ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700

 • ฉ้อโกง

   

  ความผิดฐานฉ้อโกง

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความจะนำความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีฉ้อโกง  081-912-5833,081-616-1425

  ความผิดฐานฉ้อโกง ตอนที่ 1

   

  มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

   

  มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ตัวอย่างคดีฉ้อโกง

   

  ฟ้องแล้วเปมิกา แฉละเอียดยิบขั้นตอนลวง หมอเผ่า ติดกับ

   

  เปมิกา แม้จะเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดก็ไม่อาจช่วยได้ อัยการฟ้องแล้วพร้อมเพื่อนร่วมก๊วน 3 คน หลอกลวง หมอเผ่า เจ้าของสถาบันกวดวิชาดังหลายรูปแบบทั้งระลึกชาติ เคยเป็นเมีย เป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเมียหลวงตามฆ่าทุกชาติ ให้เช่าพระแก้คุณไสย หาปืนไว้ป้องกันตัว เช่าคอนโดฯ ไว้หลบภัย ซื้อรถเก๋งคันหรูเพื่อชดใช้กรรม ได้ทรัพย์สินเข้ากระเป๋าไปเกือบ 10 ล้าน ยันให้การปฏิเสธ ขอสู้คดีในศาล แล้วความจริงจะถูกเปิดเผย ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน

   

  วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 รัชดาภิเษก น.ส.เปมิกา วีรชัชรักษิต อายุ 25 ปี, น.ส.ฤทัย หรือแนน รุ่งสิริเมธากุล อายุ 23 ปี, นายณัฐพล หรือภาสยภูริณฐ์ หรือตั้ม พรมประไพร อายุ 28 ปี และนายวทัญญู หรือปุ้ย ตันธีระพงศ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ พร้อมนายอภิชาติ จรสาย ทนายความ ได้เข้ารับฟังการสั่งคดีจากพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้อง จากนั้นได้นำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตของเจ้าของทรัพย์สิน ตามคำฟ้องระบุความผิดพวกจำเลยว่า

   

  เมื่อระหว่างเดือน ต.ค.49 ถึง เดือน พ.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง แอพพลายด์ ฟิสิกส์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีความอ่อนแอทางจิต มีความผิดปกติทางด้านภาวะจิตใจ เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวน หลงผิดแยกไม่ได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริง ขาดความยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนอื่นชักจูง จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงและการสร้างสถานการณ์ของจำเลยทั้งสี่ โดยเข้าใจว่าตนเองสามารถนั่งสมาธิจนสำเร็จญาณขั้นสูง สามารถระลึกชาติได้ ถอดจิตได้ มีอำนาจที่บุคคลธรรมดาไม่สามรถทำได้ และยังเชื่อว่าจำเลยที่ 1 มีความสามารถนั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ฌานและสามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

   

  จากนั้นพวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้งหลายหน โดยร่วมกันสร้างสถานการณ์และหลอกลวงจนเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เคยเป็นภรรยาผู้เสียหายที่ 1 เมื่อ 99 ภพ ชาติที่ผ่านมา มีหนี้กรรมต้องชดใช้กันในชาตินี้ โดยผู้เสียหายที่ 1 เป็นขุนศึกเคยมีม้าชื่อนิลพยัคฆ์ และ นิลมังกร ในชาตินี้ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีดำ มูลค่า 1,569,000 บาท รวมทั้งเงินสด 980,000 บาท เพื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สห-9999 ให้แก่จำเลยที่ 1

   

  นอกจากนี้ พวกจำเลยยังได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้ถูกนางอลิสา ทมชิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียหายที่ 1 ฆ่าตายทุกภพชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายที่ 2 มาฆ่าจำเลยที่ 1 อีกในชาตินี้ จึงให้ผู้เสียหายที่ 1 เช่าพระเครื่องล้อมกรอบทองคำ 15 องค์ และล้อมกรอบสเตนเลส จำนวน 10 องค์ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มอบให้แก่จำเลยที่ 1

   

  ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้หลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติเห็น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา กวาดต้อนจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเป็นเหตุให้กำไลข้อมือสูญหายไป จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 245,000 บาท มาคืนให้แทนกำไล

   

  อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติได้เห็น ผู้เสียหายที่ 1 เคยมอบแหวนไว้ให้จำเลยที่ 1 มาก่อน จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อแหวนเพชรมูลค่า 145,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 อีกและพวกจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่านางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะทำร้ายจึงขอปืนพกไว้ป้องกันตัว ผู้เสียหายที่ 1 จึงมอบปืนพก 3 กระบอก มูลค่า 200,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ให้พวกจำเลยไป

   

  อัยการโจทก์ยังระบุฟ้องด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะมาทำร้าย ต้องหาที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะพบกันเพื่อนั่งสมาธิและหลบภัยผู้เสียหายที่ 1 จึงไปเช่าคอนโดมิเนียม 2 ห้อง มูลค่า 410,000 บาท ให้แก่พวกจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่า เคยวางเพลิงเผาบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อชาติภพก่อน ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านปริญญาดา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ให้แก่จำเลย

   

  โดยพวกจำเลยได้หลอกผู้เสียหายที่1 ว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไสยศาสตร์ทำคุณไสยใส่จำเลยที่ 1, 3 และ 4 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อสร้อยคอและพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 10 องค์ เบี้ยแก้คุณไสย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ให้แก่พวกจำเลยเพื่อใช้ป้องกันอันตราย

   

  ท้ายคำฟ้องอัยการยังระบุถึงพฤติการณ์ด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ยังร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการย้ายคณะ เพราะถูกบุคคลระดับสูง ข่มเหงลวนลาม จำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในการวิ่งเต้นโยกย้ายคณะ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่พวกจำเลยไป และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า เป็นขุนศึกคุมทหารยกทัพมาเผ่าบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วปล้นเอาเงินของจำเลยที่ 1 และครอบครัว เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงนำเงินของของตน และเงินของนางอลิสา และ รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2-3 จำนวน 4,586,287 บาท เพื่อชดใช้หนี้กรรมให้แก่พวกจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น 9,658,000 บาท

   

  เหตุเกิดที่แขวงและเขตปทุมวัน แขวงและเขตพญาไท กทม.และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 50 พนักงานสอบสวนกองปราบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

   

  ศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำที่ อ.4543/50 และสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ.ศกหน้า เวลา 09.00 น.

   

  ทั้งนี้ น.ส.เปมิกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างเดินทางมาศาลอาญาว่า รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ และยังคงให้การปฏิเสธกับข้อหาที่เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนได้พิสูจน์ตนเองเพราะเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยกันตนก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ หลังจากนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป และอยากให้บทสรุปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกัน

   

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้เกิดเหตุขลุกขลักนิดหน่อยในการยื่นคดีฟ้องต่อศาลเนื่องจาก พนักงานอัยการต้องแก้ไขคำฟ้องในส่วนของ น.ส.เปมิกา ที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น สิริรัษสิริ เหลืองเรณูกุล

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://www.manager.co.th/

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 15   

 • ความคิดเห็นที่ 298

   คือเราอยากทราบว่าเราได้จ่ายเงิน ค้ามัดจำตึกไปเป็นเงินจำนวนนึงแต่เราจ่ายผ่านทางตัวแทนหรือนายหน้า มีใบเสร็จรับเงินและมีลายเซ็นของนายหน้า 1ฉบับ และอีกฉบับเป็นใบเสร็จที่ไม่ใช้ของนายหน้า แต่มีลายเซ็นรับเงินจากเจ้าของตึก แต่กำหนดการคือเราจะเซ็นสัญญากันในวันที่29 กันยาที่ผ่านมาและกำหนดเข้าปรับปรุงและดำเนิดการในวันที่1สิงหา แต่สัญญาที่เราจะเซ็นมันเกินกำหนดที่เรากำหนดไว้ให้ และเราอยากได้เงินส่วนนั้นคืนเราจะทำได้อย่างไรค่ะ และสัญญาที่จะมีขึ้นอีกครั้งเราไม่ต้องการแล้วเราจะเรียกร้องเงินคืนได้ไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  โดยคุณ ตุ๊กตา  (27.55.9.213)     2 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 297

  สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่ง ขอปรึกษาดังนี้ครับ

  1.ให้เซลล์นำสินค้าไปลงตามร้านเป็นการฝากขายได้ร้านค้ามาประมาณ 20 ร้านแล้วให้เซลล์ดูแลและแบ่งเป็นเปอร์เซนต์ให้มูลค่าประมาณแสนกว่าบาท กรกฎาคมปี2557 ไม่สามารถติดต่อได้ ติดต่อกับร้านค้าที่ลงสินค้าไวปรากฎว่าร้านบางส่วนคืนสินค้าและยกเลิกการขายไปแล้ว อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เบอร์ที่ให้ไว้ มีหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชนและใบส่งของใบรับเงิน

  2.อีกรายเป็นการฝากขายกับคนรู้จักมูลค่าประมาณ 36,000 บาท ไม่สามารถติดต่อได้ ทราบแต่ชื่อ นามสกุล และที่อยู่จัดส่งสินค้าแต่ทราบภายหลังว่าได้ย้ายแล้ว มีหลักฐานคือ ใบส่งสินค้า (ไม่มีสำเนาบัตรประชาชน)

  จะดำเนินคดีอย่างไรดีครับ 

  โดยคุณ กิติคุณ  (58.181.186.10)     28 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 296

  ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  คือดิฉัน และเพื่อนอีก รวมๆ เกือบ 10คน ได้เล่นแชร์เงิน วงเงิน 28,000บาท

  (แชร์ ทั้งหมด 14มือ รวมท้าว มือละ 2,000 บาท) แชร์เริ่ม วันที่ 5/8/2014 จบ 5/9/2015

  ซึ่งจะเปียดอกแข่งกันทุกวันที่ 4 ของเดือน และท้าวจะจ่ายเงินให้คนที่เปียได้ดอกสูงสุด

  ในวันที่ 5 ของทุกเดือน และเมื่อวันที่ 5/3/2015 ได้มีการเปียแชร์กันปกติ ซึ่งท้าวสรุปให้ลูกแชร์

  ทุกคนทราบว่าใครได้ และทุกคนก็ได้นำเงินส่งให้ท้าวเหมือนเช่นทุกครั้ง แต่ท้าวไม่ส่งต่อให้มือที่

  ได้ พร้อมกับปิดเครื่องหนีหาย ขนย้ายสิ่งของหลบหนี กรณีเช่นนี้ สามารถยื่นฟ้องเอาความผิด

  ได้หรือไม่คะ และเหตุการณ์ได้ล่วงเลยมาถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว (7/2015) เนื่องจากทุกคน

  พยายามตาม แหละหวังว่าท้าว จะกลับมาหรือติดต่อหาญาติพี่น้องบ้าง แต่ไม่พบเบาะแสเลยค่ะ

  จึงปรึกษา และตัดสินใจว่าจะดำเนินการแจ้งความข้อหาฉ้อโกง ไม่ทราบสามารถทำได้หรือไม่

  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ ร้อนใจมากค่ะ เพราะโดนไปคนละ หมื่น 2หมื่น ค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ เก๋  (118.175.223.179)     15 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 296

  การกระทำของท้าวแชร์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.เล่นแชร์เปียหวยฯและฐานฉ้อโกงโดยลูกวงแชร์มีสิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับท้าวแชร์ได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4), 123

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 295

   ถามหน่อยคะ ถ้าเล่นแชร์กับเพื่อนเขาโกงแชร์ไม่จ่ายเรา แจ้งความได้ไหมค่ะ ถือว่าฉ้อโกงไหม พยานเราก็มีเพราะคนที่เล่นกันเป็นคนรู้จักกันหมด ขอความกรุณาให้ความรู้ด้วยค่ ทุกข์ใจมากเพราะเราเป็นท้าวต้องรัผิดชอบจ่ายให้เเทน   ขอบคุณค่ะ   

  โดยคุณ ตุ๊ก  (125.24.46.212)     15 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 294

   เรากับแฟนโดนหมายเรียกข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกขายของทางเว็ป olx โดยมีคนชื่อสุพล รุ่งสว่าง เป็นเจ้าของบันชีธนาคารที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปและนายสุพล บอกกับผู้เสียหายคนนั้นว่า ""คนที่โกงเงินเธอไปชื่อนายเทพฤทธิ์  บอกที่อยู่บ้านเลขที่ครบถ้วน โดยนายสุพลได้คุยแชททางไลน์กับผู้เสียหายอ้างว่าเป็นตัวเราที่เป็นแฟนเทพฤทธิ์ ที่โกงเงินไป แต่เงินเข้าบันชีนายสุพล"" ทั้งที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรก็ งง อยู่  ผู้เสียหายอยู่จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นายสุพลอยู่จังหวัดลพบุรี แต่บ้านเราอยู่อ่างทองแฟนเป็นคนที่ นนทบุรี 


  แล้วผู้เสียหายได้สืบหาชื่อเทพฤทธิ์โดยค้นหาทางเฟสบุ๊ค "แฟนเราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงตั้งชื่อเฟส" ผู้เสียหายเลยเข้าใจว่าเป็นแฟนเราที่โกงเงินไปแล้วก็ถ่ายหน้าเฟสแฟนเรากับเฟสเราหน้าเราไปประจานโพสต์แชร์ตามเพจเฟสต่าง ๆ.....เห็นครั้งแรกตกใจเหมือนกันว่าเราไปโกงใครมาตอนไหน ตอนนี้ได้ติดต่อไปทางผู้เสียหายบอกว่าเราไม่ได้ทำแต่ผู้เสียหายไม่เชื่อส่งเรื่องแจ้งความไปแล้วตอนนี้ทำได้เพียงรอหมายเรียกไปที่เชียงใหม่((ไกลมากๆ)) ผู้ต้องหามี 3 คน 1.ตัวเรา2.แฟนเรา3.นายสุพล รุ่งสว่าง 

  นายสุพลได้โพสต์ขายกล้อง zr3500 ในราคาประมาณ 9000 ไว้ใน olx มีผู้เสียหาย 3 คน หลงโอนเงินไปให้ 6000, 7500, 8000 โดยเงินทั้งหมดเข้าบันชีนายสุพล และต่อมาทางผู้เสียหายได้บอกว่าไลน์ที่นายสุพลใช้คุยกับผู้เสียหายได้อ้างว่าเป็นแฟนนายเทพฤทธิ์ หมัดหนัก โดยนายเทพฤทธิ์ได้เอาบันชีธนาคารมาจากนายสุพล เอามาใช้ขายของตามเว็ปแล้วหลิกเงินคนที่หลงเชื่อ

  อยากทราบว่าต้องทำยังไง?????????เพื่อแสดงว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะตอนนี้เราโดนคดีฉ้อโกงประชาชนโดยมีนายสุพล รุ่งสว่างเป็นเจ้าของบันชี ((มันคือใครเราก็ไม่รู้จัก)) และตัวเราก็มีเพจขายกล้องฟรุ้งฟริ้งรุ่น zr 3500 อยู่ด้วยซื่อมีหลักฐานว่าเรามีการซื้อขายกับลูกค้าคนอื่น ๆ จริง 

  ตอนแรกที่รู้เราตกใจทำอะไรไม่ถูกมีโพสต์แชร์ประจานหน้าเราแต่เราติดต่อไปทางคนที่แชร์เค้าบอกจะไม่ลบจนกว่าจะคืนเงินถ้าไม่คืนจะเอาตำวรวจมาจับ
  เราได้โอนตามที่ผู้เสียหาย 2 คน นครปฐม 8000 นครราชสีมา 7500  แต่ไม่ได้โอนคนที่อยู่เชียงใหม่เพราะเค้าไม่รับ ((เราไม่ได้เป็นคนทำผิดที่เราโอนไปเพราะต้องการให้เค้าลบที่แชร์หน้าเราให้หมดทุกเพจ)) เหมือนเสียค่าโง่ไปเลย แล้วแบบนี้ถ้าได้ตัวนายสุพลเราจะได้คืนมั้ยทั้งที่เราจ่ายเงินไปให้ผู้เสียหาย2คนนั้นก่อนแล้ว """เราคิดแค่ว่าถ้าได้ตัวสุพล เราจะได้เงินคืน""" แล้วผู้เสียหาย 2 คนนี้ได้อ้างว่าแจ้งความชื่อเราไปแล้วถ้าโอนเงินคืนจะถอนแจ้งความเค้าได้แค่บอกนะเรายังไม่เห็นหลักฐานอะไร


  ช่วยหน่อยนะคะ มีหมายเรียกมา 12 ก.ค. นี้แล้ว มันซับซ้อนมาก ๆ อยากจะฆ่าตัวตายกับปัญหาที่เราไม่ได้ก่อแย่มากค่ะ

  โดยคุณ ณัฐภรณ์  (1.46.170.231)     1 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 293

   ยกตัวอย่างเหตุการ์ณนะคะ นาง A เป็นภรรยาของนาย B ได้ไปกู้เงินจากนาง C สองครั้ง ครั้งแรกลงชื่อนาง A เองในวงเงิน 50000 บาทและใช้หนี้จนครบตามวงเงิน แต่เมื่อไปยืมครั้งที่สอง นาง C ให้นาง A ปลอมลายมือชื่อนาย B ผู้เป็นสามีถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีพยานคือ นาง A และ สามีของนาง C (ผู้ให้กู้) โดยอ้างว่านาง A เคยมายืมไปแล้วจะไม่ให้ยืมซ้ำอีก โดยมีวงเงิน 100000 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคือนาง A ตกงานยังไม่มีเงินมาใช้หนี้ นาง C จึงฟ้องร้องโดยใช้สัญญาที่ลงชื่อ นาย B ฟ้องนาย B ซึ่งถูกศาลยกฟ้องเนื่องจากไม่ใช่ลายมือของนาย B เป็นผู้ลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นนาง A ต้องการไกล่เกลี่ยจึงโทรศัพท์ไปถามแต่นางC โกรธที่ถูกศาลยกฟ้อง นางบอกแก่แล้วให้เด็กเมื่อวานซืนมาถอนหงอกไม่ได้นางจะเอาเรื่องถึงที่สุด จึงไม่ยอมพูดคุยไกล่เกลี่ยแต่จะดำเนินคดีอย่างเดียว นาง C จึงแจ้งความจับนาง A คดีปลอมแปลงเอกสารและฉ้อโกง

  คำถาม 1 นะคะ นาย B สามารถฟ้องในฐานะที่นำเอกสารปลอมมาฟ้องศาล เป็นคดีอาญาได้มั้ยคะ?

  คำถาม 2 ในสัญญาเงินกู้ระบุชัดเจนว่าผู้กู้และผู้ให้กู้ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน ดังนั้นจะแจ้งความในคดีปลอมแปลงเอกสารได้มั้ยคะ ในเมื่อลงลายมือชื่อที่ปลอมแปลงต่อหน้าพยานซึ่งเป็นสามีของผู้ให้กู้ ?

  คำถาม 3 ถ้าหากนาย B ฟ้องร้องเป็นคดีอาญาได้นาง A จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยมั้ยคะ ?

  คำถาม 4 ถ้าหากพยานให้การว่าไปลงลายมือชื่อลับหลังและนำมาหลอกให้ลงชื่อเป็นพยานจะมีผลกับคดียังไงมั้งคะ ?

  #เครียดมากค่ะ ช่วยหาทางแก้ไขหน่อยนะคะ

  โดยคุณ wissawa  (171.5.122.64)     10 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 292

   จากเลขที่บัญชีดังกล่าว 7007-4446-30ธ.CIMBเจ้าของบัญชี JEERANUCH MAKUD และผู้หญิงชื่อคุณ กาญเกล้า เบอร์โทร 097-275-8544 เป็นระบบ True ได้อ้างว่าเป็นตัวแทนบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศชื่อบริษัท AC Company แจ้งว่ามีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศให้จ่ายค่าภาษีอากรนำเข้าสินค้าเป็นเงินจำนวน 25,000฿ โดยบอกว่าจะส่งสินค้าให้วันรุ่งขึ้น พอถึงวันรุ่งขึ้นก็ได้โทรมาบอกว่าสินค้าไม่สามารถส่งให้ได้เนื่องจาก มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงจึงต้องมีค่าภาษีเพิ่มขึ้นเป็นเงินอีก 50,000฿ นัดโอนวันพรุ่งนี้ จึงอยากทราบว่าเจ้าของบัญชีนี้มีจริงหรือเปล่าขอความกรุณาตรวจเช็คให้ด้วยคะ เกรงว่าจะเป็นพวกหลอกให้โอนเงิน
  กรุณาติดต่อกลับ e-mail นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ
  ส่งจาก iPhone ของฉัน

  โดยคุณ น.ส อรพิน คำเขียว  (1.46.205.215)     6 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 291

  ขอเรียนปรึกษาค่ะ

   เนื่องจากดิฉันได้ทราบข่าวจากเพือนสนิท ว่ามีคนสามารถพาเราไปทำงานที่ประเทศอังกฤษได้แต่ต้องโอนเงินทันที เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คนละ 8,000 บาท ดิฉันหลงเชื่อเพือนคนนี้ ได้ไปชวนญาติมา 3 คน ซึ่งคนแรกได้โอนเงินของตนเอง ส่วนอีกสองคน ได้ขอยิมเงินดิฉันให้โอนไปให้เค้าก่อนและเค้าก็โอนมาชำระในภายหลังค่ะ ระหว่างที่รอดำเนินการ เพื่อนสนิทดิฉันก็จะโทรมาบอกขั้นตอนต่างๆ แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ได้แต่บอกให้รอ ส่วนคนที่รับเงินไปเงียบมาก (คือโอนเงินเข้าบัญชีอีกคนนึงค่ะ)ซึ่งตอนที่โอนเค้าบอกว่าให้โอนทันที ดิฉันไม่มีเวลาไตร่ตรองแต่เห็นเป็นเพื่อนสนิทไว้ใจกัน ก็เลยโอนไป มาภายหลังเข้าไปศึกษาขั้นตอนการทำวีซ่า ได้ทราบข่าวจากเพือนคนอื่นก็โดนไปหลายคนเหมือนกัน เรื่องเงียบหายมาเป็นปีแล้ว ดิฉันคิดว่าถูกหลอกแน่ๆก็เลยโทรไปขอเงินคืนจากคนที่รับโอนเงิน  ซึ่งทางนั้นก็บอกว่าจะคืนให้ แต่ก็ผลัดผ่อนมาเรื่อยๆ ครั้งละหลายๆวัน พอโทรไปก็ไม่รับ ต้องฝากข้อความไว้ใน FB ซึ่งเค้าก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง ดิฉันจึงให้ญาติคนหนึ่งไปแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดี  ส่วนญาติอีกสองคนกำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความที่ ตจว.ค่ะ

  และก็มีเพือนในกลุ่มเดียวกันที่โดนหลอก บ้านอยู่ที่ จ.พิจิตร ได้ไปแจ้งความที่ สน.พิจิตร แต่ตำรวจไม่รับแจ้ง ทั้งๆที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ทราบข่าวผู้ถูกกล่าวหารายนี้ว่าบ้านอยู่ใหน มีพฤติกรรมอย่างไร แต่ไม่ยอมดำเนินการใดๆให้เพื่อนดิฉันเลย บอกว่า ให้ไปร้องที่กองปราบ งงค่ะ ว่าทำไมทางญาติดิฉันแจ้งได้ แต่ สน.พิจิตรไม่รับแจ้งความ บอกแต่ว่า หมดอายุความไปแล้ว แต่พวกเราเพิ่งจะทราบว่าถูกหลอกแน่ๆ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมาเองนะคะ  แล้วอีกอย่างเราเป็นผู้เสียหาย เราแค่อยากได้เงินของเราคืน แต่ทาง จนท.ไม่ดำเนินการใดๆให้เลย 

  อย่างนี้ เราจะดำเนินคดีอย่างไรต่อไปคะญาติดิฉัน ที่แจ้งความไปแล้ว ทาง ตำรวจได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วค่ะ แต่ที่อยู่ต่างจังหวัดอีกสองคน เจอเคสเพื่อนดิฉันเข้าไปจะเข้าไปแจ้งความก็งงค่ะ  ไม่รู้จะไปต่อยังไง 

  เราขอความกรุณาช่วยแนะนำแนวทาง ของกฏหมาย ให้เราได้เงินของพวกเราคืนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ สุภาพร  (125.26.215.172)     4 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 290

   ขอสอบถามค่ะกรณีหลอกเอาเงินประกันมีการปลอมแปลงเอกสารการตายและเอกสารแนบต่างๆมีความผิดแค่ไหนคะ

  โดยคุณ   (202.29.177.209)     29 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 289

   สวัสดีครับ พอดีมีเรื่องปรึกษา มีน้องชายทำงานร้านสดวกซื้อแห่ง1 ทำยยังไม่ถึงเดือนโดนเจ้าของร้านแจ้งว่าทางน้องชายได้ขโมยเงินจำนวน46,000฿แจ้งความ ลักทรัพย์  แ่ตทางน้องชายไม่ใช่คนบุครนิสัยขโมยของ.   ทางผมขอดูกล่องวงจรปิดทางร้านไม่ยอยให้ดู  ตอนนี้มีหมายเรียกครั้งที่สองแล้ว ให้ไปรายงานตัวที่ สน.  แต่จะขอคำปรึกษาครับ ขโมยก้ไม่ได้ขโมย แต่ถูกทางร้านเอาเปรียบ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ   (183.89.19.41)     26 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 289

  น้องของท่านควรไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกหรือตามนัด มิฉะนั้น กฎหมายให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนีและเป็นเหตุให้ออกหมายจับได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 66 วรรคสอง ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวน น้องในฐานะผู้ต้องหามีสิทธิที่จะแก้ข้อหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ตามมาตรา 134 วรรคสี่ โดยควรปรึกษาทนายเพื่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.155.226)     24 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 288

  ขอเรียนสอบถามค่ะ

  ดิฉันทำงานกับห้างหุ้นส่วนมาเป็นเวลา 10 ปี นายจ้างอนุญาติให้นำเช็คเงินสดเข้าบัญชีตัวเองเพื่อทำการเดินบัญชีให้แก่ดิฉันเพื่อนำไปประกอบการซื้อบ้านแต่ยังไม่ได้ยื่นกู้ซื้อค่ะ..นายจ้างบอกว่าไม่เคยรับรู้เลยค่ะต่อมานายจ้างแจ้งความว่าดิฉันโกงเงินห้างหุ้นส่วนเป็นเงิน 800.000 บาทค่ะให้หามาใช้ในเวลา 1 เดือน

  อยากทราบว่าดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ไข่  (171.96.185.141)     30 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 287

   พอดีมีปัญหารบกวนปรึกษาคะ ดิฉันได้ขายข้าวเปลือกให้กับเถ้าแก่รายหนึ่ง แต่เขาไม่ยอมให้เงิน อ้างนู่นอ้างนี่ผลัดไปผลัดมา หลังๆโทรไปไม่รับบางทีก็ตัดสายทิ้ง ดิฉันจะดำเนินการอย่างไรได้มั่งคะรบกวนขอคำแนะนำหน่อยคะ ขอบคณคะ

  โดยคุณ เบญจภรณ์ ปิ่นทอง  (118.172.187.178)     24 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 286

   เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้ทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง บริษัทได้ให้ทางผมหาช่างเข้ามาทำงาน ซึ่งผมก็ได้หาช่างเข้ามาทำงานให้กับบริษัท ก็ได้ให้ช่างของผมทำงาน เป็นงานฝ้าเพดานครับ ซึ่งทางบริษัทได้มีราคางานฝ้าอยู่ที่ตารางเมตรละ 320 บาท แต่ผมเป็นพนักงานและหาช่างเข้ามา ผมสามารถจ้างเค้าในราคาตารางเมตรละ 280 บาท เงินโอนเข้าบัญชีผม ซึ่งส่วนต่างผมก็เฉลี่ยกับเพื่อนร่วมงาน และอีกประเด็นคือผมก็ยอมรับนะครับว่าส่งงานเกินตารางเมตรไป ทางบริษัทก็ยอมจ่าย แต่พอทางบริษัทจับได้ว่าผมจ้างช่างในราคา 280 ก็เกิดเป็นประเด็นทางบริษัทเอาเรื่องผม โดยการไม่จ่ายเงินผู้รับเหมาอื่นที่ทางบริษัทค้าง ประมาน 300000 กว่า แต่ให้ทางผมเป็นผู้รับผิดชอบแทน และไปเก็บงานที่บริษัททำงานไม่เรียบร้อยไว้ และทางบริษัทเค้าบอกจะไม่เอาเรื่อง ผมก็ยอมรับผิดยอมชดใช้ค่าเสียหาย และยอมไปเก็บงาน แต่ความรู้สึกผมก็เครียดตลอด จะให้ผมทำงานต่อให้กับทางบริษัทเพราะเค้าบอกว่าไม่มีคน ผมขอลาออกเค้ายอกไม่อนุมัติ แต่ผมคงไม่มีจิตใจที่จะทำแล้วครับ เพราะผมเงินเดือนแค่17,000บาท ผมอยู่นนท์ต้องวิ่งไปทำงานรังสิตคลอง5 ค่าใช่จ่ายผมต่อวันผมก็400บาท ผมไม่เหลืออะไรเลย ผมเลยต้องออกมาหางานเพิ่มเพื่อไปชดใช้ครับ ผมเลยอยากสอบถามทางทนายครับ รบกวนอย่างยิ่งครับ ผมนอนไม่หลับมาหลายคืนเลย

  1.ถ้าผมไม่ทำงานต่อจะได้ไหมครับ จะเอาผิดกับผมได้ไหมหาว่าผมหนีหรืออะไรครับ
  2.คดีนี้ถ้าเรื่องถึงที่สุดผมต้องติดคุกมั้ยครับ เมื่อผมยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
  3.ถ้าเค้ายอมความทางผมจะเสียประวัติมั้ยครับ ตอนนี้ผมกำลังจะเรียนจบด้วยครับ
  รบกวนพี่ทนายด้วยครับผมกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันเลย พี่ทนายมีไรช่วยแนะนำผมด้วยครับ เครียดจนน้ำหนักลดลงหลายกิโลเลยครับ เครียดมากครับ 
  ขอบคุณอย่างสูงครับพี่ทนาย

  โดยคุณ เครียด  (1.10.217.131)     6 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 286

  กรณีตามปัญหา หากท่านถูกดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากมีการยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของบริษัทผู้เสียหายย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(2) ทั้งนี้ การที่ท่านออกจากงานและไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงรับผิด บริษัทมีสิทธิดำเนินคดีบังคับท่านตามกฎหมายแพ่งต่อไป โดยท่านยังคงไม่มีประวัติการถูกดำเนินคดีเพราะยังไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     8 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 285

  ดิฉันถูกหลอกโกงเงินเนื่องจากมีผู้หญิงโกหกว่าจะนำเงินไปประกันสามีที่ติดคุก แต่มาทราบความจริงว่าโกหกหลอกเอาเงินไป35000บาท ดิฉันจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปู้หญิงค

  ดิฉันจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปู้หญิงคฯนนนี้ได้รึไม่ค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ดิฉันจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปู้หญิงคฯน

   

   

   

   

  ดิฉันจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปู้หญิงคฯน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ดิฉันจะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับปู้หญิงคนนี้ำไ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ภควดี  (49.230.87.225)     30 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 284

   สอบถามค่ะกรณีพ่อของลูกได้โกงเงินบริษัทไปประมาณ 5 ปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรื่องขึ้นศาลฟ้องร้องไม่ให้ประกันตัวตอนนี้ฝากขังอยู่ ได้มาขอเอกสารสูติบัตรลูกเพื่อไปยืนต่อศาลให้เห็นใจ ดิฉันจะช่วยเหลือดีไหมค่ะ แล้วจะมีความผิดอะไรด้วยไหม ไม่อยากเดือกร้อนนะค่ะเพราะปัจจุบันเราต่างคนต่างอยู่มาหลายปีแล้วนะค่ะ จะทำไงดีค่ะ แล้วศาลจะมาสืบสวนอะไรกับดิฉันด้วยไหมค่ะ ช่วยตอบให้หน่อยนะค่ะว่าควรช่วยดีไหมค่ะ

  โดยคุณ 999  (180.183.163.207)     25 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 283

   ขอเรียนสอบถามคะ

  ในกรณีบริษัทไม่จ่ายเงินเดือนพนักงาน เคยฟ้องร้องขึ้นศาลแล้วแต่ในครั้งที่ 3 สามารถตกลงกันได้ ทางบริษัทบอกจะผ่อนจ่ายเป็นงวดๆไป โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ค ศาลสั่งให้นำเข็คมาวางก่อนวันที่ 13 มีนาคม แต่ทางทนายแจ้งว่าได้นำเช็คมาผิดแล้วเลื่อนเป็นก่อนวันที่ 25 มีนาคม เมื่อจะถึงกำหนดจ่ายงวดแรกวันที่ 25 มีนาคม ทางทนายจะขอเลื่อนไปเป็นมิถุนายน จะมีผลอะไรมั้ยคะ ดิฉันสมควรทำยังไงจะยอมเลื่อนดีมั้ย เพราะพนักงานที่เคยได้เช็คก่อนหน้านี้นำเช็คไปขึ้นเงินปรากฏว่าเช็คเด้งคะ

   

  ขอบคุณคะ

  โดยคุณ Sopapan  (27.55.234.232)     24 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 283

  หากตามพฤติการณ์ของนายจ้างเป็นการประวิงการชำระหนี้ให้ล่าช้ามีเจตนาไม่สุจริต ท่านก็ชอบที่จะแถลงคัดค้านการขอเลื่อนคดีดังกล่าวต่อศาลได้ตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 282

  แม่ติดหนี้บริษัทอิออนสงเงินไปหลายปีแระยุดสงสามปีแระทางอิออนก้สงหนังสือท้วงหนี้แระหมายสานมายังนีแม่จะติดคุกมัยคะจะยอมความกันได้มัยคือแม่มัยมีเงินเรยคะ

  โดยคุณ wanvisa  (49.230.210.175)     23 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 281

   เมื่อก่อนเป็นเซลล์ขายรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและได้มีลูกค้าสั่งอุปกรณ์ปรุดับยนต์เพิ่มและดิฉันได้สั่งเพื่อนคนนึงซึ่งทำงานที่ร้านประดับยนต์เมื่อวันที่27/10/57แต่เพื่อนคนนี้ได้ทำการเอาใบเสร็จปลอมมาให้และไม่ได้นำเงินเข้าร้านประดับยนต์เป็นจำนวนเงิน15,000ดิฉันจึงดำเนินเข้าแจ้งความพร้อมกับร้านประดับยนต์ข้อหาฉ้อโกงและนัดไกล่เกลี่ยคดีและได้นัดรับชำระเงิน ซึ่งได้เงินคืนแค่5,000และนัดจ่ายส่วนที่เหลืออีกกครั้งจนกระทั่งวันนี้ด็ผิดนัดไม่ยอมจ่ายและมีการขู่ฆ่าทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเป็นแบบนี้สามารถฟ้องศาลได้ไหมคะ

  โดยคุณ ใหม่กมล  (27.55.218.110)     20 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 281

  กรณีตามปัญหาสามารถฟ้องศาลเพื่อให้ลงโทษจำเลยในคดีความผิดอาญาได้หากท่านเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย ป.วิ.อ.มาตรา 2(4), 28(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     22 มี.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 15   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด