X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700

 • ฉ้อโกง

   

  ความผิดฐานฉ้อโกง

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความจะนำความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีฉ้อโกง  081-912-5833,081-616-1425

  ความผิดฐานฉ้อโกง ตอนที่ 1

   

  มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

   

  มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ตัวอย่างคดีฉ้อโกง

   

  ฟ้องแล้วเปมิกา แฉละเอียดยิบขั้นตอนลวง หมอเผ่า ติดกับ

   

  เปมิกา แม้จะเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดก็ไม่อาจช่วยได้ อัยการฟ้องแล้วพร้อมเพื่อนร่วมก๊วน 3 คน หลอกลวง หมอเผ่า เจ้าของสถาบันกวดวิชาดังหลายรูปแบบทั้งระลึกชาติ เคยเป็นเมีย เป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเมียหลวงตามฆ่าทุกชาติ ให้เช่าพระแก้คุณไสย หาปืนไว้ป้องกันตัว เช่าคอนโดฯ ไว้หลบภัย ซื้อรถเก๋งคันหรูเพื่อชดใช้กรรม ได้ทรัพย์สินเข้ากระเป๋าไปเกือบ 10 ล้าน ยันให้การปฏิเสธ ขอสู้คดีในศาล แล้วความจริงจะถูกเปิดเผย ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน

   

  วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 รัชดาภิเษก น.ส.เปมิกา วีรชัชรักษิต อายุ 25 ปี, น.ส.ฤทัย หรือแนน รุ่งสิริเมธากุล อายุ 23 ปี, นายณัฐพล หรือภาสยภูริณฐ์ หรือตั้ม พรมประไพร อายุ 28 ปี และนายวทัญญู หรือปุ้ย ตันธีระพงศ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ พร้อมนายอภิชาติ จรสาย ทนายความ ได้เข้ารับฟังการสั่งคดีจากพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้อง จากนั้นได้นำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตของเจ้าของทรัพย์สิน ตามคำฟ้องระบุความผิดพวกจำเลยว่า

   

  เมื่อระหว่างเดือน ต.ค.49 ถึง เดือน พ.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง แอพพลายด์ ฟิสิกส์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีความอ่อนแอทางจิต มีความผิดปกติทางด้านภาวะจิตใจ เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวน หลงผิดแยกไม่ได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริง ขาดความยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนอื่นชักจูง จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงและการสร้างสถานการณ์ของจำเลยทั้งสี่ โดยเข้าใจว่าตนเองสามารถนั่งสมาธิจนสำเร็จญาณขั้นสูง สามารถระลึกชาติได้ ถอดจิตได้ มีอำนาจที่บุคคลธรรมดาไม่สามรถทำได้ และยังเชื่อว่าจำเลยที่ 1 มีความสามารถนั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ฌานและสามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

   

  จากนั้นพวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้งหลายหน โดยร่วมกันสร้างสถานการณ์และหลอกลวงจนเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เคยเป็นภรรยาผู้เสียหายที่ 1 เมื่อ 99 ภพ ชาติที่ผ่านมา มีหนี้กรรมต้องชดใช้กันในชาตินี้ โดยผู้เสียหายที่ 1 เป็นขุนศึกเคยมีม้าชื่อนิลพยัคฆ์ และ นิลมังกร ในชาตินี้ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีดำ มูลค่า 1,569,000 บาท รวมทั้งเงินสด 980,000 บาท เพื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สห-9999 ให้แก่จำเลยที่ 1

   

  นอกจากนี้ พวกจำเลยยังได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้ถูกนางอลิสา ทมชิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียหายที่ 1 ฆ่าตายทุกภพชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายที่ 2 มาฆ่าจำเลยที่ 1 อีกในชาตินี้ จึงให้ผู้เสียหายที่ 1 เช่าพระเครื่องล้อมกรอบทองคำ 15 องค์ และล้อมกรอบสเตนเลส จำนวน 10 องค์ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มอบให้แก่จำเลยที่ 1

   

  ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้หลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติเห็น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา กวาดต้อนจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเป็นเหตุให้กำไลข้อมือสูญหายไป จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 245,000 บาท มาคืนให้แทนกำไล

   

  อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติได้เห็น ผู้เสียหายที่ 1 เคยมอบแหวนไว้ให้จำเลยที่ 1 มาก่อน จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อแหวนเพชรมูลค่า 145,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 อีกและพวกจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่านางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะทำร้ายจึงขอปืนพกไว้ป้องกันตัว ผู้เสียหายที่ 1 จึงมอบปืนพก 3 กระบอก มูลค่า 200,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ให้พวกจำเลยไป

   

  อัยการโจทก์ยังระบุฟ้องด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะมาทำร้าย ต้องหาที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะพบกันเพื่อนั่งสมาธิและหลบภัยผู้เสียหายที่ 1 จึงไปเช่าคอนโดมิเนียม 2 ห้อง มูลค่า 410,000 บาท ให้แก่พวกจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่า เคยวางเพลิงเผาบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อชาติภพก่อน ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านปริญญาดา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ให้แก่จำเลย

   

  โดยพวกจำเลยได้หลอกผู้เสียหายที่1 ว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไสยศาสตร์ทำคุณไสยใส่จำเลยที่ 1, 3 และ 4 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อสร้อยคอและพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 10 องค์ เบี้ยแก้คุณไสย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ให้แก่พวกจำเลยเพื่อใช้ป้องกันอันตราย

   

  ท้ายคำฟ้องอัยการยังระบุถึงพฤติการณ์ด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ยังร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการย้ายคณะ เพราะถูกบุคคลระดับสูง ข่มเหงลวนลาม จำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในการวิ่งเต้นโยกย้ายคณะ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่พวกจำเลยไป และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า เป็นขุนศึกคุมทหารยกทัพมาเผ่าบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วปล้นเอาเงินของจำเลยที่ 1 และครอบครัว เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงนำเงินของของตน และเงินของนางอลิสา และ รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2-3 จำนวน 4,586,287 บาท เพื่อชดใช้หนี้กรรมให้แก่พวกจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น 9,658,000 บาท

   

  เหตุเกิดที่แขวงและเขตปทุมวัน แขวงและเขตพญาไท กทม.และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 50 พนักงานสอบสวนกองปราบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

   

  ศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำที่ อ.4543/50 และสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ.ศกหน้า เวลา 09.00 น.

   

  ทั้งนี้ น.ส.เปมิกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างเดินทางมาศาลอาญาว่า รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ และยังคงให้การปฏิเสธกับข้อหาที่เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนได้พิสูจน์ตนเองเพราะเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยกันตนก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ หลังจากนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป และอยากให้บทสรุปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกัน

   

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้เกิดเหตุขลุกขลักนิดหน่อยในการยื่นคดีฟ้องต่อศาลเนื่องจาก พนักงานอัยการต้องแก้ไขคำฟ้องในส่วนของ น.ส.เปมิกา ที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น สิริรัษสิริ เหลืองเรณูกุล

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://www.manager.co.th/

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 353

   ขอปรึกษาเรื่อง คดีฉ้อโกงหน่อยครับ คือว่าตอนนี้ผมได้เลิกกับแฟนแล้วผมได้รูดโทรศัพท์มาให้เธอหนึ่งเครื่อง แล้วเธอบอกว่าจะผ่อนเองผมจึงทำการรูดโทรศัพท์ให้เธอ พอเลิกกันเธอผ่อนโทรศัพท์ได้แค่ 5งวดยังเหลืออีก5งวดเธอไม่ยอมส่ง แล้วผมขอทวงตังที่ส่งไปคืนเธอไม่ยอมให้ แถมยืมเงินผมไปอีก1300แล้วไม่ยอมคืน ผมสามารถแจ้งข้อหาฉ้อโกงได้มั้ยครับ 

  โดยคุณ วรพงษ์ บุญศรี  (49.230.235.149)     26 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 352

   ข้อปรึกษาค่ะคือดิฉันทำงานกับบริษัทน้ำตาลแห่งหนึ่งมีตำแหหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ขนถ่ายอ้อยมรหน้าที่ประสานงานต่างๆภายในศูนย์ พอเปิดหีบรับซื้ออ้อยก็มีน้ำหนักอ้อยขาดหายด้วยหลายปัจจัยทางบริษัทจึงส่งสัยว่ามีพนักงานฉ้อโกงจึงแจ้งความดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในศูนย์ขนถ่ายดิฉันต้องทำยังไง

   

   

  โดยคุณ วิภาดา  (49.229.100.0)     25 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 351

   คือหนูออกจากงานเป็นเซลล์โตโยต้า หลอกให้ลูกค้าโอนเงินให้60000 แล้วขาดการติดต่อ ตอนนี้เค้าแจ้งความจับอยู่ หนูอยากผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ใกมค่ะ แล้วหนูจะโดนจับใหม 

  โดยคุณ สารินี  (182.232.85.147)     23 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 350

   หนูขอปรึกษาหน่อยค่ะ แฟนหนูทำงานกับผู้รับเหมาได้วันละ500บาทแต่พอมามีปันหากันเรื่องโอทีไม่ตรงกันเค้าจึงไม่ให้แฟนหนูทำงานกับเค้าแร้วเค้าบอกว่าเค้าไม่เอาแฟนหนูแร้ว แฟนหนูเรยไม่ทำงานกับผู้รับเหมาอีกคนนึง แต่พอถึงว่าจ่ายเงินผู้รับเหมาที่จ้างวันละ500กับบอกว่าคุนไม่ได้งานกับฉันแร้วฉันจะจ่ายเงินให้คุนเท่าไรก็ได้ ฉันให้คุนวันละแค่400บาทนะ เค้าทำแบบนี้ถูกต้องไหมค่ะ

   

  โดยคุณ สุมิตรตรา  (1.47.40.237)     18 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 349

  เรื่องที่จะรบกวนปรึกษาทนายคือ สมมุตินาง A พานาง B C D E F มากู้เงินแล้วไม่คืนเงินทั้งต้นทั้งดอก นาง B C D E F อ้างไม่ได้ใช้เงินเอาให้นาง A หมดปฎิเสธจะคืนเงิน (มีสัญญากู้เงินทุกคน) จะถามท่านทนายว่าจะเอาผิด นางA ฐานฉ้อโกงได้ใหมครับ ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สุริยง  (171.97.116.240)     2 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 348

   อยากปรึกษาค่ะที่บ้านโดนหลอกให้โอนเงินไป340000มีใบโอนเงินเป็นหลักฐานครบและแจ้งความไว้แล้วตำรวจก้อตามเจอและออกหมายให้มาไกล่เกลี่ยคดี แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินไปใช้เองมีคนข้างบ่านซึ่งพิการยืมเอทีเอ็มกะหมายเลขบันชีไปเขาบอกจะมีญาติโอนตังมาให้ แบบนี้เราจะได้เงินคืนหรือไม่คะ ตอนนี้คดีรอขึ้นศาลค่ะ

  โดยคุณ   (182.232.36.202)     30 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 347

   ผมซื้อใบขับขี่ในเวบแร้วโดนหลอกขายใบขับขี่

  สามารถแจ้งความได้ไม๋

   

   

   

  โดยคุณ สุธินันท์ แก้วลือชัย  (182.232.25.163)     27 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 346

   สอบถามหน่อยคะ พอดีมีเพื่อนโทรชวนร่วมลงทุนรับเหมาที่แห่งหนึ่ง แล้วแบ่งผลประโยชน์ให้ และมีการโอนเงินให้แล้ว สุดท้ายเช็คดูแล้วเขาไม่ได้รับเหมาจุดที่เขารับเหมา โทรก้อไม่รับสายแล้ว รู้แน่ล่ะโดนโกง จะทำไงดีคะ ฟ้องอาญาได้ไม๊คะ

  โดยคุณ   (49.49.240.207)     26 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 345

  ปรึกษาหน่อยค่ะ  พอดีเรื่องเกิดขึ้นว่าเราได้เคยทำงานอยู่ บริษัท ก แต่ได้ออกงานมานานแล้วประมาณ 3 ปี แต่พอมาปีนี้ได้ได้เสียภาษากับพบว่าที่กรมสรรพกร แจ้งว่า ทางบริษัท ก ได้มีการยืน 50 ทวิด้วย แต่เราไม่ได้ทำงานกับเขาแล้ว เขายืนมาตลอดเวลาที่เราไม่ได้ทำงานกับเขา อยากทราบว่าเราสามารถแจ้งความดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายกับเขาได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ วาสนา  (124.120.44.163)     21 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 344

   ดิฉันขอรบกวนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องฉ้อโกงหน่อยค่ะ  คือดิฉันเป์นผู้กระทำความผิด  โดยการขายสินค้าของบริษัทฯ  หมุนเงินคืนไม่ทัน  ต่อมาบริษัทฯ จับได้ว่าทำการฉ้อโกงเงิน  จำนวน 63,000 บาท  โดยให้ทางตำรวจแจ้งดำเนินคดี  แต่ดิฉันรับสารภาพและยินยอมรับผิดและขอชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืน  โดยโอนให้ทางบริษัทฯ ไปแล้ว 20,000 บาท  ทางตำรวจได้นัดให้ดิฉันเข้าไปเซ็นรับข้อกล่าวหา  และได้นัดให้ไปพบอัยการวันที่ 19/4/59  นี้ค่ะ  คือดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้เรื่องมันเบาลง  ตอนนี้ก้อไม่ได้ทำงาน  เงินที่จะต้องส่งให้กับบริษัทฯ ก้อไม่มีค่ะ  ยังไม่ได้งานใหม่เลย  คงต้องรบกวนขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ  และขอสอบถามว่า  ตอนที่เขาทราบว่าเราทำผิด  เขาได้ยึดโทรศัพท์ส่วนตัวเอาไว้ 2 เครื่อง  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ตอนนี้ก้อยังไม่คืนให้  ไม่ทราบว่าเขาจะยึดของเราได้หรือไม่คะ

  ขอบคุณมากค่ะ

   

   

   

  โดยคุณ wilaiporn  (125.24.28.75)     12 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 343

   สอบถามหน่อยค่ะ คือให้ป้ายืมบัญชีไปแล้วโดนจับคดีรวมกันฉ้อโกงแต่ป้ารับสารภาพยินยอมชดใช้หนี้แต่พอถึงกับหนดไม่มีเงินไปใช้นี้แต่เราเป็นจำเลยอันดับ3 คำให้การของคนที่แจ้งความคือรู้จักเราในฐานะหลานแต่ไม่เคยคุยกันแค่เงินผ่านบัญชี ศาลนัดตัดสินพ.ค.นี้ เราจะติดคุกกี่ปีคะ

  โดยคุณ ให้แม่ยืมบัญชี  (223.205.33.144)     12 เม.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 342

  ผมโดนคดีฉ้แโกงมีหมายมาแล้วไม่กล้าไปจะคืนเงินให้เขาทันไมคับ

  โดยคุณ genzaza  (124.122.187.59)     23 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 341

   ปรึกษาหน่อยค่ะ  หนูซื้อมือถือผ่านทางอินเตอร์  ได้โอนเงินไปให้ทางผู้ขายแล้ว  แต่ผู้ขายไม่ยอมส่งของมาให้  และไม่มามารถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะ  เรื่องเกิดวันที่ 13 มีนาคม 2559  และวันที่ 15 มีนาคม2559 หนูได้ไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจพร้อมเอกสารหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนเลยค่ะ (โดยเฉพาะรายละเอียดผู้ฉ้อโกง บัตรประชาชน  รูปถ่าย หน้าเฟสบุ๊ค ไอดีไลน์ เบอร์โทรศัพท์ หน้าสมุดบัญชีที่ชื่อเดียวกับบัตรประชาชน )ค่ะ ร้อยเวรลงบันทึกประจำวันไว้  แล้วถามหนูว่า  ถ้าจับผู้ฉ้อโกงได้  ทางหนูจะกล้าไปชี้ตัวยืนยันผู้โกงไหม  เพราะคู่กรณีสามารถปฎิเสธข้อกล่าวหาได้ เพราะถ้าเขาปฎิเสธแล้วฟ้องกลับ ทางเราเองจะแย่นะ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอีก  / หนูก็ งง นะคะ  ว่าหลักฐานครบขนาดนี้ ยืนยันได้ไว่าคนคนนี้เป็นผู้กระทำ  แต่เราเป็นผู้เสียหาย จะต้องเป็นคนกลัวหรอคะ แล้วอย่างนี้คนที่เสียหายใครจะกล้าดำเนินคดีคะ ต้องปล่อยให้คนชั่วลอยนวลหรอคะ  งั้นคนที่โกงเขาก็จะโกงอยู่เรื่อยๆ  เพราะไม่มีใครทำไรเขาได้   ปรึกษาหน่อยนะคะ  ว่าหนูต้องทำไงต่อคะ  

  โดยคุณ น.ส.ฤทัยรัตน์ หัสนาม  (119.42.123.161)     22 มี.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด