X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 15   

 • ความคิดเห็นที่ 120

   ซ่อมรถมาเป็นเวลา 9 เดือนแล้วค่ะ ไม่เสร็จสักทีทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแค่ชนช่วงหน้าแต่ทางอู่บอกว่ามีปัญหาที่เกียร์เพราะเป็นเกียร์ออร์โต้ไม    ่ว่าจะยังไงก็รู้สึกว่านานเกินไปอยู่ดีอ่ะค่ะ ที่สำคัญช่วงเวลาที่รถซ่อมอยู่ 9 เดือนยังคงต้องจ่ายค่างวดรถเกือบ 9 พันบาท/เดือน เป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะ  ผ่อนรถแต่ไม่ได้ใช้รถนานมากเหมือนกับเสียเงินเปล่าๆโดยใช่เหตุ  รถที่ชนก็อยู่ในช่วงประกันภัยชั้น 1 ของบริษัทๆหนึ่งค่ะ อยากทราบว่าในกรณีนี้สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้มั๊ยคะ จากการสอบถามและปรึกษาผู้มีประสบการณ์มาเค้าก็บอกว่ามันนานเกิน    เหตุอันควร  จึงขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ                                                                                                           

  โดยคุณ yy  (115.67.128.100)     29 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 120

  เนื่องจากการซ่อมแซมเนิ่นช้าเกินสมควรเป็นเหตุให้ท่านต้องเสียหายดังกล่าว ท่านจึงชอบที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     5 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 119

   ในกรณีที่รถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซย์ รถยนต์ประกันชั้น 1 คนขับรถไม่เป็นอะไร ส่วนรถมอเตอร์ไซย์ คนขับเสียชีวิตทางเรา แต่ทางตำรวจบอกว่าเต้าไม่ผิด ไม่ประมาท เพราะเค้าไม่กินเหล้า และขับแค่ 80แต่ทางเราว่ามันต้องมากกว่านั้น เพราะชนกันแรง และถนนโล่ง ตอนเที่ยงคืนกว่าด้วย 

  1.เราจะสู้คดีได้มั้ย ต้องทำไงบ้าง

  2.ทางประกันเค้าจะให้เราจ่ายค่าเสียหาย (คนขับเสียแล้ว แต่รถเป็นชื่อแม่ ) เราต้องทำไง

  ช่วยด้วยคะ

  jukmuk27@hotmail.com 0838315145 

  โดยคุณ มุก  (27.130.121.31)     24 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 119

  หากท่านเห็นว่าฝ่ายตนไม่ได้เป็นฝ่ายขับขี่โดยประมาท ก็เป็นสิทธิของตนที่จะปฏิเสธความรับผิดแก้ต่างต่อสู้คดีพิสูจน์สืบพยานหลักฐานกันต่อไป โดยให้ปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     2 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 118

   อยากถามว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซต์ชนกันในเวลาบ่ายโมง แล้วผมเป็นฝ่ายชน และคู่กรณีไม่่ยอมคุยเองโทรตามให้คนอื่นมาเคลียแทน แต่ตกลงรับผิดชอบโดยการซ่อมรถให้ในส่วนที่เสียหายคือ บังโคลนหน้า หน้ากากรถด้านหน้าและกระจกรถ ซึ่งผมเคลียพร้อมจ่ายเงินให้เสร็จแล้วในเวลาบ่ายสอง เพราะเค้าสำรวจแล้วว่ามีแค่นี้ที่เสียหา  ส่วนค่ารักษาพยาบาลจ่ายใครจ่ายมัน และไม่ได้มีการแจ้งความ ไม่มีหลักฐาน ไม่มีการถ่ายภาพไว้  แต่ในเวลาทุ่มกว่าๆ แฟนของคนที่เป็นคู่กรณีโทรมาแล้วบอกว่าไฟท้ายเป็นรอยนิดหน่อยจากเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เค้าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เค้าจะมีสิทมาเรียกร้องอะไรได้อีกหรือป่าวคับหรือจะมีสิทธิไปแจ้งความได้หรือป่าว และต้องชดใช้ให้เค้าอีกหรือป่าวคับ

  โดยคุณ ต  (223.206.174.132)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 118

  หากไฟท้ายที่เป็นรอยดังที่แฟนของคู่กรณีอ้างไม่ได้เกิดจากเหตุรถชนกันที่ท่านขับชนดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของท่าน ท่านไม่มีหน้าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย แต่หากคู่กรณีแจ้งความร้องทุกข์ก็ต้องพิสูจน์ต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรรมกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     24 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 117

   รถเราโดนชนคู่กรณีเรียกประกันมาทำใบเคลมสั่งซ่อมแ่เรายังไม่ได้แจ้งความเกิดเหตุเมื่อคืนเรายังไม่ได้แจ้งความเราไปแจ้งตอนเช้าเพื่อว่าจะเรียกค่าเสียเวลาจากคู่กรณีทีหลังจะได้ไหมครับ

  โดยคุณ จรินทร์ เขื่อนคำ  (124.121.151.248)     18 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 117

  เป็นสิทธิของท่านที่จะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     24 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 116

   จากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาเบรกแตกพลิกคว่ำที่เชียงรายทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก และยิ่งน่าเศร้าที่สุดคือ 1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นน้องชายของผม เขาต้องเสียขาข้างซ้ายไปเพราะบริษัททัวร์ที่มักง่าย นำรถไม่มีประสิทธิภาพและคนขับที่ไม่ชำนาญทางมาเป็นผู้ตัดสินชีวิตเด็กเกือบ 60 ชีวิต จากเหตุการณ์นี้ครอบครัวผมสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ ผมเข้าใจว่ามันเป็นอุบัตเหตุและเขาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ทั้งหมด แต่อนาคตน้องผมล่ะ ฝันเขาต้องสลาย ปีหน้าแพลนกันไว้อย่างดีว่าจะเข้ามาติวสอบทหาร แต่ตอนนี้จำใจต้องลืมเพราะไม่มีโอกาสอีกแล้ว และอีกอย่างที่ครอบครัวผมรับไม่ได้จริง ๆ คือทาง ผอ. โรงเรียนที่นำเด็กไปพูดกับผู้ปกครองว่า "ถือว่าฟาดเคราะห์ไปละกัน" อยากรู้จริง ๆ ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกมัน มันจะคิดอย่างไร นี่มันเกิดกับตาสีตาสามันถึงพูดแบบนี้ได้ อยากปรึกษาพี่ ๆ ทนายช่วยแนะนำหน่อยครับ 

  โดยคุณ เอกณรงค์  (124.121.211.204)     17 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 116

  การที่น้องของท่านต้องกลายเป็นคนทุพพลภาพจากการที่ผู้อื่นกระทำโดยละเมิดให้ต้องเสียหายแก่ร่างกาย น้องชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการที่ตนต้องเสียหายอย่างอื่น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 446 จากคู่กรณีได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     24 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 115

  เพิ่มอีกนิกหนึ่งค่ะ คู่กรณีขอหนูมีประกันชั้น 1 แต่เขาไม่ช่วยอะไรเลย เขาว่ารถไม่ได้ชนกัน แล้วตำรวจบอกว่าเป็นเหตุสุวิสัยจริงไหมค่ะ เพราะวันนั้นฝนตกด้วย เลยเรียกร้องอะไรไม่ได้ ได้แค่ค่าทำขวัญเด็ก 15,000 บาทเท่านั้นค่ะ

  โดยคุณ จำเนียร  (49.48.142.211)     10 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 115

  ข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงต้องนำขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นยุติว่าฝ่ายใดต้องรับผิดในเหตุละเมิดรถชนกันดังกล่าว

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     20 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 114

  ขอรบกวนนิดหนึ่งค่ะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00น. กำลังขับรถยนต์จะไปต่างจังหวัด ขับรถยอยู่ดีๆก็มีรถอีกคันที่อยู่ฝั่งตรงข้าง รถคันนั้นเสียหลักหมุมข้ามฝั่งมาปาดหน้ารถหนู แล้วหนูหักลบลงทางทาง แต่ไม่มีใครเป็นอะไร  แล้ววันนั้นฝนตกด้วย อยากรู้กว่าเรื่องนี้จะเรียงร้องค่าเสียหายได้เท่าไร แต่รถขอหนูช่างมาประเมิณค่าซ่อม 100,000 บาท แต่คู่กรณีเสียค่าสินไหมให้แค่ 15,000 บาท

  โดยคุณ จำเนียร  (49.48.142.211)     10 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 114

  ท่านมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามจำนวนที่ตนได้เสียหายจริงจากคู่กรณีนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.14)     20 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 113

   รบกวนสอบถามด้วยครับเมื่อเดือนมีนาคมผมถูกรถแท็กซี่ตัดหน้าทำให้ผมเสียหลักได้รับบาดเจ็บต้องผ่าตัไม่สามารถทำงานได้จนถึงตอนนี้ครับ โดยเจ้าหน้าได้สรุปคดีแล้วว่าแท็กซี้ผิดจึงปรับไปแล้วส่วนประกันผมเรียกค่าเสียหายไปสองแสนบาทโดยลงบัญทึกประจำวันแล้วครับต่อมาประกันได้ติดต่อมาบอกว่าจ่ายได้แค่สามหมื่น ซึ่งค่าเสียหายที่เกิดมันไม่เหมาะสมกับการที่ผมได้รับทั้งทางร่างกายหน้าที่การงาน ถ้าผมจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผมสามารถทำได้หรือป่าวครับ ขอขอบคุณ ครับ

  โดยคุณ สมยศ  (27.55.11.66)     7 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 113

  ท่านมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคนขับคู่กรณีตลอดทั้งสหกรณ์และผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่ท่านได้ตามกฎหมาย จึงให้ท่านปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     17 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 112

   สวัสดีคะ มีเรื่องรบกวนสอบถามคะ

   คือว่าเมื่อวันที่ 19 ก.ค. หนูขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกสาวคะ เลนซ้ายก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยมีแท็กซี่จอดอยู่โดยไม่มีให้ไฟสัญญาณเลยคะ รออยู่นานหนูเลยขับออกขวาแต่ยังอยู่ในเลนซ้ายแท็กซี่ขับออกมาชนกับรถช่วงท้ายของหนู ตกลงไม่ได้แท็กซี่บอกเค้าไม่ผิดเลยได้ไปแจ้งความไว้ทางตำรวจให้ไปตรวจรถที่แถวดิโอคะ ก่อนออกจากสถานีตำรวจบอกจะให้คดีจบว่าประมาทร่วม หนูสามารถทำอะไรได้อีกไหมคะ หนูไม่ผิดนะคะมีพยานเห็นเหตุการณ์คะ จนวันนี้ตำรวจเงียบเลยคะ ร้อนใจมาก จิงๆก็แค่ถลอกกับพกช้ำคะแต่แท็กซี่พูดจากับหนูและลูกสาวไม่ดีเลยคะ เห็นเป็นแค่ผู้หญิงกับเด็ก

  ขอบคุณนะคะ

  โดยคุณ มายมิ้นท์  (27.55.8.110)     5 ส.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 112

  หากท่านเห็นว่าตนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรือขับขี่รถโดยประมาทแต่ประการใด เมื่อมีข้อพิพาทดังกล่าวเป็นคดีเกิดขึ้นระหว่างท่านกับคู่กรณี ชอบที่ท่านจะแต่งตั้งทนายความเพื่อว่าต่างหรือแก้ต่างได้ตามกระบวนการยุติธรรม

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     14 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 111

   อยากสอบถามหน่อยค่ะ  คือเมื่อ2 เดือนที่แล้วแฟนของดิฉันขับรถตุ๊กๆไปชนกับรถเก่ง ซึ่งฝ่ายดิฉันเป็นฝ่ายบาลเจ็บทั้งสองคน ส่วนฝ่ายคู่กรณีไม่บาลเจ็บ มีรถที่ได้รับความเสียหายทั้งสองฝ่าย รถของดิฉันมีประกันชั้น 3 ส่วนรถคู่กรณีมีประกันชั้น 1 แต่ตำรวจได้ตัดสินว่าทั้งสองฝ่ายประมาณรวม เสียค่าปรับคนละ 500 บาท และทั้งสองฝ่ายตกลงว่าต่างฝ่ายต่างจะซ่อมรถเอง แต่เดือนนี้ ทางบริษัทประกันรถของคู่กรณีได้ส่งจดหมายและโทรมาเพื่อจะมาให้ดิฉันจ่ายค่าเสียหายซ่อมรถให้คู่กรณีเป็นจำนวณเงิน 50000 บาท ดิฉันจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะ

  โดยคุณ ศิรินันท์  (110.168.205.125)     27 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 110

  รบกวนสอบถามค่ะ

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน สามารถเรียกค่าสูญเสียโอกาสเช่น โอกาสการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือเปล่าค่ะ เช่น

  ก่อนประสบอุบัติเหตุ ผลการประเมินระดับ ดีมาก ส่งผลให้ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือน แล้วเราประสบอุบัติเหตุ ใช้เวลาการรักษาตัว 6 เดือน อาจเป็นเหตุให้ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในผลการประเมิน น้อยกว่าเดิมหากเรามีเอกสารเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอใช้เกณฑ์เดิมที่ผ่านมาเพราะอาจทำให้เราเสียโอกาสในการขึ้นเงินเดือน เนื่องจากเขาจะพิจารณาถึงการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ สามารถเรียกร้องได้หรือไม่

   

  โดยคุณ สุจิตราภรณ์ อินถา (สมาชิก)  (202.28.25.73)     24 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 110

  ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ถือว่าเป็นความเสียหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ ท่านจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีได้คาดเห็น หรือควรจะได้คาดเห็นถึงพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.8)     1 ส.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 109

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

  ค่าสินไหม ค่าเสียเวลา ค่าทำขวัญ นี่เป็นอันเดียวกันรึเปล่าคะ?

  ตัวดิฉันถูกรถชน(ดิฉันขับจักรยานยนต์) ซึ่งมาทางหลักอยู่เรนซ้าย และรถที่ชนออกมาจากซอยพุ่งเข้ามาชนและรากรถพร้อมตัวดิฉันลงพื้นไประยะหนึ่ง แต่ดิฉันกลับลุกขึ้นได้โดยหมวกกันน็อกที่สวมอยู่คางอยู่กับล้อหลังมอไซด์ และมีแผลที่หน้าเพียงสามแห่ง แต่มีแผลที่คางแห่งหนึ่งที่เป็นมาก ยาว 5 เซ็น สุดท้้ายทางเจ้าของรถออกมารับผิดแทนคนที่ขับเพื่อจะได้เรียกประกันได้ และยอมจ่ายทุกอย่าง (แต่ยังไม่ได้คุยเรื่องตัวเงินเลยเพียงให้เราออกรถไปซ่อม และรักษาตัวให้แล้วเสร็จจึงค่อยมาคุยกันใหม่) เค้าบอกว่าจะไม่เสียเวลา แต่ดิฉันก้ไม่รู้จะเรียกร้องยังไงให้สมควรแก่การโดยละเมิดทั้งที่เราไม่ผิดเลย โดยชนจนรถพังแต่ยังขับได้มีอาการส่ายของรถ(รถเพิ่งซื้อมา 2 เดือนกว่าเอง) หน้าก้เป็นแผล ต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรหรือไม่ที่จะให้คนผิดเว็นรับรองว่าจ่ายทุกอย่างจริง

  โดยคุณ ae  (27.130.92.212)     18 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 109

  รบกวนสอบถามค่ะ

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน สามารถเรียกค่าสูญเสียโอกาสเช่น โอกาสการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือเปล่าค่ะ เช่น

  ก่อนประสบอุบัติเหตุ 1.ผลการประเมินระดับ ดีมาก ส่งผลให้ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือน   แล้วเราประสบอุบัติเหตุ ใช้เวลาการรักษาตัว 6 เดือน  อาจเป็นเหตุให้ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในผลการประเมิน น้อยกว่าเดิมหากเรามีเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและขอใช้เกณฑ์เดิมที่ผ่านมาเพราะอาจทำให้เราเสียโอกาสในการขึ้นเงินเดือน เนื่องจากเขาจะพิจารณาถึงการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์  สามารถเรียกร้องได้หรือไม่

  โดยคุณ สุจิตราภรณ์ อินถา (สมาชิก)  (202.28.25.73)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 108

  ดิฉันขับรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน โดยไม่ใช้ทางม้าลาย เรามองเห็นคนข้ามแล้วแต่เบรคไม่ทัน เพราะคนข้ามถนนเองก็เก้ๆกักๆ ข้ามไม่ข้าม แต่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกิน 500 เมตร มีสะพานลอยอยู่ ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ แต่คู่กรณีเจ็บเยอะกว่า รถมี พ.ร.บ. รักษาให้หมด  และเราจะให้ ค่าสินไหมทดแทน คู่กรณีอีก  10,000 บาท แต่คู่กรณี ไม่พอใจอยากได้ 30,000 บาท 

  ในกรณีนี้ทางเรายอมรับผิด เพราะถือว่าตัวเองขับยานยนต์ เพื่อจะได้ใช้ พ.ร.บ. รักษาคู่กรณีด้วย แต่คู่กรณี กับอยากได้ค่าสินไหม มากกว่าที่เรามีให้ กรณีนี้ เราจำเป็นต้องให้ ค่าสินไหม ตามที่คู่กรณีเรียกร้องหรือไม่ค่ะ

  และถ้าหากมีการฟ้อนร้องกัน เราจะเป็นฝ่ายผิดไม่ค่ะ เพราะทางเราไม่ได้หนีความผิด

   

  โดยคุณ นางสาวสุชาดา กันยน  (110.77.226.40)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 107

  ผม ประสบอุบัติเหตุรถชน ขาหักใส่เหล็ก 1ท่อนที่ขาขวาบริเวณหน้าแข้ง เรื่องมีอยู่วา ผมจะไปหาญาติที่เทพารักษ์ ได้นั้งรถสองแทวบริเวณ ซอยลาซาล (บางนา-หนามแดง) รถสองแถวคันที่ผมยืนโหนมาได้ชนรถคันข้างหน้าระหว่างขึ้นสะพาน ทำห้คนในรถล้มเทร่วมกัน แล้วรถสองแถวอีกคัน(บางนา-หนามแดงเหมือนกัน)ก็ชนซ้ำ ทำให้ผมยืนโหนรถถูกชนอยางจัง ทำให้ขาหัก ซึ่งผมช่วยเหลือตัวเอง โดดจากรถแล้วพยายามกระโดดขาเดียว มานอนที่บริเวณฟุตบาทสะพาน แล้วก็มีคนมาช่วย แต่คนขับรถสองแถว ไม่เคยมาดูเลย ผมนอดรักษาตัวอยู่โรงบาลสำโรง 6วัน 6คืน ก็ไม่มีคู่กรณีมาดู มีแต่ปะกัน แต่ค่ารักษาโรงบาลได้ยื้นค่ารักษาไปที่วีริยะประกันภัย เป็นเงิน 130000 บาท แต่ค่าสินไหมผมยังไม่ได้ต้องรอจนกว่าผมเริ่มดีขึน ผมอยากทราบว่าผมจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไร

  1. เงินเดือนผมต่อเดือน 11,290 บาท(รวมโอทีประมาณ20,000-25,000)

  2. ผมต้องหยุดงานถึง 6-8เดือน และงานที่ผมทำต้องยืนตลอด ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง พักเบรค90นาที/วัน

  3. บิดามารดา ต้องมาดูแลผม 2สัปดาห์ขาดรายได้ และภรรยาต้องคอยมาดูแลขาดงานบ่อยๆ

  4. หมอบอกว่า1-2 ปีต้องเอาเหล็กออก เสียค่ารักษวประมาณ 35,000- 45,000 บาท ประมาณ

  5. ผมต้องใช้ชีวิตโดยลำบากตลอดที่เดินไม่ได้ เป็นเวลานาน

  6. คู่กรณีเป็นรถสองแถวทั้งคู่ บางนา-หนามแดง ประกันภัยวีริยะเหมือนกัน

  ผมเรียก 300,000 บาท ที่ทำให้ผมเสียรายได้ เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัว หนี้สินผมก็เยอะ ผมอยากทราบว่าที่ผมเรียกไปจะได้ไหมครับ รบกวนช่วบตอบหน่อย


  เรียกประกันของวิริยะ มาคุย1รอบแล้วครับ ประกันบอกอยากจบเรื่องเร็วๆประกันยินดีจ่าย1 แสน  แล้วตอนนี้ผมก็ยังเดินไม่ได้ 6 เดือน แล้วตอนเรียกประกันมาคุยรอบแรกตอนนั้น3 เดือนเอง แล้วคู่กรณีก็ไม่มา สมมุติว่าประกันจ่ายให้ผมไม่พอใจ ผมสามารถเรียกเอากับคู่กรณีได้ใช่ไหมครับ

  ผมได้นัดเครียกับประกันเรื่องค่าสินไหมครับวันที่ 13ที่ผ่านมา รอบ2 ผมเรียกไป3 แสน แต่ประกันยอมจ่ายแค่ 120,000 ผมคิดว่าไม่คุ้มที่ผมเสีย เลยตกลงกันไม่ได้ครับ และผมสามารถเรียกเอากับ พรบ.รถยนต์อีกได้ไหมครับ แล้วถ้าเครียไม่จบ ต้องขึ้นศาล ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอความเห็นหน่อยครับ ขอบคุณมากๆ


  โดยคุณ Arithach k.  (183.89.250.174)     16 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 107

  ค่าสินไหมทดแทนจะพึงเรียกร้องได้เพียงใดนั้น ต้องตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น คู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ ท่านก็จำต้องปรึกษาทนายความเพื่อฟ้องร้องบังคับกันต่อไป
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 107

  กรณีของคุณเหมือนกับผมทุกประการเลยล่ะครับ ตอนนี้ผมกลุ้มใจเหมือนคุณในทุกๆข้อที่คุณถามเลย ของผม รถอีกคันเป็นฝ่ายประมาท ทำให้ต้นขาขวาหักใส่เหล็ก พักงานมาจะครบปีแล้วครับเนี่ย ตอนนี้ยังรักษาตัวไม่เสร็จแต่ไม่ทราบว่าเรื่องของคุณคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ

  โดยคุณ อาตี๋  (101.108.97.188)     4 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 106

  ผมอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยครับ

     เมื่อ 8 มกราคม เเฟนผมได้ขันรถเก๋งกลับบ้านเเละคู่กรณีได้ขับรถเเซงขวาออกมาชนกับรถแฟนโดยถนนเป็น 2 เลนเส้นทึบพี่สาวนั้งหลังคนขับขาหักคนในรถบาดเจ็บอาการไม่หนักมาก ความเสียหายต่อรถยับเยิน  เมื่อพี่สาวเข้ารักษาตัวเบิก พ.ร.บ. ได้ 15,000 บาท ส่วนค่ารักษาที่เกินต้องจ่ายประมาณเกือบ 20,000 บาท เจ้าหน้าที่เเจ้งให้เก็บใบเสร้จเงินสดไว้เบิกกับ พ.ร.บ. คู่กรณี แต่ยังไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากคู่กรณีประฎิเสธข้องกล่าวหา  เเต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปเเจ้งข้อกล่าวหาว่าทางคู่กรณีขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาทเจ็บ  เเต่เมื่อตอนอยู่โรงพักทางผมเรียกค่าเสียหายไป 100,000 บาท ให้กับคนที่บาทเจ็บในรถ 6 คนโดยรวมคนขาหักไปด้วย เเต่คู่กรณีมีทนายมาเเล้วจะขอจ่าย 20,000 บาทซึ่งทางผมประฏิเสธจึงให้ตำรวจสงฟ้องศาล 

  1.รถผมซ่อมเกือบ 6 เดือน

  2.พี่สาวขาหักผ่าตัดใส่เหล็ก (โดยที่คู่กรณีไม่มารวมรับผิดชอบ  เเม้เเต่คำขอโทษตอนอยู่โรงพัก)

  3.ผู้ที่โดยสารอีก 5 คนได้รับบาทเจ็บ

  ใน 3 ข้อนี้ผมสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับตอนที่ขึ้นศาล

  เเละเมื่อรถซ่อมเสร็จเเต่เอารถมาใช้ปรากฏว่าทางอู่ประกันซ่อมมาเเล้วล้อรถพับฝั่งที่ชนผมสามารถให้ทางอู่กลับไปเเก้ได้มั้ยครับ  รบกวนให้คำปรึกษาที  ขอบคุณครับ

   

  โดยคุณ อาร์  (125.27.122.22)     16 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 106

  1. บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย จากการที่คู่กรณีขับรถชนโดยความประมาทบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกกระทำละเมิดมีสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน ทั้งค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากต้องเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาได้
  2. ท่านย่อมสามารถนำรถกลับไปให้อู่ซ่อมปรับแก้ไขได้ตามที่กรมธรรม์ประกันภัยให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.1)     24 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 105

  รถติดและขับตามๆๆกันไปเกิดอยู่ดีๆๆคู่กรณีก็เกิดเบรคกระทันหันทำให้เราเบรคไม่ทันจึงเกิดชนท้ายของคู่กรณีและพอดีรถเราประกันเพิ่งจะหมด  และพนักงานที่ทำเรื่องเครมรถมาถึงก็มาเรียกค่าเสียหายกับเราเป็น20000บาทแต่เราเห็นรถคู่กรณีมีแผลที่ท้ายรถนิดเดียวแต่รถเราเตี้ยกับมีแผลที่ตัวรถมากกว่า เราขอต่อกับทางประกันว่าลดลงหน่อยให้ได้มั้ยเขาก็ยืนกรานว่าต้องเป็นเงินสดและตอนนี้เท่านั้นไม่งั้นก็ต้องไปโรงพัก  แต่วินาทีนั้นเราก็หาเงินมาให้ไม่ได้มากเท่าที่ทางประกันเรียกจึงเสียค่าปรับไป400บาทและตอนนี้ทางประกันก็โทรมาเรียกค่าเสียหายที่เรา เราควรทำยังงัยดีค่ะเพราะตอนนี้เราก็มีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายให้กับทางประกันค่ะ(เพราะเราเพิ่งมีการย้ายที่อยู่กับที่ทำงานมาที่เชียงใหม่จึงไม่มีเงินเก็บเลยค่ะช่วยชี้แนให้หน่อยค่ะ)

  โดยคุณ โบ  (180.183.148.250)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 105

  พฤติการณ์ที่รถคันข้างหน้าท่านกระทำการเบรค ห้ามล้อกระทันหันเป็นเหตุให้รถของท่านห้ามล้อไม่ทันเกิดการชนท้ายกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นผู้ขับขี่รถยนต์คันหน้าจึงมีส่วนกระทำความผิดร่วมด้วยหนี้อันจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของงรถคันข้างหน้ามากน้อยเพียงใด จึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ดังนั้น ท่านควรเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ยขอประนอมหนี้ดังกล่าว ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ต้องให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 104

  มีเรื่องรบกวนครับ

  ผมขับรถมาจะเข้าที่ทำงาน ก่อนเข้าชิดซ้ายสุด(ช่องไหล่ทาง) ก่อนจะถึงทางเข้าประมาณ 200 เมตร เปิดไฟเลี้ยวเข้าปกติ ปรากฏว่ามีคนเมาขี่มอเตอร์ไซด์ ฝ่าสายฝนมาชนท้ายอย่างจังจนรถผมหมุน ด้านท้ายเสียหายหนัก คู่กรณีคอหักตายคาที่ ตำรวจก็ถามว่าจะเอาความไหม ผมบอกไปว่าไปแล้วหล่ะ อโหสิกรรมให้เขาไปและช่วยค่าทำศพบางส่วนตามแต่กำลังทรัพย์ และผมก็ซ่อมรถเอง แต่ต่อมาญาติทางผู้ตายเริ่มมีกระแสจะเอาผิดกับผม ผมควรจะทำอย่างไรดีครับ

  โดยคุณ ดอม  (182.53.153.254)     13 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 104

  หากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากท่าน แต่เกิดเพราะความผิดของผู้ตายเอง ท่านไม่มีหน้าที่จำต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตาย ถ้าหากท่านถูกฟ้องเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องแก้ต่างต่อสู้คดีกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.22)     17 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 103

   สอบถามหน่อยค่ะคือแฟนดิฉันได้ขับรถชนหมาประมาณเที่ยงคืนแล้วได้รับการรักษาตัวอยู่ประมาณสองเดือนกว่าโดยไม่มีรายได้เลยเพราะไม่ได้ทำงานแฟนของดิฉันจะได้เงินทดแทนบ้างไหม่ค่ะเพราะบาดเจ็บไม่ได้ทำงานสองเดือนกว่ารบกวนตอบหน่อยน่ะค่ะ

   

  โดยคุณ   (171.7.78.136)     11 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 103

  ไม่ได้ครับ

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.28)     16 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 102

  สวัสดีค่ะ พอดีรถของหนูถูกรถของคู่กรณีชน จากนั้นก็ไปตกลงกันที่สถานีตำรวจแล้ว  จึงนำรถไปเข้าศูนย์  ทางศูนย์เมื่อซ่อมรถเสร็จเค้าจะคืนอะไหล่ที่เปลี่ยนให้  อยากสอบถามว่าอะไหล่ที่ทางศุนย์คืนมาเป็นของใครค่ะ

   

  โดยคุณ มัลลิกา  (223.205.43.119)     9 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 102

  อะไหล่หรือชิ้นส่วนเดิมที่เสียหายถูกเปลี่ยนออกมาก็ยังคงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรถคันที่ถูกชนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.16)     13 ก.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 101

  คือคุณแม่ขับรถชนมอไซ คับแล้วไปจ่ายค่าปลับที่ สน ขับรถประมาทแล้วรถมีประกันคับแต่คู่กรณีเรียกร้องค่าเสียหาย 100000 คู่เสียหายไม่เจ็บหมอระบบว่าแขนขาถลอกนิดหน่อยคับให้พักผ่อนใด้ 30 วัน บุคนนั้นไม่มีอาชีพไดๆๆคับรับจ่างถั่วไป  ทางคุณแม่ยอมจ่ายในแบบประกันและให้ค่าสินใหม๋อีก 20000 แต่เขาไม่เอา เขาจะไปฟ้องศานเรียกค่าเสียหายคับอยากรู้ว่าเมื่อขึ้นศานเราจะทำยังไงต้องจ่าย หนึ่งแสนเลยหรือเปล่าเราไม่มีเงินขนาดนั้นนะคับ

  โดยคุณ ชนจักรยานยนแล้วคู่เสียหายเรียกค่าสินใหม๋แพงเกินจริง  (202.44.4.252)     2 ก.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 101

  หากคู่กรณีเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริงและไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องค่าสินไหมทดแทนนี้ ก็ควรเรียกให้คู่กรณีฟ้องต่อศาล แล้วมารดาของท่านก็ชอบที่จะแต่งตั้งทนายเข้าแก้ต่างโต้แย้งในเรื่องค่าเสียหายนี้โดยค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้ในสถานใดเพียงใด ศาลย่อมต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 438

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.11)     10 ก.ค. 2555

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 15   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด