X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3  4 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 420

   มีข้อสงสัยเกี่ยวกันการทำประกันอุบัติเหตุครับพอดีผมทำไว้ทั้ง2บริษัทของกรุงไทยแอคซ่าและทิพยประกันภัยเวลาเรียกร้องสินไหมจ่ายทดแทนผมสามารถเรียกร้องได้ทั้ง2บริษัทหรือบริษัทเดียวของวงเงินประกันภัยสูงสุดครับ

  โดยคุณ ชยพล เจริญนพกุล  (223.204.246.57)     6 ม.ค. 2560

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 420

   กรณีตามปัญหา  ท่านสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทั้ง 2 บริษัท ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัททั้งสอง หากมีข้อสงสัยแนะนำให้ติดต่อสำนักงาน คปภ. http://www.oic.or.th/th   หรือโทรที่เบอร์ 1168 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.98.149)     18 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 419

   สอบถามค่ะ

  มีคนเดินข้ามถนนแล้วถูกรถชนเสียชวิตโดยรถที่ชนหลบหนีไป ตำรวจลงบันทึกประจำวันว่าเสียชีวิตจากการถูกรถชน กรณีนี้สามารถเบิกค่าช่วยเหลืออะไรให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้บ้างคะ แล้วต้องทำอย่างไร

   

  โดยคุณ เกรซ  (171.4.149.141)     28 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 418

  สอบถามหน่อยค่ะ แฟนรถล้มเพราะรถพ่วงน้ำมันรั่ว ขาเจ็บต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืน เราก้อต้องลางานเพื่อไปเฝ้า ค่ารักษา พรบ.จ่าย ทางคู่กรณีให้ค่าสิ้นไหม อย่างเดียว กับ ซ่อมรถให้ แบบนี้เราโดนอาเปรียบไหมค่ะ เขาบอกที่เราลาเดินเรื่องไปโรงพยาบาล ไป สถานีตำรวจ เขาบอกจิปะทะ ประกันไม่จ่าย 

  โดยคุณ เมย์  (110.171.226.148)     27 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 418

   กรณีตามปัญหา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

  ดังนั้น เจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด 
  แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448  

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.89.213.229)     13 ม.ค. 2560

 • ความคิดเห็นที่ 417

   รบกวน ขอปรึกษาหน่อยได้ใหมครับ
  เหตุเกิน คือ เกิดอุบัติเหตุ รถชนกัน ซึ่งผมเป็นทาง โท คู่กรณีเป็นทางเอง ก้อรักษาแล้ว วันนี้ มาคุยกัน คือ คู่กรณี จะเรียกค่าสินใหมจาประกัน 100,000 บาท แล้วจะให้ทางผม ผูข้อมืออีก 70,000 บาท ผมรู้สึว่ามันมากเกินไป แล้วทางบ้านผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร เลยอยากขอคำปรึกษา พอมีคำแนะนำใหมครับ ว่าคควรทำยังไง ตอนนี้เคียดมากเลย

  โดยคุณ นาย วรายุทธ จันทร์ทอง  (171.97.73.40)     22 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 416

   เมื่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 แม่ได้ขับมอร์เตอร์ไซด์ชนเด็กอายุ13 ปี โดยที่เด็กกระโดดออกมาจากคูน้ำติดถนนอดถนนอย่างกระทันหันทำให้แม่ต้องเบรครถเพื่อหักหลบเด็กแต่ไม่ทันทำให้ชนเด็ก เด็กมีรอยแผลที่ขา คุณแม่หัวฟาดพื้นถนนแต่ยังดีที่ใส่หมวกกันน็อค แม่เด็กไปแจ้งความ ทางครอบครัวเอวยินดีจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ เมื่อคุณหมอให้ออกจาก รพ. แต่ทางแม่เด็กไม่ยอม ต้องการให้รักษาจนกว่าน้องจะหายดีเป็นปกติ เพราะหมอบอกให้น้องมาล้างแผลเช้า-เย็น แต่ในเมื่อแม่ไม่เจตนา ขับรถมาปกติ มันสุดวิสัยจริงๆ เเละเด็กก็เป็นต้นเหตุทั้งหมด จะเอาผิดแม่เด็กได้ไหม เพราะไม่ใส่ใจลูก ถนนสาธารณะ ไม่ใช่ที่วิ่งเล่น รยกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ เพราะแม่ปวดหัวมาก ผลจากที่ฟาดพื้นอย่างแรง ขอยคุณค่ะ

  โดยคุณ ณิสารัตน์ เพ็ชรทอง  (182.232.162.72)     14 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 416

   กรณีตามปัญหา เป็นกรณีผู้เยาว์กระละเมิดตามปพพ.มาตรา 420  ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามปพพ.มาตรา 429 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านั้นย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น (คำพิพากษาฎีกาที่ 480/2548)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 415

   สวัสดีค่ะพ่อแฟนขับรถไปชนกับมอไซเราเปนฝ่ายผิดเพราะเข้าไปเลนเขาเเต่พยานเเวดล้อมบอกว่ามอไซขับไวชนเเล้วเราลงไปช่วยเหลือไปลงบันทึกประจำวันไปเยี่ยมที่รพ.ครั้งเเรกเค้าขอว่ามีค่ารักษาต้องจ่ายทีรพ.4900เราให้ไป5000หลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมเค้า2วันไปครั้ง3วันไปครั้งเพราะทางบ้านก็ต้องทำงานรถก็อยู่โรงพักไม่ได้ใช้งานเค้าหลังจากนั้นไปเยี่ยมที่รพ.เค้าขอค่าใช้จ่ายค่าเสียเวลา2000ในวันนั้นหลังจากวันนั้นได้2วันเราไม่ได้ไปเยี่ยมเค้าเค้าโทมาบอกว่าให้โอนเงินเข้าบช.ให้เปนค่าเสียเวลาวันล่ะ2000ทางเรามีประกันชั้น1จึงคุยกับประกันประกันบอกว่าเค้าให้เค้าไปเขียนคำร้องเเต่เค้าไม่ไปอยากทราบว่าคือเค้าเรียกค่าเสียวลาของเค้าเยอะเกินไปเราไม่สามมารถจ่ายให้เค้าได้มากขนาดนั้นอยากทราบว่าเค้าจะฟ้องเราได้ไหมค่ะเพราะเราก็ไม่นิ่งดูดายไปเยี่ยมเค้าตลอดถึงจะเเค่2-3วันไปทีก็เถอะพอหลังจากนั้นเค้านัดไปเคลียที่โรงพักเราก็ให้สินน้ำใจไปอีก5000อ่ะค่ะเเต่เค้าดูเหมือนจะไม่ยอมดูท่าน่าจะนัดไกล่เกลี่ยใหม่

  โดยคุณ   (49.229.54.138)     13 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 415

   กรณีตามปัญหา  หากมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ท่านสามารถนำมาเป็นพยานในการเจรจาค่าเสียหายได้ โดยพิจารณาดังนี้

   1.กรณีที่มีความเสียหายอันเกิดแต่รถชนกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างขับขี่โดยความประมาท เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วย หนี้อันจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น กฎหมายย่อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้น เพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ตาม ป.พ.พ.มาตรา 442 ประกอบมาตรา 223
            2. หน้าที่ความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ต้องเสียหายย่อมตกแก่ผู้กระทำละเมิดนั้นจำต้องรับผิดอันเกิดจากการกระทำของตน แต่เมื่อผู้กระทำละเมิดได้เอาประกันภัยไว้ ขอบเขตความรับผิดของผู้รับประกันภัยจึงต้องเป็นไปตามสัญญาประกันภัยนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 414

   เรียนท่านผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ครับ

  สอบถามกรณีเรียกร้องค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยมีระยะเวลาสิ้นสุดกี่วันครับ เนื่องจากกรณีของน้องสาวกระผมโดนรถชนขาหักและได้รับการรักษาต่อเนื่องยังไม่หายได้สอบถามกับทางบริษัทประกันภัยเขาบอกว่าให้รักษาให้หายดีก่อนจึงจะเรียกร้องค่าสินไหมได้คือผมกังวลใจมากอีกอย่างนึงผมต้องสำรองจ่าายค่าใช้รถค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมากกลัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางบริษัทประกันภัยครับ ช่วยชี้แนะผมหน่อยนะครับผม

  ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ   (27.55.88.184)     8 ธ.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 414

   แนะนำให้แจ้งให้บริษัทประกันรีบชำระครับ หากไม่ชำระ ให้เข้าพบทนายความเพื่อฟ้องคดีครับ  และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.175.197)     23 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 413

   สอบถามหน่อยคะ พอดีแฟนขับมอเตอร์ไซต์แล้วโดนรถยนต์ออกจากซอยตัดหน้า แฟนต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านเป็นอาทิตย์  แบบนี้เราสามารถเรียกสินไหมค่าชดเชยรายได้ รถมอเตอร์ไซต์ประกันเป็นคนส่งซ่อมอู่ในเครือของประกัน แล้วเราสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่ซ่อมรถ ไม่มีรถใช้ หรือค่าเสื่อมราคาของรถได้ไหมคะ ถ้าเรียกได้ต้องเรียกจากคู่กรณีหรือประกัน ส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดใช้พรบ ในการรักษา

  โดยคุณ nook  (27.55.42.150)     28 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 413

   สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บของร่างกาย,ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในระหว่างที่แฟนของท่านรักษาพยาบาลอยู่ตามป.พ.พ. มาตรา 444 , ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตาม เช่นค่าทนทุกข์ทรมาน ตามป.พ.พ. มาตรา 446 ส่วนค่าเสื่อมราคาของรถก็สามารถเรียกได้ตามป.พ.พ. มาตรา 438,440

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 412

   ดิฉันถอยรถไปชนคู่กรณี มีประกันทั้งคู่ (ซ่อมอู่)เครมเรียบร้อย  2 อาทิตย์ผ่านมาคู่กรณีนำใบเสร็จมาเก็บเงินที่ดิฉัน ดิฉันโทรไปหาประกันประกันบอกว่าไม่ต้องจ่ายให้ติดต่อประกันดิฉันนำไปเสร็จไปคืนเขาก็ไม่่โทรจะเก็บเงินกับดิฉันเขาบอกไม่เกี่ยวกับประกันเขารู้ว่าซ่อมอู่แต่เขาไม่ซ่อมเขาซ่อมห้างแล้วเขาบอกให้ห้างบอกว่าต้องเสียค่าส่วนต่างเขาบอกว่าจะมาเก็บกับดิฉัน  ดิฉันจะทำอย่างไร

   

  โดยคุณ   (171.5.249.213)     22 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

   การที่คู่กรณีเลือกที่จะซ่อมห้างนั้นย่อมเป็นสิทธิของคู่กรณีของท่านที่จะเลือกซ่อมที่ใดก็ได้ และหากพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นผู้ทำละเมิด ท่านย่อมต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถให้กับคู่กรณีของท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 420,438 แต่หากพิสูจน์ได้ว่าท่านและคู่กรณีต่างฝ่ายต่างประมาทด้วยกันทั้งคู่ ฝ่ายใดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กันมากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาว่าฝ่ายใดมีส่วนประมาทมากกว่ากัน ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 442 ประกอบ มาตรา 223

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 411

   อยากทราบว่าถ้ารถเราชน แต่ไม่มีคู่กรณี ชนวันทีท20มีนา59จนถึงปัจจุบัน(19พ.ย59)ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลย สอบถามทางอู่บอกว่าไม่มีช่างบ้าง รออะไหร่บ้างผ่านไป8เดือนแล้ว สามารถฟ้องค่าสินไหมทดแทนได้มัยคะ

   

   

  โดยคุณ   (182.232.175.21)     19 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 411

   แนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการทำสัญญาประกันกับบริษัทประกันฯของท่านก่อน 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 410

   ถ้ากรณีมอไชค์กับมอไชค์ชนกันผมเปนคนผิดเพราเลี้ยวรถตัดหน้าคู่กรณีเขาเรียกค่าเสียหาย5000เขาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วต้องผ่าตัดแต่เขาใช้พ.ร.บเขาก่อนเเล้วมาเรียกร้อง ค่ารักษาเป็นเงินสดจากผมมันถูกไหมคับเพราะเขาบอกว่าผมทำไมไม่ใช้พ.ร.บ.ผมรักษาเขาก่อนล่ะเขาเลยมาเรียกร้องกับผม

  โดยคุณ หนุ่มสกล คนภูไท  (182.232.145.46)     11 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 410

   เรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความละเมิด จะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด หากได้รับบาดเจ็บไม่มากและได้รับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ฯ แล้ว ไม่อาจเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 409

   ขอถามหน่อยค่ะ พอดีหนูได้เเบบฝึกหัดเเต่หนูยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะ

   

  นางสมศรีสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายกับนายสมชาย เเละกำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน ต่อมานายสมศักดิ์ได้ฆ่านายสมชายตาย  เละทำร้ายนางสมศรีได้รับบาดเจ็บสาหัส  เเละลูกคลอดออกมาพิการทางกาย  นางสมศรีในฐานะผู้เเทนโดยชอบธรรมของด.ช.สมบุญ จะฟ้องคดีเเพ่งต่อนายสมศักดิ์เพื่อเรียกค่าสินไหมทดเเทนที่ทำให้ ด.ช.สมบุญพิการทางกาย ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ttt  (202.28.46.117)     10 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 408

   คดีลักทรัพย์ เราสามารถ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ไหมค่ะ เราเป็นฝ่ายผู้เสียหาย

  โดยคุณ เค  (180.180.7.19)     10 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 407

   ำ ช่วยตอบกระทู้หนูทีนะค่ะ พอดีหลานสาวหนู11 ปี ขับรถเฉี่ยวเด็กน้อย ที่วิ่งตัดหน้ารถ แล้วผู้ปกครองเด็กน้อยจะเอาเงินสินไหมทดแทน5000 หนูสมควรจะจ่ายไหมค่ะ เพราะเด็กน้อยมีแค่แผลถลอกที่ขานิดเดียว รถหนูมีพรบ.ครบหมดค่ะ

  โดยคุณ อุบล  (49.230.207.40)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 406

   สอบถามค่ะ

  ในการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ต่อประกันคู่กรณีมีอายุความกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (223.204.243.21)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 405

   ขอสอบถามเรื่อง  เพื่อนดิฉันกับสามีของเธอ ขี่จักรยานยนต์(ผู้ขับขี่มีL ก ฮ ในร่างกาย) เกิดอุบัติเหตุชนกับรถเก๋ง ทำให้สามีเธอเสียชีวิต ส่วนเพื่อนดิฉันขาหัก รักษาตัวอยู่ที่รพ.  คู่กรณีไม่ได้หนี  ส่วนรถจักรยานยนต์  พรบ.ขาด   เราสามารถเรียกค่าสินไหม จากใครได้บ้างคะ  เพราะคู่กรณีเขาบอกว่าเขาไม่ผิดและไม่ยินยอมที่จะช่วยออกค่ารักษา ทางเพื่อนดิฉันมีแค่บัตร30บาท  เพราะเพื่อนต้องเสียทั้งสามี และยังขาหักไม่สามารถ ทำงานอะไรได้เลย  รบกวนช่วยบอกทีคะ

  โดยคุณ สุลักษณา  (27.55.90.98)     28 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 405

   กรณีดังกล่าวหากฝ่ายของท่านเองเป็นฝ่ายประมาท (เมาแล้วขับ) และฝ่ายคู่กรณีของท่านไม่ได้ขับรถโดยประมาทแต่อย่างใด ท่านก็ไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ เพราะ ถือไม่ได้ว่าฝ่ายคู่กรณีของท่านเป็นฝ่ายทำละเมิด คู่กรณีจึงไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ท่านั่นเอง ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 420 แต่หากท่านมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็สามารถโทรสอบถามที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.95)     3 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 404

   หนูอยากทราบว่า ถ้าเราจอดรถฉุกเฉินเส้นขาวดำกำลังเปิดประตูแล้วมีมอเตอร์ไซ์ย้อนศรมาชนประตูเราล้มลงบาดเจ็บ เขาไห้ทนายมาฟ้องเราเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเหรอค่ะ ทั้งๆๆที่ถนน4เลน ไม่ไห้ย้อนศร ใบขับขี่ก็ขาด ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะ ช่วยเหลือทีค่ะ

  โดยคุณ วราภรณ์ จารุกานนท์  (124.120.165.121)     23 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 403

   ถ้าเราไม่ผิด เรียกค่าสินไหม ที่ ภ ร บ

  โดยคุณ   (180.183.201.108)     15 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 402

  ผมขับรถของบริษัทชนกับคู่กรณี รถบริษัทมีประกันชั้น1  แต่ทางผมไม่มีใบขับขี่  เรื่องผ่านมาประมาณเกือบสองเดือนแล้ว คู่กรณี มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนของช่วงที่เช่ารถใช้งานระหว่างรอรถซ่อม ตรงนี้คุ๋กรณีสามารถเรียกร้องกับทางประกันชั้น 1 ของรถบริษัทผมได้มั้ยครับ

  โดยคุณ atom_molegul  (125.24.161.160)     5 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 402

   กรณีดังกล่าว บริษัทประกันฯ ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนให้คู่กรณีครับ ส่วนท่านที่ไม่มีใบขับขี่ จะมีโทษปรับตาม พรบ.จราจรฯ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 401

  สอบถามกรณีรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซร์  ถนนมี 4 เลน ซึ่งรถเราหันลำตรงตีไฟเลี่ยวขวาเพื่อกลับรถอยู่เลนที่ 1 เมื่อเราเห็นว่ารถหมดแล้วจึงหมุนรถ แต่ขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซร์มาจากไหนไม่รู้ด้านเลนขวาสุด พุ่งชนช่วงหน้ารถ บริเวณกิ่งกลางถนน 4 เลน ทำให้คนขี่มอไซร์ขาหัก ลักษณะแบบนี้รูปคดีจะเป็นอย่างไรคะ และต้องเสียค่าสินไหมหรือไม่

  โดยคุณ Sutinee   (58.137.228.238)     1 ต.ค. 2559

 •  1  2  3  4 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด