X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700

 • ฉ้อโกง

   

  ความผิดฐานฉ้อโกง

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความจะนำความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีฉ้อโกง  081-912-5833,081-616-1425

  ความผิดฐานฉ้อโกง ตอนที่ 1

   

  มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

   

  มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ตัวอย่างคดีฉ้อโกง

   

  ฟ้องแล้วเปมิกา แฉละเอียดยิบขั้นตอนลวง หมอเผ่า ติดกับ

   

  เปมิกา แม้จะเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดก็ไม่อาจช่วยได้ อัยการฟ้องแล้วพร้อมเพื่อนร่วมก๊วน 3 คน หลอกลวง หมอเผ่า เจ้าของสถาบันกวดวิชาดังหลายรูปแบบทั้งระลึกชาติ เคยเป็นเมีย เป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเมียหลวงตามฆ่าทุกชาติ ให้เช่าพระแก้คุณไสย หาปืนไว้ป้องกันตัว เช่าคอนโดฯ ไว้หลบภัย ซื้อรถเก๋งคันหรูเพื่อชดใช้กรรม ได้ทรัพย์สินเข้ากระเป๋าไปเกือบ 10 ล้าน ยันให้การปฏิเสธ ขอสู้คดีในศาล แล้วความจริงจะถูกเปิดเผย ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน

   

  วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 รัชดาภิเษก น.ส.เปมิกา วีรชัชรักษิต อายุ 25 ปี, น.ส.ฤทัย หรือแนน รุ่งสิริเมธากุล อายุ 23 ปี, นายณัฐพล หรือภาสยภูริณฐ์ หรือตั้ม พรมประไพร อายุ 28 ปี และนายวทัญญู หรือปุ้ย ตันธีระพงศ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ พร้อมนายอภิชาติ จรสาย ทนายความ ได้เข้ารับฟังการสั่งคดีจากพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้อง จากนั้นได้นำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตของเจ้าของทรัพย์สิน ตามคำฟ้องระบุความผิดพวกจำเลยว่า

   

  เมื่อระหว่างเดือน ต.ค.49 ถึง เดือน พ.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง แอพพลายด์ ฟิสิกส์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีความอ่อนแอทางจิต มีความผิดปกติทางด้านภาวะจิตใจ เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวน หลงผิดแยกไม่ได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริง ขาดความยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนอื่นชักจูง จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงและการสร้างสถานการณ์ของจำเลยทั้งสี่ โดยเข้าใจว่าตนเองสามารถนั่งสมาธิจนสำเร็จญาณขั้นสูง สามารถระลึกชาติได้ ถอดจิตได้ มีอำนาจที่บุคคลธรรมดาไม่สามรถทำได้ และยังเชื่อว่าจำเลยที่ 1 มีความสามารถนั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ฌานและสามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

   

  จากนั้นพวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้งหลายหน โดยร่วมกันสร้างสถานการณ์และหลอกลวงจนเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เคยเป็นภรรยาผู้เสียหายที่ 1 เมื่อ 99 ภพ ชาติที่ผ่านมา มีหนี้กรรมต้องชดใช้กันในชาตินี้ โดยผู้เสียหายที่ 1 เป็นขุนศึกเคยมีม้าชื่อนิลพยัคฆ์ และ นิลมังกร ในชาตินี้ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีดำ มูลค่า 1,569,000 บาท รวมทั้งเงินสด 980,000 บาท เพื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สห-9999 ให้แก่จำเลยที่ 1

   

  นอกจากนี้ พวกจำเลยยังได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้ถูกนางอลิสา ทมชิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียหายที่ 1 ฆ่าตายทุกภพชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายที่ 2 มาฆ่าจำเลยที่ 1 อีกในชาตินี้ จึงให้ผู้เสียหายที่ 1 เช่าพระเครื่องล้อมกรอบทองคำ 15 องค์ และล้อมกรอบสเตนเลส จำนวน 10 องค์ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มอบให้แก่จำเลยที่ 1

   

  ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้หลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติเห็น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา กวาดต้อนจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเป็นเหตุให้กำไลข้อมือสูญหายไป จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 245,000 บาท มาคืนให้แทนกำไล

   

  อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติได้เห็น ผู้เสียหายที่ 1 เคยมอบแหวนไว้ให้จำเลยที่ 1 มาก่อน จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อแหวนเพชรมูลค่า 145,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 อีกและพวกจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่านางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะทำร้ายจึงขอปืนพกไว้ป้องกันตัว ผู้เสียหายที่ 1 จึงมอบปืนพก 3 กระบอก มูลค่า 200,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ให้พวกจำเลยไป

   

  อัยการโจทก์ยังระบุฟ้องด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะมาทำร้าย ต้องหาที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะพบกันเพื่อนั่งสมาธิและหลบภัยผู้เสียหายที่ 1 จึงไปเช่าคอนโดมิเนียม 2 ห้อง มูลค่า 410,000 บาท ให้แก่พวกจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่า เคยวางเพลิงเผาบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อชาติภพก่อน ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านปริญญาดา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ให้แก่จำเลย

   

  โดยพวกจำเลยได้หลอกผู้เสียหายที่1 ว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไสยศาสตร์ทำคุณไสยใส่จำเลยที่ 1, 3 และ 4 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อสร้อยคอและพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 10 องค์ เบี้ยแก้คุณไสย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ให้แก่พวกจำเลยเพื่อใช้ป้องกันอันตราย

   

  ท้ายคำฟ้องอัยการยังระบุถึงพฤติการณ์ด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ยังร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการย้ายคณะ เพราะถูกบุคคลระดับสูง ข่มเหงลวนลาม จำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในการวิ่งเต้นโยกย้ายคณะ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่พวกจำเลยไป และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า เป็นขุนศึกคุมทหารยกทัพมาเผ่าบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วปล้นเอาเงินของจำเลยที่ 1 และครอบครัว เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงนำเงินของของตน และเงินของนางอลิสา และ รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2-3 จำนวน 4,586,287 บาท เพื่อชดใช้หนี้กรรมให้แก่พวกจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น 9,658,000 บาท

   

  เหตุเกิดที่แขวงและเขตปทุมวัน แขวงและเขตพญาไท กทม.และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 50 พนักงานสอบสวนกองปราบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

   

  ศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำที่ อ.4543/50 และสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ.ศกหน้า เวลา 09.00 น.

   

  ทั้งนี้ น.ส.เปมิกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างเดินทางมาศาลอาญาว่า รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ และยังคงให้การปฏิเสธกับข้อหาที่เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนได้พิสูจน์ตนเองเพราะเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยกันตนก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ หลังจากนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป และอยากให้บทสรุปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกัน

   

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้เกิดเหตุขลุกขลักนิดหน่อยในการยื่นคดีฟ้องต่อศาลเนื่องจาก พนักงานอัยการต้องแก้ไขคำฟ้องในส่วนของ น.ส.เปมิกา ที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น สิริรัษสิริ เหลืองเรณูกุล

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://www.manager.co.th/

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 14   

 • ความคิดเห็นที่ 275

   ตือเเม่ของหนูโดนจับข้อหาฉ้อโกง เราทำธุระกิจกันมากับเจ้าทุกข์ประมาณครึ่งปีเเล้ว เรียกว่าฉ้อโกงได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ เพชร  (49.230.163.84)     27 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 274

  แจ้งข่าว สำหรับคนที่ยังติดตาม อยู่นะ ค่ะ แจนได้ทำการแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้ที่ #สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการเอาผิด และอายัญบัญชี คู่กรณี สอบถามไม่ยังธนาคารไทพาณิชย์สาขาเลยแล้วได้รับแจ้งว่าไม่สามารถแจ้งอายบัญชีได้ จะทำได้ จะต้องมีคำสังจากศาล หรือเป็นกรณีพิเศษที่ตำรวจมาดำเนินการให้ ทางธนาคารไม่สามารถทำอะไรให้ได้เลย ็ัีีู่้ัีุิู่่่ััี้ื่่ีั่ จากข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อ ว่าต้องดำเนินการอย่างไรแจนไปทำตามทุกขั้นตอนแล้ว ทางธนาคาร ไทยพาณิชย์บอกว่าไม่สามมารถทำได้ นอกจาก จะมีคำสั่งศาลอย่างเดียว ส่วนทางตำรวจบอกว่าขอคำสั่งศาลต้องมีน้ำหนักเอาผิด เขามากว่าหนี้ เช่นมีคนไปแจ้งควานกับบุคคลดังกล่าว มากพอ ทางดีเอสไอ เขาจะทำให้เป็นคดีพิเศษ แต่เชื่อไว่าไม่มีใครไปแจ้งความกับเขาคนนี้เลยเพราะเช็คประวิตืเขาแล้ว จึงทำได้เพียงเท่านี้ค่ะ มีความสามารถเท่านี้จริงๆ ช่วย แชร์ และแจ้งเตือนต่อๆไปด้วนนะ เพื่อจะไม่ได้โดนหลอก และถูกโกง แบบ แจน น่ะค่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การ ติดตามนะค่ะ

   

  อยากถามอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่รับเรื่องมีความผิดไหม

  โดยคุณ สยาม จันทาร  (49.230.144.174)     27 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 273

   ถ้าเรานำรูปพระคนอื่น ไปลงประกาศขาย แต่ติดต่อกับเจ้าของพระแล้วว่าจะซื้อ แล้วเรานำรูปพระเค้าไปลงขายต่อ โดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของ และยังไม่ได้ซื้อ เจ้าของจับได้จะแจ้งคดีฉ้อโกง จะทำยังไงให้พ้นโทษครับ 

  โดยคุณ ปิติ  (1.46.137.72)     21 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 272

  สั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้รับสินค้าครับ โอนเงินไปวันที่ 11/12/2557 ทางร้านบอกว่าจะส่งสินค้าให้ในวันถัดไป ในวันที่ 12/12/2557 โทรไปหาทางร้านครับ ทางร้านบอกจะส่งของให้ตอนเย็น จากนั้นเวลาประมาณ 5 โมงจึงโทรไปอีกครั้งแต่ทางร้านไม่รับโทรศัพท์ และปิดโทรศัพท์ด้วย แต่ทางร้านมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์รวมทั้งมีหลักฐานการโอนเงิน แบบนี้จะเรียกเงินคืนได้มั้ยครับ

  โดยคุณ fallen  (1.20.36.89)     12 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 271

  ขอปรึกษา

  ผมได้ไปเช่าพระมา ในราคา 22,000 บาท โดยเจ้าของพระ บอกว่าเป็นของแท้ 100% แต่ได้ส่งเข้าประกวด แล้วทางกกรมการผู้ตัดสิน แจ้งว่า "ไม่แท้" เรื่องนี้เข้าข่ายไหมครับ

  ผมสามารถเรียกร้องได้ไหม ซื้อมาประมาณ 1 ปีแล้วครับ

  โดยคุณ Amarino  (113.53.253.238)     1 ธ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 271

  ท่านควรนำรายละเอียดเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ให้เช่ากรณีผิดสัญญาประกันความแท้จริงแห่งวัตถุที่ให้เช่าเพื่อเรียกคืนราคาค่าเช่าและค่าเสียหายต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 222, ป.วิ.พ.มาตรา 55

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     14 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 270

  การจ้างทนายจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมั้ย เยอะมั้ย ตัวผมก็เป็นเด็กอายุ 17 ปีครับ ถ้าต้องขึ้นศาลจะเสียประวัติมั้ย แต่ผมไม่ได้ไปหลอกใครนะครับ ซื้อ iphone 5 s นี้เเหละ เงินออมทั้งปีเลย ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้ว ขอคำปรึกษาหน่อยครับ ใครก็ได้ เดือดร้อนมาก 099-1365288

  โดยคุณ เอกนรินทร์ จองปินหย่า  (1.47.233.7)     8 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 269

  ผมรู้จักกับคนๆน ึงทาง internet เค้าแสดงตัวโดยใช้รูปของคนอืนซึ่งเป็นญาติของเค้าในการคุยกับผมแล้วหลอกให้ผมโอนเงินไปให้เค้า โดยบอกว่าขอยืม แล้วผมบอกให้เค้าคืนให้เวลาต่อมา ซึ่งเค้าไม่ยอมคืนสักทีแบบนี้ผมสามารถแจ้งข้อความ หลอกลวงให้เสียทรัพย์ตามมาตรา 342 ได้หรือไม่ครับ แล้วแบบนีผมสามารถจะแจ้งความได้รึเปล่าครับ มีหลักฐานการโอน เขบัญชี เบอร์โทร ครบทุกอย่างครับ หรือว่าให้ทำอย่างไรต่อไป รบกวนแนะนำด้วยครับ

  โดยคุณ ชัยพงศ์ึงทาง  (58.11.136.116)     5 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 268

   ถ้าถูกกโกงเอารถไปคนโกงจะติดคุกกี่ปีแล้วเราเรียกร้องสินไหมอะไรรได้บ้างครับ

   

  โดยคุณ วีระชน  (1.20.44.250)     4 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 268

  การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ตามป.อ.มาตรา 341 ทั้งนี้ความผิดฐานนี้ถือว่าเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่สูญเสียไปคืนจากผู้กระทำผิดในการฟ้องคดีดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 40

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     3 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 267

   เพิ่งโดนวันนี้เลยค่ะ ติดต่ิซื้อไอโฟน 5s จ่ายตังแล้ว แล้วที่ยอมส่งของ ๆม่รับโทรศัพท์

  จะเอาผิดยไงดีค่ะ เดือดร้อนมากค่ะ เงินเดือนทั้งเดือนเลย จะเอาเงินคืนได้ไหมค่ะ มีหลักฐานการโอนตังค่ะ

  โดยคุณ เพียงดาว โสภาคุน  (49.230.104.218)     4 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 266

   คือหนูถูกหลอกพี่เค้ามาทำดีกะหนูแล้วยืมเงินหนูแล้วเค้าบอกว่าเค้าเดือนร้อนเค้ายืมสร้อยไปแล้วพี่เค้าก็บอกจะคืนแต่ไม่คืนแล้วเค้าก็เอาโน๊ตบุ๊คของน้องสาวไปด้วยเค้าบอกว่าเค้าร้อนเงินเค้าเอาโน๊ตบุ๊คไปจำนำแต่ไม่มีตังไถ่หนูเลยสงสารโอนตังไปให้4700เค้าบอกจะไปไถ่คืนให้หนูก็รอแต่เค้าโกหกสร้อยก็หายโน๊ตบุ๊คก็ไม่ได้คืนแถถูกหลอกให้โอนตังไปให้อีกเครียดมากเลยคะหนูควรทำอย่างไรดีคะเค้าหายไปโทหาก็ไม่รับแจ้งความได้ไหมคะ

  โดยคุณ หนูน้ำ  (49.230.143.243)     22 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  ท่านเป็นผู้เสียหายในการที่ชายคนดังกล่าวกระทำผิดฐานฉ้อโกง จึงมิสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับชายคนนั้นและเรียกชดใช้เงินต่อไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4), 123

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 265

  สวัสดีค่ะ รบกวนขอคำปรึกษาด้วยนะ มีนายทหาร ยศ สิบเอก บอกว่าจะฝากให้รับราชการทหาร โดนเรียกเก็บเงิน จำนวน 350000 บาท ไปตี้งแต่ปี 2555 บอกว่าถ้าไม่ได้จะคืนเงินให้ทั้งหมด แต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ได้คืนเงินมาให้ จำนวนหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ครบ รบกวนท่าน แนะนำด้วยนะค่ะ ว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

  โดยคุณ warunmint  (125.26.26.13)     16 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 264

  ผมรับโฆษณา เรื่องเรียนพยาบาล ที่ประเทศอเมริกา เรียนจบมีงานทำได้เงิน ในประเทศไทย
  ทางบริษัทที่อเมริกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน จากมหาวิทยาลัยพยาบาลในอเมริกา

  มีคนมาสมัคร 1 คน ไปที่อเมริกา เรียบร้อยแล้ว ได้งานที่สถานีอนามัยอเมริการแล้ว
  ปรากฎว่าทำงานไม่ได้ ไม่พอใจกับงาน บินกลับมาเมืองไทย ฟ้องร้องเรียกร้องเงินคืน
  ข้อหา จัดหาแรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต  และข้อหาฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน

  งัยเป็นอย่างนี้ ผมเห็นมีวิทยาลัยในประเทศไทยมีการโฆษณา เรียนจบมีงานทำถมไป
  เรามุ่งเน้นที่จะหานักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศเท่านั้น

  การประกาศว่าเรียนจบแล้วมีงานทำ มีเงินเดือนรองรับ นี่มันผิดกฏหมายหรือคับ ???


   

   

      

  โดยคุณ ฉัตรธรรม ติขิณานนท์  (110.171.35.13)     28 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 263

  สวัสดีค่ะ คุณทนาย ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีว่าป้าที่เป็นเพื่อนของแม่ เค้าไปหลอก คนอื่นว่าแม่มีมรดก ที่จะได้รับหลายล้านบาท แต่แม่ไม่มีเงินที่จะเสียค่าดำเนินการ เกี่ยวกับมรดก เพราะจำเป็นต้องใช้เงินมากถึงประมาณ สี่ล้านเป็นค่าดำเนินการทั่งหมด แม่เลยให้ป้ามาขอยืมเงิน ผู้เสียหาย ซึ่ซึ่งแม่กีับผู่เสียหายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จากนั้น ก็ขอเลขบัญชีของแม่ โดยบอกแม่ว่า เพื่อนจะโอนเงินมาให้แต่ป้าที่เป็นเพื่อนแม่ ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ขอเลขบัญชีหน่อย แม่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันมานาน เลยให้ไป ทางผู้้สียหาย ก็โอนเงินเข้าบัญชีของแม่ แล้วป้าทร่ีเป็นเพื่อนแม่ ก็ให้แม่ไปกดเงินให้ ทำแบบนี้มาหลายครั้ง มีเงินจากผู้เสียหายเข้าบัญชีแม่ ประมาณ 2 ล้าน ซึ้งตอนนั้นป้าที่เป็นเพื่อนแม่ ก็มาขออาศัยอยู่ที่บ้านแม่ เกือบหกเดือน แล้ว ก็บอกว่าจะไปอยู่ กทม หลังจากนั้น ก็มีคำสั่งให้แม่ไปรายงานตัวมาที่บ้าน โดนข้อหาร่วมกันฉ้อโกง     อยากทราบว่าเบื้องต้นแม่ต้องทำอย่างไร 

  โดยคุณ สาลินี  (1.46.41.77)     21 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 262

  พ่อโดนหลอกเอาเงินไปอ้างว่าไปปล่อยดอกเบี้ยให้กับอีกคนซี่งให้ดอกเบี้ยงามมากและยืมไม่นานเป็นเงินครึ่งล้านบาทแต่ไม่มีสัญญาและมีคนโดนหลอกแบบนี้อีกหลายคนอยากทราบว่าเราจะเอาผิดกับผู้หญิงคนนี่ได้ไหมปัจจุบันเขาไม่ไปไหนดำเนินชีวิตปกติว่าไม่มีหลักฐานเอาผิดใครอยากได้ให้ฟ้องจะสามารถฟ้องร้องได้ไหม

   

  โดยคุณ ครูน้อย  (122.155.34.18)     14 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 261

   ซื้อของทางเน็ต(ไอโฟน)แต่ไม่ได้รับของ คุยซื้อขายทางโทรศัพท์ ตั้งแต่20/08/2555 ไปแต้งมา2รอบแต่ตำรวจไม่ดำเนืนคดีให้ อยากทราบว่าสามารถทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงินคืนคะ

  โดยคุณ ปิ่นฤทัย  (171.96.245.249)     10 ก.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 261

  ท่านควรมาพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ขาย บังคับตามสิทธิที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     6 ส.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 14   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด