X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการทวงหนี้/ประนอมหนี้/กฎหมายทวงหนี้ โทร.02-948-5700

 • \ เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

  เทคนิคการทวงหนี้แบบสร้างสรรค์

   

               นับแต่วันนี้เป็นต้นไป นักทวงหนี้ซึ่งทำงานในบริษัททวงหนี้ที่รับงานจากเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทวงหนี้ใหม่หมด ถ้ายังขืนทำตัวเหมือนเดิม ดังต่อไปนี้อาจจะต้องเดือดร้อน และจบชีวิตการทวงหนี้ ลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่นับแต่วันนี้ นักทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด รายละเอียดปรากฏตามข้างล่างนี้

  - โทรศัพท์ไปทวงหนี้นอกเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น โทรทวงหนี้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ก่อน 8 โมงเช้า หรือโทรทวงหนี้หลัง 20.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการยังขืนโทรก่อน 8 โมงเช้าและหลัง 18.00 น.  

  - ใช้ชื่อปลอมหรือหลอกลวงโดยไม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง และไม่แจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรศัพท์มาติดต่อกับลูกหนี้ และไม่แสดงเอกสารว่าได้รับมอบอำนาจให้มาทวงหนี้จากใคร ทำให้ลูกหนี้ไม่ทราบว่าเป็นใคร

  - หลอกให้ลูกหนี้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือสำนักงานโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

  -  นำเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้ไปเล่าให้บุคคลที่สามฟัง เช่น ไปเล่าให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ค้ำประกัน หรือคู่สมรส หรือบุคคลซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้

  - ส่งจดหมายหรือแฟ็กซ์หรือSMS เพื่อประจานลูกหนี้ หรือส่งไปให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของลูกหนี้ ทำให้บุคคลอื่นรู้ข้อมูลว่าลูกหนี้เป็นหนี้

            -  โทรศัพท์ไปข่มขู่ลูกหนี้

            -  โทรศัพท์ไปเสียดสีลูกหนี้

            -  ให้ของลับลูกหนี้

            -  ด่าพ่อด่าแม่ลูกหนี้

            -  โทรศัพท์ไปทวงหนี้กับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเพื่อประจานลูกหนี้

            -  พูดจาไม่สุภาพกู ๆ มึง ๆ กับลูกหนี้

            -  ข่มขู่ว่าจะเอาตำรวจไปยึดทรัพย์เพื่อจับกุม

           -  ข่มขู่ว่าจะไปคุกคามถึงบ้านหรือเฝ้าทางเข้าทางออกที่ทำงาน

           -  ด่าประจานลูกหนี้ที่ตลาดหรือที่ชุมชน

           - ใช้ข้อความในจดหมายทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่ว่าจะจับกุมจะดำเนินคดียักยอกทรัพย์หรือต้องติดคุกติดตาราง หรือมีข้อความประจานลูกหนี้แบบเปิดเผย

          -  ลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้และมีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ยังขืนทวงหนี้อีก

          -  สร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยโทรศัพท์ก่อกวนทั้งวัน

          -  โทรไปทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้พร้อมต่อว่าเสีย ๆ หาย ๆ เช่น ไม่อบรมสั่งสอนลูกปล่อยให้ไปโกงชาวบ้านเขา

          -  บิดเบือนข้อมูลหรืออ้างตัวเป็นตำรวจหรือทหารทำให้ลูกหนี้สำคัญผิดตกใจกลัว

          -  ข่มขู่จะทำลายชื่อเสียง ทำร้ายร่างกาย หรือเข้าไปยึดทรัพย์สินโดยไม่มีหมายศาล

   

            ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ผมได้รับเชิญจากบริษัท เทรด คอลเลคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวงหนี้บัตรเครดิตบัตรเงินผ่อนรายใหญ่ มีพนักงานหลายร้อยคน ซึ่งผมจะนำข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการทวงหนี้ รวมทั้งกติกามรรยาทไปให้ความรู้กับนักทวงหนี้ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของนักทวงหนี้และผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเงินด่วน ผมหวังเหลือเกินว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนักทวงหนี้ในระบบจะปฏิบัติตามสรุปผลการสัมมนาการจัดระเบียบสังคม การติดตามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงการคลัง

              ตัวแทนจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และประธานชมรมหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อแห่งบุคคล ประธานมูลนิธิผู้บริโภค ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ประธานชมรมติดตามหนี้ด้วยวิธีที่เป็นธรรม ผู้แทนจากสภาทนายความ และกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สรุปผลเพื่อเป็นกรอบและกติกาการทวงหนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

              หากท่านใดได้รับผลกระทบจากการทวงหนี้ด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ร้องเรียนมาที่ผมได้เลยนะครับ ผมจะช่วยทำความเข้าใจให้กับบริษัททวงหนี้ให้แก้ไขปรับปรุงเพื่อความสมานฉันท์ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อไป

              การทวงหนี้และการประนอมหนี้จะสำเร็จได้ต่อเมื่อเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องถอยคนละก้าว และเจ้าหนี้ควรจะเริ่มต้นการรับฟังข้อมูลจากลุกหนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยขยับเขยื้อนทั้งเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ตรงกัน อันนำไปสู่ข้อตกลงที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย 

              อย่าใช้วิธีการบีบคั้นหรือข่มขู่ ท่านเองยังไม่ชอบเรื่องการข่มขู่ ลูกหนี้ก็เช่นกัน ก็ไม่ชอบให้ใครมาข่มขู่เหมือนกัน

              สุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนที่เป็นหนี้จะต้องมีความสำนึกเป็นเบื้องต้นว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายต้องใช้หนี้คืน หากมีข้อขัดข้องต้องดิ้นรนขวนขวายมาเงินมาชำระหนี้เขา มิใช่ท้าทายหรือท้าตีท้าต่อย ถ้าทำได้สังคมคงจะสงบสุขมากนะครับ

              หากการทวงหนี้มีกฎกติกามรรยาทมากขึ้นตามหนังสือเวียนเรื่องแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ฉบับที่ 46/2550 ซึ่งออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงจะไม่มีการออกกฎหมายมาควบคุมการทวงหนี้

              ถ้าหากบริษัททวงหนี้ยังฝ่าฝืน และยังควบคุมกริยามรรยาทของลูกหนี้ตนเองไม่ได้ อีกไม่นานนัก จะต้องมีพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรมออกมา

              ซึ่งสาระสำคัญก็จะเน้นหนักไปที่การห้ามการทวงหนี้ที่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น การจดทะเบียนบริษัททวงหนี้ และการทวงหนี้จะต้องมีใบอนุญาต หากฝ่าฝืนจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเหมือนทนายความ และอาจจะมีโทษติดคุกติดตารางตามมาก็เป็นได้

              หวังว่านักทวงหนี้คงจะรักษาเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพของตนเอง และดูแลพวกเดียวกันเองได้ คงจะไม่ต้องให้รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อบีบบังคับลงโทษ หากนักทวงหนี้ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองคงจะต้องหมดอนาคตแน่นอน

   

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 5   

 • ความคิดเห็นที่ 83

  ตอบความเห็นที่ 81 

  ฟ้องกลับเลยค่ะ ถือว่าผิดจรรยาบรรณมากๆ เอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะพวกนี้มันเอาอารมณ์โมโหส่วนตัวมาลงกับ ลูกหนี้

  โดยคุณ แอน  (49.230.136.47)     18 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 82

   จ่ายหนี้ให้กับบริษัทแมกเนจค่ะ ตกลงกันว่าเดือนล่ะ 1000 บาท

  จ่ายไปได้ 6 เดือน เขาโทรมาบอกว่าให้จ่ายเพิ่มเปนเดือนล่ะ 1500 บาท

  เราบอกว่าส่งไม่ไหว เขาบอกว่าไม่ได้ จะมายืนกระต่ายขาเดียว 1000 บาท

  ไม่ได้นะ เขาบอกว่าถ้ายังจ่าย1000 บาทอยุ่เขาจะไม่ตัดยอดให้กับ 

  กรมบังคับคดีค่ะ ยอดทั้งหมดที่โดนหักไป เปน 11000แล้วค่ะ แต่ใบเสร็จ

  ที่ทางกรมบังคับคดี ส่งมา ยอดเงิน แค่ 1605 .45 บาทเองค่ะ แล้วไอ้ที่ส่งไปเงินไปอยุ่ไหนค่ะ

  โดยคุณ   (1.47.41.85)     21 ต.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 81

  คะวันนี้โดนมาเหมือนกันคะ 20/07/2557 มีเจ้าหน้าทีจาก บ.อิออน ธนสินทรัพย์ มาหาทีทำงาน แตไม่เจอคะ เพราะยุดมาดูหลานที่ต่างจังหวัด มาหาแล้วบอกเพื่อนที่ทำงานเกียวกับการที่เราเป็นหนี้ มันถูกต้องมัยคะที่เอาเราไปพูดกะที่สาธารณะ แถมยังบอกกับเพื่อนอีกว่าจะเอากุญแจทีมีไว้สำหรับล็อกล้อรถจักรยานยนต์ มาลอกล้อ นู๋ค้างยุปะมาน12000บาท นู๋ไม่เคยคิดว่าคนเราเปนหนี้แค่เนี้ยคิดจะทำกันแบบนี้เรยเหรอคะนู๋มาทำงานในหาดใหญ่แต่ไม่ได้เปนเด็กหาดใหญ่เรารู้ว่าผิด ผิดที่ไม่ได้ชำระตรงตามเวลา แต่ก้อจ่ายนะคะไม่ได้คิดว่าจะไม่จ่าย ดังนั้นอยากให้ยุดการท่วงหนี้แบบนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะ

  โดยคุณ nok kliengthip  (223.205.177.18)     20 ก.ค. 2557

 •  1  2  3 .. 5   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด