X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 280

   ขอรบกวนหน่อยนะครับ ผมขับขี่มอไซ แล้วมีคนข้ามถนนวันนั่นฝนตกและคนข้ามถนนเค้าพิการทางสายตาเค้ามะได้มองเรนผมเลยเค้ามองเ้ต่เรนเท่เค้าข้ามมาผมแบรกแล้ว แต่รถมันสะบัตทามหั้ยท้ายสะบัตไปมาแล้วคนข้ามเค้ายังเดินมะมองทางรถผมไหร่แล้วไปชนคนข้าม ผมก๊ไม่หนี รักษาเค้าอยุ่. (ที่สงสัยย่างได้คำตอบมาก). ลบกวนด้วยนะครับ.                      1.(ผมเปนคนขับ)ถ้าผมไปแจ้งความเพื่อจะเอาแจ้งความไปยื่น พ ร บ ผมกลัวคู่กรนียอมแต่คุณ ต.ร.                               2 พ ร บ จะทามยังไงถ้าผมเอาใบแจ้งความไปแล้ว. (ตอนนี้ผมรักษาคนเจ็บย่างต่อเนื่อง  เย็บไม เอ๊กสเร ค่าพายาบาลจบแล้ว ตอนนี้กำลัง พาคนเจ็บล้างแพ้อีก7วันแล้วไปตัดไม แล้วไปที่ ร.พ ตวจครั่ง สุดท้ายใช้ใหมครับ (ผมจะติดคุกใหมครับ)

  โดยคุณ By.Ball  (171.98.57.29)     18 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 279

   ดิฉันถูกรถเมล์ชน แต่เป็นรถร่วม ขสมก ค่ะ ถูกนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยการใช้ พรบ. และประกันภัยของตัวเอง โดยคู่กรณีก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว พอดิฉันออกจากรพ ครั้งแรกก็มีการนัดทำแผลอีกสัปดาร์ละสองถึงสามครั้ง แต่เพราะแผลที่ได้ชนนั้นรุนแรงมาก จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ เดิมเป็นครั้งที่สอง โดยยังคงใช้ประกันของตนเอง หลังจากออก รพ ครั้งนี้ ได้นัดพบกับคูกรณีพร้อมกับประกันของรถเมล์ แต่เนื่องจากรักษาบาดแผลยังไม่สิ้นสุด ประกอบกับตัวดิฉันเองมีอาชีพอิสระ ค่ะ

  1 ดิฉันจะสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าสอนพิเศษนักเรียนที่ขาดหายไปเท่าจำนวนจริงได้ไหมคะ เพราะเงินที่ได้รับจากการสอนเป็นเงินสด ไม่มีใบเสร็จใดๆเลย จึงกลัวว่าจะขาดหลักฐานยืนยัน

  2 ดิฉันสามารถให้คู่กรณีนำ พรบ หรือประกันภัยของรถเมล์มายื่นในการจ่ายค่ารักษา ที่รัษาอยู่ตอนนี้ได้ไหมคะ

  3 ตอนนี้การรักษายังไม่สิ้นสุด โดยต้องมีการผ่าตัดศัลยกรรมบาดแผลในอนาคต แต่แพทย์ไม่สามารถประเมิณค่าผ่าตัดล่วงหน้าไเ้ เราจะสามารถเรียกร้องล่วงหน้าได้ไหมคะ ได้เป็นจำนวนเท่าไหร่

  โดยคุณ ศจิกา ทับทิม  (27.55.142.225)     16 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 279

  ท่านซึ่งเป็นผู้ต้องเสียหายเนื่องจากการถูกทำละเมิด มีสิทธิที่จะได้ค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีเป็นการชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปและค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานตาม ป.พ.พ.มาตรา 444 โดยค่าสินไหมทดแทนจะต้องใช้แกกันสถานใดเพียงใด จึงต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตาม มาตรา 438

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     17 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 278

    กรณีเป็นฝ่ายผู้กระทำผิด ทำประกันชั้น 3

  เอกสารบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ... ผู้กระทำผิดยินยอมรับผิดและให้บริษัทประกันดำเนินการซ่อมรถของผู้เสียหายจนเสร็จและผู้กระทำผิดต้องชำระค่าเสียเวลาเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทต่อวันจนกว่ารถซ่อมเสร็จ...

  คู่กรณีจะเรียกร้องค่าเสียเวลาจากผู้กระทำผิดโดยตรง ซึ่งยึดตามเอกสารบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว โดยไม่ยอมติดต่อกับทางบริษัทประกันของผู้กระทำผิดเลย ซึ่งโทรเรียกร้องกับผู้กระทำผิดอย่างเดียว ในกรณีเช่นนี้บริษัทประกันต้องเป้นผู้จ่ายค่าเสียเวลาให้แก่คู่กรณีใช่หรือไม่ และผู้กระทำผิดควรดำเนินการอย่างไร

  หากต้องดำเนินการชั้นศาล ศาลจะพิจารณาให้จ่ายตามที่คู่กรณีเรียกร้องตามจริงหรือไม่ หากระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงรถซ่อมเสร็จเป็นระยะเวลา 4 เดือน หากต้องจ่ายตามที่คู่กรณีเรียกร้องจะเป็นเงิน 1,500x120=180,000 บาท รถคู่กรณีเป็นรถต่างจังหวัดและไม่ได้ใช้ประกอบอาชีพใด เพียงแต่ใช้สำหรับเดินทางเท่านั้น ผู้กระทำผิดต้องชำระเงินนั้นทั้งหมดหรือไม่ ประกันต้องรับผิดชอบแทนได้หรือไม่ และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เนื่องจากรถที่ดำเนินการซ่อมเกิดจากระยะเวลายืดเยื้อเรื่องตกลงราคาทำให้เวลายืดออกไป ค่าเสียเวลาจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้กระทำผิดไม่ได้เพิกเฉย ติดตามการซ่อมรถจนแล้วเสร็จ

  - ประกันต้องจ่ายค่าเสียเวลาหรือไม่

  - ถ้ายึดตามบันทึกประจำวันผู้กระทำผิดต้องจ่ายหรือไม่ (ผู้กระทำผิดอายุไม่ถึง 20 ปี ณ วันเกิดเหตุ)

  - ต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่คู่กรณีเรียกร้องทั้งหมดเลยหรือไม่ หรือจ่ายตามความเหมาะสม

  - หากขึ้นศาลต้องจ่ายตามจำนวนเงินที่เรียกหรืออยู่ในดุลยพินิจของศาลเป็นสำคัญ

  - ต้องดำเนินการอย่างไร ให้ประกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนทั้งหมด***

  รอบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ ทุกข์ใจมากโดนโทรข่มขู่ตลอด

   

   

   

  โดยคุณ คนทุกข์ใจ  (114.109.11.221)     12 มิ.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 278

  ให้ท่านโทรปรึกษาทนายคลายทุกข์ที่ 02-9485700 จะเป็นการสะดวกยิ่งกว่า

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     9 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 277

   ขอรบกวนครับ..คือเมื่อวันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถชนกันโดยฝ่ายผมวิ่งมาในทางเอก ส่วนอีกคันวิ่งมาทางโท(ซึ่งมีป้ายหยุด) คู่กรณีวิ่งมาทางซ้าย(ตรงนั้นเป็นสี่แยก)เราจะได้ค่าชดใช้ค่าเสียหายจากคู่กรณีสูงสุดเท่าไร(รถเสียหายหนักมาก)แต่ทางผมทุกคนต่างบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนคู่กรณีและผู้โดยสา่รฝ่ายเขาเจ็บหนัก จึงไม่มีการเรียกประกันก่อนย้ายรถ..ไม่มีการลงวันทึกประจำวัน ตำรวจให้เหตุผลว่าคู่กรณียังให้ปากคำไม่ได้ แบบนี้จะทำให้เราเสียเปรียบทางด้านขดีเปล่าครับ?..ถาเสียเปรียบควรดำเนินการอย่างไร? ขอความกรุณาด้วยครับกลุ้มใจมาก เพราะฝ่ายเรามีแค่ พรบ.เท่านั้น ครอบคุณครับ

   

  โดยคุณ นาย สันชัย ไกรพัฒน์  (49.230.71.244)     3 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 276

   ขอรบกวนครับ..คือเมื่อวันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถชนกันโดยฝ่ายผมวิ่งมาในทางเอก ส่วนอีกคันวิ่งมาทางโท(ซึ่งมีป้ายหยุด) คู่กรณีวิ่งมาทางซ้าย(ตรงนั้นเป็นสี่แยก)เราจะได้ค่าชดใช้ค่าเสียหายจากคู่กรณีสูงสุดเท่าไร(รถเสียหายหนักมาก)แต่ทางผมทุกคนต่างบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนคู่กรณีและผู้โดยสา่รฝ่ายเขาเจ็บหนัก จึงไม่มีการเรียกประกันก่อนย้ายรถ..ไม่มีการลงวันทึกประจำวัน ตำรวจให้เหตุผลว่าคู่กรณียังให้ปากคำไม่ได้ แบบนี้จะทำให้เราเสียเปรียบทางด้านขดีเปล่าครับ?..ถาเสียเปรียบควรดำเนินการอย่างไร? ขอความกรุณาด้วยครับกลุ้มใจมาก เพราะฝ่ายเรามีแค่ พรบ.เท่านั้น ครอบคุณครับ

   

  โดยคุณ นาย สันชัย ไกรพัฒน์  (49.230.71.244)     3 มิ.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 275

   สอบถามค่า กรณีที่รถเราขับรถมาเลนขวาปกติ จู่ๆก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับข้ามเลนมาเบียดเรา ทำให้รถเราเกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ และคู่กรณีรับผิด เราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมอะไรได้บ้างคะ เพราะปกติเราต้องใช้รถขนของไปขายตามตลาดนัด แต่รถเราเข้าอู่ ทำให้ขาดรายได้หลัก จะชดเชยให้ไหมคะ ขอบคุณค่า

  โดยคุณ ดวงพร  (1.20.34.226)     30 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 275

  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่รถดังกล่าวได้แก่ ค่าซ่อมแซมรถให้กลับคืนสภาพปกติใช้การได้ดี ค่าเสื่อมราคาและค่าขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้สอยระหว่างซ่อม เป็นต้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     1 ก.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 274

   สอบถามค่ะ ในกรณีว่ารถของตัวเองแต่เพื่อนขอขับแล้วตัวเองเป็นคนซ้อน แล้วเกิดอุบัติเหตุรถลงตะคลอง ชนต้นไม้ แล้วคนขับตาย คนซ้อนได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล กรณีนี้ไกลเกลี่ยกันไม่ลงตัว แล้วต้องทำยังไงค่ะ

   ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ

   

  โดยคุณ   (171.99.243.112)     24 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 273

   กรณีที่หลานของดิฉันเพือนเป็นคนขอขับรถมอไชด์เ จ้าของรถเป็นคนช้อนแต่คนขับตาย(เพื่อน)

  ในกรณีนี้คือรถลงตระคอง ค่ะ  

  โดยคุณ หนึ่ง  (171.99.243.112)     24 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 272

   กรณีบ้านโดนรถชนแล้วตกลงกันที่จะชำระค่าชดใช้ตามที่เจ้าของบ้านพอใจโดยมีผู้นำของสองหมู่บ้านเป็นพยานเซ็นสัญญายินยอมชดใช้แต่พอถึงกำหนดคู่กรณีบิดพริ้วไม่ยอมจ่ายตามข้อตกลงเราควรทำไงดี

  โดยคุณ   (1.46.193.116)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 271

   กรณีที่ขับรถชนบ้านแล้วมีผู้นำของหมู่บ้านมาเป็นพยานตกลงค่าสินไหมแล้วเสร็จเซ็ญสัญญาเรียบร้อยแต่คู่กรณีปิดพริ้วไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายตามจำนวนควรทำอย่างไรต่อไป

  โดยคุณ   (1.46.193.116)     23 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 270

  ดิฉันอยากสอบถามค่ะ กรณี มีรถปูนบริษัทนึงซึ่งของเค้าเป็นประกันภัยชั้น 3 ของวิริยะ ซ่อมคู่กรณ๊อย่างเดียว เหตุการณ์มีอยู่ว่าสามีดิฉันขับรถมาทางตรงพอถึงยูเทริน์รถปูนก็ ยูเทริน์ออกมาตัดหน้าทั้งๆที่เห็นว่ารถดิฉันกำลังวิ่งตรงมา รถปูนก็ออกมาตัดหน้ากระทันหัน สามีดิฉันจึงหักหลบลงข้างทาง โดยที่รถไม่ได้เฉี่ยวชนกันและคู่กรณีกลับหนีไป ดิฉันจึงไปแจ้งความกับตำรวจไว้ พอวันรุ่งขึ้นตำรวจสอบหาผู้ขับรถปูนมาได้เค้าก็ยอมรับผิดว่าตัดหน้าเราจริงแต่ทางประกันของเค้าไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเราเพราะเค้าบอกว่าประกันชั้น 3 ต้องมีการเฉี่ยวชนกันเท่านั้นจึงจะออกใบเคลมให้ได้ ทั้งๆ ที่เรามีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าเค้ามาตัดหน้าเรากระทันหันจริง และคนขับรถปูนก็ยอมรับผิดว่าเป็นคนผิดจริง ลงบันทึกประจำวันเปรียบเทียบปรับไว้กับทางตำรวจแล้วด้วยแต่ทางประกันก็ไม่ยอมจ่ายท่าเดียว บอกให้ดิฉันไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาเอง ดิฉันควรทำอย่างไรต่อไปดีคะ  ขอบคุณมากค่ะ

   

  โดยคุณ ผู้เสียหาย  (119.42.87.157)     8 พ.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 270

  เมื่อฝ่ายคู่กรณีเพิกเฉยไม่ยอมรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ฝ่ายท่านซึ่งเป็นผู้ต้องเสียหายเนื่องจากการที่ฝ่ายนั้นกระทำละเมิดชอบที่จะฟ้องร้องบังคับให้คู่กรณีรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 โดยท่านควรพบและปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     18 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 269

   ขับรถไปแล้วยางระเบิด ชนเสาไฟ แล้วคนที่นั่งมาด้วยขาหักคับและคุยประนอม ยอมความกัน จะยังมีความผิดมั้ยคับ

  โดยคุณ อิธิ  (49.48.86.151)     24 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 269

  - การที่รถยางระเบิดและรถยนต์ เสียหลักไปชนเสาไฟ เป็นความประมาทเลินเล่อรถของผู้ควบคุมรถยนต์คันเกิดเหตุ โดยหลักต้องรับผิดเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 437
  - กรณีดังกล่าวถือว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตาม ป.อ.มาตรา 300 ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอาญาไม่อาจยอมความได้ตามกฎหมาย แม้จะตกลงกันได้แต่ก็ยังมีความผิดอยู่

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     9 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 268

   นู๋ขับรถไปในเลนของเรา แต่ว่ามีคนเมาปั่นจักรยานโผล่ออกมาจากหลังรถกะบะมาจากอีกเลนหนึ่งตัดหน้ารถยนต์ที่เราขับ ซึ่งเรามองไม่เห็นทำเบรกไม่ทันเลยชนกับรถถีบ จึงทำให้ลุงแกหัวแตก ขาหัก เพราพกระแทกกับกันชน ส่วนรถเราที่ปัดแมลงแตก เราขับประมาณ 30-40 วันที่เราไปเยี่ยมลุงแกก็อาการดีอยู่ แต่มาวันนี้ลุงแกอาการทรุดลง ใช้เครื่องช่วยหายใจ และลูกเต้า และญาตของลุงก้อไม่มีใครไปดูแลเลยซักคน ถ้าลุงแกเป็นไรไป เราจะมีความผิดไหมค่ะ เรามีทั้งประกัน และ พรบ 

  โดยคุณ กฤตษิญา  (58.8.167.28)     18 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 268

  ฝ่ายท่านอาจมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม ป.อ.มาตรา 291 จึงควรใช่ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องเสียหายตาม ป.พ.พ.มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     8 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 267

   อยากสอบถามว่าถ้ารถมอไซ ขับชนท้ายแท็กซี่ อาการสาหัส ต้องนอนโรงพยาบาลแต่คนขับมอไซไม่มีใบขับขี่ แต่มี พรบ.สามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้มั๊ยค่ะ

  โดยคุณ ดาราพร  (49.230.87.234)     12 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 267

  พรบ.ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนั้นไม่มีใบขับขี่ก็คุ้มครองครับ สามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์ได้ที่ รพ.ที่ท่านเข้ารับการรักษา...อดิศร ID:0843257772

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.167)     17 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 267

  หากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นเองแล้ว ก็ย่อมไม่อาจเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีฝ่ายรถยนต์โดยสาธารณะนั้นได้ แต่จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ประกันภัยอย่างไรจึงต้องพิจารณาขอบเขตความคุ้มครองแห่ง พ.ร.บ.นั้นเป็นสำคัญ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     4 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 266

  เเม่โดนรถชนปี 2553 เเจ้งความจน ไม่รุ้ทำอย่างไร เเจ้ง คปภ แล้ว ก้ไม่มีคืบหน้า ประกันโทรมาก็ พูดจาไม่ดี นัดมาก็ไม่มา ไม่รุ้จะทำอย่างไร ขอดูกล้อง cctc สน อ้างว่าไม่มี ทั้งๆทีเห็นว่ามี

  รบกวนช่วยเเนะนำหน่อยนะคะ

  email chdora55@gmail.com

  ขอบพระคุณมากๆคะ

  โดยคุณ   (124.122.246.157)     11 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 266

  มารดาหรือท่านควรมาพบและปรึกษาทนายเพื่อประเมินรูปคดีดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีผู้ทำละเมิดนั้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     4 พ.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 265

  กรณ๊ลูกชายของผม(ซึ่งพิการแขนซ้ายไม่มีตั้งแต่หัวไหล่มาแต่กำเนิด)นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ แล้วมีรถยนต์ขับตัดหน้า จนทำให้ลูกชายของผมขาหักที่โคนขาต้งผ่าตัดดามเหล็กข้างใน อยู่โรงพยาบาลได้ 10 กว่าวัน หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาล มาอยู่บ้านได้ ประมาณ 10 กว่าวัน กระดูกที่ผ่าก็แตกอีก จนต้องเข้าโรงพยาบาล ผ่าตัดอีกครั้ง ขณะนี้ก็ยังนอนโรงพยาบาลอยู่(ลูกชายผมอายุ 16 ปีครับ) ทางคู่กรณีจะจ่ายค่าทดแทนสินไหม 5,000 บาท ในครั้งแรก (ซึ่งยังอยู่ในการผ่าตัดครั้งแรกอยู่ครับ) พอผ่าตัดครั้งที่ 2 (คือเมื่อ 10 กว่าวันที่ผ่านมา ) และในวันนี้(9 เมษายน 2557) คู่กรณีก็เสนอค่าทดแทนสินไหม เพิ่มเป็น 7,000 บาท ผมก็ไม่ยอมรับ ผมเสนอไป 45,000 บาท เพราะลูกผมต้อง พักฟื้นและนอนโรงพยาบาลอีกนาน ที่สำคัญทำให้ลูกของผมขาดโอกาสในการทำงานพาสไทม์ ด้วยที่ผ่านมาตอนปิดเทอม ลูกชายของผมไดทำงานทั้งเติมน้ำมัน ทั้งทำงาน เป็นโอเปเรเตฮร์ให้กับดรงภาพยนต์เมเจอร์โลคัสสาขาแกลง เพื่อหารายได้เป็นค่าเทอม และค่าใช้จ่ายประจำตัวของลูกชายผมเอง ที่ผมเรียก ค่าทกทแนสินไหมจำนวนเงิน 45,000 บาท นั้นสูงหรือต่ำไปไหมครับ หรือยังไงช่วยแนะนำด้วยครับ (ค่าใช้จ่ายค่ารักษาในครั้งแรกคู่กรณี จ่ายไป 19,000 กว่าบาทครับ เพราะไม่มี พรบ. ทั้งสองฝ่ายครับ)ถ้าผมจะฟ้องผมไม่มีปัญยาที่จะทนายหรอกครับ โทร 0903912472

                            ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

  โดยคุณ   (202.29.192.151)     9 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 264

   รบกวนนะค่ะ ปรึกษาค่ะ

  ดิฉันกับลูก โดนคนเมาขี่ ม.ไช ชนท้าย เราขี่กลับบ้านเขาชนเราเฉยเลยแม่เจ็บขาสองข้างถลอก เท้าด้วย ลูก ใบหน้าถลอก เรียกร้องไรได้บ้างค่า ขอบคุนค่ะ

  โดยคุณ   (182.53.19.47)     3 เม.ย. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 264

  - ค่ารักษาพยาบาล
  - ค่าสินไหมทดแทน
  - ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     17 เม.ย. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 263

  อุบัติเหตุรถคู่กรณีเฉี่ยวชนไม่มีรถไปทำงานระหว่างซ่อม  เกิดค่าใช้จ่ายในการเช่ารถไปทำงาน  สามารถเรียกค่าสินไหมได้ไหมค่ะ แล้วต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ MAYMAY  (223.205.20.239)     27 ก.พ. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 263

  ค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถระหว่างซ่อมหรือค่าใช้จ่ายในการเช่ารถไปทำงานอันเป็นผลโดยตรงเนื่องจากการกระทำละเมิดของคู่กรณี ท่านสามารถฟ้องเรียกร้องให้ฝ่ายนั้นรับผิดใช้ค่าเสียหายนั้นได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420, 222

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     30 มี.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 262

  อยากทราบว่า

  1.ได้ทำสัญญาซื้อขายรถกับเพื่อน แล้วเพื่อน ซึ่งยังไม่ได้โอนยังเป็นชื่อเราอยู่ รถมีประกันชั้น 3 พลัส เพื่อนขับรถเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้กรณี รถพัง เพื่อนจะไม่ซ่อม

  2. และไม่ยอมจ่ายค่างวดรถต่อ เราสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

  3. เราต้องเสียหาย เพราะต้องมารับใช้ค่าไฟแนนซ์ ค่างวดรถ เอง เนื่องจากเป็นชื่อเรา

   

  อยากทราบว่าเราสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้่างคะ ตอนนี้ทุกข์ใจมาก

  โดยคุณ Kae  (210.213.58.129)     29 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 262

  เมื่อเพื่อนกระทำผิดสัญญาซื้อขายหรือกระทำให้ท่านต้องเสียหายอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่ง ท่านก็มีสิทธิฟ้องร้องบังคับเพื่อให้รับผิดตามสัญญาซื้อขายและเรียกค่าเสียหายต่อไปตาม ป.วิ.พ.มาตรา 55

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ก.พ. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 261

   เกิดอุบัติเหตุ จขกท.ขับรถมอไซต์ทางตรงปกติช่องเลนซ้ายสุด และมีรถรถ ประกันชั้น1เลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มทำให้เกิดการตัดหน้าชนกัน จขกท.และคนขับ ได้รับบาดเจ็บแผลถลอก จขกท.มีประกันสังคม รักษาพยาบาลล้างแผลให้ เราสามารถเบิกค่าเสียเวลาได้หรือไม่ 1.การซ่อมรถต้องใช้เวลา1วัน 2.ทำให้เกิดอปสรรคในการทำงาน เนื่องจากแผลถลอกที่มือด้านขวา สามาถเบิกค่าเสียหายจากประกันอะไรได้บ้าง

  โดยคุณ คนตัวน้อย  (171.4.250.81)     13 ม.ค. 2557

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 261

  ค่าสินไหมทดแทนกรณีได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย ย่อมเป็นไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 444, 445 และ 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     26 ม.ค. 2557

 •  1  2  3  4  5  6 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด