452

งานเผยแพร่ความรู้ทางด้าน กฎหมาย การบริหารการจัดการหนี้สินในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากร ในการประกอบธุรกิจ หากหน่วยงานของรัฐ บริษัทห้างร้าน สถาบันการเงิน มีความสนใจ เชิญทีมงานไปฝึกอบรมสัมมนาหรือต้องการข้อมูลข่าวสาร ติดต่อได้ที่ 02-948-5700

อ่านต่อได้ที่นี่

3120

ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมการติดตามหนี้ ทวงหนี้อย่างไรให้ได้ผล ได้เงิน รักษาภาพลักษณ์ รักษาลูกค้า/หลักสูตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร/หลักสูตรกฎหมายแรงงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบริษัท สนใจโทร.02-9485700

อ่านต่อได้ที่นี่

576

สืบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ มีเรื่องคาใจอยากรู้ความจริง โทรมาคุยกับกุ้งได้ที่ 081-625-2161หรือ 089-669-5026 \"อย่าปล่อยให้มีเรื่องคาใจ อะไรที่ไม่สบายใจ ต้องหาทางปลดปล่อย สืบให้รู้ความจริง จะได้จบสิ้นกันเสียที สำหรับความทุกข์ที่คาใจมาเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้คนนอกใจลอยนวล\"

อ่านต่อได้ที่นี่

รับแปลเอกสารต่างๆ

อ่านต่อได้ที่นี่

บุตรชอบด้วยกฎหมาย

 • บุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 47 (1) (ค) แห่งประมวลรัษฎากร

  และบุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว

  หมายถึงอะไร คะ


  โดยคุณ Mickey  (110.49.248.69)     10 ก.ค. 2554

ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 3

  ตัวฉันมีแฟนเป็นชาวต่างชาติไม่ได้ทดทะเบียนสมรส แต่ต้องการให้บุตรไปคึกษาต่อ และอยาหให้แฟนชาวต่างชาติเป็นคนดูบุตร ต้องทำอย่างไง 

  โดยคุณ may  (125.24.5.117)     8 ธ.ค. 2554

 • ตอบกลับความคิดเห็นที่ 3

  เจรจาพูดคุยกับสามี และขอให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรของท่านเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย มิฉะนั้น เขาไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายใดจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1564,1698/27,1598/28
   

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.20.17)     15 ธ.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 2

  การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ ที่สามารถนำมาลดหย่อนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 (1)(ค) กับบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในบรรพ 5 แห่ง ป.พ.พ. ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะต้องเป็นบุคคลที่บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ถ้าหากบุตรเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน บุตรย่อมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ฝ่ายเดียว บุตรจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร แล้วแต่กรณีตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546,1547

  โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก)  (58.136.10.31)     12 ก.ค. 2554

 • ความคิดเห็นที่ 1

  การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งสองกรณี

  1.  บิดามารดาจดทะเบียนสมรส

  2. บิดามารดาจดทะเบียนสมรสในภายหลัง

  3.  บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร  หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

  4. บุตรนอกสมรสย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเด็กเสมอ

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์...

   

  มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
   

   

  มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบ ด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จด ทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
   

   

   

  โดยคุณ เสน่ห์ เจษฎาสาธุชน (สมาชิก)  (125.26.109.184)     10 ก.ค. 2554

แสดงความคิดเห็น

 •    
  ชื่อ
  เมล์
  ความคิดเห็น
  ตัวเลขที่เห็น
   แจ้งทาง e-mail เมื่อมีผู้ตอบกระทู้นี้

เข้าสู่ระบบ

คุณสามารถ สมัครสมาชิกได้ที่นี่...

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด