การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 400

   จอดรถที่หอมีคนเข็นรถไปชนเสาควรเรียกค่าสินไหมอย่างไรและะประกันรับผิดชอบไหม

  โดยคุณ หน่อย  (182.232.112.77)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 399

  จอดรถไว้ที่หอมีคนเข็นรถชนเสาสามารถเรียกค่าหายได้้อย่างไรและประกันคุ้้้มครองมั้ย

  โดยคุณ หน่อย  (182.232.112.77)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 398

   จอดรถที่หอมีคนเข็นรถไปชนเสาควรเรียกค่าสินไหมอย่างไรและะประกันรับผิดชอบไหม

  โดยคุณ   (182.232.112.77)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 397

   ขอรียนถามอาจารย์ ครับเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าผมได้หยุดกระทันหัน เขาบอกว่ามีกล่องกระดาษเปล่าขวงหน้า เขาก็เลยหยุดกลางเลนวิ่งทางขาว ทำให้ผมชนท้าย ผมไม่มีประหัน แต่คู่กรณีมีประกันชั้น 1  ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวัน ที่ สภอ. รถผมก็ช่อมเอง  แต่คู่กรณี ก็คง บริษัทประกันช่อมให้  แต่ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ผมได้รับหนังสือจาก บ.ประกัน เรียกร้องค่าเสียหาย เป็นเงิน 35,000 บาท  ผมอายุ 60 ปี ไม่มีเงินจ่าย ต้องทำอย่างไรดีครับ ขอคำแนะนำครับ กราบขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ นายสุวิทย์ กิจโป้  (202.44.253.223)     24 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 397

   หากท่านไม่มีเงินจ่ายเป็นก้อนก็อาจทำการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อขอผ่อนชำระได้ แต่หากไม่ต้องการชำระเลย ไม่สามารถทำได้ เพราะบริษัทประกันรับช่วงสิทธิมาจากผู้เสียหายเพื่อมาเรียกค่าสินไหมทดแทนจากท่านตามป.พ.พ. มาตรา 226 บริษัทประกันจึงมีสิทธิเรียกให้ท่านจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนที่บริษัทจ่ายไปแก่คู่กรณีของท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.2.6)     30 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 396

   สวัสดีครับผมยากทราบว่าคือเพื่อนผมถอยรถชนรถคู่กรณีแล้วโทรเรียกประกันภัยมาเคลียร์คุยกันเสร็จออกใบเคลมให้คู่กรณีแล้วแต่คู่กรณีไปแจ้งความที่โรงพักแล้วตำรวจโทรตามให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายถ้าเพื่อนผมเสียค่าปรับแล้วเรื่องคดีจะจบไหมคับแล้วคู่กรณีสามารถเรีียกร้องอะไรได้อีกไหมคับแต่เพือนผมบอกว่าได้เซ็นใบอะไรไม่รู้แต่บนหัวกระดาษบอกว่าสำนวนคดีเพือนผมไม่ได้อ่านข้อความบนกระดาษแต่เซ็นไปแล้วเลยยากจะทราบว่าจะมีผมอะไรอีกไหมคับ

  โดยคุณ ศราวุฒิ  (122.155.43.160)     23 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 395

   ขอถามหน่อยค่ะ

   

  เมืีอสามเดือนที่แล้วได้ขับรถชนและทำให้ทรัพสินของหลวงเสียหายและทางหลวงเรียกเก็บเป็นเงิน50500บาทแต่ได้ยื่นส่งซ่อมและหลวงก็อนุญาติให้ซ่อมและตอนนี้จดหมายก็ได้ส่งมาที่บ้านแล้วแต่เรายังไม่มีเงินดำเนินการ อยากทราบว่าเราจะถูกฟ้องไหมค่ะ ช่วยบอกทีค่ะ

  โดยคุณ -  (49.229.52.184)     11 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 394

   รบกวนด้วยค่ะ น้องสาวและเพื่อนได้ขี่รถจักรยานยนต์และเสียหลักล้มจากพื้นถนนที่เกิดจากการทำทาง เสียหลักล้มไปอีกฝั่งของเลนส์ถนนที่มีรถสวนมา รถเก๋งที่สวนมาได้ชน น้องทั้งสอง เสียชีวิตทั้งคู่ ตำรวจบอกว่าเป็นความประมาทของผู้ขี่รถมอเตอร์ไซร์ฝั่งเดียว แต่ไม่มีใครทราบว่าใครขี่ใครซ้อนแต่เค้าให้น้องสาวหนูเป็นคนขี่เพราะรถเป็นของหนู และผู้เห็นเหตุการ์ณคนสุดท้ายเห็นตอนเที่ยงว่าน้องเป็นคนขี่ แต่เหตุเกิดเวลาทุ่มครึ่ง ทางน้องสาวหนูมีลูกเล็ก 1 คน เป็นหม้าย   ทางรถเก๋งไม่ช่วยค่าเสียหายด้านมนุษยธรรมเลย เค้าบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอา น้องหนูไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยใช่ไหมค่ะ รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  โดยคุณ น้ำผึ้ง  (27.145.177.42)     7 ก.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 394

   กรณีดังกล่าวหากน้องท่านเป็นฝ่ายประมาทเสียเองอาจไม่มีสิทธิฟ้องครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามแนะนำให้ท่านนำพยานหลักฐานเข้าพบทนายคลายทุกข์ เพื่อหาทางช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.32.77)     20 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 393

   น้องชายขับมอไชชนกับปิ๊คอัพแล้วเสียชีวิต เราสามารถเรียกสินไหมที่ใหนได้บ้างคับ ตัวมอไช ที่ชนไม่มี พรบ.เเล้วเหมือนตัวน้องชนในเลนของปิ๊คอัพด้วย ตัวนี้สามารถเรียกสินไหม จาก พรบ.กลางได้ไหมคับ

  โดยคุณ   (182.232.70.184)     24 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 393

   กรณีดังกล่าว ไม่ว่าท่านจะมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทใด ผู้ประสบภัย ทายาท ผู้รับมอบอำนาจ หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ผู้รักษาพยาบาลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.35)     5 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 392

  สวัสดีคับ  กระผมรบกวนปรึกษานิดหน่อยคับ เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบคับ

    วันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ 15 ส.ค.59 ที่ผ่านมา แฟนผมกับลูกชายวัยอายุ 2 ขวบ ได้ขับขี่จยย.มาตามทางพอถึงทางเลี้ยวเห็นรถ10ล้อกำลังจะเลี้ยวก็เลยเบรคให้ แต่คนขับรถ 10 ล้อไม่ยอมเบรค บวกกับกินเลนเข้ามาหาที่รถ จยย. แล้วได้เฉียวชนจนได้รับบาดเจ็บ เด็กหัวกระแทกพื้นแต่ไม่เป็นไร ส่วนตัวแม่เด็กโดนหมอเย็บไป 6เข็ม นอนโรงพยาบาล 1 คืน ค่ารักษา ทางพรบ. จยย.เป็นคนจ่ายเอง ส่วนคู่กรณี ไม่เคยมาเยี่ยวยาไม่เคยมาดูแล โยกไปให้แต่ประกัน ชั้น1 และประกันชั้น1 ก็ไม่เคยมาดูแล หรือมาทำอะไรเลย ก็ปล่อยให้เรื่องมันผ่านไป จนทุกวันนี้คนเจ็บเริ่มจะหายแล้ว ทางประกันบอกว่านัดไปไกล่เกลี่ย เราควรจะไกล่เกลี่ยหรือให้ทางเจ้าหน้าที่ทำสำนวนฟ้องศาลไปเลย เพราะดูแลคำว่าประกันมันคงให้เงินไปซื้อพาราเซตมอลมากินแน่ เราจะทำไงดี 

   

  โดยคุณ ณัฐกิตติ์  (171.6.95.211)     21 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 392

   ท่านอาจทำการเจรจาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทางประกันก่อน หากไม่ได้จำนวนที่ท่านต้องการ ก็อาจนำเรื่องเข้าปรึกษาทนายความเพื่อฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.99.45)     1 ก.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 391

   สวัสดีค่ะ คือมีเรื่องสอบถามค่ะว่าลูกชายอายุ15ขับรถมอเตอร์ไซด์ซ้อนเพื่อนซึ่งเป็นญาติกันอายุ18ปีมีรถเก๋งขับตัดหน้าทำให้รถเสียหลักเป็นเหตุให้คนซ้อนเสียชีวิต รถมีประกันเบื้องต้นประกันจ่ายค่าปลงศพให้แล้ว35,000 บาทและรอจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ญาติจะมาฟ้องร้องเรียกเงินกับเราอีก 200,000 กับเราคนเจ็บอีก โดยที่ตำรวจยังไม่ได้เรียกเราไปให้ปากคำ แนวทางของการดำเนินคดีจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะ ลูกชายไม่มีใบขับขี่ ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ยกับญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน(แม่ผู้เสียชีวิต)ทั้งๆที่เล่นด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเขาบอกว่าถ้าไม่มากับลูกเราลูกเขาก็ไม่ตาย รบกวนนสอบถามด้วยค่ะ เหตุเกิด 14/08/2559

   

   

   

  โดยคุณ จินตนา  (49.229.210.245)     19 ส.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 391

   กรณีดังกล่าวต้องพิจารณาหลายประเด็นครับ แม่ผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องลูกชายท่านได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 แนะนำให้ท่านสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อให้เรียกประกันและคู่กรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครับ และควรนำเรื่องเข้าพบทนายคลายทุกข์เพื่อช่วยเหลือในทางคดีต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.202)     30 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 390

   สอบถามหน่อยค่ะวันนี้ลูกชายอายุ 13 ปีประสบอุบัติเหตุเป็นคนซ้อนมอไซโดนรถยต์ชนเบื้องต้นทางประกันฝ่ายรถยนต์รับผิดชอบทุกอย่างตอนนี้อยู่รพ.ผ่าตัดเย็บแผลอยู่เราจะเรียกสินไหมอย่างไรบ้างค่ะไม่ค่อยรู้รายละเอียด บาจเจ็บ3คนค่ะ

  โดยคุณ valaiporn  (223.24.67.202)     30 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 390

   หากท่านถูกกระทำละเมิด และได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ครับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือท่านต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 389

   สอบถามครับ ถ้าทำงานขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลแล้วเกิดอุบัติเหตุมีรถมาชนท้าย คู่กรณียอมรับผิด รถไม่สามารถใช้ทำงานต่อไดจึงเรียนถาม ถ้าจะเรียกค่าขาดรายได้กับประกันคู่กรณีรถแท็กซี่จะเรียกได้วันละเท่าไร (ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้)เพราะต้องไปเช่ารถอื่นขับช่วงที่รถซ่อม

  โดยคุณ อมรกานต์  (223.24.43.74)     30 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 389

   หากท่านถูกกระทำละเมิด และได้รับค่าสินไหมทดแทนไม่พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ครับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด แนะนำให้เข้าพบทนายความเพื่อช่วยเหลือท่านต่อไปครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.9.154)     8 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 388

  น้องขับรถจักรยานยนต์ไปชนคนข้ามถนนในเขตชุมชน เค้าเป็นคนจังหวัดทางภาคเหนือค่ะ แต่อุบัติเหตุเกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร เค้าขาหักและขณะรักษาตัวที่นี่ซักพักเค้าบอกจะย้ายกลับไปรักษาต่อที่บ้านเกิดเค้า ทางเราจึงส่งค่าเดินทางให้ 5,000 บาท ส่วนค่ารักษาเรามีประกันชั้น1เลยให้ทางเค้าคุยกับประกันค่ะ และพรบ.ก็มีการชดใช้ให้เป็นเงิน 50,000 บาท ผ่านมา3เดือน เค้าบอกว่าขายังไม่หายยังเดินไม่ได้แต่เค้าได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจที่สมุทรสาครเพื่อเรียกค่าเสียหายกับประกันฝั่งเรา 500,000 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันทางเราก็ยังไม่จ่ายเลยมีการนัดไกล่เกลี่ยกันอีก ผ่านมาอีก6เดือนนับจากวันเกิดเหตุเราได้ยินมาว่าสรุปว่าประกันจ่ายไป 250,000 บาท เราก็คิดว่าคงจบ แต่ไม่ค่ะ เค้าโทรมาเรียกค่าเดินทางกับเรา 50,000บาท พอทางเราบอกว่าไม่ไหว(น้องเราอายุยังน้อยเรียนยังไม่จบไม่มีรายได้ค่ะ) เราไหว10,000บาท เค้าก็บอกว่าถ้าให้แค่นั้นเค้าก็ไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยอมความได้ และเค้าจะให้ตำรวจดำเนินการต่อไปนั่นหมายถึงฟ้องน้องเราทางคดีอาญา  เค้าบอกว่าประกันจ่ายแค่ค่าสินไหมทดแทนแต่ประกันไม่ได้ติดคุกแทนเรา เหมือนขู่ว่าถ้าไม่มีจ่ายก็ติดคุกไปเลย... เราเคลียดมาก ไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะ เรามองว่าทางเรามีประกันชั้น1และเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเค้า อย่างนี้พอจะมีทางออกให้ได้ไหมคะ

  โดยคุณ เอ็ม  (223.204.159.52)     25 ก.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 388

   เมื่อไฟแนนช์ได้นำรถออกขายทอดตลาด ได้เงินไม่คุ้มกับราคารถ ไฟแนนช์สามารถฟ้องร้องเรียกเงินค่าส่วนต่างจากท่านได้ครับ แนะนำให้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยขอลดดอกเบี้ยและขอผ่อนชำระตามจริงครับ 

   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.8.110)     3 ส.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 387

   ขอถามหน่อยนะครับคือน้องชายของภรรยาเอารถผมไปธุระแต่ไห้คนอื่นขับโดยที่ไม่ได้ขอยืมผมเพราะผมอยู่ต่างจังหวัด  แล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถพังเสียหาย คนขับบาดเจ็บ ส่วนน้องชายไม่เป็นอะไรมากทางญาติภรรยาก็เลยเอา  พรบ ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลไห้ประมาณหมื่นกว่า แล้วรถที่เสียหายจะไห้คนที่ขับรับผิดชอบเพียงผู้เดียวได้รึเปล่า  หรือน้องชายของภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมด้วย  ปล ไม่ได้เมาและไม่มีคู่กรณีครับ

  โดยคุณ สุเพ็ญ แสงฤทธ์  (49.230.236.170)     20 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 386

  ขอคำแนะนำด้วยนะคับ 

  พ่อผมขับรถรับส่งนักเรียนและเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2559 ได้มีเด็กนักเรียนตกจากรถพ่อผมเสียชีวิตแต่เพื่อนๆที่นั่งมาด้วยข้างหลังได้บอกว่า เด็กคนที่ตกลงไปนั้นเค้ากระโดดลงจากรถเอง แบบนี้ผมพอจะมีทางไหนช่วยพ่อผมหรือมีทางออกแบบไหนได้บ้างครับ ซึ่งให้ทางกำนันที่รุจักไปคุยไกล่เกลี่ย มีสิทว่า อาจจะมีการเรียกค่าเสียหาย ถึงหลักล้านบาท แล้วถ้าไม่มีจ่ายให้เค้าพ่อผมจะต้องติดคุกมั้ยครับ ช่วยให้คำแนะนำผมด้วยนะคับ ผมมืดไปหมดทุกด้านแล้ว

  โดยคุณ ขอคำแนะนำ  (180.183.250.11)     30 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 386

   บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา หรือ ได้กระทำโดยประมาทสำหรับความผิดที่กฎหมายกำหนดว่าให้รับผิดแม้จะกระทำโดยประมาท ตามป.อ.มาตรา 59 วรรคแรก กรณีดังกล่าวหากเป็นกรณีที่เด็กคนนั้นกระโดดลงจากรถไปเอง ย่อมไม่ใช่กรณีที่พ่อคุณเจตนาฆ่าเด็กคนดังกล่าว และ ไม่ใช่กรณีที่พ่อคุณกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เด็กคนดังกล่าวเสียชีวิต จึงไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายอาญา (ไม่ติดคุก)
  ในส่วนของค่าเสียหายที่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องมา ถ้าหากว่าไม่ได้จงใจทำให้เด็กตาย ไม่ได้ขับรถโดยประมาทเลินเล่อ ย่อมไม่ต้องรับผิดใช้ค่าเสียหายเพื่อความตายของเด็กคนดังกล่าวตามป.พ.พ. มาตรา 420

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 385

   ผมขอสอบถามอาจารย์เรื่องประกันภัยชั้น1เกิดเหตุเมื่อวันที่27มีนาคม59จนถึงปัจจุบัน(26มิ.ย)ทางบริษัทยังไม่เซ็นวงเงินค่าซ่อมให้กับรถยนต์ และยังไม่ดำเนินการเรื่ิองรถของคู่กรณีด้วยจึงวอนเรียนถามอาจารย์เดชาครับ 

  โดยคุณ ชีวัธนัย เฉลิมเกรียงไกร   (27.130.226.218)     26 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 385

   แนะนำควรให้ทนายความทำหนังสือถึงบริษัทผู้รับประกันภัยดังกล่าวให้รีบดำเนินการ หากเพิกเฉยท่านสามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.7.217)     8 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 384

   ขอสอบถามหน่อยคะ พอดีญาติขับรถชนคนตาย แต่ พรบ. ไม่ยอมจ่ายเงินให้คนตายได้ด้วยหรือคะ เราสามารถให้ พรบ. จ่ายได้ไหมคะ 

  โดยคุณ วนิดา  (103.28.100.8)     20 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 384

   พ.ร.บ. มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าปลงศพให้กับคู่กรณีที่เสียชีวิตอยู่แล้ว คุณมีสิทธิเรียกให้พ.ร.บ.จ่ายค่าปลงศพให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.114.185)     1 ก.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 383

   อยากทราบว่า ถ้าเราขับรถไปชนกับ ผู้ประสบเหตุ ในนามเราเป็นคู่กรณี ทางเรายินยอม ที่จะชดใช้ค่าพยาบาลให้จนกว่าผู้ประสบเหตุจะออกจาก รพ. แล้วทางฝ่ายผู้ประสบเหตุเค้าทำสัญญา มาให้เราเซ้นต์ในสัญญาก็ ประมาณทางเรายินยอมจ่ายค่ารักษาเฉพาะที่อยู่ในรพ.เพียงเท่านั้น ซึ่งทางเราก็ ตกลงไม่อะไรมาก ค่าพยาบาล ตกอยู่่ที่ หมื่นสองพันกับอีกเจ็ดร้อยเศษๆ แล้วทางผู้ประสบเหตุ ยานพาหนะ ไม่เสียไม่ต้องซ่อม ไม่ได้เดินทาง แต่คือทางเรายานพาหนะเสีย แต่เราก็ไม่อะไรเพราะเราก็ผิด แล้วคือ ทางผู้ประสบเหตุ เค้าจะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเราอีก เจ็ดพัน รวมๆแล้วมันจะสองงหมื่นพอดี ซึ่งดิฉันก็เป็นแค่นักศึกษา ซึ่งเงินตั้งหมื่นสาม ก็หามาได้ยากลำบากพอแล้ว ถ้าฝ่ายนั้นจะเรียกค่าสินไหมจากเราเพิ่มอีกได้ไหมค้ะ ไม่อยากเสียเปรียบแบบนี้เลยค้ะถึงเราจะผิดก็ตาม 

  คือเขาเรียกค่าสินไหมเกินกว่าเหตุไปไหมค้ะ ซึ่งทางเราไม่มีทีท่าว่าจะปัดความรับผิดชอบตอนที่ประะสบเหตุ ทางคู่กรณีเองก็นำตัวไปส่ง รพ. ไปเยี่ยมพร้อมกับซื้อของไปเยี่ยมอีกวันละสองรอบ 

   

  *หมายเหตุ: ปู้ประสบเหตุไม่มีใบขับขี่ พรบ.ขาด ทางคู่กรณีมีใบขับขี่ แต่พรบ.ขาด

  ขอคำตอบด้วยน้ะค้ะ 

   

   

   

  โดยคุณ Donuzz  (1.10.255.5)     7 มิ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 383

   กรณีที่ท่านได้ทำละเมิดผู้อื่น และมีการชำระค่าสินไหมทดแทนไปบางส่วนแล้ว หากผู้เสียหายจะเรียกร้องกับท่านอีกเกินควรแก่กรณี ท่านมีสิทธิปฎิเสธความรับผิดได้
  เว้นแต่กรณีดังกล่าว ผู้เสียหายมีอาการสาหัสขึ้นมาภายหลัง เขาสามารถดำเนินการฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนกับท่านอีกได้ครับ กรณีนี้ควรให้ทนายความดำเนินการช่วยเหลือทางคดีได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.55.2)     22 มิ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 382

   ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ถ้าหากรถชนกันเเล้วเราใม่มีประกันเเต่คู่กรณีมีประกัน เเต่จากเหตุการณ์ตำรวจตัดสินเเล้วว่าคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด เเต่คู่กรณีไม่ยอมเซ็นรับผิด ต้องการฟ้องขึ้นศาล ทำหั้ยเสียเวลาเค้าไปอีก เราสามารถทำอะไรได้บ้าง กลัวว่าอีกฝ่ายจะใช้เส้นสายทำหั้ยคดีผลิก หรือถ้าเราชนะคดีเราสามาเรียกร้องอะไรได้บ้าง เพราะรถเสียหายเเละต้องจอดไว้ที่สถานีตำรวจ ใม่ได้ทำงาน

   

   

   

   

   

  โดยคุณ   (1.47.107.1)     29 พ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 381

   หนูอยากทราบว่า หนูโดนรถชนค่ะ เอ็นเข่าขาด เรียกร้องค่าเสียหายเค้าหั้ยแค่ 25,000 เพราะรถเขาพรบ.ขาด เค้าจ่ายมาครึ่งนึงที่เหลือกำลังจะมาจ่ายค่ะ แต่คือหมอนัดหนูไปพบหมอๆบอกว่าต้องผ่าตัดใหม่ แบบนี้เราเสียรายได้ จะสามารถเรียกร้องอะรัยดั้ยอีกมั้ยคะ

  โดยคุณ กิจติยาค่ะ  (58.10.243.225)     30 เม.ย. 2559

 •  1  2  3  4 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด