452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 19   

 • ความคิดเห็นที่ 366

   กรณีตกลงกันที่ สถานีตำรวจว่าประกันฝ่ายคู่กรณีตะจ่ายค่าเสียหาย และเวลาผ่านมาเนิ่นนานยังไม่ได้รับค่าเสียหาย ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส สามารถแจ้งความเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีได้หรือไม่ หรือฟ้องแพ่งเกี่ยวเนืองอาญาได้เลย

  โดยคุณ พิสณฑ์  (1.46.143.128)     30 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 365

   สวัสดีคะดิฉันเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตอายุ15ปีในกรณที่ตำรวจชี้มูลความผิดว่าประมาททั้ง2ฝ่ายเราสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ไหมคะ พรบของรถลูกชายก็ไม่มีและก็ไม่ใช่รถลูกชายด้วยลูกชายเป็นคนขับแต่คนที่มาชนผิดเต็มๆ

  โดยคุณ สุดใจ  (27.55.156.203)     28 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 364

   กรณีคุณพ่อถูกยิงเสียชีวิตโดยเจตนาฆ่า สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมจากครอบคระวคู่กรณีได้หนือไม่รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ...จากเหตุการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 17.00นได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายธงชัย หรือเหลย หอมหวาน ซึ่งได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม.5776 จันทบุรี มาตามถนนคลองพลู-จันทเขลม มุ่งหน้า ต.จันทเขลม จนทาถึงบริเวณสะพานคลองใหญ่ มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตาย ต่อมา พ.ต.อ.นพดล สุทธิเสริม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ ได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อมา พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ พ.ต.อ.ณพล นามนารถ ผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี มาประชุมเร่งรัดคดีให้คลี่คลายโดยเร็ว โดยทีมสืบสวนได้ใช้เวลาสืบสวน จากพยานแวดล้อม กล้องวงจรปิด จากสถานที่ต่างๆ และได้รวบรวมพยานหลักฐานทีเพียงพอ เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้คือนายทวี หรือ วี สงแป้น อยู่บ้านเลขที่ 9/5 ม.2 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ เข้าจับกุมนายทวี สงแป้น และนำตัวมาสอบสวนจนผู้ต้องสงสัยรับสารภาพ ว่าได้ยิงนายธงชัย หรือเหลย หอมหวาน จนเสียชีวิตจริง เนื่องจากผู้ตายได้ติดหนี้สินตนเอง จำนวน 40.000 บาท เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ตามทวงหนี้มาตลอด แต่ผู้ตายไม่ยอมคืนให้ ในวันเกิดเหตุจึงบันดานโทสะ ยิงนายธงชัย หอมหวาน ด้วยอาวุธปืน .357 แล้วได้หนีไปเก็บตัวที่สวนผลไม้ตำบลจันทเขลม และได้ถูกจับกุมในเวลาต่อมา ซึ่งในวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวคนร้าย มาทำแผนประกอบตามคำสารภาพยังสถานที่เกิดเหตุ ท่ามกลางไทยมุงกว่าพันคน และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย มารักษาความปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกกว่า 100 นาย โดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง และหลังจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

  #ก๊อปเค้ามาจากอีกกระทู้นึงค่ะ

  โดยคุณ   (103.10.228.21)     27 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 363

  ผมอยากรู้ว่าการทำเรื่องเบิกเงินจาก พรบ รถจักรยานยนต์ มีกำหนดการยังไงคับเพราะนานเกือบ3เดือนแล้วยังไม่ได้เรื่องสักอย่างแบบนี้จะต้องทำไรอย่างไงคับ

  โดยคุณ บัญชา อริยาภรณ์  (27.55.107.92)     21 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 362

   ในกรณีที่เราถูกรถชน แล้วเราพักรักษาตัวอยุ่ที่โรงพยาบาล แต่คนที่ชนเขาพูดแต่ไม่มีเงินจ่าย เราควรทำไงดีคะ

  โดยคุณ ประภาศรี  (118.174.128.246)     18 ม.ค. 2559

 • ความคิดเห็นที่ 361

  ขอถามหน่อยนะค่ะ

  คือว่าพ่อหนูสซ้อนรถวินมอไซด์แต่วินขับเสียหลักแร้วพ่อหล่นลงมา..หัวฟาดพื้นต้องนอน รพ.เกือบอาทิต กรณีนี้เรียกค่าสินไหมได้ไหมค่ะ

  โดยคุณ ติ๋ว  (125.24.212.75)     13 ม.ค. 2559

 •  1  2  3 .. 19   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด