกแล้ว จะกลายเป็นกรณีสมัครใจลาออก ไม่ใช่นายจ้างเลิกจ้าง ซึ่งจะไม่ได้ค่าชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118 หากท่านยังสงสัยเห็นว่านายจ้างไม่ชอบธรรมกับท่าน แนะนำให้เข้าปรึกษาพนักงานตรวจแรงงาน ที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเขตที่ท่านทำงานอยู่ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.190)     7 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 203

  ทำงานมา20ปีีบริิษััทเลิิกจ้าง จ่ายเงิินชดเชย10เดืือนเอง อายุุเยอะหางานก็็ยาก

  โดยคุณ สิิริิพรรณ  (223.207.86.152)     22 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 203

   เมื่อทำงานมา 20 ปี และ นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ท่านในอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นเวลา 300 วัน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 118(5) เพราะฉะนั้น การที่นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยให้ท่านเป็นเวลา 10 เดือน จึงเป็นการจ่ายค่าชดเชยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.194)     26 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 202

  ขอสอบถามค่ะคือดิฉันเข้าทำงานในบริษัทตั้งแต่ปี 2549 แล้วในปี 2555 ทางบริษัทเขาโอนดิฉันไปเข้าอีกบริษัทนึงซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ แต่ตำแหน่งหน้าที่และที่นั่งทำงานยังเหมือนเดิมค่ะ อย่างนี้ถ้าถูกเลิกจ้างดิฉันจะได้ค่าชดเชย 300 วันหรือป่าวคะ (ชื่อบริษัทคนละชื่อกันค่ะ) สาเหตุที่จะเลิกจ้างเพราะทางบริษัทยุบแผนกที่ดิฉันทำอยู่ค่ะ  เพราะจากที่ดิฉันคิดน่าจะได้เพราะเราก็ไม่ได้ขอเขาย้ายทางบริษัทเขาย้ยาไปเองค่ะ ถ้าไม่ได้รู้สึกเสียผลประโยชน์มากค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อรทัย  (125.26.171.188)     9 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 202

   หากปัจจุบันยังใช้สัญญาจ้างฉบับทำเมื่อปี 2549 เท่ากับว่าปัจจุบันทำงานที่เดิมมาครบ 10 ปี เมื่อนายจ้างเลิกจ้างย่อมต้องจ่ายค่าชดเชย ในอัตรา 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118(5) เว้นแต่ การเลิกจ้างนั้นอาศัยเหตุตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 นายจ้างกไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.38.234)     16 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 201

   รบกวนสอบถามค่ะ

  พอดีแฟนทำงานบริษัทนี้มา 8 ปี แล้วช่วงนี้บริษัทกำลังจะล้มละลาย แล้วจะมีการเลิกจ้างพนักงาน โดยไม่มีเงินชดเชยให้ ให้พนักงานไปยื่นเรื่องฟ้อง อยากทราบว่ามันจะยุ่งยากไหมค่ะ แล้วต้องฟ้องนานไหม เรื่องจะยืดเยื้อรึป่าว เพราะภาระก้อมีมาก รู้สึกเป็นกังวลค่ะ  

  โดยคุณ สุจินดา  (1.47.229.135)     21 เม.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 201

  คุณสุจินดาคะ ให้ยื่นเอกสารติดต่อศาลแรงงาน จะมีเจ้าหน้าที่และนิติกรช่วยทำเรื่องให้ค่ะ แต่ต้องใช้เวลา (หลายเดือน) ขึ้นกับว่า จะนัดหมายเพื่อไกล่เกลี่ยได้เมื่อไหร่ ทางศาลแรงงานจะออกหมายเรียกนายจ้างมาตกลง แต่ถ้าไกล่เกลี่ยไม่จบในนัดแรก จะมีอีก 2-3 ครั้ง และถ้ายังไม่บรรลุข้อสรุป ก็จะให้พิจารณาว่า จะฟ้องจริงไหม คือเข้าสู่กระบวนการสืบพยาน แล้วจะมีผู้พิพากษามาไกล่เกลี่ยอีก จนกว่าจะสืบได้จบ และตัดสินค่ะ ขึ้นกับปริมาณงานของศาลแรงงานนั้นๆ ด้วยว่า ลำดับของคดีจะเป็นอย่างไร แต่ทุกวันนัด ต้องมาตรงเวลา มิฉะนั้น คดีจะถูกจำหน่ายได้เช่นกัน ถ้าคิดว่า เราต้องการรักษาสิทธิ์ ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการค่ะ

  โดยคุณ Jutawan  (58.136.159.180)     4 พ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 11   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด