การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 21   

 • ความคิดเห็นที่ 414

   เรียนท่านผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ครับ

  สอบถามกรณีเรียกร้องค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยมีระยะเวลาสิ้นสุดกี่วันครับ เนื่องจากกรณีของน้องสาวกระผมโดนรถชนขาหักและได้รับการรักษาต่อเนื่องยังไม่หายได้สอบถามกับทางบริษัทประกันภัยเขาบอกว่าให้รักษาให้หายดีก่อนจึงจะเรียกร้องค่าสินไหมได้คือผมกังวลใจมากอีกอย่างนึงผมต้องสำรองจ่าายค่าใช้รถค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมากกลัวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางบริษัทประกันภัยครับ ช่วยชี้แนะผมหน่อยนะครับผม

  ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

   

   

   

   

  โดยคุณ   (27.55.88.184)     8 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 413

   สอบถามหน่อยคะ พอดีแฟนขับมอเตอร์ไซต์แล้วโดนรถยนต์ออกจากซอยตัดหน้า แฟนต้องหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านเป็นอาทิตย์  แบบนี้เราสามารถเรียกสินไหมค่าชดเชยรายได้ รถมอเตอร์ไซต์ประกันเป็นคนส่งซ่อมอู่ในเครือของประกัน แล้วเราสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างที่ซ่อมรถ ไม่มีรถใช้ หรือค่าเสื่อมราคาของรถได้ไหมคะ ถ้าเรียกได้ต้องเรียกจากคู่กรณีหรือประกัน ส่วนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดใช้พรบ ในการรักษา

  โดยคุณ nook  (27.55.42.150)     28 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 413

   สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บของร่างกาย,ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในระหว่างที่แฟนของท่านรักษาพยาบาลอยู่ตามป.พ.พ. มาตรา 444 , ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตาม เช่นค่าทนทุกข์ทรมาน ตามป.พ.พ. มาตรา 446 ส่วนค่าเสื่อมราคาของรถก็สามารถเรียกได้ตามป.พ.พ. มาตรา 438,440

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.47.55)     7 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 412

   ดิฉันถอยรถไปชนคู่กรณี มีประกันทั้งคู่ (ซ่อมอู่)เครมเรียบร้อย  2 อาทิตย์ผ่านมาคู่กรณีนำใบเสร็จมาเก็บเงินที่ดิฉัน ดิฉันโทรไปหาประกันประกันบอกว่าไม่ต้องจ่ายให้ติดต่อประกันดิฉันนำไปเสร็จไปคืนเขาก็ไม่่โทรจะเก็บเงินกับดิฉันเขาบอกไม่เกี่ยวกับประกันเขารู้ว่าซ่อมอู่แต่เขาไม่ซ่อมเขาซ่อมห้างแล้วเขาบอกให้ห้างบอกว่าต้องเสียค่าส่วนต่างเขาบอกว่าจะมาเก็บกับดิฉัน  ดิฉันจะทำอย่างไร

   

  โดยคุณ   (171.5.249.213)     22 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 412

   การที่คู่กรณีเลือกที่จะซ่อมห้างนั้นย่อมเป็นสิทธิของคู่กรณีของท่านที่จะเลือกซ่อมที่ใดก็ได้ และหากพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นผู้ทำละเมิด ท่านย่อมต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถให้กับคู่กรณีของท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 420,438 แต่หากพิสูจน์ได้ว่าท่านและคู่กรณีต่างฝ่ายต่างประมาทด้วยกันทั้งคู่ ฝ่ายใดจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กันมากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาว่าฝ่ายใดมีส่วนประมาทมากกว่ากัน ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 442 ประกอบ มาตรา 223

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.102.150)     2 ธ.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 411

   อยากทราบว่าถ้ารถเราชน แต่ไม่มีคู่กรณี ชนวันทีท20มีนา59จนถึงปัจจุบัน(19พ.ย59)ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลย สอบถามทางอู่บอกว่าไม่มีช่างบ้าง รออะไหร่บ้างผ่านไป8เดือนแล้ว สามารถฟ้องค่าสินไหมทดแทนได้มัยคะ

   

   

  โดยคุณ   (182.232.175.21)     19 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 411

   แนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการทำสัญญาประกันกับบริษัทประกันฯของท่านก่อน 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (14.207.168.106)     27 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 410

   ถ้ากรณีมอไชค์กับมอไชค์ชนกันผมเปนคนผิดเพราเลี้ยวรถตัดหน้าคู่กรณีเขาเรียกค่าเสียหาย5000เขาได้รับบาดเจ็บที่นิ้วต้องผ่าตัดแต่เขาใช้พ.ร.บเขาก่อนเเล้วมาเรียกร้อง ค่ารักษาเป็นเงินสดจากผมมันถูกไหมคับเพราะเขาบอกว่าผมทำไมไม่ใช้พ.ร.บ.ผมรักษาเขาก่อนล่ะเขาเลยมาเรียกร้องกับผม

  โดยคุณ หนุ่มสกล คนภูไท  (182.232.145.46)     11 พ.ย. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 410

   เรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความละเมิด จะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด หากได้รับบาดเจ็บไม่มากและได้รับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ฯ แล้ว ไม่อาจเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกครับ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.61.33)     21 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 409

   ขอถามหน่อยค่ะ พอดีหนูได้เเบบฝึกหัดเเต่หนูยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะ

   

  นางสมศรีสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายกับนายสมชาย เเละกำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน ต่อมานายสมศักดิ์ได้ฆ่านายสมชายตาย  เละทำร้ายนางสมศรีได้รับบาดเจ็บสาหัส  เเละลูกคลอดออกมาพิการทางกาย  นางสมศรีในฐานะผู้เเทนโดยชอบธรรมของด.ช.สมบุญ จะฟ้องคดีเเพ่งต่อนายสมศักดิ์เพื่อเรียกค่าสินไหมทดเเทนที่ทำให้ ด.ช.สมบุญพิการทางกาย ได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ttt  (202.28.46.117)     10 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 408

   คดีลักทรัพย์ เราสามารถ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ไหมค่ะ เราเป็นฝ่ายผู้เสียหาย

  โดยคุณ เค  (180.180.7.19)     10 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 407

   ำ ช่วยตอบกระทู้หนูทีนะค่ะ พอดีหลานสาวหนู11 ปี ขับรถเฉี่ยวเด็กน้อย ที่วิ่งตัดหน้ารถ แล้วผู้ปกครองเด็กน้อยจะเอาเงินสินไหมทดแทน5000 หนูสมควรจะจ่ายไหมค่ะ เพราะเด็กน้อยมีแค่แผลถลอกที่ขานิดเดียว รถหนูมีพรบ.ครบหมดค่ะ

  โดยคุณ อุบล  (49.230.207.40)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 406

   สอบถามค่ะ

  ในการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ต่อประกันคู่กรณีมีอายุความกี่ปีค่ะ

  โดยคุณ   (223.204.243.21)     1 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 405

   ขอสอบถามเรื่อง  เพื่อนดิฉันกับสามีของเธอ ขี่จักรยานยนต์(ผู้ขับขี่มีL ก ฮ ในร่างกาย) เกิดอุบัติเหตุชนกับรถเก๋ง ทำให้สามีเธอเสียชีวิต ส่วนเพื่อนดิฉันขาหัก รักษาตัวอยู่ที่รพ.  คู่กรณีไม่ได้หนี  ส่วนรถจักรยานยนต์  พรบ.ขาด   เราสามารถเรียกค่าสินไหม จากใครได้บ้างคะ  เพราะคู่กรณีเขาบอกว่าเขาไม่ผิดและไม่ยินยอมที่จะช่วยออกค่ารักษา ทางเพื่อนดิฉันมีแค่บัตร30บาท  เพราะเพื่อนต้องเสียทั้งสามี และยังขาหักไม่สามารถ ทำงานอะไรได้เลย  รบกวนช่วยบอกทีคะ

  โดยคุณ สุลักษณา  (27.55.90.98)     28 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 405

   กรณีดังกล่าวหากฝ่ายของท่านเองเป็นฝ่ายประมาท (เมาแล้วขับ) และฝ่ายคู่กรณีของท่านไม่ได้ขับรถโดยประมาทแต่อย่างใด ท่านก็ไม่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีได้ เพราะ ถือไม่ได้ว่าฝ่ายคู่กรณีของท่านเป็นฝ่ายทำละเมิด คู่กรณีจึงไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ท่านั่นเอง ทั้งนี้เป็นไปตามป.พ.พ. มาตรา 420 แต่หากท่านมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็สามารถโทรสอบถามที่ 02-9485700

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (183.88.39.95)     3 พ.ย. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 404

   หนูอยากทราบว่า ถ้าเราจอดรถฉุกเฉินเส้นขาวดำกำลังเปิดประตูแล้วมีมอเตอร์ไซ์ย้อนศรมาชนประตูเราล้มลงบาดเจ็บ เขาไห้ทนายมาฟ้องเราเรียกค่าเสียหายได้ด้วยเหรอค่ะ ทั้งๆๆที่ถนน4เลน ไม่ไห้ย้อนศร ใบขับขี่ก็ขาด ไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะ ช่วยเหลือทีค่ะ

  โดยคุณ วราภรณ์ จารุกานนท์  (124.120.165.121)     23 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 403

   ถ้าเราไม่ผิด เรียกค่าสินไหม ที่ ภ ร บ

  โดยคุณ   (180.183.201.108)     15 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 402

  ผมขับรถของบริษัทชนกับคู่กรณี รถบริษัทมีประกันชั้น1  แต่ทางผมไม่มีใบขับขี่  เรื่องผ่านมาประมาณเกือบสองเดือนแล้ว คู่กรณี มาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนของช่วงที่เช่ารถใช้งานระหว่างรอรถซ่อม ตรงนี้คุ๋กรณีสามารถเรียกร้องกับทางประกันชั้น 1 ของรถบริษัทผมได้มั้ยครับ

  โดยคุณ atom_molegul  (125.24.161.160)     5 ต.ค. 2559

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 402

   กรณีดังกล่าว บริษัทประกันฯ ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนให้คู่กรณีครับ ส่วนท่านที่ไม่มีใบขับขี่ จะมีโทษปรับตาม พรบ.จราจรฯ 

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.96.95)     31 ต.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 401

  สอบถามกรณีรถยนต์ชนกับรถมอเตอร์ไซร์  ถนนมี 4 เลน ซึ่งรถเราหันลำตรงตีไฟเลี่ยวขวาเพื่อกลับรถอยู่เลนที่ 1 เมื่อเราเห็นว่ารถหมดแล้วจึงหมุนรถ แต่ขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซร์มาจากไหนไม่รู้ด้านเลนขวาสุด พุ่งชนช่วงหน้ารถ บริเวณกิ่งกลางถนน 4 เลน ทำให้คนขี่มอไซร์ขาหัก ลักษณะแบบนี้รูปคดีจะเป็นอย่างไรคะ และต้องเสียค่าสินไหมหรือไม่

  โดยคุณ Sutinee   (58.137.228.238)     1 ต.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 21   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด