452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 18   

 • ความคิดเห็นที่ 300

   ขออนุญาตเรียนปรึกษาค่ะ

          รถยนต์หนูขับขี่มาเรื่อยๆ แล้วจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์มาชนหลังคู่กรณีที่ชนตายแต่ผู้นำหมู่บ้านมาเรียกร้องค่าเสียหายดิฉันไม่ผิดใช่ไหมใจดิฉันไม่อยากจะเสียเงินด้วยซ้ำ แต่ยอมจ่ายให้50000ไม่เอาฉันเลยจะปล่อยให้ฟ้องศาลดีไหมเพราะฉันไม่ผิดไอ้คนที่ชนเมาเหล้าไม่มีใบขับขี่ไม่มีหมวกกันน็อกทางออกคดีจะเป็นยังไงดีค่ะ0877225639

   

  โดยคุณ สุภาพร ตรีพงษ์  (49.48.152.211)     10 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 300

  หากท่านขับขี่รถมาในช่องทางเดินรถปกติตามกฎหมายไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ แต่อย่างไรก็ตามพฤติการณ์เหตุรถชนกันดังกล่าว เป็นไปโดยความผิดของคู่กรณีเองแต่ฝ่ายเดียว ท่านจึงไม่ใช่ผู้ทำละเมิด ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 ถ้าเป็นคดีพิพาทกันต่อศาล ท่านจึงควรพบปรึกษาทนายแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.3)     17 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 299

   ลูกชายขี่มอเตอร์ไซ ถูกรถเก๋งมาชน เขารับผิดไม่หนี ตกลงกันได้ ประกันต้องจ่ายสินไหม40,000บาท อยากทราบว่ากี่วันจะได้ค่าสินไหม น้องบอกต้องโทรไปบ่อยๆ มีกำหนด กี่เดือนคะ

  โดยคุณ สมปอง ชวนรัมย์  (183.89.160.89)     2 ก.พ. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 299

  ไม่มีบทกฎหมายใดกำหนดเวลาว่าผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกี่วัน แต่สิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด มีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือภายใน 10 ปี นับแต่วันทำละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 448

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     11 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 298

   สอบถามหน่อยคับคือผมขับรถแล้วจะเลี้ยวเข้าเลนส์ซ้ายผมอยู่เลนส์ขวาตอนนั้นแล้วก็ดูดีแล้วว่าไม่มีรถข้างหลังผมก็เปลี่ยนเลนส์กระทันหันและอยู่ดีๆรถมอเตอไซต์ขับมาจากไหนไม่รู้ชนท้ายรถผมอย่างจังประมาณว่ามอไซต์ไม่เปิดไฟแล้วก็ขับมาเร็วมากๆ แต่พอตำรวจมาเขาก็ตีความให้ฝ่ายผมผิดเพราะผมเปลี่ยนเลนส์กระทันหัน แต่ผมทำประกันชั้น1ไว้ครับ แล้วทางฝ่ายรถมอไซต์ก็เรียกค่าเสียหายเกินความจริงมากๆคับ160000 ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีตังค์ ถ้าเกิดว่าฟ้องศาลนี่ จะเป็นยังไงอ่ะคับเราช่วยอธิบายทีคับ

  โดยคุณ Bube  (171.96.244.145)     13 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 298

  หากคดีเป็นข้อพิพาทกันต่อศาลฟ้องให้ท่านรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดศาลจะต้องวินิจฉัยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของท่านหรือไม่เป็นสำคัญ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     10 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 297

   ดิฉันถูกรถชนได้รับบาดเจ็บที่ขา ซึ่งรถที่ชนได้หนีไป อยากทราบว่าดิฉันจะเิกค่ารักษาพยาบาลได้ยังไงบ้าง 

  โดยคุณ นัดดา  (49.230.117.44)     8 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 297

  ท่านควรร้องทุกข์ต่อตำรวจเพื่อติดตามตัวผู้ชนมารับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความรับผิดทางละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 420, ป.วิ.อ.มาตรา 2(4),123

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     29 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 296

   ผมรถชนแล้ว ทางพ.ร.บ บอกว่าผมผิด จะได้ค่าพิการไหมครับ

  โดยคุณ ณรงค์  (118.172.215.191)     6 ม.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 296

  กรณีต้องพิจารณาจากขอบเขตความคุ้มครองของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ครอบคลุมผู้ประสบภัยกรณีทุพพลภาพดังกล่าวหรือไม่เพียงใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     23 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 295

   ขับรถชนเก๋งค่ะตอนอายุ17 แล้วบริษัทประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเปนเงิน หมื่นกว่าบาท ไม่ใช่รถตัวเองนะค่ะ แต่เปนรถเพื่อนหนูขับค่ะ หนูเป็นจักรยานยนตร์ ส่วนคู่กรณีเปนรถใหญ่ค่ะ หนูควรทำอย่างไร หนูต้องจ่ายค่าสินไหมมั้ยค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.65.130)     12 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 294

   เรียน อาจารย์ครับ ผมเป็นน้องของสามีคุณบัวขาว ใจเที่ยง ที่ประสบอุบัติเหตุ กระเบื้องหล่นทับ เสียชีวิตที่ห้างเซนทรัลขอนแก่น ซึ่งตกเป็นข่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ญาติๆเสียใจมาก ทำอะไรไม่ถูก เราควรเตรียมการเรื่อง กฏหมายอย่างไร และห้างเขาต้องรับผิดชอบอย่างไร เราจึงจะไม่เสียเปรียบครับ

  โดยคุณ สุบรรณ์ ใจเที่ยง (สมาชิก)  (202.29.177.193)     11 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 293

   เด็กอายุ 14 ปี ขับรถไปอีกฝั่งหนึ่ง แล้วขับไปชนคนด้วยความเร็วสูง จนทำให้ตนเองเสียชัวิต และคู่กรณีที่ขับไปชนเสียชีวิตตามมา มีความผิดไหม แล้วคู่กรณีสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหม ถ้ามีเงินประกันกลางอยู่จะมอบให่ใคร ช่วยตอบมาหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ อารียา  (180.180.142.252)     5 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 292

   โดนจักรยานยนต์เชี่ยวชน ตัวเองแค่ฝกช้ำ แต่ลูกชายวัย 2 ขวบได้รับบาดเจ็บ

  ส่วนคู่กรณี พรบ. ขาด ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามที่ตกลงกันไว้ อย่างนี้ทางเราสามารถ

  ไปตั้งงบเบิกจาก พรบ. กลางได้ไหมค่ะ 

   

   

  โดยคุณ อัญชิสา  (49.230.211.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 292

  นอกจากฝ่ายท่านจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายอันเกิดแต่ท่านและบุตรแล้ว หากท่านยังมี พ.ร.บ.ประกันภัยภาคบังคับฝ่ายตนด้วย ก็ยังสามารถเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     14 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 291

   โดนรถจักรยานเชี่ยวชาญคู่กรณี แต่ผ้กรณี พรบ.ขาด ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรา

  แบบนี้เราจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก พรบ. กลางได้ไหม

   

   

   

  โดยคุณ อัญชิสา  (49.230.211.12)     2 ธ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 290

  ขอทราบราายละเอียดหน่อยคะ  พอดีขับรถเก๋งมาทางถนนในหมู่บ้าน  มีรถกระบะจอดฝั่งซ้ายมือสองคัน  แล้วมีเด็กวิ่งออกมาชนรถ  ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ ขาหักเข้าเฝือกด้านขวา  เด็กออกมาจากรถคนเดียว  เนื่องจากผู้ปกครองจอดรถซื้อของร้านค้าอยู่ทางฝั่งขวามือ  เบื้องต้นได้ใช้สิทธ พรบ. รักษาพยาบาลให้แล้ว  แต่พ่อแม่เด็กเรียกค่าเสียหาย สองแสนบาท  ตกลงกันไม่ได้  ถ้าต้องถึงศาล จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ รำพัน สุภิษะ  (182.93.161.242)     25 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 289

   ลูกชายอายุ2 ปี 11 เดือน ถูกมอไซต์เฉียวชน จนได้รับปาดเจ็บนอนโรงพยาบาล

  สถานที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านถนนในชุมชนของหมู่บ้าน กรณีของลูกชายดิฉันสามารถเอาผิดคู่กรณีทางกฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ โทษที่คู่กรณีจะได้รับ เพราะไม่อยากยอมความ อยากให้อยู่ในกฎหมายมากกว่าค่ะ 

  โดยคุณ พรทิพย์ หมอไข่  (49.229.190.213)     14 พ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 289

  ตามพฤติการณ์แห่งการกระทำของคู่กรณีดังกล่าว ต้องด้วยคดีอาญาและคดีแพ่งโดยท่านในฐานะมารดาผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรชายซึ่งเป็นผู้เยาว์ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายตาม ป.อ.มาตรา 390 ได้ ทั้งนี้ หากท่านจะดำเนินคดีก็ควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     5 ม.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 288

   พอดีว่าโดนรถมอไซย้อยศรมาชนกับมอไซค่ะ โดนทั้งครอบครัวมีสามี ลูกชาย3ขวบและตัวเองที่ตั้งท้อง8เดือน คู่กรณีเสียชีวิตเป็นฝ่ายผิดอายุ16ปีเป็นเจ้าของรถเองด้วย และคนซ้อนรถฝ่ายผิดก้อเสียชีวิต ฝ่ายถูกแฟนเจ็บหนักเกลือบเป็นเจ้าชายนิทา ตัวเองใส่เหล็กที่แขนลูกปลอดภัยทั่งหมด เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้มั้ยค่ะและพรบ.เค้าขาดด้วยค่ะ 

  โดยคุณ nityaya  (1.47.10.42)     27 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 288

  ฝ่ายที่ต้องเสียหายเนื่องจากถูกอีกฝ่ายขับรถชนโดยละเมิด มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากฝ่ายที่ทำละเมิดได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420,444,446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     24 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 287

   คือ หนูโดนลวนลามทางเพศอะคะ ชายชาวจีนพักอยู่คอนโดเดียวกัน วันนั้นตอนสามทุ่มหนูลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกับลูกสาวใช้ชีวิตปกติเรย สบายๆ พอเดินออกจากลิฟเพื่อที่จะเดินไปเปิดประตู แต่มีชายชาวจีนเดินมาเบียดเราแร้วยื่นมือมาตรงนั้นนั้นเรยคะเราก้อตกจัยแร้วหันกลับไปโวยวายแต่ไม่ทันมันรีบขึ้นลิฟไปเรย หนูเรยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่หน้าลิฟ ก้อได้หลักฐานแน่หนาเรยคะ ไปแจ้ความแร้ว แร้วพี่ตำรวจบอกว่าเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้.เท่าไร่ก้อได้แร้วแต่เราจะเรียก แต่คือหนูไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเรยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรย พอจะแนะนำได้มั้ยคะ ต้องทำอย่างไร แร้วต้องเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไร่ดี

  โดยคุณ   (49.230.135.173)     26 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 287

  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความรับผิดทางละเมิดกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัยนั้นย่อมเป็นไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 444,446 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนจะใช้กันโดยสถานใดเพียงใดนั้น จึงต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา 438

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     24 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 286

  ดิฉันขับรถชนคนแต่ไม่ตายสาหัสทั้งสองฉันขับรถตู้แต่ผู้เสียหายขับรถมอไซชนเมื่อ11/19/2012ถึงตอนนี้เรื่องก้อยังไม่จบดิฉันไม่มีเงินให้ตามคำเรียกร้องของผู้เสียหายตอนนี้ดิฉันต่อใบขับขี่รถไม่ได้ดิฉันควรทำอย่างไรถ้าติดคุกจะติดกี่ปี

  โดยคุณ ทับทิม  (49.230.152.159)     18 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 286

  ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 300 ทั้งนี้ หากท่านถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในกรณีนี้ ให้ท่านปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้ต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     21 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 285

   เรียนท่านทนายความ     ดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถาามท่านว่า กรณีที่รถยนต์เป็นของเราแล้วเพื่อนเอาไปขับชนจนเกิดความเสียหายเราจะเอาผิดกับเขาได้ไหม รบกวนท่านช่วยตอบดิฉันด้วยนะคะดิฉันไม่มีความรู้ด้านนี้คะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (49.230.141.232)     8 ต.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 285

  หากเพื่อซึ่งเป็นผู้ยืมกระทำผิดหน้าที่ผู้ยืมตามที่กำหนดไว้ใน ป.พ.พ.มาตรา 643 เพื่อจึงต้องรับผิดในเหตุรถยนต์ของท่านทรัพย์สินซึ่งยืมนั้นเสียหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ถ้าและเพื่อนเพิกเฉยไม่รับผิดเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่านดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีเรียกร้องให้เพื่อนรับผิดใช้ค่าเสียหายได้โดยควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     4 พ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 284

  ขอความรู้เรื่องสัญญาสินไหมทดแทนและซ่อมแซมรถครับ 
  พอดีวันนี้ผมขับในอยู่เลนในสุดวงเวียน ละมีรถตรงเข้ามาชนกลางล่ำเลย ฝ่ายชนยอมรับผิดแต่ไม่มีประกัน แบบนี้ผมค่อยไปที่อู๋ซ่อมรถให้ออกใบตีราคาเพื่อไปเบิกค่าเสียหายและสินไหมทดแทน ได้ หรือเปล่าครับ แล้วมี กฏหมายมาตราไหน บางผมจะได้เอาไปอ้างอิง 
  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ศุภชพณ  (110.168.229.88)     11 ก.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 283

  น้องสาวถูกรถขนส่งบ.หนึ่งเชี่ยวชนแล้วหนีไป ตามเรื่องจนถึงขั้นตรวจพิสูจน์หลักฐานการชนแล้ว ผู้จักการยอมรับแล้วว่าเป็นรถของ บ. ตนเอง แต่พนักงานขับโดยหน้าทีและเด็กติดรถหนีไปแล้ว ต่อมาตามตัวคนขับได้ แต่คนขับโดยหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ขับ แต่เป็นเด็กติดรถเป็นคนขับ เรื่องถึงประกันภัย ก็รอให้เจอตัวเด็กติดรถที่ถูกอ้างว่าเป็นคนขับก่อนถึงจะทำเรื่องชดเชยค่าสินไหมได้ แต่ทางคดีทางตำรวจจะแจ้งดำเนิดคดีกับคนขับโดยหน้าที่  คำถามในกรณีนี้ 1. ผู้ต้องหาที่จะแจ้งคือคนขับโดยหน้าที่ ถ้าแจ้งแล้ว แสดงว่าตามตัวคนขับได้แล้ว ประกันจะต้องจ่ายได้แล้ว ใช่หรือไม่ หรือ 2 ต้องรอคำพิพากษาจากศาลก่อน 

  โดยคุณ asawa  (110.170.40.98)     27 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 282

  ฝ่ายเราตกลงภูก หรือผิด สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

  เกิดเหตุ บนถนน 2 เลน รถติดมาก มีรถจักรยานยนต์ คันหลังมาชน เป็นคนแก่ เค้าไปเป็นไรเลยให้เค้าไป

  ส่วนรถเราไปขูดกับรถเข็นที่จอดอยู่

  สรุปรถเก๋งคนรู้จักกัน ขับตามมาที่บ้านและจะเอาเรื่องให้ไปแจ้งความที่โรงพัก เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในการซ่อมรถ และค่าเสียว่า ค่าประกันส่วนต่างที่ต้องจ่าบเพิ่มในปีถัดไป ซึ่งมันดูเยอะมาก

  อย่างนี้จะทำอย่างไร ให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดค่ะ

  รบกวนขอคำปรึกษาด้วยคะ เนื่องจากแผลนิดเดียว แค่ขาตั้งมอไซด์ขูดค่ะ

  โดยคุณ kanyanatt  (203.151.41.2)     13 ส.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 281

   ขอความคิดเห็นหน่อยครับ

  คือผมฟ่าไฟแดงแล้วชนรถมอเตอร์ไชค์ ถึงกับได้ตัดขา ผมชนแต่ไม่ได้หนี ยอมรับผิดทุกอย่าง

  แต่เขาเรียกค่าเสียหาย ตั้ง ล้านสามแสนบาท แต่ผมไม่มีเงินให้อะะครับ มากไปป่าวครับ

  รบกวนสอบถามหน่อยนะครับ

   

   

   

  โดยคุณ ดรีม  (49.49.35.13)     19 มิ.ย. 2557

 •  1  2  3  4  5  6 .. 18   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด