ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700 | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ความผิดฐานฉ้อโกง: ปรึกษาคดีฉ้อโกง 02-9485700

 • ฉ้อโกง

   

  ความผิดฐานฉ้อโกง

   

  ทนายคลายทุกข์ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  มานำเสนอใน Web page หน้านี้  โดยจะนำเสนอเป็นตอนๆ เป็นประจำทุกสัปดาห์  เริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรก  โดยจะเริ่มนำเสนอเป็นตอนที่ 1  ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Web page นี้

  ขอเรียนเชิญให้ท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ

   

              ทีมงานทนายความจะนำความผิดฐานฉ้อโกง/ คดีฉ้อโกง/ ฉ้อโกงด้วยการปกปิดข้อความอันเป็นเท็จ/ ฉ้อโกงประชาชน/รูปแบบคดีฉ้อโกง  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านี้  ในช่องแสดงความคิดเห็นหรือโทรปรึกษาคดีฉ้อโกง  081-912-5833,081-616-1425

  ความผิดฐานฉ้อโกง ตอนที่ 1

   

  มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา342  ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

  (1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ

  (2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง

  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 343  ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

   

  มาตรา 344  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงานอย่างใดๆ ให้แก่ตนหรือให้แก่บุคคลที่สาม โดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้น หรือโดยจะใช้ค่าแรงงานหรือค่าจ้างแก่บุคคลเหล่านั้นต่ำกว่าที่ตกลงกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 345 ผู้ใดสั่งซื้อและบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือเข้าอยู่ในโรงแรม โดยรู้ว่าตนไม่สามารถชำระเงินค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม หรือค่าอยู่ในโรงแรมนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 346 ผู้ใดเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม ชักจูงผู้หนึ่งผู้ใดให้จำหน่ายโดยเสียเปรียบซึ่งทรัพย์สิน โดยอาศัยเหตุที่ผู้ถูกชักจูงมีจิตอ่อนแอ หรือเป็นเด็กเบาปัญญา และไม่สามารถเข้าใจตามควรซึ่งสารสำคัญแห่งการกระทำของตน จนผู้ถูกชักจูงจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 347  ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   

  มาตรา 348  ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้

  ตัวอย่างคดีฉ้อโกง

   

  ฟ้องแล้วเปมิกา แฉละเอียดยิบขั้นตอนลวง หมอเผ่า ติดกับ

   

  เปมิกา แม้จะเปลี่ยนชื่อแก้เคล็ดก็ไม่อาจช่วยได้ อัยการฟ้องแล้วพร้อมเพื่อนร่วมก๊วน 3 คน หลอกลวง หมอเผ่า เจ้าของสถาบันกวดวิชาดังหลายรูปแบบทั้งระลึกชาติ เคยเป็นเมีย เป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกเมียหลวงตามฆ่าทุกชาติ ให้เช่าพระแก้คุณไสย หาปืนไว้ป้องกันตัว เช่าคอนโดฯ ไว้หลบภัย ซื้อรถเก๋งคันหรูเพื่อชดใช้กรรม ได้ทรัพย์สินเข้ากระเป๋าไปเกือบ 10 ล้าน ยันให้การปฏิเสธ ขอสู้คดีในศาล แล้วความจริงจะถูกเปิดเผย ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจลูกผู้หญิงด้วยกัน

   

  วันนี้ (20 ธ.ค.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 รัชดาภิเษก น.ส.เปมิกา วีรชัชรักษิต อายุ 25 ปี, น.ส.ฤทัย หรือแนน รุ่งสิริเมธากุล อายุ 23 ปี, นายณัฐพล หรือภาสยภูริณฐ์ หรือตั้ม พรมประไพร อายุ 28 ปี และนายวทัญญู หรือปุ้ย ตันธีระพงศ์ อายุ 27 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ พร้อมนายอภิชาติ จรสาย ทนายความ ได้เข้ารับฟังการสั่งคดีจากพนักงานอัยการ ซึ่งอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้อง จากนั้นได้นำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยที่ 1-4 ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยอาศัยความอ่อนแอทางจิตของเจ้าของทรัพย์สิน ตามคำฟ้องระบุความผิดพวกจำเลยว่า

   

  เมื่อระหว่างเดือน ต.ค.49 ถึง เดือน พ.ย.50 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน นายแพทย์ประกิตเผ่า ทมชิตชงค์ เจ้าของสถาบันกวดวิชาชื่อดัง แอพพลายด์ ฟิสิกส์ ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งมีความอ่อนแอทางจิต มีความผิดปกติทางด้านภาวะจิตใจ เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวน หลงผิดแยกไม่ได้ว่าข้อมูลใดเป็นจริง ขาดความยั้งชั่งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนอื่นชักจูง จึงหลงเชื่อตามคำหลอกลวงและการสร้างสถานการณ์ของจำเลยทั้งสี่ โดยเข้าใจว่าตนเองสามารถนั่งสมาธิจนสำเร็จญาณขั้นสูง สามารถระลึกชาติได้ ถอดจิตได้ มีอำนาจที่บุคคลธรรมดาไม่สามรถทำได้ และยังเชื่อว่าจำเลยที่ 1 มีความสามารถนั่งสมาธิจนสามารถเข้าสู่ฌานและสามารถระลึกชาติได้เช่นกัน

   

  จากนั้นพวกจำเลยได้ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ผู้เสียหายที่ 1 หลายครั้งหลายหน โดยร่วมกันสร้างสถานการณ์และหลอกลวงจนเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เคยเป็นภรรยาผู้เสียหายที่ 1 เมื่อ 99 ภพ ชาติที่ผ่านมา มีหนี้กรรมต้องชดใช้กันในชาตินี้ โดยผู้เสียหายที่ 1 เป็นขุนศึกเคยมีม้าชื่อนิลพยัคฆ์ และ นิลมังกร ในชาตินี้ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า คัมรี่ สีดำ มูลค่า 1,569,000 บาท รวมทั้งเงินสด 980,000 บาท เพื่อซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ สห-9999 ให้แก่จำเลยที่ 1

   

  นอกจากนี้ พวกจำเลยยังได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้ถูกนางอลิสา ทมชิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียหายที่ 1 ฆ่าตายทุกภพชาติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายที่ 2 มาฆ่าจำเลยที่ 1 อีกในชาตินี้ จึงให้ผู้เสียหายที่ 1 เช่าพระเครื่องล้อมกรอบทองคำ 15 องค์ และล้อมกรอบสเตนเลส จำนวน 10 องค์ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท มอบให้แก่จำเลยที่ 1

   

  ต่อมาจำเลยทั้งสี่ได้หลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติเห็น ผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นขุนศึกสมัยกรุงศรีอยุธยา กวาดต้อนจำเลยที่ 1 อยู่ด้วยเป็นเหตุให้กำไลข้อมือสูญหายไป จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ 1 เรือน มูลค่า 245,000 บาท มาคืนให้แทนกำไล

   

  อีกทั้งจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ระลึกชาติได้เห็น ผู้เสียหายที่ 1 เคยมอบแหวนไว้ให้จำเลยที่ 1 มาก่อน จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อแหวนเพชรมูลค่า 145,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 อีกและพวกจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่านางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะทำร้ายจึงขอปืนพกไว้ป้องกันตัว ผู้เสียหายที่ 1 จึงมอบปืนพก 3 กระบอก มูลค่า 200,000 บาท ของผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ให้พวกจำเลยไป

   

  อัยการโจทก์ยังระบุฟ้องด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 จะมาทำร้าย ต้องหาที่อยู่อาศัย เหมาะที่จะพบกันเพื่อนั่งสมาธิและหลบภัยผู้เสียหายที่ 1 จึงไปเช่าคอนโดมิเนียม 2 ห้อง มูลค่า 410,000 บาท ให้แก่พวกจำเลย ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายที่ 1 ว่า เคยวางเพลิงเผาบ้านของจำเลยที่ 1 เมื่อชาติภพก่อน ต้องชดใช้หนี้กรรมด้วยการซื้อบ้านหลังใหม่ให้ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 250,000 บาทไปวางมัดจำเพื่อซื้อบ้านในหมู่บ้านปริญญาดา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ให้แก่จำเลย

   

  โดยพวกจำเลยได้หลอกผู้เสียหายที่1 ว่า นางอลิสา ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไสยศาสตร์ทำคุณไสยใส่จำเลยที่ 1, 3 และ 4 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ 1 ซื้อสร้อยคอและพระเครื่องพร้อมกรอบทอง 10 องค์ เบี้ยแก้คุณไสย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท ให้แก่พวกจำเลยเพื่อใช้ป้องกันอันตราย

   

  ท้ายคำฟ้องอัยการยังระบุถึงพฤติการณ์ด้วยว่า จำเลยทั้งสี่ยังร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 โดยอ้างว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องการย้ายคณะ เพราะถูกบุคคลระดับสูง ข่มเหงลวนลาม จำเป็นต้องใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ในการวิ่งเต้นโยกย้ายคณะ ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่พวกจำเลยไป และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหลอกผู้เสียหายที่ 1 ทำนองว่า เป็นขุนศึกคุมทหารยกทัพมาเผ่าบ้านของจำเลยที่ 1 แล้วปล้นเอาเงินของจำเลยที่ 1 และครอบครัว เทียบกับค่าเงินในปัจจุบันจำนวนกว่า 5 ล้านบาท ผู้เสียหายที่ 1 หลงเชื่อจึงนำเงินของของตน และเงินของนางอลิสา และ รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ ผู้เสียหายที่ 2-3 จำนวน 4,586,287 บาท เพื่อชดใช้หนี้กรรมให้แก่พวกจำเลยไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตรวมทั้งสิ้น 9,658,000 บาท

   

  เหตุเกิดที่แขวงและเขตปทุมวัน แขวงและเขตพญาไท กทม.และที่อื่นเกี่ยวพันกัน ต่อมาวันที่ 16 ต.ค. 50 พนักงานสอบสวนกองปราบแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

   

  ศาลประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีดำที่ อ.4543/50 และสอบคำให้การ ซึ่งจำเลยทั้งหมดแถลงให้การปฏิเสธ ศาลจึงนัดแถลงเปิดคดีวันที่ 25 ก.พ.ศกหน้า เวลา 09.00 น.

   

  ทั้งนี้ น.ส.เปมิกาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างเดินทางมาศาลอาญาว่า รู้สึกสบายใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ และยังคงให้การปฏิเสธกับข้อหาที่เกิดขึ้น และครั้งนี้ก็ถือว่าจะได้เป็นโอกาสที่ตนได้พิสูจน์ตนเองเพราะเรื่องทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นทุกครั้งที่มีการไกล่เกลี่ยกันตนก็ได้ให้ความร่วมมือกับศาลมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ หลังจากนี้ก็จะขอยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีต่อไป และอยากให้บทสรุปเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยกัน

   

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันนี้เกิดเหตุขลุกขลักนิดหน่อยในการยื่นคดีฟ้องต่อศาลเนื่องจาก พนักงานอัยการต้องแก้ไขคำฟ้องในส่วนของ น.ส.เปมิกา ที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น สิริรัษสิริ เหลืองเรณูกุล

  ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://www.manager.co.th/

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 409

   ขอถามว่า ได้ทำสัญญาซื้อของที่เห็นในดเฟสบุค และให้เงินเต็มราคา โดยมีการทำสัญญามีเอกสารครบถ้วนตามกม. โดยผู้ขายมาทำสัญญาที่บ้าน และมอบเช็คส่วนตัวมีเงินสามแสนเท่าจำนวนที่ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้าเป็นประกันว่าถ้าของมี่ซื้อไม่มีคุณสมบัติเหมือนที่ตกลงในสัญญา ผู้ซื้อก็จะเอาเช็คไปขึ้นธนาคาร แต่เช็คที่ให้เป็นเช็ตต่างจังหวัด แลผู้ขายได้เซํยรับรองสภาพหนี้ให้ผู้ซื้อด้วย

  ปรากฎว่าผู้ขายไม่ได้เอาของมาให้ตามที่ตกลงกัน ผู้ซื้อจึงเอาเช็คไปขึ้นกับธนาคารแต่ถูกตีกลับเพราะีเงินไม่พอ

  อยากถามว่า 1.  ถ้าฟ้องควรฟ้องในคดีฉ้อโกงหรือเช็คเด้ง และต้องแจ้งความกับตำรวจ หรือจ้างทนายควาทมฃมให้จัดการให เพราะเช็คออกจากธนาคารต่างจังหวัด  ถ้าแจ้งความที่สถานีตำรวจตำงจังหวัด ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยไหม เช่นการไปศาลต่างจังหวัด หรือถ้าจ้างทนายความเป็นตัวแทนในการฟ้อง และเดินเรื่องทุกอย่างแทนเรา จะดีกว่าไหม   ขอไปศาลสักครั้งเดียวตอนประนีปะนอมค่ะ 

  2.  และใช้เวลาออกหมายจับกี่เดือน ถ้าให้ทนายฟ้องกี่เดือน   และกี่เดือนถ้าเราไปฟ้องกับตำรวจต่างจังหวัดเอง

  3. ผู้ขายเจ้าของเช็คเด้งหายสาบสูญไปเลย จะตามตัวอ่างไร อยากเจรจาประนีประนอมเอาเงินคืนบ้างก็ยังดีค่ะ

   

  ขอบคุณ่ะ ตอบทางอีเมล์นะคะ

   

   

   

   

  โดยคุณ ยวงรัตน์ วีเด็ล  (110.168.4.101)     22 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 408

   อยากขอคำปรึกษาคับ เป็นเรื่องของพี่ชายเขาได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพื่อนแนะนำให้คุยกันมา2ปีกว่าเคยไปเจอหน้ากันที่ช่วงที่คุยกันปีแรกๆแค่ครั่งเดียว แต่ตอนนี้ไม่ได้เจอกันมาปีกว่าแล้วแต่ช่วงหลังมาปี กว่าผู้หญิงคนนั่นได้โทรมาหลอกขอยืมเงินช่วงแรกๆพี่ชายก็ให้ไปไม่กี่พันหลังๆมานี้โทรมาขอยืมเยอะครั่งละ20000-30000ครั้งสุดท้ายนี้หนักสุด80000ตอนนี้ หมดไปเกือบ2แสนด้วยผู้หญิงคนนั้น อ้างว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้บ้าง พ่อป่วยบ้าง พ่อเป็นหนี้นอกระบบ โดนทวงหนี้จนไม่มีที่อยู่บ้าง และอีกหลายอย่าง แต่ไม่รู้ว่าเอาเงินไปใช้อะไร แต่หลังๆมารู้ว่าคงโดนหลอกเอาเงิน เราจะทำยังไงได้บ้างคับกับผู้หญิงที่ไม่เจอหน้ากันเลยปีกว่าและอยู่กันคนละจังหวัด แต่มีชื่อกับเลขบัญชีของผู้หญิงคนนั้นที่หลอกให้โอนไป 

  โดยคุณ bank  (171.4.242.179)     21 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 407

  นาย ก กับ นาง ข ทั้ง2เป็นหนี้ร่วมกัน รวมทั้งหมดเป็นเงิน 78000(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) โดยนาย ก. หนีไปอยู่ต่างจังหวัด เลยปล่อยให้นาง ข. รับผิดชอบที่เหลือ 

  นาง ข. เลยใช้อุบาย เจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อจะยกที่ดินของสามี ของนาง ข. ทั้งหมด12ไร่ แทนเงินที่คงค้างไว้ให้กับเจ้าหนี้ ในราคาไร่ละ65000(หกหมื่นหาพันบาท) โดยแอบอ้างราคาซื้อขายจากที่ดินข้างๆ ว่าราคาซื้อขายกันในราคา70000 โดยที่เจ้าหนี้ไม่รู้ราคาจึงตกลงยินยอม เอาที่ดินมาแทนเงินในราคาไร่ละ65000 จำนวน12ไร่ รวมเป็นเงิน780000 แต่เจ้าหนี้ได้สืบทราบมาว่าราคาที่ดินดังกล่าง เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ใดๆ และราคาที่ดินที่ นาง ข. แอบอ้าง ก็ไม่ถึงราคาที่ตนตั้งไว้ 

  แต่นาง ข.ได้ออกอุบายกับ นาย ก. ว่าหนี้สินทั้งหมด นาง ข. ได้ใช้ให้หมดแล้ว นาย ก. ก็เลยยกบ้านที่เป็นทรัพย์สินให้กับลูกของ นาง ข. เพื่อทำธุรกิจ

  (แบบนี้ผมต้องทำไงครับ)

   

   

   

   

  โดยคุณ ลัทธ์ โสภาพรอมร  (49.229.50.95)     21 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 406

   


  ปรึกษาหน่อยค่ะเมื่อเดือนมีนาคมผมได้ทำเรื่องซื้อขายรถพร้อมเบอร์วิ่งงานกับคนรู้จักซึ่งเค้าให้ผมโอนเงินก้อนนึงไปให้เป็นค่ามัดจำจำนวน 35000 บ โดยยังไม่มีสัญญา พอมาอีกสักพักเค้าก่อบอกว่าเจ้าของรถกับเบอร์ขอเพิ่มเป็นค่าค่ามัดจำเบอร์ 50000แล้วค่ามัดจำรถ50000 โดย ผมได้โอนไปให้อีก55000 แล้วครั้งสุดท้ายโอนอีก 11000 รวมทั้งหมด เป็นเงิน 101000 บสุดท้ายได้สอบถามกับเจ้าของเบอร์กับรถ เค้าไม่ได้รับเงินแแม้แต่บาทเดียว พึ่งรู้ว่าถูกหลอก เค้าเอาเงินไปใช้คนเดียวหมดแล้วอ้างว่าเงินอยู่กับบุคลนั้นบุคลนี้ ผมจะดำการแจ้งความเอาผิดและเอาเงินคืนได้ไหมครับ ยังเก็บหลักฐานการโอนไว้อยู่ครับ  / ขอบคุณครับ

  โดยคุณ นพรัตน์  (58.8.150.199)     20 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 405

   ขอความกรุณา

  ฉันมีมรดกเป็นที่ดินซึ่งได้รับมาจากยาย แม่และพี่สาวแม่ เขาทั้งสองได้อาสาเป็นธุระจัดการหาผู้สนใจอยากซื้อ และได้ทำการตกลงซื้อขาย แม่กับป้าของฉัน ได้แจ้งข่าวให้ฉันทราบว่า ทางฝ่ายผู้ซื้อได้ทำการจ่ายค่ามัดจำมาก่อน เป็นจำนวนเงิน 100,000บาท และบอกว่าขายได้ในราคาไร่ละ140,000บาท แต่ฉันไม่ได้รับเงินในส่วนใดเลย ซึ่งต่อมา ฉันมารู้ทีหลังว่า ฉันโดนหลอก ความจริงแล้ว เขาได้ตกลงกับแม่และป้าของฉัน ซื้อขายกันในราคา ไร่ละ1,000,000 และจ่ายค่ามัดจำมาเป็นเงิน400,000บาท ซึ่งฉันไม่มีส่วนรู้เห็นเลย ฉันจึงตัดสินใจที่จะไม่ขาย ฝ่ายผู้ซื้อจึงได้ทำการฟ้องร้อง แม่กับป้า แล้วฉันจะมีความผิดอะไรไหม ซึ่งฉันเป็นลูก จะต้องจ่ายหนี้แทนหรือไม่

  โดยคุณ เปรม  (182.232.162.52)     10 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 404

   ปรึกษาค่ะ ถ้าเราจองที่พัก สอบถามแล้วว่าสามารถยกเลิกก่อนเข้าพัก 2 อาทิตย์และคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด  ได้แจ้งจองและโอนเงินมัดจำ 50% เรียบร้อย 5 อาทิตย์ก่อนแจ้งยกเลิกการเข้าพัก,  ยกเลิก 3 อาทิตย์ ก่อนวันที่จอง  แจ้งไปที่รีสอร์ทแล้วเค้าก้บอกว่าคืนไม่ได้ แต่เรามีหลักฐานแชทในเฟสว่าคืนมัดจำให้ เค้าก้บอกว่าจะเช็คกับฝ่ายบัญชีให้รออีก 2 อาทิตย์ เราบอกว่าให้ติดต่อกลับด้วยก็งียบ แบบนี้ถือว่าโกงมั้ยคะ แแล้วต้องดำเนินการอย่างไรจะได้เงินคืนคะ 

   

   

  โดยคุณ วันเสาร์  (223.205.251.217)     5 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 403

   ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะพอดีดิฉันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (กิจการรับเหมาก่อสร้าง)เค้ามีเงินสดให้ใช้หน้างาน(ไซด์งานก่อสร้าง)แตเงินบัญชีนี้ไม่ได้เป็นชื่อหนูรับผิดชอบค่ะเป็นชื่อของผู้จัดการโครงการวงเงิน5หมื่นแต่ก่อนหนูออกมาหนูเคลียร์ยอดให้แล้วค่ะและมันจะมีเงินส่วนอื่นโอนเข้ามานอกเหนือจากยอด5หมื่น(ลืมบอกว่าบัตรATMบางทีก็อยูกับหนูและผู้จัดการ)และก่อนหนูออกมามันจะมีเรื่องค่าที่จอดรถประจำเดือนที่ไม่ได้จ่ายและค่าหักเงินคนงานต่างด้าวเพื่อทำบัตรหนูหักในระบบเกินไม่ใช่เงินสดน่ะค่ะเหมือนหักจากยอดค่าแรงที่คนงานจะได้ในวีคนั้นๆแล้วทางบัญชีบริษัทจะโอนเงินส่วนนี้เข้าบัญชีส่วนตัวผูจัดการโดนที่ผู้จัดการจะดปนผู้โอนไปให้ทางโป๊กเกอร์ที่ดำเนินการเรื่องต่อบัตรแรงงานต่างด้าวเองแล้วบริษัทแจ้งความเอาผิดกับหนูว่าฉ้อโกงทรัพย์เพิ่งได้หมายเรียกครั้งที่1มาวันนี้เองค่ะ 4 ต.ค.59 หมายเรียกนัดไปพบวันที่14 ต.ค 59 นี้หนูต้องทำไงค่ะถ้าไม่อยากไปเองให้ทนายไปแทนได้มั้ยค่ะแต่หนูยอมรับผิดพร้อมที่จะคืนเงินเป็นงวดๆค่ะรบกวบตอบให้หน่อยน่ะค่ะหนูทุกข์ใจมาก

  โดยคุณ หน่อย  (1.46.107.82)     4 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 402

   อยากรู้ค่ะว่าเรารับของมาจากเซลฟ์ที่มาเดินขายตามบ้าน  เค้าให้เราผ่อน3งวด แต่เรายังไม่ได้จ่ายเงิน แล้วเราทำเรื่องขอคืนโดยโทรหาออฟฟิศของบริษัทนี้เค้าบอกว่าสามารถคืนได้ แต่เราโทรหาเซลฟ์คนที่มาขาย เค้าบอกว่าคืนไม่ได้ ยังนี้ถ้าเราไม่จ่ายเงินเรามีความผิดไหม ???  สัญญาซื้อขายมี แต่เราไม่พอใจในสินค้าขอเค้าอ่ะ

  โดยคุณ Bee  (223.24.6.54)     4 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 401

  อยากขอคำปรึกษาค่ะเปนท้าวแชร์เปิดบ้านในไลน์ส่งตรงส่งดีมาตลอดค่ะตอนหลังแย่โดนโกงด้วยลูกแชร์รับยอดแล้วหนีหลายรายเงินที่เก็บก้อมาทยอยใช้หนี้แทนจนหมดจนไม่ไหวล้มและติดหนี้ลูกแชร์หลายแสนแต่ไม่เคยหนีและปิดบ้านหนีเลยนะคะ ยอมรับมาตลอดหมุนหาเงินทุกทางมาเพื่อใช้หนี้จนหมุนที่ไหนไม่ได้แล้ว ประกอบกลับไม่ได้ทำงานไรเพร่ะต้องนั่งเลี้ยงหลานวัย1ขวบให้ลูกสาวเพร่ะลูกสาวทำงานและให้ใช้อาทิตย์ละ1000ดิฉันก้อมาใช้หนี้ลูกแชร์ขอเค้าว่าตอนนี้ได้แค่อาทิตย์ละ1000ต่อ10คนคนละ100

  และบอกกำลังหาทางจะหาขายของเพิ่มรายได้มาใช้ให้มากกว่านี้แต่ลูกแชร์ไม่ยอมจะพากันแจ้งความ ไม่รุ้จะทำไงดีค่ะ 

   

   

   

   

  โดยคุณ เอ๋ค่ะ  (27.55.80.233)     27 ก.ย. 2559

 •  1  2  3 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด