X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

 • ?

  ?

  ??????????????????????? ???????????? ?????????????? กฎหมายเลือกตั้งที่ต้องรู้

  ?

  ??????????? วันนี้ทนายคลายทุกข์ขอนำเสนอเกี่ยวกับระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยขอสรุปเป็นข้อ ๆ เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจดังนี้

  1.? ข้อ 20? สถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ เชิญพรรคการเมืองมาให้สัมภาษณ์ต้องเชิญอย่างเท่าเทียมกันและรายงานข่าวและวิเคราะห์ข่าวตามข้อเท็จจริง ห้ามเอนเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นกลาง หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 59,60 โทษจำคุก 6 เดือน หากผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกามารยาท ทำหนังสือมาได้ที่ กกต.

  2.? พาหนะในการหาเสียง

  -???????? ใช้รถยนต์หาเสียงได้

  -???????? แผ่นป้ายหาเสียงติดข้างรถต้องไม่เกิน 2 ป้าย ขนาด 130 x 245 ซม.

  -???????? ห้ามดัดแปลงรถหาเสียงเป็นเวทีปราศรัย

  -???????? ใช้เครื่องขยายเสียงในการหาเสียงได้

  -???????? หาเสียงผ่านเว็บไซท์และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือซื้อสื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

  -???????? การซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุเพื่อโฆษณาหาเสียงไม่สามารถทำได้

  -???????? กกต.เป็นผู้กำหนดช่วงเวลาและเงื่อนไขในการออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ได้เท่านั้น

  3.? พรรคที่ขึ้นคัตเอาท์หรือป้ายโฆษณา หรือปิดป้ายหาเสียงตามท้องถนน หรือตามบิลบอร์ด หรือสี่แยกริมทางด่วนย่านชุมชน ต้องปลดป้ายลง หากฝ่าฝืนมีความผิด

  4.? ห้ามจัดเวทีปราศรัยเอง ปราศรัยได้เฉพาะจุดที่ กกต.จัดไว้ให้เท่านั้น

  -???????? การแถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ต้องใช้ความระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายจัดเวทีปราศรัยหาเสียง นอกจุดที่ กกต.กำหนด

  -???????? ผู้สมัคร สส.เดินทางไปพบปะประชาชนเพื่อแจกเอกสารแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองสามารถทำได้

  ?

  ?

  5.? การแห่กลองยาวหรือขบวนแห่ในวันสมัคร ส.ส. ไม่สามารถทำได้

  -???? ห้ามแจกเอกสารของผู้สมัคร สส. ควบไปกับหนังสือพิมพ์ หรือ วรสาร หรือวาง ?????????????????????????????????????????????????หรือโปรยในที่สาธารณะ

  6.? พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกเพิกถอนสิทธิตามคำวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นเวลา 5 ปี สามารถเป็นประธานพรรค พปช.

  -???????? มาตรา 97 ไม่ได้ห้ามไว้ ห้ามเพียงห้ามจดแจ้ง แจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่

  -???????? ห้ามเป็นกรรมการบริหารพรรค

  -???????? ห้ามมีส่วนร่วมในการจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่

  7.? อำนาจของ กกต.ในการออกประกาศหรือระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  -???????? เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231(1)

  -???????? พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 5 ,10(2),10(3),10(5)

  -???????? พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้ซึ่ง สว.

  -???????? มติ กกต. ครั้งที่ 28 / 2550

  ?

  8. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงฉบับลงวันที่ 24 ต.ค. 2550 มีความสำคัญเนื่องจารกมี?? ?????????การกำหนดกรอบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ , ข้อห้ามของพรรคการเมือง ,ผู้สมัคร ส.ส. ผู้มี?????????? สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนควรศึกษาไว้ เพื่อประกอบในการตัดสินใจเลือกผู้แทน

  ?

  หากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งติดต่อ กกต. โทร 1171 หรือ www.ect.go.th

  ??????

  ??????????? รายละเอียดแนวทางใหม่ในการหาเสียงเลือกตั้ง 2550 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2550 ปรากฏตามข้างล่างนี้

  ?

  ?

  แนวทางใหม่ในการหาเสียง เลือกตั้ง ส.ส. 50

  เมื่อวันที่ 24 .. 2550 กกต.ได้มีการประชุมพิจารณาเห็นชอบร่าง

  ประกาศและระเบียบที่สำคัญหลายเรื่อง ได้แก่

  - ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการ

  สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  - ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้

  ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส..

  - นอกจากนั้นยังได้เห็นชอบประกาศ กกต.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

  กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส..

  - และประกาศ กกต.เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

  ..

  สำหรับสาระสำคัญของประกาศและระเบียบดังกล่าว มีดังนี้

  1. ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการ

  สนับสนุนการเลือกตั้งฯ มีสาระสำคัญคือ

  1.1 ผู้สมัครจะปิดประกาศได้เฉพาะสาธารณสถานที่เป็นของรัฐที่ได้

  จัดไว้และติดแผ่นป้ายได้ในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น นอกจากนั้นยังได้มี

  การกำหนดขนาดและจำนวนด้วย

  ประกาศ(โปสเตอร์)มีขนาดไม่เกิน 30x42 ซม.(ขนาดไม่เกิน A3)

  แผ่นป้าย(คัตเอาท์)มีขนาดไม่เกิน 130x245 ซม.

  สำหรับโปสเตอร์ที่จะปิดมีจำนวนไม่เกิน 10 เท่าของจำนวนหน่วย

  เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

  และแผ่นป้ายมีจำนวนไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขต

  เลือกตั้งนั้น

  ทั้งนี้ต้องระบุชื่อและที่อยู่ผู้พิมพ์ผู้ว่าจ้าง จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต

  ไว้ในประกาศและแผ่นป้ายด้วย

  2

  1.2 สำนักงาน กกต.จังหวัดจะจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  และข้อมูลของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบสัดส่วนให้ผู้มีสิทธิ

  เลือกตั้งทุกครัวเรือน

  1.3 สำนักงาน กกต.จังหวัดจัดให้มีสถานที่หรือเวทีกลางในการหา

  เสียงให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงอย่างน้อยอำเภอละ 2

  แห่ง ยกเว้นในเขต กทม.ให้ กกต.จังหวัดพิจารณาจัดได้ตามที่เห็นสมควร

  โดยต้องหารือกับผู้สมัครและพรรคการเมืองด้วย

  1.4 การโฆษณาหาเสียงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นให้มีการจัดสรร

  เวลาแก่พรรคการเมืองทุกพรรคโดยเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาในการ

  ออกอากาศสปอตโฆษณาให้ทุกพรรคอย่างน้อยวันละ 3 ครั้งครั้งละไม่เกิน

  30 วินาที ส่วนการออกอากาศเพื่อแถลงนโยบายของพรรคการเมืองนั้น

  จัดสรรให้ทุกพรรคอย่างน้อยพรรคการเมืองละ 3 ครั้งครั้งละไม่เกิน 10

  นาที ทั้งนี้สถานีอาจเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคไปออกรายการหรือจัด

  รายการให้พรรคการเมืองตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้ แต่ต้อง

  จัดให้ทุกพรรคมีโอกาสโดยเท่าเทียมกัน สำหรับการสนับสนุนของรัฐใน

  กิจการอื่นนั้น สำนักงาน กกต.จังหวัดสามารถจัดให้มีการโฆษณาหาเสียง

  ทางสถานีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีได้ แต่ต้องจัดโดยเท่าเทียมกัน

  2. ระเบียบ กกต.

  How can we make this better?


ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 2

   แล้วถ้าในวันเลือกตั้งผู้สมัครไม่ปลดป้ายหาเสียงลง ถือว่ามีความผิดไหมครับ(ขอรายละเอียดด้วยนะครับ)

  โดยคุณ PO  (110.169.191.194)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 1

  การเลือกตั้ง ทุกระดับในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการทำผิดกฏหมายเลือกตั้งโจ่มครึ้ม กกต.จังหวัดไร้ประสิทธิภาพไม่ทำงานในเชิงรุก เสียดายภาษีที่เสียไปจังเลย

  โดยคุณ sake     

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 1

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีลงสมัครแล้วไม่มีผู้สมัครแข่งขันจะต้องใด้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นครับ (และหาเอกสารอ้างอิงจากไหน )

  โดยคุณ   (118.173.115.152)     18 ส.ค. 2552

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด