X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

คำแนะนำในการจัดการมรดก

 •                                                                                    คำแนะนำในการจัดการมรดก

   

              ปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมรดกเป็นจำนวนมาก สาเหตุเนื่องจากว่าในแต่ละวันจะมีคนแก่ตายตามอายุไข ถูกยิงตาย หรือเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น เมื่อมีคนตาย คนตายจะมีทรัพย์สินและหนี้สินที่ฝากไว้หลังความตาย

   

              ตามกฎหมายเมื่อใครก็แล้วแต่ถึงแก่ความตายหนี้สินและทรัพย์สินจะตกเป็นของทายาทโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายไม่ว่าทายาทคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ต้องรับสภาพตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599 แต่ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1601

   

              หลายคนมีความสงสัยว่า เมื่อญาติผู้ใหญ่ถึงแก่ความตายมักจะมีหนี้สินที่ฝากไว้ให้ลูกหลานใช้ต่อ หลายคนกลัวถูกยึดทรัพย์ หรือถูกทวงหนี้ซึ่งตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อ จึงเกิดคำถามมากมายขึ้นว่า คนที่เป็นทายาทโดยธรรมจะปฏิเสธรับมรดกได้หรือไม่ เพราะมันไม่ใช่มรดกเงิน แต่มันเป็นมรดกแห่งหนี้สิน ทนายคลายทุกข์ตอบได้ทันทีว่า คุณไม่มีทางเลือก คุณต้องรับสภาพ เนื่องจากกฎหมายบังคับให้คุณต้องรับกรรม

   

              คำถามที่ตามมา ทายาทโดยธรรมคือใคร ตอบได้ทันทีว่า ทายาทที่ถูกระบุไว้มีทั้งหมด 6 ลำดับในป.พ.พ.มาตรา 1629 ซึ่งประกอบไปด้วยและมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังกันดังนี้

  -          ผู้สืบสันดาน

  -          บิดามารดา

  -          พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

  -          พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

  -          ปู่ ย่า ตา ยาย

  -          ลุง ป้า น้า อา

   

              ตามกฎหมายถ้าทายาทไม่อยากจะรับผิดแทนลูกหนี้ที่เป็นเจ้ามรดก ทนายคลายทุกข์อยากแนะนำว่า เมื่อได้รับหมายศาลในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมของผู้ตายซึ่งเป็นลูกหนี้ ให้เดินทางไปศาลแล้วยื่นคำแถลงต่อศาลว่า เราเป็นทายาทที่ไม่มีความประสงค์ที่จะรับทรัพย์สินหรือหนี้สินของลูกหนี้ที่เป็นเจ้ามรดกให้ศาลบันทึกไว้

   

              เพราะเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ท่านในฐานะโดยธรรมต้องใช้หนี้ตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะยึดทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน เนื่องจากการที่ท่านเป็นจำเลยตามคำพิพากษามิใช่ในฐานะส่วนตัว แต่ในฐานะทายาทโดยธรรม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629 เท่านั้น

   

              ในกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์สินเงินทองมาก เมื่อถึงแก่ความตายคนที่เป็นทายาทตามพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ หรือคู่สัญญา หรือคนที่มีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดก สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดก ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 1718 ตามมาตรา 1713

   

              เมื่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1719 และจะต้องทำบัญชีทรัพย์ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน และหลังจากนั้นต้องรวบรวมทรัพย์สินให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน ตาม มาตรา 1728,1729  นับแต่ศาลได้มีคำสั่ง และหากทำบัญชีทรัพย์ไม่เสร็จ ต้องขอให้ศาลขยายเวลาออกไป หากเพิกเฉยอาจถูกผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งถอนออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1727

   

              ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทในการกระทำของตนเองตาม ป.พ.พ.มาตรา 1720 และถ้ามีการยักยอกทรัพย์หรือโกงทรัพย์มรดก ต้องถูกลงโทษทางอาญาถึงขั้นติดคุกติดตาราง

   

              ขอเตือนว่า เป็นผู้จัดการมรดกไม่ใช่เรื่องสนุกและไม่มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จหรือค่าจ้างจากกองมรดก เว้นแต่พินัยกรรม หรือทายาทเสียงข้างมากจะได้กำหนดให้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1721 มีแต่เสียกับเสีย และหลายคนก็อยากจะเป็นผู้จัดการมรดกกันทั้งนั้น ดีหรือไม่ดีคิดกันเอาเอง             

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 20

  คุณตาของดิฉันได้เสียชีวิตลงประมาณสิบกว่าปีมาแล้ว แต่คุณตามีที่นาที่เป็นชื่อของคุณตาอยู่โดยยังไม่ได้จัดการแบ่งสรร หรือทำพินัยกรรมอะไรใดๆไว้ให้ลูกๆเลย และก่อนหน้าที่คุณตาจะเสียชีวิตคุณตาได้เอาที่นาผืนนี้ไปจำนองธนาคารไว้ แล้วอา(น้องชายของแม่ดิฉัน) ได้เป็นคนไปไถ่ถอนที่นาแปลงนี้มาจากธนาคารและนำที่นามาให้ผู้อื่นเช่าโดยอาเป็นผู้เก็บค่าเช่านาทุกปี(รายได้ทั้งหมดเป็นของอา) 

  คำถาม:อยากทราบว่าถ้าจะแบ่งที่นาให้บรรดาพี่-น้อง (บุตรของคุณตา) ทำได้หรือไม่ แต่คุณอา(น้องของแม่)เขาไม่ยอม ซึ่งใบโฉนดที่นาก็อยู่กับเขาเขาบอกว่าจะให้ผู้อื่นเช่าโดยตนเองจะเป็นผู้รับรายได้จากการเช่าแต่เพียงผู้เดียว แล้วแบบนี้ถือว่าคุณอาผู้นี้เข้าข่ายยักยอกหรือปิดบังทรัพย์สมบัติที่ไม่ใช่ของตนเองหรือไม่ แล้วดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ อยากรบกวนให้คำปรึกษาด้วยค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

  โดยคุณ กรรณิกา  (58.136.16.32)     8 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 19

  มีพี่น้อง 5 คน พ่อแม่เสียชีวิตแล้ว พี่สาวคนโตเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งอาศัยอยู่กับน้องชายคนเล็ก ต่อมาน้องชายคนรองเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 30 ปี  ขณะนี้พี่สาวที่เป็นผู้จัดการมรดกได้โอนที่ดินมรดก 11 ไร่ให้น้องชายคนเล็ก  และน้องชายคนเล็กกำลังจะแบ่งมรกดให้กับลูกสาวและลูกชาย   โดยขั้นตอนการไปยื่นเรื่องบุคคลทั้งหมดไม่ได้แจ้งให้กับ พี่น้องอีก 2 คนที่มีชีวิตอยู่ทราบ พร้อมกับนั้นยังไปโกหกเจ้าหน้าที่ที่ดินว่า น้องชายคนที่เสียชีวิตไม่มีทายาท   ทั้งที่ทายาทของคนที่เสียชีวิตกับมี 2 คน พักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่บ้านติดกัน ซึ่งบุคคลทั้งหมดได้จำหน่ายว่าทายาทของคนที่เสียชีวิตหายสาบสูญ

  อย่างนี้เราจะแจ้งความและคัดค้านทันไหมครับ  เพราะ จนท.ที่ดินจะออกไปทำการรางวัดวันที่ 27 ต.ค.57 นี้

  โดยคุณ sutus  (183.89.41.84)     10 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 19

  เมื่อการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกกระทำโดยมิชอบ ทายาทผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนและคัดค้านการดำเนินการของผู้จัดการมรดกในการรังวัดดังกล่าวได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1727,1733

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     11 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 18

   อยากสอบถามว่าพ่อเสียชิวิต แล้วมีหนี้ธนาคารอยู่ ซึ่งทำไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกับแม่ แล้วหนูก็ยังไม่เกิดด้วย ตอนนนี้หนูอายุ20แล้ว ยังไม่มีงานทำ ช่วงที่ต่อสัญญาตอนหลังแม่เซ็นค้ำให้ เพราะคนที่เซ็นตอนแรกย้ายไปอยู่ที่อื่น พ่อเสียแล้วซึ่งไม่มีมรดกอะไรไว้เลย หนูต้องใช้แทนพ่อมั้ยค้ะ แล้วถ้าไม่ใช้แม่จะผิดอะไรมั้ย แม่ก็ไม่ได้ทำงานด้วย.  ธนาคารโทรมาหาหนูให้ไปเซ็นรับ แล้วผ่อนจ่ายแล้วมีการสั่งอีกว่าอย่าบอกแม่ ...หนูควรทำไงดี ช่วยให้คำปรึกษาหน่อยน้ะค้ะ

  โดยคุณ ปลา  (223.207.250.229)     20 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  หน้าที่และความรับผิดชำระหนี้ของบิดาดังกล่าว ย่อมเป็นกองมรดกของบิดาที่ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599, 1600 ธนาคารเจ้าหนี้จึงชอบที่จะเรียกรองให้ท่านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมรับผิดชำระหนี้นั้นได้ แต่ท่านไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา 1601

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     17 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 18

  หน้าที่และความรับผิดชำระหนี้ของบิดาดังกล่าว ย่อมเป็นกองมรดกของบิดาที่ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599, 1600 ธนาคารเจ้าหนี้จึงชอบที่จะเรียกรองให้ท่านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมรับผิดชำระหนี้นั้นได้ แต่ท่านไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา 1601

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     17 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 17

   เรียนถามค่ะ 

  ขึ้นตอนการ ร้องขอศาล เป็นผู้จัดการมรดก ต้องทำอย่างไรค่ะ

  (คือแม่น้องเมย์เสียชีวิต ตั้งแต่น้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ แม่น้องมีรถยน 1คัน

  ซึ่งยังไม่ได้โอน แต่ตอนนี้น้อง อายุ20ปีแล้ว น้องต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

  ตอนนี้น้องยังเรียน อยู่ และยังไม่ได้ทำงานค่ะ)

  โดยคุณ น้องเม  (223.207.76.148)     6 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 16

   ดิฉันผ่อนรถกับธนาคารและได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้โดยยกผลประโยชน์ให้ลูกสาว ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ถ้าเกิดดิฉันเสียชีวิต ลูกสาวต้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่  ถึงจะได้รถ

  โดยคุณ มลเฑียร ปันเป็ง  (171.6.105.10)     26 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 16

  ต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคุณครับ เพราะในการติดต่อกับธนาคารหรือทางราชการ หากเอกสารทางทะเบียนเป็นชื่อคุณอยู่ จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งลูกสาวคุณเป็นผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 15

   น้องชายเพิ่งเสียจากอุบัติเหตูุ

  มีหนี้สินเป็นบ้าน 2 หลัง , รถเก๋ง 1 คัน ติดไฟแน๊น 

  มีมรดก เป็น รถกระบะ 1 คัน , รถมอร์ไซค์ 1 คัน แต่ได้เซ็นโอนลอยไว้แล้ว

  หากเราไม่ทำเรื่องจัดการมรดกเลยหรื หนี้สินจะโดนฟ้องหรือไม่

  แต่ถ้าเราทำเรื่องจัดการมรดก มรดก จะถูกหนี้สินมาสั่งยึดได้หรือไม่

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ เจี๊ยบ  (171.98.56.103)     24 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 15

  ไม่ว่าทายาทโดยธรรมของน้องชายจะดำเนินการจัดการมรดกของน้องชายหรือไม่ เจ้าหนี้ของน้องชายก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้ของตนจากกองมรดกของน้องสาวดังกล่าวได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1734

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     4 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 14

   ขอสอบถามค่ะ คือตอนนี้คุณพ่อเป็นอัมพฤกษ์ เป็นเวลา 4 เดือน ก่อนหน้านี้คุณพ่ออยู่ต่างประเทศและได้กลับมาอยู่กะคุณแม่ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกัน และคุณพ่อก็มี ลูกกับภรรยาเก่ารวมทั้งคุณแม่ด้วย เป็น 6คน  มีเงินอยู่ในธนาคาร ซึ่งสมุดบัญชีอยู่กับลูกสาวคนโต ก่อนหน้าเคยฉ่อโกงคุณพ่อและพ่อไดทำการอายัดบัญชีไว้  ตอนนี้คุณพ่อมีความประสงค์ให้คุุณแม่เป็นผู้ดูแลมรดกทั้งหมด  ต้องงทำอย่างไรบ้างค่ะ คุณพ่อมีสติสัมปัญชัญญะทุกประการ แต่ขาและแขนอ่อนแรงเท่านั้น   ขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลนะค่ะ

  โดยคุณ กัญญาวีร์  (115.67.4.123)     16 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 14

  บิดาสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้มารดาจัดการทรัพย์สินของตนดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     20 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 13

   เรียนปรึกษา

      แม่เสียชีวิตมาประมาณ 1 ปีแล้ว มีลูก 3 คน พ่อยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถจัดการมรดกได้

  สามารถร้องศาลให้แบ่งมรดกส่วนของผู้ตายได้หรือไม่ แล้วหากว่าลูกคนใดคนหนึ่งนำทรัพย์

  ส่วนของผู้ตายไปใช้ส่วนตัวได้หรือไม่

  โดยคุณ   (27.55.148.149)     27 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 13

  บุคคลหรือบุตรคนใดคนหนึ่งหรือรวมกันชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลจัดตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของมารดาเพื่อจัดการแบ่งมรดกแก่ทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1713,1719 แต่ทายาทจะนำมรดกไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยพลการไม่ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     3 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 12

   ขอเรียนถามว่า.พ่อเสียชีวิตมา 6ปีและแม่พึ่งเสียชีวิตเมื่อมกราคม ปี 56นี้  พ่อเป็นเจ้าของชื่อในโฉนดห้องที่แฟล็ตเคหะบางนาเพียงผู้เดียวโดยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในโฉนดจนกระทั่งแม่มาตายอีกคน โดยมีลูกสามคน..อยากทราบว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นชื่อลูกทุกคนจะได้มั้ยและไปเปลี่ยนที่ๆดินได้เลยรึเปล่าค่ะ

  โดยคุณ เพชรรัตน์ จันทรสนธิ  (183.89.155.35)     14 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 12

  บุตรคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการของบิดาแบ่งปันแก่ทายาทตามความ ป.พ.พ.มาตรา 1713, 1719 บุตรจึงควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินยื่นคำร้องจัดการมรดกต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 11

  1. พ่อเสียชีวิตเกือบ 1 เดือนแล้วแต้ยังไม่ได้ไปยื่นต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกเลย อยากทราบว่ามีกำหนดหรือเปล่าค่ะ

  2. ที่ดินติดจำนองไว้ เวลาไปทำเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดก จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

   

  โดยคุณ ปลาคัง บุตรโต  (115.67.135.45)     29 เม.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 10

  หากคุณยายอายุมากแล้ว และความทรงจำเสื่อมไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรได้แล้ว

  ทายาทสามารถขอร้องต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและให้ผู้จัดการมรดก

  นำพินัยกรรมมาเปิดและจัดสรรปันส่วนโดยที่ คุณยายยังไม่เสียชีวิตได้ไหมค่ะ

  มรดกเป็นที่ดิน ซึ่งติดจำนองอยู่หากยังไม่ขาย ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยต่อไป

  โดยคุณ พัชรี  (58.97.37.61)     20 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 10

  เมื่อคุณยายยังไม่ตาย จึงยังไม่มีมรดกที่ขัดข้องอันต้องจัดการและยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของคุณยายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1713จึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 9

  เรียนสอบถาม คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนาญ มีลูก 3 คนอยู่กรุงเทพฯทั้งหมด คุณแม่เป็นอัมพฤกษ์ มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด คุณพ่อมาเสียชีวิตที่กรุงเทพฯ บุตรสาวคนโตเป็นผู้จัดการศพและดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ โดยความยินยอมของน้องๆ และแม่ ถ้าจะยื่นแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก สามารถยื่นคำร้องได้ที่ศาลฯ ในกรุงเทพฯ ได้ไหมค่ะ (เอกสารหลักฐานต้นฉบับ บุตรสาวเป็นผู้เก็บรักษาไว้)

  ขอขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ สุนีย์  (124.122.71.43)     19 เม.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 9

  การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกให้ยื่นต่อศาลซึ่งเป็นเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 จัตวา ดังนั้น จึงต้องยื่นคำร้องขอตั้งพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาต่อศาลที่บิดามีภูมิลำเนาตามทะเบียนอยู่ในเขต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 8

  แม่ขอเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งตอนที่ขอ บอกว่าทรัพย์มรดกที่ทราบ คือรถยนต์เก๋ง  เมื่อจัดการเสร็จแล้วทราบว่าผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินอีก แบบนี้ แม่ต้องขออนุญาตให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกอีกครั้งไหม

  โดยคุณ พิชิต มีคุณสุต  (125.27.129.48)     4 ก.พ. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 8

  มารดาต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกในที่ดินของเจ้ามรดกอีกครั้ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     24 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 7

   ขอทราบว่าถ้าจะให้บุพการีเขียนเป็นหลักฐานว่า ถ้ามีอันเป็นไปแล้วขอมอบให้ลูกคนใดคนหนึ่งเป็น

  ผู้จัดการมรดกได้หรือไม่  โดยไม่ต้องเขียนพินัยกรรมว่าจะยกอะไรให้ใครเมื่อไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ สุชาวดี  (125.24.8.152)     20 ก.พ. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 7

  ผู้จัดการมรดกจะตั้งขึ้นโดยพินัยกรรม หรือโดยคำสั่งศาล ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1711 ดังนั้น เจ้ามรดกหากจะตั้งให้บุคคลเป็นผู้จัดการมรดกของตน จะต้องทำเป็นพินัยกรรมตามแบบใดแบบหนึ่งดังที่กฎหมายกำหนดไว้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     27 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 6

  ตอนนี้ได้เป็นผู้จัดการมรดกมี่ที่ดิน  1  แปลงมี่พี่น้องสี่่คนมี่หนึ่งคนที่ไม่ยอมจะทำอย่างไรดี

  กรุณาช่วยตอบด้วยค่ะ

  โดยคุณ คนอยากรู้เรือง  (58.8.248.3)     3 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 5

  คำถาม ผู้ตายมีบุตร 3 คน ไม่มีสามีบุตรทั้ง

   3 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงให้น้องสาวของผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดก 1. ผู้จัดการมรดกสามารถนำมรดกดังกล่าวไปขายได้หรือไม่โดยที่บุตรของผู้ตายไม่อนุญาติ 2. บุตรจะสามารถเป็นผู้จัดการมรดกของตนเองได้เมื่อายุเท่าไหร่  3.หากผู้จัดการมรดกไม่ยินยอมให้บุตรของผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกต่อจะทำอย่างไร

  โดยคุณ ปู  (118.174.40.173)     27 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 5

  1. ไม่สามารถทำได้

  2. 20 ปีบริบูรณ์ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1718

  3. ขอให้เพิกถอนผู้จัดการมรดกแต่ต้องเ้้ข้าเหตุเพิกถอนตาม ป.พ.พ.มาตรา 1727 คือ

  1. ละเลยไม่ทำตามหน้าที่

  2. เพราะเหตุอื่นที่สมควรก็ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     6 ม.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 4

  ขอคำปรึกษาค่ะ

  การทำบัญชีมรดก สมมุติว่าผู้ตายมีหนี้สินบัตรเครดิตอยุ่  100,000 บาท ตามบิลที่เกิดขึ้นจริง  แต่เมื่อมีการปิดบัญชีจริงๆเราสามารถต่อรองหนี้กับทางธนาคารได้อีก  ไม่ทราบว่าส่วนที่ทางธนาคารจะลดนี้ถ้าผู้จัดการมรดกไม่แจ้งให้ทางยาททราบภายหลัง จะถือว่าเป็นการยักยอกมรดกไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ บุตรคนเล็ก  (118.173.77.44)     2 พ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 4

  ขณะนี้ยังจัดการมรดกไม่เสร็จ เมื่อผู้จัดการมรดกทำบัญชีทรัพย์มรดกโดยที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้ กฎหมายไม่ได้ระบุหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะต้องแจ้งต่อทายาท ดังนั้น แม้ผู้จัดการมรดกไม่ได้แจ้งให้ทายาทอื่นทราบ ก็ไม่ใช่เป็นการยักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     14 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 3

  เรียน  ปรึกษา

  เนื่องจากทายาทผู้สืบสันดาน เป็นผู้จัดการมรดก  ตัวมรดกคือที่ดิน 1 แปลง  ติดถนน 1 ด้าน  ตัวมรดกเอง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มีเจ้าของซึ่งเป็นพี่น้องกัน 3 คน อยู่ในที่ดิน 1 แปลง 

  คนที่ 1 เสีย มีทายาท คือ ภรรยาตามกฎหมาย ลูก 2  ภรรยา ของลูก 1 คน และ ลูกของลูก อีก 1  เป็น 5

  คนที่ 2 เสีย มีทายาท คือ ลูก 2 คน 1 ใน 2 เป็นผู้จัดการมรดก

  คนที่ 3 เสีย ไม่มีทายาท

  ผู้มรดกจะแบ่งที่ดินให้ตามหน้าถนน  ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมาย  แต่ทาง ภรรยาผู้สืบสันดานของคนที่ 1 ไม่ยอม  เพราะจะเอาที่ดินในส่วนด้านหน้าถนนทั้งหมด  ซึ่งไม่เป็นตามหลักกฎหมาย 

  เพราะอย่างนั้นจะดำเนินการอย่างไรดี...

  โดยคุณ k  (115.67.186.199)     11 ก.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  การแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้น อาจทำได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นสัดส่วน หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินที่ขายได้มาแบ่งปันกันระหว่างทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1750 วรรคแรก
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.58)     21 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  อยากทราบว่าถ้าทำบัญชีเสร็จแล้วภายใน 15 วันแล้วต้องยื่นให้ใคร ศาลหรือทายาท แล้วถ้าไม่ยื่นหรือไม่บอกกับทายาททุกคนเช่นมีพี่น้อง7คนแต่รู้แค่3คนที่เหลือไม่รู้เลยผู้จักการมรดกจะผิดใหมครับแล้วผิดแค่ใหน ขอบคุณมากครับ

  โดยคุณ พลกฤต  (202.28.181.200)     17 ส.ค. 2553

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 2

  หากร้องจัดการมรดกท่านต้องยื่นให้ทนายความดำเนินการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.35)     18 ส.ค. 2553

 • ความคิดเห็นที่ 1

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ เบี้ยกฎหมาย     

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด