การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 20   

 • ความคิดเห็นที่ 220

   อยากจะทราบว่า กรณีเรานั่งรถตู้แล้วเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย เราจะได้สิทธิหรืออะไรอื่นๆได้บ้างคับ

  โดยคุณ ส.ท.พิทักพงษ์ ขวัญนำโชค  (110.49.232.206)     27 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 220

  สิทธิที่ได้ มี 2ส่วน

  1.จากพรบ.รถยนต์ สูงสุด 2แสน

  2.จากประกันรถยนต์ สูงสุดตามเงื่อนไข กรมธรรม์

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.183)     3 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 220

  ทายาทของผู้ตายชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยของรถตู้ หรือคู่กรณีได้แล้วแต่กรณี

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     4 ก.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 220

  ค่าเสียในกรณีที่เป็นผู้โดยสารในส่วนของพรบสามารถรับสินไหมสูงสุด200000บาทในส่วนของภาคสมัครใจหากรถที่โดยสารมีประกันชั้นหนึ่งสามารถรับสินไหมเบื้องต้นของประกันชั้นหนึ่งอีก300000หากท่านจะเรียกร้องให้มากกว่านี้ได้อีกขึ้นอยู่ฐาณานุรูปของผู้เสียชีวิต

  โดยคุณ   (115.67.37.9)     14 ต.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 219

   สอบถามค่ะ คือพี่ชายถูกรถคู่กรณีข้ามเลนมาชน คู่กรณีเป็นรถยนต์ที่แข่งกันมา พี่ชายก็รถยนต์  ขับรถมาดีๆคู่กรณีข้ามเลนมาชน เสียชีวิตคาที ได้มีการไปคุยที่โรงพักคู่กรณีบอกว่าเขาไม่มีเงิน แต่แท้จริงทางบ้านมีฐานะ แต่คู่กรณีคนขับอายุ25ปี เราควรทำอย่างไรค่ะ กลุ้มใจมากค่ะควรทำอย่างไรต่อไปช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ

  โดยคุณ ศิริวรรณ  (49.48.216.148)     20 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 219

  ทางฝ่ายท่านบิดามารดาของผู้เสียชีวิตควรรีบมาปรึกษาทนายเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีทั้งทางอาญาและทางแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนกันต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.2)     26 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 218

  กรณี ถูกขับรถจักรยานยนต์แล้วถูกรถยนต์ชนทางด้านหลัง เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ หญิง อายุ 46 ปี ต้องรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูแม่อายุ 72 ปี ค้าขายของเบ็ดเตร็ดที่บ้าน ได้รับบาดเจ็บ แพทย์ลงความเห็นครึ่งล่างของร่างกายทุพลภาพ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ไม่มีความรู้สึก เดิน ขยับตั้งแต่เอวลงมา ระบบขับถ่ายไม่สามารถใช้ได้  ส่วนเด็กอายุ 4 ขวบที่นั่งมาด้วยกะโหลกศรีษะร้าว เย็บแผล 5 เข็ม และแพทย์ให้กลับมาบ้านได้ รถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำประกัน(รถเก่า) ส่วนรถยนต์มี ประกันภัยชั้น 3 บวก และพรบ.ภาคบังคับ ผู้ขับขี่รับผิด ขอสอบถามครับผม

  กรณีผู้ทุพลภาพ และ กรณีของเด็ก สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดอะไรได้บ้างครับ

  ขอบพระคุณครับผม

   

  โดยคุณ ไกร  (1.1.144.255)     14 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 218

  หญิงและเด็กซึ่งเป็นบุคคลต้องเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีกรณีต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้นได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 444, 446

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     22 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 217

   อยาบทราบว่า เวลารถทัวร์เกิดอุบัติเหตู กรณีเปนแผลฟกช้ำ ไม่ถึงกับ เสียชีวิต หรืออาการหนักเหมือนคนอื่น ผมจะได้รับค่าทำขวัญ อะไรหรือป่าวครับ พอดีผมเพิ่งนั่งรถทัวเเล้วเกิดอุบัติเหตูครับ

  โดยคุณ ธนพล สาริศรี  (110.164.90.98)     10 ส.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 217

  ท่านสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลกับผู้รับประกันภัยนั้นได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 554 วรรคสอง

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     20 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 216

  รบกวนสอบถามค่ะกระผมถูกรถเฉี่ยวชนและได้แจ้งความไว้แล้วและวันที่เกิดเหตุคนชนไ้ด้นำไปส่งโรงพยาบาลและเสียค่ารักษาโดยคนชนเก็บใบเสร็จค่ารักษาเพื่อไปเบิก กับ พรบ. และได้ให้ค่ารถกับค่ายา มา จำนวน 3,000 บาท และทางคนชนก็ไม่เคยติดต่อกับมา ทางเราโทรไปหาเพื่อจะเปลี่ยนโรงพยาบาล ที่ทำการรักษา คนชนกับตอบว่าไม่ว่าง อยากจะสอบถามว่าเราสามารถเรียกค่าเสียหายไ้ด้หรือไม่

   

  โดยคุณ ระวิ  (180.180.122.15)     24 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 216

  รถที่ชนคือรถประเภทไหนครับ
  ปกติ พรบ จะจ่ายค่ารักษาตามบิลสูงสุด 5หมื่น และค่าห้อง 200บาท/วัน หากเินกว่านี้ ประกันภาคบังคับจะดูแลต่อครับ

  โดยคุณ อดิศร นฤมิตรจิตสกุล (สมาชิก)  (61.91.131.183)     3 ก.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 215

  ขอถามทีมงานหน่อยครับ เมื่อวันที่16 ก.ค. 56 ที่ผ่านมาพี่ชายและแม่ของผมได้ขับ จยย ไปทำงานแล้วไปจอดรอ ไฟแดง แต่มีรถ 6 ล้อ วิ่งแล้วหักรถมาชนที่รถของพี่ชายผม ทำให้แม่และพี่ชายของผมเสียชีวิตทั้งคู่ แต่รถคันนั้นไม่มี ประเภท มีแต่ พรบ. ตอนนี้ผมได้ส่วน พรบ รถใหญ่200000 ของแม่มาแล้ว แต่ ของพี่ชายได้แต่ทาง รถจยย. 35000 ทางตำรวจเค้าบอกรอผลคดี ผมควรทำยังไงต่อไปดีครับ แล้วรถคู่กรณีเค้าไม่มีประกัน แล้วผมควรเรียกค่าสินไหมเท่าไหร่ครับ แม่ผมอายุ50 พี่ชายอายุ28 ทั้งสองคนก่อนเสียชีวิตได้ทำงานทั้งคู่ แล้วแต่เกิดเรียกค่า สินไหมไปแล้ว เกิดคนขับเค้ายอมติดคุก ทางผมก็จะเท่ากับไม่ได้อะไรเลยหรือป่าวครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ 

  ปล.แต่คนขับกับชื่อเจ้าของรถคลละคนกันนะครับ

  โดยคุณ BlooD  (27.145.152.46)     23 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 215

  เมื่อทางเจ้าพนักงานของรัฐดำเนินคดีล่าช้า ท่านควรปรึกษาทนายเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งกับคนขับและนายจ้างร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.18)     1 ส.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 214

   รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ เริ่มจากดิฉันอยู่ในเลนขวาที่จะเลี้ยวขวา แล้วคู่กรณีอยู่เลนตรงกลางเกิดหักเลี้ยวขวากะทันหันทำให้ชนรถของดิฉันเข้า แต่คู่กรณีกลับไม่ยอมรับผิดหาว่าเป็นการประมาณร่วม แต่คู่กรณีก็แสดงความรับผิดชอบในการซ่อมรถให้ดิฉัน แต่ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียเวลาที่รถซ่อม กรณีแบบนี้ดิฉันสามารถเรียกร้องค่าเสียเวลากับคู่กรณีได้หรือไม่ แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งความ ต้องดำเนินการอย่างไรคะ 

  โดยคุณ กมลทิพย์  (202.28.35.247)     21 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 214

  เมื่อท่านต้องเสียหายจากการที่ไม่ได้ใช้สอยรถระหว่างซ่อม ท่านก็มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์จากคู่กรณีนั้นได้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.23)     30 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 213

   สอบถามเรื่อง พรบ น้องสาวชีวิตจากอุบัตืเหตุ โดยเป็นคนซ้อนท้ายมอไซค์แฟนเป็นคนขับ..โดนรถกะบะชน เสียชีวิตทั้งคู่...เบื้องต้นได้เบิกค่าจัดการงานไปแล้ว คนละ 35000 อยากถามว่า คนซ้อนท้ายเสียชีวิต จะได้จาก พรบ รถ 200000 สามารถเบิกได้ครบตามจำนวนเลยหรือเปล่า หรือว่าต้องรอ คดีจบก่อนครับ..แล้วมีวิธีไหนไหม ที่คนซ้อนจะเบิกได้ครบตามจำนวนเลย โดยที่ไม่ต้องรอคดีจบ...

  โดยคุณ หนึ่ง  (14.207.35.213)     12 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 213

  ไม่จำต้องรอคดีถึงที่สุด ทายาทของผู้ตายฟ้องร้องผู้รับประกันภัยให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เต็มตามจำนวนที่ผู้รับประกันภัยจะต้องใช้ตามสัญญานั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.6)     18 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 212

   อยากจะทราบว่าถ้านายจ้างไห้ขับรถไปส่งของแล้วผมขับรถไปชนทำความเสียหายให้แก่บริษัท

  ในเวลาทำงานแล้วผมต้องชดใช้ไห้แก่บริษัทหรือปล่าวครับ

   

  โดยคุณ boat  (118.172.61.81)     10 ก.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 212

  ท่านยังคงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ต้องเสียหาย ไม่มีบทกฎหมายยกเว้นความรับผิดไว้

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ก.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 211

  จาก อุบัติเหตุ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ตู้คอนเทนเนอร์ หล่นทับรถกระบะ ซึ่งผมเป็นคนที่ขับรถกระบะคันดังกล่าวทะเบียน ณพ5563 ซึ่ง กระดูกสันหลัง T5 ยุบตัวจากการโดนตู้คอนเทนเนอร์ทับและแพทย์ได้ระบุในใบรายงานผลทางการแพทย์แล้ว ว่ากระดูดจะไม่กลับมาเหมือนเดิม กระผมสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับ ซึ่งตอนนี้ ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับ คนขับรถคอนเทนเนอร์ เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเท่านั้น อยากให้ช่วยแนะนำด้วยครับว่าต้องทำอย่างไรดี และจะเรีียกร้องค่าสินไหม อะไรบ้าง ประมาณการอย่างไร

  ได้ทำการเจรจากับคู่กรณี 1 ครั้ง คู่กรณีเสนอแค่ ให้เงิน ประมาณ 14000 บาทเท่านั้น พร้อมค่ารักษาพยาบาล ตามใบเสร็จครับ ยังไม่ลงบันทึกใดๆๆทั้งสิน

  ขอคำแนะนำด้วยนะครับ

  โดยคุณ สมัคร  (124.120.247.2)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 210

  ดิฉันขับรถชนคนเจ็บแต่ผู้เสียหายยอมความดิฉัยจ่ายค่าเสียหายไปแล้วสี่หมื่นบาทต่อมาผู้เสียหายฟ้อมเอาอีกล้านเก้าแต่ประกันจ่ายในได้ห้าแสนห้าผู้เสียจะเอากับดิฉันอีกแสนหนึ่งการความยอมแล้วผู้เสียหายจะเอากับฉันอีกได้มั้ย

  โดยคุณ แจ๋ว  (1.4.195.85)     28 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 209

   เนื่องจากสามีดิฉันถูกรถทางการเกษตรไม่มี พรบ. ตัดหน้า สามีขับขี่รภมอเตอร์ไซต์เป็นรถสั่งประกอบไม่มี พรบ. เช่นกัน ขณะนี้สามีบาดเจ็บสาหัสได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองจนต้องผ่าตัดยกกระโหลก 

  ฝ่ายคู่กรณีเป็นเด็กอายุ 16 ปี ยืมรถเพื่อนบ้านขับมา

  โดยมีการตั้งข้อหาเด็กเป็นที่เีรยบร้อยแล้วเพราะเป็นการขับรถตัดหน้าแต่ทางคู่กรณีไม่ยอมชดใช้ค่ายเสียหายเลยควรฟ้องอย่างไรดีค่ะ

  (อยากให้เจ้าของรถทางการเกษตรรับผิดชอบด้วยเราฟ้องทางแพ่งได้ไหมคะ)

  โดยคุณ วราภรณ์  (182.93.216.116)     6 มิ.ย. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 209

  สามีสามารถฟ้องบิดามารดาของเด็กให้ร่วมกันรับผิดกับเด็กชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายตาม ป.พ.พ. มาตรา 429, 430

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.29)     21 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 208

  คือ ดิฉันได้ทำไอโฟน4 หาย ราคาตอนนั้นก้2หมื่นกว่าบาท ถ้าสามารถจับคนร้ายได้ โดยการที่ขอเอาไอโฟน และสามารถเรียกร้องเงินสดอีกได้มั้ยค่ะ

  โดยคุณ ปาล์ม  (171.96.141.249)     5 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 207

   สอบถามครับมีน้องชายผมขับรถเฉี่ยวมอไซด์ล้ม มีแผลเล็กน้อยที่หัวเข่าไหล่แขน แพทย์ให้นอนดูอาการ แต่คนเจ็บมาบอกว่าห้องธรรมดาไม่มี จะขอนอนห้องพิเศษ ทางน้องชายผมเลยยอมให้นอน แต่มารู้ทีหลังว่าคู่กรณีโกหกว่าไม่มีห้องธรรมดา โทรมาขอผมนอนห้องพิเศษ และให้ทางผมจ่ายส่วนต่างของค่าห้องวันละ1300บาททั้งๆที่ ห้องธรรมดามีและอยู่ในวงเงินของพรบ ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และทางน้องชายผมลงบันทึกประจำวันไว้แล้วว่าจะชดใช้ค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เสียหายไว้แล้ว ในคดีอาญาเป็นอันระงับไปแล้วแต่ ปัญหาในขณะนี้

  1.ผู้เสียหายเรียกร้องให้ผมจ่ายค่าห้องพิเศษต่อวันๆละ1300(ที่ผมยอมจ่ายตรงที่คู่กรณีมาโกหกว่าไม่มีห้องธรรมดา พอดีเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ไม่คิดว่าจะมาหลอกกัน)

  2.ผู้เสียหายมากดดันเรื่องชดเชยรายได้สามวันหรือเป็นค่าทำขวัญเป็นเงิน3300บาท และให้น้องผมซ่อมรถให้ด้วย และทางคู่กรณียังไม่สรุปยอดมา***ค่าซ่อมไม่เสียดายมาเสียใจตรงที่เขามาพูดโกหกกันครับ มีอะไรที่แนะนำได้บ้าง เพื่อรู้สึกสบายใจ

   

  โดยคุณ bim  (14.207.190.253)     30 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 207

  คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายแก่ร่างกายและจากการถูกน้องชายขับรถเฉี่ยวชนโดยละเมิด มีสิทธิที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปที่เป็นการรักษาพยาบาลที่ดีตามควรแก่พฤติการณ์และชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนในสถานใดเพียงใดนั้นย่อมต้องเป็นไปตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 420,438 และ 446
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     11 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 206

   ขอสอบถามค่ะ ... โทษของความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ในการพิจารณาคดี ฝ่ายเจ้าทุกข์สามารถเรียแค่าสินไหมจากคู่กรณีได้สูงสุดที่เท่าไหร่คะ 

  โดยคุณ ทัศนีย์  (27.55.162.41)     29 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 205

  รบกวนสอบถามค่ะ....

  ถ้าในกรณีที่ดิฉันขับรถมาช่วงนั้นเป็นทางโค้งและขับมาเลนซ้าย ได้แตะชะลอมา40 แต่ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลา 19.00น. ไม่มีสะพานลอย ไม่มีทางม้าลาย ไม่ใช้ทางชุมชน ได้มีคนวิ่งข้ามถนนมาจากทางขวา ประมาณ 5 เลนและเป็นช่วงทางโค้งพอดี ถนนเส้นนี้จะมีทั้งทางกลับรถ และทางขึ้นสะพานวนไปบางแค  ซึ่งทางดิฉันก็ไม่ทันได้สังเกตุทำให้ชนเข้าอย่างจัง คนเจ็บกระดูกแขนหัก หัวแตก ในตัวไม่มีบัตรประชาชน และไม่มีญาติ แต่ดิฉันก็ยังไปเยี่ยมเยียนอยู่ รถของดิฉันต้องนำเข้าอู่ซ่อมอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกระโปรงหน้ายุบ แต่ดีไม่ถึงห้องเครื่อง กระจกหน้าแตกทั้งบาน มีรอยนิดหน่อยช่วงด้านข้าง ทางดิฉันจะสามารถเรียกร้องอะไรกับประกันได้บ้างค่ะ ถ้ากรณีรถซ่อมแบบไม่มีกำหนดอย่างนี้ จะสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าสูญเสียรายได้ได้ไหม เนื่องจากไม่มีประกันของฝ่ายคู่กรณี รบกวนด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ

  โดยคุณ เหมียว  (27.55.8.159)     28 พ.ค. 2556

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 205

  หากท่านเป็นผู้เอาประกันภัยไว้ก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยที่เอาไว้นั้น ท่านจึงต้องพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขจากกรมธรรม์ประกันภัย

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.20)     10 มิ.ย. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 204

  ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 17 เมษายน  2556  เวลา 18.01 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราษรัตนาธิเบศ 

  โดยคุณ สราวุธ แท่งเพ็ชร  (171.7.32.22)     24 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 203

  พรบ.คุ้มครองเลขที่ 8112056228315780

  โดยคุณ สราวุธ แท่งเพ็ชร  (171.7.32.22)     24 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 202

  กรณีที่รถของกระผมประสบอุบัติเหตุในหมู่บ้าน แต่คู่กรณีเป็นเด็กขับรถจักรยาน ปาดหน้าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุมีประกันสังคมอยู่แล้วแต่กระผมไม่ได้ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ เพราะรถไม่ได้เกิดความเสียหายแต่อย่างได  ในกรณีนี้กระผมมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่

  สราวุธ   แทงเพ็ชร  เบอร์ 0841404173 

  โดยคุณ สราวุธ แท่งเพ็ชร  (171.7.32.22)     24 พ.ค. 2556

 • ความคิดเห็นที่ 201

  ลื่นล้มในห้างโลตัสราชบุรีโดยห้างมีนำ้ยาล้างจานสีใสหกอยู่ไหล่หลุดกล้ามเนื้ออักเสบเรียกค่าเสียหายทำอย่างไรคะ

  โดยคุณ นวนันท์  (171.5.158.102)     16 พ.ค. 2556

 •  1 .. 8  9  10  11  12 .. 20   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด