WebBoard :กฎหมาย|ผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ผู้ปกครองโดยชอบธรรม

Header Background Image

ผู้ปกครองโดยชอบธรรม

  • 1415
  • 2
  • post on 6 ม.ค. 2555, 15:26

สวัสดีครับตอนนี้ผมได้รับคำสั่งศาลยินยอมแทนแม่เด็กให้รับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเรื่องผมยื่นต่อที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเจ้าหน้าที่บอกว่าจะรู้เรื่องก็คงต้องใช้เวลาอีกเกือบปีแต่ในระหว่างนี้ผมมีข้อสงสัยว่าผมจะใช้คำสั่งศาลชุดเดิมที่มีอยู่นี้ยื่นเรื่องต่อศาลเยาวชน เพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมเพื่อที่ผมจะได้จัดการเรื่องย้ายทะเบียนบ้านให้น้องเขาเข้าบ้านผมและให้สกุลร่วมกับผมได้ก่อน ที่จะต้องดำเนินการที่เขต/อำเภอครับไม่ทราบว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่้าครับหรือว่าต้องรอเรื่องที่ศูนย์อำนวนการรับเด็กฯ เสร็จก่อน

 

โดยคุณ วิฑูรย์ รัตนดิเรกสกุล (สมาชิก) (58.11.xxx.xxx) 6 ม.ค. 2555, 15:26

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

คือว่าพ่อหนูต้องการเรียกค่าเสียหายกับแฟนหนูซึ่งอายุ 19 ปี หนูอายึ17 ปี กำลังตั้งท้องอยู่ค่ะ คือตอนนี้แฟนหนูเค้ากำลังหาเงิน แต่พ่อก็เร่ง ถึงกลับจะเอาตำรวจมาจับ คืออยากทราบว่าถ้าหนูไม่แจ้งความสามารถจับแฟนได้ไหมคะ 

โดยคุณ ณัฐนิชา 11 พ.ย. 2557, 01:50

ความคิดเห็นที่ 1

 เมื่อศูนย์อำนวยการฯ  ดำเนิการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธธรรมของคุณแล้ว  คุณจะมีอำนาจปกครองเด็กโดยผลขอกฎหมาย  คงไม่ต้องไปยื่นเรื่องที่ศาลอีก   ก็ควรรอก่อน   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1598/28 บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตร ชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรมนั้น แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา ในกรณีเช่นนี้ ให้บิดามารดาโดยกำเนิด หมดอำนาจปกครองนับแต่วันเวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 7 ม.ค. 2555, 06:45

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด