X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 160

  รถผมเสีย (รถเก่าไม่มีประกัน) ซ่อมเกียร์ ทางอู่บอกว่าใช่เวลาประมาณ2สัปดาห์ พอไปรับรถ ทางอู่บอกว่ายังไม่เสร็จ แต่ผมสังเกตเห็นว่าเอารถคันอื่นมาซ่อมเฉยเลย แล้วนี่ก็ผ่านมาประมาณ 3 เดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยครับ ผมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ เช่น ลากไปซ่อมอู่อื่นเลยได้หรือไม่ แล้วถ้าเกิดมีอาการรถเสียอย่างอื่นเนื่องจากการจอดรถนานๆ ผมควรทำอย่างไรครับ ตอนนี้เดือดร้อนมาก ไปทำงานลำบากมากๆๆคับ

  โดยคุณ konpan  (110.77.239.119)     4 ธ.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 160

  ท่านชอบที่จะบอกกล่าวให้ทางอู่ซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมรถให้เสร็จอันเป็นไปตามสัญญาภายในเวลาอันสมควรซึ่งกำหนดให้ในคำบอกกล่าวนั้นก็ได้ และหากพ้นกำหนดเวลาตามคำบอกกล่าวนั้นอู่ยังไม่ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ท่านในฐานะที่เป็นผู้ว่าจ้างชอบที่จะเอารถคันดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทำต่อไปได้ ซึ่งทางอู่เดิมจะต้องเสี่ยงความเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 594

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.30)     24 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 159

  เวลาประมาณ16.30นผมขับรถจักรยานยนต์ไปเรียนที่ปทุมธานีระหว่างทางนั้นไม่มีรถมากผมเลยขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับรถมาก่อนแยกหลักสี่มีรถเก๋งจอดอยู่ด้านหน้าทำให้ผมชลอความเร็วรถเก๋งอยู่เลนซ้ายผมอยู่ด้านหลังของรถเก๋งประมาณ1เมตรผมรอดูว่ารถเก๋งจะขึ้นมาเลนผมหรือเปล่าระหว่างนั้นมีรจักรยานยนต์มาจากด้านหลังผมมาเร็วมากแซงผมขึ้นมาแต่แซงไม่พ้นแฮนรถเขามาเกี่ยวแฮนผมทำให้ผมล้มลงไปอยู่เลนขวามือด้านหลังเกือบติดเลนขวาบนรถจักรยานยนต์คู่กรณีล้มไปอยู่ข้างหน้าผมในแนวเดียวกันห่างจากผมประมาณ2.5เมตร-3เมตรโดนประมาณแต่คู่กรณีหัวแตกส่วนผมก็เจ็บไปโรงพักทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาให้ยอมความกันแต่เขาบอกว่าลูกเขาเจ็บเขาไม่ยอมทั้งที่ลูกเขาซงผมขึ้นมาแต่ไม่พ้นสุดท้ายต้องไปคุยกันในชั้นศาลผมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ

  โดยคุณ บอย  (58.8.240.77)     25 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 159

  หากท่านไม่ได้กระทำความผิดขับขี่รถโดยละเมิด ก็จำต้องเตรียมพยานหลักฐานนำสืบแก้ต่างต่อสู้คดีกัน และท่านควรมีทนายเพื่อสู้คดี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     7 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 158

  คือ วันศุกร์ที่เกิดเหตุ ผมกำลังขับรถยนต์กำลังเดินทางกลับบ้าน จากที่ขายของ ระหว่างเดินทางนั้นผมได้ขับขี่ ด้วยความเร็วที่ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วผมก็ได้สังเกตุ ว่ามีกลุ่มคน ไม่ทราบแน่ว่าว่าเค้า ทำอะไรกัน เพราะบริเวณที่เกิดเหตุ มันมืดมาก ไม่มีไฟข้างทาง ไม่มีไฟบอกเหตุ แล้วผมก็ได้ทับ สิ่งของซึ่ง ผม มองไม่เห็นว่ามี อุบัติเหตุ ด้านหน้า แล้วผมก็จอด ห่างจากที่เกิดเหตุ ปะมาณ 100 เมตร ซึ่งผมลงมาดู฿ความเสียหาย ของรถผม แต่มองกลับไปที่เกิดเหตุก็ยังไม่เห็นอะไร  แล้วมีชาวบ้านแถวนั้น วิ่งมาดูทะเบียนรถผม ผมก็เลยขับรถออกมา พอเดินทางถึงบ้าน ก็ได้สังเกตุเห็นคราบเลือด แต่เศษ ชิ้นเนื้อ ซึ่นมาทราบภายหลังว่า ตอนที่ผมทับ สิ่งของ นั้น คือจักรยาน แล้วก็มีคนนอนอยู่ตรงนั้นด้วย คือก่อนที่ผมทับ มีคนมุงอยู่แล้ว คนที่นอนกับจักรยาน ได้ถูกรถของผม คร่อม ร่าง และลากไป 2-3 เมตร ตอนนี้ผู้เสียหายเรียกค่าเสียหาย ผมเปนจำนวนเงิน 700000 บาท แต่รถของผมมีประกัน ชั้น1 พอนัดมาไกล่เกลี่ย ผุ้เสียหาย ไม่ยอม รับเงินตามที่ประกันภัยเสนอให้ ผม อยากทราบว่า คนที่นอนกลางถนน คิดว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่แล้ว แต่คนชนได้หลบหนี ไป ส่วนผมมาทับซ้ำ ผมต้องเสียค่าชดใช้ยังใงครับ เครียดมาก เพราะผมตัวคนเดียว ไม่มีเงิน จ่ายทางญาติเค้าอะครับ รถเป็นชื่อแฟน ผม ครับ

  โดยคุณ ข้อหาอะไร  (49.48.207.230)     23 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 158

  หากท่านได้ขับขี่รถโดยประมาทเลินเล่อทับบุคคลผู้ต้องเสียหายได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ท่านจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ต้องเสียหายเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     6 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 157

   กรณีของผมคือช่วงสองทุ่มผมขับรถในถนนสี่เลนมีเกาะกลางถนนพอใกล้ถึงสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟผมขับเปลี่ยนเลนจากเลนนอกเข้าเลนในเนื่องจากกลัวมอร์เตอร์ไซค์จะเลี้ยวออกจากแยกเล็กโดยให้สัญญาณไฟจู่ๆมีมอร์เตอร์ไซค์ขับออกมาปาดหน้าทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันชนสองสามีภรรยาโดยสามีขาหักสามท่อน ภรรยาขาหักสองท่อน รถของผมประกันต์ขาด แต่มี พรบ. ส่วนมอร์เตอร์ไซค์ไม่มีทั้งประกันและ พรบ. และไม่สวมหมวกกันน็อก ผมก็สงสารทั้งสองสามีภรรยาเพราะเจ็บทั้งคู่แต่พอไปคุยกันเขาพยายามบอกว่าเราจะเลี้ยวแต่เลี้ยวไม่พ้นเลยพุ่งมาชน(สังเกตุจากไฟสัญญาณ)ผมควรทำอย่างไรดียังไม่มีการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายเพราะผู้บาดเจ็บยังไม่ออกจากโรงพยาบาล

  โดยคุณ ป๋องปอง  (110.77.244.135)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 157

  หากความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยที่เกิดแก่คู่กรณีเป็นความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ขับขี่โดยความประมาทของท่านๆ ก็ควรเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงประนีประนอมกับคู่กรณีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 156

   มีคดี ความเรื่อง ความอาญาและความแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะ

  ศาลตัดสินให้จำเลย จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่ว่าจำเลยจ่ายค่าสินไหมช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา 6 ปีเวลา ยอด 294,ooo บาท มีคำถามว่า ถ้า จำเลยจะจ่ายค่าสินไหมทั้งหมดต้องชำระเป็นเงินเท่าไดคะ

  และทำการจ่ายที่ได จ่ายให้กับผู้เสียหายได้เลยหรือไม่ค่ะ วิธีการทำอย่างไร ค่ะ

  โดยคุณ พรรณี ฦาชา  (183.89.57.157)     16 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 156

  จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาซึ่งกำหนดให้จำเลยต้องชำระภายในกำหนดเวลาตามคำบังคับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.12)     4 ธ.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 155

   รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีพ่อขับรถไปชนเสาไฟฟ้าตรงเกาะกลางถนน ซึ่งเป็นของกรมทางหลวงจะต้องเสียค่าเสียหายเท่าไรค่ะ 

  โดยคุณ เก๋  (182.53.119.121)     15 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 155

  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เสาไฟฟ้าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามราคาท้องตลาดอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคานั้น จึงต้องสอบถามกับกรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     30 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 154

  เรียนปรึกษาค่ะ

  เหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ที่หน้าห้างดิฉันกำลังจะออกจากห้าง แฟนเคลื่อนมอเตอร์ไซด์ออกมาจากที่จอดยังไม่ได้ติดเครื่อง(รถของดิฉันเป็นรถใหม่เพิ่งออกมาได้ประมาณ20วัน) ดิฉันกำลังจะขึ้น แต่มีรถกะบะถอยหลังมาชนรถล้มลงด้านขวา รถคันนั้นเป็นรถของบริษัทที่พนักงานขับมาใช้งาน เค้าจึงโทรเรียกประกันมา เป็นของเมืองไทยประกันภัย เค้าจดอะไหล่ที่ต้องเคลมมี 4 รายการ วันต่อมานำรถไปให้ศูนย์ฮอนด้าประเมินราคาเพื่อจะไปเคลม ปรากฎว่ามีรอยอีก1จุดที่บังโคนรถ เราสามารถเพิ่มรายการที่จะต้องเคลมกับทางประกันได้หรือไม่ ถ้าประเมินราคาออกมาประมาณ3พัน เราจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากทางประกันเต็มจำนวนหรือไม่ กรณีแบบนี้จะมีขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรค่ะ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

   

  โดยคุณ EYE  (58.8.103.15)     13 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 154

  เมื่อรอยเสียหายแห่งบังโคลน เกิดจากการถอยชนโดยละเมิดของพนักงานขับรถดังกล่าว ชอบที่จะเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยได้เต็มตามความเสียหาย แต่ไม่เกินจำนวนเงินประกันตามสัญญาประกันภัย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     29 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 153

  รรบกวนอยากทราบรายละเอียดค่ะพ่อของออนขับไปตัดหน้าทำให้รถเขาล้มเขาได้รับบาดเจ็บต้องผ่าตัดเอ็นเข่าฉีกต้องเย็บชซ่อมเขนอนร.พ5วันเขาเรียกค่าเสียเวลา20000บาทแต่ออนไม่มีจ่ายขอจ่าย7000บาทเขาไม่ยอมรับเขาไปฟ้องศาลจะเอา20000และเขาจะฟ้องค่าเสียเวลาด้วยค่ะแล้วกรณีนี้ออนจะต้องจ่าย20000ตามที่เขาฟ้องหรือเปล่าค่ะทางบ้านหนูก็เป็นชาวบ้านธรรมดารับจ้างทำไร่หนูจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาหนูจะทำอย่ารไรดีค่ะช่วยตอบหนูด้วยนะค่ะแค่รถจะไปยังต้องจ้างเขาไปแล้วเขาจะเอา20000หนูจะทำอย่างไรค่ะช่วยตอบทางmail ด้วยน่ะค่ะ

  โดยคุณ Aon  (27.55.154.121)     12 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 153

  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การละเมิดต่อร่างกายหรืออนามัย จะเรียกได้โดยสถานใดเพียงใดจึงต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ส่วนค่าเสียเวลาไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายที่ผู้กระทำละเมิดจะพึงเรียกได้เกินสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.5)     27 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 152

  แฟนขับรถจักรยานยนต์ไปชนจักรยานยนต์อีก1 คัน แล้วไม่ได้ตกลงรับผิดชอบทางอีกฝ่ายได้ไปแจ้งความไว้ผ่านไป 2 ปีตำราจมาตามไปที่ สน.เกี่ยวกับคดีนี้จะยอกไกล่เกลียหรือขึ้นศาลคืออยากสอบถามว่ากรณีคู่กรณีไปรักษาตัวที่ ร.พ. ทาง พรบ.ประกันรถจักรยานยนต์เค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้หมดหรือป่าวเพราะคู่กรณีมาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

  โดยคุณ ณัฐวลัย  (110.77.226.182)     9 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 152

  ค่าสินไหมทดแทนที่ พรบ.จ่ายให้แก่ผู้เสียหายเป็นไปตามเงินประกันตามที่พรบ.กำหนดไว้อันเป็นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น ไม่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงทั้งหมด คู่กรณีจึงชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเอาแก่สามีของท่านตามความเสียหายที่ตนได้รับนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     25 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 151

   รบกวนถามหน่อยครับ พอดีว่าน้องชาย (เด็กอายุ 12 ปี) ขับมอเตอร์ไซต์ ซึ่งพรบ.ขาด 

  ไปซื้อของ แต่โดนรถเก๋งขับมาแล้วเลี้ยวกระทันหัน ยังไงงี้ ต้องทำไงบ้างครับ เพราะรถก็เป็นชื่อน้าชาย

  ซึ่งน้าชายก็ไปทำงานที่ต่างประเทศครับ ผมจะให้ทางประกัน + คู่กรณีรับผิดชอบส่วนไหนได้บ้างครับ

  เพราะรถมอเตอร์ไซต์เสียหายมากครับ  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ สุชาติ  (58.8.108.192)     7 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 151

  เรียกร้องให้ทั้งผู้ขับรถและผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     23 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 150

  คือแม่ของผมขับมอไซดมาแล้วมีรถเก๋งชนจากด้านหลังทำให้แม่ผมหมดสติมีเลือดคลั่งในสมองและต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนจากนั้น4วันแม่ผมเสียรถของแม่ผม พรบ ขาดพอดี ส่วนรถคู่กรณีทำประกันชั้น3เค้าไม่มีน้ำใจเลยเค้าไม่ช่วยอะไรเลยเค้าบอกเค้าจะช่วยก็ต่อเมื่อเค้าผิดตอนนี้ให้กองพิสูตหลักฐานดำเนินเรื่องอยู่เเต่ต้องรอ1เดือนตอนนี้แม่ผมเผาไปแล้วเค้าไม่ให้อะไรเลยอยากทราบว่าถ้าสรุปคดีว่าคู่กรณีไม่ผิดเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างในข้อกฏหมายเพราะผมเสียแม่ไป

  โดยคุณ แบงค์  (101.108.180.12)     6 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 150

  พฤติการณ์ที่คู่กรณีฝ่ายผู้ขับขี่รถเก๋งชนด้วยหลังจากรถจักรยานยนต์ที่มารดาของท่านมาตามทางเดินรถปกติ กรณีต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าฝ่ายนั้นขับขี่รถเก๋งเป็นฝ่ายขับขี่รถโดยความประมาทเลินเล่อ ท่านซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้สืบสันดานของมารดาที่ต้องเสียหายแก่ชีวิตจากการถูกทำละเมิด จึงชอบที่จะฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการเสียหายแก่ชีวิตนั้นได้ โดยควรรีบมาปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     21 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 149

  ได้นั่งโดยสารไปในรถเมล์ ปรากฎว่ามีรถบาดหน้ารถเมล์ทำให้รถเมล์เบรกกะทันหันแต่ไม่ได้ชนกันส่วนรถที่ปาดหน้าได้หนีไป โดยเหตุนี้ทำให้ผมศรีษะกระแทกเบาะนั่งได้รับบาดเจ็บ เรื่องถึงสถานีตำรวจยังไม่สรุปผลคดี แต่ถ้าเหตุนี้เป็นเหตุสุดวิสัยของคนขับรถเมล์ ไม่ใช่ความประมาท

  อยากถามว่าจะเรียกร้องค่ารักษา และค่าสินไหมกับใครได้บ้าง ครับ

  โดยคุณ เอก  (58.8.138.68)     4 พ.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 149

  ผู้เสียหายควรเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยรถโดยสารดังกล่าวรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยหรืออันเกิดแต่ตนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.15)     19 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 148

   

  ความคิดเห็นที่ 147


  กรณีรถบัสชนมอไซด์ขาหักใส่เหล็กรัษาตัวต้องหยุดงาน4เดือน นัดคู่กรณีหลายครั้งแต่พยามหลบบายเบียงไม่มาตามนัด เพื่อรับผิดชอบ ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วไม่มาเซ็นต์ให้ก็ไม่สามารถเบิกประกันได้   ตรงทำอย่งไรบางครับขอคำแนะนำหน่อย
   

  โดยคุณ อานนท์ (สมาชิก)  (141.189.251.1)     31 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 148

  บุคคลผู้ต้องเสียหายเนื่องจากถูกกระทำละเมิดดังกล่าว ควรฟ้องคู่กรณีเพื่อการเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยต่อไป จึงจำต้องปรึกษาทนายเพื่อการว่าต่างเรียกร้องดำเนินคดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     16 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 147

  กรณีรถบัสชนมอไซด์ขาหักใส่เหล็กรัษาตัวต้องหยุดงาน4เดือน นัดคู่กรณีหลายครั้งแต่พยามหลบบายเบียงไม่มาตามนัด เพื่อรับผิดชอบ ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วไม่มาเซ็นต์ให้ก็ไม่สามารถเบิกประกันได้

  โดยคุณ อานนท์ (สมาชิก)  (141.189.251.1)     31 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 146

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28/10/55 ผมได้ขับรถไปธุระอ่างทองแล้วเกิดอุบัติเหตุทางกลับรถ ผมเป็นฝ่ายผิดแล้วทำให้รถฝ่ายคู่กรณียางระเบิด ฝ่ายคู่กรณีบอกว่ายางเขาซื้อมา 40,000 บาท แล้วเขาคุยกับประกันประกันฝ่ายเราจะจ่ายเขาแค่ครึ่งหนึ่ง ทางคู่กรณีเลยโทรมาแจ้งกับผมว่าให้เสียเงินให้เขาอีกครึ่งหนึ่งผมก็ยังสงสัยว่าในเมื่อผมทำประกันชั้น 1ของบริษัทโตเกียวมารีน แล้วทำไม่ผมถึงต้องเสียเงินให้คู่กรณีด้วยผมจึงอยากรบกวนช่วยชี้แนะข้อข้องใจของผมว่าผมต้องเสียให้คู่กรณีด้วยหรือไม่

  โดยคุณ เกรียงไกร แซ่ตัง  (125.24.93.30)     29 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 146

  คู่กรณีเป็นบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนั้น เรียกได้ไม่เกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญานั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 887 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     14 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 145

   เรียนปรึกษาค่ะ กรณีขี่รถเล็กมีพ่วงท้ายใส่ของ เวลาเย็นพลบค่ำ พ่วงท้ายไม่มีไฟท้าย มีรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้าย รถคันหน้าบาดเจ็บเล็กน้อยรับซ่อมม่เตอร์ไซค์ที่ชนท้ายให้ แสะคนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บ เรียกค่าชดเชยเพิ่มอีก ตำรวจบอกประมาทร่วม ไม่ทราบว่าคดีนี้ รูปคดีเปนอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เอ  (110.49.232.226)     26 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 145

  หากต่างฝ่ายต่างขับขี่โดยความประมาทเลินเล่อในสัดส่วนเท่า ๆ กัน ค่าสินไหมทดแทนที่แต่ละฝ่ายจะเรียกร้องเอาแก่อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเรียกร้องบังคับได้ จึงต้องตกเป็นพับตามกฎหมาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 144

  ดิฉันเกิดเหตุขับรถยนต์ป้ายแดงจะข้ามไปเลนขวาแต่ได้พุ่งชนรถด้านขวาที่จอดอยู่ที่ด้านกระโปรงท้ายและรถคันดังกล่าวเป็นรถตู้ป้ายเหลืองดิฉันจึงเรียกประกันมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและฝ่ายคู่กรณีต้องการค่าเสียเวลาวันละ3000บาทเนื่องจากไม่มีรถใช่ทำมาหากิน รถใช่รับส่งผู้โดยสารที่สนามบินในส่วนของค่าเสียเวลาในส่วนนี้ประกันจะเป็นคนจ่ายใช่หรือไม่ค่ะ ดิฉันเป็นประกันชั้นหนึ่ง และรถตู้มีเอกสารการวิ่งรถต่อวันว่าเป็นเงินประมาณวันล่ะ 7000บาทแต่เขาขอแค่3000บาทในระยะเวลาที่รถเข้าซ่อมอยู่ และสอบถามอู่อู่แจ้งมาประมาณ1 เดือน ดิฉันไม่มีเงินให้เข้าแล้วดิฉันควรทำยังไงดีค่ะ

  โดยคุณ ดาดา  (110.77.158.35)     25 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 144

  หากสัญญาประกันภัยมีข้อสัญญาไม่ครอบไปถึงความรับผิดของผู้ประกันภัยในการชดใช้ค่าขาดประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกต้องเสียหายนั้นด้วย ความรับผิดในการชดใช้ค่าขาดประโยชน์นั้นจึงตกแก่ท่าน ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้เอง ดังนั้น กรณีจึงต้องพิจารณาจากข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยที่ทำกันไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 143

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 แฟนของดิฉันนั่งรถรับส่งพนักงานไปทำงานตอนเช้าแล้วเกิดเฉี่ยวชนจนรถพลิกคว่ำ ทำให้แฟนของดิฉันต้องเข้ารักษาตัว 7 วัน กระดูกหลังเท้าหักต้องทำการเข้าเฟือก ดั้งจมูกหักต้องงัดกระดูกจมูกขึ้น คิ้วแตกเย็บ 3 เข็ม ฟันโยก 3 ซี่ต้องรักษารากฟัน ริมฟีปากข้างขวาชาไม่หาย หมอสั่งให้หยุดงาน 3 เดือน  อยากถามว่า

  1.ถ้าจะเรียกสินไหมทดแทนกรณีร่างกายและจิตใจ 70,000 จะเยอะไปไหม

  2.หยุดงาน 3 เดือน  ในการทำงานเรามีโอที ถ้าเราเรียกร้องชดเชยการขาดรายได้ในส่วนของ โอทีด้วยเราสามารถเรียกร้องได้ไหม

  โดยคุณ   (183.89.40.12)     25 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 143

  1. ค่าสินไหมทดแทนจะเรียกได้โดยสถานใดเพียงใด ต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามสมควรแล้ว
  2. ค่าเสียหายกรณีค่าล่วงเวลานี้ ถือเป็นค่าเสียหายพิเศษจะเรียกได้แต่เฉพาะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 222 วรรคสอง หากผู้เสียหายเรียกไปเป็นไปได้อย่างสูงที่ศาลจะไม่บังคับให้จำเลยรับผิดเพราะเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุ
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 142

  เมื่อประมาณ วันที่ 7-10-12 เวลา 02.30 น. มีรถเก๋งคันหนึ่งขับตัดหน้าเราในขณะที่เราขับรถจักรยานยนต์ ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บต้องนอนโรงพยาบาล 1 คืน บาดแผลมากพอสมควรส่วนผู้ที่ซ้อนท้ายคือดิฉัน บาดเจ็บเล็กน้อย ทางตำรวจยืนยันว่ากรณีนี้ ทางรถเก๋งเป็นฝ่ายผิดและคู่กรณีเซนรับผิดเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังไม่มีการแจ้งความเนื่องจาก ทางตำรวจบอกว่าอยากให้ไกล่เกลี่ยให้จบง่ายที่สุด ซึ่งฝั่งเราก็ยินยอม แต่ทางคู่กรณีกลับเพิกเฉยไม่สนใจที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายแม้แต่ค่าโรงพยาบาล ยังไม่มีการช่วยเหลือสักอย่าง เรียกค่าสินไหมไปเค้ากลับตอบมาว่าไม่มีเงินแต่พูดในเชิงว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอา ถ้าดิฉันต้องการฟ้องร้องจะต้องทำยังไงค่ะ คือไม่อยากปล่อยให้เรื่องบานปลายกลัวคดีหมดอายุความ แล้วคดีอย่างนี้ถือเป็นคดีอาญามั้ย จะได้แจ้งความไว้ แล้วถ้าขึ้นศาลรบกวนแจ้งขั้นตอนด้วยค่ะ ดิฉันไม่ค่อยมีตัง จึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะทำ

  ขอบคุณค่ะ

   

   

  โดยคุณ จริยา แอบดอน  (124.120.207.219)     25 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 142

  ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีและคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแพ่งทีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     9 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 141

  ดิฉันถูกคู่กรณีขับรถย้อนศรแล้วพุ่งตัดหน้าเพื่อจะข้ามถนนบริเวณกลับรถทำให้รถชนกัน ตกลงค่าเสียหายที่สถานีตำรวจคู่กรณีเสียค่าปรับ 1,000 บาท แต่ไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ไปฟ้องเอา รถดิฉันเสียหายซ่อมไม่ได้คืนทุน แม่ที่นั่งมาด้วยหัวแตกเย็บหลายเข็ม นิ้วก้อยเท้าหัก หลานชายอายุ 2 ขวบกว่า ขาซ้ายหัก ฟันหน้ายุบทั้งแผงปัจจุบันยังไม่ขึ้นไม่รู้จะขึ้นมั้ย แล้วจะเป็นยังไง ส่วนตัวดิฉันกระดูกสันหลังชาหลังนอนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน 4 วัน ทนายไม่ได้ยื่นคดีแพ่งให้จนขาดอายุความทำให้ต้องรื้อคดีอาญาใหม่ (โจทย์เป็นแม่เด็กพี่สาวดิฉันเอง) ดิฉันสามารถเรียกค่าเสียหายทั้งค่ารถ+ค่าขาดประโยชน์อื่น ฯลฯ ได้หรือไม่ จำเลยมีสิทธิ์ไม่จ่ายได้หรือไม่ ศาลนัดไกล่เกลี่ยจำเลยไม่มาได้หรือไม่ จำเลยมีสิทธิ์ลื่นไม่ขึ้นศาลได้กี่ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีนานแค่ไหน เพราะต้องไปขึ้นศาลที่สีคิ้ว ทนายอยู่อุบล ทำให้ต้องเสียค่าเดินทางแต่ละครั้งเยอะค่ะ

  โดยคุณ คุณณัฐชนันท์  (124.120.89.225)     24 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 141

  กรณีตามปัญหาของท่านดังกล่าวเป็นเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายอาญาที่คู่กรณีกระทำผิดตาม ป.อ.มาตรา 300 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจึงมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันกระทำความผิดตาม ป.อ.มาตรา 95(3) ป.พ.พ.มาตรา 448 วรรคสอง หากศาลนัดไกล่เกลี่ยแล้วจำเลยไม่มาศาลและศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีสำหรับคดีแพ่ง จำเลยจึงขาดนัดพิจารณา และศาลมีอำนาจพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีไปฝ่ายเดียวได้ แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้เลื่อนคดีขึ้นอยู่กับเหตุอันสมควร

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     7 พ.ย. 2555

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด