ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

 • กฎหมายยาเสพติดใหม่

  กฎหมายยาเสพติดใหม่

   

  ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้  โดยคลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982  

  วันนี้ทีมงานทนายคลายทุกข์  ได้สัมภาษณ์คุณชาติชาย  สุทธิกรม  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

   

  ฉบับที่ 1 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  กม.ฉบับนี้คือกม.ที่บอกว่า  สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โทษเป็นอย่างไร  เช่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  เหล่านี้  กฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1  โทษสูงมาก  สูงสุดถึงประหารชีวิต  กัญชา  เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5  โทษอยู่ในอันดับที่ต่ำลงมา 

   

              ฉบับที่ 2  คือ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาท   กม.ฉบับนี้จะกำหนดว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาททั้งที่ขายได้  ในร้านขายยาและที่ขายไม่ได้มีอะไรบ้าง โทษของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร    ทั้งหมดจะเป็นกม. 2 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 3  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส.  คือพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  ฉบับนี้เหมือนกับต้นกำเนิดของสำนักงาน ป.ป.ส.    เป็นกม.ที่ให้อำนาจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  เป็นอำนาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ตรวจค้นรวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  ฉบับที่ 4  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   กม.ฉบับนี้จะเน้นไปที่ บทบัญญัติที่ความผิดฐานสมคบและความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร   จุดมุ่งหมายของการกำหนดฐานความผิดนี้ก็เพื่อจะให้มีมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดรายใหญ่หรือตัวนายทุน   ขณะเดียวกันกม.ฉบับนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน  ซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในการจะยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด  ในคดียาเสพติด  ขบวนการยึดทรัพย์สิน  ก็จะดำเนินการไปในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นต่อพนักงานอัยการ  ขอให้ริบทรัพย์สิน  ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดต้องชี้แจงและนำสืบให้ได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติด  ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  กม.ก็สามารถให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สิน  ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 5  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อจะแก้จุดอ่อนของการริบทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการในการาปรามปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจาก  พรบ.ฉบับนั้น  การริบทรัพย์สินผูกติดไปกับคดีอาญา  ถ้าหากคดีอาญาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง  ทรัพย์สินทั้งหลายแม้จะเชื่อได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดก็ตาม  ก็จะถูกคืนทั้งสิ้น 

   

  ขณะเดียวกัน  พรบ.ป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินนี้  มีวิธีการริบทรัพย์สินที่แตกต่างไปจากจดหมายฉบับก่อน  คือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง  จะไม่ผูกติดกับคดีอาญา  ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  โดยเจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการค้าที่สุจริตและถูกต้อง  มิฉะนั้นก็จะถูกริบเป็นของแผ่นดิน 

   

              พรบ.ที่ออกมาด้วยช่วงเวลาที่ต่างกัน  เพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอาชญากรรม  ที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายการทำงานที่สลับซับซ้อน  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำค่อนข้างชัดเจน มีการตัดตอนในแต่ละชั้นจากกันโดยไม่ให้ทั้งกระบวนการ  การที่เราจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ๆ มาลงโทษ  จะกระทำได้ยาก  การออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละช่วงเวลานั้น  มีจุดประสงค์ที่จะให้เราใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามมากยิ่งขึ้น 

   

              และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า  พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่เดือนมกราคม คือจะผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2551  โดยสาระสำคัญหลัก ๆ  จะกำหนดให้มีวิธีการสืบสวนแบบพิเศษ  โดยต้องมีวิธีการและเทคนิคในการควบคุมขบวนการสอบสวนพิเศษ  อย่างเคร่งครัด

   

  สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันกม.ก็จะบัญญัติให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น   มี  2  ชั้นหรือชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์  จำเลยอาจจะขอฎีกาได้  ถ้าศาลฎีกาอนุญาต  แต่ปกติเมื่อถึงศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นการสิ้นสุดของการพิจารณาคดี  โดยวัตถุประสงค์ก็คือ  เพื่อให้การพิจารณาเสร็จรวดเร็ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 416

  ช่วยด้วยค่ะคือเพื่อนถูกเอาไลน์และเลขบัญชีไปจำหน่ายสารเสพติดค่ะ

  ตำรวจสามารถจับกุมได้มั้ยค่ะ ฝ่ายนั้นมีหลักฐานการโอนและแชท

  ตำรวจจะทำอะไรเราได้มั้ยค่ะ มีสิทธิค้น มีสิทธิตรวจปัสสาวะมั้ย

   

  โดยคุณ แพรว  (182.232.163.19)     19 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 415

   อยากทราบว่าถ้าตัดสินแร้วจะเรียกตัวตัดสินใหม่รึป่าวถ้าเกิดเริ่มใช้กฏหมายใหม่

  โดยคุณ นู๋พัด  (171.96.170.84)     11 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 414

   คืออยากทราบว่า ผมให้น้องไปเอาตังหน้าโรงบาลปรั4-5ทุ่ม แร้วมีตำรวจเหนว่าส่งอะไรกัน ทั้งที่ข้างในเปนเงิน แบบนี้ตำรวจดำเนินคดีเราไหม แร้วเข้าข่ายสงสัยไหม แร้วเราจะเสียเงินไหมถ้าตำรวจจะเรียกเอาเงิน

  โดยคุณ จัตุพงษ์  (223.24.46.132)     11 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 413

  แฟนโดนล่อซื้อไอซ์ น้ำหนักรวมถุง  0.58 กรัม และ ยาไอซ์น้ำหนักรวมถุง 0.67 กรัม และเบอร์แบงค์ 5600 บาท ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาไอซ์) คดีนี้เป็นคดีแรก รับสารภาพหมด อยากทราบว่าแฟนหนูจะโดนกี่ปีค่ะ ตอนนี้ฝากขังอยู่ค่ะ

  โดยคุณ Aom walee  (182.232.1.5)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 412

   ขอโทษคือตอนนี้เเฟนถูกคดียาเสพติดค่ะ มียาประมาน57เม็ดเเละก้อมีปัสสาวะสีม่วงค่ะ ตอนนี้ยอมรับสารภาพ ตอนนิฝากขังอยู่ค่ะ อีกอย่างไม่เคยต้องคดี จะติดประมานกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (182.232.170.225)     28 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

   ความผิดของท่านมีอัตราโทษจำคุกตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มาตรา66วรรคสอง ขั้นต่ำคือ4ปี และถ้าหากท่านรับสารภาพย่อมเป็นเหตุให้ศาลสั่งลดโทษกึ่งหนึ่งได้ตามป.อ.มาตรา78 เพราะฉะนั้นขั้นต่ำที่ท่านจะถูกจำคุกคือ2ปี หากรับสารภาพ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.171)     9 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 411

   ผมอยากบอกเบาะแสการค้ายาเสพติดเครือค่ายเรือนจำลำพูนคับคือเพื่อนผมพึ่งออกมา แล้วเริ่มกลับไปค้ายาเหมือนเดิม ผมเห็นตอนออกมาแทบไม่มีรัย ผ่านไปเดือนกว่ามีบ้านมีรถ ตำรวจเคยเข้าตรวจค้นบ้านแต่ก็หนีได้ตลอด เครือข่ายนี้วงกว้างมากคับ ผมไม่อยากเสียเพื่อนไปอีก ยังไงก็ลองเซ็คดูนะคับ ชื่อเอเยนต์รายใหญ่ ผมรู้ว่าชื่อ นพปรีดา คับเคยติดอยู่เรือนจำลำพูน

  โดยคุณ วัน  (119.76.107.182)     17 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 410

   อยากทราบว่า กฏหมายใหม่ของยาเสพติดที่เขาบอกว่า จะลดโทษหรือไม่ต้องจำคุกแต่ทำความดีต่อสังคมแทนสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่จับได้ตามชุมชน เริ่มวันไหนค่ะ 

  โดยคุณ มนต์นภา  (182.232.26.120)     7 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 409

   แฟนพึ่งโดนจับ ยาบ้า 54 เม็ด ไอซ์ 1.8 กรัม ยอมรับสารภาพตอนนี้รอศาลตัดสินอยากทราบว่าจะติดคุกกี่ปี อยากให้เขาได้ออกมาเร็วๆๆๆเป็นการกระทำผิดครั้งแรก รบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ 

  โดยคุณ บี๋  (49.228.115.59)     6 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 409

   ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มีโทษสูง แนะนำให้เข้าพบทนายคลายทุกข์ เพื่อช่วยเหลือในทางคดีต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.250)     16 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 408

   แฟนติดคุกครั้งแรกค่ะ  โดนยา 160 เม็ดอยากทราบว่าติดกี่ปี แล้วถ้ารับสารภาพแล้ว จะลดโทษเหลือเท่าไหร่ แล้วทำไงบ้างที่จะให้เค้าได้ออกมาเร็วๆ เพราะเค้ามีลูกเล็กที่ต้องดูแลค่ะ  ช่วยหน่อยค่ะอยากทราบจิงๆ แล้ว พรบใหม่นี่  มีจิงๆรึป่าว เห็นแฟนบอกมาเกี่ยวกับ พรบยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะ  ช่วยตอบด้วยค่ะ ร้อนใจมาก    ถ้าเป็นไปได้  ช่วยบอกในเฟสก็ได้ค่ะ อย่าเสือกเรื่อง ของกู  ค่ะเฟสหนู

  โดยคุณ แพรว  (223.24.113.221)     15 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 408

   ในความเป็นจริงจะติดคุกกี่ปีนั้นไม่สามารถตอบได้ เพราะการตัดสินลงโทษจำคุกเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น และ เมื่อแฟนของท่านมียาบ้าไว้ในครอบครอง 160 เม็ด มีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำสี่ปี(ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 66 วรรคสอง) ส่วนการรับสารภาพนั้นก็เป็นเหตุที่ศาลจะสั่งลดโทษกึ่งหนึ่งได้ ตามป.อ. มาตรา 78 ซึ่งท้ายที่สุดหากศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและแฟนไม่เคยถูกจำคุกมาก่อน จึงเป็นเหตุที่ศาลจะสั่งรอการลงโทษ(ไม่ถูกจำคุกจริง)แก่แฟนท่านได้ ตามป.อ. มาตรา 56 ส่วนกฎหมายยาเสพติดนั้นปัจจุบันยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.57)     24 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 407

   ผมเคยโดนคดีเสพขับครับและอยุ่ในระหว่างประกันตัว แต่โดนซ้ำอีกคือข้อหาครอบครองเพื่อเสพ1เม็ดครึ่งครับ ผลจะเป็นอย่างไรครับดเวยความเคารพ

  โดยคุณ   (171.5.249.153)     10 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 406

   อยากทราบว่า ตำรวจอ้างว่าได้เอาเงินเอกสารมาซื้อยาเสพติดในบ้าน จำนวน 4 ร้อยบาท คนในบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าเงินเอกสารดูยังไง ยาเสพติดก็ค้นไม่ได้และไม่มีหมายค้นด้วย จึงพาแม่หนูไปที่ที่พักของเขา โดยที่ค้นอะไรไม่ได้ ตำรวจจึงเอาเงินที่อ้างว่าเป็นเงินเอกสารของตำรวจที่เอามาซื้อยาเสพติดนั้น ตำรวจเอาไปถ่ายเอกสารใหม่ แล้วเรียกร้องเงินจากทางบ้านให้เอามาถ่ายตัว 1 แสนบาท โดยไม่ดำเนินคดี ตำรวจแบบนี้แถวบ้านพบเจอเยอะมากเลยค่ะ ตำรวจผิดมั้ยค่ะ

  โดยคุณ อภิสมัย  (49.230.204.90)     3 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 406

   พฤติกรรมตำรวจแบบนี้ แนะนำให้ท่านรวบรวมพยานหลักฐานนำเรื่องร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดีอาญาได้ครับ เพราะการกระทำดังกล่าว ตำรวจไม่มีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะกระทำได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 405

   อยากสอบถามคะ พอดีน้าไปทำงานที่ประเทศสิงค์โปรถูกจับกุม มียาบ้าในตัวเกือบ100 เม็ด กฏหมายที่นู้นเป็นยังไงบ้างคะแล้วพอมีทางไหนที่ทางบ้านพอจะช่วยได้บ้าง

  โดยคุณ ภัทรียา   (49.230.236.177)     30 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 405

   แนะนำให้ท่านติดต่อที่สถานทูตสิงค์โปร ประจำประเทศไทย เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและขอความช่วยเหลือครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 404

   แฟนเป็นแม่บ้าน ทำงานอยู่ที่อพาสเม้นท์ที่คนขายยาบ้าเช่าอยู่ ด้วยความหวัง จึงถามกับคนขายยาว่า"ใช่ญาติคุณหรือป่าวมารอคุณที่หน้าห้อง" โดยแฟนผมไม่รู้ว่าคนมายืนรออยู่นั้นเป็นสายสืบมาจับยาบ้า เขาเลยพาตัวแฟนมาสอบปากคำที่กรม แต่แฟนก้ออธิบายให้สืบฟังแล้ว แต่สืบยังม่ยอมปล่อยตัวนี่ก้อข้ามคืนแล้วครับ อยากถามว่า***ในฐานะเราเป็นแม่บ้าน ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย ไปพูดคุยกับคนขายยา มีความผิดไหมครับ????

  #แล้วแบบนี้เราสามารถประกันตัวได้หรือป่าวครับ// แต่เราก้อได้รู้เรื่องไรด้วยจิงๆแหละครับ *สามารถประกันตัวได้ไหมครับ????

   

   

  โดยคุณ รุ่งโรจน์  (1.10.128.168)     30 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 404

   หากแฟนท่านไม่ได้กระทำความผิด แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อสู้คดี และช่วยเหลือในทางคดีต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 403

  ลูกพี่ลูกน้องผมโดนจับยา31เม็ดโดยที่ผมเดินทางไปด้วย แต่พี่ผมรับสภาพว่าเป็นของตนเพียงคนเดียว และได้ประกันตัวหลักทรัพ5แสนบาท คับ แล้ว เรื่องผ่านมา เกือบ2อาทิต จู่ๆ ตำรวจโทรมาหาผมบอกให้เข้าไปหาเหมือนว่าพี่ผมจะกลับคำให้การซัดทอดมาหาผม ถ้า เรื่องราวเป็นแบบนี้ ผมควรทำยังไงดีคับ 

  โดยคุณ พิทักษ์  (118.172.241.246)     24 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 403

   กรณีดังกล่าวหากท่านไม่มีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ก็ควรไปแสดงความบริสุทธิ์ใจให้พนักงานสอบสวนเห็นครับ แต่หากท่านมีส่วนรู้เห็นหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดจริง จะมีความผิดตาม พรบ. ดังกล่าว ซึ่งมีอัตราโทษสูง แนะนำควรมีทนายความเข้ามาช่วยเหลือในทางคดีครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.12.59)     5 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 402

   คดีสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำผิดเฉพาะเหตุที่ได้สมคบและฟอกเงิน.ศาลจะตัดสินลงโทษแบบใหนคะ เราควรทำย่างรัยคะ ตอบด้วยนะคะขอบคุนมากคะ. หลานชายโดนสำนวนนี้คะอายุ21 มีลูกเพ่งคลอดได้3เดือน จะช่วยได้มั้ยคะและไม่เคยโดนคดีรัยเลยคะ ไม่มียาในครอบครอง แค่มีปันชีธนาคารอย่างเดียวคะ

  โดยคุณ Noey neoy  (49.230.227.237)     18 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 401

   แฟนโดนตำรวจจับยาบ้า50เม็ดโดนข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายจะโดนตัดสินกี่ปีค่ะแล้วจะลดหย่อนได้ไหมค่ะเขารับสารภาพแล้วฝากขังกี่ฝาก

  โดยคุณ หทัยรัตน์ สร้อยสกุลณี  (223.24.90.205)     12 พ.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด