การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 322

   เรียนปรึกษาค่ะ

  เพิ่งเกิดเหตุรถชนกัน บริเวณกลางสะพานพระราม8 วันที่ 26/06/2558 เวลา 18:15 โดยรถของดิฉัน Suzuki swift เป็นฝ่ายถูกชน และได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายที่ชนขับรถ Dmax ขับมาด้วยความเร็วสูง และประมาท ทำให้ชนรถดิฉันอย่างแรง และทำให้รถดิฉันกระเด็นไปชนรถคันข้างหน้า แบบถูกอัด copy เลยค่ะ จากนั้นทางตำรวจก็เข้ามาเอารถลากเพื่อไปเจรจาที่ สน.คู่ขนานลอยฟ้า สิ่งที่แย่คือ ประกันทั้งฝ่ายผิด และฝ่ายถูก เป็นประกันบริษัทเดียวกันคือเมืองไทยประกันภัย โดยตัวแทนประกันไม่ช่วยเหลือว่ามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้าง อาจจะเป็นเพราะกลัวบริษัทต้องจ่ายเยอะ รักษาผลประโยชน์บริษัทตนเอง จนทำให้ผู้เสียหายนั้นเสียประโยชน์ และดิฉันทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้รถทำงานทุกวัน ทำให้ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้ลงบันทึกประจำวันไว้ แต่ไม่ได้เรียกค่าทำขวัญจากคู่กรณีเลย ดิฉัยจะสามารถเรียกอีกได้ไหมคะ เพราะเค้ามาทำให้ดิฉันเดือดร้อน และต้องการเรียกค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ควรดำเนินการอย่างไรดีคะ อีกอย่างดิฉันอยากขอดูกล้องวงจรปิดที่สะพานพระราม8 ไม่รู้จะต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนค่ะ รบกวนพี่ทนายช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ เดือดร้อนมากจริงๆค่ะ

  โดยคุณ ดารารัตน์   (1.46.207.143)     28 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 321

   ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ.พอดีลูกชายขับรถมอเตอร์ไซล์รอรถเพื่อจะยูเทินกลับรอให้รถผ่านไปพอรถเก๋งผ่านไปแล้วก็กลับรถแต่ยังไม่ออกจากเลนในสุดตรงเกาะกลางแต่โค้งออกมาได้นิดเดียวก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนด้านด้านขวาแล้วลากเอาคนขับไปด้วยระยะนึงแต่คนซ้อนท้ายกะเด็นออกข้างทางทำให้คนขับมอเตอร์ไซล์เสียชีวิตคนซ้อนท้ายบาดเจ็บพอไปแจ้งความตำรวจไม่ให้แจ้งบอกว่ารถเก๋งมาแจ้งแล้วเป็นคดีเดียวกัน.แต่รถเก๋งแจ้งว่ามอเตอร์ไซล์ขับรถปาดหน้าทั้งๆที่ยังไม่ออกจากแลนในเลยแต่รถเก๋งวิ่งมาจากเลนนอกสุดด้านซ้ายวิ่งมาด้วยความเร็วสายมาแล้ววิ่งข้ามเลนเข้ามาชนอยากถามว่าลักษณะนี้ใครผิดค่ะ.

  แล้วทำไมตำรวจไม่ให้เราแจ้งเพราะเราจะแจ้งว่ารถเก๋งชนมอเตอร์.คนของเราก็ตาย.และอยากทราบว่าอายุความของคดีนี้นานเท่าไหร่ค่ะ.ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

  โดยคุณ ผการัต หงษ์ทองคำ  (49.230.160.57)     17 มิ.ย. 2558

 •  1  2  3 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด