X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 16   

 • ความคิดเห็นที่ 140

  กำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่ๆก้มีรถอีกคันเข้ามาพุ่งชนอย่ารุนแรงทำให้คนขับหมดสติพร้อมกับบาดแผลแต่คนซ่อนยังมีสติอยู่หลังจากการต่างคนต่างรักษาพยาบาลตนเองออกมาแล้วถึงคุยเรื่องค่าสินไหมเรียกเขาไป 50000 ทั้งคนทั้งรถเละพอๆกันเขาบอกเรียกแพงไปเข้าจะให้แค่2000เข้าบอกลูกเขาก็เสียอนคตทั้งๆที่เขามาชนเราทั้งที่ก็คุยที่โรงพักตำรวจก็บอกว่าถ้าไปขึ้นศาลก็จะได้น้อยกว่าที่เรียกและจะไม่ได้อะไรเลยได้แค่ค่าทนายให้เรายอม คู่กรณีบอกยอมรับผิดแต่ไม่ยอมจ่ายจะจ่ายที่ศาลให้เราไม่ได้อะไรเลย เราควรทำอย่างไรดีค่ะ

  โดยคุณ ปุ๊ก  (101.51.167.28)     24 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 140

  ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายจะเรียกจากผู้กระทำละเมิดให้รับผิดชดใช้โดยสถานใดเพียงใด เมื่อมีข้อพิพาทกันขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ย่อมต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามความ ป.พ.พ.มาตรา 438 ดังนั้น หากท่านประสงค์จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีจึงต้องมาปรึกษาทนายเพื่อดำเนินการต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     7 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 139

  ขอปรึกษานะคะ เนื่องจาก วันที่ 14 กย 55 คุณแม่ดิฉันเข็นรถไปขายของตอนตี 4 แล้วถูกรถชน บาดเจ็บ แล้วคู่กรณีไม่มีน้ำใจ รู้ตัวว่าโดนชนแต่ยังขับรถต่อไปโดยมีแม่ดิฉโันติดตามไปด้วยจนต้องทุบรถจึงจะจอดและบังเอิญม่สายตรวจผ่านมาพอดี แต่การกระทำของผู้กระทำผิดช่างไรมนุษยธรรมโดยโว้ยวายคุณแม่ดิฉันและไม่มีการมาช่วยจนมีชายคนนึงมาอุ้มแล้วบอกให้ผู้กระทำผิดพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงธน1 และคุณแม่ดิฉันได้ถามว่าคุณไม่รู้รึว่าขับรถชน ทางผู้กระทำผิดตอบว่า " รู้แต่นึกว่าเป็นพวกมอไซด์เี_ี้ยๆที่ไม่เปิดไฟหน้า"แสดงว่าที่ชนแม่ดิฉันแล้วไปต่อคือจงใจไม่ลงมาดูแม่พอดีแม่ดิฉันยังไม่เสียชีวิตมีสติทุบรถและโชคดีที่สายตรวจมาพอดีถึงไดลงมาดู พอไปถึงโรงพยาบาลก้ส่งแค่ประกันมาคุยแล้วไม่ให้แจ้งความบอกว่าจะรับผิดชอบให้ แต่ผู้กระทำผิดไม่มีการแจ้งชื่อ+เบอร์ติดต่อไว้ให้ ตอนแรกคุณแม่จะไม่เอาเรื่องคิดว่าเป็นคราวเคราะห์ แต่ฉันรับไม่ได้ กับคนที่ไร้ความรับผิดชอบ จึงให้คุณแม่ไปแจ้งความดำเนินคดี ถ้าเป็นกรณีแบบนี้คุณแม่ดิฉันสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้าง จากใคร และคนใจดำจะไดรับบทลงโทษเช่นไร ต้องทำยังไง

  โดยคุณ ปุณณกา   (110.168.191.6)     20 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 139

  นอกจากมารดาของท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการที่คู่กรณีขับขี่รถชนโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ตนได้รับอันตรายแก่กาย แต่พฤติการณ์แห่งการกระทำที่คู่กรณีขับรถแล้วลากมารดาไป ซึ่งเป็นที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตของมารดาได้ มารดาก็ชอบที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่คู่กรณีในความผิดฐานพยายามฆ่าได้และเป็นการละเมิดในทางแพ่งอยู่ในตัว มีสิทธิยื่นคำร้องขอที่ศาลพิจารณาคดีอาญาในคดีที่อัยการเป็นโจทก์เพื่อขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 44/1

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 138

   เรียนสอบถามครับ

  รถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถกะบะ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นมาโดนรถเก๋งที่วิ่งสวนทางมา

  รถเก๋งประมาทหรือเปล่าครับ พอดีคนขับรถเก๋งเป้นญาติผมครับ

  โดยคุณ แมว  (119.160.211.126)     19 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 138

  พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยที่ฝ่ายรถยนต์เก๋งไม่อาจฟ้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เหตุที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของฝ่ายผู้ขับขี่รถยนต์เก๋ง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.0)     2 พ.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 137

    คือ เมื่อวันอาทิตย์ น้าขับรถจะกลับกทม  แต่ได้มีรถกระบะตัดหน้าทำให้ชนกัน(ฝ่ายโน่นเป็นฝ่ายผิดลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย+ประกันชั้น1) ในรถมี น้า ผม หลาน แล้วก็แม่ กับสุนัข1ตัว  น้ากับหลานไม่เป็นไรมาก  แต่แม่เจ็บต้องไปโรงบาล กลับมาก็ยังไม่หาย ทำ ให้ ไม่สามารถ ขายของได้ ทำให้เสียรายได้ ไป น้าก็ไม่มีรถใช้  แบบนี้  สามารเรียกค่าเสียหายนอกจากค่าซ่อมรถกับค่ารักษาพยาบาลจากประกันหรือคู่กรณีได้รึป่าวครับ......  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ พิศาล  (58.11.171.244)     18 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 137

  บุคคลผู้ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายมีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยจากคู่กรณีผู้กระทำละเมิดและผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 136

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ

  พอดีน้องแฟนโดนข้อหาปล้น แล้วติดคุก ประมาณ 7 เดือน วันที่ขึ้นศาล ศาลยกฟ้อง ในกรณีนี้มีค่าสินไหมทดแทนหรือเปล่าค่ะ  และต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

  เพราะสงสารเขาที่ต้องไปอยู่ในคุกตั้ง 7 เดือน ทิ้งลูกพึ่งเกิดไป

  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ ขนิษฐา  (101.108.18.18)     18 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 136

  น้องชายจะมีสิทธิขอรับค่าทดแทนตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 2544 มาตรา 22 ได้ต่อเมื่อมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 135

   ประกันภัยชั้น 2-3 จะจ่ายค่าสินไหมป่าวคับ ในกรณีฝ่ายเราผิดแต่รถเรามีประกัน

  โดยคุณ นฤมล  (124.120.191.128)     17 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 135

  ผู้รับประกันภัยจำต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อสัญญากรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 134

  อยากสอบถามค่ะ พ่อดิฉันขับขี่รถจักรยานยนต์โดนรถกระบะชน ทางข้ามยูเทิร์น ซึ่งเป็นทางที่ต้องชลอความเร็ว เข้าซอยบ้านตัวเอง คนขับเป็นตำรวจ เขาบอกว่าเขาไม่เห็นรถพ่อเลย แต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ผิด ตอนนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าไปไหน แล้วที่รู้ๆมาตอนนี้รถเขาไม่มี พรบ.(ถ้าตำรวจนำรถเถื่อนมาใช้เราจะร้องเรียนอย่างไรคะ) แต่เขาบอกว่าจะให้รับผิดก็ยอม(ตอนจัดงานศพ) แต่ตอนนี้กลับคำ นำเงินมาให้เสนอให้น้า 30000 บาท โดยที่ไม่มาหาเจ้าทุกข์เลยน้าบอกว่าไม่คุย แต่ถามถึง พรบ.เขา เขากลับตอบว่างั้นก็ไปคุยกันในศาล จนกระทั่งวันนี้ ก็เงียบ เราจะดำเนินการอย่างไรคะ พ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตไปทั้งคน ถ้าต่อสู้กันในศาล เราจะมีสิทธิ์อะไรบ้างคะ ฐานะครอบครัวก็ยากจน คู่กรณีดันมีสีอีกค่ะ แย่

  โดยคุณ nok  (118.174.51.147)     17 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 134

  บุตรซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมผู้สืบสันดานสามารถฟ้องให้คู่กรณีผู้ขับขี่รถชนบิดาโดยละเมิดได้รับความเสียหายแก่ชีวิตรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดังกล่าวได้ แต่บุตรควรปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการดังกล่าวและสามารถฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยหากตนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาผู้ตายนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.27)     28 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 133

   คือ เมื่อวันอาทิตย์ น้าขับรถจะกลับกทม  แต่ได้มีรถกระบะตัดหน้าทำให้ชนกัน(ฝ่ายโน่นเป็นฝ่ายผิดลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย+ประกันชั้น1) ในรถมี น้า ผม หลาน แล้วก็แม่ กับสุนัข1ตัว  น้ากับหลานไม่เป็นไรมาก  แต่แม่เจ็บต้องไปโรงบาล กลับมาก็ยังไม่หาย ทำ ให้ ไม่สามารถ ขายของได้ ทำให้เสียรายได้ ไป น้าก็ไม่มีรถใช้  แบบนี้  สามารเรียกค่าเสียหายนอกจากค่าซ่อมรถกับค่ารักษาพยาบาลจากประกันหรือคู่กรณีได้รึป่าวครับ......  ขอบคุณครับ

  โดยคุณ พิศาล  (58.11.0.30)     10 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 133

  บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของคู่กรณีนั้นมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัยจากคู่กรณีผู้ขับขี่รถโดยละเมิด และผู้รับประกันภัยให้ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 132

  ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลเป้นตัวแทนในการรักษาค่าพยาบาลรับผู้ประสบภัยจากรถ แล้วนำไปเบิกกับบริษัทประกันอีกทีเมื่อรักษาเสร็จสิ้นแล้ว แต่มีเหตุว่ามีเอกสารอยู่ชุดหนึง ของปี 2554 ที่ทางโรงพยาลาได้บันทึก ในระบบ e-claim ตั้งแต่ปี 2554 แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารตัวจริงให้บริษัทประกัยภัย ไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประภัยทางไหนบ้างแล้วอายุความตามความเป็นจริงยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าค๊ะ...

  โดยคุณ สุรีรัตน์  (183.88.58.19)     10 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 132

  โรงพยาบาลจึงควรรีบรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยไปเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลต่อผู้รับประกันนั้นได้ภายในอายุความแห่งสิทธิเรียกร้องมีกำหนด 2 ปี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     24 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 131

   รบกวนสอบถามคะ

  คือเราขับรถยนต์ออกมาจากซอยพอถึงปากซอยก็จอดที่จะข้ามถนน จู่ๆ มีคนขับรถมอเตอร์ไซมาชนที่หน้ารถเราแล้วเสียชีวิต กรณีแบบนี้เราต้องชดใช้ให้เค้าหรือเปล่าคะ หรือต้องทำอะไรบ้าง

  โดยคุณ อะไรเนี่ย  (27.55.2.234)     6 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 131

  หากความเสียหายแก่ชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่รถรถจักรยานยนต์แต่ฝ่ายเดียว ท่านไม่ใช่เป็นผู้กระทำละเมิด จึงไม่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตาย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     15 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 130

  ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ผมขี่รถจักรยานยนต์แล้วรถเก๋งขับตัดหน้ากระทันหัน ทำให้กระดูกเบ้าตาแตก กรามหัก ดั้งหัก บาดแผลฉกรรจ์เพราะโดนกระจบบาดเป็นทางยาว และต้นขาหัก ดามเหล็ก ทางคู่กรณีได้ให้การกับตำรวจว่า เค้ายอมรับผิดตลอดข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทจึงเป็นเหตุทำให้ผมได้รับบาดเจ็บ จนถึงตอนนี้ผมยังต้องรักษาตัวอยุ่ ผมมีคำภถามครับ

  1.คดีอย่างนี้ถือเป็นคดีอาญาด้วยหรือปล่าวครับ

  2.ริมฝีปากล่างผมเบี้ยว หมอวินิจฉัยว่า เกิดจากแผลเป็นที่ดึงรั้งจากอุบัติเหตุครั้งนี้ต้อผ่าตัดแก้ไข ถ้าผมจะศัลยกรรมเพื่อรักษา ตามหลักแล้วประกันจะคุ้มครองส่วนนี้ด้วยไม๊ครับ

  3.ตอนนี้เหลืออีก2 เดือนจะครบกำหนด 1ปีที่เกิดเหตุแล้ว แต่ผมยังรักษาตัวไม่เสร็จเลยกว่าจะเสร็จอาจจะเลย 1 ปีขึ้นไป แล้วอย่างนี้ถ้าผมไม่พอใจค่าสินไหมที่ได้ ผมจะฟ้องทางแพ่งกับประกัน ผมจะฟ้องได้อยู่หรือปล่าวครับ เพราะมันเลยกำหนด 1 ปีจากวันที่ละเมิดไปแล้ว

  โดยคุณ อาตี๋  (101.108.97.188)     4 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 130

  คดีนี้นอกจากการเป็นการละเมิดทางแพ่งแล้วก็ยังเป็นความผิดอาญาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสด้วย การเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีในกรณีนี้ใช้กำหนดอายุความทางอาญาซึ่งยาวกว่าบังคับคือ 10 ปี นับแต่วันที่คู่กรณีกระทำผิดนั้น ตาม ป.อ.มาตรา 95(3)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     10 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 129

  ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ 

        เนื่องจากมีรถกระบะจอดริมฟุตบาทฝั่งซ้าย แล้วพ่อก็ขับรถมอเตอร์ไซด์มาทางฝั่งซ้าย แล้วจู่ ๆ คนที่อยู่ในรถกระบะก็เปิดประตูออกมา ทำให้ชนกับรถมอเตอร์ไซด์ของพ่อ ทำให้พ่อและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

  1.พ่อได้รับบาดเจ็บที่สมอง (ผ่าตัดสมองเนื่องจากมีเลือดคลั่งในสอง ขณะนี้อาการยังไม่ดีเท่าที่ควร แขนและขาฝั่งขวาไม่สามารถขยับได้เลย และไม่รู้ว่าอาการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ต้องพักฟื้นอีกนานเท่าไหร่ แม่ก็ต้องหยุดงานเพื่อดูแลพ่อที่โรงพยาบาล)

  2.ผู้โดยสารขาหัก (ผ่าตัดขา และไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินได้ตามปกติหรือไม่)

  ซึ่งจะขอสอบถามค่ะว่า เนื่องจากรถกระบะเค้ามีประกัน และประกันบอกว่าจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายให้ (ตำรวจมีแต่ลงบันทึกประจำวันไว้อย่างเดียว แต่ไม่เขียนหลักฐานเพือยืนยันว่าคู่กรณียอมรับผิดจริง ) หากไปคุยกับประกันของรถกระบะ ทางประกันน่าจะจ่ายเฉพาะค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บของทั้ง 2 คนใช่ไหมค่ะ  แล้วในส่วนของค่าพักฟื้น รักษาตัว และผู้ที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ รวมถึงค่าทำขวัญเราจะเรียกกับคู่กรณีใช่หรือไม่ หากคูกรณีไม่ยอมจ่ายตามที่เราเรียกร้อง ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

  .....ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าค่ะ.......จากคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย

  โดยคุณ ผู้เสียหาย  (202.12.73.129)     1 ต.ค. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 129

  ค่าสินไหมทดแทนต่างๆ ดังกล่าวหากคู่กรณีไม่ยอมรับผิด บิดาและผู้นั่งซ้อนท้ายซึ่งเป็นผู้เสียหายก็ต้องฟ้องร้องบังคับให้ฝ่ายนั้นรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.25)     9 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 128

  นั่งแท็กซี่กลับจากทำงาน ถูกรถอื่นชน ทำให้บาดเจ็บนอนโรงพยาบาลกว่า 2 อาทิตย์ พรบ.แท็กซี่และประกันภัยรถคู่กรณี จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว โดยประกันคู่กรณีแจ้งว่าหลังจากนั้นนำเอกสารการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง เพื่อนำไปเบิกได้

  หลังจากนี้ เราต้องติดต่อใคร (แท็กซี่, คู่กรณี, ประกันภัยรถคู่กรณี) เรื่องค่าสินไหมทดแทนค่ะ ต้องคุยกันก่อน หรือพร้อมกับการนัดพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ และภายในระยะเวลาเท่าไหร่หลังจากเกิดเหตุคะ  ขอบคุณค่ะ

  โดยคุณ เอ็มเค  (49.237.110.226)     20 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 128

  ค่าสินไหมทดแทนจากการที่คู่กรณีได้กระทำละเมิด ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกคู่กรณีได้นับแต่วันที่คู่กรณีขับรถมาชนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.9)     1 ต.ค. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 127

   ขอรบกวนถามค่ะ  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  หนูขับรถกระบะชนท้านรถ กระบะคันหนึ่งเขาเบรคกระชันชิดมากค่ะ ตรงนั้นเป็นงานศพ หนูเลยเบรคไม่ทันทำให้ไปชนท้ายรถเขา  กันชนท้ายเขายุบค่ะ  เราตกลงจะซ่อมให้ แต่เขาเอารถไปให้ประกันเครมให้แล้วมาเรียกเก็บค่าเสียหายจากเราซึ่งมันเป็นราคาสูงไปหน่อยเราควรทำอย่างไรค่ะ

  โดยคุณ บัวแก้ว บุบผาเดช  (49.49.183.147)     15 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 127

  ท่านควรเจรจาไกล่เกลี่ยต่อรองประนอมขอลดค่าเสียหายที่เกินส่วนนั้น ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 126

  ดิฉันเป็นผนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ ทำงานบ้างครั้งก็สำเร็จตามแผนงานแต่บ้างครั้งก็เกือบๆไม่ถึงยอดคือเป็นเซลล์ค่ะ เรื่องที่อยากปรึกษาคือเมื่อวันก่อนถูกเจ้านายไล่โดยเขาอ้างว่าคนในบริษัทเอื่อมละอากับการทำงานของเราทั้งๆที่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครเลย ซึ่งนายมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาหาว่าเราไปว่าคนของเขาโดยใช้สิทธิ์ความเป็นพี่น้อง ในทางกลับกันดิฉันทำงานมากับเขาตั้งนาน อยู่ๆ มาไล่ออกมันจะเรียกร้องอะไรได้บ้างค่ะ เพราะดิฉันก็เดือนร้อนน่ะเพราะรถที่ซื้อมาก็ซื้อมาใช้ในงานของเขา แถมยังผ่อนไม่เสร็จอีก มีการกรอกใบสมัครงานเรียบร้อยค่ะ อัตราการจ้างก็มีครบ ยังงี้เราเรียกร้องผลประโยชน์ที่เราเสียไปได้ใหมค่ะ เพราะคิดแล้วก็งงไม่รู้ว่าเขาไปฟังความข้างใหนมาลงที่เรา

  รบกวนด้วยน่ะค่ะ

  โดยคุณ คนโดนไล่ออก  (183.89.68.204)     14 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 126

  ท่านไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายเนื่องจากการถูกเลิกจ้างได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.26)     21 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 125

  เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันขับรถกระบะมาทางตรงแต่อยู่ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด์ขับออกมาจากข้างทาง ดิฉันเลยชนมอเตอร์ไซทำให้คนขับรถมอเตอร์ไซได้รับบาดเจ็บ ขาหัก แต่รถของดิฉันไม่มีประกัน ตำรวจบอกว่าเป็นการประมาทร่วม ดิฉันต้องจ่ายค่าสินไหมเท่าไหร่คะ แล้วถ้ามอเตอร์ไซไม่ยอมเค้าจะฟ้องเราได้ไหม

   

  โดยคุณ แนนนี่  (118.175.31.62)     12 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 125

  หากคู่กรณีอีกฝ่ายมีส่วนกระทำผิดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย หนี้ที่จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่คู่กรณีมากน้อยเพียงใดนั้น กฎหมายกำหนดต้องอาศัยพฤติการณ์ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ดังนั้น หากรูปเรื่องไม่อาจตกลงกันได้ ก็เป็นสิทธิของคู่กรณีที่จะฟ้องร้องบังคับกันต่อไปได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.4)     19 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 124

  เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันขับรถกระบะมาทางตรงแต่อยู่ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซด์ขับออกมาจากข้างทาง ดิฉันเลยชนมอเตอร์ไซทำให้คนขับรถมอเตอร์ไซได้รับบาดเจ็บ ขาหัก แต่รถของดิฉันไม่มีประกัน จะต้องจ่ายค่าสินไหมเท่าไหร่คะ

  โดยคุณ แนนนี่  (118.175.31.62)     12 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 123

  อยากสอบถามค่ะ ว่าค่าสินไหมทดแทน กับค่าทำขวัญเป็นตัวเดียวกันหรือไม่

  เนื่องจากทางบริษัทประกันภัยชดเชยให้กับผู้บาดเจ็บทั้งหมด ทั้งค่าสินไหมทดแทนที่พักรักษาตัว ค่ารักษาพยาบาลที่จะตามมาจากอุบัติเหตุ แต่ทางผู้บาดเจ็บจะมาเรียกค่าทำขวัญอีกต่างหาก ซึ่งทางตัวเราเองได้จ่ายเงินไปจำนวน 4,000 บาท เป็นค่าช่วยเหลือต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับประกันภัยจ่ายไปแล้วค่ะ

  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ เพราะทางผู้ได้รับบาดเจ็บจะมาเรียกเงินค่าทำขวัญอีก

  โดยคุณ เกศธารา  (58.8.222.121)     11 ก.ย. 2555

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 123

  ค่าสินไหมทดแทนเป็นความรับผิดของผู้กระทำละเมิดที่ต้องใช้ให้แก่ผู้เสียหายที่กฎหมายกำหนด เป็นเรื่องที่หากจะให้แก่กันก็เป็นไปในทางมิตรจิตมิตรใจกันเท่านั้น อันแสดงให้เห็นความรู้สึกผิดของผู้กระทำละเมิดพึงมีต่อผู้เสียหายอันเป็นศีลธรรมภายในใจของแต่ละบุคคล

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.24)     18 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 122

  เราทำประกันชั้น 1 ของวิริยะ แต่กำลังอยู่ระหว่างนัดหมายดูสภาพรถ เนื่องจากตัวแทนประกันของเรายื่นเรื่องไปแล้ว เลยยังไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันแต่อย่างไร พอดีรถยางหน้าระเบิด เสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่ริมถนนในซอยอ่อนนุช 17 รถของเราและคู่กรณีเสียหายค่อนข้างมาก ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ

  1 ประกันวิริยะ จะคุ้มครองไหมคะ
  2 คู่กรณีมีการโทรมาหาเราเพื่อขอค่าเสียหาย เนื่องจากต้องนั่งแท๊กซี่ไปทำงานทุกวัน ถ้าไม่จ่าย ให้ไปเจอกันที่โรงพัก เราควรทำอย่างไรดีคะ
  3 ข้างถนนในซอยนั้นสามารถจอดรถได้ไหมคะ เพราะทางค่อนข้างแคบค่ะ

  หมายเหตุ
  เนื่องจากเรายังไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลของวิริยะ แม้ตัวแทนจากวิริยะจะมาจัดการให้ ทางคู่กรณีก็ต้องการให้เราไปเซ็นยอมรับผิดที่โรงพักเพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งเราก็ยินดี ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งระหว่างอยู่กับตำรวจก็ไม่มีการพูดเรื่องค่าเสียหายอะไรกับเราเลย แต่เวลาโทรมากลับบอกว่า ร้อยเวรบอกให้เรียกค่าเสียหาย เราก็งงๆ ทำไมตำรวจไม่พูดกับเราเองล่ะเนี่ย - -"

  โดยคุณ พลอย  (125.24.201.142)     1 ก.ย. 2555

 • ความคิดเห็นที่ 121

  น้องสาวหนูขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อข้าวช่วงเที่ยง แถวถนนเอกชัย-บางบอนโดนรถพ่วง 18 ล้อเหยียบเสียชีวิต

  รายละเอียดขณะเกิดอุบัติเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครผิด แต่เบื้องต้นทราบประมาณว่าน้องขี่รถมามีรถยนต์จอดอยู่ไหล่ทาง กำลังเบี่ยงแซงรถดังกล่าวรถพ่วงวิ่งมาและกดแตรเสียงดังน้องตกใจจึงชนรถที่จอดข้างทางและล้มลงทำให้รถพ่วงเหยียบ

  กรณีนี้จะเรียกร้องค่าสินไหมอย่างไรได้บ้างคะ น้องอายุ 26 มีรายได้ประมาณ 12,000 บาทค่ะ

  แต่รูปการดูเหมือนตำรวจจะบอกว่าน้องผิดนะคะ รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ

  ไม่มีกล้องวงจรปิด น้องโดนประมาณเที่ยงแต่หนูทราบข่าว 4 โมงเย็นหลังจากเก็บศพเรียบร้อยแล้ว

  โดยคุณ toom  (203.155.182.103)     31 ส.ค. 2555

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 16   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด