452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

ต้องการสัญญากุ้ยืมเงินที่ถูกกฏหมาย

 • ให้เพื่อนยีมเงินไป เพื่อนสัญญาว่าจะชดใช้ ครบกำหนดแล้วยังได้เงินคืน จึงต้องการทราบว่าทำสัญญาอย่างไรให้ถูกต้องสามารถฟ้องได้ และขอแบบฟอร์มด้วยครับ ต้องให้ภรรยาเขาลงชื่อกู้ร่วมด้วยหรือไม่ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


  โดยคุณ sumate  (101.108.203.240)     3 ธ.ค. 2554

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 2

  แบบพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แต่บุคคลผู้ต้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้ไว้เป็นสำคัญ จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้กู้ยืมเงินไปเท่านั้น ดังนั้น หากภริยาของผู้กู้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ผู้กู้ร่วมกับสามีด้วย ก็ไม่จำต้องลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้นั้นด้วย ถ้าลงลายมือชื่อศาลไม่อาจพิพากษาบังคับคดีให้ชำระหนี้กู้ยืมนั้นได้เพราะผู้ให้กู้กับภริยาผู้กู้ไม่มีนิติสัมพันธ์กันตามสัญญากู้นั้น

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.13)     7 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  สัญญากู้ต้องเป็นไปตาม ปพพ. ม.653 คือระบุตัวเงินที่กู้ยืม และลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ ถ้าภรรยายินยอมเป็นลูกหนี้ร่วมด้วยก็ยิ่งดี แต่ถ้าสามีลงลายมือชื่อคนเดียวก็ใช้ฟ้องร้องได้ การที่จะให้ผู้กู้ทำสัญญาภายหลัง ถ้าเขาไม่ยินยอมทำสัญญาก็คงไปบังคับเขาไม่ได้ครับ..ได้ดาวน์โหลดแบบสัญญามาให้เป็นตัวอย่างครับ

  สัญญากู้เงิน

  ทำที่...............................
  .....................................
  วันที่...........................................

  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.....................................................อายุ...........ปี
  อยู่บ้านเลขที่............ถนน.................ตำบล/แขวง...................อำเภอ/เขต..........................
  จังหวัด......................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง
  กับ...................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่................
  ถนน.................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต....................จังหวัด......................
  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากัน ดังต่อไปนี้
  ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน..........................บาท (................................)โดยผู้กู้ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วและตกลงว่าจะชำระคืนให้กับผู้ให้กู้ในวันที่............................

  ข้อ ๒. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ในอัตราร้อยละ.........ต่อปี และตกลงจะชำระดอกเบี้ยเดือนละครั้ง

  ข้อ ๓. ในการกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้นำนาย/นาง/นางสาว......................................มาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้

  ข้อ ๔. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ยินยอมให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องศาลบังคับคดี และยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการดำเนินคดีและบังคับคดีได้อีกด้วย
  เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์ของคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ...................................ผู้กู้
  (..........................................)
  ลงชื่อ...................................ผู้ให้กู้
  (..........................................)
  ลงชื่อ...................................พยาน
  (..........................................)
  ลงชื่อ...................................พยาน
  (..........................................)

   

  โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก)  (180.180.23.7)     3 ธ.ค. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด