WebBoard :กฎหมาย|ขอปรึกษาเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร ตชด. ครับ

ขอปรึกษาเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร ตชด. ครับ

Header Background Image

ขอปรึกษาเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร ตชด. ครับ

  • 4327
  • 5
  • post on 9 มี.ค. 2554, 14:48

คือ เมื่อปี 2548 ผมเคยโดยคดีหนีทหาร(ไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่คัดเลือก) โดนฟ้อง ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี หลังศาลพิพากษาคดีแล้วผมได้ผ่อนผันจนถึง ปี 2550 (ติดเรียน) และปี 2551 ผมเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเรียบร้อยแล้ว ผมมีปัญหาปรึกษาดังนี้ครับ

ผมจะไปสมัครสอบ ตชด. และในคุณสมบัติผู้สมัครสอบทั่วไปมีดังนี้ครับ ผมขอกล่าวเฉพาะข้อที่ทางคณะกรรมการบอกว่าผมไม่ผ่านนะครับ

ข้อ 3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 7 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข้อ 9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

* สำหรับข้อ 9 นั้น ทางคณะกรรมการตีความว่าผมติดคุกแล้ว แต่ผมอ้างถึง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1983/2497 ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก แต่ให้รอการลงโทษจำเลยไว้ ไม่ถือว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน แม้จำเลยจะกระทำความผิดอีกในระหว่างที่ศาลรอการลงโทษ ศาลก็รอการลงโทษอีกได้ ศาลฎีกาได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้แล้ว มีใจความสำคัญว่า" ที่ว่า เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนั้น หมายถึง ต้องถึงกับถูกจำคุกจริงๆ ในเรือนจำ " จึง ทำให้ผมไม่ขัดต่อคุณสมบัติข้อนี้

แต่ทางคณะกรรมการกลับอ้างข้อ 3 และข้อ 7 ผมอยากปรึกษาว่าเกี่ยวข้องกับประวัติที่ผมมีหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

และขอปรึกษาอีกข้อครับ ผมไม่ทราบว่าคดีของผมนั้นจะทำให้มีประวัติที่ กองประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ครับ ?

                                                 ขอบคุณครับ

                                                     สุรพจน์

โดยคุณ สุรพจน์ (115.31.xxx.xxx) 9 มี.ค. 2554, 14:48

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5

หนูอยากรู้ค่ะว่า  ตชดรับผู้หญิงหรือป่าวค่ะถ้ารับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและเปิดรับเมือไร

โดยคุณ น.สจารุภานุ่มนิ่ม 18 ต.ค. 2557, 17:48

ความคิดเห็นที่ 4

ทหารเกณสมัครตชดได้ไหมคะ

โดยคุณ 4 ก.พ. 2557, 20:56

ความคิดเห็นที่ 3

อยากถามว่า ปี 2555 นี้จะมีการเปิดสอบ ตชด หรือไม่ และเกณฑ์การรับสมัครเป็นยังงัย

ผมไม่ทราบเลยอยากรู้ว่าจะเปดสบไหมยังงัย

ขอลคุณครับ

โดยคุณ ยศกร 24 ส.ค. 2555, 12:47

ความคิดเห็นที่ 2

ยากจะถามผู้รู้ครับตอนนี้ผมสมัครสอบ  ตชด  ไป  เค้าเปิดรับ  500  คน  มีคนสมัครเเค่  242  คน  ยากจะถามว่าเค้าจะรับหมดไมครับหรือว่าต้องสอบให้ผ่านเกนก่อน  ถามผู้รู้ครับ

โดยคุณ คนสอบ ตชด 31 พ.ค. 2554, 13:51

ความคิดเห็นที่ 1

1. เมื่อท่านเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการดังกล่าว ที่มีคำสั่งในเรื่องคุณสมบุติของท่าน ขาดคุณสมบัติในข้อ 3 และ 7 ซึ่งถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ท่านชอบที่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต่อไป
2. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติของท่านว่าท่านถูกบันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรหรือไม่ ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป

โดยคุณ ทีมงานทนายคลายทุกข์ (สมาชิก) 10 มี.ค. 2554, 13:26

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด