การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4  5  6 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 320

   สอบถามค่ะ แม่เครียดมาก เนื่องจากพี่ชายเอารถมอเตอร์ไซด์ของเพื่อนไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ทางเจ้าของรถได้แจ้งความว่ารถถูกขโมย อย่างนี้จะขอค่าสินไหมจากบริษัทประกันรถ เพื่อมาเป็นค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ได้หรือไม่คะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ   (118.173.48.245)     9 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 320

  ผู้รับประกันภัยจะใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลผู้ต้องเสียหายกรณีซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด แต่ค่าสินไหมทดแทนนั้นไม่เกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญาตาม ป.พ.พ.มาตรา 887 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.159.23)     7 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 319

   ขอรบกวนซินิดน่ะคับ

  คือพื่อนผมขับมอเตอร์ไซต์โดยมีเพื่อนอีกคนซ้อนท้ายทั้งสองคนเมา แล้วมีถกระทะเมาเหมือนกันอยู่ข้างหน้าขับตามกันไปแล้วเพื่อนก็จะขับแซ่งขวาโดยที่เพื่อนผมไม่เปิดไฟให้สัญญาณ จังหวะที่จะแซ่งขวาอยู่ๆรถกระทะก็เลีี้ยวขวาทันทีโดยที่ไม่เปิดไฟให้สัญญาณ

  เหมือนกัน จึงเกิดการชน เพื่อนผมไม่เป็นอะไรแต่คนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์ตาย

   

  คืออยากถามว่าเพื่อนผมมีความผิดไหม หนักมากน้อย ต้องทำอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ โจ้ครับ  (171.96.177.236)     5 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 318

  ขออนุญาติเรียนปรึกษาครับ

     ผมขับรถมาในช่องทางซ้าย รถตู้ขับมาในช่องทางด้านขวา พอถึงจุดเกิดเหตุ รถตู้หักหลบรถมอเตอร์ไซด์ที่ออกมาจากร่องน้ำข้างทางผ่านหน้าผมไป แต่ไม่ชน กลายเป็นรถมอเตอร์ไซด์ที่ออกมาชนผมเข้ากลางรถผม ที่เกิดเหตุไม่ได้เคลียกับคู่กรณี เนื่องจากเจ้าหน้าที่นำคู่กรณีส่งโรงพยาบาล แต่ลงบันทึกประจำวันไว้ หลังจากคู่กรณีออกมาจากโรงพยาบาลได้ระยะนึง คู่กรณีที่ขับรถชนผมเสียชีวิต ซึ่งยังไม่ได้เคลียเรื่องอุบัติเหตุ ทางญาติของผู้เสียชีวิตบอกร้อยเวรที่รับผิดชอบคดีว่า คู่กรณีผมได้เสียชีวิตไปเนื่องจากลื่นล้ม ขอถามครับ ว่า ผมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุได้หรือไม่ เนื่องจากคู่กรณีได้เสียชีวิตหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว และอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้เคลีย ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ chamuzaki  (183.89.174.97)     30 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 317

  ดิฉันขับรถฝ่าไฟแดงทำให้รถคู้กรณีที่มาทางไฟเขียวมาชนรถของดิฉันเข้าได้รับความเสียหายทั้งสองคันเลย และดิฉันรับผิดค่ะเสียค่าปรับที่ สน. 400 บาทแต่ในบันทึกประจำวันยังไม่ได้ลงว่าค่าเสียหายต้องชดใช้ให้คู่กรณีอย่างไรได้เขียนว่าจะตกลงกันภายหลัง หลังจากที่เสียค่าปรับแล้วคู่กรณีมาขอให้ดิฉันช่วยออกค่าเช่ารถวันละ 1000 บาทเนื่องจากรถของคู่กรณีเป็นรถกระบะส่งของมีประกันชั้น 1แต่รถดิฉันเป็นเก๋งไม่มีประกันค่ะ  คำถามค่ะ

  1)ทางคู่กรณีมาเรียกร้องค่าเช่ารถนี้ดิฉันต้องจ่ายแค่ไหนอย่างไร แล้วทำไมเค้าจึงไม่ลงบันทึกไว้

  2)ค่าชดใช้ซ่อมรถคู่กรณีถ้ามันสูงเกินไปกว่าความสามารถที่ดิฉันจะจ่ายได้คืออาจจะจ่ายได้ไม่ถึงที่เค้าเรียกร้องดิฉันควรทำอย่างไร

  3)ถ้าคู้กรณีฟ้องร้องดิฉันควรเตรียมอะไรบ้างคะ

  4)ดิฉันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรค่ะ รายได้ไม่มีเพราะอาศัยลูกมาดูแลค่ะ รถที่ใช้ก็เก่าแล้ว 

   

   

   

   

  โดยคุณ อภิญญา  (171.96.240.224)     24 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 317

  ค่าขาดประโยชน์จากการที่คู่กรณีไม่ได้ใช้สอยรถ ย่อมชอบที่จะเรียกเอาจากท่านซึ่งเป็นฝ่ายกระทำละเมิดได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น หากเป็นข้อพิพาทกันต่อศาล ศาลต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดตามมาตรา 438

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.63.148)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 316

   ขออนุญาตสอบถามค่ะ ถ้ารถเราจอดติดไฟแดงอยู่ในช่องทางกลับรถเพื่อรอกลับรถ แล้วมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาชน จนทำให้คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ และรถเราก็เสียหายมาก จนเราไม่สามารถนำรถไปใช้งานได้ รถเรามีประกันชั้น 1กรณีนี้เราที่เป็นเจ้าของรถยนต์ต้องทำอย่างไรบ้าง แร้วเราสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้มั้ยคะ

  โดยคุณ ปุ๋ย  (171.100.73.96)     22 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 316

  หากท่านได้เอาประกันภัยรถไว้จึงควรติดต่อผู้รับประกันภัยเพื่อรับผิดตามสัญญาประกันภัยส่วนการเรียกค่าสินไหมทดแทน ท่านชอบที่จะเรียกจากผู้กระทำละเมิดได้ต่อเมื่อตนเป็นผู้ต้องเสียหายเนื่องจากถูกทำละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.59.93)     22 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 315

   ขอถามหน่อยคะ หนูเพิ่งเกิด อุบัติเหตุรถชนมาคะ คือหนูขับมาตามทางปกติแต่รถกระบะที่จอดข้างทางได้เลี้ยวปาดหน้าทำให้รถที่หนูขับมาชนเข้าอย่างจัง เค้าบอกจะชดใช้โดยให้ประกันซ่อมรถให้ และจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่หนูเซนยอมความไปแล้วค้ะ หลังจากที่ยอมความไปแล้วเพิ่งทราบว่าต้องจ่ายค่ารักษาเองก่อนแล้วค่อยไปเบิกเงินคืน นี่แสดงว่าคนขับไม่ได้ดูแลรับผิดชอบตามที่ตกลงหนูสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

  โดยคุณ ดุจดาว  (223.207.2.193)     19 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 315

  หากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาตกลงยอมความดังกล่าว ท่านจึงฟ้องร้องให้บังคับคดีตามสัญญานั้นได้ตาม ป.พ.พ.มตรา 850

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.63.148)     23 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 314

   ผมขับรถยนต์กระบะมาเส้นทางตรงมาพร้อมภรรยาซึ่งตั้งครรภ์ได้7เดือน ขับมาอยู่ดีๆแล้วมีรถสิบล้อบรรทุกดินขับมาเลนสวนกันแล้วเขาเลี้ยวกะทันหันตรงจุดเกิดเหตุทำให้ผมต้องเบรกอย่างกะทันหัน ทำให้รถเสียหลักเพราะตอนนั้นฝนตกถนนลื่นจึงชนเข้ากับสิบล้ออย่างจัง แต่โชคดีที่ผมกับภรรยาไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรง แต่ก็อาจจะมีผลกับลูกผมในระยะยาว ในทางคดีตำรวจลงสำนวนว่าเขาเป็นฝ่ายผิด รถเขามีประกัน ป.3 รถผมมี ป.1 บริษัทประกันเดียวกัน ผมจึงอยากสอบถามว่า 1.เราสามารถเรียกรองค่าเสียหายจากคนขับรถสิบล้อหรือเจ้าของรถสิบล้ออะไรได้บ้าง ได้ประมาณเท่าไหร่ ข้อมูลรถผม เป็นรถกระบะ ยี่ห้อนิสสัน ฟรอนเทียร์ ปี 2002 ตอนครึ่ง

  2.ถ้าเกิดคดีความเพิ่มมีคดีอาญาเพิ่มมาอีกจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  ขอบคุณครับ

   

   

   

  โดยคุณ นาย อำนวย  (64.233.173.214)     14 พ.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 314

  สิทธิการเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความรับผิดทางละเมิดท่านมีสิทธิเรียกให้ทั้งคนขับซึ่งเป็นลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420, 425 โดยค่าสินไหมทดแทนจะเรียกได้โดยสถานใดเพียงใด ย่อมเป็นตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา 438 รายละเอียดควรปรึกษาทนาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     9 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 313

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ

  วันเกิดเหตุวันที่10เมษายน58  หนูและแฟนขี่รดจักยานยนไปทางตรง. แล้วยุๆๆมีรดเทเล้อลากรถเกี่ยวถอยหลังขึ้นมาบนถนนโดยไม่มีเด็กโบกรถ. ทำไห้รถหนูและแฟนชนเข้าไปที่ท่ายรถเทเล่อ แฟนมีอาการเอ็นลั้กแล้ฉีกขาด นอนโรงพยาบาล2อาทิตย์. หมอไห้กับบ้านแต่ต้องรักษาตัวอีกเปนเดือนถึงสองเดือน ส่วนตัวหนูกระดูกตั้นขาแตกเปน10ท่อนเกลือบสั่งตัดขาแต่หมอช่วยเตมที่ต้องไส่เหล็กข้างในขา. นอนโรงพยาบาล20วัน กลับบ้านมาต้องไช้ไม่เท้าตลอดห้ามตีนยันพื้นเลย3เดือน แล้วกะดูกเข้าที่กะต้องหัดเดินพอเดินได้อีก2ปีผ่าเหล็กออก. ตำรวจแจ้งว่าคู่กรณีผิดเต็มๆๆค่ารักษาไช้สิท พรบ. กับบัตรทองแต่เราจะเรียกค่าเสียเวลา. ค่าเจ็บตัว จากคู่กรณีได้ไหมค่ะ. และจะเรียกได้เท่ารัย หนูมีลูกชายอีก1คนที่ต้องดูแลเพิ่งอายุ1ขวบคึ้ง ซึ้งตอนนี้หนูกับแฟนทำงานอะรัยไม่ได้เลย. จะเรียกได้สูงสุดเท่ารัยค่ะ

  โดยคุณ สุรีรัตน์  (116.58.245.53)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 312

   สอบถามครับ  เรื่องการขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ มาบนทางปกติโดยไม่เห็นว่าข้างหน้ามีคนกำลังดึงสายไฟโยงข้ามถนนอยู่  สายไฟได้เกี่ยวเข้ากับรถทำให้ล้มลงผู้โดยสารหัวกระแทกพื้นเสียชีวิต ถ้าเหตุการแบบนี้ผมเป็นฝ่ายผิดเหรือเปล่าครับ  และจะต้องเสียค่าหายไหมครับ

  โดยคุณ เอกชน จันทร์เพ็ญ  (27.55.239.100)     21 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 311

   รบกวนสอบถามครับ เกี่ยวกับรถยนต์ชนกัน

  อยากทราบว่าบาดเจ็บสาหัสตามกฏหมาย คืออย่างไรครับ

  กรณีหลานผมนอน รพ.อยู่4วันแล้วมาพักฟื้นต่อที่บ้าน โดยต้องไปล้างแผล  พบแพทย์ เข้าเฝือกต่อ อีกเดือนกว่าๆ นี่เรียกว่าบาดเจ็บสาหัส รึปล่าวครับ ขอบคุณครับ

   

   

  โดยคุณ จักรพงศ์  (223.205.137.34)     5 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 311

  กรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส โดยอันตรายสาหัสนั้นคือประการหนึ่งประการใดเป็นไปตาม ป.อ.มาตรา 297 วรรคสอง ทั้งนี้ การป่วยเจ็บด้วยอาการเวทนาเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า 20 วัน เป็นอันตรายสาหัสตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     6 พ.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 310

   ในกรณีที่รถกระบะเลื่อน ฝนตก เบียดเข้ามาชน อย่างนี้จะเรียกค่าอะไรกับคนผิดได้คะ

  โดยคุณ สำรวย  (125.26.100.151)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 309

   ขออนุญาติสอบถามค่ะพอดีคุณลุงเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้นได้ทำประกันไว้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับมอเตอร์ไซด์ไม่ทราบว่าจะคุ้มครองด้วยไหมค่ะมีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทนหรือป่าว

   

   

  โดยคุณ ภรณภา  (182.53.185.155)     2 เม.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 309

  ต้องดูรายละเอียดในกรมธรรม์ว่าคุ้มครองหรือไม่ ไม่สามารถตอบได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     3 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 308

   เมื่อวันที่24 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 17.15 ได้มีรถกระบะ พุ่งตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค แต่ไม่มีการเชียวชน มอเตอร์ไซค มาทางเอกหักรบ ได้รับบาทเจ็บ สวนคู่กรณี ก็หนี อันนี้สามารถเรียกร้อง สินมั๊ยได้มั๊ยค่ะ

  โดยคุณ Koy  (125.27.74.139)     27 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 307

  สอบถามเรื่องเรียกค่าเสียหายค่ะ

  โดนคนเมาขับรถเก๋งชนที่หน้าบ้าน โดยที่เรานั่งอยุ่ข้างถนนฝั่งซ้าย เขาควรวิ่งฝั่งขวา  แต่วิ่งเลนซ้ายมาชนเรา เรากระดูกข้อเท้าขวาหัก เอ็นข้อเท้าฉีกขาด ผ่าตัดและนอน รพ. 3 วัน หมอให้ฟักฟื้น 2 เดือน ค่ารักษาครั้งแรก 65,500 แต่ พรบ.เขาจ่าย 30000 เหลือเป็นเงินชดเชยให้เราอีก 20000 ส่วนค่ารักษาที่เหลือ เราใช้ ปกส ของเราจ่าย อยากทราบว่าเราจะเรียกค่าเสียหายเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ คิดไว้ว่าจะเรียกเพิ่มอีก 80,000 ได้ไหมคะ

  โดยคุณ ศศิธร ดาวหน  (124.120.79.112)     27 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 306

   ขอความคิดเห็นค่ะ

  เนื่องจากแฟนดิฉับขับรถส่งสินค้า เป็นสินค้าอิฐมวลเบา เหตุเกิดคือ เชือกที่รัดสินค้านั้นขาด ทำให้อิฐมวลเบา 1 ก้อน ตกจากรถโดนคู่กรณี อาการของคู่กรณีคือ เข่าถลอกค่ะ

  จากการไกล่เกลี่ยกันฝ่ายคู่กรณี เรียกร้องค่าเสียหาย 30,000 บาท แต่ทางเราไม่มีเงินขนาดนั้น จึงไกล่เกลี่ยกัน ทางเรายอมจ่ายให้ 5,000 บาท ทางฝ่ายบิดาของผู้เจ็บก็ยินยอม แต่ญาติฝ่ายแม่ของผู้เจ็บไม่ยินยอม

  และติดต่อมาให้แฟนดิฉันเข้าไปคุยกันใหม่ที่โรงพัก เพื่อไปคุยกับผู้กำกับ (ฝ่ายคู่กรณีเป็นญาติกับผู้กำกับ)ค่ะ

  รบกวนขอคำแนะนำค่ะ เราควรทำอย่างไรต่อไป.....

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ กิ่งแก้ว  (110.164.209.169)     25 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 305

   ขอสอบถามหน่อยค่ะ

  พอดีว่าพ่อเพื่อนขับรถจักรยานยนต์มาตรงตรงดีแล้วโดนเด็กอายุ14 ขับรถจะเลี้ยวแล้วมาเร็วมากเด็กคนนั้นเสียชีวิตคืออยากทราบว่าใครผิดคะ?

   

   

  โดยคุณ ฝน  (49.230.81.21)     20 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 304

   พ่อผมขับรถเราไปชนฟุตบาต เเล้วอีก 1 อาทิตย์ถึงได้ออกอาการบาดเจ็บที่หน้าอก อย่างเฉียบพลัน เเละเสียชีวิตในวันที่เขาการรักษา
  -----------เอกสาร -----
  1.+++ประวีติการรักษาจาก (เเพทย์)เป็นรายลักอักษร ว่า---เสียชีวิต เกิดจากหลอดลมฉีดขาดเลือดคลัั้งในช่องปอด----+

  2++บันทึกประจำวันเเจ้งความ ++จาก สารสัตร ...ร้อยเวร
  ว่าเกิดจากอุบัติเหตุ (หน่วยกู้ภัยมาช่วย ลากรถจอดให้ที่ริมถนน)
  เนื่องจากถนนมีความสว่างน้อง มาก--(อื่นยาวมากย่อ มา)

  3.++ภาพถ่ายความเสียหายรถยนต์ เกิดเหตุ
  (สามารถเรียกสินไหมทดเเทนได้ไหมครับ)

  --------------------------------------------------------------------------------
  ผมได้ยืนเอกสารทั้งหมดไป
  ผมโทรไปตรวจสอบ ผู้รับเรืองเขาบอกว่า (เเพทย์--ของทางประกันภัย) ตรวจประวัติการรักษาเเล้วก็ บอกว่าเป็น--- เสียชีวิต เกิดจากหลอดลมฉีดขาดเลือดคลัั้งในช่องปอด----+ (ไม่ได้เสียชีวิตจากโรค)
  ---------
  ต่อมาอีกหลายวัน ก็บอกว่า เอกสารชี้เเจ้งจากร้อยเวรที่รับเรือง
  ----------
  ไม่ทราบ ที่ผมเหล้าไปทั้งนี้--- เขาข่าย--- อุบัติเหตุ หรือปล่าวคับ
  -------

   

  โดยคุณ เบนซ์ อยุธยา  (1.10.205.40)     14 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 304

   ลืมบอก ชนิดประกัน ประกันที่ทำ (ประกันภัยอุบัติเหตุ)ทั่วไป ส่วนบุคล

  โดยคุณ เบนซ์ อยุธยา  (1.10.205.40)     14 มี.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 303

   พ่อขับรถมอเตอร์ไซด์ถูกรถกะบะเฉี่ยวล้มหัวแตกเย็บ11เข็มไหปาร้าหักถลอกแขนขาคู่กรณีไม่หนีไปมอบตัวกับตำรวจคู่กรณีรถกระจกหักเตัวรถเป็นรอยนิดหน่อยร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรส่วนรถพ่อกระจกหักรถด้านขวาถลอกลึกตามบันทึกประจำวันยังไม่กล่าวใดๆแต่ร้อยเวรแจ้งว่าพ่อตัดหน้าอย่างนี้เราเรียกค่าสินไหมได้ไหม

  โดยคุณ Wirawon  (171.96.167.220)     3 มี.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 303

  หากเหตรถชนดังกล่าว เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อของฝ่ายคู่กรณีที่ขับขี่รถยนต์ บิดาเป็นผู้ถูกทำละเมิดจึงเป็นผู้ต้องเสียหายมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     5 เม.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 302

   มีเรื่องเดือดร้อนค่ะลูกสาวนั่งเล่นอยู่กับหลานแล้วรถกะบะเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านกระทันหันไม่ทันเห็นเด็กชนหลานกระเด็นเหยียบขาลูกสาวอยู่ใต้รถกระดูกขาร้าวสามารถเรียกค่าสินไหมกับประกันคู่กรณีได้เท่าไรค่ะต้องเรียกร้องยังไง

  โดยคุณ วิลาวรรณ มาธิดา  (27.55.44.139)     19 ก.พ. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 301

   ไปหาหมอ แล้วหมอไม่ยอมดูเราดีๆว่าต้องรีบผ่าตัดทั้งๆมีใบรายงานจากหมอเวรแล้วว่าเส้นเลือดใหญ่ขาดแต่เขากับเอาไปผ่าตอนเช้า ทำให้ต่อเส้นเลือดหรืออะไรไม่ได้แล้ว จนต้องตัดแขนทิ้ง จะฟ้องได้เท่าไหร่ค่ะและ ถ้าเขาให้ไม่ได้ตามที่เราขอแต่เราก็ไม่พอใจจำนวนนั้น เราจะต้องฟ้องกันไปกี่ปีต่ะ และจะยืดไปถึงไหน ถึงฏีกา เปล่าค่ะ

  โดยคุณ   (171.96.247.154)     16 ก.พ. 2558

 •  1  2  3  4  5  6 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด