X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 22   

 • ความคิดเห็นที่ 260

  รบกวนด้วยครับ

  พี่ชายผมขับรถในซอยหมู่บ้าน แต่มอเตอร์ไซรับจ้างมาชน แล้วทางเราก็รักษาอย่างดีตามงบประกัน

  ทาง รพ มีใบให้หยุดแค่ 1 เดือน แต่ทางนั้นจ้างทนายฟ้องค่าเสียหายจำนวน 700,000 บาท ซึ่งเยอะมาก ประกันภัยก็บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อน ขอปรึกษาว่า ควรทำอย่างไรดี แล้วในกรณีนี้ศาลจะตัดสินอย่างไรครับ เตรียมการอย่างไรครับ เครียดมาก

  โดยคุณ นาย รชานนท์   (61.91.238.206)     10 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 259

  ขอสอบถาม จากกรณี เมื่อวันที่ 27/12/56 รถทัวร์ประสพอุบัติเหตุ ตกสะพานพ่อขุนผาเมือง (ห้วยตอง) ทางบริษัท รถทัวร์ ทำประกันภัยไว้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ ประเมิน จ่ายค่าชดเชยตาม กรมธรรม์ แต่ว่า ผู้เสียชีวิต เป็นหัวหน้าครอบครัว มีลูก 4 คน และดูแลรับผิดชอบในบ้านประกอบธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีอีกหลายปากท้อง แบบนี้ เราสามารถ ฟ้องร้อง บริษัทรถทัวร์ เพื่อเรียกค่าชดเชยอื่นๆอีกได้ไหม ขอบคุณล่วงหน้า

  โดยคุณ สุวัฒน์  (171.97.87.76)     5 ม.ค. 2557

 • ความคิดเห็นที่ 258

  ขอสอบถามค่ะ กรณีคุณพ่อเสียชีวิต ซึ่งเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน และทางบ้านไม่ได้ทำประกันชีวิตไว้เลย มีเพียงประกันสังคมและในส่วนสวัสดิการของบริษัท(ซึ่งสวัสดิการของบริษัทได้ให้มาไม่เหมาะสมกับการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว) และทางคุณแม่ไม่ได้ทำงานเป็นเพียงแม่บ้าน และมีลูกอายุต่ำกว่า18ปี 1 คน,เกิน18ปี 1 คน กำลังศึกษาอยู่ทั้งคู่ เราสามารถเรียกร้องสิทธิอะไรได้บ้างคะ ...ขอบคุณคะ

  โดยคุณ nuk  (171.99.3.190)     24 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 257

   อยากถามว่า กรณีเราโดนจับแล้วสู้คดีออกมาได้ แต่ในระยะเวลาสู้คดีนั้น เราติดอยู่ในคุกครับ เราสามารถเรียกค่าเสียหายได้ที่ใหนครับ แล้วต้องใช้เอกสารหรือมีขั้นตอนยังไงครับ ช่วยหน่อยนะครับ

  ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ thamdee  (223.207.250.190)     24 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 256

  ขอสอบถามนะคะ

  ..เนื่องจากเพื่อนของดิฉันถูกรถมอเตอร์ไซด์ดัดแปลงเป็นรถพ่วง ชนได้รับบาดเจ็บ ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่ขา แต่รถของดิฉันไม่ได้รับความเสียหาย อยากสอบถามว่า เราสามารถเรียกค่าสินไหมจากรถคู่กรณีได้หรือไม่

  โดยคุณ ดวงกมล  (203.209.120.162)     24 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 256

  ผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ที่ขับรถชนได้ และสามารถใช้สิทธิ พรบ.เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ สอบถามเพิ่มได้ที่ ไลน์ไอดี:0843257772 อดิศร sorn_26@yahoo.com

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (180.183.140.68)     24 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 255

   เด็กอายุ ประมาณ 15 ปี ขับมอไซค์ มาเกินเลนเรา ซึ่งมอไซค์เราจอดอยู่ เพื่อจะเลี่ยว จนทำให้ฝ่ายเราเสียชีวิต และเด็กที่นั่งมาด้วยไดรับบาดเจ็บ เราสามารถเรียกร้องกับทางคู่กรณี อะไรได้บ้าง 

  โดยคุณ ขวัญหญิง  (101.109.32.123)     21 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 255

  ค่าสินไหมทดแทนกรณีตายได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่าย อันจำเป็นอย่างอื่นๆ ค่าขาดไร้อุปการะตามกฎหมายและค่าขาดแรงงาน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 443, 445 ส่วนค่าสินไหมทดแทนทำให้เสียหายแก่ร่างกายและอนามัยได้แก่ ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป ค่าเสียหายสามารถประกอบการเงินทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และค่าเสียหายอย่างอื่นตามมาตรา 444, 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     26 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 254

   พอดีมีประสบอุบัติเหตุ ถนนเป็นสี่เลน วิ่งสวนกันด้านละสองเลน ผมวิ่งมากันสองคน เพื่อนอยู่ข้างหน้าชิดเลนสองเปิดไฟเลี้ยวจะกลับรถ ผมมาคันที่สองก็เปิดไฟเลี้ยวเพื่อกลับรถโดยอยู่เลนสอง และมีรถซูบ่ารุตามมาข้างหลังผม และได้เบรคชะลอ พอผมเลี้ยวไปครึ่งล้อหน้า มอเตอร์ไซด์วิ่งขวาแซงซูบารุมาชนล้อหน้า คนขับไม่เป็นไร แต่คนซ้อนไม่ไส่หมวกกันน๊อคตาย ผมขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. ในกรณีนี้นี้ใครผิดใครถูก

  2. ถ้ารถเก๋งผิด แต่มี พรบ.อย่างเดียว พรบ ชดใช้คนตายเท่าไหร่

  3. ถ้าในกรณีญาติทางฝ่ายผู้ตาย เรียกร้องเงิน สี่ห้าแสน เราไม่มีจ่ายจะทำอย่างไร ถ้าจ่ายช่วย หนึ่งแสนบาท จะจบไหม

  4. ถ้าในกรณีฟ้องศาล เรามีสิทธิต่อรองอะไรได้บ้าง กรุณาช่วยแนะนำให้ด้วยครับ

   

  ขอบพระคุณอย่างสูง

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ คุณboss  (103.10.230.83)     13 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 254

  1. เหตุละเมิดที่รถชนกันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายใดที่จะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำต้องนำสืบพยานหลักฐานกันเมื่อมีข้อพิพาทในชั้นศาล
  2. หากฝ่ายท่านเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของตน ก็ชอบที่จะปฏิเสธความรับผิดโดยปรึกษาทนายเพื่อแก้ต่างต่อสู้คดีต่อไป
  3.
  ค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ภาคบังคับจะมีหลักเกณฑ์และจำนวนอัตราใด ท่านควรสอบถามไปยัง คปภ.โดยตรง
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     18 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 253

                เรื่องมีอยู่ว่า ผมได้ขี่รถมอไซน์ไปกลับรถตรงทางม้าลายครับ ผมกลับรถมาแล้วอยู่เลนกลาง แล้วมี รถยนต์ขับมาชนผมทางด้านหลัง ทำไห้รถกับตัวผมกระเดนไปคนละที่ แล้วคนชนก็หนีไปครับ แต่หนีไปได้ไม่ใกลเพราะรถของเขายางแตก ปอเต็กติ้งได้วิทยุให้ตำรวจสกัดจับ ส่วนตัวผมได้รับบาดเจ็บแขนซ้ายหัก ข้อเท้าซ้ายหัก ต้องผ่าตัดดามเหล็กทั้งแขนและข้อเท้า ส่วนที่ใหล่เอ็นขาดทำให้หัวใหล่หลุดต้องผ่าตัดต่อเอ็นด้วยโลหะ และตอนนี้ผมมีอาการเดินกระเพกๆและหัวใหล่ข้างที่เอ็นขาดส่งผลให้ข้อมือของผมถึงนิ้วเป็นเหน็บชา ผมนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 แห่งรวม 10 วัน หมอให้หยุดพักรักษาตัว 3 เดือน ค่ารักษาตัวอย่างเดียวคล่าวๆ ประมาน 4 แสน ผมใช่สิทธิ พ.ร.บ และประกันสังคม มีส่วนต่างอีกประมาน 6-7 พันที่ผมต้องออกเองและค่าใช้จ่ายค่ารถเดินทางไปหาหมอค่ากายภาพบัมบัติและอีกหลายรายการที่ไม่มีบิล ส่วนรถผมอยู่ที่ สน.สภาพเละเทะครับ
   

              คู่กรณีที่ชนผมเขาไม่ได้มาเยี่ยมผมเลยตลอดเวลาที่รักษาตัวที่รพ. จนกลับมาพักฟื้นที่บ้านและไม่ได้รับผิดชอบอะไรในการกระทำของเขาเลยมีเพียงพ่อของเขามาเยี่ยมผม 2 ครั้งและปฎิเสธให้ลูกเขาว่าลูกเขาไม่ได้หนี แต่ลูกเขาตกใจ และอ้างต่างๆนาๆว่าถนนมันมึด


  ตอนนี้ผมมึดแปดด้านเลยครับขอความกรุณาให้ข้อชี้แนะผมครับ
  1.ตำรวจลงบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุเฉี่ยวชนและพบรถที่จุดเกิดเหตุแต่ในความเป็นจิงแล้วเขาชนผมแล้วหนีแต่หนีไปได้ไม่ไกล ส่วนตำรวจผมยังไม่ได้ไห้ปากคำครับเพราะผมยังเดินไม่ได้
  2.ผมอยากทราบครับว่าในทางกฏหมายผมจะเอาผิดเขาอย่างไรได้มั้ง
  3.และผมอยากทราบครับว่าผมจะเรียกค่าเสียหายในส่วนไหนได้มั้ง
  ขอบคุณครับ
   

  โดยคุณ สมเกียรติ พิทักฒ์เกียรติ  (124.121.173.72)     5 ธ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 253

  1. ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินคดีกับผู้ขับขี่ที่ขับรถชนได้ทั้งในทางอาญาและแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทน
  2. การเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ท่านชอบที่จะเรียกได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 444,446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     16 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 252

  สอบถามครับ ลูกชายผมขับมอเตอร์ไซต์ โดนรถกระบะของทางราชการชน ในตอนหัวค่ำ เมื่อวันพุธ (รถในวัง) เบื้องต้นลูกชายผมไม่ได้เจ็บมากและตอนแรกคนชับรถกระบะได้ขอให้ไม่ได้แจ้งความอะไรไว้เพราะกลัวจะมีปัญหากับทางราชการ (วัง) แต่พอกลับมาที่บ้านผมเหนรถมีรอยแตกหลายจุดจึงนำรถเข้า 0 ซ่อมและให้ลุกชายติดต่อไปยังคนที่ชนเพื่อขอค่าซ่อมปรากฏว่าเขาโยกโย้ไม่ยอมจ่ายเงิน ในกรณีแบบนี้ทำอย่างไรดีครับ  (เบื้องต้น ลูกชายเล่าให้ฟังว่า ยามหน้่าวังขอใบขับขี่ลูกชายจดไว้ ประมาณว่าเผื่อมีปัญหาจะได้อ้างอิงได้อะไรทำนองนี้ครับ)

  และถ้าเกิดกรณีแบบนี้ในครั้งต่อไปต้องทำตามขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ ในกรณีที่เปนฝ่ายถูกมีขั้นตอนอย่างไงบ้างช่วยแนะนำทีครับ

  โดยคุณ พล  (125.24.167.25)     30 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 252

  ท่านซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรผู้เยาว์สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนอันเป็นการจัดการแทนบุตรผู้เสียหายดำเนินคดีอาญากับเจ้าพนักงานดังกล่าวหรือปรึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 2(4)(7), มาตรา 5(1), มาตรา 28(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     6 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 251

  กรณีรถชน  ถ้าเราผิดเเละคู่กรณีไม่เอาเงินเราเพราะทางเราจน เเต่ให้เป็นเรื่องของประกันไปทำ  เเต่จะมีเอกสารอะไรส่งมาท่วงหนี้หรอครับ เเต่เราจะขอประณีประนอมหนี้ได้หรอป่าวครับเพราะทางเราไม่มีเงินจ่ายอะครับ  เเละต้องทำอย่างไรครับ    ขอขอบพระคุณครับ

  โดยคุณ ธีรวัฒน์   (183.88.250.214)     27 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 251

  กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด ยังไงเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามหลักกฎหมายครับ หากคู่กรณีต้องมีการซ่่อมรถ ประกันสามารถเรียกร้องค่าซ่อมและค่าอื่นๆได้แทนเจ้าของรถครับ รถเราไม่ได้ทำประกันเหรอครับ ส่งไลน์หรืออีเมล์คุยกันได้ครับ ไลน์ ID: 0843257772 อีเมล์ sorn_26@yahoo.com

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.146)     27 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 250

   ดิฉันขับมอร์ไซต์ไปตลาดโดนรถเก๋งแซงมาชน ตำรวจชี้ว่าคู่กรณีผิด ดิฉันบาดเจ็บนิ้วเท้าขวาหักทั้ง 5 นิ้ว ต้องตัดออก 2 นิ้ว แถมยังท้อง 5 เดือน มีลูกอายุ 3 ขวบอีกหนึ่งคน ต้องพักรักษาตัวเกือบ 2 เดือนแล้วเดินยังไม่ได้และไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ถึงจะเดินได้ใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ขาดรายได้สามีต้องหาเงินคนเดียวไม่พอใช้ แถมเวลาหมอนัดสามีก็ต้องขาดงานพาไปหาหมออีก บางวันลูกก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะพ่อกลับมาส่งไม่ทันเดือดร้อนมาก ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลคู่กรณีก็ไม่มาดูแลเลย ดิฉันจึงเรียกร้องค่าสินไหมกับคู่กรณีไป 400,000 คู่กรณีเขาให้ประกันเป้นคนจัดการ แต่ประกันให้ได้ไม่ถึง 400,000 เราจะทำยังไงดี ดิฉันคิดว่า400,000ไม่มากนะสำหรับนิ้วที่ขาดหายไปและต้องใช้ชีวิตกับความพิการไปตลอดชีวิต อ้อ..แถมต้องเรียนซ้ำทั้งเทอมแน่เลยเพราะกำลังเรียนอยู่ด้วย ช่วยหน่อยนะคะดิฉันไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายซักเท่าไหร่

  โดยคุณ นางสาววิไลพร  (49.0.117.205)     22 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 250

  ท่านต้องมาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความรับผิดอันเกิดจากการละเมิดของคู่กรณีตาม ป.พ.พ.มาตรา 420,438

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     2 ธ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 249

  กรณีคนท้องล้มบนรถเมล์ เกิดจากเบรคกะทันหันต้องเขารับการรักษาคือหัวแตกเย็บ4 เข็ม และมีอาการเกร็งในท้อง แต่หลังจากรักษาอาการดีขึ้น คนท้องสามารถเรียกค่าสินไหมได้เท้าไหร่ค่ะ

  โดยคุณ กัญญาภัทร สมัครพันธ์  (119.160.223.162)     21 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 249

  ผู้เสียหายเนื่องจากถูกกระทำละเมิดสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้สถานใดเพียงใดนั้นต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 438 ไม่มีกฎหมายกำหนดอัตราค่าสินไหมทดแทนไว้แน่นอนตายตัว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     28 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 248

   ลูกชายดิฉัน อายุ 14 กำลังเรียน ม.3 วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ร.ร.จะเปิด แต่ในคืนวันที่ 29 ต.ค. ได้ประสบอุบัติเหตุ ซ้อนท้ายมอร์เตอร์ไซค์เพื่อนไปชนตูดรถพ่วงซึ่งจอดอยู่บนถนน (รถพ่วงจอดเฉยๆ)คนขับเสียชีวิต แต่ลูกดิฉันได้รับบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวอยู่ ร.พ.จนถึงปัจจุบัน ต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดเอาเลือดที่คลั่งในสมองออกโดยด่วน แต่ตอนนี้ก็ยังมีไข้ขึ้นตลอด 

  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกดิฉันไปไกล่เกลี่ยกับประกันของรถพ่วงว่าจะเรียกเงินทดแทนเท่าไร ทางพ่อแม่คนตายเรียกไป 700,000 บาท ซ่อมมอร์ไซค์คงสภาพเดิม แต่ทางดิฉันยังไม่รู้ว่าจะเรียกเท่าไร วันที่ 14 พ.ย. นัดอีกรอบ เพื่อตกลงกัน แต่ดิฉันก็ต้องหยุดขายของและงดรับทำอาหารโต๊ะจีนไปเลย (เป็นรายได้ที่ต้องใช้จ่ายในครอบครัว) และทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูลูกที่ ร.พ. แล้วถ้าลูกออกจาก ร.พ.ก็ต้องดูแลเขาอย่างใกล้ ทำมาค้าขายก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นปกติเมื่อไรก็ไม่รู้ ทางประกันรถพ่วงมี 2 บริษัท คือ วิริยะ และกรุงเทพประกันภัย 

  ฉะนั้น ดิฉันสมควรจะเรียกค่าสินไหมเท่าไรดีค่ะ ขอความกรุณาชี้แนะด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ นิชาภา ส.  (125.26.236.237)     12 พ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 248

  เมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้กู้ยืมแล้ว ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้กู้ยืมแล้ว ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ท่านอาจมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้กู้ให้ชำระหนี้ภายในเวลาสมควร ถ้าและพ้นกำหนดเวลานั้นผู้กู้ไม่ชำระหนี้ ให้ท่านนำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ มาปรึกษาทนายฟ้องร้องบังคับคดีต่อไปตาม
  ป.พ.พ. มาตรา 653 ทั้งนี้ ไม่จำต้องมีพยานในสัญญากู้นั้น
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     18 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 247

   เรียนถามท่าน ทีมงานทนายความ  

   เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 31 ตค 56  ได้มี ตำรวจเมา  มาชนท้ายรถ  ดิฉัน ได้รับความเสียหายคือ ท้ายรถแตกหัก   ครั้งที่ 1  ในค่ำนั้น ดิฉันได้ไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวัน   และดิฉันพยามยามบอกให้ตำรวจที่ลงบันทึกประจำวันไว้ว่า  เมาแล้วขับแต่ตำรวจไม่ทำ  ดิฉัน บอก 2 รอบ  ก็นึกในใจว่า ปกปิดความผิดไว้ช่วยกัน   มีพยาน ก็คือตำรวจ 2 นาย ที่อยู่เวรวันนั้น      คู่กรณีพูดจาไม่รู้เรื่อง พูดให้เราเสียหาย ข่มขู่ พร้อมท้าทายให้ฟ้องร้อง    เมาแล้วพูดมาก

  ครั้งที่ 2  วันที่ 1  พย. นัดมาำไกล่เกลี่ย (คู่กรณี ตำรวจเมาเหมือนเดิม กลิ่นเหล้าหึ่ง  พูดไม่รู้เรื่องตามเคย )  ดิฉันเสนอ จะให้ศูนย์โตโยต้า ซ่อม จึงเดินทางเข้าตัวจังหวัด ไปประเมินราคา  9,200 บาท    

  ครั้งที่ 3   วันที่ 3  พย 56  นัดมาจ่ายเงิน เพราะไม่ประเมินค่าเสียหายมาแล้ว  (คู่กรณีเจตนาหลบหนีไม่ยอมมา )  ดิฉันก็ได้ขอเข้าพบกับ ท่านรอง ผู้กำกับ  โดยตอนแรกก็เข้าข้างลูกน้องตน  แต่ดิฉันก็ให้เหตุผลว่า ดิฉันเสียหาย ขอค่า๋ซ่อมรถคืน ตามที่บริษัทประเมินราคา  ซึ่งดิฉันต้องเดินทางไปซ่อมรถเอง อีกประมาณ 4 รอบกว่าจะเสร็จเรื่อง  โดยวันนี้ได้ลงบันทึกประจำวันว่าจะมาจ่ายเงินในวันที่ 11 พย. 56

   ครั้งที่ 4  นัดมาวัันที่ 11 พย 56   เวลา 15.00 น.   คู่กรณี เจตนาหลบหนีไม่ยอมมาตามนัด เป็นครั้งที่ 2  ดิฉันได้แจ้งให้ฝ่ายตำรวจร้อยเวร ช่วยโทรตามที่ แต่ เขาให้รอ ถึง 6 โมงซึ่งดิฉันคงรอไม่ไหว  จึงได้กลับก่อน  

             ดิฉันซึ่งเป็นข้าราชการครู   อยู่ที่ำอำเภอบ้านดุง  จัำงหวัดอุดรธานี   อยากเรียนถามทีมงานทนายความว่า จะทำอย่างไร ดีค่ะ คู่กรณีไม่เคยแสดงเจตนารับผิดชอบไม่เคยโทรมา  ดิฉันติดต่อไม่ได้  เวลาจะไปคุยก็ ไปที่สถานีตำรวจ  ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดต่อให้ด้วย   ในกรณีนี้  ดิฉันจะประนีประนอม อีก 1 ครั้ง ถ้าไม่ยอมหาทางมาจ่าย  เจตนาหลบหนีอีก  ก็คงต้องฟ้องร้องต่อศาล รัง  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอื่อมระอากับคดีความของแกมาตลอด เพราะเป็นคนเมาแล้วเขารถชนบ่อย และคดีทะเลาะวิวาท     ดิฉันไม่ยากให้ตำรวจที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง  และอ้างว่าไม่รับผิดชอบ  มารังแกประชาชนอีก  อยากให้ออกจาราชการ เพราะทำตัวไม่เหมาะสมแก่หน้าที่ของตน แล้วดิฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ในการสู้ คดีความ   เิงินเดือนก็ไม่ค่อยมี ค


  ขอบพระคุณค่ะ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ พรพิมล   (1.4.181.241)     11 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 246

  สวัสดีค่ะ มีข้อคำถามกรณีขับรถชนชนคนตาย และได้รับบาดเจ็บ

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม อาของดิฉันขับรถจักรยานยนไปส่งลูกที่โรงเรียน แล้วมีรถจักรยานยนต์ขับสวนทางมาด้วยความเร็ว พุ่งเข้าชนรถของอาดิฉัน ซึ่งรถได้พุ่งตัดเลนมาทางฝั่งของอาดิฉัน ทำให้ ลูกสาวอายุ 4 ขวบเสียชีวิต และอาได้รับบาดเจ็บ โดยมีเลือดคลั่งในสมอง กรามยุบ และบาดแผลตามร่างกาย และเป็นแผลเย็บที่ใต้ตา ซึ่งขณะนี้ ยังรับการรักษาอยู่ และมีอาการสมองฟั้นเฟือน จำเรื่องราวไม่ค่อยได้ จำเหตูการไม่ได้ แม้แต่ลูกตัวเองที่ตายไปก็จำไม่ได้ แต่บางครั้งก้อจำได้ค่ะ ส่วนฝ่ายผู้ต้องหานั้นเป็นชาย อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ แต่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากเกิดเรื่อง 2-3 วัน  ส่วนเรื่องของงานศพของลูกสาวของอานั้น ฝั่งผู้เสียหายได้มางานเลย มีแต่พ่อแม่ผู้เสียหาโทรมาครั้งนึงว่าจะมาได้หรือเปล่า ทางเราก้อบอกว่าได้ แต่เขาก็ไม่ได้มาและไม่มีการจากค่าเสียหายเบื้องต้นใด ๆ เลย ทั้งค่าทำศพ ค่าจัดงานต่าง ๆ หลังเสร็จจากงานศพ ทางเราได้ติดต่อทางตำรวจ และตำรวจได้นัดให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาเรื่องค่าชดเชย ซึ่งท่างเราได้เรียกค่าชดเชยไป 400,000 บาท ซึ่งทางผู้ต้องหาเขาบอกว่า "เขาไม่มีเงิน เขาย่อมติดคุก " อยากทราบว่าผู้ต้องหาสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยหรือค่ะ ติดคุกแทนการจ่ายเงินนะคะ และเมื่อฝ่ายผู้ต้องหาไม่จ่ายเงินชดเชยทางเราจึงจะดำเนินการฟ้องร้อง ซึ่งขณะนี้เรื่องยังอยู่ที่ตำรวจค่ะ ในวันที่ 14 พ.ย. 56 นี้ ตำรวจได้นัดฝ่ายผู้เสียหายไปสอบปากคำคะ (ญาติดิฉัน) ดิฉันจึงอยากทราบขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ 

  ** ไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชย แล้วยอมติดคุก ทำได้ด้วยหรือคะ ถ้าทำได้ต้องติดคุกกี่ปี

  1. ใครเป็นผู้เขียนสำนวนเวลาส่งฟ้อง

  2. การเขียนสำนวนดูจากอะไรบ้าง

  3. ต้องมีการเซ็นยืนยันสำนวนหรือไม่ (โดยผู้ต้งหา และผู้เสียหาย)

  4. สำนวนอ่อนมีผลต่อการพิจารณาคดีแพ่ง เวลาเราฟ้องเรียกค่าชดเชนหรือไม่

  5. คำร้องกับสำนวนต่างกันอย่างไร

  6. การยืนคำร้องเรื่องค่าชดเชยผู้เสียหายต้องยืนโดยตรงกับศาลเองได้หรือไม่ หรือส่งกับอัยการ

  7.การดำเนินคดีจะต้องให้พิจารณาคดี่อาญาก่อนแล้วจึงค่อยต่อด้วยคดีแพ่งหรือว่าเ้ราสามารถดำเนินการคดีแพ่งได้เลย

  8. กรณีผู้เสียหายไม่มีเงินจ้างทนาย สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าชดเชยได้อย่างไรบ้าง

  9. หากผู้ต้องหาไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชย ศาลจะตัดสินในทำนองใด และจะมีวิธีได้ค่าชดเชยทางใด

  ต้องขอรบกวนหน่อยน่ะคะ พอดีว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกฏหมายเลย กลัวจะต้องเสียเปรียบ เพราะเดี๋ยวนี้คนมีเงิน มีเส้นสายมักดำเนินเรื่องไม่สุจริตคะ ไม่อยากได้เปรียบใคร และไม่อยากให้ใครเอามาเปรียบ ช่วยตอบข้อสงสัยให้หน่อยน่ะคะ และหากมีคำแนะนำก็ยิ่งดีเลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ สวัสดีคะ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  โดยคุณ ดาริกา  (113.53.23.254)     6 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 245

   gg

  โดยคุณ   (113.53.23.254)     6 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 244

  เรียน ปรึกษาค่ะ รถดิฉันถูกชนเมื่อวันที่ 25 พ.ค.56 ฝั่งดิฉันเป็นฝ่ายถูก เข้าศูนย์ Honda โดยออกใบรับรถวันที่ 25 ต.ค.56 ดิฉันได้ดำเนินการฟ้องร้องค่าเสียประโยชน์จากบริษัทประกันคู่กรณี ได้เงินมา 20,000 บาท และเมื่อวันที่ 26 ต.ค.56 ได้ไปที่ศูนย์ Honda ที่ซ่อมรถดิฉันอยู่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า น่าจะได้ประมาณ ม.ค.-ก.พ.57 ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ กรณีอย่างนี้ ดิฉันสามารถฟ้องร้อง หรือขอรถมาใช้ หรือหยุดการส่งรถไปก่อนได้ไหมค่ะ  กรุณาแนะนำด้วย   ขอบพระคุณคะ

   

   

  โดยคุณ ป้อม  (202.142.199.210)     30 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 244

  ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากที่บริษัทผู้รับประกันภัยและศูนย์รับซ่อมดังกล่าวฐานกระทำผิดสัญญาชำระหนี้ด้วยผิดนัดส่งมองรถตามกำหนดเวลานั้นได้ หรือจะขอรับรถมาใช้ก็ได้แต่จะหยุดการชำระค่างวดเช่าซื้อโดยไม่มีข้อสัญญาให้สิทธิไว้ ย่อมไม่อาจกระทำได้โดยชอบ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     8 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 243

   ในกรณีที่่ผู้ให้สัญญา ยังไม่ยอมเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้รับสัญญา มีการโทรมาหา ชักชวนไปทำเรื่องที่หน้าอับอาย และเสียเกียรติ ผู้รับสัญญาควรจะทำอย่างไร เรียกร้องค่าสินไหมเพิ้ม หรือจะทำไงดี

  โดยคุณ ไร้ตัวตน  (125.27.183.45)     25 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 243

  หากบุคคลดังกล่าวกระทำการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ท่านจำต้องปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีตามสิทธิแห่งกฎหมายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     5 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 242

  อยากทราบว่าถ้าเราโดนรถคู่กรณีชนแต่รถพังเราสามารถเรียกค่าทดแทนและค่าทำขวัญได้ตามที่เราเรียกได้ไหมแต่ประกันบอกว่าจ่ายได้แค่  10,000 บาทซึ่งเราคิดว่าไม่พอกับค่าเสียหายค่านั่งรถไปทำงานเราสามารถทำอย่างไรได้ค่ะ  ตอบด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ สุพรรษา  (125.24.14.160)     22 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 242

  ท่านเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     4 พ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 241

   สวัสดีค่ะ  พอดีว่าคุณพ่อขับรถตู้โดยสารชนรถจักรยานยนต์มีเหตุทำให้คนที่ขับถึงแก่ชีวิต  พ.ร.บ. จ่ายเงินให้แล้ว ญาติทางผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องค่าชดเชยอื่นๆอีกได้ไหมค่ะ  

  รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ(กังวลมากเลย)

   

  โดยคุณ maneerat  (171.100.173.70)     21 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 241

  ทายาทโดยธรรมของผู้ตายซึ่งถูกกระทำละเมิดดังกล่าวยังสามารถฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนจากบิดาได้อีกตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     31 ต.ค. 2556

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 22   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด