WebBoard :กฎหมาย|ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กับ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กับ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

Header Background Image

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กับ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

  • 10217
  • 5
  • post on 13 พ.ค. 2554, 14:31

อยากทราบว่าผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กับ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน แตกต่างกันอย่างไร มีกฎหมายอะไรที่สนับสนุนบ้าง การจะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เมือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้ช่วยเหลือเ้้้จ้าพนักงานแล้ว มีอำนาจและหน้าที่อย่างไรบ้าง เช่น เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจจับกุมปราบปรามเหมือนตำรวจได้หรือไม่ พกปืนได้หรือไม่ หรือทำอะไรได้บ้าง ช่วยตอบด้วยครับ

๑.มีกฎหมายอะไรบ้าง ๒.วิธีใดที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยชอบ ๓. มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง ๔.การเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานมีอายุหรือไม่ว่านานเท่าใด

ขอบคุณครับ

โดยคุณ อ๊อด (113.53.xxx.xxx) 13 พ.ค. 2554, 14:31

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

 มาตราใดครับ

โดยคุณ 2 ธ.ค. 2556, 11:50

ความคิดเห็นที่ 4

การแต่งตั้งประชาชนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จะใช้กฎหมายอะไรในการแต่งตั้ง

โดยคุณ 5 ต.ค. 2555, 14:09

ตอบความคิดเห็นที่ 4

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 15 ต.ค. 2555, 10:45

ความคิดเห็นที่ 3

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกับผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ต้องมีหลักการพิจารณายังไงครับ

สมมุติเช่น งานรื่นเริง หรือ ช่วยจับยาบ้า ตรวจแอกอฮอ 

อาชีพอะรัย? อายุเท่าไหร่? การศึกษา?

โดยคุณ อดิศร 26 ส.ค. 2555, 19:37

ความคิดเห็นที่ 2

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานกับผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานย่อมมีข้อแตกต่างกันโดยผู้ช่วยเจ้าพนักงาน กฎหมายได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยได้โดยเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฎิบัติหน้าที่ แต่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานนั้น เป็นเรื่องเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ร้องขอให้บุคคลภายนอกทำการช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่ปฎิบัติอยู่นั้นขณะใดขณะหนึ่ง ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 82
 

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 19 พ.ค. 2554, 15:57

ความคิดเห็นที่ 1

1-2-3-4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ต้องมีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้มีอำนาจ เช่นผู้กำกับฯ หรือนายอำเภอ ต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ซึ่งก็คือการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จะมีหน้าที่เป็นครั้งคราวไม่ใช่ตลอดไป เช่นงานรื่นเริงงานใดงานหนึ่งเป็นต้น........ส่วนผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน คงเป็นเหตุบังเอิญ ที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขอให้ผู้หนึ่งผู้ใดช่วยเหลือกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 กรณีนี้คงไม่ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 

โดยคุณ มโธรรม 15 พ.ค. 2554, 17:08

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด