X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

 •  

                                                              กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

   

              ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00-12.00 น. ผมได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับนักศึกษา ม.จันทรเกษม ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การหางานทำ กฎหมายแรงงานที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนเข้าสู่ระบบงาน ประกอบกับในช่วงนี้มีการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมาก โดยนายจ้างใช้วิธีการแตกต่างกัน เช่น บีบให้ออกจากงาน ย้ายแผนก ย้ายที่ทำงาน ลดเบี้ยเลี้ยง โอที ยัดข้อหา หรือประเมินผลงานทำงานว่าไม่มีประสิทธิภาพ

   

              ยุบฝ่าย หรือยุบกิจการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาที่น่าสนใจ การที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยขอนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

   

              1.ลูกจ้างซึ่งทำงานก่อสร้างหรือใช้แรงงานกับผู้รับเหมาช่วง ถึงกำหนดใช้จ่าย ผู้รับเหมาช่วงอ้างว่าผู้รับเหมาชั้นต้นไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง กรณีนี้ลูกจ้างสามารถเรียกเงินจากผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาหลักและเจ้าของโครงการได้ ตามมาตรา 5

   

              2.การเลิกจ้างทำได้ 3 กรณี

  -          สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

  -          ลูกจ้างกระทำความผิดตามมาตรา 119 และ ปพพ.มาตรา 583

  -          การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

   

  3.การเลิกจ้างต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น จะเลิกจ้างด้วยวาจาไม่ได้ มาตรา 17 และต้องบอกเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง

   

              4.การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ถ้าลูกจ้างกระทำความผิด หรือหย่อนประสิทธิภาพ เลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ถ้าลูกจ้างมิได้กระทำความผิด ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 วรรค 2 และ 4

   

              5.การทดลองงานจะถือว่าเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ทดลองงานจนถึงวันที่เท่าใด ถ้าระบุว่าทดลองงานไม่เกิน 120 วัน ถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นเมื่อจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ยกเลิกกระทำความผิด

   

              6.การร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่ลูกจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ ตามมาตรา 123

   

  -          พนักงานตรวจแรงงานต้องมีคำสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง และถ้าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย ต้องมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง มาตรา 124

   

              7.นายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ฟ้องศาลแรงงานได้ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง ถ้าไม่ฟ้องศาลภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ในกรณีนายจ้างฟ้องศาลต้องนำเงินค่าจ้างหรือค่าชดเชยไปวางต่อศาลก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ มาตรา 125

   

              8.ค่าชดเชยลูกจ้างจะเรียกได้มากหรือน้อยเป็นไปตามมาตรา 118 แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119

   

              หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับคดีแรงงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง ตั้งกะทู้ถามมาที่เวบไซด์นี้หรือโทร.02-948-5700

                                                                                                                                                 

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 340

   ฝีไม้ลายมือ จันทร์ถึงเสาร์ แต่บริษะทจัดงานเลี้ยงวันอาทิตย์ บังคับว่าต้องเข้าร่วม ถ้าไม่มาจะออกใบเตือน กม.คุ้มครองแรงงานช่วยได้ไหม

  โดยคุณ คุณรัชดา  (122.155.43.255)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 339

   ถูกบังคับให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้า กม.แรงงานคุ้มครองได้ไหม

  โดยคุณ รัชดา  (122.155.43.255)     31 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 338

   ถ้านายจ้างหรือหัวหน้างาน ใช้งาน ไม่ตรงหน้าที่ ถ้าเราไม่ทำตามคำสั่ง ถือว่าขัดขืน คำสั่งหัวหน้าไหมค่ะ เช่น เป็นพนักงานตำแหน่ง driver แต่ใช้ให้ไปเก็บขยะ กวาดพื้น ถ้าผมไม่ทำ ถือว่า ผิดไหม  ผมมีความรู้สึกว่า หัวหน้ากดดัน กลั่นแกล้ง เหมือนบีบให้ผมทนไม่ไหว ไปเองครับ แต่ผมก็ทนๆทำ ซึ่งปีที่ผ่านผมทำตามคำสั่ง ทุกอย่าง ช่วยเหลืองานทุกแผนก ที่ร้องขอ แต่ผลงานประเมิน ให้ผมแย่มาก ซึ่งปีนี้ผมตั่งใจจะทำเฉพาะ หน้าที่ผม ถ้าผมไม่กวาดพื้น เก็บขยะ ผมผิดไหมครับ

   

   

   

  โดยคุณ Thunyalove  (58.8.7.133)     26 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 338

  หากท่านฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง นายจ้างมีสิทธิจ้างท่านโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยก็ได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 119(4)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.6.206)     14 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 337

   คือผมทำงานมาสี่ปีแล้วเข้าปีที่ห้าแต่บริษัทแม่ยุเมืองนอกมีคำสั่งให้ไม่ให้บริษัทที่เมืองไทยมีซัฟคอนแทรกแล้วและบริษัทที่ผมทำอยู่ตอนนี้จะย้ายไปบริษัทที่รับฝากประมาณว่าจ้างซัฟคอนแทรข้างนอกแทนผมรบกวนถามว่าในกรณีนี้ผมสามารถเรียกค่าชดเชยได้ไหมครับผม

  โดยคุณ อัจ  (171.96.183.29)     22 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 336

   ขอสอบถามน่ะคับ 1.ผมอยากทราบว่าการทึ่บริษัทจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสด โดยไม่ทำรายการผ่านบัญชีธนาคาร แบบนี้บริษัททำได้หรือไม่คับ 2.ผมเป็นพนักงานรายเดือน แต่ไม่มีสวัสดิการให้เลย เช่นค่าอาหาร ค่าน้ำมัน เป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถช่วยผมได้หรือไม่

  .•.ผมต้องการให้บริษัทจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารคับ >>>ขอบคุณคับ

   

  โดยคุณ   (1.47.105.155)     21 ม.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 336

  1.นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ลูกจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง เพราะนายจ้างมีหน้าที่เพียงต้องจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541
  2.หากท่านเห็นว่าบริษัทนายจ้างกระทำการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองงานหรือสัญญาจ้างแรงงาน อันมีคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ท่านมีสิทธิฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 8(1)(2)
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.98.30)     8 มี.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 335

  อยากทราบว่า ทำงานมา 1 ปี 4 เดือนถ้าถูกนายจ้างบอกเลิกสัญญา วันที่ 9/12/58 โดยให้ทำงานวันสุดท้ายที่ 31/1/59 จะได้รับค่าชดเชยเป็นจำนวน 3 เดือน ณ วันที่ 1/2/59 เงินเดือนออกทุกวันที่ 1 นายจ้างสามารถหักค่าชุดพนักงานได้หรือไม่34

  โดยคุณ สุนิดา  (223.207.68.66)     27 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 335

  หนี้ค่าชุดพนักงานดังกล่าวถือเป็นหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 76 (3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.100.233)     5 ก.พ. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 334

   ขอสอบถามครับในการทำงานตั้งไหมครับว่ากำหนดผ่านทดลองงานกี่้เดือน. สวัสดิการการทำงานจะต้องได้รับไม่เกินกี่เดือน ผม ทำงาน.  รพส. เเห่งหนึ่ง มา6. เดือนไม่ได้รับการผ่านโปรรึช่วงทดลองงาน. ควรทำไงครับ. ผมมีประสบการมากาอนน่านี้1ปีเเต่พอย้ายมาทำอีก ที่นึง ทำจะ6เดือนไม่ผ่านโปรสวัสดิการไม่ได้  ทำงานอาทิตนึงหยุด1วัน ขาดลาไม่ได้โดนหักตัง. เจ้าของกิจการมีความผิดไหมครับ

  โดยคุณ เอ  (64.233.173.214)     9 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 334

  ท่านควรสอบถามข้อมูลไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.4.150)     26 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 333

   สอบถามหน่อยค่ะ

  ทำงานในห้างสรรพสินค้ามา  2 ปี โดนย้ายแผนกทั้งๆที ไม่ได้อยากย้าย หัวน่างานเราพูดมาว่า  อยู่ได้ก็อยู่ค่ะ  คือแบบนี้ควรทำยังไงคะ  

  แล้วในกรณี  ลูกค้าคอมเม้น   เรื่องมันมีอยู่ว่า  เขาซื้อของจากห้างเราแต่ให้เราห่อ เป็นกระดาษของข้างนอก ตอนนั้นลูกค้าเยอะมาก แล้วรีบห่อ  เขามาคอมเม้นท์ว่าห่อไม่สวย  ห่อไม่ดี  ว่ากระแทกเรา คือจริงๆ มันห่อปกติคะไม่ได้มีไรเลย ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยโดนคอมเม้นท์ค่ะ  จากกรณีนี้  บริษัทให้เราออก  เพื่อจะ ฟีตแบค ลูกค้า  เพราะลูกค้าต้องการการแก้ใข เราสมควรออกมั้ยค่ะ ยังไงแนะนำด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

   

  โดยคุณ นัท  (49.229.15.231)     7 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 332

  1.ซับคอนแทรกที่ทำประจำในโรงงานมีสิทธิได้โบนัทเหมือนพนักงานประจำไหมครับ

  2.โรงงานมีการเปลี่ยนเอกสารการทำงานให้รับงานเหมาเป็นจ๊อบ แต่จ่ายค่าแรงรายวันเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายโบนัท โรงงานมีความผิดไหมครับแล้วต้องร้องเรียนจากที่ไหน

  โดยคุณ kriangsak  (1.46.108.22)     5 ธ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 332

  1.หากสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ลูกจ้างตามสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิตามบทกฎหมายใดที่จะได้รับโบนัส
  2.เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่าตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ท่านอาจยื่นเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าวไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.3.234)     19 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 331

   ถ้าลูกจ้างมาขอใบผ่านงานเพื่อไปสมัครงานที่ใหม่

  แต่ยังไม่ได้ออกจากงานแล้วออกใบผ่านงานก่อน

  มีความผิดไมค่ะ

  โดยคุณ   (183.88.2.6)     24 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 331

  เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับใบสำคัญการผ่านงานตาม ป.พ.พ.มาตรา 585

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.130.158)     4 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 330

   ถ้าโดนสั่งย้ายที่ทำงานเราจะมีข้อต่อรองอย่างไรบ้างครับและต้องทำอย่างไรบ้างครับและอีกประเด็นครับที่หลายคนอยากรู้ พวกเราเป็นชับคอนแทรคมีสัญญาปีต่อปีแต่พวกเราไม่เคยเซ็นสัญญาเรยครับแต่บริษัทก็ให้เราทำงานมาตลอดประมาณ4-5ปี ขอให้อภิบายให้พวกเราฟังได้ไมครับ

   

  โดยคุณ Not  (49.229.49.226)     22 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 330

  การทำสัญญาจ้างกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือ จึงตกลงทำกันด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้หากเป็นกรณีตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ อันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและได้รับค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 118

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.208)     24 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 329

   สอบถามหน่อยนะคะ  หากทำงานแล้วมีเงิน incentive เหมือน commission ค่ะ โดยตามเงื่อนไขสัญญาที่บริษัทตั้งไว้ แต่พอถึงเวลากลับไม่ได้รับเงินดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะเรียกร้องสิทธิ์อย่างไรได้บ้างคะ

  โดยคุณ สุนี ธาราทิพย์  (49.229.97.5)     19 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 328

   กรณีสถานประกอบการต้องการย้ายสาขาเข้าไปรวมในสำนักงานใหญ่ แต่ในสัญญาจ้างระบุว่า "บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานและ วันเวลาทำงานปกติของพนักงานและพนักงานตกลงยินยอมปฏิบัติไม่มีเงิื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น"  

  จึงอยากเรียนถามว่า กรณีพนักงานไม่มีความประสงค์จะไปเพราะ กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน พนักงานสามารถเรียกร้องค่าชดเชยตามกฏหมายได้หรือไม่อย่างไร ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นิสากร ทองอยุ่  (171.97.191.29)     16 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 328

  กรณีดังกล่าวลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างและรับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้ตามมาตรา 118 ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 120

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.1.220)     8 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 327

   อยากทราบเราจ่ายประกันแรัวสองเดือนแรัวออกจากงานเราอยากส่งต่อต้องทำอย่างไร

  โดยคุณ วันฤดี ชัยสิทธิ์  (1.46.229.10)     10 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 326

   ขอสอบถามค่ะ เรียนจบมาใหม่ จบวุฒิ ปวส. แล้วไปสมัคงานที่หนึ่งแล้วเค้าบอกว่าถ้าจะทำงานก็ให้เซ็นสัญญาหนึ่งปีโดยมีเงินให้ 7500 แบบตายตัวไม่มีเพิ่ม แล้วทำงานมาได้ 4 เดือน ต้องการจะลาออกเพราะอยู่กับหัวหน้างานไม่ได้ แต่เขาบอกว่าถ้าจะออกให้เอาเงินมาจ่ายค่าปรับ จำนวน 22500 บาท เรามีสิทธิ์จะไม่จ่ายหรือทำอะไรได้ไมค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ Sky  (49.229.121.70)     5 พ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 326

  หากสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวไม่มีข้อสัญญาใดที่ลูกจ้างตกลงชำระเงินเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนกระทำผิดสัญญา นายจ้างก็ไม่มีสิทธิใดที่จะเรียกเอาค่าปรับนั้น ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 379

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.101.73)     2 ธ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 325

  อยากสอบถามหน่อยนะค่ะว่ากณณีที่เราทำงานเป็นลูกจ้างเซ็นสัญญาจ้าง 7 เดือน เราสามรถส่งประกันสังคมได้มั้ยค่ะและเวลาทำให้แจ้งว่าทำเป็นมาตราไหนค่ะ อะไรประมาณณนี้เพราะค่าจ้างหน่วยงานราชการจ่ายเต็มตามจำนวนที่จ้างโดยไม่ได้หักเงินเลย นั้นแปลว่าความคุ้มครองของเราไม่มีเราสามรถสมัครเองได้มั้ยค่ะแล้วจะมีผลกับหน่วยงานที่เราทำรึเปล่าค่ะ ผิดกฎหมายรึเปล่าค่ะ และเราจะต้องแจ้งว่าสมัครส่วนไหนในมาตราไหนในการสมัครใช้สิทธิประกันสังคมค่ะ

   

   

  โดยคุณ รุ่งไพลิน   (180.183.249.167)     17 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 325

  หากท่านประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมก็ได้โดยให้สอบถามข้อมูลและแสดงความจำนองต่อสำนักงานประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.48)     15 พ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 324

   ดิฉันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งจนครบ 1 ปีแล้วคือผ่านการทดลองงานแต่ยังไม่ได้บรรจุซึ่งเทียบกับแผนกอื่นๆที่รับคนเข้ามาทีหลังได้บรรจุกันแล้วบุคคลอ้างว่าต้องประหยัด Budjat   แล้วดิฉันอยากทราบว่าดิฉันจะได้มีโอกาสบรรจุไหมค่ะ

  โดยคุณ ศิริพร ทาไชย  (114.109.221.109)     6 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 323

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ..ของหนูทำงานมายังอยู่ในช่วงทดลองงาน..แล้วหนูเกิดออกจากงานก่อนสิ้นเดือน..บริษัทหนูจ่ายเงินเดือนเปน week ค่ะ ออกวันที่ 15 กับทุกสิ้นเดือน..วันที่ 15 นี่จ่ายทุกอย่างเงินเดือนครึ่งนึง ot และค่าคอม..ส่วนสิ้นเดือนจ่ายแต่เงินเดือนอีกครึ่งที่เหลือ..ถ้าทำภายในเดือนนี้..เงินค่าคอมและ ot จะจ่าย 15 ของเดือนหน้า..แร้วหนูออกประมานวันที่ 23 ยังไม่ถึงสิ้นเดือน..แต่ค่าคอมหนูทำมาเกือบทั้งเดือนยังมีอยู่นะคะ..หนูก็รอจนมาถึงวันที่ 15 ปรากฎว่าเงินให้เหมือนจ่ายแค่ ot แล้วค่าคอมของหนูเกือบทั้งเดือนที่ผ่านมาละคะ..แบบนี้หนูออกแล้วเค้าจะไม่จ่ายค่าคอมส่วนที่หนูต้องได้หรอคะ..หรือให้แค่ ot ช่วยตอบหน่อยนะคะ

  โดยคุณ ทิพย์  (1.46.99.177)     15 ก.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าคอมฯ ที่ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างอันเป็นค่าจ้างจากนายจ้าง กรณีที่ท่านบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานไม่ใช่เหตุที่นายจ้างจะอ้างไม่จ่ายค่าจ้างดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.212.193)     11 ต.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 323

  ท่านยังคงมีสิทธิได้รับค่าคอมฯ ที่ตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างอันเป็นค่าจ้างจากนายจ้าง กรณีที่ท่านบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยการลาออกจากงานไม่ใช่เหตุที่นายจ้างจะอ้างไม่จ่ายค่าจ้างดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.212.193)     11 ต.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 322

   สอบถามค่ะพบเห็นคนทำงานได้ค่าแรงวันละ150บาท ผิดกฎหมายแรงงานมัยค่ะ ถ้าผิดเราสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนค่ะ ถ้าแจ้งแล้วกี่วันจะมาดำเนินการให้ค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  โดยคุณ bbbb  (110.169.93.85)     14 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 321

   พนักงานลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตร เป็นกฎหมายแรงงานข้อไหน ค่ะ

  โดยคุณ เปรมใจ  (171.96.182.220)     28 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 321

  พฤติการณ์ในการใช้สิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 34

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.100.3)     22 ก.ย. 2558

 •  1  2  3  4  5 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด