ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ปรึกษาคดียาเสพติด- กฎหมายยาบ้า-จับยาบ้า-ปรึกษา โทร.081-9125833, 02-9485700

 • กฎหมายยาเสพติดใหม่

  กฎหมายยาเสพติดใหม่

   

  ฟังคลิปเสียงคำแนะนำผู้ต้องหาในคดียาเสพติด/ยาบ้า/ยาไอซ์ ได้  โดยคลิก http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4982  

  วันนี้ทีมงานทนายคลายทุกข์  ได้สัมภาษณ์คุณชาติชาย  สุทธิกรม  ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  สำนักงาน ป.ป.ส.  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

   

  ฉบับที่ 1 พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  กม.ฉบับนี้คือกม.ที่บอกว่า  สิ่งใดบ้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  โทษเป็นอย่างไร  เช่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  เหล่านี้  กฎหมายกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 1  โทษสูงมาก  สูงสุดถึงประหารชีวิต  กัญชา  เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5  โทษอยู่ในอันดับที่ต่ำลงมา 

   

              ฉบับที่ 2  คือ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาท   กม.ฉบับนี้จะกำหนดว่า  วัตถุที่ออกฤทธิ์กับจิตประสาททั้งที่ขายได้  ในร้านขายยาและที่ขายไม่ได้มีอะไรบ้าง โทษของการฝ่าฝืนเป็นอย่างไร    ทั้งหมดจะเป็นกม. 2 ฉบับในเรื่องเกี่ยวกับตัวยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 3  เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ส.  คือพรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519  ฉบับนี้เหมือนกับต้นกำเนิดของสำนักงาน ป.ป.ส.    เป็นกม.ที่ให้อำนาจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  เป็นอำนาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ตรวจค้นรวมถึงจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   

  ฉบับที่ 4  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534   กม.ฉบับนี้จะเน้นไปที่ บทบัญญัติที่ความผิดฐานสมคบและความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร   จุดมุ่งหมายของการกำหนดฐานความผิดนี้ก็เพื่อจะให้มีมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดรายใหญ่หรือตัวนายทุน   ขณะเดียวกันกม.ฉบับนี้  บทบัญญัติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สิน  ซึ่งให้อำนาจเลขาธิการ ป.ป.ส.และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในการจะยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด  ในคดียาเสพติด  ขบวนการยึดทรัพย์สิน  ก็จะดำเนินการไปในชั้นเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่นต่อพนักงานอัยการ  ขอให้ริบทรัพย์สิน  ผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดต้องชี้แจงและนำสืบให้ได้ว่า  ทรัพย์สินไม่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือไม่ได้ร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติด  ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้  กม.ก็สามารถให้ศาลมีอำนาจริบทรัพย์สิน  ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

   

  ฉบับที่ 5  พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  กม.ฉบับนี้ออกมาเพื่อจะแก้จุดอ่อนของการริบทรัพย์สินตาม พรบ.มาตรการในการาปรามปราบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  เนื่องจาก  พรบ.ฉบับนั้น  การริบทรัพย์สินผูกติดไปกับคดีอาญา  ถ้าหากคดีอาญาศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง  ทรัพย์สินทั้งหลายแม้จะเชื่อได้ว่ามาจากการค้ายาเสพติดก็ตาม  ก็จะถูกคืนทั้งสิ้น 

   

  ขณะเดียวกัน  พรบ.ป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินนี้  มีวิธีการริบทรัพย์สินที่แตกต่างไปจากจดหมายฉบับก่อน  คือเป็นการริบทรัพย์ทางแพ่ง  จะไม่ผูกติดกับคดีอาญา  ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  โดยเจ้าของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการค้าที่สุจริตและถูกต้อง  มิฉะนั้นก็จะถูกริบเป็นของแผ่นดิน 

   

              พรบ.ที่ออกมาด้วยช่วงเวลาที่ต่างกัน  เพื่อต้องการให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษ  ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอาชญากรรม  ที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายการทำงานที่สลับซับซ้อน  มีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำค่อนข้างชัดเจน มีการตัดตอนในแต่ละชั้นจากกันโดยไม่ให้ทั้งกระบวนการ  การที่เราจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง ๆ มาลงโทษ  จะกระทำได้ยาก  การออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในแต่ละช่วงเวลานั้น  มีจุดประสงค์ที่จะให้เราใช้กฎหมายเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการปราบปรามมากยิ่งขึ้น 

   

              และล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า  พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือนนับแต่เดือนมกราคม คือจะผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2551  โดยสาระสำคัญหลัก ๆ  จะกำหนดให้มีวิธีการสืบสวนแบบพิเศษ  โดยต้องมีวิธีการและเทคนิคในการควบคุมขบวนการสอบสวนพิเศษ  อย่างเคร่งครัด

   

  สามารถจะรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันกม.ก็จะบัญญัติให้การดำเนินคดีในชั้นศาลนั้น   มี  2  ชั้นหรือชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์  จำเลยอาจจะขอฎีกาได้  ถ้าศาลฎีกาอนุญาต  แต่ปกติเมื่อถึงศาลอุทธรณ์ก็จะเป็นการสิ้นสุดของการพิจารณาคดี  โดยวัตถุประสงค์ก็คือ  เพื่อให้การพิจารณาเสร็จรวดเร็ว

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 360

  คือแฟนโดนจับ มียา44เม็ดมีปืนปากกาพร้อมลูกเลยอยากทราบว่าจะโดนปรับเท่าไหร่และโดนจำคุกกี่ปีค่ะ อยากทราบมากค่ะ ตอนนี้รอศาลตัดสินอยู่ค่ะ

  โดยคุณ น้ำส้ม  (49.230.113.138)     20 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 359

   พ่อหนูโดนคดียาบ้าเสพ มีในครอบครอง 80 เม็ด และเสพขณะขับขี่ 3 กระทง จะต้องจำคุกกี่ปีค่ะ ถ้าประกันเงินสดเท่าไหร่และหลักทรัพย์เท่าไหร่ร้อนใจมากค่ะ

  โดยคุณ หมิว  (101.109.38.3)     1 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 358

  หนูอยากทราบว่าน้องชายโดยจับยาบ้า 16 เม็ด แต่ไม่พบของกลางและในสำนวนเขียนว่าร่วมกันมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย วงเงินประกัน500000 บาทแต่เราจะเช่าหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่สำคัญต้องที่ว่าเค้าเอาราชการค้ำ   หนูอยากรู้ว่าปกติแล้วเช่าหลักทรัพย์นี้ต้องมีคนค้ำด้วยหรือป่าวค่ะและออกมาแล้วจะสู้คดีต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะ

  โดยคุณ   (180.180.236.124)     10 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 358

  หากหลักทรัพย์ประกันไม่เพียงพอ ศาลอาจให้มีบุคคลเป็นนายประกันอีกก็ได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 114 ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ประสงค์ที่จะแก้ต่างต่อสู้คดีก็ควรปรึกษาทนายประเมินรูปคดีและสอบถามค่าใช้จ่ายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     1 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 357

   รบกวนหน่อยครับ พอดีน้าอยุ่ต่างจังหวัดโดนจับยาบ้า 7 เม้ด เค้าซื้อมาเสพ แต่ด้วยความตกใจที่ตำรวจขอตรวจค้นเลยบอกตำรวจไปว่าจะเอาไปแบ่งพื่อนตำรวจบอกประกันตัวที่ สน. 20000 น้าผมไม่มีเงิน ตำรวจเลยส่งสำนวนให้ศาลว่า เราทั้งเสพและจำหน่าย ทั้งๆที่น้าผมเค้าเสพคนเดียว ตอนน้ไปติดต่อที่ศาลๆบอกว่าเงินประกัน 350000 แล้วต้องขึ้นศาลอีก 7ครั้ง และต้องฝากขังอีกประมาณ 2เดือน  รบกวนให้คำแนะนำหน่อยครับ 

  โดยคุณ สรศักดิ์  (49.230.77.129)     19 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 356

   สวัสดีค่ะคือพี่ชายค่ะโดนจับยาเสพติดยาบ้า340เม็ดกับยาไอซ์อีกน่าจะ5จีได้มีโทษจำคุกกี่ปีค่ะแล้วเงินประกันเท่าไหรก่อนหน้านี้เคยโดนจับเรื่องอาวุทย์ปืนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ พานิชย์  (171.7.32.143)     12 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 356

  คดีนี้จำเลยอาจต้องระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี ส่วนราคาประกันสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายประกันได้โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 355

   มึครอบรอลง  โดนครอบเพื่อเสพ ไปฟื้นฟูกลับมาแล้ว มาโดนครอบครองอีก 1 เม็ดประกันได้มัยครับ เงินเท่าไร  ตัดสินแล้วต้องติดหรือรอลงอีก ปร้บเท่าไร

  โดยคุณ วิท  (171.98.54.148)     11 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 354

   ช่วยหาทางออกให้ทีครับ เหตุการณ์มีว่า เพื่อนคนนึงโทรศัพท์มา ให้ถามเพื่อนของผมว่ามี ยาไอซ์มั้ย ผมบอกว่าไม่รู้เดี๋ยวลองโทรศัพท์ดูให้ปรากฎว่ามี เพื่อคนแรกจึงสั่งซื้อ 1กรัม แต่เขาฝากผมมาส่ง ผมเห็นเป็นทางผ่านจึงนำมาให้ เมื่อให้เสร็จเขาก็ให้เงินมา ผมก็จะเอาเงินไปให้เพื่อนที่เป็นคนขาย  ปรากฎว่าเป็นการล่อซื้อ โดยเป็นเงินถ่ายเอกสาร แล้วตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกุมผม (ทั้งๆที่เพื่อนคนที่ติดต่อซื้อ ก็รู้จักกับเพื่อนที่เป็นคนขาย) ทีนี้ตำรวจขยายผล แต่เพื่อนที่ขาย หนีไปแล้ว ผมโดนตั้งข้อหา มีไว้และจำหน่าย แต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่เจ้าของยา จะต้องทำยังไงดีที่ ศาลจะเชื่อว่าผมไม่ใช่เจ้าของ จึงจะตัดจำหน่ายออกได้ ทั้งที่เพื่อนคนแรกและทีมตำรวจก็รู้วางแผนก่อนอยู่แล้ว  ผมทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว เลี้ยงดูแม่ที่ชรา และลูกเล็กอีก 2คน ขอทางชี้แนะทีเถอะครับ

   

  โดยคุณ สถาพร  (118.173.77.26)     29 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 353

   อยากสอบถามด้วยคนค่ะ แฟนของดิชั้นอายุ19 โดนข้อหาขับขี่และเสพสารเสพติดประเภท1 ยื่นอุทรณ์ศาลไปแล้วประกัน30,000บาท ศาลนัดตัดสิน12พค.นี้ แล้วอยากทราบ4คำถามคะ

  1.เงินประกัน30,000บาท ตรงนี้จะได้รับเงินคืนไหมคะแล้วได้รับเมื่อไหร่

  2.หากผู้ต้องหาไม่เคยมีคดี หรือความผิดใดๆมาก่อน ศาลจะตัดสินไปทางใดในวันที่12พค.นี้คะ

  3.หากศาลตัดสินว่าเป็นผู้ป่วยติดสารเสพติด จะต้องได้รับการบำบัดเป็นระยะเวลากี่วัน

  4.หากต้องแฟนมีความจำเป็นในการหารายได้ ไม่สามารถทำการบำบัดในสถานบำบัด จะสามารถมีวิธีแก้ไขใดๆบ้างคะ

  โดยคุณ แนน  (171.98.226.187)     18 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 353

  1.เมื่อผู้ทำสัญญาประกันได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคืนต่อพนักงานหรือศาลแล้ว ย่อมสามารถขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนเงินหลักประกันคืนได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 116
  2.หากศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยการคำวินิจฉัยตัดสินชี้ขาดคดีของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ก็ชอบที่จะพิพากษายืนตามคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น หรือยกกลับหรือแก้คำพิพากษานั้นได้กรณีไม่เห็นพ้องด้วย
  3.ส่วนกรณีศาลจะมีคำสั่งให้บำบัดหรือไม่ควรสอบถามหลักเกณฑ์แนวทางกับเจ้าหน้าที่ศาลโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     8 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 352

   ก่อนหน้านี้ถูกจับใป 14 เม็ด ประกันออกมายุ่ในช่วงรอลงอาญา แร้วถูกจับอีก 13 เม็ด ศาลจะตัดสินยังใงค่ะ

  โดยคุณ สุนิสา จีนเมือง  (171.5.102.126)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 351

  คือผมไปเที่ยวผับดังแห่งนึง ซื้อยาเคต่อคนในผับ นาย ก. ในราคา 500 บาท เหลือครึ่งห่อเล้กสีขาว ช่วงเวลาตี2 กำลังจะเดินไปห้องน้ำ และรอยืนรอเพื่อต่อคิวเข้าห้องน้ำ อยู่ดีๆก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบ 4-5 คนมาขอค้นตัว ในตัวมียาเค ประเภท 2 อยู่ห่อเล้กสีขาว น้ำหนักของกลาง 0.03 กรัม น้ำหนักรวมเศษกระดาษ 0.30 กรัม เลยจับผมข้อห้อ มียาเคไว้ครอบครองโดยไม่รับอนุญาติ ไม่เคยมีคดีติดคุกมาก่อน ไม่เคยติดคุก ตอนนี้ประกันตัวออกมาแล้ว วันที่ 6 พ.ค. ศาลนัดอีกที ไม่ทราบว่าจะติดคุก กี่เดือนครับ รอลงอาญาหรือเปล่าครับ เพราะของกลางน้อยมาก ตอนแรกชั่งไม่ขึ้นด้วยซ้ำ ในชั้นจับกุมไม่ได้พูดเพราะตกใจกลัวตัวเองไม่เคยต้องโทษมาก่อนเลยไมไ่ด้พูด ในชั้นสอบสวนรับสารภาพไปว่าซื้อมาจะไว้เพื่อเสพแต่ไม่ทันเสพโดนจับสะก่อน ไม่โดนตรวจฉี่ จะติดคุกไหมครับ หรือรอลงอาญา ถ้าขึ้นศาลโดนปรับเงินกี่บาทครับ

  โดยคุณ ชล  (27.130.140.68)     8 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 350

   น้องชายโดนจับคดียาบ้า โดยสำวนตำรวจเขียนว่ามีของกลางวางไว้กับพื้น 13 เม็ด มีในมืออีกสามเม็ดจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนค่ะ

  โดยคุณ นภัค (สมาชิก)  (49.230.99.169)     18 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 350

  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     12 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 349

   คือขอคำชี้แนะหน่อยครับผู้รู้ ผมโดนจับขอหามีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก3ปี

  แล้วอุธรณ์ไปถือว่าคดีถึงที่สุดหรือยังครับ แล้วทรัพย์สิน รถยนต์(เช่าชื้อ)สมุดธนาคาร อื่นๆ ที่ศาลชั้นต้นบรรยายฟ้อง ท้ายฟ้องไม่สิ่งของต่าง ที่สั่งริบ แล้วผมไปขอคืนส่งไป ปปส แล้วติดต่อ ปปส 6เดือนกว่าแล้วยังไม่มีเอกสารแจ้งให้ทราบเลยครับ ปปส จะให้ศาลสั่งยึดได้อีกไหมครับกรณีนี้

  แล้วเอกสารคำร้องก็เขียนส่งให้ ปปส  แล้วก็ยังไม่คืบหน้าบอกแต่ ต้องรอๆผมละปวดหัวช่วยตอบหน่อยนะครับผมทุกใจเป็นอย่างมากขอรายละเอียดแบบชัดๆเลย  ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ ลำพูน สีโพมา  (49.48.154.73)     27 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 348

   จะรบกวนถามหน่อยคะพอดีน้องชายโดนจับยาเสพติดมีเฮโรอีนอยู่ในตัว0.04มิลิกรัมแต่ยังมีคดีเก่ารายงานตัวยังไม่หมดต้องติดกี่ปีคะ

  โดยคุณ สา  (58.11.55.34)     18 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 348

  คดีดังกล่าวมีระวางโทษจำคุกอย่างต่ำ 4 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     3 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 347

  คือน้องชาย อายุ 19 โดนจับข้อหา มีของกลาง คือ กัญชาและเหล้าแห้ง ตอนนี้รอขึ้นศาลเสียค่าปรับ ต้องเสียเท่าไหร่ค่ะ แล้วจะต้องติดคุกไหมค่ะ แล้วเราจะทำไรได้บ้างค่ะ หรือได่แต่รอวันขึ้นศาลอีก 2 วัน ตอนนี้น้องอยู๋ที่คุกสน. ประกันไม่ได้เลยหรือค่ะ แล้วที่เขาว่าถ้าจะประกันนี้ ต้องเสีย 20000 ถูกต้องแล้วใช่ไหมค่ะ

   

  โดยคุณ   (110.78.149.141)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 346

   แฟนมีคดีเก่าคือร่วมจำหน่ายแต่เพิ้นชของเขารับว่าเปนยาของเขาจำนวน20เม็ด.  คดีไหม่ฝากขังอยู่ ยาบ้าจำนวน193. เม็ด ยาไอซ์1 กรัมนิดๆ. จะจำคุกกี่ปีค้ะ และสามารถประกันได้ไหม. ควรสู้คดีเก่าไหม หรือรับทีเดียวไห้เด็ดขาดเรยค้ะ จะจำคุกถึง 5 ปรไหมค่ะ

  โดยคุณ มาย  (49.230.90.97)     1 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 345

  เราเป็นเจ้าของรถมอร์ไซ ที่น้องข้างบ้านขอยืมไปซื้อเบียร์  แต่ต่อมาถูกเพราะเอารถไปซื้อยาบ้า ตำรวจเอารถไปเป็นของกลาง เราจะเอารถคืนใด้หรือไม่อย่างไรค่ะ   รบกวนหน่อยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิตยา  (110.77.136.53)     21 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 345

  เจ้าของแท้จริงซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ก็ชอบที่จะร้องขอคืนของกลางนี้กับเจ้าพนักงานตำรวจได้ตาม ป.อ.มาตรา 33 วรรค 2

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 344

   ค่ะ..เด็กโดนจับยาบ้า๑๕๐เม็ดแต่ยาไม่ได้ยุ่ที่ตัวแต่ ยานั่นตกยุ่ข้างๆโต๊ะหิน ที่เด็กสี่คนนั่งสามคนอายุนาย ก อายุ14  นาย ข อายุ15 นาย ค อายุ16  และมีนาย ง คนนี้แหละหลานชาย อายุ18ปี3 เดือน ยุ่เรือนจำ สามคนยุ่สถานพินิจ  ตอนนี้ยังไม่ขึ้นศาล.เด็กที่ยุ่สถานพินิจ..จะขอยอมรับเรื่องยาทั้งหมด แต่ขอให้นาย ง พ้นความผิด  โอกาศ  เป็นไปได้ใหม..เเล้วเด็กทั่งสามจะติดกี่ปี..จะขึ้นศาล20ธันวา56 ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ สุพรรนิสา  (110.169.159.134)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 343

  อยากทราบ ว่า น้องชาย ผม อายุ17ปี ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงาน เเล้ว มี คนจี้มาว่าน้องชายผมขายยา เเต่ตำรวจมาค้นบ้าน  ไม่พบสิ่งผิดกดหมายไดๆทั้งสิ้น ตำรวจสมารถจับกุมได้มั้ยครับ

  โดยคุณ คมกริช สุดสงวน  (182.52.102.146)     7 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 343

  หากน้องชายไม่ได้กระทำผิดตามกฎหมายใด ตำรวจก็ไม่อาจจับกุมน้องชายเพื่อมาดำเนินคดีใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 342

   แฟนโดนจับ ยาไอซ์0.6g  ข้อหามีไว้เพื่อจำหน่าย เมื่อวาน วันนี้ไปยื่นหลักทรัพประกันตัส5แสน ศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะ ต้องอุทร อยากทราบว่าต้อวทำอย่างไรต่อไป โทษหนักแค่ไหนคะ

  โดยคุณ   (111.84.148.173)     20 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 342

  คดีนี้มีระวางโทษจำคุก 4 ปี ต้องดำเนินการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     26 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 341

   พี่ชายโดนจับคดี ยาเสพติด ยาไอซ์ แต่พี่ชายเคยติดคุกคดียาบ้ามาแล้ว และออกจากเรือนจำมาได้ประมาณ 2 ปี จึงโดนจับอีก อยากสอบถามคือ การแทงแดงคืออะไรค่ะ พี่ชายจะมีโทษติดคุกประมาณกี่ปี สามารถช่วยให้ไม่โดนแทงแดงได้รึป่าวค่ะ  

  โดยคุณ   (119.203.201.39)     18 พ.ย. 2556

 •  1  2  3 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด