452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

สอบถามเกี่ยวกับค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาซื้อขายรถยนตื

 • เนื่องจากมีผู้มาติดต่อขอซื้อรถยนต์ ซึ่งทางผู้ซื้อได้จ่ายเงินค่ารถยนต์เป็นเช็คต่างประเทศ คิดเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยที่เล่มทะเบียน เอกสารรถต่างๆยังอยู่ที่เจ้าของซึ่งก็คือตัวผม ซึ่งจะให้ก้ต่อเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว

  ทว่าเมื่อรอทางธนาคารดำเนินการ ปรากฏว่าเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ ผมได้ติดต่อกับคนซื้อ คนซื้อก็รับปาก
  ว่าจะจัดการให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ติดต่อไป จนกระทั่งบัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมา 3 เดือนนับจากวันที่ผู้ซื้อเขียนเช็คให้

  อยากเรียนสอบถามว่า ถ้าทางผมจะเรียกเป็นเงินค่าปรับ 3 เดือนเดือนละ 30000 บาทและนำรถมาคืนพร้อมสภาพเดิมจากการที่ผู้ซื้อคนนี้ผิดสัญญา

  ผมจะต้องเขียนสัญญาค่าปรับอย่างไร เพื่อทำสัญญาต่อหน้าพยานซึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ต่อไปครับ?


  โดยคุณ parnthep (สมาชิก)  (101.108.186.21)     23 ต.ค. 2554

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ท่านสามารถทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นใจความทำนองว่า ผู้ซื้อให้สัญญาแก่ผู้ขายว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับหรือค่าปรับเมื่อตนผิดสัญญาหรือไม่ชำระหนี้ ส่วนจะเป็นอัตรากี่เท่าเป็นจำนวนเท่าใด ก็ชอบที่ท่านจะระบุให้ปรากฎชัดแจ้งให้สัญญา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 379
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.19)     27 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  ขอบพระคุณมากครับ

  โดยคุณ parnthep (สมาชิก)  (101.108.188.216)     24 ต.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  เมื่อเขาผิดสัญญา  ก็สามารถบอกเลิกสัญญาและกลับคืนสู่ฐานะเดิม คือนำรถกลับคืน และเรียกร้องค่าเสียหายได้  ใช้แบบสัญญาประนีประนอมในการตกลงชดใช้ค่าปรับก็ได้...ก็สามรถดัดแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม...

  สัญญาประนีประนอมยอมความ


  หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำที่..............................................เมื่อวันที่.....................................
  ระหว่าง......................................ผู้ให้สัญญา อยู่บ้านเลขที่.............................................กับข้าพเจ้า...........................................ผู้รับสัญญา อยู่บ้านเลขที่.....................................ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมที่จะ.........................................................(ระบุข้อตกลง เช่น ตกลงที่จะย้ายของออกจากหน้าบ้าน เป็นต้น)
  ข้อ ๒. ผู้ให้สัญญาจะดำเนินการ..............(เรื่องเดียวกัน)..............ภายในกำหนดเวลา.............................. (ปี/เดือน/วัน) นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป
  ข้อ ๓. ผู้ให้สัญญาตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้รับสัญญาในการที่ผู้ให้สัญญาได้ทำละเมิดสิทธิ.......................................เป็นจำนวนเงิน.......................บาท(...................................................) โดยในวันทำสัญญานี้ผู้รับสัญญาได้รับไว้แล้ว
  ข้อ ๔. ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้......................................หากพบว่า..............................และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมให้ผู้รับสัญญาปรับเป็นเงินในอัตรา....... .....................บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามสัญญานี้ให้ถูกต้อง
  ข้อ ๕ เงื่อนไขอื่นๆ ถ้ามี

  สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ.........................................ผู้ให้สัญญา
  (.......................................)


  ลงชื่อ.........................................ผู้รับสัญญา
  (.......................................)


  ลงชื่อ.........................................พยาน
  (.......................................)


  ลงชื่อ.........................................พยาน
  (.......................................)

   

  โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก)  (180.180.26.235)     24 ต.ค. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด