การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 14   

 • ความคิดเห็นที่ 100

  อยากสอบถามค่ะ กรณีที่ พนง.สอบสวนเรียกไปรับฟังข้อกล่าวหา เค้าจะแจ้งข้อกล่าวหา ในคดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส เราต้องทำยังไงบ้างค่ะ แต่เท่าที่ทราบเค้าจะส่งฟ้องทั้ง 2 ฝ่าย แล้วอย่างนี้เวลาเราไปรับฟังข้อกล่าวหา เราจะต้องถูกจับกุมไหมค่ะ

  โดยคุณ   (125.26.79.203)     25 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 100

  เมื่อพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกให้ท่านไปรับทราบข้อกล่าวหา หากท่านไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายนัด ก็ไม่มีเหตุที่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมท่านได้ นอกจากนี้ท่านในฐานะเป็นผู้ต้องหามีสิทธิที่จะแก้ข้อหาและแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ด้วย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     4 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 99

  สวัสดีค่ะ  รบกวน สอบถามค่ะ  พี่สาว ดิแันรถ  มอเตอร์ไซค์  มาเวลาประมาณ  3 ทุ่ม ในเขต เทศบาล  ไฟสว่างมองเห็นชัดเจน  ขับมาความเร็ว 40 กิโลเมตร   รถไม่ค่อยมีสวนทางค่ะ  พอจะถึง 4 แยก       พี่สาว ก็เปิดไฟขอสัญญาณ จะแซง  รถยนต์  ข้างหน้า  เป็นรถของบริษัทแห่งหนึ่ง  จู่ๆ รถก็เลี้ยว ตัดหน้า  ทำให้พี่สาวดิฉัน  หักหลบไม่ทัน  ชนที่ล้อหน้า  ต้องผ่าตัด  สมอง  รักษา ตัวอยู่ นานค่ะ  คุยกับประกัน  ฝ่ายนั้น  เค้าจะจ่ายให้ค่าซ่อมรถ  ครึ่งเดียว  แต่รถ  พี่สาวดิแัน  เพื่งออกมาใหม่ไม่ถึงเดือนเลย  คู่กรณีไม่ได้มาดุูแลอะไรเลย  ค่ารักษาก็เบิกได้  15,000. จากประกัน  ค่ารักษา อื่นๆ  ก็ใช้ บัตร  ทอง  ตำรวจก็พุดเหมือนจะให้ว่าเป็นประมาทร่วม  เค้าไม่เปิดไฟเลี้ยว  แล้วจะกลับรถ 4 แยก  อีก  แถมไม่ตรวจแอลกอฮอร์ไม่ทำอะไรเลย  ตอนนี้ก็นานได้  6 เดือนแล้่วคดี  ยังไม่คืบหน้าเลย   แม้แต่  ค่าซ่อม  ก็  ยังไม่ได้ เลยค่ะ  ตอนนี้  เราสามารถ เรียกร้องอะไรได้บ้างค่ะ  nanadidi2722@hotmail.com

  โดยคุณ หยก  (180.183.181.24)     22 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 99

  พี่สาวซึ่งเป็นผู้เสียหายเนื่องจากการที่คู่กรณีขับรถชนโดยประมาทเลินเล่อให้ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย มีสิทธิฟ้องเรียกร้อง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     29 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 98

  รวบกวนปรึกษาค่ะ คือพ่อขับรถไปชนกับรถคันหนึ่ง รถพ่อไม่มีประกันแต่รถอีกคันเป็นรถใหญ่ใช้ขนของของบริษัทหนึ่งมีประกัน  ในวันเกิดเหตุเรื่องถึงโรงพักและลงบันทึกประจำวันไว้ (พ่อบอกว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด) และพ่อได้ติดต่อให้ตำรวจที่รู้จักกันเจรจาต่อรองให้ ต่อมาอีก 3เดือน บริษัทประกันส่งจดหมายมาให้ไปเสียค่าเงินค่าสียหาย จำนวน 140,000 บาท  จะต้องทำอย่างไรดีคะ เครียดมาก กรุณาตอบด้วยค่ะขอบคุณ

  โดยคุณ แนน  (113.53.224.135)     20 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 98

  หากบิดาของท่านเป็นผู้ขับขี่รถชนคู่กรณีโดยละเมิด ซึ่งจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณีที่ทรัพย์สินต้องเสียหาย แต่หากคู่กรณีมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย ค่าสินไหมทดแทนจึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญคือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     27 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 97

   คือผมขับรถจักยานยนต์ตกหลุมอย่างแรงเสียหลักมาชนท้ายรถเก้งมีแผลถลอกเล็กน้อย ไฟท้ายรถเก้งแตกรถเก้งมีประกันรถผมไม่มีเพราะเพิ่งออกมีแต่พ.ร.บ  ทะเบียนก็ยังไม่ได้ ใบขับก็ยังไม่มีแต่เค้าไม่เอาเรื่อง

  แล้วประกันเขาบอกว่า ให้ไป โรงพักจ้่ยค่าปรับ ไป 400บาท กประจำวันลงบันทึแล้วเค้าบอก ว่าให้กลับบ้านได้เค้า จะติดต่อกลับมา  จำนวนเงินค่าไฟประมาทเกือบ 8000-9000บาท ถ้า เค้า ไม่มีติดต่อกลับมา ผม ต้องทำยังไง แล้วถ้าเขาติดต่อกลับมาผมต้องจ่าย หรือไม่เพราะเจ้าของรถเขาไม่เอาเรื่อง  

  อีก อย่าง เงิน ขนาดนั้น ผมไม่มี ทางหามาได้ เพราะ เพิ่งจะเรียน อยู่

  ยังไง ก็ช่วย อธิบายบอกให้เข้าใจทีครับ 

  โดยคุณ อภิลัก  (110.49.243.17)     7 มิ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 97

  แม้เจ้าของรถจะไม่ได้เรียกร้องให้ท่านรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่ไฟท้ายรถแตกก็ตาม แต่เมื่อผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ให้แก่เจ้าของรถด้วยการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่แทนของเดิมที่แตก ผู้รับประกันภัยชอบที่จะเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าของเจ้าของรถผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องไล่เบี้ยผู้ขับขี่ชนโดยละเมิด รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อค่าซ่อมแซมไฟท้ายรถนั้นได้
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     15 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 96

  ช่วยตอบข้อกังวลของดิฉันให้หายกังวลใจหน่อยได้ไหมค่ะเรื่องมีว่าหลานของฉันอายุ6ปีโดนรถเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บอยู่โรงบาลแต่ไม่สามาถติดต่อพ่อแม่เด็กได้เลยเป็นเวลา4-5ปีมาแล้วซึ้งเป็นน้องสาวของฉันเองฉันเลี้ยงดูหลานตั้งแต่แม่เค้าทิ้งไปทางประกันจะยืนยันว่าจะให้หาแม่เด็กมาให้ได้มิฉะนั้นจะไม่สามารถจ่ายสินไหมซึ้งเด็กต้องพักฝื้นประมาณ2-3เดือนเกิดความลำบากแก่ครอบครัวมากในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหลายจึงเรียนอยากถามว่าตามกฏหมายแล้วฉันสามาถรับสินไหมได้ไหมค่ะจะได้เลิกหวังซะที

  โดยคุณ ป้าน้องไอซ์  (203.113.114.38)     2 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 95

  เรียนสอบถามค่ะ

  เรื่องมีอยู่ว่า สามีของดิฉันขี่รถจักรยานยนต์ ไปชนกับคู่กรณีซึ่งเป็นจักรยานยนต์เหมือนกัน(ชนตอนกลางคืน ในทางตรง ถนน 2 เลน) คู่กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ส่วนสามีของดิฉันบาดเจ็บสาหัส ผ่าตัดสมอง  รถของสามี มี พรบ. แต่รถของคู่กรณี ไม่มี พรบ.อีกทั้งคู่กรณีเป็นต่างด้าว ไม่มีใบขับขี่ และรถที่ขี่ก็ไม่ใช่ของคู่กรณี ซึ่งทางฝ่ายของดิฉันได้ติดต่อไปยัง โรงพยาบาลที่คู่กรณีเสียชีวิตปรากฎว่าคู่กรณีไม่มีญาติมารับศพ ในตัวมีเพียงยัตรต่างด้าวเท่านั้น  สามีของดิฉันนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1 เดือนครึ่ง หมออนุญาติให้หลับบ้านได้ แต่สภาพต้องกลายเป็นคนพิการ ซีกซ้ายอ่อนแรง โดยหมอได้ออกใบรับรองความพิการให้ ทางเจ้าของคดีตัดสินว่าคู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท แต่ทางพรบ.บอกว่าถ้าทางฝ่ายดิฉันเป็นฝ่ายถูกจะไม่ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ต้องให้คดีเป็นประมาทร่วมถึงจะได้ค่าความเสียหายเบื้องต้น เพราะว่าทางคู่กรณีไม่มี พรบ. แต่ถ้าในความเป็นจริงสามีของดิฉันทุพพลภาพจากเรณีนี้ ต้องได้รับเงินค่าเสียหาย 2 แสนบาท ดิฉันจะได้รับจากหน่วยงานไหนคะ เพราะทาง พรบ.ฝ่ายคู่กรณีไม่มี อีกทั้งคู่กรณีตาย ไม่สามรถติดต่อญาติ หรือนายจ้างได้  ขอรบกวนหน่อยค่ะ

  โดยคุณ พร  (110.77.203.36)     26 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 95

  ติดต่อขอรับค่าสินไหมทดแทนที่สำนักงาน คปภ.
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 มิ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 94

  พวกขับรถไม่มีความรับชอบกับผู้เสียหายควรได้รับโทษอะไรบ้างคะ

  โดยคุณ   (182.53.227.55)     21 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 93

   ประเทศไทยมีคนขับรถชนคนตายแล้วไม่มีความรับผิดชอบเลยทั้งที่ตัวเองเป็นถึงข้าราชการ ต.บางยอ จ.สมุทรปราการ จ่ายเงินแค่13.000บาท แล้วดูท่าทีจะไม่ติดคุกด้วย กฎหมายไทยมีแค่นี้เหรอ ผมอยากจะขอความช่วยครับผมไม่รู้จะทำยังไงกับคนบาป ผมอยากได้ชีวิตแม่ผมคืนมามากครับ ผมขอฝากเบอร์ผมให้กับผู้ใจบุญช่วยแนะนำิวิธีทางสู้ให้ผมด้วยนะครับ 089-0765263ผมคิดว่าถ้ากฎหมายไทยทำให้เขาไม่รู้สึกสำนึกในความผิดที่ทำให้แม่-ลูกไม่ได้เจอกันอีกตลอดชีวิต พรากชีวิตแม่ไปจากลูก  ผมว่าประเทศไทยก็ไม่ควรจะมีคนดีอีกต่อไป 

   

  โดยคุณ คนเชียงใหม่  (110.171.182.83)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 92

  หนูขอปรึกษาเรื่อง พ.ร.บ.ค่ะ เเม่หนูขับจักรยานยนต์อยู่กลางถนนตรงเส้นเหลืองเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าซอยอาจจะห่างจากเส้นเหลืองออกมาเเล้วนิดนึงค่ะ เเต่มีกะบะคัน1วิ่งมาด้วยความเร็วเกิน50วิ่งแซงขวาขึ้มาในขณะท่รถจักรยานเเม่หนูกำลังเลี้ยวเหมือนกันก้เลยโดนชนท้ายจักรยานต์เข้าเต็มๆๆคนซ้อนท้ายจักรยานต์กระเด็นตกจากรถ ส่งตัวไปโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตลง ส่วนเเม่หนูเป็นคนขับรถจักรยานยนต์กระดูกไหปลาร้าหักด้านขวานอนโรงพยาบาล3คืนค่ะกลับมาอยู่บ้านเเล้วเเต่อาการไม่ดีขึ้นเลยพาเเม่ไปหาหมอเพิ่มเติมอีกไปเอ็กซเรมาหมอบอกว่า ปอดบวม ซี่โครงหัก หนูอยากรุ้ค่ะว่า ทำไมเวลานัดไปคุยกันที่สถานีตำรวจมีเเม่หนุเเละครอบครัวคนเสียชีวิตไปคุยกับประกันชัน1รถกะบะเพื่อเรียกเบิกเงินพรบจักรยายนต์จำนวน200000บาทให้คนเสียชีวิตและคนเจ็บ ถึงเบิกไม่ได้เพราะว่าคนที่คุยก็คือบริษัรถกะบะบอกว่าต้องให้เเม่หนุ เซ็นยอมรับว่า ประมาทร่วมกันถึงจะได้เงินจำนวนนี้ค่ะ หนูไม่เข้าใจจริงๆๆค่ะว่เพราะอะไร เเล้วเเบบนี้หนูฟ้องเขาได้ไหมค่ะ เเล้วจะชนะไม่ค่ะเเล้วเเม่หนุจะได้ค่าสินไหมค่ะ เเต่เเม่หนุไม่มีใบขับขี่นะค่ะ ตอนนี้เเม่หนูยังไม่หานยดีเลยค่ะเเขนขวายังทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ ช่วยตอบด่วนนะค่ะหนูรออยู่ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

  โดยคุณ ถวิล ทันที  (58.11.100.94)     4 พ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 92

  หากมารดาของท่านมีความมั่นใจว่าคนไม่ได้มีส่วนขับขี่รถจักรยานยนต์โดยความประมาทด้วย เมื่อตนเป็นผู้ต้องเสียหายจากการที่รถกระบะคู่กรณีขับขี่ชนโดยความประมาทเลินเล่ออันเป็นการกระทำละเมิดแล้ว ชอบที่มารดาของท่านจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีและผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     17 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 91

   กรณีคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์ผู้ขับและคนซ้อนได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเกิดขึ้นและได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและผู้ขับได้เสียค่าปรีบโดยประมาทไปแล้วและได้ส่งผู็้บาดเจ็บไปร.พแล้วได้จ่ายเงินไป 4000 บาท ผู้บาดเจ็บได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป ประมาณ 500 บาทในวงเงิน4000บาทที่เหลือจากการเสียค่ารักษาผู้ขับได้ให้เป็นค่าทำขวัญ หลังจากเกิดเหตุการณ์มาหนึ่งอาทิตย์ผู้ซ้อนท้ายได้บอกว่านิ้วเท้าเค้าหักและได้เรียกร้องค่าเสียหาย 50000 บาท เนื่องจากเค้าบอกว่าทำงานไม่ได้แต่ข้าพระเจ้าไม่ยอมจ่ายให้ แต่ผมกลับเห็นว่าเค้ายังเดินได้เป้นปกติและได้ไปบันทึกประจำวันที่ส.น.ว่าจะจ่ายตังตามแพทย์สั่งให้วันล้ะไม่เกิน300บาท ข้าพระเจ้าได้บอกว่าให้เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าได้รับบาดเจ็บจริงแล้วข้าพระเจ้าจะจ่ายให้แต่และผู็บาดเจ็บไม่มีใบรับรองแพทย์มาให้ผมเลยบอกไม่จ่ายให้หลังจากนั้นประมาณ 8 เดือนผู้บาดเจ็บได้ให้เจ้าของคดีโทรมาหาข้าพระเจ้าไปไกล่เกลี่ยแล้วบอกว่าได้ใบรับรองแพทย์แล้วผมอยากทราบว่า ระยะความนี่หมดไปหรือยัง แล้วกา่รออกใบรับรองแพทย์สามารถออกย้อนหลังได้นานขนาดนั้นเลยหรอครับ 

  โดยคุณ พงษ์  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 91

  1. สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิด มีกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด
  2. ส่วนการออกใบรับรองแพทย์ ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าออกย้อนหลังได้นานขนาดไหน

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 90

  เรื่องมีอยู่ว่าผมกับแฟนขับรถบนถนนเส่นชุปเปอร์อยู่ๆก็มีรถแท็กชี่มาชนท้ายอย่างแรงทำให้รถผมพลิกคว้ำลงข้างทางและผมตกใจมากแต่ร่างกายผมไม่ได้เป็นอะไรมากแต่รถพังยับเยินหมดเลยหลังจากนั้นแท็กชี่ก็ขับรถหนีไปแล้วเกิดหม้อน้ำแท็คซี่แตกเลยจับได้หลังตากนั้นอีก2-3วันตำรวจนัดคุยกันตกลงกันว่าไห้ประกันซ้อมรถแล้วผมก็เรียกค่าเสียหาย+ค่าทำขวัญรวมเป็นเงิน120000บาทตอนนั้นตำรวจได้ทำบันทึกแล้วเซ็นทั้ง2ฝ่ายแล้วนัดคุยกันอีกทีประมาณ10วันมาคุยกันอีกครังหนึ่งเค้าบอกว่าจะไห้ประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าไช้จ่ายทั่งหมดแล้วเค้าขอจ่ายแค่เพียง15000บาทแล้วประกันไห้ผมไปหาเอกสารที่จะเรียกค่าสียหายมาแล้วทำเป็นรายงานส่งไห้ประกันอยากเรียนถามว่ากรณีเราตกใจอย่ามากและเครียดเรื่องรถกินไม่ได้นอนไม่หลับจะเรียกว่าค่าทำขวัญจากประกันได้หรือไม่

  โดยคุณ นิค  (203.150.228.171)     26 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 90

  ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายแก่อนามัย ท่านย่อมจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยก็ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 89

  เรียนสอบถามค่ะ

  คือคนข้างบ้านวานให้น้องชายช่วยขับรถปิคอับพาไปเยี่ยมญาติต่างอำเภอเพราะเขาเองไม่มีใบขับขี่แต่พอขามาตอนเช้าประมาณ7 โมงเช้าได้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียหายเกือบทั้งคันแต่คนไม่เป็นอะไรเลยประกันภัยชั้นหนึ่งได้มาดูและไปแจ้งความที่สน.ดิฉันอยากทราบว่าน้องชายจะมีความผิดไหมคะเจ้าของรถไม่เอาความค่ะ ดิฉันร้อนใจมากค่ะรบกวนตอบด้วยนะคะจักขอบพระคุณมากค่ะ

  โดยคุณ จ๋า  (203.150.228.171)     25 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 89

  หากน้องชายไม่ได้ขับขี่โดยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้รถยนต์ของบุคคลอื่นต้องเสียหาย ก็ไม่ใช่ผู้กระทำละเมิด จึงไม่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าของแต่ประการใด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     8 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 88

  เรียน

  ดิฉันเป็นลูกสาวของผู้เสียหาย เนื่อด้วยพ่อของดิฉันอายุ 45 ปีเกิดอุบัติเหตุถึงเเก่ชีวิตเนื่องดว้ยไปทำงานเป็นคนตั้งเวทีที่ต่างจังหวัดในขณะเดินทางเส้นทางที่ไปเป็นเขาสูงเเละรถเป็นรถ6ล้อเข็ญของหนักจึงทำให้รถขึ้นไม่ไหวพ่อดิฉันจึงลงจากรถเพื่อนำไม้หมอนมาหนุนล้อเเต่เนื่องด้วยรถเสียหลักเป็นเหตุให้พ่อดิฉันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครอบครัวดิฉันมี4คน พ่อ เเม่ ดิฉันเเละน้อง เเละเเม่ดิฉันเคยประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกหัวไหล่ด้านขวามีอากาศเจ็บอยู่ตลอดทำงานหนักไม่ค่อยได้น้องก็อายุเพียง 12 ปี

  ส่วนทางฝ่ายเจ้านายที่เป็นเจ้าของรถตอนเเรกที่ไปรับศพทางเขาก็พูดมาว่าประกันมีเท่าไรเขาให้หมดพอเผาศพเสร็จเขาก็มาบอกว่าฝ่ายเขาจะทำขวัญกับฝ่ายดิฉัน 100000บาททางดิฉันก็ไว้ใจเพราะเคยทำงานด้วยกันพอเขามาเอารถ6 ล้อออกจากโรงพักเขาก็บอกกับตำรวจที่สอบสวนว่าจะทำหนังสือค่าสินไหมฝ่ายดิฉันเข้าใจว่าค่าสินไหมทดเเทนคือเงินที่ทางฝ่ายรถเขาจะมีนำ้ใจให้เนื่องด้วยพ่อไทำงานกับเขาเเละที่พ่อลงไปหนุนหมอนก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานเเละข้าวของบนรถ พอกลับมาถึงบ้าน ดิฉันก็ให้ฝ่ายรถเขาเบิกเงิน พรบ ที่ฝ่าย พรบ เขาให้เอามาทำศพ ฝ่ายเจ้าของรถก็บอกว่าเบิกไม่ได้เเล้วเพราะเขาให้ค่าสินไหมไปเเล้วคือเขาเอาเงิน พรบ มา ทำขวัญเเก่ฝ่ายดิฉัน เเละเมื่อวานนี้เขามาบอกว่าถ้าฝ่ายดิฉันจะเอาเงิน พรบ ก็ต้องนำเงินสินไหมทดเเทน 100000 บาทมาคืนก่อน เขาถึงจะนำทะเบียนรถ ไปให้ฝ่ายประกัน ดิฉันจึงอยากทราบว่า เงินค่าสินไหมทดเเทน กับ พรบ มันอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างถ้าทำเรื่องกัยตำรวจเป็นหนังสือยอมรับค่าสินไหมทดเเทน เพราะฝ่ายดิฉันไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยเเต่ฝ่ายเขาเสนอมาเเละฝ่ายดิฉันคิดว่าค่าสินไหมทดเเทนกับพรบมันคนละอย่างฝ่ายดิฉันคิดถูกหรือเปล่าค่ะ เเต่ฝ่ายเขาคิดเเบบทั้งหมดคืออันเดียวกัน เพราะเขาทำขวัญ100000 พรบ 200000 ฝ่ายดิฉันต้องได้ทั้งหมด 300000ใช้ไหมค่ะ 

         ขอขอบท่านที่กรุณาอ่านเเละจะให้คำตอบขอขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ นางสาวกิติยา ชิ้นหนึ่ง  (203.150.228.171)     23 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 88

  ค่าสินไหมทดแทนตาม พรบ.เป็นเรื่องที่กฎหมายจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสียหาย จึงเป็นเรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต้องอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย จึงเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกัน หลักเกณฑ์ระเบียบและขั้นตอนการจ่ายให้ท่านสอบถาม คปภ.โดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     7 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 87

  ขอสอบถามด้วยค่ะ...กรณีที่เรากำลังจะข้ามถนนห่างจากใต้สะพานลอยไม่ถึง  20 เมตร  มีแท็กซี่ขับรถมาชน  ทำให้บาดเจ็บสาหัส  นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล  ขณะนี้ประมาณ  1  เดือนแล้วยังไม่ฟื้นแลย  แต่บริษัทประก้นยังไม่ดำเนินการใดให้เลย  มีการแจ้งความลงบันทึกที่สถานีตำรวจไว้ครั้งแรกก่อนเข้าโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการนัดพบ  บ่ายเบี่ยง  จนเวลาล่วงเลยมาถึง  1  เดือน  คนเจ็บก็ยังไม่ฟื้น   ในขั้นต้นใช้ค่าใช้จ่ายจากพรบ.จนครบ 15,000 ขณะนี้บริษัทประกันยังไม่ดำเนินการใดๆให้  จึงต้องใช้การเบิกจ่ายจากที่ทำงานของคนเจ็บก่อน  แล้วค่าสินไหมทดแทนจะต้องให้ใครรับผิดชอบค๊ะ..เราต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง..ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆ..ทางประกันก็ไม่นัดคุยให้รู้เรื่องเลย..เป็นทุกข์ใจมากค่ะ..รบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะคะ..ทางประกันจะให้เราเป็นคนผิดเพราะไม่ข้ามถนนบนสะพานลอย..ซึ่งในความเป็นจริง  ตอนที่พบคนเจ็บนอนอยู่ใต้สะพานลอยแล้ว..ซึ่งอาจเป็นแรงของรถที่พุ่งชนจนคนเจ็บกระเด็นมาอยู่ใต้สะพานลอยก็เป็นได้  เพราะคนเจ็บ  ขาขวาหัก  กระโหลกศรีษะแตก ข้างในได้รับความกระทบกระเทือน  ต้องผ่าท้อง  ผ่าศรีษะ  เจาะคอ..เราควรจะดำเนินการอย่างไรดีค่ะ...เป็นทุกข์จริงๆค่ะ..ไม่รู้จะปรึกษาใคร..รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ  

  โดยคุณ สาวิตรี  (203.150.228.171)     23 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 87

  หากผู้ต้องเสียหายไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ก็ต้องฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาจากคนขับ สหกรณ์แท็กซี่และบริษัทรับประกันภัยให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     7 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 86

  รบกวนถามครับ...ตอนนี้น้องชายถูกรถยนต์ชน<เมาแล้วขับ>คนเจ็บ 4 คน น้องชายขาหัก 2 ข้าง...จะเรียกค่า เสียหาย และ ค่าสินไหมทดแทน..ประมาณขนาดไหนครับ....ไม่รู้จริงๆครับ

  โดยคุณ กิม  (203.150.228.171)     22 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 86

  ค่าสินไหมทดแทนจึงเรียกเอาแก่ผู้กระทำละเมิดได้สถานใดเพียงใดนั้น ต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์แห่งความร้ายแรงแห่งละเมิดที่น้องชายต้องเสียหายนั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 438, 444, 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 พ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 85

  สอบถามหน่อยครับ ผมขับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซายสุดแล้วแล้วมีแท็กซี่ปาดหน้าโดยไม่ให้สัญาญาณไฟใดๆเลยเพื่อที่จะจอดรับผู้โดยสารขณะนั้น จึงทำให้ผมเบรครถอย่างกระทันหันทำให้รถล้มได้รับบาลเจ็บสาหัส(ขาหัก) ผมสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก พรบ หรือ ประกันภัยของแท็กซี่ได้หรือป่าวครับ 

  โดยคุณ สมยศ  (180.214.209.150)     9 เม.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 85

  สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย เนื่องจากการกระทำละเมิดของผู้ขับขี่รถยนต์แท็กซี่ ทั้งจากผู้ขับขี่และผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ท่านได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.7)     18 เม.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 84

  รบกวนสอบถามหน่อยครับ
  ใช้บันทึกประจำวันฟ้องประกันได้หรือไม่ ในบันทึกประจำวันมีค่าเสียหายที่คู่กรณีต้องการอยู่ด้วย ผมจ่ายทางคู่กรณีไปแล้วแต่จะฟ้องประกันต่อ
  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ ซี  (110.168.154.13)     12 มี.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 84

  หากบันทึกประจำวันมีข้อตกลงกำหนดความรับผิดใด แล้วคู่กรณีเป็นฝ่ายกระทำผิดข้อตกลงนั้น ท่านซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบังคับให้เป็นไปตามสัญญา ก็ชอบที่ท่านจะนำบันทึกนั้นมาฟ้องร้องบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     16 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 83

  สม

  โดยคุณ ส  (58.11.179.240)     2 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 82

   ถ้าเราขับรถอยู่ดีๆ มีไก่วิ่งตัดหน้ารถทำให้รถชนไก่ตายแล้วทำให้เราล้มเสียหลักเจ้าของไก่ตามกฎหมายเจ้าของไก่ผิดหรือไม่ และถ้าไก่ตายเจ้าของไก่จะเรียกค่าเสียหายจากการที่ไก่โดนรถชนตายหรือไม่ค่ะ

  โดยคุณ นางสาว ชนาภา หลบภัย  (171.4.62.82)     1 มี.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 81

  เรียนสอบถามค่ะ

  อยากสอบถามว่า เกิดเหตุรถยนต์ชนกัน โดยดิฉันขับมาเลนขวา เพื่อจะกลับรถ เปิดไฟแล้ว แต่เมื่อเห็นว่าเป็นที่ห้ามกลับ จึงยังไม่ได้กลับรถ แต่หันหน้ารถตรงไป แต่อีกฝ่ายขับมาจากคันหลังเลนขวาขับมาด้วยความเร็ว แล้วชนท้ายดิฉันอย่างแรง ทำให้รถพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลาง ชนเสาไฟฟ้าบนเกาะกลาง เสียหาย แต่ไม่ล้ม คือมีรอยถลอกและเอียงค่ะ รถของผู้ถูกชนมีประกันชั้นหนึ่งค่ะ แล้วรถของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายขับชนก็ปิดไฟ หนีไปเลย มีพลเมืองดีจดทะเบียนให้ แต่เมื่อไปที่สถานีตำรวจตรวจดูแล้วปรากฎว่า ไม่ตรงกับลักษณะรถที่พลเมืองดีแจ้ง อีก 1 สัปดาห์ บ.ประกันของคู่กรณีที่ขับชนดิฉัน โทรมาหาดิฉัน และบอกหมายเลขทะเบียนคู่กรณีดิฉัน และบอกว่าคู่กรณีมีประกันชั้นหนึ่งเหมือนกัน เลยไม่เข้าใจว่าทำไม่ต้องขับหนี
  รถของดิฉันเสียหายมากค่ะ เกือบ 2 แสนบาท ดิฉันเลยอยากเรียนสอบถามท่านดังนี้ค่ะ

  1. ดิฉันจะมีความผิดอะไรไหมค่ะ เพราะไปชนเสาไฟฟ้าบนเกาะกลางเสียหาย และใครจะต้องจ่ายค่ะ ในกรณีแบบนี้ คู่กรณีหรือดิฉันค่ะ แล้วจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ค่ะ เนื่องจาก ตำรวจบันทึกไว้ว่า ดิฉันถูกชนตรงบริเวณที่กลับรถ ที่ห้ามกลับ และรถกระเด้นขึ้นไปบนเกาะกลางแล้วชนเสาไฟฟ้าเสียหาย

  2. คู่กรณีจะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากดิฉันได้ไหมค่ะ แบบนี้ใครผิดค่ะ หลักฐานอะไรก็ไม่มี ไปต่อสู้ เพราะว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะ

  3.บริษัท ประกันของคู่กรณี โทรมา แต่คุยกันนิดเดียว เขาให้ดิฉันโทรกลับ แต่ดิฉันยังไม่ได้โทร ควรโทรกลับไหมค่ะ และหมายเลขทะเบียนอันใหม่ ที่เขาบอกดิฉัน ดิฉันควรไปแจ้งตำรวจให้บันทึกไว้ไหมค่ะ หรือควรแจ้งบริษัทประกันดีค่ะ

  4. ค่าใช้จ่ายของการซ่อมรถ ใครต้องจ่ายค่ะ และของคู่กรณีใครต้องจ่ายค่ะ เพราะเป็นประกันชั้นหนึ่งทั้งคู่

  5. ถ้าคู่กรณี ไปแจ้งตำรวจทีหลังว่า เขาได้รับบาดเจ็บต้องการเรียกร้องค่าทำขวัญหรืออะไร ดิฉันต้องจ่ายไหมค่ะ หรือบริษัท ประกันจ่ายค่ะ

  รบกวนด้วยนะค่ะ ดิฉันไม่มีเส้นสายที่ไหน ขับรถก็พยายามระมัดระวัง แต่มาเกิดเรื่องแบบนี้ตกใจและทุกข์ใจมากค่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะมาหาเรื่องเอาผิดอะไรได้บ้าง ฐานะก็ไม่ได้มีเงินมากมายอะไร ถ้าต้องจ่ายเงินเยอะแบบนี้ก็คงลำบากค่ะ รบกวนท่านให้คำแนะนำทาง e-mail ด้วยนะค่ะ

  โดยคุณ oh  (118.173.236.135)     1 มี.ค. 2555

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 14   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด