X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

 • กฎหมายยาเสพติดใหม่

  กฎหมายยาเสพติดใหม่

   

  ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้  โดยคลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982  

  วันนี้ทีมงานทนายคลายทุกข์  ได้สัมภาษณ์คุณชาติชาย  สุทธิกรม  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

   

  ฉบับที่ 1 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  กม.ฉบับนี้คือกม.ที่บอกว่า  สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โทษเป็นอย่างไร  เช่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  เหล่านี้  กฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1  โทษสูงมาก  สูงสุดถึงประหารชีวิต  กัญชา  เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5  โทษอยู่ในอันดับที่ต่ำลงมา 

   

              ฉบับที่ 2  คือ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาท   กม.ฉบับนี้จะกำหนดว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาททั้งที่ขายได้  ในร้านขายยาและที่ขายไม่ได้มีอะไรบ้าง โทษของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร    ทั้งหมดจะเป็นกม. 2 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 3  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส.  คือพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  ฉบับนี้เหมือนกับต้นกำเนิดของสำนักงาน ป.ป.ส.    เป็นกม.ที่ให้อำนาจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  เป็นอำนาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ตรวจค้นรวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  ฉบับที่ 4  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   กม.ฉบับนี้จะเน้นไปที่ บทบัญญัติที่ความผิดฐานสมคบและความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร   จุดมุ่งหมายของการกำหนดฐานความผิดนี้ก็เพื่อจะให้มีมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดรายใหญ่หรือตัวนายทุน   ขณะเดียวกันกม.ฉบับนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน  ซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในการจะยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด  ในคดียาเสพติด  ขบวนการยึดทรัพย์สิน  ก็จะดำเนินการไปในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นต่อพนักงานอัยการ  ขอให้ริบทรัพย์สิน  ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดต้องชี้แจงและนำสืบให้ได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติด  ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  กม.ก็สามารถให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สิน  ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 5  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อจะแก้จุดอ่อนของการริบทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการในการาปรามปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจาก  พรบ.ฉบับนั้น  การริบทรัพย์สินผูกติดไปกับคดีอาญา  ถ้าหากคดีอาญาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง  ทรัพย์สินทั้งหลายแม้จะเชื่อได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดก็ตาม  ก็จะถูกคืนทั้งสิ้น 

   

  ขณะเดียวกัน  พรบ.ป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินนี้  มีวิธีการริบทรัพย์สินที่แตกต่างไปจากจดหมายฉบับก่อน  คือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง  จะไม่ผูกติดกับคดีอาญา  ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  โดยเจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการค้าที่สุจริตและถูกต้อง  มิฉะนั้นก็จะถูกริบเป็นของแผ่นดิน 

   

              พรบ.ที่ออกมาด้วยช่วงเวลาที่ต่างกัน  เพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอาชญากรรม  ที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายการทำงานที่สลับซับซ้อน  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำค่อนข้างชัดเจน มีการตัดตอนในแต่ละชั้นจากกันโดยไม่ให้ทั้งกระบวนการ  การที่เราจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ๆ มาลงโทษ  จะกระทำได้ยาก  การออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละช่วงเวลานั้น  มีจุดประสงค์ที่จะให้เราใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามมากยิ่งขึ้น 

   

              และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า  พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่เดือนมกราคม คือจะผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2551  โดยสาระสำคัญหลัก ๆ  จะกำหนดให้มีวิธีการสืบสวนแบบพิเศษ  โดยต้องมีวิธีการและเทคนิคในการควบคุมขบวนการสอบสวนพิเศษ  อย่างเคร่งครัด

   

  สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันกม.ก็จะบัญญัติให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น   มี  2  ชั้นหรือชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์  จำเลยอาจจะขอฎีกาได้  ถ้าศาลฎีกาอนุญาต  แต่ปกติเมื่อถึงศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นการสิ้นสุดของการพิจารณาคดี  โดยวัตถุประสงค์ก็คือ  เพื่อให้การพิจารณาเสร็จรวดเร็ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 440

   พอดีแฟนโดนจับยา97เม็ดอยากทราบว่าจะติดกี่ปีแต่ศาลยังไม่ตัดสินค่ะ

   

   

  โดยคุณ   (49.230.26.217)     17 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 439

   คือแฟนโดนจับครอบครองยาบ้า9เม็ดและยาไอช์0.47แต่เคยมีประวัติการจับกุมหลายครั้งแต่หมดอายุ5ปีเกือบหมดเหลือครอบครองปี58ยังไม่พ้นในกรณีจะโดนศาลตัดสินกี่ปีกี่ปีกี่เดือนค่ะ

  โดยคุณ อัมพร  (223.24.22.160)     16 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 438

   สอบถามครับพี่ชายเคยโดนข้อหามียาบ้า 2 เม็ดและได้ประกันตัวออกมาแล้วและศารสั่งไห้ไปบำบัติแต่พี่ชายไม่เคยไปตามที่ศารสั่งครับและตอนนี้มีหมายศารไห้เขาไปพบอยากทราบว่าพี่ชายจะโดยจับเข้าคุกหรือเปล่าครับและมีวิธีที่ไม่ไห้ติดคุกหรือเปล่าช่วยตอบไห้ด้วยครับเพราะเขาเครียดมากเนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินคนเดียว

  โดยคุณ naja  (1.46.1.8)     7 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 437

   อยากสอบถามคะคือแฟนโดนจับไอซ์0.72แฟนไปเอามาจากเพื่อนพอกับมาถึงโรงจอดรถแค่แปปเดียวจอดรถเสร็จยังไม่ได้อะไรเลยก็โดนตำรวจจับและของกลางอยู่ที่หน้ารถมอไซพอไปตรวจเลือดไม่มีสารแค่0.72ทำไมตำรวจแทงจำหน่ายทั้งที่เงินล้อซื้อก็ไม่มีตอนนี้ฝากขังครบ12วันแล้วและกำลังจะถูกฝากขังอีก12วันแต่วันที่ขึ้นศาลครั้งแรกแฟนบอกกับศาลว่าเสพไม่ได้จำหน่ายแล้วแบบนี้สามารถประกันตัวที่ศาลเท่าไหรคะและถ้าติดต้องติดกี่ปีคะหรือพอจะมีวิธีทำให้ไม่ต้องติดคุกไหมคะ

  โดยคุณ เจษฎาพร  (182.232.129.161)     5 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 436

  สอบถามค้ะ แฟนเราโดนซักทอดมา หมายสารมาถึงบ้านนัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดนคดี เสพ กะจำหน่าย จำนวน 2 เม็ด พอใปมอบตัวสถาพินิตก้อคุมตัวใว้เร้ยค้ะ ตอนนี้ติดใป 10 วันค้ะ ถ้าคดีแค่นี้ติดกี่เดือนกี่ปีค้ะ ?

  โดยคุณ นิ้ง  (49.228.101.137)     25 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 435

  สอบถามค้ะ แฟนเราโดนซักทอดมา หมายสารมาถึงบ้านนัดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดนคดี เสพ กะจำหน่าย จำนวน 2 เม็ด พอใปมอบตัวสถาพินิตก้อคุมตัวใว้เร้ยค้ะ ตอนนี้ติดใป 10 วันค้ะ ถ้าคดีแค่นี้ติดกี่เดือนกี่ปีค้ะ ?

  โดยคุณ นิ้ง  (49.228.101.137)     25 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 434

   สอบถามค่ะ แฟนโดนจับครอบและจำหน่ายยาบ้า153เม็ดไอซ์1g ต้องติดคุกกี่ปีค่ะ ตอนนี้ฝากขัง7ฝาก จะนับฝากด้วยไหมค่ะ

  โดยคุณ กิตติยา  (49.228.118.102)     17 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 434

   กรณีตามปัญหา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 บัญญัติว่า “ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ หรือมีจำนวนหน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณที่กำหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.208)     16 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 433

   แฟนโดนล่อขนยาบ้า100000เม็ดเขาต้องอยู่กี่ปีคะ

   

  เขาเพิ่มอายุ21ปีและยังมีลูกน้อยด้วย

  โดยคุณ ฟ้า  (182.232.123.215)     8 ก.พ. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 433

   มีโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคท้าย ถ้ายาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.93.208)     16 มี.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 432

   แฟนโดนจับยา 12 เม็ดมีโทษมียาไว้ครอบครองเพื่อเสพ จะได้ปะกันตัวไหมค่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไรค่ะปะกีนแล้วจบไหมค่ะ

  โดยคุณ   (27.55.45.193)     23 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 431

   สามีถูกแจ้งข้อหาใส่ร้ายว่าค้ายาเสพติด ตำรวจและทหารมาค้นที่บ้านแต่ก็ไม่พบสิ่งเสพติด ทำให้ครอบครัวต้องมีมณฑินและเสียชื่อเสียงเราจะฟ้องกลับ กับผู้ที่กล่าวหาใส่ร้ายสามีได้มั้ยค่ะ

   

  โดยคุณ   (1.47.42.61)     18 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 431

   หากท่านมีพยานหลักฐานชัดเจน สามารถดำเนินคดีได้ตาม ป.อ.มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.87.197)     3 ก.พ. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 430

  ที่ดินติดจำนอง ศาลสั่งริบได้หรือไม่

   

  โดยคุณ   (27.145.136.30)     5 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 430

   หากมีการบังคับคดี เจ้าหนี้สามารถให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ยึด/อายัดได้ครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 429

   พอดีผมโดน ข้อหา ขัพเสพ เมื่อปี 2557 เดือนธันวา

  ประกันออกมา แต่หนีรายงานตัวครั้งสุดท้าย
   
  ปี 2559 เดือนธันวา ผมโดนข้อครอบครอง ยาเสพติด
  อยากทราบว่าแบบนี้เข้าเรียกว่าใบแดงหรือป่าวครับ
  แล้วถ้าไปรายงาน ศาลจะสั่งจำคุก หรือป่าวครับ
   
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ สำหรับ ความคิดเห็น

  โดยคุณ ยุทธการ ยิ้มรักษา (สมาชิก)  (49.228.98.116)     28 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 428

   กรณีเด็กอายุ15ตรวจเจอฉี่สีม่วงเป็นการเสพครั้งแรกเพราะเพื่อนชวนต้องรับโทษอย่างไรและควรจะประกันตัวที่ สนง.หรือชั้นศาลคะต้องใช้วงเงินเท่าไหร

  โดยคุณ May  (1.0.252.120)     20 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 428

   สามารถทำเรื่องประกันตัวชั้นสอบสวนได้ครับ อัตราค่าประกันตัวขึ้นอยู่ที่สถานีตำรวจนั้นจะเรียก แต่หากประกันชั้นสอบสวนไม่ได้ สามารถทำเรื่องขอประกันชั้นศาลได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 427

   รบกวนสอบถามคดียาเสพติดหน่อยค่ะ

   
  เรื่องเกิดเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมาตำรวจได้ทำบันทึกการตรวจยึดยาเสพติด ซึ่งดิฉันไม่ได้กลับหอพักมา 2 เดือนแล้ว เพิ่งได้รับทราบจากคนดูแลหอพักเมื่อต้นเดือน ธ.ค.  ที่ผ่านมานี้ค่ะ
   
  เรื่องมันมีอยู่ว่า วันที่ 8 พ.ย. ตำรวจได้มาตามหาตัวเพื่อนชายคนสนิทที่เคยพักอาศัยอยู่กับดิฉัน ในจดหมายนั้นระบุว่าผู้ชายคนนี้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ก็ไม่เจอ จึงสอบถามกับคนดูแลหอจนกระทั่งวันที่ 11 พ.ย. คนดูแลหอได้โทรแจ้งกับทางตำรวจว่าดิฉันได้นำถุงต้องสงสัยมาฝากไว้เกือบ 2 เดือนแล้ว ตำรวจและคนดูแลหอจึงทำการเปิดดูข้างในพบว่าในนั้นเป็นยาเสพติด ยาไอซ์ 5.4 กรัม 6 ถุง ยาเคตามีน 5 ขวด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากับดิฉันว่ามียาเสพติดประเภท 1(ยาไอซ์)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และประเภท 2(ยาเคตามีน)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  
   
  คือว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ติดต่อดิฉันมา 2 เดือนแร้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนชายคนสนิทคนนี้ได้นำถุงอะไรสักอย่างมาฝากไว้กะดิฉัน แต่ดิฉันกำลังจะกลับบ้าน จะไม่อยู่ที่หอนาน เพราะช่วงนั้นแม่ดิฉันป่วยแล้วดิฉันก็ต้องไปทำงานแถวบ้านแม่ ดิฉันจึงได้รับถุงซึ่งไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรไปฝากไว้กับคนดูแลหอ แล้วเค้าบอกว่าเค้าจะมาเอา ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือนแล้วเค้าก็ไม่มาเอา จนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นมา ดิฉันก็ติดต่อเค้าไม่ได้ อย่างนี้ดิฉันต้องทำอย่างไรคะ ดิฉันจะติดคุกมั้ยคะ 

  โดยคุณ   (58.10.50.44)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 426

   รบกวนหน่อยค่ะ ครอบครองเพื่อจำหน่าย ยาบ้า 100 เม็ด  ไอซ์ 2.6 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 3.59 กรัม ใบแดงด้วย ตัดสินแล้ว 4 ปี 6 เดือน ค่าปรับ 300000 ยื่นคำร้องขออุทรแล้ว พอมีความหวังจะได้ใช่ กฎหมายฉบับใหม่ไหมค่ะ ถ้าได้จะเหลือโทษอีกเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ขิง  (125.25.5.85)     2 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 426

   ศาลอุทธรณ์จะลงโทษจำคุกเท่าไหร่ เป็นดุลยพินิจของศาลครับ ทนายความไม่อาจทราบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.243)     21 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 425

   โดนจับตดีลักทรัพย์ที่ห้างตรวจค้นเจอยาเสพตืดสองเม็ดไว้ในครอบครองแต่ไม่เคยมีคดียาเสพติดมาก่อนอยากทนาบว่า จะติดคุกไหมในสามคดีนี้และจะต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ เข็ม  (49.230.230.134)     30 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 425

   จะถูกจำคุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคดีของศาลเป็นสำคัญ ไม่สามารถตอบได้ว่าจะถูกจำคุกหรือไม่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 424

   สอบถามคะคือแฟนโดนจับค้นตัวแต่ไม่เจอแต่ตำรวจมาค้นเจอที่บ้านโดยไม่มีหมายค้นและคนละพื้นที่กันแบบนี้จับได้ด้วยเร่อคะ แถมยังเขียนสำนวนว่าเจอของกลางในกระเป้ากางเกงของแฟนจากยาบ้า17เม็ดเขียนเปน20แบบนี้ต้องทำไงคะตอบน่อย

   

   

  โดยคุณ พัชรัตน์ ศิริ  (49.230.32.43)     18 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 424

   กรณีถูกตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น มีข้อพิจารณาดังนี้  ตาม ปวิอ.มาตรา 92 , มาตรา 96 

  1.โดยหลักต้องค้นในเวลากลางวัน
  2.ค้นกลางคืนต้องเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง
  3.ความผิดลหุโทษ เป็นคดีเล็กน้อย ค้นโดยไม่มีหมายค้นไม่ได้
  4.เจ้าของบ้านหรือคนในบ้านด่าหรือทำร้ายร่างกาย ตำรวจซึ่งเข้ามาค้นโดยไม่มีหมายค้นถือว่าเป็นการป้องกันตัว
  5.ตำรวจควบคุมตัวบุคคลในบ้านไปโดยไม่มีหมายค้น ถือว่าเป็นการหน่วงเหนี่ยวกักขัง
  6.คำว่าเจ้าบ้านหมายถึงหัวหน้าของบุคคลที่อยู่อาศัยในบ้านรวมตลอดถึงคู่สมรส ลูกเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้าน
  7.ค้นย่อมทำให้เนิ่นช้า ยาเสพติดย่อมถูกโยกย้ายเสียก่อนได้ เข้าข้อยกเว้นค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น
  การตรวจค้นและจับกุมจะชอบหรือไม่ก็ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป ตำรวจค้นบ้านและจับโดยไม่มีหมายค้นแม้เป็นการตรวจค้น-จับกุมมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเรื่องที่จะต้องไปฟ้องร้องว่ากล่าวเป็นคดีเรื่องใหม่ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการสอบสวน  (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1493/2550) 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 423

   สอบถามคะคือแฟนโดนจับโดยไม่เจอที่ตัวแต่มาเจอที่บ้าน 

  แบบไม่มีหมายค้นแบบนี้ต้องทำไงคะ โดนไป17เม็ดแต่ในสำนวนเขียนมา20เม็ดแถมบอกว่าเจอในกระเป๋ากางเกงแฟนด้วยแบบนี้ต้องทำไงคะตอบน่อย

  โดยคุณ อนุรักษ์ ยางสง่า  (49.229.53.162)     18 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 422

  พ่อโดนจับยา 48 เม็ดอยู่ที่นอน ตำรวจมีหมายมาขอค้น ตำรวจยึดรถไปด้วย แต่รถเป็นชื่อของแม่ ซึ่งแม่กลับพ่อได้หย่ากันคนละนามสกุล แต่ไปๆมาๆ เพื่อดูแลลูก แล้ววันที่โดนจับมาจับได้ที่บ้านของแม่ อยากทราบว่า จะได้รถคืนไหมค่ะ ตำรวจบอกให้ไปติดกับทางไฟแนนซ์  ได้ติดแล้ว ทางไฟแนนซ์บอกว่าจะเจรจากับทาง ปปส แล้ว ปปส จะยึดรถไหม

  โดยคุณ yui yui  (1.10.187.18)     15 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 422

   กรณีตามปัญหา  เนื่องจากรถยนต์ดัวกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อและชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน ไฟแนนซ์จึงยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะคันที่ให้เช่าซื้อนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 572

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 421

  สอบถามค่ะแฟนโดนจับยาบ้า 16 เม็ด ตำรวจบุกเข้าไปจับในบ้านเพื่อนเค้าคะ ตำรวจค้นของกลางเจอในบ้าน แฟนนอนอยู่คนเดียว แฟนรับว่าเป็นของเค้า รับสารภาพตลอดในชั้นสอบสวน ตำรวจแจ้งข้อหาว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายคะ แต่เค้าไม่มีพฤติกรรมจำหน่ายนะคะ ความผิดครั้งแรกคะ จะมีวิธีบรรเทาโทษหรือเหลือครอบครองเพื่อเสพได้ไหมคะ. แล้วเราต้องจ้างทนายตอนไหนค่ะ เค้าเพิ่งโดนฝากขังผลัดแรกคะ ผลปริมาณยาก็ยังไม่มาคะ ขอบคุณคะ

  โดยคุณ K  (49.229.117.135)     12 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 421

   แนะนำให้รีบเข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือทางกฎหมายให้ได้รับโทษน้อยลงหรือรอการลงโทษครับ 

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด