X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700

 • \ เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

  เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

   

               นับแต่วันนี้เป็นต้นไป นักทวงหนี้ซึ่งทำงานในบริษัททวงหนี้ที่รับงานจากเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทวงหนี้ใหม่หมด ถ้ายังขืนทำตัวเหมือนเดิม ดังต่อไปนี้อาจจะต้องเดือดร้อน และจบชีวิตการทวงหนี้ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นับแต่วันนี้ นักทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามข้างล่างนี้

  - โทรศัพท์ไปทวงหนี้นอกเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น โทรทวงหนี้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ก่อน 8 โมงเช้า หรือโทรทวงหนี้หลัง 20.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการยังขืนโทรก่อน 8 โมงเช้าและหลัง 18.00 น.  

  - ใช้ชื่อปลอมหรือหลอกลวงโดยไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง และไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรศัพท์มาติดต่อกับลูกหนี้ และไม่แสดงเอกสารว่าได้รับมอบอำนาจให้มาทวงหนี้จากใคร ทำให้ลูกหนี้ไม่ทราบว่าเป็นใคร

  - หลอกให้ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือสำนักงานโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

  -  นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้ไปเล่าให้บุคคลที่สามฟัง เช่น ไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ค้ำประกัน หรือคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้

  - ส่งจดหมายหรือแฟ็กซ์หรือSMS เพื่อประจานลูกหนี้ หรือส่งไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของลูกหนี้ ทำให้บุคคลอื่นรู้ข้อมูลว่าลูกหนี้เป็นหนี้

            -  โทรศัพท์ไปข่มขู่ลูกหนี้

            -  โทรศัพท์ไปเสียดสีลูกหนี้

            -  ให้ของลับลูกหนี้

            -  ด่าพ่อด่าแม่ลูกหนี้

            -  โทรศัพท์ไปทวงหนี้กับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเพื่อประจานลูกหนี้

            -  พูดจาไม่สุภาพกู ๆ มึง ๆ กับลูกหนี้

            -  ข่มขู่ว่าจะเอาตำรวจไปยึดทรัพย์เพื่อจับกุม

           -  ข่มขู่ว่าจะไปคุกคามถึงบ้านหรือเฝ้าทางเข้าทางออกที่ทำงาน

           -  ด่าประจานลูกหนี้ที่ตลาดหรือที่ชุมชน

           - ใช้ข้อความในจดหมายทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ว่าจะจับกุมจะดำเนินคดียักยอกทรัพย์หรือต้องติดคุกติดตาราง หรือมีข้อความประจานลูกหนี้แบบเปิดเผย

          -  ลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ยังขืนทวงหนี้อีก

          -  สร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยโทรศัพท์ก่อกวนทั้งวัน

          -  โทรไปทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้พร้อมต่อว่าเสีย ๆ หาย ๆ เช่น ไม่อบรมสั่งสอนลูกปล่อยให้ไปโกงชาวบ้านเขา

          -  บิดเบือนข้อมูลหรืออ้างตัวเป็นตำรวจหรือทหารทำให้ลูกหนี้สำคัญผิดตกใจกลัว

          -  ข่มขู่จะทำลายชื่อเสียง ทำร้ายร่างกาย หรือเข้าไปยึดทรัพย์สินโดยไม่มีหมายศาล

   

            ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมได้รับเชิญจากบริษัท เทรด คอลเลคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนรายใหญ่ มีพนักงานหลายร้อยคน ซึ่งผมจะนำข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการทวงหนี้ รวมทั้งกติกามรรยาทไปให้ความรู้กับนักทวงหนี้ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของนักทวงหนี้และผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน ผมหวังเหลือเกินว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนักทวงหนี้ในระบบจะปฏิบัติตามสรุปผลการสัมมนาการจัดระเบียบสังคม การติดตามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงการคลัง

              ตัวแทนจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อแห่งบุคคล ประธานมูลนิธิผู้บริโภค ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ประธานชมรมติดตามหนี้ด้วยวิธีที่เป็นธรรม ผู้แทนจากสภาทนายความ และกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สรุปผลเพื่อเป็นกรอบและกติกาการทวงหนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

              หากท่านใดได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ร้องเรียนมาที่ผมได้เลยนะครับ ผมจะช่วยทำความเข้าใจให้กับบริษัททวงหนี้ให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อความสมานฉันท์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อไป

              การทวงหนี้และการประนอมหนี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องถอยคนละก้าว และเจ้าหนี้ควรจะเริ่มต้นการรับฟังข้อมูลจากลุกหนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยขยับเขยื้อนทั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ตรงกัน อันนำไปสู่ข้อตกลงที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย 

              อย่าใช้วิธีการบีบคั้นหรือข่มขู่ ท่านเองยังไม่ชอบเรื่องการข่มขู่ ลูกหนี้ก็เช่นกัน ก็ไม่ชอบให้ใครมาข่มขู่เหมือนกัน

              สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนที่เป็นหนี้จะต้องมีความสำนึกเป็นเบื้องต้นว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องใช้หนี้คืน หากมีข้อขัดข้องต้องดิ้นรนขวนขวายมาเงินมาชำระหนี้เขา มิใช่ท้าทายหรือท้าตีท้าต่อย ถ้าทำได้สังคมคงจะสงบสุขมากนะครับ

              หากการทวงหนี้มีกฎกติกามรรยาทมากขึ้นตามหนังสือเวียนเรื่องแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ฉบับที่ 46/2550 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะไม่มีการออกกฎหมายมาควบคุมการทวงหนี้

              ถ้าหากบริษัททวงหนี้ยังฝ่าฝืน และยังควบคุมกริยามรรยาทของลูกหนี้ตนเองไม่ได้ อีกไม่นานนัก จะต้องมีพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรมออกมา

              ซึ่งสาระสำคัญก็จะเน้นหนักไปที่การห้ามการทวงหนี้ที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น การจดทะเบียนบริษัททวงหนี้ และการทวงหนี้จะต้องมีใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนทนายความ และอาจจะมีโทษติดคุกติดตารางตามมาก็เป็นได้

              หวังว่านักทวงหนี้คงจะรักษาเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพของตนเอง และดูแลพวกเดียวกันเองได้ คงจะไม่ต้องให้รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อบีบบังคับลงโทษ หากนักทวงหนี้ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองคงจะต้องหมดอนาคตแน่นอน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4   

 • ความคิดเห็นที่ 80

   ให้ทุกคนระวังเบอร์นี้ 089-1623903 นะครับ ไอ้นี่มันแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ บอกว่ามีบริษัทมาวางเรื่องให้เร่งรัดหนี้ คุยตั้งนานเลยบอกมันไปว่าไม่มีหนี้ ใครคือเจ้าหนี้ ใครแจ้งเรื่องกับคุณ แล้วคุณเป็นใคร เห็นบอกว่าเป็น ร.ต.อ.คมสันต์  แต่มันไม่บอกว่าอยู่ สน.ไหน เลยถามว่านามสกุลมันนามสกุลอะไร มันบอกว่า ร.ต.อ.คมสันต์ ภาณุวัตน์ ไม่รู้มันแอบอ้างชื่อของใครมา ให้ทุกคนระวังนะครับ มิจฉาชีพมันหากินกันแบบง่ายๆ 

  โดยคุณ ไอ้คมสันต์  (202.28.180.202)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 79

  บริษัท แมทเนทการกกหมายและธุรกิจ จำกัด เป็นหมาล่าเนื้อชั้นนำให้กับนายทุนต่างชาติที่ขายหนี้ให้ รับสมัครทีมงานมาล่าเนื้อในหน้าที่ต่าง แล้วเอาเศษเนื้อมาแบ่งกินกัน

  โดยคุณ สุวัตร นิติวัตร  (122.154.16.18)     27 ก.พ. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 78

  มีแต่คนเห็นใจลูกหนี้ ไม่เห็นใจเจ้าหนี้มั้งหรือไงออกกฎหมายมาเข้าค้างลูกหนี้ชัดๆๆ แล้วที่มันเอาเงิยไปจะทำไงได้มั้ง

  มีใครให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้หน้าโง่มั้ง

  โดยคุณ เจ  (110.49.240.23)     13 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 77

   ต้องเข้าใจกันให้มาก และคุยกันด้วยเหตุผลเพราะมันขึ้นอยู่กับการดำรงชีพว่าสะดวกหรือไม่ถ้าชำระแล้วอดลำบากเขาก็ไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะทุกคนต้องนึกถึงตัวเองก่อนถูกป่าวครับถ้ามีหนี้แล้วผ่อนชำระไปไม่ต้องมีดอกเบี้ยเพิ่มก็น่าจะดีมากนะครับ

  โดยคุณ กฤตภาส  (113.53.253.253)     28 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 76

  มีเรื่องให้ช่วยแก้ปัญหาค่ะ รบกวนด้วยนะคะคุณทนาย

       แฟนของดิฉันทำงานที่บริษัทเอกนแห่งหนึ่ง เขาเป็นคนซื่อมาก จนบางครั้งก็ถูกหลอกง่ายๆ เขามีบัตรผ่อนสินค้าของบริษัทชื่อดัง มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเพศหญิง ด้วยความที่แฟนดิฉันไว้ใจ จึงให้ยืมบัตรนั้นไปผ่อนมือถือ ราคา 20,000 บาท รวมดอกแล้ว โดยที่ไม่ได้มีสัญญาอะไรเลย ถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาหนีไป โดยไม่ผ่อนให้ตามงวด {12 งวด }จะต้องทำอย่างไรดีคะ และมีวิธีตามอย่างไร ช่วยดิฉันด้วยค่ะ แฟนดิฉันเขาซื่อจนโง่ไปแล้ว

  โดยคุณ ปราย  (183.88.89.221)     24 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 76

  สามีสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเพื่อนร่วมงานนั้นได้เมื่อตนชำระหนี้แทนนั้น แล้วรับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้มาฟ้องเรียกร้องให้บุคคลนั้นรับผิดชำระหนี้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 75

  คนเป็นหนี้มีเห็ดผลที่จะผิดสัญญาเสมอแต่อยากให้คิดตอนที่จะยืมบ้างว่าคุณจะต้องเอาจะต้องได้ก่อนวันนั้นวันนี้แล้วรับปากว่าจะชำระให้ตรงเวลาไม่ไให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้แล้วก็มาด่าคนทวงทำไมไม่ด่าตัวเองบ้างนะ ถ้าชำระตามกำหนดเขาก็ไม่ต้องทวง

  โดยคุณ สุดา  (118.172.70.236)     14 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 74

  ไม่อยากตั้งใจหนี แต่สันดานเจ้าหนี้มันไม่ดี ชอบตอแหลและต้องได้เดียวนี้และวันนี้ บางครั้งมันหาไม่ได้ก็ต้องฟังกันบ้าง และอีกอย่างจะส่งคนมาเอาเงิน ต่อไปถ้ามันจะโทรมาบอกจะเอาเงินสดก็จะนัดและเอาลูกปืนไปให้มันแทน พวกนี้สันดานหมา ส่งสัยเหลือเกิน....................

  โดยคุณ คนหนีหนี้  (203.150.228.171)     23 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 74

   เอาเงินเขามายังจะปากหมาอีก

   

  โดยคุณ   (183.89.104.15)     5 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 73

  เป็นหนี้ก็ต้องใช้คืน ค่อย ๆ ใช้คืนเดี๋ยวก็หมด ไม่ใช้คืนเป็นดินพอกหางหมู บวกดอกเบี้ยปรับเข้าไปอีก ก็ไม่ให้ แล้วจะทำอย่างไร ถ้ามีวินัยในตัวเอง ค่อย ๆ ทยอยผ่อนคืนซิ อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง

  โดยคุณ คนที่มีหน้าที่ตามหนี้  (101.51.93.102)     10 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 72

  ไอ้พวกเป็นหนี้**ไม่ได้ว่าจำพวกที่มีความรับผิดชอบนะครับ**ร็อยพันแปดวิธีที่จะหนีจะหลบ แล้วคนที่ตามหนี้มีกี่วิธีละพูดเสียงดังหน่อยก็ร้องเรียนพอพูดดีก็ไม่จ่ายให้ฟ้องเอา**เพื่ออะไร**พวกนี้ส้นดานไม่ดี** 

  โดยคุณ ืืnn  (124.120.104.86)     2 พ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 71

  มองถึงหลักความเป็นจริงเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายเวลาพวกคุณเดือดร้อนเงินที่พวกคุณไปเอามาหรือเปล่าที่ทำให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เค้าให้เรากู้มาเราก็ต้องหามาคืนเค้าที่พนักงานบางคนพูดจาไม่ดีก็ไม่ใช่ทุกคนไป(อย่าเหมารวม)อีกอย่างที่เค้าพูดไม่ดี ต้องดูด้วยตัวลูกค้าเองเป็นประเภทไหน ประเภทที่ เลื่อน ๆ ๆ 2-3 ปี ไม่มีไม่หนี ไม่จ่าย ได้อยากได้ไปฟ้องเอา (ตัดสาย) พวกนี้มีอยู่เยอะ พนักงานบางคนเค้าไม่ใช่จะ ติดต่อเข้าไปแล้วจะ ด่า ๆ ไม่ฟังลูกค้าหลอกนะค่ะ แต่มองได้ด้านความเป็นจิง อะไรที่มันไกเกลี่ยกันได้ก็ไกเกลี่ย ไป ....

   

  โดยคุณ   (58.11.129.107)     27 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 70

  มองถึงหลักความเป็นจริงเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายเวลาพวกคุณเดือดร้อนเงินที่พวกคุณไปเอามาหรือเปล่าที่ทำให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เค้าให้เรากู้มาเราก็ต้องหามาคืนเค้าที่พนักงานบางคนพูดจาไม่ดีก็ไม่ใช่ทุกคนไป(อย่าเหมารวม)อีกอย่างที่เค้าพูดไม่ดี ต้องดูด้วยตัวลูกค้าเองเป็นประเภทไหน ประเภทที่ เลื่อน ๆ ๆ  2-3 ปี ไม่มีไม่หนี ไม่จ่าย ได้อยากได้ไปห้องเอา (ตัดสาย) พวกนี้มีอยู่เยอะ พนักงานบางคนเค้าไม่ใช่จะ ติดต่อเข้าไปแล้วจะ ด่า ๆ ไม่ฟังลูกค้าหลอกนะค่ะ แต่มองได้ด้านความเป็นจิง อะไรที่มันไกเกลี่ยกันได้ก็ไกเกลี่ย ไป ....

  โดยคุณ อ้วน  (58.11.129.107)     27 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 69

  เป็นหนี้หัวหน้าแล้วค้างจ่ายเค้าหลายงวด เค้าไม่ทวงเราต่อหน้าเรา แต่ไปเล่าให้คนทั้งบริษัทฟัง

  ถือว่าละเมิดสิทธิ์ไหม

  โดยคุณ ppk  (125.25.199.174)     10 ก.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 68

  มีเพื่อนที่รุจักกัน จากการไปออกกำลังกายอะค่ะ รุจักกันเกือบสองเดือน ก็ดูเป็นคนดี ชอบพูดว่าจะออกเงินให้ในการทำกิจกรรม(ทำให้เราคิดว่าเค้าน่าจะมีเงิน)

  มีวันนึงเค้ามายืมเงินอะค่ะ บอกว่าจะคืนให้ภายในสองวัน ยืมไปสองหมื่นเจ็ด สัญญาก็ไม่ได้ทำ เพราะบอกว่าแค่สองวัน เอาหละสิ พอยืมไปแล้ว สองอาทิตย์ก้แล้ว สองเดือนก็แล้วก็ยังไม่ได้เงิน เราก็เลยเริ่มสอบถามกับเพื่อนๆของเค้าทางเฟซบุค ปรากฏว่า เพื่อนเค้าก็โดนแบบเดียวกับเรา คือยืมไปสองหมื่นเจ็ด บอกว่าจะคืนสองสามวันเหมือนกัน ยืมไปเป็นปี ทวงปากเปียกปากแฉะ แต่ก็ได้คืนนะค่ะ

  มันจะคืนทีละพัน สองพัน แต่ก็ต้องทวงแหลก ไม่งั้นมันก็ไม่คืน พวกเราเดือดร้อนมากๆ

  ลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้อะค่ะ คือทำเป็นมีเงิน พอเริ่มสนิมนิดเดียว มันก็จะเอ่ยยืมเงิน

  แล้วก็จะบอกว่าจะคืนภายในเวลารวดเร็ว แต่พอให้ไปเรียบร้อย เราต้องโทรทวงทุกวัน มันก็บอกว่าจะคืนอีกวันสองวัน มันจะนัดเร็วๆอย่างนี้อะค่ะ แต่ไม่เคยได้รับเงินมันเรย เซ็งมาก

  ต้องทำยังไงกับมันดี เรียกมันออกมาเซ็นสัญญามันก็บ่ายเบี่ยง บอกว่ากำลังจะโอน มันไม่ยอมออกมาเซ็นสัญญาอะ กลุ้มใจมาก ตอนให้มันเอ่ยปากแค่คำเดียวเราก็โอนให้

  แต่ตอนคืนมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีก ประวิงเวลาไปเรื่อยๆ

  โดยคุณ เมื่อย  (115.87.161.224)     13 ส.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 67

  กราบสวัสดีท่านทนายที่เคารพ ขอสอบถามเรื่องเงินกู้ด้วยค่ะ เงินที่เราให้คนอื่นยืมมาให้เราแต่เราไม่ได้เซ็นสัญญากู้ยืม นั่นถือว่าเราเป็นหนี้กับเจ้าหนี้รึป่าว  และราก็ไม่ได้เซ็นสัญญากู้ยืมเงินกับคนที่เราให้เขายืมให้ เวลาล่วงมากว่า6ปีแล้ว ทางคนที่เราให้เขายืมเงินให้เรานั่นมาทวงหนี้กับเรา เราต้องจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับคนที่เขายืมให้เราหรือไม่ ขอคำตอบด่วนนะคะ ทางเมลนะคะ

  โดยคุณ กฤษกุล อัยยะพงศ์กุล (สมาชิก)  (202.151.4.20)     13 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 66

  ขอเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเจอมาค่ะ

  ดิฉันเป็นหนี้ของ แคปปิตอลโอเค เมื่อ 4 ปีก่อน ดิฉันได้ชำระงวดมาได้ 2 งวด และได้หยุดจ่าย เพราะเป็นลูกจ้างเค้าและหมดสัญญาจ้าง จึงไม่มีเงินส่ง และทางบ้านก็ได้ย้ายบ้านใหม่ ดิฉันก้ไม่ได้ติดต่อกลับไปทางบริษัท ดิฉันเข้าใจว่าต้องติดเครดิตบูโร จึงคิดจะชำระอยู่แล้ว และใกล้ที่จะแต่งงาน จึงคิดว่าจะเอาค่าสินสอดไปปิดให้เรียบร้อย เพราะทราบมาว่า เคตดิตบูโรถ้าเราชำระหนี้หมด เค้าจะล้างให้ใน 3 ปี และเงินที่ดิฉันติดก็มีอยู่ 10,045 บาท เมื่อวานนี้เอง แม่โทรมาจากบ้าน ท่านตกใจว่ามีสารวัตรโทรมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน และบอกว่ามีทนายความมาแจ้งความว่าดิฉันฉ้อโกงเงิน ผิดสัญญาจ่ายเงิน และจะส่งเรื่องฟ้องศาล ถ้าไม่ติดต่อกลับไป แม่ดิฉันตกใจมาก ดิฉันก็ตกใจมากไม่รู้จะทำอย่างไร จึงขอเบอร์โทรตำรวจคนนั้นไป ดิฉันจำชื่อไม่ได้ ทราบแค่ว่าโทรมาจากกรุงเทพ แต่ดิฉันอยู่ต่างจังหวัด แต่เบอร์นั้นเป็นเบอร์มือถือ และดิฉันโทรกลับไป เค้าก็ถามชื่อ เค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรกลับ ไม่ถึง 5 นาที ก็โทรกลับมา และบอกว่าดิฉันโดนแจ้งความ ถามดิฉันว่าจะไปไกลเกลี่ยหรือจะปล่อยเรื่องไป ดิฉันก็บอกว่าจะไกล่เกลี่ย เค้าจึงเอาเบอร์ทนายนั้นให้ ชื่อว่า อำนาจ ดิฉันก็โทรไป มีผู้ชายคนหนึ่งรับ และบอกว่าทนายติดประชุม จะติดต่อกลับมาใหม่ ดิฉันก็รอ ไม่เกิน 5 นาทีอีกแล้ว ผู้ชายคนนี้โทรกลับมาบอกว่าทนายคงติดประชุมจนถึงบ่าย ให้เค้าดำเนินเรื่องแทนเลย ดิฉันก้เล่าไปว่าจะให้ทำอย่างไรจะขอติดต่อไปสำนักงานแคปปิตอล โอเค เค้าก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อไป เพราะเรื่องโอนเค้าทนายแล้ว เค้าก็บอกหนี้มา ซึ่งประมาณ 16000 บาท แต่ถ้าจ่ายก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2554 จะเหลือแค่ 10045 บาท ดิฉันก็เลยตกลงจะรีบจ่ายก่อนครึ่งนึง และขอเอกสารการชำระเค้าบอกว่าให้ไปหาร้านที่มีแฟกร์เค้าจะส่งเอกสารการชำระเงินมาให้ และบอกว่าเค้าจะเลิกงานบ่าย 3 โมง ให้เรารีบจ่ายก่อนบ่าย 3 ดิฉันก็วางโทรศัพท์ และก็มานั่งคิด คิดไปคิดมา ดิฉันตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนดิฉันที่เป็นตำรวจ เค้าก็บอกว่าตำรวจเค้าไม่ทำแบบนั้นหรอก ไม่มีการโทรมาแจ้งความจะดำเนินการคดี และบอกว่าคดีของเราเป็นคดีแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญาจะเป็นฉ้อโกงได้อย่างไร และก็ขอเบอร์ทนายคนนั้น เพื่อนตำรวจดิฉันก็โทรไป สักพักเพื่อนโทรกลับมา บอกว่าอย่าไปจ่ายเพราะมันน่าสงสัย เพราะขอคุยกับทนายอำนาจ ผู้ชายที่รับโทรศัพท์แทนก็ไม่ยอมให้คุย พอช่วงบ่ายดิฉันก็ติดต่อไปสำนักงานแคปปิตอล บอกชื่อ และบัตรประชาชน ก็บอกให้โทรไปอีกที่นึง โอนไปโอนมา จนมาถึงคนที่ชื่อ เสกสรร ซึ่งเป็นเบอร์มือถืออีกแล้ว ก็พูดแบบน้ำเสียงดุ บอกว่าคุณมีปัญหาอะไร ดิฉันก็บอกว่า อยากจะได้เอกสารการชำระเงิน เค้าก็บอกว่าคุณได้คุยกับพนักงานเราแล้วไม่ใช่หรือ ดิฉันก็เอะใจนึกว่า คนที่คุยกับดิฉัน มีแต่ตำรวจ กับทนายความ และเค้ายังพูดอีกว่า ก็คุณตกลงว่าจะจ่ายวันที่ 16 ไม่ใช่หรือ ดิฉันก็พูดว่ายังไม่ได้พูดเลยว่าจะจ่ายวันที่ 16 และก็บอกว่าดิฉันจะจ่ายแน่ ขอแค่ดูเอกสารการชำระ แล้วเค้าก็ถามว่าคุณทำงานอะไร ดิฉันก็บอกว่าเป็นลูกจ้าง แล้วเค้าก็บอกว่าแล้วจะเอายังไง ตกลงจะจ่ายไม่จ่าย ดิฉันก็บอกว่าจ่ายแน่ๆ และดิฉันก็ไม่ใช่คนโง่ไม่มีการศึกษา ดิฉันมีเพื่อนที่โทรคุยและพอทราบเกี่ยวกับกฏหมายอยู่ และก็ถามไปว่าคุณจะให้ไหมคะเอกสารการจ่ายเงิน เค้าก็บอกว่าได้แน่เอกสาร แต่ไม่รับปากว่าจะให้คุณจ่ายไหม เอ้า..สรุปก็คือเค้าอยากจะให้ดิฉันจ่ายครั้งเดียว ซึ่งดิฉันก็บอกไปแล้วดิฉันไม่มีเงินขนาดนั้น แต่ละเดือนเหลือเงินใช้ไม่ถึง 3000 บาท ดิฉันก็เลยบอกว่าขอผ่อนจ่ายและรอสิ้นเดือน เค้าก็ถามกลับมาว่าที่คุณบอกว่าปรึกษาคนที่รู้กฎหมายหน่ะคือใคร ดิฉันก็เลยตอบไปเลยว่าตำรวจ เค้าก็อึ้งไปสักพัก แล้วก็บอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป ซึ่ง4 วันแล้วยังไม่มีใครติดต่อมาเลย

  ดิฉันอยากจะเรียนถามว่า การที่เราไม่มีเงินก้อนให้เค้า เราจะขอผ่อนได้ไหม แล้วจะติดต่อพูดคุยกับใครคะ เพราะติดต่อไปบริษัททีไรก็มักจะโอนๆๆสายต่อไป จนมาถึงพวกทวงหนี้นี้หมด แล้วการที่เราอยากผ่อนเป็นเดือนๆ ทำไมเค้าถึงไม่ยอมให้ผ่อน แล้วดิฉันจะโดนฟ้องร้องศาลจริงๆ ไหมคะ แล้วตอนนี้ทางบ้านดิฉันคนนินทาว่าดิฉันติดหนี้เป็นหนี้ ส่งสารพ่อกับแม่ด้วยคะที่ต้องทนรับหน้า เพราะดิฉันก็ทำงานที่จังหวัดอื่น ถ้าดิฉันโดนฟ้องศาลจริงๆ อนาคตดิฉันจะเป็นอย่างไร เพราะตอนนี้สอบบรรจุครูได้อันดับต้นๆ รอเรียกอยู่ และอีกอย่างทุกวันนี้ดิฉันกลุ้มใจมากเลย นอนก็ไม่หลับ ยอมรับว่าเครียดสุดๆ สงสารพ่อกับแม่มากๆ ค่ะ ช่วยตอบหนูทีนะคะ แล้วถ้าคนเหล่านี้โทรมาอีกหนูต้องปฏิบัติอย่างไร คือสิ่งที่อยากได้ก็คือหนังสือชำระหนี้ธรรมดา ดิฉันจะพยายามจ่ายให้ แต่ขอไม่อยากให้ทวงหนี้ทางโทรศัพท์ เพราะเสียสุขภาพจิตเหลือเกิน ทำงานก็แบบไม่มีจิตวิญญาณ ไม่อยากให้คนที่อยู่ใกล้เค้าเป็นห่วงค่ะ

  ขอบพระคุณมากค่ะ
   

  โดยคุณ wipa  (182.93.161.130)     13 มิ.ย. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 66

   ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ถูกฟ้องแน่นอนคร้า

  โดยคุณ   (115.87.82.79)     16 ก.พ. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 65

  แฟนดิฉันมีจดหมายที่ส่งแฟกมาที่บริษัทที่ทำงานว่าให้จ่ายเงิน 2 งวด งวดละ4800 บ.โดยมีคุณตำรวจ ยศรองไพศาล บอกให้ไปจ่ายเงินโดยทันที่ แต่ดิฉันยังไม่เห็นรายละเอียดเท่าไร ว่ามาจากไหน แบบนี้คือการถวงหน๊ของบัตรเครดิตหรอ

  โดยคุณ อัมพร  (58.181.215.2)     3 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 64

  ดิฉันโดนทวงหนี้โดยการส่งตำรวจไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถามหาหมายศาลก็ไม่มีให้บอกแต่ว่าส่งมาให้สองรอบแล้วแต่ดิฉันไม่เห็นสักฉบับช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ

  โดยคุณ รวสรา  (223.205.174.133)     26 พ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 64

  การเป็นหนี้ย่อมเป็นความรับผิดทางแพ่ง ไม่เกี่ยวด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ หากลูกหนี้ถูกข่มขู่จะให้ตำรวจจับหรือส่งมาเรียกบังคับชำระหนี้ จึงเป็นการข่มขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมของเจ้าหนี้ ลูกหนี้ไม่จำต้องวิตกกังวล หนี้ทางแพ่งไม่มีโทษทางอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.4)     6 มิ.ย. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 63

  ผมก็เหมือนกันครับโดนไปเป็นแสนทวงเท่าไรก็ผัดเป็นผัดผ้าเลยครับ บอกว่ายังไม่มีให้ยังไม่มีรายได้เลย แต่ผมมีวิธีที่จะบอกครับ ลูกหนี้ผมเป็นคนข้างบ้านครับผมรู้จักกับแม่ของเขา แม่เขาเป็นเถ้าแชร์อยู่ผมก็เลยเล่นแชร์กับเขา เดือนแรกผมก็เปรียเลย แชร์ 20 มือ มือละ3000.  ผมเล่น 2 มือ เปรีย 2 ครังก็  108000. แล้วคุยกับลูกหนี้ว่าผมหาทางออกให้คุณ ถ้าคุณไม่โกงผมคุณก็ส่งแชร์ให้ผมแล้วกัน แต่มีอีกวิธีหนึ่ง คือ ถ้าไม่ยอมทำตามที่เราเสนอให้หรือไม่คืนก็ต้องใช้สิ่งที่นอกเหนือกฎหมายแล้วครับ มีอะไรดีๆคุยกับผมได้ ที่ เมล์ sutin007@windowslive.com

  ปล.บุญคุณต้องทดแทนเป็นหนี้ก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ก็ต้อง....

  โดยคุณ ทิน  (125.26.11.161)     20 พ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 62

  เข้าใจค่ะ ว่าเป็นหนี้ต้องใช้  แต่บวกค่าติดตามโหดมาก แค่ต้นยังไม่ค่อยมีจะใช้ โดนค่าติดตาม ค่าทวงถามสารพัดอีก ก็เลยต้องปล่อยให้ฟ้อง ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดี โกงเงินเขาหรอกค่ะ พอเขามีก็อยากใช้ แต่มันเลยต้นไปมากเหลือเกิน ทำอย่างไงจะพบกันคนละครึ่งทางได้ ถ้าไม่รอขอความเมตตาจากศาล

  โดยคุณ น้อยหน่า  (61.19.65.135)     11 มี.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 61

  จนปัญญาจริง ๆ ไม่รู้จะทวงหนี้อย่างไรแล้ว. โดนไปเกือบสามแสน.ใครมีวิธี หรือช่วย ได้แนะนำหน่อย.คัรบ

  โดยคุณ ประจักร์  (124.122.210.134)     8 พ.ย. 2553

 •  1  2  3  4   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด