WebBoard :บังคับคดี|หนังสือเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

หนังสือเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

Header Background Image

หนังสือเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย

  • 2445
  • 2
  • post on 20 ส.ค. 2554, 13:38

ในหนังสือเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีประโยคว่า " บริษัทฯ มีความเสียใจและมีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" ที่ต้องเลิกจ้างท่าน 

                                                                                ขอบคุณค่ะ

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยคุณ เล็ก (202.183.xxx.xxx) 20 ส.ค. 2554, 13:38

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นายจ้างต้องระบุข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือแจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างแต่อย่างใด จึงแตกต่างกับการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริง อันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง หรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ ดังนั้น การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว นายจ้างหาจำต้องระบุเหตุแห่งความเสียใจ และมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกจ้างที่เลิกจ้างให้ลูกจ้าง ต้องทราบถึงความเสียหาย
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 23 ส.ค. 2554, 10:18

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อเลิกจ้างโดยยอมจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย   ก็ไม่จำเป็นระบุอะไรไว้เป็นพิเศษก็ได้   แต่ถ้าต้องการสร้างบรรยากาศอันดี   ในระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จะเขียนถ้อยคำที่คุณบอกมาเพิ่มเติมไว้  ก็เป็นการดีครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน (สมาชิก) 20 ส.ค. 2554, 14:31

แสดงความเห็น