X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

 •  

                                                              กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

   

              ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00-12.00 น. ผมได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับนักศึกษา ม.จันทรเกษม ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน การหางานทำ กฎหมายแรงงานที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก่อนเข้าสู่ระบบงาน ประกอบกับในช่วงนี้มีการเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจำนวนมาก โดยนายจ้างใช้วิธีการแตกต่างกัน เช่น บีบให้ออกจากงาน ย้ายแผนก ย้ายที่ทำงาน ลดเบี้ยเลี้ยง โอที ยัดข้อหา หรือประเมินผลงานทำงานว่าไม่มีประสิทธิภาพ

   

              ยุบฝ่าย หรือยุบกิจการหรือนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ทนายคลายทุกข์จึงขอนำตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาที่น่าสนใจ การที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและลูกจ้าง โดยขอนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ

   

              1.ลูกจ้างซึ่งทำงานก่อสร้างหรือใช้แรงงานกับผู้รับเหมาช่วง ถึงกำหนดใช้จ่าย ผู้รับเหมาช่วงอ้างว่าผู้รับเหมาชั้นต้นไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง กรณีนี้ลูกจ้างสามารถเรียกเงินจากผู้รับเหมาช่วง ผู้รับเหมาหลักและเจ้าของโครงการได้ ตามมาตรา 5

   

              2.การเลิกจ้างทำได้ 3 กรณี

  -          สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

  -          ลูกจ้างกระทำความผิดตามมาตรา 119 และ ปพพ.มาตรา 583

  -          การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน

   

  3.การเลิกจ้างต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น จะเลิกจ้างด้วยวาจาไม่ได้ มาตรา 17 และต้องบอกเหตุผลไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง

   

              4.การเลิกจ้างระหว่างทดลองงาน ถ้าลูกจ้างกระทำความผิด หรือหย่อนประสิทธิภาพ เลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ถ้าลูกจ้างมิได้กระทำความผิด ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 วรรค 2 และ 4

   

              5.การทดลองงานจะถือว่าเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา จะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ทดลองงานจนถึงวันที่เท่าใด ถ้าระบุว่าทดลองงานไม่เกิน 120 วัน ถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นเมื่อจะเลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ยกเลิกกระทำความผิด

   

              6.การร้องขอความเป็นธรรมต่อเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน ให้ลูกจ้างยื่นคำร้องในท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่ลูกจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ ตามมาตรา 123

   

  -          พนักงานตรวจแรงงานต้องมีคำสั่งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง และถ้าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย ต้องมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่ง มาตรา 124

   

              7.นายจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้ฟ้องศาลแรงงานได้ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบคำสั่ง ถ้าไม่ฟ้องศาลภายในกำหนดให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด ในกรณีนายจ้างฟ้องศาลต้องนำเงินค่าจ้างหรือค่าชดเชยไปวางต่อศาลก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ มาตรา 125

   

              8.ค่าชดเชยลูกจ้างจะเรียกได้มากหรือน้อยเป็นไปตามมาตรา 118 แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119

   

              หากพี่น้องประชาชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับคดีแรงงานไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง ตั้งกะทู้ถามมาที่เวบไซด์นี้หรือโทร.02-948-5700

                                                                                                                                                 

   

   

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 320

   รบกวนสอบถามค่ะ ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา 9 ปี โดยทำหน้าที่เป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการที่เป็นชาวต่างชาติ ต่อมาเจ้านายลาออก และไม่มีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอีกต่อไป เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการบริหารตามนโยบายของสำนักใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศ ทางฝ่ายบุคคลพยายามย้ายให้เราไปทำงานในแผนกอื่นๆและตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ เป็นเหตุทำให้เราต้องลาออกจากงาน ไม่ทราบว่าในกรณีนี้จะสามารถเรียกเงินค่าชดเชยจากทางนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้หรือไม่

  โดยคุณ คุณแม่ลูกหนึ่ง  (171.96.172.75)     26 ส.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 320

  การที่ลูกจ้างลาออกจากงาน ไม่ใช่กรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.56.104)     15 ก.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 319

   ดิฉันขอสอบถามกรณีดิฉันได้ลาออกจากบริษัทแล้ว. แต่ทางบริษัทไท่ยอมคืนเงินค่าค้ำประกันให้ ทางบริษัทได้อ้างว่าได้หักค่าชุดยูนิฟอมร์กับค่าไปอบรมหมดแล้ว ทางบริษัทได้ทำเอกสารการหักค่าชุดยูนิฟอม์ด้วยแล้วดิฉันก็ได้เซ็นแล้วด้วย

  ดิฉันอยากทราบว่าเรามีสิทธิที่จะได้เงินค่าค้ำประกันคืนไหมคะ

  โดยคุณ ดาว  (171.6.246.66)     20 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 318

   รบกวนสอบถามค่ะ  ดิฉันถูกให้ออกจากงานแบบกระทันหัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันที่ให้ออกก้อโทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานนะ  ดิฉันได้ถามกลับไปว่าแล้วทำไมไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แบบนี้จะไปหางานที่ไหนทันทางบริษัทบอกว่าไม่ทราบเล่นเอาดิฉันอี้งไปเลย   แต่ก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาทำงานที่บริษัทนี้เคยทำสัญญาจ้าง ซึ่งทางบริษัทเก็บไว้ฝ่ายเดียวไม่ได้เอาให้ดิฉัน   ดิฉันได้สอบถามเพื่อนพนักงานที่ทำงานด้วยกันว่าให้ขอดูสัญญาจ้างหน่อยว่าหมดวันไหนยังไง เพราะเพื่อนร่วมงานได้เขาทำงานพร้อมดิฉัน เพื่อนร่วมงานก็เลยไปขอทางบริษัทดูว่าสัญญาหมดวันไหน   สัญญาหมดวันที่ทางบริษัทโทรมาแจ้งค่ะว่าไม่ให้เข้ามาทำงานแล้ว คือวันที่ 31พฤษภาคม 2558 ซึ่งทางดิฉันเข้าใจมาตลอดว่าต้องแจ้งล่วงหน้า30วัน  ดิฉันตกงานแบบต้องวิ่งหางานใหม่ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ยังไม่มีจะจ่ายหนี้สินเลยค่ะ  แบบนี้เราสามารถแจ้งกรมแงงานได้ไหมค่ะ  เพราะเดือดร้อยมากตอนนี้ไม่มีงานทำค่ะ

  โดยคุณ คุณ ณัฐณิชา  (223.205.123.110)     17 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 318

  ท่านอาจร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ท่านอาจยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานต่อพนักงานประกันสังคมตามแบบระเบียบที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 317

  ทำงานโรงแรมมา4ปี เงินเดือนผมขึ้นปีนี้2%ส่วนพนักงานคนอื่นได้3%-5%อยากทราบว่าเงินเดือนผมขึ้นต่ำกว่ากฎหมายกำหนดหรือป่าวครับและสามารถเรียกร้องสิทธิ์อย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ

  โดยคุณ ณัฐวัฒน์ อยู่อำพล  (223.27.231.200)     22 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 317

  ท่านควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง หากลักษณะหรือสภาพของงานเหมือนกัน นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงานตาม มาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.59.93)     22 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 316

  ทำงานโรงแรมมา4ปี เงินเดือนผมขึ้นปีนี้2%ส่วนพนักงานคนอื่นได้3%-5%อยากทราบว่าเงินเดือนผมขึ้นต่ำกว่ากฎหมายกำหนดหรือป่าวครับ

  โดยคุณ ณัฐวัฒน์ อยู่อำพล  (223.27.231.200)     22 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 315

   ขอถามหน่อยค่คือนายจ้างค้างเงินเดือน1เดือนโทรไปก็ผลัดวันไปเรื่อยๆแต่เมื่อบอกไปว่าจะฟ้องศาลลแรงงานรแล้วทีนี้นายจ้างนัดไปรับเงินด้วยตัวเองแต่เราไม่สามารถไปได้เนื่องจากไม่ว่างและได้แจ้งไปแล้วว่าไม่ว่างเรายังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอยู่อีกหรือไม่และมีผลอะไรทางกฎหมายหรือไม่

  โดยคุณ คนธรรมดา  (1.47.41.155)     8 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

  เมื่อท่านซึ่งเป็นลูกจ้างได้ทำงานตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลาตามมาตรา 5, 70 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     27 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 314

  ตอนแรกผมเปนพนักงานประจำประมาน10เดือนพอเดือนต่อมาบริษนี้ให้ผมลงมาเป็นพาสทามโดยให้เหตุผลว่าบริษได้ปลดทั่วประเทศแต่คนที่โดนปลดจะได้แปดชั่วโมงทุกวันพอผ่านไปสองสามเดือนผมเริ่มโดนลดชั่วโมงเหลือวันละห้าชั่วโมงหยุดอาทิตย์ละสองวันแบบนี้บริษมีความผิดมั้ยครับ

  โดยคุณ   (180.183.58.198)     2 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 314

  กรณีตามปัญหา การที่นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานเปลี่ยนแปลงประเภทลูกจ้างหรือลดชั่วโมงการทำงานดังกล่าว ย่อมไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง ย่อมไม่ชอบด้วยมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ทั้งนี้ คดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ท่านอาจฟ้องคดีนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้ตามมาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ 2522

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     26 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 313

  รบกวนนิดนึงคะ....ทำงานที่บริษัทแห่งนึงแถวๆพระราม3 เป็นเซลล์ออกต่างจังหวัดภาคใต้คะ....เหตุมีอยู่ว่า เราขายของเสียราคา หรือขายขาดทุนจากที่ราคาบริษัทกำหนด...แต่ทำแบบนี้เพื่อให้ถึงเป้าที่บริษัทตั้งเพราะถ้าหากเป้าไม่ถึงจะไม่ได้ค่าคอมมิชั่น....พอสิ้นเดือนมาปิดบัญชีกับทางบริษัทและเรายอมจ่ายส่วนต่างส่วนที่เสียราคาไปครบแล้วเห็นว่ากาารทำงานแบบนี้มันขาดทุนจึงเขียนใบลาออก นายจ้างได้บอกว่าหากจ่ายส่วนต่างครบแล้วถึงจะได้ค่าคอมมิชั่นตามรอบ  พอถึงรอบเงินเดือนออกทางบริษัทได้ระงับเงินไว้ พอเราติดต่อไปทางระดับหัวหน้าก็โยนกันไปโยนกันมา.....ออกมา1เดือนแล้วนะคะ เลยถามระดับบริหารแล้าได้คำตอบมาว่าบริษัทมีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน เพราะการกระทำขายของเสียราคาส่อทุจริต(แต่ตามที่คุยกันไว้ก่อนจ่ายส่วนต่ายบอกว่าได่ค่าคอมคะรวมๆ8พันบาท)  หนูมีสิทธิได้ค่าคอมนี้ไหมคะเดือดร้อนมากคะไม่มีเงินใช้ระหว่างหางานใหม่

  โดยคุณ ดารุณี   (180.183.41.26)     28 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 312

  ภรรยาผมทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เกิน 11 ปี และบริษัทมีคำสังปากเปล่าให้ไปประจำสาขาต่างจังหวัด บอกวันนี้ให้ไปพรุ่งนี้ โดยไม่มีการพูดคุยถึงสวัสดิการณ์ การเดินทาง ค่าชดเชยใดๆ

  ในสัญญาจ้างงานระบุว่า ห้างฯสามาย้ายพนักงานไปยังสาขาใดก็ได้ทั้งในและนอกราชอานาจักร

  กรณีนี้พนักงานมีสิทธิอุทรใดๆได้หรือไม่ เนื่องจากพนักงานไม่สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้ต้องดูแลครอบครัวและลำบากเรื่องการเดินทาง

  โดยคุณ สมพงษ์  (110.78.164.230)     2 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 312

  1. คำสั่งดังกล่าวของนายจ้างเป็นคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม ท่านต้องปฏิบัติตาม ฝ่าฝืนเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 (4)
  2. ยกเว้นเป็นการกลั่นแกล้ง ท่านจึงมีสิทธิที่จะไม่ไปทำงานได้ และกรณีดังกล่าวไม่เข้ามาตรา 120 ของพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 311

   สวัสดีค่ะ 

  คือฉันอยากทราบว่า ฉันทำงานอยู่ร้านอาหาร ทำตั้งแต่8โมงเช้า เวลาเลิกงากก็ไม่แน่นอน เวลาพักก็ไม่มี วันหยุดก็ไม่มี โอทีก็ไม่ได้ อยากทราบว่า ฉันสามารถฟ้องนายจ้างได้ไหมค่ะ

   

   

  โดยคุณ กนกทิพย์ กันภัย  (223.207.147.93)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 310

  นายจ้างไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา 1.5เท่า ตามกฏหมายกำหนด แต่จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง ตามเรทที่บริษัทกำหนด ถือว่าผิดกฏหมายไหมครับ และสามารถฟ้องร้องได้ไหม กลัวฟ้องร้องไปแล้วเรื่องจะเงียบ

   

   

  โดยคุณ ์ี์ืืืืืืN  (171.96.240.161)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 309

   ขอถามค่ะ ถ้ าเกิดว่าไม่สบายป่วยไปหาหมอแล้วหมอหั้ยหยุด2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นไปหาหมออีกในวันที่สามหมอให้ใบรับรองแพทย์อีก2วันนายจ้างมีสิทธิไล่เราออกจากงานไหม่ค่ะ...

  โดยคุณ นันทนา  (1.10.223.54)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 308

  ตอนนี้ทำงานประจำอยู่แต่อยากจะทำพาร์ทไทม์ที่โลตัสช่วงเย็นแต่ที่มีประกันสังคมอยู่จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวในการส่งประกันสังคม

  โดยคุณ ทิพวรรณ จั่นพิจิตร  (183.89.20.180)     23 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 307

   พอดี บริษัทพาไปเที่ยวประจำปี เราไม่สะดวกไปแต่บริษัทจะเรียกเงินค่าใช้จ่ายกับเรา

  โดยแจ้งเราว่าบริษัทได้จ่ายเงินไปแล้ว ก่อนหน้านี้เราคิดว่าสะดวกไปแต่พอดีติดธุระวันเดินทางพอดี

  บริษัทแจ้งว่าเราต้องรับผิดชอบส่วนของเราที่จ่ายไปแล้ว ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราแจ้งไม่ไปเขาก็ไม่ได้ให้เงินส่วนที่เป็นของเรา เราจะทำไงคิดไว้ว่าจะออกจากงานครับ รบกวนขอคำแน๊ะนำนิดนึงครับ

  สมชาย สุวรรณ์

  โดยคุณ สมชาย   (124.122.208.17)     20 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 307

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอคืนเงินบางส่วนกับนายจ้างเพราะตามพฤติการณ์เหตุที่ท่านไม่สามารถไปเที่ยวตามกรณีดังกล่าวได้เกิดแต่ความผิดของฝ่ายท่านเอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     22 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 306

   เราได้อะไรบ้างจากการฟ้องบบริษัท แล้วคุ้มกันมั้ยกับการฟ้อง แล้วถ้าจะฟ้องต้องดำเนินการอะไรบ้าง

   ช่วยตอบหน่อยครับ ตอนนี้ยังตกงานอยู่ แถมยังโดนโกงเงินเดือน

   

  โดยคุณ thaweesak  (110.169.78.244)     12 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 306

  การฟ้องร้องคดีความกันไม่มีคู่ความฝ่ายใดได้ไปทั้งหมดหรือเสียไปทั้งหมด ซึ่งการที่บุคคลใดจะดำเนินการในทางคดีก็เพื่อการใช้สิทธิทางศาลบังคับให้เป็นไปตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยกฎหมายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 305

   รบกวนสอบถามค่ะคือว่าทำงานเป็นครูอยู่โรงเรียนอนุบาลเล็กๆทำมาได้3 ปีแต่ที่นี่เค้าจ่ายเป็นเงินสดและก็ไม่มีประกันสังคมให้คือว่าเป็นครูอัตราจ้างค่ะไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงก็เลยไม่ได้บรรจุแต่ตอนนี้ทางโรงเรียนกำลังจะปิดกิจการโดยให้เหตุผลว่าขาดทุนและจะปิดโรงเรียนช่วงปลายเดือนหน้าถามเรื่องเงินชดเชยเขาก็ตอบกับมาว่าจะไม่จ่ายแต่จะช่วยหางานให้แทนแบบนี้เรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ ดาว  (110.168.231.141)     4 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 304

   สวัสดีครับ

  ผมทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งครับ สาขาที่หาดใหญ่ครับ แต่บริษัทแม่อยู่ที่ปราจีนบุรีครับ

  ผมเริ่มทำงานมกราคม 2557 นี่ก็ครบปีแล้ว ตำแหน่งที่สมัครซุปเปอร์ไวเซอร์ แต่ต้องเปิดตลาดก่อน ให้รถครบสี่คันก่อน(บริษัทไอศครีม)ถึงจะแต่งตั้ง ตอนนี้ผมทำงานได้ครบปีแล้ว ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยในบริษัท อันไหนว่างผมก็ทำตำแหน่งนั้น เช่นคนขับรถลา ผมก็ไปขับรถให้ เซลลาก็ไปขายแทน

  ตอนนี้ผมเปิดตลาด รถได้สามคันแล้ว ยอดขายก็ดีมากครับ รถสองคันแรกผมได้ค่าเงินตั้งตู้ แต่คันที่สามบริษัทไม่ให้ ไม่ทราบเหตุผล ตอนนี้ก็รอคันที่สี่อยู่ ทางผู้ัจัดการบอกว่ารถจะมาธันวาคม 2557

  แต่นี่ปลายมกราคม2558 รถก็ยังไม่มาบอกว่ายอดทางนี้ดีแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอให้รถถึงสี่คันก็แต่งตั้งได้(ใช่ไหมครับ) แต่นี่ทำเป็นลีลาอ้างอย่างโน้น อ้างอย่างนี้ เหมือนจะบีบคั้นให้ผมออก เพราะตอนนี้เงินเดือนผมน้อยมาก ได้เฉพาะเงินเดือน แต่ก่อนได้เงินตั้งตู้แต่ตอนนี้ไม่ได้ ผมไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้ว ทำงานหนักไปเปิดตลาดแถวยะลา ปัตตานี นราธิวาส ไปกลับหาดใหญ่ทุกวันเหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรเลย เงินตั้งตู้ที่เคยได้ก็ไม่ได้ แรกๆได้ เหมือนหลอกใช้ผม ตอนนี้เหมือนจะบีบคั้นให้ผมออก อย่างวันนี้คนขับรถลา ผมเลยต้องไปขับรถแทน แต่พอกลับมาถึงบริษัทผู้จัดการบอกว่าต้องหักเงินเดือนสามพันบาทเพราะผมขับรถเลนส์ขวา ผู้จัดการบอกว่ามีคนโทรแจ้ง ขับรถไม่สุภาพ ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่เลยครับ ผมขับรถแทนคนขับก็โดนเลย ถ้าผมขายก็บอกว่าของช็อคต้องชด จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งช่วงหลังๆนี้ ผมก็อดทนตลอด เหมือนจะบีบคั้นผมให้ออก จะได้ไม่ต้องแต่งตั้งวซุปเปอร์ฯ เพราะซุปเปอร์มีอยู่แล้วคนหนึ่งที่หาดใหญ่ แต่ผมเป็นซุปเปอร์ต่างจังหวัด(ยะลา ปัตตานี นาธิวาส สุไหงโกลก) แต่ตอนนี้ยังไม่แต่งตั้งเพราะรถยังไม่ครบสี่คัน

  ผมก็รอแล้วรออีกเมื่อไรรถจะมา

  ช่วยตอบผมด้วยนะครับ ผมต้องทำยังบ้าง เครียดมากเลยครับ จะออกก็เหนื่อยมานานแล้วเลยอดทนก่อน แต่นี่โดนกลั่นแกล้งสารพัด ช่วยตอบผมด้วยนะครับต้องทำอย่างไร ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ มี  (1.47.170.123)     28 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 304

  หากนายจ้างกระทำผิดข้อสัญญาจ้างใด กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงาน ท่านชอบที่จะฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานเพื่อพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯมาตรา 8(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     25 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 303

   พ่อ. แม่ผมทำงาน กับเจ้าของตลาด มา10.ปีแล้วแต่ ไม่ได้เงินเดือนขั้นตํ่า ได้แค่เดือน 7500. คิดแล้วสงสารพ่อกับแม่ แบบนี้ทำยังไงได้บ้างครับ 

   

   

  โดยคุณ อุเทน  (49.230.207.102)     6 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 303

  บิดามารดาอาจร้องเรียนนายจ้างดังกล่าวไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     23 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 302

   สอบถามหน่อยครับ

  พอดีผมทำงานเซลล์ขายแว่นตาแบรนด์นึง

  มีอยู่ช่วงนึงได้มีการนำสินค้าไปถ่ายรายการ

  ช่วงเวลาประมาน สี่ถึงห้า เดือนครับ

  แต่คนที่รับสินค้ายืมนั้น ก็เป็น dealer ของบริษัทด้วย

  แล้วก่อนผมออกจากงานผมได้ตามแว่นยืมทั้งหมดมาคืนบริษัท

  แต่แว่นบางรุ่นไม่ตรงกับใบสินค้าที่ยืมไปประมาน 12 ชิ้น

  แต่จำนวนที่คืนนั้นครบครับ

  พอคิดส่วนต่างมาแล้วนั้น ส่วนต่างอยุ่ที่ 3800

  แต่ทางบริษัทจะให้ผมรับผิดชอบโดยการ เอาแว่นที่ไม่ตรงรุ่นให้ทางผม แล้วให้ผมชำระเงินสินค้าไม่ตรงรุ่นซึ่งมูลค่าทั้งหมด 60000 กว่าบาท แต่พอคุยไป ทางบริษัทให้ผมชำระส่วนต่าง 3800 แล้วทางบริษัทบอกผมว่าถ้าไม่ชำระ ทางบริษัทจะแจ้งความเนื่องจากทุจริตในหน้าที่ แต่ตอนมาคืนก็มีเซ็นรับทราบครับ เอกสารการเซ็นรับผมก็ได้ซีร็อคมาด้วย

  โดยคุณ บอล  (27.55.3.192)     16 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 301

  ทำงานได้ยังไม่ถึง2เดือนเลย ถูกประเมินงานว่าไม่ผ่านเนื่องจากการมาสาย มีผลให้สิ้นสุดงานทันทีควรทำอย่างไรให้คำปรึกษาทีค่ะ

  โดยคุณ ภาวินี  (49.230.143.21)     1 ธ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 301

  ลูกจ้างตามสัญญาจ้างทดลองงานดังกล่าวเมื่อถูกเลิกจ้างในกรณีดังกล่าว ก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน ตามความ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 118(1)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     14 ม.ค. 2558

 •  1  2  3  4  5 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด