การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 240

  เรียนสอบถาม คำตอบอาจารย์เดชา เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ย่อมทำให้การเรียกร้อง ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851 ,852 ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน. ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  *** แต่เนื่องจาก ตอนเซ็นสัญญาประนีประนอม ร้อยเวรได้เรียก ยายผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิต อายุ 78 ปีไปเซ็นยอมความ แล้วตอนเซ็นยอมความไม่ยอมให้คนรู้หนังสือเข้าไปด้วยนะครับ ที่โรงพักพร้อมทั้งมอบเงินให้ 10000 แล้วบอกว่าไว้ทำบุญ เนื่องจากยายไม่รู้หนังสือเลยเซ็น ยอมความไปเพราะตำรวจบอกว่าเขาให้เซ็นรับเงินทำบุญ  ตอนนี้ยายผมเสียใจอย่างมากไม่คิดว่า ตำรวจ จะมาหลอกคนแก่เพื่อประโยชน์อะไรไม่รู้ ตอนนี้ทางผมจะทำอะไรได้บ้างครับรบกวนด้วยครับ***  

   

   

  โดยคุณ ชัยยันต์ คำเกิด (สมาชิก)  (124.122.244.249)     21 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 239

   ลงบันทึกประจำวันอย่างเดียวพอมั้ย หรือว่าจะต้องแจ้งความเอาไว้ก่อนกันบิดพร้ิวในการตกลงเหมือนกระทู้อื่น ๆ

  โดยคุณ   (171.6.84.79)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 238

   วันนี้น้องชายขับรถไปกับแฟนแวะซื้อของที่ 7-11 ซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่หัวมุมซอยนาเกลือ 12 (พัทยา) แล้วมีรถกระบะขนของขับมาด้วยความเร็วกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนาเกลือ12นี้แต่ไม่ดูว่ามีรถมอไซต์กำลังจะขับเคลื่อนออกไปจนทำให้ชนกันจนน้องชายกับน้องสะใภ้ได้รับบาดเจ็บขาหักกันทั้งสองคน รถกระบะคันนั้นมีประกันชั้น 3 แล้วก็บอกกับผมว่าจะรับผิดชอบในการรักษาตามพรบ.ในวงเงิน 50000 บาทแล้วมีประกันชั้น 3 อีก 300000 บาทในการรักษาต่อเนื่องเป็นลำดับ  แต่เบื้องต้นให้ผมยื่นพรบ.มอเตอร์ไซต์ก่อนคือรถที่เกิดเหตุ โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บละ 15000 บาทถ้าการรักษาพยาบาลหมดวงเงินของพรบ.มอไซต์แล้ว

  หลังจากนั้นพรบ.รถยนต์และประกันชั้น 3 ของคู่กรณีจะเข้ามาดูแลตามลำดับของกฏหมาย พรบ.และประกันภัยทางบก

  ผมเองไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนจนมาเกิดประสบเหตุการณ์นี้กับคนในครอบครัววันนี้วุ่นวายใจมากคิดไปต่าง ๆ นา ๆ ว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างที่จะเป็นจริงหรือไม่และ วิริยะประกันภัย บริษัทนี้ก็มีชื่อเสียมากในเรื่องการดูแลลูกค้าและผู้บาดเจ็บจึงเกิดความไม่มั่นใจในข้อมูลที่เขาบอกมา

  ใครมีข้อแนะนำให้กับผมได้บ้างว่าผมควรจะพูดคุยกับคู่กรณีอย่างไรดีให้มันรัดกุมและเป็นประโยชน์กับน้องชายและน้องสะใภ้ของผมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฏหมาย..กังวลมากครับ วันที่ 20/10/2013 จะมีการพูดคุยข้อตกลงกันในการดูแลและสินไหมทดแทนต่อหน้าร้อยเวรแล้ว

   

  ยังมึนอยู่เลยว่าจะพูดอย่างไรดีให้มันดีและถูกต้องที่สุดอ่ะครับ 

  จากผู้ไม่มีประสบการณ์

   

   

   

   

  โดยคุณ ปลา  (171.6.84.79)     18 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 238

  ผมพอมีความรู้ด้านนี้ครับ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเช่น พรบ.ของคู่กรณีเป็นของบ.ประกันอะไร และประกันรถเป็นของ บ.ประกันใด(เข้าใจว่าเป็นประเภท3) ยิ่งถ้าได้สำเนามาจะยิ่งง่ายครับ ส่งเมล์ มาที่ sorn_26@yahoo.com

   

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.85)     18 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 238

  ท่านควรนำรายละเอียดเข้ามาพบและปรึกษาทนายเพื่อเตรียมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการดูแลรักษาการต่อเนื่องในอนาคตเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเจรจาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีในชั้นเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     31 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 237

  รบกวนหน่้อยค่ะ..ลูกชายซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกับเพื่อน ถูกรถแท๊กซี่ชนเข้ากลางลำ ลูกชายเอ็นร้อยหวายขาดและขาขวาเข้าไปขัดอยู่ในซี่ล้อซึ่งร้อนมากใช้เวลาประมาณ 15 นาที จนท.มูลนิธิและพลเมืองดีจึงมาไขน็อตท่อเพื่อเอาขาออกมาปรากฎว่าใช้เวลารักษาเอ็นร้อยหวายเดือนครึ่งแต่แผลที่โดนท่อรวกใช้เวลารักษา 6 เดือนเนื่องจากต้องตัดเนื้อตายทิ้งและรอสร้างเนื้อเยื่อเพื่อทำการปะหนัง ลูกชายใช้สิทธิ์พรบ.และประกันสังคมในการรักษาตัว ยังสรุปค่าสินไหมกับทางบ.ประกันไม่ลงตัวเนื่องจากบ.ประกันให้สองหมื่นบาทแต่ลูกชายมีใบรับรองแพทย์หยุดงานไป 78 วันรายได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ค่าเดินทางไปล้างแผลทุกวัน 78 x 200 บาท ค่าทำขวัญ 30,000 บาท มันน้อยไปไหมค่ะสำหรับอาการบาดเจ็บ และค่าเสียเวลา สมรรถภาพในการเดินไม่้เหมือนเดิมเนื่องจากเอ็นร้อยหวายขาดเดินเร็วหรือวิ่งไม่ได้ซึ่งปีหน้าจะต้องเกณฑ์ทหาร  **ร้อยเวรชี้ว่ารถแท๊กซี่ประมาทเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังไม่ได้แจ้งความแค่ลงบันทึกประจำวันอ่ะค่ะ** รบกวนแนะนำทีนะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ วาสนา  (14.207.219.158)     17 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 237

  คนไทยเรามักจะติดคำว่า"ค่าทำขวัญ"ผมขอถามว่าค่าทำขวัญสามารถตีออกมาเป็นตัวเลขได้ไหมครับ เช่นขวัญของผม 1ล้านบาทเพราะผมเป็นคนเสียขวัญง่าย สรุปก็คือประกันตีค่าทำขวัญแต่ละท่านไม่ออกครับ เมื่อตีไม่ออกก็เลยจ่ายน้อยไปก่อน แนะนำให้ชี้แจงเป็นตัวเลขเลยครับว่าหลังจากเกิดเหตุเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและเสียรายได้ไปเท่าไหร่ ยิ่งมีใบเสร็จยิ่งดีครับ หลังจากนั้นเรียกร้องบริษัทประกันไปเลยครับ ส่วนค่ารักษาพยาบาลประกันจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จครับ
             ยินดีรับใช้

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.101)     17 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 237

  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงเรียกให้ใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ศาลต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 438 โดยบุตรของท่านชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ตามมาตรา 444,445 และ 446 แห่ง ป.พ.พ.นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     31 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 236

   เนื่องด้วยหลานสาว ได้เกิดอุบัติเหตุ รถกะบะเชี่ยวชน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และได้มีการรักษาเบื่องต้นเรียบร้อยแล้ว และทางประกันได้จ่ายค่ารักษาทั่งหมด และทางประกันจะจ่ายค่าสินไหม เพิ่ม อีก 7,000 บาท และให้เรียกร้องเพิ่มเตมดับทางคู่กรณี เพราะทางเรา ขอค่าชดเชย40,000 บาท เผื่อ ทางคู่กรณีต่อรอง เพราะ ยังต้องไปหาหมอ 2ครั้งต่อเดือน และค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ประมาณ 1,500- 2,000 บาท ทางคู่กรณีก็ได้มีการต่อรองอย่างที่เราประเมินไว้ ขอลดมาที่20,000 บาท ซึ่งทางเราก็ยินยอม แต่เมื่อ ได้มีการยินยอมกันแล้วที่โรงพัก คู่กรณี ก็ยังไม่นำเงินมาให้ เพราะ​ทาง​สภาพ​ครอบครัวผู้เสียหายก็ไม่ค่อยมีเงิน ต้องหยิบยืมเพื่อนบ้านเพื่อจะพาลูกไปหาหมอ ยังงี้เราจะทำอะไรได้บ้างค่ะ และคู่กรณีก็ทำงานเป็นข้ารการ เพราะเราทวงถาม ได้แต่บ่ายเบี่ยงว่าไม่มีเงิน 

  โดยคุณ อนันติญา  (49.230.155.101)     14 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 236

  ฝ่ายผู้เสียหายต้องนำหลักฐานที่เป็นบันทึกข้อตกลงประนอมยอมความรับผิดชำระค่าเสียหายดังกล่าว มาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องบังคับคดีตามสัญญายอมต่อไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 850, 851

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     24 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 235

  เป็นลูกจ้างชั่วคราวขับรถให้เจ้าหน้าที่นั่งไปตามคำสั่งนั่งไปด้วยกันแต่ไปเกิดอุบัติเหตุแล้วไกล่เกลี่ยคู่กรณีเรียบร้อยยอมความซ่อมรถใครรถมันไปแล้วแต่มีคนเจ็บซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่งไปเป็นบาดแผลที่มือผ่านไป สี่เดือนมาฟ้องจะเอาความกับคนขับที่เป็นลูกจ้างในหน่วยงานเดียวกันที่ไปเกิดเหตุด้วยกันไม่ใช่คู่กรณีทั้งที่ผ่านไปนานแล้วแต่มาฟ้องกันเองอย่างนี้มีผลอย่างไร

  โดยคุณ   (27.55.223.85)     4 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 235

  แม้ว่าจะนั่งรถไฟด้วยกันก็ตาม แต่หากการที่เจ้าหน้าที่ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยเป็นผลมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของคนขับ ก็จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องเสียหายดังกล่าวตาม ป.พ.พ.มาตรา 420, 444 และ 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     16 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 234

    ผมอยากถามว่า พอดีวันเสาร์ที่ผ่านมาผมขับรถมาจอดติดไฟแดงแล้วได้มีรถของคู่กรณีมาชนท้ายรถผม และ รถที่จอดติดไฟแดงยุพอกันอีก3คัน ส่วนรถของผมเปงหนักมากแคสซี บิดเลยคัฟ สรุปคู่กรณีผมเมา แต่เขาขอให้ผมช่วย ขอเปลี่ยนคนขับ พวกผมและอีก2 คันก็ได้ยินยอม พรุ้งสองวันต่อมาผมไปรับใบเคลมเค้าบอกผมว่า คิวรถผมจะเริ่มซ่อม เมษา 57 ผมก็เลยไม่มีรถใช่เลย ผมจะเรียกร้องอารัยกับคู่กรณีได้ไหคับ ผมต้องจอดรถเกือบ10เดือน รถผมก็ไม่มีทำงานคับ

  โดยคุณ มิ้นคับ  (171.4.87.193)     2 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 234

  ท่านสามารถฟ้องเรียกค่าเสื่อมราคารถและค่าขาดประโยชน์ในการใช้สอยเอาจากผู้ขับขี่รถชนท่านโดยละเมิดนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     15 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 233

  กรณีอุบัติเหตุในหมู่บ้าน เด็กอายุ 7 ขวบถูกรถชนหน้าบ้าน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขวากระดูกหัก 2 ท่อน ขาซ้ายกระดูกข้อเท้าแตก ใบหน้าด้านซ้ายมีบาดแผล ตาเขียวช้ำทั้ง 2 ข้าง คนขับรถอายุ 17 ปี ไม่มีใบขับขี่ด้วย ขับรถด้วยความเร็วมาก คนผิดไม่ยอมจ่ายเงินทำขวัญให้ตามที่แม่เด็กเรียกร้องจะดำเนินการอย่างรัยต่อไป และสิ่งที่ผู้เสียหายจะได้รับคืออะไร และจากใครบ้าง เพราะตอนนี้สิ่งที่ได้ก็เพียงแค่ การจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงที่ พรบ.จ่ายให้เท่านั้น รบกวนชี้แจงรายละเอียดให้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่เด็กควรได้รับมีอะไรบ้างค่ะ ถ้ามีเหตุฟ้องร้องกันจะสามารถชนะและเด็กจะได้รับค่าทำขวัญหรือไม่ค่ะ

         ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  โดยคุณ ลำภู  (110.170.167.146)     30 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 233

  ผู้เยาว์ขับรถชนเด็กเป็นเหตุให้ต้องเสียหายแก่ร่างกายโดยละเมิด บิดามารดาของผู้เยาว์ย่อมต้องรับผิดร่วมกับผู้เยาว์เพื่อใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นตาม ป.พ.พ.มาตรา 429 โดยค่าสินไหมทดแทนเรียกได้ตามมาตรา 444 และ 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     13 ต.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 233

  คห233 แล้วนอกจากเราไปลงบันทึกประจำวันแล้วในวันเกิดเหตุ ต้องไปแจ้งความอีกครั้งหรือไม่ค่ะหากคู่กรณีที่ชนตกลงกันไม่ได้ พอให้ตำรวจนัด ก็เลื่อนวันตลอดเลยไม่ยอมมาตามนัด เราควรจัดการยังไงดีค่ะ จะครบ 1 เดือนแล้วค่ะคดีไม่คืบหน้าเลย เราควรทำงัยดี หลานที่โดนชนก็ไม่สามารถเดินได้ หมอก็นัดเดือนละหลายครั้ง ต้องจ่ายค่ารักษาเองตลอด จะเรียกร้องคืนได้อย่างรัยค่ะ

  (จากคนไม่รู้กฏหมาย)

  โดยคุณ ลำภู  (110.170.167.146)     18 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 232

   กรณี ขับรถมาจากทางโทผ่านสี่แยกรถจากทางตรีขับด้วยความเร็วตัดหน้าถูกรถเราชนรถเสียหายทั้งคู่คู่กรณีมีประกันชั้น3 เรามีพรบ. คู่กรณีเป็นเด็กอายุ 15 ปี ไม่มีใบขับขี่ คู่กรณียอมรับผิดขอเปลี่ยนชื่อคนขับเป็นชื่อพ่อ ปรากฏว่าประกันไม่ยอมเคลมให้ ทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ นพรัตน์  (27.254.13.82)     28 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 232

  ต้องดำเนินการฟ้องร้องทั้งผู้เยาว์และบิดามารดาให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม ป.พ.พ.มาตรา 429, 430

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.21)     9 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 231

   การที่มีลูกฟุตบอลมากระแทกที่คอเกิดแผลฟกช้ำ หรือการตกบันไดแล้วเกิดการฟกช้ำขึ้น อย่างนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุถูกต้องไหมคะ  สามารถนำไปเบิกประกันอุบัติเหตุได้ถูกต้องไหมคะ  เนื่องจากว่าส่งเอกสารไปเบิกแล้วถูกปฏิเสธกลับมาว่ามิใช่อุบัติเหตุค่ะ  อย่างนี้สามารถมีเหตุหรือข้อโต้แย้งใดกลับไปได้บ้างคะ ขอคำแนะนำด้วย

  โดยคุณ นิติรัตน์  (58.9.76.203)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 230

  สวัสดีคะดิฉันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะ เรื่องมีอยู่ว่าวันที่ 18 กันยายน 2556 ดิฉันได้ไปทำธุระในเมืองกับเพื่อนกัน 2 คน โดยขี่รถจักยานยนต์ ดิฉันขับมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุ มีรถกระบะสีขาวมาด้วยความเร็วชนท้านรถดิฉัน ทำให้ดิฉันและเพื่อนได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และคู่กรณีชนแล้วหนี แต่มีพลเมืองดี ไล่จดทะเบียนและยีห้อรถสีรถไว้ได้ ตำรวจก็ได้ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย ดิฉันบาดเจ็บแผลทะลอกตั้งแต่ซีคโครงลงไปถึงเท้าเป็นบริเวณกว้าง และเพื่อนดิฉัน มีแผลที่ตาตู่ม และขาขวา ได้รับบาดเจ็บ ที่ข้่อเท้า(ส้น-เคลื่อน) ทั้งสองคนไม่สามารถเกินด้วยตัวเองได้ แต่ไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แล้วเจ้าหน้าที่ำตำรวจก็ได้จับคุมผู้กระทำผิดแล้วก็ได้รับสารภาพ แล้วเค้าบอกว่ายินดีที่จะชดใช้ แต่ยังไม่ไ้ด้ก่ายเกลี่ย แต่ดินฉันและเพื่อนไม่สามาถรทำงาน เลี้ยงลูกได้ ดิฉันเรียกร้องค่าสินไหม ในกรณีเฉพาะตัวดิฉัน จะเรียกค่าสินไหม สามหมื่น พอสมควรไหมคะ 

  โดยคุณ สุรัตคณา  (125.25.248.13)     20 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 230

  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัยจะใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นย่อมต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด โดยท่านมีสิทธิที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิง หรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 438, 444 และ 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.10)     3 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 229

   ผมขับมอไซคู่กรณีขับรถเก๋ง รถเก๋งเขายอมรับว่าผิด ยอมชดใช้ค่าซ้อมรถมอไซให้หมด                    แต่พอดีมีชิ้นส่วนตัวนึงผมไม่แน่ใจว่ามันจะใส่ได้ป่าว ท่าไปเบิกมาใหม่ ผมก็เลยบอกว่าเพิ่มตรงนี้ให้ผมอีกตัวได้ไหม เขาบอกว่าได้  แต่เขาให้ผมเขียนในใบประกันว่า ข้าพเจ้า ชื่อนี้ ... ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ขอรับค่าสินไหม เขาไม่ได้บอกก่อนว่าจะเขียนว่าอะไร เขาให้ผมเขียนตามที่เขาพูด ผมต้องได้รับค่าสินไหมด้วยเหรอ เพราะตอนแรกผมถามเขาว่าอย่างนี้ผมจะได้รับค่าสินไหมรึป่าว เขาบอกว่าต้องมีบาดแผลหรือนอนโรงพยาบาล ผมก้อเลยบอกว่า น่าแข้งเปิด ไม่เป็นไรก็ได้มั้ง ผมอยากรู้ว่า กรณีอย่างนี้ผมต้องได้รับค่า สินไหมจากประกันหรือคู่กรณี รึป่าวคับ เหตุเกิดเมื่อ เช้า 17/09/13     ขอบคุนครับ

  โดยคุณ กาก้า  (58.11.162.148)     17 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 229

  ท่านซึ่งเป็นผู้ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีตามกฎหมาย ถ้าและคู่กรณีได้เอาประกันภัยไว้ก็สามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยร่วมกันรับผิดกับคู่กรณีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     1 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 228

   หนูเป็นนักศึกษาค่ะ ในระหว่างช่วงวันหยุดหนูกลับบ้าน ไปตลาดกับอาและแม่ แล้วประสบอุบัติเหตุมีรถยนต์ตัดหน้า จึงทำให้รถที่หนูนั่งมาเกิดการพลิกคว่ำ ส่งผลให้หนูแขนซ้ายหัก แล้วกระดูกไปทับเส้นประสาท ส่งผลให้ข้อมือขยับไม่ได้ จึงทำการเดินทางไปผ่าตัดกระดูกที่ กทม.เพื่อเชื่อมกระดูกและดูเส้นประสาทและต้องทำการกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ทางคู่กรณียอมรับผผิดทั้งหมดแต่ ยกให้เป็นหน้าที่ของประกันทั้งหมด รวมทั้งค่าสินไหม ซึ่งตอนนี้หนูยังไม่ใช้จ่ายประกันของคู่กรณีแม้ค่ารักษาพยาบาล

  อยากสอบถามว่า

  1.)หนูเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพ เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองและค่าเดินทางกลับมาเรียนซึ่งปกตินั่งรถประจำทางมาเอง แต่ด้วยความบาดเจ็บจึงต้องเหมารถรับจ้างมา ซึ่งเป็นระยะทางไกลประกันของคู่กรณีจะรับผิดเป็นส่วนใด 

  2.)ค่าใช้จ่ายในส่วนที่แม่ต้องมาดูแลหนู ซึ่งต้องมีการเช่าหอพักอยู่ข้างนอก(ปกติหนูพักที่หอในไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพัก)

  3.)ข้างต้นที่กล่าวมาฝ่ายประกันของคู่กรณีหรือตัวของคู่กรณีใครควรรับผิดชอบคะ หรือรวมในค่าสินไหม

  4.)ค่าสินไหมเราสามารถเรียนกได้เลยหรือว่าต้องเขียนเป็นหนังสือแจ้งรายละเอียดคคะ 

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ พัชราภรณ์  (223.207.13.165)     14 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 228

  ท่านสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยเอาจากคู่กรณีและผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันรับผิดได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 444 และมาตรา 446 โดยเรียกได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.31)     27 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 227

  กรณีที่ขับรถชนคนตายแต่ว่าทางผู้ตายขับมอเตอร์ไซคืกินเลนมาทางเลนส์ของเราที่กำลังวิ่งสวนมา เกิดการประสานงานกันจนคนขับรถมอเตอร์ไชค์เสียชีวิต1คนส่วนคนซ้อนโคม่า(คาดว่าน่าจะไม่รอด) อย่างนี้ถ้าตำรวจพิจารณาแล้วว่าทางคนชนไม่ผิดแต่ผู้เสียชีวิตเป็นฝ่ายผิด  อย่างนี้คนชนต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าทำขวัญให้ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไหมคะ คนชนขับรถเก๋งมีประกันชั้น 1 (คนขับไม่เป็นอะไรเลยแต่รถที่ขับด้านหน้าพัง)

  โดยคุณ มินตรา  (171.98.16.134)     9 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 227

  หากเหตุการณ์ที่รถชนกันดังกล่าวเกิดแต่ความประมาทเลินเล่อของฝ่ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แต่ฝ่ายเดียว อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่กรณีก็ไม่ใช่ผู้ทำละเมิดที่จะต้องใช่ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตายตามความ ป.พ.พ.มาตรา 420 นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     20 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 226

  รบกวนหน่อยครับ พอดีแฟนผมขับขี่จักรยานยานแล้วมีจักรยานยนอีกคันพุ่งเข้ามาชน ทำให้แฟนผมสูนเสียนิ้วขางไป1ข้อ คู่กรณีนิ้วท้าวขาดไป1นิ้ว ผมจะเบิกค่า พ.ร.บ กรณีทุกคลภาพ แต่ พ.ร.บ  ผมเค้าให้เราไปเรียกร้องกับ พ.ร.บ คู่กรณี อยากทราบว่า พ.ร.บ เราไม่จ่ายตัวเราหรอครับทั้งๆที่เราเป้นฝ่ายถูก ตำรวจก็แจ้งข้อหาคู่กรณีไปแล้ว พ.ร.บ. ผมบอกว่าถ้าคู่กรณีไม่มี พ.ร.บ ก้ไห้ไปเรียกร้องเอาเองกับคู่กรณี เรามีสิทฟ้องร้องค่าสินไหม200000กรณีทุกคลภาพ กับ พ.ร.บเราเองไหมครับ

  โดยคุณ ต้อม  (171.99.159.133)     8 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 226

  เคสนี้เป็นมอเตอร์ไซต์ชนกับมอเตอร์ไซต์ ใช่ไหมครับ ถ้าใช่

  ในเคสนี้คนขับขี่สามารถเบิก ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น กับ พรบ.ของแต่ละฝ่ายท่านละ 15,000

  ถ้าคู่กรณีไม่มีพรบ.ท่านจะไม่สามารถเบิกค่าอะไรได้อีก ต้องฟ้องร้องคู่กรณีเอาเองครับ

  ปรึกษาได้ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย sorn_26@yahoo.com

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (180.183.96.172)     8 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 225

  สอบถามเรื่อง พรบ น้องสาวชีวิตจากอุบัตืเหตุ โดยเป็นคนซ้อนท้ายมอไซค์แฟนเป็นคนขับ..ชนกับรถ10ล้อ เสียชีวิตทั้งคู่...เบื้องต้นได้เบิกค่าจัดการงานไปแล้ว คนละ 40,000 บาท 

  อยากถามว่า คนซ้อนท้ายเสียชีวิต จะได้จาก พรบ รถ 200,000 บาทหรือเปล่า เพราะ พรบ รถมอเตอร์ไซค์หมดอายุ ยังไม่ได้ไปต่อ แล้วประกันภัยรถ 10 ล้อ ก็ ไม่มีเห็นบอกว่าหมดอายุเหมือนกัน  ถ้าไม่ได้อยากดำเนินการยังไงดี (ไม่อยากให้น้องตายฟรีค่ะ)  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  โดยคุณ รส  (58.11.37.187)     6 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 225

  ถ้าได้รับเงินชดเชยแล้ว แปลว่า พรบ.คุ้มครองแล้ว เบื้องต้นหากเสียชีวิตคนละ 35,000 บาท ก่อน และคนซ้อนจะได้รับเพิ่มเป็น 2 แสนบาท คนขับจะได้รับเพิ่ม 2แสน ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูกครับ ปรึกษาได้ครับ sorn_26@yahoo.com

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.237)     7 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 224

  "ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด" อธิบายหน่อยครับ

  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ วีระยุทธ  (124.122.95.206)     1 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 224

  ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดเป็นไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 438

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     12 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 223

  ขอถามหน่อยค่ะ

  เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา นั่งรถทัวร์ไปและเกิดอุบัติเหตุฟันหน้าที่จัดฟันมันโยกค่ะ  และคิดว่าไม่เป็นอะไรคงหายเอง   แต่พอมาวันที่  28  สิงหาคม 2556  มีอาการเสียวฟันจึงไปพบแพทย์ และแพทย์บอกว่าต้องรักษารากฟัน   อยากทราบว่าเรา จะสามารถเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลใด้ไหมคะ เพราะไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทรถทัวร์ทราบ เป็นเวลา 12 วันแล้วค่ะ

  โดยคุณ บอม  (110.77.182.69)     29 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 223

  สามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิได้ ภายใน 180 วัน ตั๋วรถยังอยู่ใช่ไหมครับ

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.183)     3 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 223

  สามารถขอใช้สิทธิได้ครับ ภายใน 180วัน หลังเกิดเหตุ ตั๋วรถยังอยู่ใช่ไหมครับ

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.183)     3 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 222

   สวัสดีค่ะดิฉันอยากถามสักหน่อยนะค่ะ เนื่องจากลุงของดิฉันได้ขับรถมอเตอรฺไชด์ไปชนกับรถยนต์ป้ายแดงที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่ง พอดีลุงของดิฉันหัวแตกนอนโรงพยาบาล แต่เจ้าทุกข์คือคนที่ขับรถยนต์ไม่เอาเรื่องเพราะเขาบอกว่าจะให้ประกันชั้นหนึ่งซ่อมให้ แล้วเรื่องก็เงียบไปค่ะ แต่พอได้สัก 4-5 เดือน จดหมายจากบริษัทประกันมาหาลุงแล้วบอกให้ลุงไปจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทประกัน อย่างนี้เราควรทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ อัญชลี คำปัน  (223.205.42.123)     29 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 221

   ขอสอบถามค่ะพอดีน้องชายดิฉันขับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเก๋ง เนื่องจากรถเก๋งเลี้ยวรถกะทันหัน

  ทำให้เบรคไม่ทันแล้วผู้เสียหายมาเรียกร้องเงินค่าเครมจากน้องชายดิฉัน 2000 เนื่องจากผู้เสียหายแจ้งกับประกันไม่มีคู่กรณีสรุปว่าใครผิดค่ะ

  โดยคุณ คนธรรมดา  (1.4.172.121)     28 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 221

  มีการแจ้งความไหมครับ

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.183)     3 ก.ย. 2556

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด