X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

 • กฎหมายยาเสพติดใหม่

  กฎหมายยาเสพติดใหม่

   

  ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้  โดยคลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982  

  วันนี้ทีมงานทนายคลายทุกข์  ได้สัมภาษณ์คุณชาติชาย  สุทธิกรม  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

   

  ฉบับที่ 1 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  กม.ฉบับนี้คือกม.ที่บอกว่า  สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โทษเป็นอย่างไร  เช่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  เหล่านี้  กฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1  โทษสูงมาก  สูงสุดถึงประหารชีวิต  กัญชา  เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5  โทษอยู่ในอันดับที่ต่ำลงมา 

   

              ฉบับที่ 2  คือ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาท   กม.ฉบับนี้จะกำหนดว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาททั้งที่ขายได้  ในร้านขายยาและที่ขายไม่ได้มีอะไรบ้าง โทษของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร    ทั้งหมดจะเป็นกม. 2 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 3  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส.  คือพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  ฉบับนี้เหมือนกับต้นกำเนิดของสำนักงาน ป.ป.ส.    เป็นกม.ที่ให้อำนาจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  เป็นอำนาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ตรวจค้นรวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  ฉบับที่ 4  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   กม.ฉบับนี้จะเน้นไปที่ บทบัญญัติที่ความผิดฐานสมคบและความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร   จุดมุ่งหมายของการกำหนดฐานความผิดนี้ก็เพื่อจะให้มีมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดรายใหญ่หรือตัวนายทุน   ขณะเดียวกันกม.ฉบับนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน  ซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในการจะยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด  ในคดียาเสพติด  ขบวนการยึดทรัพย์สิน  ก็จะดำเนินการไปในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นต่อพนักงานอัยการ  ขอให้ริบทรัพย์สิน  ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดต้องชี้แจงและนำสืบให้ได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติด  ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  กม.ก็สามารถให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สิน  ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 5  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อจะแก้จุดอ่อนของการริบทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการในการาปรามปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจาก  พรบ.ฉบับนั้น  การริบทรัพย์สินผูกติดไปกับคดีอาญา  ถ้าหากคดีอาญาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง  ทรัพย์สินทั้งหลายแม้จะเชื่อได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดก็ตาม  ก็จะถูกคืนทั้งสิ้น 

   

  ขณะเดียวกัน  พรบ.ป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินนี้  มีวิธีการริบทรัพย์สินที่แตกต่างไปจากจดหมายฉบับก่อน  คือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง  จะไม่ผูกติดกับคดีอาญา  ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  โดยเจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการค้าที่สุจริตและถูกต้อง  มิฉะนั้นก็จะถูกริบเป็นของแผ่นดิน 

   

              พรบ.ที่ออกมาด้วยช่วงเวลาที่ต่างกัน  เพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอาชญากรรม  ที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายการทำงานที่สลับซับซ้อน  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำค่อนข้างชัดเจน มีการตัดตอนในแต่ละชั้นจากกันโดยไม่ให้ทั้งกระบวนการ  การที่เราจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ๆ มาลงโทษ  จะกระทำได้ยาก  การออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละช่วงเวลานั้น  มีจุดประสงค์ที่จะให้เราใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามมากยิ่งขึ้น 

   

              และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า  พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่เดือนมกราคม คือจะผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2551  โดยสาระสำคัญหลัก ๆ  จะกำหนดให้มีวิธีการสืบสวนแบบพิเศษ  โดยต้องมีวิธีการและเทคนิคในการควบคุมขบวนการสอบสวนพิเศษ  อย่างเคร่งครัด

   

  สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันกม.ก็จะบัญญัติให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น   มี  2  ชั้นหรือชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์  จำเลยอาจจะขอฎีกาได้  ถ้าศาลฎีกาอนุญาต  แต่ปกติเมื่อถึงศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นการสิ้นสุดของการพิจารณาคดี  โดยวัตถุประสงค์ก็คือ  เพื่อให้การพิจารณาเสร็จรวดเร็ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 378

   ยาบ้า 31 เม็ด ครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย ยอมรับทุกข้อกล่าวหา โทษครั้งแรก

  ยังเป็นเยาวชนยุ่ ตอนนี้ถูกจับยุ่สถานพินิจ อยากทราบอัตราโทษ และ อัตราค่าประกันตัว ค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.148.76)     5 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 377

   รบกวนปรึกษาว่า แฟนถูกจับยาบ้า20เม็ดโดยการล้อซื้อแต่ไม่มีเงินล้อซื้อและมีบาดแผลเพราะถูกพลักให้ล้มสำนวนลงว่าหลบหนี้การจับกุมแต่ความจิงไม่ได้หนี้เพราะพาลูกอายุ1ปี3เดือนไปด้วยโทษประมาณกี่ปี่ค่ะถ้าสู้คดีมีสิทธิยกฟ้องไหม่ค่ะ แล้วสายลับที่ล้อซื้อเป็นผู้ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความผิดไหม่แล้วทำไมจึงถุกปล่อยตัว

  โดยคุณ   (113.53.15.213)     25 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 377

  1.ยาบ้า 20 เม็ด มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด มาตรา 66 วรรคสอง โทษขั้นต่ำตั้งแต่ 4 ปี รับสารภาพโทษจำคุกประมาณ 2 ปี
  2.ถ้าจะสู้คดีจะต้องเข้ามาพบทนายความพร้อมบันทึกการจับ สู้ได้หรือไม่ได้ต้องพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานมัดแน่นเพียงใด
  3.สายลับส่วนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาอยู่แล้ว เพราะถ้าไม่เกี่ยวข้องคงจะเป็นสายลับไม่ได้ ตำรวจมักจะกันไว้ใช้งาน จึงมีการปล่อยตัวไป
   

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 376

  แฟนถูกจับย้าบ้า20เม็ดโดยการโทรล้อซื้อแต่ไม่มีตังล้อซื้อ แล้วยังโดนพลักล้มมีแผลที่หน้าที่แขนและที่ขาแต่เขาลงในสำนวนการจับกุมว่าหลบหนี้การจับกุม แต่ความจิงเขาไม่ได้หนีเพราะเขาพาลุกอายุ1ปี3เดื่อนไปด้วยเพราะไปซื้อนม โทษประมาณกี่ปีค่ะ แล้วสายลับที่ล้อซื้อยุ่งเกียวกับยาเสพติดจะมีความผิดด้วยไหมแต่ทำไมสายล้อซื้อจึงถูกปล่อยตัวค่ะ

  โดยคุณ   (113.53.15.213)     25 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 375

   แฟนโดนจับยาบ้า 1,010 เม็ด ปฎิเสธทุกข้อกล่าวในชั้นสืบสวน แต่จะรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาลได้มั้ยคะ แล้วจะต้องติดคุกประมาณกี่ปี. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน20กรัมค่ะ

  โดยคุณ เหมียว  (118.172.133.167)     14 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 375

  สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 20 กรัม มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 66 วรรคสอง โทษขั้นต่ำ 4 ปี สูงสุดตลอดชีวิต ส่วนศาลจะลงกี่ปีขึ้นอยู่กับดุลพินิจ เช่น อาจจะลง 15 ปี ลดเหลือ 7 ปี เป็นต้น

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 374

  สามีเคยขายยาไอซ์ ไม่ใช่รายใหญ่

  สักเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา เคยโดนตำรวจพาเข้า saft house ครั้ง 1 ตอนนี้เลิกทำแล้ว 3-4 เดือน แต่ไม่ได้อยู่บ้านตามทะเบียนบ้าน และทำงานที่ถูกกฏหมาย แยกกันอยู่กับดิฉันแต่ไม่ได้เลิกกัน สัก 2 เดือนก่อน มีตำรวจไปถามหาแฟนที่บ้านของดิฉัน และบอกว่ามีคนร้องเรียนว่าเค้าผัวพันคดียาเสพติด (แต่ไม่มีหลักฐาน)ไม่ได้ค้นบ้าน แต่คอยแวะมาหา 2-3 ครั้งแล้ว ดิฉันควรทำอย่างไร ทางตำรวจบอกว่า อยากจะสอบสวน หน่อย เพราะมีคนร้องเรียน แต่หาตัวไม่เจอ ดิฉันก็กลัวว่าถ้าไปเจอกลัวโดนยัดยา ว่าจะโทรเข้าไปสอบถาม หรือทำยังไงดี ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ยาย่า  (116.50.60.180)     13 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 374

  ควรไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้เห็นว่าเป็นสุจริตชน โดยไปพร้อมทนายนะครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 373

   แฟนผมโดนจับข้อหาจำหน่ายยาไอซ์30จี แต่ในสำนวนกับคลิปวงจรปิดที่ผมได้มาไม่ตรงกันเลย ไม่เจอยาที่ตัว และดูเหมือนมีตำรวจคนนึงนำสิงของบางอย่างมาใส่กรัเป๋าแฟนด้วย ตอนนี้จะครบฝากขังสุดท้ายแล้ว พี่คิดว่าหลักฐานที่ผมมีจะช่วยแฟนผมได้ไหมครับ แต่แฟรผมเคยมีประวัติ อต่ไปรายงานตัวครบแล้ว

  โดยคุณ บลู  (64.233.173.214)     3 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 373

  ถ้าบันทึกการจับกุมแตกต่างจากวงจรปิดมีโอกาสต่อสู้คดี ที่ผ่านมาศาลจังหวัดพระโขนงและศาลอุทธรณ์เคยยกฟ้องมาแล้วครับ ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง มีข้อสงสัยตามสมควร

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 372

   ดิฉันมีเรื่องจะสอบถามค่ะ ถ้าสมมุติ นาย ก และ นาย ข เป็นเพื่อนกัน และนาย ก.ได้ชวนนาย ข ไปซื้อยาเสพติดจำนวน 17 เม็ดเงินที่ซื้อยาบ้าเป็นเงินของของ ก.แต่นาย ก บอกให้นาย ข เป็นคนถือยาเสพติดให้ ขณะขับรถตำรวจเรียกตรวจและค้นเจอยาบ้าที่ตัวนาย ข. นาย ข โดนจับแต่นาย ก.ตำรวจกลับปล่อยตัวไป โดยตำรวจบอกว่า ยาอยู่กับนาย ข.ก็ให้นาย ข.รับไปคนเดียว กรณีแบบนี้ นาย ก.มีความผิดไหมค่ะแล้วทำไมนาย ก.โดยปล่อยตัวไม่โดนดำเนินคดีค่ะ และนาย ข. ถ้าติดคุกจะติดประมาณกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ ์Noma  (61.91.131.57)     2 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 372

  นาย ก. และนาย ข. แบ่งหน้าที่กันทำเป็นตัวการร่วมตาม ป.อ. มาตรา 83 ต้องรับผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทั้งคู่ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา 66 วรรคสอง โทษขั้นต่ำ 4 ปี รับสารภาพน่าจะเหลือประมาณ 2 ปี นะครับ

  โดยคุณ อ.เดชา กิตติวิทยานันท์   (58.136.20.18)     31 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 371

   เพื่อนโดนจับยาบ้า 400 เม็ดยอมรับผิดและความผิดครั้งแรกจะมีโทดอย่างไรบ้าง ประกันตัวมาสู้คดีได้ไหม

  โดยคุณ   (223.206.139.59)     15 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 371

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี จำเลยหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 106

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 370

  สวัสดีค่ะ พอดีทำวิจัย เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

  อยากขอคำแนะนำเรื่อง หัวข้อวัตถุประสงค์หน่อยค่ะว่าจะเอาอะรดี

   

  โดยคุณ น้ำทิพย์  (125.24.25.77)     13 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 369

   สวัสดีคะอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำหน่อยนคะ

  คือแฟนโดนจับเสพกันชาคะแต่แฟนไม่เคยมีประวัตอะไรมาก่อนนี่เปนคดีแรก

  คือทางตำรวจได้ส่งไปศาลแล้วศาลจะส้งแฟนไปคุมประพฤติใช่ไหมคะแฟนอายุ26แรวคะ

  ที่แรกจะประกันตัวที่ศาล แต่ถ้าศาลส่งไปสถานคุมประพฤติเราสามารถไปประกันตัวที่คุมประพฤติ

  ไดใช่ไหมคะแล้วประกันตัวที่นี่แล้วจะได้กับบ้านได้เรยรึปาวคะรึต้องมีอะไรอีก ขอให้แนะนำหน่อยคะไม่ค่อยรุ้อยากให้เขาได้กับบ้าน

  โดยคุณ ธิดาพร  (49.237.129.76)     9 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 369

  ความผิดฐานเสพกัญชามีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ฏทษ พ.ศ.2522 หากสามีของท่านเป็นผู้กระทำความผิดที่ต้องดวยหลักเกณฑ์ที่ศาลรอการลงโทษจำคุกให้ได้ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ ตาม ป.อ.มาตรา 56 ก็ได้ ชั้นนี้ท่านสามารถยื่นขอประกันตัวสามีต่อศาลตาม ป.วิ.อ.มาตรา 106 ได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 368

   คือแฟนโดนจับยาบ้า สำนวนลงว่ามีไว้ครอบครองเผื่อจำหน่ายและจำหน่วยคะทั้งหมด27จะติดคุกกีปีค่ะประกันตัวได้ไหมต้องใช้หลักทรัพย์เท่่าไหร่ค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ   (49.230.94.227)     7 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 368

  คดีนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในเรื่องปริมาณยาเสพติดยังไม่ชัดจึงไม่อาจประมาณโทษจำคุกให้ได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 367

   คืออยากรบกวนถามหน่อยคับคือผมถุกจับคดีมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายผมสุ้ลูกจำหน่ายออกเหลือครอบครองศาลให้รอลงอาญาคุมพฤติ2ปีแต่ผมขาดไปรายงายตัวสองครั้งแร้วมาโดนจับอีกคดีมาครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายตำรวจลงจำหน่ายเพราะว่ามันมี15เม็ดตามกฎหมายต้องลงจำหน่ายแต่พฤติเค้าลงว่าซื้อมาเสพทางศาลจะพิภากษายังไงบ้างค่ะกรณีถ้ารับสารภาพแร้วมีทางไหนที่พอจะทำให้ติดน้อยที่สุดมั่งคับรบกวนช่วยตองกน่อยคับ

  โดยคุณ อาคม คำแก้ว  (49.230.142.34)     31 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 366

   อยากทราบว่าผมเสพยาเสพติดตอนนี้ประกันตัววางเงินจำนวน40000บาทต้องมีการตรวจสอบอะไรอีกมากมายไหมครับรอผลสรุปลายนิ้วมือแต่ทางศาลยังไม่มีวี่แววว่าจะเป็นยังไงบ้างนัดแรกวันที่5มค58นี้แล้วรอคำตัดสินจะต้องเสียเงินประกันตัวเพิ่มอีกไหมครับ....ติดต่อผมหน่อยครับ0824801477ติดต่อกลับมาหาผมหน่อยครับอยากทราบรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการของศาลยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

  โดยคุณ   (49.230.179.57)     11 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 365

  อยากทราบว่าโดนจับยาบ้า 7เม็ด กัญชา ราคาไม่เกิน 100 บาท น้ำหนัก 1.84 กรัม ตำรวลง มีไวครอปครอง โดนจับครั้งแรก ไม่เคยมีประวัติ อยากทราบว่าจะเป็นไงบ้างครับ แล้วควรทำอย่างไรบ้าง ร้อนใจและเครียดมาก ขอคำแนะนำคำปรึกษาหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  โดยคุณ เบีย  (113.53.176.224)     28 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 364

  มียาบ้า15เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและได้เสพยาบ้าและมีอุปกรณ์การเสพ1ชุดและถุงพลาสติกใส่ยาบ้า ผมอยากรู้ว่าศาลจะตัดสินกี่ปีครับบอกหน่อย

  โดยคุณ ชัชวาล สีตะวัน  (1.46.40.19)     27 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 363

   คดีร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายยาบ้า22เม็ดหนูอายุ30เคยมีคดีครอบครอง10เม็ดประมานน4ปีที่แล้วส่วนคุ่คดีอายุ18ปีโดนครั่งแรกศาลจะตัดสินต่างกันมั้ยค่ะ

  โดยคุณ phairin rungsawung  (49.230.134.240)     13 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 363

  คดีนี้ กรณีเหตุลักษณะคดีที่ร่วมกระทำผิดฐานเป็นตัวการร่วม ศาลจะตัดสินชี้ขาดเหมือนกัน แต่ในส่วนการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลงแก่จำเลยแต่ละคน ย่อมเป็นเหตุส่วนตัวของจำเลยแต่ละคนที่ศาลจะพิพากษาลงโทษต่างกันได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 362

   สอบถาม น้องชายโดนคดีเฮโรอีน คือเพื่อนหลอกบอกว่าให้เอาแป้งสาลีฝากเยี่ยมที่คุก แล้วโดนจับ

  ประกัน 200000 แต่เพื่อนที่หลอกให้ไปส่ง  ก็สารภาพแล้วว่าเป็นของของเค้า แล้วทำไมน้องชายต้อง

  เข้าคุกด้วยแถมเงินประกันก็ไม่ได้คืน รบกวนท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

  โดยคุณ คุณสมศักดิ์  (1.179.171.218)     30 ก.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 362

  กรณีดังกล่าวศาลอาจวินิจฉัยว่าน้องชายสมคบหรือมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของกลางกับพวก จึงพิพากษาให้ต้องรับโทษฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะช่วยเหลือน้อง ก็ควรนำรายละเอียดคดีมาพบปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีอุทธรณ์หรือขออนุญาตฎีกาต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     17 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 361

   พี่ชายโดนคดียาบ้าตอนนี้ฝากขังอยู่เรือนจำมีวิธีไหนเร่งรัดให้ตัดสินเร็วขึ้นได้มั๊ย

  โดยคุณ ปาหนัน  (1.46.233.59)     20 ก.ย. 2557

 •  1  2  3 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด