WebBoard :เร่งรัดหนี้|สัญญาเงินกู้

สัญญาเงินกู้

Header Background Image

สัญญาเงินกู้

  • 1405
  • 1
  • post on 25 ก.ย. 2555, 08:57

 คือว่าผมจะขายบ้านครับแล้วมีนายหน้าที่รู้จักกันมาบอกว่าอยากจะได้บ้านผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินเค้าเสนอผมว่าเค้าจะหานายทุนมาทำขายฝากให้ก่อนแล้วตัวเค้าจะเป็นคนมาซื้อคืนส่วนเงิน ค่าโอน ค่าปากถุง ค่าดอกเบี้ย ที่ทางผมจะโดนหักวันที่ทำขายฝากทางเค้าจะรับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงราคาส่วนต่างที่ผมจะขาย ยอดเงินประมาณ 300,000 ครับ โดยวันที่ผมทำขายฝากทางผมต้องจ่ายก่อนทั้งหมดแล้วเค้าจะทำสัญญาเงินกู้ว่ากู้เงินจากผมไป 300,000 ครับเลยอยากปรึกษาครับว่าถ้านายหน้าเบี้ยวไม่ยอมมาซื้อคืนผมจะอาสัญญาฉบับนี้ไปฟ้องได่ไหมครับ เอกสารมี

1.หนังสือสัญญากู้เงิน  ลงลายอะเอียดครบ ทั้งคนกู้และคนให้กู้ มีพยานลงชื่อ

2.สำเนาบัตรผู้กู้  เซ็นสำเนาถูกต้อง

อีกนิดนึงครับอยากรู้ว่าในกรณีนายหน้าเบี้ยวไม่มาซื้อคืนทางผมจะเอาผิดอะไรได้บ้างไหมครับเพราะมานั้งๆคิดดูแล้วทางผมเหมือนจะโดนหลอกให้ขายฝากเพราะหลังจากขายฝากเรีบยร้อยก็ติดต่อกันอยู่ได้ไม่กี่วันล่าสุดมีSMSมาว่าจะไม่มาซื้อคืนแล้วส่วนเรื่องสัญญาที่ทำกันไว้เค้าไม่เคยกู้เงินจากผม และเท่าที่รู้มาเค้าก็ได้ค่านายหน้าจากนายทุนด้วยครับ ผมจะทำอย่าไรดีครับจะเอาผิดเค้าได้ไหมครับ 

 

โดยคุณ (171.99.xxx.xxx) 25 ก.ย. 2555, 08:57

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

 1.หนังสือสัญญากู้เงิน  ลงลายละเอียดครบ ทั้งคนกู้และคนให้กู้ มีพยานลงชื่อ

ตอบ...จากข้อเท็จจริง  มีสัญญาสองสัญญาซ้อนกันอยู่คือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และ สัญญากู้ยืมเงิน ในเมื่อเจตนาของคู่สัญญาต้องการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ก็ย่อมผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ส่วนสัญญากู้ยืมเงินย่อมเป็นโมฆะ  เพราะเป็นนิติกรรมอำพราง ใช้บังคับไม่ได้  ต้องฟ้องร้องให้เขาปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเท่านั้น  ในเมื่อสัญาจะซื้อจะขายที่ดินไม่ได้ ทำเป็นหนังสือไว้ หรือไม่มีการวางเงินมัดจำ ก็ย่อมโมฆะอีกเช่นกัน   เป็นปัญหาข้อกฎหมาย   คู่สัญญาของคุณคงเป็นมืออาชีพ  วางแผนฉ้อโกงคุณมาแต่แรก   โดยสร้างนิยายเรื่องสั้น  หลอกให้คุณขายฝากที่ดิน   และหลอกเอาเงินคืนไปทั้งหมด คือคุณมีแนวโน้มจะเสียที่ดินไปฟรีๆ  เว้นแต่คุณจะยอมควักกระเป๋าตนเอง  ไถ่ถอนจากสัญญาขายฝาก  ตามกำหนดเวลา  ถ้าไม่ไถ่ถอน  ที่ดินก็ย่อมตกเป็นกรรมมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันที     กรณีที่คุณประสบอยู่  เป็นหนึ่งในกลโกงที่แยบยล ที่ใช้มาแล้วทั่วประเทศ  การจะฟ้องร้องหรือเพิกถอน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  เพียงผู้รับซื้อฝากปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนี้  เพียงรับซื้อฝากตามปกติ  คุณคงหาพยานหลักฐานจะโยงให้เห็นว่าเขาร่วมมือกันได้ลำบาก...

2.สำเนาบัตรผู้กู้  เซ็นสำเนาถูกต้อง
 
ตอบ....แม้จะทำหลักฐานไว้มั่นคงชัดเจน   ถ้าคุณนำไปฟ้อง  เขาก็อ้างว่า  เจตนาคู่สัญญาต้องการซื้อขายที่ดิน  สัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมอำพรางจึงเป็นโมฆะ   คุณย่อมเสียเปรียบครับ
 
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเทียบเคียง...
 
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2711/2544
 
โจทก์จำเลยเจตนาทำสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาขายที่ดินพิพาทที่ทำกันไว้สัญญาขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กันระหว่างโจทก์จำเลยตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคหนึ่งส่วนสัญญาขายฝากที่ถูกอำพรางไว้โดยสัญญาขายก็ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 155 วรรคสอง และมาตรา 152 เมื่อสัญญาทั้งสองฉบับต่างตกเป็นโมฆะ โจทก์จำเลยต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมกรณีต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ โดยโจทก์ต้องคืนเงินให้จำเลย จำเลยต้องคืนที่ดินพิพาทให้โจทก์
 
 
 
......มโนธรรม....
 
โดยคุณ 25 ก.ย. 2555, 10:44

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด