452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700

 • ฉ้อโกง

   

  ความผิดฐานฉ้อโกง

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความจะนำความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีฉ้อโกง  081-912-5833,081-616-1425

  ความผิดฐานฉ้อโกง ตอนที่ 1

   

  มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

   

  มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ตัวอย่างคดีฉ้อโกง

   

  ฟ้องแล้วเปมิกา แฉละเอียดยิบขั้นตอนลวง หมอเผ่า ติดกับ

   

  เปมิกา แม้จะเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดก็ไม่อาจช่วยได้ อัยการฟ้องแล้วพร้อมเพื่อนร่วมก๊วน 3 คน หลอกลวง หมอเผ่า เจ้าของสถาบันกวดวิชาดังหลายรูปแบบทั้งระลึกชาติ เคยเป็นเมีย เป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเมียหลวงตามฆ่าทุกชาติ ให้เช่าพระแก้คุณไสย หาปืนไว้ป้องกันตัว เช่าคอนโดฯ ไว้หลบภัย ซื้อรถเก๋งคันหรูเพื่อชดใช้กรรม ได้ทรัพย์สินเข้ากระเป๋าไปเกือบ 10 ล้าน ยันให้การปฏิเสธ ขอสู้คดีในศาล แล้วความจริงจะถูกเปิดเผย ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน

   

  วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 รัชดาภิเษก น.ส.เปมิกา วีรชัชรักษิต อายุ 25 ปี, น.ส.ฤทัย หรือแนน รุ่งสิริเมธากุล อายุ 23 ปี, นายณัฐพล หรือภาสยภูริณฐ์ หรือตั้ม พรมประไพร อายุ 28 ปี และนายวทัญญู หรือปุ้ย ตันธีระพงศ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ พร้อมนายอภิชาติ จรสาย ทนายความ ได้เข้ารับฟังการสั่งคดีจากพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้อง จากนั้นได้นำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตของเจ้าของทรัพย์สิน ตามคำฟ้องระบุความผิดพวกจำเลยว่า

   

  เมื่อระหว่างเดือน ต.ค.49 ถึง เดือน พ.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง แอพพลายด์ ฟิสิกส์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีความอ่อนแอทางจิต มีความผิดปกติทางด้านภาวะจิตใจ เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวน หลงผิดแยกไม่ได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริง ขาดความยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนอื่นชักจูง จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงและการสร้างสถานการณ์ของจำเลยทั้งสี่ โดยเข้าใจว่าตนเองสามารถนั่งสมาธิจนสำเร็จญาณขั้นสูง สามารถระลึกชาติได้ ถอดจิตได้ มีอำนาจที่บุคคลธรรมดาไม่สามรถทำได้ และยังเชื่อว่าจำเลยที่ 1 มีความสามารถนั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ฌานและสามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

   

  จากนั้นพวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้งหลายหน โดยร่วมกันสร้างสถานการณ์และหลอกลวงจนเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เคยเป็นภรรยาผู้เสียหายที่ 1 เมื่อ 99 ภพ ชาติที่ผ่านมา มีหนี้กรรมต้องชดใช้กันในชาตินี้ โดยผู้เสียหายที่ 1 เป็นขุนศึกเคยมีม้าชื่อนิลพยัคฆ์ และ นิลมังกร ในชาตินี้ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีดำ มูลค่า 1,569,000 บาท รวมทั้งเงินสด 980,000 บาท เพื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สห-9999 ให้แก่จำเลยที่ 1

   

  นอกจากนี้ พวกจำเลยยังได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้ถูกนางอลิสา ทมชิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียหายที่ 1 ฆ่าตายทุกภพชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายที่ 2 มาฆ่าจำเลยที่ 1 อีกในชาตินี้ จึงให้ผู้เสียหายที่ 1 เช่าพระเครื่องล้อมกรอบทองคำ 15 องค์ และล้อมกรอบสเตนเลส จำนวน 10 องค์ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มอบให้แก่จำเลยที่ 1

   

  ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้หลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติเห็น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา กวาดต้อนจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเป็นเหตุให้กำไลข้อมือสูญหายไป จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 245,000 บาท มาคืนให้แทนกำไล

   

  อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติได้เห็น ผู้เสียหายที่ 1 เคยมอบแหวนไว้ให้จำเลยที่ 1 มาก่อน จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อแหวนเพชรมูลค่า 145,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 อีกและพวกจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่านางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะทำร้ายจึงขอปืนพกไว้ป้องกันตัว ผู้เสียหายที่ 1 จึงมอบปืนพก 3 กระบอก มูลค่า 200,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ให้พวกจำเลยไป

   

  อัยการโจทก์ยังระบุฟ้องด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะมาทำร้าย ต้องหาที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะพบกันเพื่อนั่งสมาธิและหลบภัยผู้เสียหายที่ 1 จึงไปเช่าคอนโดมิเนียม 2 ห้อง มูลค่า 410,000 บาท ให้แก่พวกจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่า เคยวางเพลิงเผาบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อชาติภพก่อน ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านปริญญาดา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ให้แก่จำเลย

   

  โดยพวกจำเลยได้หลอกผู้เสียหายที่1 ว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไสยศาสตร์ทำคุณไสยใส่จำเลยที่ 1, 3 และ 4 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อสร้อยคอและพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 10 องค์ เบี้ยแก้คุณไสย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ให้แก่พวกจำเลยเพื่อใช้ป้องกันอันตราย

   

  ท้ายคำฟ้องอัยการยังระบุถึงพฤติการณ์ด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ยังร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการย้ายคณะ เพราะถูกบุคคลระดับสูง ข่มเหงลวนลาม จำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในการวิ่งเต้นโยกย้ายคณะ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่พวกจำเลยไป และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า เป็นขุนศึกคุมทหารยกทัพมาเผ่าบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วปล้นเอาเงินของจำเลยที่ 1 และครอบครัว เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงนำเงินของของตน และเงินของนางอลิสา และ รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2-3 จำนวน 4,586,287 บาท เพื่อชดใช้หนี้กรรมให้แก่พวกจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น 9,658,000 บาท

   

  เหตุเกิดที่แขวงและเขตปทุมวัน แขวงและเขตพญาไท กทม.และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 50 พนักงานสอบสวนกองปราบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

   

  ศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำที่ อ.4543/50 และสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ.ศกหน้า เวลา 09.00 น.

   

  ทั้งนี้ น.ส.เปมิกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างเดินทางมาศาลอาญาว่า รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ และยังคงให้การปฏิเสธกับข้อหาที่เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนได้พิสูจน์ตนเองเพราะเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยกันตนก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ หลังจากนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป และอยากให้บทสรุปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกัน

   

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้เกิดเหตุขลุกขลักนิดหน่อยในการยื่นคดีฟ้องต่อศาลเนื่องจาก พนักงานอัยการต้องแก้ไขคำฟ้องในส่วนของ น.ส.เปมิกา ที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น สิริรัษสิริ เหลืองเรณูกุล

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://www.manager.co.th/

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 16   

 • ความคิดเห็นที่ 317

   พอดีหนูโดนคดีฉ้อโกงน่ะค่ะแล้วมีหมายตำรวจเรียกน่ะค่ะหนูจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะแต่หนูก็ยอมรับผิดในสิ่งที่่ทำน่ะค่ะแต่ถ้าาให้หนูชดใช้ที่เดียวหนูคงไม่มีน่ะค่ะหนูยอมจ่ายเป็นงวดงวดน่ะค่ะไม่ทราบว่าทางโจทย์เขาจะยอมไมค่ะ

  โดยคุณ จุ๋ม  (27.55.109.2)     19 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 316

   ขอปรึกษาคะ ไปประมูลทองในเฟสบุ๊ค กรณีนี้โดนหลายคน รวมเป็นเงินหลายแสน บางคนโดนเล็กโดนน้อยแต่โดนกันหมด เขาไม่มีทองไม่โอนเงินคืน 

  เราไม่มีหลักฐานอะไรแค่หลักฐานการพูดคุยและโอนเงิน เท่านั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะ

  ตอนนี้เจ้าของร้านประมูลปิดร้านหนีและได้สร้างเฟสบุ๊คใหม่ขึ้นมาเพื่อฉ้อโกงอีกครั้ง สามารถดำเนินคดีอะไรบ้างคะ เพื่อให้ได้เงินคืน หรือเพื่อให้คนนั้นโดนจับ

  โดยคุณ อิม  (1.47.106.142)     12 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 315

   ขออนุญาตปรึกษาค่ะ

  เราขายของออนไลน์ บนเฟสบุ๊ค ไลน์ และะอื่นๆๆ

  พอดีเราได้ส่งของให้ลูกค้าก่อน แล้วลูกค้าบอกจะโอนเงินให้ในวันรุ่งขึ้น

  แต่พอถึงกำหนด ก็บอกว่าพี่หนูขอโอนครึ่งนึงก่อนได้ไหม แล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือหนูโอนเพิ่มให้ในวันถัดไป แต่เข้าก็ออกไปโอนให้นะค่ะ แต่พอจะโอนให้เราบอกตู้เสีย ที่นั้นมีตู้เอทีเอ็มตู้เดียว  เราก็เลยบอกไม่เป็นไรจ้า ไงวันรุ่งขึ้นโอนให้พี่ช่วงเช้านะ พอถึงกำหนดเราโทรไป โทรศัพท์ปิดเครื่อง ไลน์ก็ไม่อ่าน เฟสก็ไม่อ่าน  แบบนี้เราสามารถดำเนินคดีได้ไหมค่ะ

   

   

  โดยคุณ แม้ค้าออนไลน์  (49.230.246.133)     8 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 314

   มีเคสโอนเงินไปให้เพื่อนเพื่อนเอาไปปล่อยกู้. พอถึงกำหนดคืนหายเงียบ  แจ้งความได้ไหม? 

  อีกเคสนึงตกลงให้ผ่อนทองกัน พอถึงกำหนดไม่มีทองให้แจ้งความได้ไหมคะ. รบกวนด้วยค่ะ

  โดยคุณ น้ำชา  (27.55.162.103)     7 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 313

   สวัสดีคะ

  หนูอยากรบกวนสอบถามคะ

  คือนู๋ให้คนรู้จักยืมเงินไปแต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมมีแต่ข้อความในไลน์อ่ะคะ

  เค้ายืมนู๋ไปตั้งแต่เดือนมีนาคะ ตอนที่ยืมบอกว่าแค่ 5 วันจะเอามาใช้อ่ะคะ

  แต่นี้ผ่านมา 7 เดือนแล้วอ่ะคะ ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อเค้ามาหลายเดือนแล้วด้วย

  ไม่ทราบว่านู๋จะใช้กฎหมายทำอะไรเค้าได้ไหมคะ

  หนูแค่อยากคงความศักสิทธ์ของกฎหมาย

  อยากได้ให้กฎหมายลงโทษคะ

  โดยคุณ ชมพู  (119.76.68.185)     5 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 312

   สวัสดีค่ะคืออยากถามว่า คือแฟนรับทำงานจากลูกค้าคนหนึ่งแล้วงานเสร็จตั้งแต่วันที่24พ.ค.58จ่ายเงินมาแค่ 20%ของราคางานแล้วเขายังไม่จ่ายเงินส่วนที่เหลือมาเลยพอถามไปก็นัดจ่ายแต่ไม่ยอมจ่ายเลื่อนตลอดจนวันนี้ 5 เดือนแล้วที่เขายังไม่ยอมจ่าย แต่ตอนทำงานไม่ได้ ทำสัญญากันไว้ แต่รับงานมีหลักฐานคือการคุยทางไลท์กัน อยากทราบว่าจะจัดการกับเขายังไงดี เพราะเขาอ่านไลท์แต่ไม่ยอมตอบ โทรไปก็ไม่รับ ให้คนอื่นรับหน้าแทน จะต้องทำยังไงกับคนประเภทนี้ดี

  โดยคุณ ขวัญอิศรา เกิดสมบูรณ์  (171.96.172.12)     1 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 312

  สามีของท่านในฐานะผู้รับจ้างและเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาจ้างทำของควรเข้าพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีผิดสัญญาจ้างทำของและเรียกค่าจ้างต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.67)     26 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 311

   สวัสดีคะ กรณีเราทำสัญญาร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อผลิดสินค้าจำหน่ายและส่งให้กับอีกบริษัทหนึ่งเป็นตัว

  แทนจำหน่ายแต่ต่อมาบริษัทที่ส่งสินค้าให้เกิดการขาดทุนปิดตัวลงบริษัทเราผลิดสินค้าแล้วไม่มีที่ส่ง

  จำหน่าย เราเลยให้เอาสินค้าไปฝากขายและให้คนเอาจำหน่อยแต่เก็บเงินไม่ได้เลยขาดทุนไม่มีกำไล

  มาจ่ายให้หุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วนเหมือนแต่ก่อน ต่อมาหุ้นส่วนไปแจ้งความว่าเราซ่อโกงอย่างนี้เราสามารถ

  ฟ้องกลับได้มั้ยคะในเมือเป็นหุ้นส่วนกันกำใลขาดทุนต้องรับผิดชอบร่วมกันจริงมั้นคะ

  โดยคุณ ปิยมาภรณ์  (49.229.109.44)     29 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 310

   อยากทราบว่าผู้เสียหายจากคดีฉ้อโกงเมื่อแจ้งความแล้วเราจะได้เงินจากการโดนโกงกลับคืนมาไหมค่ะแล้วเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ นพรัตน์ เพชรขาว  (1.46.138.46)     25 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 310

  คดีฉ้อโกงเมื่อท่านสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่ตนสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนท่านด้วยตาม ป.วิ.อ.มาตรา 43

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.148.212)     24 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 309

   ผมผิดตรงไหนที่มาว่าผมฉ้อโกง

  โดยคุณ อนุรักษ์  (122.155.34.45)     16 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 308

  อยากจะถามว่า เราให้เขายืมเงินเราไปแต่เขาไม่ใช้เรา แต่มีสัญญากู้ยืมเงิน มีหลักฐานการโอนและเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ไม่ทราบว่าแบบนี้ฟ้องได้หรือเปล่าค่ะ  ยอด 100000 บาทค่ะ

  โดยคุณ BUMBIM  (171.96.181.9)     9 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 308

   ฟ้องได้ครับ

  โดยคุณ ทนายกิตติพงษ์ 0822142246  (49.230.206.86)     6 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 308

  ท่านนำสัญญากู้เป็นหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวกับผู้กู้มาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 653

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.168)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 307

   คือผมไปซื้อรถต่อเขามา 1 คัน แล้วผมเอามาขายต่อ

  เจ้าของเดิมบอกโอนได้ ผมจึงบอกคนที่ซื้อต่อผมว่าโอได้

  แต่พอไปโอนแล้วมันโอนไม่ได้เพราะเจ้าของรถเปลี่ยนนามสกุล ผมผิดไหมครับ

   

   

   

  โดยคุณ watchara phuiykrathok  (49.229.75.57)     24 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 307

  ตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ท่านเป็นฝ่ายกระทำผิดสัญญาซื้อขายโดยไม่อาจดำเนินโอนให้แก่ผู้ซื้อได้ตามสัญญา ผู้ซื้ออาจบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากท่านก็ได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.124.48)     21 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 306

   สวัสดีค่ะ

  ฉันมีเรื่องขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

  คือว่าดิฉันได้ทำการจองรถผ่านเซลล์คนหนึ่ง

  แต่ว่าเอกสารของฉันไม่ผ่าน แล้วฉันก็ขอถอนจอง

  เขาบอกจะะโอนเงินคืนให้ จนล่วงเลยมาหลายวัน 

  แต่ก็ยังไม่โอนมาคืน พอโทรไปถามทางเต๊นท์รถ 

  บอกว่าเขาไม่ได้โอนเงินเข้าเต๊นท์ กรณีแบบนี้เราควรทำอย่างไรค่ะ 

   

   

   

   

   

  โดยคุณ   (49.230.225.15)     23 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 305

   สวัสดีครับ

  ผมโดนคนหลอกให้เปิดบัญชี แล้วคนที่หลอกผมใช้บัญชีผมไปหลอกคนอื่นให้โอนเงินเขาบัญชีผม

  แต่ผมไม่รุเรื่องเพราะโดนหลอก คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี53 แล้วตอนนี้ผมถูกดำเนินคดี ผมทางเจ้าทุกคิดว่าผมเป็นคนหลอกลวง แต่ผมไม่ได้ทำ ตอนนั้นผมอายุ 16 ปี ตอนนี้ผม 21 ปี แล้วคดีนี้ ไปถึงศาลแล้ว ผมอยากจะทราบว่า ศาลจะตัดสินยังไง แล้วผมจะถูกจำคุกรึป่าว และสามารถประกันตัวได้มั้ย ขอความคำปรึษาด้วยครับ

   

   

   

  โดยคุณ   (114.109.16.119)     22 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 304

   อยากทราบว่า เราเป็นผู้ลงนามเบิกจ่ายร่วมกับเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร แล้วเงินที่เบิกไปนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้ลงนามในใบถอนเงินมาแล้ว ซึ่งข้อตกลงเราได้ตกลงไว้ว่าการเบิกถอนเงินจากบัญชีวัดนั้น จะต้องลงนาม สามในห้า โดยจะต้องมีเจ้าอาวาสลงนามมาก่อนทุกครั้งไวยาวัจกรจะลงนามตามและต่อด้วยดิฉันที่เป็นเหรัญญิกวัด ซึ่งเมื่อมีการเบิกเงินหลายครั้งในจำนวนครั้งละมากๆ จึงได้นัดหมายผู้ที่รับเงินไปมาชี้แจงรายละเอียดว่านำเงินไปทำอะไรบ้าง แต่บุคคลที่มีการเบิกเงินนั้นไม่มาหลบหนีเมื่อไปตาม ดิฉันจึงได้ทำหนังสือถึงพระสังฆาธิการให้ทราบสถานะการณ์ จึงมีการตรวจสอบ พบว่ามีการเบิกเงินในบัญชีวัดในจำนวนมากจริง ซึ่งทางพระสังฆาธิการได้ปลดเจ้าอาวาสออก และแจ้งฟ้องศาลว่าดิฉันมีส่วนร่วมกับเจ้าอาวาสช่อโกงวัด ทั้งที่ดิฉันและไวยาวัจกรเป็นผู้แจ้งก่อนมีการปลดเจ้าอาวาส แล้วดิฉันและไวยาวัจกรจะเป็นอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ ณัฐนี  (49.229.102.27)     6 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 304

  หากท่านและไวยาวัจกรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงดังกล่าว จึงควรปรึกษาทนายเพื่อแก้ข้อหาคดีและแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ตนต่อไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 134

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.172)     29 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 303

   ขอเตือนภัย ผู้ใช้เช็ค 

  หาก ได้ รับ เช็ค ลววันที่ เป็น ปี อดีต ที่ผ่านมา ในหน้าเช็ค เกิน 6 เดือน ไม่สามารถ เข้าบัญชี ได้

  และ แจ้งความไม่ได้ เพราะ หมดอายุ ความแล้ว เกิน 6 เดือน

   

   

   

   

  โดยคุณ chom0piya  (49.48.228.28)     27 ส.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 302

   สวัสดีค่ะ 

  ในกรณีที่เจ้าของห้องเช้าได้ปล่อยให้คนเช่า แต่มีผู้จัดการบริษัทหนึ่งดูแลให้ แล้วลูกค้าคนที่เช่าห้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนแต่ทางบริษัทหนึ่งที่ดูแลไม่ยอมโอนเงินค่าห้องให้เจ้าของห้อง แบบนี้ต้องทำอย่างไรค่ะ เป็นการฉ้อโกงหรือเปล่าค่ะ แล้วแบบนี้ต้องดำเนินคดีฉ้อโกงได้มั้ยค่ะ. 

  โดยคุณ พา  (74.203.89.191)     22 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 302

  กรณีตามปัญหาเป็นเรื่องที่เจ้าของห้องเช่าเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานยักยอกมีสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญากับผู้จัดการดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.60.236)     11 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 301

   หากเราสมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร   เราจะมีความผิดมั้ยค่ะ

  โดยคุณ มัลลิกา จันทร์ศรีรัตน์  (182.52.133.8)     18 ส.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 16   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด