การเรียกค่าสินไหมทดแทน | decha.com
X Close ปิดเองอัตโนมัติภายใน  30 วินาที
452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  การเรียกค่าสินไหมทดแทน

   

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา  เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน  จากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย  ไม่สามารถจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน  สอบถามปัญหามาดังนี้

  คำถาม            ถ้าผลสุดท้ายผู้เสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้  ผู้เสียหายจะกลับไปฟ้องเจ้าของรถคู่กรณี  อีกครั้งได้หรือไม่  และต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าไหร่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

   

  ดังนั้นเมื่อคนขับแท็กซี่หรือเจ้าของรถคู่กรณี  ตามที่ท่านถามเป็นผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส  จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดทางแพ่ง  ตามมาตรา 420  แต่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งให้แล้วเสร็จภายใน  1  ปี  นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิด  และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น 10  ปี  นับแต่วันทำละเมิด

   

   แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญาและมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าทางแพ่ง  ให้ยึดถือเอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับใช้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 

              ยกตัวอย่าง  เช่น  ขับรถชนคนโดยประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  ปี  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300  อายุความทางอาญา  ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีก็คือ 10  ปี  เป็นต้น

   

  คำถาม            ผู้เสียหายที่เป็นคนจนไม่มีเงินไปจ้างทนายความหรือวางเงินประกันที่ศาล  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

   

  คำตอบอาจารย์เดชา            ถ้าผู้เสียหายเป็นคนจน  สามารถยื่นฟ้องด้วยตนเอง  โดยขอความช่วยเหลือจากนิติกรของศาล  หรือสภาทนายความหรือทนายคลายทุกข์  โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 155  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม  และถ้าศาลเชื่อว่าจนจริงก็จะอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 156

   

  คำถาม            ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มมากกว่าข้อตกลงเดิมที่ตกลงกันที่สถานีตำรวจได้หรือไม่

   

  คำตอบอาจารย์เดชา                        เมื่อผู้เสียหายจากการถูกกระทำละเมิดและผู้ละเมิดได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ย่อมทำให้การเรียกร้อง  ซึ่งแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850, 851  ,852  ดังนั้นถ้าตกลงยอมความกันที่ สน.  ผู้เสียหายจึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม  เนื่องจากข้อพิพาทได้ระงับไปแล้ว

  รายละเอียดของคำถามอ่านได้จากหนังสือด้านล่างนี้

" บทความและคำแนะนำของทนายคลายทุกข์เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่ "


ความคิดเห็น

 •  1  2  3 .. 17   

 • ความคิดเห็นที่ 330

   สวัสดีค่ะ หนูอยากทราบว่า พ่อหนูเสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 อุบัติเหตุในงาน ได้รับเงิน จากประกันสังคมและครบถ้วน เงินจากที่พ่อสะสมครบถ้วน ไม่มีตกหล่นใดๆ ทางบริษัทดำเนินการให้ และยื่นเงินให้ในวันที่พ่อเสียประมาน 20000 บาท และวันจัดงานวัดแรก อีกประมาน 20000 บาท ทางบริษัทบอกว่าถ้าไม่พอให้โทมาแจ้งได้เลย ไม่พอจิงๆค่ะ หนูก็ต้องไปขอเพิ่มอีก รวมๆแล้วที่ได้มาทั้งหมด 80,000 บาทถ้วน  แล้วพอเสร็จงานพ่อหนู ก็ให้แม่กะกับไปเอาเงิน คนตายที่พ่อได้ทำไว้ จำนวนเท่าไหร่ไม่รู้แต่เค้าดึงคืนไป 20,000 บาท. ก็ไม่ได้บอกสาเหตุใดๆ ถึงทุกวันนี้ ปี 58 หนูยังสงสัยว่าพ่อหนูเป็นหัวหน้างาน เสียชีวิตในงานได้เงินค่าสินไหมแค่ 60,000 เองหรอค่ะประกันได้อยู่100,000 บาท ถ้าจำไม่ผิด แต่หนูมาทำงานที่ใหม่ พี่เค้าบอกว่าเสียชีวิตในงานเราต้องได้ 1,000,000 บาทจิงหรอ แล้วทำไมไม่เห็นมีใครพูดถึง ได้จากที่ไหน ประกันสังคมหรอ ช่วยบอกหนูทีนะค่ะ แค่ขอรู้ความจิงก็พอ

  โดยคุณ ณฐมน  (27.55.171.149)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 329

   สอบถาม.  บุตรอายุ 13 ปี ขับรถ จยย ชนรถเก๋ง  รถเก๋งโดยประกันเรียกค่าเสียหาย 14000  ไม่มีเงินให้  ทำไงได้บ้างครับ

   

  โดยคุณ สมพงศ์  (1.47.43.69)     23 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 328

   คือว่าโดนรถตู้ฝ่าไฟแดงมาชนมอเตอร์ไซค์ครับแล้วที่นี้ประกันเค้าให้ยกรถไปศูนย์ซ่อมพอยกไปศูนย์ซ่อมทำใบประเมินราคาไปยื่นให้ประกันเค้าก็มี พนง.คุมราคาไปตรวจสอบเค้าบอกว่าบางอย่างให้ราคา50%ของราคาอะไหล่ซึ่งมันน้อยกว่าราคาประเมิน ส่วนต่างตรงนี้ประกะนต้องจ่ายหรือคู่กรณีต้องจ่ายครับ

  โดยคุณ Tanayong kongyai  (125.24.174.189)     17 ก.ค. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 328

  ส่วนที่เกินไปกว่าจำเลยทุนประกันตามสัญญา คู่กรณีจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 327

   ถูกแจ้งความทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย เย็บ 3 เข็ม เรียกค่าทำขวัญ 50000 บาท แต่ตนเองไม่ได้เป็นคู่กรณีคือไม่ได้เป็นผู้กระทำต่อคู่กรณีจริง เรียกร้องค่าทำขวัญคืนจากคู่กรณีได้หรือไม่ โทษฐานทะเลาะวิวาททำร้ายร่้างกายมีโทษสถานใด

  โดยคุณ เดชศักดา วงศ์อินอยู่  (1.1.172.39)     14 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 326

   ถูกแจ้งความคดีทะเลาะวิวาททำให้ ร่างกายบาดเจ็บเย็บ 3 เข็ม เรียกค่าเสียหาย 50000 บาท แต่ตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำ ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ โทษฐานกระทำความผิดคดีทะเลาะวิวาททำให้คู่กรณีได้รับบาดเจ็บมีว่าอย่างไร

  โดยคุณ เดชศักดา วงศ์อินอยู่  (1.1.172.39)     14 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 325

   เหตุมีอยู่ว่า..

  แฟนหนูกับเพื่อนอีกคนของเขาจะไปร้านเหล้า เพื่อนเขาก็เลยจะขอยืมรถแฟนหนูไปบอกแฟนว่าจะไปร้านเหล้า เเต่แฟนหนูบอกว่าแฟนหนูจะขับเองเพราะเพื่อนคนนั้นเมา เเต่เพื่อนเขาก็ไม่ยอมอยากจะขับเอง แฟนหนูห่วงรถเพราะซื้อมาได้เเค่สองเดือน จึงเป็นคนซ้อนท้ายและให้เพื่อนเขาขับ เเต่เพื่อนเขาดันเอารถไปชนกับเสาไฟฟ้า แฟนหนูก็เอาไปเช็คสภาพเเล้วเสียค่าซ่อมประมาณ 7400 บาท แฟนหนูต้องเป็นคนจ่ายด้วยไหมค่ะ

   

  โดยคุณ Duangkamon  (49.237.129.60)     14 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 324

   ขอรบกวนถามนะครับ

  ถ้ารถผมทำประกันชั้น3 แล้วโดนรถคู่กรณี(ประกันชั้น1)ชนท้ายทำให้บังโคลนยุบ แล้วผมสามารถเรียกค่าล่วงเวลาได้ไหมครับ ถ้าผมมีอาชีพค้าขายแต่ไม่ประจำ คือรายได้ไม่แน่นอน 

  โดยคุณ ออน  (171.5.251.178)     12 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 323

   ในกรณีที่รถเมย์หนีบแขนหักข้อมือกะดูกแตกจากค่ารักษาพยาลแล้วเราเรียนกร้องอะรัยอีกได้บ้างครับ

  โดยคุณ Benz  (49.237.40.13)     8 ก.ค. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 322

   เรียนปรึกษาค่ะ

  เพิ่งเกิดเหตุรถชนกัน บริเวณกลางสะพานพระราม8 วันที่ 26/06/2558 เวลา 18:15 โดยรถของดิฉัน Suzuki swift เป็นฝ่ายถูกชน และได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยฝ่ายที่ชนขับรถ Dmax ขับมาด้วยความเร็วสูง และประมาท ทำให้ชนรถดิฉันอย่างแรง และทำให้รถดิฉันกระเด็นไปชนรถคันข้างหน้า แบบถูกอัด copy เลยค่ะ จากนั้นทางตำรวจก็เข้ามาเอารถลากเพื่อไปเจรจาที่ สน.คู่ขนานลอยฟ้า สิ่งที่แย่คือ ประกันทั้งฝ่ายผิด และฝ่ายถูก เป็นประกันบริษัทเดียวกันคือเมืองไทยประกันภัย โดยตัวแทนประกันไม่ช่วยเหลือว่ามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้าง อาจจะเป็นเพราะกลัวบริษัทต้องจ่ายเยอะ รักษาผลประโยชน์บริษัทตนเอง จนทำให้ผู้เสียหายนั้นเสียประโยชน์ และดิฉันทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์มีความจำเป็นต้องใช้รถทำงานทุกวัน ทำให้ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้ลงบันทึกประจำวันไว้ แต่ไม่ได้เรียกค่าทำขวัญจากคู่กรณีเลย ดิฉัยจะสามารถเรียกอีกได้ไหมคะ เพราะเค้ามาทำให้ดิฉันเดือดร้อน และต้องการเรียกค่าสินไหมจากบริษัทประกัน ควรดำเนินการอย่างไรดีคะ อีกอย่างดิฉันอยากขอดูกล้องวงจรปิดที่สะพานพระราม8 ไม่รู้จะต้องติดต่อกับหน่วยงานไหนค่ะ รบกวนพี่ทนายช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ เดือดร้อนมากจริงๆค่ะ

  โดยคุณ ดารารัตน์   (1.46.207.143)     28 มิ.ย. 2558

 • ความคิดเห็นที่ 321

   ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ.พอดีลูกชายขับรถมอเตอร์ไซล์รอรถเพื่อจะยูเทินกลับรอให้รถผ่านไปพอรถเก๋งผ่านไปแล้วก็กลับรถแต่ยังไม่ออกจากเลนในสุดตรงเกาะกลางแต่โค้งออกมาได้นิดเดียวก็มีรถเก๋งพุ่งมาชนด้านด้านขวาแล้วลากเอาคนขับไปด้วยระยะนึงแต่คนซ้อนท้ายกะเด็นออกข้างทางทำให้คนขับมอเตอร์ไซล์เสียชีวิตคนซ้อนท้ายบาดเจ็บพอไปแจ้งความตำรวจไม่ให้แจ้งบอกว่ารถเก๋งมาแจ้งแล้วเป็นคดีเดียวกัน.แต่รถเก๋งแจ้งว่ามอเตอร์ไซล์ขับรถปาดหน้าทั้งๆที่ยังไม่ออกจากแลนในเลยแต่รถเก๋งวิ่งมาจากเลนนอกสุดด้านซ้ายวิ่งมาด้วยความเร็วสายมาแล้ววิ่งข้ามเลนเข้ามาชนอยากถามว่าลักษณะนี้ใครผิดค่ะ.

  แล้วทำไมตำรวจไม่ให้เราแจ้งเพราะเราจะแจ้งว่ารถเก๋งชนมอเตอร์.คนของเราก็ตาย.และอยากทราบว่าอายุความของคดีนี้นานเท่าไหร่ค่ะ.ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

   

  โดยคุณ ผการัต หงษ์ทองคำ  (49.230.160.57)     17 มิ.ย. 2558

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 321

  กรณีดังกล่าวท่านอาจปรึกษาทนายเพื่อไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับคู่กรณีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่านตายตาม ป.อ.มาตรา 291 โดยคดีมีอายุความ 15 ปีนับแต่วันกระทำความผิดตามมาตรา 95(2)

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (180.183.97.168)     24 ก.ค. 2558

 •  1  2  3 .. 17   

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

 • ทุกข์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร

  30 พ.ย. 2551

  วันนี้เพื่อนสมาชิก มาขอคำปรึกษาที่ทนายคลายทุกข์และทีมงานทนายความว่า ได้ไปซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการหนึ่ง

  อ่านต่อ
 • การเรียกค่าสินไหมทดแทน

  13 ก.ย. 2550

  วันนี้ทนายคลายทุกข์ได้รับจดหมายจากชมรมนักข่าว 2000 ส่งมาถึงอาจารย์เดชา เพื่อสอบถามปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน

  อ่านต่อ
 • ถามเรื่องการยึดรถ

  28 พ.ย. 2551

  ปัญหาเรื่องการเช่าซื้อรถยนต์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนปัญหาที่สอบถามเข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ คือ ปัญหาเรื่องการค้างชำระค่างวด

  อ่านต่อ
 • มุมมืดในเรือนจำ

  11 มี.ค. 2551

  ทนายอาสาซึ่งเป็นทีมงานของทนายคลายทุกข์ได้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิต

  อ่านต่อ

ข่าวที่ถูกค้นมากที่สุดในหมวด